Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~"

Transkript

1 ~ ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ; ' ne ~' 2 ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),)))

2 NORD - NYTT Nr. 1 - november 1984 Kjære Venner! Hjertelig takk for sist. Vi håper at de fleste, ja kanskje alle, hadde en hyggelig kveld. "Arrangementskomiteen" setter seg nå som mål å få istand et tilsvarende treff høsten Tidspunktet vil kanskje heller bli lagt til september, men det kommer vi tilbake til. Skulle noen ha andre forslag så la oss vite. REGNSKAP Vi kan opplyse at festen gikk med strålende overskudd, og det takker vi dere alle for. Ikke minst loddsalget bidro til det flotte resultat. Pengene, kr , er oversendt Hjelpeorganisasjonen. NYE NAVN Vi hadde selvsagt lagt opp til å få opplysninger om flere av våre kamerater som vi ikke har hatt gode nok adresser til, men denne gang ble det ikke tid til det, alle hadde nok med å finne hverandre og utveksle nytt siden sist. Derfor håper vi nå på at dere alle vil sende gode, korrekte adresselister til oss, men i første omgang bare de som med sikkerhet en gang var i vårt naboland. Vi benytter fortsatt den samme postboksen, men vil senere få et annet nummer. Vi håper at alle gjør hvad de kan for å skaffe flere gode adresser. TREFFEN I UTLANDET Annet hvert år samles 6. Divisjon Nord til en større treffen i en liten by i midt-tyskland. Her vil du treffe mange som var på samme' sted samme tidspunkt som du. Annet hvert år vil de samme møtes i en liten by i Østerrike. Vi som har vært der tidligere kan love alle en virkelig opplevelse. Hvis interessen er stor nok kunne vi kanskje arrangere en samlet tur. Som regel er disse treffen i slutten av september. NORD - RUF Dette lille tidsskriftet som utgis på tysk bringer nytt og gammelt stoff om Divisjonen. prøveeksemplar. De som ønsker det kan få tilsendt et

3 SLIPS MERKER etc Vi forsto på festen at flere var interessert i å kjøpe slips med Edelweiss-motiv. Ved å sende inn kr kr. 5.- til porto vil vi kunne skaffe flere, men det vil ta litt tid. NORD - merket koster kr. 20.-, bilmerket kr BØKER TIDSSKRIFTER Det finnes flere forlag som utgir bøker som har interesse for oss, ihvertfall noen. Vi kan være behjelpelig om det ønskes. Spesielt nevner vi boken Senje, Sigurd : Glemt soldat som er Wolfgangs opplevelser som 9 drs krigsfange, han kom hjem i 1953, som den siste. Boken koster kr kr i porto. Den sendes gjerne mot forskuddsbetaling o INGER CECILIE STRIDSKLEV Vi minner også om skjemaet vi fikk til utfylling. Hvis hun ikke får inn nok grunnlagsmateriale blir det neppe noe av undersøkelsen. Denne vil kunne sammenlignes med den som er gjort av de tropper som var i Nord-Norge høsten-vinteren Tiden flyr ubarmhjertelig fort, det oppdaget vi vel for en måneds tid siden. Send oss derfor jo før jo heller noen ord, med ønsker, kritikk eller hjelp! Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en GOD JUL og et GLEDELIG NYTT ÅR! Hjertelig hilsen A k ø NORD-NYTT Postboks 7 Holmen 0385 Oslo 3

4 Et 40 - års minne. August Det er i år 40 år siden kampene ved Kapr,~ lat og Hasselmann fant sted. I den anledning har vi planer om å arranr';ere en liten sammenkomst for de gamle nfinnlandsfarere" - viet minn~t om dem som ikke kom tilbake. Forovrig gleder vi oss til kameratslig samvær etter 40 år. Arrangementet er tenkt avholdt privat i egnet lokale i hovedstsden,oslo, lordag 27. oktober 1984,kl Det vil bli servert et enkelt måltid, og prisen pr. person vil bli ca kr. 125,-. Vi håper at du har anledning til å delta.du må da omgående og senest innen 5. septem1er fylle ut nederuorstående svarlapp og sen= de den til den angitte adresse. Vi vil så '.'versende med nærmere opplysninger om sammenkomste: 'H deg INNBYDELSE Dersom du har kon~akt med kamerater fra Finnlandstiden - som du. vet gjerne vil delta - for også dem opp på svarlappen. - klipp her Vennlig hilsen arrangementskomiteen Svarlapp: sendes Frode Halle, Postboks 7 Holmen, Oslo 3 Jeg vil gjerne delta VEa sammenkomsten i Oslo, 27.oktober Navn Adresse: Jeg har kontaktet folgende kamerater (Finnlandsfarere ) som onsker å delta: Navn,adresse:.' Min telefon:

5 NORD - NYTT Nr. 2 - mars 1985 Godt Nytt År alle sammen! NORD-NYTT takker for alle brev og for nye opplysninger. Disse kommer godt med. Lege Cecilie StridskIev Fru StridskIev er skuffet over innsendelse av skjemaer, men takker likevel for alle som har sendt inn dette i utfyllt stand. NORD-NYTT spurte om hun hadde noe imot at skjemaet ble utfyllt uten at navn og adresse kom frem, f.eks. bare med et fornavn og angitt kompani eller avdeling. Det kan jo være at ikke alle vil besvare alle spørsmål som kanskje fører noe for langt. Fru StridskIev sa seg enig i dette, men peker på at skjemaene vil bli behandlet konfidentielt og at alle navn senere vil bli borte. NORD-NYTT mistenker fruen for å innhente opplysmingene i anledning en doktorgrad - en slik undersøkelse er ikke utført tidligere - som vil bli meget interesant lesning senere. For - har vi ligget samfundet til byrde efter krigen? Har vi hatt så store psykiske eller fysiske lidelser som de vi kan sammenligne oss med? I alle tilfelle, ett nytt skjema vedlegges sammen med frankert konvolutt til de som ikke har svart tidligere. RAPPORTEN Fra våre venner i Wiking og Nordland er vi bedt om å distribuere Deres kontaktorgan "RAPPORTEN" som nu går i sin 15. årgang. Vi tror sikkert at denne vil kunne bli sendt også senere om flere ville ønske det. Vi ber om reaksjon. GLEMT SOLDAT Wolfgang takker for alle bestillingene og beklager forsinkelse med de første. Nu kan de leveres igjen, vennligst bestill raskt før opplaget er utsolgt. UTMERKELSER MEDALJER En av våre venner har vært i forbindelse med den Tyske ambassade i anledning å kunne bære tidligere utmerkelser og medaljer. Ambassaden har opplyst at dette er fullt lovlig såfremt hakekorset blir byttet ut og under forutsetning av at man kan Skaffe/ha bevis for tildelingen av disse. Dette kan vel selvsagt være problem for

6 mange, Stiftelsen norsk og Okkupasjonshistorie, vår venn 2014 arbeider med saken. Om noen har opplysninger til hjelp så la oss vite. TREFFEN i NORD Første "treffen" i Div. NORD er mai 1985 i en liten by ved Nosel. Dette blir neppe noe stort møte, men vil tilfredsstille de som ønsker å koble av i hyggelige omgivelser sammen med gamle kamerater og deres fruer. Det vil bli arrangert utflukter, vinprøvebesøk etc. Vennligst ta kontakt snarest. FOREDRAG KARELEN 1944 For de av våre venner som sogner til Oslo-området har vi en gledelig nyhet. En av våre tidligere offiserer har sagt seg villig til å holde foredrag om kampene på nordflanken efterat Kaprolat og Hasselmann var nedkjempet, og hvordan den russiske offensiven ble stanset i juli NORD-NYTT tror dette vil vil bli en interesant kveld og ber om at de som er interessert sender noen ord til oss, vi skal senere invitere til sted og tid. Vennligst oppgi telefon! Dere skal få god tid! Vi ta~~er A... k ø NORD-NYTT Boks 7 Holmen 0385 Oslo 3 igjen for oss - glem ikke adressen

7 l 2 HAR TET AGE EJNt AB~NTEUERLICHE I M N lem AND S L AND GESCHICHTE AUS NORDKARELJEN Die G-;schichte hat sich im weiten, unlibersichtlichen Niemandsland Nordkare Ilens zugetragen. ~amals, als norwegische Freiwillige an der T..applandEront standen und in l~ren Ab~dhnitt gro~ere Kærrpfe entbrannt waren, im Sommer Sie gehord zu Jenen Geschichten, die unvergesslich sind imner wieder die Run 7 machen un? und an, die,nan sich heute - da der hnsatz in Nordkarelien hlnter den Hannern hegt - oet erinnert, wenn jenaild eine Erzahlung mit den Worten beginnt: "Weisst Du noch?" Sa, als~ war es. ',lunderte von Meilen Eand man keine menschliche Behausung. d Fe1n?llche und elgene Gruppen durehstreiften den wilden, weglosen Wald, 7r uberall lauernde Gefahren und manche Uberraschungen barg. Wenn es hler zun KBlrrpfe k81n, wurde er meistens aus dem Unsichtbaren gefuhrt unter Au~nutzung der reiehen naturlichen TarnmOglichkeiten. Oft entbr~nte auch eln verbiss-;ner NQhkampf, bei dem jene Gruppe den entseheidenden Vorteil hatte, die den Gegner zuerst erkannte und am schnellsten reagierte. Uber Tod oder Leben Eieiso die Entscheidung manchmal in wenigen Sekunden, zumal das Gelande, das eine Sicht auf nur wenige Meter gestattete, neben dem lieranschleichen und jahen UberEa11 die schloer erkennbare U~ingelung begunstigte, ja herauseorderte. S,?leherart ist?er sachlieh: nlichterne Hintergrund dies er Geschiehte. ElOer voo.. den ~nerni die sie erlebten, hat sie uns erzahlt. Er meinte, nachher ~ elnem,al es e~nfach vor und rnanches so romantiseh und abenteuerli~ Wle in elnem Indlanerbuch. SchmUcke man es recht aus, gabe es sogar elnen ganz:n Roman. Und dann berichtete er in jener knappen, pragnanten Art, die Jeden alten Soldaten auszeichnet. '\lir ~tt~ st~ndenlang,den ~griff abgewehrt und lagen dabei ununterbroche~ 1m felndllchen Artlileriefeuer, das sich imner mehr steigerte. Die S~wJets waren ~ns an Zahl weit liberlegen. Sie feuerten sel ten eiomal slchtba:, ~n liberal l her. Wir wu~ten schlie~lich, da~ wir unzingelt waren. Bel elnem der Gegenstone mit denen wir uns Luft oder vielleicht g~r den Ausbruch erzwingen wo i lten, wurde ich mit Bechs norwegischen Frei Wllligen abgesprengt. Viel Munition hatten wir nicht mehr. Das wilde Feuer ringsherum horte nieht auf. Dort, 10'0 wir llilsere Kameraden wunten wu~e,es plotzlich einseitig. Es ist aus, dachten wir, sie haben kelne ~mtlon mehr. ~ann klang plotzlieh liurrageschrei zu uns heruber. Waren Sle d~ noc~ elomal, alles,zusamnenraffend, zun Gegenston angetreten? Erst v~el spater erfuhren Wlr, da~ sie bis zur letzten Patrone gefeuert, ~em ~elnd, sdlwerste ~erluste zugefggt, sich dann ohne Munition mit liurra ln dle felndlichen Llenien hineingestlirzt hatten und dbitiit Verwirrung in die Reihen d~s Gegners bring:nd. Sie rissen WaEfen und ~~nition gefallener BolscheWlsten an sich, kampften sich damit weiter dureh, stlirmten dem See zu, ma~ten an desse~ Ufer noch einige Posten nieder und sprangen, nachdem Sle sich noch wanrend des Laufens entkleidet hatten naekt in den See, un die achthundert Meter bis zu dem von uns besetzte~ Ufer zu schwimnen. Sie 5chwammen unter sehwerstem Beschunj einer der gar nicht schwimnen konnte, ein Siebzehnjahriger, ruderte sich mit ei~en StBlllR an den er ~ich klamnerte, hinuber. Unter denen, die das UEer erreichten: waren Hanner, die sehon droben auf der liåne ernster verwundet worden waren.... '", " ZurGck zu uns! Wir hatten keine Aussieht, den See zu erreiehen, denn wir lagen zu weit davon ab und hatten zudem einen sehwerverwundeten Kameraden bei uns. Jeden Augenblick kormten wir entdeckt sein. GewiA hatten wir unser Leben sehr teuer verkauft, aber der gro~en Ubermaeht waren wir dennoch erlegen. Daran, sieh zu ergeben, hat keiner von uns eine Sekunde gedacht. Also: fort aus der urmittelbaren Gefahr, irgendwo verbergen und wartenl Zwischen feindliehen Posten hindurch schlichen wir uns langsffil Schritt fur Schritt, jeden Laut meidend, in die Nahe eines Sees und fanden unter den bis zun Waldboden hangenden Zweigen einer hohen Fichte einen guten Sehlupfwinkel. Vier Tage lagen wir hiei' Hunger fuhlten wir kaun, Durst trotz der brutenden llitze wenig. Und dann robbte einer zun See und holte einen Stahlhelm voll Wasser. Schlimner waren die ~Ucken, die uns ununterbrochen peinigten. Am schlimnsten aber war fur uns das Sehieksal des schwerverwundeten Kameraden. Er wuate, da~ es mit i1-rn zu Ende ging und bat uns, ihn liegen zu sassen, weiterzuzi~len, und uns nieht alle fur ihn in Gefahr zu bringen. Wir blieben selbstverbtandlieh und taten fur ihn, was wir konnten. Er ertrug seine Schmerzen ohne Klage. Seine Tapferkeit erfullte uns alle mit groner Bewunderung. Dann, so Bchien es uns, war er wieder eiomal bewuatlos geworden. Doch er war fur immer eingesehlafen. Wir hatten noch einen bei uns, der BITI Rlicken sdlwer verwundet war. Auch er muate grone Schmerzen haben, aber er zeigte es nicht, wies jede RUcksicht von sich, braeh dann mit uns auf Wir besa~en keine Karte, nur einen Marsehkompan. Aber die nahere Urngebung war, mir durch Spahtrupps bekannt. Ich wu~te: jeder Weg zur Freihelt fuhrte al,lein durch die feindlichen Linien hindurch. Es muflte also gewagt werden! Abwechselnd lief einer von uns Spitze. Jeden unnotigen Laut munten wir veoneiden. Oas Unterholz war raseheltrocken. Die MUcken fielen liber uns her. Jeder ungeschickte Sehritt, jede Bewegung, jeder Schlag gegen die peinigenden Insekten konnte uns verraten. Gegen den Durst kauten wir, wenn keiner der vielen kleinen Seen in der Nåne war, wassed18ltige Pflanzenstengel. Gegen den!lunger, der dann ~ner starker eintrat, kochten wir aus sbltitweichen BUittern einer Pflanze,Suppe. Zu rauchen hatten wix bald nichts mehr. Uberdies war beim Kochen und Rauchen stets grone Vorsicht geboten, beides konnte uns verraten. Zum Sehlafen suchten wir imner wieder einigermaaen sichere Verstecke aus, wachten abwechselnd. Die Dunkelheit konnten wir ja nieht nutzen, denn es ist Ilier zu dieser Jahreszeit Tag und Nacht hell. Dann gingen die Stteichholzer aus. Ieh hatte gottlob eine Lupe. Die Sonne sdlien zwar starker als uns oet lieb war. Doch rettete sie uns vor Schlimnerem. Wenn's nottat, entzundete ieh mit der Lupe an trockenen Reisig Feuer. So pirschten wir Tag flir Tag voran, acht Tagelang, mehr als hundert Kilometer weu. Mehrfach munten wir Eeindlichen Trupps ausweichen, neie Stunden in unserem Versteck bleiben, stets daraue gefaat sein, entdeckt zu werden. Und doch: keiner klagte, keiner verzweifelte. Wir hatten alle einen unbåndigen WillenZLml Leben. Als wir uns aus den unmittelbaren Bereich der Gefahr glaubten, wagten wir es, Fische zu sdlieflen, die BIn Uferralld eines Sees im seichten Wasser standen. Wir kochten sie, viel gab es nidlt flir jeden. Doch wurde dies die kostliehste Mahlz:it unseres Lebens. Wir hatten Uber eine Woche nur von Blattsuppen und Jenen Seeren vom Vorjahr gelebt, die unter der Schneedecke konserviert erhalten waren.

8 ~s keun ein Tag, an dem wir auf verlassene Bunker ei nes Stiltzpunktes stiessen. Nichts deutete klar darauf hin, wann sie verlassen waren und wer sie bewohnt hatte. Einige zusammengeschrumpfte Kartoffeln und steinhartes Brot fanden wir noch. Der Brei, den wir daraus kochten, schmeckte uns wie eine GOtterspeise. In diesen Bunkern ruhten wir aus, denn es ist wunderbar, wenn man einmal wieder ein Dach ilber dem Kopf hat und die Niichte waren drauben kilhl. Keiner gestand es ein: aber wir waren wirklich am Ende unserer Krafte. Verdreckt, die Unifonnen zerfetzt, hohlwangig, struppige Barte. DaB man uns nun beobachtete, wubten wlr damals nicht. Nachdan wir einige Krafte gesamnelt hatten) zogen wir~ besser wahl, wankten wlr weiter. Unser verwundeter Kamerad Dlieb in jeder Lage Vorbtld. Er rettete auch nun eine sehr heikle Situation. Wir erhielten urplotzlich schweres Feuer, warfen uns sofort in Deckung und glaubten, auf Sowjets gestonen zu sein. Da entnahm der Verwtmdete aus den Zurufen, die man auf der anderen Seite miteinander wechselte, dan wir finnischen Soldaten gegengber lagen. Er sprang auf, das Feuer nicl1t achtend, schwenkte sein Taschentuc.h und schrie: l'nlcht schienen, wir sind Norwegerl" Und dann wankten wir, wenig vertrauenerweckend ausschauend, der finnischen Feldwache zu. Einer von uns hat:j:un hesten ausgedrgckt, was wir dabei empfanden: "Das war unser zweiter Geburtstag." Es bleibt nicht mehr viel zu erziihlen. Wir ruhten uns aus, die Truppe wurde sofort benachrichtigt, wir kehrten zun <alten l!aufen> zurtick und der Tapferste von uns kam endlich ins Lazarett. Bei der Kompanie hatte man uns naturlich langst als vermibt oder tot betrachtet, denn wir waren mehr als zwalf Tage unterwegs gewesen. Wir hatten es nur gescl1afft, weil sich die Kameradscl1aft voll bewiihrt hatte, weil wir zu einer entschlossenen, einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewacl1sen waren Von SS-Kriegsberichter Friedrich Gerlach j l, I.J ZUR GROSSEN ARMEE WURDEN ABBERUFEN EMIL JANSSEN ehem. StabsscharfGhrer der Waffen-SS 2./Schlitzenbataillon Januar 1987 in Langenhagen ERNST HAGEN ehem. Angehoriger der Waffen-SS 6. Gebirgsdivision ''Nord'' t Januar 1987 in Llineburg I øtta KETTMANN ehem. Stabsscharflihrer der Waffen-SS <;tabsbatterie/art.-rgt. 6 ''Nord'' + 9. Januar 1987 in Nidda WILUILM EBINGER Ølem. Uauptscharfi.ihrer der \.Jaffen-SS 3'./Aufklarungsabteilung 6 ''NoRD'' * 9. Juli Mit den Familien trauern wir un Kameraden aus schwerer Zeit, die wir nicht vergessen werden. Karl-Hans Scheu 1. Vorsitzender

9 NORD - NYTT Nr. 3 juni 1985 Kjære Venner! Tiden går så uendelig fort - og er det ikke rart jo eldre vi blir jo fortere går den - og derfor er vår neste kameratkveld allerede bestemt. Venner - hold av lørdag den 14. september 1985 kl 1800, da treffes vi igjen. Hvor vi skal treffes er ikke helt sikkert idag, men vi skal som sist sende ut postgirotalonger som vil gjelde som adgangskort og. gi beskjed i god tid hvor vi treffes. Over sommeren sender vi ut talongene - god tid. Og så da ber vi igjen om hjelp til å finne de av oss som vi ikke har funnet frem til. Ikke for det, vi har mange flere på våre lister, men er ikke sikker på korrekt adresse, ev. telefonnummer. Vi ønsker å være 100 % sikre når vi sender ut innbydelsene. Dette for ikke å lage trouble for familier som ikke er interessert eller fra å bli lest av uvedkommende. Venn~igst send oss derfor på vedlagte slipp navn og adresse, gjerne også kompani, men bare av "Finnlandsfarere", dvs alle som måtte ha gjort tjeneste i Finnland. Plassmangel gjør at vi nå ikke kan ta imot flere gjester fra andre enheter. Vi vet at vår populære kameratkveld ifjor vekket andre enheters interesse for å møtes igjen, og det vil sikkert skje. Så har vi nok en sak vi ber om hjelp til. Flere av våre kamerater er gått bort det siste året. Den av dere som måtte ha opplysninger om disse bes vennligst svare på vedlagte slipp. Gjør alvor av å sende denne snarest. 6. Divisjon Nord. Den store divisjonstreffen finner som vanlig sted i Bad Windsheim i Tyskland, denne gang den September Der vil Du finne igjen alle enheter i Divisjonen, fra A A til Funk og Artilleri. Karene er jo blitt noe eldre enn Du måtte huske dem, men de har fremdeles sitt gode humør i behold. De som måtte være interessert i

10 å reise bes kontakte oss snarest mulig, det kan være at det kan arrangeres enten fellesreise eller man kan slå seg sammen med andre som reiser i egen bil. Varden i Bamble Om noen ikke skulle vite det skjer det også i år bekransing av Minnesmerket for de Falne i Bamble. Varden er reist av frontkjempere til minne om falne kamerater. Minnehøytideligheten finner sted hvert år den første lørdag i september, i år den 7. Vi kan gi ytterligere opplysninger og er takknemlig om flere vil delta, ev. stille bilplass til disposisjon. Postboks Vårt postboksnummer er blitt endret: NORD-NYTT boks 58 Holmen, 0385 Oslo 3 Vi ønsker Dere alle en riktig god sommer og håper at vi treffer igjen de fleste av Dere i september! for Arrangementskomiteen Øivind Jeg foreslår følgende invitert til kameratkvelden: Navn Navn Navn Adresse Adresse Adresse Enhet Enhet Enhet Jeg vet at følgende kamerater har gått bort i det siste året: Navn Navn Adresse Adresse Enhet Enhet

11 NORD - NYTT Nr. 4 - august 1985 Nå er'det like før! Vedlagt følger irmbydelsen til vår kameratkveld lørdag den 14. september 1985 kl Det følger også en girotalong med som bes benyttet. Derme i 'Kvittert stand gjelder'som adgangstegn. Møtestedet vil være det samme som forrige gang, og de som kommer iår-for første gang vil bli underrettet,om stedet i god tid. Dessverre kan vi ikke være behjelpelig med innkvartering_ men husker vi ikke feil fra ifjor løste det seg. Vi har denne gang ikke foretatt noen forhåndspåmelding. Av den grunn vet vi ikke det eksakte antall som vil komme. Derfor er vi takknemlig for at giroene blir betalt snarest mulig, slik at arrangementskomiteen kan foreta de nødvendige innkjøp etc. Vi innbød i NORD-NYTT nr. 2 til et foredrag om kampene rundt Ssennosero i juli 1944, og Sverre holdt en meget interessant orientering for en eksklusiv gruppe i Oslo. Vi håper at vi skal få Sverre til å gjenta foredraget til høsten, om flere ville være interessert. Vi minner igjen om Divisjonstreffen i Bad Windsheim den 28. og 29. september. Vi kjenner flere som kommer til å reise sydover, enten med jernbane, fly eller bil. Den som skulle ha noen feriedager igjen burde undersøke muligheten for fly Oslo-NUrnberg - Oslo, som ikke blir altfor dyrt. Vel, allting er relativt Vi ønsker også å komme i kontakt med noen fra 2. og 3. politikompani, som vi dessverre har for liten kontakt med. Den av dere som kjenner noen og har godf,idresser bes kontakte oss snarest.

12 Vi minner også om møtet ved Minnevarden i Bamble lørdag den 7. september. Flere biler vil dra fra Oslo. Vennligst send oss noen ord om Du vil være med. Det er sikkert mange rundt omkring som ikke har mottatt NORD-NYTT. Når Du treffer en av våre venner husk å spørre om han får det. Hvis ikke, Vi har fått svært få "avbestillinger" på NORD-NYTT. Men la oss gjøre det helt klart, hvis Du ikke ønsker å få det i posten, aven eller annen grunn, sitt ikke og ergre Deg over det, men send noen ord Vi takker også for tilsendte brev og har skrevet innbydelser til alle som er oppgitt av Dere. Så gjenstår det å ønske alle velkommen til den 14.! for Arrangementskomiteen Øivind Vår adresse er fortsatt NORD-NYTT boks 58 Holmen, 0385 Oslo 3

13 NORD - NYTT Nr. 5 - desember 1985 Kjære Vermer! Hjertelig takk for sist til Dere som var med på "festen", til Dere andre: bli med neste gang, treff en gammel verm Du ikke har sett på mange år og bli forundret over hvor ung han fremdeles ser ut til å være! Vi har ikke hørt om noen som har angret på å være med, tvertimot Først tar vi med at det i lokalet lå igjen en brille i et brilleetui merket "Røros 79", denne kan selvsagt fås tilbake ved henvendelse til Nord-Nytt. Nok en gang, hjertelig takk for loddkjøp på festen, derme gav et overskudd på kr Halvparten har vi sendt videre til Hjelpeorganisasjonen, resten har vi beholdt til drift av Nord-Nytt etc. frem til hvis Dere fremdeles vil ha den. I tillegg kan vi opplyse at det kom inn ytterligere kr ved'salg av lodd må maleri av Bent Lindbo. Dette beløpet er overlevert en komite som steller med tiltak av felles interesse, som blomster ved dødsfall, oppmerksomheter etc etc. Hjertelig takk! Den store "Treffen" i Tyskland ble nok en gang en stor opplevelse. Derme gang var vi så mange norske deltagere at vi til og med kunne benke oss rundt vårt eget " Skibtl. 506 " bord~ Fra brever vi har mottatt fra deltagere vil vi bare site~e noen utdrag: "treffen" i B-W ble noe av det mest gledelige vi har opplevet, inntrykkene fra treffen er enda, så lang tid etter, helt overveldende det ble en velkomst og hjertelighet som jeg ikke har sett maken til... toppen var når de amerikanske krigsveteranene kom marsjerende irm, nasjonalsangene ble sunget - gripende. Dette må være fredsarbeide på topplan!....

14 Vi i Nord-Nytt kan bare si oss enige i det. Når amerikanske soldater fra 10. Divisjon tar den lange veien over Atlanteren for å treffe igjen tyske soldater far 6. Div. Nord og disse kan møtes ved en divisjonstreffen og nedlegge krans til ære for tyske falne, da er dette fredsarbeide, og selvsagt noe som Dagbladet ikke forteller om. Det forteller heller ikke om demonstrasjoner som ~ finner sted, år efter år. Til Dere som ikke har vært med, hold aven uke av ferien til september neste år, da finner en treffen sted i Østerrike, ikke langt fra den tyske grensen. Og Dere har noe å glede Dere til l Hjelpeorganisasjonen har bedt Nord-Nytt om å formidle opplysninger om dens virke. Virksomheten har konkret bestått i : formidling av hjelp og stønad fra Tysk Røde Kors i samarbeide med Norges Rø~e Kors, rådgivning og hjelp, økonomisk støtte i enkelttilfeller. For at en søknad om støtte fra Tysk Røde Kors skal bli innvilget, må det foreligge en kvalifisert krigsskade, d.v.s. skade oppstått i tjeneste under krigen. Skaden må ha resultert i en invaliditetsgrad på 50 % eller mere og årsakssammenheng må kunne påvises. All hjelp og bistand som e~ ydet har skjedd uten noen form for vederlag fra den skadedes side. Også reise til nødvendig legeundersøkelse i Tys~land er dekket av organisasjonen. Hittil har ialt 53 fått sin stønad fra Tyskland. Nord-Nytt kan bistå med kontakt til Hjelpeorganisasjpnen for dem som ikke kjenner denne fra før. Hvis derfor noen trenger hjelp eller er "kvalifisert" med en skade på over 50 96, vil vi be alle lesere gi oss et tips. Og selvsagt trenger organisasjonen penger, mange penger, til sin drift. Hvis det er noen som kan hjelpe nå før jul vil disse midler komme godt med! Til Dere som ikke har fått kjøpt slips/nåler/bilmerker: Nord-Nytt har på lager igjen. Nord-Nytt ønsker alle gamle Venner en riktig god Jul og et godt Nytt År! A k ø Nord-Nytt Boks 58 Holmen 0385 Oslo 3

15 NORD - NYTT Nr. 6 mars 1986 Kjære Venner! Vår fhv. bataljonskommandør, Frode Halle, fylte 80 år den 15. mars iår. Arrangementskomiteen ville gjerne hatt laget en sammenkomst i anledning dagen, men dessverre har Halle ikke vært bra den siste tiden, og festen har vi derfor vært nødt til å utsette. Vi har imidlertid fått laget en meget vakker gave til ham som vi overrekker på vegne av alle hans tidligere "Finnlandsfarere". De av dere som ikke kjenner hans adresse kan gjerne skrive til ham over NORD-NYTTs adresse, vi skal overbringe alle brev omgående. Gaven har kostet er god del penger og de som vil være med å støtte oss økonomisk til denne kan benytte den girotalongen som følger vedlagt. De som betaler inn beløpet får navnet sitt på en spesiell adresse som vil bli overrakt Halle. NORD-NYTT vil bare slutte seg i rekken av de mange gratulanter og ønsker Halle en riktig hyggelig dag med takk for hans alltid lune og vennlige kommando! Så en liten hilsen som gjelder dere alle: Fra formannen i Traditionsverband 6. Geb. Div. NORD, Hans SCheu, fikk NORD-NYTT følgende julehilsen: Ich wuensche Dir und Deiner Familie, so wie allen meinen alten Kameraden dort oben zum Neuen Jahr 86 Gesundheit und frohen Mut. BLEIBT WIE IHR SEID. Dem u. Euer Kamerad K Hans Scheu. Vi humrer og ler, endelig synes det som vi er tilgitt eller oppgitt!

16 Forøvrig kan vi melde at NORDRUF har kommet ut med sitt 16 nummer og byr på interessant stoff for noen av dere. Bladet leveres gratis på henvendelse. Likeså gledelig og hyggelig er det når det plutselig dukker opp en sjekk på kr fra en av våre venner til distribusjon av NORD-NYTT. Hjertelig takk, vi driver ikke med stor kapital og er takknemlig for all hjelp, stor eller litenn I NORD-NYTT nr. 5 efterlyste vi eieren til en brille med etui som lå igjen i lokalet ved siste sammankomst. Etuiet er merket "Røros 79", og noen nord for Sinsenkrysset burde være eier. Skriv omgående. LITTERATUR På forlaget Univertas er det utkommet en bok av Hans Werner Neulen med titelen: An Deutsche Sei te. Den omfangsrike boken på over 500 sider, som foruten godt over 10 sider med stoff om Norges frivillige, omhandler også nesten 50 andre nasjoners frivillige og deres vei. For mange av dere vil boken være av stor interesse. RAPPORTEN Alle som ønsker tilsendt RAPPORTEN bes vennligst sende noen ord til: RAPPORTEN, boks 8398, 0129 Oslo 1. Den vil bli tilsendt gratis i personlig brev. Vi tynnes i rekkene. Johan Arnt Falvin, Bjørn Minde, Odd Sevaldsen og Hans Taraldrud Vi har fått budskap om at våre venner har gått bort. De vil bli husket som de gode kamerater de var. Vår adresse er som tidligere: NORD-NYTT, boks 58 Hol, 0385 Oslo 3 og vi er takknemlig for stoff av interesse for våre lesere. Vi ønsker alle en hyggelig påske, fra Sørreisa i nord til V~sterås i øst, Utrecht i syd og Bergen i vest! A k ø

17 NORD - NYTT Nr. 7 - jlll1i 1986 Kjære Venner! Nord-Nytt hilser til dere alle og ønsker dere en god sommer! En spesiell hilsen går også til alle våre 50-åringer, 1926 årsklassen. Vi vet at et ikke lite antall av oss er fra dette året - og nå blir vi kanskje ansett som voksne. Når vi er inne pa det, 'li som lever og har overlevet - la oss sende en liten ta.."lke østover til de av våre venner som ikke kom hjem og som ligger et eller annet sted ute i de store skoger i øst. Våre unge kamerater fra den gang, 13er, An'..e, ottar, dere var gode cl ha den gang. En av våre tyske lll1derførere fra 2. Kp., Horst Zeh, har også gått bort i vår. Han var ikke II s å ll gammel, men ble stoppet likevel. Nord-Nytt vet at han var godt likt, og vi som traff h2.m efter kr1gen vet at han satte pris på sine norske kamerater fra dengang de lå på Hasselmann. I samme forbindelse nevner vi at en av våre venner i sommer drar til Finnland. Han vil også besøke den store kirkegården i Rovaniemi og legge igjen noen blomster der. Nord-Nytt har gjort det tidligere. Vi vet at det ikke ligger noen av våre der, men kirkegården er den nærmeste vi ke.n komme vare gamle venner. I Kuusamo ligger bare finske falne. Vi vil igjen minne om vår sa~enkomst i Oslo til høsten. Vi håper at datoen lørdag 25. oktober 1936 vil passe dere alle og at både elg- og småviltj2.kt da er over. Rammen vil bli den samme som før såfremt vi ikke mottar forslag om forandrillger eller forbedringer. Vi savner underholdningsbrdrag - så bare s~riv oss.

18 Som vanlig vil vi senere på høsten sende ni melding om sted og tid og med en forhåndspåmelding. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Arrangementskomiteen er utvidet med et nytt medlem fra 3. pol.kp. som selvfølgelig efterlyser gamle kamerater. Vi lar igjen oppfordringen gå til dere sorj "kjenner" mange, ta kontakt med oss slik at vi fjr sendt ut innbydelser til rett tid. Vi kan også invitere til Treffen i Wachau i Østerrike i dagene September 1986 og i Eberswang September. I \Jachau treffes en mindre, r:2en likefullt hyggelig gruppe fra Div. Nord, vi kan kalle det en kameratflokk, i Eberswang freffes mann med koner, kara kommer fra alle deler av Divisjonen. Østerrike er et meget hyggelig land å feriere i, så den som kan legge ferien til september vil både få en rimelig og hyggelig opplevelse. Det kan vi trygt be::-crefte som kjenner forholdene. Nord-Nytt bes kontaktet for videre opplysninger, ev. reiseplaner, ruter, innkvartering etc. Umiddelbart efter.2bers 1 ;rang-tr8ffen finner det store møtet i Ulrichs()ere sted l den Lc-S. Oktober. I Ulrichsberg treffes gamle soleia ter fra alle land i ELiropa Den første sammenl'cornsten iår er jo egentlig her hje.!:'.l1e hos pss selv, i Bamble, ved Nin~evarden. Den er tidfestet til den f0:cs.tel:jrdag i September, iår vil det være den 6. Til vjr store glede møter flere og flere opp ved varden hvert år. Ev. transport kan også sikkert ordnes for den som il\:ke kjører selv. Tilslutt vil Nord-Nytt takke de av leserne som har VD3rt vennlige å støtte oss øl:onomisk ved å sende inn bidrag til porto og utsendelse. Alle beløp, store eller små, mottas med takk, lilcedan forslag or:1 forbedring. Arrangementskomiteen Øivind

19 NORD - NYTT Nr. 8 - september 1986 Kjære Venner! Vi har gleden av å invitere til SAM MEN KOM S T ~ viet vedvarende vennskap FINLANDSFARERE, veteraner fra Skikompaniet, 2. pol. kompani, 3. kompani og Skijegerbataljonen har sammenkomst i Oslo: lørdag 25. oktober kl PROGRAM: Kameratslig samvær med tale for dagen, litt sang i ånd, kåseri, litt lotteri m.v. Lapskaus, øl, dram, kaffe. VARIGHET: kl kl MØTESTED: gammeldags samme sted E>om ifjor, adresse vil bli oppgitt til alle nye som melder seg på. PÅI>'IELDING: ved innbetaling av vedlagte postgiroblankett på kr Inngangsbiletten dekker ikke drinker i Kiestinki Bar, som er åpen i anledning dagen. Hvis Du ønsker å si noe ved bordet, bidra til noe, vennligst gi beskjed til komiteen før vi går til bords. NB: Postgirokvitteringen gjelder som adgangsbillett! Vi gleder oss til å se igjen alle venner! VELKOJvIMEN! Arrangementskomiteen

20 NORD - NYTT Nr. 9 - desember 1986 Kjære Venner : Hjertelig takk ~or sist til dere alle 100 som var tilstede på festen, til dere andre, vi sees forhåpentlig en eller annen gang det måtte passe dere. Mange venter fremdeles på å få treffe gamle kjente. Festen var, efter de opplysninger vi har, også denne gang vellykket. Det samme var til~elle med de~ økonomiske resultatet. Det dekket alle utgifter og ga et pent overskudd. Av dette har vi sendt kr til Hjelpeorganisasjonen. I Nord-Nytt nr. 6 oppfordret vi dere om bidrag til en gave til vår fhv. bataljonskommandør. Den spontane reaksjon forundret flere enn arrangementskomiteen, men resulterte i alle fall i et meget pent beløp. Som den hedersmann vår gamle kommandør er, har han bestemt at overskuddet av jubileumsgaven, kr , skal gis til et fond, Kare11erfondet, som kan tildeles de av Finlandsfarerne som måtte ha behov for økonomisk støtte. I tillegg til dette beløpet kom også noen av våre venner i Kristiansand med et beløp på kr til samme formål, slik at vi idag, takket være en e~estående giverglede, har en sum av ialt kr , som ktn deles ut til de som måtte ha behov for støtte. Vi ber derfor om tips eller forslag til noen dere vet har behov for økonomisk støtte, gi oss et lite vink, beløpet vi har til rådighet gir idag ikke anledning til de store sprell, men vi har heller ikke behov for et fond som bare star der. Selvsagt kan det også søkes om bidrag. Intil videre fungerer arrangementskomiteen med F.H. i spissen som forvaltere av Karelierfondet, men hvis det er noen som ønsker å hjelpe 08S i arbeidet er alle hjertelig velkommen..

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes.

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Bodø Kjære slektninger! Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Vi har lenge tenkt på å arrangere en slektssamling på Alvenes, på småbruket/husmannsplassen til våre

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen.

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. LEKTION 5 Das Jahr 1 Meine Lieblingsfarbe a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. Johannes: Hast du eine Lieblingsfarbe? Jakob: Ja, ich mag blau. Johannes:

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av nordiske Orlogsstevner. Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 15. 16. JUNI 2013 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 15. og 16. JUNI 2013 Ålen

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 27. 28. JUNI 2015 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 21. GANG. Vi har

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill (Norgesserien) 16. 17. JUNI 2012 STED: VERKET ( DEN NYE HALLEN PÅ RØROS ) VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 16. og 17. JUNI 2012 Ålen Helsesportslag

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014 Ålen Bocciaklubb i samarbeid med 25. - 26. OKTOBER Verket Flerbrukshall, Røros INDIVIDUELT NM I BOCCIA 2014 I anledning Ålen Bocciaklubb (Tidl. Helsesportslag)

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Invitasjon til NM junior 2012

Invitasjon til NM junior 2012 Invitasjon til NM junior 2012 Med NSFs tillatelse har Bærum Stupklubb gleden av å invitere til Norgesmesterskap i stup for junior 2012. Teknisk arrangør: Bærum Stupklubb. Sted: Nadderudhallen. Tidspunkt:

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007

Sommerminner 2006 CHAPTER NORDVEST APRIL 2007 NEWSLETTER CHAPTER NORDVEST April 2007 Superweekend 19-21 april hos H-D Ålesund Her blir det demokjøring og grilling. Se turkalenderen Lørdag 28 april Motorsykkelens dag i Molde. Her stiller vi så mange

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer