Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 FOR IDROTTSLAGET I BUL 2011 har vore nok eit særs godt år for IL. Sentrumsløpet veks framleis og hadde i år om lag påmeldte. Dette har sikra Idrottslaget ein god økonomi. Det har også vore store internasjonale prestasjonar av eliteutøvarane våre i både friidrett og langrenn. Årets høgdepunkt var utvilsamt Jays N Dures fantastiske 4. plass på 200 m i VM i Daegu og Ezinne Okparaebos semifinaleplass på 100 m i same meisterskap. Det blei også sett fantastiske norske rekordar av våre beste sprintarar i årets sesong. I langrennsporet fekk både Heidi Weng og Martine Ek Hagen med seg 2 VM-gull kvar heim frå Junior VM i deira siste juniorsesong, og har som førsteårsseniorar vist at dei er på full fart mot verdstoppen med gode plasseringar i Verdscupen og Skandinavisk Cup. Samstundes viser resultata i UM og Jr. NM at det gror godt under eliteutøvarane våra. Mange medaljar og topp resultat frå desse meisterskapa lovar godt for framtida. Vi har også så stor pågang frå born og unge som vil byrje med friidrett at vi har sett oss nøydde til og setje inntaksstopp. Årsaka til dette er mangel på gode treningsfasilitetar og trenarar. Vi ser også at det er stor interesse for mosjonsgruppene våre, noko som visar at joggebølgja held stand. Elles miste IL i BUL ein stor bauta da vi i mai fekk beskjed om at Målfrid Kuvas hadde gått bort. Ho har vore ei eldsjel som har stått på for BUL i mange år og blei av mange kalla kvinnefotballens mor. Ho brann også litt ekstra for og hadde eit nært forhald til BVT-gruppa sitt arbeid. Medlemer i Idrottslaget per : 403 stk. Idrottslaget har hatt 11 styremøte i 2011 Styret i IL 2011 Leiar: Nestleiar: Medlem: Medlem: Medlem: Vara medlem 1: Vara medlem 2: Henrik Berg-Olsen Tormod Bønes Sofus Urke Emma Salonen (ungdomsrepr) Sigvor Melve Thomas Jakobsen Ingjerd Mæling Leiar ski: Leiar BVT: Olav Aaboen Dag Tidemandsen Valnemnd: Rune Stenersen og Pål Johannes Larsen I november 2011 søkte Henrik Berg-Olsen om permisjon frå styret og i resten av perioden har Tormod Bønes fungert som leiar av Idrottslagsstyret. Olav Aaboen har ikkje vore aktiv i styret frå august REPRESENTASJON: Bislettalliansen: Styret: Ivar Egeberg og Jan Arne Kragset, Heidi Berg Sand (ungdomsrepresentant) Rådet: Vigdis Rønning, Tormod Bønes, Henrik Berg Olsen, Knut Berg, Vigdis Rønning, Terje Hoffmann, Thron Alm og Anne Spangen (vara) Kontrollutval: Aase Skjebstad Oslo Friidrettskrets: Terje Hoffmann er nestleiar i kretsen Mari Bjone er styremedlem og ansvarleg for utdanning. Berit Loennechen Feiring er medlem av anleggsutvalet Astri Herzeth er varamedlem i dommarutvalet Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 1

2 NFIF Valkomiteen til styret: Sigvor Melve Lovutvalet: Hilde Osnes Arbeidsprogram : Styret har arbeida etter arbeidsprogrammet som blei vedteke på årsmøtet i Mange av måla er allereie nådd, men det er framleis ein del punkt og strekkje seg etter. Bl.a. er arbeidet med ein ny friidrettshall i Oslo noko IL i BUL må sjå nærmare på. Vi ser at Bislett stadion på vinterstid er ei utfordring i høve til plass, særleg no som Majorstua skule er under rehabilitering, slik at vi ikkje får nytta gymsalen deira. Administrasjonen: Idrottslaget har, saman med resten av BUL, kontor i Rosenkrantz gate 8. Hege F. Pedersen var tilsett som dagleg leiar i full stilling, men sa diverre opp stillinga si for å vende tilbake til skulebenken, og hadde sin siste arbeidsdag på kontoret 1. september. Mette Rydjord, som starta i 60 % stilling, fekk utvida stilling frå 1. februar til 100 % fast, slik at vi no har 2 fulle stillingar i Idrottslaget. Olav Aaboen har diverre grunna sjukdom vore forhindra frå å hjelpe på kontoret siste halvår av 2011, og han har vore sårt sakna. Hilde Abelvik Osnes blei tilsett som ny dagleg leiar hausten 2011, men på grunn av oppseiingstid i jobben sin som fysioterapeut kunne ikkje ho starte i jobben før Mette har gjort ein fantastisk jobb åleine på kontoret i haust, med god hjelp frå styret som har tredd støttande til. Særleg Emma Suhonen har gjort eit flott jobb for IL i BUL i denne perioden og har jobba på kontoret fast ein dag i veka for å avlaste Mette litt. Økonomi: Idrottslaget i BUL har eit bra overskot i Inntektene frå Sentrumsløpet er den absolutt viktigaste og største grunnen til det høge overskotet. Større aktivitet og fleire medlemer har gitt høgare driftsutgifter, men sterk kostnadskontroll er framleis eit av hovudmåla hos IL, slik at vi også framover kan halde på ein solid økonomi. IL betalar ned etter avtale 25 % av overskotet til hovudlaget, og får tilsvarande sletta frå gjelda si. Det har vore eit litt utfordrande år med bytte av rekneskapsførar og når Hege slutta, tok Mette midlertidig over økonomiansvaret. Desse faktorane har verka inn på arbeidet med rekneskap og budsjett. Medlemsutvikling: Pr hadde IL i BUL 403 medlemar. Dette gjev gode inntekter både for IL og for Bondeungdomslaget. IL har dei siste åra merkt ei jamn stiging når det gjeld aktivitet, men har klart å jobbe målretta for å få registrert alle som er med. Det har jamna seg litt ut i år, då vi ser at vi har nådd smertegrensa for storleik på dei ulike gruppene. Det har også mot slutten av 2011 vore ei opprydding i medlemsregisteret slik at dei som ikkje har betalt årspengar i 2011, er strokne frå medlemsregisteret. Det blir kontinuerleg jobba med å lage gode innmeldingsrutinar slik at alle som er på trening faktisk blir registert som medlemmar. Arrangement: - Holmenkollen Special Olympics i februar - Sentrumsløpet 7.mai. Ca løparar fullførte (nærare påmeldte) mot året før - KM i friidrett aldersbestemte klassar i september - Exxon Mobil Bislett Games i juni (Samsung Diamond League) - Bislett Special Olympics i august - BUL-sprinten på Gålå i desember blei diverre flytta til Beitostølen grunna snømangel og dei overtok heile arrangementet - Julestemne Ekeberghallen i desember med om lag 900 startar og over 400 deltakarar Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 2

3 Det har vore eit flott år med mange gode arrangement. Særleg Sentrumsløpet og Julestemnet veks bra. Det er kjekt! I tillegg hadde vi mange born og unge som deltok på KM-dagane våre i haust. Pga. snømangel på Gåla blei BUL-sprinten flytta til Beitostølen. Dei tok over heile arrangementet, men Mette og Rune var på plass og representerte BUL som "arrangør". Sentrumsløpet held fram med å vekse og det var eit fantastisk syn då springelystne fylte Karl Johan den 7. mai i nydeleg vårvêr. Vi har framleis samarbeid mellom Civitan og Special Olympics i 2011 og dette resulterte i to gode arrangement i Holmenkollen og på Bislett, med mange flotte idrettsprestasjonar og mykje idrettsglede. Det er ei rekkje utfordringar i samarbeidet mellom Civitan og Special Olympics, og begge arrangementa har eit stort forbetringspotensiale reint praktisk og teknisk. Som ein del av Bislett Alliansen var vi også i år med på å arrangere Exxon Mobil Bislett Games. Høgdepunktet i år var sjølvsagt Usain Bolt på 200 m og det var ikkje vanskeleg å fylle opp frivilliglista til årets arrangement. Vi ynskjer å rette ei stor takk til alle medlemene våre og foreldra som stillar opp på dugnad slik at vi får gjennomført arrangementa på ein flott og god måte. Jubileumsnemnda: I 2011 blei det oppretta ei Jubileumsnemnd leia av Vigdis Rønning for å starte planlegging av Idrottslagets 100-årsjubileum i Dei er svært godt i gong med arbeidet og har lagt eit godt og viktig fundament i planlegginga. Vi ynskjer å takke jubileumsnemnda for arbeidet så langt. BUL set stor pris på det engasjement og den flotte innsatsen de har gjort og arbeidet som er lagt ned så langt. Nemnda består av følgjande BUL-medlemer: - Vigdis Rønning - Tormod Bønes (styrets repr.) - Rune Stenersen - Gunnar Hundhammar - Olaf Almenningen - Marius Ødegård - Mette Rydjord (kontoret) Planlagde aktivitetar/feiring i jubileumsåret: - Ny sogebok Prosjektleiar Olaf Almenningen, forfattar Håvard Tangen - Ein stor festmiddag på Det Norske Teatret mål om 300 gjester - Ungdomsarrangement - Mottaking i Rådhuset - Søknad til Friidrettsforbundet om å arrangere NM i Stafettar på Bislett eller NM-terreng, lang løype Bislett Alliansen Bislett Alliansen har eit bra år bak seg med eit økonomisk resultat på ca. 1,2 mill. kroner. Fjorårets Exxon Mobil Bislett Games blei ein kjempesuksess med Usain Bolt på startstreken på 200 m. Sjølv i eit godt norsk regnvêr, innfridde han alle forventningar og det var fantastisk med liv på tribunen da startskotet gjekk. BUL har også i år, samen med Tjalve og Vidar, stått for vakthaldet på Bislett Stadion. Men i desember 2011 blei det klart at vi ikkje får dette vidare, da vakthaldet er sett ut på anbod og tilfall vaktselskapet Nokas. Dette vil bety reduserte inntekter for oss som vi må prøve å få inntent på anna vis i Bislett Stadion er utan tvil eit populært idrettsanlegg og blir nytta av mange friidrettsklubbar samt mange mosjonistar og er eit av Oslos mest brukte idrettsanlegg. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 3

4 Skigruppa: Den vesle skigruppa vår er kanskje liten i tal personar, men store prestasjonar og resultat i 2011 viser at vi har mykje å glede oss til frå denne gjengen i åra framover. Med samanlagtsiger i Skandinavisk Cup for senior samt to gull og en bronse i jr-vm viste Heidi Weng at ho for alvor er på veg opp i den ypparste verdseliten. Også Martine Ek Hagen hadde eit kjempeår med gull og bronse i jr-vm. Skisesongen 2011/2012 har også byrja svært bra for dei lovande unge jentene med stor suksess og fleire gode plasseringar i World Cup og Skandinavisk cup. Vigdis hadde skigruppe for vaksne vinteren Dette har ikkje vore aktuelt sesongen 2011/2012 da det var dårleg med skiføre i november og desember i Det blei òg prøvd å skape gode synergiar mellom friidrett og langrenn da det på nokre treningar i fjor vinter vart lagt opp til skileik i staden for trening på Bislett for VesleBUL, men dette hadde diverre låg oppslutning. Familien Weng har også markert seg sterkt i Motbakkeløp og har verkeleg sett Il i BUL på kartet innan denne greina. Resultat: Stafettar: IL i BUL tok sølv i NM på sprintstafett klassisk ved Martine og Heidi. Heidi Weng: Sesongen : - Vinnar samanlagt av Skandinavisk Cup for senior (var junior sjølv) - Gull individuelt på 10 km skibyte i junior-vm - Bronse på 5 km fri i junior-vm - Gull på stafett i junior-vm - Før jul sesongen del av rekrutteringslandslaget og sprintlandslaget - Nummer 13 samanlagt i World Cup (pr. des. 2011) Martine Ek Hagen: Sesongen : - Nummer to samanlagt i Norges Cup for junior - Sølv individuelt på 10 km skibytte i junior VM - Gull på stafett i junior VM - Sesongen teken ut på rekrutteringslandslaget - Leiar av Skandinavisk Cup senior pr. desember 2011 Anne-Tine Markset: Sesongen : - Nummer 3 samanlagt i Norges Cup for junior - Sølv i NM sprint junior - Del av juniorlandslaget Henrik Bakke: - Del av Team Synnfjell - Tilbake i skisporet etter to sesongar med sjukdom - Nådde ikkje heilt opp på listene i dei store konkurransane i 2011 Merete Weng: - Deltok ein del i turrenn. - Blei nummer 4 i Norges Cup motbakkeløp for senior. May Bente Weng: - Vinnar av si klasse i Birkebeinaren og var på topp 10 også uansett klasse. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 4

5 Tankar i 2011 om vidare arbeid: Vi har på jentesida et sterkt stafettlag og vi ynskjer å satse vidare på det. Vi må sørgje for aktivitetar for å oppretthalde grunnlaget for stafettlaget. Vi har fått på plass klubbdrakt som blir klar til NM senior Fotball: Ingen aktivitet i 2011 BVT-gruppa: Styret: - Leiar: Dag Tidemandsen Styremedlemer: - Harald Korsgaard - Rolf Brandhaug - Thor Nilsen - Bjørgulf Bergseth (byrja ) - Halvard Berg - Annelise Andresen - Anders Moholt Det har i perioden vore halde 10 styremøte I BVT-gruppa. BVT-gruppas leiar har delteke i Idrottslaget sine styremøte samt representert BVT-gruppa ved møte i Special Olympics-komiteane. I mai månad fekk BVT gruppa ei trist melding. Ein av bautaene i BUL-historia og norsk idrett, Målfrid Kuvås, gjekk bort. Det er kjent at Målfrid og hadde eit kjært auge for BVT-gruppa. Det var Målfrids ynskje at det ved hennar båre vart samla inn midlar til BVT-gruppa. Gåva frå familien, kroner, er avsett til ei investering av ein meir varig karakter, etter ynskje frå familien. Dette ynskje blir realisert i Det har vore ønskjeleg frå BVT, og vil i tida framover, vere ei utfordring å få offentleg støtte som matchar vår aktivitet og budsjettstorleik. Våre søknader til idrettskrets og forbund bør kaste meir av seg, men dette heng og saman med vår aktivitet for arbeidet. Mette på BUL-kontoret har vore aktivt inne i biletet når det gjeld søknader. Vi har ambisjonar om balanse i økonomien, men overskot i økonomien er ikkje eit uttalt mål åleine. Dette må målast opp mot fleire faktorar, eks. aktivitet, kostnad og støtte. Med Landsturnering i Drammen samt bortfall av «Østlandsserien» blei betydelige kostnader redusert i På den andre sida fell større støtteordningar bort. Det at symjegruppa har vakse gir igjen auka utgifter. Styret har god tru på at budsjettet for 2012 endar opp med balanse, vår aktivitetsplan er langt på veg lagt. Balanse i budsjettet krev aktivitet og gjennomslag for søknader om eksterne (off./priv.) støtteordningar. Gruppas idrettsaktivitetar for 2011 har omfatta følgjande stemner/turneringar: V ivil turnering Handball 5.3. Civitancup, Drammen Fotball og handball Holmenkollen Special Olympics Ski (10 deltagarar) ViVil-leikane Fotball, handball, friidrett og symjing Bislett Special Olympics Friidrett (12 deltakarar) Landsturneringa, Drammen Fotball - og handballaget Landstevnet i symjing, Stavanger Symjing Flipper julestevne Symjing Juleturnering Fredrikstad Fotball og handball I tillegg har det vore avvikla treningskampar for både handball og fotballag. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 5

6 Som et tiltak retta mot rekruttering til fotball og handball blei det den 17. oktober gjennomført ein aktivitetskveld i Hangaren. Mette og Dag samarbeidde om opplegg, aktuelle skular, bustadar, organisasjonar og sosiale media vart kontakta. Dessverre møtte få opp, men vi vil til vinteren 2012 forsøkje eit tilsvarande stunt. For handball og fotball har det vore eit skiftande og anstrengjande år når det gjeld treningsstader. Vår mangeårige og gode treningsstad Sandaker vgs. fall vekk grunna totalrehabilitering. Via Majorstua skule til Bislett stadion og Kristelig Gymnasium enda vi i august opp på Hangaren i Hvals gate på Grønland. Så langt opplevast hallen som svært eigna for oss. Vi takkar Oslo kommune for samarbeidet. Gjennom sommarhalvåret har fotballgutane trena på Linderud kunstgrasbane. Fotballaget tel 11 aktive og har i 2011 hatt ein noko redusert aktivitet grunna bortfall av Østlandsserien. I dei cupane laget har delteke har både innsats og resultat vore upåklageleg. 2. plass i SIF-cupen, nær eit sluttspel under Landsturneringa (slo puljevinnar) og finalespill under Julecupen i Fredrikstad vitnar om dette. Årets høgdepunkt, er som alltid, Landsturneringa. Dette året i Drammen baud på innsats, sportsleg dramatikk, idrettsglede og godt sosialt lag. Fotballtrenar Eivind Christensen, alltid like engasjerande og oppofrande, har hatt ei god hand om gutane våre. Stabilitet og pålitelegheit gjeld og materialforvaltaren vår Terje Padin. Kari og Linn Therese har gjennom sesongen vore med og trena og dessutan fungert som hjelpetrenarar. 27. august deltok gutane under Tangerudbakken borettslags 5-årsjubileum, dei var òg med på premierefesten av den nye sesongen av tv-serien Tangerudbakken borettslag på Olympen. Symjegruppa har blitt styrt med ei stødig, positiv og engasjert hand av trener Kristian Austveg, med assistanse av like positive Anders Moholt. På leiarsida har Nanna vore god å ha, spesielt som hovudleiar under Landsstemnet i Stavanger. Vi drog over til årets sportslege høgdepunkt med 8 deltakarar og vart mottekne i strålande sommarvêr. Her vart det litt blanda sportsleg innsats med både medaljar og disk, men vi lærer. I tillegg til landsstemnet har symjarane delteke på ViVil-leikane og Flipper Julestemne. Gjennom sesongen har utøvarane stadig utvikla seg med personlege rekordar, fine plasseringar og edelt metall som resultat. Symjegruppa tel i dag vel 10 utøvarar og trenar kvar veke på Nortvedt Bad. I august fekk vi etter søknad innvilga bruk av 2 baner, dette har auka våre mogelegheiter for god tilrettelegging. Handballjentene sin sesong har vore god, trass at laget berre tel 7 utøvarar og er sårbare ved ev. forfall til kampar og ved skadar. Høgdepunktet blei naturligvis 3.plassen frå Landsturneringa i Drammen. Imponerande med tanke på at det ikkje var innbytarar. Mette har gjennom sesongen trena jentene. Ho er svært dyktig og gjer treningane morosame, og ynskjer å være med vidare også neste år. Også Anne Mari Brandhaug har vore god og ha under turneringane. Takk til deg! Elena og Ann Karin deltok på NHFs treningssamling i Trondheim. Samlinga var retta mot uttak til Noregs lag til S.O.-leikane i Aten Dei nådde diverre ikkje heilt opp denne gongen, Elena vart innstilt som reserve, flott innsats i Trondheim av begge. Forutan lagidrettane, har våre utøvarar delteke med stor idrettsglede og mange flotte prestasjonar under ViVil-leikane, Holmenkollen Special Olympics (10 deltakarar) og friidrettsleikane Bislett Special Olympics (12 deltakarar). IL i BUL vann stafetten på Bislett i år òg. I 2011 har BVT-gruppa mista 2 dugnader, og dette fører til mindre inntekt enn tidlegare. Inntektene frå denne type aktivitet er verdfulle for drifta. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 6

7 Dugnadene i 2011 har omfatta: Holmenkollen Skimaraton, Sentrumsløpet, Bislett Games og Bislett Special Olympics. Ei stor og varm takk til alle som bidrog! For 2012 er målet å kompensere dei to dugnadene vi mista i Når det gjeld dugnadsarbeidet kjem ein ikkje utanom å nemne Thor Nilsen. Alltid i spissen, alltid like oppofrande og med ein god replikk på lur. På seinhausten vart BVT-gruppa utrusta med nye flotte overtrekksdrakter. For sesongen 2012 må det vurderast investering i nye kampdrakter for så vel handball som fotballag. Eit idrettslagsårsmelding skal fyrst og fremst synliggjere aktivitet, dette har vi nådd. Styret takkar våre trenarar, støtteapparat og supporterar for godt samarbeid, idrettsglede og som gjer det mogleg for oss å nå måla våre. Friidrett Det har ikkje vore eige styre i gruppa. Aktivitets- og prestasjonsnivået er som i fjor framleis svært høgt. Friidrettsgruppene våre opplever stor pågang gjennom heile året. IL i Bul har dei siste åra stabilisert seg som ein av dei beste friidrettsklubbane i Noreg, og vi er stadig med i kampen om og vere beste klubb i dei ulike meisterskapa. For fyrste gong sidan 1999 vann IL i BUL lagserien i friidrett for kvinner i 1.divisjon, med ein sterk sluttspurt der blant anna trenar Johanna Bryla slo til med eit solid spydkast i sesongens siste stemne, noko som redda sigeren og vi slo Tjalve med fattige 7 poeng! I herreklassen vart vi nummer 6, mot nummer 3 i fjor, noko tilbakegang der, men det må koplast til ei rekkje skadar blant våre beste utøvarar. Vi manglar nok nokre gode resultat i kast og langdistanseløp for å kunne hevde oss over tid i begge klassane. IL i BUL er i den posisjonen at vi har inntaksstopp på barne- og ungdomsgruppene våre, det kryr av friidrettsglade barn på Bislett både sommar og vinter. Ungdomsgruppa har vakse seg så stor at vi stadig må tilsetje nye trenarar. I tillegg har vi nokre av dei største profilane i friidrett på landsbasis her i klubben. Dei er stadig i media og presterer på internasjonalt høgt nivå. Medaljefordelinga i dei ulike meisterskapane blei elles slik: - NM innandørs: 1 gull, 4 sølv og 2 bronse - Ungdomsmeisterskapen (15-19 år): 7 gull, 6 sølv og 4 bronse - NM for junior: 3 gull, 3 bronse - NM for senior: 4 gull, 5 sølv Norske rekordar sett i 2011: Ezinne Okparaebo 100 m: 11,21 sek, VM i Daegu innleiande runde Jays N dure 100 m: 9.99 Samsung Diamond League i Lausanne 30. Juni 2011 Cathrine Larsåsen, stav: 4,40 m Norske bestenoteringar innandørs: Cathrine Larsåsen, Stav: 4,35 m i Skive, Danmark 20. februar Ezinne Okparaebo, 60m: 7.17 i Karlsruhe 13.februar Gruppe 5-10 år: Det har vore lange ventelister for å bli med på all idrett for dei yngste i BUL. Hege Pedersen starta opp Mini BUL for 5 og 6-åringar hausten 2010 og dette har halde fram i Vi har delt inn Vesle BUL i fleire parti då pågangen har vore svært stor. Vi har no 6 grupper for barn, der Sharon Souradji og Mette Rydjord var hovudtrenarar. Frå hausten 2011 er Julie Farseth Berg hovudtrenar for denne gruppa, medan Anniken Henriksen er hovudtrenar for dei minste borna. Saman har gruppa leika og prøvd ut mange ulike former for idrett og aktivitetar. Dei har lagt vekt på trivsel og meistring. Litt ordentleg friidrett har det også blitt tid til. Barna er svært ivrige, og stortrivst inne på Bislett. Ved utgangen av 2011 hadde vi så mykje som nærare 90 born på venteliste for plass på dei ulike partia. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 7

8 Gruppe år: Emma hadde hovudansvaret for denne gruppa våren 2011 saman med David Egeland og Chiamaka Okparaebo. Gruppa har svært god aktivitet og har også hatt inntaksstopp i periodar. Hausten 2011 rokerte vi litt på trenarstaben slik at Sharon starta som trenar for denne gruppa når Emma rykte opp til årsgruppa. Det har også vore store ventelister for å få plass på partiet. Gruppe år Hilde Osnes har halde fram med å leie denne gruppa. Andre trenarar i denne gruppa har vore Ole Pål Marsteintrædet. Etter at Kjølv og Isabelle ga seg som trenarar for å fokusere på skule og eigen trening, har vi rokert litt på gruppene slik at Emma Suhonen kom over til denne gruppa frå årsgruppa. Det er stor aktivitet i denne gruppa og fleire av utøvarane vart valde ut til å representere Oslo sitt kretslag i NCC-leikane. Gruppe mellomdistanse Gruppa vert framleis trena av Kjell Henriksen som no er tilbake i BUL-systemet etter eit knapt år på sidelinja. Mellomdistansegjengen gjer stadige framsteg med Carsten Haugen i spissen, han senka sin pers på 800 m kraftig i år. Diverre har Carsten valt å melde overgang til Tjalve i 2012 for å satse på stafett-nm neste sesong. Gruppe år sprint, hopp og mellomdistanse Gruppa har blitt trena av fire trenarar: Unni Helland, Pål Jostad, Thor Helland (mellomdistanse) og Stig Roar Husby (mellomdistanse). Pål Jostad slutta som trenar sommaren 2011 da han valde å flytte tilbake til heimtraktene. Inn kom ein annan tidlegare BUL-gut, nemleg Odd Ivar Nyheim. Han er tidlegare juniorlandslagssjef i friidrett og var trenar i BUL på 90-talet. Han har teke over sprintgruppa som Pål Jostad hadde ansvaret for. I vinter har vi og fått hjelp av ein utøvar og trenar som er frå Polen. Mateusz Parlicki er i Norge og jobbar som tømrar, men trenar sjølv og hjelper hoppjentene våre mot nye mål. Han har hoppa over 16 meter i tresteg og over 7.50 i lengde og vil vere ein kjemperessurs for klubben framover. Unni og Thor held framleis koken og stiller opp på trening og konkurransar fleire gangar i veka. Dette er fantastisk og vi er svært takknemlege for den jobben dei gjer. Denne ungdomsgjengen har hevda seg veldig bra både i UM og Jr-NM i år og har sikra BUL fleire medaljar og finaleplassar. Det gror godt i ungdomsrekkjene i BUL og det er vi svært glade og stolte av. Gruppe sprint/lengde/hekk junior Johanna Bryla har halde fram som trenar i denne gruppa og gjer ein kjempejobb. Ho har hovudtrenar ansvaret for bl.a. Chiamaka Okparaebo og Kristian Berg. Desse to har vist kjempeframgang i øvingane sine i år. Chiamaka fekk eit verkeleg gjennombrot på favorittøvinga si, tresteg, da ho hoppa og sikra sølvmedaljen i Senior NM. Også Phylis Boateng Gyamfi trenar no i denne gruppa og satsar på korthekk og lengde. Etter at vårt stortalent Nadia Akpana Assa starta på Wang toppidrettsgymnas i haust delast treneransvaret mellom Johanna og Leif Olav Alnes som er tilsett på Wang. Grupper sprint senior Jays N`dure og Ezinne Okparaebo forbetra dei norske rekordane sine på 100 m i 2011 med høvesvis 9.99 og Med sitt resultat blei Jays fyrste nordmann under den magiske 10-sekundersgrensa. Begge hadde store forhåpningar fram mot VM og innfridde desse. Begge kom seg til semifinale på 100 m, men rauk ut med små marginar. Jays tok ein fantastisk 4. plass på 200 m og sjølv om han meinte at han burde klart bronsen og nok var litt skuffa, er alle i BUL stolte og godt nøgde med innsatsen til Jays. For desse resultata blei Jays kåra til Årets namn i Norsk Friidrett av organisasjonen Friidrettens venner. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 8

9 Hausten 2011 sette Jays kursen for nok eit opphald i USA, også Ezinne vil denne vinteren opphalde seg mykje i USA for å trene saman med ei av dei mange gode sprintgruppene der borte. Vi gleder oss til fortsettinga inn i EM- og OL-året Przemyslaw Kram har vore hovudtrenar for ei av sprintgruppene i BUL også i Peter Ozazuwa, som hadde ein strålande sesong i 2010, har vore plaga med skadar i Han kom likevel fint mot slutten av sesongen og klarte 5. plassen i NM med og ikkje minst gull saman med gode lagkameratar på 100 m-stafetten i NM. Av andre utøvarar i gruppa har Emma Suhonen og Bjørn Hanholm og hatt ein noko ujamn sesong. Hausten 2011 har Nzimirro Adam Obiora starta å trene med denne gruppa. Kram trenar òg utøvarar frå andre klubbar. Einar Inge Askim Aasen er tidlegare utøvar og har vore ein av Noregs beste 200- og 400 meter løparar i ei årrekkje. Han har i haust kome inn og har blitt trenar for ei «ny» sprintgruppe i BUL der stamma består av brørne Thomas og Einar Jacobsen. Her trenar også Marius Schneider, som etter sesongen i år har valt og satse meir på 400 m enn 800 m. Desse tre var sentrale på laget da BUL tok gull på 4 x 400 m under stafett-nm i Drammen i mai. Einar og Thomas tok saman med Peter og Jays GULL på 1000 m-stafetten i senior-nm! Gruppe høgde junior/senior Denne gruppa held stand som ein av dei verkeleg stolte og gode gruppene i BUL. Hanne Haugland leiar framleis gruppa. Dei jobbar systematisk og godt mot nye høgder. Sesongen 2011 vart ikkje like bra som 2010-sesongen, men alle satsar vidare også framover. Kjølv Egeland var uheldig og fekk ein delvis akillesseneruptur under trening i Tyskland. Han er no tilbake og i full gang med trening og satsar for fullt mot eit comeback neste sesong. For Kristoffer Nilsen og Stine Kufaas starta året veldig bra med høvesvis gull og sølv innandørs i NM. Stine var med og hoppa i Innandørs-EM, men vart slått ut i kvalifiseringa. Utandørs har begge hatt ein litt ujamn sesong og har slite med litt småskadar etter flotte resultat i fjor, men klarte uansett og få med seg kvar si flotte sølvmedalje heim frå NM. Kristoffer vann si klasse under jr-nm sjølv om ikkje resultatet var heilt på topp. Men begge jobbar hardt og målretta for å nå nye høgder neste sesong. Erlend Rønningen har vore skada mesteparten av sesongen og etter sesongen 2011 såg han seg nøydd til å operere akillessenene sine. Han er no på rask veg tilbake til toppforma. Gruppe mellomdistanse senior Eystein Enoksen trena denne gruppa også i Det vart ikkje ein heilt toppsesong på våre mellomdistanseløparar denne sesongen. Nur Aden og Marius Frøvig Schneider var skada mesteparten av sesongen medan Henrik Berg Olsen hadde ein litt ujamn sesong. Også USA-baserte Christian Brun Nordbye, Abdi Guleed og Halvard Lange gjorde ei rekkje solide resultat «over there». Av dei andre i gruppa har Amund Rake Hoffart flytta til Frankrike og Pål Johannes Larsen valt og leggje opp etter 2011 sesongen slik at gruppa meir eller mindre har gått litt i oppløysing. Det er ikkje inngått nokon ny avtale med Enoksen etter 2011-sesongen. Marius har valt å satse meir på langsprint, medan Nur Aden køyrer eige opplegg. Henrik Berg Olsen og Svein Erik Strand Tønnesen køyrer og eige opplegg komande sesong. Saman med sprintarane klarte mellomdistanse gruppa i IL i BUL og stille med 2 lag på 4 x 400 m i stafett NM i Drammen der 1. laget klarte ein fantastisk 1.plass. Stav Cathrine Larsåsen har, som i dei tidlegare åra, vore heilt suveren i denne øvinga. I 2011 forbetra ho den Norske rekorden sin til Cathrine var diverre noko uheldig i VM og rauk ut tidleg i konkurransen. Vår andre stavhoppar Julie Farseth Berg har og hatt superfin framgang i år og sette ny pers på 3.60 som gav henne sølv i Senior-NM. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 9

10 Kast Jan Dubowski er trenar for ein gjeng med ungdommar som trenar kast, i hovudsak spyd. Jan har no ei eiga gruppe for kastarar frå 13 år og oppover, som jobbar sakte men sikkert mot lange lengder saman. Høgdepunktet for sesongen var nok da 15 åringen Jørgen Staurvik Strand sikra seg gull i UM med eit kast på etter eit lengre skadeavbrekk. Løpegruppe mosjon Hassan Bouka og Julie Mowinckel har i heile 2011 vore trenarar for BULs mosjonistgruppe som er delt i elite- og «Tren til Sentrumsløpet» gruppa. Dei har ein stor, flott gjeng med utøvarar som trenar ivrig med om lag 50 utøvarar. Dette resulterte i mange gode resultat i Sentrumsløpet og andre mosjonsløp i fjor og laget stilte også i år lag i mosjonistklassen i Holmenkollstafetten der dei like gjerne tok sigeren i klasse «mosjon/bedrift flest kvinner». Fantastisk Innsats! Friidrettsskule I år har vi hatt friidrettsskule på Bislett i sommarferien. I 3 veker inviterte BUL born til å delta på ei veke med mykje leik og aktivitetar på Bislett. Emma Suhonen og Mette Rydjord gjorde eit fantastisk arbeid med arrangementet som har ført til mange gode tilbakemeldingar og definitivt auka førespurnad etter plass i friidrettsgruppene. Rundt 50 glade born kvar veke, med dyktige instruktørar gjorde dette til eit svært vellykka tiltak både sportsleg og økonomisk som vi satsar på vidare framover også. Resultat: Vi har her valt og trekkje fram medaljevinnarane i dei store meisterskapa. Men vi vil gjerne leggje vekt på at det er mange andre som har oppnådd veldig bra resultat, jamvel om dei ikkje nådde heilt til topps. Dette viser berre at vi har utruleg god breidde blant utøvarane våre. Medaljevinnarar Innandørs-NM Gull: - Kristoffer Nilsen (høgde 2.15) Sølv: - Kjølv Egeland (høgde 2.12) - Stine Kufaas (høgde 1.89) - Julie Farseth Berg (stav 3.45) - 4 x 200m Stafett ( , Einar Jakobsen, Eirik Haugstad, Thomas Jakobsen, Bjørn Hanholm) Bronse: - Chiamaka Okparaebo (lengde 5.67) - Chiamaka Okparaebo (tresteg 11.88) Stafett NM Gull: - 4 x 400 m MS.( Einar Jakobsen, Marius Frøvig Schneider, Christian Brun Nordbye og Thomas Jakobsen) - 4 x 100 m G-15/16 (Grunde Myhrer, Simen Kjensli, Hans Christian Walker, Sivert Korshavn- Jartoft) Sølv: - 4 x 100 m KS (Heidi Berg Sand, Nadia A. Assa, Randi Kjerstad, Ezinne Okparaebo) - 4 x 100 m MS (Haakon A. Vatne, Einar-Andrè Jakobsen, Thomas Jakobsen, Peter Osazuwa) Bronse: - 4 x 100 m MJ (Eirik Haugstad, Jonas Alm, Samuel B. Elonga, Haakon A. Vatne) - 4 x 400 m KS (Katrine A. Vatne, Randi Kjerstad, Karoline K. Petersen, Trine Berre) Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 10

11 Medaljevinnarar UM Fredrikstad Gull: - G15: Jørgen Staurvik Strand (spyd ) - J 16: Nadia Akpana Assa (100m 12.55) - J16: Nadia Akpana Assa (Lengde 5.59) - J 16: Karoline Klemp Petersen (tresteg 11.66*) - J17: Julie Farseth Berg (stav 3.21) - J 17 Tora Spangen Normann (Høyde 1.58) - J 18/19 Chiamaka Okparaebo (Tresteg 11.73) Sølv: - G16: Simen Kjensli (300mHK 40.85) - G16 Simen Kjensli (100m HK 13.72) - J17: Tora Spangen Normann (tresteg 11.55) - G17: Samuel Blessing Elonga (100m 11.14) - G17: Kristian Berg (300m HK 39.56) - J 19: Chiamaka Okparaebo (lengde 5.38) Bronse: - G17: Samuel Blessing Elonga (200 m 22.35) - J m Stafett ( , Yasuna Jatta, Nadia A. Assa, Julie Bjørnebye, Karoline K. Petersen) - G m stafett ( , Ousman Touray, Sivert Korshavn-Jartoft, Simen Kjensli, Hans Christian Walker) - G 17/ m stafett ( , Nizimirro A. Obiora, Samuel B. Elonga, Kristian Berg, Eirik Haugstad) Medaljevinnarar NM junior (u19 og u23) Kristiansand Gull: - J 19 Chiamaka Okparaebo (lengde 5.52 m) - J 19 Chiamaka Okparaebo (tresteg 12.07) - G22 Kristoffer Nilsen (høgde 2.06) Bronse: - J19: Karoline Klemp Petersen (tresteg 11.48) - G19: Eirik Haugstad (høgde 1.90) - Stafett m G 19 (Eirik Haugstad, Samuel B Elonga, Nzimirro A Obiora, Kristian Berg) Medaljevinnarar NM senior Byrkjelo: Gull: - Ezinne Okparaebo (100 m 11.57) - Jaysuma S. Ndure (100 m ) - Cathrine Larsåsen (stav 4.31) m stafett menn, (Peter Osazuwa, Jays Ndure, Einar B. Jakobsen, Thomas B. Jakobsen) Sølv: - Stine Kufaas (høgde 1.86) - Julie Farseth Berg (stav 3.60) - Kristoffer Nilsen (høgde 2.08) - Chiamaka Okparaebo (tresteg 12.35) - Heidi Trollsås (400 m hk 63.58) Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 11

12 Avsluttingsvis ynskjer styret og administrasjonen å takke alle som har vore med på å bidra til nok eit flott BUL-år i 2011 og vi ser alle fram til eit spennande år i 2012! Oslo, 10. februar 2012 Tormod Bønes Henrik Berg-Olsen Sofus Urke Sigvor Melve Dag Tidemandsen Emma Suhonen Thomas Jakobsen Ola Aaboen Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 12

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil.

Informasjonshefte om o-gruppa sine tilbod til aktivitet med kart og kompass i Sunnhordland; - følg elles med på heimesida: www.stordil. O-INFO 2011 STORD ORIENTERING Sølvvinnarar i KM i Odda: Sveinung Rykkje, Bjarthe og Kenneth Westerheim I tillegg til dette resultatet med stafettlaget, vann Bjarthe gull i KM-Lang og i KM-Ultralang. Han

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE. Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave

Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE. Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave Utgitt i samarbeid med Norsk Friidrett ÅRBOK FOR FRIIDRETTSHISTORIE Årgang 1, 2014 Redaktør: Morten Haave Leder Morten Haave, redaktør Årbok for friidrettshistorie er herved det nyeste tilskuddet i bladsalaten

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 21. mars: Kl. 10.00-13.00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer