PORSGRUNN videregående

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN videregående"

Transkript

1 PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok

2 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter 14 Kontoravdelingen 15 IKT-tjenesten 15 Driftsavdelingen 16 Elever med tilretteleggingsbehov 17 Rådgivertjenesten 17 Helsetjenesten 18 Elever med kronisk sykdom 19 Skolebiblioteket 20 Organiseringen av skoledagen og året 21 Studietilbudet 22 Noen praktiske opplysninger 29 Kaféer 29 Reglement for skolen 30 IKT-reglement for skolen 32 Reglement og rettleiing for elever som skal opp til eksamen 33 Eksamen, karakterer og vitnemål 35 Trekkordningen ved eksamen 37 Veiledning i løsning av oppgaver som prøver helhetlig kompetanse 39 Instruks ved gassalarm 45 Branninstruks for skolen 45 Forsikringsavtale for elevene 46 Brukerundersøkelser 46 Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø Kjennetegn på læringsmiljøet vårt: 1. PVS har fokus på læringsarbeidets resultater 2. PVS har godt kvalifiserte lærere 3. PVS gir tilpasset opplæring 4. PVS har nulltoleranse for mobbing 5. PVS er en helsefremmende skole 6. PVS er en tobakksfri skole 7. PVS er en dysleksivennlig skole 2

3 Vel møtt! Som rektor ved skolen er det en glede å ønske nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår ved Porsgrunn videregående skole under mottoet ; Sammen om mestring, mangfold og miljø!. Skolen er en av Telemarks største videregående skoler med om lag 1100 elever og 160 ansatte. Skolen har lokaler på to områder av Campus Kjølnes. Studieforberedende programområder (med studiespesialiserende program innen real, språk, samfunn og formgiving og studieforberedende idrett) finner du på Kjølnes Nord. Yrkesforberedende programområder (design og håndverk, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon og tekniske allmennfag) finner du på Kjølnes Sør. Her finner du også en egen avdeling for opplæring i mindre grupper. Skolen arbeider kontinuerlig med å gjøre det pedagogiske tilbudet så godt som mulig, og vi har bl.a. de siste årene lagt stor vekt på digital kompetanse, dannelse og miljø. Selv om skolen er stor, håper vi at hver enkelt finner seg til rette hos oss, og at vi gjennom samarbeid og fellesskap kan skape et godt og trivelig læringsmiljø med størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Kunnskap gir muligheter! Med ønske om et lærerikt og godt skoleår! Laila Lerum rektor Til alle elever ved Porsgrunn videregående skole. Velkommen til et nytt skoleår. Et nytt skoleår gir en ny start, nye fag og nye lærere. For en del av dere er det også en helt ny skole. Jeg håper og tror at dere alle kommer til å ha et godt og læringsrikt år her hos oss. Porsgrunn v.g.s. er en god skole med stort mangfold. Skolen har mange linjer og retninger man kan velge. Dette mangfoldet gjør så vi får et godt miljø og venner for livet. Det er flott at så mange elever med forskjellige retninger og interesser går på samme skole og er venner med hverandre. Vi går jo på skole får å lære, og skolen vår legger ingen hindringer i veien for oss. Men dette er en videregående skole, og man har ansvar for sin egen læring. Ledelsen og lærerne legger til rette for oss, men det er vi som må gjøre jobben. Ledelsen på denne skolen hører på elevenes meninger, og det er der min rolle som elevrådsleder kommer inn, for jeg skal fronte deres meninger. Det er viktig at ledelsen, lærere og elevene har en god kommunikasjon. Elevenes meninger kommer frem på elevrådsmøter, så jeg håper mange av dere vil engasjere dere, så vi sammen skal få den skolen elevene ønsker seg. Er det ting dere brenner for er det viktig at man sier i fra og fronter sin egen mening. Det er da viktig å benytte de riktige kanalene. For meg er elevengasjement viktig. Lykke til med skoleåret 2009/2010! Tonje Markset Lia Elevrådsleder 3

4 Skolens råd og utvalg Elevrådet ved en videregående skole spiller en viktig rolle. Elevrådet ved Porsgrunn videregående skole består av tillitselever fra alle basisgruppene. Fra elevrådet blir det valgt representanter til ulike verv. Viktigst er de som skal sitte i styret. Elevrådet har representanter i Telemark fylkeselevråd og i skolemiljøutvalget ved Porsgrunn videregående skole. Vi deltar i internasjonalt solidaritetsarbeid. Porsgrunn videregående skole har et aktivt elevråd. Det kreves innsats fra de som skal sitte i elevrådet, men det er svært interessant og engasjerende arbeid. Som regel får alle som er interessert, en eller annen ansvarsoppgave. Du får også være med på kurs i elevrådsarbeid. Bli med i elevrådet! Basisgruppelærerråd består av basisgruppens faglærere. Oppgaver er blant annet å drøfte spørsmål som gjelder samordning av opplæringen i ulike fag, vurdere behov for særskilt hjelp, drøfte ordens- og atferdskarakterer og behandle spørsmål om turer og ekskursjoner. I enkelte saker har elevenes tillitsvalgte anledning til å være til stede. Skoleutvalg/skolemiljøutvalg består av disse representantene: 2-3 arbeidsgiverrepresentanter 2 elevrepresentanter 2 representanter fra pedagogisk personale 1 representant fra ikke-pedagogisk personale Utvalget skal arbeide for at det etableres gode, forpliktende samarbeids- og rådgivingsrutiner med sikte på effektiv drift og utvikling av skolen. Rådet er rådgivende organ for rektor i følgende saker: plansaker og årsmelding regnskap og budsjett skolereglement ordning av undervisningen skolens faglige tilbud større byggearbeider og utstyrskjøp større organisasjonsendringer 4

5 Skolens pedagogiske ledelse Rektor Laila Lerum Overordnet ansvar for virksomheten. Skolens øverste faglig-pedagogiske leder. Strategi, budsjett, medbestemmelse, informasjon Studierektor Tom Holmberg Rektors stedfortreder Leder for studieforberedende programområder (studiespesialiserende program realfag, språk, samfunn og formgiving, studieforberedende program idrettsfag og påbygging til generell studiekompetanse). Daglig leder for avdeling Kjølnes Nord. Studierektor Inger Andersen Kise Leder for yrkesforberedende programområder (programområdene medier og kommunikasjon, design og håndverk, teknikk og industriell produksjon og tekniske allmennfag), opplæring i mindre grupper og grunnkompetanse. Daglig leder for avdeling Kjølnes Sør. Avdelingsleder Lene Dahl Kullvik Samfunns- og økonomifag Avdelingsleder Roy Bjurholt Medier og kommunikasjon 5

6 Avdelingsleder Jarl Hagen Idrettsfag Avdelingsleder Heidi H. Halvorsen Realfag Avdelingsleder Heidi Torsholt Teknikk og industriell produksjon og kjemi- og prosessfag Tekniske allmennfag Avdelingsleder Inger Garstad Jørgensen Design og håndverk Formgivingsfag Avdelingsleder Kjetil Larsen Språkfag Avdelingsleder Mona Kallevig Berg-Jensen Spesialpedagogiske tiltak, tilpasset opplæring, særinntak, avdeling for opplæring i mindre grupper, karriereveiledning og sosialpedagogisk tjeneste elevassistenter, helse 6

7 Skolens lærere Andersen, Odd Bjørnar F Matematikk, naturfag Bjaaland, Torstein Politikk, individ og samfunn, historie Andersen, Olav-Marius Norsk, historie, religion Bjurholt, Roy Mediefag Andersen, Sandra B. Norsk, samfunnsfag, engelsk Bjørgaas, Arne Matematikk, geografi Ausland, Lill Aina Design og håndverk, engelsk Borgeraas, Olav Kjemi/prosessfag Berg-Jensen, Mona Samfunnsfag Breirem, Trine Naturfag, kjemi, geografi Bergan, Lisbeth Mediefag Brekken, Jorhild Engelsk, tysk, historie Bergersen, Staale André Mediefag Brubakken, Ingrid Norsk Bjaaland, Katrine Kjemi, naturfag Bruun, Christian Engelsk, historie, samfunnsfag, rettslære 7

8 Bu, Roar Kjemi/prosessfag, mekaniske fag Fjelddalen, Thomas Mediefag Buen, Terje Politikk, individ og samfunn, samfunnsfag, historie Frøystveit, Ole Kristian Samfunnsøkonomi, matematikk, samfunnsfag Doksrød, Ellen Spes.ped, religion Dyrseth, Hans Ole Kjemi/prosessfag Ekholt, Per-Kristian Matematikk, fysikk Gausnes, Tina Kommunikasjon og kultur, fransk, norsk Grønmark, Gyri Norsk, økonomiske fag, samfunnsfag, mediefag Gulbrandsen, Per Paaske Politikk, individ og samfunn, engelsk, norsk Evertz, Manfred Formgivingsfag Hagen, Anne Scott Engelsk, kjemi/prosessfag Feistritzer, Daniela Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk Finborud, Knut Amund Norsk, historie, geografi, samfunnsfag, IT-fag, MK Hagen, Jarl Idrettsfag Halvorsen, Heidi Solberg Biologi, matematikk, naturfag 8

9 Hammervold, Peter Kjemi/prosessfag Joakimsen, Stig Fransk, tysk, samfunnsfag Hansen, Geir Design og håndverk, Kroppsøving Johannesen, Ranveig Norsk Hewitt, Peter Mediefag (design) Johansen, Kenneth Mediefag Hobæk, Inger Mediefag, samfunnsfag Jonassen, Frode Skau Idrettsfag Holmberg, Tom Matematikk, fysikk, biologi, rettslære Holmer, Anna Lisa Design og håndverk Jonskås, Jorunn Matematikk Jørgensen, Inger Garstad Design og håndverk Høvset, Anne Sofie Norsk, engelsk, religion/etikk, kommunikasjon og kultur Jensen, Marianne Dall Design og håndverk Jørgensen, Vidar Engelsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi Karlsen, Ania Engelsk, tysk, fransk 9

10 Karlsen, Heidi Katrin Idrettsfag Kullvik, Lene Dahl Norsk, rettslære Kashingo, Issa Kjemi/prosessfag Kvammen, Anne Idrettsfag Kise, Inger Andersen Norsk, engelsk, historie Kaasene, Jan Magne Idrettsfag Kjærra, Sigrun Design og håndverk Larsen, Kjetil Norsk, idrettsfag Kjørholt, Egil Norsk, tysk Larsen, Øystein Matematikk, naturfag Kleppen, Signe Formgivingsfag, design og håndverk Lauvhjell, Nelly Raddum Norsk, spes.ped. Knutsen, Solveig Øvreberg Idrettsfag Lervik, Mons Idrettsfag, Religion/etikk Kormanski, Lilja Engelsk, mediefag Lorck, Marianne Kjemi/prosessfag, realfag 10

11 Mathisen, Aage Rettslære, samfunnsfag Raphaug, Maria Basisfag Mæland, Helge Idrettsfag, samfunnsfag, norsk, historie, politikk, individ og samfunn Nordmark, Ole Biologi, kjemi, naturfag Reisjø, Inger Engelsk, Fransk, religion/etikk Rene, Sidsel Kjemi/prosessfag, naturfag Norendal, Audhild Norsk, religion/etikk, historie Rimmereide, Margareth Norsk, matematikk Odden, Einar Kjemi/prosessfag Risdal, Torstein Matematikk, fysikk Ottesen, Tine Naturfag, matematikk Risdal, Trond Matematikk, geografi Paus, Espen Matematikk, naturfag, biologi Rise, Ståle Prosessfag Pettersen, Siw Tone Realfag, prosessfag Rubilar, Kristine Haugen Spansk. samfunnsfag 11

12 Røland, Lene Mediefag Storaker, Marit Fadum Norsk, religion/etikk Samuelsen, Bjørn Øyvind Kjemi/prosessfag, mekaniske fag Strand, Thor Engelsk, historie Sande, Kjell-Rune Naturfag, matematikk, kroppsøving Strøm, Trine Formgivingsfag Sem, Anne Elisabeth Norsk, engelsk Sælid, Anne Mette Idrettsfag Simonsen, Lisbeth Norsk, historie, samfunnsfag Sønstebø, Lise Idrettsfag Skaugen, Anne Mette Engelsk, tysk, samfunnsfag Sørdal, Birgitte Idrettsfag, formgiving Slettemeås, Hanne Staver Idrettsfag, norsk Sørensen, Helge Norsk, historie Spinnvåg, Øystein Norsk, tysk Tangerås, Rune Kjemi/prosessfag 12

13 Teien, Bård Design og håndverk Valvik, Svein Inge Økonomiske fag, idrettsfag Tellefsen, Bente Kjemi/prosessfag Vartdal, Terje Matematikk, geografi Terzan, Maria Norsk, spansk Verpe, Torleif Samfunnsfag Thommesen, Kjersti Nyhus Design og håndverk Vik, Per Furuvald Mediefag Torsholt, Eli Raak Formgivingsfag, design og håndverk Vinkenes, Arild Fysikk, matematikk, Teknologi og forskningslære Torsholt, Heidi Kjemi/prosessfag Værland, Ellen Design og håndverk Trovi, Frank Mediefag, norsk, engelsk Wahab, Bahar Matematikk Tveit, Geir Olav Kjemi/prosessfag Wallestad, Truls Idrettsfag, historie, samfunnslære 13

14 Ystad, Anne Norsk, historie Aas, Ranveig Design og håndverk Ødegård, Siri Mediefag Aasbø, Gunnar Tysk, engelsk, historie Åkerlund, Truls Mediefag Skolens miljøarbeidere/assistenter Bjelland, Kristin Haugom, Sebastian Mortes Falch-Pedersen, Vegar Lauritzen, Lisbeth Kjos Hartmann, Aina Lanner, Alejandro Haugerud, Isak Rahm, Kjersti Takvam 14

15 Kontoravdelingen Kontorleder Brit Humblen Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. Her kan du også få skolebevis og henvende deg hvis du har spørsmål om lån og stipend til utdanning. Kontoret har ansvar for skoleskyss og ordner drosjetransport i sykdomstilfeller. For elevene har kontoret åpningstid fra kl Konsulent Konsulent Konsulent Sekretær Sekretær Berit Bergland Anita Aa. Bukta Gunvor Ramsåsen Elin K. Steinsbu Susan Trujillo IKT-tjenesten Systemansvarlig Tom Barhaughøgda Skolen har et stort datanettverk med flere hundre datamaskiner. Drift av dette er ansvarsområdet for systemansvarlig. 15

16 Driftsavdelingen Driftsleder Egil Andreassen Brannvernleder. Verneleder. Ansvar for byggforvaltning og utleie, vedlikehold, renhold, inventar, utstyr, transport, nøkler/låssystemer, alarmer/sikkerhet, HMS Renholder Renholder Renholder Renholder Oddveig Evensen Laila Johansen Ahmed Ali Omar May Britt Sivertsen Renholder Ledende renholder Renholder Renholder Ragni Langangen Kari Midtbøen Marianne Nystad Adama Odden Renholder Torhild Rosseland Renholder Torunn Thomassen Vaktmester Vaktmester Vaktmester Vaktmester Magne Grini Steinar Holbø Bjørn H. Hauk Ragnar Johansen 16

17 Elever som har behov for ekstra hjelp og tilrettelegging Rådgivertjenesten Skolen har fire rådgivere som står til elevenes disposisjon. Det er to rådgivere for studieforberedende program og to for yrkesforberedende. Rådgiver Nord Rådgiver Nord Rådgiver Sør Rådgiver Sør Sosialpedagog Karriereveileder Sosialpedagog Karriereveileder Torleif Verpe Anne Ystad Anna Lisa Holmer Gyri Grønmark Hjelpetiltak ved eksamen og heldagsprøver Noen elever trenger spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamener. Det kreves dokumentasjon fra sakkyndig hold, f.eks. lege, psykolog, logoped eller PPT. Det stilles spesielle krav til uttalelsene fra sakkyndig hold. Derfor bør du ta kontakt med rådgiver på forhånd. Rådgiver har søknadsskjema. Det er lurt å ordne dette i god tid før prøver og eksamener. Frist er 15. mars. Rådgiverne hjelper elever som har personlige og sosiale vansker som virker inn på skolearbeidet. Hvis det er nødvendig, formidler de kontakt med PP-tjenesten eller helse- og sosialvesenet. Rådgiverne har taushetsplikt, og opplysninger blir formidlet videre bare etter avtale med elev/foresatt. Rådgiverne hjelper elevene med fagvalg og valg av videre utdanning, og de er behjelpelige med å fylle ut søknader om opptak til videre studier. Yrkesorientering gis av karriereveilederne. Elever som ønsker å slutte skolen, må henvende seg til rådgiveren. Disse elevene vil deretter bli kontaktet av den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Søknad om spesialundervisning Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett på spesialundervisning (jfr. Opplæringslova 5-1,1. ledd). Søknad om inntak på særskilt grunnlag er ikke søknad om spesialundervisning. Søknad om spesialundervisning kan legges ved når en søker om inntak på særskilt grunnlag. Før fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det legges ved en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva for opplæringstilbud som bør gis. (jfr. Opplæringslova 5-3, 1. ledd). Etter hovedinntaket på særskilt grunnlag får de videregående skolene tildelt en ressurs til spesialundervisning. Skolene fordeler denne ressursen ut fra en vurdering av søkeren til skolen og i samsvar med Opplæringslova

18 Helsetjenesten Helsesøster Lillian Strand Det er mange tanker, følelser og situasjoner som kan dukke opp i den løsrivingsprosessen som ungdomstida er. Da kan det å ha en fagperson å snakke med - som verken tilhører skolen eller familien være til hjelp. Helsesøster har kontor både på Kjølnes Nord og Kjølnes Sør. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom et av kontorene når du trenger noen å snakke med. Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige følelser; bl.a. ensomhet, nedstemthet, tristhet, aggresjon, sorg Livssituasjon; forholdet til skole, venner, forelskelse/kjæreste, foreldre osv. Rus Seksualitet; homo-/heterofili, biseksualitet Prevensjonsveiledning; inkl. resept på hormonelle prevensjonsmidler og gratis kondomer Seksuelt overførbare sykdommer Graviditet Abort Kosthold og fysisk aktivitet Vansker i forhold til mat Andre mer eller mindre alvorlige forhold og opplevelser som virker inn på hvordan du har det, og som går ut over trivselen din For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og andre instanser. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Helsesøster har taushetsplikt! NÅR HELSESØSTER ER Å TREFFE: Kjølnes Nord: Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Kjølnes Sør: Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Du kan også nå meg på: Direkte telefon Kjølnes Nord: , Kjølnes Sør: , mobiltelefon: , E-post: PP-tjenesten Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PP-tjenesten arbeider med mange ulike typer henvendelser fra elever, som eksempel: - fagvansker (behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker) - vansker i forbindelse med overgang til videregående skole - mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster. PP-tjenesten har fast møtetid på skolen hver uke. 18

19 Retningslinjer vedrørende elever med kronisk sykdom Alle elever har rett til å få tilrettelagt opplæringen ut fra sine forutsetninger slik at innlæring kan skje tilnærmet like godt for alle skolens elever. Kronisk sykdom. Med kronisk sykdom menes i denne sammenheng en vedvarende eller stadig tilbakevendende lidelse som påvirker læringssituasjonen. Lidelsen må dokumenteres med erklæring fra sakkyndig/lege. Koordinering. Kontaktlærer koordinerer tilretteleggingen for eleven, men den enkelte faglærer har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak. Dersom tilretteleggingen krever ekstra ressurser, meldes dette til avdelingsleder for elevtjenester som koordinerer det videre arbeidet. Prøver. Elever med behov for særskilt tilrettelegging ved prøver og lignende skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fagene. Tiltakene må være tilpasset behovene til den enkelte og være egnet til å utlikne problemene til eleven så langt råd er. Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen og prøver gjennom året. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fagene. Krav om særskilt tilrettelegging må rettes til rådgiver i god tid før aktuell prøvedag eller så snart som mulig. Eleven må orientere faglærer om innvilgete rettigheter i god tid før prøva. Fravær. Når en elev uforskyldt er borte fra undervisningen, har skolen et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at eleven kan ta igjen det forsømte. Dersom eleven er kjent med når et slikt fravær vil finne sted, må eleven i god tid informere kontaktlærer og faglærer om dette. Skolen bør så legge til rette for at eleven kan gjøre en innsats for å kompensere for fraværet. Ved lengre innleggelse på sykehus har kontaktlærer ansvar for at opplæringen skjer i samarbeid med sykehuset. Vitnemål. Skolen er pålagt å registrere alt fravær fra opplæringen. Fraværet føres på vitnemålet. Ved langvarig eller kronisk sykdom (som medfører fravær utover 14 dager) kan kontaktlærer etter søknad redusere fraværet med opptil 14 skoledager i et skoleår. Skolen bør i slike tilfeller legge til rette for at eleven kan gjøre en innsats for å kompensere for dette fraværet. Årsaken til fravær kan kreves ført på dokumentasjonen. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. Ikke vurdering. Manglende oppfylling av målene i læreplanen i et fag, for eksempel på grunn av stort fravær, vil kunne føre til at faglærer ikke kan gi vurdering i faget. I så fall skal dette varsles i god tid. Taushetsplikt. Elever med kroniske lidelser må behandles med respekt for sin lidelse. Informasjon som skolen mottar i forbindelsen med lidelsen, må behandles fortrolig så sant annet ikke er avtalt med eleven. Skolen skal ta hensyn til elever med kroniske lidelser. Opplæringen skal tilrettelegges slik at disse får et tilbud tilnærmet like godt det øvrige elever får! Elever med behov for spesialundervisning må søke om inntak på særskilt grunnlag innen 1. februar for neste skoleår. Kontaktlærer og rådgiver kan veilede. 19

20 Skolebiblioteket Bibliotekar Kjølnes Nord Eva Olsen Bibliotekar Kjølnes Sør Tone Hogstad Generelle opplysninger Skolebiblioteket ligger midt i bygningen i 2. etasje på Kjølnes Nord og 1. etasje i det nordlige bygget på Kjølnes Sør. Her finner du kombinert utlåns- og studieavdeling, tidsskriftkartotek og datamaskiner med internett. Biblioteket er bemannet hele skoledagen med unntak av midttimen/spisefri. På biblioteket kan du finne mye av det du trenger å lese eller slå opp i forbindelse med oppgaver. Her er bord for grupper hvor du kan arbeide med fagene dine eller slå deg ned med en god bok. Spise og drikke må du gjøre et annet sted! Det er ikke tillatt på biblioteket! Bok- og medietilbud Elevbiblioteket har ca bøker. Bokmassen består av leksika, oppslagsverk, faktabøker (fagbøker), romaner, noveller og lyrikk, mange tidsskrifter og aviser. Ordning av bøkene Skolebibliotekets hyller er ordnet etter samme system som det vi finner i folkebibliotekene. Det vil si at skjønnlitteraturen er ordnet alfabetisk etter forfatterens navn, mens faglitteraturen er ordnet etter emnenummer. Søking skjer ved hjelp av datamaskin. Utlån De fleste bøkene i biblioteket er til hjemlån. Unntatt er leksika, ordbøker og andre oppslagsverk. Slike bøker er merket Ikke til hjemlån. I forbindelse med prosjekt og andre større arbeider vil vi ofte samle bøker og annet materiale og unnta dette fra hjemlån i den aktuelle arbeidsperioden slik at det blir best mulig fordeling blant elevene. Ved hjemlån registrer bibliotekaren utlånet på datamaskin. Lånetiden på bøker er 4 uker, annet materiell har ulike frister. Dersom utlånte bøker/medier ikke blir returnert, kan det føre til nedsatt ordenskarakter. Tapte bøker må erstattes fullt ut. Bibliotekorientering I løpet av den første måneden vil VG1-elevene bli invitert til biblioteket og få en orientering. Informasjon til elever og foresatte om opplæringen For å gi informasjon til deg bruker skolen en læringsplattform som heter Fronter. Adressen er https://fronter.com/telemarkvgs/. Dette er et internettbasert program der skolens ansatte og skolens elever kan kommunisere gjennom et elektronisk meldingssystem. Her har du din egen hjemmeside (kalt Min side ). Her får du opplysninger om hva som skjer på skolen. Du har tilgang til skolens årsplan, eksamensplan og planer for de enkelte fag. Hver fredag legges det også ut en egen ukeavis På blokka som nærmere beskriver hva som skjer kommende uke. 20

21 Du er pålagt å følge med på Fronter. Her legger lærerne ut beskjeder til deg, og her kan du se ditt registrerte fravær, dine anmerkninger og dine karakterer. Lærerne legger ut studiemateriell og innleveringsoppgaver på Fronter. Her laster du opp dine besvarelser/innleveringer. Alle elever får brukernavn og passord for å kunne logge seg inn. Dette må oppbevares slik at andre ikke for tilgang. Dine foresatte får tilgang gjennom deg. Generell informasjon om skolen gis på skolens hjemmeside Organisering av skoledagen og -året Vårt mål er å gi et best mulig opplæringstilbud til elevene. Læringsøktene er, så langt det har vært mulig, lagt ut som arbeidsøkter på 95 minutter før lunsj og 45 minutter etter lunsj. I praktiske fag kan arbeidsøktene være lengre. I øktene på 95 minutter er det lagt inn 5 minutter pause som tas ut når læreren synes det passer. Det pedagogiske innholdet er likevel det viktigste. Elevene må derfor ta aktivt del i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Kontaktlærer Alle elever vil være knyttet til en kontaktlærer. Kontaktlærer vil gjennom løpende veiledning av den enkelte elev kvalitetssikre og styrke elevenes innsats faglig og miljømessig. Kontaktlærer skal bidra til en brukerorientert skole med utgangspunkt i elevens behov. Kontaktlærer har ansvar for en tett oppfølging av eleven. Han/hun skal være tilgjengelig gjennom skoledagen, og han skal sikre et godt samarbeid med hjemmet. Studietimer Vi vet at mange elever kunne gjort en bedre jobb med hjemmearbeidet om tid og veiledning ble lagt til rette. Mange er travelt opptatt med fritidsaktiviteter og annet arbeid etter skoletid. For å avlaste elevene i arbeidet med forberedelse og etterarbeid til undervisningen tilbys elevene mulighet til slikt arbeid innenfor skoledagen. Studietimene vil ikke kunne være felles eller ha samme omfang for alle elevene. Programområdet og fagvalget vil avgjøre dette. Noen studietimer vil også kunne bli lagt inn på timeplanen som faste timer for å få god utnyttelse av fagets årsramme.. Elevorganiserte timer Det reserveres tid (8. time tirsdager) til elevorganiserte aktiviteter for alle. Denne timen kan nyttes til elevråd, elevrådsarbeid, skoleavis, trappeshow, basisgruppens time, elevprosjekter, lekser, sosiale aktiviteter etc. Skoledagen er inndelt slik: 1. økt: økt: økt: Pause: Lunsj: økt: økt: Pause: Pause: økt: For skoleåret 2009/2010 ser skoleruta slik ut: August 12.8 Skolestart Oktober Uke 41 ( ) Høstferie November VG1, VG2 og VG3 Studieforberedende har heldagsprøver Desember Siste skoledag Januar 4.1 VG1, VG2 og VG3 Studieforberedende har heldagsprøver 5.1 Første ordinære skoledag Februar Uke 8 ( ) Vinterferie Mars F.o.m t.o.m. 5.4 Påskeferie April 23.4 VG1, VG2 og VG3 Studieforberedende har heldagsprøver Mai 14.5 Fri Juni 18.6 Siste skoledag 21

22 Informasjon om studietilbudet Studieforberedende programområder (studiespesialiserende program og idrettsfag) holder til på Kjølnes Nord, rett sør for Kjølnes ungdomsskole, Porsgrunnshallene og Friskvernsenteret. Innkjøring og parkering er ved Jet-stasjonen på Vallermyrene. Yrkesforberedende programområder (DH, MK, TIP ), tekniske allmennfag (TAF) og opplæring i mindre grupper holder til på Kjølnes Sør (ca. 500 m sør for Kjølnes Nord). Innkjøring via Kjølnes ring på Vallermyrene. Studieforberedende program Idrettsfag VG1 Kode Fellesfag Timer pr. uke Merknad NOR1201 Norsk hovedmål NOR1202 Norsk sidemål 4 Ingen eksamen NOR1203 Norsk muntlig NAT1002 Naturfag 5 Lokalgitt muntlig eksamen MAT1002 Matematikk praktisk (P1) MAT1007 Matematikk teoretisk (T1) 5 Ingen eksamen FSP5118 Tysk 1 FSP5121 Tysk 2 FSP5019 Fransk 1 FSP5022 Fransk 2 4 Ingen eksamen FSP5091 Spansk 1 FSP5094 Spansk 2 ENG1002 Engelsk 5 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen IDR2104 Treningslære Ingen eksamen IDR2001 Aktivitetslære 1 5 Ingen eksamen Programfag til valg IDR3001 Toppidrett 1 IDR3004 Breddeidrett 1 5 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen Sum minimum 35 VG2 Kode Fellesfag Timer pr. uke Merknad NOR1208 Norsk hovedmål NOR1209 Norsk sidemål 4 Ingen eksamen NOR1210 Norsk muntlig SAF1001 Samfunnsfag 3 Lokalgitt muntlig eksamen MAT1003 Matematikk praktisk (P2) MAT1008 Matematikk teoretisk (T2) 3 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen FSP5119 Tysk 1 FSP5122 Tysk 2 FSP5020 Fransk 1 FSP5023 Fransk 2 4 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen FSP5092 Spansk 1 FSP5095 Spansk 2 HIS1001 Historie 2 Ingen eksamen GEO1001 Geografi 2 Lokalgitt muntlig eksamen IDR2002 Aktivitetslære 2 5 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen IDR2004 Treningslære 1 3 Lokalgitt skriftlig eksamen IDR2007 Treningsledelse 1 2 Ingen eksamen IDR2106 Idrett og samfunn Ingen eksamen Programfag til valg IDR3002 Toppidrett 2 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen IDR3005 Breddeidrett 2 5 IDR3007 Friluftsliv 1 Lokalgitt muntlig eksamen IDR3009 Lederutvikling 1 Sum minimum 35 22

23 VG3 Kode Fag Timer pr. uke Merknad NOR1211 Norsk hovedmål Sentralgitt skriftlig eksamen (obligatorisk) NOR1212 Norsk sidemål 6 Sentralgitt skriftlig eksamen NOR1213 Norsk muntlig Lokalgitt muntlig eksamen HIS1002 Historie 4 Lokalgitt muntlig eksamen REL1001 Religion 3 Lokalgitt muntlig eksamen IDR2003 Aktivitetslære 3 5 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen IDR2005 Treningslære 2 5 Sentralgitt skriftlig eksamen IDR2006 Idrett og samfunn 3 Lokalgitt muntlig eksamen IDR2008 Treningsledelse 2 2 Ingen eksamen IDR2009 Treningsledelse 3 2 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen Programfag til valg IDR3003 Toppidrett 3 Lokalgitt muntlig-praktisk eksamen IDR3006 Breddeidrett 3 5 IDR3008 Friluftsliv 2 Lokalgitt muntlig eksamen IDR3010 Lederutvikling 2 Sum minimum 35 Krav til fordyping i felles programfag fra eget programområde: Du må bruke minst 36 uketimer over tre år. Valgfrie programfag: 15 uketimer over tre år kan enten brukes til ytterligere spesialisering/fordypning i programfag fra eget område eller fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Studiespesialisering med programområdene realfag, samfunnsfag og språkfag VG1 Kode Fellesfag Timer pr. uke Merknad NOR1201 Norsk hovedmål NOR1202 Norsk sidemål 4 Ingen eksamen NOR1203 Norsk muntlig NAT1002 Naturfag 5 Lokalgitt muntlig eksamen MAT1002 Matematikk praktisk (P1) MAT1007 Matematikk teoretisk (T1) 5 Ingen eksamen FSP5118 Tysk 1 FSP5121 Tysk 2 FSP5019 Fransk 1 FSP5022 Fransk 2 4 Ingen eksamen FSP5091 Spansk 1 FSP5094 Spansk 2 ENG1002 Engelsk 5 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen KRØ1001 Kroppsøving 2 Ingen eksamen GEO1001 Geografi 2 Lokalgitt muntlig eksamen SAF1001 Samfunnsfag 3 Lokalgitt muntlig eksamen Sum minimum 30 VG2 Kode Fellesfag Timer pr. uke Merknad NOR1208 Norsk hovedmål NOR1209 Norsk sidemål 4 Ingen eksamen NOR1210 Norsk muntlig KRØ1002 Kroppsøving 2 Ingen eksamen MAT1003 Matematikk praktisk (P2) MAT1008 Matematikk teoretisk (T2) 3 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen FSP5119 Tysk 1 FSP5122 Tysk 2 FSP5020 Fransk 1 FSP5023 Fransk 2 4 Sentralgitt skriftlig og/eller lokalgitt muntlig eksamen FSP5092 Spansk 1 FSP5095 Spansk 2 HIS1001 Historie 2 Ingen eksamen 23

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2007 2008 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon 35 98 52 00 Telefax 35 98 02 55 Velkommen til Kragerø

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer