Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no"

Transkript

1

2 Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser for bransjen. Ha r & Skjønnhet er en av flere møteplasser vi sta r bak. Man kan trygt si at Ha r & Skjønnhet er den møteplassen som samler flest bransjefolk. Tilbakemeldingen fra publikum sier at dette arrangementet setter bransjens fagutøvere svært høyt. Som deltaker/utstiller fa r man anledning til a møte og pleie sine eksisterende kunder, prate med potensielle nye kunder og gi en generell profilering mot bransjen. I dette dokumentet vil du finne det meste av den praktiske informasjonen du trenger i forbindelse med ditt firmas deltakelse pa arrangementet. Skulle du ha spørsma l, er det bare a ta kontakt med teknisk koordinator Roger Engh i Sting Marketing AS. Teknisk koordinator For a ta seg av den tekniske tilretteleggingen av Ha r & Skjønnhet 2015, har arrangør engasjert Sting Marketing AS ved Roger Engh. Han har vært en solid samarbeidspartner for oss helt siden den første messen i Oslo Spektrum pa tidlig 1990-tallet. Alle spørsma l anga ende det teknisk rundt din deltakelse rettes til Roger Engh. Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: E-post: NFVBs prosjektleder Jan Kristian Pettersen Telefon: E-post:

3 Utstillerliste I desember vil arrangør sende ut en oversikt over utstillerne med den informasjonen som skal benyttes i messekatalogen og pa nettsidene. Det er viktig at hver og en av dere kontrollere informasjonen om deres firma og gir oss tilbakemelding pa om det er korrekt eller det ma gjøres korrigeringer. Arenauttegning Samtidig med utstillerlisten vil vi ogsa sende ut siste versjon av arenauttegningen. Tema Messen 2015 vil ha fokus pa tre temaer: Education - Styrk kunnskap Connecting - Bygg nettverk Inspiration - Bli inspirert Vi ha per at alle deltagende firmaer legger opp sine aktiviteter i tra d med dette. Aktiviteter under arrangementet Arrangøren har i planleggingen av arrangementet lagt opp til at deltakende firmaer kan velge den formen for deltakelse som passer dem best. Om dette er med stand, seminar, aktiviteter pa scenen, eller en kombinasjon av disse, er opp til hver og en. Lørdag de unges dag Som nevnt i invitasjonen til arrangementet, vil vi benytte lørdagen til a informere ungdom om hvor spennende det er a jobbe i frisørbransjen. Billettprisen for ungdom er satt til kr 120,- inkl. avgift, og klokken blir det en minikonsert med Erik & Kriss. Det legges opp til flere aktiviteter for denne gruppen. Vi oppfordrer ogsa dere som deltakere/ utstillere a tilpasse aktiviteter pa lørdagen til dette. Aktiviteter på stands For at publikum skal sitte igjen med en best mulig opplevelse etter sitt besøk pa Ha r & Skjønnhet 2015 er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere pa hvilke aktiviteter dere planlegger. Denne informasjonen vil vi benytte i markedsføringen av arrangementet, og det vil bli satt opp en aktivitetsplan slik at publikum kan sette seg inn i hva som skjer før ankomst til Oslo Spektrum. Pa under punktet For utstillere (i bunnen av forsiden) vil dere finne et skjema som benyttes for tilbakemelding til oss. Ut i fra informasjonen vi mottar vil arrangør sette opp en kjøreplan for alle aktivitetene. Dette betyr at de som ikke fyller ut og sender inn dette skjemaet innen fristen, vil ikke komme med i programmet. Dette medfører at man ikke fa r gjennomføre aktiviteter med høy musikk og som benytter stemmeforsterkere. Kjøreplanen blir satt opp slik at alle fa r oppmerksomhet om sine aktiviteter. Dette vil gagne alle som bruker tid og penger pa a være med a Ha r & Skjønnhet Seminar Seminarprogrammet er nesten klart. Det blir et spennende og variert innhold, slik at alle vil finne noe av interesse. Publikums deltakelse pa seminarene er gratis. Det legges opp til forha ndsregistrering av deltakelse, men det er ikke pa krevet. Registrere man seg, er man garantert plass pa seminaret, og ved enkelte av seminarene vil man kunne være med i trekningen av en premie.

4 Show/visninger Vi har lagt til rette for show/visninger fra en scene etter omtrent samme mal som de to forega ende arrangementene. Det er fortsatt ledig kapasitet pa scenen, sa hvis noen ønsker a benytte denne muligheten ma dere snarest ta kontakt med prosjektleder hos NFVB, Jan Kristian Pettersen (e-post: Det er firmaet Bary AS som er teknisk ansvarlig for scenen. En representant for firmaet, eller Jan Kristian Pettersen vil ta kontakt med de som har gjort avtale om aktiviteter pa scenen. Konkurranser Under Ha r & Skjønnhet 2015 vil det avholdes flere faglige konkurranser. Denne gangen er det i tillegg til NM i frisering, make-up og negledesign avholdes det ogsa Nordisk Cup for frisører. Tidsskjema og annen nyttig informasjon blir a finne pa og i FRISØR nr 1. Klokken begge dager vil det bli premieutdeling fra scenen. Under premieutdelingen vil det ikke være anledning for andre aktiviteter i salen. NB! All lyd utover det som er satt opp i programmet skal være av en slik art at man ikke forstyrrer nabostanden. Publikum skal kunne føre en normal samtale utenfor de enkeltes standområde. Følger man ikke arrangørens retningslinjer, blir strømmen tatt. Markedsføring Fagblader Arrangementet er markedsført i fagbladet FRISØR nr 4, 5, og i fagbladet SALONG nr 3 og FRISØR nr , som er messenummeret og fungerer som messekatalog trykkes opp i eksemplarer, hvorav ca distribueres til bransjens bedrifter, skoler og leverandører før messen. De resterende legges fram i foajeen i Oslo Spektrum til publikum. Nettsider Siden er oppdatert og tilpasset arrangementet i Der vil deltakende utstillere og publikum finne alt av informasjon om arrangementet. Nettsiden har adressen: Facebook Vi har ogsa en egen facebook-side for Ha r & Skjønnhet. Siden vil oppdateres med nyttig informasjon til publikum fortløpende. Siden er ogsa a pen for at dere som utstillere kan legge ut informasjon om deres aktiviteter under arrangementet, og produkter dere ønsker a promotere. Vi har na en Julekalender-konkurranse med premier som varierer mellom billetter til messen og flotte premier gitt av deltakende firmaer.

5 Invitasjonskort for utsendelse til kunder Etter erfaring fra tidligere a r har arrangør denne gangen valgt a IKKE benytte invitasjonskort/gratisbilletter. DM til å sende ut til dine kunder Vi vil lage en DM i PDF-format som dere kan benytte til utsending til deres kunder i løpet av januar. Den vil inneholde en kort informasjon om arrangementets aktiviteter. Dere sta r fritt til a hvordan dere benytter denne. Arrangøren oppfordrer ALLE til a være aktive i markedsføringen av arrangementet! La det ikke bli en hvilepute at arrangøren alene skal sørger for publikum. Delta aktivt med a fa DIN ma lgruppe og DINE kunder til arrangementet. Det er like viktig at vi fa r de riktige besøkende som at vi fa r mange besøkende. Ha r & Skjønnhet 2015 er en fagmesse, og markedsføringen rettes ogsa derfor mot fagfolk. Praktisk informasjon om stands Montering Fredag 30/01 Utstillere med store stand klokken Utstillere med mindre stands klokken Det gis ingen dispensasjon pa ekstra monteringstid fredag kveld/natt! Dette pa grunn av klargjøring og renhold i hallen. Demontering Søndag 01/02 klokken OBS! Alle utstillere ma være ute av Oslo Spektrum søndag kl Dette da hallen skal klargjøres for ny leietaker som ankommer mandag morgen. Det vil av denne grunn ikke være anledning til a la materiell sta til mandag morgen. Teknisk bestillinger Alle standarealer leveres uten tepper, strøm og lys. Der hvor ikke annet er avtalt, leveres arealet med standard messevegger. Veggene har en høyde pa 2,5 meter. For at du skal fa det nødvendige materiellet pa din stand ma du bestille dette pa forha nd. Pa under «For utstillere» vil du finne linker til nødvendige brosjyrer og bestillingsskjema. Strøm til din stand bestilles ogsa pa det samme skjemaet, og prisene finner du i prislisten. Kundeservice Norges Varemesse koordinerer Oslo Spektrums underleverandører. Vi ha per at dette tilfredsstiller alle behov som ma tte dukke opp ved bestilling av materiell/ utstyr til din stand. Skulle det være noen spørsma l, ta kontakt med Kundeservice: Kundeservice/Norges Varemesse Tlf.: E-post: Frist for bestilling: 15. januar

6 Gjør dine bestillinger før tidsfrist, sa slipper du ekstra pa slag pa grunn av for sen bestilling. Kundeservice/Norges Varemesse vil ha en representant til stede pa fredag hvor man eventuelt kan gjøre etterbestillinger, og fa ordnet sma ting som for eksempel opphengs kroker osv. Har du noen spørsma l, sa kontakt betjeningen her. Frist for etterbestilling er klokken fredag. Messeteknisk ansvarlig, Roger Engh har plassering ved produksjonskontoret vest i bygget i enden av backstage-arealet, hvis dere har andre spørsma l. Skjema for godshåndtering/gaffeltruck Trenger du assistanse vedr lossing/lasting med gaffeltruck, eller vaktmestertjenester bestilles dette pa skjemaet Gods gaffeltruck vaktmester-skjema. Skjemaet finner du under «For utstillere» på Pris: Gaffeltruck m/truckfører 1 150,00 pr time Vaktmester 546,00 pr time Priser er eks mva. Utstiller blir minimum belastet for en ½ time ved rekvirering av disse tjenestene. De som ikke fyller ut skjemaet kan ikke regne med a fa utført denne tjenesten. Faktura sendes fra Ha r og Skjønnhet AS. Skjema for vaier oppheng i tak Har du behov for a henge opp lystrosser, bannere, eller annet fra taket, ma dette bestilles pa forha nd. Arbeidet blir utført av Messehallen Elektriske/Oslo Spektrums personale. Pris for denne tjenesten er kr 1015,- pr. punkt/ vaieroppheng. Benytt skjemaet Husriggerskjema Spektrum for dette. Skjemaet finner du under Utstillerinformasjon på De som har spesielle behov ma sende en forespørsel til kunderservice/norges Varemesse, telefon: , for a fa egen pris pa dette arbeidet. NB! Materiell som skal henges opp ma leveres husrigger i Oslo Spektrum før kl fredag 30. januar for at arbeidet skal bli utført. Reglement og forskrifter i Oslo Spektrum Under For utstiller pa nettsidene finner du følgende dokumenter: Messereglement Brannforskrift med erklæring Messereglement Dere ma sette dere inn i disse dokumentene, og der hvor det kreves innsending av signert dokument, er dere ansvarlig for a pa se at dette blir gjort av rette vedkommende hos dere. Skal du sende varer/utstyr til Oslo Spektrum? Det er viktig at dette er merket med riktig adresse til Oslo Spektrum, Sonja Hennies plass 2, 0185 Oslo, innkjøring Steners gate. Forsendelsen ma ogsa være merket med arrangements navn, utstillers navn og stand nr.

7 Utstiller må være tilstede når varen kommer til Oslo Spektrum. OS eller arrangør tar intet ansvar for varer som ankommer OS uten at utstiller/stand personell er tilstede. Tollklarering Utstiller ma selv, eller via sin speditør besørge nødvendig toll klarering. Intern-transport Oslo Spektrum har kun et begrenset antall traller/palleløftere til disposisjon. Utstiller anbefales a medbringe eget materiell. Det anmodes om a følge vaktenes og Oslo Spektrums personells anvisninger og retningslinjer vedr. inn- og utrigging i hallen. Lossing av utstyr/ varer Alle som har bil skal kun lesse av utstyret de har med, for sa a kjøre og parkere i nærmeste P-Hus eller andre parkeringsalternativer i umiddelbar nærhet av Oslo Spektrum. Utstillerne skal følge Oslo Spektrum sine retningslinjer ved av- og pa lossing. Samme retningslinjer na r dere skal ut av hallen pa søndag kveld. Først skal alt tas ned/ demonteres pa standen. For sa og pakke ned utstyret. Deretter kan man komme med bil for transport. Hvordan kjøre til Oslo Spektrum Pa nettsiden vil du finne et kart over innkjøring til Kjøreporten/Øko-inngangen, Oslo Spektrum. Det er denne inngangen som skal benyttes pa monteringsdagen fredag 30/1 og demontering søndag 1/2. Parkering Det finner flere parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet av Oslo Spektrum. Akkreditering Alle som skal arbeide pa stands under arrangementet ma ha akkreditering. I første halvdel av januar vil arrangøren legge ut en link til elektronisk registrering av standbetjening. Vi sender ut en pa minnelser na r linken er lagt ut. Frist for registrering er 15. januar. Denne fristen MA overholdes da de som skal utstede disse kortene ogsa har andre oppgaver fram mot arrangementsstart. Ved ankomst Oslo Spektrum ma kortene bæres synlige. Har man ikke kort, ma man løse billett. Vi oppfordrer til a benytte denne registreringen kun til de som skal arbeide pa standen eller bidra ved seminar under arrangementet. Andre ansatte hos dere som ønsker a besøke arrangementet, ma løse billett. Utstillerkortene deles ut i Oslo Spektrum fredag 30. januar. Informasjon om tid og sted sendes ut i god tid. De som kommer tidlig lørdag og søndag morgen (kl ), før dørene til Oslo Spektrum a pnes for besøkende, benytter Øko-inngangen/Kjøreporten der dere har kommet inn ved montering. Viktig: Alle som har fått utdelt akkreditering må bære dette synlig ved ankomst Oslo Spektrum, slik at de kommer inn (Begge dager)! Har de ikke det ma de løse vanlig inngangsbillett.

8 Monteringskort De som skal arbeide med montering og demontering fa r Monteringskort ved ankomst Oslo Spektrum ved henvendelse til vakten i kjøreporten. Modeller, frisører/stylister til sceneshowene og stands Firmaer som skal ha visninger pa stands/scenen, ma sende en oversikt pa antallet modeller og navn pa frisører/stylister/make-up artister som skal ha adgang. Dette settes opp med antall og funksjon og sendes pa e-post til Kortene deles ut sammen med utstillerkortene pa fredag ettermiddag. Frist for innlevering: 15. januar Vaktholdet i Oslo Spektrum er veldig strengt mht. registrering av besøkende. Det er kun de med korrekt akkreditering som kommer inn uten a kjøpe billett til arrangementet. NB! Har man ikke med kortet ved ankomst Oslo Spektrum, eller man har glemt det igjen inne når man tar en tur ut, må man løse billett for å komme inn. Det har tidligere vært registrert misbruk av utstillerkort, av den grunn vil det bli foretatt stikkprøver ved at man ma vise legitimasjon som skal stemme overens med navnet pa utstillerkortet. Ved misbruk vil utstiller bli belastet med et gebyr pa kr 1 500,- (pr tilfelle). HMS UNDER RIGGING OG DEMONTERING Det er strenge restriksjoner i Oslo Spektrum vedr HMS. Na r arbeid utføres oppe i taket i Oslo Spektrum, skal alle som befinner seg nede pa baneplan benytte HJELM! Man skal ogsa prøve a avgrense det omra det som det utføres arbeid fra tak. Dette er for din og alle sin sikkerhet. Oslo Spektrum har et antall hjelmer til utla n. ØVRIG MESSEINFORMASJON Åpningstider Lørdag 31/01 klokken Søndag 01/02 klokken NB! Ta høyde for forsinkelse i premieutdelingen til konkurransene som starter ca Dette betyr at hver stand ma ha minst en person tilstede til utdelingen er avsluttet. Billetter kan kjøpes hos eller i billettluka i Oslo Spektrum pa forha nd. For a slippe kø i billettluken pa arrangementsdagene anbefaler vi at publikum benytter dette tilbudet. Priser Voksen 1-dags 460,00 2-dagers 820,00 Skoleelever (kun med gyldig skolebevis) Lørdag 120,00 Søndag 280,00 Barn under 12 a r, gratis.

TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6)

TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6) TEKNISK INFORMASJON Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6) IT MESSEN Oslo 2012 Monteringstider: Mandag 17. september kl. 12.00 22.00 Messens åpningstider: Tirsdag 18. september kl. 09.00

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Bestillingsskjema. For standutstyr og tekniske tjenester 2012. Huskeliste før dere sender inn skjemaet

Bestillingsskjema. For standutstyr og tekniske tjenester 2012. Huskeliste før dere sender inn skjemaet Bestillingsskjema For standutstyr og tekniske tjenester 2012 Send inn skjemaet på faks 73809751 innen 10. november. Kan også skannes og sendes på e-post til teknisk@tautdanning.no Frist for messen i Fredrikstad

Detaljer

Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer Regler og retningslinjer Innholdsfortegnelse Side 2 Generelt Punkt 1 Side 2 HMS Punkt 2 Side 3 Stands Punkt 3 Side 4 Takoppheng Punkt 4 Side 4 Gulv Punkt 5 Side 5 Elektrisitet, lys og kraft Punkt 6 Side

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Regler og retningslinjer

Regler og retningslinjer Regler og retningslinjer Innholdsfortegnelse Side 2 Generelt Punkt 1 Side 2 HMS Punkt 2 Side 3 Stands Punkt 3 Side 4 Takoppheng Punkt 4 Side 4 Gulv Punkt 5 Side 4 Elektrisitet, lys og kraft Punkt 6 Side

Detaljer

KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER

KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER KONKURRANSE OG PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2015, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL E DATO: TIRSDAG 10.

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold.

Innhold. 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. FORRETNINGSPLAN 1 Innhold 1) Innledning... 1) Beskrivelse av bedriften 2) Ansatte i bedriften.. 3) Eierforhold. s. 2 s. 2 s. 3 s. 3 2) Organisasjon.. 1) Organisering. 2) Styret. 3) Organisasjonskart. 3)

Detaljer

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014 > ASKER 2014 LANDSLEIRBREV 4 Vi blir over 5000 speidere samlet på Vettre i sommer.! Der skal vi kose oss med et godt program, god musikk, fine gudstjenester, nye venner og nye erfaringer. Som de fleste

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012

HUSK! NY GRUNNOPPLÆRING FOR HJELPEKORPS FERDIG. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 18. mai 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps mai 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Ny grunnopplæring

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER Beskrivelse av standens enkeltelementer Xplore North ONS 2012 viderefører fellesstandens suksesskriterier, og tilfører elementer som kan forsterke disse. Tidligere

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer