Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6."

Transkript

1 Industri Siemens INDUSTRY solutions Nr Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI nr 1/2011

2 Leder Stabil industriproduksjon i 2010 Produksjonen i industri- og bergverksbedrifter er blitt mer stabil, og det er en markant økning innen metall, kjemisk, trelast og papir. Dette viser at norsk industri er dyktig innen omstilling og markedstilpasning. Det tyder også på at de internasjonale kundene til norsk industri er i vekst og har fått ristet av seg finanskrisen. Pioneer People, - vi ser mulighetene Det vil trolig bli meget viktig fremover å ha fokus på de riktige tingene og lete etter nye muligheter - pionerånden. Stille et spørsmål som aldri før er stilt? Dette er en egenskap vi må dyrke i stort og smått, stille spørsmål ved de etablerte sannhetene. Energieffektivisering i industrien, kan gi 40 milliarder i økt verdiskaping Ved å ta i bruk eksisterende teknologi ligger det et stort potensial for energieffektivisering i industrien. Men skal hele potensialet kunne realiseres, er ny kunnskap og nye løsninger helt avgjørende. Arbeidet med energieffektivisering har topp prioritet i regjeringen. Med nær 2 milliarder kroner til Enova i 2011 ligger forholdene til rette for at flere virksomheter kan iverksette viktige tiltak for energieffektiv drift, sier oljeog energiministeren. Energieffektivisering kan gi økt verdiskaping, bedre lønnsomheten til industrien og bidra til en mer miljøvennlig produksjon. Jeg ønsker alle pionerer lykke til! Effektiv reservedelshåndtering Reservedeler på lager binder kapital. Skulle uhellet være ute, kan imidlertid rask tilgjengelighet være avgjørende for å opprettholde en høy oppetid i produksjonen. Effektiv reservedelshåndtering er løsningen. Med programmet Asset Optimization Program (AOP) kan Siemens analysere bedriftens anlegg med tanke på reservedeler og tilgjengeligheten av disse. Målet er å definere et optimalt lagernivå i forhold til produktspekter og volum. Samtidig er hensikten at produkter på lager og overskuddslager skal reduseres, og å etablere en oversikt over hvilke reservedeler som er tilgjengelige. En AOP-analyse gir også svar på hvor lang tid det tar å få tak i de ulike delene og eventuelt om utstyr er gått ut og ikke lenger er mulig å få tak i. - I analysefasen tar Siemens for oss listen over samtlige av Siemens komponenter som er installert i anlegget samt listen over reservedeler på lager, og sammenstiller disse med vår reservedelsdatabase. Resultatet vil vise hvilke reservedeler som fremdeles er tilgjengelige for levering, optimalt lagernivå samt underdekning og overdekning på lageret, forklarer Bjørn Engell i Siemens Industrial Solutions i Oslo. Samtidig gjøres en evaluering som avstemmes med behov for oppetid. Der hvor det er behov for modernisering bistår Siemens også med dette. Hvis analysen viser et forbedringspotensial, utarbeider Siemens et forslag til løsning med definering av nødvendig lagernivå i forhold til leveringstid og tilgjengelighet, samt et redusert overskuddslager. 2 INDUSTRI nr 1/2011

3 Full rulle på Gardermoen Oslos hovedflyplass sover aldri. Selv når det er stille i ankomsthallen og avgangshallen ligger nattetom og øde, er det full aktivitet hos SAS Cargo. Her holdes hjulene i gang døgnet rundt, takket være blant andre Siemens. I 2004 inngikk Siemens serviceavdeling i Oslo en avtale med Coor Service Management AS om beredskap og vedlikehold på omlastings- og sorteringsanlegget på Gardermoen. I 2010 ble avtalen fornyet for å gjelde frem til I tillegg til forebyggende vedlikehold på elektriske og mekaniske komponenter, utfører Siemens også avtalte ombygginger og forbedringer. Siemens personell utfører opplæring av SAS superbrukere på hele anlegget, og en døgnkontinuerlig vaktordning med én times responstid inngår i avtalen. Vaktordningen dekkes av teknikere og ingeniører fra Siemens og innleide elektrikere. SAS Cargos anlegg på Gardermoen består av tre elementer: - Sorteringsanlegg for transport og sortering av post og pakker. - Unit Load Divice som er skinnegående trucker for transport av store paller og containere. - Elevating Transport Vehicle som er trucker for transport av paller og containere til og fra lager. Anlegget er i drift 24 timer i døgnet og det stilles høye krav til oppetiden. Målrettet forebyggende vedlikehold har ført til færre akutte feil og dermed redusert antall utrykninger. - Med Siemens som leverandør får vi systematisk rapportering og oppfølging av anleggene på Cargo. Dette trygger våre forventninger om færre antall utrykninger og feilmeldinger, sier prosjektleder Bjørn Peter Mattsson i Coor Service Management. Fornyet tillit Salgssjef Svein Åge Henriksen i Siemens Industrial Solutions er svært godt fornøyd med samarbeidet med Coor. - Vi er glade for at vi har fått fornyet tillit gjennom kontrakten som er inngått med Coor Service Management, og at vi har et godt team som jobber opp mot denne kunden, påpeker han. 3 INDUSTRI nr 1/2011

4 Sikrer kraftforsyningen i verdens nordligste gjødselfabrikk 4 INDUSTRI nr 1/2011

5 Innerst i Glomfjord ligger verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Flere hundre tusen tonn med NPK-gjødsel og kalksalpeter produseres på anlegget hvert år. En pålitelig kraftforsyning er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Yara er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel, med produksjon, salg og distribusjon over hele verden. Siden 2004 har industriseksjonen i Siemens samarbeidet med Yara om en oppgradering av kraftforsyningsanlegget på fabrikken som befinner seg 30 kilometer nord for Polarsirkelen. Oppdraget besto i å skifte ut gamle, åpne celler og dermed øke person- og driftssikkerheten for anleggene og de 170 ansatte som har sitt daglige virke her. Den første avtalen ble signert med leveringsstart i 2004 bestående av 30 NxAir-celler til hovedkoblingsanlegget på 6kV. I påfølgende leveranser har 16 kvanlegget stått for tur med til sammen 27 NxAir-celler med Siprotec 7SJ62 vern. I 2008 leverte Siemens også et kontrollanlegg for kobling og overvåkning kraftforsyningsanlegget. Kontrollanlegget er basert på Simatic S7 PLS som kommuniserer med Siprotec-vern og distribuert I/O over Profibus DP. Denne løsningen gir enklere tilgang til status og måleverdier, enklere styring av bryteranleggene og mindre montasje under installasjon. Uten stans Mens Siemens har levert alt av utstyr, som innbefatter blant annet celler, vern og kontrollanlegg samt engineering, dokumentasjon og idriftsettelse, har Yara selv stått for selve monteringen og ombyggingen. Omkoblingene har blitt gjort fortløpende mens anlegget hele tiden har vært i full drift. Siemens oppdrag har bestått av delleveranser som ble ferdigstilt i henholdsvis 2004, 2007, 2009 og 2010 og oppgraderingen har så langt gått etter planen. I tillegg til de nevnte prosjektene har det hele tiden vært et løpende samarbeid om ombygging av styring av hovedtransformatorer, bytte av differensialvern, lokal styring og oppdatering av anleggets dokumentasjon. - Siemens ble foretrukket som leverandør for oppgradering av vårt 16kV-anlegg etter at vi i 2004 endte opp med Siemens NX-air for vår oppgradering av 6kV-hovedfordelingsanlegg ved Yara Glomfjord. Erfaringene med denne første oppgraderingen i 2004 og 2005 medførte at Yara bestemte seg for å bruke NX-air også for vårt 16kV-anlegg, forteller Leif Kristiansen som er ansvarlig for Industripark & Prosjekter ved Yara Glomfjord. Yara Glomfjord Yara International ASA er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel, med produksjon, salg og distribusjon over hele verden. Selskapet har også en sterk posisjon i nisjemarkeder for industrigasser og nitrogenkjemikalier. Produksjonsanlegget i Glomfjord er verdens nordligste gjødsel-fabrikk. Yara er representert på alle fem kontinenter, med salg til mer enn 120 land og kontorer i 50 land. Totalt antall ansatte er nå 7.500, hvorav i Norge, og selskapet er et av de 10 største selskapene notert på Oslo Børs. Yara Glomfjord er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, og har ca. 170 ansatte. Her produseres det årlig omlag tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter. Yara Glomfjord er også eier av Glomfjord Industripark og har ansvar for infrastruktur og beredskap for parken. Tett oppfølging Han legger til at Yara er godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med Siemens i disse årene, og at de i dette prosjektet er spesielt fornøyd med den tette og gode oppfølgingen fra både salgsansvarlig og oppdragsleder. Salgssjef Vidar Røyseth i Siemens Industri er også svært tilfreds med oppdraget. - Mellomspenningsanlegg er en viktig del av vår strategiske satsing og et viktig element i vår leveranseportefølje til industrien. Samarbeidet med Yara har vært med på å styrke vår kompetanse og vårt miljø for denne type anlegg, fastslår han. 5 INDUSTRI nr 1/2011

6 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Fylkeskommunene i Trøndelag har kartlagt mulighetene for energieffektivisering blant industribedriftene i fylkene. Målsettingen er å frigjøre energi tilsvarende forbruket til mer enn husstander. 16. september 2010 inngikk Siemens og fylkeskommunene i Nord- og Sør- Trøndelag en avtale om å utrede mulighetene for energieffektivisering. Bakgrunnen for prosjektet er en omfattende satsing på energieffektiviseringstiltak i Trøndelag som følge av den dramatiske kraftsituasjonen. I et normalår ligger forbruket av kraft i Midt-Norge på omlag 22 TWh, mens 6 INDUSTRI nr 1/2011 produksjonen av kraft bare er på drøyt 14 TWh. Med andre ord har Midt-Norge et kraftunderskudd på rundt 8 TWh. Nå ønsker trøndelagsfylkene å se på konkrete strakstiltak for å bøte på den vanskelige kraftsituasjonen. - Vi ser at energieffektivisering er et viktig grep som raskt kan bidra til å redusere behovet for kraft i regionen. Derfor er vi glad for å ha Siemens på laget for å finne løsninger på hvordan vi kan bedre situasjonen og redusere kraftunderskuddet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Styrking av nettet og økt kraftproduksjon er langsiktige tiltak som kan hjelpe på situasjonen. - I mellomtiden vil regionen oppleve flere vintre med en kritisk kraftsituasjon. Derfor haster det med å få til raskere tiltak som kan dempe noe av den kraftkrisen vi nå opplever. Energieffektivisering er definitivt et slikt tiltak, sier fylkesordføreren. 2 TWh innen tre år Basert på en analyse av rundt 15 industribedrifter har Siemens nå kartlagt konkrete tiltak som kan bidra til å redusere bedriftenes kraftforbruk. Tiltakene ble presentert i en egen rapport i midten av desember Vi har avdekket at industrien i trøndelags-fylkene har et potensial for energieffektivisering på 0,9 terrawattimer. Det tilsvarer 26 prosent av det årlige kraftforbruket til industrien i regionen. Hvis vi inkluderer også industrivirksomhet i Møre og Romsdal, ser vi et potensial på hele 2 til 2,5 terrawattimer. Det tilsvarer energiforbruket til husstander, sier divisjonsdirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens. Flere av tiltakene som Siemens har avdekket kan gi snarlige effekter. De konkrete tiltakene som foreslås varierer med type virksomhet. For bedrifter ligger de største potensialene innenfor varmegjenvinningsanlegg, men disse krever ofte relativt store investeringer som kan være avhengig av ytre rammebetingelser. Det ligger også betydelige potensialer for energi-effektivisering på produksjonsoptimalisering, overgang til energieffektive motordrifter og ikke minst satsing på økt kompetanse og fokus på energieffektivisering i hele bedriftens organisasjon. Trondheim er smartest Dette er ikke første gang politikere i Trøndelag tenker smart når det gjelder energibruk. I fjor innledet Trondheim kommune et samarbeid med Bellona og Siemens på energieffektivisering gjennom prosjektet Trondheim SmartCity. Målet er å bli smartest på energibruk i Norge, og få både innbyggere og næringsliv til å hente ut mest mulig av dette potensialet i løpet av 2012.

7 Norsk Stein holder til på Jelsa i Suldal kommune i Rogaland ble etablert i 1987 startet produksjon i 1988 produserte 5,9 millioner tonn stein i 2009 vil etter utvidelsen kunne øke produksjonen til 10 millioner tonn 95 prosent av steinproduksjonen går til eksport er sammen med Stema Shipping de største leverandørene av mineralbyggematerialer i Nord-Europa Stein på stein i Suldal Dobler produksjonen Helt siden oppstarten i 1988 har Norsk Stein AS i Suldal økt produksjonen hvert eneste år. For tre år siden satte imidlertid de fysiske forholdene en stopper for fortsatt vekst. Nå er en godt planlagt utbygging snart vel i havn. Resultatet er hundre prosent vekst i produksjonen. På Jelsa i Ryfylke er de vant til å legge stein på stein. Bokstavelig talt. Her holder hjørnestensbedriften Norsk Stein AS til. Dagbruddet er Europas største i sitt slag og domineres av lange transportbånd og flere knuseverk. Ved kaiområdet lagres den knuste steinen i påvente av å skipes ut til alle verdenshjørner for å benyttes som tilslag i sement og asfalt, jernbanepukk, veibygging og havneutbygginger. Hvert eneste år siden oppstarten i 1988 har Norsk Stein økt produksjonen. For å fortsette denne veksten videre var det imidlertid nødvendig med en utvidelse av selve anlegget. Derfor besluttet selskapet for drøyt tre år siden å investere i en stor utbygging av produksjonsanlegget. Målsettingen er å doble den årlige produksjonen fra drøyt fem millioner tonn knust stein til ti millioner tonn. I tillegg vil selve produksjonen i det nye anlegget gi mindre støvflukt og en forbedret produksjonskvalitet. Dermed tilfredsstilles også de stadig strengere markedskravene på finstoffandeler. Selve utbyggingsprosjektet besto av to faser. Første prosjektfase ble igangsatt høsten 2007, og fokuserte på en utvidelse av kaiområde for å ta i mot større båter, transport av stein frem til kaiområdet og installasjon av et grovknuseranlegg. Sammen med Bravida var Siemens totalleverandør av all elektro og automatikk til denne prosjektfasen. Siemens engineerte, leverte og monterte 6kV mellomspenningsanlegg, Sivacon MCC-er, frekvensomformere, I/O-noder, fibernett samt styre- og kontrollsystem for anlegget. Andre fase inkluderte et nytt finknuserverk, vaskeanlegg samt økt lagerkapasitet. Full produksjon Nå er utbyggingsprosjektet snart vel i havn, og i skrivende stund er det tilnærmet full produksjon fra det nye verket. - I utgangspunktet ønsket vi at kontrakten med Thyssen Krupp Fördertechnik (TKF) skulle baseres på leveranse av nøkkelferdig anlegg, men valget av tekniske løsninger og ønske om standardisering av utstyr bidro til at vi besluttet å håndtere elektro og automasjon i separate kontrakter. Etter noen forhandlingsrunder besluttet vi å gå videre med Siemens, forteller Tore Thorsen som er elektrotekniker hos Norsk Stein. Grundige diskusjoner med Siemens førte til valg av Sivacon tavleløsninger og bruk av fail-safe PLS med tanke på nødstopp. Flere møter med TKF skulle synliggjøre og avklare flest mulig av de grensesnitt som naturlig ville oppstå. - Dette var kompliserte diskusjoner og vi ser i ettertid at vi nok kunne brukt enda mer tid og energi på å avklare detaljer, medgir Thorsen. Krevende gjennomføring Gjennomføringen av elektro- og automatiseringsarbeidet ble krevende, da dette arbeidet gikk parallelt med mekanisk montasje. Forsinkelser oppsto, og vi hadde nok ønsket at prosjektledelsen fra Siemens sin side til tider hadde vært litt nærmere enn i Trondheim - spesielt når det ble behov for hurtige og kreative løsninger. Men anlegget har nå vært i tilnærmet full produksjon en god stund, og vi er svært fornøyd så langt. Alt ligger til rette for at vi får et driftssikkert, effektivt og konkurransedyktig anlegg med høy grad av automatisering, fastslår Tore Thorsen. - Siemens har et godt samarbeid med Norsk Stein. I forbindelse med tidligere oppdrag har industriavdelingen i Stavanger oppnådd stor tillitt. Et slikt stort prosjekt krever imidlertid mange ressurser, vi løste det ved at flere lokasjoner samarbeidet og bidro med erfaringer og kunnskap fra lignende prosjekter, forteller salgssjef Torill Østingsen som har hatt kundeansvaret helt siden samarbeidet med Norsk Stein startet i Hun ser at den spredte prosjektorganisasjonen har bydd på noen utfordringer, men mener samtidig at et av suksesskriteriene for prosjektgjennomføringen var å benytte kompetanse lokalisert rundt om i Norge. 7 INDUSTRI nr 1/2011

8 En storinvestering på Elkem Thamshavn vil spare verden for tonn CO2 i året. Oppskriften er å gjenvinne nærmere en tredel av all energien som brukes på silisiumverket. Og Siemens er med på laget. Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk 23. september i år sto jubelen i taket på bruket i Orkdal. Etter tre års vurdering besluttet endelig styret i Elkem å investere nærmere en kvart milliard kroner i et anlegg som når det står ferdig om et snaut år skal sørge for å gjenvinne 180 GWh i året. Det er like mye strøm som forbrukes av husstander. Eller en tredel av hele Alta-utbyggingen om du vil. Dermed blir Elkem Thamshavn det mest lønnsomme, energieffektive og miljøvennlige silisiumverket i verden. Utnytter prosessvarmen Allerede i juni 2010 inngikk Siemens en avtale med Elkem Thamshavn om salg og installasjon av to kondensatorer, for å utnytte prosessvarmen fra smelteverket og omdanne denne til elektrisk strøm. Avtalen, med en verdi på drøyt 16 millioner kroner, markerte det første skrittet på veien mot målet. Investeringen i de to nye kondensatorene fra Siemens er helt essensielle for å nå målet vårt om å bli verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumsmelteverk. Avtalen med Siemens er av stor strategisk betydning, både for oss og for bransjen, fastslår administrerende direktør Alf Tore Haug i Elkem Thamshavn. Store besparelser I september ble avtalen utvidet til også å omfatte oppgraderingen av selve dampturbinen på Thamshavn i tillegg til levering av en ny rotor. Oppgraderingen av dampturbinen vil gi en effektøkning på inntil 15 GWh i året som tilsvarer 2,5 prosent. Det vil gi selskapet en resultatøkning på 15 millioner kroner over en tiårsperiode. Samtidig vil investeringen i en ny rotor i turbinen bidra til å redusere CO2-utslippene betraktelig. - Dette er et krevende prosjekt som er avhengig av de rette forholdene for en vellykket implementering. Vi var imponert over Siemens og deres valg av tekniske løsninger, sier kraftverkssjef Anders Raginia. Han røper at selskapet også har planer om videre samarbeid med Siemens på energieffektivisering, med betydelig reduksjon av CO2 som en klar målsetting. Tillitserklæring Siemens har gjennom mange år vært den viktigste samarbeidspartneren for Elkem Thamshavn på turbin og elektro & automasjons oppdrag. - Når Elkem nå utvider samarbeidet med Siemens tar vi det som en tillitserklæring på at våre løsninger er godt egnet for å skape Elkem Thamshavn til et miljøforbilde for andre smelteverk. Således passer dette godt inn i resten av vår portefølje av grønne produkter og løsninger, som nå tilsvarer over 30 prosent av omsetningen, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens. 8 INDUSTRI nr 1/2011

9 Service - Stabil og optimal drift Kontakt vår servicetelefon 24 timer i døgnet, hele året: Siemens Service tilbyr assistanse med kvalifisert personell i løpet av kort tid. Service er en del av Siemens globale nettverk og gir bedriften tilgang på kompetanse og muligheter til å yte assistanse over hele verden. Beredskapsavtale Konsekvensen av driftsstans kjenner du som kunde godt. Våre ingeniører innen automatisering og energi har vakt hele døgnet. Gjennom en beredskapsavtale garanterer vi at våre ingeniører møter opp innen avtalt tid, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det begrenser nedetiden. Vedlikeholdsavtale Vi leverer tjenester og utstyr for aktivt forebyggende vedlikehold, tilstandskontroll, vedlikeholdsoppgaver og reparasjoner under alle forhold på land, offshore og ombord på skip over hele verden. Gjennom en vedlikeholdsavtale utfører vi planlagt forebyggende vedlikehold til avtalt tid. Reservedeler Trenger du reservedeler, kan vi normalt levere på få timer. Enten fra egne lagre, eller fra der det er mest lønnsomt for deg. Med programmet Asset Optimization Program (AOP) hjelper vi deg også med å optimalisere lagerholdet. Satser i ettermarkedet I hele den vestlige verden legger Siemens nå stor vekt på å ha gode konsepter og løsninger for sine industrikunder. - I Norge tar vi disse konseptene i bruk i det norske markedet til beste for våre lokale kunder. Et internasjonalt konsept som allerede har vært tilgjengelige for våre kunder i en periode er reservedelsprogrammet Asset Optimization Program (AOP). Vi er overbevist om at dette programmet vil være med på å sikre våre kunder og samrbeidspartnere en stabil og optimal drift i årene som kommer, sier Turid Rønning som er ansvarlig for ettermarkedet på Industri i Siemens. 9 INDUSTRI nr 1/2011

10 Tavlesystemer fra 70-tallet holder ikke mål Synger på siste verset Tavlesystemer fra 70-tallet begynner å synge på siste verset. De holder ikke lenger mål verken med hensyn til oppetider og reservedeler. Den viktigste årsaken til å vurdere en utskiftning er likevel kravet til personlig sikkerhet som er betydelig strengere i dag enn for 30 år siden. Ineos Noretyl på Rafnes i Bamble er en av fire store petrokjemiske bedrifter eid av Ineos i Grenland. Fabrikken er fra 1977, og her går produksjonen av Etylen jevnt og trutt uten de store avbruddene. Nå er imidlertid det drøyt 30 år gamle tavlesystemet modent for utskiftning, ikke minst av hensyn til person- og driftssikkerhet. Nye tekniske løsninger Behovet for å løfte de tekniske løsningene er stort, og prosessen er allerede i gang. I høst skrev Ineos Noretyl derfor kontrakt med Siemens Industry Solutions om leveranse av 75 Sivacon S8 tavlefelt. Feltene skal bestå av Sentron effektbrytere og Simocode-startere. Første del av prosjektet startet i november 2010 og skal være ferdig overlevert i løpet av juni Når tavlene er overlevert, regner Ineos med å bruke to år på å koble om og idriftsette de respektive anleggsdelene. Det meste av omkoblingen vil skje med spenningssatt anlegg og full produksjon. Personsikkerheten var avgjørende Personsikkerheten ved betjening har vært viktig for valg av løsning og leverandør. Ineos var på testanlegg og prøvde ut forskjellige funksjoner før de konkluderte med at Siemens har de beste totalløsningene for denne type industri. - Ineos på Rafnes er en petrokjemisk bedrift som har veldig lang tid mellom revisjonsstanser i anlegget, mellom fem og syv år. Dette setter høye krav til driftssystemene, vi er derfor særdeles fornøyd med å vinne dette prosjektet, sier Børre Larsen som er salgssjef i Industry Solution. Han mener Siemens lokale tilstedeværelse, sammen med Sivacon S8-systemets unike kvaliteter bidrar til at mulighetene for oppdrag hos andre industrikunder i årene fremover er store. - Det finnes mange anleggseiere som nå må få øynene opp for de nye tekniske løsningene som tilbys innen elkraftsegmentet, presiserer Arve Stavrum Tång som leder low voltage i Norge. Han legger til at en oppgradering av tavlesystemet også gir bedre kontroll på energiforbruket. 10 INDUSTRI nr 1/2011

11 I løpet av det siste året har Siemens Industry Solutions skiftet ut flere eldre UPS-er på Eik Teleport i Rogaland. Med ni nye Masterguard D på plass er strømforsyningen til den maritime satellittkommunikasjonen sikret for flere år fremover. Sikrer kommunikasjonen til havs Marlink Network AS, som er verdensledende på satellittkommunikasjon, har samlet det meste av sin maritime virksomhet på Eik. All satellittkommunikasjon med skip, plattformer og rigger i Atlanterhavet og det indiske hav blir besørget herfra. Driftssikkerhet står i høysetet i denne bransjen. Svikter strømforsyningen, må UPS-en tre i kraft, og svikter den, går det meste galt. Derfor byttes UPS-ene med jevne mellomrom. I 2009 fikk Siemens i oppdrag å skifte ut flere UPS-er av eldre årgang på Eik Teleport. Nå er ni nye 160 kva Masterguard D installert og i full drift. I løpet av det siste året har Siemens Industry Solutions skiftet ut flere eldre UPS-er på Eik Teleport i Rogaland. Med ni nye Masterguard D på plass er strømforsyningen til den maritime satellittkommunikasjonen sikret for flere år fremover. Tredje generasjon Masterguard D-serie (60-500kVA) er en transformatorløs UPS basert på IGBT teknologi. UPS-en har kompakt design og gunstige tekniske egenskaper, og er tredje generasjon UPS levert av Siemens til Eik Teleport. - I tillegg til teknologi, var et av våre viktigste utvalgskriterier en godt fungerende serviceorganisasjon, noe som Siemens har bevist gjennom alle år, fastslår System Manager Geir Roger Flage hos Marlink Networks AS. Siemens har også inngått en beredskaps- og vedlikeholdsavtale med selskapet for oppfølging av anlegget. For å sikre tilførselen til de nye UPS-ene måtte noen av transformatorene også skiftes. I tillegg var det nødvendig å implementere en ny nobreak fordelingstavle. Marlink var helt avhenging av at all UPS-last til enhver tid skulle være i drift. Utskiftingen måtte derfor skje i to runder og batteribankene ble bygget om og utvidet. Prosjektet ble gjennomført basert på en omforent, detaljert fremdriftsplan for inn- og utkobling av lasten, med løpende fungerende UPS-kraft og uten 11 INDUSTRI nr 1/2011 brudd på spenningsforsyningen til utstyret som UPS-ene forsynte. Flage uttrykker stor tilfredshet med måten prosjektet og migreringen ble gjennomført på. Spesielt vil han trekke frem den tryggheten og kontrollen senior serviceingeniør Stig Eivind Olsen hadde på systemene under omleggingen. Stig er gull verdt når man skal jobbe med anlegg som er driftskritiske. Han er i tillegg svært hjelpsom, og vi føler oss veldig trygge med Stig på anlegget, understreker han. Flere etapper Migreringen ble gjennomført i tre etapper. Først måtte den nye fordelingstavlen og en UPS monteres. Deretter måtte all last overføres på en av de gamle UPSene. For å få plass til montasje av neste UPS var det nødvendig å demontere en del utstyr først. De nye UPS-ene og fordelingstavlene ble så idriftsatt, og lasten ble overført til disse uten avbrudd. Til slutt ble den siste UPS-en montert og satt i drift. - Et meget godt samarbeid med Marlink, konsulentene fra Cowi og batterileverandøren Enersys, samt Bravida Flekkefjord som sto for montasjearbeidet, var avgjørende for at begge omleggingene gikk uten problemer og i henhold til fremdriftsplanen, påpeker prosjektleder Per Inge Nordvik i Siemens Industry Solutions. Senior serviceingeniør Stig Eivind Olsen var ansvarlig for det driftstekniske under oppgraderingen av UPS-ene på Eik Teleport. Før utskiftningen på Eik ble det gjennomført tre vellykkede fabrikktester ved Masterguards fabrikk i Bologna, Italia. Gode rutiner for fabrikktesting gir trygghet og er avgjørende for kvalitetssikring av leveransen.

12 Siemens AS Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf Ansvarlig utgiver: Are-Magne Kregnes Trykk: Haslum Grafiske AS Forsidefoto: Jon Milch Journalist: Inger Lise Welhaven Design: 12 INDUSTRI nr 1/2011

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Enovas støtteordninger Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Om Enova Skal bidra til markedsendring, energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. Hovedområder: industri, bygg,

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain

ENOVA grønne tilskudd til havnene. Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain ENOVA grønne tilskudd til havnene Fagsamling for KS Bedrift Havn Tromsø, 13. november 2015 Merete Knain Om Enova Statlig foretak som skal bidra til økt energieffektivisering samt utvikling av energi- og

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med?

Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Grønne energikommuner Hva kan vi bidra med? Hans Olav Sandbakken 25 mai 2010 1 Styringsdokument Kvalitetskultur YIT i Norge Omsetning: ca 4 mrd. kroner Antall ansatte: ca 3200 Landsdekkende med ca. 60

Detaljer

Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon

Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon Elkem Thamshavn- Verdens mest energieffektive anlegg for Silisiumproduksjon Alf Tore Haug-Verksdirektør Enova-konferansen 2012 ELKEM ELKEM THAMSHAVN SILICON METAL MICROSILICA ELECTRIC ENERGY DISTRICT HEATING

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Industrielle muligheter innen offshore vind Teknologisk Møteplass, Oslo 14.12.2010 Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Vestavind Offshore Etablert august 2009 Eid av Vestlandsalliansen Kjernevirksomhet

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene

Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene Løsningsorientert totalleverandør med fokus på tett samarbeid i prosjektene SNART 100 ÅR PÅ VEI MOT 100 ÅR Med et raskt blikk tilbake, og tydelig fokus fremover, ser vi at jubileumsåret 2013 ikke er så

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 Innsatsgruppe Energisystemer Energiforskningskonferansen 15.2.2011 IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 IG Energisystemer: Organisering Ledergruppe Transmisjon Onshore/Offshore RPM Regulatoriske forhold

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer

Enovas erfaringer og resultater med støtteprogram mot energiledelse

Enovas erfaringer og resultater med støtteprogram mot energiledelse Enovas erfaringer og resultater med støtteprogram mot energiledelse Standard Morgen, 11. februar 2016 Marit Sandbakk, Enova SF Bakgrunnsteppet Enovas programmer og verktøy Resultater og erfaringer så langt

Detaljer

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima

Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Kraftproduksjon fra industrivarme krafttak for et renere klima Helge Aasen, CEO Elkem ENOVA-konferansen 2012 Elkems produkter er fremtidens produkter Vannkraftbasert produksjon til voksende markeder: Fornybar

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse En sikker forbindelse ZENITH ELEKTRO AS Kvalitet og service gjennom 50 år Zenith Elektro AS bygger på 50 års erfaring i bransjen, og er tuftet på fagkompetanse, kvalitet og en målsetting om fornøyde kunder.

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Kjølesystem Motor Kontrollpanel Alternator ENERGYST - CAT RENTAL POWER En stabil tilførsel av strøm er veldig viktig for deg som kunde.det er med på å skape den tryggheten

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Mer eller mindre marked?

Mer eller mindre marked? Mer eller mindre marked? Norges Energidager 13. oktober 2011 Audhild Kvam Enovas formål Enovas hovedformål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

... Pilotarena Herøya. PROSIN-konferansen, Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark .... Pilotarena Herøya PROSIN-konferansen, 16-17.8.2012 Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark Bedrifter, ansatte og omsetning Herøya Industripark 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 100 90 80 70 60

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Invester i fremtiden din! kurs

Invester i fremtiden din! kurs Invester i fremtiden din! kurs Kurstilbud fra divisjon Automation & Drives 2005/2006 Er din organisasjon og dine medarbeidere i stand til å fullt utnytte de muligheter som ligger innenfor nye produkter

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Transformator prinsipp Myk jernkjerne Antall vindinger på primær side = Np Spenning inn på primærsiden = Vp på sekundærsiden = Vs Spenning ut Antall vindinger på sekundær

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

NOx-fondet og støtte til tiltak

NOx-fondet og støtte til tiltak NOx-fondet og støtte til tiltak Energiforum Østfold Frokostseminar Quality Hotell, Grålum 26. september 2013 Spesialrådgiver Geir Høibye Næringslivets NOx-fond Miljøavtalen om NOx 2008 til 2017 Fiskal

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

NegaWatt 2012. Gevinster av energieffektivisering i industrien. Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem?

NegaWatt 2012. Gevinster av energieffektivisering i industrien. Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem? Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem? Ståle Faugstad. Prosjektingeniør Automasjon og Elektro Rieber & Søn ASA Norge, Toro, Teknisk avdeling Rieber & Søn ASA, Hvem er vi?

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimakur 2020 Lars Petter Bingh Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimamål 2030 Karbonnøytralitet: Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner

Detaljer

Den digitale jernbanen

Den digitale jernbanen Den digitale jernbanen Jernbaneverket Oslo 26.januar 2016, Sverre Kjenne, Direktør Signal og Tele Hensikten er å gi en introduksjon av den digitale revolusjonen i norsk jernbane Jeg kommer til å si at

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Før innføring av RePak løsning Etter innføring av RePak løsning Gjennomsnittlig reduksjon av transportvolum på 17% = (2.6 lastemeter)! Tilgjengelighet

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien. IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011

Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien. IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011 Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011 Verdiskaping 1 2 3 EN - nasjonal satsing på energieffektivisering TO - utfordringer

Detaljer

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013

Velkommen til INEOS. Ola Brevig 5.11.2013 Velkommen til INEOS Ola Brevig 5.11.2013 INEOS Group Blant verdens 5. største petrokjemiselskaper Startet opp i 1998, vokst ved oppkjøp Privat selskap engelske eiere Hovedkontor i Rolle, Sveits Utenfor

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune

FosenVind. Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Frokost møte Rissa 21.02.2014 FosenVind Et utviklingsprosjekt i regi av Åfjord kommune Fosenpakken til sammen 860 MW ny energi Sørmarfjellet 150. Eksisterende Bessaker 90 mw Roan transformatorstasjon Vår

Detaljer

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014

Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn. Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 Langsiktig kompetansebygging er et konkurransefortrinn Energiforskningskonferansen 22. mai 2014 ET VERDENSLEDENDE SELSKAP MILJØVENNLIG PRODUKSJON AV METALLER OG MATERIALER Grunnlagt av Sam Eyde i 1904

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Lokal læreplan og kvalitetsskjema for lærling i kulde- og varmepumpefaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag Gjøvikregonen

Lokal læreplan og kvalitetsskjema for lærling i kulde- og varmepumpefaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag Gjøvikregonen Lærling: Lokal læreplan og kvalitetsskjema for lærling i kulde- og varmepumpefaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag Gjøvikregonen Halvår i læretiden: 5.halvår 6.halvår 7.halvår 8.halvår

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer