Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012"

Transkript

1 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse o Kurs i selvhevdelse o Treningskurs o Kurs i depresjonsmestring- KID o Kicking the habit kurs for personer med rusmiddelavhenghet o Sosial ferdighetstrening o DU - kurs Jeg kan et gratis gruppetilbud til deg med en mor eller far som sliter med tankene og følelsene sine. I samarbeid med Helsestasjonstjenesten.

2 Felles informasjon om tilbudene. Målgruppen for tilbudene er personer med psykiske vansker og/ eller rusavhengighet. Gruppetilbudet har som felles mål å skape trivsel og mulighet for personlig vekst gjennom å gi trening/ støtte til samvær med andre bidra til tilhørighet/ fellesskapsopplevelse knytte kontakt med nye mennesker bidra til meningsfylte aktiviteter. Noen av gruppene legges opp med størst fokus på støtte, andre har større fokus på nye utfordringer. Mestringskursene har fokus på å lære metoder som kan bidra til at du mestrer hverdagen og dine psykiske plager på en bedre måte. Samlingene består både av undervisning og trening i bruk av mestringsstrategier. Varighet og innhold varierer fra kurs til kurs, se under hver kursinformasjon. For å sikre den enkelte et best mulig tilbud samt ivareta en god sammensetning i gruppen trenger vi å bli litt kjent med deg, hvorfor du søker og hva du tenker gruppen kan hjelpe med. Søkere blir kontaktet for en vurderingssamtale eller intervju før søknaden behandles. Søknad. Gruppene varer fra september 2011 til juni Frist for hovedopptak 15. august Det kan søkes fortløpende på ledige plasser etter dette. Mestringskursene kan ha andre frister for søknad. Se det enkelte kurset eller ta kontakt for mer informasjon. Du kan søke selv direkte på egensøknad eller i samarbeid med din kontaktperson eller fastlege/ behandler på utvidet søknadsskjema. For flere opplysninger kan du ta kontakt med Mestringsenheten på telefon Informasjon og søknadsskjema finnes også på kommunens hjemmeside under tjenester- Helse- Mestringsenheten Se også felles nettside for psykisk helse og rusfeltet i Sandnes

3 Bowlinggruppe Mandager kl på Mesteren bowling Hanasenteret. For deg som trenger støtte og forutsigbarhet for å komme med i aktivitet og fellesskap. Etter en kort prat bowler vi en runde sammen. To gruppeledere er med. Egenbetaling: Du betaler selv for aktiviteten. Redusert pris på dagtid, ca. kr.45,- for en runde inkl. leie av sko. Sosialtreningsgruppe Mandager kl på Kontaktsenteret For deg som trenger trening i kontakt med andre og økt trygghet i sosiale situasjoner. Treffene kombinerer gruppesamtale og felles aktiviteter. Gruppen setter selv opp program for samlingene. Egenbetaling: kr. 350,- til dekning av lett bevertning på samlingene. Eventuelt materialutgifter til hobbyaktiviteter.

4 Bassenggruppe Forbeholdt kvinner PSYKISK HELSE Torsdager i varmvannsbassenget på Varatun DPS med samling etterpå. For deg som trenger støtte til å være med i aktivitet og fellesskap. Etter øvelser i vann møtes gruppen til lett samtale over en kopp kaffe. Det er ikke knyttet fysioterapeut til gruppen. Egenbetaling: kr. 350,- til dekning av lett bevertning på samlingene. Kontaktperson i Dagtjenesten er: Margunn Dirdal Tlf.:

5 PSYKISK HELSE MESTRE Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse Samarbeid mellom Sandnes kommune, Mental helse Sandnes og Lura karateklubb. Start i slutten av september 2011 Dette er et kurs for personer som sliter med psykiske lidelser og som ønsker å komme i bedre form samt å bli bedre til å kommunisere med andre. Kurset består av to deler: Del 1. Sosiale samtaleferdigheter: Hvordan starte en sosial samtale Hvordan holde en samtale vedlike Hvordan avslutte en sosial samtale Positiv selvhevdelse Del 2. Kroppsbeherskelse: Vi vil her trene på kroppsbeherskelse i form av tradisjonell karatetrening (Shotokan). Dette er en trening som alle kan være med på forutsatt at du har Vi helse kommer som tillater også til dette. å snakke Treningen om angst er ikke og voldelig, og du vil merke at du etterhvert blir smidigere og i bedre kroppsfornemmelser. fysisk form. Etter endt Hvordan kurs redusere ( våren 2012) angst vil du få anledning til å gå opp til det første beltet i karate (gult). Tidligere kursdeltakere kan fortsette å trene i gruppe. Vi holder til i lokalene til Lura karateklubb. Først har vi en samling med kommunikasjonstrening, før vi går inn i treningshallen og trener karate. Gruppeledere er Tone Salthe og Ketil Danielsen Hvis du er interessert i å delta på kurset eller har spørsmål kan du kontakte: Tone Salthe på tlf Kursavgift: kr. 350,- som dekker kursmateriell og noe utstyr.

6 Kurs i selvhevdelse Helse og sosialsenteret, Håkon 7.gt 6, 4.etg onsdager foto: Anne Øverås Selvhevdelse er en måte å være på der vi tar hensyn til egne ønsker, behov og overbevisninger og utrykker dette klart og tydelig overfor andre, samtidig som vi tar hensyn til menneskene rundt oss og deres behov og ønsker. En selvhevdelsesgruppe er en støttegruppe med sosialtrening og kommunikasjon som hovedtema. Vi vil blant annet jobbe med: Lære å sette grenser for seg selv i forhold til andre. Trene på å bli mer tydelig i kommunikasjon med andre. Trene på å mestre vanskelige situasjoner på en selvhevdende måte. Dette er et 10 ukers strukturert og avgrenset kursopplegg i selvhevdelsesteknikk. Kursledere er psykiatriske sykepleiere med utdanning i kognitiv terapi. Kursavgift kr 350,- (inkluderer kursmateriell og lett servering) Alle søkere får innkalling til intervju/ vurderingssamtale før det gis tilbud om plass

7 Treningskurs Mandager i Melshei fremmøte på Kontaktsenteret (felles transport til Melshei) foto: Tor A. Lea Kurset er for deg som har en psykisk lidelse og er motivert til å komme i gang med trening for å bli i bedre fysisk form. Kurset tilrettelegges for noe yngre brukere. Fysisk trening har gjennom forskning og erfaringer vist seg å ha svært god effekt på psykiske plager som depresjon, angst, uro og søvnvansker. Deltakerne møtes først til en samling på S.I hytta. Etter treningsrunden avsluttes med oppsummering og litt mat/ drikke. Det brukes pulsklokker for å kunne tilpasse treningen til den enkelte. Målet er formstigning, og kurset avsluttes med deltakelse i et løp eller en tur våren Det er nødvendig med joggesko og egnet treningstøy, men det er ingen krav til kondis i forkant! foto: Tor A.Lea Egenbetaling : kr. 400,- til dekning av transport samt frukt/ grønt. Ta med eget drikke/ vannflaske. Pulsklokker er kjøpt inn og kan lånes på treningene.

8 PSYKISK HELSE Kurs i mestring av depresjon (KiD) Kurs i mestring av depresjon(kid) er utarbeidet for mennesker som har hatt eller har en depresjon, eller er nedstemt på en slik måte at det går ut over livskvaliteten. Gjennom kurset lærer man en metode for å påvirke egen livssituasjon. Målet er at deltakerne skal øke muligheten for å mestre plager som følger med symptomer på depresjon, samt å forebygge mer alvorlig depresjon. Kurset kan anvendes som et tiltak alene, eller som et tillegg til samtalebehandling eller medikamentell behandling. Målet med kurset er å redusere graden av nedstemthet/depresjon, redusere varigheten av depresjon, redusere de negative følgene av depresjon og forebygge tilbakefall. Kurset holdes onsdager kl til på Helse og sosialsenteret, Haakon 7. gt 6, 4. etg. Kurset består av 8 ukentlige møter à 2,5 timer i uka. Etter kursets slutt er det tre oppfølgingsmøter. Det kan være 8 12 deltakere på hvert kurs. Det planlegges et kurs høsten 2011 og et våren Kurset tar også sikte å lære kursdeltakerne hvordan de kan øke opplevelser som gir, eller tidligere har gitt glede. Det fokuseres på problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre. Kursdeltakerne trenger ikke å utlevere egne problemer i gruppen, men arbeider hjemme med sine problemområder ved hjelp av de metodene og teknikkene som læres på kurset. Dette hjemmearbeidet er en viktig del av kurset. Kursboken, Å MESTRE DEPRESJON, benyttes aktivt i hjemmearbeidet. Kurs i mestring av depresjon er lagt opp som undervisning hvor deltakerne gjennom en kognitiv (læringsmessig) forståelsesmodell lærer teknikker og metoder for å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon. Kursavgift på kr 500,- inkluderer arbeidshefte. For mer informasjon se websiden til Rådet for psykisk helse eller ta kontakt med psykisk helse på telefon

9 Kicking the habit Mestringsenheten Seksjon rusvern organiserer kurs i Kicking the habit foto: Anne Øverås Kicking the habit er et kurs for deg som er rusmiddelavhengig. Kurset tar sikte på å utvikle mestringsstrategier for å styrke egen evne til selvkontroll. Målet er at den enkelte skal få kontroll over rusmiddelavhengigheten, endre uønskede og skadelige vaner, og gjennom disse erfaringene oppnå økt livskvalitet. Kursinnhold: Kurset har fokus på å få innsikt i og bevissthet rundt egne rusvaner og å utveksle motiverende informasjon med den hensikt å ta kontroll over og endre problematisk bruk av rusmidler. Målgruppe er rusavhengige som ønsker en endring Kurset gjennomføres i grupper på 4 7 personer Individuelt tilbud er mulig Kurset er taushetsbelagt Kurset er over 6 møter a 1,5 time Etter kurset er det mulig å fortsette i fordypningsgruppen For nærmere informasjon og søknad, ta kontakt med Lillian Jensen eller Bente Dirdal Rusvernkonsulenter, Mestringsenheten, Fagteam Rus, Sandnes kommune, / Tilbudet er gratis.

10 Jeg kan Et gratis gruppetilbud til deg med en mor eller far som sliter med tankene og følelsene sine Jeg kan er et samarbeidsprosjekt mellom Helsestasjonstjenesten og Mestringsenheten i Sandnes kommune. Tilbudet gjelder for barn og unge fra klasse. LITT OM GRUPPA Det er 5-8 medlemmer i gruppa. Den ledes av en psykiatrisk sykepleier og en helsesøster. Møtested: Kantinen i 4. etasje i Helse & Sosialsenteret, Haakon 7. gate 6, Sandnes sentrum. Vi møtes 11 tirsdager kl I gruppa vil vi drive med ulike aktiviteter. Du kan være med og bestemme hva vi skal gjøre. Hver gang lager vi mat og spiser sammen. HVORFOR GRUPPE Du kan få hjelp og støtte til å forstå og takle det du opplever som vanskelig. Du kan få oppleve at det å snakke med andre som har en psykisk syk forelder kan hjelpe. Da kan du dele erfaringer og se at du ikke er alene. Du får delta i ulike aktiviteter sammen med andre. Du kan få informasjon om det som er viktig å vite når mor eller far er psykisk syk, og du kan få svar på ting du lurer på. Du skal få tro på dine egne muligheter og ressurser. HAR DU LYST Å BLI MED? Du eller dine foreldre kan ta kontakt på telefon, e-post eller pr.post ( trenger ikke søknadsskjema): Torunn Wathne, telefon / , e-post: Postboks 583, 4305 Sandnes Brit Elin Fuglestad, telefon , e-post: Sandnes Helsestasjon, Ganddalsgt. 7, 4306 Sandnes Oppstart: januar og september Vi vil ta kontakt med deg og din familie for en samtale før oppstart.

11 DU-KURS på L 54 Hvem er kurset for? - DU som er mellom 16 og 20 år, kjenner deg trist og lei over tid og opplever at du har det vanskelig Hva er et DU-kurs? - Et kurs der du lærer teknikker for å snu negative tanker. Kurset er gratis og ledes av psykiatrisk sykepleier og helsesøster. Kurset gir gyldig fravær fra skolen og du får gratis lunsj. Når og hvor er kurset? - Kurset går over 10 uker og vi treffes en gang i uka fra kl 1230 til kl 15 - Sted: Langgata 54, Sandnes sentrum Alle som tar kontakt vil få en samtale for å finne ut om dette er noe som passer for deg. Påmelding: Ta kontakt med: helsesøster Torhild Hunsbedt: Psykiatrisk sykepleier Tove E. Brodal

12 KURS I SAMTALEFERDIGHETER Starter i oktober 2011 Sted: Oalgt.12 på tirsdager Kurset varer to timer gangen, en dag i uken i et halvt år. Dette er et kurs for deg som ønsker å bli tryggere i omgang med andre personer. Det å snakke med andre er en komplisert sak. Det er ikke alltid like lett å finne ut om andre ønsker snakke med oss, eller hva vi skal finne på å snakke om. Kurset vektlegger hvordan du kan vise at du ønsker kontakt med andre, og hvordan du kan finne ut om andre vil ha kontakt med deg. Videre vil vi trene på hvordan du starter en samtale holder den vedlike, og avslutter den. Personer som har gjennomført kurset har gitt tilbakemelding på at de er blitt tryggere i samtale med andre, og har derfor fått en friere hverdag. Pris kr.350 inkludert kursmateriell og kaffe/te Alle søkere får innkalling til vurderingssamtale før det gis tilbud om plass. Har du spørsmål ang. kurset kan du ta kontakt med: Magnhild Sandvik mobil:

13 BRUK OG LAGRING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER Sandnes kommune ber om opplysninger om din person når du søker og mottar en tjeneste. Opplysningene blir innhentet fra deg, din fastlege eller den behandler som søker sammen med deg. For samarbeid med andre hjelpepersoner ber vi om ditt samtykke. Sandnes kommune har et databasert system for dokumentasjon som vi bruker i våre tjenester. Du trenger bare å gi opplysningene en gang. Dersom du gir samtykke til det, deles informasjonen med aktuelle samarbeidspartner. Alle ansatte har lovregulert taushetsplikt. IPLOS: Noen av opplysningene vil bli innhentet etter en standard som er utviklet av Sosial- og helsedirektoratet. (IPLOS) Denne består av systematisert og nødvendig informasjon om din situasjon og helsetilstand. Opplysningene sendes inn til et statlig register brukes av kommunen og statlige myndigheter i styring og planlegging av tjenestene, samt til forskning og statistikk. Ditt navn og din adresse vil ikke finnes i dette IPLOS-registeret. Ditt fødselsnummer erstattes med et tilfeldig nummer. Ingen kan derfor kjenne igjen opplysningene om deg i dette registeret. Innsynsrett Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret om deg. Disse opplysningene kan du få hos leder for den tjenesten som du mottar hjelp fra. Dersom du oppdager feil, kan du få feil og mangler rettet eller slettet.

14

15 EGENSØKNAD MESTRINGSENHETEN Unntatt offentlighet Søknad om: Søker: Individuell tjeneste Plass i bofellesskap/ bokollektiv Støttekontakt Treningskontakt Gruppe - spesifiser Mestringskurs - spesifiser Etternavn Fornavn Gateadresse Postnr- Poststed Telefon/ mobiltelefon Fødselsnummer(11 siffer) etter off. loven 5 a, jfr fvl 13,1 Bokollektiv - rusteam Oppfølging av rusteam Tilrettelagt arbeid Fastlege: Ev behandler (psykiatrisk klinikk/ DPS el l) Tlf: Tlf: Kontaktpersoner i Psykisk helse: Bakgrunn for søknaden: Ønsker/mål Fullmakt Jeg gir med dette Sandnes kommune fullmakt til å innhente de opplysninger som anses nødvendig for behandling og oppfølging av søknaden. De ansatte har taushetsplikt. Signatur Dato Underskrift Søknad sendes til: Mestringsenheten, postboks 583, 4305 Sandnes

Aktiv vår 2015 Mestringsenheten. Deltakelse

Aktiv vår 2015 Mestringsenheten. Deltakelse Aktiv vår 2015 Mestringsenheten Deltakelse Aktiv vår Denne brosjyren viser de aktivitetstilbudene som finnes for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i Sandnes (målgruppen). Deler av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Åpne gruppeaktiviteter

Åpne gruppeaktiviteter Åpne gruppeaktiviteter I åpne gruppeaktiviteter kan personer i målgruppen delta uten å søke så lenge det er plass. Ta kontakt for å avklare når man kan begynne i gruppen. Bowlinggruppe Mandag 13:30-15:00

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer