Obligatorisk oppgave 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk oppgave 2"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 2 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig (bbrevig) Espen Ramton (espenram) Studentrapport 22. mars 2003

2 Innhold 1 Oppgaven som skal utføres Formålet Systemdefinisjon Systemdefinisjonen Systemdefinisjonen etter FACTOR-kriteriene Omgivelsene Problemområde Andvendelsesområde Prosjektstrategi Problemområdet Struktur Klasser Kunder Itpays kunde Produkt Ordre Produkt-ordre Hendelser Andvendelsesområde Bruk Spesifisering av aktørene Bruksmønsterspesifikasjoner Hvilke funksjoner skal systemet tilby? Spesifisering av enkelte funksjoner Brukergrensesnitt Dialog type og stil Oversikt Enkelt eksempel på brukergrensesnitt Teknisk platform Anbefalinger Systemets brukervennlighet og mulighet for implementasjon Strategi Valg av prosjektstrategi Fremdriftsplan og milepæler Økonomi og ressurskartlegging for videre utvikling

3 1 Oppgaven som skal utføres 1.1 Formålet Vår gruppe har tatt på seg arbeidet med å modellere et handelssystem for bedriften Itpays AS. Itpays AS er et Internetfirma som ble etablert i Firmaet består i dag av 4 ansatte. I utgangspunktet var dette et konsulentfirma som blant annet utviklet hjemmesider. Med tiden har firmaet utviklet seg til å bli et rent domeneregistrerings- samt serverutleiefirma. Itpays har kontor i Oslo der de også drifter alle sine maskiner og tjenere. Itpays AS er et firma som har spesialisert seg på domeneregistrering og serverutleie. De tilbyr til dags dato også en rekke andre tilleggsfunksjoner og tjenester. De ønsker denne porteføljen til og også omfatte et e-handelssystem som de igjen kan drifte og leie ut til sine kunder. Systemet bør være fleksibelt og lettfattelig slik at det kan bli tatt i bruk av flest mulig av Itpays sine kunder. Å lage et system som passer alle er så og si umulig, men bør passe de fleste formål. Systemet skal være rimelig samt enkelt å bruke i forhold til lignende systemer på markedet i dag. 1.2 Systemdefinisjon Vi gir her systemdefinisjonen i både vanlig tekst og listet opp etter FACTOR - kriteriene. De to rike bildene som vi har brukt for å få en oversikt over situasjonen og der i gjennom komme fram til en systemdefinisjon, kan ses i figur 1 og figur Systemdefinisjonen Et system for handel via Internet. Systemet skal bruke firmaet Itpays sitt tekniske utstyr. Systemet skal opprettes på Itpays sine tjenere på forespørsel fra kunden. Kunden skal betale et månedlig beløp for netthandelsystemet. Itpays sine kunder er for det meste små bedrifter med liten IKT erfaring. Systemet skal dermed være enkelt å administrere fra kundens side. Kunden skal kunne legge ut, slette og endre informasjon om 2

4 produktene sine på nettsidene. Kunden skal kunne velge design ut i fra et antall maler. Det blir Itpays sitt ansvar å opprette nettsidene og å tilpasse det til kundens behov. Itpays administrator har god IKT erfaring, så for Itpays er funksjonaliteten viktigere enn brukervennligheten. Det skal være enkelt for Itpays å utvide funksjonaliteten til systemet Systemdefinisjonen etter FACTOR-kriteriene (F) Funksjonalitet: Systemet skal kunne håndtere salg over Internet. Kunden skal kunne legge ut, endre og slette produktinformasjonen. Itpays skal enkelt kunne opprette en tilpasset nettsalgstjenete for utleie til sine kunder. (A) Anvendelsesområde: Små bedrifter som ønsker en rimelig e-handelsløsning, og deres kunder igjen som ønsker å handle over Internet. (C) Betingelse: Administrasjon av produktinformasjonen skal gjøres av bedriftskunder med liten IKT erfaring og bør derfor være enkel. Opprettelsen av netthandeløsningen skal gjøres av erfarne IKT folk fra Itpays. Systemet skal være trygt med tanke på sensitive data. (T) Teknologi: Itpays sin eksisterende teknologi og tjenere. Standard PC er med Internett-tilkobling og nettleser. (O) Objekter: Kunder, Itpays sine kunder, ordrer, produkter, ansatte, nettsider. (R) Ansvar: Tilrettelegge og gjøre det enkelt for Itpays sine kunder å tilby en e-handelsløsning til sine kunder igjen og la Itpays administrere og tilby en fleksibel grunnløsning for e-handel. 1.3 Omgivelsene Problemområde Systemet skal brukes til elektronisk handel over Internet. E-handelsløsningen skal driftes og vedlikeholdes av firmaet Itpays som igjen leier ut en ferdig handelsløsning til sine kunder. Grunnet økt konkurranse mellom bedrifter av samme art som Itpays, ønsker Itpays også å tilby denne handelsløsningen i sin portefølje av produkter. 3

5 Figur 1: Rikt bilde fra Itpays sin synsvinkel Små og mellomstore bedrifter er i hovedsak ikke på utkikk etter dyre og store e-handelsløsninger. Itpays sine kunder drifter ingen av de sentrale Internett-løsningene eksempelvis e-post og webtjenere, og ønsker derfor også at Itpays skal ta seg av driftingen av e-handel for å gjøre det rimeligst mulig for de. Økt salg over Internet sett i sammenheng med at flere og flere Internettbrukere blir komfortable med e-handel har fått slike små og mellomstore bedrifter å vurdere e-handelsløsninger for alvor. Salg har til dags dato foregått stort sett over telefon og ved bestillinger pr. faks. En slik handelsløsning kan de øke sitt salg men spare på en rekke utgifter Andvendelsesområde Vi ser at systemet har tre klare aktører, disse er: Itpays sine medarbeidere, kunder til itpays og kundenes kunder. I denne teksten vil disse ak- 4

6 Figur 2: Rikt bilde fra Itpays kunde sin synsvinkel tørene bli nevnt som kunder der det menes Itpays sine kunder, dvs. de som leier handelsløsningen fra Itpays. Kunders-kunde som er selve Internettbrukeren og kunden til Itpays sin kunde. Itpays medarbeider som er de overordnede administratorene som har ansvaret for den praktiske driftingen av tjenerne. Itpays sine medarbeidere får med dette systemet mulighet til å opprette en ferdig e-handelsløsning på sine tjenere og maskiner ved enkle tastetrykk fra et administrasjonspanel. Også ved å drifte systemet fra sine maskiner kan ansatte hos Itpays enkelt gå inn og isolere problemer samt løse disse enkelt og effektivt. Til dags dato er det mange av Itpays sine kunder som manuelt redigerer HTML sider og kataloger over deres produkter på hjemmesidene. Med dette nye verktøyet får de tilgang til et administrasjonspanel som ved enkelhet lar kunden opprette og vedlikeholde en komplett database over produkter med spesifikasjoner. Kunden skal også kunne oppdatere lagerbeholdning samt informere sine kunder igjen om nyheter og tilbud på hjemmesidene. Internettbrukeren, eller kundens-kunde, som til nå har foretatt bestillinger enten via telefon eller pr. faks, kan nå bestille disse produktene via en Internettside. De kan også nå hente ut mer detaljert informasjon om produktene enn de kunne delvis eller ikke fra før. Internettbrukeren kan også hente ut informasjon om tidligere kjøp samt endre sin bestillings- 5

7 adresse med enkelhet, noe de ikke kunne tidligere. 1.4 Prosjektstrategi Av ulike strategier til prosjektet vårt hadde vi valget mellom konstruksjon, evolusjon og intervensjon. Konstruksjon: En konstruksjonsrettet strategi vil si at man tar utgangspunkt i en kjent og gjennomtenkt problemstilling som man igjen kan bryte ned til mindre problemer. Fordelene er at man kan bygge opp systemet basert på disse mindre og enkle problemene. Dette krever at firmaet ikke kommer med nye krav i forhold til hva de trenger. Evolusjon: I en evolusjonsrettet strategi derimot, er problemstillingen mer uklar og problemdefinisjonen kan endre seg med tiden. Denne retningen forutsetter at forskjellige løsninger er prøvd ut på forhånd. Intevensjon: Intervensjon tar mer stilling til konflikter og organisatoriske problemer enn på selve utviklingen av systemet. Programvaresystmet er en liten del av de organisatoriske forandringene. Vi har valgt en mellomting mellom en konstruksjons- og evolusjonærstrategi. Fra Itpays sin synsvinkel er problemstillingen relativ klar. Men med tanke på kundene til Itpays igjen relativt forskjellige behov fra en e- handelsløsning har vi valgt å legge oss på en kombinasjon mellom disse to strategiene. 2 Problemområdet 2.1 Struktur Strukturen til objektene i problemområdet er beskrevet ved hjelp av kalssediagrammet i figur 3. 6

8 Kunde 0..* 1 It pays kunde * Produkt Ordre * Produkt Ordre 1..* 0..* Figur 3: Klassediagram til problemområdet 2.2 Klasser Her har vi beskrevet de ulike klassene i problemområdet. Vi har også laget et tilstandsdiagram som kan ses i figur Kunder Kunde klasse inneholder personlig informasjon om kunden, som for eksempel: adresse, kunde ID, navn, e-post. Denne info brukes når man bestiller produkter hos Itpays kunde og når man sender produkter og faktura til kunden. Denne klassen har derfor relasjon med IT-Pays kunde klassen og Produkt-Ordre klassen. En kunde kan i dette tilfelle ha bare en Itpays kunde, og null til mange Produkt-Ordrer. 7

9 2.2.2 Itpays kunde Siden Itpays kunde er også en kunde, har klassen også behov for adresse og Id. Den har relasjon til både Kunde og Produkt klassen. Den kan ha en til mange Kunder, og null til mange Produkter Produkt Produkt klassen består av produktid, navn, beskrivelse og antall. Den har relasjon til Itpays kunde og Ordre (gjennom Produkt-Ordre klassen). En Produkt kan ha bare en Itpays kunde og en til mange Produkt-Ordrer Ordre Ordre klassen skal bestå av ordrenr, pris, beskrivelse. Den har relasjon til Produkt gjennom Produkt-Ordre klassen. Denne klassen kan ha en til mange Produkt-Ordrer Produkt-ordre Ordre-Produkt klassen er en binde-klassen mellom Ordre og Produkt og dermed inneholder attributter ordrenr og produktid. Denne klassen kan relatere til en Ordre og en Produkt. velger produkt legger i handlekurven logger inn produkt bestilling logger av bekrefte ordre produkt bestillt Figur 4: Klassediagram til problemområdet 8

10 2.3 Hendelser De ulike hendelsene som kan skje i problemområdet som vi mener er relevant for det systemet vi skal lage er vist i tabell 1. Denne tabellen viser hvilke hendelser som kan skje med klassen oppgitt i den andre raden i tabellen. Den første kollonen viser hvilke hendelser det er snakk om. Vi har også beskrevet to hendelser ved hjelp av skevensdiagrammer. Sekvensdiagram for hendelsen legg til produkt kan ses i figur 5 og for hendelsen bestill produkt i figur 6. Klasser Hendelser Kunde Itpays kunde Ordre Produkt Logg inn + + Logg ut + + Legg til produkt + + Oppdatere produkt + + Fjern produkt + + Send faktura Velg produkt + + Bestill produkt Kanseler ordre + + Registrer kunde + + Vis ordre status Tabell 1: Hendelses tabell It pays kunde Admin web Produkt loggeinn() leggtilprod() leggtilprodukt() sjekkomfinnes() loggav() ok Figur 5: Sekvensdiagram for hendelsen legg til produkt 9

11 Kunde ItPays kunde Produkt Ordre loggeinn() velgprodukt() bekreftebestilling() sendfaktura() loggeav() bestille() Figur 6: Sekvensdiagram for hendelsen bestill produkt 3 Andvendelsesområde 3.1 Bruk Spesifisering av aktørene Itpays medarbeidere: Mål: En person som jobber hos Itpays. Personens hoved oppgave er å opprette og vedlikeholde e-handelsløningsystemet til Itpays sine kunder på tjenerne som eies av Itpays. Karakteristikker: E-handeslsløsning systemet inneholder flere en eller flere medarbeidere, med forskjellige erfaring og ferdigheter fra IT. Eksempler: En medarbeider A har har veldig lite utdannelse innom IT området, men innebærer en lang arbeidserfaring innom IT og dermed kan identifisere og løse problemer enklere og skarpt når de oppstår. En medarbeider B har høyt utdannelse innom IT (Universitets eller høyskolens tittel) men mangler virksomhets erfaring. B har ikke vanskeligheter å forstå systemet men bruker lengre tid på å identifisere og eventuelt fikse det problemet som oppstår ved vedlikeholdet. Itpays sine kunder: 10

12 Mål: En bedrift eller privat person i virksomheten. Bedriftenes/personenes behov er å kunne åpne en nettbutikk for å selge produktene sine slik at kundene kan bestille på en enkel måte ved å sette seg i stua hjemme. Karakteristikker: Bedriftene kan være forskjellige, for eksempel klesbutikk, elektrobutikk, osv. Eksempler: Bedrift A som selger klær på nettet føler seg skeptiske til å åpne en nettbutikk fordi det er vanskelig for folk å kjøpe klær uten at de kan prøve dem. Men bedriften vet fordelen av å ha en nettbutikk, mao hvor mye den kan spare ved å ikke ha butikk-utgifter. Bedrift B som selger data utstyr er ikke skeptiske til å bruke en nettbutikk for det har blitt en ny kultur å handle på nettet og det har blitt mye tryggere å bruke kort på nettet. Stadig flere bruker nettet til å handle fordi det er lett, enkelt og kundene sparer tid og penger ofte. Kunder: Mål: En privat person som har som behov å bestille og kjøpe en eller flere varer på nettet. Karakteristikker: Personer som handler på nettbutikken har forskjellige erfaring med å bruke data og kunnskap om internett. Eksempler: Person A har vanskeligheter å føler seg utrygt å benytte kortet på nettet men har lyst å spare tid å penger ved å bestille en vare på en nettbutikk.han/hun handler på nettet bare hvis det er helt krise,hvis han/hun finner på noe som er uimotståelig å ikke handle Bruksmønsterspesifikasjoner Her spesifiserer vi nærmere hva vi mener med bruksmønsteret vist i figur 7. Produkt bestilling: Legg til produkt initialigeres av kunden ved at han/hun logger seg inn med brukernavn og passord. Hvis det er skrevet feil brukernavn/passord da bes kunden å skrive det på nytt ellers fortsetter kunden å bestille en produkt. Kunden vil eventuelt velge en 11

13 eller flere produkter å legge dem på "handle kurven" og til slutt bekrefte ordren og logge seg av. Kunden får en ordrenummer på skjermen eller på hvis han/hun har en. Vis ordrestatus: Hvis kunden skal få tilgang til å se på ordrestatus må hun/han logge seg inn med brukernavn og passord. Deretter skal aktøren spørre systemet om å få informasjon om ordrestatus. Systemet gir det ønskede informasjonen til ham/henne. Ordre kansellering: Hvis kunden skal kansellere en ordre er hun/han pen nødt til å logge seg inn med brukernavn og passord. Kunden oppgir ordre nummeret. Deretter velger han/hun å kanseller ordren i menyen. Hvis ordren er ikke allerede sent da kan kunden velge å kanseller det og som resultat får han/hun en bekreftelse på det og sendes en gebyr på faktura i posten. 3.2 Hvilke funksjoner skal systemet tilby? Vi har laget en ganske detaljert funksjonsliste, som er å finne i tabell 2. Den inneholder mye av det samme som bruksmønsteret fra seksjon 3.1.3, men er mer detaljert. For eksempel ligger lag produktgruppe ligger under bruksmønsteret legg til produkt. Alle deler funksjonene skal ikke nødvendigvis bli en del av det datamaskinbaserte systemet. For eksempel vil mye av funksjonen håndter ordrer bli håndtert utenfor datasystemet. Vi har inndelt funksjonen etter hvem som regnses som brukerene av systemet Spesifisering av enkelte funksjoner Vi har her valgt å spesifisere nærmere de to funksjonene som er rangert til vanskelig i tabellen. Tabell 3 og 4 viser spesifiseringen. 3.3 Brukergrensesnitt Dialog type og stil Brukergrensnittet til kunden og brukergrensesnittet til Ipays sin kunde skal være brukervennlige. Disse aktørene er i ikke forventet å være profesjonelle. Siden brukergrensesnittet skal passe mange ulike bedrifter, 12

14 Itpays admin lag kundekonto vanskelig uppdate velg design middels uppdate Itpays kunde sin admin legg inn produkt middels uppdate oppdatere produktinformasjon middels uppdate fjern produkt lett uppdate list alle produkter lett read lag produktgruppe lett uppdate fjern produktgruppe lett uppdate vis produktgrupper lett read vis kundeinformasjon lett read håndter ordrer vanskelig uppdate Kunde vis produkter lett read velg produkter middels calculate Vis ordre status lett read bestill produkt middels update registrér seg selv lett update vis registrert informasjon lett update Tabell 2: Funksjonaliteten til systemet Lag kundekonto: 1. Gi server plass 2. Opprett database 3. Gi domenenavn Tabell 3: Spesifisering av Lag kundekonto funksjonen må malen være enkel og funksjonell. Ved hjelp av feks PHP og Stylesheets kan en enkel og effektiv mal lages, som også lett lar seg endre på i forhold til design. Websidene vil bestå av menyer, søkefelt og forms for innfylling av data. I Tabell 5 ser du en talbell over hvilke elementer vi regner med vil inngå i brukergrensesnittet til Kunde. I tabell 6 er det samme for Itpays kunde Oversikt Nedenfor vises navigasjonsdiagram over brukergrensesnittene henholdsvis for kunde (Figur 8 på side 20) og for Itpays sin kunde (Figur 9 på si- 13

15 Håndtere ordre: 1. Finn bestilling 2. Lag faktura 3. Pakk og send vare 4. Håndter reklamasjon Tabell 4: Spesifisering av håndtere ordre funksjonen Main Produkttabell Produkt Handlevogn Oppgi kundeinfo Bekreftelse fra kunde Startside Tabell-oversikt over alle produktene. Informasjon om ett produkt Tabell med innholde i handlekurven Kunde legger inn informasjon om kunde Kunden bekrefter at opplysningene er rett. Tabell 5: Elementer i brukergrensesnitt for Kunde de 21). Feilmeldinger ved for eksempel feil utfylling av forms gis ved små popup-vinduer. Hjelp funksjonen er basert på små klikkbare Hjelpikoner som gir popups med hjelp info knyttet til det ikonet er plassert i umiddelbar nærhet av. Popups kan implementeres ved hjelp av enkle javascript og kan leses av de fleste browsere Enkelt eksempel på brukergrensesnitt I figur 10 ser du et enkelt eksempel på brukergrensesnitt som viser noe av funksjonaliteten i brukergrensesnittet. Eksempelet er ment fra kundens brukergrensesnitt og det viser grovt hvordan et produkt vil bli pre- Login Main Fjerne produkt 1 Fjerne produkt 2 Redigere produkt 1 Redigere produkt 2 Legg til produkt Bekreftelse Logge inn side Startside med beskjeder fra systemet Søkeside for å finne produkt. Bekrefter fjerning av produkt. Søkeside for å finne produkt. Endrer informasjon om produkt. Legger inn informasjon om produkt. Itpays Kunden bekrefter at opplysningene er rett. Tabell 6: Elementer i brukergrensesnitt for Itpays kunde 14

16 sentert. Det vil kunne presenteres med både tekst og bilde. I tillegg ligger det funkjsonslitet i at produktet kan legges i handlekurven. Menyen er lagt på venstre side i bildet. 3.4 Teknisk platform Itpays sin tjenerpark kan grovt sett deles inn i to deler, den ene en *nix basert tjenerpark som i stor grad omfatter ulike Linux-løsninger. Den andre delen er en Windows IIS basert tjenerpark. Itpays ønsker at løsningen skal utvikles mot deres *nix-miljø da dette er rimeligere med tanke på lisenser og med tanke på drifting og vedlikeholding av tjenerene. E-handelsløsningen vil kunne trenge en databaseløsning i bakgrunnen. Til rådighet på *nix-maskinene er det to muligheter: PostgreSQL og MySQL. Begge systemene er installert på Itpays sine maskiner per dags dato. Selv om man kan utvikle et objektorientert system på PostgreSQL siden, vil vi likevel anbefale og velge at systemet utvikles på MySQL plattformen (3.*). Dette fordi driftspersonalet hos Itpays mer kjennskap til MySQL enn til PostgreSQL og gjør det derfor lettere å vedlikeholde databasesystemet. Valg av vevtjener samt programmeringsspråk (applikasjonssoftware) har falt på Apache og PHP. Apache ble valgt p.g.a. Itpays sin kompetanse hos deres driftspersonale og PHP fordi andre løsninger f.eks. ASP ikke er godt nok støttet under Apache (jfr. Chili ASP og lignende moduler). Det har også blitt diskutert om alternativet Perl/CGI kunne være en løsning. Fra Itpays sin side var PHP en mer ønskelig løsning p.g.a. de også her har mer erfaring med PHP enn med Perl. Valg av teknisk plattform har vært relativ enkel. Vi hadde mange gode alternativer til rådighet, men valget falt allikevel på den løsningen som over lang sikt ville bli rimeligere for Itpays, da særlig med tanke på at de ansatte allerede sitter inne med en god kompetanse og erfaringer med de ulike systemene vi har valgt. 4 Anbefalinger 4.1 Systemets brukervennlighet og mulighet for implementasjon Brukervennlighet har vært et meget sentralt element i utviklingen og modelleringen av systemet så langt. En av de fordelene vi har tatt med 15

17 oss underveis er erfaringer ved allerede eksisterende e-handelsløsninger som er i bruk hos ulike bedrifter i Norge. Dette er også veldig viktig siden systemet skal brukes av flere kunder og ikke en bestemt bedrift. E-handelsløsningen bør også være lett å utvide videre for nye funksjoner. Itpays har allerede foreslått at systemet bør kunne utvikles til også å omfatte en publiseringsløsning, da det er ønskelig for Itpays sin kunde å legge ut bilder samt produktinformasjon om de ulike produktene. Det kan også være ønskelig at systemet lar seg lett tilpasse det enkelte firmaets profil og utseende. 4.2 Strategi Valg av prosjektstrategi Av ulike strategier til prosjektet vårt hadde vi valget mellom konstruksjon, evolusjon og intervensjon. Konstruksjon: En konstruksjonsrettet strategi vil si at man tar utgangspunkt i en kjent og gjennomtenkt problemstilling som man igjen kan bryte ned til mindre problemer. Fordelene er at man kan bygge opp systemet basert på disse mindre og enkle problemene. Dette krever at firmaet ikke kommer med nye krav i forhold til hva de trenger. Evolusjon: I en evolusjonsrettet strategi derimot, er problemstillingen mer uklar og problemdefinisjonen kan endre seg med tiden. Denne retningen forutsetter at forskjellige løsninger er prøvd ut på forhånd. Intevensjon: Intervensjon tar mer stilling til konflikter og organisatoriske problemer enn på selve utviklingen av systemet. Programvaresystmet er en liten del av de organisatoriske forandringene. Vi har valgt en mellomting mellom en konstruksjons- og evolusjonærstrategi. Fra Itpays sin synsvinkel er problemstillingen relativ klar. Men med tanke på kundene til Itpays igjen relativt forskjellige behov fra en e- handelsløsning har vi valgt å legge oss på en kombinasjon mellom disse to strategiene. 16

18 Dato Beskrivelse: Systemanalysen og designet skal være ferdig Tabell 7: Milepæler og videre fremdriftsplan Fremdriftsplan og milepæler Vi har ikke fått laget en detaljert fremdriftsplan ennå. Dette skyldes at vi ikke fikk samlet alle innvolverte til en ordentlig planlegging av tiden fremover. Derfor er bare den sikkre milepælen oppgitt i tabell 7, nemlig innlevering av obligatorisk oppgave Økonomi og ressurskartlegging for videre utvikling Vi har laget et overslag på hvor mange ressurser og tid vi trenger for videre arbeid med dette prosjektet. Estimatet som vi har gjort her omhandler også nødvendig i kursing i ettertid, når systemet er ferdig implementert. Med andre ord har vi sett på prosjektet som helehet når vi har laget estimatet. PHP-programmering: 14 dagsverk. Database-utvikling: 4 dagsverk. Hjemmeside/utseende: 4 dagsverk. Uforutsette ting, sykdom o.l.: 14 dagsverk. Testing: 5 dagsverk. Kursing av Itapys driftspersonale: 5 dagsverk. Dokumentasjon: 5 dagsverk. Feilsøking: 5 dagsverk. Totalt tidsforbruk: 56 dager / dagsverk. Vi har laget beregningene utifra antall dagsverk. Med et dagsverk menes en hel arbeidsdag. Et av de mest usikre momentene i denne estimeringen har vært behovet for kursing av Itpays sitt personale. Vi har antatt at enkelte vil kunne 17

19 trenge mindre tid på kursing samt enkelte lenger tid. Siden Itpays har 4 ansatte som skal kurses i driftingen, blir dette tilsammen 20 dagsverk, men de kurses på lik tid derav 5 dager totalt i tidsforbruk. 18

20 Opprett ny kunde Itpays medarbeider Tilpass systemet Legg til produkt Rediger produkt Itpays kunde Fjern produkt extends extends extends Med produkt så mener vi itpays sin kundenes hvilket som helst produkt de skal selge på nettet Oppdater database Send faktura Itpays kunde er de bedriftene som leier inn tjenester til netthandelsløsning Tanken er at de skal kunne administrere lett databasen. Kanseller ordre Velg produkt Kunde Bestill produkt includes Registrer Vis ordrestatus Itpays_sin_kunde er de som sitter seg hjemme og handler på nettet.de må gjerne registrere seg for å kunne bestille noen vare. Når de har registrert seg så skal de ha mulighet å opprette konto, dvs de skal ha brukernavn og passord Figur 7: Navigasjonsdiagram for kundens brukergrensesnitt 19

21 Main logo mail sendes til Itpays kunde med Ordre informajson MENY Handlevogn *PRODUKTER -produktgrupper *INFO Bekreftelse Skrivervennlig side med oversikt over ordredata DIVERSE INFO OG REKLAME Meny Viser innhold i bestilling og hvor bestillingen skal sendes? Send bestilling Produkt-tabell Bestilling - registrer kunde Fylle inn kunde info Meny Navn Info Ant Pris Meny brukernavn: passord:? Meny navn: adresse: osv? Logg inn Vis ordrebekreftelse Vis ordrebekreftelse og registrer deg som kunde Produktet Handlevogn Navn Ant Pris Meny Meny Fjern Info Ant Pris Legg i handlekurv? SEND BESTILLING Registrert kunde Kunde Figur 8: Navigasjonsdiagram for kundens brukergrensesnitt 20

22 logg inn Fyll inn om produkt?? Viser et preview av produktinfromasjon Main Legg til? Bekreft Legg til prod Redigere prod Fjern prod Beskjeder fra systemet Bekreftelse på at produkt er lagt inn Finn produkt Finn produkt Søk Søk Viser info om produkt Viser et preview av produktinformasjon produkt info annen produkt info produkt info??? Fjern Oppdater Bekreftelse Viser et preview av produktinfomrajon Bekreft Bekreftelse Figur 9: Navigasjonsdiagram for Itpays kundes brukergrensesnitt 21

23 Figur 10: Eksempel på Brukergrensesnitt 22

Obligatorisk oppgave 3

Obligatorisk oppgave 3 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Testdokumentasjon. Gruppe 9

Testdokumentasjon. Gruppe 9 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2.Test av systemet... 3 3.Test med brukermanual av utenforstående... 7 4.Konklusjon... 8 2 1.Innledning Testdokumentasjonen er et dokument som beskriver vår endelige

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011

Entobutikk 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 5.BRUKERMANUAL VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne brukermanual inneholder instrukser til hvordan nettbutikken entobutikk fungerer. Rapporten er delt opp i tre deler som er Admin, Kunde og nettbutikken.

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller klikke deg fram i menyen. Begge framgangsmåtene fører til

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 INNLEDNING Kravspesifikasjonen er svært nyttig sett i forhold til produktet vi ønsker å utvikle. Dokumentet regnes som et av de viktigste i hovedprosjektet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010

KRAVSPESIFIKASJON. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010 KRAVSPESIFIKASJON Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Gruppemedlemmer: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og 1. Registrering / Login Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og - logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller - registrere dig som ny nettbutikk

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055

UKE 11 UML modellering og use case. Gruppetime INF1055 UKE 11 UML modellering og use case Gruppetime INF1055 Hva skal vi i dag? Analyse og design - kapittel 5 og 7 UML modellering Ukesoppgaver 3: Modellering av krav UML UML Kompetansemål Modellering av krav

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

DEFA Bestillingsportal

DEFA Bestillingsportal DEFA Bestillingsportal Registrer ditt firma - Søk om tilgang Logginn og bestill produkter Finn din motorvarmer Handlekurven Administrasjon (Legg til brukere, bytt konto, endre passord) Brukertilgang for

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions

Introduksjon About Us Our Wines Newsroom Library Webshop Login Logo Contact FAQ Terms and Conditions Introduksjon Velkommen til vår nye nettside. For å forenkle din handleopplevelse har vi nedenfor satt opp en liten brukerveiledning for å hjelpe deg med eventuelle spørsmål. Dersom du på noe tidspunkt

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore

Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore Aktuatorer Utstyr for luftbehandling Kontrollventiler Tilbehør Trykksensorer Vakumprodukter webstore 2 Kjøp Online med sikkerhet Webstore sikkerhet med et klikk Velg raskt de riktige produktene l Over

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Brukerveiledning for 3M Online Center

Brukerveiledning for 3M Online Center Brukerveiledning for 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brukerveiledning for 3M Online Center Registrere en ordre...3 1. Bestill nå...4 2. Hurtigordre...5 3. Last opp ordrefil...6 4. Handlelister

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon!

e-business Electronic Integration Guidelines Elektronisk integrasjon med Tech Data for en enklere og bedre forretningsrelasjon! e-business Electronic Integration Guidelines Automatiske bekreftelser Automatiske orderbekreftelser og leveransebeskjeder via e-mail. Elektronisk faktura Spar papir og portokostnader med pdf-faktura via

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene.

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Zpider WebShop Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Du kommer nå til påloggingsbildet for Flis Fram AB. Skriv inn Brukernavn og

Detaljer

UMW Templates Definisjoner standard funksjonalitet

UMW Templates Definisjoner standard funksjonalitet UMW Templates Definisjoner standard funksjonalitet Innhold Standard rabatt funksjonalitet... 1 Prosentvis eller pris rabatt... 2 Rabatt periode... 6 Sett aktiv periode ved å velge fra og til datoer på

Detaljer

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04

Use Case-modellering. INF1050: Gjennomgang, uke 04 Use Case-modellering INF1050: Gjennomgang, uke 04 Kompetansemål Modellering av krav Kunne modellere ulike typer krav UML-diagrammer Innføring i grunnleggende UML-modellering Bruksmønster (use case) Sekvensdiagram

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Velkommen som bruker av Media Plus Online

Velkommen som bruker av Media Plus Online Velkommen som bruker av Media Plus Online Du har nå blitt bruker av vår web-baserte annonsebygger MPO. MPO er lett og lære og systemet følger deg hele veien med forståelig forklaring og naturlig fremdrift.

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002

Kravspesifikasjon. 14. oktober 2002 Kravspesifikasjon gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser,

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Brukermanual. Firmachat

Brukermanual. Firmachat Brukermanual Brukermanual Firmachat 02.08.2017 F5 IT StavangerAS Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Overordnet informasjon... 4 2.1 Hovedfunksjonalitet... 4 2.2 Viktig informasjon for agenter... 4 3 Struktur

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer