MARIA JOMFRUFØDSEL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARIA JOMFRUFØDSEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no"

Transkript

1 MARIA JOMFRUFØDSEL I begynnelsen skapte Gud mennesket i sitt bilde, i sitt bilde skapte han dem, til mann og kvinne. I begynnelsen var alt godt, alt perfekt, men en dag gjorde Adam og Eva et valg, som forandret hele jordklodens historie. Den vidtrekkende konsekvensen ble for dem og generasjonene som fulgte nedover, at Gud ikke lenger kunne være en del av menneskets liv i nærkontakt på grunn av synd. Ingen flere kveldsturer sammen med Gud, ansikt til ansikt i et fellesskap som ikke var preget av frykt. I hele Bibelen, både fra Edens hage i det Gamle til Åpenbaringsboken og Jesu gjenkomst i det Nye Testamentet, er det tydelig at Gud ville og vil være sammen med mennesket. Han lengter etter å se bildet som han skapte godt, gjenopprettet. Han lengter etter fellesskapet, ansikt til ansikt. Igjen og igjen, gjennom hele Bibelen gir han nye sjanser til en gjenforening: mennesket kunne få tilgivelse. Gud innstiftet helligdomstjenesten som et tredimensjonalt bilde på hva han ønsker å gi mennesket: total frelse. Men, det var ikke nok i lengden med et tredimensjonalt bilde av en helligdom. Han måtte gi og investere en del av seg selv. Bibelen forteller oss at Jesus ble født på forunderlig vis. Ikke det at selve fødselen var så uvanlig, men unnfangelsen. Maria var en ung jomfru. Hun var trolovet med tømmermannen Josef. En dag får hun englebesøk. Den dagen aksepterte hun kallet fra Gud til å bli Jesu mor. Vel vitende om at hennes høyst personlige historie om møtet med engelen, og et barn uten jordisk far ville ha problemer med å holde vann i den verden og kultur hun levde i. Maria tok den sjansen og tok i mot kallet. Hvem var hun? Det står lite om henne. Det vi vet er at hun var en fattig, ung jente uten noen spesiell bakgrunn eller kvalifikasjoner som skulle utmerke henne. Bortsett fra en viktig ting: Hun sa ja! Det er tydelig når vi leser Markus 6 vers 3 at Maria ikke kan ha hatt verdens letteste oppgave i å overbevise menneskene rundt henne hvem som virkelig var Jesu biologiske far. Markus forteller ikke hvor mye hun fortalte om sin erfaring, eller om hvor mye var kjent av hva som hadde skjedd ved Jesu unnfangelse. Når han refererer til Jesus som Marias sønn, indikerer dette at det var antageligvis stor tvil i lokalsamfunnet rundt hvem som virkelig var faren til Jesus. Maria risikerte livet for det barnet hun bar på, som igjen skulle gi sitt liv for henne på et senere tidspunkt. Ikke bare skulle han gi liv tilbake til henne, men til alle dem som skulle komme til tro på ham. Maria visste sikkert om at straffen for utenomekteskapelig seksuell omgang var døden, ved steining. Men, hun sa likevel ja til engelens spørsmål om å bli mor til Jesus. Josef tok også en sjanse, for det var tydelig at Maria ble gravid lenge før bryllupet.

2 Han må ha vært overbevist om at dette barnet som Maria bar, var spesielt. Det var ikke bare Maria som fikk englebesøk. Også Josef ble fortalt at dette barnet som skulle bli født var Guds sønn og ikke hans. Mye tisking og hvisking må det ha vært i krokene om disse to som ikke «kunne holde seg til bryllupsnatten». Gud og menneske i ett, det var det Jesus skulle være. Da var det bare et mulig valg, en jordisk mor og en mirakel tilblivelse av ham som var ment å bygge bro mellom menneskene og Gud. En guddommelig/menneske bro som skulle formidle og gjeninnføre fellesskapet mennesket og Gud hadde hatt i skapelsen. En bro som var Guds frelsesplan, designet for å nå helt fram til Guds rike. En bro som virkelig visste hvordan det var å være menneske, fullt ut, på alle fronter. Som menneske, fikk Jesus erfare at det fantes svakheter, og hvordan lidelse og sorg påvirker menneskenes liv. Guds fordel i å sende en del av seg selv? Da kan vi ikke etterpå si at han ikke har peiling på hva det vil si å være menneske, for det har han faktisk prøvd på kroppen. Tiden for Jesu komme var preget av en sterk Messias forventning blant jødene. En forventning om en konge, en utfriende frelser, en mektig kriger og en som skulle gå foran og få det romerske herredømmet bort. Sverd og skjold var kjente våpen, makt skulle brukes og blod skulle renne. Men, her kom Jesus til jorden og i et okkupert Judea som et klassisk bakvendtland eksempel på at Guds rike er så uendelig annerledes enn det man hadde tenkt seg på forhånd. Et bakvendtland som sier noe om at Guds rike er et rike bygd på andre verdier og metoder enn de menneskene bruker for å bygge og formidle riker. Jesus ble født i en enkel stall, av en jomfru. Hans foreldre var fattige, her fantes ingen gull og glitter, ingen sverd, ingen makt, ingen trompetfanfarer og det blodet som rant til slutt på korset, var hans eget. For at Jesus skulle komme og være det ultimate offer, måtte han være fullt menneske og fullt Gud. Altså var det bare én løsning: Gud og menneske i samme person, unnfanget på mirakuløst, guddommelig vis men født gjennom menneskelige smerterier, som alle andre små menneskebabyer. Paulus sier følgende om Jesu guddommelige begynnelse i Kolosserne 1 v22: «For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg.»

3 Gud ville forsone menneskene med seg selv, og for at dette skulle skje, måtte Jesus være som en av oss. Han måtte være fullt ut være et menneske, men også Gud, ellers ville ikke det offeret han skulle sørge for, eller Guds plan fungere eller ha noen virkelig betydning. Hvilket bringer oss til neste poeng om hvorfor et menneske skulle føde Guds sønn, når Gud garantert kunne ordnet dette selv gjennom et mirakel. Gud med oss, eller Emmanuel som Matteus beskriver han som, skulle være et håndfast bevis på at Gud fantes, at Gud vil oss mennesker godt, at han ønsker gjenforening. At Gud kom i form av et menneske, med hender og føtter, munn, ører og øyne for å kjenne, høre og se den menneskelige erfaring. Jomfrufødselen ble nok et bevis om at Gud arbeider innimellom på tross av og ikke på grunn av de menneskelige naturlover. I Jesu unnfangelse symboliserer Gud at han ønsker å være ett med mennesket, å ha det fellesskapet som fantes i skapelsen, sammen med Adam og Eva. Jesus skulle gjenta ropet fra Gud i 1. Mosebok 3: «Hvor er du?» Gud ønsket ikke mer gjemsel på grunn av synd. Han ønsket en bro mellom ham og menneskene han hadde skapt, men denne broen kunne bare være en som virkelig visste hva det ville si å være Gud, og hva det ville si å være menneske. Broen i Jesus måtte ha hatt nærkontakt med det guddommelige og det menneskelige. Menneskesønnen, sønnen av et menneske, og sønnen av Gud, Gud med oss, Emmanuel. En som kjente på kroppen, menneskesønn kroppen hva det ville si å være menneske, og som fullt ut kunne være den ultimate høyestepresten. Som Paulus sier det i Hebreerbrevet 4 v14-16 «Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hvilket håp Jesus som bro mellom Gud og menneske gir! Det var verdt den sjansen Maria måtte ta. Det var verdt å gå gjennom år med skjeve blikk, tisking og hvisking bak ryggen og latter når hun fortalte sin historie om møtet med engelen, omstendighetene rundt Jesu fødsel, og alle løfter og profetier hun hadde hørt og sett bli oppfylt foran seg. Kanskje hadde hun hatt en stille overbevisning. Kanskje hadde hun forsøkt å fortelle høyt om det hun hadde erfart, men til ingen nytte. Det må ha vært verdt det for Josef som også måtte tåle sin del av hånlatter, flir og hint. «Han ser ikke ut som deg Josef!» Han har Marias munn og nese, men øynene ser ut som om de kommer fra en annen. Fordi Jesus var denne broen, hadde han innsikt i den menneskelige svakheten og sitt guddommelige opphav. Han visste hva som krevdes av ham. Jesu kamp på korset hvor han roper ut: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? var ekkoet fra Det Gamle Testamentet. Den broen han skulle bygge syntes fjern der han hang naken og forlatt på

4 korset, fastspikret og døende, svevende mellom himmel og jord, der han kjente på den menneskelige fysiske smerten og lidelsen av syndebyrden og det å være forlatt av Gud. Jesus fikk virkelig smake ingenmannsland da han døde, som Menneskesønnen, som den ultimate bro mellom menneskene og Gud. Det ville vært vanskelig for et hundre prosent menneske å klare det samme, eller for Gud å komme ned som seg selv og gi det samme offer. Det krevdes en gjenforening i denne broen, og gjennom Maria og den guddommelige unnfangelsen av Jesus ble Menneskesønnen broen mellom Gud og mennesker. Menneske og Gud i ett. Hele livet gikk Maria med en historie som var så annerledes, så utrolig, så ut av denne verden, om en guddommelig unnfangelse av et barn, den førstefødte, Jesus. Hvor mange trodde henne? Fortalte hun åpent historien om Jesu unnfangelse og alt det som skjedde rundt han til de som var rundt henne? Hvordan var Jesu brødre og søstre? Var de villige til å tro på historien, eller tok de dette som eventyr? Mange stilte nok spørsmål ved Jesu fødsel, og kanskje også Marias moral, men de som kjente henne, visste nok sikkert at hun var en dydig kvinne. En kvinne som ikke gikk rundt og spredte de store historiene for sin egen skyld, men for at andre skulle fatte at Gud hadde gitt en spesiell gave til menneskene. Menneskesønnen, Guds sønn og Marias sønn. Jesus talte med en autoritet som til tider ble gjenkjent som å være annerledes («Han talte med en myndighet som ingen av de skriftlærde og fariseerne hadde»), og samtidig ble han hånet for å være den han var som menneske uten status, formell utdannelse, makt og rikdom, og i tillegg gjøre krav på å være Guds sønn. Evangeliene viser noen få glimt av Jesu guddommelighet. Et av glimtene er når han blir arrestert i Getsemane hagen. Hos Johannes beskrives glimtet på følgende måte i kapittel 18 v 4-6 Jesus visste om alt som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nasaret», svarte de. «Det er jeg», sier Jesus. Judas, han som forrådte ham, var også der sammen med dem. Da Jesus sa: «Det er jeg», rygget de tilbake og falt til jorden. Det guddommelige glimtet gjennom Jesus. De som møtte han i hagen tålte ikke glimtet av det guddommelige og utsagnet: «Jeg er». Betegnelsen på Gud. Menneskene klarte ikke å stå på beina i møtet med den guddommelige delen av Jesus, og faller til jorden. Her ser vi et bilde på autoriteten som Jesu guddommelighet bar med seg. Gud tok gjennom Jesus sjansen på å gjøre seg selv liten og sårbar. Skaperen ble en del av det skapte. Han fikk anledning til å vokse opp og være en del av det skaperverket som han så gjerne ville forsone med seg selv. Forsoningen startet i en menneskemage, Marias mage,

5 hvor mennesket og det guddommelige møttes og ble til løsningen; Menneskesønnen, Emmanuel, Gud med oss, Frelser og Messias, Konge og Utfrier. Marianne Dyrud Kolkmann

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer