NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)"

Transkript

1 NVIO avdeling Oslo ÅRSBERETNING NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling av veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) Perioden januar - desember 2014

2 Side 2 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 INNLEDNING I løpet av året har noen av våre medlemmer gått bort - vi lyser fred over deres minne. Etter en litt treg start har aktiviteten i avdelingen tatt seg opp. Vi har for første gang på mange år arrangert et medlemsmøte om et hyperaktuelt tema, terroristene i ISIL, der over femti medlemmer møtte opp i auditoriet i Forsvarsmuseet. Beklageligvis har vi ikke maktet å lage medlemsblad i 2014, noe som skyldes svak økonomi i starten av beretningsåret. Det er svært kostbart å sende ut tolv sider med posten til hvert enkelt medlem, så vi må i framtiden vurdere nytten av å utgi et eget medlemsblad. Avdelingen har nå i underkant av 700 medlemmer. Vi har fått noen nye medlemmer, men må bli flinkere til nyrekruttering. Forhåpentligvis vil NVIO sentralt kunne bidra? De forskjellige aktivitetsgruppene har egen aktivitetsinformasjon, men det er imponerende hvor mye aktivitet som så vel Villmarksgruppa som Hundegruppa har iverksatt og fullført i beretningsåret. Sent på høsten fikk avdelingen en forespørsel fra treningsivrige jenter med intopserfaring om opprettelse av en Løpergruppe. Styret vedtok at gruppa skulle bli en del av marsjgruppa i første omgang. Senere har styret vedtatt å gi gruppen egen status som aktivitetsgruppe. Medlemmene i Løpergruppa har vist et imponerende engasjement og vil sikkert bli et suverent supplement til veteranaktiviteter i avdelingen. Vi ønsker dem lykke til! De fleste aktivitetsgruppene har egen facebookside/gruppe. Her får du formidlet fortløpende informasjon om aktiviteter. Avdelingens egen webside og facebookside er også svært aktive med informasjonsformidling. NVIO avdeling Oslo ønsker å takke Forsvarets Veteranavdeling, NVIO sentralt, Akershus Festnings kommandantskap, Forsvarsmuseet, Oslos byrådsleder, Veterankompaniet og Veteran møter Veteran for et ukomplisert og svært godt samarbeid i beretningsåret. Kjell Lamo INNHOLD: Innledning 2 Styrets arbeide. Veterantreff. 3 Aktiviter i styret. Websiden. 4 Facebook. Nyhetsbrev. Medlemsblad 5 Lagets økonomi. Veteranplan 6 Villmarksgruppa 7 Hundegruppa 8 Kameratstøtte. Motrorgruppa. Jakt og skytegruppe 9 DET FINNES BARE EN HEMMELIGHET BAK ENHVER SUKSESS - HARDT ARBEID Benjamin Franklin Marsjgruppe m/løpegruppe 10 Møter/markeringer/eiendeler 11 Styrets sammensetning/signatur 12

3 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 3 STYRETS ARBEIDE Styret har bestått av 10 personer det meste av beretningsperioden. Styret fikk ytterligere en tilgang på senhøstes da ny kontaktperson for Motorgruppa ble utpekt. Styret har fått mulighet til å ha et lite kontorlokale i bygning 60 på Akershus festning (NVIO) der vi også har tilgang til et lite møtelokale. Dette sparer lokalforeningen for utgifter til leie av lokaler. Styret har hatt 9 møter i beretningsåret. Sekretær flyttet til ny jobbsituasjon i utlandet i løpet av beretningsperioden uten at ny sekretær er blitt utpekt. Styret har fått egen, lukket facebookside for utveksling av informasjon i beretningsåret (veteranoslo). Styret har hatt begrensede muligheter til å gjennomføre aktiviteter for medlemmene pågrunn av svak økonomi i starten av beretningsåret. Vi har fortsatt lagret en del materiell over MP-stasjonen på festningen. Dette vil etter hvert bli tømt. Avdelingen har også i beretningsåret hatt ansvar for en minnestund på Vestre Gravlund for falne under 2. Verdenskrig der et flertall ambassadører og militærattacher møter. Ansvarlig i styret har vært Stig Erling Brodal. Styret har deltatt under forsvarets minnedag for de som har gått bort under tjenesten på Akershus festning. Kaare Granå er innvalgt som vara i NVIOs forbundsstyre. VETERANTREFF Lokalforeningen har ikke egne veterantreff med gratis pizza i Oslo, men deltar på Forsvarets veteranavdelings arrangementer på Peppes Pizza i stortingsgata, der alle veteraner inviteres, om de er medlemmer i en veteranforening eller ikke. Av og til med et tema som innledning. Bl.a har leder for vår Villmarksgruppe, Kaare Granå, innledet om sin tur langs grensesømmen fra Halden til treriksrøysa. Veterantreffene arrangeres siste torsdag i måneden. Det er generell stor oppslutning om disse treffene der veteraner fra forskjellige intopsoppdrag møter hverandre for en hyggelig prat over et par pizzabiter og en øl eller en cola.

4 Side 4 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 AKTIVITETER I løpet av beretningsåret publiserte Veteranavdelingen en ny webside der intopsveteraner kan legge inn sine egne erfaringer. Som dere husker fra et tidligere årsmøte vedtok årsmøtet å sende inn forslag om en slik interaktiv webside til Veteraninspektøren. Vi registrerer at vi er de eneste som skriftlig kan dokumentere at vi har sendt inn et slikt forslag, men har aldri fått noen kred fra forsvaret for ideen. Tross det anbefaler vi alle veteraner å gå inn på og legge inn sine egne historier fra tjenesten. FORVENT MYE AV Laget har fått låne auditoriet i Forsvarsmuseet til diverse møter, DEG SELV, LITE noe vi er svært takknemlige for. Av en eller annen årsak er ikke AV ANDRE. DET vår epostadresse blitt brukt verken til mottak VIL SPARE DEG eller sending av epost siden Postboksen er nå renset for gammel post og en i styret vil fra årsmøtet få ansvar for vår FOR MYE epostadresse. FORARGELSE Konfucius HJEMMESIDEN: Hjemmesiden er blitt oppdatert ca hundre ganger i beretningsåret i samband med at artikler/ lenker er blitt lagt ut. De fleste av artiklene som er lagt ut er veteran og forsvarsrelaterte lenker. Noen få av artiklene er skrevet av redaktør. To av de tre subseksjonene som lokalavdelingen er tildelt på NVIOs hjemmeside er brukt til artikler som nevnt over. Den tredje subseksjonen brukes til informasjon om lokallaget. Her finnes styrets sammensetning med navn og muligheter til å nå den enkelte, kontaktdata til aktivitetsgruppene, møteinformasjon i pdf.format slik at de som vil kan henge opp plakater på sin arbeidsplass eller for at andre veteraner skal få info, nyhetsbrev (pdf) som erstatning for medlemsbladet, pluss annen relevant informasjon for medlemmene. På websiden kan vi legge ut mer langsiktig informasjon, som medlemmene kan finne fram til hvis de lurer på noe. Ansvarlig har vært Ørjan Johansen.

5 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 5 FACEBOOK Facebooksiden til NVIO avdeling Oslo er blitt oppdatert flere ganger pr uke i beretningsåret. Primært om hendelser og informasjon som kan ha interesse for veteraner, samt opplysning om hver gang hjemmesiden er oppdatert. Selv om antall personer som liker vår facebookside er nesten firedoblet på vel 1,5 år så er det for få av lokallagets medlemmer som følger vår facebookside. Facebook er det sosiale mediet hvor vi raskest og enklest kan nå ut til medlemmene med informasjon. Facebookredaktøren har dessuten hatt tett kontakt med og videreformidlet informasjon fra irske veteraner som vil ha en straffedømt en libaneser som i 1980 kaldblodig henrettet to tilfangetatte irske FN-soldater, Barrett og Smallhorne. Bl.a skrev visepresident Marit Nybakk, etter initiativ fra NVIO/Oslo, spørsmål til utenriksministeren om Norge kunne bidra til en løsning med å få morderen utlevert til Libanon. De fleste av aktivitetsgruppene har i løpet av beretningsåret fått egen facebookside/gruppe. Administrator: Ørjan Johansen NYHETSBREV Som en erstatning for at laget ikke har kunnet gi ut medlemsbladet, Veteran-Oslo, så er det sendt ut et Nyhetsbrev til medlemmene, høsten Vi planlegger å sende ut trefire nyhetsbrev i Den desidert billigste distribusjonen av Nyhetsbrevet er å sende som pdf.fil på epost. Fortsatt mangler ca 250 medlemmer epostadresse. Vi kan tilby de av medlemmene som er usikker på data innføring i bruken av e-post gjennom et par ukompliserte opplæringstimer på vårt kontor i bygning 60, Akershus festning. Ta kontakt med leder hvis du er interessert. Ansvarlig: Kjell Lamo/Ørjan Johansen MEDLEMSBLADET Pågrunn av lagets økonomiske situasjon er ikke medlemsbladet trykket i Vi har dessverre ikke blitt tildelt prosjektmidler av Veteranavdelingen. Dette rammer i første rekke de veteraner som ikke er på nett. Kostnadene ved å skrive og trykke bladet er relativt lave, mens bare porto vil koste laget mer enn kr 20000,- for to utsendelser i året. Hvis vi får penger til å lage medlemsbladet i 2015 er redaktør. Ørjan Johansen

6 Side 6 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 LAGETS ØKONOMI Økonomien i avdelingen er rimelig god ved beretningsårets slutt. Likviditeten er tilfredsstillende. Pr hadde vi kr i banken, noe som er tilfredsstillende, selv om det er en nedgang i løpet av året på kr Vi har i 2014 kvittet oss med all gammel gjeld, så vi er gjeldfrie pr Eneste eiendeler er bankinnskudd. Resultat for 2014 ble et overskudd på kr Avdelingens inntekter er stort sett refusjon av kontingenter fra NVIO sentralt, samt noe momsrefusjon. Våre utgifter er stort sett til våre aktivitetsgrupper, informasjon (post til medlemmer uten epostadresse), sosiale sammenkomster og kranser. Det vises til regnskapet for ytterligere informasjon og detaljer. Ansvarlig for regnskap: Bjørn Lauglo. NOEN MENNESKER GÅR FORAN OG LEDER. DE ANDRE KOMMER BAK OG KRITISERER. Seneca, romersk senator VETERANPLAN FOR OSLO Etter skriftlig initiativ fra NVIO avd. Oslo har kommunen invitert til møter med veteranorganisasjonene i byen. I høst har bystyret vedtatt en veteranplan der det pekes på at veteraner må ses på som en ressurs for byen. Det primære i planen er opplæring av fagfolk slik at man skal kunne gi støtte til veteraner med stressrelaterte symptomer når kommunen overtar ett år etter at veteranene er dimmitert. Et eget veteranhus i Oslo sentrum har foreløpig strandet pågrunn av krav om husleie og lokalisering. 8. mai - veterandagen - om kvelden, arrangerte byrådsleder et meget vellykket treff for veteraner i byens rådhus der også forsvarsministeren var til stede. Lagets kontaktperson ovenfor kommunen er Ørjan Johansen.

7 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 7 VILLMARKSGRUPPA 1. Intensjon: Villmarksgruppa som ble etablert som en undergruppe av NVIO, avdeling Oslo 6/ er en aktivitetsgruppe med fokus på kameratskap og friluftsliv for veteraner og deres familier. Ansvarlig: Kaare Granå. 2. Hva vi driver med: Aktivitetene som gjennomføres til alle årstider legges til skogen, på fjellet, ved/ på sjøen, først og fremst i nærområdene til Oslo men også til andre deler av landet. Aktivitetene vil kunne bestå av dags- og overnattingsturer til hytter, koier, gapahuker, gammer, telt og lignende og kan omfatte blant annet fot- og skiturer, padling, roing, rafting, fisketurer, skogsfuglleik, båling med mere. Alternativene er mange og hvor grensen kun settes av deltagerne selv. Villmarksgruppa kan nåes blant annet på face book ved å skrive inn leders navn, Kaare Granå, og der be om å få bli «medlem», eventuelt gå via Lokalforeninger - nvio.oslo.no - Aktivitetsgrupper og medlemsblad. Face book er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Villmarksgruppa har ingen faste arrangementer, men jeg som leder legger ut og inviterer til aktiviteter i henhold til det som er skrevet over. I tillegg kan medlemmene av Villmarksgruppa selv legge ut og invitere til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa. Aktivitetene på gruppa sin face bookside skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonen til gruppa, og ikke for eksempel til reklame og lignende. Etter hvert vil det også bli kunngjort samarbeidsavtaler med enkelte butikker som leverer aktuell utrustning til en for medlemmene gunstig pris. Så langt er det gjort avtale med butikken XXL Sport og villmark i Storgaten 2 i Oslo. Ta med gyldig medlemskort og spør der etter Tore eller Lars Tore. På vegne av NVIO, avdeling Oslo vil Villmarksgruppa forsøke å inngå en samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening, avdeling Oslo og omland, noe jeg må få komme tilbake til senere. 3. Aktiviteter i beretningsåret: 16/1 Foredraget En sommerdag langs Grensesømmen - på Veterantreffet i Oslo 12/3 Villmarksaften i Lillomarka 29/3 Fottur i Nordmarka. 18/4 Fottur i Nordmarka. 8/5 Arrangør «Norge på langs med veteraner» i området til Osloavdelingen pluss støttet SIOPS med følgebil i deres sykkelløp «På hjul med veteraner» fra Akershus festning til Bæreia 24-25/5 Padletur med overnatting i Nordmarka 29/5 Sykkeltur gjennom Nordmarka fra Harestua til Sognsvann 3-5/7 Fottur i Vassfaret 23/7 Dagstur til Toneåsen i Østmarka 23/7 Sjøfisketur til Svartskog 2-3/8 Tur til Trebåtfestivalen i Risør 17/8 Fottur i Nordmarka 27/8 Villmarkskveld i Lillomarka sammen med Hundegruppa 7/9 Fottur i Østmarka 8/9 Fisketur til Nakholmen i Oslofjorden (Geir Troøien) 13-14/9 Tur til Steilene fyr i Oslofjorden. Avlyst pga. kun to påmeldte 15/9 Fottur i Lillomarka 20/9 Trening av hunder og sosial samling på Forsvarets Hundeskole i samarbeide med Hundegruppa 21/9 Båttur med vet.båten «Tista» i Haldenvassdr. (Berit og Ulf Magnussen) 11-12/10 Kanotur med overnatting i Østmarka. Avlyst pga. elendig vær og ingen påmeldte 19/10 Fottur i Nordmarka 24/10 Informasjonsstand Villmarksgruppa/ Hundegruppa på FN- dagen for alle ansatte i Kolsås leir. 5/11 Foredraget «Grensesømmen» for NVIO, avdeling Hamar 18/11 Dagstur i Østmarka 22-23/11 Overnattingstur/ telt i Nordmarka m/ båling mm. 10/12 Juleavslutning/ sosial samling for veteraner m/ fam. ved Isdammen- i samarbeide med Hundegruppa 27/12 Romjulstur i Nordmarka

8 Side 8 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 HUNDEGRUPPA 2014 har vært et spennende år for hundegruppa, med oppstart av kameratstøttetjenesten KOMPIS. Treninger/samlinger har gått som normalt med trening på onsdager. Disse har foregått på Krigsskolen, Akershus Festning. Økern og FHSK i Hauerseter leir. Noe avlysninger på grund av sykdom og reise. Hundegruppa har deltatt på forskjellige saker i Dogs 4 all - på Lillestrøm. Vi hadde ikke egen stand men fikk 20 billetter, som ble delt ut til veteraner. Div samlinger sammen med Villmarksgruppa på Isdammen og FHSK Forsvarsmuseets vinterferie dag. Der stilte vi med søk og lydighetsshow og klappehunder til barn og voksne. En ekvipasje hadde vakthold 2 kvelder på showet Veteran forestillingen av Blodsbånd/ Knut Alveson. Der stilte vi med søk og lydighets show og klappehunder. Medaljesermoni på Oppsal sykehjem. Pga av HG sitt egasjement på Oppsal sykehjem ble det oppdaget at en Veteran fra Tysklansbrigaden ikke hadde fått sin INTOPS medalje. Det ble derfor arrangert en medaljesemoni på stedet pga veteranens helse. Veteraninspektøren og leder for dekorasjon og annerkjennelse stod for overrekkelsen. Rep fra HG besøkstjenesten var med. Medaljesermoni i Forsvarsmuseets aula. Det ble holdt en felles medaljesemoni der en beboer på Abildsø omsorgsbolig ble hedret med 2 medaljer. Etter ønske fra Veteranen stilte Leder HG opp på overrekkelsen. Pinsetreffet ble gjennomført takket være stor deltagelse og innsats fra medlemmer av HG. Dugnad på FHSK Minnelunden, rigging av Veteran leiren, gjennomføring av drift osv. Stor takk til de som stilte. Det er og delt ut 3 Hederstegn i bronse og ett i sølv i 2014 til medlemmer av HG. FN dagen var HG og Villmarks gruppa representert på Kolsås leir. HG stilte med flaggbærer til barnetoget. HG var tilstede På vestre gravlund En amerikansk veteran som er medlem i HG hoppet i fallskjerm ut over Arnheim i Nederland for å hedre veteranene som deltok i operasjonen der under 2. verdenskrig. Hoppet ble utført med HG sitt merke på armen. Kameratstøttetjenesten Kompis ble etablert og er oppe å går. Kun med en ekvipasje foreløpelig. Men det vil komme flere. Kompis er ment som et supplement til Kameratstøtteinnsatsen som gjøres i dag. Kompis består av hund og hundefører, som er spesialutdannet til å møte veteraner og deres familier for å hjelpe til med å få dagen lysere og komme igjennom de utfordringene som kan følge etter INTOPStjenesten. Kompis 01 Har i dag 3 brukere, 3 veteraner,derav en med familie.

9 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 9 KAMERATSTØTTEGRUPPA Leder av lokalavdelingens kameratstøttegruppe har deltatt på ledersamling på Bæreia i februar. Leder av gruppa er tilgjengelig på telefon hele døgnet - se telefonnummer på websiden - for veteraner som trenger noen å snakke med eller konkrete råd. Det er varierende hvor mange som ringer, i enkelte perioder kan det være helt stille, mens i andre perioder kan det være flere som ringer. De fleste ringer for å ha en annen veteran å prate med når ting føles vanskelig. Veteranene ringer naturligvis også til den felles kameratstøttefunksjonen på kameratstøtte.no. Kameratstøttegruppa er organisert som egen aktivitetsgruppe i NVIO avd. Oslo. Det har ikke meldt seg flere aktive medlemmer til tjeneste i gruppa i beretningsåret. Gruppa har i beretningsåret fått egen side på facebook, som vi håper flere medlemmer vil bruke aktivt. Kanskje noen vet om ting som skjer, eller gode tilbud, som kan være interessant for veteraner? Legg det ut på vår facebookgruppe! Er det f.eks tilbud om opphold på Bæreia så vil du finne informasjon her. Ansvarlig: Arne Melhuus. MOTORGRUPPA Gruppa har skiftet navn i løpet av beretningsåret, til Motorgruppa. Gruppas medlemmer har deltatt på kortesjer for hjemvendte veteraner med oppmøte på Gardermoen. Har hatt bra mediedekning av disse tiltakene, bl.a i Vi Menn. Velkomsten har blitt gjennomført for å vise anerkjennelse og respekt for tjenesten de har utført. Vi har deltatt på Den Store Kule Dagen, som gjennomføres av Sarkomforeningen. På arrangementet kjørte vi turer med kreftsyke barn og voksne. Flere av medlemmene i gruppa har på eget initiativ kjøpt utstyr og hjelmer. Dette for å kunne ta med veteraner på tur med MC, et populært tiltak for enkelte som ellers sitter hjemme uten å komme seg ut på egenhånd. 7. Mai var gruppa med på å hente Budstikka - Norge på langs - i Sandvika og kjørt til Vestbanen (Fredssenteret) der Veterankompaniet overtok stafettpinnen. Samme dag fulgte gruppa syklistene som skulle sykle til Bæreia ut av Oslo sentrum. Ansvarlig: Per Chr. Jacobsen. EN PERSON FRAMTRER SOM KLOK SÅ LENGE MAN SØKER KUNNSKAP. NÅR MAN TROR MAN HAR FUNNET DEN ER VEIEN TIL Å VÆRE NARR KORT. JAKT OG SKYTTERGRUPPA Det har ikke vært aktivitet i gruppen i beretningsperioden. Styret oppfordrer ildsjeler til å melde seg. Tar noen ansvar for koordineringen, så kan dette bli veldig interessant!

10 Side 10 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 MARSJGRUPPA med LØPERGRUPPA Det har vært et år med relativt liten aktivitet i marsjgruppa og i deltakelse i turmarsjer i beretningsåret. Vi var dessverre nødt til å avlyse årets FN-marsj pågrunn av liten interesse. Forhåpentligvis kan marsjen gjennomføres i Gruppa har fått egen facebookside i beretningsåret. Der vil vi informere om tilbud og arrangementer så vel innenlands som utenlands. Ansvarlig: Stig-Erling Brodal. Løpergruppa: Intensjon: Gruppa er en nyoppprettet aktivitetsgruppe innen Nvio avd Oslo som består av veteraner og deres familier, som ønsker å være fysisk aktive. Gruppa ble stiftet 7. oktober Gruppens målsetning er samhold, erfaring og styrke - gjennom fysisk aktivitet. Aktivitetene: Gruppen er åpen for veteraner eller pårørende/ støttespillere, som har lyst til å trene og eventuelt delta i løp. Vi arrangerer fellestreninger både inne og ute. I tillegg er det planer om foredrag rundt løping, fysisk og mental trening. Høsten 2014 har veteraner og pårørende løpt KK mila, Oslo maraton, Oslos bratteste, Femmilsløpet og 3-sjøersløpet med trøyer hvor det står: "Klart jeg kan, jeg er VETERAN eller TEAM VETERAN, stolt støttespiller. Det har medført til spørsmål om å danne en løpegruppe, så her er vi. NVIO Oslo Runners satser på fellestreninger på lørdagene og i tillegg legger vi ut arrangement på Facebooksiden vår. Medlemmene av gruppa kan gjerne kontakte oss med forslag om arrangement, så legger vi det ut. Vi har mange planer, så det er bare å følge med. Facebook er det vanligste stedet for kommunikasjon i gruppen. Alle som liker siden vil få varsler. Alle våre aktiviteter finnes på vår Facebook-side. Den skal kun benyttes til aktiviteter som er i tråd med intensjonene til gruppa, dvs fellestreninger, aktiviteter, turer, delta i løp mm. På denne siden er det ikke rom for å henge ut personer eller organisasjoner, innlegg med dette vil bli slettet. Man kan også finne informasjon om gruppa ved å gå via - Aktivitetsgrupper og medlemsbladet. Det vil jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med enkelte butikker, som leverer aktuelt utstyr slik at medlemmene får rabatt. NVIO Oslo Runners vil samarbeide med Villmarksgruppa og Hundegruppa rundt arrangement. Løpergruppa har vært en selvstendig del av Marsjgruppa i beretningsåret. Ansvarlig: Anne Birgitte F. Berg. Aktiviteter høsten 2014: 8/11 Løpetrening rundt Sognsvann 6/12 Innetrening på NIH 13/12 Løpetrening rundt Sognsvann med St. Lucia og lussiekatter

11 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 11 MØTER OG MARKERINGER 7. mai: Markering over falne under andre verdenskrig på Vestre Gravlund sammen med representanter fra utenlandske ambassader, med påfølgende samling i den britiske ambassadørboligen. 8. mai: Delansvar for koordinering i forkant av sykkelrittet (arr av SIOPs) På hjul med veteraner, samt stille med følgebil. Delansvar for arrangementet Norge på langs med veteraner (arr av NVIO)innenfor Osloteigen. Deltakelse på mottakelse for veteraner i Rådhuset, etter invitasjon fra byrådsleder. Forsvarsminister til stede. 24. oktober: FN-dagen med kransenedleggelse og markering ved minnelunden utenfor Forsvarsmuseet. Samling for veteranene inne på museet etter markeringen. 2. november: Deltakelse på Forsvarets minnedag for falne. 6. november: Medlemsmøte i auditoriet; Forsvarsmuseet, om ISIL, Kalifatet eller døden. Innledning ved terrorforskerforsker Truls Tønnessen, FFI. Ca 50 oppmøtte. 4. desember: Julebord på Artilleriloftet med ca 35 deltakere. Kulturinnslag ved Gro Sille. Leder for Forsvarets veteranavdeling, DET HAR ALDRI brigader Tom Gustavsen, deltok. FUNNET STED EN OVERSIKT EIENDELER - i NVIO avdeling Oslo Villmarksgruppa har følgende utrustning til utlån, primært i forbindelse med turer arrangert av gruppa, i spesielle tilfeller også ved andre anledninger: Magnussen hjelpekjelke med drag og sele, issag, sondestang, teltlampe/ batteri, lavvo «Varanger» yttertelt m/ stang, teltbunn, tørkestativ, vedovn og innertelt, tre makrellharper, to liggeunderlag, to ryggsekker (en dagstur 30 ltr. og en for lengre turer 70 ltr.), to thermoser, en slirekniv, en filetkniv, fiskestenger m/ sneller, 3- mannstelt/vinter/ sommer, sluker for sjø og ferskvann, fiskesener, dupper og hempevirvler, plastpresenning, to regnponchoer, to klepper, en øks, ABU-røk, en isbor, to par fotposer og to isfiskepilker. Motorgruppa har en stk motorsykkel; Suzuki MC 350. Hundegruppa har følgende utstyr: 1 stk lagstelt med ovn. 20 stk hundedekken med logo. 20 stk halsbånd med logo. 40 stk hundeførervester med logo. 6 stk radio med ladere. 1 stk roll-up med logo. BRA KRIG OG EN DÅRLIG FRED Benjamin Franklin Utlånt til Veterankompaniet; tre stk flagg og en pidestall til å montere disse på.

12 NVIO avdeling Oslo - beretning 2014 Side 12 Oslo 3. mars 2015 styret Kjell Lamo/s Per Chr Jacobsen/s Bjørn Lauglo/s leder nestleder kasserer Ørjan H. Johansen/s Gjertrud Endestad/s Kjell E. Kalbakk/s webredaktør styremedlem styremedlem Kaare Granå/s Arne Melhuus/s Tom Solberg/s varamedlem varamedlem varamedlem INGEN VEI ER FOR LANG HVIS DU GÅR DEN SAMMEN MED GODE KAMERATER. Japansk ordtak Stig-Erling Brodal/s varamedlem Geir Troøien/s sekretær NVIO avdeling Oslo Bygning 60. Akershus Festning Postboks Oslo tlf, leder: Epost: Web: Facebook: Gå inn via websiden, klikk LIKER! Telefonnummer og kontaktinformasjon til styrets medlemmer og de enkelte aktivitetsgruppene finner du på vår webside. You should never, never be a bystander - overlevende fra Auschwitz Følg oss på facebook!

NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

NVIO avdeling Oslo. NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) NVIO avdeling Oslo ÅRSBERETNING 2015 NVIO avdeling Oslo er en lokalavdeling innen NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) Perioden: januar - desember 2015 Side 2 NVIO avdeling Oslo

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

OP-POSTEN NR. 3 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 3 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 3 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2010 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem

Årsberetning 2012. May Karin Stamnes Albertsen Arnt Åge Albertsen, Bjørg Opskar og Tore Vidar Solem Årsberetning 2012 Foreningen Salten Akevittlag (SAL), også kalt NAV Salten, ble stiftet 10.12.2011 med formål å fremme og nyte Norsk Akevitt og tilhørende mattradisjoner i hyggelig og dannede vennelag.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00 Årsmøte 2016 Senja Avfall AS - Botnhågen 7. februar 2016 Kl. 18.00 1 SAK 1 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjennes SAK 2 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes Sak 3 Valg av møteleder,

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger.

Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. Retningslinjer for organisering og drift av mc-aktivitet i NVIO lokalforeninger. 1. Hensikt a. Gi veteraner med interesse for mc, anledning til felles landsdekkende NVIO-aktivitet. b. Mc-aktivitet er åpen

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Årsmelding Oslo BDSM 2013

Årsmelding Oslo BDSM 2013 Årsmelding Oslo BDSM 2013 Styrets sammensetning etter årsmøte 13.02.2013: Leder: André (10/11) Nestleder: Kai (11/11) Kasserer / Kartoteksfører: Anita (9/11) Sekretær: Geir (8/11) Styremedlem: Tom André

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen)

Det innkalles herved til. ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Det innkalles herved til ÅRSMØTE HORDNES VEL 30.3.2011 Kl 20.00 Skinfloren (Hordnesskogen) Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets beretning 2010 4. Beslutningssaker

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 2 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 2 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 2 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Kjære Veteraner Foreningsvirksomhet har en utfordring i

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND The Norwegian Federation of Military Veteran Associations FORBUNDETS HØYE BESKYTTER: H. M. KONG HARALD V Forsvarets Seniorforbund Akershus Festning, 14. mars

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Handlingsplan 2015-2020

Handlingsplan 2015-2020 Handlingsplan 2015-2020 A. Kommunikasjon B. Veteranrettigheter C. Organisasjon og organisasjonsutvikling D. Kamerat- og Familiestøtte A. KOMMUNIKASJON Hovedmål Forbundets informasjonsvirksomhet sikrer

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

B E R N E R P O (S) T E N

B E R N E R P O (S) T E N B E R N E R P O (S) T E N Årgang 22 Blad nr. 2-2016 NBSK avd. Hedmark Everlasting Love og Mie Snuttgurka, de beste turvennene man kan tenke seg Fotograf Turid Wettre Besøk vår hjemmeside: http://berner-sennen.no/avdelinger/hedmark/

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Miljøagentene i Oslo var godt representert på klimamarsjen i november. Foto: Knut Neerland. Aktiviteter i Oslo Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

HISTORIEN. Her er oppmøtet 10. januar i fjor. Vi var overveldet over hvor mange som ville være med.

HISTORIEN. Her er oppmøtet 10. januar i fjor. Vi var overveldet over hvor mange som ville være med. En typisk tjukkas Startet januar 2012 av Jan og Janne som var i dårlig form. En etter en hang vi oss på. Ambisjonene var å komme i litt bedre form, OG ha det gøy. I løpet av bare få dager var vi 100 medlemmer.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer