Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0"

Transkript

1 Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0

2 Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan ECDL/ICDL Computer Essentials Syllabus Version 1.0. I forbindelse med oversettelsen er det, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret. For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt: Datakortet a.s 9917 Kirkenes Tlf: Faks: E-post: Web: For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med: ECDL Foundation Ltd Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Irland Tlf.: Faks: E-post: URL: Formål Dette dokumentet beskriver fagplanen for Datakortet Grunnleggende IT. Fagplanen beskriver ved hjelp av læringsmål hvilken kunnskap og kompetanse en Kandidat til Datakortet Grunnleggende IT bør besitte. Fagplanen er grunnlaget for Datakorttester i denne modulen. ECDL Foundation er et registrert vare navn av The European computer Driving Licence foundation Limited og ECDL Foundation (International) Limited. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, og relaterte logoer er registrerte varemerker av ECDL Foundation. Alle rettigheter reservert ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 2 av 10

3 Copyright 2012 ECDL Foundation og Datakortet a.s Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra ECDL Foundation eller Datakortet a.s. Forespørsler om tillatelse til å reprodusere materiell må rettes ECDL Foundation eller Datakortet. ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig hverken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen. ECDL Foundation og Datakortet kan når som helst gjøre endringer uten varsel ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 3 of 10

4 Datakortet Grunnleggende IT Denne modulen tar for seg grunnleggende begreper og ferdigheter i forbindelse med bruk av datamaskiner, opprettelse og behandling av filer og dokumenter, nettverk og datasikkerhet. Mål Kandidaten skal være i stand til å: Forstå nøkkelbegrepene innenfor informasjonsteknologi (IT), datamaskiner, utstyr og programvare. Slå på og av en datamaskin. Arbeide effektivt på skrivebordet ved bruk av ikoner og vinduer. Justere de mest vanlige systeminnstillingene og benytte hjelpefunksjoner. Opprette et enkelt dokument og skrive ut. Ha kjennskap til hovedbegrepene i filbehandling og være i stand til å organisere filer og mapper effektivt. Forstå nøkkelbegreper om lagring og benytte programverktøy til å komprimere og pakke ut store filer. Forstå nettverkskonsepter, tilkoblingsmuligheter og kunne koble til et nettverk. Forstå viktigheten av å beskytte data og datamaskiner fra skadelig programvare og sikkerhetskopiering av data. Være bevisst på tiltak i forhold til helse, miljø og tilrettelegging. KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 1. Datamaskiner og IKT Definere begrepet utstyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Identifisere ulike typer av IKT tjenester/anvendelser som: Internettjenester, mobil teknologi og kontorstøtteprogrammer. 1.2 Maskinvare Definere begrepet maskinvare. Kjenne igjen datamaskintyper som stasjonær, bærbar og nettbrett. Kjenne igjen enheter som smarttelefon, mediaspiller og digitalkamera Definere begrepene prosessor, RAM (Random Access Memory) og lagring. Forstå hvordan dette påvirker datamaskinens ytelse ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 4 of 10

5 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Identifisere hovedtypene av internt og eksternt utstyr som skrivere, skannere, tastatur, mus/berøringsmatte, webkamera, høyttalere, mikrofon, dokking-stasjon Kjenne til vanlige innganger og utganger på en datamaskin som f.eks USB og HDMI. 1.3 Programvare og lisensiering Definere begrepet programvare og skille mellom operativsystem og brukerprogrammer. Forstå at programvare kan installeres lokalt eller være tilgjengelig på nett Definere begrepet operativsystem og kjenne igjen vanlige operativsystemer for datamaskiner og andre enheter Identifisere vanlige brukerprogrammer som kontorstøtteprogrammer, kommunikasjon, sosiale nettverk, media, design, mobilapplikasjoner. 2 Skrivebord, ikoner og innstillinger Definere begrepet lisensavtale for sluttbruker. Kjenne til at programvare må lisensieres før bruk Kjenne til programvarelisenstyper: proprietær, åpen kildekode, prøveversjoner, shareware (prøveprogram) og freeware (gratisprogram). 1.4 Starte og avslutte Starte en datamaskin og logge på sikkert med brukernavn og passord Logge av, slå av og starte på nytt på riktig måte. 2.1 Skrivebord og ikoner Forstå formålet med skrivebordet og oppgavelinjen ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 5 of 10

6 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Identifisere vanlige ikoner som: filer, mapper, programmer, skrivere, disker, snarveier/alias og papirkurv Markere og flytte ikoner Opprette, gi nytt navn, flytte, slette en snarvei/alias. 2.2 Arbeide med vinduer Identifisere de forskjellige delene av et vindu: tittellinjen, menylinjen, bånd, statuslinjen, rullefeltene Åpne, minimere, utvide, gjenopprette, gjenopprette ned, maksimere, endre størrelse, flytte og lukke et vindu Bytte mellom åpne vinduer. 2.3 Verktøy og innstillinger Bruke tilgjengelig hjelpefunksjon Vise datamaskinens systeminformasjon: navn og versjonsnummer på operativsystemet, installert RAM Endre ulike innstillinger på skrivebordet: dato og klokke, volum, bakgrunn og oppløsning Endre, legge til, fjerne tastaturspråk. Endre standard språk Avslutte et program som ikke svarer Installere, avinstallere et program Koble en enhet (minnepinne, digitalkamera, mediaspiller) til en datamaskin. Koble fra enheten på riktig måte Ta skjermdump av hele skjermen eller aktivt vindu ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 6 of 10

7 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 3 Tekstbehandling og utskrift. 3.1 Arbeide med tekst Åpne, lukke et tekstbehandlingsprogram. Åpne, lukke filer Skrive inn tekst i et dokument Kopiere/ flytte tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter. Lime inn en skjermdump i et dokument Lagre og navngi et dokument. 3.2 Utskrift Installere, avinstallere en skriver. Skrive ut en testside Velge standard skriver fra listen over installerte skrivere Skrive ut et dokument fra et tekstbehandlingsprogram Vise, pause, fortsette, avbryte en utskrift. 4 Filbehandling 4.1 Filer og mapper Forstå hvordan operativsystemet viser disker mapper og filer i en hierarkisk struktur. Navigere mellom disker, mapper, undermappe og filer Vise egenskapene til en mappe eller fil som: navn, størrelse og plassering Endre visning av mapper og filer til ikoner, liste, detaljer Identifisere de mest brukte filtypene; tekstbehandlingsfiler, regnearkfiler, presentasjonsfiler, PDF (portable document format), bildefiler, lydfiler, videofiler, komprimerte filer og programfiler Åpne en fil, mappe, disk Kjenne til god praksis for navngivning av filer/mapper: bruke meningsfylte navn for å lette søk og organisering ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 7 of 10

8 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Opprette en mappe Endre navn på fil, mappe Søke etter filer ved filegenskaper; hele eller deler av filnavnet ved hjelp av jokertegn hvis nødvendig, innhold og dato endret Vise listen med nylige brukte filer. 4.2 Organisere filer og mapper Velge filer og mapper enkeltvis og gruppevis, både tilstøtende og ikke-tilstøtende Sortere filer stigende, synkende etter navn, størrelse, type, dato endret Kopiere eller flytte filer og mapper mellom mapper/disker Slette filer, mapper til papirkurven og gjenopprette til opprinnelig plassering Tømme papirkurven. 4.3 Lagring og komprimering Identifisere hovedtypene av lagringsenheter som intern harddisk, ekstern harddisk, nettverksdisk, CD, DVD, Bluray, minnepinne, minnekort og lagring på nett Identifisere filstørrelse, mappestørrelse og måleenheter for lagring som KB, MB, GB, TB Vise ledig plass på en lagringsenhet Forstå hensikten med komprimering av filer, mapper Komprimere filer og mapper Pakke ut komprimerte filer, mapper til en plassering på en disk ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 8 of 10

9 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 5 Nettverk 5.1 Nettverksbegreper Definere begrepet nettverk. Forstå formålet med et nettverk: å dele, tilgang til data og enheter på en sikker måte Definere begrepet Internett. Identifisere hovedbruken som World Wide Web (WWW), VoIP (Voice Over Internet Protocol), e-post, direktemeldinger (IM) Definere begrepene intranett, virtuelt privat nettverk (VPN) og identifisere hovedfunksjonene til disse Forstå hva overføringshastighet er. Forstå hvordan det er målt i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (kbs), megabits per sekund (mbps), gigabits per sekund (gbps) Forstå begrepene nedlastning fra og opplastning til et nettverk. 5.2 Nettverkstilgang Identifisere ulike måter å koble til Internett som telefonlinje, mobilt bredbånd, fiber, kabel-tv, satellitt, trådløst (wi-fi) Definere begrepet Internet Service Provider (ISP). Identifisere hva som er viktig å ta hensyn til ved valg av Internett abonnement som opplastingshastighet, nedlastingshastighet, begrensninger for datatrafikk og pris Forstå statusen på trådløse nettverk: sikret, åpen Koble til et trådløst nettverk. 6 Sikkerhet og helse 6.1 Beskytte data og enheter Kjenne til gode passordrutiner som: tilstrekkelig lengde, tilstrekkelig blanding av tegn, ikke dele med andre, endre regelmessig Definere begrepet brannmur og forstå hensikten med det ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 9 of 10

10 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Forstå hensikten med å ta sikkerhetskopier regelmessig og lagre disse eksternt Gjenkjenne viktigheten med å oppdatere programvare som antivirus, programmer og operativsystem regelmessig. 6.2 Skadelig programvare Forstå begrepet skadelig programvare. Identifiser ulike typer som: virus, ormer, trojanere og spionprogrammer Være klar over hvordan skadelig programvare kan trenge inn i en datamaskin eller enhet Benytte antivirus programvare til å søke etter virus på en datamaskin. 6.3 Helse og miljø Kjenne til hvordan en bruker av datamaskin og andre enheter kan ivareta helsen ved å ta jevnlige pauser og ha riktig lyssetting og arbeidsstilling Kjenne til metoder for strømsparing til datamaskiner og andre enheter; slå av, innstillinger for automatisk avslutning, lysstyrke, innstillinger for hvilemodus Kjenne til at datamaskiner, andre enheter, batterier og patroner til skriver og papir bør resirkuleres Identifisere noen muligheter for å øke tilgjengeligheten (universell utforming) som stemmegjenkjenning, skjermleser, skjermforstørring, skjermtastatur og høy kontrast ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 10 of 10

11 Modul 3 Tekstbehandling Følgende er pensum for modul 3, Tekstbehandling, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 3 Tekstbehandling, krever at kandidaten skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av tekstbehandlingsprogram for å skrive dagligdagse brev og dokumenter. Kandidaten skal kunne: Jobbe med dokumenter og lagre dem i ulike filformater. Bruke integrerte funksjoner som finnes i tekstbehandlingsprogrammet, slik som hjelpefunksjonen, for å øke produktiviteten. Opprette og redigere mindre dokumenter for deling og distribusjon. Bruke ulike formateringer i dokumenter for å forbedre kvaliteten før distribusjon, samt kjenne til god praksis for hensiktsmessige formateringsvalg. Sette inn tabeller, bilder og objekter i dokumenter. Klargjøre dokumenter for e-post fletting. Justere dokumentets innstillinger og gjennomføre stavekontroll før utskrift. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 3.1 Bruk av programmet Arbeide med dokumenteer Starte og avslutte tekstbehandlingsprogrammetåpne og lukke dokumenter Opprette et nytt dokument basert på en mal som for eksempel memo, fax, agenda Lagre et dokument til harddisk eller flyttbart lagringsmedium. Lagre et dokument under et annet navn til harddisk eller flyttbart lagringsmedium Lagre et dokument i et annet filformat som: Ren tekst, Rikt Tekst Format, HTML, dokumentmal (template). Lagre et dokument i filformatet til et annet program/versjon Veksle mellom åpne dokumenter Øke produktiviteten Endre alternativer/egenskaper for tekstbehandlingsprogrammet:

12 3.2 Basis operasjoner Brukerinformasjon, standardmappe som åpnes og for lagring Bruke tilgjenglige hjelpefunksjoner Bruke sideforstørrelses- /zoomverktøy Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet Skrive inn tekst Endre visningsmodus Merke og redigere tekst Skrive inn tekst i dokumentet Sette inn spesielle tegn og symboler som:,, Bruke Vis alt funksjonen; skjule og vise formateringsmerker som ikke skrives ut Merke tegn, ord, linje, setning, avsnitt, hele dokumentet Redigere innholdet ved å sette inn tegn/ord i eksisterende tekst, skrive over for å erstatte eksisterende tekst Bruke søkefunksjonen for å finne et ord eller en setning i et dokument Bruke funksjonen erstatt/erstatt alle for å erstatte et ord eller en setning i et dokument Kopiere, flytte tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter Slette tekst Bruke angre og gjenta funksjonen. 3.3 Formatering Tekst Endre skrift: Størrelse og type (font) Bruke fet, kursiv og understreket skrift Legge til hevet og senket effekt på skrift Benytte farge på tekst Endre til store/små bokstaver på tekst Bruke automatisk orddeling Avsnittsformatering Sette inn og slå sammen avsnitt Sette inn og fjerne manuelle linjeskift Kjenne til god praksis angående tekstjustering; bruke justeringsverktøy, innrykk og tabulatorer framfor

13 3.3.3 Utforming av dokumentet mellomromstast Bruke venstre, høyre, midtstilt og blokkjustering på tekst Rykke inn tekst; høyre, venstre, første linje Sett inn, fjerne og bruke tabulatorer: Venstre, høyre, midtstilt, desimal Kjenne til god praksis i forbindelse med å bruke avstand mellom avsnitt Bruke enkel, 1,5 linjer og dobbel linjeavstand i avsnitt Bruke punktlister og nummererte lister. Fjerne punkter og nummerering fra en liste. Endre punktstil i punktlister og nummereringsstil i en nummerert liste Legge til kantlinjer, sidekanter og skyggelegging på et avsnitt Bruke en eksisterende stil på merket tekst Bruke avsnittsstiler på ett eller flere avsnitt Bruke kopieringsverktøy for tekst og format. 3.4 Objekter Tabeller Opprette en tabell i dokumentet Sette inn og redigere data i en tabell Merke rader, kolonner, celler, hele tabellen Sette inn/slette rader og kolonner Tabell utforming Endre kolonnebredde og radhøyde Figurer, bilder og diagrammer Endre kantlinjer, linjetype og linjefarge Legge skygge på celler Sette inn en figur, bilde, bilde fra fil, diagram i dokumentet Merke en figur, bilde, diagram i dokumentet Kopiere og/eller flytte en figur, bilde ellerdiagram i et dokument og mellom åpne dokumenter Endre størrelse, slette et objekt. 3.5 Fletting Forbereding Åpne og klargjøre hoveddokumentet for fletting.

14 3.6 Utskriftsbehandling Velge en datakilde eller en datafil for bruk i fletting Opprette og sette inn flettefelt i et hoveddokument Utføring Utfør fletting av en datakilde og et hoveddokument og lagre med annet navn Skrive ut flettede dokument; brev, konvolutter, etikett eller sende som e- post Oppsett Endre papirretning, stående, liggende. Endre papirstørrelsen Kontroller og skriv ut Endre marger for hele dokumentet, topp, bunn, venstre, høyre Kjenne til god praksis for å opprette en ny side: bruk av sideskift framfor enter tast Kunne sett inn/ slette sideskift Sette inn og endre tekst i topp- og bunntekst Sette inn felt i topp- og bunntekst: Dato, sidenummer, informasjon, filnavn/-plassering Bruke automatisk sidenummerering i et dokument Utføre stavekontroll og gjøre endringer Legge til ord i ordlisten som brukes av stavekontrollen Forhåndsvise et dokument Skrive ut et dokument fra en installert skriver, og kunne bruke grunnleggende utskriftsvalg: hele dokumentet, gjeldende side, enkelte sider, antall kopier.

15 Modul 4 Regneark Følgende er pensum for modul 4, Regneark, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 4 Regneark, krever at kandidaten skal forstå egenskapene til et regneark og demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et regneark. Kandidaten skal kunne: Jobbe med regneark og lagre de i ulike fil-format. Bruke innbygde funksjoner som hjelpefunksjonen for å øke produktiviteten. Skrive data inn i celler og lage lister, kunne velge, sortere, kopiere, flytte og slette data. Redigere rader og kolonner i et regneark. Kopiere, flytte, slette og gi nye passende navn. Bruke grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Vise forståelse for bruk/laging av formler og være i stand til å identifisere en error/ feilmeldinger i formler. Formatere innhold, tall og tekst i et regneark. Velge, lage og formatere diagrammer for å formidle informasjon meningsfylt. Tilpasse regneark innstillinger, kontrollere og rette innholdet før ferdigstilling og utskrift. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 4.1 Bruk av programmet Komme i gang med regnearkprogrammet Øke produktiviteten Starte og avslutte regneark-programmet. Åpne en eller flere arbeidsbøker Opprette en ny arbeidsbok basert på en eksisterende mal Lagre en arbeidsbok på et lagringsmedium. Lagre en arbeidsbok under et nytt navn Lagre en arbeidsbok som en annen filtype: Tekstfil, HTML, dokumentmal (template). Lagre en arbeidsbok i filformatet til et annet program/versjon Veksle mellom åpne regneark/arbeidsbøker Endre alternativer/egenskaper for regnearkprogrammet: brukerinformasjon, filplasseringer og standard lagringsmappe Bruke hjelpefunksjonen.

16 Bruke sideforstørrelses- /zoomverktøy Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet. 4.2 Celler Skrive inn data Forstå hvorfor en celle bør inneholde bare en type data. (For eksempel; fornavn i en celle og etternavn i en tilstøtende celle.) 4.3 Behandling av regnearket Kjenne til god praksis ved opprettelse av lister, tabeller; unngå tomme rader og kolonner i hovedtabellen, sette inn tom rad foran summeringsrad og forsikre seg om at det ikke er kantlinjer på cellene Skrive inn tekst, tall, dato i en celle Merke en celle eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende celler. Merke hele regnearket Redigere Legge til/erstatte data i en celle som allerede har et innhold Kopier, flytt og slett Bruke angre- og gjentafunksjonen Bruke søkefunksjonen for å søke etter innhold i celler i regnearket Bruke erstattfunksjonen for å erstatte innhold i celler i regnearket Sortere et celleområde stigende/synkende alfabetisk eller numerisk Kopiere innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker Bruke autofyll for å skrive inn tallserier, datoer og lignende Flytte innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker Slette innholdet i celler Rader og kolonner Merke en rad eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende rader Merke en kolonne eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende kolonner Sett inn/slett rader og kolonner Kunne endre kolonne/rad, bredde/høyde til en annen gitt høyde/bredde eller beste tilpasning Fryse, frigi rad- og/eller kolonnetitler.

17 4.4 Formler og funksjoner Regnearket Bytte mellom regneark Sette inn/slette et nytt regneark i arbeidsboken Kjenne til god praksis ved navngiving av regneark; Gi arbeidsbøker egne navn framfor å akseptere gitte navn Kopiere, flytte og gi nytt navn til arbeidsbøker innad i et regneark Aritmetiske formler Kjenne til god praksis om bruk av formler; referere til cellereferanser framforå skrive inn tall i formler Lage formler med bruk av cellereferanser og aritmetiske operatorer (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) Gjenkjenne og forstå vanlige feilmeldinger forbundet med formler: #NAME?, #DIV/0!, #REF! Forstå og bruke relative, blandede og absolutte cellereferanser i formler Funksjoner Benytte funksjonene Summer, Gjennomsnitt, Minst, Størst, Antall, AntallA, Tellblanke Benytte Hvis-funksjonen (for en eller to verdier) 4.5 Formatering Tall og datoer Formatere celler for å vise tall med spesifikt antall desimaler, antall nuller bak desimaltegnet, med eller uten skilletegn for tusen Formatere celler for å vise ulike datoformat og valutaformat Formatere celler for å vise tall som prosent Innhold Endre skrifttype og størrelse Justeringer, kantlinjer Endre skriftstil: Fet, kursiv, understreket, dobbelt understreket Bruke forskjellige farger på celleinnhold, bakgrunn Kopiere formatet fra en celle/celleområde til en annen celle/celleområde Bruke tekstbryting på innholdet i en celle/celleområde Justere innholdet i en celle/celleområde: Venstre, midtstilt, høyre, topp, bunn Slå sammen merkede celler og midtstille

18 innholdet i den nye cellen Legge til kantlinjer/fyllfarge på celle/celleområde. 4.6 Diagram/graf Lage Lage forskjellige typer diagrammer ut fra tallserie i regnearket, f.eks sektordiagram, linjediagram, kolonnediagram og stolpediagram. 4.7 Utskriftsbehandling Velge diagramtype Endre diagramtype Flytte, endre størrelse, slette et diagram Redigere Legge til, fjerne, endre tittel, etikett på et diagram Legge til dataetiketter til et diagram; verdier, tall, prosent Endre bakgrunnsfargen på diagram og forklaringstekst Endre stolpe-, kolonne-, kake-, linjefarge i et diagram Endre skriftstørrelse og farge på diagram tittel, akser og forklaringstekst Utskriftsvalg Endre marger: Topp, bunn, høyre, venstre Forberedelser og utskrift Endre papirretning: Stående, liggende. Endre papirstørrelse Tilpasse utskrift til én side eller et eksakt antall sider Legge til, endre, slette topp- og bunntekst Sette inn/slette felt i topp- og bunntekst: Dato, tid, filnavn, regnearknavn Se over og gjør nødvendige endringer i regnearkets kalkulasjoner og tekst før distribusjon/utskrift Slå av og på rutenettet, slå på rad og kolonneoverskrifter ved utskrift Bruke automatisk utskrift av tittelrader ved utskrift av et regneark Forhåndsvise et regneark Skrive ut et celleområde, et regneark, antall kopier av regneark, hele arbeidsboken, et merket diagram.

19 Modul 5 Bruk av Databaser Følgende er pensum for modul 5, Bruk av Databaser, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 5 Bruk av Databaser, krever at kandidaten skal forstå de grunnleggende prinsippene ved databaser og vise evne til å kunne bruke en database. Kandidaten skal: Forstå hva en database er og vite hvordan den er bygd opp. Lage enkle databaser og vise databasens innhold i forskjellige visninger. Lage en tabell, definere og modifisere felt og deres egenskaper; skrive inn og redigere data i en tabell. Sortere og bruke filter på tabeller og skjema; Lage, redigere og kjøre spørringer for å trekke ut spesifikk informasjon fra databasen. Vite hva et skjema er, og kunne opprette et skjema for å legge til, endre, slette oppføringer/data i poster. Lage rutine rapporter og gjøre de klar for distribusjon. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 5.1 Forstå databaser Grunnleggende databaseteori Database organisering Forstå hva en database er Forstå forskjellen på data og informasjon Forstå hvordan en database er oppbygd: tabeller, poster og felter Kjenne til noen av de vanlige bruksområder for store databaser: billett bestillinger for fly, tog etc., offentlige arkiv, nettbank, elektroniske pasientjournaler Ha forståelse for at en tabell i en database bare inneholder data for ett emne Ha forståelse for at hvert felt i en tabell bare inneholder et data element Forstå at innholdet i et felt er knyttet til en passende datatype som: tekst, nummer, dato/tid, ja/nei Forstå at felt har egenskaper som: feltstørrelse, standardverdier, forhåndsdefinerte formateringer Forstå hva en primærnøkkel er.

20 5.2 Bruk av programmet Forstå hva en indeks er. Forstå hvordan den tillater raskere datatilgang Relasjoner Vite at hovedgrunnen for å opprette relasjoner er at du unngår dobbeltlagring Vite at relasjoner er bygd ved å koble et unikt felt i en tabell med et felt i en annen tabell Forstå viktigheten av å ivareta integriteten i forholdene mellom tabellene Drift Vite at en profesjonell database er designet og laget av database-spesialister Arbeide med databaser Vanlige oppgaver Vite at innskriving av data, vedlikehold av data og informasjonsgjenfinning gjøres av brukere Vite at en database-administrator gir tilgang til konkrete data (avhengig av formål) for brukere Vite at en database-administrator er ansvarlig for å gjenopprette databasen etter kræsj eller større feil Åpne, lukke databaseprogrammet Åpne, lukke en eksisterende database Opprette en ny database og lagre på disk Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet Bruke tilgjenglige hjelpefunksjoner Åpne, lagre og lukke en tabell, spørring, skjema, rapport Bytte mellom visninger i en tabell, spørring, skjema, rapport Slette en tabell, spørring, skjema, rapport Navigere mellom tabell, spørring, skjema, rapport Sortere poster i en tabell, skjema, resultat av spørring i stigende/synkende alfabetisk eller numerisk rekkefølge. 5.3 Tabeller Poster Legge til, slette poster i en tabell Legge til og endre data i en post Design Opprette, navngi og lagre en tabell og spesifisere felter med tilhørende datatyper som: tekst, tall, dato/tid, ja/nei Tilegne feltegenskaper: feltstørrelse, tallformat/type, datoformat, standardverdi Lage enkle valideringsregler for tall, tekst,

21 5.4 Innhenting av informasjon Basisopreasjoner dato/tid, valuta Forstå konsekvensene av å endre felttype/egenskap i en tabell Sette et felt som primærnøkkel Definere en indeks (med eller uten dubletter tillatt) Legge til felter i en eksisterende tabell Endre kolonnebredde i en tabell Bruke søkekommandoen for et bestemt ord, tall eller dato i et felt Bruke filter i en tabell, skjema Fjerne filter fra en tabell, skjema Spørringer Forstå at en spørring blir brukt til å trekke ut og analysere data Opprette og navngi en spørring med èn tabell med bruk av søkekriterier Opprette og navngi en spørring med to tabeller med bruk av søkekriterier Legge til søkekriterier som inneholder en eller flere av følgende operatorer: =(lik) <>(ikke lik) < (mindre enn)<= (mindre eller lik)>( større) >= (større eller lik) Legge til søkekriterier som inneholder en eller flere av følgende operatorer: AND, OR, NOT Bruk et jokertegn i en spørring: * eller %,? eller _ Redigere en spørring: legge til, endre eller fjerne søkekriterier Redigere en spørring: Legge til, flytte, fjerne, skjule, vise felter Kjøre en spørring. 5.5 Objekter Skjema Forstå at et skjema er brukt til vise og oppbevare poster Opprette og navngi et skjema Bruk et skjema for å legge til nye poster Bruk et skjema for å slette poster Bruk et skjema til å legge til, endre, slette data i en post Legg til, endre tekst i topp- og bunntekst i et skjema. 5.6 Utskrifts Rapport, data Forstå at en rapport kan brukes til å skrive ut

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen Internett og kommunikasjon, og danner grunnlaget for testen: Internett Begreper Sikkerhetsaspekter Forstå uttrykkene Internett, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator

Detaljer

Datamaskiner og utstyr Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Datamaskiner og utstyr Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen grunnleggende IT, og danner grunnlaget for testen: Datamaskiner og utstyr IKT Maskinvare Programvare og lisensiering Starte og avslutte Definere begrepet informasjons- og

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra ECDL Foundation. Forespørsler om tillatelse

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 6 Presentasjon, ekspert nivå 1.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 6 Presentasjon, ekspert nivå 1.0 ECDL - Datakortet Bevis på at du kan Fagplann ekspert nivå 1.0 Presentasjon 1 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 6 Presentasjon, ekspert nivå 1.0 Copyright 2003 ECDL Foundation Dette dokumentet

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 4: Regneark... 15 Oppgaver til modul 4... 74 Modul 5: Database... 111 Oppgaver til modul 5... 168 Modul 6: Presentasjon... 193 Oppgaver til modul 6... 242 5 Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 Copyright 2007 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc 13.06.2003 Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc 13.06.2003 Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc 13.06.2003 Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12 Modul 4 Regneark 16

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE BILDEBEHANDLING FAGPLAN VERSJON 2.0 Copyright 2009 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Database Opprettet 10.10.2003 Side 1 av 5

Datakortet a.s Fagplan ekspert nivå 1.0 Database Opprettet 10.10.2003 Side 1 av 5 ECDL - Datakortet Bevis på at du kan Fagplann ekspert nivå 1.0 Database Fagplan ekspert nivå 1.0 Database Opprettet 10.10.2003 Side 1 av 5 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 5 Database, ekspert

Detaljer

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Powerpoint Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 1. Andre digitale verktøy nivå 1 Benytte digital dekoder Benytte minibank Bruke Brønnøysundregisteret Bruke digitale læringsplattformer Bruke minside.no Bruke mobiltelefon

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole

Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008 2011 Forslag til revisjon september 2009 Prosess og ferdighetsmål for IKT bruk

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 Samlebok for Microsoft Office 2013 INNHOLD: Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013 Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft Outlook 2013 ISBN: 978-82-477-2235-0 JOBB SMART OG EFFEKTIVT! En komplett samlebok

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09 Bruk av presentasjonsverktøy F08D IKT-seksjonen September 2009 Læringsmål: Studentene skal kunne bygge opp og forberede en god presentasjon Aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av pedagogisk arbeid

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling, ekspert nivå 1.0 Modul 4 Regneark, ekspert nivå 1.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling, ekspert nivå 1.0 Modul 4 Regneark, ekspert nivå 1.0 ECDL - Datakortet Bevis på at du kan Fagplan ekspert nivå 1.0 Tekstbehandling og regneark EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling, ekspert nivå 1.0 Modul 4 Regneark, ekspert nivå

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ PowerPoint Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ Presentasjon av kursholder http://www.brr.no/ Tidsplan Planlagt tidsbruk: Kl. 09.00

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Internet explorer Program for å komme inn på web sider på www Husk internet er en del mer enn www Nettleser webleser browser Synonym for samme ting. Internett Nett

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali KVELD 4 IT for Medisinsk sekretær Kai Hagali PLAN FOR DAGEN Siste rest kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 OPPGAVER Neste gang Fletting. MEN FØRST LOGG UT LOGGE INN SOM NY BRUKER Uhx

Detaljer

Følgende er pensum for modul 1, Grunnleggende IT-forståelse, som er basis for Datakorttesten for denne modulen.

Følgende er pensum for modul 1, Grunnleggende IT-forståelse, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse Følgende er pensum for modul 1, Grunnleggende IT-forståelse, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse krever at kandidaten

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 03.12.2007 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 15.00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 26.11.2010 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling, ekspert nivå 1.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling, ekspert nivå 1.0 ECDL - Datakortet Bevis på at du kan Fagplan ekspert nivå 1.0 Tekstbehandling Fagplan Tekstbehandling ekspert nivå 1.0 Opprettet 27.03.2001 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN Modul 3 Tekstbehandling,

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester

1. trinn. Modul 1 Datakunnskap. Ingen tester 1. trinn Hva skal du lære? Hvor finnes det? er og oppgaver Datakunnskap - Bli kjent med datamaskinen - Musetrening - Bli kjent med tastatur Touch Skrivebord/programvare Modul 1 Datakunnskap Ingen tester

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access. Endre skjermstørrelsen,

Detaljer

Kort innholdsfortegnelse

Kort innholdsfortegnelse Kort innholdsfortegnelse Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse... 15 Oppgaver til modul 1... 84 Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem... 99 Oppgaver til modul 2... 166 Modul 3: Tekstbehandling...

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

på nett med PC, nettbrett eller

på nett med PC, nettbrett eller Sikker på nett Hva skal man gjøre for å være sikker på nett med PC, nettbrett eller mobil Det er fali det Seniorer kjenner seg vel godt igjen i denne figuren Den forsiktige, som aldri hadde opplevd noe

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før

PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 2011 PowerPoint 2010 For deg som kan litt fra før 21.02.2011 Innhold Kapittel 1 - Fanen Fil... 4 Lagre fil, Lagre fil som, åpne fil, lukk fil, siste filer, skriv ut... 4 Opprett ny PowerPoint-presentasjon...

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

IKT plan for Vågsbygd skole trinn

IKT plan for Vågsbygd skole trinn IKT plan for Vågsbygd skole 1. 4. trinn Mali Lyngstad Eker 2017 Side 1 1.trinn Semester Kompetansemål Læringsmål Eksempel på oppgaver Diverse Ivareta rettigheter knyttet til egne personopplysninger Vite

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Kapittel 2. Arbeide med dokumenter.. 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Laste

Detaljer

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene

Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene Plan for IKT på Buskerud skole NB: Utfyllende hjelp med kompetanse og ferdighetsoppnåelse finnes på sidene http://www.iktplan.no/ Trinn Kompetansemål Ferdigheter Etter 2. trinn Elevene skal kunne ivareta

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Kom i gang med PowerPoint

Kom i gang med PowerPoint Kom i gang med PowerPoint Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innhold Kom i gang med PowerPoint... 1 Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek... 1 Formål med PowerPoint... 2 Starte, lukke og kjøre en

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer