Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

2 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid Vertskap Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Medlemmer Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger

3 4 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 5 Reiselivsdirektøren har ordet Foto: Monica Larsen / Region Stavanger Blant årets suksesshistorier er satsningen på kongress- og møtemarkedet hvor selskapet har gjennomført 32 visningsturer og bistått hele 68 ulike arrangement som skal inn til Stavangerregionen. Kongressavdelings fyrtårn som Keep Your Meetings at home og Stavangerregionen i Oslo har gitt oss stor markedsverdi. Avdelingen har gjennomført flere nettverksmøter regionalt og dette har totalt sett bidratt til at selskapet har blitt bedre kjent som en viktig og nyttig ressurs for næringen i regionen. Kongressavdelingen har og vil fortsette med å maksimere ethvert arrangement i vår region. Regionens arrangementer er en visningsplass som skal bidra til vekst og verdiskapning. På ferie- og fritidssegmentet var Region Stavanger med på Norwegian Travel Workshop som i år ble arrangert i Lofoten, og på en rekke messer i Europa. Vi annonserte i Fjord Norges reise guide som utgis på åtte språk og oppnådde fantastiske tall i forbindelse med årets Norgeskampanje, noe som helt klart har bidratt til vekst innen ferie- og fritidsmarkedet i år har vært et utfordrende og spennende år på mange måter. Fra 2004 til 2008 var vi uslåelige i vekst målt i antall gjestedøgn. Veksten var på hele 44 % det vil si gjestedøgn. Ingen andre regioner i Norge kunne vise til tilsvarende vekst. I 2009 har vi hatt en nedgang på 5 % i forhold til hotellgjestedøgn. Dette er i tråd med de forventningene våre medlemshoteller hadde i et år med finanskrise. Vi har opplevd en tilbakegang i markedene, men vi ser at i de markedene hvor vi har gjennomført ulike markedstiltak, er tilbakegangen lavere. Det norske markedet har en total nedgang på 6,2 %, noe som er litt i strid med prognosene fra Innovasjon Norge i begynnelsen av 2009, hvor man antok en sterk økning i det norske markedet. Når det gjelder formålsfordelingen på gjestedøgnene i regionen så har vi hatt tilbakegang på yrkes- og kongresstrafikken med henholdsvis 7,1 % og 31 %. Når det gjelder yrkestrafikken så kan man anta at den globale finanskrisen har resultert i en mer restriktiv reisepolitikk i næringslivet. Når det gjelder tilbakegangen på kongress, så utgjør denne i underkant av gjestedøgn. Vi har nå gjennomført et år med høy satsing mot kongresser. Kongresser og konferanser har lang ledetid, det vil si at det kan ta fra to til ni år fra man starter arbeidet med å få på plass en kongress til den faktisk kommer til regionen. Vi vet at vi vil få effekt av det arbeidet som nå er lagt til grunn, men det er for tidlig å vente de store resultatene etter ett år. I 2009 har vi også vært midt mellom tunge biannuale arrangementer som ONS. Ferie- og fritidsmarkedet har hatt en økning på 17,8 %, noe som gir oss en markedsandel i fylket på 74,7 %. For Region Stavanger har det vært et utfordrende år. Spenningen i forhold til hvordan finans krisen ville slå ut for selskapet medførte høy fokus på samarbeidsmuligheter og kreative løsninger for å maksimere utnyttelsen av våre ressurser. Vi har gjennomført en mengde spennende aktiviteter som har skapt, og vil skape, trafikk til våre medlemmer i 2009 og i årene som ligger foran oss. Region Stavangers nye internettside ble lansert 25. juni Den ble laget i Fjordnettportalen, et samarbeid med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Løsningen åpner for nye dynamiske muligheter i dialogen med gjesten, blant annet youtubeklipp og større mulighet til å løfte frem bookbare produkter. Nettsiden gir mulighet for spissing av informasjon mot bestemte markeder, da nettsidene nå har fire forskjellige forsider, en som retter seg mot turisten, en mot kongressmarkedet, en mot media, og en mot bransje. Ny funksjonalitet vil også appellere til den yngre brukergruppen, og kan gi oss helt nye markedsmuligheter. Turismeprosjektet i regi av Region Stavanger, Stavanger2008 og Greater Stavanger startet opp i 2007 og har fortsatt i 2008 og Avinor har i tre års-perioden bevilget 15 millioner kroner til dette prosjektet. Ved hjelp av denne grunnfinansieringen har man kunnet hente midler fra Innovasjon Norge og næringsaktører. Totalt sett har regionen hatt 47 millioner kroner til markedsinvesteringer over tre år. Region Stavanger har bidratt med kroner, samt ressurser i form av arbeidskraft. Spesielt på PR siden har destinasjonsselskapet stått for store deler av organisering og gjennomføring. Prosjektet er uten tvil det tyngste ferie- og fritidsprosjekt gjennomført i Stavangerregionen noensinne, og er helt klart en viktig årsak til at vi har hatt en fantastisk vekst i antall gjester i regionen. I 2009 har regionen også fått på plass et Ruteutviklingsforum. Greater Stavanger har prosjekt ledelsen. Ruteutviklingsprosjektets overordnede mål er å bidra til at Rogaland og Stavangerregionen har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskapning og konkurransekraft. Region Stavanger er med i prosjektets arbeidsgruppe fordi vi gjennom å ha føling med næringslivets rutebehov fra Stavanger lufthavn, kan styre våre internasjonale markedsaktiviteter slik at vi er med på å sikre disse rutene. Vår tilgjengelighet i forhold til Europa er og vil alltid være en viktig suksessfaktor. Ved hjelp av gode samarbeidspartnere som Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Ryfylke IKS, Innovasjon Norge, NCE Culinology og Greater Stavanger har vi nå to episoder i TV-serien New Scandinavian Cooking. Region Stavanger har vært prosjektleder. TV2 skal vise en serie på 30 episoder, i beste sendetid, fra våren 2010 hvor begge episoder fra Stavangerregionen er med. Program mene blir også vist over hele verden på de viktigste kanaler og vil utvilsomt gi verden økt kjennskap til vår energiske region. Destinasjonsselskapet har også vært vertskap for journalister fra hele verden og oppnådd mange gode og positive artikler i nasjonal og internasjonal media. Destinasjonsselskapet har generelt opplevd et stort engasjement fra selskapets medlemmer, og viljen til å bidra med midler i forhold til aktiviteter og arrangement har vært meget bra. En stor takk rettes til våre medlemmer og samarbeidspartnere for årets innsats! Elisabeth Lærdal Skuland Reiselivsdirektør i Region Stavanger BA

4 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember 2009 av følgende ansatte: Elisabeth Lærdal Skuland, Reiselivsdirektør Gunhild Vevik, Innenriksminister/Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef Ferie/Fritid Heidi Jeanette Nygård, Kongressjef Lene Lunde, Prosjektkoordinator WEButvikling/Teamleder turistinformasjonene Lene Berge Førland, Kommunikasjonssjef Per Morten Haarr, Kongressrådgiver (Engasjement) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider (Engasjement) Elisabeth Niekel, Administrasjonssekretær/Informasjonsmedarbeider (Engasjement fra september 2009) Toril Norheim, Prosjektleder kongress (Permisjon) Elisabeth Lærdal Skuland Gunhild Vevik Ellen Frisvold Heidi Jeanette Nygård Lene Lunde Foto: privat Lene Berge Førland Per Morten Haarr Inger-Sigrun Slagstad Vik Elisabeth Niekel Toril Norheim Bakgrunnsfoto: Monica Larsen Ansattefoto: Monica Larsen / Region Stavanger og Anne-Lise Norheim / Region Stavanger

5 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 9 Styret Region Stavanger styret 2009/2010 Styreleder Lars Ola Solstad, Radisson Blu Hotels Stavanger, valgt 2009/2010 Nestleder Knut Eivind Berg, Clarion Hotel, valgt 2008/2010 Cornelius Middelthon, Stavanger Forum, valgt 2009/2011 Elin Ravndal Bell, Jærmuseet, valgt 2009/2011 Odd Langhelle, World Event, valgt 2009/2011 Elin Schanche, Greater Stavanger, valgt 2008/2010 Anne-May Waage, Tide Reiser AS, valgt 2009/2011 Gry Østrått Sædberg, Sandnes Kulturhus KF, valgt 2009/2011 Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2009/2011 Vara Gunhild Hammeraas, Nasjonalt Garborgsenter, valgt 2008/2010 Finn Krogh, Norsk Oljemuseum, valgt 2008/2010 Terje Vallestad, Sting/Smuget, valgt 2008/2010 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

6 10 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 11 Styrets beretning 2009 Virksomheten Region Stavanger Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordi nering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger anses som meget godt, og det er i 2009 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2009 var på 49 dager, som utgjør ca. 2 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egenkapitalandel pr på 41 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fem kvinner. Blant de syv fast ansatte og tre prosjektansatte, er ni kvinner og en mann. I tillegg var det fire sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Sandnes 3. mars 2009 Lars Ola Solstad Styreleder Ytre miljø Region Stavanger forurenser ikke det ytre miljø. Knut Eivind Berg Nestleder Elin Schanche Cornelius Middelthon Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten. Elin Ravndal Bell Odd Langhelle Svein Arild Holmen Resultatregnskap Region Stavangers driftsinntekter utgjorde i 2009 kr mot kr i Klassifisering av noen poster er endret og fjorårstallene er derfor omarbeidet for å fremstille korrekte sammenligningstall. Selskapet fikk et positivt årsresultat på kr , i tråd med budsjett. Anne-May Waage Gry Østrått Sædberg

7 Tiltakene i 2009 Hva har vi gjort for å nå våre mål? Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger

8 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 15 Kommunikasjon Stavangerregionens offisielle nettside inneholder alt man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavangers medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene ble det også i 2009 videreført fri publisering hos og I tillegg distribueres relevant informasjon til kanalene og uten ekstra kostnad for medlemsbedriftene. Lansering ny nettside Region Stavanger lanserte ny internettside den 25. juni Den ble laget i Fjordnettportalen, et samarbeid om felles portalverk med de fire fjordfylkene i Fjord Norge. Utgangspunktet for denne løsningen var at det skulle være mulig å danne seg et bilde av regionen og alle destinasjonene uten å gå ut i eksterne søkemotorer. Bakgrunn for samarbeidet var å skape en regional identitet, samt at bruker skulle kunne kjenne igjen funksjonalitet og uttrykk på tvers av de ulike destinasjonene i de fire fjordfylkene. Den nye publiseringsmotoren muliggjør nye dynamiske løsninger blant annet muligheten til å legge ut klipp fra YouTube samt kobling opp mot sosiale media som for eksempel Facebook og Twitter. I tillegg åpner løsningen for en helt annen bruk av bilder enn det som tidligere var mulig. Visuelt er det utviklet et nytt uttrykk. Man løfter enda bedre frem bookbare produkter enn tidligere. Videre er det egne faner som retter seg mot målgruppene; turist, kongressgjester, bransje og media. Statistikk ny nettside Fra 1. juli 2009 til og med 31. desember 2009 hadde den nye nettsiden besøk, og unike besøkende. Det har vært nedgang på antall besøk sammenlignet med Det har tatt tid å reindeksere nye nettsider og få høye besøkstall ved nylansering, men søkermotoroptimalisering og innholdsproduksjon har blitt jobbet med kontinuerlig. Nettsiden har i tillegg bare blitt lansert på norsk og engelsk. Besøk som var generert til tyske og spanske sider på forrige nettside utgjorde en stor del av statistikken for Det som kan trekkes ut av tallene for perioden er likevel interessant. Ved å se på trafikkildeoversikten ser vi noe interessant og positivt, nemlig at over 50 % av trafikkkildene er søkemotortrafikk, nesten 18 % er direkte trafikk til nettstedet og bortimot 32 % er trafikk fra henvisningsnettsteder. Over 40 % av trafikk fra Google er organisk, noe som er veldig bra. Det betyr at vi har kommet opp i søk på Google, og at over 50 % av de besøkende til nettsiden til Region Stavanger, har funnet oss på denne måten. Det at 18 % av besøkene er direkte, er også som bra å regne, ettersom dette betyr at de allerede kjenner til oss. I tillegg er trafikkilder som visitnorway.com og fjordnorway.com viktige for regionstavanger.com som ligger i ti på topplisten over trafikkilder (fig. 2). Nettsiden har i tillegg fått 72 % nye besøk i perioden 1. juli 31. desember Dette tyder på en ny kundegruppe, som trolig er generert av tilstedeværelsen i nye sosiale media, og ny funksjonalitet på nettsiden som appellerer til en annen type brukergruppe. Av de landene som besøker nettsidene er Norge på topp, deretter Tyskland, Storbritannia, USA, Sverige, Nederland, Danmark og Spania, noe som er i tråd med markedene som Stavangerregionen aktivt blir markedsført mot. Bookingportal på Bookingsystemet på nettsiden til Region Stavanger er tilgjengelig for alle medlemmer som ønsker å selge aktiviteter eller overnatting direkte på internett. TellUs GuestMaker er leverandør av bookingportalen. I mai 2009 inviterte vi flere til å bli bookbare på bookingportalen. Både overnattingssteder og aktivitetsbedrifter ble da invitert inn i prosjektet. Nytt av 2009 var at aktivitetsbedrifter ble invitert med. 10 bedrifter deltok, fem i hver kategori. I 2009 var det 15 medlemmer som solgte produktene sine i Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

9 16 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 17 portalen. I løpet av året 2009 ble bestillinger gjennomført mot året før. Dette genererte en totalomsetning til medlemmene i portalen på kroner i 2009, mot kroner i Dette er en nedgang fra året før, trolig har finanskrisen vært medvirkende til denne nedgangen. I tillegg har medlemmer ikke lagt ut like mye kapasitet på portalen som i Prosjektansvarlig har hatt opplæring og eller presentasjon av bookingportalen til ytterligere fem medlemsbedrifter utover fellessamlingen i mai i løpet av Bookingverktøyet ble også presentert for medlemmer som var tilstede på ferie- og fritidsmøtet avholdt i november Da var hovedfokus på funksjonalitet i bookingsystemet som gjør det mulig å lage pakker i systemet. Det ble laget en reell pakke sammen med Rica Forum Hotel som eksempel. Kulturkalender Region Stavanger får stadig henvendelser om kulturarrangementer i Stavangerregionen. Kultur- og arrangementkalenderen er oppdatert på Region Stavanger var også i 2009 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 34 personer som la inn arrangement fra våre 23 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn av våre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontorer. Det er totalt 55 brukere på systemet. Tilbyderadgang på kalenderen er et eksklusivt medlemstilbud. I 2009 har de fleste kommunene gått over til ny plug-in søkemotor. Stavanger kommune har avventet ny implementering ettersom de nylig har lansert ny nettside. Der linkes det direkte til kalender på Region Stavangers side. Klepp kommune implementerte løsningen på egen nettside i Fremdeles er Time kommune og Hå kommune ikke lansert, men har tilbyderadgang med administratorgrensesnitt og kan dermed legge inn arrangement i basen. Gjesdal kommune er foreløpig ikke med i den tekniske løsningen. Samarbeidet med Aftenbladet Mediehus for publisering av kulturaktiviteter på kultur/hvaskjer/ har fortsatt i 2009 som året før. Det er igangsatt dialog om utviklingsmuligheter for distribusjon av data til Aftenbladets kalender i trykt utgave. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder: kommune.no, www. aftenbladet.no, og Bildearkiv Det internettbaserte bildearkivet driftes av og er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Arkivet oppdateres kontinuerlig med nye bilder. Bildene har fått navn og beskrivelse slik at det skal være lett å gjøre søk. Administrasjonen mottar daglig forespørsler om lån av bilder og alle henvises nå til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra media, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger. I 2009 var det 134 bedrifter, organisasjoner eller medier som hadde foretatt 274 bestillinger med alt fra ett og opp til 30 bilder. Dette er en tilbakegang på 25 %, noe som skyldes veldig stor pågang i forbindelse med Kulturhovedstaden i Informasjonsmateriell Regionsguiden 2009 Feel free Regionsguiden er den offisielle turistbrosjyren for Stavangerregionen og dekker våre åtte medlemskommuner. Den hadde i 2009 et opplag på eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk. Guiden distribueres via medlemmer, samarbeidspartnere, utvalgte turistinformasjonskontorer, distribusjonssteder i Norge og utlandet, via kontaktpersoner på de utvalgte markedene for ferie/fritid og MICE, kongressmarkedene samt på messer i inn- og utland og ved henvendelser til Stavanger og Sandnes Turistinformasjon. I Regionsguiden 2009 deltok 125 bedrifter med annonser. Samme nivå som i 2008-utgaven. City Map 2009 Det ble i 2009 produsert nytt City Map. Alle medlemmer fikk tilbud om annonseplass på kartet. Kartet hadde et opplag på brettekart og kart i blokk. Kartet ble distribuert til medlemmer og distribusjonssteder i regionen og et estimert antall på eksemplarer ble delt ut på de største cruiseanløpene i Stavanger. Totalt antall cruiseanløp i 2009 var 99. Product Manual 2010 Manualen utgis på engelsk og er et verktøy for fagpersonell, reisebyrå, turoperatører og media. Alle medlemmene våre får en gratis presentasjon av bedriften i manualen. Den distribueres på workshops, messer og på FAM trips. Product Manual 2010 ble publisert på nettet. Turforslag i Stavangerregionen Brosjyren utgis på norsk og engelsk og er en oversikt over turforslag for grupper. De av våre medlemsbedrifter som produserer turer har mulighet til å presentere seg her. Brosjyren produseres hvert år og ble i år publisert på nettet. Fjord Norges markedsmateriell Region Stavanger deltar i Fjord Norges brosjyre Reiseguiden, Product manual og com. Innholdet på nettstedet distribueres videre til Innovasjon Norge sine sider. Brosjyrene Reiseguiden og Product Manual blir produsert ved hjelp av annonsering fra våre medlemmer. I 2009 deltok 22 av Region Stavanger sine medlemmer. Opplaget på Reiseguiden er og brosjyren utgis på ni språk. I 2010 kommer brosjyren for første gang også på nederlandsk. Oppdatering eksterne brosjyrer og informasjonsmateriell Region Stavanger får henvendelser fra ulike bedrifter om oppdatering av informasjon om Stavangerregionen. Vi har en base med tekst og bilder, og formidler forslag på hva som skal presenteres i de ulike kanalene. Eksempler på henvendelser er: Ditt Distrikt, Norway Exports Greater Stavanger (hensikt å fremme Stavangerregionen som en trygg og lukrativ region for utenlandske interesser), Rick Steves Scandinavia (ny reisehåndbok fra stort forlag i Washington, USA), Le Petit Futé (stort fransk forlag på reisehåndbøker, byguider fra 260 destinasjoner), Velkommen til Stavanger, bok (opprinnelig en hovedfagsoppgave, men nå overdratt til Conecta AS, vi bidro igjen med innspill, tekster og bilder), Sørnorske Hjulgleder (guidebøker for syklister fra Castro Forlag) og NAF Veibok (medlemsbok med fullstendig kartmateriale og reisebeskrivelser).

10 18 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 19 Nyhetsproduksjon Nyheter til egen nettside Produksjon av nyheter til nettsiden har alltid vært en viktig del av arbeidet til kommunikasjons avdelingen i Region Stavanger. Etter at den nye nettsiden ble lansert sommeren 2009 har det blitt desto viktigere å produsere nyheter. Årsaken til dette er at det ikke bare skal produseres artikler som kan være interessante for besøkende til Stavangerregionen, men det skal også produseres artikler som kan være interessante for andre i reiselivsbransjen og journalister. Medlemmene i Region Stavanger blir stadig oppfordret til å tipse om nyheter som kan legges ut på nettsiden til destinasjonsselskapet. Det er ingen tvil om at vi er avhengig av innspill fra medlemmene våre for at vi skal klare å lage en spennende nettside med mange interessante nyheter. Utsendelse av nyhetsbrev I løpet av 2009 sendte Region Stavanger ut seks elektroniske nyhetsbrev. Nyhetsbrevene inneholdt nyheter fra destinasjonsselskapet og nyheter fra medlemmer samt nyheter fra Stavangerregionen og reiselivet generelt. Alle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. I en undersøkelse som Region Stavanger gjennomførte høsten 2009 kom det også frem at medlemmene i selskapet setter stor pris på å motta informasjon på denne måten. Ved flere anledninger i løpet av 2009 var det tydelig at journalistene brukte artikler i disse nyhetsbrevene som inspirasjon til å skrive egne artikler. Det hendte også at journalistene la en direkte link til en artikkel i et nyhetsbrev i sin egen artikkel. Dette viser at nyhetsbrevene til Region Stavanger er en viktig kilde til informasjon for journalister. Produksjon av nyheter til andre nyhetsbrev I tillegg til å sende ut egne nyhetsbrev produserer også kommunikasjonsavdelingen i Region Stavanger artikler til andre nyhetsbrev. Dette gjelder spesielt de elektroniske nyhetsbrevene til Fjord Norge og Innovasjon Norge. Informasjonsmøter og foredrag Region Stavanger stiller opp på informasjonsmøter i regionen for ulike lag og foreninger, bedrifter, Universitet i Stavanger og videregående skoler, for å snakke om hva vi jobber med eller for å presentere Stavanger regionens opplevelser og attraksjoner. Medieomtale Lokal og regional medieomtale I løpet av 2009 har Region Stavanger BA og destinasjonsselskapets medlemmer fått mye positiv omtale i lokale og regionale medier. Flere lokalaviser har blant annet fokusert på hvor mange besøkende Stavangerregionen har hatt og hva de besøkende ønsker å oppleve når de kommer til regionen. Mye av denne omtalen var et direkte resultat av innspill fra selskapet selv. Dette resulterte i flere spennende artikler i blant annet Jærbladet, Rogalands Avis, Stavanger Aftenblad, og positiv omtale i NRK Rogaland. & ferie. Det har også vært flere spennende artikler i Dagbladet og VG. Flere av disse artiklene presenterte Stavangerregionen som stedet med det fremste matmiljøet i Norge. Internasjonal medieomtale I løpet av 2009 fikk Region Stavanger BA og Stavangerregionen også positiv omtale i utlandet. Eksempler: i den britiske avisen The Daily Telegraph (en artikkel om Stavanger), i den danske avisen Fyens Stiftstidende (omtale over fem sider hvor Lysefjorden og Preikestolen presenteres som naturopplevelser i verdensklasse), i det amerikanske bladet FineBooks & Collections (artikkelen hadde fokus på hermetikkindustrien og produksjonen av iddisar i Stavangerregionen), i den britiske avisen The Times (en rekke artikler om regionen på timeonline.no). Sosiale medier Facebook 2009 ble året da Region Stavanger for alvor tok i bruk sosiale medier. I desember 2009 ble det opprettet en side for destinasjonsselskapet på Facebook. Samfunnet har mer enn 300 millioner brukere i hele verden og ved inngangen til november 2009 passerte antallet Facebookbrukere i Norge to millioner. På denne siden kan tilhengere lese spennende nyheter fra destinasjonsselskapet og Stavangerregionen. Flickr I juni 2009 ble det opprettet en egen bruker for Region Stavanger på Flickr. Dette er en tjeneste på Internett hvor brukerne kan laste opp fotografier og dele dem med andre brukere. Flickr er verdens mest brukte fotogalleritjeneste på nett med over 10 millioner brukere i hele verden og rundt tre milliarder opplastede bilder. I forbindelse med verdensmesterskapet i sandvolleyball i Stavanger i juni 2009 oppfordret vi brukere til å dele sine beste sommerbilder fra regionen og vinne billetter til noen av kampene som ble spilt under verdensmesterskapet. Det ble foretatt en trekning blant de som delte bildene sine. Hovedpremien gikk til Joanne Suffert som delte et spennende sommerbilde fra Solastranden. LinkedIn I oktober 2009 ble Region Stavanger registrert på LinkedIn. Dette forretningsorienterte sosiale nettverket ble grunnlagt i desember 2002 og lansert i mai LinkedIn har lenge vært et svært populært nettsamfunn for jobbrelaterte kontakter. Stedet brukes primært til å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. I oktober 2009 hadde LinkedIn mer enn 50 millioner brukere på verdensbasis. Twitter Region Stavanger begynte å bruke Twitter i september Twitter er et gratis nettsamfunn og en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer. Twitter ble lansert for allmennheten i oktober 2006 og har hatt en enorm utvikling de siste årene. Det er i stor grad journalisters skyld at Twitter har eksplodert. Mange journalister ser på Twitter som en fantastisk god kildekanal. Flere journalister følger allerede Region Stavanger på Twitter og målet er at enda flere journalister skal følge selskapet i fremtiden. Nasjonal medieomtale I løpet av 2009 har Region Stavanger BA og Stavangerregionen flere ganger også blitt omtalt i nasjonal media. Også flere av disse artiklene var et direkte resultat av innspill fra selskapet selv. Eksempler er omtale i SAS Magasinet, Allers, Bryllupsmagasinet, Eva, KK, Kamille, Motor, Norsk Ukeblad og Reiser

11 20 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 21 Visningsturer for internasjonal presse Vi har i 2009 gjennomført 38 visningsturer for media. Visningsturene har vart fra en halv dag til fire dager, og med en til fire personer. Tilrettelegging og gjennomføring av visningsturene er gjennomført av oss i samarbeid med medlemmene. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norge, Utenriks departementet, Eksportutvalget for Fisk, og noe freelance. Media er representert med aviser, web aviser, blogger, kokebokforfattere, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. Internasjonal oppmerksomhet har vi oppnådd fra Storbritannia, Irland, Tyskland, Spania, Nederland, Belgia, Italia, Sveits, USA, Brasil, Kina, Korea, Russland, Japan, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Danmark, Finland og Sverige. Vi har oppnådd verdifull spalteplass og sendetid i internasjonale medier. Innovasjon Norge har jobbet aktivt med oss i promoteringen av den norske paviljongen på EXPO 2010 i Shanghai. Her har vi bidratt ved to besøk av TV team fra CCTV. Vi jobbet tett sammen med World Event som hadde over 200 mediefolk til stede i Stavanger under VM i Sandvolley Disse fikk tilbud om å delta på tilrettelagte utflukter; byvandring, fjordcruise og Jærtur, og mange benyttet muligheten til å dra på fjordcruise. Vi produserte Hva skjer? kalender til pressesenteret. Vi brukte VM i Sandvolleyball som tema når vi inviterte internasjonal media. Eksempler på besøkende: Francesca Bellino (Italia) Resultatet ble en helsides artikkel i det itali enske magasinet Azione i Sveits. Jornal da Cidade (Brasil) journalisten Érika de Moraes. Resultatet ble en artikkel i den regionale avisen Jornal da Cidade i hjembyen Bauru. Denne avisen har et opplag på National Geographics (USA), den amerikanske journalisten Nathaniel Lande lager The Ultimate Guide for Travelers, National Geographic Books. Polskie Radio Trójka (Polen) den polske journalisten Tomasz Michniewicz fra Polskie Radio Trójka i Warsawa, laget reportasje fra regionen. Dette er en av de største ukommersielle radiokanalene i Polen med nesten to og en halv million lyttere og en markedsandel på nesten syv prosent. The Observer (Storbritannia) journa list og kunstner Debbie Lawson fra den britiske avisen The Observer, har publisert en artikkel om å reise med bil fra Storbritannia til Norge. Äventyrliga Familjer (Sverige) journalist Sofia French og fotograf Lars Burell fra det svenske magasinet Äventyrliga Familjer var her for å skrive om klatremuligheter i Stavanger regionen. Nettverksarbeid Medlemsmøter Det ble avholdt medlemsmøte på First Hotel Alstor den 12. mars. Antall deltagere var 59 personer fra 38 medlemsbedrifter. Tema for møtet var PR og kommunikasjon, Turismeprosjektet, Norge som møteog incentivedestinasjon, det nasjonale weekendmarkedet for kulturarrangement, idrettsarrangement, lands møter og kompetansegrupper innenfor fagmiljøene i regionen. Det ble også avholdt medlemsmøte på Stavanger Turistinformasjon, den 14. mai med fokus på VM i Sandvolleyball. Antall deltagere var 33 personer fra 24 medlemsbedrifter. Informasjon og samarbeidspunkter med World Event ble presentert. Ressursgruppen for internasjonalisering Ressursgruppen for internasjonalisering ble etablert i 2009 og har brukt året til å organisere sine aktiviteter. Næringsforeningen i Stavangerregionen er eier av prosjektet. Gruppen har fokus på utfordringene knyttet til internasjonalt arbeid og å synliggjøre aktører og kompetanse vi har i regionen. Et av målene er å lage en aktøroversikt og legge inn info om hvem medlemmene kan kontakte dersom de vil gå internasjonalt. På nettsiden vil vi legge ut kontaktinfo mht delegasjonsreiser /-besøk og relevante prosjekter. Erfaringene nordmenn har gjort i utlandet er interessant for næringslivet og dersom vi har info som kan være til hjelp for andre ønsker vi å gjøre det tilgjengelig. Region Stavanger deltar i denne gruppen for å bidra med informasjon fra vår region når våre lokale næringsaktører skal ut på verdensmarkedet. Vi jobber for at lokale bedrifter som ønsker å etablere seg i utlandet skal benytte vårt materiell når de presenterer seg. Dette vil være med på å skape kunnskap og kjennskap til vår region på arenaer vi normalt ikke er representert. Ruteutviklingsforum Hyppige rutefrekvenser til viktige, internasjonale trafikknutepunkter er for mange bedrifter en forutsetning for ekspansjon og videre vekst. Utviklingen av samfunnet i retning av et ytterligere globalisert samfunns- og næringsliv stiller krav til raske forbindelser til byer og områder over hele verden. Et godt forretningsrutenett, legger også til rette for at flere turister enkelt kan besøke Rogaland. Rogaland og Stavangerregionen har ambisjoner om å være best på verdiskapning i Norge. Sett i lys av dette, er etableringen av et Ruteutviklingsforum et viktig strategisk verktøy. Gjennom sitt arbeid med å sikre opprettholdelse av viktige nasjonale og internasjonale ruter, samt opprettelsen av nye reiseeffektiviserende ruter, vil Ruteutviklingsforum bidra til å øke fylkets og regionens attraksjonsverdi. Ruteutviklingsforum vil bidra til å øke vår attraktivitet som et sted å bo, arbeide og oppleve. Ruteutviklingsprosjektets overordnede mål er å bidra til at Rogaland og Stavangerregionen har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde og øke bedriftenes verdiskapning og konkurransekraft. I tillegg er hovedmålsettingen å utarbeide et forslag til ruteutviklingsfond for å tiltrekke seg nye direkte ruter i konkurranse med andre flyplasser. Region Stavangers ambisjon er å få tidlig kunnskap om nye flyruter og flyruter som har spesielle utfordringer. Vi kan gå aktivt inn og markedsføre oss mot disse destinasjonene og dermed sikre trafikk fra utlandet og andre deler av Norge til vår region. Et samarbeid med annet næringsliv i sikringen av viktige ruter er med og bidrar til økt lønnsomhet for våre medlemmer. Storbyprosjektet Storbyprosjektet er et av flere satsingsområder i Regjeringens nasjonale strategi for reiselivsnæringen og det er igangsatt et prosjekt med å utvikle storbyene som arena for store, rullerende idretts- og kultur arrangementer med internasjonalt potensial. Storbygruppen består i dag av reiselivsdirektør i Stavanger, Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø, samt Innovasjon Norge Reiseliv. Prosjektet har i 2009 vært i en forstudiefase, og situasjonsanalyse er gjennomført. Hovedmålet er

12 22 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 23 å avklare aktørenes reelle vilje til å etablere et felles, langsiktig prosjekt for satsing på internasjonal arrangement sturisme. Storbyprosjektet skal være et samarbeidsprosjekt med departementet, kommunene, idretten og reiselivet. Innovasjon Norge har spilt arrangementsturisme som et prosjekt inn i Store nye satsinger for Vi mener at prosjektet er meget interessant for vår region og medlemmer. Stavangerregionen vil i nær fremtid få flere nye idrettsarenaer, ny messehall og nytt konserthus. Vi må fylle nye arenaer med gjester og her vil en strategisk satsning på arrangementsturisme være en viktig faktor. Det internasjonale matnettverket Delice «Délice Good FoodCities of the World» har som målsetting å være et nettverk for byer hvor mat og gastronomi står i høysete. Nettverket skal stimulere til utvikling av gastronomi som kulturbærer, bruk av mat som viktig del av medlemsbyenes profilering, samt styrke samarbeidet mellom medlemsbyene i form av kompetanse- og idéutveksling. Delice-nettverket består av byene: Barcelona, Birmingham, Brussel, Guangzhou, Genova, Gøteborg, Helsinki, Lausanne, Leipzig, Lima, Lyon, Madrid, Montreal, Riga, Saint Louis og Stavanger. Region Stavanger er medlem av styringsgruppen som ledes av Greater Stavanger. Styrings gruppen ønske er at deltakelsen i nettverket skal være nyttig for aktører innen mat- og reiselivsnæringen i Rogaland. I årets siste kvartal ble det gjennomført et formiddagsseminar hvor representanter fra mat og reiseliv ble invitert. Målet med seminaret var å gi informasjon om Délice-nettverket og å få regionens aktører til å gi tilbakemeldinger på hva som er viktige arbeidsområder for nettverket slik at aktørene skal oppnå størst mulig nytteverdi. Vår deltagelse i nettverket har også medført et mye tettere samarbeid med relevante mataktører i regionen i vårt arbeid med å markedsføre regionen nasjonalt og internasjonalt. Fairtrade I januar 2009 ble det vedtatt at Region Stavanger skal være et Fairtrade-selskap. Fairtrade betyr rettferdig handel og er en uavhengig merkeordning som kontrollerer at produkter er bærekraftig produsert, arbeidsrettigheter er respektert og at det er betalt en pris som står i forhold til produksjons- og levekostnader. Før 2009 hadde både Stavanger og Randaberg oppnådd status som Fairtrade-kommune og i oktober 2009 fikk også Sandnes kommune denne statusen. Som en del av dette arbeidet er det bestemt at det skal arrangeres jevnlige nettverksmøter for å utveksle ideer og erfaringer. I 2009 ble det arrangert flere slike nettverksmøter i Stavanger og Randaberg, i tillegg markerte vi World Fair Trade Day 2009 i Stavanger Turistinformasjon. Technical Visit Region Stavanger har bidratt med kompetanse op og innspill til utviklingen av Technical Visits til Stavanger regionen. Greater Stavanger har prosjektledelsen, og vi bidrar med kompetansen på reiselivsopplevelsene. Prosjekteiere er Greater Stavanger, Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board og SAS. Markedsføringen av produktene starter i Opplev Matfylket Rogaland Matprosjektet for Rogaland har hatt ressursgruppemøter om den videre fremdriften av markedsføringen av Rogaland som Matfylket. Region Stavanger har vært en pådriver i prosessen med å få gjort alle kvalitetsprodukter og småskalaleverandører blant medlemmene våre synlige i alle fora hvor Matfylket omtales. Ny brosjyre ble trykket høsten 2009 og finnes på norsk, engelsk og tysk. Omdømmeprosjektet i Stavangerregionen I januar 2009 tok Greater Stavanger initiativ til et regionalt omdømmeprosjekt for å se nærmere på muligheten til å samordne den regionale profileringen og omdømmebyggingen av Stavangerregionen. I forbindelse med dette ble det satt sammen en styringsgruppe samt en referansegruppe som skulle komme med innspill og forslag til styringsgruppen under hele prosjektet. Region Stavanger ble invitert til å være med i referansegruppen. I løpet av 2009 ble det gjort et grundig arbeid med blant annet å kartlegge omdømmet til Stavangerregionen. Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med Brandity og Ordkraft. Torsdag 15. oktober 2009 ble det avholdt et stormøte i Stavanger hvor omdømmearbeidet og de ulike undersøkelsene ble presentert. Det er sammenfattet en strategi for omdømmearbeidet i Stavangerregionen. Foto: Iselin Høyvik / Region Stavanger

13 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 25 Kongress Region Stavanger har den overordnede rollen om å øke trafikk og verdiskapning innenfor det såkalte profesjonelle møte- og kongressmarkedet, ofte kalt MICE (meetings, incentive, conventions and exhibitions). I dette arbeidet profilerer vi våre medlemsbedrifter og kommuner. Vi jobber strategisk, med en klar og tydelig plan om hvordan man best kan få dette til. Arbeidsmetode Arbeidsmetoden vår er todelt, og fungerer på følgende måte. Først identifiserer vi personer i fagmiljøene som har styreverv eller medlemskap i en nasjonal eller internasjonal organisasjon. Medlemskap i en organisasjon er en nødvendighet for i det hele tatt å kunne bli vurdert som arrangør og vertskap. Der etter motiverer og stimulerer vi organisasjonen til å søke om vertskapsrollen. Mye av denne fasen består i å forsikre styremedlemmene om at dette er en positiv prosess, gunstig for både medlemmene og organisasjonen. Denne arbeidsmodellen som proaktive pådrivere har vi benyttet i mange av våre prosjekter med suksess. Blant annet har Norsk Brannvernforening, Politiets Fellesforbund, Arkitektenes Fagforbund arrangert landsmøter i etterkant av en slik prosess. Vi har også i levert inn flere søknader til store, internasjonale kongresser etter samme arbeidsmodell. Markedsføring og påvirkningsarbeid I 2009 ble det brukt ressurser på å fortelle om og synliggjøre våre tjenester og vårt mandat. Denne type markedsføring har vært nødvendig for å formidle om våre tjenester, spesielt mot fagmiljøene, men også for å skape tillit til oss som samarbeidspartner og støttespiller. Vi har hatt informasjonsmøter, stands, presentasjoner for foreninger, lag og kommuner. Vi sender også jevnlig ut informasjonsmateriell til lokallag og foreninger. Nettverksamlinger med Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) I løpet av 2009 har vi gjennomført ni møter som en del av vårt samarbeid med Universitetet i Stavanger. Her møtes fagpersoner ved universitetet og IRIS som er i en søke- eller arrangørrolle, og sammen diskuterer vi gunstige modeller for gjennomføring av arrangementene. Vi samarbeider også tett om webrelaterte ting som bildenedlastning, informasjon til kongresskalenderen og lignende. I tillegg har vi hatt to samlinger av mer formell karaktér for våre kontaktpersoner som vi har ekstra tett dialog med. En sommersamling ved Arkeologisk museum samlet 22 fagpersoner og forskere fra blant annet UiS og IRIS. På julefrokosten ved Rogaland Kunstmuseum deltok 20 fagansatte. Begge disse samlingene inngår i en formell samarbeidsavtale med UiS, hvor Arkeologisk museum og Rogaland Kunstmuseum vil være rammene videre for begge samlingene. Synlighet i media Kongressatsningen var ved en rekke anledninger synlige i media i Flere av sakene var intervjuer med kongressjef Heidi Jeanette Nygård, med budskap om mulighetene og den økonomiske avkastningen som ligger i kongressatsningen for mange næringer, og også synliggjøring av de nye hotellene og hallene som er under oppføring. Totalt ble det saker i Rosenkilden, Rogalands Avis, Stavanger Aftenblad, Nrk Rogaland, Nrk Radio. Under den internasjonale The Worldwide exhibition of incentive travels and exhibitions, IMEX, fikk vi nye Preikestolen Fjellstue med i messeavisen som en av hovednyhetene, «Norway takes team building to the mountains». Vi har en klar overordnet mediestrategi der kunnskap og kjennskap til vårt forretningsområde vil gi oss økt vekst i årene som kommer. Foto: Christian Houge / Innovasjon Norge

14 26 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 27 Våre hovedprosjekter i 2009 Region Stavanger er involvert i mange prosjekter som skal resultere i økt trafikk, og dermed økt verdiskapning til regionen. Ofte er vi pådrivere og døråpnere for nye prosjekter, og det innebærer en omfattende og mangfoldig prosess. I mange av prosjektene står vi som prosjektleder, i alle fall i første fase før vi går over til å være en kompetansemedspiller i gruppen. Vi setter sammen styringsgrupper, programkomiteer, koordinerer forprosjekter, søker om midler fra kommune og fylke, koordinerer strategisk fremdriftsplan for å nevne noe. Svært ofte materialiserer prosjektene seg etter en identifiserings- og motiveringsprosess. Vi har arbeidet med suksessprosjekter som går på følgende arrangement eller kongresser: European Association of Hospital Pharmacists, Wacs, SKÅL, Y s Men World Conference, European Poultry Association, Speidernes Landsleir, Sykepleierkongressen, European Cardiovascular Spring Meeting, Fagdager sykepleierforbundet, Ripe (internasjonalt møte for nettverksingeniører), Demens i Vest, for å nevne noen. Utarbeidelse av BID og bistand med søknader Vi utarbeider, forfatter og sammenstiller et offisielt anbud eller søknad sammen med arrangør- eller vertskomité. Som oftest inneholder søknaden følgebrev og invitasjoner fra ordfører, organisasjonsledere og lignende. Vi koordinerer og ferdigstiller for å kunne fremlegge et presentabelt og seriøst anbud. Fagtreff og bransje For å optimalisere og utnytte mulighetene som ligger i det profesjonelle møtemarkedet er vi avhengige av lokale aktører og medlemsbedrifter som forstår tendenser og beslutningsmekanismer i det nasjonale og internasjonale markedet. Vi har derfor etablert egne bransjetreff og fora for medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Disse møtestedene har en klar faglig profil om å øke kunnskap om bransjen for alle, med tilrettelegging for nettverksbygging og relasjoner mellom medlemsbedriftene. Kongressforum Region Stavangers Kongressforum ble opprettet i fjor. Jevnlig presenterer vi siste nytt fra bransjen, oppdaterer om kongress- og konferansearbeidet som gjøres og presenterer andre spennende og aktuelle prosjekter. Møtene avholdes på forskjellige kongressentre i regionen, og har mellom deltakere. Første møte i år ble avholdt på Viking Konferansesenter, og etterpå har vi vært på blant annet nye Måltidets Hus med tematiske foredrag om blant annet WACS-søknaden og Aqua Vision. Prosjektene som presenteres illustrerer godt mekanismene og utfordringene man møter i bransjen, men også hvordan vi løser disse. MICEforum MICEforum er en kompetansegruppe av direktører fra hotell- og konferansesentre, som har majoritet på kongressaler, og representerer bredden i regionen. Forumet arbeider med weekendmøter på det nasjonale markedet da dette er et viktig satsingsområde for regionen grunnet mye ledig kapasitet. Forumet har høy fokus på samhandling i regionen for å ta større markedsandeler. Det jobbes strategisk med prosjekter mot nasjonale og internasjonale organisasjoner. Målet er at regionen skal bli den foretrukne destinasjonen i Norge etter Oslo. Kongressatsningen har lange tidsperspektiver og innsalg tar ofte fra tre til åtte år. MICEforum har i år også hatt fokus på følgende aktiviteter: nye arenaer under oppføring, samt samhandling. Visningsturer Region Stavanger har mandat til å gjennomføre visningsturer til regionen. Som overordnet og nøytralt organ, med godt kjennskap til de mange medlemsbedriftene vi representerer, planlegger og koordinerer vi omvisninger, presentasjoner og besøk hos de aktuelle medlemsbedriftene. Våre visningsturer kjennetegnes av godt vertskap og grundig planlegging. Besøkene kan deles inn i tre kategorier, og fordeler seg på følgende måte: Bransjebesøk, beslutningstaker, omvisninger og andre. Visningsturer for bransje og byrå, såkalte FAMtrips sørger for kjennskap til destinasjonen hos andre som selger Norge som besøksdestinasjon. Presentasjoner for beslutningstakere og andre delegasjonsbesøk er ofte en del av et prosjekt hvor det søkes om landsmøte eller vertskap til kongress eller konferanse. I tillegg kan vi koordinere og gjennomføre andre delegasjonsbesøk ut fra vår kompetanse på dette feltet. Bransjebesøk Totalt har vi hatt 10 visningsturer for bransjen, fra totalt 21 norske og utenlandske byråer. Noen av disse blir invitert over ved behov, mens flere av de utenlandske besøker Norge som en del av et opplegg fra Norway Convention Bureau. Beslutningstakere Det gjennomføres kortere visningsturer i anledning landsmøter og events av nasjonal art. Flere av disse aktørene henvendte seg etter vårt Oslo-arrangement, mens andre igjen var en del av et prosjekt for å få et nasjonalt eller internasjonalt arrangement invitert hit via organisasjonens lokalgruppe. Vi gjennomfører også for internasjonale organisasjoner, som for eksempel European Union of Medical Specialists, European Poultry Conference, European Association of Animal Science og Tall Ships Conference. Andre besøk vi har vært med på i 2009 har blant annet vært for å tilrettelegge for fotograf med modeller til bildeserie som skal brukes på visitnorway.com/meetings. Denne fotoserien vil bli brukt i markedsføringen av Norge på det internasjonale markedet. Stavangerregionen i Oslo Målsettingen med Stavangerregionen i Oslo er å øke kjennskap til oss for potensielle kjøpere og møtebestillere. Når noen skal ha et arrangement i en destinasjon ønskes det god innsikt og kunnskap om opplevelser, hoteller og ikke minst tilgjengelighet til destinasjonen. Arrangementet skal også være arena for direkte salg for deltagende bedrifter. I 2009 dro rekordmange bedrifter til Oslo. Totalt 31 av våre medlemsbedrifter deltok, samt Greater Stavanger. Årets konsept var et vandreteater i mat, entreprenørskap, synliggjøring av nye arenaer, samt en vakker filmseanse som appellerte til lengsel etter vår vakre region. Filmen har fått meget gode tilbakemeldinger av både kunder og medlemsbedrifter. Keep your meetings at home Keep your meetings at home arrangementet samlet et representativt utvalg av medlemmene. 50 medlemmer var med som ut stillere og det deltok 250 besøkende fra lokalt nærings- og organisasjonsliv. Under arrangementet fikk utstillere og kunder blant annet oppleve en stemningsfilm med spektakulære natur- og kulturbilder fra Stavangerregionen laget av Yellow Film, et talkshow i Skavland-stil med tre personer som har arrangert og påtatt seg vertskapsrollen. Gjestene fikk også underholdning fra Glow Dansekompani og Rogaland Barneteater, samt fordrag fra administrerende direktør i Greater Stavanger, Elin Schanche. De neste årene vil gi oss flere nye muligheter til internasjonale arrangementer, men vi er avhengige av initiativ fra enkeltpersoner som for eksempel har medlemskap i nasjonale eller internasjonale organisasjoner for å lykkes i videre vekst. Tar man initiativ til å skape eller legge et arrangement i Stavangerregionen er man med på å utvikle regionen som helhet, var kveldens budskap.

15 28 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 29 Norway Convention Bureau Region Stavanger er andelshaver i Norway Convention Bureau (NCB), og flere av våre aktiviteter mot det internasjonale markedet gjøres sammen med dem. I tillegg er kongressjef Heidi Jeanette Nygård medlem i en strategigruppe og møter jevnlig med de seks andre kongressjefene. NCB er i år blitt en del av Visit Norway, og fremmer Norge som destinasjon mot MICE-markedet (meetings, incentive, congress and exhibitions). NCB mottar også forespørsler og videresender disse til sine andelshavere. I forbindelse med regjeringens Reiselivsstrategi fra 2008 ble det fra Innovasjon Norge lagt ut et anbud om å finne en partner som skulle gjennomføre det operative arbeidet på kongressmarkedet. NCB vant denne anbudsrunden, og fikk tilført 1.5 millioner kroner til kartlegging og stimulering av fagmiljøene de neste fire årene. Samarbeidet vil også utgjøre en webløsning tilrettelagt for det internasjonale møte markedet hvor også Region Stavanger er synlig: Som andelshaver i NCB har vi i 2009 deltatt på følgende internasjonale aktiviteter: Salgsmøter München, Workshop i London, Fagmessen IMEX i Frankfurt og Fagmessen EIBTM i Barcelona. Resultater og status Vi har bistått totalt 68 gjennomførte eller kommende arrangementer i løpet av Totalt har vi hatt 16 visningsturer av nasjonal eller internasjonal art, med totalt 75 deltakere. Vi har 13 internasjonale kongresser i arbeid, hvorav seks nå er bekreftet til Stavangerregionen og fire kommet langt i prosess. Kun tre kongresser ble tapt, og da på grunn av eksterne årsaker. IMEX 2009 Region Stavanger deltar årlig på IMEX 2009 (Incentive Travel, Meetings and Exhibitions) i Frankfurt. Dette er en stor internasjonal fagmesse for kongress og incentivemarkedet. Her er over 5000 besøkende hvorav halvparten er «hosted buyers», og en viktig gruppe å vise seg frem for. Det var til enhver tid fire representanter fra Stavangerregionen på standen (Region Stavanger, Stavanger Forum, Scan One og Choice Hotels Stavanger). Møter ble avholdt og oppfølgingen er nå i gang. Interessen for Norge var stor, og Stavangerregionen var godt synlig med mange aktuelle opplevelser og produkter. I tillegg til vår standdeltakelse koordinerte vi matserveringen, hvor Heine Grov (Jærkokken) presenterte og serverte norsk mat, men med forankring i Rogaland. Totalt var 720 interesserte kjøpere innom Norgesstanden, med rundt 50 møter hos Region Stavanger. Fagmessen EIBTM, Barcelona Fagmessen EIBTM, som hvert år samler leverandører og kjøpere av kurs-, konferanse og incentivetjenester, ble igjen arrangert i Barcelona i begynnelsen av desember Omtrent 800 besøkende ble registrert til den norske standen. I alt 29 norske bedrifter deltok, hvorav fire var våre medlemmer. Region Stavanger hadde syv forhåndsbookede møter, men totalt ble det 20 møter de tre dagene i Barcelona. Disse ble fulgt opp personlig etter messen. Interessen for vår region spenner fra små grupper til 1500 deltakere i konferansesammenheng. ICCA Som en del av vår internasjonale satsing har vi medlemskap i ICCA Data & Resources Association Data base. Dette er et viktig verktøy som blant annet viser historikk og størrelsesorden på konferanser, og en forutsetning for å forstå rotasjonsmønster og dermed også muligheten for å få Stavangerregionen som vertsdestinasjon. I forkant av IMEX deltok kongressrådgiver Per Morten Haarr på et dagskurs i regi av ICCA. Strategiske satsingsområder Vi har hatt hovedfokus opp mot fire næringsområder hvor regionen allerede utmerker seg. Disse er: matklyngen, energiklyngen, forskningsmiljøene ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger. Forskningsmiljøene ved International Research Institute in Stavanger er også viktige for satsingen. Vår arbeidsmetode kombinerer salgsutløsende tiltak på kort sikt med en langsiktig satsing om å øke volumet. Dette fordeles som regel ved nasjonale møter med en tidshorisont ett til to år fram i tid, kontra internasjonale kongresser som ligger flere år fram i tid og som innebærer et langt og omfattende forprosjekt Foto: Iselin Høyvik / Region Stavanger

16 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 31 Ferie & Fritid Norgeskampanjen 2009 I årets kampanje deltok Kongeparken, Norsk Oljemuseum, Radisson Blu Hotels, Rødne Fjord Sightseeing, Sola Strand Hotel og Region Stavanger. De andre destinasjonsselskapene i fylket har kjørt egne kampanjer. Kampanjen består av tre element. Deltakelse i DM (brosjyre), nettpresentasjon og printannonsering. Vi valgte å annonsere i VG. I DM hadde vi 1/1 sides annonse. For å styrke synligheten på nettet hadde vi våre egne sider under Etter kampanjen var over ble det kåret en fem på topp liste, hvor Region Stavanger BA kom på 3. plass. Det var i tillegg flere konkurranser i aviser og tidsskrift. P4s sommerturné hadde flere innslag fra kampanjen. Messedeltakelse Region Stavanger deltok ikke aktivt på messer i Norge. En representant fra Region Stavanger deltok på fagdagene under Reiseliv09 på Lillestrøm. Det ble gjennomført møter med operatører og transportselskaper, og gitt en presentasjon for en turoperatør i Oslo. Workshop i Skien Tele Tur i Drangedal hadde invitert lag og organisasjoner til reiselivsaften i Ibsenhuset i Skien. Arrangementet begynte med en presentasjon av Tele Tur og deres program, og deretter ble utstillerne presentert. Det var 16 bedrifter totalt, med hovedvekt på hotell og noen destinasjonsselskap fra Østlandet. Etter gjennomført workshop var det bespisning og underholdning. De fleste deltakerne hadde med gevinster til et gratis lotteri. 55 lag og organisasjoner deltok med 102 gjester. Gratis smaksprøver var sjokolade sponset av Kronengruppen. NTW Årets Norwegian Travel Workshop ble arrangert i Svolvær. Dette er Innovasjon Norges årlige salgskonferanse for turoperatører fra Norge, Norden, Europa og noen oversjøiske land. Vi deltok under Fjord Norges paraply og det var totalt syv bedrifter fra Rogaland som deltok. Region Stavanger fikk 29 avtaler, tre færre avtaler enn året før. Messedeltakelse Region Stavanger deltok aktivt på Vakantiebörs i Nederland på Innovasjon Norge sin stand. Messen hadde omtrent besøkende. Region Stavanger deltok også aktivt på ITB Berlin, som er en fag- og publikumsmesse. Dette er verdens største reiselivsmesse. Totalt var det personer som besøkte messen i løpet av fem dager (2008: ). Det er en felles skandinavisk stand men oppdelt etter land. Region Stavanger var under Fjord Norge-paraplyen hvor seks andre destinasjoner deltok. På Norges stand var det 17 aktive deltakere. I tillegg deltok Region Stavanger passivt på følgende messer, Herning i samarbeid med Fjord Line, Graz og Innsbruck og i Hannover i samarbeid med Welcome Air. I Spania deltok vi passivt på FITUR i Madrid, SITC i Barcelona, i San Sebastian og Bilbao. Workshop i London I forkant av workshopen ble det avholdt et markedsmøte for deltakerne fra Norge. Samtidig og på samme sted var det arrangement for cruisenæringen. Region Stavanger oppnådde 12 avtaler i løpet av arrangementet. Workshop i København Workshopen ble arrangert av Innovasjon Norge, Danmark. Det var omtrent 30 kjøpere, som representerte incoming operatører, cruise og MICE. Selgerne fra Norge representerte hele landet, men med en overvekt fra Fjord Norge. Hoteller, transportører, opplevelsessentre og destinasjonsselskap. Det var fire Foto: Pia Britton / Region Stavanger

17 32 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 33 deltakende medlemsbedrifter fra Region Stavanger: Tide A/S, Kronengruppen og Radisson Blu hotels. Fjord Line delte stand med Region Stavanger. Region Stavanger hadde møte med 13 operatører. Visningsturer byrå og turoperatører ferie/fritid Region Stavanger gjennomførte visningsturer for byråer og turoppratører i Fordeling på land: Skandinavia 3, Tyskland 4, Benelux 8, Spania 6, Storbritannia 4, Frankrike 27, Østerrike, Sveits, Italia, Polen, Ungarn, Litauen, Canada, USA, Portugal, Russland, Romania 19. Bocuse d Or Lyon 2009 Region Stavanger deltok med en person som representant for reiselivet i regionen og Fjord Norge på en felles stand under Bocuse d Or 2009 i Lyon (en kulinarisk konkurranse mellom kokker). Følgende bedrifter var med: Marine Harvest med kveite og laks, Finny Sirevåg med reker, Figgjo, Greater Stavanger, NCE Aquaculture/Norfra, Innovasjon Norge Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Norsk Mat kultur/bocuse d Or Norge/Geir Skeie, Norges Kokkemesteres Landsforening, Gladmat og Fagforum for Mat og Drikke. Målet for standen var å fremme Stavangerregionen som matregion, å fremme norske produkter for et internasjonalt marked, spesielt «norsk lam og norsk laks» som var hoved råvarene under Bocuse d Or Europe, norsk torsk, reker og kamskjell som var hovedråvarene under Bocuse d Or 2009, samt norsk kveite som var hovedråvare i I tillegg var målet profilering av Stav anger regionen som et sted å besøke, bo og arbeide i. Standen var i tillegg et samlingspunkt for support for Norges kokkekandidat Geir Skeie. Geir Skeie og Norge kom på førsteplass og fikk gull i konkurransen. Besøkstall og deltagere til Bocuse d Or 2009 var som følger: utstillere hvorav 382 var internasjonale, kokker fra 120 land, besøkende med en endring på +6,3 % fra 2008 av totale besøkende, internasjonale besøkende (en økning på 12 % fra 2008) Markedsaktiviteter gjennom Fjord Norge Region Stavanger deltok i år i gjennom Fjord Norge i kampanjer på disse markedene: Danmark: Fokus på hovedkampanjen i samarbeid med Innovasjon Norge, boardseksponering og på med presentasjon av destinasjonene. Sverige: Her var fokus på de direkte flyforbindelsene mellom Stockholm Stavanger og Gøteborg Stavanger. Storbritannia: Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje, Nettkampanje gjennom artikler på Google, artikler på visitnorway.co.uk, deltakelse i 16 siders bilag i Daily Telegraph i sørøst England og London og annonser i andre aviser. Spania: Aktivitetene i Spania bestod av TV-kampanjer på Telemadrid, nettartikler, visningsturer for spanske turoperatører, dekorerte busser i Barcelona og Madrid, deltakelse i hovedkampanjen og Facebook. I sommer hadde Innovasjon Norge i Spania en spennende kampanje på Facebook. Målet med denne kampanjen var å heve reiselysten til Norge blant et yngre publikum og for å se hvilke norske reiseopplevelser som var mest populære blant spanjoler. Ved å opprette en såkalt fan page på Facebook skaffet kontoret i Madrid over digitale norgesfans i Spania. Denne kampanjen viste at Preikestolen er det mest populære reisemålet i Norge blant spanjoler. Det majestetiske fjellet 604 meter over Lysefjorden fikk 15 prosent av alle stemmene. Kajakkturer og fjordsafari kom også høyt opp på listen med henholdsvis 11 og 10 prosent. Tyskland: Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje, presentasjon av destinasjonen og attraksjoner i bilag for baseferie og rundreiser, presentasjon på visitnorway.de med link til egne hjemmesider, passiv messedeltakelse i Wien. Norwegian Centre of Expertise (NCE) Tourisme Fjord Norway På vegne av reiselivsaktørene i de fire fjordfylkene Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, søkte Fjord Norge om å bli det nasjonale senteret for reiselivsekspertise. 11. juni 2009 vant vi statusen. Over en ti års periode og med en felles investering på 130 millioner kroner skal vi gjennom prosjektet gjøre Fjord Norge-regionen verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism Fjord Norway skal være et internasjonalt innovasjonssenter som skal koble produkt og markedsutvikling innen tematurisme slik at det skapes et mer helhetlig reiseliv. De tematiske opplevelsene skal rette seg mot nye, krevende og lønnsomme målgrupper som hovedsakelig må kommuniseres til ved bruk av nye medier på tvers av internasjonale grenser. Tematurisme setter fokus på hva de reisende vil oppleve i ferien fremfor hvor de vil på ferie. Det er fokus på vandring, kunst og kultur, outdoor adventure, ski og vinter samt forskning og utvikling. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er et bedriftsrettet utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Region Stavanger er partner i NCE Tourism Fjord Norway, og reiselivs direktør Elisabeth Lærdal Skuland sitter i styringsgruppen som representant for destinasjonsselskapene i de fire fjordfylkene. En viktig oppgave for styringsgruppen i 2009 har vært å få etablert en prosjektorganisasjon på 3,5 årsverk. I november ble den første NCE Tourism konferansen, Fjord 2.0, avholdt i Bergen. Denne konfe ransen erstatter Norsk Reiselivskonferanse. Innovativ Fjordturisme ble lagt ned og er nå erstattet av NCE Tourism Fjord Norway. Region Stavanger vil gjennom partnerskap i NCE Tourism Fjord Norway gi sine medlemmer mulighet til å delta i de aktivitetene som tilbys, og være aktive pådrivere for at vår region skal omfattes av pilotprosjekter innen aktuelle tema. Perfect day/new Scandinavian Cooking Mat er et av de to prioriterte områdene innen Strategisk Næringsplan og er dermed en viktig satsing i Stavangerregionen og Rogaland fylke. Matfylket Rogaland og Matbyen Stavanger er begreper som er godt innarbeidet både regionalt og nasjonalt, med matfaglige miljøer som Gastronomisk Institutt, Norsk Hotellhøgskole, matfestivalen Gladmat og Fagforum for Mat og Drikke. Vår status som Norwegian Centre of Expertise innen fagfeltet Culinology har forsterket og stadfestet denne posisjonen, og vil bidra til videre utvikling av regionens matsatsing. Perfect Day/New Scandinavian Cooking er en TV-serie som produseres av Tellus Works. Serien har hovedfokus på mat, og er vist internasjonalt siden 2001 i over 100 land på de beste tv-kanalene. Vår deltagelse i serien vil være med på å gjøre lokalbefolkningen i Stavangerregionen stolte over regionen og bevisste på den posisjonen Matfylket Rogaland har tatt, og bidra til å styrke omdømmet. Stavangerregionen har allerede en episode i sesong 6. Episoden ble til i et samarbeid mellom Region Stavanger, Stavanger2008 og Greater Stavanger. For å maksimere effekten for regionen vår inviterte Region Stavanger også i 2009 til et samarbeid om en episode i sesong 7. Samarbeids partnerne var her NCE Culinology, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Innovasjon Norge Rogaland, Fylkesmannens landbruksavdeling og Ryfylkefondet. Region Stavanger har initiert og leder samarbeidet. Første visning av serien er i USA i løpet av første kvartal Serien har blitt produsert både på engelsk og norsk. Hoveddistributør internasjonalt er Public Television (USA), som består av 347 kanaler som dekker hele USA. Normalt har 70 % av disse kanalene vist serien. I Norge er det nettopp bestemt at serien skal vises på TV 2. Ikke bare ønsker TV 2 denne serien, men de ønsker også å vise tidligere produksjoner, samt neste sesong som etter planen går i opptak fra februar Fuji i Japan, Asian Food Channel (Hele Asia), TV Gusto i Tyskland og MTV3 i Finland har allerede bestilt serien. Andre kanaler som er positive: BBC lifestyle (mange land), RTR (Russland), DR 1 (Danmark), TV 4 (Sverige), Cuisine TV (Frankrike), UKTV (Storbritannia), HelloTV (mange land), Viajar (Spania), Rai (Italia), The Living Channel (New Zealand) og XYZNetworks (Australia).

18 34 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 35 I dag vises tidligere programmer kontinuerlig i over 100 land. Det planlegges en bok fra serien som skal utkomme i Boken vil bli tilgjengelig både på norsk og engelsk. Cruise 2009 ble nok et rekordår både i antall cruiseanløp og cruisegjester cruisegjester var i byen og regionen, fordelt på 99 cruiseskip. Markedsføring og koordinering av cruise til Stavangerregionen ledes av Anders Bang-Andersen for Stavanger kommune og Stavangerregionen Havnedrift. For to år siden var tallet gjester, fordelt på 56 skip. Etter en oppsiktsvekkende økning fra 2007 til 2008, har det i 2009 lykkes ikke bare å stabilisere fjorårets høye tall, men også å øke antall anløp noe, sam tidig som antall gjester gikk opp med 17 %. Tross utfordringene i verdensøkonomien har det lykkes cruiserederiene å fylle sine skip godt opp. De 99 anløpene i 2009 brakte også omtrent besetningsmedlemmer til byen. Medregnet mannskap er 2009 det første år noensinne at cruiseskip har brakt over mennesker til Stavanger. I tillegg til cruiseskipene i Stavanger, har et drøyt titalls cruiseskip med omtrent passasjerer vært i Ryfylke uten å gå til havn i fylket. Med første cruiseanløp palmesøndag og siste i desember, var 2009 også den lengste sesongen noensinne. Stavanger er nå Norges 4. største havn målt i antall cruisegjester og har gått opp fra 7. til 6. plass målt i antall anløp. Cruisetrafikk de siste 5 år er anslag anløp og gjestekapasitet ? Antall anløp Gjester ombord Gjester pr anløp De fleste cruisegjestene i Stavanger er europeere. Drøyt briter, tyskere, spanjoler og like mange italienere. Det en nedgang i antall amerikanere, men dette vil ventelig endres noe i En tredjedel av alle cruisegjestene kjøper utflukter til Lysefjorden. Det har ellers vært solgt et stort antall plasser på ulike guidede turer. Det store antall cruisegjester bidrar også til et betydelig aktivitetsnivå for turbussene. Norsk Hermetikkmuseum og Norsk Oljemuseum har hatt en viss oppgang i besøket i sesongen, mens Jernaldergarden hadde 10 % færre gjester fra cruiseskipene enn året før. Cruise gjestene viser tydelig igjen i byens sentrumsgater når skip ligger inne. Stavanger Sentrum A/S (STAS) har i år virkelig vist interesse og engasjement i forbindelse med cruiseanløpene. Før neste sesong vil flere tiltak bli forberedt for å gi gjestene bedre sentrumsopplevelser og STAS har klart tilkjennegitt ønsker om fortsatt engasjement. Det foreligger ingen egen undersøkelse for Stavanger om hva cruiseanløp genererer av omsetning. Men det finnes tall fra flere andre steder som gir gode pekepinner (eks i 2006 Oslo: kr per person, Bergen 900 kr per person). Undersøkelser gjort av European Cruise Council og Innovasjon Norge viser at direkte forbruk i land i Norge i fjor utgjorde ca 1,6 milliard kroner ( passasjerer). Forsiktig anslått kan det være grunn til å tro at de gjestene som går i land i Stavanger bruker omtrent 800 kroner i forbindelse med landbesøket. I tillegg kommer havneavgift, Kystverkets betydelige gebyrer og det mannskap og skip bruker i havn. Antall cruisegjester er av større betydning for verdiskapningen i regionen enn antall skip. Cruisegjester har også stor tilbøyelighet til å vende tilbake til steder de har sett fra cruiseskip, om de senere skal på individuell ferie. Cruiserederienes egen markedsføring er av betydelig omfang. Stavanger nevnes dermed i millioner av kataloger, og på mange svært godt besøkte nettsider. Innovasjon Norge forventes snart å undersøke cruisetrafikkens betydning nærmere. Tiltakene for å markedsføre Stavanger som cruisedestinasjon omfatter hovedsakelig deltakelse messer, konferanser og andre viktige møteplasser for cruisenæringen, i tillegg til annen kontakt med rederier på kontinentet. Relasjonsbygging og nettverk er meget viktig i denne sammenhengen. Et tiltak Stavanger er alene om, er bruk av frivillige hjelpere ved skipenes ankomst. Dette tiltaket har vært så vellykket at det vil bli videreført permanent neste år. Lokale medier har viet cruisetrafikken til Stavanger meget omfattende oppmerksomhet. Det er ikke registrert negative oppslag, slik som for få år siden. Dette er meget viktig med hensyn til å skape aksept blant folk i regionen for cruiseanløpene. Turismeprosjektet Turismeprosjektet i regi av Region Stavanger, Stavanger2008 og Greater Stavanger startet opp i 2007 og har fortsatt i 2008 og I 2009 ble Region Stavanger juridisk eier av prosjektet, mens den administrative og operative prosjektledelsen er utført av Anne Gina Fredriksen som for øvrig har vært prosjektets leder siden oppstart. Avinor bevilget 5 millioner kroner pr. år i tre år, totalt 15 millioner kroner. I tillegg har man med midlene fra Avinor som grunnfinansiering, hentet inn finansiering fra blant annet Innovasjon Norge, flyselskaper, for å nevne noen. Totalt har prosjektet gjort markedsinvesteringer for omtrent 47 millioner kroner over tre år (2007, 2008 og 2009), herav har Region Stavanger bidratt med kroner. Region Stavanger har i tillegg bidratt med ressurser i form av arbeidskraft, spesielt på PR-siden hvor vi har stått for store deler av organisering og gjennomføring. Prosjektet har hatt som mål å markedsføre Stavangerregionen i kortferiesegmentet. Midlene har vært rettet mot viktige markeder i Europa hvor det finnes direkterute til Stavanger Lufthavn Sola. Markedene man har henvendt seg til har vært Storbritannia (London, Newcastle og Aberdeen), Sverige (Stockholm), Danmark (København), Tyskland (Berlin og Frankfurt), Nederland (Amsterdam), Frankrike (Paris) og Østerrike (Innsbruck). Det har vært en forutsetning at flyselskapet som opererer ruten har deltatt aktivt i det enkelte marked, både med midler og lokkepriser. Aktivitetene har vært salgsrettede og gjennomført i nært samarbeid med flyselskapene på den aktuelle destinasjon. I enkelte tilfeller har det vært flere flyselskaper involvert på en destinasjon. I 2009 har hovedargumentet vært natur- og byopplevelser i kombinasjon. Foreløpige evalu eringer viser at prosjektet har lykkes godt. Universitetet i Stavanger har gjennomført en evaluering av prosjektet basert på flydata knyttet til innkommende økonomiklasse (billetter som har startet fra utgangsdestinasjonen). Se for øvrig oppsummering i UiS rapporten: Table 4 below summarizes the changes in international visitor numbers to Stavanger flying on economy class tickets from the markets targeted by the Tourism Project. The table presents the annual growth rates for passenger traffic for each route from 2006 to first half of The table shows that from 2007 to 2008 there is a strong growth from several markets, with a 32% increase from Amsterdam, prominent 212% increase from Berlin, 19% increase from Frankfurt, 178% increase from London, 26% increase from Newcastle, 204% increase from Paris and 127% increase from Stockholm. Beware, that when assessing the actual growth volume in number of passengers per target route, it is relevant to calculate the daily and annual use of flight capacity, the cabin factor, for each of the target routes. For instance there are 7 daily flights on the Aberdeen Sola route compared to 3 daily flights on the Frankfurt-Sola route. Since the data is biased, as they also include business travelers on economy class and Norwegians returning home, such calculations of cabin factors become less reliable. However, even though data is biased, one may conclude that 2008 has been a successful year in terms of number of inbound passengers on economy class to Sola.

19 36 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Table 4. Growth rates in number of economic class pax to Sola for targeted destinations Aberdeen Amsterdam Berlin Copenhagen Frankfurt London Newcastle Paris Stockholm 2006/ % 6 % -20 % -11 % 0 % -19 % 2 % -18 % -9 % 2007/ % 32 % 212 % -13 % 19 % 178 % 26 % 204 % 127 % 2008/2009* -8 % -12 % 5 % -16 % 49 % -2 % 34 % -18 % -7 % Figure 14.2 Growth rates on inbound economy class from target destinations 250 % 200 % Growth rate 150 % 100 % 50 % 0 % 2006/ / /2009* -50 % Aberdeen Amsterdam Berlin Copenhagen Frankfurt London Newcastle Paris Stockholm NB! Det presiseres at prosentvis vekst i 2009 er målt mot den gode utviklingen som var fra 2007 til Dersom man hadde beregnet all vekst basert på nullpunktet som ble satt ved inngangen til 2007, har alle markeder vist en positiv trend bortsett fra Aberdeen og København. I København er det naturlig, da prosjektet kun har gjennomført PR-aktiviteter. I Aberdeen vil man endre fokus i 2010 og samarbeide tettere på begge sider av flyruten. Turismeprosjektet vil bli videreført fra 2010, da med en enda tettere link til Region Stavanger og regionen for øvrig. Foto: World Event AS

20 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå 39 Vertskap Turistinformasjonene Stavanger og Sandnes turistinformasjonskontorer Begge turistinformasjonskontorene hadde i 2009 status som autoriserte turistkontorer klasse 1. Dette gir oss sertifisering «grønn i». I sommersesong, fra 1. juni til og med 31. august, ble det ansatt tre ekstra på turistkontoret i Stavanger. Vi hadde og en praksisstudent fra Berufsfachshule für Wirtschaft und Tourismus TÜV Rheinland Bildungswerk ggmbh i Tyskland i fem måneder. Besøkstall på turistkontorene Stavanger turistinformasjonskontor hadde i 2009 totalt besøkende mot besøkende i Se figur 6. Figure Besøkende i Stavanger Turistinformasjon Besøkende Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Dette er en nedgang på 12,6 %. Nedgangen i besøkstall er trolig i stor grad relatert til den globale finanskrisen som har preget verdensøkonomien det siste året. Trenden er at de fleste utenlandske turister ikke har kuttet ut hovedferien, men de har latt være å dra på weekendopphold. I tillegg har trolig forretningsmarkedet valgt i mindre grad å reise ut av landet eller bort fra sin destinasjon for å ha møter og lignende enn tidligere år. Man kan allikevel se at besøkstrenden i 2009 er på et veldig bra nivå om man sammenligner med 2007 (se figur 6). Året 2008 var et eksepsjonelt år på flere måter, men særdeles fordi Stavangerregionen dette året var europeisk kulturhovedstad. I 2009 kom flest turister fra Tyskland, deretter fra Norge, Storbritannia og Spania. Sandnes turistinformasjonskontor hadde i besøk på turistkontoret mot i 2008, en nedgang på 25,3 %. Nedgangen kan trolig også relateres til dårlig global økonomi. Her besvares også alle e-posthenvendelser og telefonhenvendelser. I forhold til året før har det vært en samlet nedgang på telefon- og e-posthenvendelser på 10,6 %. Primære tjenester i turistinformasjonskontorene i Sandnes og Stavanger Stavanger og Sandnes turistkontorer kunne i 2009 som tidligere år tilby oppdatert informasjon om Stavangerregionen, informasjon om våre medlemmer, kulturarrangement i regionen, samt informasjon om sentrale steder i resten av landet. I tillegg til brosjyremateriell på forskjellige språk, kunne turistkontorene formidle denne informasjonen på fem forskjellige språk i lavsesong, og syv forskjellige språk i høysesong. Foto: Monica Larsen / Region Stavanger

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Foto: Terje Rakke / Nordic Life Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 14 Markedsutviklingen i 16 Kommunikasjon 18 Kongress

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Rosenkilden. WOWfaktoren. .Side 37, 38, 39, 40, 41 og 42. .Side 14 og 15

Rosenkilden. WOWfaktoren. .Side 37, 38, 39, 40, 41 og 42. .Side 14 og 15 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 11-2009 ÅRGANG 16 WOWfaktoren Med bildet av en naken legestudent på Kjerag vant Norge reiselivsbransjens markedsførings-oscar i Firenze. Kampanjen er sentral når

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2012 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 2012

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer