LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET"

Transkript

1 LOKALHISTORIE SØR-ØSTRE OG VESTRE GULLVERKET AV HENRY HALVORSEN OG TROND ØiVINDSON LUNDE EIDSVOLL 2003

2 Forord Høsten 2001 forelå boka «Lokalhistorie nordre og østre Gullverket». Nå i 2003 foreligger boka «Lokalhistorie sør-østre og vestre Gullverket». Utgangspunktet er den historia som ble samlet og omtalt i boka fra Det meste av bokas kulturhistorie er også relevant for resten av Gullverket. Ganske kort vil vi nevne allmenninga fra 1600-tallet, seterbruka i åra og fram til slutten av åra, den første bosettinga i allmenninga om lag 1760, og omfanget av bureisinga i 1800-åra og fram til Gruvedrifta fra 1738 til 1811 er omtalt, og den siste gruvedrifta fra 1896 til 1907 har sin plass. Den foregikk i hovedsak i området rundt Verket/Knofsløkken, Lesja, Glabakk, og setergreina Brøstadvangen, men ellers litt på flere plasser i allmenninga. Skolehistorie og andre kulturaktiviteter ble omtalt. Boka fra 2001 er like aktuell nå som for 2 år sia. Vi har et restopplag som vi kan selge sammen med boka fra Begge bøkene kan leses og sees både hver for seg, og i sammenheng. «Lokalhistorie sør-østre og vestre Gullverket» har også et tillegg om Utsjø-området, der kultur, plasser, virksomheter og slekter er omtalt. Boka er et resultat av et omfattende samarbeid som Henry Halvorsen og Trond 0ivindson Lunde står bak. Begge er av slekt fra Iversbråtan i Gullverket. En del av stoffet ble samlet for 3-4 år sia, men av flere årsaker fikk vi ikke alt ferdig til Derfor ble tida til skriving noe begrenset. Men vi har nådd målet: ei ny bok er ferdig!. Vi har etter hvert ordnet vårt samarbeid med arbeidsdeling som det har passet for oss, sjøl om Henry bor i Eidsvoll og Trond i Oslo. Henry har hatt en rekke samtaler med gullverkinger, samlet lokal kulturhistorie, lånt og tatt bilder, og skrevet kulturhistoria til bokas første del. Layout og redigering har vi samarbeidet spesielt om. Slekts- og plasshistorie er i hovedsak skrevet av Trond. Han har benyttet mange kilder i stats- og riksarkivet. Opphavet til ei slekt eller slekts grein er enten ved en plass, gruvearbeidere, eller en ny familie som har flyttet til Gullverket. Gifting eller flytting innafor Gullverket er greit å finne ut av. Det er også notert om enkeltpersoner har flyttet inn eller ut av bygda, eller har emigrert. Svært mange kan finne slekta si 3-4 generasjoner bakover i tid, og de fleste kan finne en familieoversikt for sine nærmeste. For innflyttere har vi ikke gått nevneverdig 5

3 bakover i tid, og vi kan ha glømt eller utelatt enkelte personer, kanskje barn som er født de siste åra. Vi vil også nevne at det er nyttig å bruke bygdeboka (Eidsvoll bygds historie bind Il, 1. del sidene ) som et tillegg når man leser boka vår. Enkelte slekts sammenhenger har vist seg å være feil i bygdeboka, men vi har rettet dem opp i vår. Vi har fått mange nyttige bidrag. Av Jan Arne Sandholtbråten har vi fått benytte både skriftlig materiale og en del bilder. Kåre Kristiansen, som deler av året bor på sin hytteeiendom (av Sørli ved Holsjøen), har gitt oss bilder og informasjon om slekta si etter Karl Olsen Fjeld fra Invidia. Asbjørg Lien, gift Åsen bosatt i Oslo og nå i Tønsberg, har skaffet oss fint historiemateriale som vi har brukt en del av. Randi Nilsen, gift Frydenlund og bosatt i Oslo, har også skaffet et fint bidrag. Hun og familien har fortsatt fast kontakt og hytteeiendom i Gullverket. Flere andre har også bidratt med stoff. Vi nevner spesielt kjentmannen Annar Millidahl sammen med nå avdøde Aadne Nilsen i Gullverket. Egil Grasmo, som er av slekt fra Maurdalen, har tegnet «Fiske-Martea» på Utsjøen Han har også tegnet en omgangsskolelærer på ski i Gullverket til jobb med neversekk på ryggen. Vi har hatt nyttige samtaler med langt flere enn de som er navngitt her, men vi må nøye oss med å si hjertelig takk til alle sammen. Til slutt en spesiell takk til alle på Kulturkontoret i Eidsvoll kommune, som har hjulpet oss med kopiering av bilder og skriftlig stoff til boka vår. Eidsvoll, høsten 2003 Henry Halvorsen Trond Øivindson Lunde Anna Gorine Bråten, f Vangen (på Holseter). Hun fylte 102 år 9. september 2003, og bor på Vilberg Helsetun. Hun er Gullverkets eldste. Hun er enke etler Engebret Bråten og bodde på Barås i Gullverket. 6

4 Innhold Del 1. KULTURHISTORIE Bosettinga og næringsgrunnlaget sørover i Gullverket Jordbruket ble livberginga etter gruvedrifta Virksomheter og arbeidsplasser i allmenninga Allmenninga ble arbeidsgiver for mange gullverkinger Skauvoktere/forvaltere og sagbruksformann Skøgsarbeid omkring Jøndalsvangen rundt Sagbruk og arbeidsplasser- også for gullverkinger Jønsjøen sag- og høvleri- nye arbeidsplasser Sprengningsulykka i Gullverket 20. oktober Jakt, fangst og fiske Ole Jøndalsvangen- den berømte elgskytteren Fiske-Marteas liv og fangster på Utsjøen To kjente jegere fra 1890-åra «Attåtnæring» for noen skøgsfolk Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Gullverket Gullverket salongrifleskytterlag fra Hverdagsliv i småbrukertida Anders og Berte i Invidia Gullbryllup for Mina og Gulbrand Storbråten Kristian og Oline i Graslia Ludvig Storbråtens liv og virke Olaus og Indiane Solberg- bygningsmannen og jordmora i Gullverket Solbergbutikken - gardsbruk med krambu Jacob Finsbråtens Landhandleri fra Asbjørg Åsen, f. Lien - om oppvekstår og småbruket Lien Randi Norma Frydenlund- om potethøsting og småbruket Fagerås

5 Utsjøen rundt med Annar Millidalen Da spanskesjuke og tuberkulose herjet i Gullverket Om utvandring til U.S.A Glimt fra amerikabrev i Magnus Storbraatens amerikatur i To gullverkinger ble Eidsvoll-ordførere Øivind Granli Tor Solberg Pinsevenn bevegelsen og Indremisjonen Gullverket sykepleieforening Rubis-bygget og Rutebilsentralen ved Torvet i Sundet Litt om kunst, håndverk og kultur Felekara Holm fra Sjøborg Gammalt fint håndverk fra Jonsbråtan Knut Solberg i kunstnermiljøet Grunnleggerne av biblioteket Skolen i Gullverket fra 1770-åra til Jenter som dro fra Gullverket etter krigen Del 2. PLASS- OG SLEKTSHISTORIE Solberg (gardsnr. 28) Solberg (bnr. l) Solberg (bnr. 2) Tjæregraven (Grova) (bnr. 3) Solberg (bnr. 5) og Solberg søndre (bnr. 6 & gnr. 26 bnr. 3) Fossly (bnr. 8) Skoglund (bnr. 9) Fredvang (bnr. 11 & 21) Solberget (bnr. 12) Fjelltun (bnr. 17 & 18) Lien (gardsnr. 30) Lien (bnr. l)

6 Lien (bnr. 2) Skogli (tidl. Fjell) (bnr. 4) Øvre-Fjell (bnr. 6) Berg (bnr. 7 & 20) Fredheim (bnr. 8) Fjellstad (bnr. 9) Solgløtt (bnr. 28) Tuva (bnr. 29) Rundtom (gardsnr. 27) Rundtom nordre (bnr. 1) Rundtom søndre (bnr. 2) Fjellberg (bnr. 3) Østberg (bnr. 4) Bjørkeli (bnr. 5) Betania (bnr. 8) Solhaug (bnr. 10 & 23) Bjørklund (bnr. 11) Myra og Samfunnshuset (bnr. 12, 14 & 18) Bakketun(bnr.13) Bakketun (bnr. 15) Bakkehell (bnr. 16) Ilevoll (bnr. 17) Berg1y (bnr. 19) Fagerli (bnr. 20) Haugtun (bnr. 21) Myrhaug (bnr. 25 & 31) Parsell 3 (bnr. 32) Bleikeberg (gardsnr. 26) Bleikeberg (bnr. 1) Solli (bnr. 2) Granli (bnr. 4) Skau (bnr. 5) Bjørk (bnr. 6) Leikvin (bnr. 7) Solstua (bnr. 9) Lyngås (bnr. 1 O) Nerbu (bnr. 12) Bjørkheim (bnr. 13) Tunli (Rødtjerndalen) (gards nr. 222) Tunli (bnr. 1) Tunli (bnr. 3, 4 & 5) Tunli (parsell nr. 1) (bnr. 6)

7 Storbråtan søndre (gardsnr. 24) Storbråtan søndre (Søbråtan) (bnr. l & 2) Bråten (bnr. 6) Barhaug (bnr. 10) Storbråtan nordre (gardsnr. 25) Storbråtan nordre (Midtbråtan) (bnr. l) Storbråtan nordre (Nordbråtan) (bnr. 2) Storbråtan nordre (Nordli med Kalvelykkja) (bnr. 3 & 4) Storbråtan nedre (bnr. 5) Storbråtan (bnr. 6) Storbråtan mellom (bnr. 7) Fagerås (bnr. 8) Rognhaug (bnr. 10) Fagerli (bnr. 14 & 41) S 2 (bnr. 23) Soltun (bnr. 26) Utsikten (bnr.39) Soltun (bnr. 42) Invidia (gardsnr. 23) Invidia - «Vilbergskauen» - eiere og brukere (bnr. l) Utsjøen Utsjøen; virksomheter, plasser og folk Vestgreina/Holsetergreina Hemlivangen (gnr. 168 bnr. 16 & 17) Hemlivangen (gnr. In bnr. 12 & 17 og gnr. 168 bnr. 12) Holseter øvre (gnr. 169 bnr. 2) Holseter (Nystuen) (gnr. 169 bnr. 6) Graslia (Gresslien) (gnr. 169 bnr. 7) Graslia søndre (Gresslien) (gnr. 169 bnr. 9) Gresslien midtre (gnr. 169 gnr. 23) Sandholtbråtan (Holseter/Renåa) (gnr. 21 bnr. 2) Holseter (Stuen) (gnr. 21 bnr. 11) Myrvoll (gnr. 21 bnr. 12) Sandholtvangen Soløst (gnr. 21 bnr. 13) Soløst (gnr. 21 bnr. 41) Holseterhaugen (gnr. 22 bnr. 5) Holseterhaugen (Røkholt) (gnr. 22 bnr. 11) Holseterhaugen (gnr. 22 bnr. 12) Holseter øvre (gnr. 22 bnr. 13) Røkholt (gnr. 22 bnr. 8) og Holseter øvre (gnr. 22 bnr. 14) Holseter øvre (gnr. 22 bnr. 15)

8 Aspelia (Aspelien) (gnr. 22 bnr. 16) Graslia (Gresslien) (gnr. 22 bnr. 17) Graslia (husmannsplass under Tynsåk) Seter (gnr. 22 bnr. 18) Fredly (gnr. 22 bnr. 22) Tjonhaug (gnr. 22 bnr. 26) Bergheim (gnr. 22 bnr. 30) Østli (gnr. 22 bnr. 31) Aberg (gnr. 22 bnr. 34) Ali (gnr. 22 bnr. 35) Rabben (gnr. 22 bnr. 36) Kildefortegnelse Rettinger og tilføyinger til Lokalhistorie nordre og østre Gullverket Eiendomsmatrikkel for sør-østre og vestre Gullverket

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001

Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001 Kirkebygging og anna samfunnsbygging - Nettutgave av hovedoppgave i historie, UiO 2001 Trond Nygård Hva er et lokalsamfunn? I denne studien diskuterer forfatteren begrepet i en konkret, historisk kontekst.

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Huldra på Bakstein roper på kjæresten sin Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 10-2014 10 års jubileum Ja, dette er virkelig tiende utgave av vårt årshefte. Da laget ble stiftet 24.

Detaljer

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen.

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. 2012 Hol pensjonat, Naturog kultursenter Ola Vaagan Slåtten Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. PROSJEKTRAPPORT: KULTURMINNER HALLINGSKARVET 2012 Hol historielag fikk i sin tid penger av fylkesmannen

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie medlemsbl adet 1 2009 Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie mangenfjellet turlag Lederen Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr. 1/2009 er trykket i et opplag på 4600

Detaljer

Taterleiren i Vikvarvet. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Taterleiren i Vikvarvet. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Taterleiren i Vikvarvet Fra utstillingsplansjene på Taterleiren både hus og tomter av Vikvarvingene. De fikk hjelp og støtte av nære naboer til å etablere seg, og de fikk også låne/leie stallplass til

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside

Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Mest historie, men også noen historier fra 400 års utvikling av stedet Tørkop på Drammensfjordens vestside Nesbygda Historielag Etter å ha vokst opp på Tørkop, og arbeidet der mesteparten av mitt voksne

Detaljer

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født. 19. årgang nr. 2/08 Kommunal informasjon for seniorbergensere Filmskapere på aldershjemmet SIDE 3 Dugnadsånd på Nymark Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Detaljer