Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: levlister grunnskoleskyss for vårsemesteret 2012 Skoleskyss generelt 2008/ / KSUO/ROL TF N06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BSKO/AHN T nnhold: Tilsyn med tvungen helsehjelp ved Karrestad sykehjem - oversendelse av endelig rapport og anmodning om plan for retting av avvik Gjennomgang av vedtak om tvungen innleggelse og tilbakehold i helseinstitusjon 2011/ / KSHO/GUK H00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAST/MAH Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Melding om tilsyn Drøftingsmøter med HTV helse 2008/ / KSHO/GUK 510 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/MS Avsender Arbeidstilsynet Side: 1 av 107

2 nnhold: Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / ØKON/LB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/LB nnhold: Anmodning om opplysninger - ny svarfrist Tilsynssak / / BH/SOD TF G20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BH/SOD Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Revidert plan-, snitt- og fasadetegning mottatt /0015/066 - Røsneskilen - ett-trinns søknad 2011/ /2012 BYG/SW 023/0015/066 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW T Avsender Lars Bekkhus nnhold: Kartlegging av bostedsløse personer 2012 Registrering av bostedsløse 2012/ / KSHO/GUK G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/GUK Avsender NBR v/katja Johannessen Side: 2 av 107

3 nnhold: Styremøte i Osloregionen - forslag om flytting til 13.9 Samarbeidsrådet Osloregionen 2008/ / ØKON/SS 130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SS Avsender Theis Juell Theisen nnhold: Styremøte i Osloregionen - forslag om flytting til 13.9 Samarbeidsrådet Osloregionen 2008/ / ØKON/SS 130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SS Avsender Theis Juell Theisen nnhold: Åpen søknad om jobb Åpne søknader / / PRS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Flyttemelding levsak / / TSKO/NM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TSKO/NM T Side: 3 av 107

4 nnhold: Utgifter til revisjon for 2011 Revisjonstjenester 2010/ / ØKON/TRS 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/ROV Avsender Ole Kristian Rogndokken nnhold: Konsert / Brygga Kulturhus Brygga Kultursal 2008/ / BKH/TVA D12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HKK/TOP BU 45 Avsender TONO nnhold: Svar på skjema om ansatteforhold - Ansatteforhold / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Svar på skjema om ansatteforhold - Ansatteforhold / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T Side: 4 av 107

5 nnhold: Uttalelse til delingssøknad for gnr. 23 bnr. 15 Søby gård i Halden kommune 023/ Søby - fradeling av bebygd tomt 2012/ /2012 GO/JSO 023/0015 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLA/HK Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Tilbakemelding manglende opplysninger - Ansatteforhold / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig gnr. 97 bnr. 22 Brekkestø i Halden kommune 097/ Brekkestø Ringnes hyttefelt - ett-trinns søknad - fritidsbolig 2012/ /2012 BYG/SW 097/0022 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Uttalelse til søknad om dispensasjon for allerede oppført telekommunikasjonsmast gnr. 12 bnr. 4 Halden kommune 012/ Sponvikveien 14 - ett trinns søknad 2012/ /2012 BYG/SW 012/0004 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Østfold fylkeskommune Side: 5 av 107

6 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA nnhold: Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte gnr. 124 bnr. 7 i Rokke i Halden kommune 124/ Fjerdingsveien Rokke - søknad om tiltak u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ /2012 BYG/CHM 124/0007 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CHM Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / LSKO/VR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Os alle 4, samtykke fra Arbeidstilsynet. 066/ Os Allé 4 - søknad om tillatelse til tiltak - ventilasjonsanlegg / bruksendring 2011/ /2012 BYG/SW 066/0586 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW T Avsender ng. Norsted AS Side: 6 av 107

7 nnhold: Vedr. søknad om taxi Skyss skole / / RØSKO/TRH Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/TRH nnhold: Spørsmål om annonsen for sykepleierstilling Åpne søknader / / PRS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Takst over næringseiendom Halden shall. Blokkveien Halden Halden Arena AS ( shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform ) 2009/ / JUR/SVS 256 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/SVS Avsender STMA Rådgivning AS nnhold: Styremøte i Osloregionen - forslag om flytting til 13.9 Samarbeidsrådet Osloregionen 2008/ /2012 ØKON/SS 130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SS Avsender Øystein Østgaard Side: 7 av 107

8 nnhold: GNR.064/BNR.0305 Vidarsvei 064/ Vidars vei 21 - Brannvarslingsanlegg 2010/ /2012 BYG/LAT 064/0305 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT T Avsender Lasse Moe nnhold: nvitasjon til etablering av nettverk for frisklivssentralene i Østfold 28. september 2012 kl:09-11 Ny kommunal helse og omsorgslov - Samhandlingsreformen 2010/ /2012 KSHO/ARB 441 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Barneombudets sjekkliste for et godt skolemiljø Samarbeidsutvalg / skolemiljøutvalg / foreldreutvalg 2008/ /2012 KSUO/UL 030 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/UL T Avsender Post Barneombudet nnhold: Serverings- og/eller skjenkebevilling Fredrikshald bar / Karlsen Mini-Bar 2009/ /2012 KSHO/ARB U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/ARB Avsender Kinga Gyøri Side: 8 av 107

9 nnhold: Melding om arrangement/midlertidig bruksendring Offentlige plasser og gater - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2008/ / BRANN/AA M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/AA Avsender Fredriksten Festning nnhold: Kopi av vedtak om skoleskyss Skyss skole / / SKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKO/TOV T nnhold: Kopi av vedtak om skoleskyss Skyss skole 2010/ / SKO/TOV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SKO/TOV T nnhold: Arbeidsavtale Lærling / / PRS/JTH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/JTH T Side: 9 av 107

10 nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Avsender Stein-Cato Holt nnhold: Pålegg om utbedring av pipe/ildsted - Ringveien 13 Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler 1 Østfold AS nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / FOTJ/MRY P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV/KL nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2010/ / SH/BFU P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/BFU Side: 10 av 107

11 nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2010/ / HO/RB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/RB T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/RB T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2009/ / HO/RUH P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/RUH nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2012/ / SH/BFU P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SH/BFU Side: 11 av 107

12 nnhold: Vedtak om fyringsforbud - signert av mottaker - Skottene Fyringsforbud / / BRANN/SUJ M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/SUJ KT Avsender Hans Martin Skottene nnhold: Svar på avviksmelding fra Halden kommune Avviksmeldinger - Sykehuset Østfold / / FAST/HMK TF F01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAST/HMK Avsender Sykehuset Østfold HF, Samhandlingsavdelingen nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / GSKO/RG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/RG T nnhold: nvitasjon til ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / LSKO/VR Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/VR T Side: 12 av 107

13 nnhold: Møtereferat og innkalling til møte Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/ANJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØSKO/ANJ T nnhold: Påminnelse om ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / STSKO/LG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: STSKO/LG T nnhold: Rapport oppfølgingsutredning Spesialundervisning / / OSKO/HAL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: OSKO/HAL T nnhold: Ad klage på fabrikkstøy Måling av støy fra industri og vegtrafikk, Remmen / / BH/GUA J75 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BH/GUA Avsender Fresenius Kabi Norg As Side: 13 av 107

14 nnhold: Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Søknad om permisjon SFO / / HSKO/HAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HAK BU 6 nnhold: Utsatt høringsfrist: Forslag til endring av valgloven. Valg - Diverse 2010/ /2012 JUR/SVS 010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/SVS BU 6 Avsender Heyerdahl David nnhold: 141/ Brødløsveien 19 - søknad u/ansvarsrett - garasje 141/ Brødløsveien 19 - søknad u/ansvarsrett - garasje 2012/ / BYG/CDN 141/0444 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN Avsender Øivind Kr. Nielsen Side: 14 av 107

15 nnhold: Melding om arrangement Offentlige plasser og gater - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2008/ /2012 BRANN/AA M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/ROH Avsender Freddy Mathisen nnhold: Ønske om fratredelse av verv Valg og fritak av meddommere 2012/ / POL/M 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: POL/M Avsender Siri Thorvik nnhold: Melding om montering av vannmåler gnr 143 bnr 42 -Aremarkveien 42 - eier BK iendom AS Melding om montering av vannmålere / / ØKON/SL M18 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SL Avsender Kolås ftf AS nnhold: 240/ Svenningsbøen - fradeling av bebygd tun og jorde 240/ Svenningsbøen - fradeling av bebygd tun og jorde 2012/ / GO/JSO 240/0013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GO/JSO BU 2 Avsender Bjørn Åge Olsen Side: 15 av 107

16 nnhold: Revidert plan-, snitt- og fasadetegning mottatt /0015/066 - Røsneskilen - ett-trinns søknad 2011/ /2012 BYG/SW 023/0015/066 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW T Avsender Harald Arntsen nnhold: 037/ Vik - fradeling av tilleggstomt til 037/ / Vik - fradeling av tilleggstomt til 037/ / /2012 GO/JSO 037/0001 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GO/JSO Avsender Jan rik Bakke nnhold: Søknad om taxi til skolen. Skyss skole / / KSUO/ROL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/ROL BU 3 nnhold: Uttalelse - skiltplan Hov og skeviken Søknad om skiltvedtak 2012/ / TFOR/ANB Q14 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/ANB T Avsender Østfold politidistrikt Side: 16 av 107

17 nnhold: Svarskjema om ansatteforhold - Ansatteforhold / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Klage på tillatelse til tiltak 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ / BYG/SW 098/0014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Advokat Wang nnhold: Takker for støtte Kulturmidler Driftsstøtte frivillige lag og foreninger 2012/ / K/LA 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/LA T Avsender Sangkoret Haldenia v/bjørn Gulbrandsen nnhold: Søknad om endring av tillatelse 057/ Brekkerødveien 62B - ett-trinns søknad 2012/ / BYG/CDN 057/0002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/CDN Avsender Bjørg Saksæther Side: 17 av 107

18 nnhold: Manglende opplysninger 235/ søknad - tilbygg Prestebakke skole 2011/ / BYG/SW 235/0029 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW T Avsender Arbeidstilsynet nnhold: Avregningsklage - Avregningsklage / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Uttalelse Anmodning om oppstartsmøte - igangsetting av privat planarbeid B22 og B23 i skeviken 2012/ / PLA/ØK L12 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PLA/ØK T Avsender Ketil Gaupseth nnhold: Tilskudd Prosjekt hule eiker 2010/ / NAT/VJ K10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/VJ Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 18 av 107

19 nnhold: Tilbakemelding på rapport - Bokettersyn / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Prosjekt Prestebakke skole (39134) - Modulvegger Prestebakke skole - rehabilitering/ombygging 2010/ /2012 TFOR/KN 235/0029 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/KN T Avsender Modulvegger AS nnhold: Søknad om stilling Tilsetting av 2 x sykepleier 1 Solheim senter 2012/ /2012 PRS/SKA A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Rapportering av valg på meddommere Meddommer Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 30620/2012 POL/M 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: POL/M Avsender Domstoladministrasjonen Side: 19 av 107

20 nnhold: Uttalelse vedr. byggesak 023/ Myra Svalerødkilen - Søknad om tiltak - oppføring av bygg 2012/ /2012 BYG/SW 023/0427 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW T Avsender Thorbjørn Jensen nnhold: Søknad om jobb som helsefagarbeider Åpne søknader / /2012 PRS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA BU 469 nnhold: Nabovarsling byggesøknad gnr 21.7 festenr /0007/107 - Svalerødkilen - byggeprosjekt 2011/ /2012 BYG/LAT 021/0007/107 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/LAT T Avsender Trygve Sundt Side: 20 av 107

21 nnhold: Forhåndskonferanse byggesak 258/ Tyslingmoen - anmodning om forhåndskonferanse vedr. bruksendring 2011/ /2012 BYG/SW 258/0005 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Otto Fure nnhold: Byggesak, eiendom 90 / 3 / 3, juli, /0003/003 - Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. eiendommen 2012/ /2012 BYG/SW L42 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Østfold Byggprosjektering nnhold: Avregningsklage 2 - Avregningsklage / / KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Vedlegg sendt på nytt - Avregningsklage / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T Side: 21 av 107

22 nnhold: Tilbudsbrev - Varmesentral Gimle skole 2012/ / TFOR/BPG O offl. 23, 3.ledd T62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/BPG T nnhold: Tilbudsbrev - Varmesentral Gimle skole 2012/ / TFOR/BPG O offl. 23, 3.ledd T62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/BPG T nnhold: Søknad om skoleskyss Skyss skole 2011/ /2012 KSUO/ROL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/ROL BU 4 nnhold: Takker nei til tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 PRS/SKA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA T Side: 22 av 107

23 nnhold: Oppsigelse av barnehageplass Barnehagesak / / KSUO/KM B Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BBHG/LFO T nnhold: Arbeidsavtale Ansettelse 2012/ / T/MBS P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: T/MBS T nnhold: Forslag om nytt kjøremønster - Lensmann J Knudsens vei Forslag om nytt kjøremønster - Lensmann J Knudsens vei 2012/ /2012 TFOR/GH Q80 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/GH Avsender gil Sandtorp og Scott Jensen nnhold: Pengestøtte til Den Norsk Kirke Halden kirkelige fellesråd - Den norske kirke 2008/ /2012 K/LA 150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/LA Avsender Human-tisk Forbund Side: 23 av 107

24 nnhold: Kvittering for innbetaling SFO 2011/ /2012 FSKO/BOJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: 168/ Hovsveien 88 - søknad om fradeling 168/ Hovsveien 88 - søknad om fradeling 2012/ / GO/JSO 168/0002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GO/JSO Avsender Tore H. Nicolaisen nnhold: Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 PARK/AHA Q51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Avsender Maria Hagen nnhold: Svar på tilbud om SFO-plass SFO 2011/ / FSKO/BOJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSKO/BOJ T Side: 24 av 107

25 nnhold: Transport av festekontrakt - Busterudkl. 28 gnr/bnr 066/0739 Transport av festekontrakter / / TFOR/ASP 611 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TFOR/ASP Avsender iendomsmegler 1 nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold - Skadeverk ved ruteknusing Diverse anmeldelser - Brekkerød barnehage 2012/ / BRBHG/MRØ 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRBHG/MRØ T Avsender Østfold Politidistrikt nnhold: Varsel om tilsyn med arkivene i Halden kommune Statsarkivets tilsyn med Halden kommunes arkiver 2012/ / PRS/LT C66 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/LT Avsender Statsarkivet i Oslo nnhold: Søknad om økt lønn grunnet relevant utdannelse Lønnsjusteringer 2012/ / PRS/STS P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/STS Side: 25 av 107

26 nnhold: Vedtak - skoleskyss 2012/ Skyss skole 2011/ / HSKO/HAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HAK T nnhold: Permisjonssøknad levpermisjon / /2012 RØSKO/LJA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RØSKO/LJA T nnhold: Søknad om permisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / HO/MOA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/MOA T nnhold: Søknad om permisjon Foreldrepermisjon helse 2012/ / HO/MOA P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/MOA T Side: 26 av 107

27 nnhold: Uttalelse 217/ Ånerødneset - hytte oppført i 100-meters beltet mot vann 2009/ / BYG/SW 217/0002 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BYG/SW Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Regress - Tilstopping i det kommunale ledningsnettet - Asakveien 29, 1786 Halden - Skadedato rstatningssak - tilbakeslag i Asakveien 31 og Asakveien / / JUR/RAN M00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/RAN Avsender Crawford & Company (Norway AS nnhold: Oversendelse av egenerklæring vedr. gnr/bnr 021/0001/011 generklæring om konsesjonsfrihet / / GO/JSO V60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GO/JSO Avsender Advokatfirmaet Legalis nnhold: nnkalling til intervju Tilsetting diverse stillinger intermediær Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 30693/2012 PRS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA Side: 27 av 107

28 nnhold: Analyseresultater vedr. gnr/bnr 230/1, 229/2, 226/2, 228/11 og 229/9 Årsrapport for spredt avløp / / NAT/W M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/W T Avsender ØMM-Lab AS nnhold: Analyseresultater vedr. gnr/bnr 106/2, 105/2, 109/9, 108/17 og 110/13 Årsrapport for spredt avløp / / NAT/W M41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/W T Avsender ØMM-Lab AS nnhold: Tømming/kontroll Norske Skog Saugbrugs Truckgarasjen Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/HNØ K23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/HNØ Avsender Norsk Spesialolje AS nnhold: Tømming og kontroll Statnett Bondebakken Tilstandsrapport for oljeutskillere / / NAT/HNØ K23 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/HNØ Avsender Norsk Spesialolje AS Side: 28 av 107

29 nnhold: Aksept av barnehageplass Barnehagesak / / BBHG/LFO B Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BBHG/LFO T nnhold: Påminnelse - frist for innsending av krav Attføring/omskolering/Utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / LSKO/VR P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Svar på tilbud om arbeid Vikariat/engasjement 2011/ /2012 FOTJ/MRY TF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB T nnhold: Vedr refusjonskrav - spesialundervisning vår 2012 Refusjon utgifter / / KSUO/KM Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSUO/KM Side: 29 av 107

30 nnhold: n presentasjon av nøkkeltall for Østfoldkommunene - Ureviderte KOSTRA-tall for 2011 KOSTRA 2008/ /2012 ØKON/LVH 200 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/LVH Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: nnvilgelse av alderspensjon fra KLP Alderspensjon 2012/ / PRS/MB P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/MB T nnhold: Regress - Tilstopping i kommunalt nett - Skadedato: rstatningssak - tilbakeslag i Asakveien 31 og Asakveien / / JUR/RAN M00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JUR/RAN Avsender Crawford & Company AS nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / HSKO/HAK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/HAK BU 2 Side: 30 av 107

31 nnhold: Vedtak om fyringsforbud - signert - Georg Stangs gate 2 Fyringsforbud / / BRANN/SUJ M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/SUJ KT Avsender Mia Hansen nnhold: Søknad om utdanningspermisjon, Permisjon uten bindingstid 2012/ / RAK/ASN P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RAK/ASN BU 2 nnhold: Tilbakemelding på svarskjema ansatt - Ansatteopplysninger / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KMNR/CHH T nnhold: Bytte av saksbehandler Spesialundervisning / / GSKO/RG Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSKO/RG T Side: 31 av 107

32 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / HSKO/RGS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HSKO/ANK T nnhold: Osloregionens styremøte flyttes fra 11.9 til 13.9 Samarbeidsrådet Osloregionen 2008/ /2012 ØKON/SS 130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØKON/SS Avsender Theis Juell Theisen nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA BU 462 nnhold: Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Side: 32 av 107

33 nnhold: Feil i innkalling til felles rovviltmøte, region 4 og 5. Forvaltningsplan for Rovvilt i region / /2012 NAT/TOF K47 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAT/TOF T Avsender Fylkesmannen nnhold: Søknad om stilling - Nattevakt sebakke Åpne søknader / / PRS/SKA A offl Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SKA nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA BU 468 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PARK/AHA TF Q50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Side: 33 av 107

34 nnhold: Søknad om permisjon Permisjon 2011/ / HO/MS P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HO/MS nnhold: Prosjekt Friskliv Felles informasjon om prosjektet i styremøte i Østfoldhelsa Folkehelse 2008/ / KSHO/ARB G10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSHO/GUK Avsender Østfold fylkeskommune nnhold: Forespørsel om pålegg om utbedring av pipe/ildsted Pålegg om utbedring av pipe/ildsted / / BRANN/SUJ M88 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BRANN/SUJ KT Avsender iendomsmegler 1 nnhold: Ønske om oppdatering av skilt for parkering forbudt uten riktig fargekode i Busterudgaten Busterudgata - Skilt for parkeringsforbud 2012/ / PARK/AHA Q84 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/AHA Avsender Jan rik Ophus Side: 34 av 107

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012

Offentlig journal. Tildeling av X-løyve - 2011/2012. X-løyver i forbindelse med avvikling av jule- og nyttårstrafikken 2011/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ØFK - Østfold fylkeskommune, Dokumenttype:,,N, Status: J,A, Kode: FAGOPPL, Kode: NNTAK, Arkivdel: ELEV 13.12.2011 Tildeling av X-løyve

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer