testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual"

Transkript

1 testo 175 Dataloggere Instruksjonsmanual

2 2

3 1 Innhold 1 Innhold 3 2 Sikkerhet og miljø Om dette dokumentet Oppretthold sikkerheten Beskytt miljøet 5 3 Spesifikasjoner Bruk Tekniske data 7 4 Før bruk Frigjør dataloggeren Sette inn batterier Tilkople loggeren til PC 13 5 Display og kontrollelementer Display LED Nøkkelfunksjoner 18 6 Bruk Kople til en føler Programmere dataloggeren Menyoversikt Montering av veggbraketten Sikre dataloggeren Lese ut måledata 24 7 Vedlikehold av loggeren Skifte av batterier Rengjøre instrumentet 27 8 Tips og råd Spørsmål og svar Tilleggsutstyr og reservedeler 29 3

4 2 Sikkerhet og miljø 2.1. Om dette dokumentet Bruk > Vennligst les dette dokumentet nøye og bli kjent med produktet før det tas i bruk. Les spesielt nøye sikkerhetsinstruksjonen og advarslene for å hindre skade på personell og utstyr. > Ha alltid denne dokumentasjonen tilgjengelig slik at den kan benyttes ved behov. > Overlever dokumentasjonen til neste bruker. Symboler Symboler Forklaring Advarsel, farenivået angis med signalordet: Fare! Alvorlig fysisk skade kan forårsakes. Advarsel! Lettere fysisk skade eller skade på utstyret kan forårsakes. > Følg de angitte sikkerhetsinstruksjonene. Merk: Råd og informasjon Handling: flere steg, stegene må utføres i angitt rekkefølge. >... Handling: et steg Resultat av en handling. Menu Menyelementer i instrumentet, displayet eller programmet. [OK] Kontrolltaster i instrumenter eller i programmet Funksjoner sti i en meny.... Eksempler på data 4

5 2.2. Oppretthold sikkerheten > Bruk produktet kun til det det er konstruert for, og kun under de forholdene som er angitt under de tekniske data. Bruk ikke kraft. > Mål aldri på eller nær spenningsførende deler. > Sjekk før hver måling at tilkoplingskontaktene er brukt, enten med følere eller de medfølgende blindpluggene. Dette for at tetthetsklassen som er angitt under de tekniske spesifikasjonene skal opprettholdes. > testo 175 T3: Maks. tillatte potensialforskjell mellom følerinngangene er 50V. Ta hensyn til dette når det måles med overflatefølere som ikke er isolert. > Etter avsluttet måling la følerne og håndtakene få kjøle seg ned tilstrekkelig for å hindre brannskader. > Temperaturen som er angitt i spesifikasjonene gjelder kun for selve føleren. Utsett ikke håndtakene eller kablene for temperaturer over 70 C dersom dette ikke er spesielt angitt. > Utfør kun vedlikehold og reparasjoner på dette instrumentet som er beskrevet i denne manualen. Følg nøye de angitte prosedyrene Beskytt miljøet > Kast batterier og oppladbare batterier i henhold til de lokale forskrifter. > Etter endt levetid send instrumentet til en godkjent mottaksplass, forhandler eller importør, de vil sørge for at det blir destruert i henhold til de lokale forskrifter. 5

6 3 Spesifikasjoner 3.1. Bruk Dataloggerne i 175 serien brukes for å lagre og lese ut enkeltmålinger og måleserier. Med testo 175 kan verdier måles, lagres og overføres til en PC med en USB kabel eller SD kort, hvor de kan leses ut og analyseres med programvaren testo ComSoft. Med denne programvaren kan også loggeren settes opp etter behov. Typiske bruksområder Testo 175 T1 og testo 175 T2 er gode valg for temperaturmåling i kjøleskap, frysere, lagerrom eller kjølehyller. Testo 175 T3 kan registrere to temperaturer samtidig og er ypperlig til å måle f.eks. temperaturforskjellen mellom tur og retur i varmesystemer. Testo75 H1 kan kontrollere klimaforholdene i f. eks. lager, kontorer og produksjonslokaler. 6

7 3.2. Tekniske data Oppløsning 0.1 C Brukstemperatur Lagringstemperatur Type batteri Levetid batteri testo 175 T1 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F) Type føler Intern NTC temperaturføler Måleområde -35 til +55 C Systemnøyaktighet ±0.5 C (-35 til +55 C) ± 1 siffer Beskyttelsesklasse Dimensjoner i mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Interface Minnekapasitet Garanti EC Direktiv -35 til +55 C -35 til +55 C 3x type AAA eller Energizer L92 3 år (15 min. målehyppighet, og ved +25 C) IP x 53 x 27 mm 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelser: se website 2004/108/EC, oppfyller EN standard Vennligst merk, i henhold til EN12830 må dette instrumentet kontrolleres og kalibreres som spesifisert i EN (anbefales årlig). Kontakt oss for ytterligere informasjon. 7

8 testo 175 T2 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F) Type føler NTC temperaturføler for intern og ekstern føler Måleområde -35 til +55 C intern -40 til +120 C ekstern Systemnøyaktighet Instrumentnøyaktighet Oppløsning 0.1 C Bruks -35 til +55 C temperatur Lagringstemperatur -35 til +55 C Type batteri ±0.5 C (-35 til +55 C) ± 1 siffer ±0.3 C (-40 til +120 C) ± 1 siffer 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet og ved +25 C) Beskyttelsesklasse IP 65 Dimensjoner i 89 x 53 x 27 mm mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Interface Minnekapasitet Garanti EC Direktiv 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelser: se webside 2004/108/EC, oppfyller EN standard Vennligst merk, i henhold til EN12830 må dette instrumentet kontrolleres og kalibreres som spesifisert i EN13486 (anbefales årlig). Kontakt oss for ytterligere informasjon. 8

9 testo 175 T3 ( ) Egenskap Måleparameter Type føler Verdier Temperatur ( C/ F) 2 termoelementer (type K eller T) eksterne Måleområde -50 til +400 C (type T) -50 til C (type K) Nøyaktighet instrument ±0.5 C (-50 til +70 C) ± 1 siffer ± 0.7% av målt verdi (+70.1 til C) ± 1 siffer Oppløsning 0.1 C Brukstemperatur -30 til +55 C Lagringstemperatur -30 til +55 C Type batteri 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet, +25 C) Beskyttelsesklasse IP 65 Dimensjoner i mm (LxBxH) 89 x 53 x 27 mm Vekt 130g Kapsling ABS/PC Målehyppighet 10s 24t (kan velges fritt) Grensesnitt Mini-USB, SD kort port Minnekapasitet 1 million målinger Garanti EC Direktiv 24 måneder, for garantibetingelser: se webside 2004/108/EC 9

10 testo 175 H1 ( ) Egenskap Verdier Måleparameter Temperatur ( C/ F), fuktighet (%RF/%RH/ Cdp/ g/m 3 ) Type følere NTC temperaturføler, kapasitiv fuktføler Antall målekanaler 2 interne Måleområder -20 til +55 C -40 til +50 Cdp 0 til100 %RF (ikke kondenserende atmosfære) 3 Systemnøyaktighet ±2%RF (2 til 98%RF) %RF/K ± 1 siffer ±0.4 C (-20 til +50 C) ± 1 siffer Oppløsning 0.1 %RF, 0.1 C Brukstemperatur -20 til +55 C Lagringstemperatur -20 til +55 C Type batteri 3x type AAA eller Energizer L92 Levetid batteri 3 år (15 min. målehyppighet, +25 C) Beskyttelsesklasse IP 54 Dimensjoner i mm 149 x 53 x 27 mm (LxBxH) Vekt Kapsling Målehyppighet Grensesnitt Minnekapasitet Garanti EC Direktiv 130g ABS/PC 10s 24t (kan velges fritt) Mini-USB, SD kort 1 million målinger 24 måneder, for garantibetingelse: se websiden 2004/108/EC 3 For kontinuerlig bruk i høy fuktighet (>80%RF ved 30 C for >12t, >60%RF ved >30 C for >12t, vennligst kontakt forhandler eller importør 10

11 Levetid batterier Under programmeringen av loggerne med ComSoft vil du få informasjon om sannsynlig levetid for batteriene. Denne levetiden blir estimert basert på følgende faktorer: Målehyppigheten Antall tilkoplede følere Siden levetiden på batteriene avhenger av en del andre faktorer, må den angitte levetiden kun betraktes som omtrentlig. Følgende faktorer har negativ innvirkning på levetiden til batteriene: LEDene er ofte i bruk ofte utlesning av måledata (flere ganger om dagen) med SD-kort store variasjoner i omgivelsestemperaturen Følgende faktorer har gunstig innvirkning på batterilevetiden: displayet er slått av Restkapasiteten på batteriene som vises i displayet er basert på kalkulerte verdier. Loggeren slås av dersom batterikapasiteten kommer ned på et kritisk nivå. Det kan derfor skje at: verdier lagres selv om batteriindikasjonen sier "empty" (tom). loggeren har stanset selv om indikasjonen i displayet sier at fortsatt er litt spenning på batteriet. Dersom batteriet går tomt eller ved bytting av batteri, vil ikke måledataene gå tapt. 11

12 4 Før bruk 4.1. Frigjør dataloggeren 1. Lås opp hengelåsen med den medfølgende nøkkel (1). 2. Fjern låsen fra (2) fra låsepinnen. 3. Trekk låsepinnen (3) ut av veggbrakketten. 4. Skyv loggeren ut av veggbrakketten (4) Sette inn batterier For å oppnå den angitte batterilevetiden for omgivelsestemperaturer under -10 C må du bruke Energizer L92 AAA batterier 1. Legg loggeren på et bord med fronten ned. 2. Løsne skruene på baksiden. 3. Fjern bakstykket på loggeren. 4. Sett inn batteriene (type AAA). Påse korrekt polaritet! 5. Sett tilbake bakstykket på loggeren. 12

13 6. Trekk til skruene. - Displayet viser rst Tilkople loggeren til PC For testo ComSoft 5 Basic: Programvaren kan etter registrering lastes ned gratis fra vår hjemmeside: Instruksjoner for installasjon og bruk av programvaren finnes i manualen for testo ComSoft 5 Basic som kan lastes ned sammen med programvaren. Programvaren kan også bestilles på en CD (art. nr.: ), dersom nedlastning over internet ikke ønskes. For testo ComSoft Professional og testo ComSoft CFR: > Sett inn en CD-ROM leseren. 1. Installer programvaren testo ComSoft. 2. Sett USB kabelen i en fri USB port på PCen. 3. Løsne skruen på høyre side på loggeren. 4. Åpne dekslet. 5. Plugg inn USB kabelen i Mini USB porten (1). 6. Konfigurer loggeren, se informasjon i manualen for testo ComSoft. 13

14 5 Display og kontrollelementer 5.1. Display testo 175 T1 Displayet kan slås av eller på med testo ComSoft. Avhengig av driftsstatus, kan forskjellig informasjon vises i displayet. En detaljert oversikt over informasjonen vises under Menyoversikt, side 20 Av tekniske årsaker blir oppdateringen av de flytende krystallene tregere ved temperaturer under 0 C (ca. 2 sekunder ved -10 C, ca. 6 sekunder ved -20 C). Dette påvirker ikke målenøyaktigheten. 1 Høyeste lagrede måleverdi 2 Laveste lagrede måleverdi 3 Avlesning 4 Enhet 5 Måleprogrammet er avsluttet 6 Måleprogrammer løper 7 Måleprogrammet har ikke startet 8 Startkriteriet Dato/ Tid er programmert 9 Batterikapasitet Ikon Kapasitet >151 dager 14

15 Ikon Kapasitet <150 dager <90 dager <60 dager <30 dager > Les ut data og skift batteri (se Lese ut måledata, side 24). 10 Lav alarmgrense Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmgrensen er underskredet 11 Høy alarmgrense Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmgrensen er overskredet testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1 1 Verdi for kanal 1 2 Enhet for kanal 1 3 Verdi for kanal 2 4 Enhet for kanal 2 5 Måleprogrammet er avsluttet 6 Måleprogrammet løper 7 Måleprogrammet har ikke startet 8 Startkriteriet Dato/ Tid er programmert 9 Batterikapasitet 15

16 Ikon Kapasitet >151 dager <150 dager <90 dager <60 dager <30 dager > Les ut data og skift batteri (se Lese ut måledata, side 24). 10 Lav grenseverdi kanal 2: Blinker: den satte alarmgrensen vises Lyser: alarmverdien er underskredet 11 Høy grenseverdi kanal 2: Blinker: den satte alarmgrensen vises Lyser: alarmverdien er overskredet 12 Laveste lagrete verdi 13 Høyeste lagrete verdi 14 Lav grenseverdi kanal 1: Blinker: den satte alarmgrense vises Lyser: alarmverdien er underskredet 15 Høy grenseverdi kanal 1: Blinker: den satte alarmverdien vises Lyser: alarmverdien er overskredet 16

17 5.2. LED Representasjon Rød LED blinker en gang hvert 10 sekund Rød LED blinker to ganger hvert 10 sekund Rød LED blinker tre ganger hvert 10 sekund Rød LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Forklaring Batterikapasiteten er mindre enn 30 dager Batterikapasiteten er mindre enn 10 dager Batteriet er tomt En alarmgrense har vært overskredet Gul LED blinker tre ganger Instrumentet skifter fra Waitmodus til Rec-modus. Gul LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Grønn og gul LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn. Grønn LED blinker tre ganger når tasten trykkes inn Grønn LED blinker fem ganger når tasten trykkes inn Grønn, gul og rød LED blinker i rekkefølge Instrumentet er i Rec-modus (måling pågår) Instrumentet er i End-modus (målingen er avsluttet) Instrumentet er i Wait-modus Holdes GO tasten inne lenge settes det en tidsmarkering Batteriet har akkurat blitt skiftet. 17

18 5.3. Nøkkelfunksjoner En detaljert beskrivelse av display visningene finnes under Menyoversikt side 20. Instrumentet er i driftsmodus Wait og startkriteriet er satt til manuell. > Trykk [GO] i ca. 3 sekunder for å starte loggeren. - Måleprogrammet starter og Rec tenner i displayet. Instrumentet er i driftsmodus Wait: > Trykk [GO] flere ganger for å vise høy grenseverdi, lav grenseverdi, forventet levetid for batteriet, og siste målte verdi. Informasjonen vises i den angitte rekkefølge. Instrumentet er i driftsmodus Rec eller End: > Trykk [GO] flere ganger for å vise høyeste lagrete verdi, laveste lagrete verdi, høy alarmgrense, lav alarmgrense, forventet levetid for batteriet og siste målte verdi. Informasjonen vises i den angitte rekkefølgen. Tidsmerke Tidsmerke funksjonen gjør det mulig å lese ut innholdet i loggeren fra et bestemt tidspunkt uten å måtte reprogrammere loggeren. Måledata fra loggeren startet, blir ikke slettet. Instrumentet er i driftsmodus REC: > Hold [GO] inne i ca. 3 sekunder for å sette et tidsmerke. Kun et tidsmerke kan settes. Når [GO] trykkes igjen, slettes det forrige tidsmerket og det nye aktiveres. - Den grønne LED blinker fem ganger. - Displayet viser kun verdier fra det siste tidsmerket. 18

19 6 Bruk 6.1. Kople til en føler Merk følgende når du kopler en føler til loggeren og målepunktet. > Påse korrekt polaritet. > Trykk pluggen godt inn i kontakten for å sikre tettheten. Bruk ikke for stor kraft! > Påse at blindpluggene som følger med er satt inn i de tilkoplingene som ikke er i bruk. > Plasser følerne slik at den ikke påvirker selve målingen. > testo 175 T3: Forsikre deg om at samme type føler som er valgt i loggeren (via programvaren testo ComSoft) også er tilkoplet. Nummeret på inngangen er preget inn i kapslingen Programmere dataloggeren For å tilpasse loggeren til din måleoppgave benyttes testo ComSoft 5 Basic software. Programvaren kan etter registrering lastes ned gratis fra vår hjemmeside: Instruksjoner for installasjon og bruk av programvaren er beskrevet i manualen til testo ComSoft 5 Basic. Denne lastes ned sammen med programvaren. 19

20 6.3. Menyoversikt De etterfølgende sidene viser eksempler på informasjon som kan leses ut fra testo 175-T2. Displayet må være aktivert for at informasjonen skal vises. Dette utføres via testo ComSoft. Informasjonen i displayet oppdateres med den hyppigheten som er programmert inn. Kun data fra aktive kanaler vises. Kanalene aktiveres også via testo ComSoft. Symbolene for høy eller lav alarmgrense tenner i driftsmodus Rec og End, dersom alarmgrensene har vært overskredet. Displayet går tilbake til normal visning 10 sekunder etter at tasten har vært betjent. 20

21 Wait modus: Startkriteriet er lagt inn, men ennå ikke oppfylt. 1 Siste måleverdi 3 Startkriterie manuell/pc start Startkriterie Dato/Tid 2 Høy alarmgrense 3 Lav alarmgrense 4 Batterikapasitet i dager Siste måling 3 (se Fig. 1 Wait modus) 3 Målingen er ikke lagret 21

22 Rec modus: Loggeren har startet og målinger lagres. End mode: Måleprogrammet har stanset (stoppkriteriet er oppfylt minnet er fullt eller antall målinger) avhengig av programmeringen. 1 Siste måling 2 Høyeste måling 3 Laveste måling 4 Høy alarmgrense 5 Lav alarmgrense 6 Batterikapasitet i dager Siste måling (se Fig. 1) 22

23 6.4. Montering av veggbraketten Monteringsmateriell er ikke inkludert i leveransen (f. eks. skruer, plugger etc). Dataloggeren er fjernet fra veggbraketten. 1. Plasser braketten på ønsket sted. 2. Bruk en blyant e.l. for å merke av plasseringen av monteringshullene. 3. Lag hull og sett inn plugger. 4. Fest brakketten med passende skruer Sikre dataloggeren Veggbrakketten er festet. 1. Skyv loggeren ned i brakketten (1). 2. Skyv låsepinnen (2) gjennom hullene i brakketten. 3. Fest hengelåsen (3) til låsepinnen. 4. Fjern nøkkelen (4). 23

24 6.6. Lese ut måledata Måledataene forblir i loggeren selv etter at de er lest ut. De kan derfor leses ut flere ganger. Måledataene blir ikke slettet før loggeren programmeres på nytt. Med USB kabel 1. Plugg USB kabelen i en fri USB port på PCen. 2. Løsne skruen på høyre side av loggeren. Bruk en mynt til dette. 3. Åpne dekslet. 4. Plugg USB kabelen inn i Mini USB porten (1). 5. Les ut dataene og behandle dem med testo ComSoft programvaren. Se separat manual for testo ComSoft. Med SD kort 1. Løsne dekslet på høyre side av loggeren. Bruk en mynt til dette. 2. Åpne dekslet. 3. Trykk SD kortet inn i SD kontakten (2). - Displayet viser Sd (testo 175 T1) eller Sd CArd (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1). 4. Hold [Go] tasten trykket inn i mer enn 2 sekunder. - Displayet viser CPY (testo 175 T1) eller COPY (testo 175 T2, testo 175 T3, testo 175 H1). - Den gule LED lyser under prosessen. 24

25 - Den grønne LED blinker to ganger etter at dataene er kopiert og displayet viser OUT. 5. Fjern SD kortet. 6. Sett SD kortet inn i SD kortkontakten på PCen. 7. Behandle de utleste data, se manualen for testo ComSoft. 25

26 7 Vedlikehold av loggeren 7.1. Skifte av batterier Når batteriene skifter stanser loggeprogrammet, men måledataene beholder. 1. Les ut de lagrede data, se Lese ut måledata, side 24. Dersom det ikke lengre er mulig å lese ut dataene fordi batterispenningen er for lav: > Skift batteriene og les ut dataene etterpå. 2. Plasser loggeren med fronten ned. 3. Løsne skruene på bakdekslet. 4. Fjern dekslet. 5. Fjern de gamle batteriene. 6. Sett inn tre nye batterier (type AAA). Påse korrekt polaritet! Bruk kun helt nye batterier. Dersom delvis brukte batterier settes inn, vil beregningen av restkapasiteten ikke bli korrekt For bruk i omgivelsestemperaturer under -10 C bruk Energizer L92 AAA-størrelse batterier. 7. Sett tilbake bakdekslet. 8. Trekk til skruene. - Displayet viser rst. Dataloggeren må settes opp (programmeres) på nytt. For å gjøre dette må testo ComSoft være installert på en PC. 9. Koble dataloggeren til en PC med en USB kabel. 26

27 10. Start programvaren testo ComSoft og sett opp forbindelsen. 11. Programmer dataloggeren på nytt, eller last ned et lagret oppsett, se testo ComSoft manualen. - Dataloggeren er igjen klar for bruk Rengjøre instrumentet ADVARSEL Forsiktig med føleren! > Påse at ikke væske trenger inn i kapslingen. > Dersom instrumentet er skittent, tørk det med en fuktig klut. Bruk ikke aggressive rensevæsker eller oppløsningsmidler! Svake rensevæsker eller såpe for hjemmebruk kan brukes. 27

28 8 Tips og råd 8.1. Spørsmål og svar Spørsmål FULL vises i displayet og den røde LED blinker to ganger out tenner i displayet. Err tenner i displayet og den røde LED blinker to ganger out tenner i displayet. no data tenner i displayet og den røde LED blinker to ganger. rst tenner i displayet Vises i displayet. Mulig årsak / løsning Ikke tilstrekkelig minnekapasitet på SD kortet for å lagre dataene > Fjern SD kortet og frigjør mer plass. Det oppsto en feil under lagring på SD kortet. > Fjern SD kortet og frigjør kapasitet og forsøk igjen. Loggeren har ennå ikke startet og er i ventemodus. > Fjern SD kortet og vent til loggeren har startet. Batteriet er skiftet, ingen data er lagret. > Sett opp loggeren igjen med programvaren. Føleren er defekt. > Kontakt forhandler, importør eller Testo Customer Service. Har du flere spørsmål kontakt din forhandler, importør eller Testo Customer Service. Du finner kontaktdata på siste side i denne manualen eller på Internet under 28

29 8.2. Tilleggsutstyr og reservedeler Beskrivelse Art. Nr. Veggbrakkett (sort) med lås Mini USB kabel for å kople testo 175 til en PC SD kort for å lese ut data fra logger Batterier (alkaliske AAA-størrelse) for bruk ned til -10 C Batterier (Energizer L92 AAA-størrelse) for bruk ved temperaturer under -10 C CD testo ComSoft 5 Basic (dersom gratis nedlasting fra nettet ikke er ønskelig) CD testo ComSoft Professional CD testo ComSoft CFR ISO kalibreringssertifikat for fuktighet kalibreringspunkter 11,3 %RF; 50,0 %RF; 75,3 %RF ved 25 C/+77 F; per kanal/instrument ISO kalibreringssertifikat for temperatur, kalibreringspunkter -18 C, 0 C, +40 C; per kanal/instrument For ytterligere tilleggsutstyr eller reservedeler, se produktkataloger, brosjyrer eller se vår website:

30 30

31

32 Importør: Max Sievert A/S Hausmannsgt Oslo Tel fax e-post: Hjemmeside: Forhandler: testo AG Postfach 11 40, Lenzkirch Testo-Straße 1, Lenzkirch Telefon: ( ) Fax: ( ) Internet: en 03-NO-1

testo 174 Dataloggere

testo 174 Dataloggere testo 174 Dataloggere Brukermanual - no Gratis programvare kan etter registrering lastes ned fra www.testo.no 2 Pos: 1 /TD/Überschriften/1. Inhalt @ 0\mod_1177587817070_79.doc @ 1243 @ 1 1 Innhold 1 Innhold...

Detaljer

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning

testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning testo 610 Måler fuktighet og temperatur Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 610 Kort brukerveiledning testo 610 À Beskyttelseshylster Á Fuktighet/temperaturføler  Display à Kontrolltaster

Detaljer

Vi måler det. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier. Dataloggesystemet testo Saveris 2.

Vi måler det. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier. Dataloggesystemet testo Saveris 2. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier Dataloggesystemet Saveris 2 www..no Temperatur og fuktighetsovervåking på en ny måte. Dataloggesystemet Saveris 2 gir deg full kontroll i de områdene du

Detaljer

testo 810 Måler temperatur med IR og luftføler Brukerveiledning

testo 810 Måler temperatur med IR og luftføler Brukerveiledning testo 810 Måler temperatur med IR og luftføler Brukerveiledning no 2 Kort brukerveiledning testo 810 Kort brukerveiledning testo 810 Beskyttelseshylster Infrarød føler Lufttemperaturføler Display Kontrolltaster

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Blackbox for sensitiv frakt. Vi måler det.

Blackbox for sensitiv frakt. Vi måler det. Vi måler det. Blackbox for sensitiv frakt. Data logger testo 184: Temperaturovervåking og dokumentasjon av data for transport av mat og farmasøytiske produkter. testo 184 Optimale temperaturer for sensitive

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

testo 557 Digital manifold Instruksjonsmanual NO-1

testo 557 Digital manifold Instruksjonsmanual NO-1 testo 557 Digital manifold Instruksjonsmanual NO-1 2 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Sikkerhet og miljø... 4 2.1. Om dette dokumentet... 4 2.2. Oppretthold sikkerheten... 5 2.3. Beskytt miljøet... 5 3 Spesifikasjoner...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

IC550 inneklimalogger

IC550 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av IC550 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. Brukerveiledningen tar

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1

Bruksanvisning. Emit Start Display ESD1 Bruksanvisning Emit Start Display ESD1 (c) Emit as, 18.12..2007, rev 1b Emit AS Tel: 22 91 03 00 Bank: 6011.05.80439 St. Halvards gt. 33 Fax: 22 91 03 01 WEB: www.emit.no 0192 OSLO E-mail: emit@emit.no

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer