Bruksbetingelser Spillespill.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksbetingelser Spillespill.no"

Transkript

1 Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene dine og skrive meldinger. Det finnes også forskjellige måter å samle poeng på. Med disse poengene kan du blant annet kjøpe nye funksjoner til din profil i butikken på Nettsiden. For å kunne utnytte alt som Nettsiden har å by på, må du også respektere og overholde et par regler. Disse reglene, samt de øvrige reglene og forpliktelsene som gjelder for Spillespill.no, står beskrevet nedenfor. Vi anbefaler deg å lese de nedennevnte bruksbetingelsene for Spillespill.no nøye. Spillespill.no inngår i Admeen B.V. og er registrert i Handelskammeret under nummer Disse betingelsene finnes også i form av en PDF-fil, som lett kan lagres og skrives ut. Artikkel 1. Når gjelder bruksbetingelsene? Bruksbetingelsene gjelder for avtalen mellom Spillespill.no og enhver bruker av nettsiden. Dette omfatter i det minste muligheten til å spille spill, opprette og bruke en profil, samt bestille og ta imot nyhetsbrevet. Enhver som inngår avtalen med Spillespill.no, enhver som spiller spill på nettsiden, og enhver som besøker profildelen er en Bruker av Nettsiden. Brukeren kan være en fysisk person eller en juridisk person. Disse bruksbetingelsene gjelder ikke for tredjeparters nettsider. Nettsiden omfatter lenker til tredjeparters nettsider. Det er tydelig at du forlater når du klikker på en lenke til en tredjeparts nettside. Fra det øyeblikket du forlater gjelder betingelsene som leverandøren av den nye nettsiden angir. Vi anbefaler derfor at du også leser grundig betingelsene som gjelder der. Artikkel 2. Hvordan opprettes en avtale? Avtalen opprettes ved at du (Brukeren) registrerer deg via Nettsiden. Avtalen opprettes også ved at du (Brukeren) bruker nettsiden. Spillespill.no forbeholder seg retten til å avvise en Bruker uten å angi noen grunn eller årsak. Artikkel 3. Betingelsene for bruk av Nettsiden For å få bruke Nettsiden skal du være minst 16 år gammel, eller ha tillatelse fra dine foreldre (heretter kalt Foreldrene ) eller din verge til å bruke Nettsiden. Nettsiden gjør deg oppmerksom på dette. Spillespill.no går ut fra at alle Brukere er 16 år eller eldre, eller at deres foreldre har gitt dem tillatelse til å bruke Nettsiden. For å kunne opprette og bruke en profil trenger du et brukernavn og et kodeord. Disse må du velge selv. Brukernavnet får ikke være det samme som det til en annen Bruker. Etter registrering og verifisering av din e-postadresse har du adgang til din profil med ditt brukernavn og kodeord så lenge avtalen varer.

2 Du må holde kodeordet hemmelig. Spillespill.no skal kunne regne med at en Bruker som melder seg på Nettsiden virkelig er Brukeren. Spillespill.no er ikke ansvarlig for misbruk av kodeord. Du må advare Spillespill.no hvis du har mistanke om at ditt kodeord blir brukt av andre. I så fall har Spillespill.no rett til å treffe målrettede foranstaltninger. Spillespill.no kan fjerne en Bruker eller deaktivere ham/henne uten å oppgi noen grunn. Spillespill.no har rett til å endre programvaren til Spillespill.no med henblikk på å forbedre funksjonene og utbedre feil. Du må sørge for å holde opplysningene i din profil oppdatert. Hvis du får en ny e-postadresse, må du skifte ut din gamle adresse med den nye. Du må holde deg borte fra ikke-tillatt bruk av Nettsiden, og du må oppføre deg i overensstemmelse med det som Spillespill.no kan forvente seg av en forsvarlig Bruker av Nettsiden. Dette betyr i hvert fall at du ikke får skade Nettsiden eller bruke den til egen fordel. Hvis du likevel handler i strid med Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å nekte deg adgang til Nettsiden, fjerne deg fra Nettsiden og blokkere din adgang til Nettsiden og dens muligheter, uten å oppgi noen grunn. Artikkel 4. Profilregler Disse reglene gjelder for alle profilens funksjoner. Du må unngå ulovlig bruk av din profil på Nettsiden, og du må oppføre deg i overensstemmelse med det som kan forventes av en forsvarlig Bruker av Nettsiden. Dette betyr i hvert fall at du må overholde alle forskriftene som er nevnt på Nettsiden, eller de forskrifter/påbud i forbindelse med din profil som er rettet direkte mot deg, herunder påbud fra Spillespill.no s personale /moderatorer. Dessuten mål du ikke forstyrre andre Brukere. Dette betyr også at du ikke får oppgi upassende opplysninger, og at du ikke får endre, slette eller ubrukeliggjøre meldinger fra Spillespill.no eller fra andre Brukere. Upassende opplysninger er opplysninger som er i strid med nederlandsk lov, alminnelig sedelighet, offentlig orden og/eller tredjeparters rettigheter. Dette gjelder særskilt - men ikke utelukkende - opplysninger som tilbys uten tillatelse fra innehavere av opphavsrett, samt opplysninger som er krenkende, truende, fornærmende, rasistiske, hatefulle eller diskriminerende, spam, informasjon som inneholder barnepornografi, og informasjon som krenker tredjeparters privatliv, eller som utgjør en form for personforfølgelse, samt hyperlenker, trusler eller andre henvisninger til lignende informasjon på tredjeparters nettsider hvor som helst i verden (selv om den pågjeldende informasjonen er juridisk tillatt i det pågjeldende rettsdistriktet). Ettersom det også er barn som bruker Nettsiden, er det forbudt å legge ut pornografiske eller på annen måte seksuelt insinuerende avbildinger eller tekster på Nettsiden. Du er selv ansvarlig for meldinger som du legger ut via din profil. Hvis innholdet i meldingen din er ulovlig, kan du bli stilt til ansvar for dette. Spillespill.no kan ikke garantere at innholdet i Brukerens meldinger er lovlig og/eller korrekt. Du anerkjenner at Spillespill.no ikke har plikt til selv på hvilken som helst måte å kontrollere eller bearbeide Brukerens meldinger, hverken før eller etter at meldingen er lagt ut.

3 Hvis Spillespill.no oppdager at visse meldinger ikke overholder Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å fjerne eller tilpasse de pågjeldende meldingene etter eget forgodtbefinnende. Spillespill.no har også rett til å endre meldingene med henblikk på å øke og forbedre Nettsidens og/eller profilsidenes generelle kvalitet og/eller lesbarhet. Spillespill.no skal i den forbindelse tilstrebe å påvirke meldingenes generelle inntrykk og/eller betydning så lite som mulig. Du fritar Spillespill.no for ansvaret for alle tiltaler som kan oppkomme av en overtredelse av tredjemanns rettigheter som du har forårsaket ved bruken av din profil på Nettsiden, eller som har sitt opphav i en overtredelse av nærværende Bruksbetingelser. Du gir Spillespill.no dessuten gratis alle rettigheter og/eller tillatelser som er nødvendige for å kunne legge ut dine meldinger. I hvert fald gis det en ubestridt, verdensomspennende, underlisensierbar og ikke-eksklusiv tillatelse til å offentliggjøre verket/arbeidet. Alle Brukere kan gjøre Spillespill.no oppmerksom på andre Brukeres adferd eller meldinger som virker ulovlige. Disse meldingene skal helst sendes via e-post. Når du oppretter en profil, står den automatisk i privatfunksjon. Det er mulig å offentliggjøre din profil. Det er opp til deg. Hvis du velger å offentliggjøre din profil, er du selv ansvarlig for offentliggjørelsen av dine opplysninger. I tilfelle gjentatte klager og/eller overtredelser av disse Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å nekte deg adgang til Nettsiden. Hvis du til tross for det som er nevnt ovenfor likevel skulle støte på ulovlig eller uønsket innhold på en profilside, kan du bruke Spillespill.no s såkalte Notice & Takedown-prosedyre (se også artikkel 10). Artikkel 5. Intellektuell eiendomsrett Nettsiden omfatter mange spill. Spillene på Nettsiden Spillespill.no er beskyttet av opphavsrett. Opphavsrettten tilhører generelt Spillespill.no eller leverandørene til Spillespill.no. I sistnevnte tilfelle har vi fått tillatelse av de pågjeldende leverandørene til å sette spillene på Nettsiden. I noen tilfeller har det ikke vært mulig å spore opp hvem som innehar opphavsrettten. Hvis du er den berettigede opphavsmann til et av spillene, og hvis du ikke har gitt oss tillatelse til å bruke spillene, kan du alltid gjøre bruk av vår Notice & Takedown-prosedyre (se også artikkel 10). Spillespill.no legger også ut direkte lenker (deeplinks) til spill på tredjeparters nettsider. Hvis du ikke ønsker en direkte lenke til ditt spill, kan du alltid bruke vår Notice & Takedown-prosedyre. Som Bruker har du kun rett til å spille spillene på Nettsiden. Det finnes et eneste unntak for den regelen. Spillespill.no omfatter (blant annet) spill som er laget av Admeen B.V.. Spillene fra Admeen får kopieres og offentliggjøres igjen på følgende betingelser: de kopierte spillene skal publiseres på en spill-nettside; spillene må ikke endres; de påførte logoene må ikke fjernes. Admeen B.V. kan trekke tilbake ovennevnte tillatelse uten å oppgi noen som helst grunn. Også Nettsidens utseende og sammensetning omfattes av intellektuelle eiendomsrettigheter. Disse rettighetene tilhører Spillespill.no. Du får ikke overta noen deler av Nettsiden uten forutgående tillatelse fra Spillespill.no.

4 Artikkel 6. Vedlikehold av og endringer på Nettsiden Spillespill.no forbeholder seg retten til å sette Nettsiden eller deler av den ut av drift med henblikk på vedlikehold, endring eller forbedring av Nettsiden og Spillespill.no s servere. Spillespill.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som du selv eller andre Brukere har lidt som følge av nedleggelsen av tjenestene. Artikkel 7. Ansvar Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som Brukeren har lidt, av hvilken som helst grunn, inklusive følgeskade, tap av profil og/eller de dermed forbundne opplysningene, eller immateriell skade. Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som lides som følge av et besøk på tredjeparters nettsider. Spillespill.no tilstreber å sørge for at det ikke forekommer upassende spill, reklamer eller meldinger på Nettsiden. Det er imidlertid ikke mulig å overvåke alt, og Spillespill.no har ikke alltid kontroll over annonsene. Spillespill.no påtar seg derfor intet ansvar for noen form for skade som du har lidt som følge av uventet tilstedeværelse av denne typen informasjon. Du kan alltid henvende deg til Spillespill.no hvis du skulle støte på denslags informasjon. Bruk i den forbindelse helst kontaktskjemaet. Artikkel 8. Avtalens varighet og avslutning Avtalen inngås på ubestemt tid. Avtalen kan sies opp av Spillespill.no og av deg uten å oppgi grunn eller motivering. Avtalen kan sies opp ved å fjerne din profil, eller ved å forlate Nettsiden hvis du (Brukeren) ikke har noen profil. Ved avtalens avslutning forblir de følgende (deler av) artikler i kraft: -Linje 12 i artikkel 4: Profilregler, lisensklausul -Artikkel 7: Ansvar Artikkel 9. Endring av Bruksbetingelsene Spillespill.no forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse Bruksbetingelsene. Endringene gjelder også for avtaler som allerede er inngått, med iakttagelse av en periode på 30 dager etter at endringen er offentliggjort på Nettsiden. Endringer av underordnet karakter kan alltid gjennomføres. Hvis du ikke ønsker å akseptere en endring i Bruksbetingelsene, har du mulighet til å oppheve avtalen i perioden inntil de nye betingelsene trer i kraft. Artikkel 10. Notice & Takedown-prosedyre Spillespill.no har innført en prosedyre som Brukene av Nettsiden, herunder også Foreldre til barn under 16 år, opphavsberettigede til spill, samt andre Brukere av Nettsiden kan bruke til å anmelde tilbud eller offentliggjorte opplysninger som etter deres mening er uønsket eller ulovlige.

5 Hvis Spillespill.no eller sistnevntes juridiske rådgirvere mener at klagen er begrunnet, har Spillespill.no rett til å fjerne det pågjeldende materialet eller gjøre det utilgjengelig. Dessuten har Spillespill.no rett til å overdra dine personlige opplysninger til anmelderen, eller til de behørige instanser, hvis du selv har lagt ut materialet på Nettsiden, eller hvis det ser ut til du har lagt det ut. Spillespill.no vil holde deg underrettet om prosedyrens forløp. Hvis det gjelder eventuelt straffbart materiale har Spillespill.no rett til å anmelde dette til politiet. Spillespill.no har i den forbindelse rett til å overdra alle opplysninger om deg og andre eventuelt involverte Brukere til de kompetente instanser, samt til å utføre alle andre handlinger som disse instanser ber Spillespill.no om å utføre innenfor rammene av etterforskningen. I tilfelle av gjentatte klager om informasjon som du tilbyr, har Spillespill.no rett til å oppsi og/eller avbryte avtalen og fjerne deg fra Nettsiden. Du fritar Spillespill.no fra ansvaret for all skade som følger av det som er nevnt ovenfor. Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som du eventuelt lider på grunn av Spillespill.no innenfor rammene av en klageprosedyre, ikke heller hvis klagen viser seg å være ubegrunnet og informasjonen ikke er i strid med nederlandsk lov. Artikkel 11. Sluttbestemmelser Avtalen faller inn under nederlandsk lov. For så vidt de tvingende rettsforskriftene ikke pålegger noe annet, skal alle tvister som eventuelt oppstår i anledning av avtalen, forelegges den kompetente nederlandske dommeren i Zwolle. Delvis ugyldighet: hvis en bestemmelse i avtalen og/eller i Bruksbetingelsene viser seg å være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheten av hele avtalen og/eller bruksbetingelsene. Avtalens parter skal fastsette nye bestemmelser som erstatter de tidligere. Disse bestemmelsene skal så mye som mulig avspeile hensikten med den opprinnelige avtalen / de opprinnelige Bruksbetingelsene. Kontakt Hvis du etter å ha lest våre Bruksbetingelser fremdeles har spørsmål, klager eller bemerkninger i forbindelse med disse Bruksbetingelsene, må du gjerne henvende deg til oss. I den forbindelse vil vi be deg om å benytte deg av kontaktskjemaet. Vi er registrert i Handelskammeret under nummer:

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer