- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 9 Trygge Rammer"

Transkript

1 9. Trygge rammer 9.1 Politiattester Fra og med 2009 ble det krav om at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal kunne fremvise en gyldig politiattest før de kan starte som trener for mindreårige. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet, tiltalt eller tidligere ilagt forelegg eller dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Daglig leder er ansvarlig for å avkreve politiattest. Leder av Barn- og Jenteavdelingen er vararepresentant på dette området. Fremgangsmåte Kilde: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ Alle søknader skal sendes inn via en portal på websidene til Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad) Søker sender sine personalia på mail til Vi trenger navn, personnummer (11 siffer), mobilnummer og hvilket lag søker har ansvaret for Daglig leder fyller ut bekreftelsen, skanner den og sender den i retur som pdf Innsending Gå til nettsidene til politiet, Velg politiattest på venstre side På den påfølgende siden velger man gå til elektronisk søknad som ligger på høyre side Logg inn med MinID, BankID, Baypass eller Commfides Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon Valg av formål Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema. Spørsmål om formål finner du på bekreftelsen fra Borgen IL Teknisk informasjon Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internett Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen Når søknaden er godkjent av politiet Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes IKKE til Borgen IL. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Daglig leder. Borgen IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Daglig leder fører register på de som har fremvist attesten. 1

2 Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før dette er i orden. Husk på intensjonen med ordningen vi skal lage så gode og trygge miljøer for barn som mulig. Intern kontroll Nye lagledere 1. Daglig leder sender fortløpende mail med anmodning om personalia til nye lagledere. 2. Daglig leder fyller ut skjema formål med politiattest og signerer. 3. Skjemaet skannes og sendes tilbake til LL. 4. LL søker selv på 5. Attesten vil bli sendt søker pr post. 6. Attesten fremvises til Daglig leder. 7. Daglig leder ajourholder skjema: 2015 Ajourhold av politiattester. 2

3 9.2 FAIR PLAY FAIR PLAY kontrakter finnes på klubbens hjemmeside. Ferdig kopierte kontrakter kan også fås ved å henvende seg til barne/ungdomsansvarlig. REGLER OG 5er og 7er fotball Alle regler og bestemmelser finner du på Retningslinjer for arbeid med barn og ungdomslag i Borgen IL. Se også vedlegg for breddereglement Østfold Fotballkrets 9.3 FORSIKRINGER Alle aktive spillere registreres i NFF sitt spillerregister FIKS. Følges opp av administrasjonen. Alle spillere dekkes av lagforsikring fra NFF. Aktive spillere på A-lag og rekrutt -lag blir forsikret gjennom fotballforbundet sin lagforsikring og ikke via lisens som tidligere. Summen for forsikringen kr 500,- (SR A) og kr200,- (SR B) er tillagt treningsavgiften for denne gruppen og skal betales i januar. JR spillere/guttespillere som benyttes på A-lag og rekruttlag vil automatisk bli forsikret av lagforsikringen og trenger ikke å tegne tilleggsforsikring. Oppmann for A-lag og rekruttlag må samarbeide med administrasjon om ajourføring av spillerregisteret. Lagledere for aldersbestemte lag må gi beskjed til administrasjon om nye aktive spillere slik at de blir registrert og dekkes av forsikring. Alle spillere må ha minimum innbetalt kontingent for å være forsikret og spilleklar for sitt lag. Skulle skade oppstå og man ikke kan vise til kvittering for innbetaling av kontingent er ikke forsikring gyldig. 3

4 9.4 Grunnforsikring Ytelse Grunnforsikring Utvidet Pålagt Frivillig A Idrettens Skadetelefon Callsenter som gir råd og skaffer behandling Ja Ja B Undersøkelse og behandling av akutte skader Undersøkelse og behandling belastningsskader Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse Sammensatte symptomer* C Operasjon (Spesialist i kirurgi) Dekker ikke operasjon av belastningslidelser i grunnforsikring D Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd og røntgen) E Tannlege F Reiseutgifter G Ulykkesdødsfall: ved død utbetales til ektefelle /samboer samt barn der avdøde var eneforsørger til barn under 20 år , , , , , ,- H Progressiv invaliditet: 10 % til 50 % 50 % til 100 % , , , ,- Egenandel Gruppe B, C, D og E (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse) 1.000, ,- Behandlingsgaranti Frist for oppstart undersøkelse/behandling 3 mnd. 3 virkedager Utvidet forsikring Det finnes muligheter for utvidet forsikring bestilling gjøres på Se for mer informasjon om forsikring. 4

5 9.5 SKADEBEHANDLING Som leder må du forberede deg - tenke igjennom og planlegge hva du kan og bør gjøre. be om / krev info. fra foresatte om aktuelle sykdommer hos barna (f.eks. epilepsi, diabetes, astma, allergi, hjertelidelser mm..) Hva kan du vente deg og hva gjør du? lær/øv hjerterlungeredning (munn til munn og hjertekompresjon) lær førstehjelp (stoppe blødning, hindre sirkulasjonssvikt, forsiktig med nakke-/ hodeskader) lær skadebehandling -RICE (RestIceCompressionElevation = norsk: hvile, kjøling kompresjon, heve-høyt). Alltid nødvendig ved trening / kamper: førstehjelpsutstyr: saks, sterile kompresser, plaster, isposer, tape/elastisk bandasje en bil en mobiltelefon ajourført deltagerliste m/ navn, fødselsdato, adresse og tlf. til foresatte minst to voksne til stede Småskader behandles / lindres ved hjelp av førstehjelpsutstyret. Ved mistanke om større skader kjøres barnet straks til legevakt (tlf ) eller om nødvendig tilkalles ambulanse på nødnummeret Barnets fødselsdato og navn må du kunne oppgi til lege/sykehus. Leder skal alltid følge et skadet barn helt til foresatte er varslet og har overtatt. Foresatte skal alltid varsles ved skader (utover de helt små skrubbsår) også når besøk på legevakt ikke ble vurdert som nødvendig. To eller flere voksne må alltid være til stede både med tanke på alvorlige skader, men også ved mindre skader slik at fortsatt tilsyn (og aktivitet) for de uskadde skal være mulig. Sørg for dokumentasjon (mht barneidrettsforsikring): hendelsen - hvordan og når skaden oppstod, skriftlig bekreftet av trener/dommer medisinsk - sørg for at lege vet om og dokumenterer at det er en idrettsskade økonomisk - kvitteringer på utgifter, be foresatte om å ta vare på alt og alle Detaljert info om forsikringsordningen kan gjerne vente noen dager hvis foresatte ikke straks vil sette seg inn i dette. Kontakt alltid foresatte og sjekk i etterkant av en skade som krevde legebesøk. Til slutt minner vi om at: barn som har vondt skal ikke «tapes opp», spille eller trene is spray har ingen dokumentert effekt 5

6 isposer er fine når de brukes riktig - men de er dyre og må ikke bli mote, og de skal IKKE Brukes direkte mot hodet. 9.6 Linker: Idrettens skadetelefon: Gjennom Idrettens Skadetelefon har alle spillere direkte tilgang til fotballmedisinsk kompetanse. Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan alle fotballspillere a ringe Idrettens Skadetelefon for blant annet å få et kvalitetssikret og godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. Idrettens Skadetelefon, som er en del av Idrettens Helsesenter, er nå inne i sitt fjerde driftsår, og daglig leder Espen Rooth i Idrettens Helsesenter konstaterer flere og flere benytter seg av tilbudet. - Vår erfaring så langt, er at vi opplever en fin økning i antall spillere vi har hjulpet, og vi gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Ikke minst sørger vi for at spillerne får den behandlingen de trenger, eksempelvis ved å tilby en MR-undersøkelse i løpet av 24 timer, sier Espen Rooth til fotball.no. - Idrettens Skadetelefon gir raskere og riktigere utredning og behandling, og tilbakemeldingene vi har fått så langt er gode, fortsetter Rooth. Ring Idrettens Skadetelefon på 02033, og Norges Fotballforbund gir deg samme tilbud som til landslagspillerne: Spesialister på fotballskader Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin Bestilling av utredning og behandling Tilgjengelighet og oppfølging Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse) Åpen alle dager mellom kl og Medisinsk ansvarlig: Landslagslege Thor Einar Andersen Komplett oppvarmingsprogram for unge fotballspiller; 6

7 9.7 Trafikk BIL har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos daglig leder og styre BIL har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet BIL har en egen trafikksikkerhetsplan som ivaretar både holdningsskapende og fysiske tiltak BIL vil innarbeide trafikksikkerhet i klubbens HMS rutiner BIL har en plan for å ivareta medlemmenes sikkerhet til og fra anlegg enten de sykler, går eller blir kjørt BIL har rutiner ang informasjon om planen og at den blir fulgt av ledere og trenere BIL har regler for reiser/transport i klubbens regi og ved kjøp av transport tjenester BIL legger til rette for trafikk opplæring av medlemmer/trenere og ledere BIL vil sørge for at trafikk er årlig tema på foreldremøter/årsmøte BIL vil sørge for at alle er kjent med reglene og at de ligger synlig på klubbens hjemmeside Borgen IL har som målsetning at ingen av klubbens medlemmer eller foresatte skal bli skadet eller drept i trafikken. Gjennomføring av kriteriene; Klubben må bidra med informasjon og opplæring til alle medlemmer og deres foresatte og oppfordre til at alle blir ansvarlig trafikanter. Den trafikale situasjon ved egne anlegg må belyses og utbedres etter behov. Klubben må lage retningslinjer slik at medlemmene blir ansvarlige trafikanter. Medlemmene skal tilegne seg kunnskap, ha gode ferdigheter og positive holdninger til en ansvarlig adferd i trafikken. - Foreldre/foresatte må bidra med gode holdninger og trafikk sikkert utstyr (hjelm, refleksvest, bremser og lys p sykler m.m.) og støtte barna opplæring om å være aktsomme, varsomme og trafikken, slik at man kan forhindre at trafikk farlige situasjoner oppstår ved kjøring til og fra kamper/trening. - Klubben stiller trafikksikkerhets utstyr til rådighet, herunder; sitteputer til bil og refleksvester til alle medlemmer. Alle barn som sitter på til kamp/trening skal sikres med sitteputer. Disse kan lånes på klubbhuset. Målsetninger Informasjon opplæring på en lagledersamling før/etter sommerferien Laglederne informerer om trafikk sikkerhet på et årlig foreldremøte (aug/jan) Utbedringsplan eget anlegg og fremdriftsplan ila mai Retningslinjer utarbeides og inkluderes i laglederhåndboka, på hjemmeside og sendes ut på e-post til alle medlemmer. Frist 15.juni

8 9.8 Borgen ILs trafikkregler Gående til og fra treninger og kamp Vi velger fortau, gang og sykkelveier Medbragte fotballer bæres i bag el lign. Ved ferdsel i mørket er refleksbruk særdeles viktig. Alle oppfordres til bruk av refleks eller refleksvester på vei til trening Syklende til og fra trening og kamp Alle skal bruke hjelm ved sykling Vi velger gang og sykkelstier så sant det er mulig Vi går av sykkelen ved krysning av fotgjengerfelt Ved ferdsel i mørket skal man ha lys foran og bak. I tillegg skal sykkelen ha signalklokke og reflekser. Ved sykling i mørket skal man også bruke refleksvest Man bør ha avholdt sykkelopplæring på skolen før man begynner å sykle til treninger. På flere skoler får ikke elevene sykle til skolen før de går i femte klasse. Dette er noe også Borgen IL ønsker å praktisere Tiltak i regi av Borgen IL for gående og syklende: Presentasjon av trafikk policy for alle medlemmer og deres foresatte Policy legges ut på hjemmesiden Eget sykkelparkeringsområde skal brukes både på Sandbakken og Mobakken anlegg Ved utendørstreninger langs vei skal det brukes refleksvester Kjørende til og fra treninger og kamp Man skal kjøre aktpågivende og vise sunne holdninger i trafikken Sjåføren skal alltid benytte handsfree ved bruk av telefon under kjøring Alle skal være sitt ansvar bevisst og påse at alle i bilen er fastspent på riktige måte og at barn bruker sikkerhetsutstyr (sete/bilpute) Forsøke å planlegge kjøringen slik at du unngår å rygge på treningsstedet. Hvis du må rygge, vær spesielt oppmerksom på at ingen står bak bilen Påse at bilene alltid står slik at passasjerene kan gå trygt ut og inn Øvelseskjøring skal ikke forega ved kjøring til trening og kamp 8

9 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge - Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Lokalt: Sykehuset Fredrikstad Legevakta Sarpsborg Sarpsborg politistasjon Sapsborg Kommune Servicetorget (hverdager ) Ordfører (kommunens kriseleder) Varaordfører (Nestleder kriseteam) / Utlandet: Danmark - Politi 114 Sverige Politi Sverige - Alarm i nødstilfelle 112 Dersom en alvorlig ulykke skulle oppstå, skal klubbens beredskapsgruppe tre i funksjon. Gruppen ledes av beredskapsleder. En alvorlig ulykke defineres som følger: Dødsfall grunnet tilfelle som oppstår i forbindelse med trening, konkurranse eller transport i regi av Borgen IL både innenlands og utenlands Annen hendelse med en eller flere alvorlig skadede 9

10 Alvorlig ulykke med én utøver I hendelse med én alvorlig skadet trer ikke hele beredskapsplanen i kraft. Dog skal gjeldende avdelingsleder eller ansvarlig lagledelse aktivt bidra overfor aktuelt lag eller arrangement, og foreta nødvendige tiltak. Hovedstyret må holdes orientert og beredskapsleder konsulteres etter behov. Dersom en ulykke skjer når laget er ute på reise, må det snarest opprettes kontakt mellom lagledelsen og hovedstyret eller beredskapsgruppen. Bemanning av klubbkontor - Loggføring I en nødsituasjon, må klubbens telefon være bemannet også utenom ordinær kontortid. Alle forhold rundt situasjonen alle tiltak klokkeslett gjort av hvem, skal loggføres. Lagledere som ikke befinner seg på klubbhuset holder kontakt med klubbkontoret og skriver egen logg. Hovedansvarlig ved nødsituasjon I en nødsituasjon har beredskapsleder, eller dennes stedfortreder, ansvar for å koordinere og lede assistanse til stedlig leder (politi, sykehus, brannmannskap). Det samme gjelder koordinering av informasjon til de pårørende og andre parter som er direkte eller indirekte berørt av uhellet. HVA GJØR DEN LAGLEDER ELLER TRENER SOM ER TIL STEDE DER ULYKKEN ELLER HENDELSEN HAR OPPSTÅTT? Det umiddelbare er naturligvis å bidra til førstehjelp der det er mulig. Dernest å oppsummere kunnskap om ulykken (se eget punkt nedenfor) Deretter kontaktes; 1. Legevakt/sykehus, politiet, eventuelt brannvesen 2. Beredskapsleder, eventuell annen tilgjengelig person i Borgen ILs beredskapsgruppe Kunnskap om ulykken/hendelsen Mottaker av melding om ulykken må bringe på det rene; Bring klarhet i HVA som har skjedd, HVEM, HVOR og NÅR. Dersom det ikke allerede er gjort, må politi, sykehus og brannvesen varsles. Den første som mottar varsel om ulykke, melder videre til resten på listen. Øvrige tillitsledere innkalles etter behov. 10

11 Hold klubbens beredskapsgruppe regelmessig oppdatert om situasjonen 1.10 BEREDSKAPSGRUPPEN Beredskapsgruppen består av følgende: # Funksjon Hvem 1. Beredskapsleder Hovedstyrets leder 2. Stedfortredende Beredskapsleder Daglig leder av klubben 3. Beredskapsmedlem Avdelingsleder (i den avdeling der hendelsen har oppstått) INTERN VARSLING TIL BEREDSKAPSGRUPPEN (listen oppdatert 2014): Navn Telefon Funksjon Svein Cato Winther Styreleder Beatrice Hammerstad Daglig leder Leder senior Ingar Johannesen Lasse Hammerstad Leder barn/ungdom Leder anlegg OPPGAVER FOR BEREDSKAPSGRUPPEN Beredskapsgruppen organiserer seg normalt på kiubbhuset. Tre hovedoppgaver innledningsvis: Få en fullgod status av oppstått situasjon Hva klarer vi selv hva må vi ha hjelp til Fordeling av arbeidsoppgaver/funksjoner Oppgaver og ansvar Organisering av arbeidsoppgaver Oppsøke ulykkesstedet Kontakt med politi/brannvesen Kontakt med sykehus/lege Kontakt med psykiatri Beredskapsleder / Daglig leder Beredskapsleder/ Avdelingsleder Beredskapsleder/ Avdelingsleder 11

12 Kontakt med pårørende Informasjon til pårørende Kontakt med media Kontakt med øvrige avdelingsledere Informasjon til klubbens medlemmer Informasjon til idrettskrets Informasjon til skoler Beredskapsleder / Daglig leder Beredskapsleder / Daglig leder I tilfelle fravær av beredskapsmedlemmer kan beredskapsleder eller hans stedfortreder omfordele oppgavene etter behov blant tilgjengelig personell. Informasjon til media All kontakt med media skal skje gjennom beredskapsleder. Ingen andre skal uttale seg til media. Det er politiets oppgave å svare på spørsmål om evt. tilstand og omkomne, navn på omkomne, omstendighetene rundt ulykken, årsak til ulykken og redningsarbeid. Bortsett fra å uttrykke bekymring og sorg over det som har skjedd, bør man i de første timene etter at ulykken/dødsfallet har skjedd, henvise media og andre eksterne til politiet. Oppfølgingsfasen overfor pårørende Denne aktiviteten koordineres av leder av aktuell avdeling. Etter en ulykke er det et stort behov for informasjon til de pårørende. Disse har erfaringsmessig et øyeblikkelig behov for informasjon om ulykkessituasjonen og hendelsesforløpet, men også oppfølging over tid så lenge det er ønskelig fra familiens side. Vi skal være imøtekommende og gi de pårørende all mulig hjelp. Hvis bekreftede opplysninger foreligger, informer nøkternt om hendelsesforløpet. Spekuler ikke i årsak til ulykken. Politiet har ansvar for å varsle pårørende (direkte eller via prest) ved dødsfall. Tilby minnesamling ved ulykkestedet eller i klubbhuset.. Pårørende har ofte et stort behov for å se ulykkesstedet. Ulykkesstedet bør være ryddet før dette kan skje. Tilby støttetjenester/helsetjenester. Vis omsorg for den skadede eller den dødes familie. Delta i begravelse. Krans og bårebukett fra idrettsforeningen. Oppfølgingsfasen overfor den skadede Denne aktiviteten koordineres av leder av den aktuelle avdeling. Besøk skadede på sykehus. Send blomster til skadede og deres familie. Oppfølgingsfasen overfor klubbens medlemmer 12

13 Denne aktiviteten koordineres av informasjonsansvarlig. La klubbens deltagere i det aktuelle arrangementet få være sammen den første tiden etter ulykken. Legg til rette for at de kan snakke sammen om sine reaksjoner. Informer grundig om hva som har skjedd, og om hva som vil skje fremover. Sjekk behovene for særlige tiltak ut over det som det tradisjonelle hjelpeapparatet stiller opp med. Dette kan være samtale med kvalifisert personale i forbindelse med sorg- og Krisereaksjoner. Glem ikke at også andre enn de som er fysisk skadet, kan føle seg involvert i hendelsen, og derfor trenger oppmerksomhet og egnede tiltak. Gi relevant informasjon via klubbens hjemmesider. Intern informasjon, opplæring og vedlikehold av prosedyre Hovedstyre og alle styrer i underavdelingene skal på første styremøte etter årsmøtene gjennomgå krisehåndteringsplanen. Krisehåndteringsplanen skal være tilgjengelig på foreningens hjemmesider Psykiatrisk hjelp formidles via legepersonell ved sykehuset. Idrettsforeningen har ingen særskilte avtaler med enkeltstående psykologer. Fredrikstad kommune har i sin krisehåndteringsplan organisert et eget psykososialt kriseteam. Lagleder for lag som deltar i turneringer i utlandet må spesielt sette seg godt inn i gjeldende rutiner for varsling av ulykker i aktuelt land. Denne plan må medbringes av lagleder/trener. 13

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013

FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 FOTBALLFORSIKRINGEN 2013 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2012

FOTBALLFORSIKRING 2012 FOTBALLFORSIKRING 2012 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - I snitt skader én spiller seg per

Detaljer

FOTBALLFORSIKRING 2011

FOTBALLFORSIKRING 2011 FOTBALLFORSIKRING 2011 Idrettsskader i Norge 17% av alle personskader registrert på sykehus er idrettsskader: 20% ski-idretter 5,7% 12% håndball 33% fotball 8,5% 3,2% - Snitt én spiller seg per kamp slik

Detaljer

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending.

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending. Bremnes Idrettslag Beredskapsplan ved alvorleg hending. Planen skal oppdaterast årleg. Innleiing Beredskapsgruppa skal varslast ved alle alvorlege hendingar og ved alvorleg ulykke. Definisjonar Ei alvorleg

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN

HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN HELSE MILJØ SIKKERHET BEREDSKAPSPLAN KRISEHÅNDTERINGPLAN Innhold Helse Miljø Sikkerhet... 3 Helse og miljø... 3 Sikkerhet... 4 Beredskapsplan... 4 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 3. Omfang... 5 4. Definisjoner...

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert 14.12.2013 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Trafikksikker fotballklubb

Trafikksikker fotballklubb TRAFIKKSIKKER KLUBB Trafikksikker fotballklubb I samarbeid med Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark Fylkeskommune og Trygg Trafikk har Telemark Fotballkrets fokus på trygg transport til og fra alle fotballaktiviteter.

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Idrettsforsikring - sammendrag

Idrettsforsikring - sammendrag Idrettsforsikring - sammendrag Alle fotballspillere er forsikret når medlemskontingent er betalt og man benytter leggskinn (over 13 år; må være registrert i FIKS) Dekker også trenere, lagledere og dommere

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man?

Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Skiskytterlisensen Hvor er man, hvor vil man? Kort om dagens lisensforsikring Sesongen 2013-14 varer fra 1. Mai 2013 til 30. April 2014 og det finnes to lisenstyper også denne sesongen. A-lisens for de

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Lisens 2014: informasjon for arrangører

Lisens 2014: informasjon for arrangører Lisens 2014: informasjon for arrangører Oppdatert: 24. september 2014 1 Innhold Praktisk informasjon om lisens... 3 Hvorfor har Norges Friidrettsforbund lisens?... 3 Hvem skal ha lisens?... 3 Om helårslisens...

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

BEGRENSET POLITIATTEST

BEGRENSET POLITIATTEST BEGRENSET POLITIATTEST [07.09.2010 - Ingrid Naustdal] Røde Kors har sammen med andre store organisasjoner benyttet seg av lovhjemmelen fra 1.desember 2006 om å kreve begrenset politiattest for personer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i SUL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i SUL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i SUL fotball Selfors Ungdomslag Postboks 31 8604 Mo i Rana Leder fotballgruppa: Morten Larsen http://www.selfors.com/- e-post: fotball@selfors.com SAMHOLD = TRYGGHET

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Innhenting og håndtering av

Innhenting og håndtering av Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER VEILEDER FOR lokallag Hva skal lokallaget gjøre Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for lokallaget som innebærer

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest

Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest Veiledning for medlemsgrupper i PBU ved innhenting av politiattest I oktober 2010 vedtok PBU på årsmøtet at alle lokale PBU grupper må innhente politiattest for sine ledere og øvrige frivillige som jobber

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

MODUL 6 FOTBALL OG JUSS MODUL 6 FOTBALL OG JUSS IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov) Organisasjonen NFF NFF`S

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN. Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering

IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN. Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering IDRETTENS SKADETELEFON OG FOTBALLFORSIKRINGEN Idrettens Skadetelefon Idrettens Forsikringssenter Idrettshelse Bedriftshelse Rehabilitering Om Idrettens Helsesenter IHS er et heleid datterselskap av Norges

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Lagledermøte 2011 Ungdom Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Styret i Verdal IL Fotball Ungdom: Leder: Roger McKellar. Nestleder: Monika Pedersen. Kasserer: Leif Støfringshaug. Sekretær: Nina Stamnes Myhr

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Rutiner Politiattest. Harstad Idrettslag

Rutiner Politiattest. Harstad Idrettslag Rutiner Harstad Idrettslag Nedenfor følger informasjon om ordningen med politiattest. Rutinene som er beskrevet nedenfor, er slik politiet vil ha dem, og er derfor de vi må forholde oss til. Idrettslag

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon Postboks 6910, St Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 99 22 30 Faks: 22 99 22 50 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer