BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14"

Transkript

1 blad for Norsk TraN sport arbeiderforbun d ranspor arbeıderen Besøke havnekolleger i USA BrUk Semmereen side 2 (leder) og 13-14

2 USA: Blan Veskysens havnearbeidere I sise halvdel av juni var havnearbeiderne Terje Samuelsen og Bjørn Seffensen og denne skriveren på sudieur il USAs veskys. Vi møe havnearbeidere og faglige ledere i Inernaional Longshore and Warehouse Union (ILWU), senral og lokal. Teks og foo Vegard Holm Turen gikk førs il Seale der havnear- beiderne i ILWU gjennomføre en konferanse (caucus) i eerkan av forbundes landsmøe. I saen Washingon besøke vi, i illegg il Seale, havnearbeiderfagforeningene i Tacoma hel inners i Puge Sound og i de lille fylke Grays Harbor Couny hel ves ved Sillehavskysen. Vi møe også havnearbeiderne i Porland i saen Oregon. Dereer gikk uren il California og San Francisco der vi møe både med den lokale havnearbeiderforeningen og ILWU senral. Forvenninger Vi visse vi skulle besøke e fagforbund som kanskje ikke hel er de vi her i Norge forbinder med USA, ei heller ligne de på noe fagforbund her hjemme. For sju år siden so ILWU mo både presiden Bush og de sore mulinasjonale selskapenes forsøk på å knuse dem under ariffoppgjøre. Vi visse a ILWU hadde søe havnearbeiderne i Ausralia og Liverpool da de kjempe for sine reigheer, og vi hadde ruffe noen av dem i demonsrasjoner både i Roerdam og Srasbourg i kampen mo EUs forsøk på å drive gjennom sine havnedirekiv. I fjor markere ILWU sin mosand mo USAs krig i Irak ved å sreike 1. mai (som ikke er en fridag i USA) og krevde soldaene hjem. radikale og miliane ILWU har en lang hisorie som radikal og milian. Forbunde har også en hisorie som akive mosandere av Vienamkrigen og USAs blokade av Cuba. ILWU vokse fram eer en sor konflik i 1934 der sju akiviser, deriblan fire havnearbeidere, ble drep. Forbunde var en drivkraf i den alernaive faglige sammensluningen CIO (Congress of Indusrial Organizaions) for ufaglære og nye yrkesgrupper (bla bilarbeiderne) fra CIO slo seg sammen med den gamle American Federaion of Labor il AFL-CIO i Den radikale og miliane holdningen il havnearbeiderne på Veskysen gjor- de a de på sluen av 1930-årene brø Bjørn Seffensen (.h) og Terje Samuelsen (.v.) på vei opp i Veskysens sørse havnekran. I miden kranfører og opplæringsansvarlig Doug Hauge Johnsen (med norsk far). med havnearbeiderforbunde (ILA) på Øskysen. ILA ble anklage for å være byråkraisk og mafiainfilrer. Under eerkrigsidens McCaryisme-periode ble ILWU uelukke fra de gode faglige selskap, og var e uavhengig fagforbund fram il 1988 da fagforbunde igjen ble med den amerikanske faglige landsor- ganisasjonen AFL-CIO. Forbunde har fosre en av USAs mes markane og respekere faglige ledere; Harry Bridges. Han var leder av forbunde i mer enn 40 år, hel fram il 1977, da han ble pensjonis 76 år gammel. ILWU har mye å vise il. Presiden Bob McElrah er ubesrid som leder I ILWU, og ble ensemmig nominer il en ny periode på landsmøe. På konferansen delok også havnearbeidere fra Hawaii, Alaska og Kanada, selv om de ikke hadde delegasaus. To av represenanene fra Hawaii var Henry Kreuz (v), som har vær havnearbeider i 22 år, og Dean Tomia, som har vær havnearbeider i 31 år. Alle medlemmer i ILWU på Por Hardy Sudieuren begyne på de som kalles ILWU Longshore Division Caucus i Seale, e ege landsmøe for havnearbeiderne i forbunde. 90 delegaer fra 30 lokale fagforeninger langs hele den amerikanske veskysen delok, i illegg il represenaner fra havnearbeiderne på Hawaii, i Alaska og Kanada. Også mange pensjonere havnearbeidere og gjeser delok på møe sammen med blan andre represenaner fra Inernaional Transpor Workers Federaion og alså Norge. medlemmene besemme Konferansen faer vedak i mange spørsmål og nominerer il flere illisverv blan havnearbeiderne i ILWU. Forbundes illisvalge blir endelig valg gjennom uravsemming hver redje år (i eerkan av landsmøe) der alle medlemmene kan dela. Mange av de lokale fagforeningene har også begrensninger på hvor lenge de illisvalge kan være i verve før de må a en pause og jobbe på havna. De mes vanlige er e eller o år. Åres uravsremming vil bli gjennomfør i månedsskife augus/sepember slik a den Powell River Courenay Vicoria Aberdeen CALIFORNIA San Francisco Kamloops Kelowna Vancouver Seale Tacoma Porland OREGON Los Angeles Hawaii er med i den samme lokale fagforeningen, local 142. Mellom og medlemmer er de i ILWU i Hawaii, men ikke mer enn om lag 700 havnearbeidere, fordel på seks havner. Både Krauz og Tomia jobbe på den sørse havna på øya Oahu der 500 av medlemmene jobber. på caucus i Seale Reno Carson Ciy San Diego Tijuana Banff Calgary Boise NEVADA Lehbridge Cranbrook Las Vegas Mexicali Sal Lake Medicine Ha Helena Swif Curren M O N T A N A WASHINGTON MEXICO Billings Moose Jaw IDAHO U S AWYOMING MEXICO UTAH Yorkon Regina Cheyenne Weyburn Esevan Denver Colorado Springs COLORADO K Sana Fe Albuquerque Phoenix NEW Tucson MEXICO El Paso Ciudad Juárez ARIZONA nye ledelsen ikke er klar før eer denne id. En «caucus» blan havnearbeiderne i ILWU er en annen ype faglig møe FRANCEenn de vi er van il i Norge. De snakkes fra salen og møeleder og ledelse kan a orde innimellom. De finnes e sysem med alelise, men den fungerer annerledes enn i Norge. For oss kunne de virke noe kaoisk, men de fungere, og har lange radisjoner. Fra bror il bror Veldig mange forslag ble behandle på konferansen, al fra arbeidsklær il hvordan ILWU skal gjennomføre markeringen av Bloody Thursday (se bak i arikkelen). Forslag ble veda og forkase, med humor og kommenarer fra salen. Alvor, men mye skjem. Da den norske delegasjonen ble presener og kal opp på podie var moakelsen enorm. Ikke høflige klapp og undring over hvorfor vi var der, men jubel og applaus for brødrene fra Norges havner. Eke engasjemen og delakelse kunne merkes da lederen i Norsk Havnearbeiderforning, Terje Samuelsen, ale il konferansen om de ufordringene som norske og europeiske havnearbeidere sår overfor. Bismarck Hermosillo Chihuahua Ciudad Obregón Torreón Mone Culiacán Salillo La Paz Durango San Luis Poosí Leó Guadalajara MEXIC Morelia To B NORTH D P SOUTH D NEBR Ok Abilen Acapul 2 ranspor arbeıderen ranspor arbeıderen 3

3 Aberdeen: Lien og sol Hisoria er vikig for den lille havnearbeiderfagforeningen i Aberdeen og er a vare på i form av bilder og dokumener. Sekreær Billy Swor viser her Terje Samuelsen hvordan de i dealj ble noer arbeides gang før andre verdenskrig. Aberdeen er en lien, men vikig havneby i Grays Harbor Couny (fylke)hel ves ved Sillehave. De som førs møer oss i denne lille byen, som er voks sammen med en annen lien by Hoquiam, er omme forreningslokaler i senrum. Disse o byene med ilsammen innbyggere, ugjør den mes urbane delen av Gras Harbor Couny der de il sammen bor i underkan av innbyggere. Finanskrisa har a på. De får vi bekrefe av fagforeningslederne som foreller om en arbeidsløshe på 15 prosen i fylke, mens den er på i underkan av 10 prosen i delsaen Washingon. Opimismen er likevel sor. Grays Harbor er prege av fagforeningene, foreller de illisvalge i havnearbeiderforeningen. De peker på bygninger rund oss som er i ferd med å reise seg, og overal er bedrifene bemanne med organiser arbeidskraf. På kafeene og hoellene, blan sjåførene og fabrikkarbeiderne har fagbevegelsen e god grep, i følge de illisvalge. Har vær mye sørre Havnearbeiderforeningen, local 23, har en sol hisorie. De var her de førse ordinære landsmøe i ILWU ble avhold i De var alså her de endelige brudde med de øskys-dominere og påså mafiainfilrere havnearbeiderforbunde ILA (Inernaional Longshoremen s Assosiaion) ble gjennomfør. Foreningen har i dag 42 medlemmer, derav 32 havnearbeidere. Da fagforeningslederen Jeff Jewell begyne på havna i 1970 hadde fagforeningen mer enn 200 medlemmer, om lag halvparen havnearbeidere. Da syremedlem Tom O Conner sare live som havnearbeider for 32 år siden var fagforeningen på si sørse. Han som har jobbe lengs som havnearbeider av dem vi møer er fagforeningssekreæren Billy Swor som i år kan feire 40 år som havnearbeider i Grays Harbor. Fagforeningsområde På havna ser vi nye anlegg under bygging, og medlemmene har nok å gjøre, i følge de illisvalge. De sore biodiesel-anlegge har i dag reduser produksjon, men de ror Billy Swor snar vil endre seg il de bedre. Korn fra midvesen og lokal ømmer er de o sørse eksporariklene som går u fra havna i Aberdeen. Fra Grays Harbor seer båene kursen mo Japan, Filippinene og andre land i Asia. I Aberdeen har bønder fra midvesen inveser i e anlegg for lossing av korn. Tømmerproduker er en annen vikig eksporvare fra Aberdeen. Er de for lie å gjøre i Aberdeen en periode reiser gjerne medlemmene noen dager il Tacoma, Seale eller Olympia og jobber i havnene der. I Grays Harbour gjør havnearbeiderne i sni sine US-dollar i åre, anslår de illisvalge. Dee ilsvarer i overkan av norske kroner eer dagens kurs. En bra årslønn i USA, bedre enn ilsvarende årslønn i Norge. Porland: Den minse av de fem sore Havna i Porland, som i byene Vancouver, Longview og Asoria, ligger ved bredden av Columbia River, denne sore, mekige og vikige grenseelva mellom delsaene Oregon og Washingon. I Porland ligger den minse av de fem sore conainerhavnene på Veskysen, men den er likevel svær vikig for eksporen og imporen il og fra Asia. Local 8 er benevninga på havnearbeiderforeningen i byen og har 470 medlemmer. Av disse er 375 på den såkal A-lisa, mens 95 er B-lisemedlemmer. B-medlemmene er ikke fullverdige medlemmer og kan ikke være med og velge fagforeningsledelse, men har fulle reigheer ved avsemming over ariffavaler og anne som har med arbeide å gjøre. B-lisa er å regne som en mellomsasjon før man får alle reigheer i fagforeningen og som havnearbeider. Blir ikke sraffe Også i Porland kjenner de finanskrisa på kroppen, foreller John Miken. Han er Secreary Treasurer i foreningen, e verv som foreller a han seller med pengene og adminisrasjonen. Miken er oppa av arbeiderlovgivingen i USA som i dag ensidig er il fordel for arbeidsgiverne. Han mener presiden Barack Obama er en vikig allier som kan få endre lovene il de bedre for fagbevegelsen, og gjøre de enklere for arbeidsfolk å fagorganisere seg. Kongressen skal om ikke mange måneder a silling il he Employee Free Choice Ac (EFCA), en lov som vil lee fagbevegelsens posisjon på amerikanske arbeidsplasser. Arbeidsgivernes muligheer il manipulering og rakassering av sine ansae vil bli vanskeliggjor om loven vedas. I dag er de slik a de er fri fram for bedrifene il å legge alle slags hindringer i veien for fagorganisering. De får ingen sraff. Med den nye loven kan vi komme mer på offensiven, sier Miken. Hard arbeid De er Mary Winzig enig i. Hun er ansa i ILWU senral og jobber for a flere arbeidere organiserer seg innenfor ransporsekoren. Winzig har konor i den lokale havnearbeiderforenin- John Miken mener presiden Barack Obama er en vikig allier i kampen for ny lovverk som vil gjøre de enklere for ansae å organisere seg. gen i Porland, men er knye il lagerarbeiderseksjonen (Warehouse Division) i ILWU. Denne seksjonen bruker 30 prosen av foreningskoningenen il dee arbeide. Mange ror a lovene kommer dalene fra himmelen, men slik er de selvfølgelig heller ikke her, sier Winzig Mary Winzig i Porland jobber for å få flere lager- og erminalarbeidere organiser. Hun har lang erfaring i å organisere på arbeidsplassene. Sin vikigse lærdom fikk hun da hun gikk i spissen for å organisere de 400 bokhandleransae i Powells Books i Porland fra Da de kjempe seg il ariffavale gjennom ILWU i 2000 ble hun fagforeningsleder på bedrifen, e illisverv hun hadde i o perioder fram il 2004 da hun ble ansa som organisaor i ILWU senral. med e glim i øye. Hun undersreker a de kreves hard arbeid for å få il en endring i lovverke. Sor press på poliikerne Winzig ror de vil bli vanskelig å få veda EFCA fordi hun er redd poliikerne er engselige for å mise økono- misk søe fra bedrifer de er avhengig av. Men hun opplever a klimae har endre seg merkbar il de bedre eer a Barack Obama ble presiden i januar. De er sor press på poliikerne, og den søen poliikerne får fra bedrifene vil gjøre a mange ikke vil ørre å søe en lovendring, ror hun. Samidig sier hun de er sa fokus på mange saker som fagbevegelsen kjemper for. Vinden blåser fagbevegelsens og de liberales vei. Bare få dager eer a vi snakke med Mary Winzig i juni beseme Høyesere i Minnesoa a demokraenes Al Franken har vunne den ene av o senasplasser i delsaen, noe som syrker muligheene il å vinne fram med en lovendring. 4 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 5

4 Tacoma: Samling i hallen Konorsjef Linda Kuhn på hovedkonore il ILWU i San Francisco viser fram forbundes hisorie som henger på framredende plass på veggene. Også arbeiderkuns har få sin plass på forbundskonore, blan anne en rekke akvareller av maler og akivisen Pele delappe. Hennes bilde var sue vekk hel fram il 2002 da delappe ga akvarellene ILWU. foreningshuse. Vi sa nei. Vi vil reffe medlemmene hver dag før de skal u og jobbe. Bare da kan vi nemlig a opp og løse problemene vi måe ha og diskuere nødvendige saker. Useingshallen er hel nødvendig å bevare for å holde på idenieen vår, sier Spell med overbevisning. Eller for å si de med Harry Bridges: «Hvis vi ikke kan konrollere useingshallen vil havnearbeidernes re il å organisere seg være en parodi.» Fagforeningen vil bli ødelag gjennom diskriminering og svarelising. Seffensen, Samuelsen, Smih og Spell i livlig samale på fagforeningskonore i Tacoma. Leo Vaiese jobber som sikkerhesvak på WUT-erminalen i Tacoma. På denne erminalen var sikkerhesvakene også fagorganiser og hadde gode arbeidsforhold, forale Vaiese. Sjøl var har fød og oppvoks i USA, men begge foreldrene var fra Sillehavsøya Samoa så han regne seg å være derfra. Useer Dave Windsor i local 23 sørger for a alle som skal ha jobb fyller u de rikige opplysningene De er useingshallen vår som gir oss syrke. De er den som forener oss, og de er den som samler oss il diskusjon. Uen useingshallen hadde vi ikke vær der vi er i dag. Conrad Spell, lederen i ILWU local 23 i Tacoma er kryssallklar i sin vurdering av useingshallens beydning for havnearbeiderne. Slik fungerer hallen: Arbeidsgiverne må melde si behov for arbeidskraf il fagforeningen som gjennom useingshallen (hiring hall) sender sine medlemmer il å uføre den eerspure jobben. Gjennom dee syseme har fagforeningen de som kalles closed shop og konroll over medlemmenes arbeid. Dee syseme liker arbeidsgiverne dårlig og kaller de gjerne e ureferdig monopol. Syseme har vær usa for angrep i lang id, men havnearbeiderne på veskysen har så lang så i mo angrepene hel siden syseme ble innfør eer sreikekampene i Hjere og sjela Vi raff Spell førs på konferansen i Seale. Nå reffer vi han på hjemmebane i fagforeningshuse i Tacoma. Fagforeningslederen i local 8, Jeff Smih, er komme fra Porland for å være sammen med oss denne dagen i Tacoma. Spell foreller om arbeidsgiverorganisasjonen PMA (Pacific Mariime Assosiaion) og deres arbeid for å få arbeidsuseinga u av fagforeningenes grep gjennom useingshallene. PMA har lenge jobbe for a de skal a inn havnearbeidere direke fra egne konorer. PMA ville gjerne beale for bygginga den gang vi sa opp dee fag- Sor fagforening Tacoma ligger inners i Puge Sound i delsaen Washingon, og har e av de virkelig sore havneanleggene på Veskysen. Havnearbeiderforeningen, local 23, er omren like sor som local 10 i San Francisco. Bare havnearbeiderne i Los Angeles er flere. Local 23 har i dag 1500 medlemmer, og var en av de få foreningene som ikke gjorde som de flese på sluen av 1930-alle. Den forsae som medlemmer i ILA hel fram il 1958 da også medlemmene her ville bli med i ILWU. Hel ue av konroll Conrad Spell er leder av ei fagforening der medlemmene er mer enn gjennomsnilig usa for skader og sliasjer. Han er derfor oppa av helseilbude. Helsevesene i USA er hel ue av konroll. De rengs virkelig en helsereform slik Barack Obama vil, sier han. Han foreller a arbeidsgiverne bealer 1700 US-dollar i helseforsikring for hver enkel havnearbeider, og pensjonis, hver måned. Dee dekker også familiene. Men helsevesene er ikke god nok, mener Spell og er redd en hel påkrevd helsereform nok en gang skal bli orpeder av kongressen. 6 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 7

5 De er sore dimensjoner når skip skal losses og lases på SAS-erminalen i Oakland. De brukes flere kraner samidig slik a man kan sare lasinga av skipe så for de er plass i laseromme. San Francisco: Der ILWUs vugge so Dave Gonzales (.h) vise oss SSAerminalen (Sevedoring Services of America) i Oakland der de mese av havnerafikken foregår i Bay Area. Han er fagforeningens spesialis i havnesikkerhe. Joe Cabrales (v) er ansa i ILWU senral og har ansvare for pensjoner, helseforsikringer og andre sosiale ordninger for havnearbeiderne i de nordlige California. De er fire slike sillinger i ILWU. Cabrales besøke Norge i 2002, under den seks måneder lange ariffkonfliken. San Francisco er byen der ILWUs hovedkonor ligger, de er besem i forbundes vedeker. De var her den sore helen Harry Bridge fra Ausralia slo seg ned og fungere som havnearbeider og fagforeningsleder. Og de er her de hele sare i 1934 da havnearbeiderne ok skjebnen i egne hender gjennom en nesen re måneder lang sreik. Her ligger også veskysens nes sørse havn hvor ILWU local 10 har maka. Havna ligger ikke i byen lenger, men i Oakland på den andre siden av San Francisco Bay. De er her vi skal få se de sore kranene i virksomhe på SSA-erminalen der de losses og lases skip samidig i e empo som kan a pusen fra en. Havneproduksjon Dave Gonzales ok oss med il erminalen. Der er han ydeligvis lommekjen og kjenner de flese. Han er idligere leder i local 10, og vurderer å sille il valg igjen seinere i høs. Vi er vene på havna og blir hyggelig sluppe gjennom poren eer å ha legiimer oss i vaka. Denne erminalen er sor, sørre enn noen enkelhavn i Norge, og akivieen er høy. Vi bruker id på å se hvordan kranførerne i samarbeid losser og laser den samme båen samidig. Trekkvogner med conainere, eller uen, finner sin rikige plass i rekka. De er fly i produksjonen, logisikken fungerer som den skal. Samarbeide mellom havnearbeiderne på brygga, i krana og om bord går åpenbar knirkefri. Eerpå blir vi a med inn i de som på norsk kan kalles kjørekonore, der 8-10 ILWU-medlemmer koordinerer ransporen av conainerne inern på havna, men også rafikken u og inn av erminalen. Vi er innom og hilser på folka som jobber på verksede, de er her de sørger for a maskinerie fungerer som de skal il enhver id. Folka her er medlemmer i e anne fagforbund, men båndene il ILWU er åpenbar gode og kameraslige. På fagforeningshuse il local 10 i de gamle havneområde i San Francisco er mange havnearbeidere innom i løpe av en dag. Kanskje for å snakke med noen i fagforeningen, for å lese aviser, spille kor med kolleger, eller bare for å slå av en pra med kjenfolk. Blodig orsdag Amerikansk fagbevegelse er mer oppa av og bruker hisoria i mye sørre grad enn norsk fagbevegelse. Og i ILWU brukes hisoria beviss for å samle medlemmene og skape en felles idenie. Som en av fire målseinger i vedekene il ILWU heer de a medlemmene må skoleres i den amerikanske arbeiderbevegelsens hisorie, i illegg il dagens problemer og akikk. Dagens ufordringer og idligere iders kamper knyes dermed sammen. E god eksempel på hvordan hisoria brukes er de årlige markeringene av Bloody Thursday. 5. Juli 1934 ble o fagforeningsakiviser, en av dem havnearbeider, drep i San Francisco. Dee var mid under den sore havnearbeidersreiken som vare fra 9. mai il 31. juli, en sreik som samle hele fagbevegelsen og der havnearbeiderne van fram med vikige krav. Hver år markeres denne dagen av havnearbeiderne langs hele den amerikanske veskysen, der også nye og unge læres opp il samme forsåelse av den samme felles hisoria som kommer il urykk i den gamle men forsa gyldige - syndikalisiske parolen som ILWU bruker i alle sammenhenger: An Injury To One Is An Injury To All En ure mo én er en ure mo alle Larry George (v) har 38 år bak seg som havnearbeider og dermed fulle pensjonsreigheer. Men han ør ikke slue å jobbe fordi han er redd pensjonspengene vil forsvinne om kor id. Her i samale med Bjørn Seffensen. Useer Vanea Hamlin er en av fem som har ansvare for å sende re anall havnearbeidere il re havn. Hun har jobbe som havnearbeider i 9 år, og ble valg il useer for snau e år siden, e illisverv hun kan gjenvelges for e år il. Da må hun må u og jobbe som havnearbeider igjen. Sabrina Giles og Johs Williams (76 år) er med i local 10s drillropp som sisnevne var med å sife i Hun har jobbe som havnearbeider i fire år, mens han jobbe som havnearbeider fra 1959 il 1995 da han pensjonere seg. 8 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 9

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

Slå ring om arbeidsmiljøloven. Nr. 2. 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Slå ring om arbeidsmiljøloven. Nr. 2. 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 2. 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Foto: Maren Alexandra Gulliksrud Slå ring om arbeidsmiljøloven Høyre/Frp-regjeringen foreslår å svekke begrensningene på hvor mye søndagsarbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer