Enova. EPC samling for norske kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enova. EPC samling for norske kommuner"

Transkript

1 Enova. EPC samling for norske kommuner Gardermoen Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

2 «Definisjonar» i innlegget Energireduksjon= redusert kjøpt energi EPC-prosjekt= prosjekt der malane til KS er brukt. (er vel alle, kanskje med unntak av 2-3 prosjekt siste 5 åra) 2

3 Erfaringar med energieffektivisering i kommunale bygg Alle kommuner har ein energi og klimaplan Min. krav til kommunen i planarbeidet er 10 % reduksjon i eigne bygg Erfa: bedriftsøk. lønsamt potensiale gir typisk mellom 20 og 40 % reduksjon i ei kommune. Vedlikehald av bygg, etterslep på 100 Mrd kr. Ofte kombinasjonen vedlikehalds- og energitiltak. Likevel er det begrensa gjennomføring.

4 Erfaringar med energieffektivisering i kommunale bygg Mange utredningar, forstudie, analyser, forprosjekt, energimerking.. Kommuner er betre på planlegging enn på gjennomføring! Kvifor stoppar det ofte med planen? prioritering, både politisk, administrativt og økonomisk Kompetanse, Kapasitet Usikre på berekningar? Det er fleire som har pusha planlegging og analyse enn handling.. 4

5 EPC = energisparekontrakt Energy Performance Contracting (EPC) er ein modell for gjennomføring energi-effektiviseringstiltak med garantert resultat Fase 0: Etablere prosjekt, Doffinutlysing, forhandling, kontrahering (3-5 mnd) Fase 1: Analyse av alle bygg, bestemme tiltakspakke (4-5 mnd) Fase 2: Investering, gjennomføre fysiske tiltak (12-24 mnd) Fase 3: Garantiperiode (4-14 år). Energioppfølging, kurs, skoleopplegg, infoskjermar i rådhus osv osv EPC er ikkje: Outsourcing av vaktmeistertenester Privatisering av byggforvaltninga Omgåing av innkjøpsreglementet

6 Konkurranseunderlag Hoveddokument + Vedlegg A: Tilbudsformular Vedlegg B: Prosjektutviklingsrapport - minimumskrav Vedlegg C: Grunnlagsdata Vedlegg D: Oversikt eksisterende SD-anlegg Vedlegg E: Oversikt bygg som skal energimerkes Vedlegg F: Rammeavtaler-serviceavtaler Vedlegg G: HMS-egenerklæring Vedlegg H: Nettleie Mørenett 2015 Vedlegg I: Sjekkliste for besvarte kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier Vedlegg J: Framdriftsplan Vedlegg K: Overordnet integrasjonsanv Volda komm SD Anl beskrivelse i nye kontrakter nov2014 (Gjøres gjeldende i prosjektet) Vedlegg L: Egenerklæring om tilvirkning og lønns- og arbeidsforhold Vedlegg M: Kontraktsblankett EPC fase 1 Vedlegg N: Kontraktsblankett EPC fase 2 og 3 6

7 7

8 Prosess Lage underlag Ut på Doffin Tilbodsmøte/befaring Tilbodsfrist Forhandling («minst tre») Revidert tilbod frå dei som var inne til forh Tilb.frist rev tilbod Kontraktsmøte Kontrahering. Entreprenøren har fått kontrakt på analyse-fasen. Kommune har einsidig opsjon på å gjennomføre tiltak, heilt eller delsvis 8

9 Energy Performance Contracting for XX bygg Enova-støtte er ikkje innrekna 20 GWh/år tilsv 15 mill kr Invest: XX Mkr Red 6,5 GWh/år. 7 år -15 år= 20 mill kr i noverdi År osv 7 år 9

10 EPC - utvikling og erfaringar - 1 Tidlegare: Ofte initiert av entreprenør, ofte med eigne gjennomførings-opplegg 2010: KS laga malar for EPC-gjennomføring og tok initiativ for å få laga Norsk Standard, gjennomførte mange EPC-kurs og presentasjonar for kommuner Resultat: Frå entreprenør- til kommunestyrte prosessar. Større tillit til EPC-verktøyet hjå kommunane 2011: Oppstart av 6-8 EPC-prosesssar i kommunar. Arbeid igang med norsk standard.

11 EPC - utvikling og erfaringar : Mange kommuner i start og gjennomføring Pr mai 15: ca 55 kommuner/kf har vore eller er gang med Doffin Eit par titalls andre vurderer seriøst.og mange pratar om det. Norsk standard (EPC) er utabeidd. KS/Enova har gjennomført ca 20 EPC-kurs for kommuner+entreprenørar Norsk Vann som representerer driftarar av VA-anlegg og gatelys har vurdert EPC som verktøy for denne sektoren Cicero-prosjekt Energy savings from regulation to realization (samarb m FNI, UIO, Sintef, Afk, Enova, Gurigard, Eng + US universitet ) Afk energispareprosjekt. Konkret hjelp for større gjennomføringsgrad i kommuner I Akershus. NB! Siste frist påmelding innan Det er gjennomført pilotprosjekt i burettslag (KG for UOI/Cicero) Brukar forenkla KS-malar også i privat bygg

12 EPC-kommuner som brukar KS-malane pr i dag. 1 av 2 Klæbu kommune: (Referanse: Tor Loraas ) Elverum kommune: (Ref Svein Arild Nyhus ) Kragerø kommune: (Ref: Heidi Howatson ) Kongsberg kommune: (Ref: Hallvard Benum ) Vestre-Slidre kommune: (Ref: Ivar Aaker ) Nord-Aurdal kommune: (Ref: Gerd Westerheim ) Sør-Aurdal kommune: (Ref: Lene Grimsrud ) Skien kommune: (Ref: Hans Petter Heimholt ) Engerdal kommune: (Ref: Markus Pettersen ) Stor-Elvdal kommune: (Ref: Elin Grete Budal ) Åmot kommune: (Tor Yngve Johnsen ) Trysil kommune: (Ref: Hans Martin Aas ) Nordreisa kommune: (Ref: Dag Funderud ) Kvænangen kommune: (Ref: Oddvar Kiærbech ) Skjervøy kommune: (Ref: Terje Trætten ) Narvik kommune: (Ref: Bjørn Dalland ) Aure kommune: Ingvar Våg Halsa kommune: Rolf Sandvik Rindal kommune: Nils Heggem Smøla kommune: Bjørn Terje Roksvåg Sunndal kommune: Tor Fossum Surnadal kommune: Olav Rønning Tingvoll: Reidar. G. Hagen Gran kommune Terje Kristofferstuen Jevnaker kommune Lars Haakenstad Lunner kommune Arne Trøhaugen Oppland fylkeskommune Morten Hoff Gausdal kommune Gudbrand Aanstad Frogn kommune Arne Krokeide

13 EPC-kommuner som brukar KS-malane pr i dag. 2 av 2 Skedsmo kommune Morten Knut Helsing Flesberg kommune Erik Hole Spydeberg kommune Erik Flobakk Re kommune. Stokke kommune Petter Ugland Enebakk kommune Stein Rosten Ringebu kommune Per Kristian Simengård Lillehammer kommune Tore Bakke Ullensaker Edin Alisic Hemsedal kommune og Gol kommune Jørn Magne Forland Frogn kommune Bjørn Edholm Oppegård kommune- Tove B Gran Volda kommune Kjell Magne Rindal Moss kommunale eiendom Røros kommune Nedre Eiker kommune Ullensaker kommune Hobøl kommune Nittedal kommune - Røros kommune - Jo Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner Telemark fylkeskommune Tromsø kommune + 5 kommuner i prosess Kommunale KF: Skien Fritidspark (komm KF): Ref : Jon Steinar Tufte ) Oslo kommune Undervisningsbygg, Hanna Asak-Gyldenås

14 Basert på erfaring frå gjennomførte prosjekt (7 EPC prosjekt i (KG AS) Antal innb: Oppv bruksareal: m2 Antal bygg: 6 40 (snitt: 19) Invest. pr komm: 4-40 Mkr (snitt 14 Mkr) Invest. pr m2: 321 kr Invest. pr innb: 1430 kr Sparekontrakt: 1 6,5 GWh/år (gj.snitt tilsv 29,6% av førforbruk) NB: alle nøkkeltal er aukande frå 2009 til i dag! Kongsberg: 6,7 GWh/år (36 % inntj.t 11 år) Skien Fritidspark: 4,5 GWh/år (38 % inntj.tid 6,6 år) Skien: 7,2 GWh/år (30 % inntj.t ca 7,5 år) Oppland fk: 9,2 GWh/år (34 % ca 6,8 år) Narvik : 7,2 GWh/år (32%, ca 6,8 år) (NB!: alt er ekskl Enova-støtte)

15 Erfaringar med kommuner - generelt Enkelte svært skeptiske («Har høyrt om») Prioritering-kapasitet-kompetanse gjeld fortsatt I EPC-prosjekt: Grunnlagsdata, oversikt bygg, areal, forbruk Må stole på robust gjennomføringsopplegg, KSmalane er det. Bruk aldri andre opplegg! Flinke til å sjå vedlikehalds og energitiltak samla Politikarane vil!. «Endeleg gjennomføring og ikkje berre papir» Vurderer redusert risko som svært positivt 15

16 Erfaring med entreprenørane 6 entreprenørar pr i dag Ulik tilnærming Effektiv gjennomføring Har sine tiltak ofte blir brukt Set på for ferske folk i fase 1 Stort sett fleksible i gjennomføring, vurdering av alternativ osv. Største barriera i utvikling av volum i EPC-prosjekt er kapasitet på entreprenørsida 16

17 dersom tid.. Terskelverdi på ca 39 mill kr Fleire pakker i same kommunen? «Viktige» tiltak 17

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune.

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune. Ha `kje kvidd me Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi Halsa kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune www.mrfylke.no Ha kje kvidd me! Å spille hverandre gode er veldig viktig. Skal

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Vil avsløre universets hemmeligheter

Vil avsløre universets hemmeligheter MAI 2008 NUMMER 5 ÅRGANG 40 F Vil avsløre universets hemmeligheter Hva skjedde da det smalt under Big Bang? Hva består universet av? Partikkelfysikerne ved CERN i Sveits starter verdens kraftigste «tidsmaskin»

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Tak over hodet. Forskerforum

Tak over hodet. Forskerforum Forskerforum MAI 2015 NUMMER 5 ÅRGANG 47 tidsskrift for forskerforbundet Tak over hodet Ingen har flottere inngang og finere kontor enn jusprofessor Ola Mestad. Men det er kamp om rommene i akademia. Side

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer