Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0"

Transkript

1 Datakortet Grunnleggende IT Fagplan versjon 1.0

2 Dette dokumentet er en norsk oversettelse av den europeiske fagplan ECDL/ICDL Computer Essentials Syllabus Version 1.0. I forbindelse med oversettelsen er det, så langt det har latt seg gjøre, en ren oversettelse. Det betyr at det for noen momenter er gjort nasjonale tilpasninger. Dette er gjort uten at nivå eller praktisk innhold er blitt endret. For spørsmål angående den norske fagplanen kontakt: Datakortet a.s 9917 Kirkenes Tlf: Faks: E-post: Web: For spørsmål angående den internasjonale versjonen av fagplanen vennligst ta kontakt med: ECDL Foundation Ltd Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Irland Tlf.: Faks: E-post: URL: Formål Dette dokumentet beskriver fagplanen for Datakortet Grunnleggende IT. Fagplanen beskriver ved hjelp av læringsmål hvilken kunnskap og kompetanse en Kandidat til Datakortet Grunnleggende IT bør besitte. Fagplanen er grunnlaget for Datakorttester i denne modulen. ECDL Foundation er et registrert vare navn av The European computer Driving Licence foundation Limited og ECDL Foundation (International) Limited. European Computer Driving Licence, ECDL, International Computer Driving Licence, ICDL, og relaterte logoer er registrerte varemerker av ECDL Foundation. Alle rettigheter reservert ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 2 av 10

3 Copyright 2012 ECDL Foundation og Datakortet a.s Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra ECDL Foundation eller Datakortet a.s. Forespørsler om tillatelse til å reprodusere materiell må rettes ECDL Foundation eller Datakortet. ECDL Foundation og Datakortet a.s har i sitt arbeid med denne fagplanen ivaretatt alle hensyn så langt det har latt seg gjøre. ECDL Foundation og Datakortet a.s garanterer likevel ikke for at informasjonen i fagplanen er fullstendig, og kan heller ikke holdes ansvarlig hverken juridisk eller på annen måte for eventuelle tap eller skade forårsaket av ukritisk bruk av fagplanen. ECDL Foundation og Datakortet kan når som helst gjøre endringer uten varsel ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 3 of 10

4 Datakortet Grunnleggende IT Denne modulen tar for seg grunnleggende begreper og ferdigheter i forbindelse med bruk av datamaskiner, opprettelse og behandling av filer og dokumenter, nettverk og datasikkerhet. Mål Kandidaten skal være i stand til å: Forstå nøkkelbegrepene innenfor informasjonsteknologi (IT), datamaskiner, utstyr og programvare. Slå på og av en datamaskin. Arbeide effektivt på skrivebordet ved bruk av ikoner og vinduer. Justere de mest vanlige systeminnstillingene og benytte hjelpefunksjoner. Opprette et enkelt dokument og skrive ut. Ha kjennskap til hovedbegrepene i filbehandling og være i stand til å organisere filer og mapper effektivt. Forstå nøkkelbegreper om lagring og benytte programverktøy til å komprimere og pakke ut store filer. Forstå nettverkskonsepter, tilkoblingsmuligheter og kunne koble til et nettverk. Forstå viktigheten av å beskytte data og datamaskiner fra skadelig programvare og sikkerhetskopiering av data. Være bevisst på tiltak i forhold til helse, miljø og tilrettelegging. KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 1. Datamaskiner og IKT Definere begrepet utstyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Identifisere ulike typer av IKT tjenester/anvendelser som: Internettjenester, mobil teknologi og kontorstøtteprogrammer. 1.2 Maskinvare Definere begrepet maskinvare. Kjenne igjen datamaskintyper som stasjonær, bærbar og nettbrett. Kjenne igjen enheter som smarttelefon, mediaspiller og digitalkamera Definere begrepene prosessor, RAM (Random Access Memory) og lagring. Forstå hvordan dette påvirker datamaskinens ytelse ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 4 of 10

5 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Identifisere hovedtypene av internt og eksternt utstyr som skrivere, skannere, tastatur, mus/berøringsmatte, webkamera, høyttalere, mikrofon, dokking-stasjon Kjenne til vanlige innganger og utganger på en datamaskin som f.eks USB og HDMI. 1.3 Programvare og lisensiering Definere begrepet programvare og skille mellom operativsystem og brukerprogrammer. Forstå at programvare kan installeres lokalt eller være tilgjengelig på nett Definere begrepet operativsystem og kjenne igjen vanlige operativsystemer for datamaskiner og andre enheter Identifisere vanlige brukerprogrammer som kontorstøtteprogrammer, kommunikasjon, sosiale nettverk, media, design, mobilapplikasjoner. 2 Skrivebord, ikoner og innstillinger Definere begrepet lisensavtale for sluttbruker. Kjenne til at programvare må lisensieres før bruk Kjenne til programvarelisenstyper: proprietær, åpen kildekode, prøveversjoner, shareware (prøveprogram) og freeware (gratisprogram). 1.4 Starte og avslutte Starte en datamaskin og logge på sikkert med brukernavn og passord Logge av, slå av og starte på nytt på riktig måte. 2.1 Skrivebord og ikoner Forstå formålet med skrivebordet og oppgavelinjen ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 5 of 10

6 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Identifisere vanlige ikoner som: filer, mapper, programmer, skrivere, disker, snarveier/alias og papirkurv Markere og flytte ikoner Opprette, gi nytt navn, flytte, slette en snarvei/alias. 2.2 Arbeide med vinduer Identifisere de forskjellige delene av et vindu: tittellinjen, menylinjen, bånd, statuslinjen, rullefeltene Åpne, minimere, utvide, gjenopprette, gjenopprette ned, maksimere, endre størrelse, flytte og lukke et vindu Bytte mellom åpne vinduer. 2.3 Verktøy og innstillinger Bruke tilgjengelig hjelpefunksjon Vise datamaskinens systeminformasjon: navn og versjonsnummer på operativsystemet, installert RAM Endre ulike innstillinger på skrivebordet: dato og klokke, volum, bakgrunn og oppløsning Endre, legge til, fjerne tastaturspråk. Endre standard språk Avslutte et program som ikke svarer Installere, avinstallere et program Koble en enhet (minnepinne, digitalkamera, mediaspiller) til en datamaskin. Koble fra enheten på riktig måte Ta skjermdump av hele skjermen eller aktivt vindu ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 6 of 10

7 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 3 Tekstbehandling og utskrift. 3.1 Arbeide med tekst Åpne, lukke et tekstbehandlingsprogram. Åpne, lukke filer Skrive inn tekst i et dokument Kopiere/ flytte tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter. Lime inn en skjermdump i et dokument Lagre og navngi et dokument. 3.2 Utskrift Installere, avinstallere en skriver. Skrive ut en testside Velge standard skriver fra listen over installerte skrivere Skrive ut et dokument fra et tekstbehandlingsprogram Vise, pause, fortsette, avbryte en utskrift. 4 Filbehandling 4.1 Filer og mapper Forstå hvordan operativsystemet viser disker mapper og filer i en hierarkisk struktur. Navigere mellom disker, mapper, undermappe og filer Vise egenskapene til en mappe eller fil som: navn, størrelse og plassering Endre visning av mapper og filer til ikoner, liste, detaljer Identifisere de mest brukte filtypene; tekstbehandlingsfiler, regnearkfiler, presentasjonsfiler, PDF (portable document format), bildefiler, lydfiler, videofiler, komprimerte filer og programfiler Åpne en fil, mappe, disk Kjenne til god praksis for navngivning av filer/mapper: bruke meningsfylte navn for å lette søk og organisering ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 7 of 10

8 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Opprette en mappe Endre navn på fil, mappe Søke etter filer ved filegenskaper; hele eller deler av filnavnet ved hjelp av jokertegn hvis nødvendig, innhold og dato endret Vise listen med nylige brukte filer. 4.2 Organisere filer og mapper Velge filer og mapper enkeltvis og gruppevis, både tilstøtende og ikke-tilstøtende Sortere filer stigende, synkende etter navn, størrelse, type, dato endret Kopiere eller flytte filer og mapper mellom mapper/disker Slette filer, mapper til papirkurven og gjenopprette til opprinnelig plassering Tømme papirkurven. 4.3 Lagring og komprimering Identifisere hovedtypene av lagringsenheter som intern harddisk, ekstern harddisk, nettverksdisk, CD, DVD, Bluray, minnepinne, minnekort og lagring på nett Identifisere filstørrelse, mappestørrelse og måleenheter for lagring som KB, MB, GB, TB Vise ledig plass på en lagringsenhet Forstå hensikten med komprimering av filer, mapper Komprimere filer og mapper Pakke ut komprimerte filer, mapper til en plassering på en disk ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 8 of 10

9 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER 5 Nettverk 5.1 Nettverksbegreper Definere begrepet nettverk. Forstå formålet med et nettverk: å dele, tilgang til data og enheter på en sikker måte Definere begrepet Internett. Identifisere hovedbruken som World Wide Web (WWW), VoIP (Voice Over Internet Protocol), e-post, direktemeldinger (IM) Definere begrepene intranett, virtuelt privat nettverk (VPN) og identifisere hovedfunksjonene til disse Forstå hva overføringshastighet er. Forstå hvordan det er målt i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (kbs), megabits per sekund (mbps), gigabits per sekund (gbps) Forstå begrepene nedlastning fra og opplastning til et nettverk. 5.2 Nettverkstilgang Identifisere ulike måter å koble til Internett som telefonlinje, mobilt bredbånd, fiber, kabel-tv, satellitt, trådløst (wi-fi) Definere begrepet Internet Service Provider (ISP). Identifisere hva som er viktig å ta hensyn til ved valg av Internett abonnement som opplastingshastighet, nedlastingshastighet, begrensninger for datatrafikk og pris Forstå statusen på trådløse nettverk: sikret, åpen Koble til et trådløst nettverk. 6 Sikkerhet og helse 6.1 Beskytte data og enheter Kjenne til gode passordrutiner som: tilstrekkelig lengde, tilstrekkelig blanding av tegn, ikke dele med andre, endre regelmessig Definere begrepet brannmur og forstå hensikten med det ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 9 of 10

10 KATEGORI KUNNSKAPSOMRÅDE REF. KUNNSKAPSELEMENTER Forstå hensikten med å ta sikkerhetskopier regelmessig og lagre disse eksternt Gjenkjenne viktigheten med å oppdatere programvare som antivirus, programmer og operativsystem regelmessig. 6.2 Skadelig programvare Forstå begrepet skadelig programvare. Identifiser ulike typer som: virus, ormer, trojanere og spionprogrammer Være klar over hvordan skadelig programvare kan trenge inn i en datamaskin eller enhet Benytte antivirus programvare til å søke etter virus på en datamaskin. 6.3 Helse og miljø Kjenne til hvordan en bruker av datamaskin og andre enheter kan ivareta helsen ved å ta jevnlige pauser og ha riktig lyssetting og arbeidsstilling Kjenne til metoder for strømsparing til datamaskiner og andre enheter; slå av, innstillinger for automatisk avslutning, lysstyrke, innstillinger for hvilemodus Kjenne til at datamaskiner, andre enheter, batterier og patroner til skriver og papir bør resirkuleres Identifisere noen muligheter for å øke tilgjengeligheten (universell utforming) som stemmegjenkjenning, skjermleser, skjermforstørring, skjermtastatur og høy kontrast ECDL Foundation Datakortet Grunnleggende IT Fagplan V1.0 Side 10 of 10

11 Modul 3 Tekstbehandling Følgende er pensum for modul 3, Tekstbehandling, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 3 Tekstbehandling, krever at kandidaten skal demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av tekstbehandlingsprogram for å skrive dagligdagse brev og dokumenter. Kandidaten skal kunne: Jobbe med dokumenter og lagre dem i ulike filformater. Bruke integrerte funksjoner som finnes i tekstbehandlingsprogrammet, slik som hjelpefunksjonen, for å øke produktiviteten. Opprette og redigere mindre dokumenter for deling og distribusjon. Bruke ulike formateringer i dokumenter for å forbedre kvaliteten før distribusjon, samt kjenne til god praksis for hensiktsmessige formateringsvalg. Sette inn tabeller, bilder og objekter i dokumenter. Klargjøre dokumenter for e-post fletting. Justere dokumentets innstillinger og gjennomføre stavekontroll før utskrift. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 3.1 Bruk av programmet Arbeide med dokumenteer Starte og avslutte tekstbehandlingsprogrammetåpne og lukke dokumenter Opprette et nytt dokument basert på en mal som for eksempel memo, fax, agenda Lagre et dokument til harddisk eller flyttbart lagringsmedium. Lagre et dokument under et annet navn til harddisk eller flyttbart lagringsmedium Lagre et dokument i et annet filformat som: Ren tekst, Rikt Tekst Format, HTML, dokumentmal (template). Lagre et dokument i filformatet til et annet program/versjon Veksle mellom åpne dokumenter Øke produktiviteten Endre alternativer/egenskaper for tekstbehandlingsprogrammet:

12 3.2 Basis operasjoner Brukerinformasjon, standardmappe som åpnes og for lagring Bruke tilgjenglige hjelpefunksjoner Bruke sideforstørrelses- /zoomverktøy Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet Skrive inn tekst Endre visningsmodus Merke og redigere tekst Skrive inn tekst i dokumentet Sette inn spesielle tegn og symboler som:,, Bruke Vis alt funksjonen; skjule og vise formateringsmerker som ikke skrives ut Merke tegn, ord, linje, setning, avsnitt, hele dokumentet Redigere innholdet ved å sette inn tegn/ord i eksisterende tekst, skrive over for å erstatte eksisterende tekst Bruke søkefunksjonen for å finne et ord eller en setning i et dokument Bruke funksjonen erstatt/erstatt alle for å erstatte et ord eller en setning i et dokument Kopiere, flytte tekst i et dokument og mellom åpne dokumenter Slette tekst Bruke angre og gjenta funksjonen. 3.3 Formatering Tekst Endre skrift: Størrelse og type (font) Bruke fet, kursiv og understreket skrift Legge til hevet og senket effekt på skrift Benytte farge på tekst Endre til store/små bokstaver på tekst Bruke automatisk orddeling Avsnittsformatering Sette inn og slå sammen avsnitt Sette inn og fjerne manuelle linjeskift Kjenne til god praksis angående tekstjustering; bruke justeringsverktøy, innrykk og tabulatorer framfor

13 3.3.3 Utforming av dokumentet mellomromstast Bruke venstre, høyre, midtstilt og blokkjustering på tekst Rykke inn tekst; høyre, venstre, første linje Sett inn, fjerne og bruke tabulatorer: Venstre, høyre, midtstilt, desimal Kjenne til god praksis i forbindelse med å bruke avstand mellom avsnitt Bruke enkel, 1,5 linjer og dobbel linjeavstand i avsnitt Bruke punktlister og nummererte lister. Fjerne punkter og nummerering fra en liste. Endre punktstil i punktlister og nummereringsstil i en nummerert liste Legge til kantlinjer, sidekanter og skyggelegging på et avsnitt Bruke en eksisterende stil på merket tekst Bruke avsnittsstiler på ett eller flere avsnitt Bruke kopieringsverktøy for tekst og format. 3.4 Objekter Tabeller Opprette en tabell i dokumentet Sette inn og redigere data i en tabell Merke rader, kolonner, celler, hele tabellen Sette inn/slette rader og kolonner Tabell utforming Endre kolonnebredde og radhøyde Figurer, bilder og diagrammer Endre kantlinjer, linjetype og linjefarge Legge skygge på celler Sette inn en figur, bilde, bilde fra fil, diagram i dokumentet Merke en figur, bilde, diagram i dokumentet Kopiere og/eller flytte en figur, bilde ellerdiagram i et dokument og mellom åpne dokumenter Endre størrelse, slette et objekt. 3.5 Fletting Forbereding Åpne og klargjøre hoveddokumentet for fletting.

14 3.6 Utskriftsbehandling Velge en datakilde eller en datafil for bruk i fletting Opprette og sette inn flettefelt i et hoveddokument Utføring Utfør fletting av en datakilde og et hoveddokument og lagre med annet navn Skrive ut flettede dokument; brev, konvolutter, etikett eller sende som e- post Oppsett Endre papirretning, stående, liggende. Endre papirstørrelsen Kontroller og skriv ut Endre marger for hele dokumentet, topp, bunn, venstre, høyre Kjenne til god praksis for å opprette en ny side: bruk av sideskift framfor enter tast Kunne sett inn/ slette sideskift Sette inn og endre tekst i topp- og bunntekst Sette inn felt i topp- og bunntekst: Dato, sidenummer, informasjon, filnavn/-plassering Bruke automatisk sidenummerering i et dokument Utføre stavekontroll og gjøre endringer Legge til ord i ordlisten som brukes av stavekontrollen Forhåndsvise et dokument Skrive ut et dokument fra en installert skriver, og kunne bruke grunnleggende utskriftsvalg: hele dokumentet, gjeldende side, enkelte sider, antall kopier.

15 Modul 4 Regneark Følgende er pensum for modul 4, Regneark, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 4 Regneark, krever at kandidaten skal forstå egenskapene til et regneark og demonstrere grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i bruk av et regneark. Kandidaten skal kunne: Jobbe med regneark og lagre de i ulike fil-format. Bruke innbygde funksjoner som hjelpefunksjonen for å øke produktiviteten. Skrive data inn i celler og lage lister, kunne velge, sortere, kopiere, flytte og slette data. Redigere rader og kolonner i et regneark. Kopiere, flytte, slette og gi nye passende navn. Bruke grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Vise forståelse for bruk/laging av formler og være i stand til å identifisere en error/ feilmeldinger i formler. Formatere innhold, tall og tekst i et regneark. Velge, lage og formatere diagrammer for å formidle informasjon meningsfylt. Tilpasse regneark innstillinger, kontrollere og rette innholdet før ferdigstilling og utskrift. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 4.1 Bruk av programmet Komme i gang med regnearkprogrammet Øke produktiviteten Starte og avslutte regneark-programmet. Åpne en eller flere arbeidsbøker Opprette en ny arbeidsbok basert på en eksisterende mal Lagre en arbeidsbok på et lagringsmedium. Lagre en arbeidsbok under et nytt navn Lagre en arbeidsbok som en annen filtype: Tekstfil, HTML, dokumentmal (template). Lagre en arbeidsbok i filformatet til et annet program/versjon Veksle mellom åpne regneark/arbeidsbøker Endre alternativer/egenskaper for regnearkprogrammet: brukerinformasjon, filplasseringer og standard lagringsmappe Bruke hjelpefunksjonen.

16 Bruke sideforstørrelses- /zoomverktøy Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet. 4.2 Celler Skrive inn data Forstå hvorfor en celle bør inneholde bare en type data. (For eksempel; fornavn i en celle og etternavn i en tilstøtende celle.) 4.3 Behandling av regnearket Kjenne til god praksis ved opprettelse av lister, tabeller; unngå tomme rader og kolonner i hovedtabellen, sette inn tom rad foran summeringsrad og forsikre seg om at det ikke er kantlinjer på cellene Skrive inn tekst, tall, dato i en celle Merke en celle eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende celler. Merke hele regnearket Redigere Legge til/erstatte data i en celle som allerede har et innhold Kopier, flytt og slett Bruke angre- og gjentafunksjonen Bruke søkefunksjonen for å søke etter innhold i celler i regnearket Bruke erstattfunksjonen for å erstatte innhold i celler i regnearket Sortere et celleområde stigende/synkende alfabetisk eller numerisk Kopiere innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker Bruke autofyll for å skrive inn tallserier, datoer og lignende Flytte innholdet av en eller flere celler til en annen del av regnearket, arbeidsboken eller mellom åpne arbeidsbøker Slette innholdet i celler Rader og kolonner Merke en rad eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende rader Merke en kolonne eller et utvalg av tilstøtende eller ikke tilstøtende kolonner Sett inn/slett rader og kolonner Kunne endre kolonne/rad, bredde/høyde til en annen gitt høyde/bredde eller beste tilpasning Fryse, frigi rad- og/eller kolonnetitler.

17 4.4 Formler og funksjoner Regnearket Bytte mellom regneark Sette inn/slette et nytt regneark i arbeidsboken Kjenne til god praksis ved navngiving av regneark; Gi arbeidsbøker egne navn framfor å akseptere gitte navn Kopiere, flytte og gi nytt navn til arbeidsbøker innad i et regneark Aritmetiske formler Kjenne til god praksis om bruk av formler; referere til cellereferanser framforå skrive inn tall i formler Lage formler med bruk av cellereferanser og aritmetiske operatorer (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) Gjenkjenne og forstå vanlige feilmeldinger forbundet med formler: #NAME?, #DIV/0!, #REF! Forstå og bruke relative, blandede og absolutte cellereferanser i formler Funksjoner Benytte funksjonene Summer, Gjennomsnitt, Minst, Størst, Antall, AntallA, Tellblanke Benytte Hvis-funksjonen (for en eller to verdier) 4.5 Formatering Tall og datoer Formatere celler for å vise tall med spesifikt antall desimaler, antall nuller bak desimaltegnet, med eller uten skilletegn for tusen Formatere celler for å vise ulike datoformat og valutaformat Formatere celler for å vise tall som prosent Innhold Endre skrifttype og størrelse Justeringer, kantlinjer Endre skriftstil: Fet, kursiv, understreket, dobbelt understreket Bruke forskjellige farger på celleinnhold, bakgrunn Kopiere formatet fra en celle/celleområde til en annen celle/celleområde Bruke tekstbryting på innholdet i en celle/celleområde Justere innholdet i en celle/celleområde: Venstre, midtstilt, høyre, topp, bunn Slå sammen merkede celler og midtstille

18 innholdet i den nye cellen Legge til kantlinjer/fyllfarge på celle/celleområde. 4.6 Diagram/graf Lage Lage forskjellige typer diagrammer ut fra tallserie i regnearket, f.eks sektordiagram, linjediagram, kolonnediagram og stolpediagram. 4.7 Utskriftsbehandling Velge diagramtype Endre diagramtype Flytte, endre størrelse, slette et diagram Redigere Legge til, fjerne, endre tittel, etikett på et diagram Legge til dataetiketter til et diagram; verdier, tall, prosent Endre bakgrunnsfargen på diagram og forklaringstekst Endre stolpe-, kolonne-, kake-, linjefarge i et diagram Endre skriftstørrelse og farge på diagram tittel, akser og forklaringstekst Utskriftsvalg Endre marger: Topp, bunn, høyre, venstre Forberedelser og utskrift Endre papirretning: Stående, liggende. Endre papirstørrelse Tilpasse utskrift til én side eller et eksakt antall sider Legge til, endre, slette topp- og bunntekst Sette inn/slette felt i topp- og bunntekst: Dato, tid, filnavn, regnearknavn Se over og gjør nødvendige endringer i regnearkets kalkulasjoner og tekst før distribusjon/utskrift Slå av og på rutenettet, slå på rad og kolonneoverskrifter ved utskrift Bruke automatisk utskrift av tittelrader ved utskrift av et regneark Forhåndsvise et regneark Skrive ut et celleområde, et regneark, antall kopier av regneark, hele arbeidsboken, et merket diagram.

19 Modul 5 Bruk av Databaser Følgende er pensum for modul 5, Bruk av Databaser, som er basis for Datakorttesten for denne modulen. Mål Modul 5 Bruk av Databaser, krever at kandidaten skal forstå de grunnleggende prinsippene ved databaser og vise evne til å kunne bruke en database. Kandidaten skal: Forstå hva en database er og vite hvordan den er bygd opp. Lage enkle databaser og vise databasens innhold i forskjellige visninger. Lage en tabell, definere og modifisere felt og deres egenskaper; skrive inn og redigere data i en tabell. Sortere og bruke filter på tabeller og skjema; Lage, redigere og kjøre spørringer for å trekke ut spesifikk informasjon fra databasen. Vite hva et skjema er, og kunne opprette et skjema for å legge til, endre, slette oppføringer/data i poster. Lage rutine rapporter og gjøre de klar for distribusjon. Kategori Ferdighetsområde Ref. Oppgave 5.1 Forstå databaser Grunnleggende databaseteori Database organisering Forstå hva en database er Forstå forskjellen på data og informasjon Forstå hvordan en database er oppbygd: tabeller, poster og felter Kjenne til noen av de vanlige bruksområder for store databaser: billett bestillinger for fly, tog etc., offentlige arkiv, nettbank, elektroniske pasientjournaler Ha forståelse for at en tabell i en database bare inneholder data for ett emne Ha forståelse for at hvert felt i en tabell bare inneholder et data element Forstå at innholdet i et felt er knyttet til en passende datatype som: tekst, nummer, dato/tid, ja/nei Forstå at felt har egenskaper som: feltstørrelse, standardverdier, forhåndsdefinerte formateringer Forstå hva en primærnøkkel er.

20 5.2 Bruk av programmet Forstå hva en indeks er. Forstå hvordan den tillater raskere datatilgang Relasjoner Vite at hovedgrunnen for å opprette relasjoner er at du unngår dobbeltlagring Vite at relasjoner er bygd ved å koble et unikt felt i en tabell med et felt i en annen tabell Forstå viktigheten av å ivareta integriteten i forholdene mellom tabellene Drift Vite at en profesjonell database er designet og laget av database-spesialister Arbeide med databaser Vanlige oppgaver Vite at innskriving av data, vedlikehold av data og informasjonsgjenfinning gjøres av brukere Vite at en database-administrator gir tilgang til konkrete data (avhengig av formål) for brukere Vite at en database-administrator er ansvarlig for å gjenopprette databasen etter kræsj eller større feil Åpne, lukke databaseprogrammet Åpne, lukke en eksisterende database Opprette en ny database og lagre på disk Endre visningen av verktøylinjer. Gjenopprette, minimere visning av båndet Bruke tilgjenglige hjelpefunksjoner Åpne, lagre og lukke en tabell, spørring, skjema, rapport Bytte mellom visninger i en tabell, spørring, skjema, rapport Slette en tabell, spørring, skjema, rapport Navigere mellom tabell, spørring, skjema, rapport Sortere poster i en tabell, skjema, resultat av spørring i stigende/synkende alfabetisk eller numerisk rekkefølge. 5.3 Tabeller Poster Legge til, slette poster i en tabell Legge til og endre data i en post Design Opprette, navngi og lagre en tabell og spesifisere felter med tilhørende datatyper som: tekst, tall, dato/tid, ja/nei Tilegne feltegenskaper: feltstørrelse, tallformat/type, datoformat, standardverdi Lage enkle valideringsregler for tall, tekst,

21 5.4 Innhenting av informasjon Basisopreasjoner dato/tid, valuta Forstå konsekvensene av å endre felttype/egenskap i en tabell Sette et felt som primærnøkkel Definere en indeks (med eller uten dubletter tillatt) Legge til felter i en eksisterende tabell Endre kolonnebredde i en tabell Bruke søkekommandoen for et bestemt ord, tall eller dato i et felt Bruke filter i en tabell, skjema Fjerne filter fra en tabell, skjema Spørringer Forstå at en spørring blir brukt til å trekke ut og analysere data Opprette og navngi en spørring med èn tabell med bruk av søkekriterier Opprette og navngi en spørring med to tabeller med bruk av søkekriterier Legge til søkekriterier som inneholder en eller flere av følgende operatorer: =(lik) <>(ikke lik) < (mindre enn)<= (mindre eller lik)>( større) >= (større eller lik) Legge til søkekriterier som inneholder en eller flere av følgende operatorer: AND, OR, NOT Bruk et jokertegn i en spørring: * eller %,? eller _ Redigere en spørring: legge til, endre eller fjerne søkekriterier Redigere en spørring: Legge til, flytte, fjerne, skjule, vise felter Kjøre en spørring. 5.5 Objekter Skjema Forstå at et skjema er brukt til vise og oppbevare poster Opprette og navngi et skjema Bruk et skjema for å legge til nye poster Bruk et skjema for å slette poster Bruk et skjema til å legge til, endre, slette data i en post Legg til, endre tekst i topp- og bunntekst i et skjema. 5.6 Utskrifts Rapport, data Forstå at en rapport kan brukes til å skrive ut

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 Copyright 2007 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse

Detaljer

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30

Datakortet a.s Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Fagplan 4.0 norsk.doc Opprettet 22/08/2002 12:16 PM Side 1 av 30 Beskrivelse av modulene Modul 1 Grunnleggende IT-forståelse 4 Modul 2 Bruk av datamaskin og operativsystem 9 Modul 3 Tekstbehandling 12

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE IT Sikkerhet Copyright 2010 ECDL Foundation Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra ECDL Foundation. Forespørsler om tillatelse

Detaljer

Datamaskiner og utstyr Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Datamaskiner og utstyr Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen grunnleggende IT, og danner grunnlaget for testen: Datamaskiner og utstyr IKT Maskinvare Programvare og lisensiering Starte og avslutte Definere begrepet informasjons- og

Detaljer

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen Internett og kommunikasjon, og danner grunnlaget for testen: Internett Begreper Sikkerhetsaspekter Forstå uttrykkene Internett, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 1. Andre digitale verktøy nivå 1 Benytte digital dekoder Benytte minibank Bruke Brønnøysundregisteret Bruke digitale læringsplattformer Bruke minside.no Bruke mobiltelefon

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Kapittel 2. Arbeide med dokumenter.. 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Laste

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

SmartCloud Docs. Versjon 1.0

SmartCloud Docs. Versjon 1.0 SmartCloud Docs Versjon 1.0 ii SmartCloud Docs Innhold Arbeide med dokumenter....... 3 Opprette og importere dokumenter....... 3 Om maler.............. 3 Opprette dokumenter fra maler....... 4 Endre standard

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer