NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)"

Transkript

1 NVIO avdeling Oslo ÅRSBERETNING NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) Perioden januar - desember 2014

2 Side 2 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 INNLEDNING I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne. Etter en litt treg start har aktiviteten i avdelingen tatt seg opp. Vi har for første gang på mange år arrangert et medlemsmøte om et hyperaktuelt tema, terroristene i ISIL, der over femti medlemmer møtte opp i auditoriet i Forsvarsmuseet. Beklageligvis har vi ikke maktet å lage medlemsblad i 2014, noe som skyldes svak økonomi i starten av beretningsåret. Det er svært kostbart å sende ut tolv sider med posten til hvert enkelt medlem, så vi må i framtiden vurdere nytten av å utgi et eget medlemsblad. Avdelingen har nå i underkant av 700 medlemmer. Vi har fått noen nye medlemmer, men må bli flinkere til nyrekruttering. Forhåpentligvis vil NVIO sentralt kunne bidra? De forskjellige aktivitetsgruppene har egen aktivitetsinformasjon, men det er imponerende hvor mye aktivitet som så vel Villmarksgruppa som Hundegruppa har iverksatt og fullført i beretningsåret. Sent på høsten fikk avdelingen en forespørsel fra treningsivrige jenter med intopserfaring om opprettelse av en Løpergruppe. Styret vedtok at gruppa skulle bli en del av marsjgruppa i første omgang. Senere har styret vedtatt å gi gruppen egen status som aktivitetsgruppe. Medlemmene i Løpergruppa har vist et imponerende engasjement og vil sikkert bli et suverent supplement til veteranaktiviteter i avdelingen. Vi ønsker dem lykke til! De fleste aktivitetsgruppene har egen facebookside/gruppe. Her får du formidlet fortløpende informasjon om aktiviteter. Avdelingens egen webside og facebookside er også svært aktive med informasjonsformidling. NVIO avdeling Oslo ønsker å takke Forsvarets Veteranavdeling, NVIO sentralt, Akershus Festnings kommandantskap, Forsvarsmuseet, Oslos byrådsleder, Veterankompaniet og Veteran møter Veteran for et ukomplisert og svært godt samarbeid i beretningsåret. Kjell Lamo INNHOLD: Innledning 2 Styrets arbeide. Veterantreff. 3 Aktiviter i styret. Websiden. 4 Facebook. Nyhetsbrev. Medlemsblad 5 Lagets økonomi. Veteranplan 6 Villmarksgruppa 7 Hundegruppa 8 Kameratstøtte. Motrorgruppa. Jakt og skytegruppe 9 DET FINNES BARE EN HEMMELIGHET BAK ENHVER SUKSESS - HARDT ARBEID Benjamin Franklin Marsjgruppe m/løpegruppe 10 Møter/markeringer/eiendeler 11 Styrets sammensetning/signatur 12

3 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 3 STYRETS ARBEIDE Styret har bestått av 10 personer det meste av beretningsperioden. Styret fikk ytterligere en tilgang på senhøstes da ny kontaktperson for Motorgruppa ble utpekt. Styret har fått mulighet til å ha et lite kontorlokale i bygning 60 på Akershus festning (NVIO) der vi også har tilgang til et lite møtelokale. Dette sparer lokalforeningen for utgifter til leie av lokaler. Styret har hatt 9 møter i beretningsåret. Sekretær flyttet til ny jobbsituasjon i utlandet i løpet av beretningsperioden uten at ny sekretær er blitt utpekt. Styret har fått egen, lukket facebookside for utveksling av informasjon i beretningsåret (veteranoslo). Styret har hatt begrensede muligheter til å gjennomføre aktiviteter for medlemmene pågrunn av svak økonomi i starten av beretningsåret. Vi har fortsatt lagret en del materiell over MP-stasjonen på festningen. Dette vil etter hvert bli tømt. Avdelingen har også i beretningsåret hatt ansvar for en minnestund på Vestre Gravlund for falne under 2. Verdenskrig der et flertall ambassadører og militærattacher møter. Ansvarlig i styret har vært Stig Erling Brodal. Styret har deltatt under forsvarets minnedag for de som har gått bort under tjenesten på Akershus festning. Kaare Granå er innvalgt som vara i NVIOs forbundsstyre. VETERANTREFF Lokalforeningen har ikke egne veterantreff med gratis pizza i Oslo, men deltar på Forsvarets veteranavdelings arrangementer på Peppes Pizza i stortingsgata, der alle veteraner inviteres, om de er medlemmer i en veteranforening eller ikke. Av og til med et tema som innledning. Bl.a har leder for vår Villmarksgruppe, Kaare Granå, innledet om sin tur langs grensesømmen fra Halden til treriksrøysa. Veterantreffene arrangeres siste torsdag i måneden. Det er generell stor oppslutning om disse treffene der veteraner fra forskjellige intopsoppdrag møter hverandre for en hyggelig prat over et par pizzabiter og en øl eller en cola.

4 Side 4 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 AKTIVITETER I løpet av beretningsåret publiserte Veteranavdelingen en ny webside der intopsveteraner kan legge inn sine egne erfaringer. Som dere husker fra et tidligere årsmøte vedtok årsmøtet å sende inn forslag om en slik interaktiv webside til Veteraninspektøren. Vi registrerer at vi er de eneste som skriftlig kan dokumentere at vi har sendt inn et slikt forslag, men har aldri fått noen kred fra forsvaret for ideen. Tross det anbefaler vi alle veteraner å gå inn på og legge inn sine egne historier fra tjenesten. FORVENT MYE AV Laget har fått låne auditoriet i Forsvarsmuseet til diverse møter, DEG SELV, LITE noe vi er svært takknemlige for. Av en eller annen årsak er ikke AV ANDRE. DET vår epostadresse blitt brukt verken til mottak VIL SPARE DEG eller sending av epost siden Postboksen er nå renset for gammel post og en i styret vil fra årsmøtet få ansvar for vår FOR MYE epostadresse. FORARGELSE Konfucius HJEMMESIDEN: Hjemmesiden er blitt oppdatert ca hundre ganger i beretningsåret i samband med at artikler/ lenker er blitt lagt ut. De fleste av artiklene som er lagt ut er veteran og forsvarsrelaterte lenker. Noen få av artiklene er skrevet av redaktør. To av de tre subseksjonene som lokalavdelingen er tildelt på NVIOs hjemmeside er brukt til artikler som nevnt over. Den tredje subseksjonen brukes til informasjon om lokallaget. Her finnes styrets sammensetning med navn og muligheter til å nå den enkelte, kontaktdata til aktivitetsgruppene, møteinformasjon i pdf.format slik at de som vil kan henge opp plakater på sin arbeidsplass eller for at andre veteraner skal få info, nyhetsbrev (pdf) som erstatning for medlemsbladet, pluss annen relevant informasjon for medlemmene. På websiden kan vi legge ut mer langsiktig informasjon, som medlemmene kan finne fram til hvis de lurer på noe. Ansvarlig har vært Ørjan Johansen.

5 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 5 FACEBOOK Facebooksiden til NVIO avdeling Oslo er blitt oppdatert flere ganger pr uke i beretningsåret. Primært om hendelser og informasjon som kan ha interesse for veteraner, samt opplysning om hver gang hjemmesiden er oppdatert. Selv om antall personer som liker vår facebookside er nesten firedoblet på vel 1,5 år så er det for få av lokallagets medlemmer som følger vår facebookside. Facebook er det sosiale mediet hvor vi raskest og enklest kan nå ut til medlemmene med informasjon. Facebookredaktøren har dessuten hatt tett kontakt med og videreformidlet informasjon fra irske veteraner som vil ha en straffedømt en libaneser som i 1980 kaldblodig henrettet to tilfangetatte irske FN-soldater, Barrett og Smallhorne. Bl.a skrev visepresident Marit Nybakk, etter initiativ fra NVIO/Oslo, spørsmål til utenriksministeren om Norge kunne bidra til en løsning med å få morderen utlevert til Libanon. De fleste av aktivitetsgruppene har i løpet av beretningsåret fått egen facebookside/gruppe. Administrator: Ørjan Johansen NYHETSBREV Som en erstatning for at laget ikke har kunnet gi ut medlemsbladet, Veteran-Oslo, så er det sendt ut et Nyhetsbrev til medlemmene, høsten Vi planlegger å sende ut trefire nyhetsbrev i Den desidert billigste distribusjonen av Nyhetsbrevet er å sende som pdf.fil på epost. Fortsatt mangler ca 250 medlemmer epostadresse. Vi kan tilby de av medlemmene som er usikker på data innføring i bruken av e-post gjennom et par ukompliserte opplæringstimer på vårt kontor i bygning 60, Akershus festning. Ta kontakt med leder hvis du er interessert. Ansvarlig: Kjell Lamo/Ørjan Johansen MEDLEMSBLADET Pågrunn av lagets økonomiske situasjon er ikke medlemsbladet trykket i Vi har dessverre ikke blitt tildelt prosjektmidler av Veteranavdelingen. Dette rammer i første rekke de veteraner som ikke er på nett. Kostnadene ved å skrive og trykke bladet er relativt lave, mens bare porto vil koste laget mer enn kr 20000,- for to utsendelser i året. Hvis vi får penger til å lage medlemsbladet i 2015 er redaktør. Ørjan Johansen

6 Side 6 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 LAGETS ØKONOMI Økonomien i avdelingen er rimelig god ved beretningsårets slutt. Likviditeten er tilfredsstillende. Pr hadde vi kr i banken, noe som er tilfredsstillende, selv om det er en nedgang i løpet av året på kr Vi har i 2014 kvittet oss med all gammel gjeld, så vi er gjeldfrie pr Eneste eiendeler er bankinnskudd. Resultat for 2014 ble et overskudd på kr Avdelingens inntekter er stort sett refusjon av kontingenter fra NVIO sentralt, samt noe momsrefusjon. Våre utgifter er stort sett til våre aktivitetsgrupper, informasjon (post til medlemmer uten epostadresse), sosiale sammenkomster og kranser. Det vises til regnskapet for ytterligere informasjon og detaljer. Ansvarlig for regnskap: Bjørn Lauglo. NOEN MENNESKER GÅR FORAN OG LEDER. DE ANDRE KOMMER BAK OG KRITISERER. Seneca, romersk senator VETERANPLAN FOR OSLO Etter skriftlig initiativ fra NVIO avd. Oslo har kommunen invitert til møter med veteranorganisasjonene i byen. I høst har bystyret vedtatt en veteranplan der det pekes på at veteraner må ses på som en ressurs for byen. Det primære i planen er opplæring av fagfolk slik at man skal kunne gi støtte til veteraner med stressrelaterte symptomer når kommunen overtar ett år etter at veteranene er dimmitert. Et eget veteranhus i Oslo sentrum har foreløpig strandet pågrunn av krav om husleie og lokalisering. 8. mai - veterandagen - om kvelden, arrangerte byrådsleder et meget vellykket treff for veteraner i byens rådhus der også forsvarsministeren var til stede. Lagets kontaktperson ovenfor kommunen er Ørjan Johansen.

7 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 7 VILLMARKSGRUPPA 1. Intensjon: Villmarksgruppa som ble etablert som en undergruppe av NVIO, avdeling Oslo 6/ er en aktivitetsgruppe med fokus på kameratskap og friluftsliv for veteraner og deres familier. Ansvarlig: Kaare Granå. 2. Hva vi driver med: Aktivitetene som gjennomføres til alle årstider legges til skogen, på fjellet, ved/ på sjøen, først og fremst i nærområdene til Oslo men også til andre deler av landet. Aktivitetene vil kunne bestå av dags- og overnattingsturer til hytter, koier, gapahuker, gammer, telt og lignende og kan omfatte blant annet fot- og skiturer, padling, roing, rafting, fisketurer, skogsfuglleik, båling med mere. Alternativene er mange og hvor grensen kun settes av deltagerne selv. Villmarksgruppa kan nåes blant annet på face book ved å skrive inn leders navn, Kaare Granå, og der be om å få bli «medlem», eventuelt gå via Lokalforeninger - nvio.oslo.no - Aktivitetsgrupper og medlemsblad. Face book er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Villmarksgruppa har ingen faste arrangementer, men jeg som leder legger ut og inviterer til aktiviteter i henhold til det som er skrevet over. I tillegg kan medlemmene av Villmarksgruppa selv legge ut og invitere til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa. Aktivitetene på gruppa sin face bookside skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa, og ikke for eksempel til reklame og lignende. Etter hvert vil det også bli kunngjort samarbeidsavtaler med enkelte butikker som leverer aktuell utrustning til en for medlemmene gunstig pris. Så langt er det gjort avtale med butikken XXL Sport og villmark i Storgaten 2 i Oslo. Ta med gyldig medlemskort og spør der etter Tore eller Lars Tore. På vegne av NVIO, avdeling Oslo vil Villmarksgruppa forsøke å inngå en samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening, avdeling Oslo og omland, noe jeg må få komme tilbake til senere. 3. Aktiviteter i beretningsåret: 16/1 Foredraget En sommerdag langs Grensesømmen - på Veterantreffet i Oslo 12/3 Villmarksaften i Lillomarka 29/3 Fottur i Nordmarka. 18/4 Fottur i Nordmarka. 8/5 Arrangør «Norge på langs med veteraner» i området til Osloavdelingen pluss støttet SIOPS med følgebil i deres sykkelløp «På hjul med veteraner» fra Akershus festning til Bæreia 24-25/5 Padletur med overnatting i Nordmarka 29/5 Sykkeltur gjennom Nordmarka fra Harestua til Sognsvann 3-5/7 Fottur i Vassfaret 23/7 Dagstur til Toneåsen i Østmarka 23/7 Sjøfisketur til Svartskog 2-3/8 Tur til Trebåtfestivalen i Risør 17/8 Fottur i Nordmarka 27/8 Villmarkskveld i Lillomarka sammen med Hundegruppa 7/9 Fottur i Østmarka 8/9 Fisketur til Nakholmen i Oslofjorden (Geir Troøien) 13-14/9 Tur til Steilene fyr i Oslofjorden. Avlyst pga. kun to påmeldte 15/9 Fottur i Lillomarka 20/9 Trening av hunder og sosial samling på Forsvarets Hundeskole i samarbeide med Hundegruppa 21/9 Båttur med vet.båten «Tista» i Haldenvassdr. (Berit og Ulf Magnussen) 11-12/10 Kanotur med overnatting i Østmarka. Avlyst pga. elendig vær og ingen påmeldte 19/10 Fottur i Nordmarka 24/10 Informasjonsstand Villmarksgruppa/ Hundegruppa på FN- dagen for alle ansatte i Kolsås leir. 5/11 Foredraget «Grensesømmen» for NVIO, avdeling Hamar 18/11 Dagstur i Østmarka 22-23/11 Overnattingstur/ telt i Nordmarka m/ båling mm. 10/12 Juleavslutning/ sosial samling for veteraner m/ fam. ved Isdammen- i samarbeide med Hundegruppa 27/12 Romjulstur i Nordmarka

8 Side 8 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 HUNDEGRUPPA 2014 har vært et spennende år for hundegruppa, med oppstart av kameratstøttetjenesten KOMPIS. Treninger/samlinger har gått som normalt med trening på onsdager. Disse har foregått på Krigsskolen, Akershus Festning. Økern og FHSK i Hauerseter leir. Noe avlysninger på grund av sykdom og reise. Hundegruppa har deltatt på forskjellige saker i Dogs 4 all - på Lillestrøm. Vi hadde ikke egen stand men fikk 20 billetter, som ble delt ut til veteraner. Div samlinger sammen med Villmarksgruppa på Isdammen og FHSK Forsvarsmuseets vinterferie dag. Der stilte vi med søk og lydighetsshow og klappehunder til barn og voksne. En ekvipasje hadde vakthold 2 kvelder på showet Veteran forestillingen av Blodsbånd/ Knut Alveson. Der stilte vi med søk og lydighets show og klappehunder. Medaljesermoni på Oppsal sykehjem. Pga av HG sitt egasjement på Oppsal sykehjem ble det oppdaget at en Veteran fra Tysklansbrigaden ikke hadde fått sin INTOPS medalje. Det ble derfor arrangert en medaljesemoni på stedet pga veteranens helse. Veteraninspektøren og leder for dekorasjon og annerkjennelse stod for overrekkelsen. Rep fra HG besøkstjenesten var med. Medaljesermoni i Forsvarsmuseets aula. Det ble holdt en felles medaljesemoni der en beboer på Abildsø omsorgsbolig ble hedret med 2 medaljer. Etter ønske fra Veteranen stilte Leder HG opp på overrekkelsen. Pinsetreffet ble gjennomført takket være stor deltagelse og innsats fra medlemmer av HG. Dugnad på FHSK Minnelunden, rigging av Veteran leiren, gjennomføring av drift osv. Stor takk til de som stilte. Det er og delt ut 3 Hederstegn i bronse og ett i sølv i 2014 til medlemmer av HG. FN dagen var HG og Villmarks gruppa representert på Kolsås leir. HG stilte med flaggbærer til barnetoget. HG var tilstede På vestre gravlund En amerikansk veteran som er medlem i HG hoppet i fallskjerm ut over Arnheim i Nederland for å hedre veteranene som deltok i operasjonen der under 2. verdenskrig. Hoppet ble utført med HG sitt merke på armen. Kameratstøttetjenesten Kompis ble etablert og er oppe å går. Kun med en ekvipasje foreløpelig. Men det vil komme flere. Kompis er ment som et supplement til Kameratstøtteinnsatsen som gjøres i dag. Kompis består av hund og hundefører, som er spesialutdannet til å møte veteraner og deres familier for å hjelpe til med å få dagen lysere og komme igjennom de utfordringene som kan følge etter INTOPStjenesten. Kompis 01 Har i dag 3 brukere, 3 veteraner,derav en med familie.

9 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 9 KAMERATSTØTTEGRUPPA Leder av lokalavdelingens kameratstøttegruppe har deltatt på ledersamling på Bæreia i februar. Leder av gruppa er tilgjengelig på telefon hele døgnet - se telefonnummer på websiden - for veteraner som trenger noen å snakke med eller konkrete råd. Det er varierende hvor mange som ringer, i enkelte perioder kan det være helt stille, mens i andre perioder kan det være flere som ringer. De fleste ringer for å ha en annen veteran å prate med når ting føles vanskelig. Veteranene ringer naturligvis også til den felles kameratstøttefunksjonen på kameratstøtte.no. Kameratstøttegruppa er organisert som egen aktivitetsgruppe i NVIO avd. Oslo. Det har ikke meldt seg flere aktive medlemmer til tjeneste i gruppa i beretningsåret. Gruppa har i beretningsåret fått egen side på facebook, som vi håper flere medlemmer vil bruke aktivt. Kanskje noen vet om ting som skjer, eller gode tilbud, som kan være interessant for veteraner? Legg det ut på vår facebookgruppe! Er det f.eks tilbud om opphold på Bæreia så vil du finne informasjon her. Ansvarlig: Arne Melhuus. MOTORGRUPPA Gruppa har skiftet navn i løpet av beretningsåret, til Motorgruppa. Gruppas medlemmer har deltatt på kortesjer for hjemvendte veteraner med oppmøte på Gardermoen. Har hatt bra mediedekning av disse tiltakene, bl.a i Vi Menn. Velkomsten har blitt gjennomført for å vise anerkjennelse og respekt for tjenesten de har utført. Vi har deltatt på Den Store Kule Dagen, som gjennomføres av Sarkomforeningen. På arrangementet kjørte vi turer med kreftsyke barn og voksne. Flere av medlemmene i gruppa har på eget initiativ kjøpt utstyr og hjelmer. Dette for å kunne ta med veteraner på tur med MC, et populært tiltak for enkelte som ellers sitter hjemme uten å komme seg ut på egenhånd. 7. Mai var gruppa med på å hente Budstikka - Norge på langs - i Sandvika og kjørt til Vestbanen (Fredssenteret) der Veterankompaniet overtok stafettpinnen. Samme dag fulgte gruppa syklistene som skulle sykle til Bæreia ut av Oslo sentrum. Ansvarlig: Per Chr. Jacobsen. EN PERSON FRAMTRER SOM KLOK SÅ LENGE MAN SØKER KUNNSKAP. NÅR MAN TROR MAN HAR FUNNET DEN ER VEIEN TIL Å VÆRE NARR KORT. JAKT OG SKYTTERGRUPPA Det har ikke vært aktivitet i gruppen i beretningsperioden. Styret oppfordrer ildsjeler til å melde seg. Tar noen ansvar for koordineringen, så kan dette bli veldig interessant!

10 Side 10 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 MARSJGRUPPA med LØPERGRUPPA Det har vært et år med relativt liten aktivitet i marsjgruppa og i deltakelse i turmarsjer i beretningsåret. Vi var dessverre nødt til å avlyse årets FN-marsj pågrunn av liten interesse. Forhåpentligvis kan marsjen gjennomføres i Gruppa har fått egen facebookside i beretningsåret. Der vil vi informere om tilbud og arrangementer så vel innenlands som utenlands. Ansvarlig: Stig-Erling Brodal. Løpergruppa: Intensjon: Gruppa er en nyoppprettet aktivitetsgruppe innen Nvio avd Oslo som består av veteraner og deres familier, som ønsker å være fysisk aktive. Gruppa ble stiftet 7. oktober Gruppens målsetning er samhold, erfaring og styrke - gjennom fysisk aktivitet. Aktivitetene: Gruppen er åpen for veteraner eller pårørende/ støttespillere, som har lyst til å trene og eventuelt delta i løp. Vi arrangerer fellestreninger både inne og ute. I tillegg er det planer om foredrag rundt løping, fysisk og mental trening. Høsten 2014 har veteraner og pårørende løpt KK mila, Oslo maraton, Oslos bratteste, Femmilsløpet og 3-sjøersløpet med trøyer hvor det står: "Klart jeg kan, jeg er VETERAN eller TEAM VETERAN, stolt støttespiller. Det har medført til spørsmål om å danne en løpegruppe, så her er vi. NVIO Oslo Runners satser på fellestreninger på lørdagene og i tillegg legger vi ut arrangement på Facebooksiden vår. Medlemmene av gruppa kan gjerne kontakte oss med forslag om arrangement, så legger vi det ut. Vi har mange planer, så det er bare å følge med. Facebook er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Alle som liker siden vil få varsler. Alle våre aktiviteter finnes på vår Facebook-side. Den skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonene til gruppa, dvs fellestreninger, aktiviteter, turer, delta i løp mm. På denne siden er det ikke rom for å henge ut personer eller organisasjoner, innlegg med dette vil bli slettet. Man kan også finne informasjon om gruppa ved å gå via - Aktivitetsgrupper og medlemsbladet. Det vil jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med enkelte butikker, som leverer aktuelt utstyr slik at medlemmene får rabatt. NVIO Oslo Runners vil samarbeide med Villmarksgruppa og Hundegruppa rundt arrangement. Løpergruppa har vært en selvstendig del av Marsjgruppa i beretningsåret. Ansvarlig: Anne Birgitte F. Berg. Aktiviteter høsten 2014: 8/11 Løpetrening rundt Sognsvann 6/12 Innetrening på NIH 13/12 Løpetrening rundt Sognsvann med St. Lucia og lussiekatter

11 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 11 MØTER OG MARKERINGER 7. mai: Markering over falne under andre verdenskrig på Vestre Gravlund sammen med representanter fra utenlandske ambassader, med påfølgende samling i den britiske ambassadørboligen. 8. mai: Delansvar for koordinering i forkant av sykkelrittet (arr av SIOPs) På hjul med veteraner, samt stille med følgebil. Delansvar for arrangementet Norge på langs med veteraner (arr av NVIO)innenfor Osloteigen. Deltakelse på mottakelse for veteraner i Rådhuset, etter invitasjon fra byrådsleder. Forsvarsminister til stede. 24. oktober: FN-dagen med kransenedleggelse og markering ved minnelunden utenfor Forsvarsmuseet. Samling for veteranene inne på museet etter markeringen. 2. november: Deltakelse på Forsvarets minnedag for falne. 6. november: Medlemsmøte i auditoriet; Forsvarsmuseet, om ISIL, Kalifatet eller døden. Innledning ved terrorforskerforsker Truls Tønnessen, FFI. Ca 50 oppmøtte. 4. desember: Julebord på Artilleriloftet med ca 35 deltakere. Kulturinnslag ved Gro Sille. Leder for Forsvarets veteranavdeling, DET HAR ALDRI brigader Tom Gustavsen, deltok. FUNNET STED EN OVERSIKT EIENDELER - i NVIO avdeling Oslo Villmarksgruppa har følgende utrustning til utlån, primært i forbindelse med turer arrangert av gruppa, i spesielle tilfeller også ved andre anledninger: Magnussen hjelpekjelke med drag og sele, issag, sondestang, teltlampe/ batteri, lavvo «Varanger» yttertelt m/ stang, teltbunn, tørkestativ, vedovn og innertelt, tre makrellharper, to liggeunderlag, to ryggsekker (en dagstur 30 ltr. og en for lengre turer 70 ltr.), to thermoser, en slirekniv, en filetkniv, fiskestenger m/ sneller, 3- mannstelt/vinter/ sommer, sluker for sjø og ferskvann, fiskesener, dupper og hempevirvler, plastpresenning, to regnponchoer, to klepper, en øks, ABU-røk, en isbor, to par fotposer og to isfiskepilker. Motorgruppa har en stk motorsykkel; Suzuki MC 350. Hundegruppa har følgende utstyr: 1 stk lagstelt med ovn. 20 stk hundedekken med logo. 20 stk halsbånd med logo. 40 stk hundeførervester med logo. 6 stk radio med ladere. 1 stk roll-up med logo. BRA KRIG OG EN DÅRLIG FRED Benjamin Franklin Utlånt til Veterankompaniet; tre stk flagg og en pidestall til å montere disse på.

12 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 12 Oslo 3. mars 2015 styret Kjell Lamo/s Per Chr Jacobsen/s Bjørn Lauglo/s leder nestleder kasserer Ørjan H. Johansen/s Gjertrud Endestad/s Kjell E. Kalbakk/s webredaktør styremedlem styremedlem Kaare Granå/s Arne Melhuus/s Tom Solberg/s varamedlem varamedlem varamedlem INGEN VEI ER FOR LANG HVIS DU GÅR DEN SAMMEN MED GODE KAMERATER. Japansk ordtak Stig-Erling Brodal/s varamedlem Geir Troøien/s sekretær NVIO avdeling Oslo Bygning 60. Akershus Festning Postboks Oslo tlf, leder: Epost: Web: Facebook: Gå inn via websiden, klikk LIKER! Telefonnummer og kontaktinformasjon til styrets medlemmer og de enkelte aktivitetsgruppene finner du på vår webside. You should never, never be a bystander - overlevende fra Auschwitz Følg oss på facebook!

NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) NVIO avdeling Oslo ÅRSBERETNING 2015 NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) Perioden: januar - desember 2015 Side 2 NVIO avdeling Oslo

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne.

I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne. INNLEDNING VED LEDER I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne. Avdelingen har ved årsslutt 690 medlemmer. Styret har fokus på rekruttering og er fortsatt på

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016

Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Amazonklubben i Midt-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016 Innhold: Styrets sammensetning og arbeid Økonomi Lokalavdelingen på nett Aktiviteter Midt-Norsk treff 2016 Sluttord Styrets sammensetning: Årsmøtet for

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars 2017 Møtereferat VELKOMMEN PROGRAM LEDER Johnny Kalberg KASSERER Heidi Gretteberg NESTLEDER Kåre Enerhaugen TERRENGGRUPPELEDER Pål Borge Nøklegård LANDEVEIGRUPPELEDER

Detaljer

OP-POSTEN NR. 3 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 3 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 3 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2010 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

1 NTMF INFO for 2015

1 NTMF INFO for 2015 1 NTMF INFO for 2015 2 FORMANN NESTFORMANN SEKRETÆR KASSERER MC-OPPMANN STYREMEDLEM STYRE 2015 Roar Røssing Holandsveien 17 7620 Skogn Steinar Røstad Hanskemakergata 7 Terje Arnevik BÅLHAUGVN. 38 7670

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND The Norwegian Federation of Military Veteran Associations FORBUNDETS HØYE BESKYTTER: H. M. KONG HARALD V Forsvarets Seniorforbund Akershus Festning, 14. mars

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Bamble brannstasjon Dato/tid: Man 13.06.2016 Forfall: Kristin og Heidi Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat Ferdigstilling av henger; Bildene har kommet på hengeren. Hengeren

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Miljøagentene i Oslo var godt representert på klimamarsjen i november. Foto: Knut Neerland. Aktiviteter i Oslo Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsmelding Oslo BDSM 2013

Årsmelding Oslo BDSM 2013 Årsmelding Oslo BDSM 2013 Styrets sammensetning etter årsmøte 13.02.2013: Leder: André (10/11) Nestleder: Kai (11/11) Kasserer / Kartoteksfører: Anita (9/11) Sekretær: Geir (8/11) Styremedlem: Tom André

Detaljer

Veiledning for. nettansvarlig

Veiledning for. nettansvarlig Veiledning for nettansvarlig CP-skolen 2017 Innhold Valg av nettansvarlig... 2 Nettansvarligs oppgaver... 2 Fylkesavdelingens nettside... 3 Fylkesavdelingens Facebook-side... 4 1 Veiledning for nettansvarlig

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen)

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Det innkalles herved til ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets beretning 2010 4. Beslutningssaker

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012.

ÅRSMELDING Bakgrunn. Interimstyret. Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011 til mars 2012. Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no ÅRSMELDING 2011 Denne årsmeldingen for lokallaget SLF Lillestrøm og omegn gjelder for årsmøteåret mai 2011

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00

Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00 Medlemsmøte 7/12/2017 kl:19:00 Hei alle sammen! Torsdag 7.desember 2017 kl 19.00 inviteres det til medlemsmøte på FORSTMANN. Vi i styret ønsker innpill fra dere medlemmer om hva som skal være våre satsninger

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer