- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer"

Transkript

1 9. Trygge rammer 9.1 Politiattester Fra og med 2009 ble det krav om at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal kunne fremvise en gyldig politiattest før de kan starte som trener for mindreårige. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet, tiltalt eller tidligere ilagt forelegg eller dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Daglig leder er ansvarlig for å avkreve politiattest. Leder av Barn- og Jenteavdelingen er vararepresentant på dette området. Fremgangsmåte Kilde: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ Alle søknader skal sendes inn via en portal på websidene til Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad) Søker sender sine personalia på mail til Vi trenger navn, personnummer (11 siffer), mobilnummer og hvilket lag søker har ansvaret for Daglig leder fyller ut bekreftelsen, skanner den og sender den i retur som pdf Innsending Gå til nettsidene til politiet, Velg politiattest på venstre side På den påfølgende siden velger man gå til elektronisk søknad som ligger på høyre side Logg inn med MinID, BankID, Baypass eller Commfides Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon Valg av formål Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema. Spørsmål om formål finner du på bekreftelsen fra Borgen IL Teknisk informasjon Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internett Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen Når søknaden er godkjent av politiet Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes IKKE til Borgen IL. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Daglig leder. Borgen IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Daglig leder fører register på de som har fremvist attesten. 1

2 Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før dette er i orden. Husk på intensjonen med ordningen vi skal lage så gode og trygge miljøer for barn som mulig. Intern kontroll Nye lagledere 1. Daglig leder sender fortløpende mail med anmodning om personalia til nye lagledere. 2. Daglig leder fyller ut skjema formål med politiattest og signerer. 3. Skjemaet skannes og sendes tilbake til LL. 4. LL søker selv på 5. Attesten vil bli sendt søker pr post. 6. Attesten fremvises til Daglig leder. 7. Daglig leder ajourholder skjema: 2015 Ajourhold av politiattester. 2

3 9.2 FAIR PLAY FAIR PLAY kontrakter finnes på klubbens hjemmeside. Ferdig kopierte kontrakter kan også fås ved å henvende seg til barne/ungdomsansvarlig. REGLER OG 5er og 7er fotball Alle regler og bestemmelser finner du på Retningslinjer for arbeid med barn og ungdomslag i Borgen IL. Se også vedlegg for breddereglement Østfold Fotballkrets 9.3 FORSIKRINGER Alle aktive spillere registreres i NFF sitt spillerregister FIKS. Følges opp av administrasjonen. Alle spillere dekkes av lagforsikring fra NFF. Aktive spillere på A-lag og rekrutt -lag blir forsikret gjennom fotballforbundet sin lagforsikring og ikke via lisens som tidligere. Summen for forsikringen kr 500,- (SR A) og kr200,- (SR B) er tillagt treningsavgiften for denne gruppen og skal betales i januar. JR spillere/guttespillere som benyttes på A-lag og rekruttlag vil automatisk bli forsikret av lagforsikringen og trenger ikke å tegne tilleggsforsikring. Oppmann for A-lag og rekruttlag må samarbeide med administrasjon om ajourføring av spillerregisteret. Lagledere for aldersbestemte lag må gi beskjed til administrasjon om nye aktive spillere slik at de blir registrert og dekkes av forsikring. Alle spillere må ha minimum innbetalt kontingent for å være forsikret og spilleklar for sitt lag. Skulle skade oppstå og man ikke kan vise til kvittering for innbetaling av kontingent er ikke forsikring gyldig. 3

4 9.4 Grunnforsikring Ytelse Grunnforsikring Utvidet Pålagt Frivillig A Idrettens Skadetelefon Callsenter som gir råd og skaffer behandling Ja Ja B Undersøkelse og behandling av akutte skader Undersøkelse og behandling belastningsskader Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse Sammensatte symptomer* C Operasjon (Spesialist i kirurgi) Dekker ikke operasjon av belastningslidelser i grunnforsikring D Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd og røntgen) E Tannlege F Reiseutgifter G Ulykkesdødsfall: ved død utbetales til ektefelle /samboer samt barn der avdøde var eneforsørger til barn under 20 år , , , , , ,- H Progressiv invaliditet: 10 % til 50 % 50 % til 100 % , , , ,- Egenandel Gruppe B, C, D og E (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse) 1.000, ,- Behandlingsgaranti Frist for oppstart undersøkelse/behandling 3 mnd. 3 virkedager Utvidet forsikring Det finnes muligheter for utvidet forsikring bestilling gjøres på Se for mer informasjon om forsikring. 4

5 9.5 SKADEBEHANDLING Som leder må du forberede deg - tenke igjennom og planlegge hva du kan og bør gjøre. be om / krev info. fra foresatte om aktuelle sykdommer hos barna (f.eks. epilepsi, diabetes, astma, allergi, hjertelidelser mm..) Hva kan du vente deg og hva gjør du? lær/øv hjerterlungeredning (munn til munn og hjertekompresjon) lær førstehjelp (stoppe blødning, hindre sirkulasjonssvikt, forsiktig med nakke-/ hodeskader) lær skadebehandling -RICE (RestIceCompressionElevation = norsk: hvile, kjøling kompresjon, heve-høyt). Alltid nødvendig ved trening / kamper: førstehjelpsutstyr: saks, sterile kompresser, plaster, isposer, tape/elastisk bandasje en bil en mobiltelefon ajourført deltagerliste m/ navn, fødselsdato, adresse og tlf. til foresatte minst to voksne til stede Småskader behandles / lindres ved hjelp av førstehjelpsutstyret. Ved mistanke om større skader kjøres barnet straks til legevakt (tlf ) eller om nødvendig tilkalles ambulanse på nødnummeret Barnets fødselsdato og navn må du kunne oppgi til lege/sykehus. Leder skal alltid følge et skadet barn helt til foresatte er varslet og har overtatt. Foresatte skal alltid varsles ved skader (utover de helt små skrubbsår) også når besøk på legevakt ikke ble vurdert som nødvendig. To eller flere voksne må alltid være til stede både med tanke på alvorlige skader, men også ved mindre skader slik at fortsatt tilsyn (og aktivitet) for de uskadde skal være mulig. Sørg for dokumentasjon (mht barneidrettsforsikring): hendelsen - hvordan og når skaden oppstod, skriftlig bekreftet av trener/dommer medisinsk - sørg for at lege vet om og dokumenterer at det er en idrettsskade økonomisk - kvitteringer på utgifter, be foresatte om å ta vare på alt og alle Detaljert info om forsikringsordningen kan gjerne vente noen dager hvis foresatte ikke straks vil sette seg inn i dette. Kontakt alltid foresatte og sjekk i etterkant av en skade som krevde legebesøk. Til slutt minner vi om at: barn som har vondt skal ikke «tapes opp», spille eller trene is spray har ingen dokumentert effekt 5

6 isposer er fine når de brukes riktig - men de er dyre og må ikke bli mote, og de skal IKKE Brukes direkte mot hodet. 9.6 Linker: Idrettens skadetelefon: Gjennom Idrettens Skadetelefon har alle spillere direkte tilgang til fotballmedisinsk kompetanse. Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan alle fotballspillere a ringe Idrettens Skadetelefon for blant annet å få et kvalitetssikret og godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. Idrettens Skadetelefon, som er en del av Idrettens Helsesenter, er nå inne i sitt fjerde driftsår, og daglig leder Espen Rooth i Idrettens Helsesenter konstaterer flere og flere benytter seg av tilbudet. - Vår erfaring så langt, er at vi opplever en fin økning i antall spillere vi har hjulpet, og vi gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Ikke minst sørger vi for at spillerne får den behandlingen de trenger, eksempelvis ved å tilby en MR-undersøkelse i løpet av 24 timer, sier Espen Rooth til fotball.no. - Idrettens Skadetelefon gir raskere og riktigere utredning og behandling, og tilbakemeldingene vi har fått så langt er gode, fortsetter Rooth. Ring Idrettens Skadetelefon på 02033, og Norges Fotballforbund gir deg samme tilbud som til landslagspillerne: Spesialister på fotballskader Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin Bestilling av utredning og behandling Tilgjengelighet og oppfølging Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse) Åpen alle dager mellom kl og Medisinsk ansvarlig: Landslagslege Thor Einar Andersen Komplett oppvarmingsprogram for unge fotballspiller; 6

7 9.7 Trafikk BIL har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos daglig leder og styre BIL har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet BIL har en egen trafikksikkerhetsplan som ivaretar både holdningsskapende og fysiske tiltak BIL vil innarbeide trafikksikkerhet i klubbens HMS rutiner BIL har en plan for å ivareta medlemmenes sikkerhet til og fra anlegg enten de sykler, går eller blir kjørt BIL har rutiner ang informasjon om planen og at den blir fulgt av ledere og trenere BIL har regler for reiser/transport i klubbens regi og ved kjøp av transport tjenester BIL legger til rette for trafikk opplæring av medlemmer/trenere og ledere BIL vil sørge for at trafikk er årlig tema på foreldremøter/årsmøte BIL vil sørge for at alle er kjent med reglene og at de ligger synlig på klubbens hjemmeside Borgen IL har som målsetning at ingen av klubbens medlemmer eller foresatte skal bli skadet eller drept i trafikken. Gjennomføring av kriteriene; Klubben må bidra med informasjon og opplæring til alle medlemmer og deres foresatte og oppfordre til at alle blir ansvarlig trafikanter. Den trafikale situasjon ved egne anlegg må belyses og utbedres etter behov. Klubben må lage retningslinjer slik at medlemmene blir ansvarlige trafikanter. Medlemmene skal tilegne seg kunnskap, ha gode ferdigheter og positive holdninger til en ansvarlig adferd i trafikken. - Foreldre/foresatte må bidra med gode holdninger og trafikk sikkert utstyr (hjelm, refleksvest, bremser og lys p sykler m.m.) og støtte barna opplæring om å være aktsomme, varsomme og trafikken, slik at man kan forhindre at trafikk farlige situasjoner oppstår ved kjøring til og fra kamper/trening. - Klubben stiller trafikksikkerhets utstyr til rådighet, herunder; sitteputer til bil og refleksvester til alle medlemmer. Alle barn som sitter på til kamp/trening skal sikres med sitteputer. Disse kan lånes på klubbhuset. Målsetninger Informasjon opplæring på en lagledersamling før/etter sommerferien Laglederne informerer om trafikk sikkerhet på et årlig foreldremøte (aug/jan) Utbedringsplan eget anlegg og fremdriftsplan ila mai Retningslinjer utarbeides og inkluderes i laglederhåndboka, på hjemmeside og sendes ut på e-post til alle medlemmer. Frist 15.juni

8 9.8 Borgen ILs trafikkregler Gående til og fra treninger og kamp Vi velger fortau, gang og sykkelveier Medbragte fotballer bæres i bag el lign. Ved ferdsel i mørket er refleksbruk særdeles viktig. Alle oppfordres til bruk av refleks eller refleksvester på vei til trening Syklende til og fra trening og kamp Alle skal bruke hjelm ved sykling Vi velger gang og sykkelstier så sant det er mulig Vi går av sykkelen ved krysning av fotgjengerfelt Ved ferdsel i mørket skal man ha lys foran og bak. I tillegg skal sykkelen ha signalklokke og reflekser. Ved sykling i mørket skal man også bruke refleksvest Man bør ha avholdt sykkelopplæring på skolen før man begynner å sykle til treninger. På flere skoler får ikke elevene sykle til skolen før de går i femte klasse. Dette er noe også Borgen IL ønsker å praktisere Tiltak i regi av Borgen IL for gående og syklende: Presentasjon av trafikk policy for alle medlemmer og deres foresatte Policy legges ut på hjemmesiden Eget sykkelparkeringsområde skal brukes både på Sandbakken og Mobakken anlegg Ved utendørstreninger langs vei skal det brukes refleksvester Kjørende til og fra treninger og kamp Man skal kjøre aktpågivende og vise sunne holdninger i trafikken Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring Alle skal være sitt ansvar bevisst og påse at alle i bilen er fastspent på riktige måte og at barn bruker sikkerhetsutstyr (sete/bilpute) Forsøke å planlegge kjøringen slik at du unngår å rygge på treningsstedet. Hvis du må rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen står bak bilen Påse at bilene alltid står slik at passasjerene kan gå trygt ut og inn Øvelseskjøring skal ikke forega ved kjøring til trening og kamp 8

9 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge - Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Lokalt: Sykehuset Fredrikstad Legevakta Sarpsborg Sarpsborg politistasjon Sapsborg Kommune Servicetorget (hverdager ) Ordfører (kommunens kriseleder) Varaordfører (Nestleder kriseteam) / Utlandet: Danmark - Politi 114 Sverige Politi Sverige - Alarm i nødstilfelle 112 Dersom en alvorlig ulykke skulle oppstå, skal klubbens beredskapsgruppe tre i funksjon. Gruppen ledes av beredskapsleder. En alvorlig ulykke defineres som følger: Dødsfall grunnet tilfelle som oppstår i forbindelse med trening, konkurranse eller transport i regi av Borgen IL både innenlands og utenlands Annen hendelse med en eller flere alvorlig skadede 9

10 Alvorlig ulykke med én utøver I hendelse med én alvorlig skadet trer ikke hele beredskapsplanen i kraft. Dog skal gjeldende avdelingsleder eller ansvarlig lagledelse aktivt bidra overfor aktuelt lag eller arrangement, og foreta nødvendige tiltak. Hovedstyret må holdes orientert og beredskapsleder konsulteres etter behov. Dersom en ulykke skjer når laget er ute på reise, må det snarest opprettes kontakt mellom lagledelsen og hovedstyret eller beredskapsgruppen. Bemanning av klubbkontor - Loggføring I en nødsituasjon, må klubbens telefon være bemannet også utenom ordinær kontortid. Alle forhold rundt situasjonen alle tiltak klokkeslett gjort av hvem, skal loggføres. Lagledere som ikke befinner seg på klubbhuset holder kontakt med klubbkontoret og skriver egen logg. Hovedansvarlig ved nødsituasjon I en nødsituasjon har beredskapsleder, eller dennes stedfortreder, ansvar for å koordinere og lede assistanse til stedlig leder (politi, sykehus, brannmannskap). Det samme gjelder koordinering av informasjon til de pårørende og andre parter som er direkte eller indirekte berørt av uhellet. HVA GJØR DEN LAGLEDER ELLER TRENER SOM ER TIL STEDE DER ULYKKEN ELLER HENDELSEN HAR OPPSTÅTT? Det umiddelbare er naturligvis å bidra til førstehjelp der det er mulig. Dernest å oppsummere kunnskap om ulykken (se eget punkt nedenfor) Deretter kontaktes; 1. Legevakt/sykehus, politiet, eventuelt brannvesen 2. Beredskapsleder, eventuell annen tilgjengelig person i Borgen ILs beredskapsgruppe Kunnskap om ulykken/hendelsen Mottaker av melding om ulykken må bringe på det rene; Bring klarhet i HVA som har skjedd, HVEM, HVOR og NÅR. Dersom det ikke allerede er gjort, må politi, sykehus og brannvesen varsles. Den første som mottar varsel om ulykke, melder videre til resten på listen. Øvrige tillitsledere innkalles etter behov. 10

11 Hold klubbens beredskapsgruppe regelmessig oppdatert om situasjonen 1.10 BEREDSKAPSGRUPPEN Beredskapsgruppen består av følgende: # Funksjon Hvem 1. Beredskapsleder Hovedstyrets leder 2. Stedfortredende Beredskapsleder Daglig leder av klubben 3. Beredskapsmedlem Avdelingsleder (i den avdeling der hendelsen har oppstått) INTERN VARSLING TIL BEREDSKAPSGRUPPEN (listen oppdatert 2014): Navn Telefon Funksjon Svein Cato Winther Styreleder Beatrice Hammerstad Daglig leder Leder senior Ingar Johannesen Lasse Hammerstad Leder barn/ungdom Leder anlegg OPPGAVER FOR BEREDSKAPSGRUPPEN Beredskapsgruppen organiserer seg normalt på kiubbhuset. Tre hovedoppgaver innledningsvis: Få en fullgod status av oppstått situasjon Hva klarer vi selv hva må vi ha hjelp til Fordeling av arbeidsoppgaver/funksjoner Oppgaver og ansvar Organisering av arbeidsoppgaver Oppsøke ulykkesstedet Kontakt med politi/brannvesen Kontakt med sykehus/lege Kontakt med psykiatri Beredskapsleder / Daglig leder Beredskapsleder/ Avdelingsleder Beredskapsleder/ Avdelingsleder 11

12 Kontakt med pårørende Informasjon til pårørende Kontakt med media Kontakt med øvrige avdelingsledere Informasjon til klubbens medlemmer Informasjon til idrettskrets Informasjon til skoler Beredskapsleder / Daglig leder Beredskapsleder / Daglig leder I tilfelle fravær av beredskapsmedlemmer kan beredskapsleder eller hans stedfortreder omfordele oppgavene etter behov blant tilgjengelig personell. Informasjon til media All kontakt med media skal skje gjennom beredskapsleder. Ingen andre skal uttale seg til media. Det er politiets oppgave å svare på spørsmål om evt. tilstand og omkomne, navn på omkomne, omstendighetene rundt ulykken, årsak til ulykken og redningsarbeid. Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør man i de første timene etter at ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise media og andre eksterne til politiet. Oppfølgingsfasen overfor pårørende Denne aktiviteten koordineres av leder av aktuell avdeling. Etter en ulykke er det et stort behov for informasjon til de pårørende. Disse har erfaringsmessig et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykkessituasjonen og hendelsesforløpet, men også oppfølging over tid så lenge det er ønskelig fra familiens side. Vi skal være imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp. Hvis bekreftede opplysninger foreligger, informer nøkternt om hendelsesforløpet. Spekuler ikke i årsak til ulykken. Politiet har ansvar for å varsle pårørende (direkte eller via prest) ved dødsfall. Tilby minnesamling ved ulykkestedet eller i klubbhuset.. Pårørende har ofte et stort behov for å se ulykkesstedet. Ulykkesstedet bør være ryddet før dette kan skje. Tilby støttetjenester/helsetjenester. Vis omsorg for den skadede eller den dødes familie. Delta i begravelse. Krans og bårebukett fra idrettsforeningen. Oppfølgingsfasen overfor den skadede Denne aktiviteten koordineres av leder av den aktuelle avdeling. Besøk skadede på sykehus. Send blomster til skadede og deres familie. Oppfølgingsfasen overfor klubbens medlemmer 12

13 Denne aktiviteten koordineres av informasjonsansvarlig. La klubbens deltagere i det aktuelle arrangementet få være sammen den første tiden etter ulykken. Legg til rette for at de kan snakke sammen om sine reaksjoner. Informer grundig om hva som har skjedd, og om hva som vil skje fremover. Sjekk behovene for særlige tiltak ut over det som det tradisjonelle hjelpeapparatet stiller opp med. Dette kan være samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og Krisereaksjoner. Glem ikke at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i hendelsen, og derfor trenger oppmerksomhet og egnede tiltak. Gi relevant informasjon via klubbens hjemmesider. Intern informasjon, opplæring og vedlikehold av prosedyre Hovedstyre og alle styrer i underavdelingene skal på første styremøte etter årsmøtene gjennomgå krisehåndteringsplanen. Krisehåndteringsplanen skal være tilgjengelig på foreningens hjemmesider Psykiatrisk hjelp formidles via legepersonell ved sykehuset. Idrettsforeningen har ingen særskilte avtaler med enkeltstående psykologer. Fredrikstad kommune har i sin krisehåndteringsplan organisert et eget psykososialt kriseteam. Lagleder for lag som deltar i turneringer i utlandet må spesielt sette seg godt inn i gjeldende rutiner for varsling av ulykker i aktuelt land. Denne plan må medbringes av lagleder/trener. 13

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013 HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i Fræna Volleyballklubb. Vi ønsker

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer