Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i IL 2011 Henrik Berg-Olsen"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 FOR IDROTTSLAGET I BUL 2011 har vore nok eit særs godt år for IL. Sentrumsløpet veks framleis og hadde i år om lag påmeldte. Dette har sikra Idrottslaget ein god økonomi. Det har også vore store internasjonale prestasjonar av eliteutøvarane våre i både friidrett og langrenn. Årets høgdepunkt var utvilsamt Jays N Dures fantastiske 4. plass på 200 m i VM i Daegu og Ezinne Okparaebos semifinaleplass på 100 m i same meisterskap. Det blei også sett fantastiske norske rekordar av våre beste sprintarar i årets sesong. I langrennsporet fekk både Heidi Weng og Martine Ek Hagen med seg 2 VM-gull kvar heim frå Junior VM i deira siste juniorsesong, og har som førsteårsseniorar vist at dei er på full fart mot verdstoppen med gode plasseringar i Verdscupen og Skandinavisk Cup. Samstundes viser resultata i UM og Jr. NM at det gror godt under eliteutøvarane våra. Mange medaljar og topp resultat frå desse meisterskapa lovar godt for framtida. Vi har også så stor pågang frå born og unge som vil byrje med friidrett at vi har sett oss nøydde til og setje inntaksstopp. Årsaka til dette er mangel på gode treningsfasilitetar og trenarar. Vi ser også at det er stor interesse for mosjonsgruppene våre, noko som visar at joggebølgja held stand. Elles miste IL i BUL ein stor bauta da vi i mai fekk beskjed om at Målfrid Kuvas hadde gått bort. Ho har vore ei eldsjel som har stått på for BUL i mange år og blei av mange kalla kvinnefotballens mor. Ho brann også litt ekstra for og hadde eit nært forhald til BVT-gruppa sitt arbeid. Medlemer i Idrottslaget per : 403 stk. Idrottslaget har hatt 11 styremøte i 2011 Styret i IL 2011 Leiar: Nestleiar: Medlem: Medlem: Medlem: Vara medlem 1: Vara medlem 2: Henrik Berg-Olsen Tormod Bønes Sofus Urke Emma Salonen (ungdomsrepr) Sigvor Melve Thomas Jakobsen Ingjerd Mæling Leiar ski: Leiar BVT: Olav Aaboen Dag Tidemandsen Valnemnd: Rune Stenersen og Pål Johannes Larsen I november 2011 søkte Henrik Berg-Olsen om permisjon frå styret og i resten av perioden har Tormod Bønes fungert som leiar av Idrottslagsstyret. Olav Aaboen har ikkje vore aktiv i styret frå august REPRESENTASJON: Bislettalliansen: Styret: Ivar Egeberg og Jan Arne Kragset, Heidi Berg Sand (ungdomsrepresentant) Rådet: Vigdis Rønning, Tormod Bønes, Henrik Berg Olsen, Knut Berg, Vigdis Rønning, Terje Hoffmann, Thron Alm og Anne Spangen (vara) Kontrollutval: Aase Skjebstad Oslo Friidrettskrets: Terje Hoffmann er nestleiar i kretsen Mari Bjone er styremedlem og ansvarleg for utdanning. Berit Loennechen Feiring er medlem av anleggsutvalet Astri Herzeth er varamedlem i dommarutvalet Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 1

2 NFIF Valkomiteen til styret: Sigvor Melve Lovutvalet: Hilde Osnes Arbeidsprogram : Styret har arbeida etter arbeidsprogrammet som blei vedteke på årsmøtet i Mange av måla er allereie nådd, men det er framleis ein del punkt og strekkje seg etter. Bl.a. er arbeidet med ein ny friidrettshall i Oslo noko IL i BUL må sjå nærmare på. Vi ser at Bislett stadion på vinterstid er ei utfordring i høve til plass, særleg no som Majorstua skule er under rehabilitering, slik at vi ikkje får nytta gymsalen deira. Administrasjonen: Idrottslaget har, saman med resten av BUL, kontor i Rosenkrantz gate 8. Hege F. Pedersen var tilsett som dagleg leiar i full stilling, men sa diverre opp stillinga si for å vende tilbake til skulebenken, og hadde sin siste arbeidsdag på kontoret 1. september. Mette Rydjord, som starta i 60 % stilling, fekk utvida stilling frå 1. februar til 100 % fast, slik at vi no har 2 fulle stillingar i Idrottslaget. Olav Aaboen har diverre grunna sjukdom vore forhindra frå å hjelpe på kontoret siste halvår av 2011, og han har vore sårt sakna. Hilde Abelvik Osnes blei tilsett som ny dagleg leiar hausten 2011, men på grunn av oppseiingstid i jobben sin som fysioterapeut kunne ikkje ho starte i jobben før Mette har gjort ein fantastisk jobb åleine på kontoret i haust, med god hjelp frå styret som har tredd støttande til. Særleg Emma Suhonen har gjort eit flott jobb for IL i BUL i denne perioden og har jobba på kontoret fast ein dag i veka for å avlaste Mette litt. Økonomi: Idrottslaget i BUL har eit bra overskot i Inntektene frå Sentrumsløpet er den absolutt viktigaste og største grunnen til det høge overskotet. Større aktivitet og fleire medlemer har gitt høgare driftsutgifter, men sterk kostnadskontroll er framleis eit av hovudmåla hos IL, slik at vi også framover kan halde på ein solid økonomi. IL betalar ned etter avtale 25 % av overskotet til hovudlaget, og får tilsvarande sletta frå gjelda si. Det har vore eit litt utfordrande år med bytte av rekneskapsførar og når Hege slutta, tok Mette midlertidig over økonomiansvaret. Desse faktorane har verka inn på arbeidet med rekneskap og budsjett. Medlemsutvikling: Pr hadde IL i BUL 403 medlemar. Dette gjev gode inntekter både for IL og for Bondeungdomslaget. IL har dei siste åra merkt ei jamn stiging når det gjeld aktivitet, men har klart å jobbe målretta for å få registrert alle som er med. Det har jamna seg litt ut i år, då vi ser at vi har nådd smertegrensa for storleik på dei ulike gruppene. Det har også mot slutten av 2011 vore ei opprydding i medlemsregisteret slik at dei som ikkje har betalt årspengar i 2011, er strokne frå medlemsregisteret. Det blir kontinuerleg jobba med å lage gode innmeldingsrutinar slik at alle som er på trening faktisk blir registert som medlemmar. Arrangement: - Holmenkollen Special Olympics i februar - Sentrumsløpet 7.mai. Ca løparar fullførte (nærare påmeldte) mot året før - KM i friidrett aldersbestemte klassar i september - Exxon Mobil Bislett Games i juni (Samsung Diamond League) - Bislett Special Olympics i august - BUL-sprinten på Gålå i desember blei diverre flytta til Beitostølen grunna snømangel og dei overtok heile arrangementet - Julestemne Ekeberghallen i desember med om lag 900 startar og over 400 deltakarar Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 2

3 Det har vore eit flott år med mange gode arrangement. Særleg Sentrumsløpet og Julestemnet veks bra. Det er kjekt! I tillegg hadde vi mange born og unge som deltok på KM-dagane våre i haust. Pga. snømangel på Gåla blei BUL-sprinten flytta til Beitostølen. Dei tok over heile arrangementet, men Mette og Rune var på plass og representerte BUL som "arrangør". Sentrumsløpet held fram med å vekse og det var eit fantastisk syn då springelystne fylte Karl Johan den 7. mai i nydeleg vårvêr. Vi har framleis samarbeid mellom Civitan og Special Olympics i 2011 og dette resulterte i to gode arrangement i Holmenkollen og på Bislett, med mange flotte idrettsprestasjonar og mykje idrettsglede. Det er ei rekkje utfordringar i samarbeidet mellom Civitan og Special Olympics, og begge arrangementa har eit stort forbetringspotensiale reint praktisk og teknisk. Som ein del av Bislett Alliansen var vi også i år med på å arrangere Exxon Mobil Bislett Games. Høgdepunktet i år var sjølvsagt Usain Bolt på 200 m og det var ikkje vanskeleg å fylle opp frivilliglista til årets arrangement. Vi ynskjer å rette ei stor takk til alle medlemene våre og foreldra som stillar opp på dugnad slik at vi får gjennomført arrangementa på ein flott og god måte. Jubileumsnemnda: I 2011 blei det oppretta ei Jubileumsnemnd leia av Vigdis Rønning for å starte planlegging av Idrottslagets 100-årsjubileum i Dei er svært godt i gong med arbeidet og har lagt eit godt og viktig fundament i planlegginga. Vi ynskjer å takke jubileumsnemnda for arbeidet så langt. BUL set stor pris på det engasjement og den flotte innsatsen de har gjort og arbeidet som er lagt ned så langt. Nemnda består av følgjande BUL-medlemer: - Vigdis Rønning - Tormod Bønes (styrets repr.) - Rune Stenersen - Gunnar Hundhammar - Olaf Almenningen - Marius Ødegård - Mette Rydjord (kontoret) Planlagde aktivitetar/feiring i jubileumsåret: - Ny sogebok Prosjektleiar Olaf Almenningen, forfattar Håvard Tangen - Ein stor festmiddag på Det Norske Teatret mål om 300 gjester - Ungdomsarrangement - Mottaking i Rådhuset - Søknad til Friidrettsforbundet om å arrangere NM i Stafettar på Bislett eller NM-terreng, lang løype Bislett Alliansen Bislett Alliansen har eit bra år bak seg med eit økonomisk resultat på ca. 1,2 mill. kroner. Fjorårets Exxon Mobil Bislett Games blei ein kjempesuksess med Usain Bolt på startstreken på 200 m. Sjølv i eit godt norsk regnvêr, innfridde han alle forventningar og det var fantastisk med liv på tribunen da startskotet gjekk. BUL har også i år, samen med Tjalve og Vidar, stått for vakthaldet på Bislett Stadion. Men i desember 2011 blei det klart at vi ikkje får dette vidare, da vakthaldet er sett ut på anbod og tilfall vaktselskapet Nokas. Dette vil bety reduserte inntekter for oss som vi må prøve å få inntent på anna vis i Bislett Stadion er utan tvil eit populært idrettsanlegg og blir nytta av mange friidrettsklubbar samt mange mosjonistar og er eit av Oslos mest brukte idrettsanlegg. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 3

4 Skigruppa: Den vesle skigruppa vår er kanskje liten i tal personar, men store prestasjonar og resultat i 2011 viser at vi har mykje å glede oss til frå denne gjengen i åra framover. Med samanlagtsiger i Skandinavisk Cup for senior samt to gull og en bronse i jr-vm viste Heidi Weng at ho for alvor er på veg opp i den ypparste verdseliten. Også Martine Ek Hagen hadde eit kjempeår med gull og bronse i jr-vm. Skisesongen 2011/2012 har også byrja svært bra for dei lovande unge jentene med stor suksess og fleire gode plasseringar i World Cup og Skandinavisk cup. Vigdis hadde skigruppe for vaksne vinteren Dette har ikkje vore aktuelt sesongen 2011/2012 da det var dårleg med skiføre i november og desember i Det blei òg prøvd å skape gode synergiar mellom friidrett og langrenn da det på nokre treningar i fjor vinter vart lagt opp til skileik i staden for trening på Bislett for VesleBUL, men dette hadde diverre låg oppslutning. Familien Weng har også markert seg sterkt i Motbakkeløp og har verkeleg sett Il i BUL på kartet innan denne greina. Resultat: Stafettar: IL i BUL tok sølv i NM på sprintstafett klassisk ved Martine og Heidi. Heidi Weng: Sesongen : - Vinnar samanlagt av Skandinavisk Cup for senior (var junior sjølv) - Gull individuelt på 10 km skibyte i junior-vm - Bronse på 5 km fri i junior-vm - Gull på stafett i junior-vm - Før jul sesongen del av rekrutteringslandslaget og sprintlandslaget - Nummer 13 samanlagt i World Cup (pr. des. 2011) Martine Ek Hagen: Sesongen : - Nummer to samanlagt i Norges Cup for junior - Sølv individuelt på 10 km skibytte i junior VM - Gull på stafett i junior VM - Sesongen teken ut på rekrutteringslandslaget - Leiar av Skandinavisk Cup senior pr. desember 2011 Anne-Tine Markset: Sesongen : - Nummer 3 samanlagt i Norges Cup for junior - Sølv i NM sprint junior - Del av juniorlandslaget Henrik Bakke: - Del av Team Synnfjell - Tilbake i skisporet etter to sesongar med sjukdom - Nådde ikkje heilt opp på listene i dei store konkurransane i 2011 Merete Weng: - Deltok ein del i turrenn. - Blei nummer 4 i Norges Cup motbakkeløp for senior. May Bente Weng: - Vinnar av si klasse i Birkebeinaren og var på topp 10 også uansett klasse. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 4

5 Tankar i 2011 om vidare arbeid: Vi har på jentesida et sterkt stafettlag og vi ynskjer å satse vidare på det. Vi må sørgje for aktivitetar for å oppretthalde grunnlaget for stafettlaget. Vi har fått på plass klubbdrakt som blir klar til NM senior Fotball: Ingen aktivitet i 2011 BVT-gruppa: Styret: - Leiar: Dag Tidemandsen Styremedlemer: - Harald Korsgaard - Rolf Brandhaug - Thor Nilsen - Bjørgulf Bergseth (byrja ) - Halvard Berg - Annelise Andresen - Anders Moholt Det har i perioden vore halde 10 styremøte I BVT-gruppa. BVT-gruppas leiar har delteke i Idrottslaget sine styremøte samt representert BVT-gruppa ved møte i Special Olympics-komiteane. I mai månad fekk BVT gruppa ei trist melding. Ein av bautaene i BUL-historia og norsk idrett, Målfrid Kuvås, gjekk bort. Det er kjent at Målfrid og hadde eit kjært auge for BVT-gruppa. Det var Målfrids ynskje at det ved hennar båre vart samla inn midlar til BVT-gruppa. Gåva frå familien, kroner, er avsett til ei investering av ein meir varig karakter, etter ynskje frå familien. Dette ynskje blir realisert i Det har vore ønskjeleg frå BVT, og vil i tida framover, vere ei utfordring å få offentleg støtte som matchar vår aktivitet og budsjettstorleik. Våre søknader til idrettskrets og forbund bør kaste meir av seg, men dette heng og saman med vår aktivitet for arbeidet. Mette på BUL-kontoret har vore aktivt inne i biletet når det gjeld søknader. Vi har ambisjonar om balanse i økonomien, men overskot i økonomien er ikkje eit uttalt mål åleine. Dette må målast opp mot fleire faktorar, eks. aktivitet, kostnad og støtte. Med Landsturnering i Drammen samt bortfall av «Østlandsserien» blei betydelige kostnader redusert i På den andre sida fell større støtteordningar bort. Det at symjegruppa har vakse gir igjen auka utgifter. Styret har god tru på at budsjettet for 2012 endar opp med balanse, vår aktivitetsplan er langt på veg lagt. Balanse i budsjettet krev aktivitet og gjennomslag for søknader om eksterne (off./priv.) støtteordningar. Gruppas idrettsaktivitetar for 2011 har omfatta følgjande stemner/turneringar: V ivil turnering Handball 5.3. Civitancup, Drammen Fotball og handball Holmenkollen Special Olympics Ski (10 deltagarar) ViVil-leikane Fotball, handball, friidrett og symjing Bislett Special Olympics Friidrett (12 deltakarar) Landsturneringa, Drammen Fotball - og handballaget Landstevnet i symjing, Stavanger Symjing Flipper julestevne Symjing Juleturnering Fredrikstad Fotball og handball I tillegg har det vore avvikla treningskampar for både handball og fotballag. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 5

6 Som et tiltak retta mot rekruttering til fotball og handball blei det den 17. oktober gjennomført ein aktivitetskveld i Hangaren. Mette og Dag samarbeidde om opplegg, aktuelle skular, bustadar, organisasjonar og sosiale media vart kontakta. Dessverre møtte få opp, men vi vil til vinteren 2012 forsøkje eit tilsvarande stunt. For handball og fotball har det vore eit skiftande og anstrengjande år når det gjeld treningsstader. Vår mangeårige og gode treningsstad Sandaker vgs. fall vekk grunna totalrehabilitering. Via Majorstua skule til Bislett stadion og Kristelig Gymnasium enda vi i august opp på Hangaren i Hvals gate på Grønland. Så langt opplevast hallen som svært eigna for oss. Vi takkar Oslo kommune for samarbeidet. Gjennom sommarhalvåret har fotballgutane trena på Linderud kunstgrasbane. Fotballaget tel 11 aktive og har i 2011 hatt ein noko redusert aktivitet grunna bortfall av Østlandsserien. I dei cupane laget har delteke har både innsats og resultat vore upåklageleg. 2. plass i SIF-cupen, nær eit sluttspel under Landsturneringa (slo puljevinnar) og finalespill under Julecupen i Fredrikstad vitnar om dette. Årets høgdepunkt, er som alltid, Landsturneringa. Dette året i Drammen baud på innsats, sportsleg dramatikk, idrettsglede og godt sosialt lag. Fotballtrenar Eivind Christensen, alltid like engasjerande og oppofrande, har hatt ei god hand om gutane våre. Stabilitet og pålitelegheit gjeld og materialforvaltaren vår Terje Padin. Kari og Linn Therese har gjennom sesongen vore med og trena og dessutan fungert som hjelpetrenarar. 27. august deltok gutane under Tangerudbakken borettslags 5-årsjubileum, dei var òg med på premierefesten av den nye sesongen av tv-serien Tangerudbakken borettslag på Olympen. Symjegruppa har blitt styrt med ei stødig, positiv og engasjert hand av trener Kristian Austveg, med assistanse av like positive Anders Moholt. På leiarsida har Nanna vore god å ha, spesielt som hovudleiar under Landsstemnet i Stavanger. Vi drog over til årets sportslege høgdepunkt med 8 deltakarar og vart mottekne i strålande sommarvêr. Her vart det litt blanda sportsleg innsats med både medaljar og disk, men vi lærer. I tillegg til landsstemnet har symjarane delteke på ViVil-leikane og Flipper Julestemne. Gjennom sesongen har utøvarane stadig utvikla seg med personlege rekordar, fine plasseringar og edelt metall som resultat. Symjegruppa tel i dag vel 10 utøvarar og trenar kvar veke på Nortvedt Bad. I august fekk vi etter søknad innvilga bruk av 2 baner, dette har auka våre mogelegheiter for god tilrettelegging. Handballjentene sin sesong har vore god, trass at laget berre tel 7 utøvarar og er sårbare ved ev. forfall til kampar og ved skadar. Høgdepunktet blei naturligvis 3.plassen frå Landsturneringa i Drammen. Imponerande med tanke på at det ikkje var innbytarar. Mette har gjennom sesongen trena jentene. Ho er svært dyktig og gjer treningane morosame, og ynskjer å være med vidare også neste år. Også Anne Mari Brandhaug har vore god og ha under turneringane. Takk til deg! Elena og Ann Karin deltok på NHFs treningssamling i Trondheim. Samlinga var retta mot uttak til Noregs lag til S.O.-leikane i Aten Dei nådde diverre ikkje heilt opp denne gongen, Elena vart innstilt som reserve, flott innsats i Trondheim av begge. Forutan lagidrettane, har våre utøvarar delteke med stor idrettsglede og mange flotte prestasjonar under ViVil-leikane, Holmenkollen Special Olympics (10 deltakarar) og friidrettsleikane Bislett Special Olympics (12 deltakarar). IL i BUL vann stafetten på Bislett i år òg. I 2011 har BVT-gruppa mista 2 dugnader, og dette fører til mindre inntekt enn tidlegare. Inntektene frå denne type aktivitet er verdfulle for drifta. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 6

7 Dugnadene i 2011 har omfatta: Holmenkollen Skimaraton, Sentrumsløpet, Bislett Games og Bislett Special Olympics. Ei stor og varm takk til alle som bidrog! For 2012 er målet å kompensere dei to dugnadene vi mista i Når det gjeld dugnadsarbeidet kjem ein ikkje utanom å nemne Thor Nilsen. Alltid i spissen, alltid like oppofrande og med ein god replikk på lur. På seinhausten vart BVT-gruppa utrusta med nye flotte overtrekksdrakter. For sesongen 2012 må det vurderast investering i nye kampdrakter for så vel handball som fotballag. Eit idrettslagsårsmelding skal fyrst og fremst synliggjere aktivitet, dette har vi nådd. Styret takkar våre trenarar, støtteapparat og supporterar for godt samarbeid, idrettsglede og som gjer det mogleg for oss å nå måla våre. Friidrett Det har ikkje vore eige styre i gruppa. Aktivitets- og prestasjonsnivået er som i fjor framleis svært høgt. Friidrettsgruppene våre opplever stor pågang gjennom heile året. IL i Bul har dei siste åra stabilisert seg som ein av dei beste friidrettsklubbane i Noreg, og vi er stadig med i kampen om og vere beste klubb i dei ulike meisterskapa. For fyrste gong sidan 1999 vann IL i BUL lagserien i friidrett for kvinner i 1.divisjon, med ein sterk sluttspurt der blant anna trenar Johanna Bryla slo til med eit solid spydkast i sesongens siste stemne, noko som redda sigeren og vi slo Tjalve med fattige 7 poeng! I herreklassen vart vi nummer 6, mot nummer 3 i fjor, noko tilbakegang der, men det må koplast til ei rekkje skadar blant våre beste utøvarar. Vi manglar nok nokre gode resultat i kast og langdistanseløp for å kunne hevde oss over tid i begge klassane. IL i BUL er i den posisjonen at vi har inntaksstopp på barne- og ungdomsgruppene våre, det kryr av friidrettsglade barn på Bislett både sommar og vinter. Ungdomsgruppa har vakse seg så stor at vi stadig må tilsetje nye trenarar. I tillegg har vi nokre av dei største profilane i friidrett på landsbasis her i klubben. Dei er stadig i media og presterer på internasjonalt høgt nivå. Medaljefordelinga i dei ulike meisterskapane blei elles slik: - NM innandørs: 1 gull, 4 sølv og 2 bronse - Ungdomsmeisterskapen (15-19 år): 7 gull, 6 sølv og 4 bronse - NM for junior: 3 gull, 3 bronse - NM for senior: 4 gull, 5 sølv Norske rekordar sett i 2011: Ezinne Okparaebo 100 m: 11,21 sek, VM i Daegu innleiande runde Jays N dure 100 m: 9.99 Samsung Diamond League i Lausanne 30. Juni 2011 Cathrine Larsåsen, stav: 4,40 m Norske bestenoteringar innandørs: Cathrine Larsåsen, Stav: 4,35 m i Skive, Danmark 20. februar Ezinne Okparaebo, 60m: 7.17 i Karlsruhe 13.februar Gruppe 5-10 år: Det har vore lange ventelister for å bli med på all idrett for dei yngste i BUL. Hege Pedersen starta opp Mini BUL for 5 og 6-åringar hausten 2010 og dette har halde fram i Vi har delt inn Vesle BUL i fleire parti då pågangen har vore svært stor. Vi har no 6 grupper for barn, der Sharon Souradji og Mette Rydjord var hovudtrenarar. Frå hausten 2011 er Julie Farseth Berg hovudtrenar for denne gruppa, medan Anniken Henriksen er hovudtrenar for dei minste borna. Saman har gruppa leika og prøvd ut mange ulike former for idrett og aktivitetar. Dei har lagt vekt på trivsel og meistring. Litt ordentleg friidrett har det også blitt tid til. Barna er svært ivrige, og stortrivst inne på Bislett. Ved utgangen av 2011 hadde vi så mykje som nærare 90 born på venteliste for plass på dei ulike partia. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 7

8 Gruppe år: Emma hadde hovudansvaret for denne gruppa våren 2011 saman med David Egeland og Chiamaka Okparaebo. Gruppa har svært god aktivitet og har også hatt inntaksstopp i periodar. Hausten 2011 rokerte vi litt på trenarstaben slik at Sharon starta som trenar for denne gruppa når Emma rykte opp til årsgruppa. Det har også vore store ventelister for å få plass på partiet. Gruppe år Hilde Osnes har halde fram med å leie denne gruppa. Andre trenarar i denne gruppa har vore Ole Pål Marsteintrædet. Etter at Kjølv og Isabelle ga seg som trenarar for å fokusere på skule og eigen trening, har vi rokert litt på gruppene slik at Emma Suhonen kom over til denne gruppa frå årsgruppa. Det er stor aktivitet i denne gruppa og fleire av utøvarane vart valde ut til å representere Oslo sitt kretslag i NCC-leikane. Gruppe mellomdistanse Gruppa vert framleis trena av Kjell Henriksen som no er tilbake i BUL-systemet etter eit knapt år på sidelinja. Mellomdistansegjengen gjer stadige framsteg med Carsten Haugen i spissen, han senka sin pers på 800 m kraftig i år. Diverre har Carsten valt å melde overgang til Tjalve i 2012 for å satse på stafett-nm neste sesong. Gruppe år sprint, hopp og mellomdistanse Gruppa har blitt trena av fire trenarar: Unni Helland, Pål Jostad, Thor Helland (mellomdistanse) og Stig Roar Husby (mellomdistanse). Pål Jostad slutta som trenar sommaren 2011 da han valde å flytte tilbake til heimtraktene. Inn kom ein annan tidlegare BUL-gut, nemleg Odd Ivar Nyheim. Han er tidlegare juniorlandslagssjef i friidrett og var trenar i BUL på 90-talet. Han har teke over sprintgruppa som Pål Jostad hadde ansvaret for. I vinter har vi og fått hjelp av ein utøvar og trenar som er frå Polen. Mateusz Parlicki er i Norge og jobbar som tømrar, men trenar sjølv og hjelper hoppjentene våre mot nye mål. Han har hoppa over 16 meter i tresteg og over 7.50 i lengde og vil vere ein kjemperessurs for klubben framover. Unni og Thor held framleis koken og stiller opp på trening og konkurransar fleire gangar i veka. Dette er fantastisk og vi er svært takknemlege for den jobben dei gjer. Denne ungdomsgjengen har hevda seg veldig bra både i UM og Jr-NM i år og har sikra BUL fleire medaljar og finaleplassar. Det gror godt i ungdomsrekkjene i BUL og det er vi svært glade og stolte av. Gruppe sprint/lengde/hekk junior Johanna Bryla har halde fram som trenar i denne gruppa og gjer ein kjempejobb. Ho har hovudtrenar ansvaret for bl.a. Chiamaka Okparaebo og Kristian Berg. Desse to har vist kjempeframgang i øvingane sine i år. Chiamaka fekk eit verkeleg gjennombrot på favorittøvinga si, tresteg, da ho hoppa og sikra sølvmedaljen i Senior NM. Også Phylis Boateng Gyamfi trenar no i denne gruppa og satsar på korthekk og lengde. Etter at vårt stortalent Nadia Akpana Assa starta på Wang toppidrettsgymnas i haust delast treneransvaret mellom Johanna og Leif Olav Alnes som er tilsett på Wang. Grupper sprint senior Jays N`dure og Ezinne Okparaebo forbetra dei norske rekordane sine på 100 m i 2011 med høvesvis 9.99 og Med sitt resultat blei Jays fyrste nordmann under den magiske 10-sekundersgrensa. Begge hadde store forhåpningar fram mot VM og innfridde desse. Begge kom seg til semifinale på 100 m, men rauk ut med små marginar. Jays tok ein fantastisk 4. plass på 200 m og sjølv om han meinte at han burde klart bronsen og nok var litt skuffa, er alle i BUL stolte og godt nøgde med innsatsen til Jays. For desse resultata blei Jays kåra til Årets namn i Norsk Friidrett av organisasjonen Friidrettens venner. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 8

9 Hausten 2011 sette Jays kursen for nok eit opphald i USA, også Ezinne vil denne vinteren opphalde seg mykje i USA for å trene saman med ei av dei mange gode sprintgruppene der borte. Vi gleder oss til fortsettinga inn i EM- og OL-året Przemyslaw Kram har vore hovudtrenar for ei av sprintgruppene i BUL også i Peter Ozazuwa, som hadde ein strålande sesong i 2010, har vore plaga med skadar i Han kom likevel fint mot slutten av sesongen og klarte 5. plassen i NM med og ikkje minst gull saman med gode lagkameratar på 100 m-stafetten i NM. Av andre utøvarar i gruppa har Emma Suhonen og Bjørn Hanholm og hatt ein noko ujamn sesong. Hausten 2011 har Nzimirro Adam Obiora starta å trene med denne gruppa. Kram trenar òg utøvarar frå andre klubbar. Einar Inge Askim Aasen er tidlegare utøvar og har vore ein av Noregs beste 200- og 400 meter løparar i ei årrekkje. Han har i haust kome inn og har blitt trenar for ei «ny» sprintgruppe i BUL der stamma består av brørne Thomas og Einar Jacobsen. Her trenar også Marius Schneider, som etter sesongen i år har valt og satse meir på 400 m enn 800 m. Desse tre var sentrale på laget da BUL tok gull på 4 x 400 m under stafett-nm i Drammen i mai. Einar og Thomas tok saman med Peter og Jays GULL på 1000 m-stafetten i senior-nm! Gruppe høgde junior/senior Denne gruppa held stand som ein av dei verkeleg stolte og gode gruppene i BUL. Hanne Haugland leiar framleis gruppa. Dei jobbar systematisk og godt mot nye høgder. Sesongen 2011 vart ikkje like bra som 2010-sesongen, men alle satsar vidare også framover. Kjølv Egeland var uheldig og fekk ein delvis akillesseneruptur under trening i Tyskland. Han er no tilbake og i full gang med trening og satsar for fullt mot eit comeback neste sesong. For Kristoffer Nilsen og Stine Kufaas starta året veldig bra med høvesvis gull og sølv innandørs i NM. Stine var med og hoppa i Innandørs-EM, men vart slått ut i kvalifiseringa. Utandørs har begge hatt ein litt ujamn sesong og har slite med litt småskadar etter flotte resultat i fjor, men klarte uansett og få med seg kvar si flotte sølvmedalje heim frå NM. Kristoffer vann si klasse under jr-nm sjølv om ikkje resultatet var heilt på topp. Men begge jobbar hardt og målretta for å nå nye høgder neste sesong. Erlend Rønningen har vore skada mesteparten av sesongen og etter sesongen 2011 såg han seg nøydd til å operere akillessenene sine. Han er no på rask veg tilbake til toppforma. Gruppe mellomdistanse senior Eystein Enoksen trena denne gruppa også i Det vart ikkje ein heilt toppsesong på våre mellomdistanseløparar denne sesongen. Nur Aden og Marius Frøvig Schneider var skada mesteparten av sesongen medan Henrik Berg Olsen hadde ein litt ujamn sesong. Også USA-baserte Christian Brun Nordbye, Abdi Guleed og Halvard Lange gjorde ei rekkje solide resultat «over there». Av dei andre i gruppa har Amund Rake Hoffart flytta til Frankrike og Pål Johannes Larsen valt og leggje opp etter 2011 sesongen slik at gruppa meir eller mindre har gått litt i oppløysing. Det er ikkje inngått nokon ny avtale med Enoksen etter 2011-sesongen. Marius har valt å satse meir på langsprint, medan Nur Aden køyrer eige opplegg. Henrik Berg Olsen og Svein Erik Strand Tønnesen køyrer og eige opplegg komande sesong. Saman med sprintarane klarte mellomdistanse gruppa i IL i BUL og stille med 2 lag på 4 x 400 m i stafett NM i Drammen der 1. laget klarte ein fantastisk 1.plass. Stav Cathrine Larsåsen har, som i dei tidlegare åra, vore heilt suveren i denne øvinga. I 2011 forbetra ho den Norske rekorden sin til Cathrine var diverre noko uheldig i VM og rauk ut tidleg i konkurransen. Vår andre stavhoppar Julie Farseth Berg har og hatt superfin framgang i år og sette ny pers på 3.60 som gav henne sølv i Senior-NM. Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 9

10 Kast Jan Dubowski er trenar for ein gjeng med ungdommar som trenar kast, i hovudsak spyd. Jan har no ei eiga gruppe for kastarar frå 13 år og oppover, som jobbar sakte men sikkert mot lange lengder saman. Høgdepunktet for sesongen var nok da 15 åringen Jørgen Staurvik Strand sikra seg gull i UM med eit kast på etter eit lengre skadeavbrekk. Løpegruppe mosjon Hassan Bouka og Julie Mowinckel har i heile 2011 vore trenarar for BULs mosjonistgruppe som er delt i elite- og «Tren til Sentrumsløpet» gruppa. Dei har ein stor, flott gjeng med utøvarar som trenar ivrig med om lag 50 utøvarar. Dette resulterte i mange gode resultat i Sentrumsløpet og andre mosjonsløp i fjor og laget stilte også i år lag i mosjonistklassen i Holmenkollstafetten der dei like gjerne tok sigeren i klasse «mosjon/bedrift flest kvinner». Fantastisk Innsats! Friidrettsskule I år har vi hatt friidrettsskule på Bislett i sommarferien. I 3 veker inviterte BUL born til å delta på ei veke med mykje leik og aktivitetar på Bislett. Emma Suhonen og Mette Rydjord gjorde eit fantastisk arbeid med arrangementet som har ført til mange gode tilbakemeldingar og definitivt auka førespurnad etter plass i friidrettsgruppene. Rundt 50 glade born kvar veke, med dyktige instruktørar gjorde dette til eit svært vellykka tiltak både sportsleg og økonomisk som vi satsar på vidare framover også. Resultat: Vi har her valt og trekkje fram medaljevinnarane i dei store meisterskapa. Men vi vil gjerne leggje vekt på at det er mange andre som har oppnådd veldig bra resultat, jamvel om dei ikkje nådde heilt til topps. Dette viser berre at vi har utruleg god breidde blant utøvarane våre. Medaljevinnarar Innandørs-NM Gull: - Kristoffer Nilsen (høgde 2.15) Sølv: - Kjølv Egeland (høgde 2.12) - Stine Kufaas (høgde 1.89) - Julie Farseth Berg (stav 3.45) - 4 x 200m Stafett ( , Einar Jakobsen, Eirik Haugstad, Thomas Jakobsen, Bjørn Hanholm) Bronse: - Chiamaka Okparaebo (lengde 5.67) - Chiamaka Okparaebo (tresteg 11.88) Stafett NM Gull: - 4 x 400 m MS.( Einar Jakobsen, Marius Frøvig Schneider, Christian Brun Nordbye og Thomas Jakobsen) - 4 x 100 m G-15/16 (Grunde Myhrer, Simen Kjensli, Hans Christian Walker, Sivert Korshavn- Jartoft) Sølv: - 4 x 100 m KS (Heidi Berg Sand, Nadia A. Assa, Randi Kjerstad, Ezinne Okparaebo) - 4 x 100 m MS (Haakon A. Vatne, Einar-Andrè Jakobsen, Thomas Jakobsen, Peter Osazuwa) Bronse: - 4 x 100 m MJ (Eirik Haugstad, Jonas Alm, Samuel B. Elonga, Haakon A. Vatne) - 4 x 400 m KS (Katrine A. Vatne, Randi Kjerstad, Karoline K. Petersen, Trine Berre) Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 10

11 Medaljevinnarar UM Fredrikstad Gull: - G15: Jørgen Staurvik Strand (spyd ) - J 16: Nadia Akpana Assa (100m 12.55) - J16: Nadia Akpana Assa (Lengde 5.59) - J 16: Karoline Klemp Petersen (tresteg 11.66*) - J17: Julie Farseth Berg (stav 3.21) - J 17 Tora Spangen Normann (Høyde 1.58) - J 18/19 Chiamaka Okparaebo (Tresteg 11.73) Sølv: - G16: Simen Kjensli (300mHK 40.85) - G16 Simen Kjensli (100m HK 13.72) - J17: Tora Spangen Normann (tresteg 11.55) - G17: Samuel Blessing Elonga (100m 11.14) - G17: Kristian Berg (300m HK 39.56) - J 19: Chiamaka Okparaebo (lengde 5.38) Bronse: - G17: Samuel Blessing Elonga (200 m 22.35) - J m Stafett ( , Yasuna Jatta, Nadia A. Assa, Julie Bjørnebye, Karoline K. Petersen) - G m stafett ( , Ousman Touray, Sivert Korshavn-Jartoft, Simen Kjensli, Hans Christian Walker) - G 17/ m stafett ( , Nizimirro A. Obiora, Samuel B. Elonga, Kristian Berg, Eirik Haugstad) Medaljevinnarar NM junior (u19 og u23) Kristiansand Gull: - J 19 Chiamaka Okparaebo (lengde 5.52 m) - J 19 Chiamaka Okparaebo (tresteg 12.07) - G22 Kristoffer Nilsen (høgde 2.06) Bronse: - J19: Karoline Klemp Petersen (tresteg 11.48) - G19: Eirik Haugstad (høgde 1.90) - Stafett m G 19 (Eirik Haugstad, Samuel B Elonga, Nzimirro A Obiora, Kristian Berg) Medaljevinnarar NM senior Byrkjelo: Gull: - Ezinne Okparaebo (100 m 11.57) - Jaysuma S. Ndure (100 m ) - Cathrine Larsåsen (stav 4.31) m stafett menn, (Peter Osazuwa, Jays Ndure, Einar B. Jakobsen, Thomas B. Jakobsen) Sølv: - Stine Kufaas (høgde 1.86) - Julie Farseth Berg (stav 3.60) - Kristoffer Nilsen (høgde 2.08) - Chiamaka Okparaebo (tresteg 12.35) - Heidi Trollsås (400 m hk 63.58) Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 11

12 Avsluttingsvis ynskjer styret og administrasjonen å takke alle som har vore med på å bidra til nok eit flott BUL-år i 2011 og vi ser alle fram til eit spennande år i 2012! Oslo, 10. februar 2012 Tormod Bønes Henrik Berg-Olsen Sofus Urke Sigvor Melve Dag Tidemandsen Emma Suhonen Thomas Jakobsen Ola Aaboen Årsmelding 2011 Idrottslaget i BUL Side 12

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb Årsmelding Voss Hang & Paragliderklubb 2012 1 1. Styret si sammensetning FUNKSJON NAMN Valg / år På valg Leiar: Øyvind Kindem 0 Ja Nestleiar: Christian Hagen 1 Nei Skrivar : Hildegunn Pettersen 1 Nei Økonomi

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt Henrik Ingebrigtsen Henrik Ingebrigtsen (f. 1991) fra Sandnes IL fikk sitt store gjennombrudd på mellomdistanse i 2012. For to år siden løp Ingebrigtsen

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Øystein Lund Anne Myrvang Terje Akselsen Bjørn Svendsen

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2014

Årsmelding Øystese Fotball 2014 Årsmelding Øystese Fotball 2014 Styret Leiar: Terje Melstveit Kasserar Martin Lunestad Skrivar: Ove Sandven Styremedlem: Siri Kaale Styremedlem: Elisabeth Henriksen Valkomité: Rekneskap: Rune Vik, Hallgeir

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer