RUTINEPERM 3 SMU. Helse, miljø og sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINEPERM 3 SMU. Helse, miljø og sikkerhet 2014-2016"

Transkript

1 RUTINEPERM 3 Helse, miljø og sikkerhet SMU Revidert august 2014

2 Innhold Innhold... 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 Kriseplan for Søndre Modum... 3 Definisjon... 3 Ansvar og kriseledelse... 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse:... 3 Brann... 3 Trafikkulykker/... 3 andre alvorlige ulykker... 3 Dødsfall (se egen plan for sorgarbeid s )... 3 Bruk av trusler og vold... 4 Overgrep... 6 Bruk av våpen... 6 Kidnapping... 7 Gisseltaking... 7 Bortfall av strømforsyning... 8 Svikt i vannforsyning/... 8 lekkasjer/forurensning... 8 Kjemiske utslipp/... 9 forgiftninger/... 9 smittsomme sykdommer... 9 Naturskader... 9 Annen beredskap som skolen har: Mobbing Bruk av vold Elever som blir savnet Mindre ulykker Omsorgssvikt Alvorlig sykdom Legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo - skjema Legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo - veileder Rutine for opptreden under brann og brannøvelser ved Søndre Modum Kart over oppstillingsplass ved utløst brannalarm Skjema for opptelling/rapportering ved brann og brannøvelse Reservelokaler Sorgarbeid Viktige telefonnummer ved kriser Årsjul for HMS-arbeid Vernerunde - rapportskjema Rutine for risikovurdering

3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Kriseplan for Søndre Modum Overordnede dokumenter Rundskriv nr. F-43 Plan for krisehåndtering på kommunenivå Plan for krisehåndtering, undervisningsetaten Plan for krisehåndtering, skole Definisjon En krise er i denne sammenheng en uønsket hendelse som rammer enkeltmennesker eller grupper av mennesker, og som er mer omfattende enn det som inngår i skolens daglige praksis. Målsetting Eventuelle kriser skal søkes løst på en måte som oppleves som god, både for dem som er rammet av krisen og dem som har ansvar for å løse opp i eller håndtere krisen. Ansvar og kriseledelse Rektor og undervisningsinspektør utgjør skolens kriseledelse og skal koordinere og lede nødvendige tiltak. Ut fra det overordnede prinsippet om at kriser skal løses på lavest mulig nivå, skal enhver ansatt ta ansvar i saker som er innebefattet av denne planen. Undervisningssjefen skal alltid varsles ved alvorlige kriser. I neste omgang vurderer undervisningssjefen om kommunens kriseberedskapsgruppe skal varsles, og om kommunens kriseteam skal kalles inn. Risiko- og sårbarhetsanalyse: Aktuelle hendelser Brann Trafikkulykker/ andre alvorlige ulykker Dødsfall (se egen plan for sorgarbeid s ) Hva kan skje? Brann i skolebygget i skoletiden Brann i skolebygget utenom skoletiden Brann i telt eller lignende på ekskursjoner Bortfall av lokaler ved brann Ulykker med skolebussen Ulykker med privatbil i skoletiden Elever skadet i skoletiden Aktuelle tiltak Egen plan i perm med branndokumentasjon på rektors kontor og på fellesområdet Brannvesenet varsles Eventuelle leietakere samles i egnet lokale for samtale Brannen forsøkes slukket og skadeomfanget begrenses mest mulig Ansvarlig lærer skaffer seg oversikt over situasjonen og samler elevene for samtale Undervisningssjefen varsles Plan for bruk av reservelokaler iverksettes Foresatte samles i egnet lokale Elever som er berørt av ulykken samles for samtale Foresatte samles i egnet lokale Elever som er berørt av ulykken samles for samtale 1. hjelp av skadede 3

4 Bruk av trusler og vold Elever skadet utenom skoletiden En eller flere i personalet skadet i skoletiden En eller flere i personalet skadet utenom skoletiden Elever dør i skoletiden Elever dør utenom skoletiden Noen i elevens nærmeste familie dør En eller flere i personalet dør i skoletiden En eller flere i personalet dør utenom skoletiden Noen i personalets nærmeste familie dør Elever bruker grov vold mot andre elever Elever kommer med grove trusler mot andre elever Lege eller ambulanse kontaktes Foresatte samles i egnet lokale Elever som er berørt av ulykken samles for samtale Foresatte og skolen drøfter saken Elever som er berørt av ulykken samles for samtale 1. hjelp av skadede Lege eller ambulanse kontaktes Elever som er berørt av ulykken samles for samtale Foresatte som er berørt av saken varsles Elever som er berørt av ulykken samles for samtale Foresatte som er berørt av saken varsles Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles i egnet lokale Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles i egnet lokale Foresatte samles i egnet lokale Foresatte som er berørt av saken varsles Ansvarlig voksen prøver å stoppe voldsbruken 1. hjelp av skadede Ansvarlig voksen markerer at truslene må opphøre 4

5 Elever bruker grov vold mot personalet Elever kommer med grove trusler mot personalet Voksne bruker vold mot elever Voksne kommer med grove trusler mot elever Voksne bruker vold mot personalet Voksne kommer med grove trusler mot personalet Ansvarlig voksen markerer at volden må opphøre 1. hjelp av skadede Ansvarlig voksen markerer at truslene må opphøre Ansvarlig voksen prøver å stoppe voldsbruken 1. hjelp av skadede Ansvarlig voksen markerer at truslene må opphøre Ansvarlig voksen prøver å stoppe voldsbruken 1. hjelp av skadede Ansvarlig voksen markerer at truslene må opphøre 5

6 Overgrep Bruk av våpen Elev er utsatt for seksuelt overgrep i skoletiden Elev er utsatt for seksuelt overgrep utenom skoletiden Elever har med våpen på skolen Elever truer med våpen på skolen Elever bruker våpen på skolen Andre personer truer med våpen på skolen Andre personer bruker våpen på skolen Helsesøster varsles Elever som er berørt av saken samles for samtale Helsesøster varsles etter behov Ansvarlig voksen inndrar våpenet Foreldre Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene Foresatte samles for samtale Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene Foresatte samles for samtale Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene Foresatte samles for samtale Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene Foresatte samles for 6

7 Kidnapping Gisseltaking/ mennesker i psykisk ubalanse Elever skades av våpen på skolen Personalet skades av våpen på skolen Elever blir kidnappet i skoletiden Elever blir kidnappet utenom skoletiden Elever tar gisler på skolen Andre personer tar gisler på skolen Elev er psykisk ustabil samtale Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene 1. hjelp av skadede Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles for samtale Ansvarlige voksne evakuerer området sammen med elevene 1. hjelp av skadede Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles for samtale Politiet varsles Elever evakueres Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles for samtale Elever evakueres Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles for samtale Helsesøster eller lege varsles 7

8 Bortfall av strømforsyning Svikt i vannforsyning/ lekkasjer/forur ensning Andre personer som er psykisk ustabile oppholder seg på skolen Kortvarig strømbrudd, inntil 30 minutter Lengre strømbrudd, inntil 2 timer Langvarige strømbrudd, over flere dager Kortvarig svikt i vannforsyning, inntil 30 minutter Lengre svikt i vannforsyning, inntil 2 timer Langvarig svikt i vannforsyning, over flere dager Større vannlekkasjer i bygget Forurensninger i drikkevann Tette avløp, langvarig Elever evakueres Foresatte samles for samtale Undervisning fortsetter Undervisning fortsetter med tilpasninger Bruk av reservelokaler vurderes Undervisning fortsetter Undervisning fortsetter med tilpasninger Bruk av reservelokaler vurderes Driftstekniker søker å begrense skadene Vedlikeholdsleder varsles Ledelsen vurderer om reservelokaler skal tas i bruk Driftstekniker stenger av vannforsyning Vedlikeholdsleder varsles Ledelsen vurderer om reservelokaler skal tas i bruk Bruk av reservelokaler vurderes 8

9 Kjemiske utslipp/ forgiftninger/ smittsomme sykdommer Naturskader Akutt luftforurensning i skolebygget Akutt luftforurensning i lokalmiljøet Elev utvikler alvorlig smittsom sykdom En i personalet utvikler alvorlig smittsom sykdom Forhold i innemiljøet representerer alvorlig helserisiko eller smittefare Flom Sterk vind Unormalt mye nedbør Skogbrann Skolebygget evakueres Driftstekniker søker å begrense forurensningen Vedlikeholdsleder varsles Ledelsen vurderer om reservelokaler skal tas i bruk Helsemyndighetene varsles Evakuering vurderes Samtale med elevens foresatte Helsemyndighetene varsles Aktuelle tiltak vurderes Helsemyndighetene varsles Aktuelle tiltak vurderes Saken drøftes med driftstekniker og vedlikeholdsleder Helsemyndighetene varsles Evakuering vurderes Saken drøftes med Undervisningssjefen Evakuering vurderes Bruk av reservelokaler vurderes Saken drøftes med Undervisningssjefen Evakuering vurderes Bruk av reservelokaler vurderes Saken drøftes med Undervisningssjefen Evakuering vurderes Bruk av reservelokaler vurderes Saken drøftes med Undervisningssjefen Evakuering vurderes Bruk av reservelokaler vurderes 9

10 Annen beredskap som skolen har: Aktuelle hendelser Hva kan skje? Aktuelle tiltak Elev opplever mobbing fra andre elever Beskrevet i skolen sosialpedagogiske Mobbing Elev opplever mobbing fra en eller flere i personalet En i personalet opplever mobbing fra elever En i personalet opplever mobbing fra noen i personalet plan og i skolens handlingsplan mot mobbing Bruk av vold Elever som blir savnet Mindre ulykker Omsorgssvikt Alvorlig sykdom Elever bruker vold mot andre elever Elever kommer med trusler mot andre elever Elever bruker vold mot personalet Elever kommer med trusler mot personalet Utenforstående voksne bruker vold mot elever Utenforstående voksne kommer med trusler mot elever Utenforstående voksne bruker vold mot personalet Utenforstående voksne kommer med trusler mot personalet Elev har langvarig fravær fra skolen Elev forsvinner fra skolen i løpet av skoledagen uten avtale Elev blir savnet på ekskursjon Elev skader seg i skoletiden En i personalet skader seg i skoletiden Elev viser tydelige tegn på omsorgssvikt Elev får alvorlig sykdom av lengre varighet Beskrevet i skolen sosialpedagogiske plan Tiltak drøftes med de foresatte Tiltak drøftes 1. hjelp på stedet Rektor sender melding med bekymring til barneverntjenesten Hjemmeundervisning vurderes 10

11 Legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo - skjema I barnehager/skoler/sfo er det de foresatte som har ansvaret for at barna får legemidler som er foreskrevet (Rundskriv 1-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning). Hvis barn har behov for å ta legemidler under opphold i barnehage eller i skoletiden, kan foresatte inngå skriftlig avtale med institusjonen om utdeling. Barnehagen/skolen/SFO får da etter avtale ansvar for at barnet får sitt legemiddel. Avtale om medisinering Det er nødvendig at. født.. bruker legemidler i løpet av den tiden han/hun er i.. barnehage/skole/sfo. Han/hun skal bruke følgende legemiddel: Navn:. Styrke:.. Legemiddelet skal gis på følgende måte: Dersom det skal brukes hjelpemidler som for eksempel sprøyte, inhalator o.l, ved medisinering: Beskriv bruken: Har personalet fått nødvendig praktisk instruksjon/opplæring om bruken? JA / NEI Legemiddelet skal gis - til følgende klokkeslett:.. - i følgende situasjoner: Eventuelle ting personalet bør følge med på i forhold til barnets sykdom eller medisinering (eks. bivirkninger/komplikasjoner): Herved gis tillatelse til at legemiddelet gis på ovenfor nevnte måte. Sted: Dato: Foresattes underskrift Barnehagen/skolen/SFO er villig til å være behjelpelig med medisineringen. Sted:. Dato:... Styrer/rektor 11

12 Legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo - veileder Ansvar: Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Dersom legemidler må tas i den tiden barna er i barnehage/skole/sfo, og barnet trenger hjelp til dette, skal det inngås en avtale mellom foreldre og barnehage/skole/sfo om hvordan dette skal gjøres. Avtalen bør være skriftlig. Personalet bør ikke på egenhånd foreta medisinering med reseptfrie preparater som for eksempel smertestillende eller febernedsettende. I slike situasjoner bør foreldre kontaktes. Dersom det likevel gis slike legemidler til større barn, eks -elever, skal det registreres hva som er gitt og årsak til dette. Når et barn må ta faste legemidler i barnehagen eller i skolen: Når personalet skal utlevere legemidler mens barnet er i barnehage/skole/sfo, skal foreldrene levere skriftlig informasjon (skjema) som viser legemiddel barnet bruker, og gi personalet informasjon om hvordan dette brukes. Ta evt. kontakt med helsestasjonen som kan bistå med opplæring og informasjon. Skjema avtale om medisinering: Skjemaet skal vise barnets navn og inneholde de legemidler barnet bruker. Dersom det er noe spesielt personalet bør følge med på i forhold til barnets sykdom eller medisineringen, må foreldrene gi informasjon om dette. Mottak av legemidler: Faste legemidler som leveres til barnehage/skole/sfo, bør ligge i dosett (doseringseske) for en dag eller en uke. Foreldrene merker dosetten tydelig med barnets navn, samt innhold. Det er foreldrenes ansvar at dosetten inneholder riktige legemidler. Dersom barnet/eleven tar legemiddelet selv, bør foreldrene ikke sende med mer legemidler enn til én dags behov (1 stk. merket dagsdosett). Behovsmedisin som ikke tas til faste tider, men kun ved behov, skal leveres i originalpakning, merket med navn og bruksmåte. Det bør ikke leveres legemidler til mer enn ca. 2 ukers forbruk. Oppbevaring av legemidler: Legemidler skal oppbevares på forsvarlig måte, slik at andre barn ikke får tilgang til dem. For barn som trenger akuttmedisin, skal dette oppbevares slik at det er tilgjengelig ved behov. Utlevering: Faste legemidler: De som skal utlevere legemidler, må ha den nødvendige kunnskap. Hva som er nødvendig kunnskap må vurderes i forhold til det enkelte barn. Dette gjøres i samarbeid mellom foreldre, barnehage/skole/sfo og eventuelt barnets lege eller helsestasjon. Det skal være avklart hvem som til enhver tid kan utlevere legemidler til barnet (hvis for eksempel den som til vanlig gjør dette ikke er til stede). Det bør kvitteres for at legemiddelet er gitt. Akuttmedisinering: Dersom barnet har sykdom som kan kreve akutt behandling (for eksempel epileptisk anfall, astmaanfall, sukkersyke, allergiske anfall), skal det finnes en instruks for akuttmedisinering. Denne bør være signert av behandlende lege. Foreldre har ansvar for at en slik instruks er levert, og at den blir oppdatert ved eventuelle endringer i barnets tilstand. Den som gir legemiddel ved akutt tilfelle, skal følge instruksen. Foreldre gis informasjon om behandling som er gitt. Hvis det skjer feil: Dersom det skjer feil ved medisinering av barnet, skal foreldre og evt. lege kontaktes, alt etter alvorlighetsgrad. Foreldre skal alltid informeres og det dokumenteres i elevmappen. 12

13 Rutine for opptreden under brann og brannøvelser ved Søndre Modum 1. Brannalarmen vil aktiveres på to måter: Automatisk av sensorer. Ved at den som oppdager brann aktiverer nærmeste røde varslingsboks. Videre varsling til brannvesen skjer automatisk. Ved falsk brannalarm varsles 110 umiddelbart. 2. Ved alarm stiller hver elev ved sin pult. Læreren tar en rask opptelling av elevene. Lærer leder klassens utmarsj. 3. Utmarsj skjer i god orden. Lærer og elever må i fellesskap ha ansvar for at hele klassen følger med ut. 4. Utmarsjen foregår i den retningen elevene vanligvis bruker. Er denne rømningsveien stengt av røyk eller varme, skal nærmeste nødutgang benyttes. 5. Klassene tar oppstilling på skolens parkeringsplass hvor læreren foretar opptelling og melder fra til rektor. 8. og 9. trinn nærmest pumpehuset/rockeverkstedet. 10. trinn nærmest skolen. Se kart på s 2 over oppstillingsplass. 6. Når rektor har fått avmelding fra alle klasser og har full oversikt, melder hun/han fra til slokkeleder for brannvesenet om noen er savnet, og gir eventuelt beskjed om innmarsj. Vaktmester melder fra når innmarsj er aktuelt. Ansvarlig for avmelding ved rektors fravær er i kronologisk rekkefølge: Inspektør Kontormedarbeider Det skal avholdes to brannøvelser per år. De ansatte skal gjennomgå nødvendig opplæring for å slukke branntilløp med de hjelpemidler skolen har til rådighet. Pål Skretteberg Rektor 13

14 Kart over oppstillingsplass ved utløst brannalarm Til Modumhallen Pumpehuset 8A 8 8B 8 8C 8 9A 8 9B 8 9C 8 10A 110B 110C 8 Øvrige ansatte 14

15 Skjema for opptelling/rapportering ved brann og brannøvelse Ansvarlig lærer i situasjonen teller opp ved oppstillingsplass og rapporterer til rektor. Rektor fyller ut registreringsskjema. Rektor gir beskjed når alle eventuelt kan gå tilbake til bygningen eller de bygninger som er reservert i akutte tilfeller. Ved rektors fravær tar den neste ansvarlige over ansvaret. Se rutine for opptreden under brann og brannøvelser. Reservelokaler i akutte situasjoner er 1. Modumhallen (Rosthaug vgs) 2. Enger skole (gymsal) Klasse 8a Navn på ansvarlig lærer i situasjonen Antall Annet 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c Øvrige ansatte Besøkende: Eks PPT, BUP, foreldre, osv. (de som har avtale om besøk rapporterer) 15

16 Sorgarbeid Gjelder spesielt for når: Elever dør i skoletiden Elever dør utenom skoletiden Noen i elevens nærmeste familie dør En eller flere i personalet dør i skoletiden En eller flere i personalet dør utenom skoletiden Noen i personalets nærmeste familie dør Rektor og inspektør utgjør skolens kriseteam og samhandler med aktuelle parter i prosesser for sorgarbeidet. Lege eller ambulanse varsles Foresatte samles i egnet lokale for samtale Bistand fra evt lege, ppt, eller andre aktører drøftes fortløpende med de berørte parter. Denne handlingsplanen følges når det skjer en livstruende ulykke eller en elev dør i skoletiden eller på vei til eller fra skolen. 1. Varsling: Den som først får kjennskap til ulykken iverksetter førstehjelp og tar initiativ til at denne varslingsplanen iverksettes: 1. AMBULANSE POLITI Rektor eller dens stedfortreder Umiddelbart: Den som er hos den forulykkede blir der til ambulanse og politi kommer. Ledig personell bidrar til å sikre åstedet. Elevene holdes borte fra ulykkesstedet Rektor eller dens stedfortreder: Varsler elevens kontaktlærer eventuelt en annen voksen som kjenner eleven og klassen godt. Tilkaller elevens foresatte med følgende ordlyd: Din sønn/datter har vært utsatt for en alvorlig ulykke. Du må komme til. med en gang. Jeg ringer også til moren/faren. Hvis du ønsker det, kan vi sørge for transport. Ikke konstater evt. dødsfall. Hvis man ikke kan nå foresatte, skal budskapet overbringes ved personlig oppmøte privat eller på arbeidsplass. Dette er det politiets oppgave å utføre, ofte ved hjelp av en fagperson f.eks. prest eller annen religiøs/etnisk forstander eller fortrolighetsperson. Sørg for at eventuelle søsken og annen familie på skolen taes hånd om. Informer rådmannen eller dens stedfortreder (undervisingssjefen). Lager oversikt over eventuelle vitner til ulykken. Innkaller alt skolens personell (helsesøster, vaktmester, morsmålslærere, prest eller annen religiøs/etnisk forstander eller fortrolighetsperson) til personalmøte. 16

17 1. På skolen Inspektør evt. en annen voksen er ved sentralbordet for å svare på spørsmål fra andre foresatte. Foresatte som har anledning blir bedt om å komme til skolen for å være sammen med barna sine. Pressen blir avvist i første omgang. Eventuelle senere spørsmål skal kun besvares av rektor eller dennes stedfortreder. Alle klasser med lærer/voksenperson samles i klasserommene, eller på et annet egnet sted dersom klassen ikke befinner seg på skolens område. Undervisningssjef, rektor, kontaktlærer og eventuelt prest eller annen religiøs/etnisk forstander eller fortrolighetsperson /skolepsykolog utarbeider en videre plan for dagen. Ingen av den skadede elevens klassekamerater skal sendes hjem til tomt hus. 2. Informasjon til voksne og elever Personalet skal være sammen med elevene, og det gjør at personalet ikke samles til felles informasjon. Den berørte klassen informeres av sin kontaktlærer sammen med lærere som er knyttet til klassen og /eller en fra ledelsen. Vi tar i bruk innholdet i sorgkofferten. Under denne prosessen skal det alltid være minst to voksne tilstede i klassen. Rektor/stedfortreder informerer alle elevene om ulykken, deretter går elevene klassevis til klasseromssamtale. Elever i sjokktilstand må få særbehandling, evt. må lege tilkalles. Grovdisposisjon: Forberede på trist informasjon. Gi klar og konsis informasjon. Få frem fakta til elevene. Gi rom for spontane reaksjoner og spørsmål. Gi svar i den grad du vet. Det er lov å ikke vite. Fortell om skikk og bruk ved sorgritualer, tenn lys for eksempel. La elevene fortelle om sist de så eller snakket med den døde Gi informasjon om vanlige sorgreaksjoner (kan passe dag to) (Se også vedlegg Forslag til klasseromssamtale.) Foresatte som ønsker det er velkomne til skolen. Kaffe/te og litt å bite i er tilgjengelig. De foresatte kan godt engasjeres til å koke kaffe/te. Foresatte og elever skal ikke holdes atskilt, men elevene er skolens ansvar så lenge de er på skolen Elevene skal ikke gis fri uten videre. Som hovedregel bør skoledagen ha vanlig lengde. Dette gir mulighet for at alle får den samme informasjonen, får reagert og at ingen blir gående alene eller uten tilsyn. Rektor/stedfortreder avgjør om elevgrupper skal gis fri tidligere. Foreldre som kommer til skolen, oppfordres til å bli til skoledagen er ferdig. Etter samråd med kontaktlærer kan foreldre som ønsker det, likevel ta med seg sitt/sine barn hjem når de mener det er ønskelig. 3. Innhold i skoledagen Samtale i klasserom. Elevene har behov for å samtale og samtale om det som har hendt. De trenger trygge rammer omkring skoledagen. Det er viktig å vurdere hva som egner seg f.eks. tegning, skriving. 4. Personalet samles etter avsluttet skoledag Rektor redegjør for dagens hendelser og hvordan ulike forhold er håndtert. Rom for personalets egne reaksjoner. Elever som trenger oppfølging, - ansvarsfordeling. Gå igjennom hvordan neste dag skal begynne. Hvilken hjelp og støtte trengs utenfra? Hva skal skje videre? 17

18 Viktige telefonnummer ved kriser Undervisningssjef Kjølv Eidhammer Rektor Pål Skretteberg: Inspektør Asle Bronstad: Kontorsekretær Eldbjørg Taraldsten Vaktmester Rolf Kjemperud Tillitsvalgt Gro Helen Bye Verneombud Ingunn Herfindal: Helsesøster: Lensmannskontoret: Legevakt: Åmot kirke Lokale leger: ÅMOT helsesenter Telefon: Branæs, Pål Henrik Raza, Ali Solumshengslet, Kristoffer Windt, Gritta GEITHUS helsesenter Telefon: Mikkelsen, Roald M Margula, Piotr Jan Nabi, Ghulam Khan BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE

19 Årshjul for HMS-arbeid HMS-møter blir gjennomført etter behov, men minst 2 ganger pr. halvår. VO = Verneombud MÅNED HMS-AKTIVITET ANSVARLIG UTFØRT DATO August HMS-møte Admin, VO og vaktmester Info om HMS (årshjulet) Rektor og VO September/ Oktober November/ desember Sjekke el-anlegg, brannvarslere og brannslukningsutstyr Sjekk av førstehjelpsutstyr Gjennomgå brannrutine for elevene Brannøvelse (varslet) Personalmøte med info om HMS Rutinebeskrivelse for HMS på Søndre Modum Ungdomsskole Rutinebeskrivelse for opplæring ved Søndre Modum Ungdomsskole Vernerunde HMS-møte Vaktmester VO Kontaktlærere Rektor og vaktmester Rektor og VO Admin, VO og vaktmester Admin, VO og vaktmester Januar Oppstart medarbeidersamtaler Rektor Sjekk av førstehjelpsutstyr Februar HMS-møte Admin, VO og vaktmester Mars/april Gjennomføre risikovurdering Arbeidsmiljø, fysisk miljø, etc. Admin og VO Vernerunde VO Admin, VO og vaktmester Mai Brannøvelse Rektor og vaktmester Juni HMS-møte Evaluering av skoleåret Admin og VO SMU, Pål Skretteberg Rektor 19

20 Vernerunder - rapport ETAT: Etatsleder: Behandlet i HMS rådet: Etatsverneombud: Dato: Sjekkpunkt OK Tiltak iverksatt Oppfølging Terminalarbeids - plassene El. anlegg; ledninger, støpsel, kontakter Lysforhold Utstyr og hjelpemidler Innemiljø: - støy utenfra - støy innefra - luftforurensing - spesielle lukter - allergiproblemer Renhold Andre arbeidsmiljørelaterte forhold Brannsikring Er branninstruksene kjent på arbeidsplassene? Merknader til fellesarealer Orden Renhold Luft Annet Ansvar Frist Eventuelle merknader / kommentarer til pkt ovenfor. 20

21 RUTINE FOR RISIKOVURDERING SØNDRE MODUM UNGDOMSSKOLE Jfr. Kommunens internkontrollsystem, A 4.17 Risikovurdering skal foretas minst en gang pr. år ved skolen. Gjennomføring av risikovurdering gjøres på en av planleggingsdagene i august. Rektor er ansvarlig for gjennomføringen i samarbeid med inspektør, tillitsvalgte, verneombud, vaktmester. Hjelpeskjema for risikoanalyse 1. Fyll ut skjemaet 2. Overfør til handlingsplan i prioritert rekkefølge. Sannsynlighet Konsekvens Kan skje Kan føre til Sett ett kryss i hvert fargefelt for hver horisontal linje Multipliser tallene over kryssene og før summen opp under Produkt Til slutt prioriteres etter høyeste produktverdi Har skjedd flere ganer Har skjedd Tenkelig Død Varig skade Forbigående skade Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko (farer og problemer) Produkt Prioritet For mer informasjon om risikoanalyse og handlingsplan se Arbeidstilsynets hjemmesider 21

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Rev.nr.01 Utarbeidet av: Kjersti Forbord Jensås Retningslinjer for håndtering av legemidler i barnehage/skole/sfo Godkjent: Rådmannen Godkjent dato: 21.04.08 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV LEGEMIDLER

Detaljer

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE

HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE HÅNDTERING AV LEGEMIDLER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO I GRAN KOMMUNE VEILEDER Gjeldende fra 01.02.12 Oppdatert juni 2014 Versjon 2.0 Innhold Bakgrunn... 3 Formål... 3 Veilederen og skjemaene... 3 Ansvar...

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling RETNINGSLINJER: MEDISINERING I SKOLE OG SFO > Forside / Reglement / Utdeling av medisiner Utskriftsvennlig August 09 Retningslinjer for utdeling av medisiner ved Andebu

Detaljer

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO

Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO Retningslinjer for Legemiddelhåndtering i Skole, barnehage og SFO SØRFOLD KOMMUNE 1 1. Bakgrunn: Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er i barnehage eller på skolen. Det finnes ingen nasjonale

Detaljer

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org. Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82 Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen Hjemmeside: www.mhvio.no E-post: post@mvhvio.no Org.nr: 886 110 502 1. Formål sikre at barn får riktige legemidler til rett tid og

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen I forbindelse med vårt HMS system fra PBL( Private barnehagers landsforbund)i Ekholt barnehage. Vil jeg med dette opplyse om noen viktige endringer i rutinene av medisinering

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

Medisinering av barn i barnehagen

Medisinering av barn i barnehagen Medisinering av barn i barnehagen Som hovedregel ønsker vi at barn medisineres utenom barnehagetiden, når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen er dette i utgangspunktet

Detaljer

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Dokumenttype: Rutiner Ansvarlig enhet: Oppdatert: Mars 2014 Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO Innhold «Hvem kan du spørre?»... 2 1 Innledning... 3 1.1 Omfang, ansvar og formål

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler i Bergen kommune 1. Bakgrunn Retningslinjene er laget i samråd med helsevernetaten. De bygger på rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling

Detaljer

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole

Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Informasjonsskriv om medisinering av barn/elever i barnehage og skole Til foreldre/foresatte Moss kommune ønsker å sikre at medisineringen av barn/elever blir tatt hånd om på en hensiktsmessig måte. Av

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO)

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordning (SFO) Nivå: 1: Oppvekst og levekår Dokumenteier: Kommunefarmasøyt Godkjenningsnivå: Helsesjefen Dokumenttype: Retningslinje Godkjent av: Corinna Vossius Revisjonsnr: 2 Godkjent dato: 19.12.14 Gyldig fra: 19.12.14

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE.

AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE/SFO/SKOLE AVTALE MELLOM FORELDRE/FORESATTE OG BARNEHAGE/SKOLE. Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner. Foreldre/foresatte sørger for at

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst.

Dette rundskrivet med vedlegg erstatter rundskriv 27/2006 fra daværende byrådsavdeling for oppvekst. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 17/2008 Dato: 27. februar 2008 Saksnr.: 200800359-17 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til Kommunale barnehager Kommunale

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER

PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER PROSEDYRE - MEDISINUTDELING TIL BARN I SKOLER OG BARNEHAGER Grimstad kommune Legemiddelhåndtering Dokument nr: 1 Dokumentansvarlig: Vegard Vige Godkjent av: Kommuneoverlegen Dato: 6/4-2017 Revisjonsnr:

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Avtale om legemiddelhåndtering

Avtale om legemiddelhåndtering Avtale om legemiddelhåndtering Barnets navn: Født: Adresse: Barnehage: Avdeling: Omfang Avtalen er mellom barnehagen og barnets foreldre og omfatter: medisinering av barnet i barnehagen innlevering av

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune.

14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. 3/08 Side 1 av 1 14.08.06 Retningslinjer for medisinhåndtering i barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune. Formål: Formålet med denne retningslinjen er å sikre at barnehager/skoler/sfo i Askøy kommune har

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen

Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen Legemiddelhåndtering Anbefaling til barnehagen 1 av 12 1.0 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Gruppen akuttmedisinsk kompetanses synspunkter 3 1.3 Kunnskapsdepartementet sier 3 2.0 ANBEFALING TIL BARNEHAGEN

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGER OG GRUNNSKOLER KRISTIANSUND KOMMUNE FREI KOMMUNE 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 LOVVERK... 3 FORSIKRINGSORDNING... 3 OPPLÆRING... 3 RETNINGSLINJER

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE

HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Rådmannskontoret Rutiner for HÅNDTERING AV MEDISINER I SKOLE, SFO OG BARNEHAGE Nesset kommune Side: 2av 7 Retningslinjer for håndtering av medisiner gjelder i Nesset kommunes skoler, SFO

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen.

Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev og barnehage/skole/sfo om at personalet deler ut medisiner etter gjeldende rutiner ved barnehagen/skolen. AVTALE OM MEDISINERING I BARNEHAGER, SKOLER OG SFO (Begge sider av avtalen fylles ut, undertegnes og oppbevares i barnehagen/skolen. Foreldre/foresatte får en kopi.) Adresse: Avtalen er mellom foreldre/foresatte/elev

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn

Vedlegg 1. Avtale om legemiddelbruk i skuletida for. f. dato. Eleven sitt namn Vedlegg 1 Avtale om legemiddelbruk i skuletida for Eleven sitt namn f. dato Ved skule Legemidlane vert oppbevart pa skulen JA / NEI Legemidlane vert oppbevart i lommeapotek i skulesekken JA / NEI Eleven

Detaljer

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler

Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og skoler Retningslinjer for legemiddelhåndtering i grunnskolen/sfo/barnehager i Drammen kommune I henhold til rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no RAUM BEREDSKAPSPLAN FOR A VIDAREGÅENDEE SKOLE Alle plikter å: 110 Varsle brann med en e gang den blir oppdaget. 112 113 Varsle politiet dersom du mener at situasjonen er truende og det er fare for livv

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo

Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/sfo Fase 1- Informere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehage/skole/sfo Foresatte/barnet/el even Orienterer barnehagen v/styrer eller

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bardufoss ungdomsskole 2015/2016 MOBBING Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer