Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten Oppstart høsten NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU"

Transkript

1 Take Credit! Del I og Del II Oppstart høsten 2007 Take Credit! 60 studiepoeng som fjernundervisning Del I og Del II Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå Oppstart høsten studiepoeng som fjernundervisning Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

2 Dette er spesielt viktig å lese hvis du skal søke på Take Credit!: Kvalitetsreformen og Take Credit! Kvalitetsreformen ble innført ved alle universiteter og høgskoler høsten Dette innebærer endring av studieprogram fra grunnfag, mellomfag og hovedfag til bachelor og mastergrad. Dette gjelder også Take Credit! og Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen tilbyr vi et nytt emne SPRÅK. Dette emnet vil erstatte modulene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 8 for detaljer. Vi vil også gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT. Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 6 for detaljer. Oppdateringen av emnene betyr at studieplanen for Del I og II er revidert og fra høsten 2007 må studenter velge mellom 3 forskjellige studieplan. Se side 1 for detaljer. Studenter som har tidligere tatt Take Credit! kurs vil få anledning til å gjøre ferdig sitt Take Credit! studium innen en gitt frist. Take Credit! Del III vil fortsatt bli tilbudt i sin nåværende form, men vil etter hvert bli revidert. Opptak til studiet (side 4) Eksamen (side 14) Take Credit! NTNU-VIDERE: Ta k e C r e d i t!

3 Innholdsfortegnelse Hva er Take Credit! Del I og Del II? 4 Endringer i studieplanen 5 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt 3 Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning 3 Opptak til studiet 4 Opptakskrav 4 Generell studiekompetanse 4 Realkompetanse 4 Dokumentasjon 4 Kopiene må være attestert! 5 Undervisningsplan Take Credit! Del I 6 Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett 6 Undervisningsplan Take Credit! Del II 8 Nytt emne: Språk 8 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I 10 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II 11 Hvor skal søknaden sendes? 13 Pris 13 Eksamen 14 Krav for å få melde seg opp til eksamen 14 Hvor og når blir det eksamen? 14 Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? 14 Eksamen som privatist 14 Eksamenssted for privatister 14 Lån i Statens lånekasse for utdanning 15 Bokliste - Take Credit! Del I 16 Bokliste - Take Credit! Del II 18 Ordbøker Take Credit! Del I og Del II 21 Preparing for Take Credit! 23 Bokbestillingsliste - Take Credit Del I 27 Bokbestillingsliste - Take Credit Del II 29

4 Hva er Take Credit! Del I og Del II? 60 studiepoeng som fjernundervisning et årsstudium i engelsk på universitetsnivå bygger på studieplanen ved Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet (NTNU) Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Hvis du ikke kan studere som heltidsstudent, dvs har jobb eller andre forpliktelser, anbefaler vi at du tar bare en Del om gangen. Endringer i studieplanen Fra og med studieåret 2007/2008 er studieplanen endret. Som ny student, må du velger enten Studieplan A eller Studieplan B. Studieplan A Take Credit! Del I (A) Antall Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 Take Credit! Del II (A) Antall Emne studiepoeng ENG6100 Språk (på nett 12 sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) 6 6 ENG6103 Skriftlig 6 ENG6102 Kulturkunnskap 12 språkferdighet ENG6207 Muntlig 12 ENG6206 Oversettelse 6 språkferdighet Totalt studiepoeng: 30 Totalt studiepoeng: 30 Ta k e C r e d i t!

5 Studieplan B Take Credit! Del I (B) Take Credit! Del II (B) Antall Antall Emne studiepoeng Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 ENG6102 Kulturkunnskap 12 ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett (pilotprosjekt våren 2008) ENG6207 Muntlig språkferdighet ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - 12 ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) Totalt studiepoeng: 36 Totalt studiepoeng: 24 Kun for studenter som allerede har tatt Del I og som ønsker å fullføre årstudium. Studieplan C Take Credit! Del II (C) Antall Emne studiepoeng ENG6204 Fonetikk 6 ENG6205 Grammatikk 6 (siste gang 2007/08) Eller - ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) 12 ENG6206 Oversettelse 6 ENG6207 Muntlig språkferdighet 12 Totalt studiepoeng: 30

6 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen ved NTNU har det faglige ansvaret. NRK har produsert radioprogrammene på Del I. Institutt for drama, film og teater, NTNU har produsert video- og audioprogrammene på Del II. NTNU videre koordinerer samarbeidet, administrerer studiet og gir svar på spørsmål. Utviklinga av Take Credit! er finansiert av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF) og NRK (Del I). Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning Fordypningstillegg eller egne selvstendige fag/emner Take Credit! Del III som fordypningstillegg Må ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Må ta to 15-studiepoengsemner Take Credit! Del III som egne fag/emner Må ikke ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Kan velge å ta bare ett emne eller flere emner I Take Credit! Del III kan du velge mellom seks forskjellige 15-studiepoengsemner. Kursene starter om høsten med eksamen våren etter. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om Take Credit! Del III, som du kan få ved å henvende deg til NTNU videre, tlf / , eller se: Ta k e C r e d i t!

7 Opptak til studiet Opptakskrav Det er ingen formelle krav for å bli tatt opp til studiet, men for å melde deg til eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse. All dokumentasjon i forbindelse med generell studiekompetanse og realkompetanse må sendes inn sammen med søknaden. Søknaden og dokumentasjon må sendes i posten eller leveres direkte. Det er ikke mulig å benytte telefax eller elektronisk post. Hvis du tidligere har søkt på Take Credit! og har mottatt beskjed om at du har generell studiekompetanse, trenger du ikke å sende oss ny dokumentasjon på dette. Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse oppnår du ved å bestå enten examen artium, økonomisk gymnas, 3-årig videregående skole på allmennfaglig studieretning eller handel og kontor. 3-årig videregående opplæring etter Reform 94 godkjennes når krav til fag er oppfylt i henhold til gjeldende forskrift. Andre 3-årige utdanningsløp i videregående skole godkjennes når de samme fagkravene er dekket innenfor eller i tillegg til utdanningen. Disse fagene er: Norsk (14), Engelsk (5), Matematikk (5), Naturfag (5), Samfunnslære (2) og Nyere historie (4). Fagene må være avlagt i allmennfaglig studieretning eller i studieretning for allmenne, økonomiske eller administrative fag med karakteren 2 eller bedre. Timetall pr. uke i parentes. Andre utdanninger som f.eks. fag-/svennebrev kan også, sammen med de seks angitte fagene, godkjennes som generell studiekompetanse. Dette gjelder også for alder (minst 23 år) kombinert med 5 års praksis. Internasjonal Baccalaureate og enkelte nordiske utdanninger kan også gi generell studiekompetanse. I tillegg kan generell studiekompetanse godkjennes dersom man har avlagt eksamen på høgskole eller universitet i et studium av minst 1 års varighet eller 20 vekttall. Utenlandsk utdanning kan også dekke kravene til generell studiekompetanse etter nærmere retningslinjer. NB! Søkere som har tatt sin utdanning i utlandet bør ta kontakt med Studieavdelingen, Internasjonal seksjon, tlf Realkompetanse Du kan søke om å få melde deg til eksamen på bakgrunn av realkompetanse, hvis du har fylt 25 år. Dokumentasjon Som dokumentasjon på generell studiekompetanse må du legge ved attesterte kopier av vitnemål fra din utdanning og evt. praksis (se over) eller immatrikuleringsbevis fra norsk universitet eller vitenskapelig høgskole. Dersom du ønsker å søke om å få ta eksamen på bakgrunn av realkompetanse, må du vedlegge attesterte kopier av alle dine vitnemål for utdanning og attester for praksis/yrkeserfaring. Dersom du har skiftet navn og noen eller alle dine vitnemål/attester viser et annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (eks. navnebevilgning, vigselsattest o.l.).

8 Ta k e C r e d i t! Kopiene må være attestert! Alle vedlegg til søknaden din må være attestert. Med attestering menes stempel og underskrift fra offentlig kontor som bekrefter kopiens riktighet. Stempelet må vise hvilket offentlig kontor vedkommende som bekrefter riktigheten arbeider ved. Kopier av vitnemål tas av originalvitnemålet og ikke av tidligere attesterte kopier. Stempel og underskrift må være originale, og du kan da ikke sende inn kopier av et attestert vitnemål. Av denne grunn kan heller ikke telefax eller elektronisk post benyttes. Dersom dine papirer ikke er riktig attestert risikerer du at din søknad ikke blir behandlet.

9 Undervisningsplan Take Credit! Del I ENG6101 Litteratur, 12 studiepoeng Tilnærmingen til Litteratur er genre-basert, dvs. strukturert rundt de tre litterære genrene (poesi, drama og prosa), og prøver å se tekstene i flere perspektiver: Den enkelte teksts unike kvalitet, dens genremessige karakteristikk og begrensninger. Samtidig må studentene beherske grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolking av teksten. Studiet fokuserer på enkeltteksten og den litterære genren den tilhører. Vi vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i historisk og kulturell sammenheng, også med forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, men dette vil ikke være studiets hovedmålsetninger. (Litteraturemnene på fordypningsnivå og masterstudiet er derimot mer opptatt av slike kontekstuelle sammenhenger.) For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6101 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 19. mai 2008: skriftlig, 8 timer. ENG6103 Skriftlig språkferdighet, 6 studiepoeng Dette emnet sikter på å gi en innføring i skriveprosessens ulike stadier, fra det øyeblikk vi først lurer på hva vi egentlig skal skrive helt frem til finpussingen av et ferdig essay. Kurset tar dessuten opp karakteristiske trekk ved forskjellige teksttyper, bl.a. beskrivende, fortellende og argumenterende tekst. Gjennom hele kurset blir det lagt vekt på å utvikle studentens språkbruk i skriftlig engelsk. ENG6103 Obligatorisk innlevering av 4 av 6 oppgaver Eksamen 20. mai 2008: skriftlig, 3 timer Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen vil vi gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT (ENG6200). Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. I den forbindelse kommer studenter som er oppmeldt i Del I til å få tilbud om å delta i et prøveprosjekt (maks 15 stykker). Studenter som blir med i prosjektet, vil automatisk følge Studieplan B og få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene fra Del I og Del II.

10 SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT kurset kommer i hovedsak til å være nettbasert, men deler av kursmateriellet vil likevel være papirbasert. Som deltakere i prøveprosjektet vil studentene få tettere oppfølging og mer kontakt med faglærer. I tillegg ønsker vi også å være i dialog med prosjektdeltakerne slik at vi kan få tilbakemelding på hvordan det nye emnet fungerer. ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6103 Skriftlig språkferdighet og ENG6206 Oversettelse. Faglig gir emnet en innføring i de viktigste problemene for norske studenter når det gjelder skriftlig formulering på engelsk. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til sine språklige valg i forskjellige sammenhenger, så vel som å gi anledning til å oppøve sin ferdighet i praktisk engelsk. Kurset har en tematisk struktur hvor diskurskompetanse, kontrastiv grammatikk, oversettelse, tekstanalyse og tekstproduksjon står sentralt. Kurset er oppgavedrevet, og de forskjellige temaer er presenteret gjennom en serie bakgrunnstekster som fokuserer på problemstillingene i de ulike oppgavene. Hovedsakelig er kurset nettbasert, men en del kursmateriell vil være tilgjenglig i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. ENG6200 Obligatoriske oppgaver: 5 av 8 Eksamen 20. mai 2008: skriftlig hjemmeeksamen ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng Dette emnet skal gi studenten anledning til bedre å beherske sin bruk av muntlig engelsk, bl.a. ved å øve inn korte muntlige presentasjoner over diverse, valgfrie emner. Ved eksamen blir det lagt vekt på studentens evne til å snakke engelsk flytende og uten alvorlige feil i uttale, intonasjon, setningsbygning eller ordvalg. Studenten skal også kunne lese høyt og forklare ukjente tekster i moderne engelsk, samt enkelte ord og uttrykk i allmenn bruk. Studenten skal kunne delta aktivt i samtale med eksaminatorene. ENG6207 eksamen 5. og 6. juni i Trondheim. Ta k e C r e d i t!

11 Undervisningsplan Take Credit! Del II Nytt emne: Språk (ENG6100) Som et ledd i oppdateringen av Take Credit! blir det nye emnet SPRÅK (ENG6100) tilbudt nå. Dette emnet erstatter modulene Fonetikk (ENG 6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II fra og med studieåret 2008/2009. Studenter som er oppmeldt i Del II for 2007/2008 kan velge kursene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) eller det nye emnet Språk (ENG6100). Studenter som velger Språk (ENG6100), vil få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene ENG6204 og ENG6205 selv om omfanget i realiteten er mindre. Språkkurset går i vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen som alle Take Credit!-kursene. ENG6100 Språk, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6204 og ENG6205. Faglig gir emnet en innføring i engelsk fonetikk/fonologi (språklyder), morfologi (ords oppbygning), semantikk (meningen i språket) og syntaks (setningsstruktur). Hovedsakelig er kurset nettbasert, men kursmaterialet vil være tilgjengelig både elektronisk og i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Alt obligatorisk arbeid foregår i studentens egen elektroniske loggbok. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG Obligatoriske loggboksoppgaver: 8 av 13 Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 5 timer ENG6204 Fonetikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Dette emnet gir en innføring i hvordan vi kan beskrive engelske språklyder og engelsk setningsmelodi, med særlig henblikk på britisk engelsk. Etter endt kurs skal studenten ikke bare kunne beskrive uttalen av ord og setninger i detalj, men skal også kunne gjenkjenne feilaktig uttale, beskrive feilen, og vise til hvordan den kan korrigeres. I tillegg skal kurset gi studenten hjelp til å identifisere og korrigere feil og svakheter i egen uttale. Det forutsettes at studenten arbeider aktivt med de øvingsbånd som følger med studiematerialet. For å finne frem til uttalen av enkeltord er en uttaleordbok uunnværlig (se vedlagte bokliste). For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6204 Obligatorisk innlevering av 4 av 10 oppgaver Eksamen 2. juni 2008: skriftlig, 3 timer ENG6205 Grammatikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Emnet er delt i to trinn. Det første trinnet gir en innføring i hvordan engelske setninger og fraser er bygd opp, og introduserer samtidig den terminologi vi trenger for å beskrive strukturen i disse setningene og frasene. Det andre trinnet utgjøres av

12 et fordypende studium av enkelte trekk i engelsk grammatikk, især på punkter hvor det er forskjell mellom engelsk og norsk grammatikk, f.eks. i bruken av artikler og av progressiv form. Det legges vekt på forholdet mellom grammatisk form og betydning, f.eks. i bruken av forskjellige tempusformer, modale hjelpeverb, og adverbialer. Kurset forutsetter at studenten fra før har et godt kjennskap til de grunnleggende trekk ved engelsk formlære (pronomenformer, uregelmessige flertallsformer av substantiver, bøyningsformer av verb og adjektiver m.v.). For den som ønsker å friske opp sine kunnskaper i dette henseende, kan vi anbefale Johannesson, Basic English Morphology. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6205 Obligatorisk innlevering av 2 av 5 oppgaver Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 4 timer ENG6206 Oversettelse, 6 studiepoeng (Studieplan A og C) Målet med dette emnet er å gi studentene de praktiske ferdighetene og den språkkunnskap som er nødvendig for å kunne oversette et relativt vidt omfang av norske tekster til engelsk. Kursheftet inneholder en kort introduksjon til denne delen av studiet. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG Obligatorisk innlevering av 4 av 8 oppgaver Eksamen 4. juni 2008: skriftlig, 2 timer. ENG6102 Kulturkunnskap, 12 studiepoeng (Studieplan A og B) Studiet i Kulturkunnskap fokuserer på Storbritannia og USA. Målet med dette emnet er å introdusere studentene til samspillet mellom viktige verdier, tradisjoner og sosiale strukturer i disse samfunnene, og derved få innsikt i dynamikken i dem. Det forventes at studentene gjør seg kjent med geografi, demografi og historisk utvikling så vel som politisk system, innenriks- og utenrikspolitikk, økonomi, sosial struktur, rettsapparat, utdanningssystem, religion og media. Hovedvekten legges på dagens samfunn, men studentene må også se situasjonen i dag i et historisk perspektiv. Studenten skal kjenne til hendelser fra Storbritannia og USA som blir tatt opp i norsk radio, TV og presse. Det er også anbefalt at studenten holder seg ajour ved å lese britiske og amerikanske aviser og tidsskrifter av og til. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6102 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 30. mai 2008: skriftlig, 8 timer. (ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng) (Studieplan C) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side? for undervisningsplan for Muntlig språkferdighet. Ta k e C r e d i t!

13 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I Take Credit! Del I går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller. Det finnes to forskjellige studiepakker: Studiepakke A består av komponentene 1, 2, 4 og 5 Studiepakke B består av komponentene 1, 3, 4 og 5 1. Litteratur (12 studiepoeng) Kursbok 12 radioprogammer som du vil motta på CD 2. Skriftlig språkferdighet (6 studiepoeng) Kursbok 3. Skriftlig språkferdighet på nett (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, eget hjemmeområdet, bakgrunnstekster, oppgaver) Kompendium 4.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng) Kurshefte 5. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. De oppgavene som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 1 oppgave i Litteratur, og 4 oppgaver i Skriftlig språkferdighet. Studieplan B: 1 oppgave i Litteratur og 5 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 3 i Litteratur, 6 i Skriftlig språkferdighet / alternativt 8 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. 6. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del I kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen side 14.)

14 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II Take Credit! Del II går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller og DVDspiller. Det finnes tre forskjellige studiepakke (studieplan): Studiepakke/plan A består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 5, 7 Studiepakke/plan B består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 5, 7 Studiepakke/plan C består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 6, 7 1. Grammatikk (6 studiepoeng) 20 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Kursbok 2. Fonetikk (6 studiepoeng) Lyddelen: 9 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Intonasjon: 5 forelesninger på CD Kursbok 3 Språk (nettbasert)- alternativ til Grammatikk + Fonetikk (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, elektronisk kursbok med lydfiler, termbank, eget hjemmeområdet med elektronisk loggbok, oppsumeringsoppgaver) Kursbok 4. Oversettelse (6 studiepoeng) Kurshefte 5. Kulturkunnskap (12 studiepoeng) Kursbok (6.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng)) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side10 for innhold i studiepakken for Muntlig språkferdighet. 7. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. Oppgaver som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), 4 oppgaver i Oversettelse og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Ta k e C r e d i t!

15 Studieplan B: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Studieplan C: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 4 oppgaver i Oversettelse Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 10 i Fonetikk, 5 i Grammatikk, 13 i Språk, 8 i Oversettelse, 3 i Kulturkunnskap. 8. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del II kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen, side 12.)

16 Hvor skal søknaden sendes? Søknadsskjemaet med vedlegg sendes til NTNU videre, Pav A - Dragvoll, 7491 Trondheim. Telefon: Søknaden er bindende og du blir automatisk oppmeldt til eksamen. OBS! Take Credit! har nå 3 studieplaner: Nye studenter velger enten Studieplan A eller B. Studieplan C er kun for studenter som har tatt Del I før studieåret 2007/2008. Vennligst påfør søknaden ønsket studieplan A, B eller C. Pris Studiepakke for Studieplan A: Kr ,- for Del I og kr ,- for Del II. Studiepakke for Studieplan B: Kr ,- for Del I og kr for Del II (ulike antall studiepoeng per del) Studiepakke for Studieplan C: Kr ,- for Del II. I tillegg til prisen for studiepakken kommer utgiftene til pensumlitteratur (se vedlagte bokbestillingslister) og semesteravgift, som for tiden er på kr 440,-. Ta k e C r e d i t!

17 Eksamen Krav for å få melde seg opp til eksamen Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse (se side 3) for å få melde deg opp til eksamen. Fra og med høsten 2006 blir du automatisk oppmeldt til eksamen i alle emnene tilhørende Take Credit!-kursene du har søkt på. Ønsker du imidlertid å utsette et eller flere emner, må selv skriftlig melde deg av eksamen innen 15. april. Skriftlig avmelding sendes NTNU VIDERE, Pav. A - Dragvoll, 7491 Trondheim Hvor og når blir det eksamen? Det vil bli arrangert eksamen på forskjellige steder i landet. Det er Studieavdelingen ved NTNU som avgjør hvor det blir arrangert eksamener. Muntlig eksamen (ENG6207) blir i Trondheim. Det er eksamen i Take Credit! på slutten av det andre semesteret, dvs i mai Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? Som Take Credit! student kan du ta eksamen en gang, det vil si den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! kurset du følger. Du kan imidlertid ved en senere anledning ta eksamen som privatist. Det er derved mulig å ta eksamen i ett emne av gangen, hvis du synes det blir for krevende å ta alle samtidig. Hvis du blir vurdert til ikke å ha bestått i ett emne, har du rett til å gå opp til eksamen igjen som privatist. Hvis du vil ta opp ett emnet på nytt for å forbedre karakteren, har du rett til å framstille deg én gang i ett emne i hvert studieår. Eksamen som privatist Ved eventuelle forandringer i pensumlisten for Take Credit! vil den pensumvariant som har gått ut, kunne brukes til eksamen i tre semester etter at forandringen har trådt i kraft. Eksamenssted for privatister I høstsemesteret: Hvis du skal ta eksamen som privatist i høstsemesteret, må du komme til Trondheim for å ta eksamen. Dette er fordi vi i høstsemesteret ikke har noen ordinære Take Credit! eksamener omkring i landet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. september i høstsemesteret. I vårsemesteret: Take Credit! starter som regel hver høst og har eksamen hver vår. Så lenge vi fortsetter med oppstart av Take Credit! om høsten, vil vi også arrangere eksamen på en del plasser i landet våren etter. Dette betyr at du kan velge å ta privatisteksamen på et av de stedene hvor vi arrangerer ordinær Take Credit! eksamen. Vi har ikke oversikt over hvor det blir eksamen før tidligst ved årsskiftet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. februar i vårsemesteret.

18 Lån i Statens lånekasse for utdanning Take Credit! er støtteberettiget i Lånekassen. Du kan søke om lån på : eller du kan henvende deg til nærmeste lånekassekontor tlf: Det gis ekstralån til kursavgift. Ta k e C r e d i t!

19 Bokliste - Take Credit! Del I Alle bøkene kan bestilles fra SiT Tapir, universitetets bokhandel. Bestillingsskjema er vedlagt. Studentene bør ha tilgang til minst en norsk-engelsk, en engelsk-norsk og en engelsk-engelsk ordbok. Se side 21. Litteratur (Studieplan A og B) Obligatorisk Jane Austen, Sense and Sensibility (Penguin) Emily Brontë, Wuthering Heights (Norton Critical Edition) Mark Twain, Huckleberry Finn (Norton Critical Edition) Følgende kortere tekster: Conrad, Outpost of Progress ; Joyce, The Dead ; Mansfield, The Voyage ; Lawrence, Fanny and Annie ; Hawthorne, Young Goodman Brown ; Crane, The Bride Comes to Yellow Sky ; (Tekstene er inkluderte i Christopher Dolley [red.] The Penguin Book of English Short Stories og i James Cochrane [red.], The Penguin Book of American Short Stories. William Shakespeare, Hamlet (New Cambridge Shakespeare) William Shakespeare, A Midsummer Night s Dream (New Cambridge Shakespeare) Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer (Longman Study Texts) Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (Heinemann Educational) G. B. Shaw, Pygmalion (Penguin) Sean O Casey, Juno and the Paycock (in Sean O'Casey: Three Dublin Plays) (Faber) Samuel Beckett, Krapp s Last Tape (Faber) T. S. Eliot, The Cocktail Party (Faber) Harold Pinter, The Homecoming (Faber) Athol Fugard m. fl., Sizwe Bansi is Dead (in Statements: Three Plays) (Oxford) Følgende dikt: Sir Patrick Spens ; Arnold, Dover Beach ; Auden As I Walked out one Evening ; Blake, London ; Browning, My Last Duchess ; cummings, The Cambridge ladies who live in furnished souls ; Dickinson, The Soul Selects her own Society ; Donne, The Canonization Batter my Heart ; Eliot, Journey of the Magi ; Frost, The Death of the Hired Man ; Hardy, The Darkling Thrush ; Heaney, Punishment ; Jonson, On My First Son ; Keats, Ode to a Nightingale La Belle Dame sans Merci ; Larkin, The Whitsun Weddings ; Milton, How Soon Hath Time ; Owen, Anthem for Doomed Youth ; Pound, The Garden ; Rich, Diving into the Wreck ; Shakespeare, Shall I Compare Thee ; Shelley, Ode to the West Wind ; Smith, Thoughts about the Person from Porlock ; Stevens, The Snow Man ; Swift, A Satirical Elegy on the Death of a Late Famous General ; Thomas, Do Not Go Gentle into That Good Night ; Toomer, Face ; Whitman, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed ; Wordsworth, Composed Upon Westminster Bridge She Dwelt Among the Untrodden Ways Three Years She Grew A Slumber Did My

20 Spirit Seal ; Wyatt, The Long Love that in my Thought Doth Harbor ; Yeats, The Wild Swans at Coole Diktene finnes i The Norton Anthology of Poetry, 5 th edition bortsett fra Frost og Swift som blir tilsendt med kursboka. Versification, i The Norton Anthology of Poetry, 5th edition Jeremy Hawthorn, Studying the Novel (Edward Arnold: 5 th edition) M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms (Harcourt, Brace, Jovanovich) Skriftlig språkferdighet (Studieplan A) Obligatorisk Ruth Spack, Guidelines. A Cross-Cultural Reading/Writing Text. (Cambridge University Press) Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Til supplering The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms (London, Penguin) Skriftlig språkferdighet på nett (Studieplan B) Til supplering Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Michael Swan, Practical English Usage. 3 rd ed. (Oxford University Press) Muntlig språkferdighet (Studieplan A og B) Til supplering Landmark Advanced Student s Book med 2 CDer (Oxford University Press, 2002). Boken og CDene gir øvelse i forståelse, grammatikk, uttrykk, skriving, lytting til autentiske språk og mer gjennom interessante tekster og øvelser. Ta k e C r e d i t!

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (ISK) Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 FONETIKK... 2 FON1101 Innføring i fonetikk... 2 LINGVISTIKK... 2 LING1105 Innføring i språkvitenskap...

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Britisk og irsk litteratur

Britisk og irsk litteratur Britisk og irsk litteratur Emnekode: MENG105_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj125 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup

Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd , Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram Over Polhavet: Den Norske Polarfærd 1893-1896, Volume 1 (Norwegian Edition) By Fridtjof Nansen;Otto Neumann Sverdrup Fram over polhavet [electronic resource] : den norske polarf rd 1893 We wish to

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK VÅR 9. TRINN Vår 2017 Mål for opplæringen

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

ÅRSPLAN ENGELSK 8.trinn 2017/2018

ÅRSPLAN ENGELSK 8.trinn 2017/2018 ÅRSPLAN ENGELSK.trinn 2017/201 Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-36 The Key to Communication Kompetansemål (K- 06) gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråk lige land beherske et ordforråd

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj110 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

Britisk litteratur. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Britisk litteratur. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Britisk litteratur Emnekode: ENG105_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

10A Arbeidsplan for uke 1 Navn:

10A Arbeidsplan for uke 1 Navn: Norsk Uke 37 Uke 36 Uke 35 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf.10. trinn: 381 85 972 10A Arbeidsplan for uke 1 Navn: Informasjon: Innsats for andre: Avspasering 5. time tirsdag 3.01 og 17.01 (dette er avspaseringstid

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian.

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian. Introduction to the course: The structure of each chapter is ordered in a manner to be a supplement to the free videos on our site. The aim here is therefore to be more structured than what you will find

Detaljer

FYR & evaluation. How I saw the light!

FYR & evaluation. How I saw the light! FYR & evaluation How I saw the light! Bronia Hamilton 2012/2013 Straight from junior high HS?? BU??? Same curriculum; same lessons, same tasks, right? HS 2012/2013 a slow journey Unmotivated students,

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Canada Montreal On an Aussie s account Bill Bryson Goes Down

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Eksamensoppgave i LITT3000, Litteraturteori og tekstforståelse, 15 sp.

Eksamensoppgave i LITT3000, Litteraturteori og tekstforståelse, 15 sp. Institutt for språk og litteratur Eksamensoppgave i LITT3000, Litteraturteori og tekstforståelse, 15 sp. Faglig kontakt under eksamen: Lars Nylander (fellesdelen) 46911747 Nelly Stenkløv (fransk) 97628848

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

INF2270 Datamaskinarkitektur

INF2270 Datamaskinarkitektur Velkommen Velkommen til INF2270 Datamaskinarkitektur Motto: Datamaskinen på tvers Forelesere Forelesere Omid Mirmotahari (omidmi@ifi.uio.no) fra Studielaben, men opprinnelig fra Nanoelektronikk. Dag Langmyhr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r)

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ANNA (Vurdering, utstyr.) 34-40 Haustferie v.41 «All about me» - Delta

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp.

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp. Fag: Engelsk fordypning Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård Trinn: 10. Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. 2. ulike skriftlige og e uttrykksformer i ulike sjangere som Produsere

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer