1. Finne og kartlegge muligheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Finne og kartlegge muligheten"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss hva en forretningsidè er, og hvilke kriterier som er viktige når man skal analysere en forretningsidè, og hvilke muligheter denne til slutt har til å videreutvikles til en bedrift og lykkes i markedet. Innhold 1.1. INNLEDNING HVA ER EN MULIGHET/FORRETNINGSIDÉ? THE WINDOW OF OPPORTUNITY JAKTEN PÅ DEN GODE FORRETNINGSIDEEN Industri og marked Økonomi Hvordan hente inn gevinsten? Konkurransevilkår Entreprenøren og ledelsesteamet Personlige kriterier Strategisk differensiering Innhenting av informasjon OPPSUMMERING Figur Figur 1 - Window of opportunity... 5 Opphavsrett: Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

2 Innledning En av nøklene til vellykket entreprenørskap er at man er i stand til å identifisere en mulighet/forretningsidè og deretter forfølge og hente ut verdien av denne. Den gode idè i seg selv er kun et redskap eller et utgangspunkt for en entreprenør. Entreprenører lever av å forfølge muligheter/ideer. Ingen kan kalle seg selv for entreprenør før de har identifisert og i det minste forsøkt å forfølge en mulighet eller forretningsidé. For å være en vellykket entreprenør må man ha klart å identifisere, forfølge, ferdigutvikle og iverksette en forretningsidé. I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan identifisere en mulighet/forretningsidé og hva som kjennetegner en forretningsidè som har gode muligheter til å ende opp som en vellykket bedrift. Å identifisere lovende kjennetegn er ikke enkelt da det til dels vil være store forskjeller på hva som kjennetegner gode muligheter innen forskjellige bransjer og fagområder. Likevel er det visse kriterier som kjennetegner attraktive forretningsideer uavhengig av bransje. Hvordan identifiserer man en lovende forretningsidè? Det er et vanskelig spørsmål/område om man skal forsøke å generalisere. For enkelte entreprenører oppstår ideen gjennom arbeid, forskning og undersøkelser. For andre kommer muligheten som en følge av tilfeldigheter eller en direkte forespørsel fra markedet. Uansett hvordan man har kommet fram til det som blir forretningsideen er det viktig å se om denne oppfyller kriteriene som gjør at ideen er verdt å satse videre på, at ideen er en lovende forretningsidè. Når vi skal finne ut hva som kjennetegner en god forretningsidè kan vi begynne med å se på hvilke faktorer/kriterier som er avgjørende når banker, ventureselskaper og private investorer vurderer en mulighet/forretningsidé. Grunnen til at vi velger å se på kriteriene til disse investorene er at de har bred erfaring, samt at de forretningsideene som får støtte av disse investorene har en tendens til å lykkes. Vi kan på denne måten finne fellesnevnere som kjennetegner muligheter/forretningsideer som virker lovende. Ved å se på disse side 2 av 14

3 3 fellesnevnerne har vi et bedre utgangspunkt/argument når vi skal ut i markedet for å selge vår egen idè og skaffe kapital. Denne leksjonen er skrevet med utgangspunkt i kapittel 2 i læreboken Hva er en mulighet/forretningsidé? Muligheten i selv seg er noe som er skrevet ned på et papir eller en ide som finnes i hodet på et menneske. Målet vårt er å realisere muligheter og ideer til å bli funksjonelle inntektsbringende bedrifter. Forretningsideen vil derfor være utgangspunktet til et bedriftskonsept som kan føre til utvikling av et produkt eller en tjeneste som kan selges med profitt. Nå vil vi liste opp noen punkter som bør være tilstede om vi skal kunne karakterisere muligheten/forretningsideen som lovende. Disse punktene er et resultat av investorenes observasjon av entreprenører og deres forretningsideer. Det viktigste er å skape verdier, ikke å kutte kostnader. Mange lever under den oppfatning at hvis bare produktet blir billig nok kommer det til å selge. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det viktigste er å skape merverdi for kunden. Hvis kunden får økt velvære, eller kan operere mer effektivt etter å ha kjøpt produktet/tjenesten skaper dette en merverdi for kunden. Kunden er villig til å betale det den mener produktet er verdt. Det vil si at hvis man får fram et svært billig produkt, som skaper liten merverdi vil det ikke nødvendigvis medføre at kunden går til anskaffelse av dette produktet. Det motsatte er tilfelle hvis kunden mener at det nye produktet gir økt verdi. For å formidle merverdi kan det ofte være behov for relativt kostbare markedsføringstiltak. Dette kan forsvares hvis kunden oppfatter verdien som så stor at den er villig til å dekke økningen i pris som er kommet som følge av markedsføringen. Et annet viktig punkt er at en forretningsidé kan medføre muligheter for en bestemt gruppe mennesker, men ikke for andre. Ofte er det slik at man må ha en bestemt kunnskap og inneha bestemte kvaliteter for å kunne utnytte en mulighet. Det er ikke slik at en mulighet ligger der åpen for alle til å realisere. Dette betyr at du ofte ikke behøver å være redd for at andre skal komme å stjele din idé. Alle har ikke forutsetning for å realisere nettopp din ide. På den annen side medfører dette også at man skal vurdere nøye om man har de kvaliteter og forutsetninger side 3 av 14

4 4 som skal til for å gå videre med en forretningsidé. Det å gå videre med en forretningsidé krever kunnskap, initiativ og stå på vilje. Det er ikke automatisk slik at man skal forfølge en god ide selv om den virker lovende. Ofte er man fornøyd med livs-/arbeids situasjonen slik den er, og man ønsker derfor ikke å ta på seg det svært krevende, utfordrende og risikofylte arbeidet det er å realisere nye ideer. Det er viktig å merke seg at desto mer kompleks en forretningsidé er, desto vanskeligere er det å komme i mål og lykkes. Kompleks vil her si at ideen involverer flere aktører og eller flere komponenter. Et utvidet samarbeid hvor man er avhengig av at alle gjør sin bestemte oppgave medfører at det er større sannsynlighet for at noe kommer til å gå galt. Det hjelper ikke i ettertid å si at det ikke var min skyld. Bedriftsetableringen ble like fullt mislykket. Vurder derfor nøye kompleksiteten i din idé. Det er viktig at man ikke går etter de samme mulighetene som alle andre. Hvis ideen er viden kjent og mange har forsøkt seg tidligere, må man spørre seg selv: hvorfor skal jeg lykkes bedre enn alle andre? Unntaket som gjør at man kan vurdere å forfølge den samme ideen er hvis man har en forretningsidé i et marked som er i svært strek vekst. Det kan da være plass for en eller flere nye aktører. Eventuelt kan man finne seg en nisje hvor man tror man kan være alene, eller man har ekstremt god kompetanse som vil gi kunden økt merverdi i sluttproduktet sammenlignet med de andre The window of opportunity En mulighet vil bare være en mulighet i en begrenset periode. Den perioden hvor det er mulig å iverksette forretningsideen kalles the window of opportunity. Det er viktig at vinduet er i ferd med å åpnes og at det er åpent lenge nok til at man rekker å sette forretningsideen ut i livet. Markedene er forskjellige og i et marked som er i sterk vekst vil det være større muligheter til å komme opp med en ny ide og iverksette entreprenørskap. Etter hvert som markedene blir større og mer etablert vil det kunne bli vanskeligere å etablere seg, se figur 1. side 4 av 14

5 5 Marked Markedets størrelse Window of opportunity Tid Figur 1 - Window of opportunity Vinduet for salg av videospillere er i dag helt lukket. Det samme gjelder trolig for salg av DVD-spillere. Skulle man satse innenfor dette området i dag brude man trolig satse på HDopptakere med netttilgang. Denne typen produkt/løsning vil trolig komme til å selge mye i tiden som kommer. Her kan viduet fortsatt være åpent, selv om det trolig raskt er i ferd med å lukkkes da det allerede er mange aktører og produsenter som er kommet på banen med denne typen produkt/løsning. Når det gjelder denne type avspillingsprodukter så er det kanskje i framtiden ikke behov for opptaksmuligheter i det hele tatt, da man i framtiden kan velge å streame det man vil fra en ekstern kilde som driftes av andre. Netflix er et godt eksempel på dette Jakten på den gode forretningsideen Vi vil nå se litt på hvordan det er mulig å komme med en ny forretningsidé som kan danne grunnlaget for deg som entreprenør. Det er to hovedkilder til forretningsideer, deg selv eller videreutvikling av noen andres. Videreutvikling av andres forretningsideer er det vanligste. Dette kommer av det faktum at de fleste bedrifter er en videreutvikling av et tidligere konsept. Hvis man har en forretningsidé er det viktig at man forsøker å evaluere hvor god denne er. Vi skal nå se på en del kriterier som er viktige når man skal evaluere en forretningsidé. Ut i fra hvor godt forretningsideen passer inn i forhold til disse kriteriene kan man si noe om hvilken framtid og hvilke muligheter som finnes. Kriteriene er ikke absolutte og det er vanskelig og side 5 av 14

6 6 ikke alltid like lurt å kvantifisere størrelsen på disse. Uansett er det et meget godt utgangspunkt når man skal evaluerer mulighetene tilknyttet en forretningsidè. Når du leser i pensumboken er det viktig å merke seg at man tar utgangspunkt i et meget stort marked, f.eks USA og at forholdene vil være til dels svært forskjellig i Norge. Samtidig skal det sies at vi gjennom Internett og annen globalisering ser at markeder åpnes og at konkurransen blir stadig hardere Industri og marked Bedrifter med stort potensial har identifisert en markedsnisje hvor de kan levere produkter eller tjenester som gir merverdi til sine kunder. Kundene vil dermed komme til å kjøpe produktet om igjen uten at bedriften har et brand/merkenavn. Et annet kjennetegn på stort potensial er at produktet du skal selge vil spare kundene for penger i løpet av det første året etter at kunden har gått til anskaffelse av produktet. Når det gjelder bedriftens inntjening er det en fordel at produktet er slik at bedriften vil komme til å dekke inn alle sine investeringer, og i tillegg tjene penger på produktet før det må oppdateres eller endres. Det er også svært positivt om produktet ved små endringer kan gjøres om til andre produkter som utnytter eksisterende overflødig kapasitet uten store investeringer. Hvis dette er tilfelle er det i de fleste tilfeller mulig å si noe om framtidige inntekter på produktet slik at risikoen for de som skal investere virker minimal. Forretningsideer med mindre potensial kjennetegnes av at det er vanskelig å identifisere akkurat hva kunden har behov for og hvor mye kundene kommer til å kjøpe produktet. Inntjeningen vil sannsynligvis ikke bli større enn utgiftene før det har gått tre år eller mer. Mulighetene for å utvide produksjonen utover det ene produktet er vanskelig. Når det gjelder markedsstrukturen er det som vi tidligere har vært inne på viktig at det er vekst i markedet, eller at det er manglende kunnskap i markedet slik at man kan finne sin egen nisje hvor man blir best. I markeder med sterk konkurranse er det vanskelig å oppnå stor fortjeneste. Om man skal inn i et etablert marked kan dette bli vanskelig da de som allerede er etablert der kan sette opp etableringshindre, se eksempel under. Det er viktig å kartlegge dette når man skal avgjøre hvor gode sjansene er for å lykkes med en ny forretningsidé. Eksempel på etableringshinder: side 6 av 14

7 7 På våren 2013 startet Flynonstop sine flygninger fra Sør-Norge med mål om å bli en konkurrent på flygninger til storbyer i Europa. De skulle ta opp kampen med SAS og Norwegian. De ønsket å ta markedsandeler ved å differensiere på bedre mat og tilgang til ipad på sine flygninger. Dette kunne potensielt føre til noen tapte markedsandeler for SAS og Norwegian. Dette gjorde at disse selskapene valgte å benytte seg av sine etableringshinder gjennom å holde lave priser til sine destinasjoner. Norwegian og SAS var i utgangspunktet tvunget til dette gjennom generell konkurranse, men det førte også til at Flynonstop allerede i oktober 2013 meldte oppbud for å avvikle selskapet. I flymarkedet er konkurransen stor og det er store etableringshindringer om noen vil inn i markdet. Konkurransen er så stor at de som allerede er etablert har store utfordringer og stort prispress. De siste fire årene er det SAS som har hatt de største utfordringene i forhold til tap og store kostnader. Det blir spennende å se hvem som lever videre og hvem som dør og det er ingen tvil om at Norwegian har planer om å leve i beste velgående også i framtiden med tanke på de siste bestillingene av fly: 222-nye-fly/ Å undersøke størrelsen på markedet er også viktig når man skal vurdere om en forretningsidé er god. Et stort marked er det ideelle. Dette da man lettere kan etablere seg samt at man ved å ta en liten markedsandel kan oppnå høy omsetning og god fortjeneste. Faren med store markeder er at de kan ha blitt bygget opp over lengre tid og at de derfor kan være svært stabile og vanskelige å komme inn i. Et eksempel på et slikt marked er bilbransjen. Her er det ikke bare å produsere en bil og tro at man skal kunne etablere seg og lykkes. Det samme gjelder for svært små markeder. Det hjelper ikke om man er alene i markedet hvis salget vil bli så lite at det ikke dekker inn bedriftens investeringer og løpende kostnader. Størrelse er ikke avgjørende i seg selv. En annen viktig faktor er vekstraten i markedet. Hvis det er stor vekst i markedet vil det være enklere å etablere seg som en aktør. Hvis markedet har en årlig stor vekst vil det være muligheter for å etablere seg i en eller flere av de nisjene som vil oppstå. I tillegg til vekstraten er det viktig å se på hvilken kapasitet som finnes i markedet. Hvis forretningsideen går ut på å etablere seg i et marked i vekst hvor det er mangel side 7 av 14

8 8 på kapasitet forsterker dette mulighetene til å lykkes med oppstarten. Er det overkapasitet i markedet er det svært sannsynlig at de aktørene som allerede er i markedet vil forsøke å dekke inn det økende behovet selv. Dette er i stor frad tilfelle i flymarkedet og bilbransje i dag. Vi kommer med andre ord i en sterkere konkurransesituasjon noe som er lite gunstig i oppstartsfasen. Som nevnt tidligere er det en fordel om man ikke har for sterk konkurranse. Det er en fordel å være stor innenfor sitt segment i markedet. Å være markedsleder gir fordeler og mulighetene for å bli dette bør kartlegges i forretningsplanen. En viktig grunn til dette er at det er lettere å finne investorer til en bedrift som er markedsleder innen sitt segment. Man bør se på mulighetene for å kunne levere produkter til lavpris. Hvis man er i stand til å være en lavprisleverandør er dette gunstig. Det er særlig gunstig om man er i stand til å holde lave priser uavhengig av hvor stort kvantum man produserer. Hvis produktet hovedsakelig består av materialer hvor prisen per enhet ikke blir påvirket av det volumet man kjøper er dette gunstig for en bedrift i oppstartsfasen. Man blir ikke automatisk skviset ut av markedet av andre aktører som driver i en mye større skala og kjøper inn større kvantum i hver forsyning. Kostnadsstrukturen bør kartlegges slik at man ser hvordan man står i forhold til sine framtidige konkurrenter Økonomi Når man skal se på hvilke muligheter man har i forhold til forretningsideen er det viktig å se på en del nøkkeltall i forhold til økonomi. Overskudd etter skatt er et viktig nøkkeltall. Bedrifter som kan vise til sannsynlig gevinst på 15-20% etter skatt er attraktive. Estimat til under 5% virker lite lovende (selvsagt avhengig av risiko og det faktum at man nesten får igjen mer penger ved å sette pengene i banken). Som tidligere nevnt er tiden det tar fra oppstarten til bedriften begynner å tjene penger viktig i forhold til hvor attraktiv forretningsideen er. Hvis det er beregnet at break even vil finne sted etter mer enn 2 år er ikke dette spesielt gunstig for de som ønsker å investere i bedriften. Det finnes selvfølgelig unntak avhengig av bransje og langsiktig inntjeningspotensiale. Her er legemiddelbransjen spesiell da det ofte tar lang tid og det er stor grad av usikkerhet knyttet opp i mot utvikling og testing av nye legemidler. side 8 av 14

9 9 Entreprenørskap og innovasjon er sett på som relativt risikabelt til tross for grundige forberedelser. De som skal investere i din forretningsidé ønsker en relativt høy avkastning. Over 25% per år er sett på som svært gode tall. Under 10-15% kan bli sett på som en dårlig investering da investorene kan finne andre steder å plassere pengene som vil gi like stor avkastning med betydelig mindre risiko. Dette er selvfølgelig avhengig av bransje og finansmarkedene man oprerer mot. Avkastningen er et viktig område. Et annet er behovet for kapital. Enkelte forretningsideer krever svært mye kapital hvis de skal realiseres. Dette gjør behovet for tilgang til ekstern kapital helt avgjørende. Dette igjen gjør det ofte dessverre vanskeligere å få tilgang til denne kapitalen (negativ sirkel). Små kapitalkrav er gunstig både for deg som entreprenør og for de som ønsker å investere. Dessverre er det slik at en oppstart som regel er relativt kostnadskrevende og man må derfor gjøre et godt forarbeid slik at ideen framstår som gjennomarbeidet og godt dokumentert før man går ut for å forsøke å skaffe til veie kapital. Enkelte bransjer er kjent for et ekstremt behov for kapital før man muligens ser resultater. Et eksempel på dette er som tidligere nevnt bransjen for utvikling av nye medisiner og legemidler. Det vil hele tiden være an avveining i forholdet mellom risiko og muligheter for avkastning til den som skal investere i forretningsideen. Når bedriften tilslutt setter i gang produksjonen bør den ha et så høyt som mulig overskudd etter faste og variable kostnader. Et høyt overskudd gir rom for feil og eksperimentering i forhold til nye og bedre løsninger. I forretningsplanen bør det komme fram hvilke tall man ser for seg. Det er disse tallene som er med på å avgjøre hvor lang tid det vil ta før bedriften begynner å tjene penger og kan betale tilbake lån og gi avkastning til investorene. Ofte er det en fordel om det er lave faste kostnader. Grunnen til dette er at kostnadene da i større grad vil være variable, det vil si at de påløper i forbindelse med økt produksjon og salg, noe som også gir økt omsetning og inntjening Hvordan hente inn gevinsten? Bedrifter er mest attraktive for salg hvis de har stor strategisk betydning for den bedriften som skal kjøpe den. Det kan dreie seg om behovet for en bestemt type teknologi eller kunnskap side 9 av 14

10 10 innen et bestemt fagområde. Andre faktorer som kan gjøre en bedrift strategisk viktig er geografisk beliggenhet, kontraktsfestede rettigheter, tilgang til et verdifullt nettverk, eller posisjonering i markedet i forhold til størrelse. Under er et eksempel på et strategisk oppkjøp. Geely overtar Volvo Kinesiske Geely kjøpte i 2010 opp bilprodusenten Volvo. Geely er et kinesisk merke som i hovedsak har produsert biler for salg i Kina. Med kjøpet av Volvo skaffer Geely seg tilgang til et merkenavn, kompetanse innen bilsikkerhet og ikke minst et strategisk produkt i forhold til å kunne bygge opp omdømmet til Geely på sikt også utenfor Kina. Geely kan selge i stort i Kina på allerede utviklet teknologi fra Volvo, samtidig som de på sikt kan benytte sine lave personkostnader til å produsere Volvo mer kostnadseffektivt til det Asiatiske markedet gjennom nye fabrikker i Kina. Det blir spennende å se utviklingen i årene som kommer og ikke minst om Geely blir etablert som bilmerke også i Europa. Du kan lese mer i lenken under: / Hvis man ser for seg at man skal selge bedriften man etablerer som entreprenør en gang i framtiden er det viktig å tenke på dette allerede på et tidlig stadium. Man bør gå inn i et marked som er relativt attraktivt. Det er en fordel å satse på ting som har lang levetid i den forstand at man ikke ender opp med et produkt eller et konsept uten verdi den dagen man ønsker å selge. Det er viktig å følge med på svingninger i økonomien både med tanke på kjøp og salg. Oppstart i slutten av en økonomisk nedgangsperiode kan være det ideelle. Etter slike perioder er det ofte billig å gå til anskaffelse av de ressurser som er nødvendig i en oppstartssituasjon. Lave kostnader i oppstartsfasen er helt klart en fordel da dette vil ta noe av presset fra kapitalbehovet. Et eksempel på dette ser vi i dagens marked for utleie av næringslokaler. De siste årene har det vært mulig å skaffe seg godt beliggende og attraktive lokaler for en relativt rimelig penge (i Trondheim), dette er i ferd med å endre seg da finanskrisen (i første omgang) er i ferd med å bedre seg. side 10 av 14

11 11 Det er som sagt viktig å planlegge hvordan man skal selge seg ut den dagen dette skjer, men man skal likevel ha et langsiktig perspektiv på det man driver med. Ingen vil kjøpe en bedrift som har levevilkår kun fram til den dagen den skal overtaes av andre Konkurransevilkår Det er viktig at man er i stand til å produsere, distribuere og markedsføre til en relativt lav pris. Grunnen til dette sier seg selv. Skal man være attraktiv og konkurransedyktig er man avhengig av å matche sine konkurrenter på de fleste faktorer, og pris er en av dem. Når det gjelder den prisen man kan oppnå når man skal kjøpe ressurser er strukturen i markedet avgjørende. Hvis det finnes en eller to markedsledere er det er fare for at de har kontroll over leverandørene og de får på denne måten en konkurransefordel. Dette er noe man må være bevist på når man skal evaluere muligheten til forretningsideen. Generelt kan man si at hvis et selskap har mye over 20% markedsandel er det grunnlag for å være bekymret. Unntaket er som nevnt tidligere i markeder hvor det er mangel på produksjonskapasitet slik at en ny aktør blir et kjærkomment tilskudd for å få dekket markedstilbudet. Dette kan være en fordel for de bedriftene som allerede er etablert ved at det hindrer at potensielle kunder ser seg om etter substitutter for det produktet de ønsker å kjøpe, men ikke får tilgang til. Andre faktorer som kan være gunstige i forhold til konkurransesituasjonen er om man kan etablere seg som en markedsleder på produkt- og markedsinnovasjon. For å bli ledende trenger man svært dyktige ansatte og man må være i stand til å inngå eksklusive leverandøravtaler som hindrer eventuelle konkurrenter. Mulige investorer ser nøye på konkurransesituasjonen før de eventuelt velger å gå inn med kapital. Drømmesituasjonen er at man selv i oppstarten ikke møter etableringshindringer, men at man selv senere kan sette opp hindringer for andre mulige konkurrenter. Innen enkelte bransjer er det reguleringer som skal sikre at man har mest mulig like konkurransevilkår. Det er viktig å lese seg opp på lover og regler som berører det markedet man skal etablere seg i Entreprenøren og ledelsesteamet Entreprenøren og ledelsesteamet er svært viktige kriterier (det viktigste) når man skal se på hvilke muligheter forretningsideen har. I mange tilfeller er det nettopp entreprenøren og teamet han har med seg som avgjør om ideen kan realiseres. Dette ut i fra deres kompetanse når det kommer til oppstart og drift av bedriften, men også det at et godt team er det beste utgangspunktet for å få skaffet til veie kapital gjennom banker og investorer. side 11 av 14

12 12 Det som kjennetegner et godt team er at de har kunnskaper innen teknologien, innen ledelse, innen markedsføring og innen oppstart av bedrifter. Det er helt klart en fordel om noen av de som er med på å starte opp bedriften tidligere har vært med på suksess (og fiasko) når det gjelder bedriftsetablering. At teamet har erfaring og kompetanse innen bransjeområdet man ønsker å etablere seg er nær sagt en selvfølge. Tillit og integritet er andre viktige faktorer. Det er viktig at den som skal lede oppstarten (entreprenøren) har tillit hos de ansatte, kunder, leverandører og hos investorer. Dette gjør det enklere å få støtte og få alle til å trekke i samme retning. Et godt rykte kan være gull verdt. Det motsatte er tilfelle om man skulle ha et dårlig rykte. Det er vanskelig å få til gode avtaler om man er kjent for å være lite dyktig eller at man er uryddig når det kommer til å holde avtaler. Ledelsen må vite hva de holder på med og hvor de ønsker å ende opp. Det er også viktig at de har kompetanse til å takle en krisesituasjon. Det er selvfølgelig ikke noe man ønsker å oppleve, men det er viktig at man har krefter som kan ri av stormen om noe uforutsett skulle skje Personlige kriterier En attraktiv forretningsidé skal ha en mye større potensiell oppside enn nedside. Suksess er noe de fleste kan håndtere, fiasko er noe annet. Det er viktig at man ser på konsekvensene av å mislykkes. På den økonomiske siden bør entreprenøren se om han har råd til å mislykkes. Det er ingen spøk å gå personlig konkurs. Det dreier seg ikke bare om tap av kapital. Stress og en psykologisk nedtur kan ha minst like store konsekvenser. Det er viktig at entreprenøren er godt forberedt på den tøffe tiden rett etter oppstart. I mange tilfeller opplever man en alvorlig mangel på ressurser. Det er viktig at man holder hodet kaldt, har gjort godt forarbeid og er kreativ for å komme seg gjennom denne tøffe perioden. En etablert bedrift som velger å drive innovasjon og komme med nye løsninger og produkter må hele tiden vurdere om en slik nysatsning er verd risikoen. Med risiko tenker vi på de tre områdene økonomi, rykte og psykisk press. side 12 av 14

13 13 Dyktige entreprenører må se på alle muligheter i arbeidslivet før de bestemmer seg for å satse på egen hånd. Det dreier seg ofte om svært kompetente mennesker som kan få en meget god og utfordrende jobb i en SMB-bedrift. Det å starte en bedrift er svært tidkrevende og det kan ta lang tid før man eventuelt opplever suksess. En god forretningsidé skal ikke bare være lovende, den skal også være noe entreprenøren ønsker å gjøre. Det kan dreie seg om ønsket om å ha en bestemt livsstil. Hvis ideen ser lovende ut, men jobben med å utvikle den ikke virker spesielt fristende skal man ikke ta denne jobben. Noen mennesker liker å ta store sjanser, mens andre er mer konservative. Det er viktig at man vet når man skal snu om man ser at det ikke blir som man har planlagt. Forretningsideen må stå til den risikoprofilen man ønsker å leve med. Enkelte mennesker får et kikk av å leve under press og med høy risiko. Det er også mulig å drive med entreprenørskap uten å måtte ta veldig stor risiko Strategisk differensiering Det viktigste av alt er godt sammensatt team som skal starte og drive bedriften. Hvis man er i stand til å lære og tilpasse seg endringer kontinuerlig, samt at man har kunnskaper og kvaliteter innen teknologi, ledelse, markedsføring og innovasjon vil man mestre de fleste situasjoner. Et annet viktig område er service. I dag har det blitt slik at mange bedrifter er i stand til å levere gode produkter. Det som avgjør om man kjøper et produkt i første omgang og om man får gjenkjøp senere er om kunden er fornøyd med måten han blir behandlet på. Vi er som konsumere blitt mer flyktige og mindre trofaste når det gjelder valg av leverandører. Vi må ta vare på kundene våre slik at de føler seg verdsatt og kommer tilbake for å kjøpe mer, ikke bare på grunn av et godt produkt, men også fordi de føler seg respektert og godt behandlet. Andre områder som er viktige i forhold til differensiering er timing av oppstarten, valg av teknologi, fleksibilitet i forhold til produksjonen og styring av bedriften og dyktighet når det side 13 av 14

14 14 gjelder muligheten til å se nye muligheter. Prissetting vil kunne være en viktig differensieringsfaktor for en del produkter og tjenester innen forskjellige bransjer Innhenting av informasjon Vi har nå sett på faktorer som er med på å avgjøre om en forretningsidé har livets rett, og hvilke muligheter den har til å få ekstern finansiering. For å ta stilling til de forskjellige faktorene er man avhengig av informasjon om kundene, leverandørene, konkurrentene og markedet generelt. Spørsmålet blir da hvordan vi kan få fatt i denne informasjonen. Den informasjonen som ligger publisert lett tilgjengelig er ofte godt kjent og vil ofte derfor ikke avdekke de helt store mulighetene hva markedet angår. Man kan få tilgang til mer skjult informasjon om man legger ned en innsats. Når de gjelder informasjon om sine konkurrenter kan man ta kontakt med kunder og leverandører til denne konkurrenten og spørre disse. Det kan gjennomføres intervjuer og spørreundersøkelser. Man kan oppsøke offentlige kontorer, samt kjøpe informasjon fra bedrifter som lager databaser med bedrifts- og markedsinformasjon. Det finnes også mer tvilsomme metoder som nødvendigvis ikke er ulovlige, men mer uetiske. Man kan for eksempel utgi seg for å være en potensiell kunde og på denne måten få tilgang til en del i utgangspunktet ikke tilgjengelig informasjon. Informasjon er utrolig viktig, men man skal samtidig passe seg for å bruke for mye ressurser på å innhente informasjon som strengt tatt ikke er nødvendig Oppsummering I denne leksjonen har vi sett på hva en mulighet/forretningsidé er og hva som kjennetegner en lovende sådan. Det er mange avgjørende faktorer innen de forskjellige områdene som angår de mulighetene bedriften har til å lykkes. Det er viktig å ta hensyn til alle de faktorene som er kommet fram. Man bør forsøke å være best mulig på det meste. Dette for å øke sannsynligheten til å skaffe til veie ressurser spesielt og å lykkes generelt. De faktorene vi har gått gjennom nå er generelle for de fleste oppstarter. Vi vil i neste leksjon se litt nærmere på de muligheter som finnes innen e-business, og hva som kjennetegner mulighetene og hindringene i denne bransjen. side 14 av 14

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

1.5 Marked og behov 15.08.2012. Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse

1.5 Marked og behov 15.08.2012. Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller ønsker oss er noe vi etterspør er noe som fordrer tilfredsstillelse 1.5 Marked og behov Målsetting med modulen: utfordringer knyttet til kundens behov, valg av marked og produkter Markedsvurdering konkurrenter og bransje Et behov er noe vi trenger, behøver, krever eller

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE

(SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE (SBUJT FUBCMFSFSLVST J 3BLLFTUBE POTEBH TFQUFNCFS LMPLLB IWPSEBO TUBSUF FHFO CFESJGU )BS EV MZTU UJM Ì FUBCMFSF EJO FHFO CFESJGU -VSFS EV QÌ IWJMLFO TFMTLBQTGPSN TPN QBTTFS GPS EFH )WJMLF SFUUJHIFUFS PH

Detaljer

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt?

«Finnes det et marked for et slikt produkt og kan det gi profitt? PRESENTASJON AV BACHELOROPPGAVE Forretningsplanen- Unødvendig bruk av tid eller et nødvendig strategiverktøy for å finne et marked og oppnå profitt? Denne bacheloroppgaven er skrevet av Hege Annette Olstad

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Nok en krise? - sårbarhet og muligheter. www.nhh.no. Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012

Nok en krise? - sårbarhet og muligheter. www.nhh.no. Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012 Nok en krise? - sårbarhet og muligheter Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012 www.nhh.no Hvordan få store problemer under en krise? Egenskaper ved bransjen Egenskaper

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Hvorfor lykkes noen bedre og raskere enn andre - i Ingreso Cybernetico? Er det fordi de kjenner mange mennesker? Ingreso Team Norway

Hvorfor lykkes noen bedre og raskere enn andre - i Ingreso Cybernetico? Er det fordi de kjenner mange mennesker? Ingreso Team Norway Hvorfor lykkes noen bedre og raskere enn andre - i Ingreso Cybernetico? Er det fordi de kjenner mange mennesker? Forskjellen på de som lykkes raskere i Ingreso Cybernetico og de øvrige - er kun hvordan

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene Markedsundersøkelse Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene I enhver sammenheng hvor det er snakk om en bedrift, butikk, forretning

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

1. Markedsorientert Produktutvikling

1. Markedsorientert Produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 22.08.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D 1. Resymé: I denne leksjonen begynner vi med å ta for oss litt generell

Detaljer

Kompetanserapportapport

Kompetanserapportapport apport Kandidat: Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Sammenfatningatning Match med kompetanseprofil 61% Kompetanseskårer Lav God Sterk Forretningsforståelse Innflytelse

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Produkt-/markedsmatrise

Produkt-/markedsmatrise Idébank Sist redigert 22.06.2012 Produkt-/markedsmatrise Strategiarbeid handler om å velge: Hvor skal din bedrift satse, og med hvilke produkter og tjenester? Anders Thoresen Partner i DHT Corporate Services

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kapittel 8 Mishkin. Asymmetrisk informasjon

Kapittel 8 Mishkin. Asymmetrisk informasjon Kapittel 8 Mishkin En sterk og voksende økonomi krever et velfungerende finansieringssystem for å allokere kapital fra sparere til selskaper og andre som kan investere pengene i gode prosjekter og på denne

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen

Bygde og. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø. næringsutvikling I Susendalen Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Susendal, 22 mai, 2007 Agenda Litt utenom temaet: Nærings og samfunnslivets situasjon på indre Helgeland Forskerblikk på nærings og bydeutvikling I Susendal Noen

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Utarbeidet av: Camilla og Stine, april 2010 Hvorfor gjør vi dette? Målet med internkartlegging er å kartlegge visjon, forretningside

Detaljer

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter De lokale aktørene Utfordringer og muligheter Avfallsdagene Torsdag 8. mars 2012 Kari Merete Moen Volle Daglig leder J O Moen Miljø AS Jeg vil si litt om : Hvem er J O Moen? Hva kjennetegner de lokale

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering ENT 4000 Øvingstime 1 Idé generering Willkommen! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan en forretningsidé skapes og hvordan slike ideer kan danne grunnlaget for konkrete

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Administrative oppgaver

Administrative oppgaver Administrative oppgaver Ulike administrative oppgaver vil kunne være: Postbehandling Arkivering korrespondanse Telefon og/eller resepsjon Innkjøp og lagerstyring Salg-, service- og markedsføringsaktiviteter

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter:

Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter. Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Forretningsstrategier Skifte av fokus: ikke lenger forhold internt i bedriften, men mellom konkurrerende bedrifter Konkurranse mellom to (eller flere) bedrifter: Priskonkurranse Hver bedrift velger pris

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Smart i hvilken forstand? Smart for hvem? Å være smart forretningsmann i

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn

A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn A2001-21 23.10.2001 SAS' erverv av 68,8 prosent av aksjene i Braathens ASA - konkurranseloven 3-11 - avgjørelse om ikke å gripe inn Sammendrag: I sin behandling av denne saken har Konkurransetilsynet vurdert

Detaljer

Hvorfor markedsundersøkelser?

Hvorfor markedsundersøkelser? Hvorfor markedsundersøkelser? Dekker vårt produkt et behov? Er det et marked av tilstrekkelig størrelse for vårt produkt? Finnes det relevante markedskanaler som vi kan få tilgang på For å få svar på disse

Detaljer

Fra enmannsbedrift til vekstbedrift

Fra enmannsbedrift til vekstbedrift Fra enmannsbedrift til vekstbedrift *Vinje Ullprodukter Hvem er vi *Historie *Utfordringer og veivalg *Erfaringer og budskap *Vinje Ullprodukter Hvem er vi? r Hvem er vi? *Vinje Ullprodukter AS *Kjent

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Grunnlagsdokument Frivillighetssentral I Våler

Grunnlagsdokument Frivillighetssentral I Våler Grunnlagsdokument Frivillighetssentral I Våler Utarbeidet av Per Skoglund for Våler kommune 1-Nov-07 1. Generelt I forbindelse med en planlagt opprettelse av Våler Frivillighetssentral er det viktig å

Detaljer

Konkurransekreftene. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Stein Ræstad CEO i Virbie Software AS. Bedriftsrådgiver

Konkurransekreftene. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Stein Ræstad CEO i Virbie Software AS. Bedriftsrådgiver Konkurransekreftene Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 27.04.2009 ("Five forces"). I sitt rammeverk for strategisk planlegging har Michael Porter benyttet et konsept med fem krefter for å bestemme

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer