Årsmelding. for Osterøy Idrottslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. for Osterøy Idrottslag"

Transkript

1 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2007 Til årsmøtet i Osterøy Idrottslag 3. mars 2008 kl OIL sin hovedsponsor: Sparebanken Vest

2 Innhaldsliste Hovedstyret... 3 Styret i OIL for Gruppestyra i Andre nemnder og komitear i Lagsverksemda i Organisasjon Økonomi:... 4 Informasjon Gruppene, kort samandrag av årsmeldingane... 5 Fotballgruppa... 5 Friidrettsgruppa... 5 Skigruppa... 6 Turngruppa... 7 Volleyballgruppa... 7 Spretten... 8 Handballgruppa... 8 Årsmelding OIL

3 Hovedstyret Styret i OIL for Leiar : Jørgen Varden 07 Nestleiar : Geir Kleppe 07 Kasserar : Norunn Rosnes 1) 07 Sekretær : 2) 07 Styremedlem : Ragnhild Balsvik 07/08 Styremedlem : Johannes Borge 07/08 Styremedlem : Gisle Låstad 3) Frå varamedlem : Kjellaug Hartveit 07 2 varamedlem : Svein Lohne 07 Revisor : Roger Breivik 4) 07 Revisor : Svein Lohne 07 Revisor : Laila Borge 07 Revisor : Lisbeth Neu 07 Valnemnd : Askil Solberg 07 attval Bernt Flæsland 07 attval Åshill Fredriksen 07 ny 1) Norunn Rosnes har saman med Tore Langeland delt kasserar/økonomifunksjonen. Geir Kleppe har vor inne i samband med spesielle funksjonar. 2) Jørgen Varden har sytt for innkalling og referat. Fleire har utført deloppgåver. 3) Gisle Låstad tek del i styremøta når marknadsføring heimesida er tema i innføringsfasen. 4) Årsmøtet i 2007 gav styret i oppdrag å skaffa revisorar. Dei oppførte har delt på revisoroppgåvene. Gruppestyra i GRUPPE LEIER KASSERER SEKRETÆR Fotball Ivar Solberg Tore Langeland Christine Hagenes Friidrett Ole Johannes Mjøs Ole Johannes Mjøs Jan Roald Solberg Ski Øyvind Litland Bernt J Flæsland Øyvind Litland Turn Renate Søgnesand Monika R. Solberg Målfrid V. Lohne Volleyball Trude Jacobsen Siw Jacobsen Therese Waage Bjørkmann Handball Kjell Gjøstein Anne Lise Hoshovde Johanne Soltvedt Spretten Åshill Fredriksen Andre nemnder og komitear i Idrettsmerkeutval: Premiesamling: Heidersteikn-nemd: Husstyret: Friidrettsgruppa Vidar Simmenes Svein Lohne Ikke aktiv Kjellaug Hartveit Tore Langeland Årsmelding OIL

4 Prosjektnemder: Fugledalen: Klubbhuset: Styret Styret Drift- og vedlikehaldsnemnd for Osterøy Stadion: Tore Langeland (leier) Inge Jostein Solberg Sigbjørn Reigstad Lagsverksemda i Osterøy Idrottslag har hatt ca 750 medlemmer i 2007, fordelt på 7 aktive grupper. Styret har hatt 13styremøter, og behandla 47 saker. Styret har hatt to fellesmøte med gruppestyra. Eit viktig tema på desse var retningsliner for utnytting av heimesida til å skaffa inntekter til grupper og hovedlag. Av større saker i styret kan nemnast: Sendt søknad om tippemidlar for avlastningsbane i Fugledalen, utbygging/ombygging av Osterøy Stadionbygg, nytt flomlysanlegg, automatisk vatningsanlegg Fullført ombygging/utbygging av Osterøy Stadionbygg, som sto klart til NM i stafetter mai Fått automatisk vatningsanlegg til grasbana montert og i drift. Til finansiering av kunstgrasbane Fugledalen: Motteke kr i sponsormidlar frå Lobas og forskottering av spelemidlar kr 2,5 mill rentefritt lån. Motteke kr i sponsormidlar frå Gunnebo Anja. Notat til Osterøy kommune vedr. budsjett 2008 om dekning av finanskostnader Fugledalen, lån stort kr 2,0 mill. Førebuing til oppstart av prosjekt kunstgrasbane i Fugledalen. Fått endeleg avklart at OIL skal stå som eigar, og at vi søkjer momsrefusjon etter 117-forskrifta til mva-lova. Utarbeiding av utkast til revidert lagslov, etter mønstervedtektene frå NIF. Utarbeidd utkast til organisasjonsplan, som supplement til lagslov. Evaluert prøveordning for styreorganisering vedteke på årsmøte i Etablert avtalar om faste leigetakarar i klubbhuset: Åpen Barnehage, Haga Trafikkskule og Osterøy Pensjonistlag. Starta arbeidet med strategiutvikling. Starta arbeidet med rutinehandbok, samling av alle retningsliner og rutinebeskrivingar, avgjerder av prinsipielle spørsmål m.v. Arbeidt med tenlege reidskap for økonomistyring. Organisasjon. Hovedstyret har kjørt ei interimsløysing med omsyn til dei ulike styrefunksjonane. Kasserar- og sekretærfunksjon har vore delt, men ting har fungert. Økonomi: Laget har ein sunn økonomi. Ombygging av klubbhuset og installering av automatisk vatningsanlegg har auka lånegjelda mellombels. Laget fekk ikkje spelemidlar i Sponsoravtalen med Sparebanken Vest gav kr Årsmelding OIL

5 Informasjon. Laget si heimeside har svart til forventningane. Vert ein jobb med å utnytta inntektspotensialet og vidareutvikla gode redaksjonelle arbeidsformer. Nednfor følgjer kort samandrag av gruppene sine årsmeldingar. Gruppene, kort samandrag av årsmeldingane Fotballgruppa Medlemstalet i gruppa har vore på ca 245 dette året og styret har hatt 7 styremøte. De forskjellige nemndene har gjennomført egne møter i tillegg Har hatt 16 aktive lag, og 6 stk av laga er samarbeidslag med Haus/Fotlansvåg. I tillegg til seriespel har dei aller fleste laga delteke på Kiwi cup, Bjørnar cup, Lærdalscup, Ål cup, Kvernbit cup, og Bif cup i Danmark har vore eit godt sportsleg driftsår. Også sosialt har gruppa lukkast godt. A-laget hamna rundt midten (7 plass) på tabellen i 5 divisjon med eit svært ungt mannskap av lokale spelarar. Fotballgruppa har arrangert: 1 halldans, Scoringsklubb, kick off i hallen, avslutning i hallen, ribbecup, 1 lotteri og tur på brannkamp. Halldansen var ikkje suksess med underskot på ca ,- Fotballgruppa var også med å arrangerte HaFo i lag med Handballgruppa Fotballgruppa har hatt ansvaret for oppsett av Osterøyserien Økonomi: Gruppa har ca kr i overskot. Dette skuldast god kontroll på utgiftsida og klart seg med færre store arrangement enn før. Sesongen 2007 har nok også blitt prega av begrensa banekapasitet i nærområdet. Dette har kravd stor tålmodighet og fleksibilitet til spesielt trenarar på alle 11ar laga. Prosjektet med ny kunstgrasbane i Fugladalen er satt i gang. Det er laga kontrakt med entreprenør og ein satsar på oppstart i februar 2008 og at bana er ferdig til sommaren 2008 Dette vil føra til at klubben endelig får ei treningsbane og ein felles kamparena for alle laga. Dette reknar me med vil løfta klubben i positiv retning Friidrettsgruppa Gruppa har i 2007 hatt 203 betalande medlemer. Styret har i driftsåret 2007 hatt 7 styremøte og handsama 54 saker. Styret har vore representert på friidrettskretstinget og Friidrettstinget. Gruppa har sentralstyremedlem i Friidrettsforbundet og varamedlem i Kretsstyret. Glimt frå sportsleg aktivitet sesongen Gruppa har hatt 15 trenarar og 2 instruktørar på idrettskulen på Valestrand. 13 trenarar har formell trenarkompetanse. Laget har 31 domarar/startarar. Årsmelding OIL

6 Gruppa har hatt deltakarar i Innandørs-NM for senior i Stangehallen, KM i terrengløp i Mjeldalen, NM terreng kort løype (3km) i Lyngdal. Hovud-NM i Askim. Junior-NM i Tønsberg KM senior/junior vart arrangert på Hatland i år, og det vart til saman 26 medaljar til Osterøy IL. 16 gull, 8 sølv og 2 bronse. Helga Reigstad fekk bestemannspremien i kast. Friidrettsgruppa har delteke på ei rekkje stafettar. Både menn og kvinner senior held plassen sin i eliten. Under NM i banestafettar på Osterøy vart 4x400m KS nr. 4 av 5 (Gular kom på 5.). Det vart klubbrekord med nesten 4 sek. (4.10,86). På KM vart det gull på 1000m stafett i Menn senior. I lagserien berga damene plassen i 1. divisjon (landets øverste divisjon)!! Dei kom på 10. plass av 14 lag, slik som i 2006, medan herrane kom på 7. plass i 3. divisjon (mot 6. plass i fjor). På 200m sette Ida Lampe lagsrekord med til saman 59 hundredelar, på 100m med 3 hundredelar og 60m med 8 hundredelar. I tillegg sette ho banerekord på 200m. Jon Anders Løkkevik sette lagsrekord på 100m med 1 hundredel. Den gamle var frå Eli Simmenes tok 600mrekorden på Leikvang 14. juni med 1,26 sekund. 4x400m-laget (Eli Simmenes, Karoline Loftås, Annette Bru og Ida Lampe) sette lagsrekord 26. mai under NM i stafettar på Hatland. Prisen for Årets utøvar i friidrettsgruppa vart Ida Lampe, som tok bronse på 100m i Ungdomsmeisterskapen i Kristiansand, deltok i junior-nm, debuterte i Hovud-NM og sette lagsrekord på 60m, 100m, 200m og 4x400m. Stimulansepremien for senior gjekk i år til Hilde Aasheim, som har forbetra seg på alle sine distansar i år, og elles delteke flittig på trening og i konkurransar. Ida Lampe og Bjarte Vik vann seniorklassane i den uhøgtidlege konkurransen Osterøy IL Friidrett. For gutar og jenter var 2007 ein fantastisk sesong. Gutane med historisk seier i Eliteserien og jentene nr 2 i 1.divisjon og opprykk til Eliteserien. Fantastiske 50 lagsrekordar vart det i løpet av 2007 sesongen. På NM for veteranar fylte deltakarane frå OIL opp premieskapet med tilsaman 6 gull, 8 sølv og 4 bronse. Skigruppa Styret i skigruppa har hatt 5 møte og handsama 23 saker. Skigruppa har 150 medlemer. Frå august har det vore fellestrening tre gonger i veka for 8-12 år og 5 fellestreningar for år. Gruppa har hatt løparar på Hovedlandsrenn ofr år, på NorgesCup-renn og ungdommens Holmennkollrenn. Gruppa har hatt deltakarar på Vestlandsveisterskapen og på fylkeslaget i stafett. Gutane hevdar seg heilt i toppen på kretsnivå, særleg gutar 11 og gutar 15 år.. I snitt har gruppa hatt 20 løparar pr. renn, i lat ca 500 enkeltstartar. Lysløypecupen har vore arrangert 4 gonger., totalt 100 born og unge deltok. Lysløypetraseen er litt lagt om i den nordre delen av myra. Grøftene er reinska. Maskinpark og løypepreparering har fungert godt. Årsmelding OIL

7 Turngruppa. Styret i turngruppa har hatt åtte styremøte i året som har gått, og to trenarmøte, eit om våren 07, eit om hausten 07. Me har behandla 41 saker. Medlemane våre hausten 2007 var 163 barn & vaksen, fordelt på 7 parti. Gruppa har hatt 17 trenarar. Alle partia har trena i Osterøyhallen. TurngruppaI år har endelig fått råd til å kjøpe den sterkt etterlengta tumblingbana. Det har også lukkast gruppa å få meir treningstid, så no får ein del av dei ivrigaste gymnastane tilbod om å trena både tysdag og torsdag. Økonomien er grei. Treningsavgifta går stort sett opp i opp med hall-leige og treningslønningar. Dette innebær at kostnadar med investering i utstyr og kursing/aktivitetar for trenarar og utøvarar må hentas inn andre plasser frå. Gruppa har satsa sterkt på å få kjøpt inn meir utstyr slik at ein kan ta på seg å arrangera konkurransar. Det vert for kostnads- og resurskrevjande å reise rundt å leige utstyr før kvar konkurranse. Turngruppa er inne i ein god fase, med mykje god aktivitet. Ny tumblingbane og ein ekstra treningsdag for ein del av gymnastane vil nok hjelpe svært på for å heve nivået på turnarane. Gruppa vil fortsetje i same retning som i Satsingsområdet er breddeidrett. Hovudmålet er å gi eit så godt tilbod til barn og unge som mogeleg, og ein ser at interessa er stor spesielt blant dei yngste. Volleyballgruppa. Volleyballgruppa har hatt ca. 10 medlemmer, og eit lag i serien (1. div. damer). Damelaget har i 2007 trena 2 gonger i uka. Og har fortsatt godt samarbeid med BSI. - Heimekampane har laget spelt i Osterøyhallen. - Hovudsponsorane som har våre med oss i år er: LOBAS og Ruukki. Nytt frå høsten er at Volleyballgruppa har startet opp med å selge Ullmax (superundertøy). Gruppa har fortsatt litt volleyball t-skjorter og fleece gensere igjen for salg. - Gruppa har utarbeidd programhefte som vert delt ut på Osterøy og på heimekampane. - Gruppa har i år jobba ein del dugnad: funksjonærer NM U19 og kosting på Toro. - Arrangerte påskecup i lag med Fotlandsvåg. - I sesongen 2006/2007 kom volleyballgruppa på 2. plass i avdelinga. Men pga gode resultater på rankingturneringene vant gruppa i1. divisjon. Hadde tilbod om å søkja lisens for spell i eliteserien, dette takket gruppa nei til. - Deltok i alle fire 1. divisjonsturneringer, fekk ein 3.plass, to 1.plasser, og 5.plass i siste turneringen. - Deltok i åpningsturnering i Bergen før sesongstart, og fekk 1.plass. Etter haust sesongen 2007/2008 har laget tapt 1 seriekamp før jul og tok juleferie med 1.plass i vår avdeling. Deltok i rankingturnering før jul. Den fekk me ein 7 plass. Deltok også i NM Vett volley i Bodø, 4.plass. - Laget er nesten det same som i fjor. Klubben har 2 kretsdommere og 2 distriktsdommer. - Sportsleg burde nok klubben satsa meir på rekrutteringslag. 1. div. er eit lag som fungerar på kort sikt, eit år om gongen. Gruppa ser at rekruttering er nødvendig, og at klubben bør starta opp med yngre lag. Men her står det vel litt på tid og krefter. Årsmelding OIL

8 Spretten Våren 2007 var ein laber periode for Spretten. Det var lite folk på trening og vanskeleg å stilla lag til kampar Hausten 2007 hadde heile teamet som jobbar med dei utviklingshemma eit møte kor me diskuterte korleis me kunne redde laget. For å skaffe inntekter til baneleie i hallen vart det starta opp med klubb annan kvar torsdag. Her skjer diverse aktivitetar, sel bollar, pizza, kaffi. Det er framleis vanskeleg å få folk til Bocciakampane, så det er nok siste sesong me deltek i Bocciaserien. Hausten 2007 begynte gruppa å trena handball. Dette er ein aktivitet dei likar, og det er stort frammøte på treningane. Gruppa håpar å få til kampar mot tilsvarande lag i Bergen i neste sesong. Handballgruppa Styret har i driftsåret 2007 hatt 7 styremøte og handsama 40 saker dette året. Sportsleg leiar har delteke på sonemøte i regi av Nhf Region Vest. Gruppa har ved årsskiftet ca 80 betalande medlemmer. Det har vore ein nedgang i talet på medlemmer frå i fjor. Vi har størst problem med å halde på dei eldste spelarane. I tillegg til seriespel har dei fleste laga delteke på cup: Øygard cup, Altacup, Vårsprett, - MIL cup, Spb cup Fyllingen, Solacup, Julecup. - I julecupen var det Osterøy sitt G12 lag som kom heim med det gjevaste trofeet i sin klasse, og dette er vel den største prestasjon i handballgruppas historie. Gruppa har hatt 8 trenarar til 8 lag i serien, fordelt på gutar og jenter i alderen dommarar hgar vore i sving med fløyta. Kampavviklinga i hallen har gått fint. Gruppa har i løpet av året avvikla 61 heimekampar og HaFo turneringa i mars. Frå haussesongen har kvart lag hatt ansvar for kiosk/vakt og billettsal. Styret har i gjennom heile sesongen hatt faste vakter i sekretariatet på dei ulike kampdagane, det har i denne sesongen vorte mykje arbeid på styremedleme. Frå neste sesong vil ein prøva å få foreldre til å dela på denne oppgåva. Årsmelding OIL

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane.

Godkjenning av innkalling og sakliste, og godkjenning av stemmeretten til årsmøtedeltakarane. REFERAT FRÅ OMFRAMT ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG 2010 Stad: Klubbhuset Tid: 26. mai 2010 kl. 19.00-20.10 Frammøte: Det møtte 71 stemmeberettiga medlem(5 frammøtte som ikkje var stemmeberettiga). SAKLISTE

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret ÅRSMELDING

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG.

VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. 1 KJÆRE MEDLEM OG KOLLEGA SÅ ER DET IGJEN KLART FOR ÅRSMØTE. VI HAR LAGT BAK OSS NOK ET GODT ÅR, BÅDE SPORTSLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. FREDAG 14 FEBRUAR 2003 KL. 18.30 AVHOLDER TELESPORT SITT ÅRSMØTE I

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2001

NMK Vikedal. Årsmelding 2001 NMK Vikedal Årsmelding 2001 Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte i NMK Vikedal Tid: Laurdag 17. november 2001 kl. 11.00 Stad: Fugl Fønix Hotell, Etne Saksliste : Kl. Sak nr. Sak 11.00

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer