Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1"

Transkript

1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1

2 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Mona Flemmen Redaktsjonsekretær: Tor Ellefsen I redaksjonen: Mona Flemmen Produksjon: Cal Trykk, Fredrikstad Mosseveien 3a 1610 Fredrikstad Tlf E-post: HytteforeningEN som arbeider for deg med fritidseiendom på Hvaler. Hvaler Hytteforening Postboks Vesterøy Telefon MAIL- og telefonliste Styret: Mona Flemmen, leder Mobil Hytte Spjærøy PETTER HAGEN, nestleder Mobil Hytte Asmaløy JOHN GUNDERSEN, økonomiforvalter Mobil Hytte Kirkøy AUD BERG, styremedlem Mobil Hytte Asmaløy ANDRINE MARTINSEN Mobil Hytte Kirkøy Varamedlem: Jorunn Standal Mobil Hytte Vesterøy Bruk vår hjemmeside om du har kommentarer eller innspill: 2 HvalerNytt NR. 1/2015 Innholdsfortegnelse 3 Leder n 6 Advokatens spørsmål og svar 11 Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening 13 Tanker og betraktninger fra en hytteeier 14 Forunderlige lokale stedsnavn: Hollenderen 18 Kaptein Reinertsen og D/S Svinesund 22 Hvalerpostens historie 25 Notat fra møte i Faglig utvalg av Ytre Hvaler Nasjonalpark 26 Møtereferat - Samarbeidsforum Hvaler Hytteforening og Hvaler kommune 28 Invitasjon til medlemsmøte 30 Ta og gi fra bladet til Norges Hytteforbund nr 1/ Intersport Hvaler Tri & 2XU Hvalerløpet Nå er det din tur Nye turmål i friluftsåret Pauls Hvalernøtter 42 REN KYSTLINJE! 42 Svar på Pauls Hvalernøtter Fra styret: Sammen med bladet finner du nå ditt nye medlemskort i Hvaler Hytteforening. Ta godt vare på kortet! Dersom navnet ditt eller medlemsnummeret ditt skulle være feil vennligst gi oss beskjed på epost: eller pr. telefon eller For nyinnmeldte medlemmer, eller om noe ikke er korrekt kommer nytt opplag av kort medio oktober i år. Håper ellers å se deg på årsmøte 4.7. kl 1200! Vi ønsker innspill fra medlemmene og dette er en god sjanse for deg å treffe styret. Vi skal også få nyttig og interessant informasjon fra Hvaler Kommune denne dagen på medlemsmøte. Gi bort et medlemskap i Hvaler Hytteforening til familie og venner. Nettopp kanskje til de som på sikt skal overta hytta. Da bidrar du til å gi oss ytterligere presskraft samtidig, som de får et innblikk i hva som rører seg på Hvaler og ikke minst så får de innblikk i historien til paradiset vårt.

3 Leder n: Hei, kjære medlemmer! Nå har sola snudd! nå kan vi bare se fremover til en ny sesong og sommer på Hvaler. Nytt av året er ditt personlige medlemskort som følger med dette nummeret av medlemsbladet. Når du betalte kontingenten for 2015 så er kortet «gyldig», og du har da bevis overfor våre samarbeidspartnere at du er medlem av Hvaler Hytteforening! Kortet er lite og får plass i lommeboken. Kostnaden for plastkort er langt lavere enn bruken av giroblankett m/kort fra Visma. Bruk kortet hos våre samarbeidspartnere, og utnytt de medlemsfordeler du har som medlem av Hvaler hytteforening. Årets første tre måneder har vært hektiske. I slutten av januar hadde vi møte i Samarbeidsforum med Hvaler kommune, og referatet fra dette møte finner du lenger ut i bladet. Det er interessant å se at flere og flere saker kommer på bordet som diskusjonsgrunnlag. Hvaler Kommune har mange saker på gang og vi er en part de ønsker å diskutere med! Medio februar var første møte i Faglig rådgivende utvalg for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Her er hytteforeningen nå et oppnevnt medlem for 2 år. I nasjonalparkstyrets vedtekter pkt. 9 står det blant annet: «Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i område, som blant annet grunneiere, andre særlige berørte offentlige organer, næringsliv, frivillige organisasjoner o.l» Intensjonen er at det rådgivende utvalget (RU) skal fungere som et faglig rådgivende utvalg for styret av nasjonalparken i saker som gjelder forvaltningen av parken. Det er totalt 65 hytter som ligger inne i nasjonalparken. En kort oppsummering fra det første etableringsmøte finner du litt lenger ut i bladet. Hvaler Hytteforening var også invitert til å holde foredrag i Asker Kulturhus om temaet «Velferdsteknolog kommune hyttebefolkning» - men dette arrangementet har blitt utsatt til november 2015 da arrangøren ønsket en større og faktisk en landsdekkende deltakelse. Et kjempespennende tema hvor hytteforeningen stiller krav til kommunen om bruk av teknologi i deres tjenester blant annet slik at hyttene kan brukes til tross for om en skulle ha noe redusert helse. Medlemskontingenten ble sendt ut i slutten av januar. Det viser seg, ved de tilbakemeldingene vi nå har fått, at vi er inne et generasjonsskifte på hyttene. Dessverre har flere av våre eldre medlemmer falt fra og en yngre generasjon har overtatt. Det er noe vanskeligere å få denne kommende generasjonen til å delta i vårt fellesskap. Det kan se ut til at vi i enda større grad må synliggjøre vårt budskap, våre fordeler og «treffe» disse på nye arenaer. Et arbeid som styret nå har stor fokus på, men som både er ressurs- og tidkrevende. Jeg håper dere alle bidrar til å rekruttere flere medlemmer for oss vi trenger den «styrken» det er å være mange! NR. 1/2015 HvalerNytt 3

4 TORVBYEN KJØPESENTER -80 BUTIKKER MIDT I BYEN. 4 HvalerNytt NR. 1/2015

5 På kommunestyremøte i februar fikk jeg en forespørsel fra lederen i Arbeiderpartiet Mona Vauer om hvor mange medlemmer vi var og da jeg informerte om at vi er litt i underkant av halvparten av de 4600 hyttene var hun forundret hvorfor ikke flere ble medlem!? Vel, vi kan nok ikke regne med at alle er med oss, men som leder så treffer jeg stadig personer som ikke er medlemmer. Det er viktig å fortelle om våre fordeler og hvilke fanesaker vi arbeider med. Mange har allerede betalt inn medlemskontingenten for 2015, og det er bra så vi slipper å purre for det er en kostbar affære for foreningen. Etter min mening en utgiftspost som er helt unødvendig. Årsmøte avholdes lørdag 4. juli 2015, kl 1200 på Folkets Hus på Spjærøy har du noen innspill og forlag til årsmøte tar vi gjerne i mot dette. Fristen for forslag står lenger ut i bladet. I HvalerNytt nr. 2 vil du finne saksdokumentene til årsmøte. Valgkomiteen er nå også i arbeid så har du lyst til å bidra i styret så ta kontakt så skal jeg videreformidle ditt ønske. Ellers finner du deres kontaktinfo på nettet. Som dere kan se av innholdet i bladet, har vi etter hvert fått mange bidragsytere, noe vi setter stor pris på og er glade for. Har du lyst til å skrive noe til bladet så send det til undertegnede. Ellers ønsker jeg å takke alle som skriver og våre annonsører for deres bidrag, både med stoff og økonomiske midler til at vi kan få laget dette medlemsbladet. Minner også om «Advokatens spørsmål og svar» - har du noe på hjertet som du ønsker å spørre vår advokat om send ditt spørsmål til hvalerhytteforening.no og advokaten gir deg svar i neste nummer. Vi håper dette innslaget kan bidra til ytterligere kunnskap og muligheter innenfor lovens rammer. Denne gangen er det arv og overdragelse som han skriver litt om, et absolutt spennende tema som er aktuelt for de fleste av oss. Ønsker dere da god lesing hører gjerne fra dere! * * * Mona Flemmen leder Vi ser deg vel på årsmøte lørdag 4. juli kl 1200 Folkets Hus på Spjærøy! NR. 1/2015 HvalerNytt 5

6 Advokatens spørsmål og svar Generasjonsskifte for fritidseiendommer - Arv og overdragelse Formålet med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over enkelte av de utfordringer du som eier av en hytte bør ha tenkt igjennom. Arveavgift: Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten. Skatt på gevinst ved senere salg: Men arveoppgjøret kan fortsatt gi visse utfordringer som det er viktig å tenke over så tidlig som mulig. Dette knytter seg først og fremst til at et videresalg kan utløse et krav om gevinstskatt på 27 % av netto salgssum som overstiger den såkalte «inngangsverdien» på eiendommen. «Inngangsverdien» er som hovedregel det du som eier betalte for eiendommen pluss påkostninger. Dette gjelder også ved overgang ved arv. Det betyr at en arving/gavemottaker som selger en hytte videre/overdrar til andre arvinger etter at skifteoppgjøret er avsluttet, kan risikere en stor skattebelastning. Testament og planlegging for overgang til neste generasjon: En stor utfordring med fritidseiendommer i dag, og som er økende, er at hyttas verdi er stor. Dersom barna blir uenige om hvem som skal bruke, beholde hytta, vil det kunne komme et krav om oppløsning av sameiet. I flere tilfeller har ingen av barna midler til å overta hytta. I et slikt tilfelle kan partene planlegge for situasjonen ved en avtale om at sameiet ikke kan oppløses. Det oppstår også ofte konflikter om hvordan hytta skal brukes og hvordan ansvaret for driften og vedlikeholdet skal fordeles og utøves. Dette kan foreldrene bidra til å forebygge ved planlegging og fastsettelse av bruksregler. Tilpasninger av hytta og utearealene: Etter plan og bygningsloven vil en deling av hytta i to enheter være søknadspliktig. Kommunen har her regler i sin kommuneplan som forbyr slik deling av hytta. Men hytta kan tilpasses en slik todelt bruk uten at hytta deles i to enheter. Unntak for arv av bolig- og fritidseiendom: Dersom du som eier tilfredsstiller kravene til eier/ botid, og herunder selv kunne solgt hytta skattefritt, så gjelder ikke de nye reglene. Før du gir bort hytta bør du ha kunnskap om at overdragelsen tilfredsstiller vilkårene for skattefritt salg. Sørg for dokumentasjon for dette, herunder også for salgsverdien. Dette for beregning av senere gevinst. Ta kontakt med advokat/skattekontor for nærmere informasjon ved slik planlegging. Hvordan unngå dokumentavgift? Når du tinglyser en hjemmelsovergang, så utløses dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. Ny eier må ikke tinglyse hjemmelsovergangen. For å være sikker på at givers/arvelaters kreditorer ikke kan ta beslag i eiendommen, kan det tinglyses en såkalt «urådighetsklausul. Men denne løsningen er ikke alltid så praktisk. 6 HvalerNytt NR. 1/2015

7 Terrengtilpasset legging av vann og avløp i kystsonen Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er total leverandør av komplette bad og våtrom. Vår spesialitet er terrengtilpassede løsninger for vann og avløp.? Vi tar oss av søknadspapirer til kommunen. Vår maskinpark er tilpasset de fleste typer graveoppdrag. I sårbart terreng benyttes minigraver og beltedumper med gummibelter. Vi har gravemaskiner, båter, lastebil, traktor m/henger, ATW og minidumper. Samt en egen lekter for sjøarbeider og transport av maskiner og utstyr. Vi leverer alt til nybygg og rehabilitering av hus og hytte Egen graveavdeling Vi tar oss av søknader og prosjektering Lang erfaring i bygging av vannog avløpsanlegg for hus og hytte Ønsker du befaring, kommer vi hjem til deg, så vi kan planlegge badet sammen Vi bytter armaturer, dusj, wc, varmtvannsbereder og utfører vedlikehold av røranlegg Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. God service er en selvfølge hos oss! Hvaler Rørleggerbedrift AS Hvaler Butikk og kontor Fastlandsveien 16, 1684 Vesterøy Telefon: E-post: Fredrikstadkontor Stabburveien 10, 1617 Fredrikstad Telefon: E-post: NR. 1/2015 HvalerNytt 7

8 HAR DU EN BYGGESAK? Spesialkompetanse innfor fagområdet byggesak, plan, deling, dispensasjoner, herunder, hytter, brygger, plattinger, gjerder, mm. (Også allmennpraksis, arv, skifte mm.) Tidligere saksbehandler i Hvaler kommune, bygnings-, kart og oppmålingssjef i Rygge kommune. Konsulent i byggesaker og kvalitetssikring av søknader før innsending. Ring Unngå problemer før de oppstår! Det skal lønne seg å bruke meg! 30 minutters gratis rådgivning advokat Eilert Eilertsen e-post; 8 HvalerNytt NR. 1/2015 HVALER-NYTT - NR. 2/

9 Bør giver/arvelater bestemme særeie for mottaker? Dette kan få betydning der mottaker senere skilles fra ektefelle. Dette er en ordning som har fått mindre betydning, fordi du som hovedregel har rett til å ta med deg ut av ekteskapet de verdiene du har tatt med deg inn eller senere får i arv eller gave. Avslutning: Det viktigste rådet jeg kan gi er at du/dere er forberedt og planlegger overgangen før den kommer/skal gjennomføres. Dersom du skulle ha noen konkrete spørsmål knyttet til disse utfordringene, så kan du rette disse til Det gjelder også andre spørsmål som kan tenkes å ha allmenn interesse. Du vil da i neste nummer av HvalerNytt få svar på dine spørsmål. * * * Advokat Eilert Eilertsen Som totalleverandør kan vi tilby hjelp i plan leggingsfasen, med tomtebefaring, arkitekt tjenester og kostnadsoverslag for hele byggeprosessen. Gode, lokale underentreprenører og leverandører sørger for at vi opprettholder kvalitet i alle ledd. NYBYGG TILBYGG RESTAURERING TAKTEKKING MURARBEIDER MALINGSARBEIDER Besøksadresse: 2.etg, ESSO-bygget Fastlandsveien Vesterøy Telefon: E-post: Web: NR. 1/2015 HvalerNytt 9

10 Hytta ditt andre hjem Gode priser & stort utvalg! 10 HvalerNytt NR. 1/2015 HVALER Nordre Skjelsbu 4, 1684 Vesterøy Tlf E-post:

11 Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening Hvaler Hytteforening avholder ordinært årsmøte lørdag 4. juli 2015 kl 1200 på Folkets Hus, Spjærøy. I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Frist for forslag blir da innen 22. mai Detaljert saksliste og eventuelle forslag vil bli presentert i neste utgave av HvalerNytt, som kommer medio juni. Medlemsmøte Umiddelbart etter årsmøte vil vi avholde et medlemsmøte. Styret har invitert Jan Aspheim fra Hvaler kommune til å fortelle om aktuelle og spennende temaer som: - «Smart-måleren» og dens muligheter - «Smart-water»; elektronisk avleste vannmålere - Statusen for beredskapen på Hvaler - Bredbånd-utbyggingen - Den nye miljøstasjonen på Sandbakken. Vi tror dette er temaer som vil engasjere og en engasjert Jan Aspheim vil gi oss et innblikk i hvilke muligheter som ligger i den nye teknologien for oss med fritidseiendommer. Det vil også selvsagt være anledning til å ta en prat med styret. NR. 1/2015 HvalerNytt 11

12 Er taket ditt i orden? Vi fikser ALLE tak hele året Papp Shingel Decra Takstein Blikkenslager Ring eller mail oss for befaring! HvalerNytt NR. 1/2015

13 Tanker og betraktninger fra en hytteeier Da jeg leste hjemmesiden til Hvaler Hytteforening ble jeg oppmerksom på et innlegg med følgende overskrift: Hytteforeningen sjokkert over Hvaler kommune. Her fremkommer det at Hvaler kommune (HK) frykter at enklere adkomst til hyttene kan øke press på hjemmesykepleien! Det er jo så en trenger å gni seg i øynene etter å ha lest dette. Skal altså en stakkar i en hytte uten vei måtte se langt etter pleie hvis det er nødvendig? Hva slags straff skal dette være? Jeg skal innrømme at jeg og min familie har en hytte uten vei. Hadde for noen år siden en lang sak med HK i forbindelse med søknad om å få anlegge en grønn vei i en trasé som gir oss rett til å gå til hytta. Det var snakk om små justeringer, noe grus i noen huller med etterfylling av jord og tilsåing. Men, nei, ikke tale om. Jeg vet at det ikke bare er jeg som ikke har vei til hytta og jeg vet at det ikke bare er å lage veier i øst og vest, men kunne ikke de med en enkel veitrase, få lov å tilrettelegge det lille som skal til for å få en vei, slik at man kan bruke hytta, selv om man en dag kanskje blir avhengig av rullestol e.l.? Så kommer den store tørsten etter mer penger til kommunekassa, og hvem er det da naturlig og lettest å henvende seg til, jo nemlig hytteeierne, både med og uten vei. Når man da sitter igjen med en ganske stor eiendomsskatt som må betales, føler man jo at man ikke får særlig mye tilbake - jeg er litt bitter med hensyn til nekting av vei og jeg innrømmer at det lett kan oppstå en politiker-forakt når man syntes man ser at alt skal gå HK s vei og jeg spør, som andre har gjort før meg, hva hadde HK vært uten alle hytteeierne som bl.a. sørger for at det kan opprettholdes en nogen lunde varehandel på øyene? * * * Anne-Helene Skjæret, hytte på Asmaløy Nå ble det jo i all rettferdighets navn, også eiendomsskatt på fastboende. Her så heller ikke HK seg «mette», men satte i all hast på takstmenn som takserte i vilden sky. Men, dette har det vært klaget og skrevet mye om tidligere og mange har fått nedsatt og regulert sine takster. NR. 1/2015 HvalerNytt 13

14 Forunderlige lokale stedsnavn Hollenderen Nord for Kirkøy ligger et lite skjær med navnet Hollenderen. Hvordan kan det ha seg at et skjær i Hvalerskjærgården bærer et slikt navn? Nord for Kirkøy ligger et lite skjær med navnet Hollenderen. Hvordan kan det ha seg at et skjær i Hvalerskjærgården bærer et slikt navn? En rekke steder i Oslofjorden finner vi stedsnavn som kan assosieres med hollendere. Hollenderkollen og Hollenderfluene er eksempler. Også ved innseilingen til Glomma finner vi flere navn av denne typen. Hollendergrunnen like sørøst for Herføl er ett av dem. De mange navnene har sammenheng med den betydelige bjelkehandelen som ble drevet med Nederland på siste del av 1700-tallet og første del av 1800-tallet. Ved Glommas utløp var det en rekke bjelkehuggerier hvor fløtningstømmer ble hugget om til bjelker som egnet seg for husbygging. Før sagsbruksprivilegiene ble opphevet i 1860 var det stor eksport av bjelker fra Norge til Holland. Av prishensyn gjorde sagbrukseierne i Holland alt det de kunne for å holde den høvlede og skårne lasten ute. Da det ble mer foredlet trevirke på markedet, som en følge av alle dampsagene som ble oppført på 1860-tallet, kulminerte bjelkeeksporten fra Fredrikstad. Isteden begynte nederlenderne å handle bjelker fra Østersjølandene. Nord for Stortorvet i Fredrikstad finner vi Hollendergata. Før den store bybrannen i 1908 gikk det to smale streder her. De bar navnene øvre og nedre Hollendergade. Når hollenderne var i Fredrikstad og lastet opp båtene sine benyttet de anledningen til å besøke drikkestedene i denne delen av byen, derav navnene. 14 HvalerNytt NR. 1/2015

15 Kart fra Til venstre ligger Hollenderen, som her er benevnt som Hollænderboerne. Skjærene ligger nær leden. Lenger til høyre sees en annen holme som også bærer navnet Hollænderen. Denne kalles i dag Lyngholmen. Rektangelkart hos Kartverket. Kjøpmennene i byene sendte folk ut på fjorden for å huke tak i hollenderkoffene. Dette var spesialbygde båter som var egnet til å gå i de Nederlandske kanalene. De var flatbunnet og gruntgående. Stedsnavnet Koffen på vestsiden av Langøya på Kråkerøy har ganske sikkert sin bakgrunn i en hendelse knyttet til en hollandsk båt. Hollenderbukta i Skjelsbusundet likeså. På Kråkerøy er det også en sten i fjæra, som bærer navnet Hollenderen. En annen sten er Hollenderstenen ved Kurefjorden i Rygge. Historien forteller at på den tiden da hollenderne kjøpte trelast, stablet bøndene i området opp masse vedkubber rundt en stor sten som lå i fjæra. Dermed så det ut som at det var en kjempehaug med ved. De solgte hele vedhaugen, både veden og stenen, til en hollender. Og slik fikk stenen sitt navn. Mange av hollenderkoffene seilte i ballast til Oslofjorden, altså uten last, men med nødvendig stabiliserende ballast likevel. Dette var ofte jord og søle som ble dumpet før de gikk til havn. Det skjedde på angitte plasser og har gitt navn til steder som Ballastgrunn øst for Tareholmen ved Skjærhalden, og Ballastskuffa nord for Kirkøy. Allerede på kart fra 1821 er Hollenderen nord for Kirkøy angitt som Hollænderboerne. Like vest for Kjeppingene er annen mindre holme merket som Hollænderen på samme kart. De mange navnene har ganske sikkert å gjøre med hollenderkoffer som forliste eller dumpet ballast å gjøre. * * * Lars Ole Klavestad landskapsarkitekt og lokalhistoriker NR. 1/2015 HvalerNytt 15

16 Trykksaker til utrolig bra priser hos Cal Trykk i Fredrikstad! Daglige leveranser i Oslo og omegn! etablert: 1924 Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf: Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje Vi setter farge på til- Værelsen 16 HvalerNytt NR. 1/2015

17 Åpeningstider: mandag - torsdag Fredag - søndag Fellesferien: alle dager Velkommen! Best i stor VG test! De ringer, vi bringer Telefon Ødegårdskilen,1684 Vesterøy Sofus Sørensensvei Fredrikstad Tlf: Web: Alt innen betong, mur og flisarbeider Vi har 25 års erfaring i bransjen og høy fagkunnskap! Vårt kontor er på Kråkerøy og Østfold er vårt arbeidsområde. NR. 1/2015 HvalerNytt 17

18 Kaptein Reinertsen og Gjennom årene har mange båter seilt i rute mellom Hvaler og byene Fredrikstad og Halden, som het Fredrikshald frem til 1. januar Den første båten som trafikkerte øyene og Fredrikstad, var dampbåten Maagen fra Det har vært fart mellom Halden og Hvalerøyene også før 1882, men fra dette året startet skipsbyggermester Johannes Brevig en fast rute med D/S Olava oppkalt etter Brevigs hustru. Han eide også D/S Runn (1), en isbryter, som innimellom også trafikkerte Hvaler på sommerstid. I 1925 ble det dannet et selskap som gikk til innkjøp av D/S Runn (2), en gammel jernbåt bygget i Malmö. Hun ble satt inn i trafikken på Strømstad og Hvaler. Alt i alt har mange båter seilt mellom byene og Hvaler, men her nevnes kun noen av dem. Mest kjent for folk flest er nok D/S Hvaler fra 1892 som seilte mellom Fredrikstad og Hvaler i mer enn 80 år (til 1976)! Etter en restaureringsperiode på over 18 år er hun på vannet og planen er at hun igjen skal seile på Hvaler-øyene, nå som veteranbåt. Før fastlandsveien (1971) og tunnelen (1989) bandt fastlandet og de vestre øyene til Kirkøy, var båt det eneste kommunikasjonsmiddelet til byene for folk og gods. På de østre Hvaler-øyene er man fremdeles avhengig av båt eller ferge for å komme seg til fastlandet. I våre dager er det M/S Olava, den tredje båten med dette navnet, bygget 1975 i Sverige og satt i fart på Hvaler i 2007, og M/F Hvalerfergen II (bygget i 1963) som seiler fra Skjærhalden til de østre øyene. Kanskje mindre kjent blant folk flest enn D/S Hvaler er D/S Svinesund, selv om hun sørget for forbindelse mellom Halden og Hvaler-øyene i mer enn én menneskealder. I 1916 kjøpte kjøpmann Anders Riddervold D/S Idefjord på 19 brutto registertonn, bygget i Båten hadde seilt mellom Fredrikshald og Berby innerst i Iddefjorden. På det meste arbeidet steinhoggere der. Hun ble satt inn på Hvaler-trafikken og fikk da navnet D/S Ragnvald. I 1939 skiftet hun navn til D/S Svinesund. Opprinnelsen til dette navnet var at Riddervold i 1911 hadde kjøpt postmester O. E. Møllers stil- D/S Idefjord ligger til kai i Fredrikshald. Skipet gikk i rute på Iddefjorden mellom Fredrikshald og Berby. Postkort fra ca utlånt av Anders Samuelsen. D/S Ragnvald ved brygga på Herføl ca Postkort utlånt av Lars Rode. 18 HvalerNytt NR. 1/2015

19 D/S Svinesund D/S Svinesund ved Langbrygga i Halden. Kaptein Reinertsen til venstre. Bildet utlånt av Morten Haneng. fulle eiendom ved Svinesund, og han ville nå ha sin båt oppkalt etter dette stedet som han var så glad i. Våren 1940 gjennomgår D/S Svinesund store forandringer. Båten får ny salong midtskips og passasjerkapasiteten øker med 19 til 119. Dampmaskinen blir byttet ut med dieselmotor og farten øker fra 10 til 12 knop. Karl Heide hadde inntil da vært skipper ombord, men han var en typisk dampmann og overga nå roret til Håkon Reinertsen. D/S Olava (1) ble bygget i Gøteborg i 1864 som D/S Särö og ble satt inn på Hvaler i Hun seilte ruten i 45 år til 1927 og ble da solgt til Stavanger og fikk navnet D/S Riskafjord II. Den 150 år gamle båten er det både laget film og skrevet bok om, og den seiler visstnok fortsatt. D/S Olava (2) het opprinnelig D/S Flora, en stålbåt på 38 tonn, bygget i 1883 i Thorskog i Sverige og seilte på Vänern og Stora Lee. Hun ble anskaffet i 1927 og seilte i rute på Hvaler og Strømstad fra D/S Svinesund seilte sommer som vinter, noe D/S Olava ikke gjorde. Hun ble under krigen rekvirert av tyskerne og levert tilbake i 1945 sterkt medtatt. I 1952 ble hun solgt til opphugging for kr Håkon Reinertsen (født 15. februar 1898) kom fra en tradisjonsrik Hvaler-slekt med sjømenn og fiskere oppvokst som han var på Nordre- og Søndre Sandøy. Han var i marinen samtidig med den berømte Henry A. Larsen fra Herføl som ble sjef for det canadiske ridende politi. Reinertsen gikk gradene på dekk. Han seilte som dekksmann, styrmann og kaptein i handelsflåten før han mønstret på D/S Skjærhalden, bygget i 1897 og seilte på Fredrikstad - Hvaler Hun ble tatt «in Anspruch» av Die Kriegsmarine for fart på Oscarsborg og ble levert tilbake til Hvalerselskapet i Reinertsen hadde erfaring både fra seilskuter, NR. 1/2015 HvalerNytt 19

20 dampskip og dieseldrevne fartøy. Han flyttet fra Hvaler med hustru Margit og de to barna, Else og Elisabet Rigmor, til Skippergata 2 i Halden, men beholdt småbruket Torbal i Gravningsundet som feriebolig. Rederiet AS D/S Svinesund ved disponent Erling Ringstad ville at ruten skulle gå fra Halden til Hvaler. Før hadde båtruter til Halden startet både i Gravningsundet og fra Skjærhalden. Håkon Reinertsen var skipper på Svinesund og Sandø (se under). Han bodde i Skippergata 2. Husker godt ham. En stram kar og så morsk ut, men var egentlig ikke det. Han tok meg med på dagstur med mor og far til Skjærhalden. Jeg kom alltid opp på brua. Det var stort. Skrev Irene Johannessen i boka om Sørhalden Haldens eldste bydel. Den typiske ruta for D/S Svinesund var i ukedagene, grytidlig avgang fra Halden med seiling ut Ringdalsfjorden til første stopp; Sponvika. Så seilte hun over Singlefjorden til Makø, Gravningsund, Nordre Sandøy, Nedgården, Herføl, Lauer og Skjærhalden. Av og til gikk hun fra Skjærhalden til Ed, nord på Kirkøy og da gjennom Romsundet. Så retur til Sponvika og Halden. Rundturen tok som regel 5-6 timer. I perioder gikk hun også til Strømstad. Bilde av kaptein Håkon Reinertsen tatt av Dagbladet i 1933 da han førte D/S Skjærhalden. Foruten passasjerer, hadde båten med seg nødvendige varer til øyboerne. Det var alt fra bygningsmaterialer, melk i spann fra Fredrikshalds Meieribolag, øl og mineralvann fra Haldens Bryggeri, bakervarer i store trekasser, post og aviser, kjøtt fra Østfold Slakteri, mel og kolonialvarer, men ikke vin og sprit. Halden fikk først vinmonopol i 1971! D/S Svinesund var en smal og noe rank båt som krenget i svingene. Båten klarte seg godt i isen, bygget som den var med skarp baug og av solide stålplater. Styringen var tung med manuelt kjettingtrekk mellom ratt og ror. Giret var en lang stang med et metallstykke sveiset på nede ved dørken. Kaptein Reinertsen måtte dra stanga bakover og sparke på metallstykket for å få skuta til å bakke. Én gang gikk det galt i Sponvika og det resulterte i at båten braste inn i hjørnet på sjøbua på brygga. Det ble noen fliser og brukne bord, men ingen personskader. Det hendte flere ganger at det var vanskeligheter med å slå bakk og da kunne møtet med brygga bli noe hardt. Fra styrhuset til maskinrommet gikk et messingrør med fløyte i enden. Skipperen kunne plystre og så rope beskjeder gjennom røret til maskinrommet. D/S Olava foran og D/S Svinesund bak i Makøsundet. Bilde fra Halden Arbeiderblad. Den «nye» «Olava» til venstre, og «Svinesund» til kai på Indre Havn. Kortet er hentet fra ha-halden.no. 20 HvalerNytt NR. 1/2015

21 Maskinist og trossekaster, båtene brukte å legge til bryggene longside med én trosse i land, var seksbarnsfaren Albert Olsen fra Lavendelstredet i Halden. Herman Hansen fra Buvika i Gravningsundet seilte av og til også med. Vanligvis var det et mannskap på to, men i sommersesongen med mye folk og pargas, var det på tre. Styrhuset var så trangt at det ikke var plass til stort mer enn skipperen og en høy trestol å sitte på. Døra inn til styrhuset var en skyvedør som stort sett sto åpen mot passasjersalongen. På kalde dager fyrte Albert Olsen med koks i kaminen i salongen under akterdekket. Navigasjonsutstyret var enkelt; kart, kompass og klokke. Båten hadde ikke radar og ikke sambandsutstyr som radio e.l. Reinertsen fortalte om en episode hvor han valgte å la ankeret gå i tjukk tåke på Singlefjorden. Han tok ikke sjansen på å seile uten sikt, så med tente lanterner og tåkeluren på, lå de hele natta og ventet på at det lysnet og at tåka letnet. Heldigvis hadde en av passasjerene kaffe og noen smultringer som hun velvillig delte med de andre ombord. Det var nok mange som ventet urolig på sine kjære, for beskjed til land kunne de ikke gi. Båten førte splittflagg med posthorn og krone og hadde eget poststempel ombord. Postførende fartøier kan bruke postflagg bare når skibet er norsk og rederiet har kontrakt med staten om postførsel, og kun i de ruter kontrakten om postførselen gjelder. D/S Svinesund var: ambulerende brevhus båt, rute 45 Halden, Sponvika, Hvaler. (Posten Norge.) Hvor poststemplene havnet, hadde vært artig å vite. Slepebåtaksjonen i Østfold i 1945, spennende beskrevet i boken «Operasjon Polar Bear 6 East», fikk også konsekvenser for D/S Svinesund. «En rapport fra Halden politikammer, datert 21. februar 1945 forteller litt om situasjonen: Rutebåten «Svinesund» ble foregående uke nektet å trafikkere på Hvaler på grunn av de slepebåter som var kjørt til Sverige fra Fredrikstad distriktet. Tyskerne forlangte at 5 politimenn skulle følge med båten som vakt, men da det ikke kunne stilles så mange, ble ruten innskrenket. «Svinesund» går nå i rute under bevoktning av 2 mann fra politikammeret og 1 mann fra Grensepolitiet.» Tidens krav har gjort Svinesund umoderne, sa ordføreren i Halden, Arne Fredriksen, i sin velkomsttale da Sandø la til kai mandag 13. november 1961 iflg. Halden Arbeiderblad. Videre sto det: Kort før Sandø kom til Halden skjedde det historiske møtet med gamle Svinesund, og det var noe visst vemodig å se den gamle båten legge seg over i bølgene fra den nye da de passerte hverandre. Det ble hilst fra begge båtene og mens Sandø stevnet videre inn til Halden for å bli hilst med bifallsbrus, stevnet Svinesund ut leden for nok en gang å gjøre sin plikt i sin gamle rute til Hvaler. Hvor D/S Svinesund ble av er uklart, men det karakteristiske styrhuset ble for noen år siden observert på et jorde et sted i Indre-Østfold! Resten ble vel hugget eller rustet opp. Kaptein Reinertsen førte så M/S Sandø fram til han ble pensjonert i Da overtok hans slektning Ole Martin (Ola) Reinertsen fra Skjærhalden som kaptein på M/S Sandø. Håkon Reinertsen døde 4. mars 1971 og hans kone Margit døde senere samme år. *** Morten Haneng Morten Haneng er sønn av Håkon Reinertsens eldste datter, Else. Kilder: Halden Arbeiderblad, Frank Kiel Jacobsen Sørhalden - Haldens eldste bydel av Ken Juel Olsen, Operasjon Polar Bear 6 East av Petter Ringen Johannessen, Fredriksstad Blad. Smaalenenes amtstidene. Diverse bøker og hefter av Ulf Hjardar. NR. 1/2015 HvalerNytt 21

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / /

Offentlig journal. Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 51/97 - Nordengåsen 16 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015

Dok.dato: 05.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015. Dok.dato: 06.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2015 Ferdigattest - VA-anlegg - gnr 48 bnr 20, 176 og 42, Vesterøy Søknad om

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE PROTOKOLL Nasjonalparkstyret: Forfall: Innkalt vara: Fra sekretariatet: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak Kari Agerup, Mona Vauer Jon-Ivar Nygård Monika Olsen Tid: 23. september 2011 kl.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvaler Hytteforening. Årg. 20 NR. 3/2014. NR. 3/2014 HvalerNytt 1

Hvaler Hytteforening. Årg. 20 NR. 3/2014. NR. 3/2014 HvalerNytt 1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 20 NR. 3/2014 NR. 3/2014 HvalerNytt 1 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Offentlig journal. Forslag Planprogram 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015 08.10.2015. Bekreftelse på mottatt søknad som anleggsgartner

Offentlig journal. Forslag Planprogram 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015 08.10.2015. Bekreftelse på mottatt søknad som anleggsgartner Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.10-06.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.10.2015 Forslag Planprogram Kulturminneplan 2014 2014/312-14 4339/2015 21.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / /

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04-30.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.05.2015 Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) 01.06.10 20:00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref)

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein

Referat fra styremøte 17.04.2013. Sted: Olaf. Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril. Forfall: Svein 1 Referat fra styremøte 17.04.2013 Sted: Olaf Tilstede: Olaf, Rita, Ingrid, Trond, Tiril Forfall: Svein 1. Korttidsparkering ved Kiletegnen Grunneierne skal sende søknad om opparbeidelse av parkeringsarealer

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» SAKSBEHANDLER: HENRIETTE OTHILIE BØE KILDAHL DATO: 03.02.2015 ARKIVKODE: 2014/8084-432.3 REFERAT

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre

Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre Rapport Nordkvaløya Rebbenesøya verneomra destyre 2014 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Verneområdetstyret for Nordkvaløya Rebbenesøya

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold...

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold... Østfold 20.10.2012 Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert PÅ VEI BORT? 'Kantringen' det ble varslet om tirsdag denne uka, viste seg å være kontrollert. Det jobbes med å sveise på nye plater

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer