HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Portions of the programs that control this product may also be copyrighted by Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Crystal Semiconductor Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., Silicon Motion Corporation, ESS, and Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og MMX er et varemerke i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Installeringshåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD- ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Installeringshåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... Januar 2000 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Installeringshåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 7 Innholdsoversikt... 8 Programvare som følger med OmniBook... 8 Finne mer informasjon... 9 Identifisere delene på OmniBook Sett forfra Sett fra siden Sett bakfra Sett nedenfra Statuslamper Installere datamaskinen Installere batteriet Koble til VS-strøm Koble til en telefonlinje Slå på datamaskinen Installere Windows Registrere datamaskinen Koble til en Internet-leverandør Bruke OmniBook Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Bruke berøringsmatten Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Styre strømforbruket i Windows Styre strømforbruket i Windows NT Bruke manuell strømstyring med Windows Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Konfigurere og utvide OmniBook Installere RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Bytte ut en harddisk Utvide dvalepartisjonen Installeringshåndbok 5

6 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti Få støtte Bruke OmniBook Brukerhåndbok Få hjelp fra OmniBook-websiden Få hjelp fra HP Customer Care-websiden Ringe HP Customer Care-senteret Reparasjonsservice Få garantiservice Klargjøre OmniBook for forsendelse Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Teste maskinvaren Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette og installere programvare på nytt Gjenopprette fabrikkinstalleringen av harddisken Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskin- og programvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter EU Internasjonalt Stikkord Installeringshåndbok

7 Bli kjent med OmniBook Installeringshåndbok 7

8 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook XE2 Hovedbatteri VS-adapter og strømkabel Telefonkabel hvis din OmniBook inkluderer modem Referanseark OmniBook Installeringshåndbok OmniBook Recovery CD-plate med Windows-gjenoppretting og Windows-drivere Microsoft Windows-håndbok (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT) Programvare som følger med OmniBook Programvare VirusScan Elektronisk registrering Adobe Acrobat Reader QuickLink III Funksjon Beskytter OmniBook mot filer som kan være skadelige. Lar deg registrere OmniBook raskt og enkelt. Se Registrere datamaskinen på side 19 for detaljer. Brukes til å lese dokumenter i Acrobat-format, noe som ofte brukes på Internet. Muliggjør faksoverføring til faksmaskiner og faksprogrammer og muliggjør dataoverføring. efax Lar deg motta fakser på din eksisterende e- postadresse. HP DiagTools Grunnleggende og avanserte diagnosetester for maskinvare. DVD Player For datamaskiner med DVD-stasjon. Kontrollerer DVDavspilling bare under Windows 98 og Windows NT 4.0. Phoenix Advanced Power Management Phoenix Card Executive Bare for Windows NT 4.0. Hjelper til med å optimalisere levetiden for systemet og batteriet. Bare for Windows NT 4.0. Lar deg bruke PC-kort. 8 Installeringshåndbok

9 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Finne mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Den er kompakt og enkel å bære med seg, og har kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne installeringshåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forteller hvor du kan henvende deg hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Beskrivelse OmniBook Brukerhåndbok OmniBook Notes Microsofthåndboken for Windows OmniBookwebside (USA) OmniBookwebside (Europa) HP Customer Care-webside Brukerhåndboken ligger som en fil på harddisken din. Den inneholder detaljert informasjon om OmniBook (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Dette dokumentet inneholder informasjon som ble tilgjengelig etter at håndbøkene var fullført (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Denne trykte håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT, avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen leveres med). Installeringshåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett forfra 1 Lås som åpner OmniBook 2 Innebygd mikrofon 3 Blå på/av-knapp 4 Statuslamper 5 Innebygde høyttalere 6 Berøringsmatte (pekeenhet) 7 Klikkeknapper 8 Strøm til CD-spiller (på utvalgte CD-ROM- og DVD-modeller) 10 Installeringshåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook 9 Knapper på CD-spiller (på utvalgte CD-ROMog DVD-modeller) 10 CD-ROM- eller DVD-stasjon 11 Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 12 Telefonkontakt for modem (på utvalgte modeller) Sett fra siden 13 Utløserknapper for PC-kort 14 Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) 15 Diskettstasjon Installeringshåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett bakfra 16 Parallellport 17 Seriell port 18 VGA-port (ekstern skjerm) 19 Lyd ut (ekstern høyttaler) 20 Mikrofonkontakt 21 Infrarød port 22 USB-port 23 PS/2-port 24 VS-adapterkontakt 12 Installeringshåndbok

13 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett nedenfra 25 Batteri 26 Batterilås 27 RAM-utvidelsesdeksel 28 Harddisk 29 Lås og låseskrue for harddisk 30 System av-knapp (for tilbakestilling av datamaskinen) 31 Portreplikatorkontakt Installeringshåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Statuslamper 1 Strøm 2 VS tilkoblet 3 Batteri 4 Caps Lock 5 Num Lock 6 Scroll Lock 7 Diskettstasjonaktivitet 8 Harddiskaktivitet 9 CD-ROM- eller DVD-aktivitet 14 Installeringshåndbok

15 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Installere datamaskinen Installere batteriet ADVARSEL Ikke ødelegg, punkter eller kast batteriet i åpen ild. Et batteri kan sprekke eller eksplodere og frigi skadelige kjemikalier. Et oppladbart batteri må resirkuleres eller kasseres på riktig måte. OmniBook leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er tatt ut, kan du installere det ved å sette det inn i batterirommet under datamaskinen. Skyv batterisperren slik det er vist. Når du har installert batteriet, kobler du VS-adapteren til OmniBook og lader opp batteriet mens du arbeider. Du kan også skifte ut et batteri med lite strøm, med et fulladet batteri. Koble til VS-strøm FORSIKTIG Bruk bare HP-adapteren som er laget for dette produktet, modell HP F1454A. Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. Koble vs-adapteren til et strømuttak og deretter til baksiden av OmniBook slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. Installeringshåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Koble til en telefonlinje FORSIKTIG FORSIKTIG Noen OmniBook-modeller har et innebygd modem. Hvis din datamaskin ikke har modem, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem som du kobler til en telefonlinje. 1. Koble den ene enden av telefonkabelen til (modem)telefonkontakten på OmniBook. Kontroller at kabelen klikker på plass. 2. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. (Hvis telefonkabelen ikke passer i telefonkontakten, må du kanskje bruke en adapter.) Hvis du har innebygd modem i OmniBook, kan det hende at det ikke virker sammen med flere telefonlinjer eller et PBX (Private Branch exchange), at det ikke kan kobles til en telefon med myntapparat og ikke virker sammen med selskapslinjer. Noen av disse forbindelsene kan resultere i for høy elektrisk spenning og forårsake feil i det interne modemet. Kontroller telefonlinjetypen før du kobler til telefonlinjen. Når du bruker et modem i Sør-Afrika, kan det være nødvendig med et eksternt overspenningsvern for å unngå at datamaskinen skades i tordenvær eller andre forhold som kan gi overspenning. Du kan koble et hvilket som helst godkjent overspenningsvern til modemkabelen når du bruker modemet. 16 Installeringshåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Slå på datamaskinen Tips Trykk på den blå på/av-knappen over tastaturet. Windows starter automatisk. Hvis du slår på OmniBook for første gang, kan du se Installere Windows på side 17. Strømstatuslampen (se Statuslamper på side 14) rapporterer følgende: Uavbrutt grønt lys: OmniBook er på. Langsom blinking: OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys: OmniBook er av eller i dvalemodus. Se Styre strømforbruk på side 26 for å finne informasjon om hvordan du slår av OmniBook. Hvis OmniBook ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er tomt for strøm. Koble til vs-adapteren og trykk på den blå på/av-knappen igjen. Installere Windows År 2000 OmniBook har Microsoft Windows - Windows 95, Windows 98 eller Windows NT - installert på harddisken. Første gang du slår på datamaskinen, kjører installeringsprogrammet for Windows automatisk slik at du kan tilpasse installeringen, registrere datamaskinen og etablere kontakt med en Internet-leverandør (ISP). Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig å gjøre noe annet for å sikre kompatibilitet. Microsoft har angitt at flere av dets operativsystemer og applikasjoner krever at kunden installerer programoppdateringer for år 2000-kompatibilitet, og at det kan være nødvendig med flere oppdateringer i fremtiden. Behovet for slike oppdateringer gjelder stort sett operativsystemer og eventuelle Microsoft-applikasjoner som leveres sammen med dette produktet. Du anmodes om å kontakte Microsoft på webadressen på telefon MSFTY2K (bare USA og Canada) eller ditt lokale Microsoft-kontor. Installeringshåndbok 17

18 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Du bør koble til vs-adapteren før du starter. Det er ikke sikkert at batteriet er tilstrekkelig oppladet til å fullføre installeringen av Windows. Husk også på å koble maskinen til telefonlinjen. Du finner informasjon om hvordan du kobler til modemet, under Koble til en telefonlinje på side Trykk på den blå på/av-knappen. 2. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Du finner mer informasjon om registrering av datamaskinen under Registrere datamaskinen på side 19. Merknader I Windows 95 og Windows NT 4.0 må du oppgi produkt-id. Denne IDen finner du på Certificate of Authenticity, som ligger sammen med Microsoft Windows-håndboken, eller på et klistremerke under datamaskinen. Hvis du får problemer med å opprette forbindelse med modemet, kan du forsøke å ringe på nytt. Hvis det ikke hjelper, kan du hoppe over produktregistreringen og valg av Internet-leverandør. 18 Installeringshåndbok

19 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Registrere datamaskinen Tips Når du har installert Windows, må du huske på å registrere OmniBook. Registrering er raskt og gratis, og det sikrer at du får informasjon om nye produkter, produktstøtte, forbedringer og tilleggsprogrammer. Informasjonen du oppgir under registreringen, vil bli brukt av Hewlett-Packard og Microsoft for å utvikle bedre produkter og tjenester. Du kan registrere OmniBook på tre måter: via modem via telefon via faks Modem Hvis du har Windows 98, blir du automatisk bedt om å registrere OmniBook. Hvis du vil registrere via modem, må du kontrollere at du har koblet til telefonlinjen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, blir du ikke bedt om å registrere, men du kan registrere via modem hvis du dobbeltklikker på HP OmniBook Registrationikonet på skrivebordet. Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på HP OmniBook Registration-ikonet på skrivebordet. (Dette ikonet forsvinner etter at du har registrert OmniBook.) Telefon Du kan ringe nærmeste HP Service og støtte-senter og registrere via telefonen. Se Ringe HP Customer Care-senteret på side 42 for å finne telefonnumre. Faks Hvis du har en skriver koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og registrere via faks. Du finner faksnummeret på registreringsskjemaet. Påse at du oppgir en personlig identifikator under registreringen, for eksempel din mors pikenavn eller en annen kort tegnstreng som du alltid husker. Når du senere ringer etter service, vil denne informasjonen autentifisere deg som eier av denne notatbok-pcen. Installeringshåndbok 19

20 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Ved å fullføre registreringen vil du: Registrere deg som eier av OmniBook XE hos Hewlett-Packard og få tilgang til service, støtte og informasjon. Registrere deg som eier av Windows 98-operativsystemet hos Microsoft. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, må du kontakte Microsoft angående registrering av operativsystemet. Koble til en Internet-leverandør Hvis du ikke har tilgang til Internet via et lokalnettverk (LAN), kan du koble deg til en Internet-leverandør eller konfigurere datamaskinen for å bruke din eksisterende leverandør. (Ikke tilgjengelig på International English-modeller.) Du kunne velge en Internet-leverandør første gang du slo på datamaskinen. Hvis du ikke valgte noen leverandør da, kan du ganske enkelt koble til telefonlinjen og følge instruksjonene nedenfor: Klikk på Start, Programs, Online Services og velg en av de oppførte leverandørene. Dette starter registreringsprosessen for leverandøren du har valgt. eller Klikk på Connect to the Internet-ikonet på skrivebordet. Dette starter en veiviser for Internet-installering som vil hjelpe deg med å finne en Internet-leverandør i ditt område. 20 Installeringshåndbok

21 Bruke OmniBook Installeringshåndbok 21

22 Bruke OmniBook Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Trykk på og hold nede Fn mens du trykker på riktig tast. (Trykk på og hold nede Ctrl+Alt sammen med riktig tast når du bruker et eksternt tastatur.) Hurtigtast Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + PIL OPP Fn + PIL NED Fn + F12 Fn + NumLock Gjør dette Øker skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Reduserer skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Setter maskinen i beredskapsmodus. Setter maskinen i hvilemodus Setter maskinen i dvalemodus Slår lyd på og av (demper lyd). Øker lydvolumet. Reduserer lydvolumet. Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig. Slår Scroll Lock på og av. Bruke berøringsmatten Berøringsmatten, som er en berøringsfølsom pekeenhet som styrer retningen og hastigheten på pekeren på skjermen, er bygd inn i OmniBook. 22 Installeringshåndbok

23 Bruke OmniBook Bruke datamaskinen 1. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 2. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Du kan også slå fingeren lett på berøringsmatten i stedet for å klikke på en knapp. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker én gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Installeringshåndbok 23

24

25 Reise med datamaskinen Installeringshåndbok 25

26 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Styre strømforbruk Når du ikke bruker datamaskinen, er det viktig å maksimere batteriets driftstid uten at det går ut over ytelsen. Det er ikke nødvendig å slå av datamaskinen for å redusere strømforbruket og forlnge batteriets driftstid. I Windows 98 vil Advanced Power Management (APM) tilby både manuelle og automatiserte verktøy for å redusere strømforbruket. Strømstyringsvalgene kan når som helst aktiveres manuelt ved å trykke på riktig tast. Se Bruke manuell strømstyring med Windows 98 på side 27. Du kan også angi at strømstyringsvalgene skal aktiveres automatisk basert på tidsutkoblingsverdier som du har angitt. Se Bruke automatisert strømstyring med Windows 98 i den elektroniske brukerhåndboken. Styre strømforbruket i Windows 95 APM er ikke tilgjengelig i Windows 95, men operativsystemet har flere innebygde strømstyringsfunksjoner. Du kan for eksempel bruke batterimåleren, aktivere lavstrømmodus for IDE-stasjonen og aktivere hvilemodus manuelt via oppgavelinjen. Du kan konfigurere disse innstillingene via Power-tilleggsprogrammet i kontrollpanelet i Windows 95. OmniBook BIOS har flere andre funksjoner du kan bruke i tillegg til disse Windows 95- funksjonene. Du finner mer informasjon om BIOS Setup-programmet i Tips and Troubleshooting-filen. (Se Få hjelp fra OmniBook-websiden på side 40 for å finne informasjon om hvordan du leser Tips and Troubleshooting-filen.) Styre strømforbruket i Windows NT 4.0 Phoenix Advanced Power Management er forhåndsinstallert, og det virker noe forskjellig fra Windows 98 APM. Bruk applikasjonens Hjelp-system for flere detaljer. 26 Installeringshåndbok

27 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Bruke manuell strømstyring med Windows 98 Du kan når som helst slå av OmniBook manuelt ved hjelp av en av følgende avslutningsnivåer. System standby Handling Når Fortsett Slår av skjermen og harddisken. Lagrer gjeldende økt i RAM. Fn+F3 eller Fn+F4 eller Start, Shut Down, Standby. Trykk på den blå på/av-knappen for å gå tilbake til gjeldende økt. System standby (beredskapmodus) kan også aktiveres automatisk når tidsutkoblingsinnstillingen i Power Management Properties-vinduet nås. Hibernate Handling Når Fortsett Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Gir maksimal strømsparing samtidig som du kan gjenopprette gjeldende økt. Trykk på Fn+F5. Trykk på den blå på/av-knappen for å gjenopprette gjeldende økt. Dette tar flere sekunder. Hibernate (dvalemodus) kan også aktiveres automatisk når: Batteriets strømnivå når et kritisk lavt nivå (se Reagere på advarsler om lite batteristrøm på side 30). Tidsutkoblingsinnstillingen i BIOS Setup-programmet er nådd (standardverdien er 2 timer etter aktivering av beredskapsmodus). Off Handling Når Fortsett Å slå av OmniBook gir maksimal strømsparing. Gjeldende økt lagres ikke og data som ikke er lagret, går tapt. Start, Shut Down, Shut down. Trykk på den blå på/av-knappen for å starte på nytt med en ny økt. Dette tar flere sekunder. Installeringshåndbok 27

28 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Merk Det kan hende at systemet stopper å svare og at du ikke kan slå av OmniBook slik det er beskrevet ovenfor. Da kan du gjøre følgende for å gjenopprette, i oppført rekkefølge. Hvis du ikke kan åpne Start-menyen, kan du slå av systemet ved å trykke på og holde nede den blå på/av-knappen i 4 sekunder. Hvis systemet ikke reagerer på på/av-knappen, kan du stikke en penn eller utrettet binders inn i system av-knappen på undersiden av OmniBook (se Sett nedenfra på side 13). Hvis du går ut av dvalemodusen etter at systemet har gått inn i dvalemodusen på grunn av kritisk lavt strømnivå, vil du oppdage at alle dataene er lagret, men at noen av funksjonene er deaktivert. For å gjenoppta vanlig drift må du gjenopprette strømtilførselen (ved å koble til vs-strøm eller sette inn et oppladet batteri), slå av systemet på vanlig måte og starte datamaskinen på nytt. 28 Installeringshåndbok

29 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Fra batteristatuslampen Batteristatuslampen (nummer to fra venstre) angir følgende: Grønn Oransje Rød VS tilkoblet batteriet er fullt VS tilkoblet batteriet lades opp VS tilkoblet batteriet tar ikke imot lading Fra oppgavelinjen i Windows Oppgavelinjen i Windows inkluderer et strømikon som gir tilgang til mer detaljert informasjon om batteristatus. Ikonet ser ut som et batteri når VS ikke er tilkoblet. Plasser pekeren over strømikonet for å vise gjenværende driftstid i prosent. Høyreklikk på strømikonet for å se valgene for visning av strøminformasjon. Venstreklikk på strømikonet for å vise en meny over tilgjengelige strømskjemaer. Installeringshåndbok 29

30 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Reagere på advarsler om lite batteristrøm Merk OmniBook varsler automatisk når strømnivået i batteriet kommer på et kritisk lavt nivå. Først hører du en høyfrevent pipetone. Hvis du så ikke gjør noe i løpet av en kort stund, går systemet inn i dvalemodus. Du kan ikke starte på nytt før du gjenoppretter strømtilførselen på en av disse måtene: Kobler til vs-adapteren (se Koble til VS-strøm på side 15). -eller- Bytter ut batteriet med et som er oppladet (se Installere batteriet på side 15). Hvis du kobler til vs-adapteren, kan du fortsette å arbeide mens batteriet lades opp. 30 Installeringshåndbok

31 Konfigurere og utvide OmniBook Installeringshåndbok 31

32 Konfigurere og utvide OmniBook Installere RAM-moduler Installere RAM-moduler FORSIKTIG OmniBook har et ekstra minneutvidelsesspor der du kan installere opptil to RAMutvidelsesmoduler.Bruk bare HP SDRAM-moduler. EDO RAM støttes ikke. OmniBooks datamaskinbrikker er ekstremt følsomme for statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Les informasjonen nedenfor nøye. Hold bare i kantene på RAM-modulen. Ellers kan du skade modulen på grunn av elektrostatisk utlading Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Det er derfor viktig å lade ut statisk elektrisitet fra kroppen før du installerer minnemodulen. Lad ut kroppens elektrisitet ved å berøre metallet rundt kontaktene på baksiden av datamaskinen. Du trenger en liten skrutrekker for å fullføre denne prosedyren. 1. Klikk på Start-knappen og velg Shut Down. 2. Koble fra vs-adapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet. 3. Ta av dekselet over RAM-utvidelsessporet på undersiden av OmniBook ved hjelp av en skrutrekker. 4. Før RAM-kortet inn i kontakten i en vinkel på 30 inntil det er helt inne. Trykk deretter ned på begge sider inntil den låses på plass. 5. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. 6. Sett inn batteriet. 32 Installeringshåndbok

33 Konfigurere og utvide OmniBook Ta ut RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Gjør følgende etter at du har fjernet dekselet på RAM-utvidelsessporet: 1. Løsne de to låseklemmene på sidene av RAM-modulen ved å skyve dem forsiktig utover og vekk fra sidene på modulen. 2. Når du løsner låseklemmene, spretter kanten på modulen frem. 3. Dra modulen ut av kontakten. 4. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. Installeringshåndbok 33

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

TravelMate 2350 Serie. Brukermanual

TravelMate 2350 Serie. Brukermanual TravelMate 2350 Serie Brukermanual Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2350 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: November 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer