MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 0900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 14/416 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 18/14 14/417 GODKJENNING AV PROTOKOLL 19/14 10/1663 NY GODKJENNING AV GAMNES BARNEHAGE 20/14 10/1666 NY GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE 21/14 14/283 ÅRSMELDINGER BARNEHAGER OG SKOLER /14 14/415 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2014 MED BUDSJETTREGULERING - ANSVAR 2 23/14 14/421 REGNSKAP /14 14/414 BETALINGSSATSER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN 25/14 14/308 KULTURMIDLER /14 14/316 REFERATSAKER

2 27/14 14/418 EVENTUELT Hansnes, Gunn Hansen leder

3 Sak 17/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/416 17/14 Kultur- og oppvekstutvalget Innkalling og saksliste godkjennes. Saksutredning: Innkalling og saksliste med sakspapirer ble sendt ut både med post og pr. mail til medlemmene og varamedlemmene i kultur- og oppvekstutvalget. Side 3 av 18

4 Sak 18/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/417 18/14 Kultur- og oppvekstutvalget Protokoll fra møtet i kultur- og oppvekstutvalget godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra møte i kultur- og oppvekstutvalget Side 4 av 18

5 Sak 19/14 NY GODKJENNING AV GAMNES BARNEHAGE Saksbehandler: Eva Aase Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ /10 Kultur- og oppvekstutvalget /14 Kultur- og oppvekstutvalget Karlsøy kommune endrer godkjenning av Gamnes barnehage under punkt 1. siste setning: Barnehagen godkjennes for 28 plasser barn. 2. Ved felles ledelse for barnehagene må Karlsøy kommune gå i dialog med styrer for hvordan enhetslederressursen skal fordeles mellom Stakkvik og Gamnes. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 46/10 Behandling: Vedtak enstemmig: Som innstillingen. Vedtak: Karlsøy kommune har vurdert søknaden om godkjenning av Gamnes barnehage etter Barnehagelovens kapittel 1 om barnehagens formål og innhold, og har gjort følgende vedtak: 1. Gamnes barnehage godkjennes til drift av barnehage med et leke og oppholdsareal på 152 m 2 og med 4 m 2 for barn over 3 år. Utearealet er på 2228 m 2. Krav om uteareal er 6 ganger leke- og oppholdsareal inne i barnehagen, dvs. 912 m 2 Dette tilsier at barnehagen kan godkjennes med inntil 30 plasser. 2. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i KO-sak 0010/09, saksnr. 08/ Åpningstiden settes inntil 9 timer og 45 min pr. dag. 4. Barnehagen er godt egnet i forhold til formål og innhold, jf barnehageloven 1 og 2. Saksutredning: Bakgrunn: Kommunestyret i møte og Formannskapsmøte har fattet vedtak om fortsatt kommunal barnehage på Reinøya med forutsetning om felles styring med Gamnes barnehage. Barnehagene skal benevnes som Gamnes/Stakkvik barnehage fra 1. august Side 5 av 18

6 Sak 19/14 Ved samordning av felles ledelse og ressurser er det forutsatt en besparelse på om lag kr på årlig drift av Gamnes og Stakkvik barnehage. Vurdering: Karlsøy kommune må og ta hensyn til Barnehageloven 17 med forskrifter, som legger føring for styrers arbeidsoppgaver: Barnehagen skal ha en daglig forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Unntakstilfeller er der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressursen, for eksempel i et lederteam. Samordningen må ikke føre til reduksjon av styrer ressursen. Forutsetningen er at det er hensiktsmessig avstand mellom barnehagene og hvor styrerteamet skal ha daglig kontakt og oppfølging av hver barnehage. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Det tas utgangspunkt i antall plasser barnehagen er godkjent for, ikke antall barn. Jf. SFS 2201 pkt (Sentral forbundsvis særavtale). Formannskapsmøtet vedtok at barnehagene skal benevnes som Gamnes/Stakkvik barnehage. Ut fra dette vedtaket blir de to barnehagene en enhet. Gamnes barnehage er godkjent for 30 plasser og Stakkvik barnehage for 24 plasser. Til sammen blir dette 54 plasser. Noe som tilsier det skal avsettes 100 % stilling til lederoppgaver og styrer kan ikke bli pålagt å arbeide i barnegruppa. For å komme under plasser 42 barn eller mer må det vurderes ny godkjenning av Stakkvik og Gamnes barnehage. Gamnes barnehage ble godkjent i møtet i Kultur- og oppvekstutvalget den : 5. Gamnes barnehage godkjennes til drift av barnehage med et leke og oppholdsareal på 152 m 2 og med 4 m 2 for barn over 3 år. Utearealet er på 2228 m 2. Krav om uteareal er 6 ganger leke- og oppholdsareal inne i barnehagen, dvs. 912 m 2 Dette tilsier at barnehagen kan godkjennes med inntil 30 plasser. 6. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i KO-sak 0010/09, saksnr. 08/ Åpningstiden settes inntil 9 timer og 45 min pr. dag. 8. Barnehagen er godt egnet i forhold til formål og innhold, jf barnehageloven 1 og 2. Gamnes barnehage har 20,2 areal plasser fra 1. august Vedlegg: Side 6 av 18

7 Sak 20/14 NY GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE Saksbehandler: Eva Aase Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ /10 Kultur- og oppvekstutvalget /14 Kultur- og oppvekstutvalget Karlsøy kommune endrer godkjenning av Stakkvik barnehage under punkt 1. siste setning: Barnehagen godkjennes for 13 plasser barn. Ved felles ledelse for barnehagene må Karlsøy kommune gå i dialog med styrer for hvordan enhetslederressursen skal fordeles mellom Stakkvik og Gamnes. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 45/10 Behandling: Vedtak enstemmig: Som innstillingen. Vedtak: Karlsøy kommune har vurdert søknaden om godkjenning av Stakkvik barnehage etter Barnehagelovens kapittel 1 om barnehagens formål og innhold, og har gjort følgende vedtak: 1. Stakkvik barnehage godkjennes til drift av barnehage med et leke og oppholdsareal på 105 m 2 og med 4 m 2 for barn over 3 år. Utearealet er på 2251 m 2. Krav om uteareal er 6 ganger leke- og oppholdsareal inne i barnehagen, dvs. 630 m 2 Dette tilsier at barnehagen kan godkjennes med inntil 26 plasser. 2. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i KO-sak 0010/09, saksnr. 08/ Åpningstiden settes inntil 9 timer og 45 min pr. dag. Barnehagen er godt egnet i forhold til formål og innhold, jf barnehageloven 1 og 2. Saksutredning: Bakgrunn: Kommunestyret i møte og Formannskapsmøte har fattet vedtak om fortsatt kommunal barnehage på Reinøya med forutsetning om felles styring med Gamnes barnehage. Barnehagene skal benevnes som Gamnes/Stakkvik barnehage fra 2. august Ved samordning av felles ledelse og ressurser er det forutsatt en besparelse på om lag kr på årlig drift av Gamnes og Stakkvik barnehage. Side 7 av 18

8 Sak 20/14 Vurdering: Karlsøy kommune må og ta hensyn til Barnehageloven 17 med forskrifter, som legger føring for styrers arbeidsoppgaver: Barnehagen skal ha en daglig forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Unntakstilfeller er der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressursen, for eksempel i et lederteam. Samordningen må ikke føre til reduksjon av styrer ressursen. Forutsetningen er at det er hensiktsmessig avstand mellom barnehagene og hvor styrerteamet skal ha daglig kontakt og oppfølging av hver barnehage. Formannskapsmøtet vedtok at barnehagene skal benevnes som Gamnes/Stakkvik barnehage. Ut fra dette vedtaket blir de to barnehagene en enhet. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. Det tas utgangspunkt i antall plasser barnehagen er godkjent for, ikke antall barn. Jf. SFS 2201 pkt (sentral forbundsvis særavtale). Gamnes barnehage er godkjent for 30 plasser og Stakkvik barnehage for 24 plasser. Til sammen blir dette 54 plasser. Noe som tilsier det skal avsettes 100 % stilling til lederoppgaver og styrer kan ikke bli pålagt å arbeide i barnegruppa. For å komme under plasser 42 barn eller mer må det vurderes ny godkjenning av Stakkvik og Gamnes barnehage. Stakkvik barnehage ble godkjent i møtet i Kultur- og oppvekstutvalget den : 4. Stakkvik barnehage godkjennes til drift av barnehage med et leke og oppholdsareal på 105 m 2 og med 4 m 2 for barn over 3 år. Utearealet er på 2251 m 2. Krav om uteareal er 6 ganger leke- og oppholdsareal inne i barnehagen, dvs. 630 m 2 Dette tilsier at barnehagen kan godkjennes med inntil 26 plasser. 5. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i KO-sak 0010/09, saksnr. 08/ Åpningstiden settes inntil 9 timer og 45 min pr. dag. 7. Barnehagen er godt egnet i forhold til formål og innhold, jf barnehageloven 1 og 2. Stakkvik barnehage har 6,5 arealplasser fra august Flere foreldre med barn født etter 31. august har søkt om plass til sine barn i Stakkvik barnehage, som utgjør 3,75 arealplasser. Barn født etter 31. august oppfyller ikke kravene til barnehageplass. Vedlegg: Side 8 av 18

9 Sak 21/14 ÅRSMELDINGER BARNEHAGER OG SKOLER 2013 Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 14/283 21/14 Kultur- og oppvekstutvalget KO tar årsmelding 2013 for Karlsøy kommune til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn: Årsmeldingen legges frem for KO til orientering og eventuell oppfølging ift rammeområde 2, skoler og barnehager samt deler av rammeområde 1, kultur. Årsmelding 2013 skal vedtas av kommunestyret i deres møte 25.juni Årsmeldingene fra enhetslederne i barnehager og skoler har både en forskjellig form og innhold. Det er første gangen enhetslederne skriver selvstendige årsmeldinger som fremlegges for politisk behandling. Det gies mye informasjon i de enkelte meldingene, hvorav noe kanskje er vel detaljert, men det viser noe om hvordan tjenestene drives og hva som oppfattes som viktig på det enkelte tjenestested. Vurdering: Fra neste år er målsettingen å kunne ha en mer entydig mal for årsrapportering der en tar utgangspunkt i hvilke resultater som er oppnådd for å realisere enhetens og kommunens målsettinger. Samtidig bør analyser kunne si noe om hvor effektive (bruker ressurser på de rette tingene) og produktive ( gjør tingene riktig - produserer mest mulig pr.enhet) vi er! Det nye styringssystemet KF Bedre styring og KF Kvalitetsstyring skal hjelpe oss å bli bedre på disse områdene. Vedlegg: 1. Årsmelding 2013 Karlsøy kommune Side 9 av 18

10 Sak 22/14 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2014 MED BUDSJETTREGULERING - ANSVAR 2 Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/415 22/14 Kultur- og oppvekstutvalget KO tar tertialrapporteringen til etterretning og regner med at rammeområde 2 vil kunne holde seg innenfor sine gitte budsjettrammer hvis det ikke dukker opp ekstraordinære kostnadssaker. Saksutredning: Bakgrunn/vurdering Alle enhetene fra barnehager og skoler, med to unntak, har meldt at de vil kunne klare å holde seg innenfor de budsjettrammene de nå har fått. For skolene sin del har dette blant annet sammenheng med at elevtallet går ned fra skoleåret 2014/2015. For Vannvåg barnehage har de meldt et mulig merforbruk på kr av dette skyldes en inkurie (feil) der det ble trekt ut fra barnehagens budsjett som skulle være årlige innsparinger ved drift av oppvekstsenter. Nå vet vi at oppvekstsenter ikke klarer å ta ut besparing før ved oppstart Vannvåg barnehage skal tilføres budsjettmidler på kr. som trekkes fra oppvekstsektorens øvrige enheter. Reguleres ved 2.tertial. Stakkvik barnehage har meldt et avvik på minimum 1,3 mill.kr. Dette skyldes at det var budsjettert med to måneders drift, noe som nå er omgjort til årsdrift. Så kommer drift av bygninger i Stakkvik i tillegg. Formannskapet må finne dekning for dette beløpet etter kommunestyrets vedtak. Vedlegg: Side 10 av 18

11 Sak 23/14 REGNSKAP 2013 Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/421 23/14 Kultur- og oppvekstutvalget Karlsøy hovedutvalg for kultur- og omsorg tar fremlagte forslag til regnskap 2013 til orientering. Saksutredning: Bakgrunn: Kommunens regnskap for 2013 legges frem som egen sak for formannskapet og kommunestyret nå i deres junimøter. Saken fremlegges også for KO til orientering. Det er naturlig at KO ser på rammeområde 2 ; Kultur og oppvekst. Regulert budsjett for rammeområdet var på 43,820 mill.kr. Regnskapet for hele rammeområde 2 viste 43,091 i resultat for Årsaken til at det er mindre forbruk på regnskap ift regulert budsjett er at barnehagene har brukt mindre penger enn det som var budsjettert. Dette med unntak av Vannareid barnehage som hadde et bitte lite merforbruk. Mindreforbruket i barnehagene er med og dekker merforbruket på skolesektoren. Videre viser kulturpostene på rammeområde 1 alle sammen et mindreforbruk med unntak av bibliotek som hadde et merforbruk på vel ,-kr. Vurdering: Årsaken til mindreforbruk på barnehagene ligger i god styring og at enhetslederne har gått ut i avdeling og dekket opp for vikarbruk. I tillegg har enhetene ikke kjøpt inn utstyr og materiell som burde vært gjort iht til normale avskrivninger og forbruk. Hansnes skole som er den største skolen klarte et regnskap i balanse ift budsjett når en ser bort fra utgifter til noe spesialundervisning som på fjorårets regnskap er ført på eget ansvar, grunnskolen fellesfunksjoner (210). Dette ansvaret hadde et merforbuk på vel kr. Administrasjon skolekontoret (201) oppveide merforbruket på grunnskolen felles (210) i og med sitt mindreforbruk på vel kr. Grunnskolen på Vannareid hadde et merforbruk på om lag kr. mens Vannvåg hadde et merforbruk på om lag ,-kr. Av de nye resultatenhetene ligger det største merforbruket på en enkelt enhet på om lag 6 % for 2013 mens den enheten som har størst overskudd eller mer korrekt mindreforbruk ligger på om lag 18 %. Dette gir grunnlag for korrigeringer ifm budsjettbehandling Vedlegg: 1. Regnskap 2013 Side 11 av 18

12 Sak 24/14 BETALINGSSATSER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 14/414 24/14 Kultur- og oppvekstutvalget Karlsøy kommune fastsetter satsene for skolefritidsordningen til: Betalingssats for ordinær sfo klassetrinn: kr 880,- pr. mnd Betalingssat for utvidet sfo klassetrinn: Betalingssat for utvidet sfo klassetrinn: kr 1700,- pr. mnd kr 1600,- pr. mnd Kjøp av timer i skolefritidsordningen settes til kr 70,- pr. time. Betalingssatsene gjelder fra Saksutredning: Betalingssatsene for plasser i skolefritidsordningen i Karlsøy kommune ble i kommunestyrets møte , sak 101/13 vedtatt å øke med 4% til kr 880 for ordinær sfo-plass og 1700 for utvidet sfo-plass. Ordinær skolefritidsordning gis inntil 10 timer pr uke i 38 uker og utvidet skolefritidsordning gis mellom 10 og 20 timer pr. uke i 38 uker og inntil 9 t/dag i 10 uker. Det har fra foreldre kommet ønske om flere satser for sfo. Dette gjelder spesielt elever på klassetrinn som har ca fredager mindre sfo-tilbud enn de øvrige elevene på sfo. Skolene har signalisert at de ikke ønsker reduserte satser for de med ordinær sfo når det gjelder klassetrinnene 3.-4., da disse kan tilbys de mistede timene de øvrige dagene sfo har tilbud. Ordinær skolefritidsordning på fredager utgjør for elever på klassetrinn mellom 209 og 323 årstimer. For elever på klassetrinn utgjør fredagene 150 og 230 timer. D.v.s ca. 29% mindre tilbud. Utvidet sfo-tilbud gis i 48 uker, i ca 1128 årstimer for klassetrinn og 1035 for klassetrinn. Dette utgjør på årsbasis 8% mindre tilbud. Kjøp av timer i skolefritidsordningen ble innført i Siden da har prisen vært kr 50,- pr. time med minimum kr 100 pr. gang. Etter ønske fra enheter bør denne timeprisen økes til kr 70,-. Side 12 av 18

13 Sak 24/14 Administrasjonen foreslår følgende betalingssatser i skolefritidsordningen i Karlsøy pr. mnd: Ordinær sfo klassetrinn: kr 880,- Utvidet sfo klassetrinn: kr 1700,- Utvidet sfo klassetrinn: kr 1600,- Kjøp av timer i skolefritidsordningen økes fra kr 50 til kr 70,- pr. time. Side 13 av 18

14 Sak 25/14 KULTURMIDLER 2014 Saksbehandler: Freddy Ø. Sørensen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 14/308 25/14 Kultur- og oppvekstutvalget Kulturmidler for 2013 fordeles slik: BL Vågheim 4000 Brotsjø kystlag 4000 Vannøy kirkeforening 4000 Vannøy husflidslag 4000 Vannareid speidergruppe 6000 Samfunnshuset Fremad 6000 Vannareid småbåtforening 4000 Vannareid pensjonistforening 4000 Dåfjord husflidslag 4000 Ringvassøy musikkorps 6000 Ringvasøy pensjonistforening 4000 Solvang aktivitetslag 4000 UL Ulabrand 6000 Skogsfjord grendelag 4000 Nordeidet bygdeforening 4000 Grøtnesdalen bygdeforening 4000 Diakontjenesten i Karlsøy kor 4000 Burøysund bygdemuseum 5000 Finnkroken bygdemuseum 5000 Saksutredning: 24. april i år lyste vi ut kulturmidlene med følgende tekst: Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Karlsøy kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd (kulturmidler). Alle søknader må vedlegges: a) Årsmelding for foregående driftsår b) Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår c) Budsjett for inneværende driftsår Side 14 av 18

15 Sak 25/14 Tilskudd til lag og foreninger tildeles etter skjønn, med følgende prioriterte områder: a) Aktiviteter for barn og unge i alderen 6-19 år b) Fysisk aktivitet c) Integreringstiltak d) Antall aktivitetstiltak Søknaden skal leveres på skjemaet Kulturmidler (KF-109) gjennom skjemabasen på Karlsøy kommunes hjemmeside. Vi har fått inn 21 søknader, og de aller fleste på skjemaet KF-109, med vedlegg, og med vedlegg ettersendt, eller uten vedlegg. Noen har sendt søknad i posten, som tidligere, og vi velger å også ta disse med i vurderingen. Det er stor variasjon i hvordan søknadene presenteres. Enkelte lag har satt av store ressurser til denne typen arbeid, og leverer en komplett søknad. Andre lag leverer kun et brev. Og de fleste ligger med variasjoner mellom dette. I utlysningsteksten skal aktiviteter for barn og unge i alderen 6 19 år prioriteres. Her har vi plukket ut 4 lag som har en tydelig barne/ungdomsprofil. Fremad med sin ungdomsklubb, Ringvassøy musikkorps med sine aspiranter, UL Ulabrand med sitt barnelag, og Vannareid speidergruppe. Ringvassøy idrettslag har sendt en søknad, men vil få tilskudd fra idrettsmidlene når dette behandles av idrettsrådet. Vi har kr ,- som skal fordeles på 21 søkere. Det er et lite beløp, og vi velger å foreslå kr 6000,- til lagene med barne/ungdomsprofil, og kr 4000 til de øvrige. Dette utgjør kr 7 000,- mer enn budsjettert, men kulturkonsulenten foreslår at dette blir tatt av andre poster i kulturbudsjettet. Posten for museumsmidler er fjernet, og tildelinger til slike formål må derfor hentes fra potten til øvrige kulturmidler. Søkere, og vedlagte dokumenter Årsmelding Regnskap Budsjett Forslag BL Vågheim x x x 4000 Brotsjø kystlag x x 4000 Vannøy kirkeforening 4000 Vannøy husflidslag 4000 Vannareid speidergruppe x x 6000 Samfunnshuset Fremad x x 6000 Vannareid småbåtforening 4000 Vannareid pensjonistforening x x 4000 Dåfjord husflidslag 4000 Ringvassøy idrettslag Ringvassøy musikkorps x 6000 Ringvasøy pensjonistforening 4000 Solvang aktivitetslag x x x 4000 UL Ulabrand x x x 6000 Skogsfjord grendelag x x 4000 Nordeidet bygdeforening x x x 4000 Grøtnesdalen bygdeforening 4000 Side 15 av 18

16 Sak 25/14 Diakontjenesten i Karlsøy kor x x x 4000 Burøysund bygdemuseum 4000 Finnkroken bygdemuseum x x 4000 Vedlegg: Søknadene Side 16 av 18

17 Sak 26/14 REFERATSAKER Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/316 16/14 Kultur- og oppvekstutvalget /14 Kultur- og oppvekstutvalget Referatsakene tas til orientering. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 16/14 Behandling: Utsatt Vedtak: Utsatt Vedlegg: 1. Saksprotokoll fra kommunestyret sak 15/14 Flerbrukshall 2. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Gamnes barnehage. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Stakkvik barnehage. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Hansnes barnehage. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg barnehage. Møte holdt Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Vannareid barnehage datert ang. vedtekter for kommunale barnehager i Karlsøy kommune Side 17 av 18

18 Sak 27/14 EVENTUELT Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/418 27/14 Kultur- og oppvekstutvalget Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 18 av 18

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Arnulf Mortensen, Marit Sørensen, Roger Sørensen, Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/13 13/891 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 46/13 13/894 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/13 13/891 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KO-MØTET 26.09.13 46/13 13/894 BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-17, OPPVEKST Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 18.11.2013 Tid: 0845 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0005/05 05/00460 SAKSPROTOKOLL: RENOVASJONSORDNING FOR ELDRE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom Vottegrunn : 27.05.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK

SAKSFRAMLEGG OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkivsaksnr.: 14/246 Arkiv: A10 OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/4-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 02.01.2015 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 149/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 14.10.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 16.03.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Henrik O. Mørch Nestleder Eli Svarverud

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0047/03 03/01256 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 11.11.03.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0047/03 03/01256 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 11.11.03. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Hansnes Kro : 14.11.2003 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 149/14 14/512 TILBUD PÅ KJØP AV UTMARK VED KVALSBERGET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 149/14 14/512 TILBUD PÅ KJØP AV UTMARK VED KVALSBERGET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/03 03/01079 RESTFORDELING AV IDRETTSMIDLER FOR KLAGE PÅ VEDTAK.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/03 03/01079 RESTFORDELING AV IDRETTSMIDLER FOR KLAGE PÅ VEDTAK. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/09 REKRUTTERINGSTILTAK FOR LÆRERE Eventuelt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg barnehage Møtedato: 29.04.2003 Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 05.11.2014 Tid: 12:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 05.11.2014 Tid: 12:00 VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 05.11.2014 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, Lillesalen. Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: Seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.04.2008 Tid: Kl. 1200 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: HANSNES KRO : 11.11.2003 Tid: KL. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 8/28/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbeth Narvestad Grenager, Linda Stensby,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Kari Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet 28.05.15.

Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet 28.05.15. Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 17064/2015//5AKS 08.06.2015 SVAR PÅ BUDSJETTKORRIGERINGER MAI - JUNI 2015 Viser til ovennevnte saks behandling i Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: 17.06.2003 Tid: kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tid: kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtedato: 12.11.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Navn Forfall Møtt for Vegard Klev Henriette Nordheim X Stina Vinnord Ida Aasen Øverby

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 02.06.2017 Fra kl: 09:00 Til kl: 12:00 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra administrasjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for oppvekst Dato: Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst Dato: 11.04.2016 Møtetid: 10:00 13:15 Møtested: Hadsel rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Ap Finn Sture Hultgren V Renathe Johnsen Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.04.2007 Tid: Kl. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer