Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1"

Transkript

1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1

2 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Mona Flemmen Redaktsjonsekretær: Tor Ellefsen I redaksjonen: Mona Flemmen Produksjon: Cal Trykk, Fredrikstad Mosseveien 3a 1610 Fredrikstad Tlf E-post: HytteforeningEN som arbeider for deg med fritidseiendom på Hvaler. Hvaler Hytteforening Postboks Vesterøy Telefon MAIL- og telefonliste Styret: Mona Flemmen, leder Mobil Hytte Spjærøy PETTER HAGEN, nestleder Mobil Hytte Asmaløy JOHN GUNDERSEN, økonomiforvalter Mobil Hytte Kirkøy AUD BERG, styremedlem Mobil Hytte Asmaløy ANDRINE MARTINSEN Mobil Hytte Kirkøy Varamedlem: Jorunn Standal Mobil Hytte Vesterøy Bruk vår hjemmeside om du har kommentarer eller innspill: 2 HvalerNytt NR. 1/2015 Innholdsfortegnelse 3 Leder n 6 Advokatens spørsmål og svar 11 Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening 13 Tanker og betraktninger fra en hytteeier 14 Forunderlige lokale stedsnavn: Hollenderen 18 Kaptein Reinertsen og D/S Svinesund 22 Hvalerpostens historie 25 Notat fra møte i Faglig utvalg av Ytre Hvaler Nasjonalpark 26 Møtereferat - Samarbeidsforum Hvaler Hytteforening og Hvaler kommune 28 Invitasjon til medlemsmøte 30 Ta og gi fra bladet til Norges Hytteforbund nr 1/ Intersport Hvaler Tri & 2XU Hvalerløpet Nå er det din tur Nye turmål i friluftsåret Pauls Hvalernøtter 42 REN KYSTLINJE! 42 Svar på Pauls Hvalernøtter Fra styret: Sammen med bladet finner du nå ditt nye medlemskort i Hvaler Hytteforening. Ta godt vare på kortet! Dersom navnet ditt eller medlemsnummeret ditt skulle være feil vennligst gi oss beskjed på epost: eller pr. telefon eller For nyinnmeldte medlemmer, eller om noe ikke er korrekt kommer nytt opplag av kort medio oktober i år. Håper ellers å se deg på årsmøte 4.7. kl 1200! Vi ønsker innspill fra medlemmene og dette er en god sjanse for deg å treffe styret. Vi skal også få nyttig og interessant informasjon fra Hvaler Kommune denne dagen på medlemsmøte. Gi bort et medlemskap i Hvaler Hytteforening til familie og venner. Nettopp kanskje til de som på sikt skal overta hytta. Da bidrar du til å gi oss ytterligere presskraft samtidig, som de får et innblikk i hva som rører seg på Hvaler og ikke minst så får de innblikk i historien til paradiset vårt.

3 Leder n: Hei, kjære medlemmer! Nå har sola snudd! nå kan vi bare se fremover til en ny sesong og sommer på Hvaler. Nytt av året er ditt personlige medlemskort som følger med dette nummeret av medlemsbladet. Når du betalte kontingenten for 2015 så er kortet «gyldig», og du har da bevis overfor våre samarbeidspartnere at du er medlem av Hvaler Hytteforening! Kortet er lite og får plass i lommeboken. Kostnaden for plastkort er langt lavere enn bruken av giroblankett m/kort fra Visma. Bruk kortet hos våre samarbeidspartnere, og utnytt de medlemsfordeler du har som medlem av Hvaler hytteforening. Årets første tre måneder har vært hektiske. I slutten av januar hadde vi møte i Samarbeidsforum med Hvaler kommune, og referatet fra dette møte finner du lenger ut i bladet. Det er interessant å se at flere og flere saker kommer på bordet som diskusjonsgrunnlag. Hvaler Kommune har mange saker på gang og vi er en part de ønsker å diskutere med! Medio februar var første møte i Faglig rådgivende utvalg for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Her er hytteforeningen nå et oppnevnt medlem for 2 år. I nasjonalparkstyrets vedtekter pkt. 9 står det blant annet: «Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i område, som blant annet grunneiere, andre særlige berørte offentlige organer, næringsliv, frivillige organisasjoner o.l» Intensjonen er at det rådgivende utvalget (RU) skal fungere som et faglig rådgivende utvalg for styret av nasjonalparken i saker som gjelder forvaltningen av parken. Det er totalt 65 hytter som ligger inne i nasjonalparken. En kort oppsummering fra det første etableringsmøte finner du litt lenger ut i bladet. Hvaler Hytteforening var også invitert til å holde foredrag i Asker Kulturhus om temaet «Velferdsteknolog kommune hyttebefolkning» - men dette arrangementet har blitt utsatt til november 2015 da arrangøren ønsket en større og faktisk en landsdekkende deltakelse. Et kjempespennende tema hvor hytteforeningen stiller krav til kommunen om bruk av teknologi i deres tjenester blant annet slik at hyttene kan brukes til tross for om en skulle ha noe redusert helse. Medlemskontingenten ble sendt ut i slutten av januar. Det viser seg, ved de tilbakemeldingene vi nå har fått, at vi er inne et generasjonsskifte på hyttene. Dessverre har flere av våre eldre medlemmer falt fra og en yngre generasjon har overtatt. Det er noe vanskeligere å få denne kommende generasjonen til å delta i vårt fellesskap. Det kan se ut til at vi i enda større grad må synliggjøre vårt budskap, våre fordeler og «treffe» disse på nye arenaer. Et arbeid som styret nå har stor fokus på, men som både er ressurs- og tidkrevende. Jeg håper dere alle bidrar til å rekruttere flere medlemmer for oss vi trenger den «styrken» det er å være mange! NR. 1/2015 HvalerNytt 3

4 TORVBYEN KJØPESENTER -80 BUTIKKER MIDT I BYEN. 4 HvalerNytt NR. 1/2015

5 På kommunestyremøte i februar fikk jeg en forespørsel fra lederen i Arbeiderpartiet Mona Vauer om hvor mange medlemmer vi var og da jeg informerte om at vi er litt i underkant av halvparten av de 4600 hyttene var hun forundret hvorfor ikke flere ble medlem!? Vel, vi kan nok ikke regne med at alle er med oss, men som leder så treffer jeg stadig personer som ikke er medlemmer. Det er viktig å fortelle om våre fordeler og hvilke fanesaker vi arbeider med. Mange har allerede betalt inn medlemskontingenten for 2015, og det er bra så vi slipper å purre for det er en kostbar affære for foreningen. Etter min mening en utgiftspost som er helt unødvendig. Årsmøte avholdes lørdag 4. juli 2015, kl 1200 på Folkets Hus på Spjærøy har du noen innspill og forlag til årsmøte tar vi gjerne i mot dette. Fristen for forslag står lenger ut i bladet. I HvalerNytt nr. 2 vil du finne saksdokumentene til årsmøte. Valgkomiteen er nå også i arbeid så har du lyst til å bidra i styret så ta kontakt så skal jeg videreformidle ditt ønske. Ellers finner du deres kontaktinfo på nettet. Som dere kan se av innholdet i bladet, har vi etter hvert fått mange bidragsytere, noe vi setter stor pris på og er glade for. Har du lyst til å skrive noe til bladet så send det til undertegnede. Ellers ønsker jeg å takke alle som skriver og våre annonsører for deres bidrag, både med stoff og økonomiske midler til at vi kan få laget dette medlemsbladet. Minner også om «Advokatens spørsmål og svar» - har du noe på hjertet som du ønsker å spørre vår advokat om send ditt spørsmål til hvalerhytteforening.no og advokaten gir deg svar i neste nummer. Vi håper dette innslaget kan bidra til ytterligere kunnskap og muligheter innenfor lovens rammer. Denne gangen er det arv og overdragelse som han skriver litt om, et absolutt spennende tema som er aktuelt for de fleste av oss. Ønsker dere da god lesing hører gjerne fra dere! * * * Mona Flemmen leder Vi ser deg vel på årsmøte lørdag 4. juli kl 1200 Folkets Hus på Spjærøy! NR. 1/2015 HvalerNytt 5

6 Advokatens spørsmål og svar Generasjonsskifte for fritidseiendommer - Arv og overdragelse Formålet med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over enkelte av de utfordringer du som eier av en hytte bør ha tenkt igjennom. Arveavgift: Arveavgiften er fjernet fra og med 1. januar Endringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember For gaver og arv i 2014 eller senere skal du ikke sende inn arvemelding eller gavemelding til Skatteetaten. Skatt på gevinst ved senere salg: Men arveoppgjøret kan fortsatt gi visse utfordringer som det er viktig å tenke over så tidlig som mulig. Dette knytter seg først og fremst til at et videresalg kan utløse et krav om gevinstskatt på 27 % av netto salgssum som overstiger den såkalte «inngangsverdien» på eiendommen. «Inngangsverdien» er som hovedregel det du som eier betalte for eiendommen pluss påkostninger. Dette gjelder også ved overgang ved arv. Det betyr at en arving/gavemottaker som selger en hytte videre/overdrar til andre arvinger etter at skifteoppgjøret er avsluttet, kan risikere en stor skattebelastning. Testament og planlegging for overgang til neste generasjon: En stor utfordring med fritidseiendommer i dag, og som er økende, er at hyttas verdi er stor. Dersom barna blir uenige om hvem som skal bruke, beholde hytta, vil det kunne komme et krav om oppløsning av sameiet. I flere tilfeller har ingen av barna midler til å overta hytta. I et slikt tilfelle kan partene planlegge for situasjonen ved en avtale om at sameiet ikke kan oppløses. Det oppstår også ofte konflikter om hvordan hytta skal brukes og hvordan ansvaret for driften og vedlikeholdet skal fordeles og utøves. Dette kan foreldrene bidra til å forebygge ved planlegging og fastsettelse av bruksregler. Tilpasninger av hytta og utearealene: Etter plan og bygningsloven vil en deling av hytta i to enheter være søknadspliktig. Kommunen har her regler i sin kommuneplan som forbyr slik deling av hytta. Men hytta kan tilpasses en slik todelt bruk uten at hytta deles i to enheter. Unntak for arv av bolig- og fritidseiendom: Dersom du som eier tilfredsstiller kravene til eier/ botid, og herunder selv kunne solgt hytta skattefritt, så gjelder ikke de nye reglene. Før du gir bort hytta bør du ha kunnskap om at overdragelsen tilfredsstiller vilkårene for skattefritt salg. Sørg for dokumentasjon for dette, herunder også for salgsverdien. Dette for beregning av senere gevinst. Ta kontakt med advokat/skattekontor for nærmere informasjon ved slik planlegging. Hvordan unngå dokumentavgift? Når du tinglyser en hjemmelsovergang, så utløses dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. Ny eier må ikke tinglyse hjemmelsovergangen. For å være sikker på at givers/arvelaters kreditorer ikke kan ta beslag i eiendommen, kan det tinglyses en såkalt «urådighetsklausul. Men denne løsningen er ikke alltid så praktisk. 6 HvalerNytt NR. 1/2015

7 Terrengtilpasset legging av vann og avløp i kystsonen Som medlem i rørleggerkjeden Bademiljø, tilbyr vi høy faglig kompetanse og et stort utvalg av varer. Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er total leverandør av komplette bad og våtrom. Vår spesialitet er terrengtilpassede løsninger for vann og avløp.? Vi tar oss av søknadspapirer til kommunen. Vår maskinpark er tilpasset de fleste typer graveoppdrag. I sårbart terreng benyttes minigraver og beltedumper med gummibelter. Vi har gravemaskiner, båter, lastebil, traktor m/henger, ATW og minidumper. Samt en egen lekter for sjøarbeider og transport av maskiner og utstyr. Vi leverer alt til nybygg og rehabilitering av hus og hytte Egen graveavdeling Vi tar oss av søknader og prosjektering Lang erfaring i bygging av vannog avløpsanlegg for hus og hytte Ønsker du befaring, kommer vi hjem til deg, så vi kan planlegge badet sammen Vi bytter armaturer, dusj, wc, varmtvannsbereder og utfører vedlikehold av røranlegg Flott butikk med stort utvalg av alt til badet. God service er en selvfølge hos oss! Hvaler Rørleggerbedrift AS Hvaler Butikk og kontor Fastlandsveien 16, 1684 Vesterøy Telefon: E-post: Fredrikstadkontor Stabburveien 10, 1617 Fredrikstad Telefon: E-post: NR. 1/2015 HvalerNytt 7

8 HAR DU EN BYGGESAK? Spesialkompetanse innfor fagområdet byggesak, plan, deling, dispensasjoner, herunder, hytter, brygger, plattinger, gjerder, mm. (Også allmennpraksis, arv, skifte mm.) Tidligere saksbehandler i Hvaler kommune, bygnings-, kart og oppmålingssjef i Rygge kommune. Konsulent i byggesaker og kvalitetssikring av søknader før innsending. Ring Unngå problemer før de oppstår! Det skal lønne seg å bruke meg! 30 minutters gratis rådgivning advokat Eilert Eilertsen e-post; 8 HvalerNytt NR. 1/2015 HVALER-NYTT - NR. 2/

9 Bør giver/arvelater bestemme særeie for mottaker? Dette kan få betydning der mottaker senere skilles fra ektefelle. Dette er en ordning som har fått mindre betydning, fordi du som hovedregel har rett til å ta med deg ut av ekteskapet de verdiene du har tatt med deg inn eller senere får i arv eller gave. Avslutning: Det viktigste rådet jeg kan gi er at du/dere er forberedt og planlegger overgangen før den kommer/skal gjennomføres. Dersom du skulle ha noen konkrete spørsmål knyttet til disse utfordringene, så kan du rette disse til Det gjelder også andre spørsmål som kan tenkes å ha allmenn interesse. Du vil da i neste nummer av HvalerNytt få svar på dine spørsmål. * * * Advokat Eilert Eilertsen Som totalleverandør kan vi tilby hjelp i plan leggingsfasen, med tomtebefaring, arkitekt tjenester og kostnadsoverslag for hele byggeprosessen. Gode, lokale underentreprenører og leverandører sørger for at vi opprettholder kvalitet i alle ledd. NYBYGG TILBYGG RESTAURERING TAKTEKKING MURARBEIDER MALINGSARBEIDER Besøksadresse: 2.etg, ESSO-bygget Fastlandsveien Vesterøy Telefon: E-post: Web: NR. 1/2015 HvalerNytt 9

10 Hytta ditt andre hjem Gode priser & stort utvalg! 10 HvalerNytt NR. 1/2015 HVALER Nordre Skjelsbu 4, 1684 Vesterøy Tlf E-post:

11 Innkalling til årsmøte i Hvaler Hytteforening Hvaler Hytteforening avholder ordinært årsmøte lørdag 4. juli 2015 kl 1200 på Folkets Hus, Spjærøy. I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes. Frist for forslag blir da innen 22. mai Detaljert saksliste og eventuelle forslag vil bli presentert i neste utgave av HvalerNytt, som kommer medio juni. Medlemsmøte Umiddelbart etter årsmøte vil vi avholde et medlemsmøte. Styret har invitert Jan Aspheim fra Hvaler kommune til å fortelle om aktuelle og spennende temaer som: - «Smart-måleren» og dens muligheter - «Smart-water»; elektronisk avleste vannmålere - Statusen for beredskapen på Hvaler - Bredbånd-utbyggingen - Den nye miljøstasjonen på Sandbakken. Vi tror dette er temaer som vil engasjere og en engasjert Jan Aspheim vil gi oss et innblikk i hvilke muligheter som ligger i den nye teknologien for oss med fritidseiendommer. Det vil også selvsagt være anledning til å ta en prat med styret. NR. 1/2015 HvalerNytt 11

12 Er taket ditt i orden? Vi fikser ALLE tak hele året Papp Shingel Decra Takstein Blikkenslager Ring eller mail oss for befaring! HvalerNytt NR. 1/2015

13 Tanker og betraktninger fra en hytteeier Da jeg leste hjemmesiden til Hvaler Hytteforening ble jeg oppmerksom på et innlegg med følgende overskrift: Hytteforeningen sjokkert over Hvaler kommune. Her fremkommer det at Hvaler kommune (HK) frykter at enklere adkomst til hyttene kan øke press på hjemmesykepleien! Det er jo så en trenger å gni seg i øynene etter å ha lest dette. Skal altså en stakkar i en hytte uten vei måtte se langt etter pleie hvis det er nødvendig? Hva slags straff skal dette være? Jeg skal innrømme at jeg og min familie har en hytte uten vei. Hadde for noen år siden en lang sak med HK i forbindelse med søknad om å få anlegge en grønn vei i en trasé som gir oss rett til å gå til hytta. Det var snakk om små justeringer, noe grus i noen huller med etterfylling av jord og tilsåing. Men, nei, ikke tale om. Jeg vet at det ikke bare er jeg som ikke har vei til hytta og jeg vet at det ikke bare er å lage veier i øst og vest, men kunne ikke de med en enkel veitrase, få lov å tilrettelegge det lille som skal til for å få en vei, slik at man kan bruke hytta, selv om man en dag kanskje blir avhengig av rullestol e.l.? Så kommer den store tørsten etter mer penger til kommunekassa, og hvem er det da naturlig og lettest å henvende seg til, jo nemlig hytteeierne, både med og uten vei. Når man da sitter igjen med en ganske stor eiendomsskatt som må betales, føler man jo at man ikke får særlig mye tilbake - jeg er litt bitter med hensyn til nekting av vei og jeg innrømmer at det lett kan oppstå en politiker-forakt når man syntes man ser at alt skal gå HK s vei og jeg spør, som andre har gjort før meg, hva hadde HK vært uten alle hytteeierne som bl.a. sørger for at det kan opprettholdes en nogen lunde varehandel på øyene? * * * Anne-Helene Skjæret, hytte på Asmaløy Nå ble det jo i all rettferdighets navn, også eiendomsskatt på fastboende. Her så heller ikke HK seg «mette», men satte i all hast på takstmenn som takserte i vilden sky. Men, dette har det vært klaget og skrevet mye om tidligere og mange har fått nedsatt og regulert sine takster. NR. 1/2015 HvalerNytt 13

14 Forunderlige lokale stedsnavn Hollenderen Nord for Kirkøy ligger et lite skjær med navnet Hollenderen. Hvordan kan det ha seg at et skjær i Hvalerskjærgården bærer et slikt navn? Nord for Kirkøy ligger et lite skjær med navnet Hollenderen. Hvordan kan det ha seg at et skjær i Hvalerskjærgården bærer et slikt navn? En rekke steder i Oslofjorden finner vi stedsnavn som kan assosieres med hollendere. Hollenderkollen og Hollenderfluene er eksempler. Også ved innseilingen til Glomma finner vi flere navn av denne typen. Hollendergrunnen like sørøst for Herføl er ett av dem. De mange navnene har sammenheng med den betydelige bjelkehandelen som ble drevet med Nederland på siste del av 1700-tallet og første del av 1800-tallet. Ved Glommas utløp var det en rekke bjelkehuggerier hvor fløtningstømmer ble hugget om til bjelker som egnet seg for husbygging. Før sagsbruksprivilegiene ble opphevet i 1860 var det stor eksport av bjelker fra Norge til Holland. Av prishensyn gjorde sagbrukseierne i Holland alt det de kunne for å holde den høvlede og skårne lasten ute. Da det ble mer foredlet trevirke på markedet, som en følge av alle dampsagene som ble oppført på 1860-tallet, kulminerte bjelkeeksporten fra Fredrikstad. Isteden begynte nederlenderne å handle bjelker fra Østersjølandene. Nord for Stortorvet i Fredrikstad finner vi Hollendergata. Før den store bybrannen i 1908 gikk det to smale streder her. De bar navnene øvre og nedre Hollendergade. Når hollenderne var i Fredrikstad og lastet opp båtene sine benyttet de anledningen til å besøke drikkestedene i denne delen av byen, derav navnene. 14 HvalerNytt NR. 1/2015

15 Kart fra Til venstre ligger Hollenderen, som her er benevnt som Hollænderboerne. Skjærene ligger nær leden. Lenger til høyre sees en annen holme som også bærer navnet Hollænderen. Denne kalles i dag Lyngholmen. Rektangelkart hos Kartverket. Kjøpmennene i byene sendte folk ut på fjorden for å huke tak i hollenderkoffene. Dette var spesialbygde båter som var egnet til å gå i de Nederlandske kanalene. De var flatbunnet og gruntgående. Stedsnavnet Koffen på vestsiden av Langøya på Kråkerøy har ganske sikkert sin bakgrunn i en hendelse knyttet til en hollandsk båt. Hollenderbukta i Skjelsbusundet likeså. På Kråkerøy er det også en sten i fjæra, som bærer navnet Hollenderen. En annen sten er Hollenderstenen ved Kurefjorden i Rygge. Historien forteller at på den tiden da hollenderne kjøpte trelast, stablet bøndene i området opp masse vedkubber rundt en stor sten som lå i fjæra. Dermed så det ut som at det var en kjempehaug med ved. De solgte hele vedhaugen, både veden og stenen, til en hollender. Og slik fikk stenen sitt navn. Mange av hollenderkoffene seilte i ballast til Oslofjorden, altså uten last, men med nødvendig stabiliserende ballast likevel. Dette var ofte jord og søle som ble dumpet før de gikk til havn. Det skjedde på angitte plasser og har gitt navn til steder som Ballastgrunn øst for Tareholmen ved Skjærhalden, og Ballastskuffa nord for Kirkøy. Allerede på kart fra 1821 er Hollenderen nord for Kirkøy angitt som Hollænderboerne. Like vest for Kjeppingene er annen mindre holme merket som Hollænderen på samme kart. De mange navnene har ganske sikkert å gjøre med hollenderkoffer som forliste eller dumpet ballast å gjøre. * * * Lars Ole Klavestad landskapsarkitekt og lokalhistoriker NR. 1/2015 HvalerNytt 15

16 Trykksaker til utrolig bra priser hos Cal Trykk i Fredrikstad! Daglige leveranser i Oslo og omegn! etablert: 1924 Mosseveien 3a, 1610 Fredrikstad Tlf: Fargerike kjøstelsen Floaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hytteforening får 15% rabatt på ordinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudog kampanjevarer. Gir også 15% på Baron eksteriørprodukter i 10 liters emballasje Vi setter farge på til- Værelsen 16 HvalerNytt NR. 1/2015

17 Åpeningstider: mandag - torsdag Fredag - søndag Fellesferien: alle dager Velkommen! Best i stor VG test! De ringer, vi bringer Telefon Ødegårdskilen,1684 Vesterøy Sofus Sørensensvei Fredrikstad Tlf: Web: Alt innen betong, mur og flisarbeider Vi har 25 års erfaring i bransjen og høy fagkunnskap! Vårt kontor er på Kråkerøy og Østfold er vårt arbeidsområde. NR. 1/2015 HvalerNytt 17

18 Kaptein Reinertsen og Gjennom årene har mange båter seilt i rute mellom Hvaler og byene Fredrikstad og Halden, som het Fredrikshald frem til 1. januar Den første båten som trafikkerte øyene og Fredrikstad, var dampbåten Maagen fra Det har vært fart mellom Halden og Hvalerøyene også før 1882, men fra dette året startet skipsbyggermester Johannes Brevig en fast rute med D/S Olava oppkalt etter Brevigs hustru. Han eide også D/S Runn (1), en isbryter, som innimellom også trafikkerte Hvaler på sommerstid. I 1925 ble det dannet et selskap som gikk til innkjøp av D/S Runn (2), en gammel jernbåt bygget i Malmö. Hun ble satt inn i trafikken på Strømstad og Hvaler. Alt i alt har mange båter seilt mellom byene og Hvaler, men her nevnes kun noen av dem. Mest kjent for folk flest er nok D/S Hvaler fra 1892 som seilte mellom Fredrikstad og Hvaler i mer enn 80 år (til 1976)! Etter en restaureringsperiode på over 18 år er hun på vannet og planen er at hun igjen skal seile på Hvaler-øyene, nå som veteranbåt. Før fastlandsveien (1971) og tunnelen (1989) bandt fastlandet og de vestre øyene til Kirkøy, var båt det eneste kommunikasjonsmiddelet til byene for folk og gods. På de østre Hvaler-øyene er man fremdeles avhengig av båt eller ferge for å komme seg til fastlandet. I våre dager er det M/S Olava, den tredje båten med dette navnet, bygget 1975 i Sverige og satt i fart på Hvaler i 2007, og M/F Hvalerfergen II (bygget i 1963) som seiler fra Skjærhalden til de østre øyene. Kanskje mindre kjent blant folk flest enn D/S Hvaler er D/S Svinesund, selv om hun sørget for forbindelse mellom Halden og Hvaler-øyene i mer enn én menneskealder. I 1916 kjøpte kjøpmann Anders Riddervold D/S Idefjord på 19 brutto registertonn, bygget i Båten hadde seilt mellom Fredrikshald og Berby innerst i Iddefjorden. På det meste arbeidet steinhoggere der. Hun ble satt inn på Hvaler-trafikken og fikk da navnet D/S Ragnvald. I 1939 skiftet hun navn til D/S Svinesund. Opprinnelsen til dette navnet var at Riddervold i 1911 hadde kjøpt postmester O. E. Møllers stil- D/S Idefjord ligger til kai i Fredrikshald. Skipet gikk i rute på Iddefjorden mellom Fredrikshald og Berby. Postkort fra ca utlånt av Anders Samuelsen. D/S Ragnvald ved brygga på Herføl ca Postkort utlånt av Lars Rode. 18 HvalerNytt NR. 1/2015

19 D/S Svinesund D/S Svinesund ved Langbrygga i Halden. Kaptein Reinertsen til venstre. Bildet utlånt av Morten Haneng. fulle eiendom ved Svinesund, og han ville nå ha sin båt oppkalt etter dette stedet som han var så glad i. Våren 1940 gjennomgår D/S Svinesund store forandringer. Båten får ny salong midtskips og passasjerkapasiteten øker med 19 til 119. Dampmaskinen blir byttet ut med dieselmotor og farten øker fra 10 til 12 knop. Karl Heide hadde inntil da vært skipper ombord, men han var en typisk dampmann og overga nå roret til Håkon Reinertsen. D/S Olava (1) ble bygget i Gøteborg i 1864 som D/S Särö og ble satt inn på Hvaler i Hun seilte ruten i 45 år til 1927 og ble da solgt til Stavanger og fikk navnet D/S Riskafjord II. Den 150 år gamle båten er det både laget film og skrevet bok om, og den seiler visstnok fortsatt. D/S Olava (2) het opprinnelig D/S Flora, en stålbåt på 38 tonn, bygget i 1883 i Thorskog i Sverige og seilte på Vänern og Stora Lee. Hun ble anskaffet i 1927 og seilte i rute på Hvaler og Strømstad fra D/S Svinesund seilte sommer som vinter, noe D/S Olava ikke gjorde. Hun ble under krigen rekvirert av tyskerne og levert tilbake i 1945 sterkt medtatt. I 1952 ble hun solgt til opphugging for kr Håkon Reinertsen (født 15. februar 1898) kom fra en tradisjonsrik Hvaler-slekt med sjømenn og fiskere oppvokst som han var på Nordre- og Søndre Sandøy. Han var i marinen samtidig med den berømte Henry A. Larsen fra Herføl som ble sjef for det canadiske ridende politi. Reinertsen gikk gradene på dekk. Han seilte som dekksmann, styrmann og kaptein i handelsflåten før han mønstret på D/S Skjærhalden, bygget i 1897 og seilte på Fredrikstad - Hvaler Hun ble tatt «in Anspruch» av Die Kriegsmarine for fart på Oscarsborg og ble levert tilbake til Hvalerselskapet i Reinertsen hadde erfaring både fra seilskuter, NR. 1/2015 HvalerNytt 19

20 dampskip og dieseldrevne fartøy. Han flyttet fra Hvaler med hustru Margit og de to barna, Else og Elisabet Rigmor, til Skippergata 2 i Halden, men beholdt småbruket Torbal i Gravningsundet som feriebolig. Rederiet AS D/S Svinesund ved disponent Erling Ringstad ville at ruten skulle gå fra Halden til Hvaler. Før hadde båtruter til Halden startet både i Gravningsundet og fra Skjærhalden. Håkon Reinertsen var skipper på Svinesund og Sandø (se under). Han bodde i Skippergata 2. Husker godt ham. En stram kar og så morsk ut, men var egentlig ikke det. Han tok meg med på dagstur med mor og far til Skjærhalden. Jeg kom alltid opp på brua. Det var stort. Skrev Irene Johannessen i boka om Sørhalden Haldens eldste bydel. Den typiske ruta for D/S Svinesund var i ukedagene, grytidlig avgang fra Halden med seiling ut Ringdalsfjorden til første stopp; Sponvika. Så seilte hun over Singlefjorden til Makø, Gravningsund, Nordre Sandøy, Nedgården, Herføl, Lauer og Skjærhalden. Av og til gikk hun fra Skjærhalden til Ed, nord på Kirkøy og da gjennom Romsundet. Så retur til Sponvika og Halden. Rundturen tok som regel 5-6 timer. I perioder gikk hun også til Strømstad. Bilde av kaptein Håkon Reinertsen tatt av Dagbladet i 1933 da han førte D/S Skjærhalden. Foruten passasjerer, hadde båten med seg nødvendige varer til øyboerne. Det var alt fra bygningsmaterialer, melk i spann fra Fredrikshalds Meieribolag, øl og mineralvann fra Haldens Bryggeri, bakervarer i store trekasser, post og aviser, kjøtt fra Østfold Slakteri, mel og kolonialvarer, men ikke vin og sprit. Halden fikk først vinmonopol i 1971! D/S Svinesund var en smal og noe rank båt som krenget i svingene. Båten klarte seg godt i isen, bygget som den var med skarp baug og av solide stålplater. Styringen var tung med manuelt kjettingtrekk mellom ratt og ror. Giret var en lang stang med et metallstykke sveiset på nede ved dørken. Kaptein Reinertsen måtte dra stanga bakover og sparke på metallstykket for å få skuta til å bakke. Én gang gikk det galt i Sponvika og det resulterte i at båten braste inn i hjørnet på sjøbua på brygga. Det ble noen fliser og brukne bord, men ingen personskader. Det hendte flere ganger at det var vanskeligheter med å slå bakk og da kunne møtet med brygga bli noe hardt. Fra styrhuset til maskinrommet gikk et messingrør med fløyte i enden. Skipperen kunne plystre og så rope beskjeder gjennom røret til maskinrommet. D/S Olava foran og D/S Svinesund bak i Makøsundet. Bilde fra Halden Arbeiderblad. Den «nye» «Olava» til venstre, og «Svinesund» til kai på Indre Havn. Kortet er hentet fra ha-halden.no. 20 HvalerNytt NR. 1/2015

21 Maskinist og trossekaster, båtene brukte å legge til bryggene longside med én trosse i land, var seksbarnsfaren Albert Olsen fra Lavendelstredet i Halden. Herman Hansen fra Buvika i Gravningsundet seilte av og til også med. Vanligvis var det et mannskap på to, men i sommersesongen med mye folk og pargas, var det på tre. Styrhuset var så trangt at det ikke var plass til stort mer enn skipperen og en høy trestol å sitte på. Døra inn til styrhuset var en skyvedør som stort sett sto åpen mot passasjersalongen. På kalde dager fyrte Albert Olsen med koks i kaminen i salongen under akterdekket. Navigasjonsutstyret var enkelt; kart, kompass og klokke. Båten hadde ikke radar og ikke sambandsutstyr som radio e.l. Reinertsen fortalte om en episode hvor han valgte å la ankeret gå i tjukk tåke på Singlefjorden. Han tok ikke sjansen på å seile uten sikt, så med tente lanterner og tåkeluren på, lå de hele natta og ventet på at det lysnet og at tåka letnet. Heldigvis hadde en av passasjerene kaffe og noen smultringer som hun velvillig delte med de andre ombord. Det var nok mange som ventet urolig på sine kjære, for beskjed til land kunne de ikke gi. Båten førte splittflagg med posthorn og krone og hadde eget poststempel ombord. Postførende fartøier kan bruke postflagg bare når skibet er norsk og rederiet har kontrakt med staten om postførsel, og kun i de ruter kontrakten om postførselen gjelder. D/S Svinesund var: ambulerende brevhus båt, rute 45 Halden, Sponvika, Hvaler. (Posten Norge.) Hvor poststemplene havnet, hadde vært artig å vite. Slepebåtaksjonen i Østfold i 1945, spennende beskrevet i boken «Operasjon Polar Bear 6 East», fikk også konsekvenser for D/S Svinesund. «En rapport fra Halden politikammer, datert 21. februar 1945 forteller litt om situasjonen: Rutebåten «Svinesund» ble foregående uke nektet å trafikkere på Hvaler på grunn av de slepebåter som var kjørt til Sverige fra Fredrikstad distriktet. Tyskerne forlangte at 5 politimenn skulle følge med båten som vakt, men da det ikke kunne stilles så mange, ble ruten innskrenket. «Svinesund» går nå i rute under bevoktning av 2 mann fra politikammeret og 1 mann fra Grensepolitiet.» Tidens krav har gjort Svinesund umoderne, sa ordføreren i Halden, Arne Fredriksen, i sin velkomsttale da Sandø la til kai mandag 13. november 1961 iflg. Halden Arbeiderblad. Videre sto det: Kort før Sandø kom til Halden skjedde det historiske møtet med gamle Svinesund, og det var noe visst vemodig å se den gamle båten legge seg over i bølgene fra den nye da de passerte hverandre. Det ble hilst fra begge båtene og mens Sandø stevnet videre inn til Halden for å bli hilst med bifallsbrus, stevnet Svinesund ut leden for nok en gang å gjøre sin plikt i sin gamle rute til Hvaler. Hvor D/S Svinesund ble av er uklart, men det karakteristiske styrhuset ble for noen år siden observert på et jorde et sted i Indre-Østfold! Resten ble vel hugget eller rustet opp. Kaptein Reinertsen førte så M/S Sandø fram til han ble pensjonert i Da overtok hans slektning Ole Martin (Ola) Reinertsen fra Skjærhalden som kaptein på M/S Sandø. Håkon Reinertsen døde 4. mars 1971 og hans kone Margit døde senere samme år. *** Morten Haneng Morten Haneng er sønn av Håkon Reinertsens eldste datter, Else. Kilder: Halden Arbeiderblad, Frank Kiel Jacobsen Sørhalden - Haldens eldste bydel av Ken Juel Olsen, Operasjon Polar Bear 6 East av Petter Ringen Johannessen, Fredriksstad Blad. Smaalenenes amtstidene. Diverse bøker og hefter av Ulf Hjardar. NR. 1/2015 HvalerNytt 21

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010. Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. NR. 1/2010 Vinteren er i ferd med å slippe taket, - - - tiden er inne for å pakke ut båten. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2010 Leder n Ny Bygdebok! Mandag, 1. mars

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» N» Nr. 7 april 2014 FREDRIKSTAD Fotenkafeterian må rives! Foten badested - Tilbakeblikk Smaugshavna blir tilknyttet vann og avløp Har du festetomt bør du lese dette Ta kontakt idag med Byggmesterfirmaet

Detaljer

Lysventiler ferdig montert

Lysventiler ferdig montert www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler Desember 2010 Lysventiler ferdig montert Alle lysventilene ombord i «Hvaler» er nå montert og tilbake på plass slik de var i 1948. Bildet over

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Endelig! Det er servert... Les redaktørens kommentar på side 6

Endelig! Det er servert... Les redaktørens kommentar på side 6 http://home.no/dshvaler/ Nr. 2 Informasjonsblad fra Stiftelsen D/S Hvaler og D/S Hvalers venner Desember 2005 Endelig! FORSIKTIG NÅ... Maskinist Jan Andersen «betræder» forsiktig det nye dekket - som man

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken

Slepet fullført og motoren monteres i Engelsviken God jul og godt nytt år til alle venner av «M/S Hvaler» Stiftelsen D/S Hvaler www.dshvaler.no Nr 2 Informasjonsblad for stiftelsen DS Hvaler og Hvalers Venner Desember 2014 Slepet fullført og motoren monteres

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 5 mai 2013 FREDRIKSTAD Hyttesesongen er i gang Ekspropriasjon den siste utvei? På skjær med gamle sjøkart Referat fra hytteforeningens VA-møte 29. januar Skaff deg nødplakat på hytta!

Detaljer

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011. Jakten på nattergalen på Jomfruland NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011 Jakten på nattergalen på Jomfruland Sett fra Sildebukta Celina Midelfart vil bygge badebasseng på sin hytte-eiendom på Portør. Det blir avisskriverier og hele bygningsrådet skal

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Hytteguiden for Onsøy

Hytteguiden for Onsøy Hytteguiden for Onsøy 2015 28. årgang Utgitt av: LIONS CLUB ONSØY Viktige telefoner: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Legevakt 116117 Taxi 02600 Eiendomsmeglerforretning mnef. Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad,

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer