Innholdsfortegnelse. Reise fra Oslo S. Sosiale medier Bevertning. Utgiftsdekning LHBT på 123 Begrepsliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Reise fra Oslo S. Sosiale medier Bevertning. Utgiftsdekning LHBT på 123 Begrepsliste"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Organisasjonskultur Ikke- diskriminering Seksuell trakassering Misbruk av stilling/verv til personlig vinning Bruk av alkohol og andre rusmidler Miljøvern Viktig informasjon til delegater Møtestart og slutt. Registrering Permisjoner Program for Landsmøtet Fredag Sosialt Lørdag Landsmøtemiddag Søndag Møteregler Ta ordet Hva behandles på landsmøtet? Innkomne forslag og resolusjoner Hva du kan foreslå i møtet Hvordan fremme forslag Slik foregår en debatt Ordforklaringer Praktisk informasjon Sted Reise fra Oslo S Wifi Sosiale medier Bevertning Landsmøtemiddag Utgiftsdekning LHBT på 123 Begrepsliste

3 Organisasjonskultur LLHs fremste oppgave er å jobbe for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners menneskeverd. Dette forplikter. For å kreve respekt for vårt menneskeverd med troverdigheten i behold, må vi vise den samme respekten overfor alle andre og for hverandre. Ikke- diskriminering Diskriminering på grunnlag av ikke bare seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, men også på grunn av hudfarge, religiøs tilhørighet, funksjonshemming og andre vesentlige forhold ved ens person, skal ikke forekomme. Det skal være nulltoleranse for mobbing og trakassering av ethvert slag i alle deler av organisasjonen. Seksuell trakassering Det skal utvises respekt for andres fysiske og psykiske integritet. Seksuell trakassering og utnyttelse av en svakere part skal ikke forekomme. Seksuell trakassering er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Så snart man har gjort det klart at man ikke ønsker denne form for oppmerksomhet fra en annen, skal den opphøre. Ingen relasjoner er maktfrie, men er ubalansen stor skal man ikke innlede seksuelle relasjoner. Dette gjelder særlig i en overordnet stilling/verv eller hvis man forvalter midler til fordeling. 3

4 Misbruk av stilling/verv til personlig vinning Tillitsverv og annen tilknytning til LLH skal ikke anvendes til å oppna personlige fordeler av økonomisk, seksuell eller annen art. Bruk av alkohol og andre rusmidler All møtevirksomhet, uttalelser til eller opptredener i media, og alle beslutninger som tas på vegne av LLH skal skje i edru tilstand. Ved representasjon på sosiale arrangementer skal det utvises moderasjon. Miljøvern All virksomhet i LLH skal skje på en måte som i størst mulig grad tar vare på miljøet. Har du opplevd noe som strider mot vår organisasjonskultur under landsmøtet? Ta kontakt med sekretariatsleder Lin Hauglund på tlf

5 Viktig informasjon til delegater Møtestart og slutt. Hele landsmøtet avholdes på SCANDIC VULCAN i Maridalsveien 13 Programmet for landsmøtehelgen starter fredag 23. mai klokka 18:00 og avsluttes søndag 25. mai klokka 16:00. Selv om den offisielle åpningen ikke er før lørdag klokka 09.00, er fredagens program obligatorisk for landsmøtedelegatene. Registrering Delegater må være ferdig registrert før landsmøtet åpninen klokka Innsjekkingen skjer på hotellet ved Fossen og Broa mellom klokken 16 og 18 fredag. Å være delegat betyr at du har fulle rettigheter, altså tale-, forslags- og stemmerett. På innsjekkingen får du navneskilt og delegatnummer som viser at du er delegat. Gjester henter gjesteskilt i innsjekkingsskranken. På registreringen gir du også beskjed om du ønsker å delta på landsmøtemiddag lørdag kveld. Permisjoner Dette er et politisk møte der vedtak skal fattes. Som delegat må du delta under hele møtet. Dersom det skulle skje noe som gjør at du får problemer med å delta, må du levere skriftlig søknad om permisjon. I forkant av møtet kan permisjonssøknad sendes Under møtet må permisjonssøknader leveres ordstyrerne. Det er landsmøtet som innvilger eller avviser permisjonssøknader. 5

6 Program for Landsmøtet Fredag Ankomst med registrering Konstituering Skoleringsplanen lanseres Sosialt Quiz og minikonsert på elsker Felles avgang fra hotellet til Elsker klokka Felles avgang fra Elsker til hotellet klokka Lørdag Landsmøtet åpnes av likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik Godkjenning av delegater Forretningsorden Innkomne saker Prinsipprogram Arbeidsprogram Lunsj Kulturelt innslag Organisasjonens navn Pause Surrogati Landsmøtemiddag Landsmøtets store happening. Vi får taler, musikalske innslag og overraskelser over en bedre middag. En gyllen mulighet til å stifte nye bekjentskaper! Middagen holdes på Mona Lisa huset i Grensen 10. Antrekk: pent Søndag Landsmøtets siste dag åpnes Landsstyrets beretning Økonomi Kontrollkomiteens beretning Valgkomiteens innstilling Lunsj Voteringer Valg 6

7 Møteregler Landsmøtedokumentene er sendt ut tidligere. Du finner en fullstendig oversikt i delegatmappa eller på LLHs nettsider. Ta ordet Landsmøtet er til for politisk diskusjon. Ta ordet. Gjør det ved å vise skiltet med ditt delegatnummer til ordstyrerne. Hva behandles på landsmøtet? De siste 2 årene avsluttes gjennom å behandle Landsstyrets beretning og regnskap Arbeidsprogram: Arbeidsprogrammet skal bestemme hva LLHs sentralstyre og sekretariatet skal jobbe med de neste to årene. Dette er med andre ord ikke dokumentet for hva vi skal mene, men for hva vi skal gjøre. Vedtekter som beskriver hva LLH er og hvordan organisasjonen skal drives Hvem som skal være leder, nestleder, sentralstyre, kontrollkomité, valgkomité og 4 personer til landsstyret. Mange av sakene som skal opp, bestemmes av vedtektene i LLH. I tillegg det som står i vedtektene, vedtas Prinsipprogram: Hva skal LLH være og hvilke rettesnorer (prinsipper) vi skal ha for organisasjonens arbeid Innkomne forslag og resolusjoner Enkeltmedlemmer, klubber og lag har sendt inn forslag til landsmøtet. Disse forslagene er gjennomgått av landsstyret. Noen er beholdt videre og har landsstyrets støtte, noen er omarbeidet eller samordnet med andre til nye forslag gjennom landsstyrets behandling, og andre er avvist av landsstyret. Forslag som landsstyret har avvist er ikke på sakslisten. Ønsker du å behandle et avvist forslag må du fremme det på nytt for landsmøtet. Det kan du gjøre på vegne av deg selv eller på vegne av laget ditt. Hva du kan foreslå i møtet Alle forslag som er fremmet tidligere, kan fremmes på nytt. Endringsforslag til saker som ligger i dagsorden: arbeidsprogram, prinsipprogram og resolusjoner. I vedtektene kan du kun foresla endringer i paragrafer som er åpnet ved at det tidligere er fremmet forslag om endringer i dem. 7

8 Nye saker utover det som er beskrevet ovenfor må landsmøtet stemme over. Se forretningsorden med vedlegg (i delagatmappen) for mer detaljert gjennomgang. Hvordan fremme forslag Alle forslag må fremmes skriftlig. Disse leveres gjennom eget skjema på LLHs nettsider for landsmøtet (www.llh.no). Vi setter klar flere datamaskiner du kan sende fra dersom du ikke har din egen. Sett deg også på talelista til den saken du fremmer forslaget til - for alle forslag må fremmes muntlig for landsmøtet. Ordstyrerne gir beskjed om når det settes strek for nye forslag. Slik foregår en debatt En debatt foregår slik : innlegg - en/to replikker - svarreplikk, osv. Innlegg: Du har lyst til å si noe om temaet, og settes opp på talelisten. Replikk: Du er uenig i det som ble sagt i innlegget som holdes nå, og vil kommentere på dette. Da får du hoppe fram på talerlisten og kommer rett etter at innlegget du har replikk på er ferdig. Svarreplikk: Personen som holdt innlegget får lov til å komme opp igjen, og svare/kommentere på det som ble sagt i replikken(e). For å tegne deg til innlegg rekker du opp stemmeskiltet ditt, med en finger bak. For å tegne deg til replikk rekker du opp stemmeskiltet ditt, med to finger bak (i en V- form). For å tegne deg til svarreplikk rekker du opp stemmeskiltet ditt, med to finger bak (i en V- form). Saksopplysning: Dersom noen under en debatt har sagt noe du vet er feil, kan du ta en saksopplysning for å komme med en kort faktaopplysning til salen. En saksopplysning er en relevant og oppklarende faktaopplysning. På generelt grunnlag vil saksopplysningen kun godtas dersom den oppklarer noe som har blitt fremstilt som uklart i innlegget, eller 8

9 dersom den tilbakeviser en faktafeil. Det er viktig å huske at ikke alle faktaopplysninger kvalifiserer som saksopplysninger. De må altså være oppklarende. Vis stemmetegn og hold en flat hånd over skiltet. Saksopplysninger har forkjørsrett i forhold til talelisten. Ordforklaringer Konstituering: Å konstituere møtet vil si å fatte en rekke vedtak som klargjør hvordan møtet skal holdes, som for eksempel valg av ordstyrere, referenter og vedtak av dagsorden og forretningsorden. Forretningsorden: Spillereglene for hvordan møtet skal holdes. Sier noe om hvem som kan møte og stemme, taletid, og hvordan debatter og voteringer skal foregå Dagsorden: Også kalt program. Viser til når møtet skal behandle de ulike sakene, når det er pause og liknende Talerett - du har lov til å snakke fra talerstolen på møtet. Forslagsrett - du har lov til å fremme forsalg på møtet. Stemmerett - du har lov til å stemme under møtet. Taleliste - listen over hvem som vil legge fram innlegg/replikk under debatter. Delegat - valgt fra sitt lokallag/representant fra sentralstyre, har tale-, forsalg-, og stemmerett. Observatør - valgt fra lokallag/personer godkjent som observatører på møtet, har tale-, og forslagsrett. Ordstyrer/Møtedirigent - personen(e) som styrer møtet, taleliste, saksgang, osv. Referent /Sekretariat - personen(e) som refererer hva som skjer på møtet. Ordstyrerbord - det området der ordstyrerene sitter. Votering - stemming/stemmegivning. Stemmetall - hvor mange som har stemt på hva. Simpelt flertall over halvparten av de som stemmer må stemme for. 2/3 flertall - 2/3 av alle i salen med stemmerett må stemme for. Landsmøtet (LM) - det øverste organet i organisasjonen. Landsstyret (LS) - det øverste organet mellom to landsmøter. Representanter fra alle lokallag sitter her, samt fire direktevalgte representanter. Sentralstyret (SES) - de som er valgt på Landsmøtet til å drive den daglige driften av organisasjonen. Dissens: Når et mindretall ikke er enig med flertallets innstilling i en sak kan de velge å ta ut dissens. Det betyr at de har en annen innstilling enn flertallet. Landsmøtet må da votere over om de ønsker å støtte innstillingen (flertallet) eller dissensen (mindretallets forslag) Redaksjonskomite: Redaksjonskomiteene velges av landsmøtet under konstitueringer og fungerer som arbeidsgrupper under møtet. De har som oppgave å finne kompromisser der landsmøtet har forskjellige forslag i samme sak, eller foreslå endringer i forslag ikke alle er enige om, slik at landsmøtet kan gjøre best mulige vedtak. Redaksjonskomiteen sammenfatter det beste av alle innspill og forslag som er fremmet til sakene, og legger fram en helhetlig plan, som landsmøtet forhåpentligvis kan slutte seg til. 9

10 Praktisk informasjon Sted Landsmøtet avholdes på Scandic Vulcan hotell. Hotellet ligger i Maridalsveien 13a. Alle tilreisende gjester som har ordnet opphold gjennom LLH sentralt bor på Scandic Vulkan. Alle rom som er booket på forhånd av LLH betales også av LLH. Du er booket inn på dobbeltrom, med mindre du har avtalt noe annet. Frokost serveres lørdag og søndag. Reise fra Oslo S Du kommer deg lettest til hotellet ved å ta buss nr 54 fra Jernbanetorget (Oslo S). Ved å gå av på busstoppet Alexander Kiellands plass (buss 54, 34, 21) er det fem minutters gange. Du kan alternativt ta trikk (11, 12, 13) til Birkelunden og gå derfra eller buss til Birkelunden (31). Bussen går rett utenfor Trafikanten (det høye bygget rett fram når man kommer ut av Oslo S). For rutetider og priser: Wifi Det er gratis tilgang til Wifi på hele hotellet. Brukernavn og passord fås i resepsjonen eller oppgis fra delegatbordet ved møtestart hver dag. Er du gjest på hotellet vil du finne brukernavn og passord på ditt hotellrom. Sosiale medier Bruk #LLH2014 når du deler ting i sosiale medier fra møtet. Vi vil ha en twitterfeed på skjermen under hele eller deler av møtet. Følg med for å se din egen tweet eller hva andre sier om møtet. På twitter heter Lik gjerne også Facebooksiden vår. Bevertning For alle gjester på hotellet serveres det frokost lør- søn Det servers lunsj lørdag og søndag på hotellet på LLHs regning. I tillegg blir det snacks, kaffe og vann tilgjengelig hele dagen. Det blir ingen felles middag fredag, men vi ordner det slik at alle får god pris på noen retter under underholdningen. Lørdagen er det landsmøtefest, og da blir det servert en bedre middag til alle delegater og gjester. 10

11 Landsmøtemiddag Lørdag avholdes en middag for landsmøtets delegater og gjester. Maten spanderer LLH. I tillegg får du alkoholfridrikke til maten og en øl eller et glass vin. Ønsker du å bestille mer enn dette kan det kjøpes i baren under middagen. Utgiftsdekning LLH dekker reise og opphold for landsmøtedelegatene fra fylkeslagene og fra landsstyret (unntatt de som kommer fra Oslo). Dersom du legger ut for reise selv, dekker LLH billigste reisemåte. Du må da fylle ut refusjonsskjema, og legge ved kvitteringer. I hotellpakken er det frokost lørdag- søndag, lunsj lørdag- søndag og middag lørdag. Du får ikke dekket noe bespisning ut over dette, du får heller ikke dekket opphold på annet hotell. 11

12 LHBT på 123 Skjønner du ikke hva personen på talerstolen snakker om? Vi har mange ord og betegnelser i vår organisasjon, og det er ikke alltid like lett å følge med på alt. Derfor har vi laget en kort innføring i sentrale ord.. Så blir det også så mye lettere å ta ordet. Husk også at alle har rett til å definere seg selv. Bruk derfor de betegnelser og pronomen som personen selv ønsker. Begrepsliste Homofil Person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Lesbisk Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Bifil Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn et kjønn. MSM Menn som har sex med menn (brukes ofte ifbm helse) KSK Kvinner som har sex med kvinner (brukes ofte ifbm helse) Heteronormativitet Innebærer at det heterofile forholdet mellom en mann og en kvinne, og det stereotype mannlige og kvinnelige kjønnsuttrykket, oppfattes som det normale, det gitte, det forventede Kjønnsidentitet Den identiteten man har i forhold til kjønn slik det blir forstått av en selv og samfunnet. De fleste identifiserer seg med det kjønnet de fikk tildelt etter fødsel, men ikke alle. Kjønnsuttrykk Måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på, slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn man tilhører. Dette er noe alle gjør i større eller mindre grad, gjennom klær, hårfrisyre, sminke, kroppsspråk, kropp osv. Juridisk kjønn Samfunnets offisielle registrering av kjønn, fremst gjennom personnummer. Transperson Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er verken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transseksuell: Transseksuell er primært en medisinsk diagnose, men det kan også være en identitetskategori. Personer som ønsker medisinsk kjønnsbekreftende behandling må, i Norge, få denne diagnosen. 12

13 Intersex: Intersex, interkjønn eller DSD (disorder of sex development) er medisinske betegnelser brukt om mennesker med kropper med atypiske kjønnskarakteristika. Dette kan være ytre kjønnsorganer, indre kjønnsorganer, kromosomer eller hormoner. Transkvinne: Person med kvinnelig kjønnsidentitet som fikk tildelt mann som kjønn ved fødselen. Transmann: Person med mannlig kjønnsidentitet som fikk tildelt kvinne som kjønn ved fødselen På finner du en fullstendig oversikt over ord og begreper som ofte brukes I lhbt- sammenheng. 13

14 Adresser: Landsmøte holder sted på Scandic Vulcan, Maridalsveien 13, 0175 Oslo, Norge Elsker bar og Kafé: Elsker ligger vis-à-vis Det Norske Teatret i Kristian IVs gate 9, 0164 Oslo Landsmøtemiddagen avholdes i Mona Lisa-huset i Grensen 10. Nyttige telefonnumre/nettsider: Landsmøtesjef - Lin Hauglund: Telefonnummer til hotellet Kollektivtrafikk: Oslo Taxi: Sykdom og akutt hjelp Livstruende sykdom/skade: Ring 113 Oslo legevakt ligger i Storgata 20 Sykdom/nye skader/medisinske spørsmål: Ring behandling på Skadelegevakten: Ring for oppfølging etter Akutt krise/overgrep/voldtekt: Ring

15 Reiseregning LLH Landsmøte 2014 Navn/delegatnr Dato Kontonr Sak Reiseutgifter for delegater og deltakere på LLH Landsmøte i Oslo juni 2014 bilag dato utgifter iht bilag kontering NOK Totale utgifter Til utbetaling Underskrift Sendes til: LLH Tollbugata Oslo NB: Sørg for at du har en kopi av reiseregningen og alle vedleggene! Reiseregningen skal være LLH i hende innen 31.mai

16 16

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.

VEDTEKTER FOR. KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter. VEDTEKTER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET STORGATA 11, 0155 OSLO TLF 90 57 91 18 FAX 23 01 03 01 E-POST tsm@krisesenter.com - www.krisesenter.com Foretaksnummer: NO 971 382 325 Etablert 1994 2 INNHOLD: 1.

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer