NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)"

Transkript

1 NVIO avdeling Oslo ÅRSBERETNING NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) Perioden januar - desember 2014

2 Side 2 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 INNLEDNING I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne. Etter en litt treg start har aktiviteten i avdelingen tatt seg opp. Vi har for første gang på mange år arrangert et medlemsmøte om et hyperaktuelt tema, terroristene i ISIL, der over femti medlemmer møtte opp i auditoriet i Forsvarsmuseet. Beklageligvis har vi ikke maktet å lage medlemsblad i 2014, noe som skyldes svak økonomi i starten av beretningsåret. Det er svært kostbart å sende ut tolv sider med posten til hvert enkelt medlem, så vi må i framtiden vurdere nytten av å utgi et eget medlemsblad. Avdelingen har nå i underkant av 700 medlemmer. Vi har fått noen nye medlemmer, men må bli flinkere til nyrekruttering. Forhåpentligvis vil NVIO sentralt kunne bidra? De forskjellige aktivitetsgruppene har egen aktivitetsinformasjon, men det er imponerende hvor mye aktivitet som så vel Villmarksgruppa som Hundegruppa har iverksatt og fullført i beretningsåret. Sent på høsten fikk avdelingen en forespørsel fra treningsivrige jenter med intopserfaring om opprettelse av en Løpergruppe. Styret vedtok at gruppa skulle bli en del av marsjgruppa i første omgang. Senere har styret vedtatt å gi gruppen egen status som aktivitetsgruppe. Medlemmene i Løpergruppa har vist et imponerende engasjement og vil sikkert bli et suverent supplement til veteranaktiviteter i avdelingen. Vi ønsker dem lykke til! De fleste aktivitetsgruppene har egen facebookside/gruppe. Her får du formidlet fortløpende informasjon om aktiviteter. Avdelingens egen webside og facebookside er også svært aktive med informasjonsformidling. NVIO avdeling Oslo ønsker å takke Forsvarets Veteranavdeling, NVIO sentralt, Akershus Festnings kommandantskap, Forsvarsmuseet, Oslos byrådsleder, Veterankompaniet og Veteran møter Veteran for et ukomplisert og svært godt samarbeid i beretningsåret. Kjell Lamo INNHOLD: Innledning 2 Styrets arbeide. Veterantreff. 3 Aktiviter i styret. Websiden. 4 Facebook. Nyhetsbrev. Medlemsblad 5 Lagets økonomi. Veteranplan 6 Villmarksgruppa 7 Hundegruppa 8 Kameratstøtte. Motrorgruppa. Jakt og skytegruppe 9 DET FINNES BARE EN HEMMELIGHET BAK ENHVER SUKSESS - HARDT ARBEID Benjamin Franklin Marsjgruppe m/løpegruppe 10 Møter/markeringer/eiendeler 11 Styrets sammensetning/signatur 12

3 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 3 STYRETS ARBEIDE Styret har bestått av 10 personer det meste av beretningsperioden. Styret fikk ytterligere en tilgang på senhøstes da ny kontaktperson for Motorgruppa ble utpekt. Styret har fått mulighet til å ha et lite kontorlokale i bygning 60 på Akershus festning (NVIO) der vi også har tilgang til et lite møtelokale. Dette sparer lokalforeningen for utgifter til leie av lokaler. Styret har hatt 9 møter i beretningsåret. Sekretær flyttet til ny jobbsituasjon i utlandet i løpet av beretningsperioden uten at ny sekretær er blitt utpekt. Styret har fått egen, lukket facebookside for utveksling av informasjon i beretningsåret (veteranoslo). Styret har hatt begrensede muligheter til å gjennomføre aktiviteter for medlemmene pågrunn av svak økonomi i starten av beretningsåret. Vi har fortsatt lagret en del materiell over MP-stasjonen på festningen. Dette vil etter hvert bli tømt. Avdelingen har også i beretningsåret hatt ansvar for en minnestund på Vestre Gravlund for falne under 2. Verdenskrig der et flertall ambassadører og militærattacher møter. Ansvarlig i styret har vært Stig Erling Brodal. Styret har deltatt under forsvarets minnedag for de som har gått bort under tjenesten på Akershus festning. Kaare Granå er innvalgt som vara i NVIOs forbundsstyre. VETERANTREFF Lokalforeningen har ikke egne veterantreff med gratis pizza i Oslo, men deltar på Forsvarets veteranavdelings arrangementer på Peppes Pizza i stortingsgata, der alle veteraner inviteres, om de er medlemmer i en veteranforening eller ikke. Av og til med et tema som innledning. Bl.a har leder for vår Villmarksgruppe, Kaare Granå, innledet om sin tur langs grensesømmen fra Halden til treriksrøysa. Veterantreffene arrangeres siste torsdag i måneden. Det er generell stor oppslutning om disse treffene der veteraner fra forskjellige intopsoppdrag møter hverandre for en hyggelig prat over et par pizzabiter og en øl eller en cola.

4 Side 4 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 AKTIVITETER I løpet av beretningsåret publiserte Veteranavdelingen en ny webside der intopsveteraner kan legge inn sine egne erfaringer. Som dere husker fra et tidligere årsmøte vedtok årsmøtet å sende inn forslag om en slik interaktiv webside til Veteraninspektøren. Vi registrerer at vi er de eneste som skriftlig kan dokumentere at vi har sendt inn et slikt forslag, men har aldri fått noen kred fra forsvaret for ideen. Tross det anbefaler vi alle veteraner å gå inn på og legge inn sine egne historier fra tjenesten. FORVENT MYE AV Laget har fått låne auditoriet i Forsvarsmuseet til diverse møter, DEG SELV, LITE noe vi er svært takknemlige for. Av en eller annen årsak er ikke AV ANDRE. DET vår epostadresse blitt brukt verken til mottak VIL SPARE DEG eller sending av epost siden Postboksen er nå renset for gammel post og en i styret vil fra årsmøtet få ansvar for vår FOR MYE epostadresse. FORARGELSE Konfucius HJEMMESIDEN: Hjemmesiden er blitt oppdatert ca hundre ganger i beretningsåret i samband med at artikler/ lenker er blitt lagt ut. De fleste av artiklene som er lagt ut er veteran og forsvarsrelaterte lenker. Noen få av artiklene er skrevet av redaktør. To av de tre subseksjonene som lokalavdelingen er tildelt på NVIOs hjemmeside er brukt til artikler som nevnt over. Den tredje subseksjonen brukes til informasjon om lokallaget. Her finnes styrets sammensetning med navn og muligheter til å nå den enkelte, kontaktdata til aktivitetsgruppene, møteinformasjon i pdf.format slik at de som vil kan henge opp plakater på sin arbeidsplass eller for at andre veteraner skal få info, nyhetsbrev (pdf) som erstatning for medlemsbladet, pluss annen relevant informasjon for medlemmene. På websiden kan vi legge ut mer langsiktig informasjon, som medlemmene kan finne fram til hvis de lurer på noe. Ansvarlig har vært Ørjan Johansen.

5 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 5 FACEBOOK Facebooksiden til NVIO avdeling Oslo er blitt oppdatert flere ganger pr uke i beretningsåret. Primært om hendelser og informasjon som kan ha interesse for veteraner, samt opplysning om hver gang hjemmesiden er oppdatert. Selv om antall personer som liker vår facebookside er nesten firedoblet på vel 1,5 år så er det for få av lokallagets medlemmer som følger vår facebookside. Facebook er det sosiale mediet hvor vi raskest og enklest kan nå ut til medlemmene med informasjon. Facebookredaktøren har dessuten hatt tett kontakt med og videreformidlet informasjon fra irske veteraner som vil ha en straffedømt en libaneser som i 1980 kaldblodig henrettet to tilfangetatte irske FN-soldater, Barrett og Smallhorne. Bl.a skrev visepresident Marit Nybakk, etter initiativ fra NVIO/Oslo, spørsmål til utenriksministeren om Norge kunne bidra til en løsning med å få morderen utlevert til Libanon. De fleste av aktivitetsgruppene har i løpet av beretningsåret fått egen facebookside/gruppe. Administrator: Ørjan Johansen NYHETSBREV Som en erstatning for at laget ikke har kunnet gi ut medlemsbladet, Veteran-Oslo, så er det sendt ut et Nyhetsbrev til medlemmene, høsten Vi planlegger å sende ut trefire nyhetsbrev i Den desidert billigste distribusjonen av Nyhetsbrevet er å sende som pdf.fil på epost. Fortsatt mangler ca 250 medlemmer epostadresse. Vi kan tilby de av medlemmene som er usikker på data innføring i bruken av e-post gjennom et par ukompliserte opplæringstimer på vårt kontor i bygning 60, Akershus festning. Ta kontakt med leder hvis du er interessert. Ansvarlig: Kjell Lamo/Ørjan Johansen MEDLEMSBLADET Pågrunn av lagets økonomiske situasjon er ikke medlemsbladet trykket i Vi har dessverre ikke blitt tildelt prosjektmidler av Veteranavdelingen. Dette rammer i første rekke de veteraner som ikke er på nett. Kostnadene ved å skrive og trykke bladet er relativt lave, mens bare porto vil koste laget mer enn kr 20000,- for to utsendelser i året. Hvis vi får penger til å lage medlemsbladet i 2015 er redaktør. Ørjan Johansen

6 Side 6 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 LAGETS ØKONOMI Økonomien i avdelingen er rimelig god ved beretningsårets slutt. Likviditeten er tilfredsstillende. Pr hadde vi kr i banken, noe som er tilfredsstillende, selv om det er en nedgang i løpet av året på kr Vi har i 2014 kvittet oss med all gammel gjeld, så vi er gjeldfrie pr Eneste eiendeler er bankinnskudd. Resultat for 2014 ble et overskudd på kr Avdelingens inntekter er stort sett refusjon av kontingenter fra NVIO sentralt, samt noe momsrefusjon. Våre utgifter er stort sett til våre aktivitetsgrupper, informasjon (post til medlemmer uten epostadresse), sosiale sammenkomster og kranser. Det vises til regnskapet for ytterligere informasjon og detaljer. Ansvarlig for regnskap: Bjørn Lauglo. NOEN MENNESKER GÅR FORAN OG LEDER. DE ANDRE KOMMER BAK OG KRITISERER. Seneca, romersk senator VETERANPLAN FOR OSLO Etter skriftlig initiativ fra NVIO avd. Oslo har kommunen invitert til møter med veteranorganisasjonene i byen. I høst har bystyret vedtatt en veteranplan der det pekes på at veteraner må ses på som en ressurs for byen. Det primære i planen er opplæring av fagfolk slik at man skal kunne gi støtte til veteraner med stressrelaterte symptomer når kommunen overtar ett år etter at veteranene er dimmitert. Et eget veteranhus i Oslo sentrum har foreløpig strandet pågrunn av krav om husleie og lokalisering. 8. mai - veterandagen - om kvelden, arrangerte byrådsleder et meget vellykket treff for veteraner i byens rådhus der også forsvarsministeren var til stede. Lagets kontaktperson ovenfor kommunen er Ørjan Johansen.

7 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 7 VILLMARKSGRUPPA 1. Intensjon: Villmarksgruppa som ble etablert som en undergruppe av NVIO, avdeling Oslo 6/ er en aktivitetsgruppe med fokus på kameratskap og friluftsliv for veteraner og deres familier. Ansvarlig: Kaare Granå. 2. Hva vi driver med: Aktivitetene som gjennomføres til alle årstider legges til skogen, på fjellet, ved/ på sjøen, først og fremst i nærområdene til Oslo men også til andre deler av landet. Aktivitetene vil kunne bestå av dags- og overnattingsturer til hytter, koier, gapahuker, gammer, telt og lignende og kan omfatte blant annet fot- og skiturer, padling, roing, rafting, fisketurer, skogsfuglleik, båling med mere. Alternativene er mange og hvor grensen kun settes av deltagerne selv. Villmarksgruppa kan nåes blant annet på face book ved å skrive inn leders navn, Kaare Granå, og der be om å få bli «medlem», eventuelt gå via Lokalforeninger - nvio.oslo.no - Aktivitetsgrupper og medlemsblad. Face book er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Villmarksgruppa har ingen faste arrangementer, men jeg som leder legger ut og inviterer til aktiviteter i henhold til det som er skrevet over. I tillegg kan medlemmene av Villmarksgruppa selv legge ut og invitere til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa. Aktivitetene på gruppa sin face bookside skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa, og ikke for eksempel til reklame og lignende. Etter hvert vil det også bli kunngjort samarbeidsavtaler med enkelte butikker som leverer aktuell utrustning til en for medlemmene gunstig pris. Så langt er det gjort avtale med butikken XXL Sport og villmark i Storgaten 2 i Oslo. Ta med gyldig medlemskort og spør der etter Tore eller Lars Tore. På vegne av NVIO, avdeling Oslo vil Villmarksgruppa forsøke å inngå en samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening, avdeling Oslo og omland, noe jeg må få komme tilbake til senere. 3. Aktiviteter i beretningsåret: 16/1 Foredraget En sommerdag langs Grensesømmen - på Veterantreffet i Oslo 12/3 Villmarksaften i Lillomarka 29/3 Fottur i Nordmarka. 18/4 Fottur i Nordmarka. 8/5 Arrangør «Norge på langs med veteraner» i området til Osloavdelingen pluss støttet SIOPS med følgebil i deres sykkelløp «På hjul med veteraner» fra Akershus festning til Bæreia 24-25/5 Padletur med overnatting i Nordmarka 29/5 Sykkeltur gjennom Nordmarka fra Harestua til Sognsvann 3-5/7 Fottur i Vassfaret 23/7 Dagstur til Toneåsen i Østmarka 23/7 Sjøfisketur til Svartskog 2-3/8 Tur til Trebåtfestivalen i Risør 17/8 Fottur i Nordmarka 27/8 Villmarkskveld i Lillomarka sammen med Hundegruppa 7/9 Fottur i Østmarka 8/9 Fisketur til Nakholmen i Oslofjorden (Geir Troøien) 13-14/9 Tur til Steilene fyr i Oslofjorden. Avlyst pga. kun to påmeldte 15/9 Fottur i Lillomarka 20/9 Trening av hunder og sosial samling på Forsvarets Hundeskole i samarbeide med Hundegruppa 21/9 Båttur med vet.båten «Tista» i Haldenvassdr. (Berit og Ulf Magnussen) 11-12/10 Kanotur med overnatting i Østmarka. Avlyst pga. elendig vær og ingen påmeldte 19/10 Fottur i Nordmarka 24/10 Informasjonsstand Villmarksgruppa/ Hundegruppa på FN- dagen for alle ansatte i Kolsås leir. 5/11 Foredraget «Grensesømmen» for NVIO, avdeling Hamar 18/11 Dagstur i Østmarka 22-23/11 Overnattingstur/ telt i Nordmarka m/ båling mm. 10/12 Juleavslutning/ sosial samling for veteraner m/ fam. ved Isdammen- i samarbeide med Hundegruppa 27/12 Romjulstur i Nordmarka

8 Side 8 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 HUNDEGRUPPA 2014 har vært et spennende år for hundegruppa, med oppstart av kameratstøttetjenesten KOMPIS. Treninger/samlinger har gått som normalt med trening på onsdager. Disse har foregått på Krigsskolen, Akershus Festning. Økern og FHSK i Hauerseter leir. Noe avlysninger på grund av sykdom og reise. Hundegruppa har deltatt på forskjellige saker i Dogs 4 all - på Lillestrøm. Vi hadde ikke egen stand men fikk 20 billetter, som ble delt ut til veteraner. Div samlinger sammen med Villmarksgruppa på Isdammen og FHSK Forsvarsmuseets vinterferie dag. Der stilte vi med søk og lydighetsshow og klappehunder til barn og voksne. En ekvipasje hadde vakthold 2 kvelder på showet Veteran forestillingen av Blodsbånd/ Knut Alveson. Der stilte vi med søk og lydighets show og klappehunder. Medaljesermoni på Oppsal sykehjem. Pga av HG sitt egasjement på Oppsal sykehjem ble det oppdaget at en Veteran fra Tysklansbrigaden ikke hadde fått sin INTOPS medalje. Det ble derfor arrangert en medaljesemoni på stedet pga veteranens helse. Veteraninspektøren og leder for dekorasjon og annerkjennelse stod for overrekkelsen. Rep fra HG besøkstjenesten var med. Medaljesermoni i Forsvarsmuseets aula. Det ble holdt en felles medaljesemoni der en beboer på Abildsø omsorgsbolig ble hedret med 2 medaljer. Etter ønske fra Veteranen stilte Leder HG opp på overrekkelsen. Pinsetreffet ble gjennomført takket være stor deltagelse og innsats fra medlemmer av HG. Dugnad på FHSK Minnelunden, rigging av Veteran leiren, gjennomføring av drift osv. Stor takk til de som stilte. Det er og delt ut 3 Hederstegn i bronse og ett i sølv i 2014 til medlemmer av HG. FN dagen var HG og Villmarks gruppa representert på Kolsås leir. HG stilte med flaggbærer til barnetoget. HG var tilstede På vestre gravlund En amerikansk veteran som er medlem i HG hoppet i fallskjerm ut over Arnheim i Nederland for å hedre veteranene som deltok i operasjonen der under 2. verdenskrig. Hoppet ble utført med HG sitt merke på armen. Kameratstøttetjenesten Kompis ble etablert og er oppe å går. Kun med en ekvipasje foreløpelig. Men det vil komme flere. Kompis er ment som et supplement til Kameratstøtteinnsatsen som gjøres i dag. Kompis består av hund og hundefører, som er spesialutdannet til å møte veteraner og deres familier for å hjelpe til med å få dagen lysere og komme igjennom de utfordringene som kan følge etter INTOPStjenesten. Kompis 01 Har i dag 3 brukere, 3 veteraner,derav en med familie.

9 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 9 KAMERATSTØTTEGRUPPA Leder av lokalavdelingens kameratstøttegruppe har deltatt på ledersamling på Bæreia i februar. Leder av gruppa er tilgjengelig på telefon hele døgnet - se telefonnummer på websiden - for veteraner som trenger noen å snakke med eller konkrete råd. Det er varierende hvor mange som ringer, i enkelte perioder kan det være helt stille, mens i andre perioder kan det være flere som ringer. De fleste ringer for å ha en annen veteran å prate med når ting føles vanskelig. Veteranene ringer naturligvis også til den felles kameratstøttefunksjonen på kameratstøtte.no. Kameratstøttegruppa er organisert som egen aktivitetsgruppe i NVIO avd. Oslo. Det har ikke meldt seg flere aktive medlemmer til tjeneste i gruppa i beretningsåret. Gruppa har i beretningsåret fått egen side på facebook, som vi håper flere medlemmer vil bruke aktivt. Kanskje noen vet om ting som skjer, eller gode tilbud, som kan være interessant for veteraner? Legg det ut på vår facebookgruppe! Er det f.eks tilbud om opphold på Bæreia så vil du finne informasjon her. Ansvarlig: Arne Melhuus. MOTORGRUPPA Gruppa har skiftet navn i løpet av beretningsåret, til Motorgruppa. Gruppas medlemmer har deltatt på kortesjer for hjemvendte veteraner med oppmøte på Gardermoen. Har hatt bra mediedekning av disse tiltakene, bl.a i Vi Menn. Velkomsten har blitt gjennomført for å vise anerkjennelse og respekt for tjenesten de har utført. Vi har deltatt på Den Store Kule Dagen, som gjennomføres av Sarkomforeningen. På arrangementet kjørte vi turer med kreftsyke barn og voksne. Flere av medlemmene i gruppa har på eget initiativ kjøpt utstyr og hjelmer. Dette for å kunne ta med veteraner på tur med MC, et populært tiltak for enkelte som ellers sitter hjemme uten å komme seg ut på egenhånd. 7. Mai var gruppa med på å hente Budstikka - Norge på langs - i Sandvika og kjørt til Vestbanen (Fredssenteret) der Veterankompaniet overtok stafettpinnen. Samme dag fulgte gruppa syklistene som skulle sykle til Bæreia ut av Oslo sentrum. Ansvarlig: Per Chr. Jacobsen. EN PERSON FRAMTRER SOM KLOK SÅ LENGE MAN SØKER KUNNSKAP. NÅR MAN TROR MAN HAR FUNNET DEN ER VEIEN TIL Å VÆRE NARR KORT. JAKT OG SKYTTERGRUPPA Det har ikke vært aktivitet i gruppen i beretningsperioden. Styret oppfordrer ildsjeler til å melde seg. Tar noen ansvar for koordineringen, så kan dette bli veldig interessant!

10 Side 10 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 MARSJGRUPPA med LØPERGRUPPA Det har vært et år med relativt liten aktivitet i marsjgruppa og i deltakelse i turmarsjer i beretningsåret. Vi var dessverre nødt til å avlyse årets FN-marsj pågrunn av liten interesse. Forhåpentligvis kan marsjen gjennomføres i Gruppa har fått egen facebookside i beretningsåret. Der vil vi informere om tilbud og arrangementer så vel innenlands som utenlands. Ansvarlig: Stig-Erling Brodal. Løpergruppa: Intensjon: Gruppa er en nyoppprettet aktivitetsgruppe innen Nvio avd Oslo som består av veteraner og deres familier, som ønsker å være fysisk aktive. Gruppa ble stiftet 7. oktober Gruppens målsetning er samhold, erfaring og styrke - gjennom fysisk aktivitet. Aktivitetene: Gruppen er åpen for veteraner eller pårørende/ støttespillere, som har lyst til å trene og eventuelt delta i løp. Vi arrangerer fellestreninger både inne og ute. I tillegg er det planer om foredrag rundt løping, fysisk og mental trening. Høsten 2014 har veteraner og pårørende løpt KK mila, Oslo maraton, Oslos bratteste, Femmilsløpet og 3-sjøersløpet med trøyer hvor det står: "Klart jeg kan, jeg er VETERAN eller TEAM VETERAN, stolt støttespiller. Det har medført til spørsmål om å danne en løpegruppe, så her er vi. NVIO Oslo Runners satser på fellestreninger på lørdagene og i tillegg legger vi ut arrangement på Facebooksiden vår. Medlemmene av gruppa kan gjerne kontakte oss med forslag om arrangement, så legger vi det ut. Vi har mange planer, så det er bare å følge med. Facebook er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Alle som liker siden vil få varsler. Alle våre aktiviteter finnes på vår Facebook-side. Den skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonene til gruppa, dvs fellestreninger, aktiviteter, turer, delta i løp mm. På denne siden er det ikke rom for å henge ut personer eller organisasjoner, innlegg med dette vil bli slettet. Man kan også finne informasjon om gruppa ved å gå via - Aktivitetsgrupper og medlemsbladet. Det vil jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med enkelte butikker, som leverer aktuelt utstyr slik at medlemmene får rabatt. NVIO Oslo Runners vil samarbeide med Villmarksgruppa og Hundegruppa rundt arrangement. Løpergruppa har vært en selvstendig del av Marsjgruppa i beretningsåret. Ansvarlig: Anne Birgitte F. Berg. Aktiviteter høsten 2014: 8/11 Løpetrening rundt Sognsvann 6/12 Innetrening på NIH 13/12 Løpetrening rundt Sognsvann med St. Lucia og lussiekatter

11 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 11 MØTER OG MARKERINGER 7. mai: Markering over falne under andre verdenskrig på Vestre Gravlund sammen med representanter fra utenlandske ambassader, med påfølgende samling i den britiske ambassadørboligen. 8. mai: Delansvar for koordinering i forkant av sykkelrittet (arr av SIOPs) På hjul med veteraner, samt stille med følgebil. Delansvar for arrangementet Norge på langs med veteraner (arr av NVIO)innenfor Osloteigen. Deltakelse på mottakelse for veteraner i Rådhuset, etter invitasjon fra byrådsleder. Forsvarsminister til stede. 24. oktober: FN-dagen med kransenedleggelse og markering ved minnelunden utenfor Forsvarsmuseet. Samling for veteranene inne på museet etter markeringen. 2. november: Deltakelse på Forsvarets minnedag for falne. 6. november: Medlemsmøte i auditoriet; Forsvarsmuseet, om ISIL, Kalifatet eller døden. Innledning ved terrorforskerforsker Truls Tønnessen, FFI. Ca 50 oppmøtte. 4. desember: Julebord på Artilleriloftet med ca 35 deltakere. Kulturinnslag ved Gro Sille. Leder for Forsvarets veteranavdeling, DET HAR ALDRI brigader Tom Gustavsen, deltok. FUNNET STED EN OVERSIKT EIENDELER - i NVIO avdeling Oslo Villmarksgruppa har følgende utrustning til utlån, primært i forbindelse med turer arrangert av gruppa, i spesielle tilfeller også ved andre anledninger: Magnussen hjelpekjelke med drag og sele, issag, sondestang, teltlampe/ batteri, lavvo «Varanger» yttertelt m/ stang, teltbunn, tørkestativ, vedovn og innertelt, tre makrellharper, to liggeunderlag, to ryggsekker (en dagstur 30 ltr. og en for lengre turer 70 ltr.), to thermoser, en slirekniv, en filetkniv, fiskestenger m/ sneller, 3- mannstelt/vinter/ sommer, sluker for sjø og ferskvann, fiskesener, dupper og hempevirvler, plastpresenning, to regnponchoer, to klepper, en øks, ABU-røk, en isbor, to par fotposer og to isfiskepilker. Motorgruppa har en stk motorsykkel; Suzuki MC 350. Hundegruppa har følgende utstyr: 1 stk lagstelt med ovn. 20 stk hundedekken med logo. 20 stk halsbånd med logo. 40 stk hundeførervester med logo. 6 stk radio med ladere. 1 stk roll-up med logo. BRA KRIG OG EN DÅRLIG FRED Benjamin Franklin Utlånt til Veterankompaniet; tre stk flagg og en pidestall til å montere disse på.

12 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 12 Oslo 3. mars 2015 styret Kjell Lamo/s Per Chr Jacobsen/s Bjørn Lauglo/s leder nestleder kasserer Ørjan H. Johansen/s Gjertrud Endestad/s Kjell E. Kalbakk/s webredaktør styremedlem styremedlem Kaare Granå/s Arne Melhuus/s Tom Solberg/s varamedlem varamedlem varamedlem INGEN VEI ER FOR LANG HVIS DU GÅR DEN SAMMEN MED GODE KAMERATER. Japansk ordtak Stig-Erling Brodal/s varamedlem Geir Troøien/s sekretær NVIO avdeling Oslo Bygning 60. Akershus Festning Postboks Oslo tlf, leder: Epost: Web: Facebook: Gå inn via websiden, klikk LIKER! Telefonnummer og kontaktinformasjon til styrets medlemmer og de enkelte aktivitetsgruppene finner du på vår webside. You should never, never be a bystander - overlevende fra Auschwitz Følg oss på facebook!

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer