Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport MERCY HOUSE 2014"

Transkript

1 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: Telefontid: Tirs. - Tors. kl E-post: Web: Org. Nr Maritastiftelsen Holsts gate Oslo

2 Innhold 1 GENERELT OM MERCY HOUSE BRUKERE AV MERCY HOUSE BRUKERUNDERSØKELSE ØKONOMI BESKRIVELSE OG RAPPORT FRA DE ULIKE TILBUDENE SAMTALETILBUD FELLESSKAPSARENAER/ÅPNE DAGER ARBEIDSTRENING/AKTIVITETSTILBUD/STUDIE- OG SPRÅKPRAKSIS JENTEGRUPPE MERCY KIDS MERCY FAMILY MERCY MEN DIVERSE ARRANGEMENTER STAB ANSATTE ADMINISTRASJON I RAPPORTPERIODEN SAMARBEIDSMØTER MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID

3 1 Generelt om Mercy House Mercy House er et ressurssenter for mennesker i ulike livsfaser og er lokalisert i Skedsmo kommune. Det arbeides ut ifra overordnede mål som blant annet er å gi støtte og livskraft til mennesker for å takle vanskelige livssituasjoner, utruste mennesker til å ta valg som skaper sunne relasjoner og hjelpe mennesker å gå i prosesser som er med på å frembringe god fysisk og psykisk helse. Det gis også tilbud om åndelig hjelp via sjelesorg og forbønn. Foretaket ble etablert høsten 2002 som en privat, non-profit organisasjon. I 2012 ble det organisert som en avdeling i Maritastiftelsen. Det har ingen partipolitisk tilknytning, og er heller ikke underlagt noe trossamfunn. Det stilles ikke krav til ressurssenterets brukere om livssyn, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Ressurssenterets tilbud er gratis for de som henvender seg. Det kreves ingen henvisning fra offentlig hjelpeapparat for å søke hjelp, Mercy House er et lavterskeltilbud. 1.1 Brukere av Mercy House De som oppsøker Mercy House er hovedsakelig mennesker som bor i Skedsmo kommune og omegn, men det er også mennesker fra andre deler av fylket og landet som benytter seg av de tilbudene som gis. Bakgrunnen for henvendelsen fra de som oppsøker Mercy House kan være: Behov for familieterapi og evt. hjelp ved samlivsbrudd Fysisk og psykisk sykdom Fattigdom/ensomhetsproblematikk Sorg/bearbeiding av ulike traumer Selvfølelse / identitet / livsmestring Livssynsspørsmål m.m. Rus og annen avhengighetsproblematikk Flyktninger/innvandrere med behov for språkopplæring På Mercy House tilbys ulike miljøterapeutiske tiltak som: individuelle og parsamtaler, temaundervisning, hjelp til struktur i hverdagen, familie- relasjons- og nettverksarbeid, utvikling av planer for individuelle målsettinger, samt bruk av ulike fellesskapsarenaer. Per i dag gir Mercy House ulike tilbud til cirka 250 personer per måned. 1.2 Brukerundersøkelse På Mercy House gjennomfører vi en brukerundersøkelse årlig, som har som hovedmål å bedre tilbudene vi har, samt å fange opp grad av trivsel blant våre brukere. I årets undersøkelse fikk vi svar fra 18 brukere, 15 av disse var kvinner og 3 var menn. Gjennomsnittsalderen lå på 50 år, og hadde en spredning fra 30 til 71 år. Undersøkelsen ble utført gjennom et spørreskjema med avkrysning, og det var også mulighet for å komme med utfyllende kommentarer, tilbakemeldinger og forbedringsområder. 3

4 Stort sett alle svarene i undersøkelsen bekrefter de muntlige tilbakemeldingene vi hører i hverdagen, om at det å være på Mercy House har bidratt til positive endringer i menneskers hverdag. Det legges spesielt stor vekt på det sosiale og inkluderende miljøet, opplevelse av tilhørighet, mye glede og mindre ensomhet. Tilbakemeldingene handler om at brukerne våre opplever at de kan være seg selv og at det er et romslig sted å være, mens forbedringer det legges vekt på er utvidet åpningstid. Et fantastisk sted og flotte mennesker! er en av kommentarene som kom frem i årets undersøkelse. 1.3 Økonomi Mercy House finansieres i dag primært gjennom gaver fra enkeltpersoner, ulike organisasjoner/legater, menigheter, Skedsmo kommune og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) og Helsedirektoratet. Mye tid går med til søknader som omhandler økonomi. For ytterligere informasjon om økonomi vises det til regnskap over de ulike postene. 2 Beskrivelse og rapport fra de ulike tilbudene Mercy House tilbyr et bredt spekter av bistand til mennesker i de fleste aldre og livssituasjoner. Brukerne kan benytte seg av og delta i flere av tilbudene, og på den måten gjøre bruken av Mercy House mer tilpasset ens egne behov. Det legges vekt på stor grad av fleksibilitet for brukerne av tilbudene. 2.1 Samtaletilbud En samtale innebærer at vi gjennom en periode får gå et stykke av livsveien sammen med en eller flere mennesker. Der hvor det er par som søker hjelp, vil det alltid være tilstede to samtalepartnere av forskjellige kjønn. Samtalen avtales på forhånd enten via telefon, direkte kontakt eller via e-post. En samtale på Mercy House er gratis men stadig flere velger å gi en gave slik at flere kan få hjelp gjennom tilbudet. Våre samtalepartnere har ulik kompetanse i forhold til utdanning og praksis og er underlagt taushetsplikt. Mercy House samarbeider med andre instanser der det er hensiktsmessig og/eller nødvendig. Vi strekker oss langt i forhold til å skreddersy et opplegg for den enkelte med hensyn til tid, sted og nettverk. Følgende type samtaler tilbys: Sjelesorg Terapeutiske støttesamtaler Familierådgivning/terapi Støttefunksjon/krisehåndtering. Oppfølging over tid for familier og enkeltmennesker. 4

5 I forbindelse med individuell oppfølging har vi vært på hjemmebesøk, deltatt i diverse møter med nav, barnevern, leger, politi og i ulike samarbeidsmøter. Noen ganger har vi vært støttepersoner ved innleggelse/undersøkelser og vært på besøk ved innleggelse på sykehus/ institusjoner. Flere personer har bodd i huset i kortere tidsrom - en kriseseng ved ulike akutte utfordringer. Det samarbeides med brukerens nettverk, evt. familien der det er hensiktsmessig. Samtaler i telefon (type krise/oppfølging) i og utenfor «kontortid» har vi stadig prøvd å registrere, men har ikke lykkes med det dette året heller. Det er til tider mange telefoner / henvendelser og vi jobber nå med å utvide vårt telefontilbud utover ettermiddagen. 2.2 Fellesskapsarenaer/åpne dager Fellesskapsarenaene er viktige for mange av husets brukere. Det gis bl.a. tilbud om måltider tre dager i uken, middag og lunsj. Brukerantallet ligger vanligvis på mellom 20 og 30 personer. Det er mennesker i alle aldre, både kvinner og menn, samt med ulik etnisk bakgrunn. Målet er å skape en trygg ramme slik at hver bruker får oppleve fellesskap, samt bygge nettverk og nye relasjoner. For noen av brukerne er det den eneste ordentlige middagen eller næringsrike lunsjen i løpet av uka. For mange er det viktig med arenaer hvor man kan bli bedre kjent og knytte nye vennskap og relasjoner. Dette er noe av tanken bak de åpne dagene som arrangeres på Mercy House. Tilbudet er populært og mange er ivrige brukere. Under er en oversikt over hva som tilbys av åpne arrangementer gjennom en vanlig uke på Mercy House. Dette skjer parallelt med tilbudene om samtale til enkeltpersoner og andre tilbud til barn, unge, menn, kvinner, eldre og par. I flere av de åpne tilbudene og aktivitetene er personer i arbeidstrening involvert, sammen med andre brukere av huset. Vi har hatt ca 2600 besøk, hvor noen av dem bruker tilbudet flere ganger. DAG TILBUD ANTALL BESØK Mandag Fellesmiddag, åpent for alle kl stk Onsdag Åpent hus kl stk Torsdag Åpent hus kl stk 2.3 Arbeidstrening/aktivitetstilbud/studie- og språkpraksis Arbeidstrening Arbeidstreningen på Mercy House kan inneholde praktiske oppgaver som husarbeid, tilrettelegging av fellesmåltider, hagearbeid, hobbyaktiviteter m.m. For de ulike brukerne, også de med aktive, rusrelaterte problemer vil arbeidstreningen ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Det samarbeides i slike tilfeller med blant annet kommunens rusteam i forhold til den enkelte person. Begreper som livsstyrketrening og empowerment er overskrifter for hvordan aktiviteter og arbeidstrening blir gjennomført. De er dermed svært individuelt tilpasset. 5

6 Aktivitetstilbud Mercy House gir i dag et tilbud til brukerne om kreativt verksted og turer 1 dag i uken. I det kreative verkstedet produseres enkle ting til salg på for eksempel julemarked. Dette er et verdsatt tilbud, og noe man ønsker å ta med seg videre inn i en ønsket og planlagt utvidelse av arbeidstreningstilbudet. Studie- og språkpraksis I samarbeid med Skedsmo kommune tas det inn personer som trenger språkopplæring, eller praksiselever fra bibelskoler og relevante utdanningsinstitusjoner innen helse- og omsorgssektoren. I år har vi hatt 6 personer fra NAV innom for språkopplæring, 2 personer fra OKS sin bibelskole, arbeidspraksis via Nora Sonde og Nitor, to studenter fra henholdsvis Sykepleieskole og masterstudiet i diakoni. 2.4 Jentegruppe Vi benytter et kurskonsept kalt OPPREIST, utviklet gjennom Blå Kors i Tønsberg. Kurset henvender seg til jenter i alderen år. Vi har i 2012 gjennomført vårt første kurs med to kursledere. Hensikten med kurset er å gi jenter mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger, samt bli mer bevisst egne valg. Kurset denne våren ble organisert med 1 dagskurs hvor 20 jenter ble undervist, de fikk jobbe med treningsoppgaver og hadde fellesskap og utvekslet erfaringer sammen. I høst har vi hatt to dagskurs med 20 jenter på hvert dagskurs. Eksempler på temaer som tas opp i kurset: Hva er en god og dårlig venn Hvordan å avsløre hersketeknikker? Hvordan bygge selvtillit og identitet? Kommunikasjon og konfliktløsning. Få mot til å sette grenser Festing og rus Kjærester, trofasthet og seksualitet Hvordan å takle urettferdig behandling. HVA ANTALL KURS ANTALL FULLFØRT Kurset OPPREIST 3 dagskurs 40 stk 2.5 Mercy Kids Mercy Kids er et kurs og oppfølgingstilbud til barn og ungdom i alderen år. Målsetningen for dette tilbudet er: Å gi barna opplevelsen av å bli sett Å legge til rette for positive opplevelser Å gi barna verktøy til å mestre utfordringer i hverdagen Å bidra til større bevissthet om egenverdi og evnen til å ta gode og hensiktsmessige valg for seg selv. Redskapene som brukes for å oppnå dette er: Kurshelger med overnatting, måltider, lek, undervisning, aktiviteter og sosialt samspill. 6

7 Sosiale kvelder i en ramme av lek, læring og sosialt samspill Samtaletilbud individuelt og på barnas og foreldrenes initiativ Kurs- og foreldreveiledning Tilbakemeldingen på kurset vitner om en positiv endring i selvbilde og egenverdi hos mange av deltakerne. Flere forteller at de har fått gode strategier på hvordan de kan takle vanskelige følelser og tanker, slik at livet er lettere å leve, i etterkant av Mercy Kids arrangementet. Deltakerne har blant annet uttalt følgende etter endt kurs: det er lettere å få venner, og jeg tror ikke lenger at alt er min skyld. På spørsmål om hva de synes om helgen dette halvåret, svarte de blant annet: Vi koser oss masse og det er litt alvor også og Vi har det veldig gøy, jeg kunne være her MYE lenger! Denne våren har vi vært 2 faste voksne, en mann og en dame. Vi har også hatt hjelp av 2 ungdommer på 15 år. Vi jobber med å markedsføre arbeidet til Mercy Kids, slik at vi kan nå barn i ulike sammenhenger. Vi har hatt folk som har rekruttert deltagere, levert ut lapper på søndagsskolen på OKS Romerikskirken, hatt innlegg på Maritastiftelsens / Mercy House sin hjemmeside og spurt barn og foreldre som vi vet om. Vi har hatt innlegg, lagt ut bilder, invitasjoner og kommentarer på Mercy Family / Mercy Kids hjemmeside. Denne siden er ny av året. Barna inviterer også med sine venner. Nytt i høst var at vi begynte med Mercy Kids kvelder hver annen uke. Dette for å få kontinuitet i arbeidet vårt. Vi vil at barna skal vite at Mercy Kids er noe fast som de kan delta på og være et sted som de kan glede seg til å komme. Det er mange av de samme barna som kommer igjen og igjen. HVA ANTALL DELTAKERE I RAPPORT PERIODEN 3 kurshelger 13 barn, 4 voksne 2 oppfølgingskvelder 32 barn, 2 voksne 4 samarbeidsmøter for frivillig team 8 x 2 personer 2.6 Mercy Family Mercy Family har et særlig fokus på familie og samliv. Det er 8 ressurspersoner som er tilknyttet tilbudet. En av de som jobber med dette er utdannet familieterapeut. Noe av det som tilbys er: Samlivskurs over en helg og/eller dagskurs Familieterapi med både kvinnelig og mannlig terapeut Mye av tiden går med til parsamtaler. Mange er i stor krise, andre ønsker justeringer i forhold til samspill og utvikling av forholdet. Alle samtaler er i utgangspunktet gratis, men det oppmuntres til å gi en gave slik at man på den måten kan gi et tilbud til flere. Alle par møter en mann og en kvinne i samtalene. Der det er hensiktsmessig blir også barna trukket inn i prosessen. Gjennom tilbudet Mercy Family møter vi mennesker i ulike livssituasjoner, men det er ikke sjelden at rus er inne i bildet som et problemområde. Det kan enten handle om aktiv rus, voksne barn av rusmisbrukere eller at mye av ruspersonligheten henger igjen etter 7

8 tidligere misbruk, noe som gjør samspill med et annet menneske vanskelig. Noen av de som jobber innen Mercy Family har utdanning og lang erfaring innen rusfeltet og kan av den grunn være i stand til å møte denne ekstra problematikken som oppstår. Wenche og Magne Sævereide har gitt rådgivning til mange par på Varna, Evangeliesenter 5 hele dager i prosjektperioden. Dette er jo bare en av mange overskrifter vi møter. Ved samlivsbrudd tilbyr Mercy Family støtte og rådgivning, samt praktisk hjelp der ressursene tillater det. I barnefordelingssaker kan medarbeiderne bistå de involverte for å støtte, samt være vitne i rettsapparatet om det man har sett og hørt. Familieterapeuten skriver i den forbindelse en del dokumentasjoner/uttalelser til ulike faginstanser der konflikten er høy. Mercy House mottar støtte fra barne-, ungdoms - og familiedirektoratet for å kunne gjennomføre kursvirksomhet ved utvikling av materiell til markedsføring. Vi har laget 2 reklamefilmer med tematikken kommunikasjon som blir brukt til å markedsføre kommende kurs, samt at den er på våre hjemmesider og andre sosiale medier. Nytt av året er at det har blitt utarbeidet en egen web-side for familiedelen av arbeidet Mercy House driver. Denne websiden er laget for Mercy Family og Mercy Kids. Tanken bak å skulle ha en egen webside for denne delen av arbeidet, er å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for folk som skulle trenge hjelp i familierelaterte saker og som ikke kjenner til arbeidet gjennom huset som sådan. På websiden står det oppdatert informasjon om kurstilbudene vi har, om hvem som er med i arbeidet, hva vi tilbyr, bokanmeldelser, kontaktinformasjon, artikler knyttet opp mot arbeidet og annen aktuell tematikk knyttet til familiearbeid. Vi har også i 2014 laget en ny brosjyre for Mercy house. Vi har hatt en brosjyre som ble laget i 2004, men det har skjedd mye innen utvikling av organisasjonen, som trengte fornyelse. I rapportperioden har Mercy Family hatt følgende aktivitet: HVA ANTALL Weekendkurs 2 Dagskurs 4 Teammøter for personalet 5 Undervisning på bibelskole 3 dager Parsamtaler 155 stk 2.7 Mercy Men Mercy Men er tilbud til alle menn som ønsker å være med på en månedlig samling hvor man reflekterer rundt det å være mann i vår samtid, med de endringene det innebærer. Det er ikke satt noen aldersgrense for tilbudet. Det er en hensikt å skape et inkluderende miljø hvor det oppmuntres til aktiv deltakelse i samtalene. Ønsket er at samlingene skal fungere som en fellesskapsarena hvor man knytter nye kontakter og vennskap utvikles. Tilbakemeldingene har gått på at vennskap bygges også utenom samlingene, samt at man ser viktigheten av gode rollemodeller. 8

9 ANTALL SAMLINGER I RAPP. PERIODEN ANTALL BRUKERE 10 samlinger Diverse arrangementer Mercy House invitert til flere arrangementer utover det normale tilbudet ARRANGEMENT/AKTIVITET I RAPPORTPERIODEN ANTALL BRUKERE 2 Eldretreff 45 stk 1 Tur med aktivitet/arbeidstrening 5 stk 1 Middag i regi av Rottary Lillestrøm 25 stk 18 Flerkulturell kvinnekafe 89 stk 9 Filmkvelder/aktivitetskvelder 76 stk 3 Stab Staben består av ansatte og frivillige medarbeidere som ledere innen våre ulike fokusområder. I Mercy House er det, per dags dato, lønnet en 100 %, en 35 % stilling. Det resterende arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere. Den fulle stillingen er besatt av avdelingsleder og innebærer ansvar for personal og all daglig drift av Mercy House, samt oppfølging av økonomi. Mye av stillingen går også med til samtaler og oppfølging av enkeltpersoner og par. 35 % stillingen er primært en miljøterapeutstilling, hvor arbeidsoppgavene blant annet omhandler oppfølging av Mercy House sine brukere og praktiske oppgaver. Behovet for å øke antall ansatte er stort, og planen er at en utvidelse vil gjøres så snart økonomien tillater det. Enn så lenge har vi en frivillig stab som utfører mye av det en ville ha forventet av ansatte. Antall stabssamlinger i rapportperioden 6 HVEM Reidun Aardalsbakke Nina Hertzenberg Lill Beate Andersen Christina Tesaker David Tesaker Magne Sævereide Wenche Sævereide HVA Åpne dager/miljøarbeid Mercy Kids Åpne dager/aktivitet Mercy Family/administrasjon Mercy Family/administrasjon Mercy Men Ledelse 3.1 Ansatte Wenche Sævereide, Avdelingsleder, 100 % Reidun Årdalsbakke, Diakon, 35 % 9

10 4 Administrasjon i rapportperioden Avdelingsleder var delvis sykemeldt i begynnelsen Det har selvfølgelig gitt en del endringer i organisasjonsstrukturen. Det har vært jobbet mye med skriftlige rutiner, utkrystallisert tydeligere ledelse for de ulike funksjonsområdene Flere av ansatte og frivillige har «steppet frem» med hensyn til å ta større ansvar. I midten av oktober 2014 ble avdelingsleder sykemeldt igjen pga benbrudd / operasjon. Hun var sykemeldt ut året Samarbeidet med Marita stiftelsen fortsetter slik det har startet, men vi ser at det er utfordringer i forhold til avstand og ulik målgruppe etc. Vi har åpen dialog rundt dette med tanke på forbedringer. Avdelingsleder deltar på møter sentralt i Maritastiftelsen. HVA FREKVENS OPPMØTE Personalmøter på dagtid Ukentlig Ca. 10 personer på hvert møte 4.1 Samarbeidsmøter med frivillige organisasjoner En del av tiden vår brukes til å orientere om oss i ulike frivillige organisasjoner som Rotary Lillestrøm og Skedsmo, ulike menigheter, Evangeliesenteret etc. Vi har også vært på Fag møte på Nav Skedsmo for å orientere om tilbudet. Mercy House deltok i form av orientering om oss på friluftsgudstjenesten i Skedsmo kirke som en del av Husebydagene. Dette har blitt en tradisjon over mange år og det blir tatt opp kollekt til vår drift. Vi ser det ulike samarbeidet som en viktig del av vårt arbeid med tanke på nettverksbygging både innenfor og utenfor Skedsmo kommune. 4.2 Utvidelse av åpningstid Som vi har understreket via brukerundersøkelse etc. tidligere i dokumentet er det ønskelig at vi har større grad av tilgjengelighet. Vi har jobbet en del med det gjennom året om hva vi ønsker å gjøre. Noen av våre 45 frivillige medarbeidere har sagt seg villig til å være noen timer i uka på telefon utenom ordinær åpningstid. Vi har vært hos Kirkens Sos med tanke på opplæring. De har gitt oss mye erfaringsoverføring, og de lager et kursopplegg for oss som de vil holde hos oss. Vårt neste skritt er å opprette et samarbeid med flere instanser innen kommunen som gir tydelige rammer for de som sitter på telefonen. Dette har blitt satt på vent pga sykemelding, men det er ikke lagt bort. 10

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer