Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~"

Transkript

1 ~ ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ; ' ne ~' 2 ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),)))

2 NORD - NYTT Nr. 1 - november 1984 Kjære Venner! Hjertelig takk for sist. Vi håper at de fleste, ja kanskje alle, hadde en hyggelig kveld. "Arrangementskomiteen" setter seg nå som mål å få istand et tilsvarende treff høsten Tidspunktet vil kanskje heller bli lagt til september, men det kommer vi tilbake til. Skulle noen ha andre forslag så la oss vite. REGNSKAP Vi kan opplyse at festen gikk med strålende overskudd, og det takker vi dere alle for. Ikke minst loddsalget bidro til det flotte resultat. Pengene, kr , er oversendt Hjelpeorganisasjonen. NYE NAVN Vi hadde selvsagt lagt opp til å få opplysninger om flere av våre kamerater som vi ikke har hatt gode nok adresser til, men denne gang ble det ikke tid til det, alle hadde nok med å finne hverandre og utveksle nytt siden sist. Derfor håper vi nå på at dere alle vil sende gode, korrekte adresselister til oss, men i første omgang bare de som med sikkerhet en gang var i vårt naboland. Vi benytter fortsatt den samme postboksen, men vil senere få et annet nummer. Vi håper at alle gjør hvad de kan for å skaffe flere gode adresser. TREFFEN I UTLANDET Annet hvert år samles 6. Divisjon Nord til en større treffen i en liten by i midt-tyskland. Her vil du treffe mange som var på samme' sted samme tidspunkt som du. Annet hvert år vil de samme møtes i en liten by i Østerrike. Vi som har vært der tidligere kan love alle en virkelig opplevelse. Hvis interessen er stor nok kunne vi kanskje arrangere en samlet tur. Som regel er disse treffen i slutten av september. NORD - RUF Dette lille tidsskriftet som utgis på tysk bringer nytt og gammelt stoff om Divisjonen. prøveeksemplar. De som ønsker det kan få tilsendt et

3 SLIPS MERKER etc Vi forsto på festen at flere var interessert i å kjøpe slips med Edelweiss-motiv. Ved å sende inn kr kr. 5.- til porto vil vi kunne skaffe flere, men det vil ta litt tid. NORD - merket koster kr. 20.-, bilmerket kr BØKER TIDSSKRIFTER Det finnes flere forlag som utgir bøker som har interesse for oss, ihvertfall noen. Vi kan være behjelpelig om det ønskes. Spesielt nevner vi boken Senje, Sigurd : Glemt soldat som er Wolfgangs opplevelser som 9 drs krigsfange, han kom hjem i 1953, som den siste. Boken koster kr kr i porto. Den sendes gjerne mot forskuddsbetaling o INGER CECILIE STRIDSKLEV Vi minner også om skjemaet vi fikk til utfylling. Hvis hun ikke får inn nok grunnlagsmateriale blir det neppe noe av undersøkelsen. Denne vil kunne sammenlignes med den som er gjort av de tropper som var i Nord-Norge høsten-vinteren Tiden flyr ubarmhjertelig fort, det oppdaget vi vel for en måneds tid siden. Send oss derfor jo før jo heller noen ord, med ønsker, kritikk eller hjelp! Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en GOD JUL og et GLEDELIG NYTT ÅR! Hjertelig hilsen A k ø NORD-NYTT Postboks 7 Holmen 0385 Oslo 3

4 Et 40 - års minne. August Det er i år 40 år siden kampene ved Kapr,~ lat og Hasselmann fant sted. I den anledning har vi planer om å arranr';ere en liten sammenkomst for de gamle nfinnlandsfarere" - viet minn~t om dem som ikke kom tilbake. Forovrig gleder vi oss til kameratslig samvær etter 40 år. Arrangementet er tenkt avholdt privat i egnet lokale i hovedstsden,oslo, lordag 27. oktober 1984,kl Det vil bli servert et enkelt måltid, og prisen pr. person vil bli ca kr. 125,-. Vi håper at du har anledning til å delta.du må da omgående og senest innen 5. septem1er fylle ut nederuorstående svarlapp og sen= de den til den angitte adresse. Vi vil så '.'versende med nærmere opplysninger om sammenkomste: 'H deg INNBYDELSE Dersom du har kon~akt med kamerater fra Finnlandstiden - som du. vet gjerne vil delta - for også dem opp på svarlappen. - klipp her Vennlig hilsen arrangementskomiteen Svarlapp: sendes Frode Halle, Postboks 7 Holmen, Oslo 3 Jeg vil gjerne delta VEa sammenkomsten i Oslo, 27.oktober Navn Adresse: Jeg har kontaktet folgende kamerater (Finnlandsfarere ) som onsker å delta: Navn,adresse:.' Min telefon:

5 NORD - NYTT Nr. 2 - mars 1985 Godt Nytt År alle sammen! NORD-NYTT takker for alle brev og for nye opplysninger. Disse kommer godt med. Lege Cecilie StridskIev Fru StridskIev er skuffet over innsendelse av skjemaer, men takker likevel for alle som har sendt inn dette i utfyllt stand. NORD-NYTT spurte om hun hadde noe imot at skjemaet ble utfyllt uten at navn og adresse kom frem, f.eks. bare med et fornavn og angitt kompani eller avdeling. Det kan jo være at ikke alle vil besvare alle spørsmål som kanskje fører noe for langt. Fru StridskIev sa seg enig i dette, men peker på at skjemaene vil bli behandlet konfidentielt og at alle navn senere vil bli borte. NORD-NYTT mistenker fruen for å innhente opplysmingene i anledning en doktorgrad - en slik undersøkelse er ikke utført tidligere - som vil bli meget interesant lesning senere. For - har vi ligget samfundet til byrde efter krigen? Har vi hatt så store psykiske eller fysiske lidelser som de vi kan sammenligne oss med? I alle tilfelle, ett nytt skjema vedlegges sammen med frankert konvolutt til de som ikke har svart tidligere. RAPPORTEN Fra våre venner i Wiking og Nordland er vi bedt om å distribuere Deres kontaktorgan "RAPPORTEN" som nu går i sin 15. årgang. Vi tror sikkert at denne vil kunne bli sendt også senere om flere ville ønske det. Vi ber om reaksjon. GLEMT SOLDAT Wolfgang takker for alle bestillingene og beklager forsinkelse med de første. Nu kan de leveres igjen, vennligst bestill raskt før opplaget er utsolgt. UTMERKELSER MEDALJER En av våre venner har vært i forbindelse med den Tyske ambassade i anledning å kunne bære tidligere utmerkelser og medaljer. Ambassaden har opplyst at dette er fullt lovlig såfremt hakekorset blir byttet ut og under forutsetning av at man kan Skaffe/ha bevis for tildelingen av disse. Dette kan vel selvsagt være problem for

6 mange, Stiftelsen norsk og Okkupasjonshistorie, vår venn 2014 arbeider med saken. Om noen har opplysninger til hjelp så la oss vite. TREFFEN i NORD Første "treffen" i Div. NORD er mai 1985 i en liten by ved Nosel. Dette blir neppe noe stort møte, men vil tilfredsstille de som ønsker å koble av i hyggelige omgivelser sammen med gamle kamerater og deres fruer. Det vil bli arrangert utflukter, vinprøvebesøk etc. Vennligst ta kontakt snarest. FOREDRAG KARELEN 1944 For de av våre venner som sogner til Oslo-området har vi en gledelig nyhet. En av våre tidligere offiserer har sagt seg villig til å holde foredrag om kampene på nordflanken efterat Kaprolat og Hasselmann var nedkjempet, og hvordan den russiske offensiven ble stanset i juli NORD-NYTT tror dette vil vil bli en interesant kveld og ber om at de som er interessert sender noen ord til oss, vi skal senere invitere til sted og tid. Vennligst oppgi telefon! Dere skal få god tid! Vi ta~~er A... k ø NORD-NYTT Boks 7 Holmen 0385 Oslo 3 igjen for oss - glem ikke adressen

7 l 2 HAR TET AGE EJNt AB~NTEUERLICHE I M N lem AND S L AND GESCHICHTE AUS NORDKARELJEN Die G-;schichte hat sich im weiten, unlibersichtlichen Niemandsland Nordkare Ilens zugetragen. ~amals, als norwegische Freiwillige an der T..applandEront standen und in l~ren Ab~dhnitt gro~ere Kærrpfe entbrannt waren, im Sommer Sie gehord zu Jenen Geschichten, die unvergesslich sind imner wieder die Run 7 machen un? und an, die,nan sich heute - da der hnsatz in Nordkarelien hlnter den Hannern hegt - oet erinnert, wenn jenaild eine Erzahlung mit den Worten beginnt: "Weisst Du noch?" Sa, als~ war es. ',lunderte von Meilen Eand man keine menschliche Behausung. d Fe1n?llche und elgene Gruppen durehstreiften den wilden, weglosen Wald, 7r uberall lauernde Gefahren und manche Uberraschungen barg. Wenn es hler zun KBlrrpfe k81n, wurde er meistens aus dem Unsichtbaren gefuhrt unter Au~nutzung der reiehen naturlichen TarnmOglichkeiten. Oft entbr~nte auch eln verbiss-;ner NQhkampf, bei dem jene Gruppe den entseheidenden Vorteil hatte, die den Gegner zuerst erkannte und am schnellsten reagierte. Uber Tod oder Leben Eieiso die Entscheidung manchmal in wenigen Sekunden, zumal das Gelande, das eine Sicht auf nur wenige Meter gestattete, neben dem lieranschleichen und jahen UberEa11 die schloer erkennbare U~ingelung begunstigte, ja herauseorderte. S,?leherart ist?er sachlieh: nlichterne Hintergrund dies er Geschiehte. ElOer voo.. den ~nerni die sie erlebten, hat sie uns erzahlt. Er meinte, nachher ~ elnem,al es e~nfach vor und rnanches so romantiseh und abenteuerli~ Wle in elnem Indlanerbuch. SchmUcke man es recht aus, gabe es sogar elnen ganz:n Roman. Und dann berichtete er in jener knappen, pragnanten Art, die Jeden alten Soldaten auszeichnet. '\lir ~tt~ st~ndenlang,den ~griff abgewehrt und lagen dabei ununterbroche~ 1m felndllchen Artlileriefeuer, das sich imner mehr steigerte. Die S~wJets waren ~ns an Zahl weit liberlegen. Sie feuerten sel ten eiomal slchtba:, ~n liberal l her. Wir wu~ten schlie~lich, da~ wir unzingelt waren. Bel elnem der Gegenstone mit denen wir uns Luft oder vielleicht g~r den Ausbruch erzwingen wo i lten, wurde ich mit Bechs norwegischen Frei Wllligen abgesprengt. Viel Munition hatten wir nicht mehr. Das wilde Feuer ringsherum horte nieht auf. Dort, 10'0 wir llilsere Kameraden wunten wu~e,es plotzlich einseitig. Es ist aus, dachten wir, sie haben kelne ~mtlon mehr. ~ann klang plotzlieh liurrageschrei zu uns heruber. Waren Sle d~ noc~ elomal, alles,zusamnenraffend, zun Gegenston angetreten? Erst v~el spater erfuhren Wlr, da~ sie bis zur letzten Patrone gefeuert, ~em ~elnd, sdlwerste ~erluste zugefggt, sich dann ohne Munition mit liurra ln dle felndlichen Llenien hineingestlirzt hatten und dbitiit Verwirrung in die Reihen d~s Gegners bring:nd. Sie rissen WaEfen und ~~nition gefallener BolscheWlsten an sich, kampften sich damit weiter dureh, stlirmten dem See zu, ma~ten an desse~ Ufer noch einige Posten nieder und sprangen, nachdem Sle sich noch wanrend des Laufens entkleidet hatten naekt in den See, un die achthundert Meter bis zu dem von uns besetzte~ Ufer zu schwimnen. Sie 5chwammen unter sehwerstem Beschunj einer der gar nicht schwimnen konnte, ein Siebzehnjahriger, ruderte sich mit ei~en StBlllR an den er ~ich klamnerte, hinuber. Unter denen, die das UEer erreichten: waren Hanner, die sehon droben auf der liåne ernster verwundet worden waren.... '", " ZurGck zu uns! Wir hatten keine Aussieht, den See zu erreiehen, denn wir lagen zu weit davon ab und hatten zudem einen sehwerverwundeten Kameraden bei uns. Jeden Augenblick kormten wir entdeckt sein. GewiA hatten wir unser Leben sehr teuer verkauft, aber der gro~en Ubermaeht waren wir dennoch erlegen. Daran, sieh zu ergeben, hat keiner von uns eine Sekunde gedacht. Also: fort aus der urmittelbaren Gefahr, irgendwo verbergen und wartenl Zwischen feindliehen Posten hindurch schlichen wir uns langsffil Schritt fur Schritt, jeden Laut meidend, in die Nahe eines Sees und fanden unter den bis zun Waldboden hangenden Zweigen einer hohen Fichte einen guten Sehlupfwinkel. Vier Tage lagen wir hiei' Hunger fuhlten wir kaun, Durst trotz der brutenden llitze wenig. Und dann robbte einer zun See und holte einen Stahlhelm voll Wasser. Schlimner waren die ~Ucken, die uns ununterbrochen peinigten. Am schlimnsten aber war fur uns das Sehieksal des schwerverwundeten Kameraden. Er wuate, da~ es mit i1-rn zu Ende ging und bat uns, ihn liegen zu sassen, weiterzuzi~len, und uns nieht alle fur ihn in Gefahr zu bringen. Wir blieben selbstverbtandlieh und taten fur ihn, was wir konnten. Er ertrug seine Schmerzen ohne Klage. Seine Tapferkeit erfullte uns alle mit groner Bewunderung. Dann, so Bchien es uns, war er wieder eiomal bewuatlos geworden. Doch er war fur immer eingesehlafen. Wir hatten noch einen bei uns, der BITI Rlicken sdlwer verwundet war. Auch er muate grone Schmerzen haben, aber er zeigte es nicht, wies jede RUcksicht von sich, braeh dann mit uns auf Wir besa~en keine Karte, nur einen Marsehkompan. Aber die nahere Urngebung war, mir durch Spahtrupps bekannt. Ich wu~te: jeder Weg zur Freihelt fuhrte al,lein durch die feindlichen Linien hindurch. Es muflte also gewagt werden! Abwechselnd lief einer von uns Spitze. Jeden unnotigen Laut munten wir veoneiden. Oas Unterholz war raseheltrocken. Die MUcken fielen liber uns her. Jeder ungeschickte Sehritt, jede Bewegung, jeder Schlag gegen die peinigenden Insekten konnte uns verraten. Gegen den Durst kauten wir, wenn keiner der vielen kleinen Seen in der Nåne war, wassed18ltige Pflanzenstengel. Gegen den!lunger, der dann ~ner starker eintrat, kochten wir aus sbltitweichen BUittern einer Pflanze,Suppe. Zu rauchen hatten wix bald nichts mehr. Uberdies war beim Kochen und Rauchen stets grone Vorsicht geboten, beides konnte uns verraten. Zum Sehlafen suchten wir imner wieder einigermaaen sichere Verstecke aus, wachten abwechselnd. Die Dunkelheit konnten wir ja nieht nutzen, denn es ist Ilier zu dieser Jahreszeit Tag und Nacht hell. Dann gingen die Stteichholzer aus. Ieh hatte gottlob eine Lupe. Die Sonne sdlien zwar starker als uns oet lieb war. Doch rettete sie uns vor Schlimnerem. Wenn's nottat, entzundete ieh mit der Lupe an trockenen Reisig Feuer. So pirschten wir Tag flir Tag voran, acht Tagelang, mehr als hundert Kilometer weu. Mehrfach munten wir Eeindlichen Trupps ausweichen, neie Stunden in unserem Versteck bleiben, stets daraue gefaat sein, entdeckt zu werden. Und doch: keiner klagte, keiner verzweifelte. Wir hatten alle einen unbåndigen WillenZLml Leben. Als wir uns aus den unmittelbaren Bereich der Gefahr glaubten, wagten wir es, Fische zu sdlieflen, die BIn Uferralld eines Sees im seichten Wasser standen. Wir kochten sie, viel gab es nidlt flir jeden. Doch wurde dies die kostliehste Mahlz:it unseres Lebens. Wir hatten Uber eine Woche nur von Blattsuppen und Jenen Seeren vom Vorjahr gelebt, die unter der Schneedecke konserviert erhalten waren.

8 ~s keun ein Tag, an dem wir auf verlassene Bunker ei nes Stiltzpunktes stiessen. Nichts deutete klar darauf hin, wann sie verlassen waren und wer sie bewohnt hatte. Einige zusammengeschrumpfte Kartoffeln und steinhartes Brot fanden wir noch. Der Brei, den wir daraus kochten, schmeckte uns wie eine GOtterspeise. In diesen Bunkern ruhten wir aus, denn es ist wunderbar, wenn man einmal wieder ein Dach ilber dem Kopf hat und die Niichte waren drauben kilhl. Keiner gestand es ein: aber wir waren wirklich am Ende unserer Krafte. Verdreckt, die Unifonnen zerfetzt, hohlwangig, struppige Barte. DaB man uns nun beobachtete, wubten wlr damals nicht. Nachdan wir einige Krafte gesamnelt hatten) zogen wir~ besser wahl, wankten wlr weiter. Unser verwundeter Kamerad Dlieb in jeder Lage Vorbtld. Er rettete auch nun eine sehr heikle Situation. Wir erhielten urplotzlich schweres Feuer, warfen uns sofort in Deckung und glaubten, auf Sowjets gestonen zu sein. Da entnahm der Verwtmdete aus den Zurufen, die man auf der anderen Seite miteinander wechselte, dan wir finnischen Soldaten gegengber lagen. Er sprang auf, das Feuer nicl1t achtend, schwenkte sein Taschentuc.h und schrie: l'nlcht schienen, wir sind Norwegerl" Und dann wankten wir, wenig vertrauenerweckend ausschauend, der finnischen Feldwache zu. Einer von uns hat:j:un hesten ausgedrgckt, was wir dabei empfanden: "Das war unser zweiter Geburtstag." Es bleibt nicht mehr viel zu erziihlen. Wir ruhten uns aus, die Truppe wurde sofort benachrichtigt, wir kehrten zun <alten l!aufen> zurtick und der Tapferste von uns kam endlich ins Lazarett. Bei der Kompanie hatte man uns naturlich langst als vermibt oder tot betrachtet, denn wir waren mehr als zwalf Tage unterwegs gewesen. Wir hatten es nur gescl1afft, weil sich die Kameradscl1aft voll bewiihrt hatte, weil wir zu einer entschlossenen, einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewacl1sen waren Von SS-Kriegsberichter Friedrich Gerlach j l, I.J ZUR GROSSEN ARMEE WURDEN ABBERUFEN EMIL JANSSEN ehem. StabsscharfGhrer der Waffen-SS 2./Schlitzenbataillon Januar 1987 in Langenhagen ERNST HAGEN ehem. Angehoriger der Waffen-SS 6. Gebirgsdivision ''Nord'' t Januar 1987 in Llineburg I øtta KETTMANN ehem. Stabsscharflihrer der Waffen-SS <;tabsbatterie/art.-rgt. 6 ''Nord'' + 9. Januar 1987 in Nidda WILUILM EBINGER Ølem. Uauptscharfi.ihrer der \.Jaffen-SS 3'./Aufklarungsabteilung 6 ''NoRD'' * 9. Juli Mit den Familien trauern wir un Kameraden aus schwerer Zeit, die wir nicht vergessen werden. Karl-Hans Scheu 1. Vorsitzender

9 NORD - NYTT Nr. 3 juni 1985 Kjære Venner! Tiden går så uendelig fort - og er det ikke rart jo eldre vi blir jo fortere går den - og derfor er vår neste kameratkveld allerede bestemt. Venner - hold av lørdag den 14. september 1985 kl 1800, da treffes vi igjen. Hvor vi skal treffes er ikke helt sikkert idag, men vi skal som sist sende ut postgirotalonger som vil gjelde som adgangskort og. gi beskjed i god tid hvor vi treffes. Over sommeren sender vi ut talongene - god tid. Og så da ber vi igjen om hjelp til å finne de av oss som vi ikke har funnet frem til. Ikke for det, vi har mange flere på våre lister, men er ikke sikker på korrekt adresse, ev. telefonnummer. Vi ønsker å være 100 % sikre når vi sender ut innbydelsene. Dette for ikke å lage trouble for familier som ikke er interessert eller fra å bli lest av uvedkommende. Venn~igst send oss derfor på vedlagte slipp navn og adresse, gjerne også kompani, men bare av "Finnlandsfarere", dvs alle som måtte ha gjort tjeneste i Finnland. Plassmangel gjør at vi nå ikke kan ta imot flere gjester fra andre enheter. Vi vet at vår populære kameratkveld ifjor vekket andre enheters interesse for å møtes igjen, og det vil sikkert skje. Så har vi nok en sak vi ber om hjelp til. Flere av våre kamerater er gått bort det siste året. Den av dere som måtte ha opplysninger om disse bes vennligst svare på vedlagte slipp. Gjør alvor av å sende denne snarest. 6. Divisjon Nord. Den store divisjonstreffen finner som vanlig sted i Bad Windsheim i Tyskland, denne gang den September Der vil Du finne igjen alle enheter i Divisjonen, fra A A til Funk og Artilleri. Karene er jo blitt noe eldre enn Du måtte huske dem, men de har fremdeles sitt gode humør i behold. De som måtte være interessert i

10 å reise bes kontakte oss snarest mulig, det kan være at det kan arrangeres enten fellesreise eller man kan slå seg sammen med andre som reiser i egen bil. Varden i Bamble Om noen ikke skulle vite det skjer det også i år bekransing av Minnesmerket for de Falne i Bamble. Varden er reist av frontkjempere til minne om falne kamerater. Minnehøytideligheten finner sted hvert år den første lørdag i september, i år den 7. Vi kan gi ytterligere opplysninger og er takknemlig om flere vil delta, ev. stille bilplass til disposisjon. Postboks Vårt postboksnummer er blitt endret: NORD-NYTT boks 58 Holmen, 0385 Oslo 3 Vi ønsker Dere alle en riktig god sommer og håper at vi treffer igjen de fleste av Dere i september! for Arrangementskomiteen Øivind Jeg foreslår følgende invitert til kameratkvelden: Navn Navn Navn Adresse Adresse Adresse Enhet Enhet Enhet Jeg vet at følgende kamerater har gått bort i det siste året: Navn Navn Adresse Adresse Enhet Enhet

11 NORD - NYTT Nr. 4 - august 1985 Nå er'det like før! Vedlagt følger irmbydelsen til vår kameratkveld lørdag den 14. september 1985 kl Det følger også en girotalong med som bes benyttet. Derme i 'Kvittert stand gjelder'som adgangstegn. Møtestedet vil være det samme som forrige gang, og de som kommer iår-for første gang vil bli underrettet,om stedet i god tid. Dessverre kan vi ikke være behjelpelig med innkvartering_ men husker vi ikke feil fra ifjor løste det seg. Vi har denne gang ikke foretatt noen forhåndspåmelding. Av den grunn vet vi ikke det eksakte antall som vil komme. Derfor er vi takknemlig for at giroene blir betalt snarest mulig, slik at arrangementskomiteen kan foreta de nødvendige innkjøp etc. Vi innbød i NORD-NYTT nr. 2 til et foredrag om kampene rundt Ssennosero i juli 1944, og Sverre holdt en meget interessant orientering for en eksklusiv gruppe i Oslo. Vi håper at vi skal få Sverre til å gjenta foredraget til høsten, om flere ville være interessert. Vi minner igjen om Divisjonstreffen i Bad Windsheim den 28. og 29. september. Vi kjenner flere som kommer til å reise sydover, enten med jernbane, fly eller bil. Den som skulle ha noen feriedager igjen burde undersøke muligheten for fly Oslo-NUrnberg - Oslo, som ikke blir altfor dyrt. Vel, allting er relativt Vi ønsker også å komme i kontakt med noen fra 2. og 3. politikompani, som vi dessverre har for liten kontakt med. Den av dere som kjenner noen og har godf,idresser bes kontakte oss snarest.

12 Vi minner også om møtet ved Minnevarden i Bamble lørdag den 7. september. Flere biler vil dra fra Oslo. Vennligst send oss noen ord om Du vil være med. Det er sikkert mange rundt omkring som ikke har mottatt NORD-NYTT. Når Du treffer en av våre venner husk å spørre om han får det. Hvis ikke, Vi har fått svært få "avbestillinger" på NORD-NYTT. Men la oss gjøre det helt klart, hvis Du ikke ønsker å få det i posten, aven eller annen grunn, sitt ikke og ergre Deg over det, men send noen ord Vi takker også for tilsendte brev og har skrevet innbydelser til alle som er oppgitt av Dere. Så gjenstår det å ønske alle velkommen til den 14.! for Arrangementskomiteen Øivind Vår adresse er fortsatt NORD-NYTT boks 58 Holmen, 0385 Oslo 3

13 NORD - NYTT Nr. 5 - desember 1985 Kjære Vermer! Hjertelig takk for sist til Dere som var med på "festen", til Dere andre: bli med neste gang, treff en gammel verm Du ikke har sett på mange år og bli forundret over hvor ung han fremdeles ser ut til å være! Vi har ikke hørt om noen som har angret på å være med, tvertimot Først tar vi med at det i lokalet lå igjen en brille i et brilleetui merket "Røros 79", denne kan selvsagt fås tilbake ved henvendelse til Nord-Nytt. Nok en gang, hjertelig takk for loddkjøp på festen, derme gav et overskudd på kr Halvparten har vi sendt videre til Hjelpeorganisasjonen, resten har vi beholdt til drift av Nord-Nytt etc. frem til hvis Dere fremdeles vil ha den. I tillegg kan vi opplyse at det kom inn ytterligere kr ved'salg av lodd må maleri av Bent Lindbo. Dette beløpet er overlevert en komite som steller med tiltak av felles interesse, som blomster ved dødsfall, oppmerksomheter etc etc. Hjertelig takk! Den store "Treffen" i Tyskland ble nok en gang en stor opplevelse. Derme gang var vi så mange norske deltagere at vi til og med kunne benke oss rundt vårt eget " Skibtl. 506 " bord~ Fra brever vi har mottatt fra deltagere vil vi bare site~e noen utdrag: "treffen" i B-W ble noe av det mest gledelige vi har opplevet, inntrykkene fra treffen er enda, så lang tid etter, helt overveldende det ble en velkomst og hjertelighet som jeg ikke har sett maken til... toppen var når de amerikanske krigsveteranene kom marsjerende irm, nasjonalsangene ble sunget - gripende. Dette må være fredsarbeide på topplan!....

14 Vi i Nord-Nytt kan bare si oss enige i det. Når amerikanske soldater fra 10. Divisjon tar den lange veien over Atlanteren for å treffe igjen tyske soldater far 6. Div. Nord og disse kan møtes ved en divisjonstreffen og nedlegge krans til ære for tyske falne, da er dette fredsarbeide, og selvsagt noe som Dagbladet ikke forteller om. Det forteller heller ikke om demonstrasjoner som ~ finner sted, år efter år. Til Dere som ikke har vært med, hold aven uke av ferien til september neste år, da finner en treffen sted i Østerrike, ikke langt fra den tyske grensen. Og Dere har noe å glede Dere til l Hjelpeorganisasjonen har bedt Nord-Nytt om å formidle opplysninger om dens virke. Virksomheten har konkret bestått i : formidling av hjelp og stønad fra Tysk Røde Kors i samarbeide med Norges Rø~e Kors, rådgivning og hjelp, økonomisk støtte i enkelttilfeller. For at en søknad om støtte fra Tysk Røde Kors skal bli innvilget, må det foreligge en kvalifisert krigsskade, d.v.s. skade oppstått i tjeneste under krigen. Skaden må ha resultert i en invaliditetsgrad på 50 % eller mere og årsakssammenheng må kunne påvises. All hjelp og bistand som e~ ydet har skjedd uten noen form for vederlag fra den skadedes side. Også reise til nødvendig legeundersøkelse i Tys~land er dekket av organisasjonen. Hittil har ialt 53 fått sin stønad fra Tyskland. Nord-Nytt kan bistå med kontakt til Hjelpeorganisasjpnen for dem som ikke kjenner denne fra før. Hvis derfor noen trenger hjelp eller er "kvalifisert" med en skade på over 50 96, vil vi be alle lesere gi oss et tips. Og selvsagt trenger organisasjonen penger, mange penger, til sin drift. Hvis det er noen som kan hjelpe nå før jul vil disse midler komme godt med! Til Dere som ikke har fått kjøpt slips/nåler/bilmerker: Nord-Nytt har på lager igjen. Nord-Nytt ønsker alle gamle Venner en riktig god Jul og et godt Nytt År! A k ø Nord-Nytt Boks 58 Holmen 0385 Oslo 3

15 NORD - NYTT Nr. 6 mars 1986 Kjære Venner! Vår fhv. bataljonskommandør, Frode Halle, fylte 80 år den 15. mars iår. Arrangementskomiteen ville gjerne hatt laget en sammenkomst i anledning dagen, men dessverre har Halle ikke vært bra den siste tiden, og festen har vi derfor vært nødt til å utsette. Vi har imidlertid fått laget en meget vakker gave til ham som vi overrekker på vegne av alle hans tidligere "Finnlandsfarere". De av dere som ikke kjenner hans adresse kan gjerne skrive til ham over NORD-NYTTs adresse, vi skal overbringe alle brev omgående. Gaven har kostet er god del penger og de som vil være med å støtte oss økonomisk til denne kan benytte den girotalongen som følger vedlagt. De som betaler inn beløpet får navnet sitt på en spesiell adresse som vil bli overrakt Halle. NORD-NYTT vil bare slutte seg i rekken av de mange gratulanter og ønsker Halle en riktig hyggelig dag med takk for hans alltid lune og vennlige kommando! Så en liten hilsen som gjelder dere alle: Fra formannen i Traditionsverband 6. Geb. Div. NORD, Hans SCheu, fikk NORD-NYTT følgende julehilsen: Ich wuensche Dir und Deiner Familie, so wie allen meinen alten Kameraden dort oben zum Neuen Jahr 86 Gesundheit und frohen Mut. BLEIBT WIE IHR SEID. Dem u. Euer Kamerad K Hans Scheu. Vi humrer og ler, endelig synes det som vi er tilgitt eller oppgitt!

16 Forøvrig kan vi melde at NORDRUF har kommet ut med sitt 16 nummer og byr på interessant stoff for noen av dere. Bladet leveres gratis på henvendelse. Likeså gledelig og hyggelig er det når det plutselig dukker opp en sjekk på kr fra en av våre venner til distribusjon av NORD-NYTT. Hjertelig takk, vi driver ikke med stor kapital og er takknemlig for all hjelp, stor eller litenn I NORD-NYTT nr. 5 efterlyste vi eieren til en brille med etui som lå igjen i lokalet ved siste sammankomst. Etuiet er merket "Røros 79", og noen nord for Sinsenkrysset burde være eier. Skriv omgående. LITTERATUR På forlaget Univertas er det utkommet en bok av Hans Werner Neulen med titelen: An Deutsche Sei te. Den omfangsrike boken på over 500 sider, som foruten godt over 10 sider med stoff om Norges frivillige, omhandler også nesten 50 andre nasjoners frivillige og deres vei. For mange av dere vil boken være av stor interesse. RAPPORTEN Alle som ønsker tilsendt RAPPORTEN bes vennligst sende noen ord til: RAPPORTEN, boks 8398, 0129 Oslo 1. Den vil bli tilsendt gratis i personlig brev. Vi tynnes i rekkene. Johan Arnt Falvin, Bjørn Minde, Odd Sevaldsen og Hans Taraldrud Vi har fått budskap om at våre venner har gått bort. De vil bli husket som de gode kamerater de var. Vår adresse er som tidligere: NORD-NYTT, boks 58 Hol, 0385 Oslo 3 og vi er takknemlig for stoff av interesse for våre lesere. Vi ønsker alle en hyggelig påske, fra Sørreisa i nord til V~sterås i øst, Utrecht i syd og Bergen i vest! A k ø

17 NORD - NYTT Nr. 7 - jlll1i 1986 Kjære Venner! Nord-Nytt hilser til dere alle og ønsker dere en god sommer! En spesiell hilsen går også til alle våre 50-åringer, 1926 årsklassen. Vi vet at et ikke lite antall av oss er fra dette året - og nå blir vi kanskje ansett som voksne. Når vi er inne pa det, 'li som lever og har overlevet - la oss sende en liten ta.."lke østover til de av våre venner som ikke kom hjem og som ligger et eller annet sted ute i de store skoger i øst. Våre unge kamerater fra den gang, 13er, An'..e, ottar, dere var gode cl ha den gang. En av våre tyske lll1derførere fra 2. Kp., Horst Zeh, har også gått bort i vår. Han var ikke II s å ll gammel, men ble stoppet likevel. Nord-Nytt vet at han var godt likt, og vi som traff h2.m efter kr1gen vet at han satte pris på sine norske kamerater fra dengang de lå på Hasselmann. I samme forbindelse nevner vi at en av våre venner i sommer drar til Finnland. Han vil også besøke den store kirkegården i Rovaniemi og legge igjen noen blomster der. Nord-Nytt har gjort det tidligere. Vi vet at det ikke ligger noen av våre der, men kirkegården er den nærmeste vi ke.n komme vare gamle venner. I Kuusamo ligger bare finske falne. Vi vil igjen minne om vår sa~enkomst i Oslo til høsten. Vi håper at datoen lørdag 25. oktober 1936 vil passe dere alle og at både elg- og småviltj2.kt da er over. Rammen vil bli den samme som før såfremt vi ikke mottar forslag om forandrillger eller forbedringer. Vi savner underholdningsbrdrag - så bare s~riv oss.

18 Som vanlig vil vi senere på høsten sende ni melding om sted og tid og med en forhåndspåmelding. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Arrangementskomiteen er utvidet med et nytt medlem fra 3. pol.kp. som selvfølgelig efterlyser gamle kamerater. Vi lar igjen oppfordringen gå til dere sorj "kjenner" mange, ta kontakt med oss slik at vi fjr sendt ut innbydelser til rett tid. Vi kan også invitere til Treffen i Wachau i Østerrike i dagene September 1986 og i Eberswang September. I \Jachau treffes en mindre, r:2en likefullt hyggelig gruppe fra Div. Nord, vi kan kalle det en kameratflokk, i Eberswang freffes mann med koner, kara kommer fra alle deler av Divisjonen. Østerrike er et meget hyggelig land å feriere i, så den som kan legge ferien til september vil både få en rimelig og hyggelig opplevelse. Det kan vi trygt be::-crefte som kjenner forholdene. Nord-Nytt bes kontaktet for videre opplysninger, ev. reiseplaner, ruter, innkvartering etc. Umiddelbart efter.2bers 1 ;rang-tr8ffen finner det store møtet i Ulrichs()ere sted l den Lc-S. Oktober. I Ulrichsberg treffes gamle soleia ter fra alle land i ELiropa Den første sammenl'cornsten iår er jo egentlig her hje.!:'.l1e hos pss selv, i Bamble, ved Nin~evarden. Den er tidfestet til den f0:cs.tel:jrdag i September, iår vil det være den 6. Til vjr store glede møter flere og flere opp ved varden hvert år. Ev. transport kan også sikkert ordnes for den som il\:ke kjører selv. Tilslutt vil Nord-Nytt takke de av leserne som har VD3rt vennlige å støtte oss øl:onomisk ved å sende inn bidrag til porto og utsendelse. Alle beløp, store eller små, mottas med takk, lilcedan forslag or:1 forbedring. Arrangementskomiteen Øivind

19 NORD - NYTT Nr. 8 - september 1986 Kjære Venner! Vi har gleden av å invitere til SAM MEN KOM S T ~ viet vedvarende vennskap FINLANDSFARERE, veteraner fra Skikompaniet, 2. pol. kompani, 3. kompani og Skijegerbataljonen har sammenkomst i Oslo: lørdag 25. oktober kl PROGRAM: Kameratslig samvær med tale for dagen, litt sang i ånd, kåseri, litt lotteri m.v. Lapskaus, øl, dram, kaffe. VARIGHET: kl kl MØTESTED: gammeldags samme sted E>om ifjor, adresse vil bli oppgitt til alle nye som melder seg på. PÅI>'IELDING: ved innbetaling av vedlagte postgiroblankett på kr Inngangsbiletten dekker ikke drinker i Kiestinki Bar, som er åpen i anledning dagen. Hvis Du ønsker å si noe ved bordet, bidra til noe, vennligst gi beskjed til komiteen før vi går til bords. NB: Postgirokvitteringen gjelder som adgangsbillett! Vi gleder oss til å se igjen alle venner! VELKOJvIMEN! Arrangementskomiteen

20 NORD - NYTT Nr. 9 - desember 1986 Kjære Venner : Hjertelig takk ~or sist til dere alle 100 som var tilstede på festen, til dere andre, vi sees forhåpentlig en eller annen gang det måtte passe dere. Mange venter fremdeles på å få treffe gamle kjente. Festen var, efter de opplysninger vi har, også denne gang vellykket. Det samme var til~elle med de~ økonomiske resultatet. Det dekket alle utgifter og ga et pent overskudd. Av dette har vi sendt kr til Hjelpeorganisasjonen. I Nord-Nytt nr. 6 oppfordret vi dere om bidrag til en gave til vår fhv. bataljonskommandør. Den spontane reaksjon forundret flere enn arrangementskomiteen, men resulterte i alle fall i et meget pent beløp. Som den hedersmann vår gamle kommandør er, har han bestemt at overskuddet av jubileumsgaven, kr , skal gis til et fond, Kare11erfondet, som kan tildeles de av Finlandsfarerne som måtte ha behov for økonomisk støtte. I tillegg til dette beløpet kom også noen av våre venner i Kristiansand med et beløp på kr til samme formål, slik at vi idag, takket være en e~estående giverglede, har en sum av ialt kr , som ktn deles ut til de som måtte ha behov for støtte. Vi ber derfor om tips eller forslag til noen dere vet har behov for økonomisk støtte, gi oss et lite vink, beløpet vi har til rådighet gir idag ikke anledning til de store sprell, men vi har heller ikke behov for et fond som bare star der. Selvsagt kan det også søkes om bidrag. Intil videre fungerer arrangementskomiteen med F.H. i spissen som forvaltere av Karelierfondet, men hvis det er noen som ønsker å hjelpe 08S i arbeidet er alle hjertelig velkommen..

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no

Kiwanis. God. Jul! Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden. «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Kiwanis Nr. 2 12/13 - Desember 2012 48. Årgang Nytt Medlemsblad for Kiwanis International District Norden «Vi bygger» BARN FØRST OG FREMST www.kiwanis.no Skien/Nora hedrer Erna Follhaug med Øien medaljen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 94 nummer 6 september - oktober 2007 Brevduesport Norsk tidsskrift for Fra innholdet: Maren & faren Kåre Christiansen Info om årsmøtet i Kristiansand februar 2008

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO .es \ lag 1,1: Redegjørelse fr~ Vidkun_Quisling til siktede fremsatt i Oslo forhørsrett 26. mai 1945 og i tilslutning til de da avgitte bemerkninger, dat: ~~~i~~ (Fra dokumenter i saken mot høyesterettsdommene,

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no

Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Herlig motiv fra Hardanger turen i 2007. BVK kolonnen på vei ned mot Hardangerfjorden fra Samlanuten. Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Neste medlemsmøte: Tirsdag

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14)

Fortunios Lied Oversettelse Seite 1 von 17. 03 Fortunio. 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) s Lied Oversettelse Seite 1 von 17 02 No 2 Chor und Trinklied (S14) Ich kann nicht mehr ich auch nicht mehr Die Taschen leer Die Börse leer Der Alte schindet uns zu sehr Ja, ja er schindet uns zu sehr

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST

FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Nyhetsmagasin f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 1 3 2 1. å r g a n g SIDE 8 SIDE 12 SIDE 14 Roger NÅ BER JEG SJØL Morgan Shoup FRA REHAB TIL NY LIVSGNIST Kimmerud Gård MARITA VIRKE Leiv

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer