testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual"

Transkript

1 testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual

2 2

3 1 Innhold 1 Innhold 3 2 Sikkerhet og miljø Om dette dokumentet Oppretthold sikkerheten Beskytt miljøet 5 3 Spesifikasjoner Bruk Tekniske data 7 4 Før bruk Frigjør dataloggeren Sette inn batterier Tilkople loggeren til PC 13 5 Display og kontrollelementer Display LED Nøkkelfunksjoner 18 6 Bruk Kople til en føler Programmere dataloggeren Menyoversikt Montering av veggbraketten Sikre dataloggeren Lese ut måledata 24 7 Vedlikehold av loggeren Skifte av batterier Rengjøre instrumentet 27 8 Tips og råd Spørsmål og svar Tilleggsutstyr og reservedeler 29 3

4 2 Sikkerhet og miljø 2.1. Om dette dokumentet Bruk > Vennligst les dette dokumentet nøye og bli kjent med produktet før det tas i bruk. Les spesielt nøye sikkerhetsinstruksjonen og advarslene for å hindre skade på personell og utstyr. > Ha alltid denne dokumentasjonen tilgjengelig slik at den kan benyttes ved behov. > Overlever dokumentasjonen til neste bruker. Symboler Symboler Forklaring Advarsel, farenivået angis med signalordet: Fare! Alvorlig fysisk skade kan forårsakes. Advarsel! Lettere fysisk skade eller skade på utstyret kan forårsakes. > Følg de angitte sikkerhetsinstruksjonene. Merk: Råd og informasjon Handling: flere steg, stegene må utføres i angitt rekkefølge. >... Handling: et steg Resultat av en handling. Menu Menyelementer i instrumentet, displayet eller programmet. [OK] Kontrolltaster i instrumenter eller i programmet Funksjoner sti i en meny.... Eksempler på data 4

5 2.2. Oppretthold sikkerheten > Bruk produktet kun til det det er konstruert for, og kun under de forholdene som er angitt under de tekniske data. Bruk ikke kraft. > Mål aldri på eller nær spenningsførende deler. > Sjekk før hver måling at tilkoplingskontaktene er brukt, enten med følere eller de medfølgende blindpluggene. Dette for at tetthetsklassen som er angitt under de tekniske spesifikasjonene skal opprettholdes. > testo 175 T3: Maks. tillatte potensialforskjell mellom følerinngangene er 50V. Ta hensyn til dette når det måles med overflatefølere som ikke er isolert. > Etter avsluttet måling la følerne og håndtakene få kjøle seg ned tilstrekkelig for å hindre brannskader. > Temperaturen som er angitt i spesifikasjonene gjelder kun for selve føleren. Utsett ikke håndtakene eller kablene for temperaturer over 70 C dersom dette ikke er spesielt angitt. > Utfør kun vedlikehold og reparasjoner på dette instrumentet som er beskrevet i denne manualen. Følg nøye de angitte prosedyrene Beskytt miljøet > Kast batterier og oppladbare batterier i henhold til de lokale forskrifter. > Etter endt levetid send instrumentet til en godkjent mottaksplass, forhandler eller importør, de vil sørge for at det blir destruert i henhold til de lokale forskrifter. 5

6 3 Spesifikasjoner 3.1. Bruk Dataloggerne i 175 serien brukes for å lagre og lese ut enkeltmålinger og måleserier. Med testo 175 kan verdier måles, lagres og overføres til en PC med en USB kabel eller SD kort, hvor de kan leses ut og analyseres med programvaren testo ComSoft. Med denne programvaren kan også loggeren settes opp etter behov. Typiske bruksområder Testo 175 T1 og testo 175 T2 er gode valg for temperaturmåling i kjøleskap, frysere, lagerrom eller kjølehyller. Testo 175 T3 kan registrere to temperaturer samtidig og er ypperlig til å måle f.eks. temperaturforskjellen mellom tur og retur i varmesystemer. Testo75 H1 kan kontrollere klimaforholdene i f. eks. lager, kontorer og produksjonslokaler. 6

7 3.2. Tekniske data Oppløsning 0.1 C Brukstemperatur Lagringstemperatur Type batteri Levetid batteri testo 175 T1 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F) Type føler Intern NTC temperaturføler Måleområde -35 til +55 C Systemnøyaktighet ±0.5 C (-35 til +55 C) ± 1 siffer Beskyttelsesklasse Dimensjoner i mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Interface Minnekapasitet Garanti EC Direktiv -35 til +55 C -35 til +55 C 3x type AAA eller Energizer L92 3 år (15 min. målehyppighet, og ved +25 C) IP x 53 x 27 mm 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelser: se website 2004/108/EC, oppfyller EN standard Vennligst merk, i henhold til EN12830 må dette instrumentet kontrolleres og kalibreres som spesifisert i EN (anbefales årlig). Kontakt oss for ytterligere informasjon. 7

8 testo 175 T2 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F) Type føler NTC temperaturføler for intern og ekstern føler Måleområde -35 til +55 C intern -40 til +120 C ekstern Systemnøyaktighet Instrumentnøyaktighet Oppløsning 0.1 C Bruks -35 til +55 C temperatur Lagringstemperatur -35 til +55 C Type batteri ±0.5 C (-35 til +55 C) ± 1 siffer ±0.3 C (-40 til +120 C) ± 1 siffer 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet og ved +25 C) Beskyttelsesklasse IP 65 Dimensjoner i 89 x 53 x 27 mm mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Interface Minnekapasitet Garanti EC Direktiv 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelser: se webside 2004/108/EC, oppfyller EN standard Vennligst merk, i henhold til EN12830 må dette instrumentet kontrolleres og kalibreres som spesifisert i EN13486 (anbefales årlig). Kontakt oss for ytterligere informasjon. 8

9 testo 175 T3 ( ) Egenskap Måleparameter Type føler Verdier Temperatur ( C/ F) 2 termoelementer (type K eller T) eksterne Måleområde -50 til +400 C (type T) -50 til C (type K) Nøyaktighet instrument ±0.5 C (-50 til +70 C) ± 1 siffer ± 0.7% av målt verdi (+70.1 til C) ± 1 siffer Oppløsning 0.1 C Brukstemperatur -30 til +55 C Lagringstemperatur -30 til +55 C Type batteri 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet, +25 C) Beskyttelsesklasse IP 65 Dimensjoner i mm (LxBxH) 89 x 53 x 27 mm Vekt 130g Kapsling ABS/PC Målehyppighet 10s 24t (kan velges fritt) Grensesnitt Mini-USB, SD kort port Minnekapasitet 1 million målinger Garanti EC Direktiv 24 måneder, for garantibetingelser: se webside 2004/108/EC 9

10 testo 175 H1 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F), fuktighet (%RF/%RH/ Cdp/ g/m 3 ) Type følere NTC temperaturføler, kapasitiv fuktføler Antall målekanaler 2 interne Måleområder -20 til +55 C -40 til +50 Cdp 0 til100 %RF (ikke kondenserende atmosfære) 3 Systemnøyaktighet ±2%RF (2 til 98%RF) %RF/K ± 1 siffer ±0.4 C (-20 til +50 C) ± 1 siffer Oppløsning 0.1 %RF, 0.1 C Brukstemperatur -20 til +55 C Lagringstemperatur -20 til +55 C Type batteri 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet, +25 C) Beskyttelsesklasse IP 54 Dimensjoner i mm 149 x 53 x 27 mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Grensesnitt Minnekapasitet Garanti EC Direktiv 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelse: se websiden 2004/108/EC 3 For kontinuerlig bruk i høy fuktighet (>80%RF ved 30 C for >12t, >60%RF ved >30 C for >12t, vennligst kontakt forhandler eller importør 10

11 Levetid batterier Under programmeringen av loggerne med ComSoft vil du få informasjon om sannsynlig levetid for batteriene. Denne levetiden blir estimert basert på følgende faktorer: Målehyppigheten Antall tilkoplede følere Siden levetiden på batteriene avhenger av en del andre faktorer, må den angitte levetiden kun betraktes som omtrentlig. Følgende faktorer har negativ innvirkning på levetiden til batteriene: LEDene er ofte i bruk ofte utlesning av måledata (flere ganger om dagen) med SD-kort store variasjoner i omgivelsestemperaturen Følgende faktorer har gunstig innvirkning på batterilevetiden: displayet er slått av Restkapasiteten på batteriene som vises i displayet er basert på kalkulerte verdier. Loggeren slås av dersom batterikapasiteten kommer ned på et kritisk nivå. Det kan derfor skje at: verdier lagres selv om batteriindikasjonen sier "empty" (tom). loggeren har stanset selv om indikasjonen i displayet sier at fortsatt er litt spenning på batteriet. Dersom batteriet går tomt eller ved bytting av batteri, vil ikke måledataene gå tapt. 11

12 4 Før bruk 4.1. Frigjør dataloggeren 1. Lås opp hengelåsen med den medfølgende nøkkel (1). 2. Fjern låsen fra (2) fra låsepinnen. 3. Trekk låsepinnen (3) ut av veggbrakketten. 4. Skyv loggeren ut av veggbrakketten (4) Sette inn batterier For å oppnå den angitte batterilevetiden for omgivelsestemperaturer under -10 C må du bruke Energizer L92 AAA batterier 1. Legg loggeren på et bord med fronten ned. 2. Løsne skruene på baksiden. 3. Fjern bakstykket på loggeren. 4. Sett inn batteriene (type AAA). Påse korrekt polaritet! 5. Sett tilbake bakstykket på loggeren. 12

13 6. Trekk til skruene. - Displayet viser rst Tilkople loggeren til PC For testo ComSoft 5 Basic: Programvaren kan etter registrering lastes ned gratis fra vår hjemmeside: Instruksjoner for installasjon og bruk av programvaren finnes i manualen for testo ComSoft 5 Basic som kan lastes ned sammen med programvaren. Programvaren kan også bestilles på en CD (art. nr.: ), dersom nedlastning over internet ikke ønskes. For testo ComSoft Professional og testo ComSoft CFR: > Sett inn en CD-ROM leseren. 1. Installer programvaren testo ComSoft. 2. Sett USB kabelen i en fri USB port på PCen. 3. Løsne skruen på høyre side på loggeren. 4. Åpne dekslet. 5. Plugg inn USB kabelen i Mini USB porten (1). 6. Konfigurer loggeren, se informasjon i manualen for testo ComSoft. 13

14 5 Display og kontrollelementer 5.1. Display testo 175 T1 Displayet kan slås av eller på med testo ComSoft. Avhengig av driftsstatus, kan forskjellig informasjon vises i displayet. En detaljert oversikt over informasjonen vises under Menyoversikt, side 20 Av tekniske årsaker blir oppdateringen av de flytende krystallene tregere ved temperaturer under 0 C (ca. 2 sekunder ved -10 C, ca. 6 sekunder ved -20 C). Dette påvirker ikke målenøyaktigheten. 1 Høyeste lagrede måleverdi 2 Laveste lagrede måleverdi 3 Avlesning 4 Enhet 5 Måleprogrammet er avsluttet 6 Måleprogrammer løper 7 Måleprogrammet har ikke startet 8 Startkriteriet Dato/ Tid er programmert 9 Batterikapasitet Ikon Kapasitet >151 dager 14

15 Ikon Kapasitet <150 dager <90 dager <60 dager <30 dager > Les ut data og skift batteri (se Lese ut måledata, side 24). 10 Lav alarmgrense Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmgrensen er underskredet 11 Høy alarmgrense Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmgrensen er overskredet testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1 1 Verdi for kanal 1 2 Enhet for kanal 1 3 Verdi for kanal 2 4 Enhet for kanal 2 5 Måleprogrammet er avsluttet 6 Måleprogrammet løper 7 Måleprogrammet har ikke startet 8 Startkriteriet Dato/ Tid er programmert 9 Batterikapasitet 15

16 Ikon Kapasitet >151 dager <150 dager <90 dager <60 dager <30 dager > Les ut data og skift batteri (se Lese ut måledata, side 24). 10 Lav grenseverdi kanal 2: Blinker: den satte alarmgrensen vises Lyser: alarmverdien er underskredet 11 Høy grenseverdi kanal 2: Blinker: den satte alarmgrensen vises Lyser: alarmverdien er overskredet 12 Laveste lagrete verdi 13 Høyeste lagrete verdi 14 Lav grenseverdi kanal 1: Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmverdien er underskredet 15 Høy grenseverdi kanal 1: Blinker: den satte alarmverdien vises Lyser: alarmverdien er overskredet 16

17 5.2. LED Representasjon Rød LED blinker en gang hvert 10 sekund Rød LED blinker to ganger hvert 10 sekund Rød LED blinker tre ganger hvert 10 sekund Rød LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Forklaring Batterikapasiteten er mindre enn 30 dager Batterikapasiteten er mindre enn 10 dager Batteriet er tomt En alarmgrense har vært overskredet Gul LED blinker tre ganger Instrumentet skifter fra Waitmodus til Rec-modus. Gul LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Grønn og gul LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn. Grønn LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Grønn LED blinker fem ganger når tasten trykkes inn Grønn, gul og rød LED blinker i rekkefølge Instrumentet er i Rec-modus (måling pågår) Instrumentet er i End-modus (målingen er avsluttet) Instrumentet er i Wait-modus Holdes GO tasten inne lenge settes det en tidsmarkering Batteriet har akkurat blitt skiftet. 17

18 5.3. Nøkkelfunksjoner En detaljert beskrivelse av display visningene finnes under Menyoversikt side 20. Instrumentet er i driftsmodus Wait og startkriteriet er satt til manuell. > Trykk [GO] i ca. 3 sekunder for å starte loggeren. - Måleprogrammet starter og Rec tenner i displayet. Instrumentet er i driftsmodus Wait: > Trykk [GO] flere ganger for å vise høy grenseverdi, lav grenseverdi, forventet levetid for batteriet, og siste målte verdi. Informasjonen vises i den angitte rekkefølge. Instrumentet er i driftsmodus Rec eller End: > Trykk [GO] flere ganger for å vise høyeste lagrete verdi, laveste lagrete verdi, høy alarmgrense, lav alarmgrense, forventet levetid for batteriet og siste målte verdi. Informasjonen vises i den angitte rekkefølgen. Tidsmerke Tidsmerke funksjonen gjør det mulig å lese ut innholdet i loggeren fra et bestemt tidspunkt uten å måtte reprogrammere loggeren. Måledata fra loggeren startet, blir ikke slettet. Instrumentet er i driftsmodus REC: > Hold [GO] inne i ca. 3 sekunder for å sette et tidsmerke. Kun et tidsmerke kan settes. Når [GO] trykkes igjen, slettes det forrige tidsmerket og det nye aktiveres. - Den grønne LED blinker fem ganger. - Displayet viser kun verdier fra det siste tidsmerket. 18

19 6 Bruk 6.1. Kople til en føler Merk følgende når du kopler en føler til loggeren og målepunktet. > Påse korrekt polaritet. > Trykk pluggen godt inn i kontakten for å sikre tettheten. Bruk ikke for stor kraft! > Påse at blindpluggene som følger med er satt inn i de tilkoplingene som ikke er i bruk. > Plasser følerne slik at den ikke påvirker selve målingen. > testo 175 T3: Forsikre deg om at samme type føler som er valgt i loggeren (via programvaren testo ComSoft) også er tilkoplet. Nummeret på inngangen er preget inn i kapslingen Programmere dataloggeren For å tilpasse loggeren til din måleoppgave benyttes testo ComSoft 5 Basic software. Programvaren kan etter registrering lastes ned gratis fra vår hjemmeside: Instruksjoner for installasjon og bruk av programvaren er beskrevet i manualen til testo ComSoft 5 Basic. Denne lastes ned sammen med programvaren. 19

20 6.3. Menyoversikt De etterfølgende sidene viser eksempler på informasjon som kan leses ut fra testo 175-T2. Displayet må være aktivert for at informasjonen skal vises. Dette utføres via testo ComSoft. Informasjonen i displayet oppdateres med den hyppigheten som er programmert inn. Kun data fra aktive kanaler vises. Kanalene aktiveres også via testo ComSoft. Symbolene for høy eller lav alarmgrense tenner i driftsmodus Rec og End, dersom alarmgrensene har vært overskredet. Displayet går tilbake til normal visning 10 sekunder etter at tasten har vært betjent. 20

21 Wait modus: Startkriteriet er lagt inn, men ennå ikke oppfylt. 1 Siste måleverdi 3 Startkriterie manuell/pc start Startkriterie Dato/Tid 2 Høy alarmgrense 3 Lav alarmgrense 4 Batterikapasitet i dager Siste måling 3 (se Fig. 1 Wait modus) 3 Målingen er ikke lagret 21

22 Rec modus: Loggeren har startet og målinger lagres. End mode: Måleprogrammet har stanset (stoppkriteriet er oppfylt minnet er fullt eller antall målinger) avhengig av programmeringen. 1 Siste måling 2 Høyeste måling 3 Laveste måling 4 Høy alarmgrense 5 Lav alarmgrense 6 Batterikapasitet i dager Siste måling (se Fig. 1) 22

23 6.4. Montering av veggbraketten Monteringsmateriell er ikke inkludert i leveransen (f. eks. skruer, plugger etc). Dataloggeren er fjernet fra veggbraketten. 1. Plasser braketten på ønsket sted. 2. Bruk en blyant e.l. for å merke av plasseringen av monteringshullene. 3. Lag hull og sett inn plugger. 4. Fest brakketten med passende skruer Sikre dataloggeren Veggbrakketten er festet. 1. Skyv loggeren ned i brakketten (1). 2. Skyv låsepinnen (2) gjennom hullene i brakketten. 3. Fest hengelåsen (3) til låsepinnen. 4. Fjern nøkkelen (4). 23

24 6.6. Lese ut måledata Måledataene forblir i loggeren selv etter at de er lest ut. De kan derfor leses ut flere ganger. Måledataene blir ikke slettet før loggeren programmeres på nytt. Med USB kabel 1. Plugg USB kabelen i en fri USB port på PCen. 2. Løsne skruen på høyre side av loggeren. Bruk en mynt til dette. 3. Åpne dekslet. 4. Plugg USB kabelen inn i Mini USB porten (1). 5. Les ut dataene og behandle dem med testo ComSoft programvaren. Se separat manual for testo ComSoft. Med SD kort 1. Løsne dekslet på høyre side av loggeren. Bruk en mynt til dette. 2. Åpne dekslet. 3. Trykk SD kortet inn i SD kontakten (2). - Displayet viser Sd (testo 175 T1) eller Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1). 4. Hold [Go] tasten trykket inn i mer enn 2 sekunder. - Displayet viser CPY (testo 175 T1) eller COPY (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1). - Den gule LED lyser under prosessen. 24

25 - Den grønne LED blinker to ganger etter at dataene er kopiert og displayet viser OUT. 5. Fjern SD kortet. 6. Sett SD kortet inn i SD kortkontakten på PCen. 7. Behandle de utleste data, se manualen for testo ComSoft. 25

26 7 Vedlikehold av loggeren 7.1. Skifte av batterier Når batteriene skifter stanser loggeprogrammet, men måledataene beholder. 1. Les ut de lagrede data, se Lese ut måledata, side 24. Dersom det ikke lengre er mulig å lese ut dataene fordi batterispenningen er for lav: > Skift batteriene og les ut dataene etterpå. 2. Plasser loggeren med fronten ned. 3. Løsne skruene på bakdekslet. 4. Fjern dekslet. 5. Fjern de gamle batteriene. 6. Sett inn tre nye batterier (type AAA). Påse korrekt polaritet! Bruk kun helt nye batterier. Dersom delvis brukte batterier settes inn, vil beregningen av restkapasiteten ikke bli korrekt For bruk i omgivelsestemperaturer under -10 C bruk Energizer L92 AAA-størrelse batterier. 7. Sett tilbake bakdekslet. 8. Trekk til skruene. - Displayet viser rst. Dataloggeren må settes opp (programmeres) på nytt. For å gjøre dette må testo ComSoft være installert på en PC. 9. Koble dataloggeren til en PC med en USB kabel. 26

27 10. Start programvaren testo ComSoft og sett opp forbindelsen. 11. Programmer dataloggeren på nytt, eller last ned et lagret oppsett, se testo ComSoft manualen. - Dataloggeren er igjen klar for bruk Rengjøre instrumentet ADVARSEL Forsiktig med føleren! > Påse at ikke væske trenger inn i kapslingen. > Dersom instrumentet er skittent, tørk det med en fuktig klut. Bruk ikke aggressive rensevæsker eller oppløsningsmidler! Svake rensevæsker eller såpe for hjemmebruk kan brukes. 27

28 8 Tips og råd 8.1. Spørsmål og svar Spørsmål FULL vises i displayet og den røde LED blinker to ganger out tenner i displayet. Err tenner i displayet og den røde LED blinker to ganger out tenner i displayet. no data tenner i displayet og den røde LED blinker to ganger. rst tenner i displayet Vises i displayet. Mulig årsak / løsning Ikke tilstrekkelig minnekapasitet på SD kortet for å lagre dataene > Fjern SD kortet og frigjør mer plass. Det oppsto en feil under lagring på SD kortet. > Fjern SD kortet og frigjør kapasitet og forsøk igjen. Loggeren har ennå ikke startet og er i ventemodus. > Fjern SD kortet og vent til loggeren har startet. Batteriet er skiftet, ingen data er lagret. > Sett opp loggeren igjen med programvaren. Føleren er defekt. > Kontakt forhandler, importør eller Testo Customer Service. Har du flere spørsmål kontakt din forhandler, importør eller Testo Customer Service. Du finner kontaktdata på siste side i denne manualen eller på Internet under 28

29 8.2. Tilleggsutstyr og reservedeler Beskrivelse Art. Nr. Veggbrakkett (sort) med lås Mini USB kabel for å kople testo 175 til en PC SD kort for å lese ut data fra logger Batterier (alkaliske AAA-størrelse) for bruk ned til -10 C Batterier (Energizer L92 AAA-størrelse) for bruk ved temperaturer under -10 C CD testo ComSoft 5 Basic (dersom gratis nedlasting fra nettet ikke er ønskelig) CD testo ComSoft Professional CD testo ComSoft CFR ISO kalibreringssertifikat for fuktighet kalibreringspunkter 11,3 %RF; 50,0 %RF; 75,3 %RF ved 25 C/+77 F; per kanal/instrument ISO kalibreringssertifikat for temperatur, kalibreringspunkter -18 C, 0 C, +40 C; per kanal/instrument For ytterligere tilleggsutstyr eller reservedeler, se produktkataloger, brosjyrer eller se vår website:

30 30

31

32 Importør: Max Sievert A/S Hausmannsgt Oslo Tel fax e-post: Hjemmeside: Forhandler: testo AG Postfach 11 40, Lenzkirch Testo-Straße 1, Lenzkirch Telefon: ( ) Fax: ( ) Internet: en 03-NO-1

testo 174 Dataloggere

testo 174 Dataloggere testo 174 Dataloggere Brukermanual - no Gratis programvare kan etter registrering lastes ned fra www.testo.no 2 Pos: 1 /TD/Überschriften/1. Inhalt @ 0\mod_1177587817070_79.doc @ 1243 @ 1 1 Innhold 1 Innhold...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK no 1 SIKKERHET.................................................................... 4 2 Velkommen................................................................... 6

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer