Obligatorisk oppgave 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligatorisk oppgave 2"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 2 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig (bbrevig) Espen Ramton (espenram) Studentrapport 22. mars 2003

2 Innhold 1 Oppgaven som skal utføres Formålet Systemdefinisjon Systemdefinisjonen Systemdefinisjonen etter FACTOR-kriteriene Omgivelsene Problemområde Andvendelsesområde Prosjektstrategi Problemområdet Struktur Klasser Kunder Itpays kunde Produkt Ordre Produkt-ordre Hendelser Andvendelsesområde Bruk Spesifisering av aktørene Bruksmønsterspesifikasjoner Hvilke funksjoner skal systemet tilby? Spesifisering av enkelte funksjoner Brukergrensesnitt Dialog type og stil Oversikt Enkelt eksempel på brukergrensesnitt Teknisk platform Anbefalinger Systemets brukervennlighet og mulighet for implementasjon Strategi Valg av prosjektstrategi Fremdriftsplan og milepæler Økonomi og ressurskartlegging for videre utvikling

3 1 Oppgaven som skal utføres 1.1 Formålet Vår gruppe har tatt på seg arbeidet med å modellere et handelssystem for bedriften Itpays AS. Itpays AS er et Internetfirma som ble etablert i Firmaet består i dag av 4 ansatte. I utgangspunktet var dette et konsulentfirma som blant annet utviklet hjemmesider. Med tiden har firmaet utviklet seg til å bli et rent domeneregistrerings- samt serverutleiefirma. Itpays har kontor i Oslo der de også drifter alle sine maskiner og tjenere. Itpays AS er et firma som har spesialisert seg på domeneregistrering og serverutleie. De tilbyr til dags dato også en rekke andre tilleggsfunksjoner og tjenester. De ønsker denne porteføljen til og også omfatte et e-handelssystem som de igjen kan drifte og leie ut til sine kunder. Systemet bør være fleksibelt og lettfattelig slik at det kan bli tatt i bruk av flest mulig av Itpays sine kunder. Å lage et system som passer alle er så og si umulig, men bør passe de fleste formål. Systemet skal være rimelig samt enkelt å bruke i forhold til lignende systemer på markedet i dag. 1.2 Systemdefinisjon Vi gir her systemdefinisjonen i både vanlig tekst og listet opp etter FACTOR - kriteriene. De to rike bildene som vi har brukt for å få en oversikt over situasjonen og der i gjennom komme fram til en systemdefinisjon, kan ses i figur 1 og figur Systemdefinisjonen Et system for handel via Internet. Systemet skal bruke firmaet Itpays sitt tekniske utstyr. Systemet skal opprettes på Itpays sine tjenere på forespørsel fra kunden. Kunden skal betale et månedlig beløp for netthandelsystemet. Itpays sine kunder er for det meste små bedrifter med liten IKT erfaring. Systemet skal dermed være enkelt å administrere fra kundens side. Kunden skal kunne legge ut, slette og endre informasjon om 2

4 produktene sine på nettsidene. Kunden skal kunne velge design ut i fra et antall maler. Det blir Itpays sitt ansvar å opprette nettsidene og å tilpasse det til kundens behov. Itpays administrator har god IKT erfaring, så for Itpays er funksjonaliteten viktigere enn brukervennligheten. Det skal være enkelt for Itpays å utvide funksjonaliteten til systemet Systemdefinisjonen etter FACTOR-kriteriene (F) Funksjonalitet: Systemet skal kunne håndtere salg over Internet. Kunden skal kunne legge ut, endre og slette produktinformasjonen. Itpays skal enkelt kunne opprette en tilpasset nettsalgstjenete for utleie til sine kunder. (A) Anvendelsesområde: Små bedrifter som ønsker en rimelig e-handelsløsning, og deres kunder igjen som ønsker å handle over Internet. (C) Betingelse: Administrasjon av produktinformasjonen skal gjøres av bedriftskunder med liten IKT erfaring og bør derfor være enkel. Opprettelsen av netthandeløsningen skal gjøres av erfarne IKT folk fra Itpays. Systemet skal være trygt med tanke på sensitive data. (T) Teknologi: Itpays sin eksisterende teknologi og tjenere. Standard PC er med Internett-tilkobling og nettleser. (O) Objekter: Kunder, Itpays sine kunder, ordrer, produkter, ansatte, nettsider. (R) Ansvar: Tilrettelegge og gjøre det enkelt for Itpays sine kunder å tilby en e-handelsløsning til sine kunder igjen og la Itpays administrere og tilby en fleksibel grunnløsning for e-handel. 1.3 Omgivelsene Problemområde Systemet skal brukes til elektronisk handel over Internet. E-handelsløsningen skal driftes og vedlikeholdes av firmaet Itpays som igjen leier ut en ferdig handelsløsning til sine kunder. Grunnet økt konkurranse mellom bedrifter av samme art som Itpays, ønsker Itpays også å tilby denne handelsløsningen i sin portefølje av produkter. 3

5 Figur 1: Rikt bilde fra Itpays sin synsvinkel Små og mellomstore bedrifter er i hovedsak ikke på utkikk etter dyre og store e-handelsløsninger. Itpays sine kunder drifter ingen av de sentrale Internett-løsningene eksempelvis e-post og webtjenere, og ønsker derfor også at Itpays skal ta seg av driftingen av e-handel for å gjøre det rimeligst mulig for de. Økt salg over Internet sett i sammenheng med at flere og flere Internettbrukere blir komfortable med e-handel har fått slike små og mellomstore bedrifter å vurdere e-handelsløsninger for alvor. Salg har til dags dato foregått stort sett over telefon og ved bestillinger pr. faks. En slik handelsløsning kan de øke sitt salg men spare på en rekke utgifter Andvendelsesområde Vi ser at systemet har tre klare aktører, disse er: Itpays sine medarbeidere, kunder til itpays og kundenes kunder. I denne teksten vil disse ak- 4

6 Figur 2: Rikt bilde fra Itpays kunde sin synsvinkel tørene bli nevnt som kunder der det menes Itpays sine kunder, dvs. de som leier handelsløsningen fra Itpays. Kunders-kunde som er selve Internettbrukeren og kunden til Itpays sin kunde. Itpays medarbeider som er de overordnede administratorene som har ansvaret for den praktiske driftingen av tjenerne. Itpays sine medarbeidere får med dette systemet mulighet til å opprette en ferdig e-handelsløsning på sine tjenere og maskiner ved enkle tastetrykk fra et administrasjonspanel. Også ved å drifte systemet fra sine maskiner kan ansatte hos Itpays enkelt gå inn og isolere problemer samt løse disse enkelt og effektivt. Til dags dato er det mange av Itpays sine kunder som manuelt redigerer HTML sider og kataloger over deres produkter på hjemmesidene. Med dette nye verktøyet får de tilgang til et administrasjonspanel som ved enkelhet lar kunden opprette og vedlikeholde en komplett database over produkter med spesifikasjoner. Kunden skal også kunne oppdatere lagerbeholdning samt informere sine kunder igjen om nyheter og tilbud på hjemmesidene. Internettbrukeren, eller kundens-kunde, som til nå har foretatt bestillinger enten via telefon eller pr. faks, kan nå bestille disse produktene via en Internettside. De kan også nå hente ut mer detaljert informasjon om produktene enn de kunne delvis eller ikke fra før. Internettbrukeren kan også hente ut informasjon om tidligere kjøp samt endre sin bestillings- 5

7 adresse med enkelhet, noe de ikke kunne tidligere. 1.4 Prosjektstrategi Av ulike strategier til prosjektet vårt hadde vi valget mellom konstruksjon, evolusjon og intervensjon. Konstruksjon: En konstruksjonsrettet strategi vil si at man tar utgangspunkt i en kjent og gjennomtenkt problemstilling som man igjen kan bryte ned til mindre problemer. Fordelene er at man kan bygge opp systemet basert på disse mindre og enkle problemene. Dette krever at firmaet ikke kommer med nye krav i forhold til hva de trenger. Evolusjon: I en evolusjonsrettet strategi derimot, er problemstillingen mer uklar og problemdefinisjonen kan endre seg med tiden. Denne retningen forutsetter at forskjellige løsninger er prøvd ut på forhånd. Intevensjon: Intervensjon tar mer stilling til konflikter og organisatoriske problemer enn på selve utviklingen av systemet. Programvaresystmet er en liten del av de organisatoriske forandringene. Vi har valgt en mellomting mellom en konstruksjons- og evolusjonærstrategi. Fra Itpays sin synsvinkel er problemstillingen relativ klar. Men med tanke på kundene til Itpays igjen relativt forskjellige behov fra en e- handelsløsning har vi valgt å legge oss på en kombinasjon mellom disse to strategiene. 2 Problemområdet 2.1 Struktur Strukturen til objektene i problemområdet er beskrevet ved hjelp av kalssediagrammet i figur 3. 6

8 Kunde 0..* 1 It pays kunde * Produkt Ordre * Produkt Ordre 1..* 0..* Figur 3: Klassediagram til problemområdet 2.2 Klasser Her har vi beskrevet de ulike klassene i problemområdet. Vi har også laget et tilstandsdiagram som kan ses i figur Kunder Kunde klasse inneholder personlig informasjon om kunden, som for eksempel: adresse, kunde ID, navn, e-post. Denne info brukes når man bestiller produkter hos Itpays kunde og når man sender produkter og faktura til kunden. Denne klassen har derfor relasjon med IT-Pays kunde klassen og Produkt-Ordre klassen. En kunde kan i dette tilfelle ha bare en Itpays kunde, og null til mange Produkt-Ordrer. 7

9 2.2.2 Itpays kunde Siden Itpays kunde er også en kunde, har klassen også behov for adresse og Id. Den har relasjon til både Kunde og Produkt klassen. Den kan ha en til mange Kunder, og null til mange Produkter Produkt Produkt klassen består av produktid, navn, beskrivelse og antall. Den har relasjon til Itpays kunde og Ordre (gjennom Produkt-Ordre klassen). En Produkt kan ha bare en Itpays kunde og en til mange Produkt-Ordrer Ordre Ordre klassen skal bestå av ordrenr, pris, beskrivelse. Den har relasjon til Produkt gjennom Produkt-Ordre klassen. Denne klassen kan ha en til mange Produkt-Ordrer Produkt-ordre Ordre-Produkt klassen er en binde-klassen mellom Ordre og Produkt og dermed inneholder attributter ordrenr og produktid. Denne klassen kan relatere til en Ordre og en Produkt. velger produkt legger i handlekurven logger inn produkt bestilling logger av bekrefte ordre produkt bestillt Figur 4: Klassediagram til problemområdet 8

10 2.3 Hendelser De ulike hendelsene som kan skje i problemområdet som vi mener er relevant for det systemet vi skal lage er vist i tabell 1. Denne tabellen viser hvilke hendelser som kan skje med klassen oppgitt i den andre raden i tabellen. Den første kollonen viser hvilke hendelser det er snakk om. Vi har også beskrevet to hendelser ved hjelp av skevensdiagrammer. Sekvensdiagram for hendelsen legg til produkt kan ses i figur 5 og for hendelsen bestill produkt i figur 6. Klasser Hendelser Kunde Itpays kunde Ordre Produkt Logg inn + + Logg ut + + Legg til produkt + + Oppdatere produkt + + Fjern produkt + + Send faktura Velg produkt + + Bestill produkt Kanseler ordre + + Registrer kunde + + Vis ordre status Tabell 1: Hendelses tabell It pays kunde Admin web Produkt loggeinn() leggtilprod() leggtilprodukt() sjekkomfinnes() loggav() ok Figur 5: Sekvensdiagram for hendelsen legg til produkt 9

11 Kunde ItPays kunde Produkt Ordre loggeinn() velgprodukt() bekreftebestilling() sendfaktura() loggeav() bestille() Figur 6: Sekvensdiagram for hendelsen bestill produkt 3 Andvendelsesområde 3.1 Bruk Spesifisering av aktørene Itpays medarbeidere: Mål: En person som jobber hos Itpays. Personens hoved oppgave er å opprette og vedlikeholde e-handelsløningsystemet til Itpays sine kunder på tjenerne som eies av Itpays. Karakteristikker: E-handeslsløsning systemet inneholder flere en eller flere medarbeidere, med forskjellige erfaring og ferdigheter fra IT. Eksempler: En medarbeider A har har veldig lite utdannelse innom IT området, men innebærer en lang arbeidserfaring innom IT og dermed kan identifisere og løse problemer enklere og skarpt når de oppstår. En medarbeider B har høyt utdannelse innom IT (Universitets eller høyskolens tittel) men mangler virksomhets erfaring. B har ikke vanskeligheter å forstå systemet men bruker lengre tid på å identifisere og eventuelt fikse det problemet som oppstår ved vedlikeholdet. Itpays sine kunder: 10

12 Mål: En bedrift eller privat person i virksomheten. Bedriftenes/personenes behov er å kunne åpne en nettbutikk for å selge produktene sine slik at kundene kan bestille på en enkel måte ved å sette seg i stua hjemme. Karakteristikker: Bedriftene kan være forskjellige, for eksempel klesbutikk, elektrobutikk, osv. Eksempler: Bedrift A som selger klær på nettet føler seg skeptiske til å åpne en nettbutikk fordi det er vanskelig for folk å kjøpe klær uten at de kan prøve dem. Men bedriften vet fordelen av å ha en nettbutikk, mao hvor mye den kan spare ved å ikke ha butikk-utgifter. Bedrift B som selger data utstyr er ikke skeptiske til å bruke en nettbutikk for det har blitt en ny kultur å handle på nettet og det har blitt mye tryggere å bruke kort på nettet. Stadig flere bruker nettet til å handle fordi det er lett, enkelt og kundene sparer tid og penger ofte. Kunder: Mål: En privat person som har som behov å bestille og kjøpe en eller flere varer på nettet. Karakteristikker: Personer som handler på nettbutikken har forskjellige erfaring med å bruke data og kunnskap om internett. Eksempler: Person A har vanskeligheter å føler seg utrygt å benytte kortet på nettet men har lyst å spare tid å penger ved å bestille en vare på en nettbutikk.han/hun handler på nettet bare hvis det er helt krise,hvis han/hun finner på noe som er uimotståelig å ikke handle Bruksmønsterspesifikasjoner Her spesifiserer vi nærmere hva vi mener med bruksmønsteret vist i figur 7. Produkt bestilling: Legg til produkt initialigeres av kunden ved at han/hun logger seg inn med brukernavn og passord. Hvis det er skrevet feil brukernavn/passord da bes kunden å skrive det på nytt ellers fortsetter kunden å bestille en produkt. Kunden vil eventuelt velge en 11

13 eller flere produkter å legge dem på "handle kurven" og til slutt bekrefte ordren og logge seg av. Kunden får en ordrenummer på skjermen eller på hvis han/hun har en. Vis ordrestatus: Hvis kunden skal få tilgang til å se på ordrestatus må hun/han logge seg inn med brukernavn og passord. Deretter skal aktøren spørre systemet om å få informasjon om ordrestatus. Systemet gir det ønskede informasjonen til ham/henne. Ordre kansellering: Hvis kunden skal kansellere en ordre er hun/han pen nødt til å logge seg inn med brukernavn og passord. Kunden oppgir ordre nummeret. Deretter velger han/hun å kanseller ordren i menyen. Hvis ordren er ikke allerede sent da kan kunden velge å kanseller det og som resultat får han/hun en bekreftelse på det og sendes en gebyr på faktura i posten. 3.2 Hvilke funksjoner skal systemet tilby? Vi har laget en ganske detaljert funksjonsliste, som er å finne i tabell 2. Den inneholder mye av det samme som bruksmønsteret fra seksjon 3.1.3, men er mer detaljert. For eksempel ligger lag produktgruppe ligger under bruksmønsteret legg til produkt. Alle deler funksjonene skal ikke nødvendigvis bli en del av det datamaskinbaserte systemet. For eksempel vil mye av funksjonen håndter ordrer bli håndtert utenfor datasystemet. Vi har inndelt funksjonen etter hvem som regnses som brukerene av systemet Spesifisering av enkelte funksjoner Vi har her valgt å spesifisere nærmere de to funksjonene som er rangert til vanskelig i tabellen. Tabell 3 og 4 viser spesifiseringen. 3.3 Brukergrensesnitt Dialog type og stil Brukergrensnittet til kunden og brukergrensesnittet til Ipays sin kunde skal være brukervennlige. Disse aktørene er i ikke forventet å være profesjonelle. Siden brukergrensesnittet skal passe mange ulike bedrifter, 12

14 Itpays admin lag kundekonto vanskelig uppdate velg design middels uppdate Itpays kunde sin admin legg inn produkt middels uppdate oppdatere produktinformasjon middels uppdate fjern produkt lett uppdate list alle produkter lett read lag produktgruppe lett uppdate fjern produktgruppe lett uppdate vis produktgrupper lett read vis kundeinformasjon lett read håndter ordrer vanskelig uppdate Kunde vis produkter lett read velg produkter middels calculate Vis ordre status lett read bestill produkt middels update registrér seg selv lett update vis registrert informasjon lett update Tabell 2: Funksjonaliteten til systemet Lag kundekonto: 1. Gi server plass 2. Opprett database 3. Gi domenenavn Tabell 3: Spesifisering av Lag kundekonto funksjonen må malen være enkel og funksjonell. Ved hjelp av feks PHP og Stylesheets kan en enkel og effektiv mal lages, som også lett lar seg endre på i forhold til design. Websidene vil bestå av menyer, søkefelt og forms for innfylling av data. I Tabell 5 ser du en talbell over hvilke elementer vi regner med vil inngå i brukergrensesnittet til Kunde. I tabell 6 er det samme for Itpays kunde Oversikt Nedenfor vises navigasjonsdiagram over brukergrensesnittene henholdsvis for kunde (Figur 8 på side 20) og for Itpays sin kunde (Figur 9 på si- 13

15 Håndtere ordre: 1. Finn bestilling 2. Lag faktura 3. Pakk og send vare 4. Håndter reklamasjon Tabell 4: Spesifisering av håndtere ordre funksjonen Main Produkttabell Produkt Handlevogn Oppgi kundeinfo Bekreftelse fra kunde Startside Tabell-oversikt over alle produktene. Informasjon om ett produkt Tabell med innholde i handlekurven Kunde legger inn informasjon om kunde Kunden bekrefter at opplysningene er rett. Tabell 5: Elementer i brukergrensesnitt for Kunde de 21). Feilmeldinger ved for eksempel feil utfylling av forms gis ved små popup-vinduer. Hjelp funksjonen er basert på små klikkbare Hjelpikoner som gir popups med hjelp info knyttet til det ikonet er plassert i umiddelbar nærhet av. Popups kan implementeres ved hjelp av enkle javascript og kan leses av de fleste browsere Enkelt eksempel på brukergrensesnitt I figur 10 ser du et enkelt eksempel på brukergrensesnitt som viser noe av funksjonaliteten i brukergrensesnittet. Eksempelet er ment fra kundens brukergrensesnitt og det viser grovt hvordan et produkt vil bli pre- Login Main Fjerne produkt 1 Fjerne produkt 2 Redigere produkt 1 Redigere produkt 2 Legg til produkt Bekreftelse Logge inn side Startside med beskjeder fra systemet Søkeside for å finne produkt. Bekrefter fjerning av produkt. Søkeside for å finne produkt. Endrer informasjon om produkt. Legger inn informasjon om produkt. Itpays Kunden bekrefter at opplysningene er rett. Tabell 6: Elementer i brukergrensesnitt for Itpays kunde 14

16 sentert. Det vil kunne presenteres med både tekst og bilde. I tillegg ligger det funkjsonslitet i at produktet kan legges i handlekurven. Menyen er lagt på venstre side i bildet. 3.4 Teknisk platform Itpays sin tjenerpark kan grovt sett deles inn i to deler, den ene en *nix basert tjenerpark som i stor grad omfatter ulike Linux-løsninger. Den andre delen er en Windows IIS basert tjenerpark. Itpays ønsker at løsningen skal utvikles mot deres *nix-miljø da dette er rimeligere med tanke på lisenser og med tanke på drifting og vedlikeholding av tjenerene. E-handelsløsningen vil kunne trenge en databaseløsning i bakgrunnen. Til rådighet på *nix-maskinene er det to muligheter: PostgreSQL og MySQL. Begge systemene er installert på Itpays sine maskiner per dags dato. Selv om man kan utvikle et objektorientert system på PostgreSQL siden, vil vi likevel anbefale og velge at systemet utvikles på MySQL plattformen (3.*). Dette fordi driftspersonalet hos Itpays mer kjennskap til MySQL enn til PostgreSQL og gjør det derfor lettere å vedlikeholde databasesystemet. Valg av vevtjener samt programmeringsspråk (applikasjonssoftware) har falt på Apache og PHP. Apache ble valgt p.g.a. Itpays sin kompetanse hos deres driftspersonale og PHP fordi andre løsninger f.eks. ASP ikke er godt nok støttet under Apache (jfr. Chili ASP og lignende moduler). Det har også blitt diskutert om alternativet Perl/CGI kunne være en løsning. Fra Itpays sin side var PHP en mer ønskelig løsning p.g.a. de også her har mer erfaring med PHP enn med Perl. Valg av teknisk plattform har vært relativ enkel. Vi hadde mange gode alternativer til rådighet, men valget falt allikevel på den løsningen som over lang sikt ville bli rimeligere for Itpays, da særlig med tanke på at de ansatte allerede sitter inne med en god kompetanse og erfaringer med de ulike systemene vi har valgt. 4 Anbefalinger 4.1 Systemets brukervennlighet og mulighet for implementasjon Brukervennlighet har vært et meget sentralt element i utviklingen og modelleringen av systemet så langt. En av de fordelene vi har tatt med 15

17 oss underveis er erfaringer ved allerede eksisterende e-handelsløsninger som er i bruk hos ulike bedrifter i Norge. Dette er også veldig viktig siden systemet skal brukes av flere kunder og ikke en bestemt bedrift. E-handelsløsningen bør også være lett å utvide videre for nye funksjoner. Itpays har allerede foreslått at systemet bør kunne utvikles til også å omfatte en publiseringsløsning, da det er ønskelig for Itpays sin kunde å legge ut bilder samt produktinformasjon om de ulike produktene. Det kan også være ønskelig at systemet lar seg lett tilpasse det enkelte firmaets profil og utseende. 4.2 Strategi Valg av prosjektstrategi Av ulike strategier til prosjektet vårt hadde vi valget mellom konstruksjon, evolusjon og intervensjon. Konstruksjon: En konstruksjonsrettet strategi vil si at man tar utgangspunkt i en kjent og gjennomtenkt problemstilling som man igjen kan bryte ned til mindre problemer. Fordelene er at man kan bygge opp systemet basert på disse mindre og enkle problemene. Dette krever at firmaet ikke kommer med nye krav i forhold til hva de trenger. Evolusjon: I en evolusjonsrettet strategi derimot, er problemstillingen mer uklar og problemdefinisjonen kan endre seg med tiden. Denne retningen forutsetter at forskjellige løsninger er prøvd ut på forhånd. Intevensjon: Intervensjon tar mer stilling til konflikter og organisatoriske problemer enn på selve utviklingen av systemet. Programvaresystmet er en liten del av de organisatoriske forandringene. Vi har valgt en mellomting mellom en konstruksjons- og evolusjonærstrategi. Fra Itpays sin synsvinkel er problemstillingen relativ klar. Men med tanke på kundene til Itpays igjen relativt forskjellige behov fra en e- handelsløsning har vi valgt å legge oss på en kombinasjon mellom disse to strategiene. 16

18 Dato Beskrivelse: Systemanalysen og designet skal være ferdig Tabell 7: Milepæler og videre fremdriftsplan Fremdriftsplan og milepæler Vi har ikke fått laget en detaljert fremdriftsplan ennå. Dette skyldes at vi ikke fikk samlet alle innvolverte til en ordentlig planlegging av tiden fremover. Derfor er bare den sikkre milepælen oppgitt i tabell 7, nemlig innlevering av obligatorisk oppgave Økonomi og ressurskartlegging for videre utvikling Vi har laget et overslag på hvor mange ressurser og tid vi trenger for videre arbeid med dette prosjektet. Estimatet som vi har gjort her omhandler også nødvendig i kursing i ettertid, når systemet er ferdig implementert. Med andre ord har vi sett på prosjektet som helehet når vi har laget estimatet. PHP-programmering: 14 dagsverk. Database-utvikling: 4 dagsverk. Hjemmeside/utseende: 4 dagsverk. Uforutsette ting, sykdom o.l.: 14 dagsverk. Testing: 5 dagsverk. Kursing av Itapys driftspersonale: 5 dagsverk. Dokumentasjon: 5 dagsverk. Feilsøking: 5 dagsverk. Totalt tidsforbruk: 56 dager / dagsverk. Vi har laget beregningene utifra antall dagsverk. Med et dagsverk menes en hel arbeidsdag. Et av de mest usikre momentene i denne estimeringen har vært behovet for kursing av Itpays sitt personale. Vi har antatt at enkelte vil kunne 17

19 trenge mindre tid på kursing samt enkelte lenger tid. Siden Itpays har 4 ansatte som skal kurses i driftingen, blir dette tilsammen 20 dagsverk, men de kurses på lik tid derav 5 dager totalt i tidsforbruk. 18

20 Opprett ny kunde Itpays medarbeider Tilpass systemet Legg til produkt Rediger produkt Itpays kunde Fjern produkt extends extends extends Med produkt så mener vi itpays sin kundenes hvilket som helst produkt de skal selge på nettet Oppdater database Send faktura Itpays kunde er de bedriftene som leier inn tjenester til netthandelsløsning Tanken er at de skal kunne administrere lett databasen. Kanseller ordre Velg produkt Kunde Bestill produkt includes Registrer Vis ordrestatus Itpays_sin_kunde er de som sitter seg hjemme og handler på nettet.de må gjerne registrere seg for å kunne bestille noen vare. Når de har registrert seg så skal de ha mulighet å opprette konto, dvs de skal ha brukernavn og passord Figur 7: Navigasjonsdiagram for kundens brukergrensesnitt 19

21 Main logo mail sendes til Itpays kunde med Ordre informajson MENY Handlevogn *PRODUKTER -produktgrupper *INFO Bekreftelse Skrivervennlig side med oversikt over ordredata DIVERSE INFO OG REKLAME Meny Viser innhold i bestilling og hvor bestillingen skal sendes? Send bestilling Produkt-tabell Bestilling - registrer kunde Fylle inn kunde info Meny Navn Info Ant Pris Meny brukernavn: passord:? Meny navn: adresse: osv? Logg inn Vis ordrebekreftelse Vis ordrebekreftelse og registrer deg som kunde Produktet Handlevogn Navn Ant Pris Meny Meny Fjern Info Ant Pris Legg i handlekurv? SEND BESTILLING Registrert kunde Kunde Figur 8: Navigasjonsdiagram for kundens brukergrensesnitt 20

22 logg inn Fyll inn om produkt?? Viser et preview av produktinfromasjon Main Legg til? Bekreft Legg til prod Redigere prod Fjern prod Beskjeder fra systemet Bekreftelse på at produkt er lagt inn Finn produkt Finn produkt Søk Søk Viser info om produkt Viser et preview av produktinformasjon produkt info annen produkt info produkt info??? Fjern Oppdater Bekreftelse Viser et preview av produktinfomrajon Bekreft Bekreftelse Figur 9: Navigasjonsdiagram for Itpays kundes brukergrensesnitt 21

23 Figur 10: Eksempel på Brukergrensesnitt 22

Obligatorisk oppgave 3

Obligatorisk oppgave 3 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe 9

Kravspesifikasjon Gruppe 9 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger,

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer