HVALKJØTT pr. November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVALKJØTT pr. November 2007"

Transkript

1 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff

2 INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING Prinsippskisse PROSEDYRER FOR BEARBEIDING AV HVAL OMBORD STANDARD PÅ LUNSER AV FERSKT HVALKJØTT FRA FANGER TIL ANLEGG OPPLÆRINGSPLAN OMBORD HYGIENE OG RENHOLDSPLAN OMBORD ANATOMI HOS VÅGEHVAL PROSESSFLYT I PRODUKSJON AV HVALKJØTT PÅ BEDRIFT Prinsippskisse HVALKJØTT I DISK REGELVERK FOR FANGST OG HYGIENE ANNET FAGSTOFF

3 FORORD {0} Med denne veiedning ønsker Norges Råfiskag å suppere det fagmaterie som aerede foreigger. Vi har innhentet informasjon fra fangere som vet mye om fangst og fangstbehanding, og det er vektagt at beskrevne prosesser og rutiner har fått en praktisk vinking. Det gjøres godt arbeid på havet. Det everes mye godt kjøtt, og næringa har erfaring og kunnskap som brukes hver dag i fangst. Det betyr at vi godt kan være stote av godt arbeid, og være fornøyd med oss sev. Likeve kan det forekomme uhedige tifeer. Det kan også være ting man ikke har tenkt på, eer ikke var oppmerksomme på. Disse feiene bir ikke bare kostbare for den som everer, men er med på å redusere sag og inntjening for ae. Godt kjøtt er avhengig av godt handverk og gode rutiner, hee tiden. Både erfarne og nye fok ska vite at mye kan gå gat. Gode, fagige diskusjoner om bord er oppysende og ærerike. Å ikke bry seg eer bi for sevsikker, kan være risikabet. Denne informasjonen er utviket i kjøvannet av et prosjekt i samarbeid med Norges Småkvafangerag. Vi retter en stor takk ti de som har bidratt med informasjon og tatt oss med på havet. Det forutsettes fortsatte endringer i krav og for skrifter. Dette akter næringa å være på hugget for å føge opp. Å sikre godt hvakjøtt er en svært krevende øvese så jo mer man vet jo bedre. Det er rådgiver Jan Brox i Norges Råfiskag som har samet inn informasjonen ti denne utgaven, og skipper og hvafanger Nis Jørgen Nisen fra Røst, som har bidratt mest med informasjon og stort engasjement. Det tas sikte på å tiføre nye og forbedrede momenter i permen etter hvert. Informasjonen er første gang gitt ut i mai 2007.

4 PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING {1} Denne oversikten gir et sammendrag av prosessene. Her vet vi at itt fei her og der kan gi store utsag. AVLIVING AV HVAL SIKRING AV HVAL INNTAK PÅ DEKK BLODTAPPING MÅLINGER FLENSING BUKEN ÅPNES PARTERING FJERNE GRIND FRA DEKK LUNSER TIL KJØLING KJØTT TIL LASTEROM RENGJØRING AV RISTER LEVERING Hva skytes med kanon, harpun og granat. I tiegg nyttes grovkaibret rife om nødvendig. Stropp festes rundt spord. Vinsj hvaen ti åpning i rekken. Kutt spordvinger, og trekk hvaen inn med vinsj. Vis aktsomhet i overgangen. Pugg anus. Sikre og fest hodet med stropp i rekken. Hode og båsthu bør være utenfor rekken. Hvaen tappes for bod ved å stikke inn kniv fra midt meom øye og sveive/ brystfinne og skjære ned mot strupen på begge sider. Se fig. Måer engde, omkrets, spekktykkese, kjønn, og om den er drektig, og notér i ogg. Det tas to kjøttprøver for DNA-bestemmeser. Lagres i 96% sprit. Skjærer ut spekket. Spekkhinnen må ikke skades. Før partering: Skjær samtidig ned ti beinet foran sveiv (En fot bak båsterhu) og bak anus. De store hovedsener kuttes, og forhindrer at unsene bir deformerte. Skjær ned ribbeina, før uttak av vom. Fjern vom, tarmer og øvrige innvoer uten at de skades. Skjær ut kjøttunser i engder på 90 eer 120 cm. Snittene må være rene, ikke hakkete eer fiset. Det ska ikke være sintrer eer sener, og et minimum av spekk. Grind trekkes ti havs med vinsj. Lunsene egges på rist på dekk side ved side, med den hvite spekksiden ned. Lunsene må ikke igge for tett. Det hoder på varme og fremmer surning.et tynt ag med is over og meom unsene vi fremme god kjøing.snu unsene fra hvit side ned ti hvit side opp etter ca timer. Spy kjøttet jevnig med rent, kadt sjøvann. Ta det ned i rommet etter ca. 30 timer. Passer kjøttet med hvit side opp i rommet. Legg sør av is over og meom unsene. Luker ska være stengt, men utufting er særig viktig etter nedtak av mye kjøtt. Skrubb og spy at utstyr som er i kontakt med kjøtt. Med inn korrekte fangstdata; anta dyr, vekt, fangsttid, avvik etc. Føg med på tarering og innveiing ved everanse. Rengjør hee båten godt før ny tur.

5 PROSEDYRER FOR BEHANDLING {2} AV HVAL OMBORD Rensighet og kjøing er grunneggende for hee arbeidet om bord. Dette er de to viktigste faktorene for å bevare kvaiteten i kjøttet. Drøft rutinene, unngå snarveier, og påse at fok får oppæring. Praktiser nutoeranse for surv. Det føgende er kun en veiedning. Har man erfaringer som gir bedre og tryggere resutat bruk disse! 1. Fangst og aviving Viktig Finne hva av riktig størrese. Etterstrebe rask aviving. Registrer avvik ved utisiktet hendese. Unngå Stor hva = ofte feit og grov i kjøttet. 2. Inntak Viktig Sikre og fastgjøre hvaen ti utigger. La utbåsingshu igge utenfor skrog og rekke. Bøy hvaens hode bakover og sikre det, ved rekka. Pugg anus. Sikre hvaen i den posisjon man veger. Siden på dyret må igge stabit rett opp. Unngå Unngå at væske fra båsterhu kommer på dekk og rister. Unngå ekkasje av avføring. Usikret dyr er risikobetont. 3. Bodtapping Viktig Kutt hovedårene ved å stikke inn kniv midt meom øye og fremre sveive, og skjær ned mot strupen snarest muig. Dette gjøres på begge sider. Unngå å skjære over spiserøret ved strupen. Dette igger midt meom begge sveivene og frem mot hodet. (Fig) Unngå Dårig utbødd kjøtt medfører gjerne kortere hodbarhet og i beste fa kjøtt med jernsmak, og som harskner unødig raskt.

6 PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV HVAL OMBORD {2} 4. Fensing Viktig Skjær kun inn ti spekkhinne. Skjær jevnt angs spekkhinne. OBS! Spekkhinne kan ha maksimat 5 mm spekktykkese. Åpne buken, øverst på bukveggen. Legg frem bukappen. Løsne ribbeina ved ryggfestet og egg ribbesiden fremover. Skjære samtidig ned i kjøttet, inn ti beinet, en fot bak båsterhu, og ike bak anus. Se fig. 2 Unngå Skjær hest ikke gjennom spekkhinna. 5. Uttak vom og innvoer Viktig Skjær øs parti av anus og kjønnsorgan. Få øs innvoer uten å skade disse med kniven. Tarmer og vom trekkes fremover og gir gjennom brystet og ut i havet. Hod ekstrem rensighet ved vomskudd. (Se egen prosedyre under). Unngå Perforering av tarmer og vom. Unødig tråkk og sø ved uhe. Prosedyrer ved vomskudd (Eksempe) Avhengig av hvor harpun er kommet ut prioriteres føgende: 1. Sikre hvaen på dekk. 2. Mens huet i buken igger utenfor rekka, stikk sange inn i åpning, og spy ti det kommer ut rent sjøvann. 3. Utvis god rensighet. Har du fått noe på støvene, så ikke tråkk unødig rundt på dekk. 4. Åpne buken. Få innvoene fjernet fra dekket. 5. Sørg for at rister og dekk er så rene som overhodet muig før fensing og partering. 6. Skjær bort og kast muig skadet og infisert kjøtt. Eers kan det ødeegge hee asten. 7. Sørg for at annet kjøtt ti kjøing på dekk beskyttes mot sprut og infisering. Vær ekstra nøye med renhod av kniver og kroker, hansker, ojekær og støver. Bruk konsekvent rent utstyr når fensing og partering påbegynnes.

7 PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV HVAL OMBORD {2} OBS! Fig. 2. To viktige snitt før partering Ved å kutte framme og bak samtidig inn ti beinet - før partering - forhindres at unser bir deformerte og ujevne. Kutt ca. en god fot bak båsterhu. Og ike bak anus. Grove sener ved spord, og tett ansaming av sener angt oppe ved hodet gjør utskjæring av kjøtt urasjonet, og gir dårig utbytte. Unngås ved angitte skjæring. 6.1 Partering Viktig Fjern granat- og kruttkjøtt straks. Kapp sener både foran sveive og rett bak anus før partering begynner. (Fig.2) En standard uns ska ha: En engde på enten 90 eer 120 cm. Gatte og rene snitt på kjøttsiden. Rette snitt i endene av unse. Være trimmet fri for sintrer av spekk, hud og kjøtt. Kant av bukkjøtt på meom 5 og 10 cm. Unngå Unngå grove sener i nakke og spord Unngå skjeve eer deformerte unser Unngå ommer og fiset kjøtt i uns. Ikke brekk kjøtt øs fra bein, det ska skjæres med rene snitt. Avrevne kjøttfibre ødeegger kjøtt raskt.! Det er viktig at det skytes dyr i takt med den kapasitet båten har mannskap ti å bearbeide, samt pass for tistrekkeig nedkjøing av kjøttet.

8 PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV HVAL OMBORD {2} 6.2 Forkjøing på dekk Viktig God kjøing er den viktigste faktor for å kunne komme på and med godt kjøtt. Legg unsene første gang på rister med kjøttsiden opp. Beskytt unsene mot regn og sterk so. (Presenning i mannshøyde om muig). Spy unsene jevnig med rent, kadt sjøvann (annenhver time). Snu unsene med kjøttsiden ned etter ca timer. Et dryss av is meom unsene gir effektiv kjøing. Fytt itt på unser, for mer effektiv fjerning av varme. Det kan ett dannes seipe/ukt i de varme kontaktfatene. Lunser tas ned i rommet etter ca t. Unngå Ikke egg unsene for tett på dekk. Hod uns fra uike dyr markert atskit Unngå urene sanger og stråespisser. Unngå tråkk på unsene. Kjøt og varmt kjøtt må adri bandes, verken på dekk eer i rommet. OBS! Løse maingsfekker fra mate rister kan sette seg på kjøttet. Dette er ikke ønskeig! Fig. 3 Prinsippskisse over asterom for hvakjøtt Lukeåpning. Lasterom Kjøt ti 0-8 o C. Unngå frost i rommet! Past (Her i rødt noen få hu i past nødvendig). Isag i bunn ca cm. Usmetet, hard is kan nyttes med ny past over etter ossing. Lensebrønner. Edre båter må påse at skott mot maskinrom etc. isoeres godt med isopor eer ignende. Dekkes deretter med past. Har man ikke mekanisk kjøing (Kudeanegg) er det viktig at man har et godt reservoar (ager) av is ti å kjøe rommet. Om man har mekanisk kjøing er det viktig at denne ikke ager frostgrader i rommet. Det kan bi fatat for kjøttet om isen fryser.

9 PROSEDYRER FOR BEHANDLING AV HVAL OMBORD {2} 7.1 Viktig ved agring i asterom Utpek event. en fagig god og påiteig romansvarig, i tiegg ti skipper. Det som skjer når kjøtt egges ned er kritisk. Her må det være ite rom for tifedigheter. Kontroere at issmeting og etterising skjer på en god og panmessig måte. Forarbeid Ha godt med is i rommet i god tid før fangsten. Isoér mot skott og dørk med egnede materiaer. Legg et tykt ag med is på dørken (40 50 cm). Trekk past over isen og ag noen få hu i pasten i bunn for å drenere bort smete- og bodvann. Nedtaking og egging av unser Huk an kroker kun i spekkhinne. Passer uns på ren past med kjøttsiden ned. Legg unsene side ved side. Spekkhinner egges opp mot de skrå skottsider (Tåer best å sipe mot skott). Ha ett sør av is over og meom unsene. Ved mye kjøtt, må det strøs is meom unsene før nye unser passeres over. Sjekk jevnig om kjøingen virker (isen smeter). Strø itt temperert is på og meom unsene. La romuka stå på gøtt for å sippe damp ut. Det er særig viktig når det er astet ned mye kjøtt. OG kjøttet må ikke overdekkes med is som kan age okk. Fig. 6.

10 PROSEDYRER FOR BEHANDLING {2} AV HVAL OMBORD 7.2 Unngå Å ha med ite is på turen, er å gambe med fangsten. Unngå temperatur høyere enn + 4 c i rommet og kjøttet. Unngå avere temp. enn 1 c. Det er best kjøing når isen smeter sakte. Bide 1 Unngå bruk av kroker i kjøttet de ska kun hukes i spekkhinna. Revet kjøtt bir fort ødeagt. Bide 2 Unngå for mye is over kjøttet før det er kommet ned på 5-7 C. Det kan dannes et isokk som isoerer, og forhindrer nedkjøing. Kjøttet hoder på varmen og surner. Bide 3 Ikke egg past over kjøttet uten å sikre en åpning. La damp og kondens få sippe ut. Bide 4 Lunser som er for grovt utskåret må trimmes før nedtak i rommet. Medfører eers unødig mye fraskjær ved evering, og unødig irritasjon. Bide 1 Bide 2 Bide 3 Bide 4

11 PROSEDYRER FOR BEHANDLING {2} AV HVAL OMBORD Trinnvis nedkjøing av unser Dette er et fet hvor det finnes mange erfaringer og oppfatninger, men hvor vi siter med å finne gode og sikre tirådninger. Sev om ae er skråsikre på sine rutiner så andes det fortsatt kjøtt av ganske uik tistand og kvaitet. Vi søker å skaffe gode og sikre data for hvordan kjøttet bir best. Inndeingen i fig. 4 er et forsøk på å konkretisere en de trinn/ temperaturområder i nedkjøingen. Trenger mer data! Det er muigens sik at en styrt temperatursenking er bedre enn en overdrevet brå, med is på for varmt kjøtt. Troig kan det svare seg å hode et godt øye med hvordan kjøingen går. Fig. 4 Ferskt, ny-partert hvakjøtt har ca. 37 o C inne i unsen når det egges på dekk. -Luftes for at damp og varme ska sippe ut, og for at temperatur ska synke. -Avspying med rent sjøvann hoder overfata skorpefri (sipper ettere ut dampen), sjøen kjøer, og den frisker opp fargen på kjøttet. Etter 12 timer vendes unser med spekkside opp. Temp. er nå ca. 27 o C? Lett sør av temperert is på og meom unsene senker temp. effektivt. Etter timer på dekk er temp. kanskje nede i ca. 17 o C? (Temp.senking på 20 o C) (Forutsatt at kjøttet be snudd, og at man annenhver time spyte over unsene med sjø). Kar for nedtak i asterom Sems og skadet kjøtt trimmes bort. (Aveiret sat på uns fra sjø er bakt.hemmende. Satet er òg hygroskopisk dvs. hoder på fuktighet). Lunkne unser fra dekk egges nå på en tynn seng av is oppå det game kjøttet. Fortrinnsvis med spekksida opp. -Det strøes temperert is meom, og over unsene med jevne meomrom. -DET ER en snarvei å måke på mye is, men det kan føre ti surkjøtt inni, og isbrent utenpå. - Etter nye 24 timer forventes temperaturen i uns å være nede på o C. Nå begynner kjøttet å tåe bra med is, men unngå å pakke det het ned. Etter 2 nye døgn (omtrent 4 ti sammen) bør temp. i kjernen av unser være på under 5 o C. Her er vi i en temperatursone hvor kjøttet tåer is. Proteinene forandres ikke sik at kjøttet bir isbrent, og man er ved optima ager- og modningstemperatur. Litt fett kjøtt kan se grått og trist ut ved ossing når det har vært i is, men det retter seg opp når temperaturen stiger, og det kommer ufttigang. Da bir overfaten rød og frisk igjen. Uansett er det bedre med itt isbrent kjøtt, enn om det er bitt surt pga. av man sparte på isen.

12 PROSEDYRER FOR BEHANDLING {2} AV HVAL OMBORD Forhod rundt nedkjøing Om bruk av sjøvann ti kjøing av kjøtt på dekk Kjøttet ska uftkjøes, men noen erfarer at spying i tiegg medfører at kjøttet kjøes raskere, og at overfaten på uns hoder seg mykt og friskt, samt oppretthoder en mer naturig kjøttfarge. Gjøres ca 2 ganger på vakta á 4 t. Det er et krav at bruk av sjøvann kun må foregå ti havs, og at sanger og stråespisser er reine både utvendig og innvendig. Ved eventuet bruk av spreder ska denne reingjøres minst en gang i uka for å hindre age- og bakterievekst. Den kan egges i svakt korvann og skyes godt. Ved spying hindres bod i å tørke fast, bodvann og sø på, og under rister fjernes. Dette medfører at man unngår bakterieoppbomstring, og dårig ukt. Beskyttese mot so og regn Ved sterk soskinn trekkes presenning eer annet over unser på dekk, sik at den skygger for soa. La presenningen henge så høyt at varmuft ikke får same seg over kjøttet, men edes bort. Hest i mannshøyde om det er muig. Om vending av unser på dekk Lunser egges med spekkside ned. Etter ca. 12 timer, snues de og igger nye 12 timer med spekkside opp. Dette er viktig for å få ut varmen i kjøttet. Samtidig igger de kar for huking i spekkhinna, når de ska egges på pass i rommet. I rommet egges unser hest med spekksiden opp. Kjøttside mot kjøttside er imidertid å foretrekke om spekksiden er fet og ojete. Is og ising Det kan være nyttig å temperere isen noe, før den has over kjøttet. Det betyr at den has i korger eer ignende ute på dekk eer i rommet så enge at overfaten på isen er i ferd med, eer har startet å smete. Is som er fuktig på overfaten vi ikke brenne kjøttet så ett, om en da ikke har på for mye. Kjøingen går raskere og mer effektivt med våt, smetende is, enn is som er frosset og tørr. Det ska bare strøes itt is over og meom kjøttunsene, og det er særig viktig at kjøttet ikke dynges ned med kraftig nedkjøt is før temperaturen i kjøttet er under 10 C. UNNGÅ å ise så mye over tidekket kjøtt at det danner seg et isoerende okk av is over asten. La isen smete over kjøttet. Strø på ite og ofte ti å begynne med. Kadt kjøtt tåer både kadere og mer is enn det varmt kjøtt tåer, uten å bi isbrent. Bruk av past Vær varsom med å stenge inne kjøttet med pastfim. Kjøttet trenger å avuftes, og det må adri bi innpakket sik at damp og varme forsterker nedbryting og surning. Når temperaturen er rundt 0 C kan man eventuet egge past og is over kjøttet, men med en ufteåpning.

13 PROSEDYRER FOR BEHANDLING {2} AV HVAL OMBORD Om å ikke stenge varme inne i unser eer asterom Skisser La uke i mannhu eer ignende, stå itt åpen sik at varm fuktighet kan trekkes ut. Damp som bir stående i rommet gir høy uftfuktighet, og kan ett fremme seipedannese over tid ved at det kondenseres på kjøttet. Dette er særig viktig ved nedtak av mye kjøtt hvor det dannes mye damp. Fig. 5. Lett iset - god avdamping Når nye unser tas ned: 1. Sikre at det er strødd itt is over og meom de game unsene. 2. Strø is meom og over de nye unsene i passe mengde. 3. Etterise jevnig. 4. Luft ut damp fra kjøttet ved å a mannhu eer uke stå på kem. Fig. 6. Mye is over kjøttet isen danner okk varme unnsipper ikke Unngå at varmen sirkuerer inne i kjøttet. Skapes det først varmgang bir kjøttet fort ødeagt. Godt med is over kjøttet er hedig når unser er under 4 o C i kjernen.

14 STANDARD PÅ LUNSER AV FERSKT {3} HVALKJØTT FRA FANGER TIL ANLEGG Fanger er ansvarig for å evere kjøtt i henhod ti offentig regeverk og denne spesifikasjon. Kjøper har ansvar, i henhod ti ovpåagt egenkontro, å kontroere at innkjøpt råstoff er i samsvar med offentige forskrifter og denne spesifikasjon. Veterinær har ansvaret for å påse at kjøttet ikke er heseskadeig ved mottak. At kassert kjøtt ska veies. Det ska øyebikkeig båmerkes av Mattisynet. Spesifikasjonen er i samsvar med gjedende forskrifter, god praksis, og næringas egne kvaitetsmå. Kjøttet ska ukte friskt, ikke unaturig emment og vondt Surt og seipt kjøtt kan påregne direkte kassering. I verste fa kan hee fangsten avvises. Å bearbeide surt kjøtt er en stor kvaitetsrisiko. Dette unngås ved korrekte rutiner for tistrekkeig kjøing. Kjøttet ska ha en farge som er naturig for friskt kjøtt, utvendig og innvendig Fargen er ysere for ungdyr, mørkere for voksne dyr. Kun ubetydeige betoninger av frostbrent og sobrent kjøtt passerer uten fraskjæring ved mottak. Lunsene ska ha et fint utseende, være vebehandet og ha god smak Godt avbødd, nedkjøt ti 0-4 o C, og hygienisk vebehandet kjøtt forandrer seg minst, og har engst hodbarhet og fest anvendesesmuigheter. Smaken på rått kjøtt ska være mid og nøytra, ikke stram, harsk og uappetittig. Temperaturen bør være 0-4 o C, i kjernen for ombordagret kjøtt Nok is, og god kjøing, er den beste sikring for å bevare god kvaitet på kjøttet. Det er aksept for at 1-2 døgn iset kjøtt ikke igger avere enn ca o C. Tykkese på spekkhinne bør ikke være på mer enn ca. 5 miimeter Det er kun transporthinna som ska være med. Kjøttet i unsene må ikke være kemskadet eer revet av kroker Lunser ska være jevnt utskåret, uten ommer og dype hakk i overfaten på kjøttsidene. Luns ska skjæres ut, ikke brekkes øs fra ryggbein. Knust kjøtt ødeegges raskt. Luns ska ha vetrimmede kanter, uten sintrer. Fyndra (bukappen) og bukkjøttet, ska i ytterkant ha ca cm tykke kuttsnitt. Skadet kjøtt kan gi grunnag for trekk. Størrese på uns ska være fortrinnsvis 90 eer 120 cm Lunser må primært være av en viss størrese. Småbiter gir uforhodsmessig stort svinn og tap. Fin fasong gir nyttbare småunser. Det må være friskt kjøtt, ikke sobrent, tørket og isbrent. Lunser fra hode- og haeparti fraskjæres, sik at sener unngås Markedsforhodene i dag tisier at kjøtt rikt på sener ikke er etterspurt eer ønnsomt å produsere, fordi det medfører variabe kvaitet og at for stort svinn. Fremste ryggunse skjæres, ut ca. en god fot bak båsterhu. Luns fra bakre de av dyret tas ut ike bak anus. Fett kjøtt, anvendeig, men krever særig omtanke Det kan påregnes prisreduksjon for feit hva. Dette er varierende for hvor feit den er (1-30%).Fett kjøtt har kort hodbarhet så ve fersk som frosset,sammenignet med magert. Harskt kjøtt er, sammen med sener og hinner, den kvaitetsfaktor som skremmer bort fest forbrukere. Det er svært uhedig om feit og harsk hva omsettes ukritisk, det sår ett negativt ut for hee næringa. Denne unsspesifikasjon er fremkommet etter et prosjekt med representanter fra ae parter i næringa.

15 STANDARD PÅ LUNSER AV FERSKT {3} HVALKJØTT FRA FANGER TIL ANLEGG Kvaiteter Eksemper på fine, rette, og veskårne unser i noe variabe engde. Noen unser med uike fei og manger som med forde kan unngås.

16 OPPLÆRINGSPLAN OM BORD {4} Gjennomgås/ repeteres med både nye og vante mannskap før hver sesong Det er mye å ære, mye å ta hensyn ti. Ta oppæring og oppføging på avor! Vi får de arbeidskoeger det mannskap - vi fortjener!? Fagemner Må kjenne godt ti Må kunne utføre Sjømannskap Vanige seiingsreger. Typer av dekksutstyr om bord. Fortøyningsteknikker. Pikter om bord som dekksmann Rortørn og utkikk etc. Betjene utstyr - etter oppæring. Knuter og stikk ved fortøying etc. Forefaende oppgaver etc. Brann - sikkerhet Forskrifter Rutiner og ansvar ved brann. Rutiner ved foris. Rutiner ved MOB. Kun bruke farig utstyr etter oppæring og godkjenning. Hygieneregene ved hvafangst. Reger for påkedning/ renhod. Sjøpattedyrforskriftene. Lunsspesifikasjon Fagperm skrevne rutiner. Riktig bruk av sokkeutstyr. Personig sikkerhet (Utstyr etc.). Påagte oppgaver. Positiv og aktiv ved øveser. Opptre med varsomhet/ omtanke. Riktige rutiner i praksis. Praktisere gode rutiner. Utføre riktige rutiner i praksis. Godt fagig arbeid etter kravene. Arb.utføres sik det er foreskrevet. Inntak av hva Arbeidsrutiner. Bruk av utstyr. Hvordan passere hva på dekk. Påagt arbeid i gruppa. Betjene nødv. utstyr. Hvordan sikre hvaen. Fensing og partering Hvordan bøgge hva. Hvordan fense hva. Hvaens anatomi. Typiske fei ved utskjæring. Riktig bodtapping. Riktig fensing. Riktig utskjæring av unser. Korrigering av fei. Utegging av kjøtt. Bruk av vinsj og kroker. Etc. Hygiene Hvordan og hvor enge kjøtt ska igge før nedtak i rommet. Hvordan kjøe/ beskytte kjøttet. Hvor huke an uten å skade kjøtt. Hvor passere kjøtt i rommet. Renhodspan om bord. Hvordan unngå kontaminering. Hva sags utstyr finnes. Dosering av kjemikaier. Sikkerhetsrutiner ved kjemik. Snu, fytte og sjekke temp. i uns Bruk av sjø, is, og skygge. Huke an i spekkhinner. Rett passering av unser. Praktisere godt renhod. Rensig og god adferd. Kunne bruke utstyret riktig. Kunne dosere riktig i praksis. Rett agring rett bruk og dos.

17 RENHOLDSPLAN {5} VED HVALFANGST Godt renhod, og rensig utført arbeid er grunneggende for å få frem et hygienisk, hodbart og godt hvakjøtt ti kjøper og forbruker. Hyppighet Hovedområde Objekter Spying Vask Desinfisering Ansvarig Arbeidsdekk Parteringsområde Nedkjøingsområde dekk Rister - dekk Karmer og uker Rekker etc. Etter partering, og straks det er ryddige områder. (+ Kost og skrubb) Etter hvert nedtak av unser. (Event. m/ kjemikaier) Etter hver evering. Godkj. type Skipper. Eer den han bemyndiger. Verktøy i produksjonen Kniver Kroker Stå/ bryne etc. Jevnig og ved pauser, og etter at arbeidet er avsuttet. Etter avsuttet økt. (M/ kjemikaier) Straks en økt er avsuttet. Føg anvisning. Skipper Lasterom Innvendige karmer Isbinger Rom for kjøing av kjøtt Karmer Bingfjøer Skott Bøyte før vask etter evering. Etter ossing. (M/ kjemikaier) Etter avspying av såperester etter evering. Skipper Arbeidstøy Skie meom urent og rent arbeidstøy iht instruks Ojekær Støver Hansker Jevnig under arbeid, og ved pauser. Etter hver avsuttet økt. (Grundig vask) Etter vask, og under arbeid sik panagt. Skipper Våtgarderobe (Lage tørniste for vask) Handvasker Vasketrau Tørkeinnretninger - 3 ganger ukentig. 3 g ukentig. Skipper Toaetter Må hodes i ekstra god orden. (Lage tørniste for vask) Servant Toaett Dørk/ skott Papir og såpedispenser - Annen hver dag, eer så ofte som nødvendig. Toaettskå og dørk. Skipper Arbeidsskisse

18 S Skuderbad Lu Lunger H Hjerte L Lever M Mage N Nyre T Tarmer Li Livmor E Endetarmsåpning Bøggeåren er åren som går angs hasen fram mot hodet (rød strek på tegningen ike foran skuderbadet). Den gue streken under bøggeåren viser spiserøret. Under ivmoren (LI) finner en urinbæren (gu på tegningen) ANATOMI HOS VÅGEHVAL{6} FIG. 3

19 PROSESSFLYT I PRODUKSJON AV HVALKJØTT PÅ BEDRIFT {7} Denne oversikten, sammen med den fra fartøy, gir et sammendrag og innsikt i hvor mange poster kjøttet må passere fra hva er skutt ti den er på vei ti kjøedisken. Det er a grunn ti å sørge for at minst muig fei utføres. Oppgaver Bør unngå Lossing/ kontro Veterinær Veiing/registrERING Lagring/modning Nedskjæring Produksjon 1 Produksjon 2 Lagring Forsendese Bedriften er påagt strenge off. krav ti Egenkontro, hygiene og sporbarhet.

20 HVALKJØTT I DISK {8} Hvakjøtt er vitkjøtt fra havet. Dette gir noen utfordringer. Det er et kjøtt, men må temperaturmessig behandes som sjømat. Dette er grunnen ti at det igger is i eskene. Kjøttet ødeegges av direkte kontakt med is og smetevann, og det kreves derfor titak for å fjerne dette. Hvaen er fanget ved jakt, og den er derfor ikke et ensartet produkt. Noe hvakjøtt er rødt, noe er mørkt nesten svart. Dette er het greit så enge kjøttet ukter friskt og godt. For den som er i tvi: Godt hvakjøtt, som ukter friskt og behageig, vi smake godt. Hvakjøtt som ukter vondt, vi sannsynigvis smake vondt også. Ikke seg det. Bruk din egen vurdering, snakk med din everandør, og sti krav ti hvakjøttet. Når hvakjøttet kommer ti butikken, igger det pakket i past med is rundt. Sjekk at det er is igjen i esken ved mottak. Hod temperaturen så avt ned mot nu grader som muig, ikke over 4 grader. La det kjøttet som du ikke trenger i disken igge i isoporesken på kjøerommet. Det er smetingen av isen som kjøer kjøttet. Sjekk derfor at det er tistrekkeig med is i kassen, og fy gjerne på. Hvakjøtt må ikke komme i direkte kontakt med is eer smetevann. Det vi bi misfarget og stygt. Stikk hu i pasten og esken under, sik at smetevannet får renne ut. Hvakjøttet ti disken egges i en dyp skå av materiae som eder kude, som meta eer porseen. Sett skåen ned i en grop i isen og ag en haug med is bak skåen. Dette vi sørge for av temperatur, samt tigang på kad og fuktig uft, som hoder kjøttet friskt. La ikke kjøttet igge i bodvann. Luft i bevegese tørker ut kjøttet. Dersom disken er vifteavkjøt, er det spesiet viktig at du ikke egger opp for mye i gangen. Dersom kjøttet tørker ut, dannes det en tørr hinne. Denne må skjæres bort. Kjøttet under hinnen, vi normat sett være fint. Hvakjøtt skjæres, som annet kjøtt, på tvers av muskefibrene. De hvite senetrådene som er i kjøttet vi ikke page noen dersom kjøttet kuttes på tvers av dem. Kjøtt fra disken som ikke er bitt sogt i øpet av dagen, vurderes nøye. Det som er godt nok ti å seges dagen etter, dekkes med past, ikke for tett, og settes på kjøerom. Hvakjøttet kan, som annet kjøtt, også skjæres i strimer og marineres.

21 REGELVERK FOR {9} FANGST OG HYGIENE Føgende regeverk bør nevnes i forbindese med hvafangst. Vi tar ikke ansvar for at denne isten er fustendig. Det er båtens ansvar å hode seg oppdatert på det. er en god kide. Det er forøvrig aget en utmerket perm i regi av Norsk Småkvafangerag og Norges Fiskarag. Den bør være oppdatert og tigjengeig ombord under hvasesongene. LOV nr. 124 FOR nr FOR nr. 288 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matoven) Forskrift om næringsmiddehygiene Forskrift om hygiene og kontro ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften) Vi viser samtidig ti dvd Hygienisk behanding av hvakjøtt, utviket av Mattisynet i samarbeid med næringa.

22 ANNET FAGSTOFF {10} Edre produksjonsveiedning for spekk ti konsum. Frionor (Troig kan kravene være noe endret). Fangerne anmodes om å skjære spekkstykkene i størst muige fak med minimum bredde på 60 cm. Dette reduserer anta snittfater med derti færre harske overfater. Når det gjeder krav ti spekkets tykkese og innhod av kjøtt i stykkene, skies det meom uike spekktyper: 1. Unesu (Bukspekk / underkjevekjøtt) Dette spekket tas fra parti med rifinger, se skissen. Den tynne hinnen som dekker kjøttet ska fjernes fustendig. Stykkene skjæres på tvers av rifingene. For Unesu sties det ikke krav ti minimum tykkese, men derimot ti kjøttinnhod. Stykkene ska ha innti 50 % kjøtt. Minimumsgrensen er 1/3 kjøtt og 2/3 spekk. 2. Oba (Haefinner) 3. Back og White Kawa (Øvrig spekk) Disse spekktypene tas fra deer av hvaen med skinn uten rifer, se skissen. Den tynne hinnen som dekker kjøttet ska fjernes fustendig før stykkene skjæres ut.

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Her får du 16. av storvilt! Vår ekspert Rune Kjelstad er erfaren hjortejeger. slaktersvenn hos Gilde Bøndenes

Her får du 16. av storvilt! Vår ekspert Rune Kjelstad er erfaren hjortejeger. slaktersvenn hos Gilde Bøndenes 57 Blod ved skuddsår 58 Bogsteik 59 Ekstrautstyr BILAG TIL NUMMER 10 OKTOBER 2005 Inne i bogen er det ofte mer blod omkring skuddsårene. Det må fjernes. 60 Slik skal det se ut 4 7 5 1 6 1: Kjøtt til maling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk.

Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. Til Fiskere og Tilvirkere av Bankfisk. HAN DELSTRYK K ERI ET A / S - BE RGBN ". l. Kvalitetsforbedring. Fra tid til annen hører man klager over kvaliteten av den klippfisk som er tilvirket av bankfisk.

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Veiledning i utvelgelse og pakking av Skrei

Veiledning i utvelgelse og pakking av Skrei Veiledning i utvelgelse og pakking av Skrei Bløgging og kjøling, samt litt om lever og rogn Fra sesongen 2013 Skreipatruljen i Padborg Sesong 2014 Hjelpemiddel ved intern opplæring på sjø og land. Av Norges

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Sjøpattedyr. Pattedyrene lever både på land og i havet. De som lever i vann, kaller vi for SJØPATTEDYR.

Sjøpattedyr. Pattedyrene lever både på land og i havet. De som lever i vann, kaller vi for SJØPATTEDYR. Når du er ferdig med besøket på Polaria i dag, skal du ha lært litt mer om de pattedyrene som lever i havet på den delen av jorda som kalles for Arktis. Pattedyrene lever både på land og i havet. De som

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Rundskriv nr 9/2011 26.04.2011

Rundskriv nr 9/2011 26.04.2011 Rundskriv nr 9/2011 26.04.2011 Rundskriv nr 12/2010 utgår Til småkvalfangere og registrerte kjøpere MINSTEPRISER FOR KVALPRODUKTER SESONGEN 2011 Norges Råfisklag har etter drøftelser med Fiskeri og Havbruksnæringens

Detaljer

Veiledning i utvelgelse og pakking av kvalitetsmerket Skrei

Veiledning i utvelgelse og pakking av kvalitetsmerket Skrei Veiledning i utvelgelse og pakking av kvalitetsmerket Skrei samt litt om behandling ombord Fra sesongen 2013 Skreipatruljen i Padborg Sesong 2016 Hjelpemiddel ved intern opplæring på sjø og land. Av Norges

Detaljer

Tilpasninger til Arktis

Tilpasninger til Arktis Målet med besøket på Polaria, er å lære om hvordan dyr som lever i Arktis er tilpasset de klimatiske forholdene der og skiftet mellom årstidene. 1. Spørsmål til filmen «SVALBARD ARKTISK VILLMARK» I filmen

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s.

,.., Leveres i størrelser fra NS 2-10 l/s. KVM)"iw WW ""-i i * " N _ f Mian ; (a Leveres i størreser fra NS 2-10 /s Rektanguær gravimerisk oieuiskier med integrert sondfcng og Rhodius kouesensfiier For frittstående passering eer som mobi øsning

Detaljer

INSTALLERE PRECUT SOLFILM

INSTALLERE PRECUT SOLFILM INSTALLERE PRECUT SOLFILM Vennligst les nøye og fulstendig gjennom veiledningen før du begynner monteringen av din precut solfilm. Før du begynner bør du vite... 1. Aldri installér på frontrute, det er

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

GODE PRAKTISKE RÅD VED PÅSETTING AV URIDOM

GODE PRAKTISKE RÅD VED PÅSETTING AV URIDOM GODE PRAKTISKE RÅD VED PÅSETTING AV URIDOM Da jeg var ny bruker av uridom for flere tiår siden, så hadde jeg svært mye lekkasjer. Hvis jeg skulle fortsette med dette hjelpemiddelet, så måtte jeg finne

Detaljer

Vannrakett med fallskjerm. Utskyting

Vannrakett med fallskjerm. Utskyting Vannrakett med fallskjerm Utskyting Hvordan skyte ut rakettene? Plant rampen i bakken eller i en bøtte med sand Se til at den står noen lunde rett opp Pass på at den ikke kan velte Hold avstand, minst

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte? 1 Hundens øregang går rett ned og så i en nitti graders vinkel inn til selve trommehinnen. Man kan si at øregangen er formet som en stor L. Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at man undersøker hundens

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink.

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. FELTSKYTING Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 5 hold 6 skudd pr figur, totalt 30 skudd Ikke alltid innskyting (prøveskudd)

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

REINT DYR REIN SKROTT

REINT DYR REIN SKROTT REINT DYR REIN SKROTT En veiledning for produsent og klipper www.animalia.no Ved slakting skal dyra være tørre, reine og nyklipte Området innenfor de røde linjene er kritisk for hygienisk slakting Ved

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt

Emalje. En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk. av Tina Tvedt. Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt Emalje Brosje, sølv og emalje, Tina Tvedt 2005, foto: Tina Tvedt En innføring i bruk av emalje som materiale og teknikk av Tina Tvedt Emalje Ordet er lånt fra det franske émaille Dette ordet er igjen dannet

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Bestilling av reinkjøtt. Historie.

Bestilling av reinkjøtt. Historie. Historie. Reinen var en av de første dyrene som kom til Nordkalotten etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. Reinen har bestandig har vært her, den har beitet på de samme områdene i 15-20.000

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer.

Liebherr Salgskatalog 2008. Liebherr kjøle-/fryseskap Innovative ideer til kjøkkenet. Større glede over ferskvarer. Liebherr kjøe-/fryseskap Innovative ideer ti kjøkkenet Liebherr Sagskataog 008 Kjø & Frys 008 Design, Kvaitet og Innovation Oppysninger o frittstående odeer finnes i Kjø & Frys 008. Vi tar forbehod o produktendringer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer