BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14"

Transkript

1 blad for Norsk TraN sport arbeiderforbun d ranspor arbeıderen Besøke havnekolleger i USA BrUk Semmereen side 2 (leder) og 13-14

2 USA: Blan Veskysens havnearbeidere I sise halvdel av juni var havnearbeiderne Terje Samuelsen og Bjørn Seffensen og denne skriveren på sudieur il USAs veskys. Vi møe havnearbeidere og faglige ledere i Inernaional Longshore and Warehouse Union (ILWU), senral og lokal. Teks og foo Vegard Holm Turen gikk førs il Seale der havnear- beiderne i ILWU gjennomføre en konferanse (caucus) i eerkan av forbundes landsmøe. I saen Washingon besøke vi, i illegg il Seale, havnearbeiderfagforeningene i Tacoma hel inners i Puge Sound og i de lille fylke Grays Harbor Couny hel ves ved Sillehavskysen. Vi møe også havnearbeiderne i Porland i saen Oregon. Dereer gikk uren il California og San Francisco der vi møe både med den lokale havnearbeiderforeningen og ILWU senral. Forvenninger Vi visse vi skulle besøke e fagforbund som kanskje ikke hel er de vi her i Norge forbinder med USA, ei heller ligne de på noe fagforbund her hjemme. For sju år siden so ILWU mo både presiden Bush og de sore mulinasjonale selskapenes forsøk på å knuse dem under ariffoppgjøre. Vi visse a ILWU hadde søe havnearbeiderne i Ausralia og Liverpool da de kjempe for sine reigheer, og vi hadde ruffe noen av dem i demonsrasjoner både i Roerdam og Srasbourg i kampen mo EUs forsøk på å drive gjennom sine havnedirekiv. I fjor markere ILWU sin mosand mo USAs krig i Irak ved å sreike 1. mai (som ikke er en fridag i USA) og krevde soldaene hjem. radikale og miliane ILWU har en lang hisorie som radikal og milian. Forbunde har også en hisorie som akive mosandere av Vienamkrigen og USAs blokade av Cuba. ILWU vokse fram eer en sor konflik i 1934 der sju akiviser, deriblan fire havnearbeidere, ble drep. Forbunde var en drivkraf i den alernaive faglige sammensluningen CIO (Congress of Indusrial Organizaions) for ufaglære og nye yrkesgrupper (bla bilarbeiderne) fra CIO slo seg sammen med den gamle American Federaion of Labor il AFL-CIO i Den radikale og miliane holdningen il havnearbeiderne på Veskysen gjor- de a de på sluen av 1930-årene brø Bjørn Seffensen (.h) og Terje Samuelsen (.v.) på vei opp i Veskysens sørse havnekran. I miden kranfører og opplæringsansvarlig Doug Hauge Johnsen (med norsk far). med havnearbeiderforbunde (ILA) på Øskysen. ILA ble anklage for å være byråkraisk og mafiainfilrer. Under eerkrigsidens McCaryisme-periode ble ILWU uelukke fra de gode faglige selskap, og var e uavhengig fagforbund fram il 1988 da fagforbunde igjen ble med den amerikanske faglige landsor- ganisasjonen AFL-CIO. Forbunde har fosre en av USAs mes markane og respekere faglige ledere; Harry Bridges. Han var leder av forbunde i mer enn 40 år, hel fram il 1977, da han ble pensjonis 76 år gammel. ILWU har mye å vise il. Presiden Bob McElrah er ubesrid som leder I ILWU, og ble ensemmig nominer il en ny periode på landsmøe. På konferansen delok også havnearbeidere fra Hawaii, Alaska og Kanada, selv om de ikke hadde delegasaus. To av represenanene fra Hawaii var Henry Kreuz (v), som har vær havnearbeider i 22 år, og Dean Tomia, som har vær havnearbeider i 31 år. Alle medlemmer i ILWU på Por Hardy Sudieuren begyne på de som kalles ILWU Longshore Division Caucus i Seale, e ege landsmøe for havnearbeiderne i forbunde. 90 delegaer fra 30 lokale fagforeninger langs hele den amerikanske veskysen delok, i illegg il represenaner fra havnearbeiderne på Hawaii, i Alaska og Kanada. Også mange pensjonere havnearbeidere og gjeser delok på møe sammen med blan andre represenaner fra Inernaional Transpor Workers Federaion og alså Norge. medlemmene besemme Konferansen faer vedak i mange spørsmål og nominerer il flere illisverv blan havnearbeiderne i ILWU. Forbundes illisvalge blir endelig valg gjennom uravsemming hver redje år (i eerkan av landsmøe) der alle medlemmene kan dela. Mange av de lokale fagforeningene har også begrensninger på hvor lenge de illisvalge kan være i verve før de må a en pause og jobbe på havna. De mes vanlige er e eller o år. Åres uravsremming vil bli gjennomfør i månedsskife augus/sepember slik a den Powell River Courenay Vicoria Aberdeen CALIFORNIA San Francisco Kamloops Kelowna Vancouver Seale Tacoma Porland OREGON Los Angeles Hawaii er med i den samme lokale fagforeningen, local 142. Mellom og medlemmer er de i ILWU i Hawaii, men ikke mer enn om lag 700 havnearbeidere, fordel på seks havner. Både Krauz og Tomia jobbe på den sørse havna på øya Oahu der 500 av medlemmene jobber. på caucus i Seale Reno Carson Ciy San Diego Tijuana Banff Calgary Boise NEVADA Lehbridge Cranbrook Las Vegas Mexicali Sal Lake Medicine Ha Helena Swif Curren M O N T A N A WASHINGTON MEXICO Billings Moose Jaw IDAHO U S AWYOMING MEXICO UTAH Yorkon Regina Cheyenne Weyburn Esevan Denver Colorado Springs COLORADO K Sana Fe Albuquerque Phoenix NEW Tucson MEXICO El Paso Ciudad Juárez ARIZONA nye ledelsen ikke er klar før eer denne id. En «caucus» blan havnearbeiderne i ILWU er en annen ype faglig møe FRANCEenn de vi er van il i Norge. De snakkes fra salen og møeleder og ledelse kan a orde innimellom. De finnes e sysem med alelise, men den fungerer annerledes enn i Norge. For oss kunne de virke noe kaoisk, men de fungere, og har lange radisjoner. Fra bror il bror Veldig mange forslag ble behandle på konferansen, al fra arbeidsklær il hvordan ILWU skal gjennomføre markeringen av Bloody Thursday (se bak i arikkelen). Forslag ble veda og forkase, med humor og kommenarer fra salen. Alvor, men mye skjem. Da den norske delegasjonen ble presener og kal opp på podie var moakelsen enorm. Ikke høflige klapp og undring over hvorfor vi var der, men jubel og applaus for brødrene fra Norges havner. Eke engasjemen og delakelse kunne merkes da lederen i Norsk Havnearbeiderforning, Terje Samuelsen, ale il konferansen om de ufordringene som norske og europeiske havnearbeidere sår overfor. Bismarck Hermosillo Chihuahua Ciudad Obregón Torreón Mone Culiacán Salillo La Paz Durango San Luis Poosí Leó Guadalajara MEXIC Morelia To B NORTH D P SOUTH D NEBR Ok Abilen Acapul 2 ranspor arbeıderen ranspor arbeıderen 3

3 Aberdeen: Lien og sol Hisoria er vikig for den lille havnearbeiderfagforeningen i Aberdeen og er a vare på i form av bilder og dokumener. Sekreær Billy Swor viser her Terje Samuelsen hvordan de i dealj ble noer arbeides gang før andre verdenskrig. Aberdeen er en lien, men vikig havneby i Grays Harbor Couny (fylke)hel ves ved Sillehave. De som førs møer oss i denne lille byen, som er voks sammen med en annen lien by Hoquiam, er omme forreningslokaler i senrum. Disse o byene med ilsammen innbyggere, ugjør den mes urbane delen av Gras Harbor Couny der de il sammen bor i underkan av innbyggere. Finanskrisa har a på. De får vi bekrefe av fagforeningslederne som foreller om en arbeidsløshe på 15 prosen i fylke, mens den er på i underkan av 10 prosen i delsaen Washingon. Opimismen er likevel sor. Grays Harbor er prege av fagforeningene, foreller de illisvalge i havnearbeiderforeningen. De peker på bygninger rund oss som er i ferd med å reise seg, og overal er bedrifene bemanne med organiser arbeidskraf. På kafeene og hoellene, blan sjåførene og fabrikkarbeiderne har fagbevegelsen e god grep, i følge de illisvalge. Har vær mye sørre Havnearbeiderforeningen, local 23, har en sol hisorie. De var her de førse ordinære landsmøe i ILWU ble avhold i De var alså her de endelige brudde med de øskys-dominere og påså mafiainfilrere havnearbeiderforbunde ILA (Inernaional Longshoremen s Assosiaion) ble gjennomfør. Foreningen har i dag 42 medlemmer, derav 32 havnearbeidere. Da fagforeningslederen Jeff Jewell begyne på havna i 1970 hadde fagforeningen mer enn 200 medlemmer, om lag halvparen havnearbeidere. Da syremedlem Tom O Conner sare live som havnearbeider for 32 år siden var fagforeningen på si sørse. Han som har jobbe lengs som havnearbeider av dem vi møer er fagforeningssekreæren Billy Swor som i år kan feire 40 år som havnearbeider i Grays Harbor. Fagforeningsområde På havna ser vi nye anlegg under bygging, og medlemmene har nok å gjøre, i følge de illisvalge. De sore biodiesel-anlegge har i dag reduser produksjon, men de ror Billy Swor snar vil endre seg il de bedre. Korn fra midvesen og lokal ømmer er de o sørse eksporariklene som går u fra havna i Aberdeen. Fra Grays Harbor seer båene kursen mo Japan, Filippinene og andre land i Asia. I Aberdeen har bønder fra midvesen inveser i e anlegg for lossing av korn. Tømmerproduker er en annen vikig eksporvare fra Aberdeen. Er de for lie å gjøre i Aberdeen en periode reiser gjerne medlemmene noen dager il Tacoma, Seale eller Olympia og jobber i havnene der. I Grays Harbour gjør havnearbeiderne i sni sine US-dollar i åre, anslår de illisvalge. Dee ilsvarer i overkan av norske kroner eer dagens kurs. En bra årslønn i USA, bedre enn ilsvarende årslønn i Norge. Porland: Den minse av de fem sore Havna i Porland, som i byene Vancouver, Longview og Asoria, ligger ved bredden av Columbia River, denne sore, mekige og vikige grenseelva mellom delsaene Oregon og Washingon. I Porland ligger den minse av de fem sore conainerhavnene på Veskysen, men den er likevel svær vikig for eksporen og imporen il og fra Asia. Local 8 er benevninga på havnearbeiderforeningen i byen og har 470 medlemmer. Av disse er 375 på den såkal A-lisa, mens 95 er B-lisemedlemmer. B-medlemmene er ikke fullverdige medlemmer og kan ikke være med og velge fagforeningsledelse, men har fulle reigheer ved avsemming over ariffavaler og anne som har med arbeide å gjøre. B-lisa er å regne som en mellomsasjon før man får alle reigheer i fagforeningen og som havnearbeider. Blir ikke sraffe Også i Porland kjenner de finanskrisa på kroppen, foreller John Miken. Han er Secreary Treasurer i foreningen, e verv som foreller a han seller med pengene og adminisrasjonen. Miken er oppa av arbeiderlovgivingen i USA som i dag ensidig er il fordel for arbeidsgiverne. Han mener presiden Barack Obama er en vikig allier som kan få endre lovene il de bedre for fagbevegelsen, og gjøre de enklere for arbeidsfolk å fagorganisere seg. Kongressen skal om ikke mange måneder a silling il he Employee Free Choice Ac (EFCA), en lov som vil lee fagbevegelsens posisjon på amerikanske arbeidsplasser. Arbeidsgivernes muligheer il manipulering og rakassering av sine ansae vil bli vanskeliggjor om loven vedas. I dag er de slik a de er fri fram for bedrifene il å legge alle slags hindringer i veien for fagorganisering. De får ingen sraff. Med den nye loven kan vi komme mer på offensiven, sier Miken. Hard arbeid De er Mary Winzig enig i. Hun er ansa i ILWU senral og jobber for a flere arbeidere organiserer seg innenfor ransporsekoren. Winzig har konor i den lokale havnearbeiderforenin- John Miken mener presiden Barack Obama er en vikig allier i kampen for ny lovverk som vil gjøre de enklere for ansae å organisere seg. gen i Porland, men er knye il lagerarbeiderseksjonen (Warehouse Division) i ILWU. Denne seksjonen bruker 30 prosen av foreningskoningenen il dee arbeide. Mange ror a lovene kommer dalene fra himmelen, men slik er de selvfølgelig heller ikke her, sier Winzig Mary Winzig i Porland jobber for å få flere lager- og erminalarbeidere organiser. Hun har lang erfaring i å organisere på arbeidsplassene. Sin vikigse lærdom fikk hun da hun gikk i spissen for å organisere de 400 bokhandleransae i Powells Books i Porland fra Da de kjempe seg il ariffavale gjennom ILWU i 2000 ble hun fagforeningsleder på bedrifen, e illisverv hun hadde i o perioder fram il 2004 da hun ble ansa som organisaor i ILWU senral. med e glim i øye. Hun undersreker a de kreves hard arbeid for å få il en endring i lovverke. Sor press på poliikerne Winzig ror de vil bli vanskelig å få veda EFCA fordi hun er redd poliikerne er engselige for å mise økono- misk søe fra bedrifer de er avhengig av. Men hun opplever a klimae har endre seg merkbar il de bedre eer a Barack Obama ble presiden i januar. De er sor press på poliikerne, og den søen poliikerne får fra bedrifene vil gjøre a mange ikke vil ørre å søe en lovendring, ror hun. Samidig sier hun de er sa fokus på mange saker som fagbevegelsen kjemper for. Vinden blåser fagbevegelsens og de liberales vei. Bare få dager eer a vi snakke med Mary Winzig i juni beseme Høyesere i Minnesoa a demokraenes Al Franken har vunne den ene av o senasplasser i delsaen, noe som syrker muligheene il å vinne fram med en lovendring. 4 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 5

4 Tacoma: Samling i hallen Konorsjef Linda Kuhn på hovedkonore il ILWU i San Francisco viser fram forbundes hisorie som henger på framredende plass på veggene. Også arbeiderkuns har få sin plass på forbundskonore, blan anne en rekke akvareller av maler og akivisen Pele delappe. Hennes bilde var sue vekk hel fram il 2002 da delappe ga akvarellene ILWU. foreningshuse. Vi sa nei. Vi vil reffe medlemmene hver dag før de skal u og jobbe. Bare da kan vi nemlig a opp og løse problemene vi måe ha og diskuere nødvendige saker. Useingshallen er hel nødvendig å bevare for å holde på idenieen vår, sier Spell med overbevisning. Eller for å si de med Harry Bridges: «Hvis vi ikke kan konrollere useingshallen vil havnearbeidernes re il å organisere seg være en parodi.» Fagforeningen vil bli ødelag gjennom diskriminering og svarelising. Seffensen, Samuelsen, Smih og Spell i livlig samale på fagforeningskonore i Tacoma. Leo Vaiese jobber som sikkerhesvak på WUT-erminalen i Tacoma. På denne erminalen var sikkerhesvakene også fagorganiser og hadde gode arbeidsforhold, forale Vaiese. Sjøl var har fød og oppvoks i USA, men begge foreldrene var fra Sillehavsøya Samoa så han regne seg å være derfra. Useer Dave Windsor i local 23 sørger for a alle som skal ha jobb fyller u de rikige opplysningene De er useingshallen vår som gir oss syrke. De er den som forener oss, og de er den som samler oss il diskusjon. Uen useingshallen hadde vi ikke vær der vi er i dag. Conrad Spell, lederen i ILWU local 23 i Tacoma er kryssallklar i sin vurdering av useingshallens beydning for havnearbeiderne. Slik fungerer hallen: Arbeidsgiverne må melde si behov for arbeidskraf il fagforeningen som gjennom useingshallen (hiring hall) sender sine medlemmer il å uføre den eerspure jobben. Gjennom dee syseme har fagforeningen de som kalles closed shop og konroll over medlemmenes arbeid. Dee syseme liker arbeidsgiverne dårlig og kaller de gjerne e ureferdig monopol. Syseme har vær usa for angrep i lang id, men havnearbeiderne på veskysen har så lang så i mo angrepene hel siden syseme ble innfør eer sreikekampene i Hjere og sjela Vi raff Spell førs på konferansen i Seale. Nå reffer vi han på hjemmebane i fagforeningshuse i Tacoma. Fagforeningslederen i local 8, Jeff Smih, er komme fra Porland for å være sammen med oss denne dagen i Tacoma. Spell foreller om arbeidsgiverorganisasjonen PMA (Pacific Mariime Assosiaion) og deres arbeid for å få arbeidsuseinga u av fagforeningenes grep gjennom useingshallene. PMA har lenge jobbe for a de skal a inn havnearbeidere direke fra egne konorer. PMA ville gjerne beale for bygginga den gang vi sa opp dee fag- Sor fagforening Tacoma ligger inners i Puge Sound i delsaen Washingon, og har e av de virkelig sore havneanleggene på Veskysen. Havnearbeiderforeningen, local 23, er omren like sor som local 10 i San Francisco. Bare havnearbeiderne i Los Angeles er flere. Local 23 har i dag 1500 medlemmer, og var en av de få foreningene som ikke gjorde som de flese på sluen av 1930-alle. Den forsae som medlemmer i ILA hel fram il 1958 da også medlemmene her ville bli med i ILWU. Hel ue av konroll Conrad Spell er leder av ei fagforening der medlemmene er mer enn gjennomsnilig usa for skader og sliasjer. Han er derfor oppa av helseilbude. Helsevesene i USA er hel ue av konroll. De rengs virkelig en helsereform slik Barack Obama vil, sier han. Han foreller a arbeidsgiverne bealer 1700 US-dollar i helseforsikring for hver enkel havnearbeider, og pensjonis, hver måned. Dee dekker også familiene. Men helsevesene er ikke god nok, mener Spell og er redd en hel påkrevd helsereform nok en gang skal bli orpeder av kongressen. 6 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 7

5 De er sore dimensjoner når skip skal losses og lases på SAS-erminalen i Oakland. De brukes flere kraner samidig slik a man kan sare lasinga av skipe så for de er plass i laseromme. San Francisco: Der ILWUs vugge so Dave Gonzales (.h) vise oss SSAerminalen (Sevedoring Services of America) i Oakland der de mese av havnerafikken foregår i Bay Area. Han er fagforeningens spesialis i havnesikkerhe. Joe Cabrales (v) er ansa i ILWU senral og har ansvare for pensjoner, helseforsikringer og andre sosiale ordninger for havnearbeiderne i de nordlige California. De er fire slike sillinger i ILWU. Cabrales besøke Norge i 2002, under den seks måneder lange ariffkonfliken. San Francisco er byen der ILWUs hovedkonor ligger, de er besem i forbundes vedeker. De var her den sore helen Harry Bridge fra Ausralia slo seg ned og fungere som havnearbeider og fagforeningsleder. Og de er her de hele sare i 1934 da havnearbeiderne ok skjebnen i egne hender gjennom en nesen re måneder lang sreik. Her ligger også veskysens nes sørse havn hvor ILWU local 10 har maka. Havna ligger ikke i byen lenger, men i Oakland på den andre siden av San Francisco Bay. De er her vi skal få se de sore kranene i virksomhe på SSA-erminalen der de losses og lases skip samidig i e empo som kan a pusen fra en. Havneproduksjon Dave Gonzales ok oss med il erminalen. Der er han ydeligvis lommekjen og kjenner de flese. Han er idligere leder i local 10, og vurderer å sille il valg igjen seinere i høs. Vi er vene på havna og blir hyggelig sluppe gjennom poren eer å ha legiimer oss i vaka. Denne erminalen er sor, sørre enn noen enkelhavn i Norge, og akivieen er høy. Vi bruker id på å se hvordan kranførerne i samarbeid losser og laser den samme båen samidig. Trekkvogner med conainere, eller uen, finner sin rikige plass i rekka. De er fly i produksjonen, logisikken fungerer som den skal. Samarbeide mellom havnearbeiderne på brygga, i krana og om bord går åpenbar knirkefri. Eerpå blir vi a med inn i de som på norsk kan kalles kjørekonore, der 8-10 ILWU-medlemmer koordinerer ransporen av conainerne inern på havna, men også rafikken u og inn av erminalen. Vi er innom og hilser på folka som jobber på verksede, de er her de sørger for a maskinerie fungerer som de skal il enhver id. Folka her er medlemmer i e anne fagforbund, men båndene il ILWU er åpenbar gode og kameraslige. På fagforeningshuse il local 10 i de gamle havneområde i San Francisco er mange havnearbeidere innom i løpe av en dag. Kanskje for å snakke med noen i fagforeningen, for å lese aviser, spille kor med kolleger, eller bare for å slå av en pra med kjenfolk. Blodig orsdag Amerikansk fagbevegelse er mer oppa av og bruker hisoria i mye sørre grad enn norsk fagbevegelse. Og i ILWU brukes hisoria beviss for å samle medlemmene og skape en felles idenie. Som en av fire målseinger i vedekene il ILWU heer de a medlemmene må skoleres i den amerikanske arbeiderbevegelsens hisorie, i illegg il dagens problemer og akikk. Dagens ufordringer og idligere iders kamper knyes dermed sammen. E god eksempel på hvordan hisoria brukes er de årlige markeringene av Bloody Thursday. 5. Juli 1934 ble o fagforeningsakiviser, en av dem havnearbeider, drep i San Francisco. Dee var mid under den sore havnearbeidersreiken som vare fra 9. mai il 31. juli, en sreik som samle hele fagbevegelsen og der havnearbeiderne van fram med vikige krav. Hver år markeres denne dagen av havnearbeiderne langs hele den amerikanske veskysen, der også nye og unge læres opp il samme forsåelse av den samme felles hisoria som kommer il urykk i den gamle men forsa gyldige - syndikalisiske parolen som ILWU bruker i alle sammenhenger: An Injury To One Is An Injury To All En ure mo én er en ure mo alle Larry George (v) har 38 år bak seg som havnearbeider og dermed fulle pensjonsreigheer. Men han ør ikke slue å jobbe fordi han er redd pensjonspengene vil forsvinne om kor id. Her i samale med Bjørn Seffensen. Useer Vanea Hamlin er en av fem som har ansvare for å sende re anall havnearbeidere il re havn. Hun har jobbe som havnearbeider i 9 år, og ble valg il useer for snau e år siden, e illisverv hun kan gjenvelges for e år il. Da må hun må u og jobbe som havnearbeider igjen. Sabrina Giles og Johs Williams (76 år) er med i local 10s drillropp som sisnevne var med å sife i Hun har jobbe som havnearbeider i fire år, mens han jobbe som havnearbeider fra 1959 il 1995 da han pensjonere seg. 8 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 9

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap Mare Taylor Bye, KUN Sener for kunnskap og likesilling 'i Sener for kunnskap og likesilling Prosjeke 'Familiegjenforene kvinner i disrike' har karlag siuasjonen for familiegjenforene kvinner i Namdalseid

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

Kina 20 år med økonomiske reformer

Kina 20 år med økonomiske reformer Inernasjonal Poliikk 58 (2) 2000: 215-232 Kina ISSN 200020 år med - 577X økonomiske reformer 215 Kina 20 år med økonomiske reformer Nina Langbraaen Nina Langbraaen, (f. 1963), er cand.poli. med hovedfag

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt NB: Dee er sise ugave på papir av Penger og Kredi Se mer på side Penger og Kredi 8 M a r s Til abonnenene: Penger og Kredi opphører i papirversjon, men forseer som web-publikasjon Norges Bank har veda

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden? Økonomiske analyser 6/2004 Teknologisk uvikling og flyende naurgass Teknologisk uvikling og flyende naurgass Vil kosnadene ved nye LNG anlegg falle yerligere i fremiden? Mads Greaker og Eirik Lund Sagen

Detaljer

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i n e s s r e s a u r a n Ved inngangsporen il sagnomsuse Krokskogen, ligger e av Norges mes radisjonsrike hoell - Sundvolden Hoel. I nærmere e usen år har konger,

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger Working Paper 1996:3 Korere arbeidsid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illusrere mulige korsikige og langsikige sammenhenger av Bjar Holsmark Sepember 1996 ISSN: 84-452X 1 2 sammendrag De

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Økonomisk analyser 2/2004 Fører høy oljepris il øk oljeboring? Fører høy oljepris il øk oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knu Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Hvor lenge vil OPEC se seg jen med høye

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim -----------------

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim ----------------- Innlegg på Seminarium Teckenspråken i Norden korpusarbee Sockholms Universie, 7. november 2008 En fonologisk analyse av e korpus på 200 egn Irene Grefegreff, sud. PhD Insiu for språk- og kommunikasjonssudier,

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene? UNIVERSITETET I STAVANGER Savanger, våren 2011 Bør senralbanken a mer hensyn il boligprisene? En sudie av de norske boligmarkede Av Marie Sjursen Uredning i spesialiseringen Samfunnsøkonomi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Påvirker flytting boligprisene?

Påvirker flytting boligprisene? Påvirker flying boligprisene? Trond-Arne Borgersen Jørund Greibrokk Dag Einar Sommervoll Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2008:3 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye Økonomiske analyser 3/2005 Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torsein Bye Bruk av fossil

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Rådgiver ikke portvakt

Rådgiver ikke portvakt KARINE NYBORG 1 Professor ved Økonomisk insiu, Universiee i Oslo, og rådgiver ved Frischsenere TEMA SYKEFRAVÆR Rådgiver ikke porvak Hvem voker poren il sykelønnsordningen? Her er e mulig svar: Ingen. Faslegen

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3

OVERBYGNING Kap.: 6.c t Regler for bygging Utgitt: 01.01.02 Arbeidsanvisning for thermit skinnesveising Rev.: 3 Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 21 1 GENERELT... 3 1.1 Forebyggelse av skader... 3 1.1.1 Gassusyr... 3 1.1.2 Sikring mo eksplosjon av slagg... 3 1.2 Sveisemeoder... 4 1.3 Skinnemaeriale... 4 1.4 Temperaurgrenser...

Detaljer

Regnskapsanalyse og verdsettelse av Gresvig ASA

Regnskapsanalyse og verdsettelse av Gresvig ASA NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2005 Siviløkonomuredning i fordypningsområde: Økonomisk Syring (BUS) Veileder: Knu Boye Regnskapsanalyse og verdseelse av Gresvig ASA Av Roger Linnerud Denne uredningen

Detaljer

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim.

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim. Alkoholpoliikk Samfunnsøkonomiske perspekiver på bruk av avgifer og reguleringsilak, anvend på Norge Parick B Ranheim Maseroppgave Maser of Philosophy in Environmenal and Developmen Economics UNIVERSITETET

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

Ordrestrømsanalyse av valutakurser

Ordrestrømsanalyse av valutakurser Ordresrømsanalyse av valuakurser Dagfinn Rime, seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Norges Bank, og Elvira Sojli, dokorgradssuden ved Warwick Business School 1 Norges Bank har nylig sare innsamling

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Falstadsenterets gjenstandssamling

Falstadsenterets gjenstandssamling Falsadseneres gjensandssamling uviling 98 008 Arne Langås Maseroppgave i ulurminneforvalning NTNU, Trondheim Våren 008 Forord Mi masergradssudium i ulurminneforvalning ved NTNU har nå nådd sin sise milepæl.

Detaljer

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris?

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? Rapporer 15/2011 Magne Holsad og Finn Erik L. Peersen Hvordan reagerer srømforbruke i alminnelig forsyning på endringer i spopris? Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer I denne serien

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Er konjunktursvingninger like reelle som før?

Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Er konjunktursvingninger like reelle som før? Moderne konjunkurforskning i e hisorisk lys. Er konjunkursvingninger like reelle som før? Hilde Chrisiane Bjørnland Universiee i Oslo De 24. forskermøe for økonomer Plenum I 7 januar 2002 1. Innledning

Detaljer

PLANNUMMER: PLANNAVN:

PLANNUMMER: PLANNAVN: Areal- og byggesaksjenesen 01.01.2008 Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form),

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

SNF-rapport nr. 12/05. Identifisering av realopsjonselementer innen UMTS markedet og irreversible investeringer under asymmetrisk duopol

SNF-rapport nr. 12/05. Identifisering av realopsjonselementer innen UMTS markedet og irreversible investeringer under asymmetrisk duopol Idenifisering av realopsjonselemener innen UMTS markede og irreversible inveseringer under asymmerisk duopol av Tor Olav Gabrielsen Eivind Thorseinsen SN-prosjek nr. 730 Verdseing med realopsjoner POGAMOMÅDET

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Prising av opsjoner på OBXindeksen

Prising av opsjoner på OBXindeksen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 0..006 Prising av opsjoner på OBXindeksen Evaluering av ulike volailiesmodeller Av Jan-Ivar Kemi og Rune Bråen Lihol Veileder: Førseamanuensis Jonas Andersson Maseruredning

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høs 2007 Uredning i fordypnings-/spesialfagområde: Regnskap og økonomisk syring Veileder: Kjell Henry Knivsflå En regnskapsbaser verdseelse av Kongsberg Auomoive av Denne

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

3-partssamarbeidet i et historisk og politisk perspektiv

3-partssamarbeidet i et historisk og politisk perspektiv 3-partssamarbeidet i et historisk og politisk perspektiv Av politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen Disposisjon av dagen - Definisjoner - Historisk gjennomgang - Politisk analyse 1 Definisjon Hovedavtalen

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft

Finansielle metoder for produksjonsplanlegging av vannkraft Finansielle meoder for produksjonsplanlegging av vannkraf Forord Denne rapporen er skreve ved Norges eknisk-naurvienskapelige universie, høsen 2005, i forbindelse med fordypningsemne Invesering, finans

Detaljer

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll

lillllllilllllllllllllllll it[illt lil] lll HELSE &O# Ma 2005 K 54 TRE JENTER HAR TESTET - DE VIRI(ER! San Barsnes Smonsen: ' ' I r ' \ I I -........ I... f '.-'. --::jjj' ';:'j:' \f [ ] I-a;--7A -n4 LY " r1._ " r O Anne Esaheh ok baren med $hape.up

Detaljer

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi 006/ Noaer 006 Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 006. Modell og prognose Gruppe for Makroøkonomi I. Innledning og konklusjon 1 På oppdrag fra norske elekroleverandørers landsforening (NEL) har vi uarbeide

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

Løsningsforslag øving 9 Betongkonstruksjoner 2-2010

Løsningsforslag øving 9 Betongkonstruksjoner 2-2010 Norges eknisk- Naurvienskaplige universie Insiu for konsruksjonseknikk side 1 Løsningsforslag øving 9 Beongkonsruksjoner - 010 Deformasjonsberegning av hulldekkelemen i messanineasje L = 1,0 10,0 mm m

Detaljer

08.06.15. Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015. Advokat Terje Gerhard Andersen

08.06.15. Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015. Advokat Terje Gerhard Andersen Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015 Advokat Terje Gerhard Andersen 1 Dagens tema Hva gjør vi når arbeidstaker ikke fungerer godt nok? Hva er målet? Bidra Il

Detaljer

Johan B. Mjønes Fortellingen om sju bål. Roman

Johan B. Mjønes Fortellingen om sju bål. Roman Johan B. Mjønes Fortellingen om sju bål Roman Om forfatteren Johan Blichfeldt Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger. Bor nå i Oslo hvor han underviser på Aschehougs Forfatterskole. Han debuterte med

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR

JUBILEUMSLOTTERIET 2013-20 ÅR 1994-13 år JUBILEUMSLOTTERIET 13 - ÅR Kr 30,1994-13 år og vi Skrap frem 3 like og vi! di lokale foballklubb! ES 1 Se spilleregler på bakside! X X- 0 0 0 0 0-0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 Kr 50,- 24 9 23 22 Skrap

Detaljer

Indikatorer for underliggende inflasjon,

Indikatorer for underliggende inflasjon, Indikaorer for underliggende inflasjon i Norge Moren Jonassen, assiserende direkør i Pengepoliisk avdeling, og Einar Wøien Nordbø, konsulen i Økonomisk avdeling i Norges Bank 1 En senralbank som skal syre

Detaljer