KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL Dato: Kl.: 16:00-19:45 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 015/11-024/11 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut Aage Vikøy AP Frode Jacobsen AP Geir Mo H Bjørgulv Hauger FRP Siriann Lillevik DU Egil Auganes DU Even Øyri AP Ingen Permisjon frå kl.: 18:45 Han var ikkje tilstades under behandlinga av sak 022/11, 023/11 og 024/11 Lars Ragnvald Djupevåg Permisjon frå kl. 19:30. Han hadde fråfall i behandlinga av sak 024/11. V Ingen Ugilde: Sak Følgjande varamedl. møtte Ingen Møteleiar: Møtesekretær: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Kari Weltzien Vik Rådmann Harald Inge Anderssen Prosjektleiar Hans Atle Soldal Kommunalsjef stab Sigrid Laupsa Seniorrådgjevar Kjel Helvik Økonomisjef Arild M. Steine Sjef for off. planar, Jon Nedkvitne Kommunelege Arne Aksnes Helse- og velferdssjef Mali Grete Aksnes 1. Spørsmål frå representanten Harald Kjosås om å utgreia om det er mogeleg å utnytta kraftpotensialet i Fosselvi. Svar frå administrasjonen Journalpost Id: 11/ Ålvik barnehage- kostnad nybygg Journalpost id: 11/4793 Open time: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold Orienterte om at det blir halde eit ekstra møte i FSK tysdag Tema for møtet blir regjeringa sitt endelege vedtak om å byggje kraftline (master) mellom Sima- Samnanger. Sp.mål/interpell.: Orientering ved Hans Atle Soldal, Prosjektleiar. Samhandlingsreforma Harald Kjosås, Krf: I møteboka frå 18. des står det i budsjettvedtaket pkt. 43.: Kvam Herad skal utgreie moglegheitene å utnytta kfraftpotensiale i Fosselva

2 ovanfor Steinsdalsfossen og opp mot Myklavatnet. Korleis står det til med denne saka i dag? (Heile teksten er å finne på Journalpost id: 10/23645) Synfaring: Ymse: Seniorrådgjevar Kjell Helvik svara på vegne av rådmann Harald Inge Anderssen: (teksten er å finne på Journalpost id: 11/4966) Underskrifter: Leidulf Brattli, SP Astrid Farestveit Selsvold Ordførar Kjell Reidar Huus, DU 2

3 015/11: GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Framlegg til vedtak: 1. Protokollen frå møtet vert godkjent. 2. Innkallinga og saklista til dagens møte vert godkjent Kvam heradsstyre Framlegg til vedtak ordførar Astrid Farestveit Selsvold: Ordlyden i Oddvar Brakestad, H sitt endringsframlegg i saka 010/11 blir endra til: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endring ( ) Framlegg til vedtak Randi M. Storaas, SV: Ordlyden pkt. 1 i vedtaket til HST- sak 008/10 blir endra til: Kvam herad ynskjer at det ikkje vert utbygging av øvre del av Øystesevassdraget og at vern vert vurdert på nytt i samsvar med ST.prp.nr. 53 ( ). Pkt. 2. i framlegget vart samrøystes vedteke med 27 røyster. Framlegget til ordførar A.F.S vart samrøystes vedteke med 27 røyster. Framlegget til Randi M. Storaas, SV vart samrøystes vedteke med 27 røyster. Pkt. 1 i framlegget vart samrøystes vedteke med endringar. HST-015/11 Vedtak: 1. Protokollen frå møtet vert godkjent med endringane: Ordlyden i Oddvar Brakestad, H sitt endringsframlegg i saka 010/11 blir endra til: Som rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgjande endring ( ) Ordlyden pkt. 1 i vedtaket til HST- sak 008/10 blir endra til: Kvam herad ynskjer at det ikkje vert utbygging av øvre del av Øystesevassdraget og at vern vert vurdert på nytt i samsvar med ST.prp.nr. 53 ( ). 2. Innkallinga og saklista til dagens møte vert godkjent. 016/11: REFERATSAKER Framlegg til vedtak: Referatsakene vert tekne til vitande slik dei ligg føre. 3

4 Kvam heradsstyre Framlegget vart samrøystes vedteke med 27 røyster HST-016/11 Vedtak: Referatsakene vert tekne til vitande slik dei ligg føre 017/11: DELEGERTE SAKER Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til vitande slik dei ligg føre Kvam heradsstyre Framlegget vart samrøystes vedteke med 27 røyster HST-017/11 Vedtak: Delegerte saker vert tekne til vitande slik dei ligg føre 018/11: SUPPLERINGSVAL AV LAGRETTEMEDLEMMER FOR RESTEN AV VALPERIODEN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram utan tilråding frå rådmannen Valnemnd Framlegg Kvinner: Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Norunn Repål Løyte Hardangerfjordvn Norheimsund Ingunn Karin Torvik Torvikvegen Tørvikbygd 1972 Menn : Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Bjørnar Dagstad Torvik- Tveiten Tørvikbygd Magne Kolstad Sørheimsvegen Norheimsund 1958 Røysting Framlegga om mannleg og kvinneleg utval fekk 6 røyster og vart samrøystes vedteke. VALN-001/11 Samrøystes tilråding : Kvam herad vel følgjande personar som lagrettemedlemmer/meddommar til Gulating lagmannsrett for resten av perioden

5 Menn : Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Bjørnar Dagstad Torvik- Tveiten Tørvikbygd Magne Kolstad Sørheimsvegen Norheimsund 1958 Kvinner: Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Norunn Repål Løyte Hardangerfjordvn Norheimsund Ingunn Karin Torvik Torvikvegen Tørvikbygd Kvam heradsstyre Valnemnda si tilråding vart samrøystes vedteke med 27 røyster. HST-018/11 Vedtak: Kvam herad vel følgjande personar som lagrettemedlemmer/meddommar til Gulating lagmannsrett for resten av perioden Menn : Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Bjørnar Dagstad Torvik- Tveiten Tørvikbygd Magne Kolstad Sørheimsvegen Norheimsund 1958 Kvinner: Suppleringsval av meddommarar til Lagretten for resten av valperioden Namn Adresse: Fødselsår 1 Norunn Repål Løyte Hardangerfjordvn Norheimsund Ingunn Karin Torvik Torvikvegen Tørvikbygd /11: FRAMLEGG TIL NYE RETNINGSLINER FOR KOMMUNALT TILSKOT TIL IKKJE- KOMMUNALE BARNEHAGAR I KVAM. VEDTAK OM TILSKOT FOR Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Kvam heradsstyre godkjenner forslag til retningsliner for kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Kvam, jfr vedlegg I 2. Kvam heradsstyre vedtek framlagde tilskotssatsar til ikkje-kommunale barnehagar i Kvam for 2011, jfr vedlegg II Kvam formannskap Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. 5

6 FSK-009/11 Tilråding: 1. Kvam heradsstyre godkjenner forslag til retningsliner for kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Kvam, jfr vedlegg I 2. Kvam heradsstyre vedtek framlagde tilskotssatsar til ikkje-kommunale barnehagar i Kvam for 2011, jfr vedlegg II Saksordførar: Lars Ragnvald Djupevåg Kvam heradsstyre FSK si tilråding vart samrøystes vedteke. HST-019/11 Vedtak: 1. Kvam heradsstyre godkjenner forslag til retningsliner for kommunalt tilskot til ikkjekommunale barnehagar i Kvam, jfr vedlegg I 2. Kvam heradsstyre vedtek framlagde tilskotssatsar til ikkje-kommunale barnehagar i Kvam for 2011, jfr vedlegg II 020/11: KVAM ER INNFALLSPORTEN TIL HARDANGER - PARK I STEINSDALEN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam herad tykkjer det er positivt at enkeltpersonar engasjerar seg i saker som er viktige i kommunen. Forslaga vert oversendt Turistvegprosjektet for at dei kan ta stilling til om enkeltelement kan nyttast i deira arbeid med planlegging av tiltak ved Steinsdalsfossen. Kvam herad har ikkje økonomi til å kjøpa skulpturen Arbeidaren av Ingebrigt Vik Kvam formannskap Tilleggsframlegg frå Lars Ragnvald Djupevåg, V: Rådmannen får i oppdrag å forsøkja å finansiera og avtala eit innkjøp av Ingebrigt Vik sin skulptur Arbeidaren. Rådmannen kjem attende med sak for godkjenning av finansieringsplan før endeleg avgjerd vert teken. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Lars Ragnvald Djupevåg, V sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. FSK-010/11 Tilråding: Kvam herad tykkjer det er positivt at enkeltpersonar engasjerar seg i saker som er viktige i kommunen. Forslaga vert oversendt Turistvegprosjektet for at dei kan ta stilling til om enkeltelement kan nyttast i deira arbeid med planlegging av tiltak ved Steinsdalsfossen. Kvam herad har ikkje økonomi til å kjøpa skulpturen Arbeidaren av Ingebrigt Vik. 6

7 Rådmannen får i oppdrag å forsøkja å finansiera og avtala eit innkjøp av Ingebrigt Vik sin skulptur Arbeidaren. Rådmannen kjem attende med sak for godkjenning av finansieringsplan før endeleg avgjerd vert teken. Saksordførar: Marie Fraas Aksnes, SP Kvam heradsstyre FSK si tilråding vart samrøystes vedteke med 27 røyster HST-020/11 Vedtak: Kvam herad tykkjer det er positivt at enkeltpersonar engasjerar seg i saker som er viktige i kommunen. Forslaga vert oversendt Turistvegprosjektet for at dei kan ta stilling til om enkeltelement kan nyttast i deira arbeid med planlegging av tiltak ved Steinsdalsfossen. Kvam herad har ikkje økonomi til å kjøpa skulpturen Arbeidaren av Ingebrigt Vik. Rådmannen får i oppdrag å forsøkja å finansiera og avtala eit innkjøp av Ingebrigt Vik sin skulptur Arbeidaren. Rådmannen kjem attende med sak for godkjenning av finansieringsplan før endeleg avgjerd vert teken. 021/11: ÅLVIK BARNEHAGE - BUDSJETTJUSTERING Rådmannen sitt framlegg til vedtak: For Prosjekt P60101, Ålvik barnehage- tilbygg, er etter innkomne tilbod prosjektkostnaden vurdert å bli 11, 0 mill. Prosjektet blir i samsvar med tidlegare vedtak finansiert ved låneopptak og mva. kompensasjon. Rådmann Harald Inge Anderssen Sign Kvam formannskap Tilleggsframlegg frå Martin Vik, Sp: Rådmannen skal fram til HST- møtet framskaffa ein kalkyle (betyr kr. + tid) på ny barnehage i Ålvik. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. Martin Vik, Sp sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke med 9 røyster. FSK-011/11 Tilråding: For Prosjekt P60101, Ålvik barnehage- tilbygg, er etter innkomne tilbod prosjektkostnaden vurdert å bli 11, 0 mill. Prosjektet blir i samsvar med tidlegare vedtak finansiert ved låneopptak og mva. kompensasjon. 7

8 Rådmannen skal fram til HST- møtet framskaffa ein kalkyle (betyr kr. + tid) på ny barnehage i Ålvik Saksordførar: Even Øyri, Ap Kvam heradsstyre Framlegg frå Oddvar Brakestad, H: som rådmannen sitt framlegg til vedtak: For Prosjekt P60101, Ålvik barnehage- tilbygg, er etter innkomne tilbod prosjektkostnaden vurdert å bli 11, 0 mill. Prosjektet blir i samsvar med tidlegare vedtak finansiert ved låneopptak og mva. kompensasjon. Framlegg frå Reidar Tolo, U: Kvam herad vedtek å byggja barnehage i Ålvik for inntil 40 born. Barnehagen skal ferdigstillas og takast i bruk innan 1. august Det skal nyttast generalentreprise for å hente inn anbod på barnehage som tilfredstiller gjeldande lover og forskrifter for inntil 40 born, lokalisert på eksisterande barnehage tomt. Eksisterande hus kan inngå eller rivast. Ferdigstiling og opning innan Kostnadsramme for prosjektet er 12 mill. kr inkl. allereie påløpte kostnader, finansiert med lån/mva.komp. Rådmannen har full makt til å evaluera og plassera anbod innanfor kostnadsramma utan vidare godkjenning av HST. Reidar Tolo, U sitt framlegg vart sett opp mot Oddvar Brakestad, H sitt framlegg. Reidar Tolo, U sitt framlegg fekk 5 røyster og fall mot Oddvar Brakestad, H sitt framlegg som fekk 22 røyster. Oddvar Brakestad, H sitt framlegg vart vedteke. HST-021/11 Vedtak: For Prosjekt P60101, Ålvik barnehage- tilbygg, er etter innkomne tilbod prosjektkostnaden vurdert å bli 11, 0 mill. Prosjektet blir i samsvar med tidlegare vedtak finansiert ved låneopptak og mva. kompensasjon. 022/11: VAL AV STYREMEDLEMER TIL HARDANGER KUNSTSKULE Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen tilrår at det vert valt 2 faste medlemmer og 2 varamedlemmer Kvam heradsstyre Tilråding frå Valnemnda: 1. Merethe Gauden blir valt til fast representant 2. Arne Opsahl- Engen blir valt til vararepresentant Framlegg frå ordførar A.F.S: Saka blir utsett! 8

9 Even Øyri, Ap hadde permisjon frå kl.: 18:45 og ut resten av møtet. Det var difor 26 røysteføre i saka. Ordførar A.F.S sitt framlegg vart samrøystes vedteke med 26 røyster. HST-022/11 Vedtak: Saka blir utsett til HST- møtet /11: VAL AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE FOR CRUISE DESTINASJON HARDANGERFJORD Framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre vel. som Kvam herad sin representant til styringsgruppa for Cruise Destinasjon Hardangerfjord Kvam heradsstyre Tilråding frå Valnemnda: 1) Rådmann Harald Inge Andersen blir valt til Kvam herad sin representant i styringsgruppa for Cruise Destinasjon Hardangerfjord. 2) Jan Tjosås blir valt til vararepresentant i styringsgruppa for Cruise Destinasjon Hardangerfjord Tilrådinga frå valnemnda vart samrøystes vedteke med 26 røyster HST-023/11 Vedtak: 1) Rådmann Harald Inge Andersen blir valt til Kvam herad sin representant i styringsgruppa for Cruise Destinasjon Hardangerfjord. 2) Jan Tjosås blir valt til vararepresentant i styringsgruppa for Cruise Destinasjon Hardangerfjord 024/11: UTTALE TIL FORSLAG TIL SÆRSKILTE TILTAK FOR AKVAKULTURRELATERTE VERKSEMDER I HARDANGERFJORDEN Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam herad var ved høyringa i 2009 positiv til at det vart sett i verk tiltak for å betra tilhøva for villfisken, men også for ei vidare berekraftig utvikling av oppdrett i Hardangerfjorden. Slik me ser det no legg forskrifta opp til vesentlige reduksjonar i faktisk produksjon av oppdrettsfisk av laks og aure i heile Hardangerfjorden. Dette er ikkje i samsvar med det me ved sist høyring oppfatta som ein stabilisering av mengd biomasse i fjorden. På denne bakgrunn ber Kvam herad om at det vert greidd ut kva konsekvensar ein slik reduksjon vil ha for kommunen og dei bedrifter som vert skadelidande, både økonomisk og sysselsettingsmessig. 9

10 3: Det geografiske verkeområdet er ved denne høyringsrunden utvida til også å gjelda lokalitetar i Langenuen, utan at det tillatne biomassetaket er heva. Kvam herad vil derfor be om at ein legg til grunn maksimum biomasse i 2008 registrert på dei lokalitetane som no vert teken med, og legg dette til i grunnlaget for MTB for heile verkeområdet. 6: Kvam herad føresett at det i ei framtidig forskrift vert lagt opp til at taket på tonn maksimalt tilletne biomasse (MTB) kan nyttast reelt og ikkje vert ståande, som ein teoretisk oppnåeleg grense av summen av tillatne løyver innan det geografiske verkeområdet. Oppdrettsverksemder som har sine lokalitetar innan Kvam herad sine grenser, ligg i eit område som i sommarhalvåret er svært lite påverka av lakselus samanlikna med resten av fjorden. Kvam herad meiner at ein i prosessen fram mot å stabilisera biomassen på 2008 nivå, må leggja særleg vekt på ansiennitetsprinsippet og lokalt eigarskap, ved å unngå avgrensing av produksjonen i det geografiske verkeområdet for desse. Kvam herad ber om at mindre bedrifter, som har lokal bearbeiding av produkta, vert skjerma. Slike bedrifter er viktige kvinnearbeidsplassar. Desse verksemdene vil ikkje vera levekraftige utan tilstrekkjeleg leveranse av fisk frå oppdrettarane som leverer fisken sin til lokal bearbeiding. Dette tiltaket er viktig for å nå regjeringa sine mål om auka foredlingsgrad og sysselsetting, spesielt i utkantstrok. Til 7: Saman med soneforskrifta til Mattilsynet, vil tiltaket om eigen konsernbiomasse innanfor Hardangerfjorden også ramme hardast mindre oppdrettsbedrifter. Slike bedrifter har få områder utanfor Hardangerfjorden dei kan alternere produksjonen mellom, slik soneforskrifta krev. Derfor føreslår me fylgjande endring for å oppretthalda lokale arbeidsplassar og regjeringa sitt mål om auka foredling: Selskap med lokal tilhøyrighet og videreforedlingstjenester innan verkeområdet, skal framleis ha høve til konsernbiomasse etter rekneskapslova 1-3 også med selskap utanfor verkeområdet, men innan Region Vest. Kvam herad vil også gjera merksam på at det er gjeven løyve til akvakultur for visningsføremål i Hardangerfjorden. Dette anlegget er ein del av satsinga på turisme i Kvam og også eit viktig element ved nyrekruttering til næringa i form av synliggjering av kva akvakultur er. Det vert derfor bede om at slike løyver i si heilskap vert fritekne for produksjonsreduksjon. I eit langsiktig utviklingsperspektiv for Hardanger, føreslår Kvam herad at det bør føreligge om oppheving av forskrifta, når måla for tiltaka er nådd. Ei slik føresegn bør det liggje til rette for når bærekrafta er stetta. Rådmann Harald Inge Anderssen Sign. 10

11 Kvam heradsstyre Framlegg frå Herleif Tveit, Sp: Kvam herad var ved høyringa i 2009 positiv til at det vart sett i verk tiltak for å betra tilhøva for villfisken, men også for ei vidare berekraftig utvikling av oppdrett i Hardangerfjorden. Slik me ser det no legg forskrifta opp til vesentlige reduksjonar i faktisk produksjon av oppdrettsfisk av laks og aure i heile Hardangerfjorden. Dette er ikkje i samsvar med det me ved sist høyring oppfatta som ein stabilisering av mengd biomasse i fjorden. På denne bakgrunn ber Kvam herad om at det vert greidd ut kva konsekvensar ein slik reduksjon vil ha for kommunen og dei bedrifter som vert skadelidande, både økonomisk og sysselsettingsmessig. 3: Det geografiske verkeområdet er ved denne høyringsrunden utvida til også å gjelda lokalitetar i Langenuen, utan at det tillatne biomassetaket er heva. Kvam herad vil derfor be om at ein legg til grunn maksimum biomasse i 2008 registrert på dei lokalitetane som no vert teken med, og legg dette til i grunnlaget for MTB for heile verkeområdet. 6: Kvam herad føresett at det i ei framtidig forskrift vert lagt opp til at taket på tonn maksimalt tilletne biomasse (MTB) kan nyttast reelt og ikkje vert ståande, som ein teoretisk oppnåeleg grense av summen av tillatne løyver innan det geografiske verkeområdet. Oppdrettsverksemder som har sine lokalitetar innan Kvam herad sine grenser, ligg i eit område som i sommarhalvåret er svært lite påverka av lakselus samanlikna med resten av fjorden. Kvam herad meiner at ein i prosessen fram mot å stabilisera biomassen på 2008 nivå, må leggja særleg vekt på ansiennitetsprinsippet og lokalt eigarskap, ved å unngå avgrensing av produksjonen i det geografiske verkeområdet for desse. Kvam herad ber om at konsern med mindre enn 10 konsesjonar, og har lokal bearbeiding av produkta, vert skjerma. Lokale bearbeidingsbedrifter, slik som Hardanger fiskeforedling AS, er viktige kvinnearbeidsplassar. Desse verksemdene vil ikkje vera levekraftige utan tilstrekkjeleg leveranse av fisk frå oppdrettarane som leverer fisken sin til lokal bearbeiding. Dette tiltaket er viktig for å nå regjeringa sine mål om auka foredlingsgrad og sysselsetting, spesielt i utkantstrok. Til 7: Saman med soneforskrifta til Mattilsynet, vil tiltaket om eigen konsernbiomasse innanfor Hardangerfjorden også ramme hardast mindre oppdrettsbedrifter. Slike bedrifter har få områder utanfor Hardangerfjorden dei kan alternere produksjonen mellom, slik soneforskrifta krev. Derfor føreslår me fylgjande endring for å oppretthalda lokale arbeidsplassar og regjeringa sitt mål om auka foredling: Selskap med lokal tilhøyrighet og videreforedlingstjenester innan verkeområdet, skal framleis ha høve til konsernbiomasse etter rekneskapslova 1-3 også med selskap utanfor verkeområdet, men innan Region Vest. Kvam herad vil også gjera merksam på at det er gjeven løyve til akvakultur for visningsføremål i Hardangerfjorden. Dette anlegget er ein del av satsinga på turisme i Kvam og også eit viktig element ved nyrekruttering til næringa i form av synliggjering 11

12 av kva akvakultur er. Det vert derfor bede om at slike løyver i si heilskap vert fritekne for produksjonsreduksjon. Kvam herad føreslår at FKD let ein samanslutninga av oppdrettsbedriftene, slik som Hardangerfjordlauget, ha mogelegheit til å kunne styre ståande biomassen i Hardanger under oppsyn med myndigheitene. Slik at intensjonen om å stanse vidare oppbygging av biomasse vert nådd. Kvam herad meiner også at FKD må leggja press på aktørar som tek ut resursar langs lakseførande vassdrag og fjordar, slik som Statnett, elveeigarlag, oppdrettarar og andre partar til å samarbeide konstruktivt. Dette for å sikre at måla til regjeringa angåande levevilkår og auka rekruttering av villfisk til elvane i Hardanger vert nådd. I eit langsiktig utviklingsperspektiv for Hardanger, føreslår Kvam herad at det bør føreligge om oppheving av forskrifta, når måla for tiltaka er nådd. Ei slik føresegn bør det liggje til rette for når bærekrafta er stetta. Framlegg frå Randi M. Storaas, SV: Forslag til endringar frå Kvam SV med raudt Kvam herad var ved høyringa i 2009 positiv til at det vart sett i verk tiltak for å betra tilhøva for villfisken, men også for ei vidare berekraftig utvikling av oppdrett i Hardangerfjorden. Slik me ser det no legg forskrifta opp til vesentlige reduksjonar i faktisk produksjon av oppdrettsfisk av laks og aure i heile Hardangerfjorden. Dette er ikkje i samsvar med det me ved sist høyring oppfatta som ein stabilisering av mengd biomasse i fjorden. På denne bakgrunn ber Kvam herad om at det vert greidd ut kva konsekvensar ein slik reduksjon vil ha for kommunen og dei bedrifter som vert skadelidande, både økonomisk og sysselsettingsmessig. 3: Det geografiske verkeområdet er ved denne høyringsrunden utvida til også å gjelda lokalitetar i Langenuen, utan at det tillatne biomassetaket er heva. Kvam herad vil derfor be om at ein legg til grunn maksimum biomasse i 2008 registrert på dei lokalitetane som no vert teken med, og legg dette til i grunnlaget for MTB for heile verkeområdet. Føreslår at dette punktet går ut, fordi forskarane gjennom fleire år har peika på at biomassen i fjorden må halverast for å oppnå eit berekraftig havbruk (dvs grense på tonn). Kulepunkt 3 er i motstrid til det me seier i kulepunkt 1 om at Kvam herad ynskjer ei berekraftig utvikling, difor bør dette punktet gå ut. Kvam herad treng ikkje sei noko om dette. ( 6: Kvam herad føresett at det i ei framtidig forskrift vert lagt opp til at taket på tonn maksimalt tilletne biomasse (MTB) kan nyttast reelt og ikkje vert ståande, som ein teoretisk oppnåeleg grense av summen av tillatne løyver innan det geografiske verkeområdet.) (Oppdrettsverksemder som har sine lokalitetar innan Kvam herad sine grenser, ligg i eit område som i sommarhalvåret er svært lite påverka av lakselus samanlikna med resten av fjorden.) Føreslår å ta ut setninga over, fordi dette er direkte feil. (Alle sjøaureelvar i Kvam, midtre Hardangerfjorden og deler av Kvinnherad er stengde for fiske i frå 2010 i ein 5årsperiode pga at lakselus har tatt knekken på det meste av 12

13 sjøauren som skulle kome attende til elvane for å gyta. Vill laks og aure er sterkt trua. Dette finst det solid dokumentasjon på, har vore kartlagt gjennom 12 år. Let me det stå viser det at me ikkje har kunnskap om dei faktiske tilhøva eller at me ikkje ynskjer å sjå den reelle situasjonen.) Kvam herad meiner at ein i prosessen fram mot å stabilisera biomassen på 2008 nivå, må leggja særleg vekt på ansiennitetsprinsippet og lokalt eigarskap, (ved å unngå avgrensing av produksjonen i det geografiske verkeområdet for desse). Føreslår at det inni parantesen går ut, fordi det må gjerast tiltak i fjorden, og det ser litt underleg ut at Kvam herad som ikkje har kunnskap om korleis tiltak bør gjerast, prøver å diktera løysingar. Føreslår heller å sei det slik: Kvam herad ber om at det vert teke spesielt omsyn til dei lokalt eigde aquakultur-verksemdene. Dei er svært viktige for sysselsetjinga og verdiskapinga i kommunen. Kvam herad ber om at mindre bedrifter, som har lokal bearbeiding av produkta, vert skjerma. Slike bedrifter er viktige kvinnearbeidsplassar. Desse verksemdene vil ikkje vera levekraftige utan tilstrekkjeleg leveranse av fisk frå oppdrettarane som leverer fisken sin til lokal bearbeiding. Dette tiltaket er viktig for å nå regjeringa sine mål om auka foredlingsgrad og sysselsetting, spesielt i utkantstrok. Til 7: Saman med soneforskrifta til Mattilsynet, vil tiltaket om eigen konsernbiomasse innanfor Hardangerfjorden også ramme hardast mindre oppdrettsbedrifter. Slike bedrifter har få områder utanfor Hardangerfjorden dei kan alternere produksjonen mellom, slik soneforskrifta krev. Derfor føreslår me fylgjande endring for å oppretthalda lokale arbeidsplassar og regjeringa sitt mål om auka foredling: Selskap med lokal tilhøyrighet og videreforedlingstjenester innan verkeområdet, skal framleis ha høve til konsernbiomasse etter rekneskapslova 1-3 også med selskap utanfor verkeområdet, men innan Region Vest. Kvam herad vil også gjera merksam på at det er gjeven løyve til akvakultur for visningsføremål i Hardangerfjorden. Dette anlegget er ein del av satsinga på turisme i Kvam og også eit viktig element ved nyrekruttering til næringa i form av synliggjering av kva akvakultur er. Det vert derfor bede om at slike løyver i si heilskap vert fritekne for produksjonsreduksjon. Føreslår at dette punktet går ut. (Ein gjennomarbeidd framtidig plan for heile fjordområdet bør vera styringsreiskap for kvar det bør skje reduksjon og kvar anlegg kan flyttast til.) I eit langsiktig utviklingsperspektiv for Hardanger, føreslår Kvam herad at det bør føreligge om oppheving av forskrifta, når måla for tiltaka er nådd. Ei slik føresegn bør det liggje til rette for når bærekrafta er stetta. Røysting over om det skulle haldast punktvis avrøysting: Lars Ragnvald Djupevåg, V og Even Øyri, Ap hadde permisjon frå møtet. Det var difor 25 røysteføre i saka. 15 av 25 representantar gjekk i mot punktvis avrøysting. Vedtak: Det vart ikkje halde punktvis avrøysting! 13

14 Randi M. Storaas, SV sitt framlegg vart sett opp mot Herleif Tveit, Sp sitt framlegg. Randi M. Storaas, Sv sitt framlegg fekk 7 røyster og fall mot 18 røyster. Herleif Tveit, Sp sitt framlegg fekk 18 røyster og vart vedteke. HST-024/11 Vedtak: Kvam herad var ved høyringa i 2009 positiv til at det vart sett i verk tiltak for å betra tilhøva for villfisken, men også for ei vidare berekraftig utvikling av oppdrett i Hardangerfjorden. Slik me ser det no legg forskrifta opp til vesentlige reduksjonar i faktisk produksjon av oppdrettsfisk av laks og aure i heile Hardangerfjorden. Dette er ikkje i samsvar med det me ved sist høyring oppfatta som ein stabilisering av mengd biomasse i fjorden. På denne bakgrunn ber Kvam herad om at det vert greidd ut kva konsekvensar ein slik reduksjon vil ha for kommunen og dei bedrifter som vert skadelidande, både økonomisk og sysselsettingsmessig. 3: Det geografiske verkeområdet er ved denne høyringsrunden utvida til også å gjelda lokalitetar i Langenuen, utan at det tillatne biomassetaket er heva. Kvam herad vil derfor be om at ein legg til grunn maksimum biomasse i 2008 registrert på dei lokalitetane som no vert teken med, og legg dette til i grunnlaget for MTB for heile verkeområdet. 6: Kvam herad føresett at det i ei framtidig forskrift vert lagt opp til at taket på tonn maksimalt tilletne biomasse (MTB) kan nyttast reelt og ikkje vert ståande, som ein teoretisk oppnåeleg grense av summen av tillatne løyver innan det geografiske verkeområdet. Oppdrettsverksemder som har sine lokalitetar innan Kvam herad sine grenser, ligg i eit område som i sommarhalvåret er svært lite påverka av lakselus samanlikna med resten av fjorden. Kvam herad meiner at ein i prosessen fram mot å stabilisera biomassen på 2008 nivå, må leggja særleg vekt på ansiennitetsprinsippet og lokalt eigarskap, ved å unngå avgrensing av produksjonen i det geografiske verkeområdet for desse. Kvam herad ber om at konsern med mindre enn 10 konsesjonar, og har lokal bearbeiding av produkta, vert skjerma. Lokale bearbeidingsbedrifter, slik som Hardanger fiskeforedling AS, er viktige kvinnearbeidsplassar. Desse verksemdene vil ikkje vera levekraftige utan tilstrekkjeleg leveranse av fisk frå oppdrettarane som leverer fisken sin til lokal bearbeiding. Dette tiltaket er viktig for å nå regjeringa sine mål om auka foredlingsgrad og sysselsetting, spesielt i utkantstrok. Til 7: Saman med soneforskrifta til Mattilsynet, vil tiltaket om eigen konsernbiomasse innanfor Hardangerfjorden også ramme hardast mindre oppdrettsbedrifter. Slike bedrifter har få områder utanfor Hardangerfjorden dei kan alternere produksjonen mellom, slik soneforskrifta krev. Derfor føreslår me fylgjande endring for å oppretthalda lokale arbeidsplassar og regjeringa sitt mål om auka foredling: Selskap med lokal tilhøyrighet og videreforedlingstjenester innan verkeområdet, skal framleis ha høve til konsernbiomasse etter rekneskapslova 1-3 også med selskap utanfor verkeområdet, men innan Region Vest. 14

15 Kvam herad vil også gjera merksam på at det er gjeven løyve til akvakultur for visningsføremål i Hardangerfjorden. Dette anlegget er ein del av satsinga på turisme i Kvam og også eit viktig element ved nyrekruttering til næringa i form av synliggjering av kva akvakultur er. Det vert derfor bede om at slike løyver i si heilskap vert fritekne for produksjonsreduksjon. Kvam herad føreslår at FKD let ein samanslutninga av oppdrettsbedriftene, slik som Hardangerfjordlauget, ha mogelegheit til å kunne styre ståande biomassen i Hardanger under oppsyn med myndigheitene. Slik at intensjonen om å stanse vidare oppbygging av biomasse vert nådd. Kvam herad meiner også at FKD må leggja press på aktørar som tek ut resursar langs lakseførande vassdrag og fjordar, slik som Statnett, elveeigarlag, oppdrettarar og andre partar til å samarbeide konstruktivt. Dette for å sikre at måla til regjeringa angåande levevilkår og auka rekruttering av villfisk til elvane i Hardanger vert nådd. I eit langsiktig utviklingsperspektiv for Hardanger, føreslår Kvam herad at det bør føreligge om oppheving av forskrifta, når måla for tiltaka er nådd. Ei slik føresegn bør det liggje til rette for når bærekrafta er stetta. 15

16 16

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Ullensvang herad Ungdomsrådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Ungdomsrådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtedato: 31.08.2012 Møtetid: Kl. 08:30 10.00 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 031/12-035/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes

Kvam herad. Arkiv: N-634 Objekt: Uttale frå Kvam herad i samband med søknad om ny lokalitet for oppdrett av matfisk av laks og aure ved Tveitnes Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 18.01.2008 002/08 JONE Kvam heradsstyre 05.02.2008 005/08 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-391 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 15.04.2005 009/05 INGR Kvam formannskap 19.04.2005 085/05 INGR Kvam heradsstyre 03.05.2005 041/05 INGR Avgjerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt gjort kjent

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling

Kvam herad VALNEMND. Møteinnkalling Kvam herad VALNEMND Møteinnkalling Møtedato: 07.12.2007 Møtestad: Rådhuset Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til fellessekretariatet, tlf. 56 55 30 00.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår

Kvam herad. Arkiv: N-146 Objekt: Aksjeselskapet Sandven hotel - Søknad om endring av lånevilkår Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.09.2008 078/08 LARVIK Kvam heradsstyre 14.10.2008 132/08 LARVIK Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.:

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 20.05.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:20: Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 026/08-031/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 29.04.2014 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 027/14-034/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN Jnr.1135.11 Sos Fiskeri og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO HØYRINGSUTTALE - UTTKAST TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILTE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN Samarbeidsrådet for

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 18.10.2012 Møtetid: Kl. 15:00 Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Saksnr.: 097/12-105/12 Følgjande medlemmer møtte Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: Kl. 15:45 17:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Sjur K Jaastad

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet

Austevoll kommune. Møteprotokoll Formannskapet Austevoll kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Møtetid: 16:30-19:00 Sak nr: 001 006/2016 Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Håvard Endre Waage Renate

Detaljer

KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL

KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL KVAM HERAD KVAM HERADSSTYRE MØTEPROTOKOLL Dato: 20.06.2011 Kl.: 16:00 21:20 Stad: Kvam rådhus Saknr.: 057/11-070/11 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Knut Aage Vikøy

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam

Kvam herad. Budsjettvedtak 2010 - punkt 5 og 6. Barnehageutbygginga i Kvam Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam arbeidsmiljøutval 25.01.2010 002/10 LARVIK Kvam formannskap 26.01.2010 004/10 LARVIK Kvam heradsstyre 09.02.2010

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122

Kvam herad. Hardinghuset - vidare arbeid. Arkiv: N Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Lars Erik Klafstad. Arkivsaknr 08/122 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.04.10 030/10 LEKL Kvam heradsstyre 11.05.10 058/10 LEKL Kvam formannskap 25.05.10 032/10 LEKL Valnemnd

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 13:30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 022/15-026/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

M ø t e p r o t o k o l l

M ø t e p r o t o k o l l FINNØY KOMMUNE FORMANNSKAPET M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: Finnøy rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:45 10:00 Møtet vart styrt av: Gro Skartveit Medlemene var innkalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 15.09.2008 Møtet tok til 10:25 Møtet slutta 14:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF

2. gongs handsaming av framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg - Ungdomsheimen - NAF Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 09.02.2015 019/15 LEIKAA Kvam heradsstyre 17.02.2015 011/15 LEIKAA Avgjerd av: Saksh.:

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 26.09.2011 Møtetid: Kl. 14:00 19.40 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 062/11-073/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15

Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Ullensvang herad Formannskapet Møteprotokoll Møtedato: 21.02.2011 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 017/11-025/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.09.2010 Tid: 12:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Liv Kari Eskeland Leder

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908394-2 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer