Malm NR VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malm NR 1 2015 VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE"

Transkript

1 Malm NR VÅR FØRSTE 200K DUAL MRT PÅ VEI TIL SINGAPORE 1

2 Takket være prosjekter til utlandet sitter vi på en tilfredsstillende ordrereserve til godt over sommeren. LEDER PÅ OFFENSIVEN Dagens situasjon i oljebransjen ser ut til å drøye lenger enn først antatt. Flere har måttet gjøre grep, og mange opplever tunge tak. At svingningene kommer i denne bransjen, har vi erfart mange ganger tidligere. Men denne gangen ser det ut til at varigheten blir lengre. Likevel vet vi at også denne situasjonen vil snu. Da vi ga ut forrige nummer av Malmen like før jul i fjor, så vi først og fremst konturene av det vi nå erfarer. Likevel var situasjonen for Malm Orstad vanskeligere da enn nå. Vi er på samme måte som markedet forøvrig rammet av prispress og uthaling av beslutningsprosesser, av et rigg- og båtmarked som nærmest står stille, av stadige forhandlinger med såvel leverandører som kunder og av en tidvis villrede i forhold til valg av markedsstrategi. Likevel er vi på offensiven. Ordrereserven er god til langt over sommeren. Den kompetansen og bredden Malm Orstad besitter, gjør oss i stand til å spille på mange strenger, noe som i tider som disse er gull verdt. De ansatte kommer skjerpet på jobb. Innsatsviljen lyser og folk har fokus i blikket. Det betyr mye! Utfordrende tider gir dessuten rom for å tenke nytt og annerledes. Vi jobber blant annet med å synliggjøre det store potensialet vi har i Malm Orstad. Mange av kundene våre er ikke gjort kjent med omfanget av det vi faktisk kan bidra med. Dessuten leverer vi i disse dager vårt første tilbud til en kunde i Australia, et for oss helt nytt marked. Mulighetene for at flere nye dører kan åpne seg er absolutt til stede. Det er viktig å stoppe opp ved lyspunktene, - og ta dem inn. Vel jobber vi i et landskap som akkurat nå synes å være tyngre preget enn først antatt. Hvordan situasjonen vil være om et halvt års tid, vet vi ikke i dag. Ting er for uforutsigbare til å si noe om framtiden. Men at den en dag vil bli bedre, det trenger vi ikke å diskutere. Det er et faktum. UTLANDET SEILER OPP Svenn-Kjetil Kristiansen er i ferd med å sluttføre et ikke ubetydelig tilbud til en ny potensiell kunde i Australia, noe han neppe hadde sittet med under normale omstendigheter. På kort tid har markedssituasjonen i oljebransjen endret seg radikalt. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Likevel synes framtidsmulighetene å ligge i utlandet for bedrifter som Malm Orstad. Salgsteamet (f.v.): Idar Vassbø, Ørjan Røed, Ruth Helland Olsen, Svenn-Kjetil Kristiansen, Kjell Kleiveland og Leon Ravndal. AFRIKANSKE LAND Takket være prosjekter til utlandet sitter vi på en tilfredsstillende ordrereserve til godt over sommeren, sier salgssjef Idar Vassbø, som sammen med salgsteamet på fem daglig opplever virkningene av den nye oljevirkeligheten. En hel del av det vi produserer her i dag skal fortsatt ut på det norske markedet, men hovedtyngden skal utenlands, opplyser Ørjan Røed. Voll-bedriften har foreløpig lite direkte kontakt med utenlandske aktører, men opplever i dag at brorparten av produksjonen går via det norske kundenettverket og videre til andre land og kontinenter. Mye til Afrika der land som Angola, Nigeria og Mosambik har flere store prosjekter, forteller salgssjef Idar Vassbø. STERKT PRISPRESS I vår som i andre bransjer, har vi alltid hatt fokus på pris, men nå har prispresset blitt så tøft at flere bedrifter nærmest selger til kostpris. I likhet med mange av konkurrentene har også Malm Orstad måttet senke prisene. Underleverandørene våre har vært behjelpelige. De forstår situasjonen og gjør det de kan. Men vi må likevel gå opptil flere runder med kunden. Dessuten ser vi at mange henter inn anbud fra flere hold. Der de tidligere ville ha nøyd seg med tre anbud, henter de nå inn fem-seks, noe som også gjør at de fleste prosesser tar lengre tid, legger Røed til. Oppgaven i å henge på kundene er blitt større. Det er mer krevende å få gjennom prosesser enn tidligere. NYTT REPERTOAR? Beslutningene sitter rett og slett lengre inne. Det er et generelt trekk i hele bransjen. Mange forholder seg avventende, legger Vassbø til. Sammen med salgsteamet har han valgt å konsentrere innsatsen om eksisterende kunder, selskaper de er familiære med, men der repertoaret kan utvides. De fleste kundene våre kjenner ikke det enorme potensialet vi har, mener Leon Ravndal som er opptatt av å fronte mer av mulighetene som finnes i Malm Orstad. Vi sitter på en samlet kompetanse som gjør at vi kan levere i stor bredde. Under normale omstendigheter er vi som regel konsentrert om den til enhver tid gjeldende leveranse. Nå krever situasjonen at vi i større grad presenterer kundene våre for tjenester utover det konkrete oppdraget, for å vise dem at vi kan bidra med mye mer, sier han. KANSELLERINGER Kjell Kleiveland som har et spesielt ansvar for båt- og riggmarkedet, rapporterer om et fortsatt rolig marked. Kundehenvendelsene kommer fortsatt, sier han, men legger til at det er uhyre vanskelig å spå hva som kommer til å skje: Det eneste sikre vi kan si er at markedssituasjonen fordrer en skjerpet årvåkenhet. At avtaler kanselleres like før signering, er også noe Malm Orstad er forberedt på. Vi hadde et eksempel for ikke så lenge siden. Det meste var klarlagt, diskutert og dokumentert, - vi ventet bare på et endelig klarsignal fra kunden. Men etter gjentatte purringer kom svaret i form av en kansellering. Kunden hadde valgt å løse saken på en annen måte. POSITIV DRIV Salgssjefen legger ikke skjul på at frustrasjonsnivået til tider er merkbart, men opplever likevel en positiv driv i selskapet. Vi har arbeid til over sommeren, et stort uutnyttet potensiale å selge, svært kompetente medarbeidere og kunder med store prosjekter i utlandet der det vises til fortsatt aktivitet, oppsummerer han. Selv om han ser at dagens oljekrise mest sannsynlig vil drøye lengre enn tidligere år, har han likevel god tro på framtiden. Markedet må justere seg, - og vi deretter. Slik er det. 2 3

3 Her heises TDW Offshores Service`s testassembly for 90bar gasstrykktesting av plug ut av test pit etter en vellykket test. Store dimensjoner i testanlegget hos Malm Orstad. Kristian Steinnes, prosjektleder i Malm Orstad. Sylindere på opptil 15 meter, subseainstallasjoner og trykkutsatt utstyr, - produktspekteret som testes hos Malm Orstad utvides stadig. Og kundene vet å gjør seg nytte av mulighetene. I år har testområdet vært i bruk så å si hver eneste dag, forteller Kristian Steinnes, prosjektleder med særskilt ansvar for reparasjons- og vedlikeholdsprosjekter, og med hovedansvar for test piten innerst i produksjonslokalet på Voll. Denne stod ferdig sammen med nybygget i 2008 og kan med sin dybde på fem meter ta utstyr helt oppi 15 meters høyde og med en vekt på 40 tonn. DET BEGYNTE MED SUBSEA Test piten ble først og fremst etablert med tanke på testing av subseautstyr. Det begynte med en større jobb i forbindelse med en sveisemaskin vi produserte for Statoil, husker salgsingeniør Leon Ravndal, som følger kundenes testprosjekter. Undervannstesting var påkrevd og med tanke på fremtidige produksjoner av subseautstyr ville det være gunstig å kunne foreta testingen i egne lokaler. I tillegg til testing av undervannsutstyr som eksempelvis ROV tooling, brukes test piten hos Malm Orstad i dag vel så mye til trykktesting, prøvemontering og funksjonstesting av høyt utstyr som subseastack og sylindere. Stadig flere kunder ser verdien av å kunne teste ulikt utstyr i produksjonshallen på Voll. PARALLELL OPPLÆRING Vi har for eksempel en kunde som tidligere foretok produkttestingen utenlands, men som nå har valgt å kjøre prosessen hos oss for å komme tettere på. En ting er at det gir bedre overblikk og kontroll, en annen ting er at det øker forståelsen for hvordan produktet skal opereres allerede før det er installert offshore. I dette tilfellet valgte kunden også å ta inn de som skulle betjene utstyret og gi dem innføring både i montering og funksjonalitet allerede under testperioden, opplyser Steinnes som erfarer at kundene vet å verdsette den oppfølgingen de får. I tillegg til et komplett test- og loggeutstyr får kundene tilgang til maskinering og kompetente mekanikere slik at de slipper å transportere utstyret bort dersom det skulle være behov for enklere modifiseringer, påpeker han. SIKKERHETSPROSEDYRER Kunder booker seg inn for en valgt periode, noe som ikke bare gir tilgang til test piten og tilhørende utstyr, men også til et dedikert Malm Orstad-personell. Vi har alltid en fast prosjektleder og en mekaniker tilknyttet hvert oppdrag, sier Steinnes. For Malm Orstad er det viktig å vite nøyaktig hva som skjer og være involvert i det enkelte testprosjektet fra start til mål. For Malm Orstad er det viktig å vite nøyaktig hva som skjer og være involvert i det enkelte testprosjektet fra start til mål. Kristian Steinnes Forarbeidet til en testperiode er omfattende. Det legges stor vekt på sikkerhetsforanstaltninger og prosedyrer. Alt gjennomgås nøye sammen med kunden som en vesentlig del av forberedelsene. Helt avgjørende! understreker Steinnes. FLERE KUNDER FORESPØR Pågangen fra kunder som ønsker å leie test piten til Malm Orstad er økende. Det har i enkelte tilfeller sogar hendt at testing av eget MALM ORSTADS TEST PIT Størrelse: Lengde 7 m, bredde 5 m, dybde 5 m Krankapasitet, høyde: 15 meter Krankapasitet, tyngde: 40 tonn utstyr har blitt skjøvet på for å imøtekomme kunders testbehov. Det er hele tiden en avveiningssak. Men verdien av å ha kunder hos oss over tid, både for dem og for oss, er stor. I tillegg kommer som regel også representanter fra sluttkunden innom. På den måten blir vi bedre kjent og får også muligheten til å presentere oss for flere ulike aktører, påpeker Kristian Steinnes. Mange av de besøkende får seg også noen aha-opplevelser underveis. Det er ikke få ganger kunder kjenner igjen produkter de har sett i andre sammenhenger, men som de ikke ante at Malm Orstad stod bak, sier de to stolt. Test piten brukes i dag forholdsvis mye til testing av større sylindre med behov for stor takhøyde. For øyeblikket går det mye i prøvemontering og funksjonstesting, opplyser Steinnes og legger til: De fleste lar seg imponere både av utstyr og kapasitet. 4 5

4 VI FÅR FØLGE PRODUKTET FRA BEGYNNELSE TIL SLUTT. Det er unikt!?????????????????? Leif Byberg, senioringeniør. En gjenstand i gult, grått og svart beveger seg over skjermen. Snurrer i det ene øyeblikket rundt, får plutselige sjatteringer i oransje, før den samler seg på midten av skjermen igjen. Et nytt produkt er under utforming. Vi befinner oss i andre etasje i tegnestuen til Malm Orstad, i engineeringavdelingen, der ethvert Malm Orstad-produkt starter sin livskurve. Målet er å følge et bestemt produkt fra tegnebrett til produksjonshall. STORE VARIASJONER Det er nesten umulig å angi et gjennomsnittlig tidsforløp. Et produkt kan løses på to dager, et annet på fire måneder eller mer. Det kommer helt an på type, funksjonalitet, kompleksitet og størrelse, - og på om noe liknende har blitt laget tidligere, sier Leif Byberg, senioringeniør med bakgrunn som industrirørlegger. Jeg jobbet på Rosenberg Verft på 90-tallet, men begynte etter hvert på Teknisk fagskole, da beskjeden om usikre tider og dårlige ordrereserver kom, forteller han. Byberg bestemte seg for å ta ingeniørutdanningen ved det som da het Høgskolen i Stavanger. Og siden jeg var så godt i gang tok jeg også sivilingeniørstudiet, smiler han. Stillingen i Malm Orstad fikk han for ti år siden, og i dag sitter han som senioringeniør med konstruksjon, utvikling og beregning som spesiale. SVÆRT EFFEKTIVT Det som er så unikt med denne bedriften er at vi får fulgt produktet helt fram til det er ferdig produsert. Jeg kan ta på meg vernesko og briller, gå over tunet og inn i produksjonshallen for å ta en titt på hvordan produktet jeg har sittet med på skjerm blir til virkelighet, snakke med de som monterer det sammen og på den måten avklare detaljer, sier han engasjert og forteller at det som regel innebærer overraskelsesmomenter. Og de kan være små som store, positive eller negative. Var det slik det ble?, tar jeg meg mange ganger i å tenke. Ofte trengs justeringer. Det kan for eksempel være en mutter som ligger vanskelig til og som det må finnes en annen løsning på for å lette monteringsarbeidet. Som regel er det detaljer vi snakker om, men detaljene er mange ganger avgjørende. Fordelen her er at vi kan løse ting på timen. Jeg kan gå ned i monteringsavdelingen eller de kan komme opp til meg. Byberg viser til rene engineeringsbedrifter eller -avdelinger der ingeniørene sjelden eller aldri får anledning til å se produktet de har utformet live. For dem er jobben gjort når designet sendes ut av huset. Det må være motiverende å kunne følge produktene hele prosessen gjennom? Uten tvil! MOTORISERT TROMMEL Det utkastet Byberg sitter med på skjermen sin i dag er bestilt av en kunde i Kristiansand. Målet er å gjøre en manuell operasjon maskinell. Kunden ønsker at kabler som legges ut fra rigg til havbunn skal kunne kjøres ut ved hjelp av motor og spaker, ikke ved menneskelig kraft, som i dag. Dette er noe vi ikke har produsert tidligere og derfor ekstra utfordrende. Jeg tror jeg har funnet en god løsning. Nå kommer det an på hva kunden synes, smiler han og forteller at de som regel alltid starter produktutviklingen på et allerede eksisterende design, dersom det finnes. Det gir en mer effektiv prosess, ikke minst så lenge designet skal gjøres i henhold til bestemte standarder og beregnes deretter. Med et eksisterende produkt i bunn, blir dette arbeidet både mindre krevende og omfattende. HELT NYTT PRODUKT For produktet Kristiansand-bedriften har bestilt, har Byberg funnet et utgangspunkt i arkivene. Det er snakk om å gjøre en trommel motordreven, forklarer han og beskriver hvordan kabler går fra sjø og til rigg eller omvendt, og på hvordan trommelen skal fungere oppi dette. Jeg har god tro på denne løsningen, men er veldig spent på hvordan den vil fungere i praksis, sier han mens han beveger fingrene over musa og ser på designet ut fra ulike vinkler. Jeg har aldri designet noe som dette tidligere, og av erfaring vet jeg at selv om vi gjør det vi kan med prototyper for at alt skal gå knirkefritt, så kan uforutsette ting oppstå. Det er like spennende hver gang, smiler han. RESSURSBRUK OG FORDELING Leif Byberg nærmer seg et ferdig utkast og er snart klar for å sende det til kunden. Så snart kunden har godkjent utkastet, blir det gitt et prisestimat for jobben og han kan starte finarbeidet inkludert eventuelle innspill fra kunden. Jeg pleier å begynne på beregningsarbeidet parallelt med utkastet slik at vi ligger i forkant. I prosesser som dette er det flere ting som pågår parallelt, sier han. Så snart designet er godkjent av kunden, utformes et produksjonsunderlag. Det vil i mange tilfeller utformes av andre enn utvikleren selv, men hvordan arbeidsoppgavene fordeles kommer an på totalsituasjonen og på hvilke oppgaver som til enhver tid skal prioriteres i organisasjonen. Det er heldigvis ikke vi som styrer fordelingen av prosjekter og arbeidsoppgaver, sier han. ALLTID I UTVIKLING Mens produksjonsunderlaget utformes, bestilles deler og materialer til selve utformingen av produktet. Når alt er kommet i hus, får prosjektet sin plass i produksjonshallen og monteringsarbeidet kan begynne. Spennende?! Utrolig spennende! Til tider også frustrerende. Det kan for eksempel oppstå situasjoner der vi må tenke helt nytt, noe som er utfordrende, men samtidig veldig lærerikt. Vi erfarer noe nytt hver eneste gang. Og det er en av de store fordelene med å jobbe her: Vi utvikler oss hele tiden. SEPTEMBER? Han anslår at trommelproduktet han er i ferd med å utvikle vil nærme seg ferdigstilling og levering i september. Jeg ser for meg at det vil ta en fire-fem måneder å ferdiggjøre det hele, nikker han mot skjermen. I høstens utgave av Malmen skal vi se nærmere på hvordan det gikk. ET PRODUKT BLIR TIL 1. En kundeforespørsel kommer til salg- eller engineeringsavdelingen. 2. Engineering utformer et utkast/konsept til løsning. 3. Eventuelt sertifiseringsorgan kontaktes 4. Salg gir et prisestimat basert på konseptet. 5. Konseptet framlegges for kunden. 6. Kunden legger inn bestilling. 7. Detaljengineering med tilhørende beregninger og eventuelle designendringer foretas. 8. Eventuelt sertifiseringsorgan / godkjenningsorgan involveres 9. Produksjonsunderlaget utformes. 10. Deler og materialer kjøpes inn. 11. Produktet monteres. 12. Evt. produktjusteringer. 13. Testing. 14. Test med kunde for endelig godkjenning før levering. 15. Levering. 16. Dokumentasjon overleveres. 6 7

5 50 TONN HØYTEKNOLOGI FRA VOLL TIL SINGAPORE Malm Orstad vil bistå Dolphin Drilling i arbeidet med å installere den første egenproduserte MRTen i Singapore i august, og det var en fornøyd prosjektleder som i midten av mai kunne sende de store hydraulikksylinderne til havna og transportstrekningen via Amsterdam til Singapore. Vi har i flere år drevet med vedlikehold og reparasjoner av ulike tension systemer både for Dolphin Drilling og andre selskaper, men dette er første gang Malm Orstad produserer en helt ny MRT fra tegnebrettet til ferdig produkt, forteller prosjektleder Kjell Vidar Bygland som har fulgt dette arbeidet helt fra starten av, for cirka et halvt år siden. UKJENT Dolphin Drilling er en mangeårig kunde av Malm Ordstad, men Montørene Magne Obrestad (f.v.) og Thomas Nærland har full fokus under montering. Den første Malm Orstad produserte 200K Dual Marine Riser Tensioner (MRT) er nå på vei til Singapore og Dolphin Drilling. 50 tonn med høyteknologisk utstyr skal i august installeres på boreskipet Belford Dolphin. det var ingen selvfølge at dette oppdraget skulle gå til bedriften på Voll. Jeg ble gjort oppmerksom på Malm Orstad via Subsea Manageren i Dolphin Drilling, sier Duncan G. Walker som er subsea ansvarlig i Belford Dolphin RS prosjektet. Denne norske leverandøren var i utgangspunktet ukjent for meg personlig, men det jeg ble fortalt var så overbevisende at vi valgte å kontakte jærbedriften som et alternativ, sier han. Prosjektlederen i Malm Orstad, Kjell Vidar Bygland, legger til at leveringstiden i dette tilfellet nok var en relativt avgjørende faktor. OVERBEVIST Walker forteller om de første innspillene fra Malm Orstad. De lovet godt. De tekniske spesifikasjonene vi fikk helt i starten vitnet om kvalitet, forteller han og legger til at han ble mektig imponert over det han møtte da han helt i starten av samarbeidet besøkte fabrikken på Voll. Både utstyr og produksjonshall, men også profesjonaliteten Malm Orstad la for dagen, gjorde inntrykk. Når den nye tensioneren settes inn i anlegget på boreskipet i august, skal den eksisterende overhales og istandsettes. Den samme prosessen gjentas så med de sju resterende sylinderne i anlegget, utdyper han. Får Malm Orstad muligheten til å være med på dette vil det bety jobb i minimum fire år framover i tid, sier Bygland og forteller om et krevende, men veldig spennende prosjekt så langt. STRENGE SIKKERHETSHENSYN Vi startet på tegnebrettet for cirka et halvt år siden. I midten av mai ble sylinderen fraktet ut av produksjonslokalene. Den siste helgen gikk det med rundt 30 timer til testing, forteller Kjell Vidar Bygland i Malm Orstad og skryter av teamet som virkelig har stått på for å få prosjektet vel i havn. MRT systemet benyttes på rigger og fartøy for å sikre at riseren er så stabil som overhodet mulig og regnes som et kategori én utstyr, sier han og legger forklarende til at det innebærer de strengeste sikkerhetshensyn. Duncan Walker i Belford Dolphin RS prosjektet opplyser på sin side om at skiftet av utstyr er en kritisk affære som følges med den største årvåkenhet, og det er med en viss spenning at prosjektleder Kjell Vidar Bygland tenker fram mot installeringen av den nye MRTen i Singapore i august. Men vi er godt forberedt, sier han. Vi har i flere år drevet med vedlikehold og reparasjoner av ulike tensionsystemer, men dette er første gang Malm Orstad produserer en helt ny MRT fra tegnebrettet til ferdig produkt. Kjell Vidar Bygland, preosjektleder SER FRAM TIL AUGUST Duncan Walker understreker at det for Dolphin Drilling har vært viktig å kunne legge til rette for en prosess som i liten grad er til hinder for normal drift på boreskipet. For oss ville det være uheldig å skifte ut hele systemet samtidig. Den løsningen vi har kommet fram til, kan vi leve godt med, sier han og legger til: Jeg ser fram til installeringen av det nye utstyret i august. 8 9

6 DET MÅTTE BLI NABOEN NY MULTITASK CNC-MASKIN BESTILT Bestillingen er allerede sendt. Malm Orstad investerer i en ny multitask CNC maskin, type Mazak e-670h-ii x Den nye CNC-maskinen blir den største i hele maskineringsparken til Malm Orstad og representerer en betydelig investering for bedriften. Maskinen gir meget nøyaktig presisjon på store deler, noe som vil gjøre Malm Orstad i stand til å dekke et større spekter av både egne og kundenes behov. Etter planen ankommer maskinen Malm Orstad og Voll i månedsskiftet november-desember. KAN UTVIDE VED BEHOV Jordstykket like ved produksjonshallen til Malm Orstad er nå planert og klargjort for fremtidige utvidelser. Foreløpig foreligger ingen konkrete planer. Nei, vi gjør ikke noe med dette nå. Det viktigste er at vi har muligheten til å utvikle oss videre den dagen vi ser at det er påkrevd, sier daglig leder i Malm Orstad, Magne Orstad. Det var før jul i fjor at brevet fra Fylkesmannen i Rogaland kom til Vollbedriften med beskjed om at jordlappen ved siden av produksjonshallen likevel kunne omdisponeres til næringsformål. Fylkesmannen som tidligere hadde avslått søknaden fra Malm Orstad, fant i en ny vurdering av saken å kunne gå inn for arealomdisponeringen. En solid forankring i kommunen var en viktig del av Fylkesmannens begrunnelse, i tillegg til vurderingen av at omdisponeringen ikke ville kunne skape presedens for andre saker i kommunen. Orstad bekrefter at det har tatt tid å komme i mål med denne saken, men uttrykker samtidig stor tilfredshet med resultatet og med den støtten de har fått spesielt i Klepp kommune. Den har vært helt avgjørende, mener han. Spesifikasjoner Mazak e-670h-ii x 6000: Max sving: Ø1070 mm (32 chuck) Dreielengde: 6000 mm Kapasitet verktøymagasin: 120 stk U-akse: D andrea/ cogsdrill interface Max vekt emne: 7 tonn Max brillekapasitet: Ø750mm (manuell brille) Hydraulisk brille: Ø510 Long Boring bar TILTING SKID benyttes til testing av Emergency Disconnect Package (EDP) and Lower Riser Package (LRP).Tilting Skid har 60 tonn løftekapasitet og er produsert hos Malm Orstad as for FMC Technologies og ble levert i april Monica Hole trives godt ved CNC-maskinen. Jeg var dritnervøs...! Men ikke så nervøs at fagprøven glapp mellom hendene. Monica Hole (21) tok fagbrevet hos Malm Orstad i august i fjor. Etter den obligatoriske læretiden på to år, ventet eksamensuken, fagprøven. FAGPRØVEN I AUGUST Vi fikk forsåvidt enkle deler å jobbe med, men alt skal beskrives, forklares, dokumenteres og evalueres, - så det er mye arbeid og mange detaljer å passe på, forteller hun der Malmen møter henne ved CNC-maskinen i produksjonshallen. Hva om du gjorde en alvorlig feil? Ville det bli stryk, da? Ikke nødvendigvis. Med gode forklaringer på hvorfor feilen oppstod og en fornuftig plan på hvordan den kan gjenopprettes, eller i neste omgang unngås, ville du likevel kunne få ståkarakter, forklarer hun. VOLL-JENTE Det var ingen alvorlige feil å finne hos Monica. Hun bestod fagprøven med glans og har i dag fast jobb som CNC-operatør i produksjonen på Malm Orstad. Det gikk nesten av seg selv. Jeg var ikke på intervju eller noe, smiler hun fornøyd. Er dette din maskin? Det er den jeg opererer mest, ja. Det hender at jeg foretar noen jobber ved nabomaskinene også, men det er stort sett her jeg holder meg, svarer hun. BEGYNTE MED TIP At det skulle bli Malm Orstad, kom neppe som en stor overraskelse på omgivelsene. Monica Hole er vokst opp på Voll, og kan se over til fabrikken hjemmefra. Det var et naturlig valg å se for seg Malm Orstad som lærested da hun bestemte seg for å satse på CNC-faget. Jeg valgte TIP (Teknikk og Industriell Produksjon) på videregående, da det ga meg flest valgmuligheter. For min del er det viktig å kunne jobbe med noe praktisk. En kontorjobb frister ikke. Andre året på videregående fordypet hun seg i CNC-faget, og da hun fikk lærlingeplass hos Malm Orstad, et lite steinkast hjemmefra, var kursen klar. I BIL TIL JOBB Arbeidsveien kan hun ikke klage på, men: Jeg kjører bil til jobb. Bil?! Jammen du skal jo bare like over parkeringsplassen her? Det har litt med marginer å gjøre, smiler hun. Monica skryter av miljøet ved arbeidsplassen. Forteller at hun trives godt og at kollegaene stiller opp der det trengs. Møter jeg en utfordring jeg er usikker på hvordan jeg skal løse, er det bare å spørre ved de nærmeste maskinene rundt her, eller andre for den saks skyld. Viljen til å hjelpe er alltid til stede. Og det er bra! 10 MINUTTER Monicas arbeidsplass er rammet inn av den store Mazakmaskinen på den ene siden og en arbeidsbenk med tilhørende verktøy, alt fra skrujern til klubber og ulike justeringsverktøy på den andre. På bordplaten ligger tegninger og en del ferdige og uferdige deler av den jobben hun akkurat nå er i ferd med å utføre. 10 minutter, er svaret på hvor lenge hver del skal slipes inni maskinen. To nye deler er ferdige. Hun ifører seg hansker, åpner glassdøren til maskinen, justerer og henter ut delene en etter en. Så plasserer hun to nye deler inni maskinen, trykker på panelet slik at glassdøren lukker seg og posisjonerer utstyret klart til neste 10 minutters arbeidsøkt. Jeg liker dette arbeidet! Om jeg kommer til å være her til jeg blir 40, tviler jeg på, men med nye utfordringer hver eneste dag, blir det i alle fall ikke kjedelig! 10 11

7 Industrivernet gjennomfører 6-7 øvelser i året. Malm Orstad var for første gang representert ved Oil & Gas-messen i Perth i Australia tidligere i år. De TRYGGER arbeidsplassen Det er først når alarmen går at verdien av industrivernet blir synlig. De færreste hos Malm Orstad as tenker nok over det. Men et mannskap på ti er til enhver tid operativt dersom en uforutsett hendelse skulle skje. Samtlige av dem har fullført Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons (NSO) kurs i industrivern i tillegg til et utvidet førstehjelpskurs og et utvidet kurs i brannslukking. Mannskapet gjør en glimrende jobb. Malm Orstad er heldige som har en slik engasjert og løsningsorientert gjeng, sier Roald Sele, som er industrivernleder. FAST PLASS Han kommer i tillegg til mannskapet på ti og påtok seg ansvaret som industrivernleder i januar i år. Det innebærer at han er administrativt ansvarlig og skal sørge for at mannskapet får opplæring og øves i de aktuelle risikoscenariene. Han skal også påse at riktig utstyr til enhver tid er på plass i bedriften. Et synlig tegn på industrivernets eksistens er det Sele kaller brannvogna. Denne står på høyre side like ved inngangen til produksjonshallen og er utstyrt for at industrivernet skal kunne være raskt ute med å slokke branner og skumlegge en eventuell lekkasje av hydraulikkolje dersom det anses som nødvendig. I skapet ved siden av brannvogna ligger hjelmene, alle tydelig merket med navnet til den enkelte. Her finner vi også støvler, hansker, lykter, førstehjelpsutstyr og tilhørende bekledning. Vi har også friskluftmasker til bruk for eventuell redning av personer i test pit, opplyser Roald Sele. Nisik assisterer, setter øvingsmål og stiller med nødvendige markører og observatører, en tjeneste Malm Orstad ifølge Sele kan benytte etter behov. LEDELSEN VIKTIG Treningen er helt avgjørende. En ting er at den sørger for at laget til enhver tid er beredt på at noe kan skje, men like viktig er det at den bidrar til å gi den enkelte trygghet i rollen han eller hun skal utføre, sier Roald Sele som også fremhever ledelsens rolle i dette arbeidet. Et godt industrivern fordrer en ledelse som investerer i sikkerhet. Det gjør ledelsen i Malm Orstad as fastslår han og legger til at ledelsen er bedriftens redningsstab når det gjelder det administrative arbeidet ved en eventuell nød- og ulykkessituasjon. FØRSTE INSTANS Industrivernet er først og fremst å anse som en første instans. Nødetatene må gjøre sin jobb, men er ulykken først ute, viser erfaringer at Industrivernet flere ganger har gjort en god innsats før nødetatene har kommet til. Hvordan en hendelse håndteres de første minuttene er mange ganger helt avgjørende for det videre forløpet, sier Roald Sele, industrivernleder i Malm Orstad as. INDUSTRIVERNET I MALM ORSTAD Roald Sele, industrivernleder FIKK NAPP I AUSTRALIA Målet var foruten en del kundebesøk å få innblikk i hva som rørte seg i olje- og gassnæringen i Australia. At besøket skulle resultere i en konkret forespørsel, var mer enn forventet. Det var tydelig at både teknologi og produktspekter imponerte. Allerede dagen etter at vi hadde presentert oss for den gjeldende kunden kom forespørselen, og nå leverer vi et tilbud, forteller Idar Vassbø og Leon Ravndal i salgsavdelingen til Malm Orstad. De to hadde lagt opp Perth-besøket i forbindelse med Australian Oil & Gas-messen der store deler av oljebransjen var samlet. For oss var kundebesøkene klart viktigst, men det var interessant å få et inntrykk av hva som rører seg på det australske markedet, sier de to. Dette var første gang representanter for Malm Orstad besøkte Australia og Perth. Sannsynligheten for at det kan gjenta seg, er Bjørnar Huru på besøk hos Olav Lindtjørn i Qinterra Technologies Houston. ifølge de to stor. Australia er et høykostland der vi vil være konkurransedyktige på pris. Dessuten foreligger ingen krav til såkalt local content, noe som gjør at vi kan produsere på vanlig vis. Utfordringen er leveringstiden, sier Idar Vassbø. Rundt seks uker transporttid må påberegnes. Det er langt til Australia. Men inntrykket var at dette ikke ble ansett som et uoverstigelig problem, snarere en faktor som måtte løses på lik linje med andre, sier de to som selvsagt kommer til å følge den videre utviklingen nøye. Salgssjef Idar Vassbø gjester FMC Technologies. 6-7 ØVELSER I ÅRET I produksjonshallen finner vi også egne stasjoner med førstehjelpsutstyr. Tilgjengeligheten til utstyr er viktig, sier industrivernlederen. Industrivernet trener jevnlig slik at de hele tiden skal være godt forberedt ikke bare på forskjellige hendelsesforløp, men også på de prosedyrene som skal følges dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Varslingen er lagt opp til SMS-varsling i tillegg til alarm. Per i dag er vi godt innøvd i de forskjellige arbeidsoppgavene, forteller Sele og legger til at de kjører 6-7 øvelser i året. Øvelsene gjennomføres ofte i samarbeid med Nisik, Norsk Industrisikkerhet, opplyser han. 1) Tom Ove Øksnevad, innsatsleder 2) Per Inge Sommerseth, nest-innsatsleder 3) Terje Skår, mannskap 4) Jan Erik Lygren, mannskap 5) Odd Eirik Sveinsvoll, mannskap 6) Kristian Møller, mannskap 7) Børge Sommerseth, mannskap 8) Ivar Bilstad, mannskap 9) Kjell Erik Lind-Hanssen, mannskap 10) Morten Andreas Soldal Jensen, mannskap Jonny Skjelbreid, teknisk støtte Verdifulle kundebesøk i Houston OTC i Houston er viktig i seg selv, men for oss var de tre kundemøtene vi fikk gjennomført mens vi var der, likevel mer betydningsfulle, oppgir salgssjef Idar Vassbø i Malm Orstad. Sammen med Bjørnar Huru, Engineering Manager i bedriften, var han på plass i oljehovedstaden i begynnelsen av mai og traff blant annet representanter ved FMC Technologies Houston-kontor. Det er verdifullt å møte kunder på borte- bane og bli kjent med større deler av virksomheten, mener Vassbø og legger til at den norske oljebransjen også i år var godt representert under dagene i Houston. De to melder om positiv lyd til tross for et kjølig marked også i USA. Beslutningene sitter lengre inne. De ulike aktørene synes å vente på hverandre, og mange har inntatt plassen på gjerdet, beskriver han. For Malm Orstads del er ordrereserven fortsatt tilfredsstillende. Kundehenvendelsene kommer også jevnt og trutt. I Malm Orstad har vi dessuten en god bredde i produksjonen. I tillegg har vi engineering, noe som gir oss flere bein å stå på. Det gjør oss mye mer robuste, mener salgssjefen

8 BLI KJENT MED DET KAN BLI BARN AV CNC-MASKINER At man med en CNC-maskin kan skape de mest utroligste ting, kan nok enhver CNCoperatør skrive under på. Men å produsere barn, er å dra det hakket for langt. Hun smiler nærmest flørtende og forteller at hun ble betatt fra første stund. Du ble barnslig med en gang, ja! kommer det bekreftende. Han la imidlertid muligheten ganske raskt på hylla. Hun var jo i et forhold allerede. Men skjebnen var beseglet, og Torill og Kristian ble et par. Mulig det, men uten CNC-maskinene i produksjonshallen hos Malm Orstad, hadde neppe Odin på halvannet bodd i et rekkehus i Verdalen sammen med mor og far som begge er ansatt i Malm Orstad og som fant hverandre nettopp over en CNC-maskin. UOPPDAGET...! Jeg stod fast i en oppgave og ble rådet til å ta kontakt med Kristian som visstnok var meget dyktig i faget. Akkurat her grep skjebnen inn i livet til Torill Lund (25), jenta fra Sande i Vestfold, som hadde kommet vestover som resultat av et kjærlighetsforhold til en kar fra Rogaland og etterhvert fått seg jobb i produksjonen hos subsealeverandøren på Jæren. Det utrolige er at jeg hadde jobbet i bedriften i to år uten å oppdage ham. Hun ser nærmest beklagende opp på samboeren der vi sitter ved et av de lange bordene i Malm Orstad-kantina mens Odin stabber nysgjerrig rundt omkring. Det er spesielt krydderhylla langs kjøledisken som har fanget hans oppmerksomhet, og far har det travelt med å passe på. Så travelt at han ikke får dvelt særlig lenge ved kjærestens utsagn, men likevel nok til å få sagt at de jo jobbet i hver sine avdelinger. Vi snakker som regel mest med dem vi jobber tettest på. Jeg hadde for så vidt sett Torill tidligere, men aldri snakket med henne. UTROLIG KJEKK! Hun jobbet ved en av de eldre CNC-maskinene og måtte gå over plassen for å finne Kristian i den nye produksjonshallen, noe som ga rom for småprat. Han var utrolig lett å snakke med. Jeg husker jeg tenkte at han virket veldig snill, og så var han jo så kjekk...! Kristian Stangeland (26) tar utsagnet med stoisk ro. Ja, han virker i det hele tatt som en sindig kar. Absolutt til stede. Absolutt deltakende, men sindig. Du vil vel si jeg var barnslig... GA DET TID Litt vanskelig å vite hvordan dere skulle håndtere det på jobb, kanskje? Det gikk mange lange blikk mellom maskinene en periode. Vi var opptatt av å gi det tid før vi offentliggjorde noen ting som helst. I dag er nyheten om Malm Orstad-paret for lengst ute og også neste nyhet fra samme hold for lengst sluppet ut. Vi var enige om å få barn, men at det skulle gå så kjapt, var vi ikke forberedt på. Odin har fått en kavring og sitter noen sekunder i ro på farens fang. Har han begynt å snakke? Han vil gjerne, men få ord er forståelige enda, bortsett fra mamma, bil og traktor. Hva med pappa, da? Det forekommer, og det er forsåvidt søtt nok nå, men jeg er ingen pappa! Kristian Stangeland har alltid titulert sin egen far med far, noe han også selv vil være. Det ligger ingen autoritet i pappa! Nei, far skal det bli! ALLTID MULIGHETER De to unge foreldrene er fortsatt i full sving i produksjonshallen hos Malm Orstad. Kristian nå som bas og Torill som CNCoperatør, med samboeren som sjef. Helt uproblematisk, ifølge begge to. Kristian har jobbet i bedriften siden han var 16 og kjenner stor tilhørighet og lojalitet til arbeidsplassen. Jeg har alltid fått muligheter her! Det er noe jeg setter utrolig pris på og noe som gjør at jeg alltid vil ha et spesielt forhold til Malm Orstad. Var det opp til ham skulle vi begge jobbe her til vi var pensjonister, ikke sant, Kristian? Men samboeren er i fullt firsprang over golvet, for å redde kantinekopper og -kar fra en halvannenårings ukyndige håndgrep. Vel tilbake spør vi: Hva med Odin? Han må vel bli en Malm Orstad-ansatt? Det er nok litt tidlig å mene noe om det enda, smiler faren. Men jeg skal i alle fall gjøre mitt til at han skal bli nevenyttig! EN ANNEN FØRST Tilværelsen som foreldre karakteriseres med at det alltid er en annen som går foran en selv. Odin har førsteprioritet! Hva med fritidssysler, får dere lagt til rette for det? Kristian liker å trene og benytter trimrommet på jobb så ofte han har mulighet. I tillegg sykler han eller tar rulleskøytene til og fra arbeidsplassen. Torill, som utelukkende går dagskift, har hovedansvaret for levering og henting i barnehagen. Hvordan har det vært å bli kjent med folk her i området? NAVN: TORILL LUND OG KRISTIAN STANGELAND ALDER: 25 ÅR OG 26 ÅR STILLING: CNC-OPERATØR OG BAS BOSTED: VERDALEN SIVIL STATUS: SAMBOERE Jeg har fått flere venninner også utenom Kristians vennekrets, noe jeg tror er viktig. Det gjelder å være litt frampå og invitere seg selv inn, smiler hun og forteller at hun også trives veldig godt i området der de bor, i et byggefelt bare en 4-5 minutters kjøretur fra Malm Orstad. BRYLLUPSPLANER Den 1. april fridde han. Hun ga ham sitt ja. Og neste år vies de to i hymens lenker. Om vielsen står i produksjonshallen på Malm Orstad, er vel heller tvilsomt. Men ganske så sikkert er det at uten CNC-maskinene nettopp i produksjonshallen hos Malm Orstad, ville et bryllup mellom de to ikke ha funnet sted, og Odin, heller ikke stabbet rundt med nysgjerrig blikk og revestreker på lager, - i kantina på Malm Orstad denne vårdagen i

9 SOSIALT GOLFTURNERING 2015 Onsdag 3. juni var det igjen klart for Malm Orstads årlige golfturnering. Deltakerne stilte positivt opp og alle satset på at været ville være på vår side. Det ble en flott dag med god stemning, og etter endt runde ble det servering av god mat og drikke i kaféen i Stavanger Golfklubb. Vinnerlaget: Willy Flaten, Terje Haukelid, Siv Røisland og Svein Bratthammer. 16

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM

Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM Malm NR 2 2014 VERDENS RASKESTE SKIDDESYSTEM 1 ET KJØLIGERE MARKED LEDER ENDRINGER I OLJEBRANSJEN Det er urolige tider i bransjen. Daglig hører og leser vi om oljekrise og nedbemanning. For vår del merker

Detaljer

Malm KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE NR 1 2012

Malm KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE NR 1 2012 Malm NR 1 2012 KONTROLL PÅ KVALITETEN LEVERER TIL FMC STJERNEPROSJEKTET BLI KJENT MED MARTIN HOVDE 1 KONTROLL PÅ LEDER NÅ RETTER VI BLIKKET FRAMOVER Vi er allerede godt inne i 2012. Ordretilgangen er god

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 Endelig i mål Nå kan endelig Bjørnar Bendiksen og Svein Ivar Sivertsen i LKAB ta en velfortjent skål etter at det nye SILA-anlegget i Narvik

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer