HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Portions of the programs that control this product may also be copyrighted by Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Crystal Semiconductor Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., Silicon Motion Corporation, ESS, and Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og MMX er et varemerke i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Installeringshåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD- ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Installeringshåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... Januar 2000 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Installeringshåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 7 Innholdsoversikt... 8 Programvare som følger med OmniBook... 8 Finne mer informasjon... 9 Identifisere delene på OmniBook Sett forfra Sett fra siden Sett bakfra Sett nedenfra Statuslamper Installere datamaskinen Installere batteriet Koble til VS-strøm Koble til en telefonlinje Slå på datamaskinen Installere Windows Registrere datamaskinen Koble til en Internet-leverandør Bruke OmniBook Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Bruke berøringsmatten Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Styre strømforbruket i Windows Styre strømforbruket i Windows NT Bruke manuell strømstyring med Windows Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Konfigurere og utvide OmniBook Installere RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Bytte ut en harddisk Utvide dvalepartisjonen Installeringshåndbok 5

6 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti Få støtte Bruke OmniBook Brukerhåndbok Få hjelp fra OmniBook-websiden Få hjelp fra HP Customer Care-websiden Ringe HP Customer Care-senteret Reparasjonsservice Få garantiservice Klargjøre OmniBook for forsendelse Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Teste maskinvaren Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette og installere programvare på nytt Gjenopprette fabrikkinstalleringen av harddisken Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskin- og programvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter EU Internasjonalt Stikkord Installeringshåndbok

7 Bli kjent med OmniBook Installeringshåndbok 7

8 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook XE2 Hovedbatteri VS-adapter og strømkabel Telefonkabel hvis din OmniBook inkluderer modem Referanseark OmniBook Installeringshåndbok OmniBook Recovery CD-plate med Windows-gjenoppretting og Windows-drivere Microsoft Windows-håndbok (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT) Programvare som følger med OmniBook Programvare VirusScan Elektronisk registrering Adobe Acrobat Reader QuickLink III Funksjon Beskytter OmniBook mot filer som kan være skadelige. Lar deg registrere OmniBook raskt og enkelt. Se Registrere datamaskinen på side 19 for detaljer. Brukes til å lese dokumenter i Acrobat-format, noe som ofte brukes på Internet. Muliggjør faksoverføring til faksmaskiner og faksprogrammer og muliggjør dataoverføring. efax Lar deg motta fakser på din eksisterende e- postadresse. HP DiagTools Grunnleggende og avanserte diagnosetester for maskinvare. DVD Player For datamaskiner med DVD-stasjon. Kontrollerer DVDavspilling bare under Windows 98 og Windows NT 4.0. Phoenix Advanced Power Management Phoenix Card Executive Bare for Windows NT 4.0. Hjelper til med å optimalisere levetiden for systemet og batteriet. Bare for Windows NT 4.0. Lar deg bruke PC-kort. 8 Installeringshåndbok

9 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Finne mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Den er kompakt og enkel å bære med seg, og har kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne installeringshåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forteller hvor du kan henvende deg hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Beskrivelse OmniBook Brukerhåndbok OmniBook Notes Microsofthåndboken for Windows OmniBookwebside (USA) OmniBookwebside (Europa) HP Customer Care-webside Brukerhåndboken ligger som en fil på harddisken din. Den inneholder detaljert informasjon om OmniBook (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Dette dokumentet inneholder informasjon som ble tilgjengelig etter at håndbøkene var fullført (Start, Programs, OmniBook Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Denne trykte håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Microsoft Windows (Windows 95, Windows 98 eller Windows NT, avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen leveres med) Installeringshåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett forfra 1 Lås som åpner OmniBook 2 Innebygd mikrofon 3 Blå på/av-knapp 4 Statuslamper 5 Innebygde høyttalere 6 Berøringsmatte (pekeenhet) 7 Klikkeknapper 8 Strøm til CD-spiller (på utvalgte CD-ROM- og DVD-modeller) 10 Installeringshåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook 9 Knapper på CD-spiller (på utvalgte CD-ROMog DVD-modeller) 10 CD-ROM- eller DVD-stasjon 11 Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 12 Telefonkontakt for modem (på utvalgte modeller) Sett fra siden 13 Utløserknapper for PC-kort 14 Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) 15 Diskettstasjon Installeringshåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett bakfra 16 Parallellport 17 Seriell port 18 VGA-port (ekstern skjerm) 19 Lyd ut (ekstern høyttaler) 20 Mikrofonkontakt 21 Infrarød port 22 USB-port 23 PS/2-port 24 VS-adapterkontakt 12 Installeringshåndbok

13 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Sett nedenfra 25 Batteri 26 Batterilås 27 RAM-utvidelsesdeksel 28 Harddisk 29 Lås og låseskrue for harddisk 30 System av-knapp (for tilbakestilling av datamaskinen) 31 Portreplikatorkontakt Installeringshåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook Identifisere delene på OmniBook Statuslamper 1 Strøm 2 VS tilkoblet 3 Batteri 4 Caps Lock 5 Num Lock 6 Scroll Lock 7 Diskettstasjonaktivitet 8 Harddiskaktivitet 9 CD-ROM- eller DVD-aktivitet 14 Installeringshåndbok

15 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Installere datamaskinen Installere batteriet ADVARSEL Ikke ødelegg, punkter eller kast batteriet i åpen ild. Et batteri kan sprekke eller eksplodere og frigi skadelige kjemikalier. Et oppladbart batteri må resirkuleres eller kasseres på riktig måte. OmniBook leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er tatt ut, kan du installere det ved å sette det inn i batterirommet under datamaskinen. Skyv batterisperren slik det er vist. Når du har installert batteriet, kobler du VS-adapteren til OmniBook og lader opp batteriet mens du arbeider. Du kan også skifte ut et batteri med lite strøm, med et fulladet batteri. Koble til VS-strøm FORSIKTIG Bruk bare HP-adapteren som er laget for dette produktet, modell HP F1454A. Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. Koble vs-adapteren til et strømuttak og deretter til baksiden av OmniBook slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. Installeringshåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Koble til en telefonlinje FORSIKTIG FORSIKTIG Noen OmniBook-modeller har et innebygd modem. Hvis din datamaskin ikke har modem, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem som du kobler til en telefonlinje. 1. Koble den ene enden av telefonkabelen til (modem)telefonkontakten på OmniBook. Kontroller at kabelen klikker på plass. 2. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. (Hvis telefonkabelen ikke passer i telefonkontakten, må du kanskje bruke en adapter.) Hvis du har innebygd modem i OmniBook, kan det hende at det ikke virker sammen med flere telefonlinjer eller et PBX (Private Branch exchange), at det ikke kan kobles til en telefon med myntapparat og ikke virker sammen med selskapslinjer. Noen av disse forbindelsene kan resultere i for høy elektrisk spenning og forårsake feil i det interne modemet. Kontroller telefonlinjetypen før du kobler til telefonlinjen. Når du bruker et modem i Sør-Afrika, kan det være nødvendig med et eksternt overspenningsvern for å unngå at datamaskinen skades i tordenvær eller andre forhold som kan gi overspenning. Du kan koble et hvilket som helst godkjent overspenningsvern til modemkabelen når du bruker modemet. 16 Installeringshåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Slå på datamaskinen Tips Trykk på den blå på/av-knappen over tastaturet. Windows starter automatisk. Hvis du slår på OmniBook for første gang, kan du se Installere Windows på side 17. Strømstatuslampen (se Statuslamper på side 14) rapporterer følgende: Uavbrutt grønt lys: OmniBook er på. Langsom blinking: OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys: OmniBook er av eller i dvalemodus. Se Styre strømforbruk på side 26 for å finne informasjon om hvordan du slår av OmniBook. Hvis OmniBook ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er tomt for strøm. Koble til vs-adapteren og trykk på den blå på/av-knappen igjen. Installere Windows År 2000 OmniBook har Microsoft Windows - Windows 95, Windows 98 eller Windows NT - installert på harddisken. Første gang du slår på datamaskinen, kjører installeringsprogrammet for Windows automatisk slik at du kan tilpasse installeringen, registrere datamaskinen og etablere kontakt med en Internet-leverandør (ISP). Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig å gjøre noe annet for å sikre kompatibilitet. Microsoft har angitt at flere av dets operativsystemer og applikasjoner krever at kunden installerer programoppdateringer for år 2000-kompatibilitet, og at det kan være nødvendig med flere oppdateringer i fremtiden. Behovet for slike oppdateringer gjelder stort sett operativsystemer og eventuelle Microsoft-applikasjoner som leveres sammen med dette produktet. Du anmodes om å kontakte Microsoft på webadressen på telefon MSFTY2K (bare USA og Canada) eller ditt lokale Microsoft-kontor. Installeringshåndbok 17

18 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Du bør koble til vs-adapteren før du starter. Det er ikke sikkert at batteriet er tilstrekkelig oppladet til å fullføre installeringen av Windows. Husk også på å koble maskinen til telefonlinjen. Du finner informasjon om hvordan du kobler til modemet, under Koble til en telefonlinje på side Trykk på den blå på/av-knappen. 2. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Du finner mer informasjon om registrering av datamaskinen under Registrere datamaskinen på side 19. Merknader I Windows 95 og Windows NT 4.0 må du oppgi produkt-id. Denne IDen finner du på Certificate of Authenticity, som ligger sammen med Microsoft Windows-håndboken, eller på et klistremerke under datamaskinen. Hvis du får problemer med å opprette forbindelse med modemet, kan du forsøke å ringe på nytt. Hvis det ikke hjelper, kan du hoppe over produktregistreringen og valg av Internet-leverandør. 18 Installeringshåndbok

19 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Registrere datamaskinen Tips Når du har installert Windows, må du huske på å registrere OmniBook. Registrering er raskt og gratis, og det sikrer at du får informasjon om nye produkter, produktstøtte, forbedringer og tilleggsprogrammer. Informasjonen du oppgir under registreringen, vil bli brukt av Hewlett-Packard og Microsoft for å utvikle bedre produkter og tjenester. Du kan registrere OmniBook på tre måter: via modem via telefon via faks Modem Hvis du har Windows 98, blir du automatisk bedt om å registrere OmniBook. Hvis du vil registrere via modem, må du kontrollere at du har koblet til telefonlinjen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, blir du ikke bedt om å registrere, men du kan registrere via modem hvis du dobbeltklikker på HP OmniBook Registrationikonet på skrivebordet. Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på HP OmniBook Registration-ikonet på skrivebordet. (Dette ikonet forsvinner etter at du har registrert OmniBook.) Telefon Du kan ringe nærmeste HP Service og støtte-senter og registrere via telefonen. Se Ringe HP Customer Care-senteret på side 42 for å finne telefonnumre. Faks Hvis du har en skriver koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og registrere via faks. Du finner faksnummeret på registreringsskjemaet. Påse at du oppgir en personlig identifikator under registreringen, for eksempel din mors pikenavn eller en annen kort tegnstreng som du alltid husker. Når du senere ringer etter service, vil denne informasjonen autentifisere deg som eier av denne notatbok-pcen. Installeringshåndbok 19

20 Bli kjent med OmniBook Installere datamaskinen Ved å fullføre registreringen vil du: Registrere deg som eier av OmniBook XE hos Hewlett-Packard og få tilgang til service, støtte og informasjon. Registrere deg som eier av Windows 98-operativsystemet hos Microsoft. Hvis du har Windows 95 eller Windows NT 4.0, må du kontakte Microsoft angående registrering av operativsystemet. Koble til en Internet-leverandør Hvis du ikke har tilgang til Internet via et lokalnettverk (LAN), kan du koble deg til en Internet-leverandør eller konfigurere datamaskinen for å bruke din eksisterende leverandør. (Ikke tilgjengelig på International English-modeller.) Du kunne velge en Internet-leverandør første gang du slo på datamaskinen. Hvis du ikke valgte noen leverandør da, kan du ganske enkelt koble til telefonlinjen og følge instruksjonene nedenfor: Klikk på Start, Programs, Online Services og velg en av de oppførte leverandørene. Dette starter registreringsprosessen for leverandøren du har valgt. eller Klikk på Connect to the Internet-ikonet på skrivebordet. Dette starter en veiviser for Internet-installering som vil hjelpe deg med å finne en Internet-leverandør i ditt område. 20 Installeringshåndbok

21 Bruke OmniBook Installeringshåndbok 21

22 Bruke OmniBook Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Trykk på og hold nede Fn mens du trykker på riktig tast. (Trykk på og hold nede Ctrl+Alt sammen med riktig tast når du bruker et eksternt tastatur.) Hurtigtast Fn + F1 Fn + F2 Fn + F3 Fn + F4 Fn + F5 Fn + F6 Fn + PIL OPP Fn + PIL NED Fn + F12 Fn + NumLock Gjør dette Øker skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Reduserer skjermens kontrast (bare HPA-skjermer). Setter maskinen i beredskapsmodus. Setter maskinen i hvilemodus Setter maskinen i dvalemodus Slår lyd på og av (demper lyd). Øker lydvolumet. Reduserer lydvolumet. Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig. Slår Scroll Lock på og av. Bruke berøringsmatten Berøringsmatten, som er en berøringsfølsom pekeenhet som styrer retningen og hastigheten på pekeren på skjermen, er bygd inn i OmniBook. 22 Installeringshåndbok

23 Bruke OmniBook Bruke datamaskinen 1. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 2. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Du kan også slå fingeren lett på berøringsmatten i stedet for å klikke på en knapp. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker én gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Installeringshåndbok 23

24

25 Reise med datamaskinen Installeringshåndbok 25

26 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Styre strømforbruk Når du ikke bruker datamaskinen, er det viktig å maksimere batteriets driftstid uten at det går ut over ytelsen. Det er ikke nødvendig å slå av datamaskinen for å redusere strømforbruket og forlnge batteriets driftstid. I Windows 98 vil Advanced Power Management (APM) tilby både manuelle og automatiserte verktøy for å redusere strømforbruket. Strømstyringsvalgene kan når som helst aktiveres manuelt ved å trykke på riktig tast. Se Bruke manuell strømstyring med Windows 98 på side 27. Du kan også angi at strømstyringsvalgene skal aktiveres automatisk basert på tidsutkoblingsverdier som du har angitt. Se Bruke automatisert strømstyring med Windows 98 i den elektroniske brukerhåndboken. Styre strømforbruket i Windows 95 APM er ikke tilgjengelig i Windows 95, men operativsystemet har flere innebygde strømstyringsfunksjoner. Du kan for eksempel bruke batterimåleren, aktivere lavstrømmodus for IDE-stasjonen og aktivere hvilemodus manuelt via oppgavelinjen. Du kan konfigurere disse innstillingene via Power-tilleggsprogrammet i kontrollpanelet i Windows 95. OmniBook BIOS har flere andre funksjoner du kan bruke i tillegg til disse Windows 95- funksjonene. Du finner mer informasjon om BIOS Setup-programmet i Tips and Troubleshooting-filen. (Se Få hjelp fra OmniBook-websiden på side 40 for å finne informasjon om hvordan du leser Tips and Troubleshooting-filen.) Styre strømforbruket i Windows NT 4.0 Phoenix Advanced Power Management er forhåndsinstallert, og det virker noe forskjellig fra Windows 98 APM. Bruk applikasjonens Hjelp-system for flere detaljer. 26 Installeringshåndbok

27 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Bruke manuell strømstyring med Windows 98 Du kan når som helst slå av OmniBook manuelt ved hjelp av en av følgende avslutningsnivåer. System standby Handling Når Fortsett Slår av skjermen og harddisken. Lagrer gjeldende økt i RAM. Fn+F3 eller Fn+F4 eller Start, Shut Down, Standby. Trykk på den blå på/av-knappen for å gå tilbake til gjeldende økt. System standby (beredskapmodus) kan også aktiveres automatisk når tidsutkoblingsinnstillingen i Power Management Properties-vinduet nås. Hibernate Handling Når Fortsett Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Gir maksimal strømsparing samtidig som du kan gjenopprette gjeldende økt. Trykk på Fn+F5. Trykk på den blå på/av-knappen for å gjenopprette gjeldende økt. Dette tar flere sekunder. Hibernate (dvalemodus) kan også aktiveres automatisk når: Batteriets strømnivå når et kritisk lavt nivå (se Reagere på advarsler om lite batteristrøm på side 30). Tidsutkoblingsinnstillingen i BIOS Setup-programmet er nådd (standardverdien er 2 timer etter aktivering av beredskapsmodus). Off Handling Når Fortsett Å slå av OmniBook gir maksimal strømsparing. Gjeldende økt lagres ikke og data som ikke er lagret, går tapt. Start, Shut Down, Shut down. Trykk på den blå på/av-knappen for å starte på nytt med en ny økt. Dette tar flere sekunder. Installeringshåndbok 27

28 Reise med datamaskinen Styre strømforbruk Merk Det kan hende at systemet stopper å svare og at du ikke kan slå av OmniBook slik det er beskrevet ovenfor. Da kan du gjøre følgende for å gjenopprette, i oppført rekkefølge. Hvis du ikke kan åpne Start-menyen, kan du slå av systemet ved å trykke på og holde nede den blå på/av-knappen i 4 sekunder. Hvis systemet ikke reagerer på på/av-knappen, kan du stikke en penn eller utrettet binders inn i system av-knappen på undersiden av OmniBook (se Sett nedenfra på side 13). Hvis du går ut av dvalemodusen etter at systemet har gått inn i dvalemodusen på grunn av kritisk lavt strømnivå, vil du oppdage at alle dataene er lagret, men at noen av funksjonene er deaktivert. For å gjenoppta vanlig drift må du gjenopprette strømtilførselen (ved å koble til vs-strøm eller sette inn et oppladet batteri), slå av systemet på vanlig måte og starte datamaskinen på nytt. 28 Installeringshåndbok

29 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Fra batteristatuslampen Batteristatuslampen (nummer to fra venstre) angir følgende: Grønn Oransje Rød VS tilkoblet batteriet er fullt VS tilkoblet batteriet lades opp VS tilkoblet batteriet tar ikke imot lading Fra oppgavelinjen i Windows Oppgavelinjen i Windows inkluderer et strømikon som gir tilgang til mer detaljert informasjon om batteristatus. Ikonet ser ut som et batteri når VS ikke er tilkoblet. Plasser pekeren over strømikonet for å vise gjenværende driftstid i prosent. Høyreklikk på strømikonet for å se valgene for visning av strøminformasjon. Venstreklikk på strømikonet for å vise en meny over tilgjengelige strømskjemaer. Installeringshåndbok 29

30 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Reagere på advarsler om lite batteristrøm Merk OmniBook varsler automatisk når strømnivået i batteriet kommer på et kritisk lavt nivå. Først hører du en høyfrevent pipetone. Hvis du så ikke gjør noe i løpet av en kort stund, går systemet inn i dvalemodus. Du kan ikke starte på nytt før du gjenoppretter strømtilførselen på en av disse måtene: Kobler til vs-adapteren (se Koble til VS-strøm på side 15). -eller- Bytter ut batteriet med et som er oppladet (se Installere batteriet på side 15). Hvis du kobler til vs-adapteren, kan du fortsette å arbeide mens batteriet lades opp. 30 Installeringshåndbok

31 Konfigurere og utvide OmniBook Installeringshåndbok 31

32 Konfigurere og utvide OmniBook Installere RAM-moduler Installere RAM-moduler FORSIKTIG OmniBook har et ekstra minneutvidelsesspor der du kan installere opptil to RAMutvidelsesmoduler.Bruk bare HP SDRAM-moduler. EDO RAM støttes ikke. OmniBooks datamaskinbrikker er ekstremt følsomme for statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Les informasjonen nedenfor nøye. Hold bare i kantene på RAM-modulen. Ellers kan du skade modulen på grunn av elektrostatisk utlading Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Det er derfor viktig å lade ut statisk elektrisitet fra kroppen før du installerer minnemodulen. Lad ut kroppens elektrisitet ved å berøre metallet rundt kontaktene på baksiden av datamaskinen. Du trenger en liten skrutrekker for å fullføre denne prosedyren. 1. Klikk på Start-knappen og velg Shut Down. 2. Koble fra vs-adapteren hvis den er tilkoblet, og ta ut batteriet. 3. Ta av dekselet over RAM-utvidelsessporet på undersiden av OmniBook ved hjelp av en skrutrekker. 4. Før RAM-kortet inn i kontakten i en vinkel på 30 inntil det er helt inne. Trykk deretter ned på begge sider inntil den låses på plass. 5. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. 6. Sett inn batteriet. 32 Installeringshåndbok

33 Konfigurere og utvide OmniBook Ta ut RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Gjør følgende etter at du har fjernet dekselet på RAM-utvidelsessporet: 1. Løsne de to låseklemmene på sidene av RAM-modulen ved å skyve dem forsiktig utover og vekk fra sidene på modulen. 2. Når du løsner låseklemmene, spretter kanten på modulen frem. 3. Dra modulen ut av kontakten. 4. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. Installeringshåndbok 33

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Merk: Prosedyrene i denne publikasjonen kan endres. De mest oppdaterte gjenopprettingsprosedyrene får du ved å gå til http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PD3200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PD3200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad

Utgivelsesmerknad. Sikkerhetsinformasjon. Forsiktighetsregler og advarsler. Elektromagnetisk stråling. Lasermerknad Utgivelsesmerknad Varemerker Sikkerhetsinformasjon Forsiktighetsregler og advarsler Elektromagnetisk stråling Energy Star Lasermerknad 1 Utgivelsesmerknad 2 April 2001 Følgende avsnitt gjelder ikke for

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Forskriftsmodell: P22G Forskriftstype: P22G001; P22G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK! MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

DatamedFT Brukerhåndbok

DatamedFT Brukerhåndbok DatamedFT Brukerhåndbok Datamed LLC DatamedFT v2.2 Doc ID DMD-10100-00700-NO Rev A 3/2014 COPYRIGHT Copyright Datamed LLC. Ettertrykk forbudt. Hel eller delvis kopiering er forbudt uten forhåndssamtykke

Detaljer