Digital Distribusjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Distribusjon"

Transkript

1 Digital Distribusjon Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist? Masteroppgave i Musikkteknologi Institutt for musikk, NTNU Trondheim, November 2011 Ingebjørg Hagerup 1

2 1 Sammendrag I musikkbransjen har det alltid eksistert mennesker med forretningstalent fremfor musikalske kvaliteter som har tatt seg av markedsføring, distribusjon og salg av musikk. Dette samarbeidet mellom utøver og bransje har i ulik grad gagnet artisten, likefremt har det funnet sted, og finner fremdeles sted. Man kan spørre seg om dette vil være tilfellet i like stor grad i fremtiden, for med digital distribusjon har det blitt slik at artisten i større grad kan styre sin egen karriere. Om de vil komme til å gjøre det er foreløpig uvisst, selv om trender kan peke i den retningen. Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å gjøre et lite eksperiment. Jeg vil lage en EP i DIY 1 stil og lanserer meg selv som artist. Dette betyr at jeg skal gjøre alt fra å komponere, til å distribuere musikken på egen hånd. Hvor langt er det mulig for meg som ikke har noe erfaring fra hverken artisten, produsenten eller managerens ståsted å komme? Og hvilke ulike muligheter har jeg til å gjøre meg selv kjent på Internettet? Dette er spørsmål jeg ønsker å finne svar på ved å utforske fenomenet digital distribusjon. Jeg ønsker ikke å komme med noen fasit på hva en uetablert artist bør gjøre, men heller belyse hvilke muligheter som ligger på internettet nå. Gjennom mine egne erfaringer vil jeg forsøke å tegne et bilde av hvordan de ulike digital distribusjonskanalene fungerer, samt hva man bør tenke på før man velger å distribuere musikken sin. De digitale distribusjonsmuligheten har blitt flere bare i løpet av perioden jeg har jobbet med oppgaven, derfor sier det seg selv at mye vil bli utdatert i løpet av kort tid. Noen av de nåværende aktørene innenfor digital distribusjon vil være aktive også i framtida, men det er vanskelig å forutse hvilke som vil bestå og hvilke som vil fases ut. Min uttesting tar for seg noen av de nåværende aktørene, både gratistjenester og de som opererer mot betaling Målgruppen til prosjektet blir foruten alle som finner digital distribusjon interessant, hovedsaklig uetablerte artister som ønsker å gjøre seg mer tilgjengelig, skape seg ett nettverk, samt øke sin potensielle tilhengerskare. Jeg gir ingen garantier for at man blir rockestjerne av å følge mine anbefalinger, men man vil få et innblikk i hvilke verktøy man kan bruke for å bygge seg opp. Resultatet av prosjektet vil bli presentert i form av en EP, denne skriftlige rapporten og en radiodokumentar som har blitt sendt i programmet Urørt på NRK P3. 1 DIY er en forkortelse av do it yourself. Det betyr at man tar seg av de ulike oppgavene knyttet til en musikalsk produksjon på egen hånd. 2

3 Urørt er et program som har som overordnet mål å løfte frem nye band og artister. Noe som er den perfekte arena for mitt prosjekt. 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...side 2 2 Forord...side 6 3 Introduksjon...side Prosjektoversikt...side Rapportoversikt...side Bakgrunn for prosjektet...side Distribusjonens historie...side Omveltninger i bransjen den digitale distribusjonens fødsel...side Utvidet teknisk og digital tilgjengelighet...side DIY (do it yourself)...side Hvordan fungerer den tradisjonelle distribusjonen?...side Produksjon av EP...side Komponering og arrangering...side Tekster...side Bright white...side Dext...side Shh...side Innspilling...side Tekniske spesifikasjon...side Opptaksteknikker...side Miksing...side Ønsket uttrykk og lydbilde...side Plassering i visuelt lydbildet...side Ønsket oppfatning...side Plassering i sjangerlandskap...side Mastering...side Evaluering av låter etter mastering...side 32 6 Coverdesign...side Arbeid med foto og Photoshop...side Tresnitt...side 36 7 Radiodokumentar...side Planlegging av radiodokumentar...side Møte angående sendetid på P3...side Utarbeiding av konsept og dokumentarens oppbygging...side Tilpassing av dokumentaren i forhold til Urørt-redaksjonens krav...side Dokumentarens oppbygning...side Sending av dokumentar...side Nettsak...side Formål med dokumentaren...side Intervju...side Vinkling av intervjuer...side Valg av intervjuobjekt...side Gjennomføring av intervju...side

5 8 Kvalitativ forskning...side Vinkling av intervju...side 47 Dybdeintervju med Stein Torleif Bjella...side Dybdeintervju med Thomas Bratlie...side Dybdeintervju med Mathias Stubø...side Dybdeintervju med Kristine bjørnstad...side Digital distribusjon...side Den digitale distribusjonens funksjon...side Relevante distribusjonskanaler for norske artister...side SoundCloud...side Spotify...side Tunecore...side Phonofile...side MP3.COM...side WiMP...side Last.fm...side Digitale distributører...side Uttesting av eget materiale...side Uttesting av Bandwagon...side Uttesting av SoundCloud...side Uttesting av Urørt...side Uttesting av Bandcamp...side Uttesting av Last.fm...side Uttesting av Tunecore...side Positive erfaringer...side Negative erfaringer...side Konklusjon...side Utestående resultater...side 88 Kilder...side Vedlegg... 1 EP Brightwhite Dext Shh... 2 DVD Radiodokumentaren Intervju med Thomas Bratlie Intervju med Kristine Bjørnstad Intervju med Stein Torleif Bjella Intervju med Mathias Stubø Tabell med oversikt over digitale distributører Fremsiden av coveret Baksiden av coveret Vinner sak fra Namdalsavisa Sak om Digital evolusjon... 3 Tresnitt-trykk... 5

6 2 Forord Å lage denne oppgaven har vært en langvarig prosess, men takket være gode støttespillere sitter jeg nå med en følelse av å ha nådd målet. Det er mange som sier at det å skrive en masteroppgave er helt forferdelig, men nå som jeg sitter her ved veis ende, slår det meg at jeg har hatt det veldig gøy. I tillegg har jeg lært mye om både meg selv, digital distribusjon og omverdenen. Jeg vil gjerne takke min veileder Øyvind Brandtsegg for gode råd og samtaler som ledet meg i riktig retning. Jeg vil også takke fiolinist Mats Haugland og bassist Eirik Øien for musikalske bidrag og inspirasjon. Låtene ville mistet en viktig dimensjon uten deres bidrag. Mari Garås Monsson fortjener en enorm takk for godt samarbeid og veiledning med tanke på radiodokumentarens ulike faser. Det samme gjelder Jørgen Hegstad og NRK generelt. For korrekturlesing og tekstlig hjelp vil jeg rette en stor takk til Anders Rosenvinge og Eivor Hagerup. Jeg må også takke Anders for alle de gode middagene han har laget til meg i sluttfasen av dette prosjektet. Til slutt vil jeg gjerne takke Kristine Bjørnstad, Thomas Bratlie, Mathias Stubø og Stein Torleif Bjella som alle delte sine råd og erfaringer med meg. 3 Introduksjon Distribusjon av musikk har eksistert i ulike former helt siden nedskriving av noter ble en realitet, kanskje også før det. Hva er så distribusjon? Kort forklart kan man si følgende: Distribusjon er alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker. Dette skjer ved at aktørene, det vil si agenter, grossister og detaljister utfører en rekker aktiviteter som eksempelvis: lagring, transport, overføring av eiendomsretten og innsamling samt oppdeling av varepartier. Musikk har tradisjonelt blitt solgt som en vare i fysisk format, enten i form av noteark, voksrull eller eksempelvis cd. Hvorpå aktiviteter som lagring, transport og oppdeling av varepartier har vært en realitet. I de senere år har derimot denne aktiviteten forandret seg totalt på grunn av Internettet og digitaliseringen 2 av musikk. 2 Begrepet digitalisering brukes ofte når ulike former for informasjon, som tekst, lyd, bilde eller tale, blir konvertert til en enkelt binær kode. Digital informasjon eksisterer som ett av to siffer, enten 0 eller 1 6

7 Som en direkte årsak av digitaliseringen og deling av musikk via internettet har det blitt dannet utallige kanaler som gjør det mulig for både etablerte og uetablerte musikere å distribuere musikken sin på ulike vis. I mitt prosjekt har jeg satt meg som mål å forsøke og belyse de ulike digitale distribusjonsmulighetene som eksisterer per dags dato. Jeg vet at jeg ikke vil klare å få med alle som finnes, men jeg vil dekke de mest essensielle, det vil si de som flest folk velger å benytte seg av. Distribusjonsmetodene som eksisterer på internettet er noe ulike, men alle har som mål å knytte produktet, som i dette tilfellet er musikk, opp mot konsumenten. For å etablere enda bedre kjennskap til aktørene som finnes i dag skal jeg teste ut eget materiale i form av en EP på noen utvalgte distributører. Denne typen empirisk 3 uttesting gir meg et enda bedre bilde av hvordan de ulike tjenestene fungerer fra en artists ståsted, og danner sådan hovedgrunnlaget for mine personlige erfaringer i dette prosjektet. I tillegg til egne erfaringer har jeg gjennom kvalitative intervjuer hentet inn profesjonelle artisters erfaringer. Disse har vært med på å legge grunnlaget for radiodokumentaren som er min hovedpresentasjon av oppgaven for offentligheten. 3.1 Prosjektoversikt Arbeidet med dette prosjektet har jeg av praktiske hensyn delt opp i ulike deler. Det er et sammensatt prosjekt hvor jeg belyser samme problemstilling på tre ulike måter. Jeg har valgt å kalle prosjektet Digital distribusjon, Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist? Prosjektet leveres i følgende deler: den ene er denne skriftlige rapporten. Den andre er en selvprodusert EP som jeg har brukt til praktiske utprøving av tjenester. I tillegg som et supplement til EP-en har jeg lagd et albumcover til visuelt bruk i distribusjonen. Den siste delen består av en radiodokumentar som sendes i november på kanalen P3, i et program som heter Urørt. Alle intervjuer gjort i forbindelse med radiodokumentaren brukes også som kildematerialet til rapporten. 3.2 Rapportoversikt Årsaken til mitt valg av prosjekt går jeg nærmere inn på i kapittel 4. Her redegjør jeg for 3 Empirisk uttesting innebærer at konklusjon er basert på en sanselige erfaring 7

8 hvilke mål jeg har jobbet mot, og hvorfor. I tillegg til en innføring i den historiske bakgrunnen. Det vil også bli en orientering av følgene knyttet til større teknisk og digital tilgjengelighet, samt hvordan disse har ført til nye behov og utfordringer for bransjen. I tillegg til en innføring i DIY 4 som er en ny trend og direkte årsak av ny teknisk og digital tilgjengelighet i dagens musikkbransje. I kapittel 5 vil jeg ta for meg arbeidet med musikken, som fremstilles i form av en EP. Denne delen vil inneholde utgreiinger om kompositorisk-, musikalsk- og teknisk arbeid lagt ned i forbindelse med produksjonen av EP-en. I kapitel 6 vil jeg redegjøre for gjennomføringen av det kunstneriske arbeidet med coveret til EP-en. Dette innbefatter tresnitt-trykk og arbeid i Photoshop. I det neste kapitelet, nr 7, vil jeg redegjøre for arbeidet med radiodokumentaren, hvordan jeg fikk sendetid hos NRK, formålet med dokumentaren, utvelgelse av intervjuobjekter, vinkling og oppbygning av dokumentaren, samt sendingen av dokumentaren. Kapittel 8 vil inneholde en redegjørelse av den kvalitative forskningen jeg har gjort i forbindelse med prosjektet. Denne delen vil inneholde intervjuer av artister og bransjefolk i tillegg til den kvalitative forskningens funksjon i prosjektet. Påfølgende kapitel, nr 9, vil omhandle digital distribusjon. Her vil jeg redegjøre for hvilke digitale distributører som finnes, hvilken virkemåte de ulike har, samt en nærmere innføring i historien og funksjonaliteten til noen utvalgte distribusjonskanaler. Kapittel 10 vil handle om uttestingen av de ulike distributørene. I tillegg vil jeg greie ut om min deltagelse i konkurransen Bandwagon, som et ledd i uttestingen av eget materiale ved bruk av digital distribusjon. Her vil jeg også skildre hva jeg opplevde som positivt og negativt ved de ulike uttestingene. I det siste kapitlet, nummer 11, vil jeg redegjøre for mine konklusjoner ved endt prosjekt i tillegg til eventuelle utestående resultater. 4 Bakgrunn for prosjektet Dette prosjektet er inspirert av faktorer som nevnes innledningsvis, men også et ønske om å få bedre oversikt over hvordan man bør forholde seg til digital distribusjon som en uetablert artist. Hva bør man tenkte gjennom før man deler av sin egen musikk på internettet, og ikke minst hva 4 Gjør det selv (eller DIY) er et begrep som brukes for å beskrive opprettelsen, endringer eller reparasjon av noe uten hjelp av eksperter eller fagfolk. 8

9 ønsker man å få ut av det. En annen faktor har vært et ønske om å lage en produksjon som setter mine opplærte evner på prøve i form av et teknisk og estetisk produkt. Hva er jeg i stand til å lage på egen hånd? Hvor mange mennesker er det mulig å nå med musikken ved å bruke digital distribusjon? Hvordan kan jeg best videreformidle det jeg finner ut? dette har vært spørsmål som har stått for store deler av drivkraften bak prosjektet. DIY som jeg nevnte i forrige avsnitt er det nye "hotte" å gjøre for uetablerte og enkeltstående artister i dag, derfor tenkte jeg at det ville være interessant å gjøre mitt prosjekt til et slags DIY-prosjekt, med særlig fokus på hva jeg kan få ut av digital distribusjon, uten å starte et eget plateselskap. I løpet av de siste 5 årene har jeg drevet mye med radiomediet, både som tekniker programleder og musikkprodusent i både studentradio og NRK. Derfor var det nærliggende å skape et produkt for nettopp radio, da det er et medium jeg etter hvert kjenner ganske godt. Har aldri lagd en radiodokumentar tidligere, men har alltid hatt lyst. En oppsummering av bakgrunnen for prosjektet inneholder en kombinasjon av nysgjerrighet på det som foregår i musikkbransjen nå, nysgjerrighet på hva jeg er kapabel til rent kunstnerisk, musikalsk og teknisk, samt et ønske om å dele mine erfaringer med andre i startfasen av en musikalsk karriere. 4.1 Distribusjonens historie Distribusjon av musikk har eksistert helt siden man begynte å selge musikk i større kvantum. Den tradisjonelle modellen har innebåret en artist, et plateselskap et distribusjonsselskap og til sist et utsalgssted. Platen har blitt produsert av plateselskapet for så å bli trykt hos distribusjonsselskapet som også har sørget for å bringe platene ut til ulike musikkforhandlere. Dette er en prosess som tar en del tid og som derfor trenger en del planlegging og arbeid. En gang på 90-tallet var det noen som så seg lei av å vente på at den lokale platebutikken skulle få inn akkurat det albumet de ventet på, dermed bestemte de seg for å dele musikken sin med andre på internettet, som til gjengjeld også delte sin musikk. Foruten å slippe ventetiden var dette gratis, og man kunne få tak i all mulig slags musikk. Plausibelt nok ble dette et verdensomspennende fenomen i løpet av kort tid. Musikkbransjen raste, mens konsumentene koste seg med hundretusenvis av titler gratis. Men, dette var for godt til å være sant, og etter relativt kort tid ble "tyvene" stilt for retten. 9

10 4.1.1 Omveltninger i musikkbransjen - den digitale distribusjonens fødsel Søksmål mot fildelerne ble rettet av Recording Industry Association of America (RIAA) og andre underholdningselskaper i 2003, noe som førte til en innovasjon i to motstridende retninger. På den ene siden fikk man uautoriserte nettverk som fant mer effektive måter å omgå myndighetene på. Mens på den andre siden kunne man se at det autoriserte online musikkmarkedet ble født, her distribuerte man beskyttet innhold ved hjelp av digitale Rights Management (DRM)-teknologi. (Klym, Natalie 2005) Dette var altså den lovlige digitale distribusjonens fødsel. Markedet var i begynnelsen som nå dominert av en aktør, nemlig Apples i Tunes. De sto i 2005 for 80% av markedet for digital musikk i USA, noe som antagelig stemte like bra her i Norge. Etter hvert fikk man imidlertid alternativer til itunes, som kun solgte musikk levert av visse plateselskaper. Likefremt er itunes fremdeles den største forhandleren(jackson, David 2005)5 Et par av de første alternativene til itunes for artister og band uten platekontrakt var Myspace og CDBaby. Egentlig var Myspace tenkt som et sosialt nettverk, men de utviklet etter hvert muligheten til å laste opp musikk i mp3 kvalitet, noe som gjorde nettstedet til en digital distributør av både kommersiell og ukjent musikk. Nettstedet var det mest besøkte sosiale nettstedet i verden mellom I 2008 overtok Facebook denne statusen, en status de fremdeles har i Facebook er ingen digital distributør, men brukes som mellomledd for både salg og deling av musikk. (Wikipedia, 2011) CDBaby ble grunnlagt av Derek Sivers som selv var musiker. Han opprettet et nettsted hvor han kunne selge sin egen musikk. Etter hvert ble dette nettstedet større og distribuerte musikk i tillegg til å selge musikk av stadig flere uetablerte artister og independent labler. Frem til 2008 var det med andre ord hovedsaklig via tjenester som itunes, Myspace og CDBaby man kunne dele og få tak i lovlig digital musikk på internettet, men også alternative forhandlere var på fremmarsj i denne perioden. (Wikipedia, 2011 CDBaby) Rundt midten av merket man at CD-salget avtok drastisk. Foruten de åpenbare årsakene som at kjøp av digital musikk er mye mer effektivt, kostnadsbesparende og praktisk enn kjøp av CD, merket man at Mp3-spillerne som brukes til å spille av digital musikk, overtok salget av bærbart avspillingsutstyr. Mp3-spillerne må kunne sies å være en av de største årsaken til et meget godt salg av digital musikk over internettet generelt. Mot slutten av tiåret så man at itunes fremdeles var dominerende på digitalt salg av musikk. Men mange andre nettsteder begynte også å selge eller streame musikk, i tillegg til at 5 Grunnleggeren av Seeking alpha 10

11 uetablerte artister i mye større grad fikk nye muligheter til å distribuere musikken sin selv. Dette via ulike tjenester som CDBaby, Myspace, Last.fm, Tunecore og MP3.COM. 4.2 Utvidet teknisk og digital tilgjengelighet På slutten av perioden ble det altså stadig mer vanlig å dele sin egen musikk via ulike nettsider. Alternativt kunne man også opprette en hjemmeside med låter tilgjengelig for streaming eller nedlastning, samt salg av fysiske plater. Foruten disse mulighetene kunne man som uetablert artist distribuere musikken sin til itunes og AmazonMP3 via tjenester som CDBaby, Tunecore og Awal. Den økte tilgjengeligheten over internettet i kombinasjon med et økt salg av billig studioutstyr som mikrofoner, lydkort og arbeidsstasjoner for digital lyd som Pro Tools, førte til en eksplosjon av artister og band som gjorde opptak og mikset sin egen musikk. Man trengte ikke lenger å leie et studio med tekniker for titusenvis av kroner for å gjøre opptak av musikk. Ei heller trengte man et plate- og distribusjonsselskap for å publisere og selge musikken sin. Likefremt var det fremdeles vanlig og forsøke å få en platekontrakt, slik at plateselskapet sto for de økonomiske risikoene og utgiftene knyttet til en plateinnspilling. I tillegg til arbeid med promo og en generell representasjon av bandet/artisten. Dette på grunn av at det fremdeles var og er vanskelig å tjene noe særlig med penger på egen hånd. (Stubø, Mathias 2011) Men man så på slutten av dette tiåret at plateselskapene og de tradisjonelle distribusjonsselskapenes posisjon var i ferd med å endre seg DIY (do it yourself) Under intervjuene med musikerne Mathias Stubø og Thomas Bratlie fikk jeg en mistanke bekreftet, nemlig det at det har blitt vanlig og på grensen til populært å gjøre alt i en musikkproduksjon på egen hånd. Særlig band ser fordelene ved å fordele arbeidet mellom medlemmene i stedet for å ansette profesjonelle folk til å ta seg av de oppgavene et plate- og distribusjonsselskap tradisjonelt ville tatt seg av. Thomas Bratlie vokalist i Rumble in Rhodos som selv er bandets plateselskapssjef sier at det er fullt mulig for band å få ting til å skje på egen hånd, det er ikke lenger nødvendig å vente på at et plateselskap skal komme å tilby sine tjenester. Står man fast på grunn av at man ikke får det 11

12 tilbudet man ønsker, kan man lese litteratur om hvordan man gjør ting på egen hånd og bare gjøre det selv. Tiden hvor et band trengte det enorme støtteapparatet til et stort label 6 for å lykkes er langt borte. Det er heller ikke plateselskapene som nødvendigvis oppdager nye band. Dermed er det mulig for band å gjøre grunnarbeidet selv. Nettopp det faktum at det finnes så mye litteratur og rimelig utstyr knyttet til produksjon og markdesføring av musikk fører til at mange velger å gjøre alt prosessen innebærer på egen hånd. 4.3 Hvordan fungerer den tradisjonelle distribusjonen? Tradisjonelt sett må en artist eller et plateselskap jobbe for å finne en distributør som er interessert i akkurat deres utgivelse, særlig dersom man ikke har et godt salg å sikte til. Man kan se på distributøren som en forretningspartner som jobber med artisten/plateselskapet for å oppnå et felles mål; selge artistens plater. Dersom artisten har fått gode anmeldelser er dette noe distributøren kan bruke i sitt arbeid med å få artistens plate inn i diverse butikker. Store distributører sender lange lister med utgivelser som forhandlerne kan velge mellom, derfor er det viktig å stikke seg ut i mengden av utgivelser slik at din plate blir tatt inn. I de siste årene har det også blitt langt vanligere for distribusjonsselskapene og gjøre mer av promorelatert arbeid som presseskriv og lignende. (Brae S. Michael,2009) For å sette ting i perspektiv, med tanke på hvordan den digitale distribusjonen fungerer kontra den tradisjonelle distribusjonen, vil jeg gi en kort innføring i hvordan de tradisjonelle distributørene forhandler med ulike plateselskap. Et ledd som delvis er i ferd med å forandres som følge av digital distribusjon. De store plateselskapene sine utgivelser blir alle distribuert av store distributører. Disse distributørene består av store distribusjonsnettverk, som får platene fra selskapene inn i butikkene. WEA en stor distributør i USA har rundt 600 ansatte, mens plateselskapet Warner Bros. Records har rundt 200 ansatte, det sier litt om omfanget. (Passman, Donald 2008) 7 I løpet av årene har det imidlertid oppstått en hel rekke sammenslåinger av plate- og distribusjonsselskap. Den aller siste sammenslåingen kunne jeg lese om den , bare fire dager før denne oppgaven avsluttes. På Dagbladets nettsider sto det følgende: Universal kjøper opp EMI. EMI skal altså selges til Universal, men også noen deler av selskapet går til Sony BMG. (Ramnefjell, Geir 2011) Siden dette fremdeles ikke har blitt annonsert av hverken EMI eller 6 Label er et uttrykk som brukes i musikkbransjen om platemerker. Platemerker er det samme som undergrupper av plateselskaper. 7 Side 76 i All you need to know about the music business 12

13 Universal, velger jeg å ta utgangspunkt i at det fremdeles gjenstår 4 store distribusjonsselskaper, som alle er eid av store Plateselskaper. I alfabetisk rekkefølge er de som følger: EMI(som distribuerer Capitol og Virgin); Sony BMG (distribuerer Columbia, Epic, J, Jive og RCA records); Universal ( distribuerer universal, interscope/a&m/geffen, MCA, Islan/DefJam, Motown); og WEA( distribuerer WarnerBros., Elektra, Atlantic). De selskapene som er ramset opp etter hver distributør er bare de større plateselskapene, også mindre selskaper distribueres av disse distributørene. Noen av de mindre plateselskapene går under navnet "Independents". De kommer i to ulike kategorier: Den ene er major-distributed independents. Dette er selskaper som har en liten gruppe ansatte. Samtidig som de signerer artister inngår de også kontrakter med større selskaper som tar på seg alle funksjoner bortsett fra å spille inn platene. Det major-distributed independent selskaper gjør er å mase på de større selskapene for at de skal ta inn talentene de har funnet og promotere de. Når utgivelser fra disse selskapene har plateslipp kan det enten være på independent lablet eller på distribusjonsselskapets label. I sistnevnte tilfelle vil ikke folk engang vite at det lille independent selskapet eksisterer, eller har noe med utgivelsen å gjøre. (Passmann S. Donald 2008)8 True independents er den andre varianten. Disse selskapene er ikke eid av store selskaper, men er finansiert av sine eiere eller investorer. Eksempler på slike selskap er SubPop, Flying fish og Rounder Records. Disse true independent plateselskapene distribuerer ikke platene sine gjennom store distributører, men gjennom independent distributører som er spesialiserte på independent selskapene. Pussig nok er imidlertid de fleste store independent distributørene eid av de store selskapene. Mer spesifisert er indie distributøren RED eid av Sony, Caroline er eid av EMI, ADA er eid av Warner, Og Fontana er eid av Universal. Man kan spørre seg om hvordan en stor distributør driver et independent distribusjonselskap? Svaret ligger i at de bruker den samme infrastrukturen med tanke på shipping, papirarbeid etc. Men de har ulike ansatte innenfor salg knytte til indie-produktet. Er man et indieselskap er det en "big deal" dersom man får en ordre på 2000 enheter. På den andre siden gjesper de store selskapene av opplag på under 75000, så disse independentdistributørene er satt til en mindre skala, ensbetydende med at de ansatte får betalt oppdragbasert og får bonuser basert på hva de faktisk kan få til. (Passmann S. Donald 2008)9 Her ser man altså at ulike distribusjonsselskaper jobber med ulike plateselskaper og i ulik skala. Slik situasjonene er i dag er det nesten bare de aller største artistene som blir trykt i store 8 Side i All you need to know about the music business 9 Side All you need to know about the music business 13

14 opplag på tradisjonelle formater som CD og vinyl, da det ikke lønner seg for mindre artister på grunn av et dårlig marked. Noen velger likevel å trykke opp plater, men sjeldent med fortjeneste som formål. Med en slik markedssituasjon kan man spørre seg om hvor lenge det vil være slik at det jobber tre ganger så mange mennesker i distribusjonsselskapene kontra plateselskapene. Phonofile er et av de største independent digitale distribusjonsselskapene. De kunngjorde en sak med følgende overskrift på sin Facebookside: "CD-formatet vil bli boikottet av de største plateselskapene innen slutten av 2012". Saken var hentet fra Side-line Magazine og later til å være troverdig. Dersom dette medfører riktighet, er det ikke vanskelig å se for seg at dette vil føre til store omveltninger i den tradisjonelle distribusjonsbransjen, slik den fungerer i dag. Det kan med andre ord se ut til at den digitale distribusjonen kan komme til å bli den dominerende innen kort tid, men det forblir enn så lenge antagelser. 5 Produksjon av EP Jeg innså tidlig at jeg ville forske på en måte som kunne gi meg innsikt i de utfordringene en uetablert artist står ovenfor. Derfor valgte jeg å på egen hånd skape forskningsmateriale i form av ny uutgitt musikk. Slik jeg ser det, er det å lage noe selv den beste måten å skaffe seg førstehånds informasjon på. Det gir en innsikt i alt arbeidet som kreves i sammenheng med en plateproduksjon. Foruten det er det nødvendig for meg å ha materiale som jeg eier når det skal distribueres, i hovedsak for å unngå rettighetsuklarheter. Jeg valgte å kalle det musikalske prosjektet mitt Ingibjyrg, og det av den enkle grunn at Ingebjørg fungerer dårlig internasjonalt, samtidig som det antageligvis har blitt tatt i bruk av en annen Ingebjørg. Ingibjyrg er et navn jeg har brukt ved tidligere anledninger privat da jeg synes at det har egenart. 5.1 Komponering og arrangering Det første jeg gjorde i arbeidet med EP-en var å kartlegge hvilken type musikk jeg ønsket å lage. I teorien kunne jeg kastet meg ut i hvilken som helst sjanger, men i og med at prosjektet skulle være mitt og jeg skulle være den som sto som ansvarlig for det hele valgte jeg å lage en type musikk 14

15 som jeg kunne komponere og spille inn selv. Særlig på grunn av at jeg da slapp å være avhengig av andre komponister og/eller artister i komposisjonsfasen. Da mine egne utøvende evner var det som hovedsaklig begrenset komponering fant jeg ut at rolig stemningsfylt musikk med innslag av elektroniske elementer kunne passe bra, da det er noe jeg mestrer. Bruk av regler og musikalsk teori i komponering er ikke noe som tiltaler meg noe særlig. Jeg foretrekker å komponere etter gehør, det vil si at de tonerekkene jeg personlig mener klinger bra, blir de jeg velger å bruke. Ved å komponere på denne måten får musikken egenart og et litt mer personlig preg. I komponeringsfasen brukte jeg ulike instrumenter som komp, blant annet gitar, piano og trekkspill. Da jeg hadde de akustiske stemmene på plass bygde jeg på komposisjonen ved å bruke MIDI-instrumenter i programmet Logic. Jeg lagde rammer til rundt låter før jeg valgte ut de jeg ville jobbe videre med. Etter at jeg selv hadde kuttet ned til 9 låter, tok jeg de med til veileder for å diskutere hvem av de jeg burde satse på. Etter vårt møte satt jeg igjen med 3-4 låter som skulle utgjøre EP-n. Disse låtene var på det tidspunktet langt fra ferdige, men rammene for videre arbeid var satt. Videreutviklingen av låtene var krevende, særlig på grunn av at jeg alene skulle være musiker, tekniker og produsent på en og samme tid. Jeg ble blind på min egen musikk, og min egen tilfredshet med låtene varierte fra god den ene dagen, til veldig dårlig den neste. På grunn av dette valgte jeg å fokusere på tre og ikke fire låter, da jeg følte at det ville heve kvaliteten på hele EPen. Arrangeringen kom litt av seg selv, særlig på grunn av at jeg arbeidet på en lag-på-lag måte. Når man jobber alene er det vanskelig å spille inn alle instrumenten samtidig, slik at man blir nødt til å ta for seg ett og ett instrument av gangen. Fordelen med å jobbe lagvis er at dersom man vil legge til eller fjerne et instrument underveis, kan man enkelt gjøre dette. Balanse og det at instrumentene utfyller hverandre og sammen skaper den riktige stemningen kan sies å ha vært mitt hovedfokus i arrangeringen. Man kan si at det ikke finnes noen regler for hvordan musikk skal arrangeres og komponeres, da musikk er og blir subjektivt. Dette er sant i den forstand at alt kan forsvares kunstnerisk dersom det ligger en intensjon bak Tekster Jeg har skrevet svært få sangtekster i mitt liv, heldigvis har jeg hørt veldig mange, og vet hvilke jeg ikke liker. Med dette som utgangspunkt forsøkte jeg systematisk å styre unna overdreven bruk av ordklisjeer som You, I, love, rose, need, heart,hurt, boyfriend, girlfriend, my++. 15

16 Det var relativt vanskelig å skrive tekster, da jeg føler at ordlyden har mye å si for rytmen og framdriften i en låt. I tillegg må man tenke på at selve ordet har en betydning i seg selv. Man bør kanskje ta like mye hensyn til begge disse faktorene, men jeg valgte å legge litt større vekt på at ordene passet inn i musikken fonetisk. Til tross for dette var det også viktig å gi teksten en mening. Jeg liker tekster som tolkes ulikt fra person til person. Når teksten blir for tydelig kan det ofte bli litt banalt i mine ører. Derfor kan man ikke ved første øyekast se en klar handling eller mening i mine tekster, men dersom man setter seg inn i de kan man om man vil, finne en mening. Brightwhite som er den første låta på EPen, kan ved første øyekast virke kryptisk, men det er en sang som handler om den første snøen og vinteren. "But will you be my green butcher" synger jeg i refrenget, dette handler om at snøen skal komme og slakte det grønne. "They are over here right now" betyr at snøen har ankommet. Så enkelt, men samtidig ikke selvsagt. Det fine med sangtekster er at de ikke trenger å være gramatisk korrekte, man trenger heller ikke å synge ordene med samme uttalelse som de har når de blir sagt. Dette gir en som dikter en enorm frihet til å tilpasse ordene til musikken. Låtene jeg lagde heter BrightWhite, Dext og Shh. Brighwhite handler om den første snøen som nevnt tidligere, Shh handler om min gamle katt, mens Dext handler om tv-serien Dexter. Jeg blir ikke forundret dersom de som hører musikken min tolker tekstene som melankolske og alvorlige, da stemningen i musikken legger opp til en viss seriøsitet. Jeg synes dette fenomenet underbygger det at en stemningen i en låt rent musikalsk kan villede lytteren med tanke på hva teksten faktisk handler om. De fleste vil nok tolke mine låter til å handle om langt mer seriøse tema enn hva de faktisk gjør. Dette er imidlertid noe av det jeg liker best ved å skrive tekster som kan tolkes på ulike vis, de kan gi ulike meninger for ulike mennesker Brightwhite Slow so make a-a song, with backyards and several chimneys on the broken cars, even standards with the light of the first snow even echoes and reverb it's white chalck but will you be my green butcher they are over here right now 16

17 will you be, kind rewind the wire, from here once upon a time, in the west but will you be my green butcher they are over here right now take, my advise the kingdom, will rise you should go but will you be my green butcher they are over here right now so if i see you making a gesture should i send something back Dext define the words he says make me take the desition to a higher state of mind i know what you are but i'm not like that a-anymore somtimes i think you'r the only one who knows but maybe there's another code it's you thei'r always talking about so why, are you calling in, your CI 17

18 they'r secret spot he can hold his own yes his own he can hold his own translate the motion please I ease the pain, of not knowing even to estate the knowledge unheard around the corner I finally can see-ee It's the clear blue sky embracing me oh, embracing me Shh sneaky legs, and dark black fur watching your, every move slowly towards you with loving ears the gentleness i oh so, obvious moving along my arm around the touch seems just like a morning ago sleeping in the sound of nothing taking lots of the holes in my eye the clock is tikking 18

19 time to dive moving along my arm, around the touch seems just like a morning ago 5.2 Innspilling Etter og ha fått musikken ned på noteark begynte jeg med innspillingen av de ulike instrumentene i studio. Jeg valgte å bruke skolens lokaler i Fjordgata til disse opptakene. Både kontrollrom 1 og kontrollrom 2 ble brukt som arbeidsstasjon under opptakene. Her er et bilde av kontrollrom 1 som har programvaren Pro Tools på maskinen: Det første instrumentet jeg foreviget på hardisken var pianoet. Under opptaket av pianoet brukte jeg kun metronom som «hjelpemiddel». Jeg koblet opp mikrofonene og gjorde klart et nytt prosjekt i Pro Tools. Signalgangen fra mikrofonen til Høytalerne inne i kontrollrommet var som følger; først inn i veggen via en multikabel som gikk inn til kontrollrommet hvor det er et patchbrett. Deretter valgte jeg å sende signalet videre til Focusrite forforsterkeren. For å konvertere signalet fra analogt til digitalt ble det så sendt videre til Digidesign audiointerfacet/lydkortet (Digidesign 192 I/O HD Analog Interface) deretter kunne jeg jobbe videre med det i Pro Tools. 19

20 Med gode signalnivåer inn fra pianoet, var det duket for opptak. Jeg satte igang opptaket i kontrollrommet og gikk inn til studioet hvor pianoet står. Der hørte jeg metronomen i hodetelefonene og spilte inn pianoet i takt med den. Det ble opp til flere opptak, hvor jeg da ble nødt til å gå fra kontrollrommet til studioet etter å ha startet opptaket. Ved de første opptakene gikk dette greit, men da jeg skulle spille inn andrestemmen oppå førstestemmen ble det litt værre. Da måtte jeg legge opp første stemmen flere ganger etter hverandre i prosjektet slik at jeg kunne løpe fra kontrollrommet inn til studioet for så å sette meg til å vente på at opptaket skulle begynne i hodetelefonene. Noen ganger glemte jeg eksempelvis å skru på metrononem, dermed måtte jeg løpe tilbake til kontrollrommet, skru på metronomen, for så å gå tilbake til studioet. Det ble en del løping for å si det sånn. Illustrasjonsfoto av opptak av piano På grunn av denne løpingen mellom rommene valgte jeg å gjøre opptak av gitaren inne i kontrollrommet. Jeg mikket opp gitaren med to AKG 414 mikrofoner, i tillegg til at jeg brukte en direkte linje inn i Focusrite forforsterkeren. AKG 414 er en god kondensator mikrofon som egner seg utmerket til opptak av akustisk gitar. Den ene mikrofonen ble plassert foran lydhullet, mens den andre ble plassert lenger opp mot halsen og båndene på gitaren. Dette for å få et stereoopptak som kan skape rom, men også for å enklere kunne justere hvilke egenskaper i lyden jeg ønsket å fremheve i miksen. Trekkspillet ble også tatt opp fra kontrollrommet. På dette opptaket brukte jeg U 87-en som ble plassert ved trekkspillets lyd/luftehull rundt cm unna omtrent. Trekkspillet er et relativt 20

Digital distribusjon

Digital distribusjon Digital distribusjon Fysisk og digitalt platesalg PLATESALGET I NORGE 2013 Salg innspilt musikk 1. kvartal 2013: Fordeling nedlasting, streaming og fysisk salg 21 % 16 % 63 % Nedlasting Streaming Fysisk

Detaljer

Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon

Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon Veiledningen er utarbeidet av Håvard Christensen, Stormen Konserthus i samarbeid med Stig Rune Holien, Nordland fylkeskommune Arild Johnsen, Nasjonalt senter

Detaljer

Lyd kurs PA begynnernivå

Lyd kurs PA begynnernivå Lyd kurs PA begynnernivå Av Håvard Christensen Bodø Kulturhus Innledning Ordet PA er forkortelse for Public Address og betyr til henvendelse til publikum. Et PA anlegg er et lydanlegg ment for at mange

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Vedlegg 3: Litt om lyd, mikrofonvalg og kabler.

Vedlegg 3: Litt om lyd, mikrofonvalg og kabler. Vedlegg 3: Litt om lyd, mikrofonvalg og kabler. Veiledningene er utarbeidet i samarbeid med Håvard Christensen, Stormen Konserthus Stig Rune Holien, Nordland Fylkeskommune Arild Johnsen, Nasjonalt senter

Detaljer

Elevbedrift med enkel lydproduksjon

Elevbedrift med enkel lydproduksjon TITTEL Elevbedrift med enkel lydproduksjon BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget er gjort i samarbeid med Stig Rune Holien, Nordland fylkeskommune. Holien har lang praksis og erfaring når det gjelder sceneproduksjoner

Detaljer

Godkjent av Forås - 2008.10.02. Overskrift: NRK valgte DHD 52-serien til Her og Nå. Tekst:

Godkjent av Forås - 2008.10.02. Overskrift: NRK valgte DHD 52-serien til Her og Nå. Tekst: Godkjent av Forås - 2008.10.02 Overskrift: NRK valgte DHD 52-serien til Her og Nå Tekst: Norsk Rikskringkasting er Norges største mediahus og deres radiosendinger er markedsledende med en daglig lytteroppslutning

Detaljer

TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd

TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd TEST: SYSTEM AUDIO SAXO 8 Kompakt i formen, stor på lyd System Audio har stor suksess med sine Saxomodeller, og nå er de også klare for et liv på veggen. Vi ser på Saxo 8. Av Jørn Finnerud Publisert 26.

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Tidsrom Kompetansemål Tema+læremidler Læringsmål Vurdering. Samspill, rytmisk musikk.

Tidsrom Kompetansemål Tema+læremidler Læringsmål Vurdering. Samspill, rytmisk musikk. Uke 34-36 Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill. Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene. Øve inn og framføre et repertoar av

Detaljer

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

MUS2830 - Interaktiv Musikk

MUS2830 - Interaktiv Musikk MUS2830 - Interaktiv Musikk Oppsummering 13 november 2014 Hvorfor studere interaktiv musikk? Oppdage nye musikalske uttrykk (F.eks. har flere laptop- og mobilorkestre oppstått de siste årene) Gjøre musisering

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Solo Kontrabass og nye opptaksteknikker

Solo Kontrabass og nye opptaksteknikker Solo Kontrabass og nye opptaksteknikker Cato Langnes, catola@notam02.no Studiosjef NOTAM, www.notam02.no Artikkelen gir en oppsummering av arbeidet som har blitt gjort med kontrabassist Håkon Thelin i

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING 23. JANUAR 2015 FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING Innholdsfortegnelse Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Mål og rammebetingelser... 2 Mål...

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

RYTMISK MUSIKK RØTTER

RYTMISK MUSIKK RØTTER RØTTER SLAVEHANDELEN OG AFRIKA Slavehandelen / trekanthandelen Slavehandelen gjorde at en musikalsk arv fra Afrika ble tatt med til Amerika og utviklet der. Slavene fikk synge, og det var noe som gjorde

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

PRESENTASJON A Tribute To Stones - ATTS

PRESENTASJON A Tribute To Stones - ATTS STARTEN SENT PÅ HØSTEN 2012: Bakgrunnen for dette er et lyst øyeblikk som Rune Olsen hadde: Fae n guttær, Stones er jo 50 år i år! Runes uttalelse førte til prosjektet ATTS som er forkortelse for. Rune

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Hvorfor? Læreplanen. Læreplanen MUSISERE KOMPONERE LYTTE. Digitale verktøy kommer inn som en naturlig del i alle hovedområdene.

Hvorfor? Læreplanen. Læreplanen MUSISERE KOMPONERE LYTTE. Digitale verktøy kommer inn som en naturlig del i alle hovedområdene. Hvorfor? Mestring på alle nivåer - tilpasset opplæring. Egnede arbeidsmetoder, bl.a. for læring og øving. Nye klanger. Noen ganger kan vi hoppe over den vanskelige øveprosessen - rett på lyd som klinger

Detaljer

Meny, masterstripe og lytting

Meny, masterstripe og lytting 3 3 Meny, masterstripe og lytting 4 5 6 2 7 8 3 9 0 Mari-Janne Myrhol, teknisk ansvarlig 202 . Menyer Setup - Dette er menyen der veldig mange av innstillingene for miksebordet gjøres. Dersom du trykker

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Lydproduksjon. t.no. ww ww.hin. Forelesning 9 Signalbehandling (processing) og effekter MMT205 - F9 1

Lydproduksjon. t.no. ww ww.hin. Forelesning 9 Signalbehandling (processing) og effekter MMT205 - F9 1 MMT205 Lydproduksjon t.no ww ww.hin Forelesning 9 Signalbehandling (processing) og effekter MMT205 - F9 1 F9 - Innhold MMT205 - F9 2 Introduksjon Signalbehandlingsmetoder: Akustiske/mekaniske, eks. mikrofonplassering,

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme.

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme. BoomBang BoomDans Forarbeid Forarbeidet er laget som et flertrinnsprosess, og skolen velger selv hvor mange trinn i prosessen de følger. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

enkel og oversiktlig digital distribusjon

enkel og oversiktlig digital distribusjon enkel og oversiktlig digital distribusjon Startet i 1999 i Norge Største aktør for uavhengige plateselskaper i Norden Største eier er FONO Foreningen Norske Plateselskaper Full transparens og etterprøvbarhet

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto John Hughes/Rikskonsertene Ila Auto En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ila Auto Om programmet Elevene får en livekonsert med fem musikere som gir

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere:

Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Ida Myrvang, Årsplan Musikk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Eli Aanensen, Elisabeth B. Langeland, Akersveien 4, 0177 OSLO Kirsten G. Varkøy og Karianne F. Moen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids-punkt

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Formål med faget: Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere

Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere Innholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Ønsket løsning og virkemiddel Brukeratferd Roller i tjenesten Innhold

Detaljer

Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere

Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere Fra Quart til Hove, noen fellesnevnere - Just do it -Å bli synlig, konseptualisering, profil, etc -Hvem står bak? Who is your risk takers? -Å levere gode opplevelser i alle ledd, fra budrunde til reise

Detaljer

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV

Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV Knut Guettler Norges musikkhøgskole Undertegnede var i en årrekke ansatt ved Det Norske Teatret og har atskillig erfaring med spill i ulike

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

STAGEWAY JULETURNE 2002 - TEKNISK RIDER

STAGEWAY JULETURNE 2002 - TEKNISK RIDER STAGEWAY JULETURNE 2002 - TEKNISK RIDER PA SYSTEMET: Det behøves et aktivt tre- eller fireveis delt system som er kraftig nok og plassert på en slik måte (helst fløyet) at det dekker hele publikumsområdet

Detaljer

Introduksjon Nettsted

Introduksjon Nettsted Analyse av nettsted Introduksjon Når en skal snakke om analyse av et nettsted, så er det viktig å ha i tankene at enkelte nettstedsskapere nok kanskje ville hatt seg frabedt en slik generalisering og dekonstruering

Detaljer

Grunnleggende lydkurs tilrettelagt av. Bård Hestnes Norsk kulturskoleråd

Grunnleggende lydkurs tilrettelagt av. Bård Hestnes Norsk kulturskoleråd Grunnleggende lydkurs tilrettelagt av Bård Hestnes Norsk kulturskoleråd Lydkilder og mikrofoner Mikser Forsterker Høytaler 2 hovedtyper mikrofoner: Mikrofonen registrerer endring i lufttrykk Shure SM-58

Detaljer

Groove Zero & Delvoid Norges turné

Groove Zero & Delvoid Norges turné Groove Zero & Delvoid Norges turné Ideen om rockeband on the road med mye engasjement og lite midler er en kjent og sjarmerende skildring, som i dagens samfunn nesten er blitt et eventyr. Det hjelper ikke

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak

En økning i høreapparatets ytelse. Trådløst ekstrautstyr fra Phonak En økning i høreapparatets ytelse Trådløst ekstrautstyr fra Phonak Med moderne høreapparatteknologi er det lekende lett å lytte og forstå i de fleste situasjoner. Men når du sitter i telefonen, ser på

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Musisere. Komponere. Lytte

Musisere. Komponere. Lytte Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som faglig fokus. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med sang, spill på ulike instrumenter

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk? Hva

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer