Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet"

Transkript

1 Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Oslo Lufthavn T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen

2 Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal m2 BRA (derav nybygg m2 / ombygging m2) Ca m2 av nybygg som passivhus - med tilskudd fra Enova Asfaltdekker m2 (tilsvarer 30 km 4-felts motorvei) Betongdekker m2 (tilsvarer 3 km 4-felts motorvei) Ferdigstillelse våren 2017 Totalt kostnadsramme ca 14 milliarder kroner Utbyggingstrinn 2: 35 mill pax og 95 flybevegelser i travel time

3

4

5

6 Samfunnsmål Utbyggingen av Oslo Lufthavn skal bidra til: Store økonomiske gevinster for næringslivet i Norge og samfunnet for øvrig. Prosjektet skal styrke OSLs betydning som knutepunkt for resten av landet. Prosjektet skal øke kapasitet i trafikkavvikling

7 Prosjektmål Kvalitet Kostnad Prosjektet skal gjennomføres med den ytelse, funksjonalitet og de funksjons- og kvalitetskrav som er definert T2 skal realiseres innenfor angitte økonomiske styringsmål Tid T2 skal være komplett ferdig og klar for ordinær drift til sommertrafikken i 2017 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ytre miljø Drift i byggeperioden Idriftsettelse Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Som mål på dette skal det oppnås en H-verdi på mindre enn 2 (H = antall ulykker med fraværskader lenger enn 1 dag pr. million arbeidede timer). Som følge av byggeaktiviteten skal det ikke oppstå rapporteringspliktige hendelser i henhold til BSL A 1-3, eller securitybrudd som medfører at OSL blir uren lufthavn i EU/EØS-systemet. Utbyggingen skal gjennomføres uten brudd på OSLs utslippstillatelse fra SFT og sertifiseres i BREEAM med graden Excellent Utbyggingen skal skje med den nødvendige aktsomhet slik at den løpende flyplassdrift kan skje med minimale driftsforstyrrelser for virksomheten og mest mulig uten forringet kvalitet på brukernes reiseopplevelse som følge av utbyggingen. T2, inkludert komplett FDV-dokumentasjon, skal overleveres til drift til en trenet og godt forberedt driftsorganisasjon. Dette slik at anlegget raskt kommer i full produksjon og kan hente ut planlagt driftseffektivitet, nytte og trivsel for brukere, ansatte og eier.

8 Prioritering i tilfelle målkonflikt Sikkerheten går absolutt først, de øvrige er mer retningsgivende 1. Sikkerhet for fly, passasjerer, ansatte og utbyggere 2. Bygge- og anleggsaktiviteter skal ikke føre til ikke-planlagte og ikke-varslede driftsforstyrrelser som går ut over regulariteten og punktligheten på lufthavnen, samt de kommersielle aktivitetene 3. Optimale drifts- og livsløpskostnader, herunder med fokus på bruk av standardiserte løsninger, optimalt vedlikeholdskonsept og kostnadseffektive løsninger 4. Gode løsninger for kommersielle tilbud 5. Funksjonalitet med teknisk driftsvennlige, robuste, fleksible og gode logistikkløsninger i forhold til passasjerer, fly, bagasje og varer 6. Helhetlige og gode løsninger innen miljø, energi, materialbruk og universell utforming 7. Utforming med god arkitektonisk kvalitet

9 Miljøprogram for T2-prosjektet

10 Organisering av T2 prosjektet Styret i Avinor AS Prosjekteier Konsernsjef Avinor Prosjektansvarlig Styret i OSL AS Prosjektansvarlig T2D Prosjektstyret T2 Prosjektansvarlig T2U OSL Drift T2D Koordinering T2 Utbygging T2U

11 Organisasjonskart T2 - Utbyggingsorganisasjonen U0 Prosjektdirektør Knut Erik Nordby Ass. prosjektdirektør Roar Grønnesby S1 Prosjektstøtte Fredrik Liltvedt S2 SHA, KS og ytre miljø Hans Hagby S3 Systemtekn. koordinator Tor I. Hoel U1 Prosjektering John Wilberg U2 Sentralbygg vest og landside Christopher Klepsland U7 Pir nord og Sentralbygg øst Helge J. Hestad U3 Flyside, driftsområde Bjørn Skjevdal U4 VVS/Termisk Per B. Børresen U5 Elektro/IKT Karl Otto Jansen U6 Bagasjeanlegg Arvid L. Hansen

12 Nøkkeltall T2 Energimål for utvidet terminalbygning: Redusere energibruken til bygningmessig formål med 50% Beregnet netto energimål 147 kwh/m2 Breeam EXCELLENT Designstage godkjent Post-Construction Stage sertifiseres etter gjennomført byggeri Utvidet Terminalbygning Norges største passivhus? U-verdi glass 0,8 Tetthet infiltrasjon < 0,6 luftskifter pr time 83% varmegjenvinningsgrad i ventilasjonsanlegg

13 Energiprosjekter med Enova støtte 1. Lavenergi/passivhus for terminalen 30,6 mill kr Energibesparelse 9 GWh/år ift TEK10 Netto energimål passivhus 98,7 kwh/m2 Miljøprogrammets energimål 147 kwh/m2 2. Termisk snølager «snøkjøling» 4,2 mill kr Lagrer snø fra vinterdrift som brukes til frikjøling sommerstid Netto energimål er å erstatte primærkjøling med 3 GWh/år

14 Sentralbygg vest 1. Tre lags glass med U-verdi 0,8 W/m2K 2. Solavskjerming og blendingskontroll med automatisk screen-duk. 3. Stort overheng med god avskjerming ved høye solvinkler 4. Integrert design og robuste i løsninger

15 Dagslys og røkventilasjon. Innvendig solavskjerming Pir nord 400 mm isolasjon Tre-lags glass, og innvendig solavskjerming Skråstilt tre-lags glass med automatisk innvendig eller utvendig solavskjerming

16 Tekniske anlegg 1. Energieffektiv luftbehandling Varmegjenvinning, minimum 80% (η t ) Maksimum SFP = 2,0 kw/m 3 h (spesifikt vifteenergiforbruk) 2. Behovsstyrt klimatisering Ventilasjon Varme /kjøling Belysning Begrense behov i kommersielle arealer 3. Energikontroll og overvåking Måleprogram (energioppfølgingssystem) Produksjonseffektivitet Informasjon til drift og sluttbruker

17 Fornybar varme og kjøleenergi til OSL T2 Energibrønner Bruker eksisterende energibrønner for grunnvann som kilde og energilager Varmegjenvinning fra renset avløpsvann Bruker varmepumpeteknologi til å ta ut varme fra renset avløpsvann fra Ullensaker kommunes renseanlegg. «Snøkjøling» Tar vare på ren snø fra vinterdrift og bruker til frikjøling i sommerdrift. Erstatter ca 5 MW i kjøleeffekt fra kjølemaskiner gir ca 2 GWh i årlig energibesparelse

18

19 Energisentralen VG1 vekslerstasjon for energiopptak fra energibrønner Til/fra energisentralen Energibrønner, varme og kalde Formiatholdig overvann Transportledning mellom Energisentral, energibrønner og DA8 Ullensaker renseanlegg Til vassdrag DA8 energiopptak fra renset spillvann

20

21

22

23 Ny VP i energisentral VG1 ombygging av brønnkurs DA8 Varmegjenvinning fra renset avløpsvann

24

25

26

27 Prinsippløsning termisk snølager

28

29 Termisk snølager og pumpestasjon Overføringsledning Energioverføring til kjøleanlegg

30

31

32

33

34 Produksjonskapasitet varme Kilde Kapasitet [MW] Eksisterende varmepumpe 8 Biomasse basert fjernvarme 7,5 Elektrokjel 10 Oljekjeler 26 Ny varmepumpe 5 Totalt 56,5 Produksjonskapasitet kjøling Kilde Kapasitet [MW] Eksisterende varmepumpe 6 Frikjøling mot grunnvann og DA8 4 Snøkjøling 5 Ny varmepumpe 4 Samlet kapasitet 19

35 Totale energi og effektbehov Energi- og effektbehov Effektbehov (MW) Energibehov (GWh/år) Varme Kjøling Energidekning GWh/år Varmeleveranse fra varmepumpe 30 Spisslast - Biovarme fra Hafslund Fjernvarme - Egne elektrokjeler - Egne oljekjeler Frikjøling fra snølager 1 Frikjøling fra grunnvann/avløpsvann 10 Kjøling fra varmepumpedrift 3 14

36 Takk for oppmerksomheten!

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet

Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Helhetlige og miljøvennlige energiløsninger på Norges hovedflyplass T2 prosjektet Per Bjørnar Børresen Oslo Lufthavn - T2 Prosjektet Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Bygningsareal

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12

En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Større varmepumpeanlegg i Norge En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 12 Forord Interessen for varmepumpeanlegg brer om seg i Norge. Dette skyldes i første rekke at varmepumper er et miljøvennlig

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9

INNEKLIMA /2014. Vifte til værs Side 3. Enklere med energisparekontrakt Side 4. Telenor faser ut R22 Side 9 GK PROSJEKT TEMA GK PROSJEKT REHAB TIL A INNEKLIMA PÅVIRKER FORDELER MED HØYHUS i Grensesvingen 7. Side 18 skoleprestasjon. Side 24 i Københavns nye bydel. Side14 INNEKLIMA /2014 For et bedre miljø Nr.

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer