Kogenanlegg en mulighet også for norske forhold?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kogenanlegg en mulighet også for norske forhold?"

Transkript

1 GASSKONFERANSEN I BERGEN Sesjon ENERGI 30. april 2008 Kogenanlegg en mulighet også for norske forhold? av Høgskolelektor siv ing Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen HiB

2 Kogenanlegg gg en mulighet også for norske forhold? Innhold: Innledning: om kogen og norske forhold Maskintyper Potensielle anvendelser Noen eksempler Oppsummering

3 1. KOGEN OG NORSKE FORHOLD Kogen er som kjent forkortelse for kombinert generering av strøm og varme, dvs fra ett og samme anlegg produseres det to forskjellige energistrømmer. LL/JAN. 98 Jan. 98 N:\GAS

4 KOGEN OG TRIGEN: På samme måte har man også innført begrepet Trigen om anlegg som produserer tre forskjellige energistrømmer Til tross for at anleggene øker i kompleksitet er det oftest slik at totaløkonomien bedres jo flere salgbare energistrømmer man kan få ut av samme anlegget

5 KOGEN OG NORSKE FORHOLD Som typisk for norske forhold kan vi liste opp: - begrenset tilgang på naturgass, bare i enkelte områder, klynger - begrenset utbygging av fjernvarmenett (også dette er i klynger ) - lave energipriser (i alle fall til storforbrukere) - lave omgivelses- og kjølevannstemperaturer

6 KOGEN OG NORSKE FORHOLD Noen konsekvenser av dette kan være: - naturgassdrevne kogenanlegg er kun aktuelle hvor det er en sikker gassforsyning, dvs i noen konsentrerte områder av landet - kogenanlegg er mindre aktuelle til boligoppvarming pga manglende fjernvarmeanlegg, -> heller for konsentrerte industrianlegg - pga generelt lave energipriser er kombinert produksjon av flere produkter (som trigenerering) og størst mulig fleksibilitet i forhold til markedet av stor betydning

7 KOGEN OG NORSKE FORHOLD - de lave omgivelses- og kjølevannstemperaturene gjør at høye totalvirkingsgarder bør være oppnåelig - strenge konsesjons- og utslippskravene (CO2) gjør det mest praktisk å konsentrere anleggene i færre og avanserte enheter

8 HVORFOR KOGENERERING MED NATURGASS? Naturgass er miljøvennlig sammenlignet med andre fossile brennstoff: Steinkull Tung Dieselolje Naturgass fyringsolje Brennverdi Ca (MJ / kg) Svovelinnhold (%) Karboninnhold (vekt-%) CO2 (g / MJ) Ca 100 Ca

9 2. AKTUELLE MASKINTYPER Selv om det kan være flere teoretiske alternativer, er det i praksis bare tre aktuelle maskintyper for kogenereringsanlegg: g gg Dampturbin: - kostbar og med dårlig el-virkningsgrad, derfor mindre aktuell for kogenerering Gassturbin: - kostbar og lav el-virkningsgrad, er mest konkurransedyktig for store ytelser > 10MWel Gassmotoranlegg: - finnes i alle størrelser opp til ca 10MWel og har gode ytelsesdata, er den mest aktuell maskintypen Den videre presentasjonen tar bare for seg gassmotor-løsninger

10 GASSMOTORANLEGG Anvendelsesområder: Strøm og varmeproduksjon (dominerende) d Mekanisk drift av kompressorer og pumper i olje og gassindustrien Noen driftsegenskaper: Gassmotorer er fleksible maskiner som kan drives på varierende belastning med bra virkningsgrad i Gassmotorer har god akselerasjonsevne (reguleringsevne) Avgassmengde og temperatur middels, og det er vanlig med spillvarmeutnyttelse Gassmotorer er enkle og robuste maskiner som setter moderate krav til betjening og vedlikehold ld Gassmotorer er betydelig rimeligere i anskaffelse enn dampog ggassturbinanlegggg

11 Gassmotortyper Hurtigløpende motorer: o/min, kw Otto-motorer med gassmixer i innsuget, magerkonsept ( lean burn ) eller λ = 1. El-virkningsgard: 33 42% NOx: < 250 mg/nm3 v 5% O2 (= ca 45 ppm v 15% O2) Deutz 2015, 400 kw v o/min GE Jenbacher 416, 1100 kw v o/min

12 Gassmotortyper Medium speed motorer: o/min, kw Otto-motorer med gassventiler, magerkonsept ( lean burn ) ). El- virkningsgrad: 42 47% NOx: >=250 mg/nm3 v. 5% O2 Wartsila 20V34SG, 8820 o/min Caterpillar 16GCM34, 6700 o/min

13 VARMEBALANSE FOR EN STOR GASSMOTOR: Ref: Rolls-Royce

14 Typisk arrangement av varmevekslerne i et motorbasert kogenanlegg inkl. akkumulatortank: Avgasskjel Framløp Kappevannskjøler Sm. oljekjøler Ladeluftkjøler Returvann

15 3. POTENSIELLE ANVENDELSER FOR KOGENANLEGG Hovedanvendelsen for kogen anlegg er til all industri som trenger energi iifi form av strøm og damp/varmtvann til sine produksjonsprosesser, slik som: - meieri / slakteri - næringsmiddelindustrien - gartnerianlegg - petrokjemisk industri - papir og treforedlingsindustrien I mindre skala: - til oppvarming og drift av kommunale anlegg som sportshaller, svømmehaller, store kontorbygg osv - sykehus og store institusjoner - større hoteller - større boligkompleks

16 4. NORSKE FORHOLD: Begrenset tilgang g på naturgass krever fleksible forsynings-løsninger Lokal gassdistribusjon i rørledning Lokal distribusjon ib og lagring som LNG Distribusjon av naturgass som CNG

17 Utnytte effekten av lave kjølevannstemperaturer (1): Ikke utnyttbar Eksempel 1: Lavtemperaturkretsen ikke utnyttbar, -> totalvirkningsgrad 84.9%

18 Utnytte effekten av lave kjølevannstemperaturer (2): Eksempel 2: Lavtemperaturkretsen utnyttbar, -> totalvirkningsgrad øket til 95.6%

19 Tilpasning av strøm- og varmebehovet Behovet for kraft og varme varierer ofte i utakt, og det kan være en utfordring å tilpasse tilgang og behov best mulig: 1. Eksempel på el-produksjon etter varmebehovet: Ref: Sund kommune

20 Tilpasning av strøm- og varmebehovet 2. Eksempel på akkumulering av spillvarmen:

21 EKSEMPEL PÅ PRODUKSJON AV FLERE ENERGISTRØMMER Tri-generasjon i forbindelse med drivhusanlegg: Leveranse av : - Strøm - Varme / kjøling - CO2 for anriking av innelufta i drivhusene Ref: Rolls-Royce

22 EKSEMPEL PÅ FLEKSIBLE LØSNINGER Kogen anlegg til forsyning av landstrøm til skip i havn: Problem: Skipene har ulik strøm mht spenning og frekvens Korte liggetider / høye spisseffekter Lite marked for fjernvarme i cruise-sesongen Forslag til løsning: - Utvikle en mer fleksibel kogenløsning, f. eks med en stor gassmotor med 2 generatorer utlagt for ulike spenninger og frekvenser, og som kan drives parallelt Alternativt: - Dele opp anlegget i mindre generatorenheter med ulik el-pesifikasjoner Dessuten: - utvikle en kombinert varme / kjøle løsning basert f. eks. på absorpsjonsprinsippet som kan levere kaldtvann / airconditioning når det ikke er behov for fjernvarme

23 Fleksibelt kogenanlegg for forsyning av landstrøm til skip i havn: Produksjon av : - Strøm av forskjellig spenning og frekvens - Varme / kjøling Generator 1 Gassmotor Reduksjons Generator 2 X kv / 50 Hz gir Y kv / 60Hz Strøm Strøm Fjernvarme Airconditioning Varmeveksler / Absorbsjonskjøle j maskin

24 5. OPPSUMMERING Begrenset infrastruktur både hva gjelder gassforsyning og fjernvarme- mottak gjør markedet for kogenerering basert på naturgass heller lite i Norge Norge har også rel lave energipriser som fører til at det er krevende å få lønnsomhet i slike anlegg Dette krever omfattende og kreativ planlegging av kogenanlegg her til lands tilpasset våre spesielle forhold Stikkord i den sammenheng er - konsentrasjon av anleggene hvor forholdene ligger til rette både på forsynings- og avtakersiden - utnytte de spesielle norske temperaturforholdene - satse på å produsere flest mulige energistrømmer gjennom kreative og fleksible løsninger Noen slike eksempler har vært forsøkt vist i denne presentasjonen

25 Takk for oppmerksomheten! Referanser: Caterpillar / Pon Power Deutz Power GE Jenbacher HiB / Gasnor Rolls-Royce Engines Bergen Sund Kommune Waertsilae Diesel

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG

POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG POTENSIALET FOR ET BIORAFFINERI I TRØNDELAG En analyse av miljømessige virkninger og bedriftsøkonomi ved produksjon av biodrivstoff basert på trevirke Hans Martin Storø Roald Sand Rapport 2008:2 POTENSIALET

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene?

Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? Ann Christin Bøeng, Bente Halvorsen og Bodil M. Larsen Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer