Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A"

Transkript

1 A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere i norske nettselskaper og IKT-ansvarlige til en studietur til Nederland. Formålet var å få førstehånds erfaring fra Smart Grid piloten i Hoogkerk og besøke husholdninger for å se Smart Grid i praksis. I tillegg ble ulike erfaringer fra prosjektledelse og utrulling, samt teknologiske og strategiske utfordringer, presentert og diskutert. Dette referatet oppsummerer turen.

2 Dag Besøk i Power Maching City (Hoogkrek) Presentasjon av Power Matching City (PMC) m/diskusjon Presentasjon av Smart Energy Collective Besøk hos PMC demo senter Husholdningsbesøk Presentasjon av Power Matching City (PMC) Frits W. Bilek (PhD), Program Director Smart Grids, DNV Kema Power Mactching City (PM) er et teknologisk demonstrasjons prosjekt hvor avansert Smart Grid teknologi blir testet og utviklet. Denne teknologien optimaliserer energibruken til forbrukerne ved automatisk skifte til lokal energiproduksjon. I 2007 ble Power Matching City lansert og demonstrerer hvordan energisystemet i Nederland kan komme til å se ut i 2030 med fleksibel produksjon av energi. Utvikling av markedsmodell for Smart Grid drift står i fokus. Den skal bestå av optimalisering i hjemmet, teknisk koordinering og kommersiell koordinasjon. PMC består i dag av 25 sammenknyttede husholdninger utstyrt med Smart Grid apparater som gir automatiske løsninger og kommuniserer med nettet. Disse hjemmene er delt inn i to grupper hvor halvparten er utstyrt med en hybrid varmepumpe, de resterende har desentralisert generasjon og bruker μ -CHP. Fase 1 De 25 boligene som er en del av demoprosjektet er plassert i ulike deler av Nederland. En smart måler, smart gass måler, internett forbindelse (bredbånd) er installert i hver husholdning for energihåndtering. All kommunikasjon foregår gjennom internett, men i fremtiden er det planlagt at AMS skal brukes til dette formålet. Fase 2 I fase 2 av PMC vil man kunne se at kundene beveger seg mot å bli Prosumers. I fase 1 av PMC var fokuset rettet mot hvordan de kan produsere kraft til eget forbruk. I fase to vil flere fokusere på kraftkontrakter for å selge overflødig energi gjennom nettsider eller sosiale medier. Husholdningene skal kunne selge egenprodusert energi hvis prisene er høye, såkalt «In Home Market». Prosjektet vil bli utvidet med 20 ytterlige smarte boliger og elbiler og den viktigste delen av prosjektet vil innebære interaksjon mellom «prosumers» og energimarkedet. I dette prosjektet skal husene være plassert i samme område, i tillegg vil en trafostasjon bli installert og spenningsnivåer blir hentet inn hvert minutt. 1

3 Presentasjon av Smart Energy Collective (SEC) Frits W. Bilek (PhD), Program Director Smart Grids, DNV Kema Smart Energy Collective (SEC) er en allianse med selskap som skal samarbeide for å utvikle et universelt rammeverk for Smart Energi (Universal Smart Energy Framework, USEF). Med USEF rammeverket er det planlagt å sette retningslinjer som vil gjøre det mulig å etablere et fullt funksjonelt Smart Energi System. 26 ulike typer selskap er med i alliansen, blant annet tjenesteleverandører, nettselskap, telecom selskap og programvareleverandører. De forsøker å kutte kostander gjennom samarbeidet, selv om de i utgangspunktet er konkurrenter. I Nederland er fem demonstrasjonsprosjekter er under utvikling for å koble tusenvis av sluttbrukere: 1. Industrielle områder blir Eco-systemer, Industri med Egen Produksjon 2. Kontorer / bygninger vil aggregere «Energy Management Services» 3. Elektrisk distrikt 4. Konkurranse og samarbeid mellom gass og elektrisitet 5. Fleksibel bruk av lokal varme Frits W. Bilek (DNV Kema) presenterer ulike Smart Energi systemer Viktige lærdommer: Personvern og sikkerhet må håndteres med strenge regler for å unngå hacking og motstand Nytte/verdi evaluering Se på Smart Energi Systemet: ikke kun Smart Grid Nødvendig å forstå hvordan systemet /sektoren fungerer Business case er enda ikke utført Trenger tid til å utvikle systemet 2

4 Omvisning på PMC Demo senter med Smart utstyr PMC Demo senteret i Hoogkrek illustrerer Smart Grid konseptet. Det teknologiske designet har blitt utviklet for å tillate sømløs koordinering av hybride varmepumper, μ-chps, elektriske biler og smarte apparater. Smart Grid instrumenter fra DNV Kema sitt demo senter i Hoogkrek Apparater reagerer automatisk på insentiver fra nettselskapet, optimal utnyttelse av tilgjengelig fleksibilitet i etterspørsel og lokal produksjon av forbrukeren. Samtidig tas det hensyn til grensene forbrukeren har satt. Dermed skal forskjellige og motstridende interesser i verdikjeden bli ivaretatt når kraftsystemet optimaliseres. Likevel skal forbrukenes interesser prioriteres. DNV Kema illustrerer Smart Grids mulige innvirkning på husholdninger 3

5 Apparater i husholdningen som har en IKT-løsning er blant annet automatiserte frysere og vaskemaskiner. Et eksempel er at forbrukeren selv kan innstille klesvasken til å bli ferdig senest kl.20.00, og dermed settes vaskemaskinen i gang når prisene er lavest. For fryseren blir temperaturinstillingen justert automatisk i forhold til prisen per kwh fordi temperaturen i en fryser kan settes mellom -5 C til -17 C. Gassdrevne apparater vil sikre integrering av gass og elektrisitet på husholdningsnivå og skape fleksibilitet for topplast ut i fra etterspørselen etter elektrisitet. Smarte vaskemaskiner kan settes automatisk i gang ved lav pris per kwh DNV Kema demonstrerer hvordan en smart fryser vil oppføre seg 4

6 Besøk av Power Maching City husholdninger Beboerne som er med i det første PMC prosjektet har generelt blitt interessert i forbruk og energiproduksjon etter deltagelsen. To PMC husstander ble besøkt under konferansen og beboerne fortalte om sine opplevelser. Erfaringer fra de 25 deltagende husholdningen kan være varierte, og det er dermed ikke sagt at erfaringen fra disse to representerer de resterende. Utvelgelsen av de 25 deltakende husstander var basert på flere kriterier, hvorav 60 husstander var interesserte i å delta. Kriteriene var: Stor nok bolig til å romme installasjonene Tenkemåten, motivet og innstillingen til menneskene i husstandene (de måtte blant annet være klare over uforutsette hendelser, og motivert til å være delaktig) Albert van den Noort (DNV Kema) forteller om den smarte måleren i husstanden Det ene huset var gammelt, stort og det var høyt under taket. Boligen har blitt utstyrt med varmepumpesystem siden 2009 og 2 AMS, en for elektrisitet og en for gass. SMART vaskemaskin, fryser etc. var ikke en del av utstyret. Det ble installert 2 temperaturmålere, en for innetemperatur og en for radiatortemperatur og begge kunne stilles inn til fast temperatur. 5

7 Deltakerne får en omvisning i en av husstandene fra PMC prosjektet En av beboerne i huset beskrev hvordan det var å være del i prosjektet: Behagelig å bo i huset Liker ikke systemet på grunn av mangel på kontroll Ikke stor forskjell fra før; det eneste er mer forbruk av elektrisitet enn gass og temperatursystemet Strømregningen er den samme som den var før, 120 EURO (I Nederland har strømprisene generelt økt de siste årene, beboerne i dette huset har alltid vært lavforbrukere av strøm, med innetemperatur på rundt 19 C) Hvis hensikten var å minke strømforbruk hadde bedre isolasjon vært den beste løsningen (ikke hva dette prosjektet omfatter) 6

8 Temperaturmåleren på veggen viser både innetemperatur og radiatortemperatur Huset utenfra med varmepumpe Diskusjon og spørsmål PMC prosjektet er svært kostbart og ikke et positivt «business case». Dermed er et tilsvarende demonstrasjonsprosjekt ikke mulig å utføre for et stort antall husstander. Likevel sees det på som en investering i fremtidens nett, da Nederland har et sparepotensial på 6-12 milliarder EURO ved optimalisering av nettet. For sluttkunder kan det forventes en reduksjon på 5% for strømkostnader. All data fra AMS i demoprosjektet kan ikke analyseres, men kan brukes til: Business case: Se på «prevention costs» Gjøre kost/nytte analyse Måle nøyaktighet av eksisterende modeller Kjennetegn ved deltagende kunder i PMC er at de har skiftet fokus å være mest interessert i AMS, til å bli mer interessert i solcellepanel. Ettersom man kan få mer kjennskap til systemet etter installert AMS, er en mulig trend at folk etter hvert blir mer villige til å gjøre ting selv: Lavere strømregning Produsere kraft til eget forbruk Selge egen overflødig energi 7

9 Til nå har det vært størst fokus på teknologisk utvikling og prosjektet er fremdeles i integrasjonsfasen. Derfor har det ikke blitt utført omfattende verdivurderinger. Det er observert at topplast har blitt redusert med 30-40% i de deltagende husholdningene. Spørsmålet er om dette er overførbart til hele systemet over en lang tidsperiode. I dag er det for få tall som viser hva utfallene kommer til å bli, og dette kan bli prisavhengig. Erfaring tilsier at det er svært vanskelig å endre vaner. Hvis en eldre mann alltid har vasket klær på søndager vil han mest sannsynlig fortsette med dette uansett. Viktig læring/erfaringer: Stor verdi å sette opp et slikt prosjekt for å få erfaringer for hvordan fremtiden vil bli Anbefales det å se på «business case» på forhånd, før igangsetting av implementering av demo prosjekt Selv om all informasjonen var til stede tidligere, var det vanskelig å forstå innholdet. Dette er lettere nå. Energy Management er essensielt: Folks oppførsel endrer seg Trenger mer tid på å analysere nettet og hvordan nettbehovet vil være fremover Hele verdikjeden blir påvirket/er inkludert i løsningene, må være fordelaktig for alle Hvis alt skal fungere som det skal, må komponentene samkjøres, noe som har vært utfordrende Ulik teknologi krever ulik type fleksibilitet Det trenges mer data på nasjonal basis Motstand mot AMS i Nederland blant kunder er grunnet frykt for overvåkning og personvern, dermed er fordelaktig å introdusere AMS for å vise verdien dette medfører Selv om folk får forklart hvordan systemet virker tar dette lang tid å forstå Erfaringer fra to Nederlandske nettselskap Introduksjon og kjøp av AMS for Nederland Martin van der Heijden, Project Manager Smart Buying, Netbeheer Nederland Alle nederlandske nettselskap samarbeider gjennom foreningen Netbeheer Nederland (NBNL), hvorav 4 (Alliander, Enexis, Delta, Stedin) har etablert et program for AMS. Et juridisk rammeverk som definerer ansvarsroller og rettigheter omkring innføringen av AMS er laget. Blant annet skal nettselskapet dekke alle kostnader for AMS og måledata skal være innsamlet av nettselskapet, men validert og distribueres av strømleverandør. Utrullingen av AMS i Nederland er delt I 3 faser og skal fullføres innen 2020: 1. Pilot utrulling: Utrulling i små skala: Utrulling i stor skala:

10 Smart kjøpeprosess og testing I 2010 startet NBNL et anbuds prosjekt for å kjøpe AMS sentralt for alle nederlandske nettselskap. Det er dokumentert hvordan kjøpsfasene skal foregå. Før smarte målere kan aksepteres de må testes nøye for å sikre at de oppfyller de gitte kravene. Erfaring tilsier at tett samarbeid er nødvendig for å oppnå «interoperabilitet». Små feil har stor innvirkning og fører til at «interoperabilitet» blir vanskelig å opprettholde. Samarbeid under utvikling og testing Felles utvikling og innkjøp av måleren har både fordeler og utfordringer. Fordeler: Forenkling, kostnadsreduksjon på grunn av «economics of scale», effektiv bruk av ressurser, sentral registering dersom vanskeligheter/feil med en AMS Ulemper: Tar veldig lang til å oppnå samspill, ulike prosesser innad i nettselskap gjør at testing blir vanskeligere. Enexis er et statseid nettselskap med omkring 2,6 millioner kunder. Selskapet installerer per dags dato GPRS målere, men har valgt å gå over til å rulle ut G3- PLC i stor skala grunnet egenskaper og pris. De har startet PLC testing og piloter for videreutvikling. Alliander ser etter en bedre løsning for utrulling i stor skala og har ikke foretatt et endelig valg for data kommunikasjonsløsning for smarte målere. I likhet med Enexis mener de har nåværende GPRS ikke er en bra løsning for en utrulling i stor skala, men de hevder også at PLC løsninger heller ikke passer økonomisk for spredte utrullings scenarier. Derfor er Alliander fremdeles i prosessen med å utvikle en strategi for datakommunikasjon. Spørsmål og svar - Det er ikke 100% som er målet, men at 80% av 7 millioner nederlandske sluttkunder skal få installert AMS i løpet av På spørsmålet om hvorfor det er leverandør (og ikke nettselskaper) som skal håndtere data fram AMS, er svaret at strømleverandøren er det eneste direkte kontaktpunktet mot sluttkunde, mens nettselskapet skal motta avgifter for forbruk av kapasitet. - Når det gjelder hvilken type AMS er den beste så finnes det ikke noe fasitsvar. Det er det ikke en bestemt strategi eller en type tilnærming som er den rette for valg av AMS. Fordeler og ulemper må vurderes. 9

11 Dag Bransjeerfaringer og kompetanseoverføring (Arnhem) Introduksjon DNV Kema Strategiske betraktninger/ Teknologiutfordringer WATT Connects Prosjektledelse Hva kan Norge lære? (Panel diskusjon) Erfaring fra planlegging og utrulling av smart strøm (AMS) og Smart Grid prosjekter Besøk til Flex Power Grid og High Power Laboratorier Introduksjon og presentasjon av KEMAs historie og DNV Elizabeth Harstad, Chief Innovation & Business Officer, DNV Kema KEMA ble etablert i 1927 som et uavhengig og kunnskapsbasert selskap med virksomhet over hele verden innen rådgivning, måling, inspeksjon, testing og sertifisering. På tallet ble KEMA privatisert, og dermed eid av et nettselskap kjøpte DNV 74% av aksjene til KEMA, hvorav Alliander har resterende eierandel. DNV KEMA er nå en selvstendig enhet i DNV som består av 2300 ansatte, 1800 ansatte fra KEMA og 500 ansatte fra DNVs divisjon for bærekraft og innovasjon. Enheten har sitt hovedkontor i Arnhem i Nederland og tilbyr tjenester som dekker hele verdikjeden; vindenergi, karbonfangst og lagring, karbonhandel, energieffektivisering, kraftproduksjon, kraftdistribusjon og energirelatert testing og sertifisering. 10

12 Elizabeth Harstad (DNV Kema) holder en presentasjon om Kema sin historie og DNV Kema Smart Meter Strategi Hans de Heer, Service Line Leader Operational Excellence BMEA, DNV KEMA Mye som ble sagt i denne presentasjonen i forbindelse med strategi, innkjøp og utrulling av AMS var likt og stemte med det som ble presentert av Enexis og Alliander. Flere hovedtema ble gjennomgått og spørsmål ble stilt underveis. Hans de Heer (DNV Kema) holder presentasjon om stategi for AMS utrulling Situasjonen i Nederland: markedsmodell for AMS Drivere for AMS i Nederland, utvikling av det Hollandske markedet, roller og ansvarsområder ved innføring av AMS ble presentert. 11

13 I Nederland har de en «leverandør sentrert» modell: Leverandør utpeker et selskap som samler data, verifiserer og distribuerer dette Leverandør er ansvarlig for å sende strømregning og har førstelinje kontakt med kunden Dersom tekniske problemer forekommer vil nettselskap bli kontaktet Nettselskapet beregner energiforbruket En sammenlikning av AMS funksjoner mellom Nederland og Norge viser at det alt i alt eksisterer en del likheter som gjør situasjonene sammenlignbare. Kostnad- nytte analyse for AMS DNV har sammenliknet fordelene for innføring av AMS gjennom flere kost-nytte analyser. Det er ikke en felles metodologi for kost- nytte analyser. Funnene tilsier at det er nettselskap som vil ha flest fordeler, og kundefordeler er svært vanskelig å kvantifisere. Fokuset bør heller være rettet mot utrulling i stor skala og optimalisering av ledelsesprosesser. Hoved kostnader og nytten av å innføre AMS er analysert av flere konsulentselskap i europeiske land og i Australia. Kost- nytte analyse for Smart Grid En kost- nytte analyse viser at Smart Grid vil kunne gi en positiv business case for Nederland. Dette gjelder dersom Smart Grid vil føre til reduksjon i topplast og større distribusjonskapasitet. Relasjon mellom smarte målere og Smart Grid Smarte målere (AMS) er definert og det er gitt spesifikasjoner, men det fremdeles er mye usikkerhet omkring Smart Grid. Det finnes mye man kan gjøre med en smart måler, men dette er per dags dato ikke underbygd av infrastrukturen i nettet. Smartgrid tjenester: Det er gjort et bevisst valg at AMS skal kun legger til rette, men ikke være en plattform, for Smart Grid tjenester AMS vil kun ha en begrenset rolle i et smart nett Kan ikke bruke kanalen til AMS for informasjon - må bruke internett WATT Connects Peter Vaessen, principal consultant, DNV KEMA WATT Connects en interaktiv tavle som demonstrerer Smart Grid konseptet. Tavlen viser illustrasjon av ulike lag av Smart Grid, og er dermed interessant både for folk som har og ikke har kunnskap om emnet. Tavlen er ment til å være en representasjon av virkeligheten med en netteier og 10 husstander i et område og muliggjør ulik scenario testing. Hva skjer dersom en bedre kabel innføres eller at det er dobbel innmating? Tavlen demonstrerer også blant annet hva konsekvensene vil bli dersom kun solcellepanel blir innført for energiproduksjon. 12

14 Gjennom Watt Connects har DNV Kema har laget en inspirasjon for Smart Grid Deltakerne på konferansen prøver ut ulike innstillinger for å se utfallet på tavlen 13

15 Smart Grid blir illustrert gjennom ulike lag som kan endres ut i fra observatørenes interesse I følge Peter Vaessen (DNV Kema) er tanken bak Smart Grid kommunikasjon 14

16 Alle deltakerne er samlet for å se Watt Connects 4 hovedområder for overføring og distribusjon av strøm: Balanse og kapasitet Spenningskvalitet: mer kritisk Beskyttelse og kontroll Relabilitet og tilgjengelighet Peter Vaessen (DNV Kema) anbefaler boka: "Black out", og sier at man er mer og mer nervøs for dette 15

17 Prosjektledelses erfaringer fra utrulling M. Hektor, Roll out manager , Eneco- Utiliq Ansvar for utrulling endret har seg fra strømleverandør til nettselskap i 2009 siden fremgangen var alt for langsom. Viktige lærdommer fra omgivelser, planlegging, oppstartsprosess og utrulling: Smart måler er ikke et mål i seg selv, målet bør heller være energisparing Lag business case Arbeid mot å få kunderespons og inkludere kunder i planleggingen (spesielt med tanke på personvern), negative tilbakemeldinger fra kunder blir fanget opp av media Unngå lange diskusjoner i bransjen Få ekte verdiøkende tjenester ved hjelp av Smarte Målere Vær fleksibel med tanke på om underleverandør kan bruke sine egne systemer under utrulling Vedlikehold av det mobile nettverket førte til problemer (alle målerne forsøkte å logge på samtidig) Vær forberedt på funksjonsfeil, tekniske problemer, utsettelser og kommunikasjonsforstyrrelser Kjøp et godt planleggingsverktøy - hyllevare er viktig «Learning by doing» Hva kan Norge lære? (Panel diskusjon) Bakgrunn: 2,5 millioner AMS skal installeres i løpet av Forskjeller mellom Norge og Nederland: Logistikk Norge har omtrent 140 små/store nettselskap sammenliknet med 6 i Nederland: Kan dette være en hindring for samarbeid? Hva bør bransjen ta tak i? Har vi nok på plass i Norge? Kan man jobbe sammen med prosessindustrien, f. eks. rundt kommunikasjon? Kjøre gjennom Energi Norge eller eget prosjekt? Testregimet Kompliserte, omfattende tester skal gjøres med mange teknologier: Her bør det være mulig å gjøre noe sammen Utvikling av en test-standard Telecom og IT-løsninger må også inkluderes i testmiljøet Leverandørene bør møte samme krav fra hele bransjen Viktig å vite hva som bør testes 16

18 Fortsett med testing også når utrulling har startet «Use-case» testing er viktig Noe testing bør gjøres «insite» Lag en enkel prosess: ha en avdeling som passer på prosessen, f.eks. om en AMS er koblet til feil husholdning Prosesskvalitet: Bør være en 3. part som kan verifisere at prosessen er god Kan vi forsvare utrulling av smarte målere i Norge? Må ikke overselge hva dette egentlig er Trenger et klart svar på hva vi får: Hva er fordelen i dag? Hva kan skje i fremtiden? Må ha en god kommunikasjonsstrategi: kvalitative og kvantitative fordeler må være synlige Sluttsbrukerfokus Kommunikasjon til folk er viktig (f. eks. 10 kr pr måler brukes på informasjon) Muligens blir folk positive til AMS hvis de er sikker på at dataen er i gode hender Personvern: Hvem stoler kunden på? Forbrukerrådet kanskje? Viktig å inkludere organisasjonene som kundene stoler på i forhold til kommunikasjonsstrategi. Forbrukerrådet er positive til smarte målere - hvordan inkludere disse i kommunikasjonen? Ikke «krangle» gjennom media Vær på lag med kundene og plukk opp signaler Fundamentalt spørsmål: Hva ønsker sluttkunder? Kunnskapsdeling: Se på følgende nettsider: Energi Norge bør være involvert slik at de vet hva som pågår og dermed kan påvirke regulator / myndigheter Energi Norge og Smartgridsenteret utfordres til å ta et initiativ for å se på hvordan kunnskap kan deles på en god og optimal måte Sjekk LinkedIn - mange forum der En stor feil i utrulling kan ha påvirkning for alle, og dermed er det fordelaktig med samarbeid Nederlandske nettselskap har en felles «big blog» for å inkludere kunder og få tilbakemeldinger Implementering av Smarte Målere Claas Hülsen, Director Management & Operations Consulting Europe, DNV Kema Daniel Böhm, Senior Consultant Operational Excellence, DNV Kema Mye som var sagt i denne presentasjonen i forbindelse med utrulling av AMS har blitt gjennomgått i tidligere presentasjoner. Flere hovedtema ble gjennomgått. 17

19 Claas Hülsen og Daniel Böhm DNV Kema presenterer ulike problemstillinger knyttet til AMS 1.Smarte målere i en konfliktarena Smarte målere er et konfliktområde mellom: EU, nasjonal regulering, kunder og nettselskap. 2.AMS teknologi: trender og utvikling Kommunikasjon mellom ulike utstyr må fungere Tyskland: telecom-operatører vil selge smarte målere 7 målere som ble testet basert på samme spesifikasjon, viste forskjellig resultat Kommunikasjonskostnad vil sannsynligvis synke i fremtiden (basert på kost-nytte analyse) 3.DNV KEMA Best Practice i AMS impementering/ utrulling Krav til utrulling kan deles i 4 områder: Tekniske krav, Organisatoriske krav, krav til logistikk og IT systemer. Sluttskommentarer: Testing og IT-kompetanse er essensielt Erfaringsmessig vil det bli mange utfordringer når man kommer over i driftsfase Det er lurt å sjekke om leverandøren er med i en standardiseringsgruppe i Europa og hva de gjør Endringsledelse i organisasjoner kommer til å bli et viktig område Selv om det er ulike markedsmodeller i andre europeiske land er det viktig å være oppdatert på hva som skjer, deres erfaringer og hvor langt de har kommet 18

20 Omvisning på Flex Power Grid og High Power Laboratorier DNV KEMA High-Power Laboratory i Arnhem er et laboratorium for testing og sertifisering av komponenter som brukes i den elektriske infrastrukturen. DNV Kema tester medium- og høyspenningskomponenter I deler av laboratoriet er det strengt forbudt å ta bilder siden laboratoriet inneholder høyspenningskomponenter som har tatt mange år å utvikle og bygge. Ikke alle av disse er klare for testing og sertifisering. Besøk hos DNV Kema sine laboratorier 19

21 DNV Kema vil investere omtrent 70 millioner Euro i utvidelse av High Power Laboratory. Med utvidelsen skaper DNV KEMA det første laboratoriet i verden for testing av «super nett» teknologier. Deltakerne får innblikk i hva som gjøres i laboratoriene hos DNV Kema i Arnhem 20

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA OM PROSJEKTET FRAMTIDENS NETTREGULERING DRIVKREFTER FOR ENDRING UTFALLSROM FOR FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM FRAMTIDENS NETTREGULERING

Detaljer

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre

Smartnett og muligheter. Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre Smartnett og muligheter Kjell Sand, Sintef Energi, The Norwegian Smart Grid Centre 2 Hvor kommer jeg fra? Innhold The Norwegian Smartgrid Centre Hva er Smart grids? Drivkrefter Muligheter Barrierer 3 4

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Smarte prosumenter Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Teknologisk møteplass - 15. januar 2014, Oslo Stig Ødegaard Ottesen Forsker/PhD-kandidat

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei. Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi

SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei. Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi SmartGrid i et norsk perspektiv Vi er på vei Vidar Kristoffersen, AMS/SmartGrid Fredrikstad Energi CV = Automasjon +IT + Energi 1995 1995 1998 1998 2004 2004 2008 Siv.ing. Prosessautomasjon / IT Energi

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

AMS status og strategi. Målerforum Vest, 4. november 2009 BKK Nett AS, Nettforvaltning.

AMS status og strategi. Målerforum Vest, 4. november 2009 BKK Nett AS, Nettforvaltning. AMS status strategi Målerforum Vest, 4. november 2009 BKK Nett AS, Nettforvaltning. Tema: Status antall kunder brukt teknoli på AMS så langt. NVE forskrift: Basis eller med utvidet nett- kundenytte. Kommersiell

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Fremtidens teknologi

Fremtidens teknologi Smart Energy leverer spesialiserte tjenester rettet mot energimarkedet. Vi tilbyr løsninger, systemer og rådgivning for å effektivt styre energiforbruk og produksjon på tvers av mange enheter. Med god

Detaljer

Smarte enrgisystemer. Jan Onarheim, NTNU. www.smartgrids.no

Smarte enrgisystemer. Jan Onarheim, NTNU. www.smartgrids.no Smarte enrgisystemer Jan Onarheim, NTNU www.smartgrids.no Og kostnadsmessig er denne integrasjonen betydelig Nyverdi av nett Nyverdi produksjon ca. 200 milliarder NOK ca. 300 milliarder NOK Kilde: Den

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

01/12/2012. FOU som virkemiddel

01/12/2012. FOU som virkemiddel FOU som virkemiddel "Statnett satser på forskning og utvikling for å bygge opp under vår visjon, våre verdier og strategier. En av våre verdier er innovasjon som innebærer at Statnett er nyskapende i utvikling

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Miljømessige gevinster ved AMS

Miljømessige gevinster ved AMS Norges Energidager 2011-13. oktober 2011 Miljømessige gevinster ved AMS Hanne Sæle (Hanne.Saele@sintef.no) Wall-e: Teknologi med miljøfokus 1 Agenda AMS og Fremtidens nett (SmartGrid) Husholdningskundens

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten

Prøveprosjekt vannmålere. Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prøveprosjekt vannmålere Karina Hagerup Vann- og avløpsetaten Prosjektets formål og mål Ø Prosjektet skal gi beslutningsgrunnlag for å vurdere om Oslo kommune skal innføre vannmåler hos privatabonnenter

Detaljer

En smart vei til et smartere sentralnett

En smart vei til et smartere sentralnett En smart vei til et smartere sentralnett Sonja Monica Berlijn Frøydis Aakenes Morten Hellum Prof.dr.techn.ir. MBA Direktør - FoU Analytiker Plan og analyse Avdelingsleder - Teknologi Energidagene, 20.10.2017

Detaljer

NVE Rammevilkår for smartgrid

NVE Rammevilkår for smartgrid Smartgridkonferansen 2014 NVE Rammevilkår for smartgrid Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked i endring Internasjonalisering av marked og regelverk

Detaljer

Fra utrulling til innrullering. Implementering av AMS og smartgrid i Norge

Fra utrulling til innrullering. Implementering av AMS og smartgrid i Norge Oslo, 04.12.2014 Fra utrulling til innrullering. Implementering av AMS og smartgrid i Norge Tomas Moe Skjølsvold & Marianne Ryghaug (NTNU) tomas.skjolsvold@ntnu.no Smartgrid? Smartgrid II? Smarte målere

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett DeVID Nettkonferansen 2014 Therese Troset Engan, Demo Steinkjer Vidar Kristoffersen, Smart Energi Hvaler 1 Hovedidé Prosjektets hovedidé

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Pilotprosjekt Nord-Norge

Pilotprosjekt Nord-Norge 2016 Pilotprosjekt Nord-Norge "Utviklingsplattform for testing og validering av nye løsninger for drift av kraftsystemet i Nord-Norge" Statnett FoU Innhold OPPSUMMERING... 3 1.1 NASJONAL DEMO - SMARTGRIDSENTERET...

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September Er europeiske markedsløsninger tilpasset smartgrid? Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett Smartgridkonferansen, 13. September Kraftproduksjon i omstilling DIGITALISERING STORAGE

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet

SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet Hanne Sæle, Workshop, 4. april 2013 1 Agenda SmartRegions - Hvem/hva/hvor Europeisk landskapsrapport 2012 (versjon 2) status AMS i Europa

Detaljer

NEK Smart Grid Forum

NEK Smart Grid Forum NEK Smart Grid Forum 12.03.2013 The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from (Grace Hopper) Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder måleteknikk NTE Nett AS steinar.fines@nte.no

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid. Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk

Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid. Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk Fremtidens elektriske energisystem er et Smart Grid Landsbyleder: Prof. Ole-Morten Midtgård, NTNU Institutt for elkraftteknikk Det eksisterende elektriske energisystemet er kåret til Den største ingeniørbragden

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE FREMTIDENS ELKUNDER Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE GW EU har fokus på forbrukerfleksibilitet Stort behov for fleksibilitet

Detaljer

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU

Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Av David Karlsen, NTNU, Erling Tønne og Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS/NTNU Sammendrag I dag er det lite kunnskap om hva som skjer i distribusjonsnettet, men AMS kan gi et bedre beregningsgrunnlag. I dag

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Finnes et fasitsvar? I min bransje finnes en fasit ler publikum, er det meste

Detaljer

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Det handler om Teser om framtidsbildet de neste tiårene Demografiske endringer trigger behov for bedre

Detaljer

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig?

Smarte nett/smartgrid. Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Smarte nett/smartgrid Hva er det og hvorfor blir dette viktig? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU EnergiRike Studentforum 2011 Haugesund 2011-06-24 1 Fremtidens energisystem blir mer elektrisk

Detaljer

Nasjonal Smartgrid Strategi

Nasjonal Smartgrid Strategi Nasjonal Smartgrid Strategi Kjell Sand kjell.sand@sintef.no Presentasjon Årsmøte i SG- senteret 2012-03- 08 1 Utgangspunkt Norge mangler en nasjonal Smartgrid strategi En omforent strategi vil være Cl

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER

TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER TERMISKE SMARTNETT KONSEPTER OG RAMMEBETINGELSER Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi ENGINEERING, DESIGN OG RÅDGIVNING Globalt firma med 10 000 ansatte innen engineering, design og rådgivning

Detaljer

Smart Grids og personvern

Smart Grids og personvern Eksperter i team 16.01.2013 Smart Grids og personvern Maria B. Line Forsker og stipendiat SINTEF NTNU maria.b.line@sintef.no 1 Om SINTEF og NTNU/ITEM SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Energiloven og Energieffektivisering

Energiloven og Energieffektivisering Energiloven og Energieffektivisering EBLs kommentarer til ECON 2007 071 Einar Westre, direktør EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energiloven og Energieffektivisering ECON-rapport 2007-071

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning

Fagsjef - Lavspenning og forsyningsanlegg 19 Stein Klevan NEK Fagsjef - Ekom 20 Hans Habbestad NEK Fagsjef - Fornybar energi og forsyning Deltakere Nr Navn Organisasjon NK verv 1 Espen Masvik DSB Medlem NK 99 2 Atle Årnes Datatilsynet 3 Øystein Gåserud NVE Leder NK 99 4 Karl Erik Ellingsgård NVE 5 Arne Venjum NVE Medlem NK 301 6 Heidi Kvalvåg

Detaljer

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse 08-09.11.2011 Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS steinar.fines@nte.no Hva er det egenlig AMS handler om - og hva ønsker vi det skal bli?

Detaljer

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet

AMS i Norge. Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet AMS i Norge Audun H. Wilberg, EnergiAkademiet Forslag til fremtidige kurs og aktiviterer innen AMS Anskaffelse av AMS-utstyr Modulbaserte kurs/e-læring innen AMS Informasjonsopplegg og underlag til bruk

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker

Smart straum. Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet. 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Smart straum Samarbeid om teknologiløft på Vestlandet 27.09.2013 Hans Terje Ylvisåker Utgangspunktet: AMS Ein nasjonal dugnad for eit framtidsretta og bærekraftig straumnett Smart forbruk Smarte nett

Detaljer

Ny demo-plan for Demo Norge for smartgrids på trappene

Ny demo-plan for Demo Norge for smartgrids på trappene Ny demo-plan for Demo Norge for smartgrids på trappene Analyse og planarbeid: Magnar Bjørk, Epos Consulting AS Eilert Bjerkan, Smart Grid Services Cluster Prosjektleder: Gunnar Vist Løft for Demo Norge

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

OM REJLERS. » Finnes på 80 steder i Sverige, Norge og Finland.

OM REJLERS. » Finnes på 80 steder i Sverige, Norge og Finland. OM REJLERS» Et nordisk konsern som tilbyr rådgivende konsulenttjenester til kunder innen områdene elektro, energi, jernbane, telecom, elkraft og elsikkerhet.» Finnes på 80 steder i Sverige, Norge og Finland.

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin. www.smartgrids.no

The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin. www.smartgrids.no The Norwegian Smartgrid Center Grete H. Coldevin www.smartgrids.no 45 medlemmer - 2 nye i år J Senteret jobber for å: 1. Etablere nasjonale Demoer/Laber for utvikling, teseng og verifikasjon av Smart

Detaljer

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse 2013 Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Nytt virkemiddel: Nettselskapene må installere avanserte

Detaljer

Biogasshybrid busser i Bergen

Biogasshybrid busser i Bergen Biogasshybrid busser i Bergen Demonstrasjonsprosjekter - miljøtiltak i praksis Nelson Rojas Prosjektleder Norsk Gassforum Oslo, 7. November 2013 HOG Energi HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Bruk Vett Lag Smarte Nett. Landsby sponsor:

Bruk Vett Lag Smarte Nett. Landsby sponsor: Bruk Vett Lag Smarte Nett Landsby sponsor: Smarte Nett Smart Grids Dagens elektriske nettverk er dumme de transporterer strømmen fra generator til forbruker, verken mer eller mindre. Dette er arven fra

Detaljer

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen»

Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» Uttalelse fra FUSen, om «Mindre justering av plusskundeordningen» 31 Aug 2015 31.08.2015 Thor Christian Tuv 1 Bakgrunn, kommentar NVE har sendt på høring en «Mindre justering av plusskundeordningen». Dette

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi. SINTEF Energiforskning AS

Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi. SINTEF Energiforskning AS Smarte nett - Fra tradisjonell distribusjon til intelligent transport og utveksling av elenergi Kjell.sand@sintef.no 1 Nettets andel av fremtidige energiinvesteringer Kilde: IEA 2 SMART GRID et definisjonsforslag

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Norway Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Informasjon om organisasjonen Vennligst

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer