MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Basheim Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno Medlem Bjørg Randmæl Medlem Trond Motrøen Medlem Stein Roar Kvam Medlem Wenke Furuli Medlem Johnny Hagen Medlem Janne Lunaas Medlem Thorleif Fagerli Medlem May Britt Sandli Medlem Ola Eggset Medlem Mali Hauen Medlem Helen Kveberg Paaske Forfall Medlem Arne Dagfinn Øynes Medlem Rolf Langen Sekretær Rådmann Arne Olstad medlem Stein Hoset Møtte for Helen Kveberg Paaske Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 25

2 BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/07 07/576 GODKJENNING AV REFERATER - KOMMUNESTYRET 71/07 07/1175 GEODATASAMARBEID I NORD ØSTERDAL 72/07 07/851 SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSKONTROLL I FIAS 73/07 07/179 PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEDELPLAN FOR ALVDAL TETTSTED (SKURLAGET - PLASSEN) 74/07 07/590 VALG AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR KOMMUNESTYREPERIODEN /07 02/199 VEDTAK AV KOMMUNEPLAN FOR ALVDAL TEKSTDELEN. 76/07 07/1300 GRUNNGITT SPØRSMÅL VEDR. SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV LØYPEMASKIN - REAKSJON PÅ REVISORS UTTALELSE Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 25

3 70/07 GODKJENNING AV REFERATER - KOMMUNESTYRET Innstilling: Protokoll fra kommunestyremøte godkjennes. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra kommunestyremøte godkjennes. 71/07 GEODATASAMARBEID I NORD ØSTERDAL Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å slutte seg til geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal, slik det framkommer av saksutredningen. 2. Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen for å underskrive samarbeidsavtalen for prosjektet. 3. Det tas sikte på å innarbeide kommunens andel av de budsjetterte utgiftene i økonomiplanen, og årsbudsjettet for Behandling: Venstre fremmet følgende forslag: 1. Alvdal kommune slutter seg til geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal med de forutsetninger som er presentert i saksutredningen, herunder at en av de samarbeidende kommuner gis rollen som vertskommune for samarbeidet. Vedtatt med 10 stemmer. 2 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. Vedtatt med 12 stemmer. 3 De budsjetterte utgiftene for kommunens deltakelse i geodatasamarbeidet, innarbeides i årsbudsjettet for 2008 og i økonomiplanen for Vedtatt med 11 stemmer Vedtak: 1. Alvdal kommune slutter seg til geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal med de forutsetninger som er presentert i saksutredningen, herunder at en av de samarbeidende kommuner gis rollen som vertskommune for samarbeidet. 2 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 3 De budsjetterte utgiftene for kommunens deltakelse i geodatasamarbeidet, innarbeides i årsbudsjettet for 2008 og i økonomiplanen for Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 25

4 72/07 SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSKONTROLL I FIAS Innstilling: Behandling: Johnny Hagen, AP, fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen i samråd med andre eierkommuner, å utarbeide og fremme forslag til eierstrategier og styringssystemer for interkommunale selskap innen utgangen av 1. kvartal Videre ber en om at administrasjonen tilrettelegger og utarbeider en obligatorisk opplæring for politikere som er valgt inn i selskapenes styrer og representasjonsselskap. Opplæring bør gjennomføres innen utgangen av 1. kvartal Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen i samråd med andre eierkommuner, å utarbeide og fremme forslag til eierstrategier og styringssystemer for interkommunale selskap innen utgangen av 1. kvartal Videre ber en om at administrasjonen tilrettelegger og utarbeider en obligatorisk opplæring for politikere som er valgt inn i selskapenes styrer og representasjonsselskap. Opplæring bør gjennomføres innen utgangen av 1. kvartal /07 PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV KOMMUNEDELPLAN FOR ALVDAL TETTSTED (SKURLAGET - PLASSEN) Innstilling: 1. Det faste utvalget for plansaker fastsetter i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 6 planprogram for Alvdal tettsted datert Kostnadene ved utarbeidelsen av planen innarbeides kommunens budsjett for 2008 og Det oppnevens en politisk komité som har ansvar for skolestrukturdebatten. Mandat til komiteen fastsettes av kommunestyret og som samtidig fastsetter hvilken komité som skal ha oppdraget. Enstemmig vedtatt. Behandling: Johnny Hagen;Ap, fremmet forslag til nytt pkt. 3: Komitá A oppnevnes til å ha ansvar for skolestrukturdebatten. Kommunestyret fastsetter komiteens mandat og tidsplan for arbeidet. Forslag til mandat legges fram til avstemming på kommunestyrets møte i februar Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 25

5 Votering: Innstillingens pkt. 1 Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2 Enstemmig vedtatt. Pkt. 3: Ap forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det faste utvalget for plansaker fastsetter i henhold til forskrift om konsekvensutredninger 6 planprogram for Alvdal tettsted datert Kostnadene ved utarbeidelsen av planen innarbeides kommunens budsjett for 2008 og Komitá A oppnevnes til å ha ansvar for skolestrukturdebatten. Kommunestyret fastsetter komiteens mandat og tidsplan for arbeidet. Forslag til mandat legges fram til avstemming på kommunestyrets møte i februar /07 VALG AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR KOMMUNESTYREPERIODEN Innstilling: Valgkomiteens innstilling: Kommunestyret gjør følgende valg: KOMMUNENS DRIFTSORGAN Representanter til eldreråd velges for kommunestyreperioden Valgt i møte : Johan Ragnar Eggen, Sp : Rolf Langen, Krf Representanter foreslått av Alvdal pensjonistforening: Borghild Steivang Oddny Bråten Paul Oddlien 1 representant fra aldersgruppa år Berit Kjellman Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 25

6 : Ragnhild Trøan Einar Pedersen Eli Gjøran Trøan LANDBRUK OG NÆRING Tilsynsnemnder for gards- og grendeveger velges for perioden Haustdalen Stein Vardenær Brekka Sølnsetra/Slette Follandsvangen Ole Nyhus Sivildalsveien Hallstein Tronsmoen Lomsjødalsveien Roar Steihaug Sjulhussetra Nysetra Tronsvangen Lars Martin Måna Steilangsetra Anders Steien Valråmoen Dølbekken Kvislå Arnfinn Steihaug Nørdsti Bratthaugan Ingrid Dølhaug Måna Steivanglia Hamndalen Per Steivang Vardsetra Erling Flaten Kveberg jordbruksveg Trond Paaske Eggen Bakken Henriksen Per Arne Henriksen Blæsterdalen jordbruksveg Odd Arne Maana Lilleeng Neslund Jon Roger Neslund Kvisli Høyegga Arnhild Haug Tilsynsnemnder for flom- erosjons og skredsikringstiltak velges for perioden Glåma nord (Auma) Glåma midtre(sentrumsnært) Glåma sør (Strand) Glåma sør (Strand) Sølna Folla ovenfor Gjelten bru Ola Mikal Strømsøyen Gudmund Tronsmoen Arne Norwalls : Kari Ann Kristiansen Olav Nyeggen Erling Steigen Liv Toril Strømsøyen : Juul Arne Sinnerud Eivind Landfastøyen Kjell Ståle Øverland Astrid Nygard : Knut Aaeng Eivind Landfastøyen Kjell Ståle Øverland Astrid Nygard : Knut Aaeng Vidar Samuelshaug Håkon Øien Anders M. Enget : Peder Sølna Astrid Gjelten Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 25

7 Folla nedenfor Gjelten bru Folla nedenfor Gjelten bru Jon Roger Neslund Vegard Skredderhaug : Oddbjørn Dæhlie Olav Murud Per Arne Henriksen Storsteigen videregående skole v/ driftsleder : Wenche Flaamo Olav Murud Per Arne Henriksen Storsteigen videregående skole v/ driftsleder : Wenche Flaamo Kontaktutvalg for skogbruket i Alvdal/Folldal velges for kommunestyreperioden: Olav Nyeggen EIERINTERESSER / REGIONAL OG INTERKOMMUNAL REPRESENTASJON Representantskapet i FIAS - velges for kommunestyreperioden Olov Grøtting : Johan Ragnar Eggen Styret for Alvdal Skurlag Ola Eggset Stein Roar Kvam Representantskapet i A/L Nord-Østerdal kraftlag - velges for kommunestyreperioden Olov Grøtting Helen Kveberg Paaske Revisjon Fjell IKS - velges for kommunestyreperioden Odd Uglem (leder i kontrollutvalget) Aukruststiftelsen Olov Grøtting Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 25

8 Johan Ragnar Eggen Representantskapet for Nord-Østerdalsmuseet Thorleif Fagerli Mona Murud : Arne Dagfinn Øynes Bjørg Randmæl Årsmøte i turnéorganisasjon for Hedmark Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno : May Britt Sandli Fredheim en institusjon i rusomsorgen Arne Dagfinn Øynes Gunnbjørg Smedplass Alminnelig utvalg i fylkesnemnda for sosiale saker velges fra Gerd Ligård Inge Kolbjørn Haugen Representant til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS velges for kommunestyreperioden Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno Arne Dagfinn Øynes Representant til representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS velges for kommunestyreperioden Olov Grøtting Johnny Hagen Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 25

9 SKATT / EIENDOM Overtakstnemnd for eiendomsskatt Hallstein Tronsmoen, leder Ivar Eggestad Liv Guri Thoresen Terje Vedum Oddbjørn Steien Inger M. Austli Steien Taktstnemnd for eiendomsskatt Svein Terje Bakkeng, leder Berit Skundberg Jarle Bråten Asgeir Vårtun Liv Toril Strømsøyen Guri Ligård Thoresen 1.Martin Lier 2.Ingeborg J. Strømshoved 3.Audun Eggset 4.Odd Bjarne Brandsnes 5.Magny Steimoeggen 6.Tiril Langleite Skatteutvalg Kåre Dalen Gert Nordtun Ingrid Storrøsæter : 1. Jan Steivang 2. Inge Lien 3. Solfrid N. Brandvoll DOMSORGAN M.V. Oppnevningsutvalg for konfliktrådet velges for kommunestyreperioden Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno : Arne Dagfinn Øynes Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 25

10 Forliksråd - velges for perioden Tove Slemdal leder 2. Bård Træthaug 3. Annar Avlesen : 1. Marit Langen 2. Kari Nørstebø 3. Liv Johanne Grøtting Møtefullmektig i forliksrådet oppnevnes for perioden Hanne Harsjøen 2. Elisabeth Berg 3. Odd Uglem Eidsivating lagmannsrett velges for perioden Toralf Grøtting Trond Paaske May Sevilhaug Liv Aamodt Strømsøyen : Karl Johan Skarpnes Thor Arve Vartdal Ingvild Træthaug Liv Toril Strømsøyen Jordskifteutvalg oppnevnes for perioden Bård Enget Ola Mikal Strømsøyen Johan Arne Kjølhaug Paul Oddlien Jon Strømsøyen Kjartan Strypet Ola Dalen Lars Ernst Jonsmoen Erik Thorshaug Audun Eggset Jan Erik Bjørn Sigmund Kveberg Paaske Juul Arne Sinnerud Oddny Kvalvik Grete Langodden Eli Mette Lien Britt Steien Rasmussen Laila Trønnes Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 25

11 Ingeborg Straalberg Anne Marie Dalen Nord-Østerdal Tingrett oppnevnes for perioden Per Bjørn Svein Flaamo Ingar Gløtheim Svein Egil Kristiansen Inge Kolbjørn Haugen Hans Sollid Reidar Martin Steigen Ole Sylte Heggset Jon Nybakk Erling Steigen Ingrid Storrøsæter Else Øien Løkken Aud Bodil Havn Solvår Øverby Helga Reidun Nesset Rigmor Hafstad Aud Persheim Else Austberg Bjørn Gunhild Plassgaard Astrid Gjelten Hans Lien Torbjørn Løkken Ole Nyhus Svein Egil Olsen Ola Sørhus Gerd Ligård Anne Marie Lohn Tove Slemdal Else Helen Lillestrøm Mali Vollan Liv Guri Eggestad Forslag til medlemmer i skjønnsutvalg velges for kommunestyreperioden Oddbjørn Steien Odd Eivind Follstad Grete langodden Ole Nyhus DIVERSE Heimevernsnemnda velges for kommunestyreperioden Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 25

12 Kjartan Strypet Oddny Kvalvik Inge Slåen Anne S. Eggset Kontrollutvalg for alkoholsomsetning Lensmannen i Alvdal og Folldal eller ved stedfortreder For bevillingshaverne: Wenche Flaamo : Anne Marit Skjøren For kommunestyret: Ole Nyhus. Inge Haugen Overformynderiet velges fram til ny oppnevning Johnny Hagen Anders Wahl Solvår Øverby Alvdal sokneråd velges for kommunestyreperioden Trond Motrøen Vigdis Vestby Samarbeidsutvalg for Alvdal ungdomsskole velges til Janne Lunaas Johan Arne Kjølhaug Samarbeidsutvalg for Steigen skole - velges til Wenche Furuli Per Inge Måna Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 25

13 Samarbeidsutvalg for Plassen skole - velges til Ole Nyhus Mona Murud Samarbeidsutvalg for Øwretun barnehage - velges til Arne Dagfinn Øynes Astrid Nygård Samarbeidsutvalg for Plassen barnehage - velges til Bjørg Randmæl Vigdis Vestby Samarbeidsutvalg for Strømmen barnehage - velges til Trond Motrøen Per Jostein Kjernmoen Helseopplysningsutvalget velges for kommunestyreperioden Arne Dagfinn Øynes Johnny Hagen Bygdeboknemnd representant fra kommunestyret Helen Kveberg Paaske Kommunens transportnemnd oppnevnes for kommunestyreperioden Kommunelege I og II som en rullerende ordning deltar hver sine år Avdelingssykepleier ved Solsida eller hjemmetjenesten Inntil to representanter for brukerorganisasjonene. Foreslås av Kommunalt råd for funksjonshemmede. Representant for sosialtjenesten som nemndas sekretær Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 25

14 Behandling: Valgkomiteen kom med følgende endringer i forhold til innstillingen: Representantskapet i MHBR. Janne Lunaas erstattes med Wenche Furuli. Forliksråd Endring i rekkefølge for vararepresentanter: 1. Marit Langen 2. Liv Johanne Grøtting 3. Kari Nørstebø Kontrollutvalget: Helen M. S. Skarpsno erstattes med Mona Murud 1. vararepr. Johnny Hagen erstattes med Vigdis Vestby. 2. vararepr. Bjørg Randmæl erstattes med Øyvind Nørstebø Overtakstnemnd for eiendomsskatt tas ut. Det ble votert samlet for hvert enkelt område. Valg av leder til forliksråd ble gjort i egen votering. Vedtak: Kontrollutvalget: Helen M. S. Skarpsno erstattes med Mona Murud repr. Johnny Hagen erstattes med Vigdis Vestby. repr. Bjørg Randmæl erstattes med Øyvind Nørstebø Enstemmig vedtatt. KOMMUNENS DRIFTSORGAN Representanter til eldreråd velges for kommunestyreperioden Valgt i møte : Johan Ragnar Eggen, Sp : Rolf Langen, Krf Representanter foreslått av Alvdal pensjonistforening: Borghild Steivang Oddny Bråten Paul Oddlien 1 representant fra aldersgruppa år Berit Kjellman Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 14 av 25

15 : Ragnhild Trøan Einar Pedersen Eli Gjøran Trøan Enstemmig vedtatt. LANDBRUK OG NÆRING Tilsynsnemnder for gards- og grendeveger velges for perioden Haustdalen Stein Vardenær Brekka Sølnsetra/Slette Follandsvangen Ole Nyhus Sivildalsveien Hallstein Tronsmoen Lomsjødalsveien Roar Steihaug Sjulhussetra Nysetra Tronsvangen Lars Martin Måna Steilangsetra Anders Steien Valråmoen Dølbekken Kvislå Arnfinn Steihaug Nørdsti Bratthaugan Ingrid Dølhaug Måna Steivanglia Hamndalen Per Steivang Vardsetra Erling Flaten Kveberg jordbruksveg Trond Paaske Eggen Bakken Henriksen Per Arne Henriksen Blæsterdalen jordbruksveg Odd Arne Maana Lilleeng Neslund Jon Roger Neslund Kvisli Høyegga Arnhild Haug Tilsynsnemnder for flom- erosjons og skredsikringstiltak velges for perioden Glåma nord (Auma) Glåma midtre(sentrumsnært) Glåma sør (Strand) Sølna Folla ovenfor Gjelten bru Ola Mikal Strømsøyen Gudmund Tronsmoen Arne Norwalls : Kari Ann Kristiansen Olav Nyeggen Erling Steigen Liv Toril Strømsøyen : Juul Arne Sinnerud Eivind Landfastøyen Kjell Ståle Øyen Astrid Nygard : Knut Aaeng Vidar Samuelshaug Håkon Øien Anders M. Enget : Peder Sølna Astrid Gjelten Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 15 av 25

16 Folla nedenfor Gjelten bru Jon Roger Neslund Vegard Skredderhaug : Oddbjørn Dæhlie Olav Murud Per Arne Henriksen Storsteigen videregående skole v/ driftsleder : Wenche Flaamo Kontaktutvalg for skogbruket i Alvdal/Folldal velges for kommunestyreperioden: Olav Nyeggen Enstemmig vedtatt. EIERINTERESSER / REGIONAL OG INTERKOMMUNAL REPRESENTASJON Representantskapet i FIAS - velges for kommunestyreperioden Ordfører : ordfører Styret for Alvdal Skurlag Ola Eggset Stein Roar Kvam Representantskapet i A/L Nord-Østerdal kraftlag - velges for kommunestyreperioden Olov Grøtting Helen Kveberg Paaske Revisjon Fjell IKS - velges for kommunestyreperioden Odd Uglem (leder i kontrollutvalget) Aukruststiftelsen Ordfører ordfører Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 16 av 25

17 Representantskapet for Nord-Østerdalsmuseet Thorleif Fagerli Mona Murud : Arne Dagfinn Øynes Bjørg Randmæl Årsmøte i turnéorganisasjon for Hedmark Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno : May Britt Sandli Fredheim en institusjon i rusomsorgen Arne Dagfinn Øynes Gunnbjørg Smedplass Alminnelig utvalg i fylkesnemnda for sosiale saker velges fra Gerd Ligård Inge Kolbjørn Haugen Representant til styret i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS velges for kommunestyreperioden Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno Arne Dagfinn Øynes Representant til representantskapet i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS velges for kommunestyreperioden Olov Grøtting Johnny Hagen Johan Ragnar Eggen Wenche Furuli Enstemmig vedtatt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 17 av 25

18 SKATT / EIENDOM Taktstnemnd for eiendomsskatt Svein Terje Bakkeng, leder Berit Skundberg Jarle Bråten Asgeir Vårtun Liv Toril Strømsøyen Guri Ligård Thoresen 1.Martin Lier 2.Ingeborg J. Strømshoved 3.Audun Eggset 4.Odd Bjarne Brandsnes 5.Magny Steimoeggen 6.Tiril Langleite Skatteutvalg Kåre Dalen Gert Nordtun Ingrid Storrøsæter : 1. Jan Steivang 2. Inge Lien 3. Solfrid N. Brandvoll Enstemmig vedtatt. DOMSORGAN M.V. Oppnevningsutvalg for konfliktrådet velges for kommunestyreperioden Helen Margrethe Schjelderup Skarpsno : Arne Dagfinn Øynes Forliksråd - velges for perioden Tove Slemdal - leder 2. Bård Træthaug 3. Annar Avlesen Tove Slemdal enstemmig valgt som leder av forliksrådet Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 18 av 25

19 : 1. Marit Langen 2. Liv Johanne Grøtting 3. Kari Nørstebø Møtefullmektig i forliksrådet oppnevnes for perioden Hanne Harsjøen 2. Elisabeth Berg 3. Odd Uglem Eidsivating lagmannsrett velges for perioden Toralf Grøtting Trond Paaske May Sevilhaug Liv Aamodt Strømsøyen : Karl Johan Skarpnes Thor Arve Vartdal Ingvild Træthaug Liv Toril Strømsøyen Jordskifteutvalg oppnevnes for perioden Bård Enget Ola Mikal Strømsøyen Johan Arne Kjølhaug Paul Oddlien Jon Strømsøyen Kjartan Strypet Ola Dalen Lars Ernst Jonsmoen Erik Thorshaug Audun Eggset Jan Erik Bjørn Sigmund Kveberg Paaske Juul Arne Sinnerud Oddny Kvalvik Grete Langodden Eli Mette Lien Britt Steien Rasmussen Laila Trønnes Ingeborg Straalberg Anne Marie Dalen Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 19 av 25

20 Nord-Østerdal Tingrett oppnevnes for perioden Per Bjørn Svein Flaamo Ingar Gløtheim Svein Egil Kristiansen Inge Kolbjørn Haugen Hans Sollid Reidar Martin Steigen Ole Sylte Heggset Jon Nybakk Erling Steigen Ingrid Storrøsæter Else Øien Løkken Aud Bodil Havn Solvår Øverby Helga Reidun Nesset Rigmor Hafstad Aud Persheim Else Austberg Bjørn Gunhild Plassgaard Astrid Gjelten Hans Lien Torbjørn Løkken Ole Nyhus Svein Erik Olsen Ola Sørhus Gerd Ligård Anne Marie Lohn Tove Slemdal Else Helen Lillestrøm Mali Vollan Liv Guri Eggestad Forslag til medlemmer i skjønnsutvalg velges for kommunestyreperioden Oddbjørn Steien Odd Eivind Follstad Grete Langodden Ole Nyhus Enstemmig vedtatt. DIVERSE Heimevernsnemnda velges for kommunestyreperioden Kjartan Strypet Oddny Kvalvik Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 20 av 25

21 Inge Slåen Anne S. Eggset Kontrollutvalg for alkoholsomsetning Lensmannen i Alvdal og Folldal eller ved stedfortreder For bevillingshaverne: Wenche Flaamo : Anne Marit Skjøren For kommunestyret: Ole Nyhus. Inge Haugen Overformynderiet velges fram til ny oppnevning Johnny Hagen Anders Wahl Solvår Øverby Alvdal sokneråd velges for kommunestyreperioden Trond Motrøen Vigdis Vestby Samarbeidsutvalg for Alvdal ungdomsskole velges til Janne Lunaas Johan Arne Kjølhaug Samarbeidsutvalg for Steigen skole - velges til Wenche Furuli Per Inge Måna Samarbeidsutvalg for Plassen skole - velges til Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 21 av 25

22 Ole Nyhus Mona Murud Samarbeidsutvalg for Øwretun barnehage - velges til Arne Dagfinn Øynes Astrid Nygård Samarbeidsutvalg for Plassen barnehage - velges til Bjørg Randmæl Vigdis Vestby Samarbeidsutvalg for Strømmen barnehage - velges til Trond Motrøen Per Jostein Kjernmoen Helseopplysningsutvalget velges for kommunestyreperioden Arne Dagfinn Øynes Johnny Hagen Bygdeboknemnd representant fra kommunestyret Helen Kveberg Paaske Kommunens transportnemnd oppnevnes for kommunestyreperioden Kommunelege I Avdelingssykepleier ved Solsida eller hjemmetjenesten Inntil to representanter for brukerorganisasjonene. Foreslås av Kommunalt råd for funksjonshemmede. Representant for sosialtjenesten som nemndas sekretær Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 22 av 25

23 75/07 VEDTAK AV KOMMUNEPLAN FOR ALVDAL TEKSTDELEN. Innstilling: Fast utvalg for plansaker anbefaler kommunestyret å vedta det foreliggende forslag til kommuneplan for Alvdal med de endringer som kom fram i møtet. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Forslag fra Venstre om et nytt pkt. 3.10: Kommunens planarbeid skal ha en langsiktig strategi for gjennomfartsårene i bygda. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til kommuneplan for Alvdal med de endringer som kom fram i FUP sitt møte Pkt Kommunens planarbeid skal ha en langsiktig strategi for gjennomfartsårene i bygda 76/07 GRUNNGITT SPØRSMÅL VEDR. SØKNAD OM HJELP TIL ANSKAFFELSE AV LØYPEMASKIN - REAKSJON PÅ REVISORS UTTALELSE Innstilling: Behandling: GRUNNGITT SPØRSMÅL VEDR. SAK 63/ Ordfører Alvdal kommune Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 23 av 25

24 Grunngitt spørsmål vedr. søknad om hjelp til anskaffelse av ny løypemaskin I kommunestyremøte gjorde Alvdal kommunestyre vedtak om å kjøpe inn løypemaskin for utlån til Alvdal Turforening. I ettertid har Revisjon Fjell IKS v/ revisjonssjef Svein M. Evavold, gitt en uttalelse i saken. Revisjonssjefen anser en eventuell gjennomføring av vedtaket som omgåelse av bestemmelser i Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. Venstre tar til etterretning at vårt forslag til vedtak falt da saken ble behandlet i kommunestyret. Uttalelsen fra Revisjon Fjell IKS gjør imidlertid at kommunestyret må ta stilling til hvordan vedtaket som ble fattet skal håndteres. Innkalling til kommunestyremøte er sendt ut uten at saken er på sakslista. Venstre ber ordfører om en redegjørelse for hvordan en tenker å håndtere saken videre. For Venstres kommunestyregruppe Helen Kveberg Paaske Svar grunngitt spørsmål vedr. søknad om hjelp til anskaffelse av ny løypemaskin. I kommunestyremøte gjorde Alvdal kommune vedtak om å kjøpe inn løypemaskin for utlån til Alvdal Turforening. Formålet med vedtaket var å hjelpe Alvdal Turforening til å anskaffe en løypemaskin på en rimeligst mulig måte, slik at de kan kjøre opp løyper for kommunens befolkning og besøkende. Dette er en tjeneste som svært mange har stor nytte og glede av samtidig som det er tilrettelegging for ivaretakelse av god helse. Dette er en tjeneste som kommunen selv ikke har økonomi til å yte kommunens innbyggere. En slik ordning som ble skissert i sak 63/07 er gjennomført av flere andre kommuner tidligere, og saken ble av saksbehandler forelagt kommunens revisor som igjen drøftet med Hedmark fylkesskattekontor. Deres konklusjon var at kommunen ville få momskompensasjon. Som Venstre skriver har i ettertid revisjonssjefen i Revisjon Fjell IKS gitt en uttalelse i saken. Det er riktig at kommunestyret må ta stilling til hvordan vedtaket fra skal håndteres. Formålet med vedtaket var å hjelpe Alvdal Turforening til å anskaffe løypemaskin uten mva, en betydelig innsparing for en forening som driver sin virksomhet på frivillig basis. Ordføreren håper på en løsning slik at dette kan gjennomføres dersom det er mulig. En slik Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 24 av 25

25 løsning må da selvfølgelig være godkjent av revisjonssjefen før den presenteres for kommunestyret. Hvis dette ikke er mulig, må vedtaket oppheves, og Alvdal Turforening må anskaffe sin løypemaskin selv og betale mva. Ordføreren er i denne saken klar på at det ikke nødvendig å forhaste seg, og har bedt kommunens administrasjon forsøke å finne den beste løsningen på saken. Saken vil derfor komme opp igjen i et senere kommunestyre, sannsynligvis i desembermøtet. Olov Grøtting Ordfører Vedtak: Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 25 av 25

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 18.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 06.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukristsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Solsida Møtedato: 27.03.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.04.2011 Tid: kl. 13.00 16.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 31.01.2013 Tid: 19.00 I forkant av møtet ble det gitt orienteringer av: Barne og ungdomsrådet v / Oda Grøtting og Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 1900 2230 Orientering om Anno Museum og konsolidering av Aukrustsenteret inn i Anno Museum ved direktør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.05.2014 Tid: 18.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 24.05.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Forfall Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Olov Grøtting Forfall Ordfører Johan Ragnar Eggen Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2010 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2009 Tid: 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 13.06.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2011 Tid: kl. 08.30 Det ble innledningsvis gitt en orientering om Aukrustsenterets tilknytning til Fylkesmuseet v/gunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 09.10.2014 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.03.2014 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 19:00-22:00 Arbeidsseminar med Rørosregionens næringshage v / Jansen og Heggem. Spørsmål: Skolebygging bygging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Tid: 1930 Orienteringer. Pågående rettsak Caprino / Hunderfossen / Aukruststiftelsen. Program siste kommunestyre.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2011 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.10.2012 Tid: 19.00 Orientering om ny Steien Bru v/frode Bakken Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Solsida Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall fra og med sak 15/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: 1900 Orienteringer: Orientering om geoteknisk undersøkelse Sørhusjordet Etterlysning sluttrapport Grindeggaprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. 09.15 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 1900 Orienteringer Rådmannen redegjorde for regnskap 2014 og omstillingsprosess Status MHBR v / Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 70/07 07/576 GODKJENNING AV REFERATER - KOMMUNESTYRET 72/07 07/851 SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSKONTROLL I FIAS

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 70/07 07/576 GODKJENNING AV REFERATER - KOMMUNESTYRET 72/07 07/851 SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSKONTROLL I FIAS ALVDAL KOMMUNE Møtested: Basheim Møtedato: 29.11.2007 Tid: 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/07 07/576 GODKJENNING AV REFERATER - KOMMUNESTYRET 71/07 07/1175 GEODATASAMARBEID

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Tid: 19.00 I forkant av møtet, deltok kommunestyrets medlemmer i befaring ved Synnøve Findens anlegg. I tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen

Detaljer

SAUEMERKEREGISTER FOR ALVDAL

SAUEMERKEREGISTER FOR ALVDAL Alvdal Sau og Geit SAUEMERKEREGISTER FOR ALVDAL Beite i Alvdal Kode Beite i andre kommuner Kode NSG's system for ant. lam Garvikåsen Ga Einunndalen, Folldal Ein 0=Rød Glåma-Folla GF Digerkampen, Folldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Budsjettkonferanse kl 08.00-12.00 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Medlem Vigdis Vestby Medlem Medlem Janne Lunaas Medlem Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Stein

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.09.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2007 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2011 Tid: 09.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Forfall

Detaljer

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG 01. UTREDNINGSKOMITEEN Hjemmel: Regler for Engerdal kommune Samlingslista: Elin Kristensen Vegard Drevsjømoen Halvor Hansson Dag Rønning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 11.10.2012 Tid: 13.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 19.12.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00-22:00 -Informasjon om Aukrustsenteret og framtidige muligheter / Strategi V / Paal Ritter Skjerven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: ca kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2010 Tid: 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.06.2008 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen, Eilev Bekjorden, Oddvar Garås, Bjørg

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 -

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 - FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 - Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Bjørg Homelien Britt

Detaljer