Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6."

Transkript

1 Industri Siemens INDUSTRY solutions Nr Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI nr 1/2011

2 Leder Stabil industriproduksjon i 2010 Produksjonen i industri- og bergverksbedrifter er blitt mer stabil, og det er en markant økning innen metall, kjemisk, trelast og papir. Dette viser at norsk industri er dyktig innen omstilling og markedstilpasning. Det tyder også på at de internasjonale kundene til norsk industri er i vekst og har fått ristet av seg finanskrisen. Pioneer People, - vi ser mulighetene Det vil trolig bli meget viktig fremover å ha fokus på de riktige tingene og lete etter nye muligheter - pionerånden. Stille et spørsmål som aldri før er stilt? Dette er en egenskap vi må dyrke i stort og smått, stille spørsmål ved de etablerte sannhetene. Energieffektivisering i industrien, kan gi 40 milliarder i økt verdiskaping Ved å ta i bruk eksisterende teknologi ligger det et stort potensial for energieffektivisering i industrien. Men skal hele potensialet kunne realiseres, er ny kunnskap og nye løsninger helt avgjørende. Arbeidet med energieffektivisering har topp prioritet i regjeringen. Med nær 2 milliarder kroner til Enova i 2011 ligger forholdene til rette for at flere virksomheter kan iverksette viktige tiltak for energieffektiv drift, sier oljeog energiministeren. Energieffektivisering kan gi økt verdiskaping, bedre lønnsomheten til industrien og bidra til en mer miljøvennlig produksjon. Jeg ønsker alle pionerer lykke til! Effektiv reservedelshåndtering Reservedeler på lager binder kapital. Skulle uhellet være ute, kan imidlertid rask tilgjengelighet være avgjørende for å opprettholde en høy oppetid i produksjonen. Effektiv reservedelshåndtering er løsningen. Med programmet Asset Optimization Program (AOP) kan Siemens analysere bedriftens anlegg med tanke på reservedeler og tilgjengeligheten av disse. Målet er å definere et optimalt lagernivå i forhold til produktspekter og volum. Samtidig er hensikten at produkter på lager og overskuddslager skal reduseres, og å etablere en oversikt over hvilke reservedeler som er tilgjengelige. En AOP-analyse gir også svar på hvor lang tid det tar å få tak i de ulike delene og eventuelt om utstyr er gått ut og ikke lenger er mulig å få tak i. - I analysefasen tar Siemens for oss listen over samtlige av Siemens komponenter som er installert i anlegget samt listen over reservedeler på lager, og sammenstiller disse med vår reservedelsdatabase. Resultatet vil vise hvilke reservedeler som fremdeles er tilgjengelige for levering, optimalt lagernivå samt underdekning og overdekning på lageret, forklarer Bjørn Engell i Siemens Industrial Solutions i Oslo. Samtidig gjøres en evaluering som avstemmes med behov for oppetid. Der hvor det er behov for modernisering bistår Siemens også med dette. Hvis analysen viser et forbedringspotensial, utarbeider Siemens et forslag til løsning med definering av nødvendig lagernivå i forhold til leveringstid og tilgjengelighet, samt et redusert overskuddslager. 2 INDUSTRI nr 1/2011

3 Full rulle på Gardermoen Oslos hovedflyplass sover aldri. Selv når det er stille i ankomsthallen og avgangshallen ligger nattetom og øde, er det full aktivitet hos SAS Cargo. Her holdes hjulene i gang døgnet rundt, takket være blant andre Siemens. I 2004 inngikk Siemens serviceavdeling i Oslo en avtale med Coor Service Management AS om beredskap og vedlikehold på omlastings- og sorteringsanlegget på Gardermoen. I 2010 ble avtalen fornyet for å gjelde frem til I tillegg til forebyggende vedlikehold på elektriske og mekaniske komponenter, utfører Siemens også avtalte ombygginger og forbedringer. Siemens personell utfører opplæring av SAS superbrukere på hele anlegget, og en døgnkontinuerlig vaktordning med én times responstid inngår i avtalen. Vaktordningen dekkes av teknikere og ingeniører fra Siemens og innleide elektrikere. SAS Cargos anlegg på Gardermoen består av tre elementer: - Sorteringsanlegg for transport og sortering av post og pakker. - Unit Load Divice som er skinnegående trucker for transport av store paller og containere. - Elevating Transport Vehicle som er trucker for transport av paller og containere til og fra lager. Anlegget er i drift 24 timer i døgnet og det stilles høye krav til oppetiden. Målrettet forebyggende vedlikehold har ført til færre akutte feil og dermed redusert antall utrykninger. - Med Siemens som leverandør får vi systematisk rapportering og oppfølging av anleggene på Cargo. Dette trygger våre forventninger om færre antall utrykninger og feilmeldinger, sier prosjektleder Bjørn Peter Mattsson i Coor Service Management. Fornyet tillit Salgssjef Svein Åge Henriksen i Siemens Industrial Solutions er svært godt fornøyd med samarbeidet med Coor. - Vi er glade for at vi har fått fornyet tillit gjennom kontrakten som er inngått med Coor Service Management, og at vi har et godt team som jobber opp mot denne kunden, påpeker han. 3 INDUSTRI nr 1/2011

4 Sikrer kraftforsyningen i verdens nordligste gjødselfabrikk 4 INDUSTRI nr 1/2011

5 Innerst i Glomfjord ligger verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Flere hundre tusen tonn med NPK-gjødsel og kalksalpeter produseres på anlegget hvert år. En pålitelig kraftforsyning er nødvendig for å sikre kontinuerlig drift. Yara er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel, med produksjon, salg og distribusjon over hele verden. Siden 2004 har industriseksjonen i Siemens samarbeidet med Yara om en oppgradering av kraftforsyningsanlegget på fabrikken som befinner seg 30 kilometer nord for Polarsirkelen. Oppdraget besto i å skifte ut gamle, åpne celler og dermed øke person- og driftssikkerheten for anleggene og de 170 ansatte som har sitt daglige virke her. Den første avtalen ble signert med leveringsstart i 2004 bestående av 30 NxAir-celler til hovedkoblingsanlegget på 6kV. I påfølgende leveranser har 16 kvanlegget stått for tur med til sammen 27 NxAir-celler med Siprotec 7SJ62 vern. I 2008 leverte Siemens også et kontrollanlegg for kobling og overvåkning kraftforsyningsanlegget. Kontrollanlegget er basert på Simatic S7 PLS som kommuniserer med Siprotec-vern og distribuert I/O over Profibus DP. Denne løsningen gir enklere tilgang til status og måleverdier, enklere styring av bryteranleggene og mindre montasje under installasjon. Uten stans Mens Siemens har levert alt av utstyr, som innbefatter blant annet celler, vern og kontrollanlegg samt engineering, dokumentasjon og idriftsettelse, har Yara selv stått for selve monteringen og ombyggingen. Omkoblingene har blitt gjort fortløpende mens anlegget hele tiden har vært i full drift. Siemens oppdrag har bestått av delleveranser som ble ferdigstilt i henholdsvis 2004, 2007, 2009 og 2010 og oppgraderingen har så langt gått etter planen. I tillegg til de nevnte prosjektene har det hele tiden vært et løpende samarbeid om ombygging av styring av hovedtransformatorer, bytte av differensialvern, lokal styring og oppdatering av anleggets dokumentasjon. - Siemens ble foretrukket som leverandør for oppgradering av vårt 16kV-anlegg etter at vi i 2004 endte opp med Siemens NX-air for vår oppgradering av 6kV-hovedfordelingsanlegg ved Yara Glomfjord. Erfaringene med denne første oppgraderingen i 2004 og 2005 medførte at Yara bestemte seg for å bruke NX-air også for vårt 16kV-anlegg, forteller Leif Kristiansen som er ansvarlig for Industripark & Prosjekter ved Yara Glomfjord. Yara Glomfjord Yara International ASA er verdens ledende leverandør av mineralgjødsel, med produksjon, salg og distribusjon over hele verden. Selskapet har også en sterk posisjon i nisjemarkeder for industrigasser og nitrogenkjemikalier. Produksjonsanlegget i Glomfjord er verdens nordligste gjødsel-fabrikk. Yara er representert på alle fem kontinenter, med salg til mer enn 120 land og kontorer i 50 land. Totalt antall ansatte er nå 7.500, hvorav i Norge, og selskapet er et av de 10 største selskapene notert på Oslo Børs. Yara Glomfjord er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, og har ca. 170 ansatte. Her produseres det årlig omlag tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter. Yara Glomfjord er også eier av Glomfjord Industripark og har ansvar for infrastruktur og beredskap for parken. Tett oppfølging Han legger til at Yara er godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med Siemens i disse årene, og at de i dette prosjektet er spesielt fornøyd med den tette og gode oppfølgingen fra både salgsansvarlig og oppdragsleder. Salgssjef Vidar Røyseth i Siemens Industri er også svært tilfreds med oppdraget. - Mellomspenningsanlegg er en viktig del av vår strategiske satsing og et viktig element i vår leveranseportefølje til industrien. Samarbeidet med Yara har vært med på å styrke vår kompetanse og vårt miljø for denne type anlegg, fastslår han. 5 INDUSTRI nr 1/2011

6 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Fylkeskommunene i Trøndelag har kartlagt mulighetene for energieffektivisering blant industribedriftene i fylkene. Målsettingen er å frigjøre energi tilsvarende forbruket til mer enn husstander. 16. september 2010 inngikk Siemens og fylkeskommunene i Nord- og Sør- Trøndelag en avtale om å utrede mulighetene for energieffektivisering. Bakgrunnen for prosjektet er en omfattende satsing på energieffektiviseringstiltak i Trøndelag som følge av den dramatiske kraftsituasjonen. I et normalår ligger forbruket av kraft i Midt-Norge på omlag 22 TWh, mens 6 INDUSTRI nr 1/2011 produksjonen av kraft bare er på drøyt 14 TWh. Med andre ord har Midt-Norge et kraftunderskudd på rundt 8 TWh. Nå ønsker trøndelagsfylkene å se på konkrete strakstiltak for å bøte på den vanskelige kraftsituasjonen. - Vi ser at energieffektivisering er et viktig grep som raskt kan bidra til å redusere behovet for kraft i regionen. Derfor er vi glad for å ha Siemens på laget for å finne løsninger på hvordan vi kan bedre situasjonen og redusere kraftunderskuddet, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Styrking av nettet og økt kraftproduksjon er langsiktige tiltak som kan hjelpe på situasjonen. - I mellomtiden vil regionen oppleve flere vintre med en kritisk kraftsituasjon. Derfor haster det med å få til raskere tiltak som kan dempe noe av den kraftkrisen vi nå opplever. Energieffektivisering er definitivt et slikt tiltak, sier fylkesordføreren. 2 TWh innen tre år Basert på en analyse av rundt 15 industribedrifter har Siemens nå kartlagt konkrete tiltak som kan bidra til å redusere bedriftenes kraftforbruk. Tiltakene ble presentert i en egen rapport i midten av desember Vi har avdekket at industrien i trøndelags-fylkene har et potensial for energieffektivisering på 0,9 terrawattimer. Det tilsvarer 26 prosent av det årlige kraftforbruket til industrien i regionen. Hvis vi inkluderer også industrivirksomhet i Møre og Romsdal, ser vi et potensial på hele 2 til 2,5 terrawattimer. Det tilsvarer energiforbruket til husstander, sier divisjonsdirektør Anne Marit Panengstuen i Siemens. Flere av tiltakene som Siemens har avdekket kan gi snarlige effekter. De konkrete tiltakene som foreslås varierer med type virksomhet. For bedrifter ligger de største potensialene innenfor varmegjenvinningsanlegg, men disse krever ofte relativt store investeringer som kan være avhengig av ytre rammebetingelser. Det ligger også betydelige potensialer for energi-effektivisering på produksjonsoptimalisering, overgang til energieffektive motordrifter og ikke minst satsing på økt kompetanse og fokus på energieffektivisering i hele bedriftens organisasjon. Trondheim er smartest Dette er ikke første gang politikere i Trøndelag tenker smart når det gjelder energibruk. I fjor innledet Trondheim kommune et samarbeid med Bellona og Siemens på energieffektivisering gjennom prosjektet Trondheim SmartCity. Målet er å bli smartest på energibruk i Norge, og få både innbyggere og næringsliv til å hente ut mest mulig av dette potensialet i løpet av 2012.

7 Norsk Stein holder til på Jelsa i Suldal kommune i Rogaland ble etablert i 1987 startet produksjon i 1988 produserte 5,9 millioner tonn stein i 2009 vil etter utvidelsen kunne øke produksjonen til 10 millioner tonn 95 prosent av steinproduksjonen går til eksport er sammen med Stema Shipping de største leverandørene av mineralbyggematerialer i Nord-Europa Stein på stein i Suldal Dobler produksjonen Helt siden oppstarten i 1988 har Norsk Stein AS i Suldal økt produksjonen hvert eneste år. For tre år siden satte imidlertid de fysiske forholdene en stopper for fortsatt vekst. Nå er en godt planlagt utbygging snart vel i havn. Resultatet er hundre prosent vekst i produksjonen. På Jelsa i Ryfylke er de vant til å legge stein på stein. Bokstavelig talt. Her holder hjørnestensbedriften Norsk Stein AS til. Dagbruddet er Europas største i sitt slag og domineres av lange transportbånd og flere knuseverk. Ved kaiområdet lagres den knuste steinen i påvente av å skipes ut til alle verdenshjørner for å benyttes som tilslag i sement og asfalt, jernbanepukk, veibygging og havneutbygginger. Hvert eneste år siden oppstarten i 1988 har Norsk Stein økt produksjonen. For å fortsette denne veksten videre var det imidlertid nødvendig med en utvidelse av selve anlegget. Derfor besluttet selskapet for drøyt tre år siden å investere i en stor utbygging av produksjonsanlegget. Målsettingen er å doble den årlige produksjonen fra drøyt fem millioner tonn knust stein til ti millioner tonn. I tillegg vil selve produksjonen i det nye anlegget gi mindre støvflukt og en forbedret produksjonskvalitet. Dermed tilfredsstilles også de stadig strengere markedskravene på finstoffandeler. Selve utbyggingsprosjektet besto av to faser. Første prosjektfase ble igangsatt høsten 2007, og fokuserte på en utvidelse av kaiområde for å ta i mot større båter, transport av stein frem til kaiområdet og installasjon av et grovknuseranlegg. Sammen med Bravida var Siemens totalleverandør av all elektro og automatikk til denne prosjektfasen. Siemens engineerte, leverte og monterte 6kV mellomspenningsanlegg, Sivacon MCC-er, frekvensomformere, I/O-noder, fibernett samt styre- og kontrollsystem for anlegget. Andre fase inkluderte et nytt finknuserverk, vaskeanlegg samt økt lagerkapasitet. Full produksjon Nå er utbyggingsprosjektet snart vel i havn, og i skrivende stund er det tilnærmet full produksjon fra det nye verket. - I utgangspunktet ønsket vi at kontrakten med Thyssen Krupp Fördertechnik (TKF) skulle baseres på leveranse av nøkkelferdig anlegg, men valget av tekniske løsninger og ønske om standardisering av utstyr bidro til at vi besluttet å håndtere elektro og automasjon i separate kontrakter. Etter noen forhandlingsrunder besluttet vi å gå videre med Siemens, forteller Tore Thorsen som er elektrotekniker hos Norsk Stein. Grundige diskusjoner med Siemens førte til valg av Sivacon tavleløsninger og bruk av fail-safe PLS med tanke på nødstopp. Flere møter med TKF skulle synliggjøre og avklare flest mulig av de grensesnitt som naturlig ville oppstå. - Dette var kompliserte diskusjoner og vi ser i ettertid at vi nok kunne brukt enda mer tid og energi på å avklare detaljer, medgir Thorsen. Krevende gjennomføring Gjennomføringen av elektro- og automatiseringsarbeidet ble krevende, da dette arbeidet gikk parallelt med mekanisk montasje. Forsinkelser oppsto, og vi hadde nok ønsket at prosjektledelsen fra Siemens sin side til tider hadde vært litt nærmere enn i Trondheim - spesielt når det ble behov for hurtige og kreative løsninger. Men anlegget har nå vært i tilnærmet full produksjon en god stund, og vi er svært fornøyd så langt. Alt ligger til rette for at vi får et driftssikkert, effektivt og konkurransedyktig anlegg med høy grad av automatisering, fastslår Tore Thorsen. - Siemens har et godt samarbeid med Norsk Stein. I forbindelse med tidligere oppdrag har industriavdelingen i Stavanger oppnådd stor tillitt. Et slikt stort prosjekt krever imidlertid mange ressurser, vi løste det ved at flere lokasjoner samarbeidet og bidro med erfaringer og kunnskap fra lignende prosjekter, forteller salgssjef Torill Østingsen som har hatt kundeansvaret helt siden samarbeidet med Norsk Stein startet i Hun ser at den spredte prosjektorganisasjonen har bydd på noen utfordringer, men mener samtidig at et av suksesskriteriene for prosjektgjennomføringen var å benytte kompetanse lokalisert rundt om i Norge. 7 INDUSTRI nr 1/2011

8 En storinvestering på Elkem Thamshavn vil spare verden for tonn CO2 i året. Oppskriften er å gjenvinne nærmere en tredel av all energien som brukes på silisiumverket. Og Siemens er med på laget. Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk 23. september i år sto jubelen i taket på bruket i Orkdal. Etter tre års vurdering besluttet endelig styret i Elkem å investere nærmere en kvart milliard kroner i et anlegg som når det står ferdig om et snaut år skal sørge for å gjenvinne 180 GWh i året. Det er like mye strøm som forbrukes av husstander. Eller en tredel av hele Alta-utbyggingen om du vil. Dermed blir Elkem Thamshavn det mest lønnsomme, energieffektive og miljøvennlige silisiumverket i verden. Utnytter prosessvarmen Allerede i juni 2010 inngikk Siemens en avtale med Elkem Thamshavn om salg og installasjon av to kondensatorer, for å utnytte prosessvarmen fra smelteverket og omdanne denne til elektrisk strøm. Avtalen, med en verdi på drøyt 16 millioner kroner, markerte det første skrittet på veien mot målet. Investeringen i de to nye kondensatorene fra Siemens er helt essensielle for å nå målet vårt om å bli verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumsmelteverk. Avtalen med Siemens er av stor strategisk betydning, både for oss og for bransjen, fastslår administrerende direktør Alf Tore Haug i Elkem Thamshavn. Store besparelser I september ble avtalen utvidet til også å omfatte oppgraderingen av selve dampturbinen på Thamshavn i tillegg til levering av en ny rotor. Oppgraderingen av dampturbinen vil gi en effektøkning på inntil 15 GWh i året som tilsvarer 2,5 prosent. Det vil gi selskapet en resultatøkning på 15 millioner kroner over en tiårsperiode. Samtidig vil investeringen i en ny rotor i turbinen bidra til å redusere CO2-utslippene betraktelig. - Dette er et krevende prosjekt som er avhengig av de rette forholdene for en vellykket implementering. Vi var imponert over Siemens og deres valg av tekniske løsninger, sier kraftverkssjef Anders Raginia. Han røper at selskapet også har planer om videre samarbeid med Siemens på energieffektivisering, med betydelig reduksjon av CO2 som en klar målsetting. Tillitserklæring Siemens har gjennom mange år vært den viktigste samarbeidspartneren for Elkem Thamshavn på turbin og elektro & automasjons oppdrag. - Når Elkem nå utvider samarbeidet med Siemens tar vi det som en tillitserklæring på at våre løsninger er godt egnet for å skape Elkem Thamshavn til et miljøforbilde for andre smelteverk. Således passer dette godt inn i resten av vår portefølje av grønne produkter og løsninger, som nå tilsvarer over 30 prosent av omsetningen, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens. 8 INDUSTRI nr 1/2011

9 Service - Stabil og optimal drift Kontakt vår servicetelefon 24 timer i døgnet, hele året: Siemens Service tilbyr assistanse med kvalifisert personell i løpet av kort tid. Service er en del av Siemens globale nettverk og gir bedriften tilgang på kompetanse og muligheter til å yte assistanse over hele verden. Beredskapsavtale Konsekvensen av driftsstans kjenner du som kunde godt. Våre ingeniører innen automatisering og energi har vakt hele døgnet. Gjennom en beredskapsavtale garanterer vi at våre ingeniører møter opp innen avtalt tid, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det begrenser nedetiden. Vedlikeholdsavtale Vi leverer tjenester og utstyr for aktivt forebyggende vedlikehold, tilstandskontroll, vedlikeholdsoppgaver og reparasjoner under alle forhold på land, offshore og ombord på skip over hele verden. Gjennom en vedlikeholdsavtale utfører vi planlagt forebyggende vedlikehold til avtalt tid. Reservedeler Trenger du reservedeler, kan vi normalt levere på få timer. Enten fra egne lagre, eller fra der det er mest lønnsomt for deg. Med programmet Asset Optimization Program (AOP) hjelper vi deg også med å optimalisere lagerholdet. Satser i ettermarkedet I hele den vestlige verden legger Siemens nå stor vekt på å ha gode konsepter og løsninger for sine industrikunder. - I Norge tar vi disse konseptene i bruk i det norske markedet til beste for våre lokale kunder. Et internasjonalt konsept som allerede har vært tilgjengelige for våre kunder i en periode er reservedelsprogrammet Asset Optimization Program (AOP). Vi er overbevist om at dette programmet vil være med på å sikre våre kunder og samrbeidspartnere en stabil og optimal drift i årene som kommer, sier Turid Rønning som er ansvarlig for ettermarkedet på Industri i Siemens. 9 INDUSTRI nr 1/2011

10 Tavlesystemer fra 70-tallet holder ikke mål Synger på siste verset Tavlesystemer fra 70-tallet begynner å synge på siste verset. De holder ikke lenger mål verken med hensyn til oppetider og reservedeler. Den viktigste årsaken til å vurdere en utskiftning er likevel kravet til personlig sikkerhet som er betydelig strengere i dag enn for 30 år siden. Ineos Noretyl på Rafnes i Bamble er en av fire store petrokjemiske bedrifter eid av Ineos i Grenland. Fabrikken er fra 1977, og her går produksjonen av Etylen jevnt og trutt uten de store avbruddene. Nå er imidlertid det drøyt 30 år gamle tavlesystemet modent for utskiftning, ikke minst av hensyn til person- og driftssikkerhet. Nye tekniske løsninger Behovet for å løfte de tekniske løsningene er stort, og prosessen er allerede i gang. I høst skrev Ineos Noretyl derfor kontrakt med Siemens Industry Solutions om leveranse av 75 Sivacon S8 tavlefelt. Feltene skal bestå av Sentron effektbrytere og Simocode-startere. Første del av prosjektet startet i november 2010 og skal være ferdig overlevert i løpet av juni Når tavlene er overlevert, regner Ineos med å bruke to år på å koble om og idriftsette de respektive anleggsdelene. Det meste av omkoblingen vil skje med spenningssatt anlegg og full produksjon. Personsikkerheten var avgjørende Personsikkerheten ved betjening har vært viktig for valg av løsning og leverandør. Ineos var på testanlegg og prøvde ut forskjellige funksjoner før de konkluderte med at Siemens har de beste totalløsningene for denne type industri. - Ineos på Rafnes er en petrokjemisk bedrift som har veldig lang tid mellom revisjonsstanser i anlegget, mellom fem og syv år. Dette setter høye krav til driftssystemene, vi er derfor særdeles fornøyd med å vinne dette prosjektet, sier Børre Larsen som er salgssjef i Industry Solution. Han mener Siemens lokale tilstedeværelse, sammen med Sivacon S8-systemets unike kvaliteter bidrar til at mulighetene for oppdrag hos andre industrikunder i årene fremover er store. - Det finnes mange anleggseiere som nå må få øynene opp for de nye tekniske løsningene som tilbys innen elkraftsegmentet, presiserer Arve Stavrum Tång som leder low voltage i Norge. Han legger til at en oppgradering av tavlesystemet også gir bedre kontroll på energiforbruket. 10 INDUSTRI nr 1/2011

11 I løpet av det siste året har Siemens Industry Solutions skiftet ut flere eldre UPS-er på Eik Teleport i Rogaland. Med ni nye Masterguard D på plass er strømforsyningen til den maritime satellittkommunikasjonen sikret for flere år fremover. Sikrer kommunikasjonen til havs Marlink Network AS, som er verdensledende på satellittkommunikasjon, har samlet det meste av sin maritime virksomhet på Eik. All satellittkommunikasjon med skip, plattformer og rigger i Atlanterhavet og det indiske hav blir besørget herfra. Driftssikkerhet står i høysetet i denne bransjen. Svikter strømforsyningen, må UPS-en tre i kraft, og svikter den, går det meste galt. Derfor byttes UPS-ene med jevne mellomrom. I 2009 fikk Siemens i oppdrag å skifte ut flere UPS-er av eldre årgang på Eik Teleport. Nå er ni nye 160 kva Masterguard D installert og i full drift. I løpet av det siste året har Siemens Industry Solutions skiftet ut flere eldre UPS-er på Eik Teleport i Rogaland. Med ni nye Masterguard D på plass er strømforsyningen til den maritime satellittkommunikasjonen sikret for flere år fremover. Tredje generasjon Masterguard D-serie (60-500kVA) er en transformatorløs UPS basert på IGBT teknologi. UPS-en har kompakt design og gunstige tekniske egenskaper, og er tredje generasjon UPS levert av Siemens til Eik Teleport. - I tillegg til teknologi, var et av våre viktigste utvalgskriterier en godt fungerende serviceorganisasjon, noe som Siemens har bevist gjennom alle år, fastslår System Manager Geir Roger Flage hos Marlink Networks AS. Siemens har også inngått en beredskaps- og vedlikeholdsavtale med selskapet for oppfølging av anlegget. For å sikre tilførselen til de nye UPS-ene måtte noen av transformatorene også skiftes. I tillegg var det nødvendig å implementere en ny nobreak fordelingstavle. Marlink var helt avhenging av at all UPS-last til enhver tid skulle være i drift. Utskiftingen måtte derfor skje i to runder og batteribankene ble bygget om og utvidet. Prosjektet ble gjennomført basert på en omforent, detaljert fremdriftsplan for inn- og utkobling av lasten, med løpende fungerende UPS-kraft og uten 11 INDUSTRI nr 1/2011 brudd på spenningsforsyningen til utstyret som UPS-ene forsynte. Flage uttrykker stor tilfredshet med måten prosjektet og migreringen ble gjennomført på. Spesielt vil han trekke frem den tryggheten og kontrollen senior serviceingeniør Stig Eivind Olsen hadde på systemene under omleggingen. Stig er gull verdt når man skal jobbe med anlegg som er driftskritiske. Han er i tillegg svært hjelpsom, og vi føler oss veldig trygge med Stig på anlegget, understreker han. Flere etapper Migreringen ble gjennomført i tre etapper. Først måtte den nye fordelingstavlen og en UPS monteres. Deretter måtte all last overføres på en av de gamle UPSene. For å få plass til montasje av neste UPS var det nødvendig å demontere en del utstyr først. De nye UPS-ene og fordelingstavlene ble så idriftsatt, og lasten ble overført til disse uten avbrudd. Til slutt ble den siste UPS-en montert og satt i drift. - Et meget godt samarbeid med Marlink, konsulentene fra Cowi og batterileverandøren Enersys, samt Bravida Flekkefjord som sto for montasjearbeidet, var avgjørende for at begge omleggingene gikk uten problemer og i henhold til fremdriftsplanen, påpeker prosjektleder Per Inge Nordvik i Siemens Industry Solutions. Senior serviceingeniør Stig Eivind Olsen var ansvarlig for det driftstekniske under oppgraderingen av UPS-ene på Eik Teleport. Før utskiftningen på Eik ble det gjennomført tre vellykkede fabrikktester ved Masterguards fabrikk i Bologna, Italia. Gode rutiner for fabrikktesting gir trygghet og er avgjørende for kvalitetssikring av leveransen.

12 Siemens AS Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf Ansvarlig utgiver: Are-Magne Kregnes Trykk: Haslum Grafiske AS Forsidefoto: Jon Milch Journalist: Inger Lise Welhaven Design: 12 INDUSTRI nr 1/2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling;

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Statlig eierskap forplikter

Statlig eierskap forplikter www.voltmag.no desember 2010 nr. 5/6 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Statlig eierskap forplikter Les også: Jernbane et nytt vekstområde, Goodtech satser på

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer