BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14"

Transkript

1 blad for Norsk TraN sport arbeiderforbun d ranspor arbeıderen Besøke havnekolleger i USA BrUk Semmereen side 2 (leder) og 13-14

2 USA: Blan Veskysens havnearbeidere I sise halvdel av juni var havnearbeiderne Terje Samuelsen og Bjørn Seffensen og denne skriveren på sudieur il USAs veskys. Vi møe havnearbeidere og faglige ledere i Inernaional Longshore and Warehouse Union (ILWU), senral og lokal. Teks og foo Vegard Holm Turen gikk førs il Seale der havnear- beiderne i ILWU gjennomføre en konferanse (caucus) i eerkan av forbundes landsmøe. I saen Washingon besøke vi, i illegg il Seale, havnearbeiderfagforeningene i Tacoma hel inners i Puge Sound og i de lille fylke Grays Harbor Couny hel ves ved Sillehavskysen. Vi møe også havnearbeiderne i Porland i saen Oregon. Dereer gikk uren il California og San Francisco der vi møe både med den lokale havnearbeiderforeningen og ILWU senral. Forvenninger Vi visse vi skulle besøke e fagforbund som kanskje ikke hel er de vi her i Norge forbinder med USA, ei heller ligne de på noe fagforbund her hjemme. For sju år siden so ILWU mo både presiden Bush og de sore mulinasjonale selskapenes forsøk på å knuse dem under ariffoppgjøre. Vi visse a ILWU hadde søe havnearbeiderne i Ausralia og Liverpool da de kjempe for sine reigheer, og vi hadde ruffe noen av dem i demonsrasjoner både i Roerdam og Srasbourg i kampen mo EUs forsøk på å drive gjennom sine havnedirekiv. I fjor markere ILWU sin mosand mo USAs krig i Irak ved å sreike 1. mai (som ikke er en fridag i USA) og krevde soldaene hjem. radikale og miliane ILWU har en lang hisorie som radikal og milian. Forbunde har også en hisorie som akive mosandere av Vienamkrigen og USAs blokade av Cuba. ILWU vokse fram eer en sor konflik i 1934 der sju akiviser, deriblan fire havnearbeidere, ble drep. Forbunde var en drivkraf i den alernaive faglige sammensluningen CIO (Congress of Indusrial Organizaions) for ufaglære og nye yrkesgrupper (bla bilarbeiderne) fra CIO slo seg sammen med den gamle American Federaion of Labor il AFL-CIO i Den radikale og miliane holdningen il havnearbeiderne på Veskysen gjor- de a de på sluen av 1930-årene brø Bjørn Seffensen (.h) og Terje Samuelsen (.v.) på vei opp i Veskysens sørse havnekran. I miden kranfører og opplæringsansvarlig Doug Hauge Johnsen (med norsk far). med havnearbeiderforbunde (ILA) på Øskysen. ILA ble anklage for å være byråkraisk og mafiainfilrer. Under eerkrigsidens McCaryisme-periode ble ILWU uelukke fra de gode faglige selskap, og var e uavhengig fagforbund fram il 1988 da fagforbunde igjen ble med den amerikanske faglige landsor- ganisasjonen AFL-CIO. Forbunde har fosre en av USAs mes markane og respekere faglige ledere; Harry Bridges. Han var leder av forbunde i mer enn 40 år, hel fram il 1977, da han ble pensjonis 76 år gammel. ILWU har mye å vise il. Presiden Bob McElrah er ubesrid som leder I ILWU, og ble ensemmig nominer il en ny periode på landsmøe. På konferansen delok også havnearbeidere fra Hawaii, Alaska og Kanada, selv om de ikke hadde delegasaus. To av represenanene fra Hawaii var Henry Kreuz (v), som har vær havnearbeider i 22 år, og Dean Tomia, som har vær havnearbeider i 31 år. Alle medlemmer i ILWU på Por Hardy Sudieuren begyne på de som kalles ILWU Longshore Division Caucus i Seale, e ege landsmøe for havnearbeiderne i forbunde. 90 delegaer fra 30 lokale fagforeninger langs hele den amerikanske veskysen delok, i illegg il represenaner fra havnearbeiderne på Hawaii, i Alaska og Kanada. Også mange pensjonere havnearbeidere og gjeser delok på møe sammen med blan andre represenaner fra Inernaional Transpor Workers Federaion og alså Norge. medlemmene besemme Konferansen faer vedak i mange spørsmål og nominerer il flere illisverv blan havnearbeiderne i ILWU. Forbundes illisvalge blir endelig valg gjennom uravsemming hver redje år (i eerkan av landsmøe) der alle medlemmene kan dela. Mange av de lokale fagforeningene har også begrensninger på hvor lenge de illisvalge kan være i verve før de må a en pause og jobbe på havna. De mes vanlige er e eller o år. Åres uravsremming vil bli gjennomfør i månedsskife augus/sepember slik a den Powell River Courenay Vicoria Aberdeen CALIFORNIA San Francisco Kamloops Kelowna Vancouver Seale Tacoma Porland OREGON Los Angeles Hawaii er med i den samme lokale fagforeningen, local 142. Mellom og medlemmer er de i ILWU i Hawaii, men ikke mer enn om lag 700 havnearbeidere, fordel på seks havner. Både Krauz og Tomia jobbe på den sørse havna på øya Oahu der 500 av medlemmene jobber. på caucus i Seale Reno Carson Ciy San Diego Tijuana Banff Calgary Boise NEVADA Lehbridge Cranbrook Las Vegas Mexicali Sal Lake Medicine Ha Helena Swif Curren M O N T A N A WASHINGTON MEXICO Billings Moose Jaw IDAHO U S AWYOMING MEXICO UTAH Yorkon Regina Cheyenne Weyburn Esevan Denver Colorado Springs COLORADO K Sana Fe Albuquerque Phoenix NEW Tucson MEXICO El Paso Ciudad Juárez ARIZONA nye ledelsen ikke er klar før eer denne id. En «caucus» blan havnearbeiderne i ILWU er en annen ype faglig møe FRANCEenn de vi er van il i Norge. De snakkes fra salen og møeleder og ledelse kan a orde innimellom. De finnes e sysem med alelise, men den fungerer annerledes enn i Norge. For oss kunne de virke noe kaoisk, men de fungere, og har lange radisjoner. Fra bror il bror Veldig mange forslag ble behandle på konferansen, al fra arbeidsklær il hvordan ILWU skal gjennomføre markeringen av Bloody Thursday (se bak i arikkelen). Forslag ble veda og forkase, med humor og kommenarer fra salen. Alvor, men mye skjem. Da den norske delegasjonen ble presener og kal opp på podie var moakelsen enorm. Ikke høflige klapp og undring over hvorfor vi var der, men jubel og applaus for brødrene fra Norges havner. Eke engasjemen og delakelse kunne merkes da lederen i Norsk Havnearbeiderforning, Terje Samuelsen, ale il konferansen om de ufordringene som norske og europeiske havnearbeidere sår overfor. Bismarck Hermosillo Chihuahua Ciudad Obregón Torreón Mone Culiacán Salillo La Paz Durango San Luis Poosí Leó Guadalajara MEXIC Morelia To B NORTH D P SOUTH D NEBR Ok Abilen Acapul 2 ranspor arbeıderen ranspor arbeıderen 3

3 Aberdeen: Lien og sol Hisoria er vikig for den lille havnearbeiderfagforeningen i Aberdeen og er a vare på i form av bilder og dokumener. Sekreær Billy Swor viser her Terje Samuelsen hvordan de i dealj ble noer arbeides gang før andre verdenskrig. Aberdeen er en lien, men vikig havneby i Grays Harbor Couny (fylke)hel ves ved Sillehave. De som førs møer oss i denne lille byen, som er voks sammen med en annen lien by Hoquiam, er omme forreningslokaler i senrum. Disse o byene med ilsammen innbyggere, ugjør den mes urbane delen av Gras Harbor Couny der de il sammen bor i underkan av innbyggere. Finanskrisa har a på. De får vi bekrefe av fagforeningslederne som foreller om en arbeidsløshe på 15 prosen i fylke, mens den er på i underkan av 10 prosen i delsaen Washingon. Opimismen er likevel sor. Grays Harbor er prege av fagforeningene, foreller de illisvalge i havnearbeiderforeningen. De peker på bygninger rund oss som er i ferd med å reise seg, og overal er bedrifene bemanne med organiser arbeidskraf. På kafeene og hoellene, blan sjåførene og fabrikkarbeiderne har fagbevegelsen e god grep, i følge de illisvalge. Har vær mye sørre Havnearbeiderforeningen, local 23, har en sol hisorie. De var her de førse ordinære landsmøe i ILWU ble avhold i De var alså her de endelige brudde med de øskys-dominere og påså mafiainfilrere havnearbeiderforbunde ILA (Inernaional Longshoremen s Assosiaion) ble gjennomfør. Foreningen har i dag 42 medlemmer, derav 32 havnearbeidere. Da fagforeningslederen Jeff Jewell begyne på havna i 1970 hadde fagforeningen mer enn 200 medlemmer, om lag halvparen havnearbeidere. Da syremedlem Tom O Conner sare live som havnearbeider for 32 år siden var fagforeningen på si sørse. Han som har jobbe lengs som havnearbeider av dem vi møer er fagforeningssekreæren Billy Swor som i år kan feire 40 år som havnearbeider i Grays Harbor. Fagforeningsområde På havna ser vi nye anlegg under bygging, og medlemmene har nok å gjøre, i følge de illisvalge. De sore biodiesel-anlegge har i dag reduser produksjon, men de ror Billy Swor snar vil endre seg il de bedre. Korn fra midvesen og lokal ømmer er de o sørse eksporariklene som går u fra havna i Aberdeen. Fra Grays Harbor seer båene kursen mo Japan, Filippinene og andre land i Asia. I Aberdeen har bønder fra midvesen inveser i e anlegg for lossing av korn. Tømmerproduker er en annen vikig eksporvare fra Aberdeen. Er de for lie å gjøre i Aberdeen en periode reiser gjerne medlemmene noen dager il Tacoma, Seale eller Olympia og jobber i havnene der. I Grays Harbour gjør havnearbeiderne i sni sine US-dollar i åre, anslår de illisvalge. Dee ilsvarer i overkan av norske kroner eer dagens kurs. En bra årslønn i USA, bedre enn ilsvarende årslønn i Norge. Porland: Den minse av de fem sore Havna i Porland, som i byene Vancouver, Longview og Asoria, ligger ved bredden av Columbia River, denne sore, mekige og vikige grenseelva mellom delsaene Oregon og Washingon. I Porland ligger den minse av de fem sore conainerhavnene på Veskysen, men den er likevel svær vikig for eksporen og imporen il og fra Asia. Local 8 er benevninga på havnearbeiderforeningen i byen og har 470 medlemmer. Av disse er 375 på den såkal A-lisa, mens 95 er B-lisemedlemmer. B-medlemmene er ikke fullverdige medlemmer og kan ikke være med og velge fagforeningsledelse, men har fulle reigheer ved avsemming over ariffavaler og anne som har med arbeide å gjøre. B-lisa er å regne som en mellomsasjon før man får alle reigheer i fagforeningen og som havnearbeider. Blir ikke sraffe Også i Porland kjenner de finanskrisa på kroppen, foreller John Miken. Han er Secreary Treasurer i foreningen, e verv som foreller a han seller med pengene og adminisrasjonen. Miken er oppa av arbeiderlovgivingen i USA som i dag ensidig er il fordel for arbeidsgiverne. Han mener presiden Barack Obama er en vikig allier som kan få endre lovene il de bedre for fagbevegelsen, og gjøre de enklere for arbeidsfolk å fagorganisere seg. Kongressen skal om ikke mange måneder a silling il he Employee Free Choice Ac (EFCA), en lov som vil lee fagbevegelsens posisjon på amerikanske arbeidsplasser. Arbeidsgivernes muligheer il manipulering og rakassering av sine ansae vil bli vanskeliggjor om loven vedas. I dag er de slik a de er fri fram for bedrifene il å legge alle slags hindringer i veien for fagorganisering. De får ingen sraff. Med den nye loven kan vi komme mer på offensiven, sier Miken. Hard arbeid De er Mary Winzig enig i. Hun er ansa i ILWU senral og jobber for a flere arbeidere organiserer seg innenfor ransporsekoren. Winzig har konor i den lokale havnearbeiderforenin- John Miken mener presiden Barack Obama er en vikig allier i kampen for ny lovverk som vil gjøre de enklere for ansae å organisere seg. gen i Porland, men er knye il lagerarbeiderseksjonen (Warehouse Division) i ILWU. Denne seksjonen bruker 30 prosen av foreningskoningenen il dee arbeide. Mange ror a lovene kommer dalene fra himmelen, men slik er de selvfølgelig heller ikke her, sier Winzig Mary Winzig i Porland jobber for å få flere lager- og erminalarbeidere organiser. Hun har lang erfaring i å organisere på arbeidsplassene. Sin vikigse lærdom fikk hun da hun gikk i spissen for å organisere de 400 bokhandleransae i Powells Books i Porland fra Da de kjempe seg il ariffavale gjennom ILWU i 2000 ble hun fagforeningsleder på bedrifen, e illisverv hun hadde i o perioder fram il 2004 da hun ble ansa som organisaor i ILWU senral. med e glim i øye. Hun undersreker a de kreves hard arbeid for å få il en endring i lovverke. Sor press på poliikerne Winzig ror de vil bli vanskelig å få veda EFCA fordi hun er redd poliikerne er engselige for å mise økono- misk søe fra bedrifer de er avhengig av. Men hun opplever a klimae har endre seg merkbar il de bedre eer a Barack Obama ble presiden i januar. De er sor press på poliikerne, og den søen poliikerne får fra bedrifene vil gjøre a mange ikke vil ørre å søe en lovendring, ror hun. Samidig sier hun de er sa fokus på mange saker som fagbevegelsen kjemper for. Vinden blåser fagbevegelsens og de liberales vei. Bare få dager eer a vi snakke med Mary Winzig i juni beseme Høyesere i Minnesoa a demokraenes Al Franken har vunne den ene av o senasplasser i delsaen, noe som syrker muligheene il å vinne fram med en lovendring. 4 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 5

4 Tacoma: Samling i hallen Konorsjef Linda Kuhn på hovedkonore il ILWU i San Francisco viser fram forbundes hisorie som henger på framredende plass på veggene. Også arbeiderkuns har få sin plass på forbundskonore, blan anne en rekke akvareller av maler og akivisen Pele delappe. Hennes bilde var sue vekk hel fram il 2002 da delappe ga akvarellene ILWU. foreningshuse. Vi sa nei. Vi vil reffe medlemmene hver dag før de skal u og jobbe. Bare da kan vi nemlig a opp og løse problemene vi måe ha og diskuere nødvendige saker. Useingshallen er hel nødvendig å bevare for å holde på idenieen vår, sier Spell med overbevisning. Eller for å si de med Harry Bridges: «Hvis vi ikke kan konrollere useingshallen vil havnearbeidernes re il å organisere seg være en parodi.» Fagforeningen vil bli ødelag gjennom diskriminering og svarelising. Seffensen, Samuelsen, Smih og Spell i livlig samale på fagforeningskonore i Tacoma. Leo Vaiese jobber som sikkerhesvak på WUT-erminalen i Tacoma. På denne erminalen var sikkerhesvakene også fagorganiser og hadde gode arbeidsforhold, forale Vaiese. Sjøl var har fød og oppvoks i USA, men begge foreldrene var fra Sillehavsøya Samoa så han regne seg å være derfra. Useer Dave Windsor i local 23 sørger for a alle som skal ha jobb fyller u de rikige opplysningene De er useingshallen vår som gir oss syrke. De er den som forener oss, og de er den som samler oss il diskusjon. Uen useingshallen hadde vi ikke vær der vi er i dag. Conrad Spell, lederen i ILWU local 23 i Tacoma er kryssallklar i sin vurdering av useingshallens beydning for havnearbeiderne. Slik fungerer hallen: Arbeidsgiverne må melde si behov for arbeidskraf il fagforeningen som gjennom useingshallen (hiring hall) sender sine medlemmer il å uføre den eerspure jobben. Gjennom dee syseme har fagforeningen de som kalles closed shop og konroll over medlemmenes arbeid. Dee syseme liker arbeidsgiverne dårlig og kaller de gjerne e ureferdig monopol. Syseme har vær usa for angrep i lang id, men havnearbeiderne på veskysen har så lang så i mo angrepene hel siden syseme ble innfør eer sreikekampene i Hjere og sjela Vi raff Spell førs på konferansen i Seale. Nå reffer vi han på hjemmebane i fagforeningshuse i Tacoma. Fagforeningslederen i local 8, Jeff Smih, er komme fra Porland for å være sammen med oss denne dagen i Tacoma. Spell foreller om arbeidsgiverorganisasjonen PMA (Pacific Mariime Assosiaion) og deres arbeid for å få arbeidsuseinga u av fagforeningenes grep gjennom useingshallene. PMA har lenge jobbe for a de skal a inn havnearbeidere direke fra egne konorer. PMA ville gjerne beale for bygginga den gang vi sa opp dee fag- Sor fagforening Tacoma ligger inners i Puge Sound i delsaen Washingon, og har e av de virkelig sore havneanleggene på Veskysen. Havnearbeiderforeningen, local 23, er omren like sor som local 10 i San Francisco. Bare havnearbeiderne i Los Angeles er flere. Local 23 har i dag 1500 medlemmer, og var en av de få foreningene som ikke gjorde som de flese på sluen av 1930-alle. Den forsae som medlemmer i ILA hel fram il 1958 da også medlemmene her ville bli med i ILWU. Hel ue av konroll Conrad Spell er leder av ei fagforening der medlemmene er mer enn gjennomsnilig usa for skader og sliasjer. Han er derfor oppa av helseilbude. Helsevesene i USA er hel ue av konroll. De rengs virkelig en helsereform slik Barack Obama vil, sier han. Han foreller a arbeidsgiverne bealer 1700 US-dollar i helseforsikring for hver enkel havnearbeider, og pensjonis, hver måned. Dee dekker også familiene. Men helsevesene er ikke god nok, mener Spell og er redd en hel påkrevd helsereform nok en gang skal bli orpeder av kongressen. 6 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 7

5 De er sore dimensjoner når skip skal losses og lases på SAS-erminalen i Oakland. De brukes flere kraner samidig slik a man kan sare lasinga av skipe så for de er plass i laseromme. San Francisco: Der ILWUs vugge so Dave Gonzales (.h) vise oss SSAerminalen (Sevedoring Services of America) i Oakland der de mese av havnerafikken foregår i Bay Area. Han er fagforeningens spesialis i havnesikkerhe. Joe Cabrales (v) er ansa i ILWU senral og har ansvare for pensjoner, helseforsikringer og andre sosiale ordninger for havnearbeiderne i de nordlige California. De er fire slike sillinger i ILWU. Cabrales besøke Norge i 2002, under den seks måneder lange ariffkonfliken. San Francisco er byen der ILWUs hovedkonor ligger, de er besem i forbundes vedeker. De var her den sore helen Harry Bridge fra Ausralia slo seg ned og fungere som havnearbeider og fagforeningsleder. Og de er her de hele sare i 1934 da havnearbeiderne ok skjebnen i egne hender gjennom en nesen re måneder lang sreik. Her ligger også veskysens nes sørse havn hvor ILWU local 10 har maka. Havna ligger ikke i byen lenger, men i Oakland på den andre siden av San Francisco Bay. De er her vi skal få se de sore kranene i virksomhe på SSA-erminalen der de losses og lases skip samidig i e empo som kan a pusen fra en. Havneproduksjon Dave Gonzales ok oss med il erminalen. Der er han ydeligvis lommekjen og kjenner de flese. Han er idligere leder i local 10, og vurderer å sille il valg igjen seinere i høs. Vi er vene på havna og blir hyggelig sluppe gjennom poren eer å ha legiimer oss i vaka. Denne erminalen er sor, sørre enn noen enkelhavn i Norge, og akivieen er høy. Vi bruker id på å se hvordan kranførerne i samarbeid losser og laser den samme båen samidig. Trekkvogner med conainere, eller uen, finner sin rikige plass i rekka. De er fly i produksjonen, logisikken fungerer som den skal. Samarbeide mellom havnearbeiderne på brygga, i krana og om bord går åpenbar knirkefri. Eerpå blir vi a med inn i de som på norsk kan kalles kjørekonore, der 8-10 ILWU-medlemmer koordinerer ransporen av conainerne inern på havna, men også rafikken u og inn av erminalen. Vi er innom og hilser på folka som jobber på verksede, de er her de sørger for a maskinerie fungerer som de skal il enhver id. Folka her er medlemmer i e anne fagforbund, men båndene il ILWU er åpenbar gode og kameraslige. På fagforeningshuse il local 10 i de gamle havneområde i San Francisco er mange havnearbeidere innom i løpe av en dag. Kanskje for å snakke med noen i fagforeningen, for å lese aviser, spille kor med kolleger, eller bare for å slå av en pra med kjenfolk. Blodig orsdag Amerikansk fagbevegelse er mer oppa av og bruker hisoria i mye sørre grad enn norsk fagbevegelse. Og i ILWU brukes hisoria beviss for å samle medlemmene og skape en felles idenie. Som en av fire målseinger i vedekene il ILWU heer de a medlemmene må skoleres i den amerikanske arbeiderbevegelsens hisorie, i illegg il dagens problemer og akikk. Dagens ufordringer og idligere iders kamper knyes dermed sammen. E god eksempel på hvordan hisoria brukes er de årlige markeringene av Bloody Thursday. 5. Juli 1934 ble o fagforeningsakiviser, en av dem havnearbeider, drep i San Francisco. Dee var mid under den sore havnearbeidersreiken som vare fra 9. mai il 31. juli, en sreik som samle hele fagbevegelsen og der havnearbeiderne van fram med vikige krav. Hver år markeres denne dagen av havnearbeiderne langs hele den amerikanske veskysen, der også nye og unge læres opp il samme forsåelse av den samme felles hisoria som kommer il urykk i den gamle men forsa gyldige - syndikalisiske parolen som ILWU bruker i alle sammenhenger: An Injury To One Is An Injury To All En ure mo én er en ure mo alle Larry George (v) har 38 år bak seg som havnearbeider og dermed fulle pensjonsreigheer. Men han ør ikke slue å jobbe fordi han er redd pensjonspengene vil forsvinne om kor id. Her i samale med Bjørn Seffensen. Useer Vanea Hamlin er en av fem som har ansvare for å sende re anall havnearbeidere il re havn. Hun har jobbe som havnearbeider i 9 år, og ble valg il useer for snau e år siden, e illisverv hun kan gjenvelges for e år il. Da må hun må u og jobbe som havnearbeider igjen. Sabrina Giles og Johs Williams (76 år) er med i local 10s drillropp som sisnevne var med å sife i Hun har jobbe som havnearbeider i fire år, mens han jobbe som havnearbeider fra 1959 il 1995 da han pensjonere seg. 8 ransporarbeıderen ransporarbeıderen 9

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap

Marte Taylor Bye, og likestilling. Senter for kunnskap Mare Taylor Bye, KUN Sener for kunnskap og likesilling 'i Sener for kunnskap og likesilling Prosjeke 'Familiegjenforene kvinner i disrike' har karlag siuasjonen for familiegjenforene kvinner i Namdalseid

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11

Distriktsrådsmøte nr 1/10-11 1 c Ledermøe - Roarydisrik 2260 Disriksrådsmøe nr 1/10-11 19.8.2010 kl 1815-21.10 Sed: Mjerskaug, Enebakk Innkal av: DG Lena J. Mjerskaug Ordsyrer: DG Lena J. Mjerskaug Delakere: Forfall: Referen: Jan

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Eksamensoppgave høsen 2 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å beså eksamen, må besvarelsen i hver fall: gi mins re rikige svar

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Distriktsrådsmøte nr 2/10-11

Distriktsrådsmøte nr 2/10-11 1 klc Ledermøe - Roarydisrik 2260 Disriksrådsmøe nr 2/10-11 18.11.2010 kl 1700-21.00 Sed: Ignarbakke, Enebakk Innkal av: DG J. Mjerskaug Ordsyrer: DG J. Mjerskaug Delakere: Forfall: Referen: Jan Eddie

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM ÅS KOMMUNE RBEIDSGIVERPOLITISK PLTTFORM ÅS KOMMUNE MÅL, VERDIER OG STSNINGSOMRÅDER I ÅS KOMMUNES RBEIDSGIVERPOLITIKK 200 3 200 6 Dok ID Side av dminisrer av Godkjen av Dao Versjon 1 13 Brynhild Hovde Kommunesyre

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd ~/sa23/eori/bonus8.ex TN STAT 23 V28 Inrodukson il bonus og overskudd Bankinnskudd Ana a vi ønsker å see e viss beløp y i banken ved id = for å ha y n ved id = n. Med en reneinensie δ må vi see inn y =

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 3..4 Innleering: på papir på ekspedisjonskonore: bruk forsiden elekronisk på froner én pdf fil nan på førse side egenerklæring med signaur innleeringsboks på ekspedisjon

Detaljer

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Tromsø. Nei til EUs årskonferanse 3. mars 2017 HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Oslo Risavika Tromsø Drammen Havnearbeiderne i Mosjøen. Mosjøen Høyesterettsdommen (10-7) 16. desember

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06 Løsningsforslag il obligaorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsen 06 Oppgave (vek 50%) (a) Definisjon komparaive forrinn: Den ene yrkesgruppen produserer e gode relaiv mer effekiv enn den andre yrkesgruppen.

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 8..16 Innleeringsfris oblig 1: Tirsdag, 9.Feb. kl.18 Innleering kun ia: hps://deilry.ifi.uio.no/ Fellesinnleeringer (N 3): Alle må bidra il besarelsen i sin helhe. Definer

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse i én dimensjon () 5..6 Daa-lab i dag: Hjelp med Pyhon / Malab insallasjon Førse skri Oblig er lag u: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek/6/maeriale/maeriale6.hml Innleeringsfris: Tirsdag,

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt

NB: Dette er siste utgave på papir av Penger og Kreditt Se mer på side 2. Penger og Kreditt NB: Dee er sise ugave på papir av Penger og Kredi Se mer på side Penger og Kredi 8 M a r s Til abonnenene: Penger og Kredi opphører i papirversjon, men forseer som web-publikasjon Norges Bank har veda

Detaljer

Kina 20 år med økonomiske reformer

Kina 20 år med økonomiske reformer Inernasjonal Poliikk 58 (2) 2000: 215-232 Kina ISSN 200020 år med - 577X økonomiske reformer 215 Kina 20 år med økonomiske reformer Nina Langbraaen Nina Langbraaen, (f. 1963), er cand.poli. med hovedfag

Detaljer

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden? Økonomiske analyser 6/2004 Teknologisk uvikling og flyende naurgass Teknologisk uvikling og flyende naurgass Vil kosnadene ved nye LNG anlegg falle yerligere i fremiden? Mads Greaker og Eirik Lund Sagen

Detaljer

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt: e Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV... 3 2.1 Hovedspor... 3 2.1.1 Varig ufesing... 3 2.1.2 Minse kurveradius... 3 2.1.3 Ballas... 3 2.1.4 Sviller... 3 2.1.4.1 Svilleype...

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Forelesning nr.9 INF 1410

Forelesning nr.9 INF 1410 Forelesning nr.9 INF 141 29 espons il generelle C- og -kreser 3.3.29 INF 141 1 Oversik dagens emaer Naurlig espons respons il generelle C- og -kreser på uni-sep funksjonen Naurlig og vungen respons for

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE

SÅ ENKEL OG HENDIG Å BRUKE YTELSE OG UTVIKLING 50 ÅRS ERFARING Trovac Indusries ble grunnlag i 1960, og er kjen for sin høye kvalie, høye yelser og lave søynivå, i e elegan burgunder design. Cyclo Vac er i dag en av verdens sørse

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t

K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i t n e s s r e s t a u r a n t K o n f e r a n s e s e l s k a p S p A & F i n e s s r e s a u r a n Ved inngangsporen il sagnomsuse Krokskogen, ligger e av Norges mes radisjonsrike hoell - Sundvolden Hoel. I nærmere e usen år har konger,

Detaljer

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet FAO 9 Forberedelse il skoleprøve Del Prakisk bruk av inegral Oppgave parikkelfar Hasigheen il en parikkel ved iden er gi ved v () = i m/min. Tiden er ( + ) + regne i min, for angivelse av posisjon. [,

Detaljer

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye Økonomiske analyser 3/2005 Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torsein Bye Bruk av fossil

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler.

Til Funk-påsatsen for kopling og dimming kan det programmeres opp til 30 radiokanaler. Ar. Nr.: 0543 xx Funksjon Funk-påsasen for kopling og dimming er en komponen i Funk-bussyseme. Den gjør de mulig å kople og dimme forskjellige elekriske laser så snar den har moa e besem radioelegram.

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring.

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring. Haral Bjørnesa: Variasjonsregning en enkel innføring. Tiligere har vi løs oppgaven me å finne eksremalveriene ( maks./min. veriene) av en gi funksjon f () når enne funksjonen oppfyller beseme krav. Vi

Detaljer

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei.

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei. INNHOLD. Dags siuasjon..... Resula fra rafikkellinger..... ÅDT i dag... 4. midig siuasjon... 4 3. Kilder... 5 4. Vedlegg: Trafikkellinger og kar over ellepunk... 6 Trafikkellinger mai 03 i vegkrysse /

Detaljer

Rådgiver ikke portvakt

Rådgiver ikke portvakt KARINE NYBORG 1 Professor ved Økonomisk insiu, Universiee i Oslo, og rådgiver ved Frischsenere TEMA SYKEFRAVÆR Rådgiver ikke porvak Hvem voker poren il sykelønnsordningen? Her er e mulig svar: Ingen. Faslegen

Detaljer

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Økonomisk analyser 2/2004 Fører høy oljepris il øk oljeboring? Fører høy oljepris il øk oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knu Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Hvor lenge vil OPEC se seg jen med høye

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Påvirker flytting boligprisene?

Påvirker flytting boligprisene? Påvirker flying boligprisene? Trond-Arne Borgersen Jørund Greibrokk Dag Einar Sommervoll Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2008:3 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen

Detaljer

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene? UNIVERSITETET I STAVANGER Savanger, våren 2011 Bør senralbanken a mer hensyn il boligprisene? En sudie av de norske boligmarkede Av Marie Sjursen Uredning i spesialiseringen Samfunnsøkonomi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Subsidier til klimavennlige teknologier.

Subsidier til klimavennlige teknologier. Subsidier il klimavennlige eknologier. En sudie av opimale yper og baner. Beae Ellingsen Maseroppgave i samfunnsøkonomi Økonomisk insiu UNIVERSITETET I OSLO 04.05.2009 I Forord Denne oppgaven er skreve

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 09:00 Møeinnkalling Uvalg: Rissa rafikksikkerhesuvalg Møesed: Rissa rådhus Blåheia Møedao: 23.03.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes il uvalgssekreær Linn Krisin Hassel som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim -----------------

Bakgrunn. En fonologisk analyse av et korpus på 200 tegn. Produksjonsansvarlig: Møller kompetansesenter (Statped) Trondheim ----------------- Innlegg på Seminarium Teckenspråken i Norden korpusarbee Sockholms Universie, 7. november 2008 En fonologisk analyse av e korpus på 200 egn Irene Grefegreff, sud. PhD Insiu for språk- og kommunikasjonssudier,

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av beong Tilpasse krav gi i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2005 Generel Basal leggeanvisning 2010 2 Basal-bedrifene er ledende i Norge innen

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren illegges oppgve vek,, oppgve 2 vek,5, og oppgve 3 vek,4. Oppgve Peroleumsinneker i nsjonlregnskpe Forklr kor hvordn Norges inneker fr peroleumsvirksomheen

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Løsningsforslag øving 6, ST1301

Løsningsforslag øving 6, ST1301 Løsningsforslag øving 6, ST1301 Oppgave 1 Løse Euler-Loka ligningen ved ruk av Newon's meode. Ana a vi har en organisme med maksimal alder lik n år. Vi ser kun på hunnene i populasjonen. La m i være anall

Detaljer

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger Working Paper 1996:3 Korere arbeidsid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illusrere mulige korsikige og langsikige sammenhenger av Bjar Holsmark Sepember 1996 ISSN: 84-452X 1 2 sammendrag De

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2017 Hei alle sammen! Nå er mars måned forbi og vi går mot lysere og varmere tider! I mars har prosjektet tatt en ny vending, vi har nå hatt fokus på papegøyen vår

Detaljer

PLANNUMMER: PLANNAVN:

PLANNUMMER: PLANNAVN: Areal- og byggesaksjenesen 01.01.2008 Versjon 1.1 Formål Dokumenasjon Øke kvalieen på arealplaner og effekivisere planprosessen. Sjekklisa deles u på oppsarsmøe (er på kommunens hjemmeside i digial form),

Detaljer

Vedteke forprosjekt i Hallingdal

Vedteke forprosjekt i Hallingdal Vedeke forprosjek i Hallingdal Hallingdal lokalmedisinske sener Samhandlingsreformen uvikling og organisering i Hallingdal Prosjekplan Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Ringerike sykehus, Vesre

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer