Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A"

Transkript

1 A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere i norske nettselskaper og IKT-ansvarlige til en studietur til Nederland. Formålet var å få førstehånds erfaring fra Smart Grid piloten i Hoogkerk og besøke husholdninger for å se Smart Grid i praksis. I tillegg ble ulike erfaringer fra prosjektledelse og utrulling, samt teknologiske og strategiske utfordringer, presentert og diskutert. Dette referatet oppsummerer turen.

2 Dag Besøk i Power Maching City (Hoogkrek) Presentasjon av Power Matching City (PMC) m/diskusjon Presentasjon av Smart Energy Collective Besøk hos PMC demo senter Husholdningsbesøk Presentasjon av Power Matching City (PMC) Frits W. Bilek (PhD), Program Director Smart Grids, DNV Kema Power Mactching City (PM) er et teknologisk demonstrasjons prosjekt hvor avansert Smart Grid teknologi blir testet og utviklet. Denne teknologien optimaliserer energibruken til forbrukerne ved automatisk skifte til lokal energiproduksjon. I 2007 ble Power Matching City lansert og demonstrerer hvordan energisystemet i Nederland kan komme til å se ut i 2030 med fleksibel produksjon av energi. Utvikling av markedsmodell for Smart Grid drift står i fokus. Den skal bestå av optimalisering i hjemmet, teknisk koordinering og kommersiell koordinasjon. PMC består i dag av 25 sammenknyttede husholdninger utstyrt med Smart Grid apparater som gir automatiske løsninger og kommuniserer med nettet. Disse hjemmene er delt inn i to grupper hvor halvparten er utstyrt med en hybrid varmepumpe, de resterende har desentralisert generasjon og bruker μ -CHP. Fase 1 De 25 boligene som er en del av demoprosjektet er plassert i ulike deler av Nederland. En smart måler, smart gass måler, internett forbindelse (bredbånd) er installert i hver husholdning for energihåndtering. All kommunikasjon foregår gjennom internett, men i fremtiden er det planlagt at AMS skal brukes til dette formålet. Fase 2 I fase 2 av PMC vil man kunne se at kundene beveger seg mot å bli Prosumers. I fase 1 av PMC var fokuset rettet mot hvordan de kan produsere kraft til eget forbruk. I fase to vil flere fokusere på kraftkontrakter for å selge overflødig energi gjennom nettsider eller sosiale medier. Husholdningene skal kunne selge egenprodusert energi hvis prisene er høye, såkalt «In Home Market». Prosjektet vil bli utvidet med 20 ytterlige smarte boliger og elbiler og den viktigste delen av prosjektet vil innebære interaksjon mellom «prosumers» og energimarkedet. I dette prosjektet skal husene være plassert i samme område, i tillegg vil en trafostasjon bli installert og spenningsnivåer blir hentet inn hvert minutt. 1

3 Presentasjon av Smart Energy Collective (SEC) Frits W. Bilek (PhD), Program Director Smart Grids, DNV Kema Smart Energy Collective (SEC) er en allianse med selskap som skal samarbeide for å utvikle et universelt rammeverk for Smart Energi (Universal Smart Energy Framework, USEF). Med USEF rammeverket er det planlagt å sette retningslinjer som vil gjøre det mulig å etablere et fullt funksjonelt Smart Energi System. 26 ulike typer selskap er med i alliansen, blant annet tjenesteleverandører, nettselskap, telecom selskap og programvareleverandører. De forsøker å kutte kostander gjennom samarbeidet, selv om de i utgangspunktet er konkurrenter. I Nederland er fem demonstrasjonsprosjekter er under utvikling for å koble tusenvis av sluttbrukere: 1. Industrielle områder blir Eco-systemer, Industri med Egen Produksjon 2. Kontorer / bygninger vil aggregere «Energy Management Services» 3. Elektrisk distrikt 4. Konkurranse og samarbeid mellom gass og elektrisitet 5. Fleksibel bruk av lokal varme Frits W. Bilek (DNV Kema) presenterer ulike Smart Energi systemer Viktige lærdommer: Personvern og sikkerhet må håndteres med strenge regler for å unngå hacking og motstand Nytte/verdi evaluering Se på Smart Energi Systemet: ikke kun Smart Grid Nødvendig å forstå hvordan systemet /sektoren fungerer Business case er enda ikke utført Trenger tid til å utvikle systemet 2

4 Omvisning på PMC Demo senter med Smart utstyr PMC Demo senteret i Hoogkrek illustrerer Smart Grid konseptet. Det teknologiske designet har blitt utviklet for å tillate sømløs koordinering av hybride varmepumper, μ-chps, elektriske biler og smarte apparater. Smart Grid instrumenter fra DNV Kema sitt demo senter i Hoogkrek Apparater reagerer automatisk på insentiver fra nettselskapet, optimal utnyttelse av tilgjengelig fleksibilitet i etterspørsel og lokal produksjon av forbrukeren. Samtidig tas det hensyn til grensene forbrukeren har satt. Dermed skal forskjellige og motstridende interesser i verdikjeden bli ivaretatt når kraftsystemet optimaliseres. Likevel skal forbrukenes interesser prioriteres. DNV Kema illustrerer Smart Grids mulige innvirkning på husholdninger 3

5 Apparater i husholdningen som har en IKT-løsning er blant annet automatiserte frysere og vaskemaskiner. Et eksempel er at forbrukeren selv kan innstille klesvasken til å bli ferdig senest kl.20.00, og dermed settes vaskemaskinen i gang når prisene er lavest. For fryseren blir temperaturinstillingen justert automatisk i forhold til prisen per kwh fordi temperaturen i en fryser kan settes mellom -5 C til -17 C. Gassdrevne apparater vil sikre integrering av gass og elektrisitet på husholdningsnivå og skape fleksibilitet for topplast ut i fra etterspørselen etter elektrisitet. Smarte vaskemaskiner kan settes automatisk i gang ved lav pris per kwh DNV Kema demonstrerer hvordan en smart fryser vil oppføre seg 4

6 Besøk av Power Maching City husholdninger Beboerne som er med i det første PMC prosjektet har generelt blitt interessert i forbruk og energiproduksjon etter deltagelsen. To PMC husstander ble besøkt under konferansen og beboerne fortalte om sine opplevelser. Erfaringer fra de 25 deltagende husholdningen kan være varierte, og det er dermed ikke sagt at erfaringen fra disse to representerer de resterende. Utvelgelsen av de 25 deltakende husstander var basert på flere kriterier, hvorav 60 husstander var interesserte i å delta. Kriteriene var: Stor nok bolig til å romme installasjonene Tenkemåten, motivet og innstillingen til menneskene i husstandene (de måtte blant annet være klare over uforutsette hendelser, og motivert til å være delaktig) Albert van den Noort (DNV Kema) forteller om den smarte måleren i husstanden Det ene huset var gammelt, stort og det var høyt under taket. Boligen har blitt utstyrt med varmepumpesystem siden 2009 og 2 AMS, en for elektrisitet og en for gass. SMART vaskemaskin, fryser etc. var ikke en del av utstyret. Det ble installert 2 temperaturmålere, en for innetemperatur og en for radiatortemperatur og begge kunne stilles inn til fast temperatur. 5

7 Deltakerne får en omvisning i en av husstandene fra PMC prosjektet En av beboerne i huset beskrev hvordan det var å være del i prosjektet: Behagelig å bo i huset Liker ikke systemet på grunn av mangel på kontroll Ikke stor forskjell fra før; det eneste er mer forbruk av elektrisitet enn gass og temperatursystemet Strømregningen er den samme som den var før, 120 EURO (I Nederland har strømprisene generelt økt de siste årene, beboerne i dette huset har alltid vært lavforbrukere av strøm, med innetemperatur på rundt 19 C) Hvis hensikten var å minke strømforbruk hadde bedre isolasjon vært den beste løsningen (ikke hva dette prosjektet omfatter) 6

8 Temperaturmåleren på veggen viser både innetemperatur og radiatortemperatur Huset utenfra med varmepumpe Diskusjon og spørsmål PMC prosjektet er svært kostbart og ikke et positivt «business case». Dermed er et tilsvarende demonstrasjonsprosjekt ikke mulig å utføre for et stort antall husstander. Likevel sees det på som en investering i fremtidens nett, da Nederland har et sparepotensial på 6-12 milliarder EURO ved optimalisering av nettet. For sluttkunder kan det forventes en reduksjon på 5% for strømkostnader. All data fra AMS i demoprosjektet kan ikke analyseres, men kan brukes til: Business case: Se på «prevention costs» Gjøre kost/nytte analyse Måle nøyaktighet av eksisterende modeller Kjennetegn ved deltagende kunder i PMC er at de har skiftet fokus å være mest interessert i AMS, til å bli mer interessert i solcellepanel. Ettersom man kan få mer kjennskap til systemet etter installert AMS, er en mulig trend at folk etter hvert blir mer villige til å gjøre ting selv: Lavere strømregning Produsere kraft til eget forbruk Selge egen overflødig energi 7

9 Til nå har det vært størst fokus på teknologisk utvikling og prosjektet er fremdeles i integrasjonsfasen. Derfor har det ikke blitt utført omfattende verdivurderinger. Det er observert at topplast har blitt redusert med 30-40% i de deltagende husholdningene. Spørsmålet er om dette er overførbart til hele systemet over en lang tidsperiode. I dag er det for få tall som viser hva utfallene kommer til å bli, og dette kan bli prisavhengig. Erfaring tilsier at det er svært vanskelig å endre vaner. Hvis en eldre mann alltid har vasket klær på søndager vil han mest sannsynlig fortsette med dette uansett. Viktig læring/erfaringer: Stor verdi å sette opp et slikt prosjekt for å få erfaringer for hvordan fremtiden vil bli Anbefales det å se på «business case» på forhånd, før igangsetting av implementering av demo prosjekt Selv om all informasjonen var til stede tidligere, var det vanskelig å forstå innholdet. Dette er lettere nå. Energy Management er essensielt: Folks oppførsel endrer seg Trenger mer tid på å analysere nettet og hvordan nettbehovet vil være fremover Hele verdikjeden blir påvirket/er inkludert i løsningene, må være fordelaktig for alle Hvis alt skal fungere som det skal, må komponentene samkjøres, noe som har vært utfordrende Ulik teknologi krever ulik type fleksibilitet Det trenges mer data på nasjonal basis Motstand mot AMS i Nederland blant kunder er grunnet frykt for overvåkning og personvern, dermed er fordelaktig å introdusere AMS for å vise verdien dette medfører Selv om folk får forklart hvordan systemet virker tar dette lang tid å forstå Erfaringer fra to Nederlandske nettselskap Introduksjon og kjøp av AMS for Nederland Martin van der Heijden, Project Manager Smart Buying, Netbeheer Nederland Alle nederlandske nettselskap samarbeider gjennom foreningen Netbeheer Nederland (NBNL), hvorav 4 (Alliander, Enexis, Delta, Stedin) har etablert et program for AMS. Et juridisk rammeverk som definerer ansvarsroller og rettigheter omkring innføringen av AMS er laget. Blant annet skal nettselskapet dekke alle kostnader for AMS og måledata skal være innsamlet av nettselskapet, men validert og distribueres av strømleverandør. Utrullingen av AMS i Nederland er delt I 3 faser og skal fullføres innen 2020: 1. Pilot utrulling: Utrulling i små skala: Utrulling i stor skala:

10 Smart kjøpeprosess og testing I 2010 startet NBNL et anbuds prosjekt for å kjøpe AMS sentralt for alle nederlandske nettselskap. Det er dokumentert hvordan kjøpsfasene skal foregå. Før smarte målere kan aksepteres de må testes nøye for å sikre at de oppfyller de gitte kravene. Erfaring tilsier at tett samarbeid er nødvendig for å oppnå «interoperabilitet». Små feil har stor innvirkning og fører til at «interoperabilitet» blir vanskelig å opprettholde. Samarbeid under utvikling og testing Felles utvikling og innkjøp av måleren har både fordeler og utfordringer. Fordeler: Forenkling, kostnadsreduksjon på grunn av «economics of scale», effektiv bruk av ressurser, sentral registering dersom vanskeligheter/feil med en AMS Ulemper: Tar veldig lang til å oppnå samspill, ulike prosesser innad i nettselskap gjør at testing blir vanskeligere. Enexis er et statseid nettselskap med omkring 2,6 millioner kunder. Selskapet installerer per dags dato GPRS målere, men har valgt å gå over til å rulle ut G3- PLC i stor skala grunnet egenskaper og pris. De har startet PLC testing og piloter for videreutvikling. Alliander ser etter en bedre løsning for utrulling i stor skala og har ikke foretatt et endelig valg for data kommunikasjonsløsning for smarte målere. I likhet med Enexis mener de har nåværende GPRS ikke er en bra løsning for en utrulling i stor skala, men de hevder også at PLC løsninger heller ikke passer økonomisk for spredte utrullings scenarier. Derfor er Alliander fremdeles i prosessen med å utvikle en strategi for datakommunikasjon. Spørsmål og svar - Det er ikke 100% som er målet, men at 80% av 7 millioner nederlandske sluttkunder skal få installert AMS i løpet av På spørsmålet om hvorfor det er leverandør (og ikke nettselskaper) som skal håndtere data fram AMS, er svaret at strømleverandøren er det eneste direkte kontaktpunktet mot sluttkunde, mens nettselskapet skal motta avgifter for forbruk av kapasitet. - Når det gjelder hvilken type AMS er den beste så finnes det ikke noe fasitsvar. Det er det ikke en bestemt strategi eller en type tilnærming som er den rette for valg av AMS. Fordeler og ulemper må vurderes. 9

11 Dag Bransjeerfaringer og kompetanseoverføring (Arnhem) Introduksjon DNV Kema Strategiske betraktninger/ Teknologiutfordringer WATT Connects Prosjektledelse Hva kan Norge lære? (Panel diskusjon) Erfaring fra planlegging og utrulling av smart strøm (AMS) og Smart Grid prosjekter Besøk til Flex Power Grid og High Power Laboratorier Introduksjon og presentasjon av KEMAs historie og DNV Elizabeth Harstad, Chief Innovation & Business Officer, DNV Kema KEMA ble etablert i 1927 som et uavhengig og kunnskapsbasert selskap med virksomhet over hele verden innen rådgivning, måling, inspeksjon, testing og sertifisering. På tallet ble KEMA privatisert, og dermed eid av et nettselskap kjøpte DNV 74% av aksjene til KEMA, hvorav Alliander har resterende eierandel. DNV KEMA er nå en selvstendig enhet i DNV som består av 2300 ansatte, 1800 ansatte fra KEMA og 500 ansatte fra DNVs divisjon for bærekraft og innovasjon. Enheten har sitt hovedkontor i Arnhem i Nederland og tilbyr tjenester som dekker hele verdikjeden; vindenergi, karbonfangst og lagring, karbonhandel, energieffektivisering, kraftproduksjon, kraftdistribusjon og energirelatert testing og sertifisering. 10

12 Elizabeth Harstad (DNV Kema) holder en presentasjon om Kema sin historie og DNV Kema Smart Meter Strategi Hans de Heer, Service Line Leader Operational Excellence BMEA, DNV KEMA Mye som ble sagt i denne presentasjonen i forbindelse med strategi, innkjøp og utrulling av AMS var likt og stemte med det som ble presentert av Enexis og Alliander. Flere hovedtema ble gjennomgått og spørsmål ble stilt underveis. Hans de Heer (DNV Kema) holder presentasjon om stategi for AMS utrulling Situasjonen i Nederland: markedsmodell for AMS Drivere for AMS i Nederland, utvikling av det Hollandske markedet, roller og ansvarsområder ved innføring av AMS ble presentert. 11

13 I Nederland har de en «leverandør sentrert» modell: Leverandør utpeker et selskap som samler data, verifiserer og distribuerer dette Leverandør er ansvarlig for å sende strømregning og har førstelinje kontakt med kunden Dersom tekniske problemer forekommer vil nettselskap bli kontaktet Nettselskapet beregner energiforbruket En sammenlikning av AMS funksjoner mellom Nederland og Norge viser at det alt i alt eksisterer en del likheter som gjør situasjonene sammenlignbare. Kostnad- nytte analyse for AMS DNV har sammenliknet fordelene for innføring av AMS gjennom flere kost-nytte analyser. Det er ikke en felles metodologi for kost- nytte analyser. Funnene tilsier at det er nettselskap som vil ha flest fordeler, og kundefordeler er svært vanskelig å kvantifisere. Fokuset bør heller være rettet mot utrulling i stor skala og optimalisering av ledelsesprosesser. Hoved kostnader og nytten av å innføre AMS er analysert av flere konsulentselskap i europeiske land og i Australia. Kost- nytte analyse for Smart Grid En kost- nytte analyse viser at Smart Grid vil kunne gi en positiv business case for Nederland. Dette gjelder dersom Smart Grid vil føre til reduksjon i topplast og større distribusjonskapasitet. Relasjon mellom smarte målere og Smart Grid Smarte målere (AMS) er definert og det er gitt spesifikasjoner, men det fremdeles er mye usikkerhet omkring Smart Grid. Det finnes mye man kan gjøre med en smart måler, men dette er per dags dato ikke underbygd av infrastrukturen i nettet. Smartgrid tjenester: Det er gjort et bevisst valg at AMS skal kun legger til rette, men ikke være en plattform, for Smart Grid tjenester AMS vil kun ha en begrenset rolle i et smart nett Kan ikke bruke kanalen til AMS for informasjon - må bruke internett WATT Connects Peter Vaessen, principal consultant, DNV KEMA WATT Connects en interaktiv tavle som demonstrerer Smart Grid konseptet. Tavlen viser illustrasjon av ulike lag av Smart Grid, og er dermed interessant både for folk som har og ikke har kunnskap om emnet. Tavlen er ment til å være en representasjon av virkeligheten med en netteier og 10 husstander i et område og muliggjør ulik scenario testing. Hva skjer dersom en bedre kabel innføres eller at det er dobbel innmating? Tavlen demonstrerer også blant annet hva konsekvensene vil bli dersom kun solcellepanel blir innført for energiproduksjon. 12

14 Gjennom Watt Connects har DNV Kema har laget en inspirasjon for Smart Grid Deltakerne på konferansen prøver ut ulike innstillinger for å se utfallet på tavlen 13

15 Smart Grid blir illustrert gjennom ulike lag som kan endres ut i fra observatørenes interesse I følge Peter Vaessen (DNV Kema) er tanken bak Smart Grid kommunikasjon 14

16 Alle deltakerne er samlet for å se Watt Connects 4 hovedområder for overføring og distribusjon av strøm: Balanse og kapasitet Spenningskvalitet: mer kritisk Beskyttelse og kontroll Relabilitet og tilgjengelighet Peter Vaessen (DNV Kema) anbefaler boka: "Black out", og sier at man er mer og mer nervøs for dette 15

17 Prosjektledelses erfaringer fra utrulling M. Hektor, Roll out manager , Eneco- Utiliq Ansvar for utrulling endret har seg fra strømleverandør til nettselskap i 2009 siden fremgangen var alt for langsom. Viktige lærdommer fra omgivelser, planlegging, oppstartsprosess og utrulling: Smart måler er ikke et mål i seg selv, målet bør heller være energisparing Lag business case Arbeid mot å få kunderespons og inkludere kunder i planleggingen (spesielt med tanke på personvern), negative tilbakemeldinger fra kunder blir fanget opp av media Unngå lange diskusjoner i bransjen Få ekte verdiøkende tjenester ved hjelp av Smarte Målere Vær fleksibel med tanke på om underleverandør kan bruke sine egne systemer under utrulling Vedlikehold av det mobile nettverket førte til problemer (alle målerne forsøkte å logge på samtidig) Vær forberedt på funksjonsfeil, tekniske problemer, utsettelser og kommunikasjonsforstyrrelser Kjøp et godt planleggingsverktøy - hyllevare er viktig «Learning by doing» Hva kan Norge lære? (Panel diskusjon) Bakgrunn: 2,5 millioner AMS skal installeres i løpet av Forskjeller mellom Norge og Nederland: Logistikk Norge har omtrent 140 små/store nettselskap sammenliknet med 6 i Nederland: Kan dette være en hindring for samarbeid? Hva bør bransjen ta tak i? Har vi nok på plass i Norge? Kan man jobbe sammen med prosessindustrien, f. eks. rundt kommunikasjon? Kjøre gjennom Energi Norge eller eget prosjekt? Testregimet Kompliserte, omfattende tester skal gjøres med mange teknologier: Her bør det være mulig å gjøre noe sammen Utvikling av en test-standard Telecom og IT-løsninger må også inkluderes i testmiljøet Leverandørene bør møte samme krav fra hele bransjen Viktig å vite hva som bør testes 16

18 Fortsett med testing også når utrulling har startet «Use-case» testing er viktig Noe testing bør gjøres «insite» Lag en enkel prosess: ha en avdeling som passer på prosessen, f.eks. om en AMS er koblet til feil husholdning Prosesskvalitet: Bør være en 3. part som kan verifisere at prosessen er god Kan vi forsvare utrulling av smarte målere i Norge? Må ikke overselge hva dette egentlig er Trenger et klart svar på hva vi får: Hva er fordelen i dag? Hva kan skje i fremtiden? Må ha en god kommunikasjonsstrategi: kvalitative og kvantitative fordeler må være synlige Sluttsbrukerfokus Kommunikasjon til folk er viktig (f. eks. 10 kr pr måler brukes på informasjon) Muligens blir folk positive til AMS hvis de er sikker på at dataen er i gode hender Personvern: Hvem stoler kunden på? Forbrukerrådet kanskje? Viktig å inkludere organisasjonene som kundene stoler på i forhold til kommunikasjonsstrategi. Forbrukerrådet er positive til smarte målere - hvordan inkludere disse i kommunikasjonen? Ikke «krangle» gjennom media Vær på lag med kundene og plukk opp signaler Fundamentalt spørsmål: Hva ønsker sluttkunder? Kunnskapsdeling: Se på følgende nettsider: Energi Norge bør være involvert slik at de vet hva som pågår og dermed kan påvirke regulator / myndigheter Energi Norge og Smartgridsenteret utfordres til å ta et initiativ for å se på hvordan kunnskap kan deles på en god og optimal måte Sjekk LinkedIn - mange forum der En stor feil i utrulling kan ha påvirkning for alle, og dermed er det fordelaktig med samarbeid Nederlandske nettselskap har en felles «big blog» for å inkludere kunder og få tilbakemeldinger Implementering av Smarte Målere Claas Hülsen, Director Management & Operations Consulting Europe, DNV Kema Daniel Böhm, Senior Consultant Operational Excellence, DNV Kema Mye som var sagt i denne presentasjonen i forbindelse med utrulling av AMS har blitt gjennomgått i tidligere presentasjoner. Flere hovedtema ble gjennomgått. 17

19 Claas Hülsen og Daniel Böhm DNV Kema presenterer ulike problemstillinger knyttet til AMS 1.Smarte målere i en konfliktarena Smarte målere er et konfliktområde mellom: EU, nasjonal regulering, kunder og nettselskap. 2.AMS teknologi: trender og utvikling Kommunikasjon mellom ulike utstyr må fungere Tyskland: telecom-operatører vil selge smarte målere 7 målere som ble testet basert på samme spesifikasjon, viste forskjellig resultat Kommunikasjonskostnad vil sannsynligvis synke i fremtiden (basert på kost-nytte analyse) 3.DNV KEMA Best Practice i AMS impementering/ utrulling Krav til utrulling kan deles i 4 områder: Tekniske krav, Organisatoriske krav, krav til logistikk og IT systemer. Sluttskommentarer: Testing og IT-kompetanse er essensielt Erfaringsmessig vil det bli mange utfordringer når man kommer over i driftsfase Det er lurt å sjekke om leverandøren er med i en standardiseringsgruppe i Europa og hva de gjør Endringsledelse i organisasjoner kommer til å bli et viktig område Selv om det er ulike markedsmodeller i andre europeiske land er det viktig å være oppdatert på hva som skjer, deres erfaringer og hvor langt de har kommet 18

20 Omvisning på Flex Power Grid og High Power Laboratorier DNV KEMA High-Power Laboratory i Arnhem er et laboratorium for testing og sertifisering av komponenter som brukes i den elektriske infrastrukturen. DNV Kema tester medium- og høyspenningskomponenter I deler av laboratoriet er det strengt forbudt å ta bilder siden laboratoriet inneholder høyspenningskomponenter som har tatt mange år å utvikle og bygge. Ikke alle av disse er klare for testing og sertifisering. Besøk hos DNV Kema sine laboratorier 19

21 DNV Kema vil investere omtrent 70 millioner Euro i utvidelse av High Power Laboratory. Med utvidelsen skaper DNV KEMA det første laboratoriet i verden for testing av «super nett» teknologier. Deltakerne får innblikk i hva som gjøres i laboratoriene hos DNV Kema i Arnhem 20

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7

Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter. Thema Consulting Group 7 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående aktiviteter Thema Consulting Group 7 2015 R A P P O R T Rapport nr 7 2015 Forbrukerfleksibilitet og styring av forbruk pågående Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll

En enklere hverdag. side 10. Nødvendig fornyelse. Får bedre kontroll Side 1 4 8 Nødvendig fornyelse Får bedre kontroll En enklere hverdag Innføringen av smart strømmåler med mulighet for tilleggstjenester har gitt familien Gundersen et enklere liv. side 10 Side 2 Smart

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen

Måling av bruk og forbruk. Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen 2013 Bernt A. Bremdal Tina Løken Nilsson Rolv Møll-Nilsen Måling av bruk og forbruk Empiri og analyse som grunnlag for energieffektivisering og markedsintegrasjon 1 Måling av bruk og forbruk Empiri og

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research

Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Markedstrender og muligheter for Digin Utført av Oxford Research Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer