ÅRSMELDING HORDALAND RYTTERKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING HORDALAND RYTTERKRETS 25.03.2014 24.03.2015"

Transkript

1 ÅRSMELDING HORDALAND RYTTERKRETS Det ble avholdt kretsting 25. mars Styret fikk etter dette, og etter sitt konstituerende styremøte, følgende sammensetning: Leder Elsa K. Klakegg / Bergen Rideklubb Nestleder Rolf Nøstdahl / Bergen Rideklubb Styremedlemmer Irmelin Revheim / Alvøen Rideklubb Iril Helen Ulvøen / Moldegård Ryttersportsklubb Siri Evjen / Bergen Rideklubb Ove Natland / Stend og Midthordaland Hestesportklubb Varamedlemmer 1.: Siren Eldøy Hinderåker /Stord Hestesportslag 2.: Bente Dankertsen/ Fusa Ryttersportklubb Det har vært avholdt 5 styremøter dette året. I tillegg har det vært avholdt: 1 terminlistemøte med klubbene, 1 samling med alt teknisk personell hvor blant annet stevnefordeling ble foretatt. NRYF Hundreårsjubileum. I innværende periode har styret arbeidet med å få etablert en markering av vårt felles jubileum. Det kan se ut som vi kan få markere oss i 17.mai toget under egen fane, samt på idrettens dag på festplassen. Det arbeides også med å få til en oppvisning på sentralt sted i Bergen. HRK har deltatt på kretssamlinger og Rytterting. HRK har også deltatt på FERD rideskolecup på AEG hvor vi hadde to deltakere med. Utdanning. Vi har fortsatt med kretstreninger i sprang med Amund Eide som instruktør. Etter gode tilbakemeldinger og ønske fra ryttere og foreldre fortsetter vi med disse treningene. Kretstreninger i dressur har vi ikke fått til, men vi ønsker å fortsette med dette på rekrutteringsnivå med Rita Pedersen som trener.

2 Vi takker de klubbene som velvillig har stilt sine anlegg til disposisjon til kretstreningene. Vi har avholdt 2 kurs i KR 1 med til sammen over 100 deltakere. Teknisk personell: Det har i perioden vært arrangert og avholdt føldende kurs og oppgraderinger Type Dato Antall Oppgraderte til Banebyggeraspirantkurs 1/7 2 BBA Sprangdommer II kurs 18/10 1 SDII Aktiviteten i kretsen er fortsatt stor og vi har utfordringer med hensyn til å få utdannet nok teknisk personell. Vi må igjen oppfordre klubbene til å utdanne teknisk personell i egen klubb. Teknisk personell kan ikke bare være aktiv i egen klubb men må også ut til andre klubber. Teknisk personell er aktive og reiser på oppdateringskurs og konferanser som dekkes av kretsen. Kretsen oppfordrer dog den enkelte teknisk utdannede å sjekke sin status på NRYF sin søkedatabase da vi mistenker at tallene der er feil. Status Teknisk Personell 2014 Sprang Sprangdommer4 FEI 1 Sprangdommer3 1 Sprangdommer2 1 Sprangdommer1 4 Sprangdommeraspirant 3 Sprangstildommer 4 Sprangstildommeraspriant 5 Sprangbanebygger1 1 Sprangbanebyggeraspirant 3

3 Dressur Kurslærer / Ryttertestdommer 1 Dressurdommer3 1 Dressurdommer2 2 Dressurdommer1 3 Dressurdommeraspirant 3 Felt Feltbanebygger1 1 Stewarder Steward 3 FEI 1 Steward 2 0 Steward 1 8 Øvrig Idrettskompetanse Ponnymåler 1 Grøntkort kursholder regelement 1 Kretstrener NRYF 2 Trener 2 7 Trener 1 30 Det ble i 2014 avholdt 43 stevner med følgende fordeling: D-sprang 20 L-sprang 3 E-sprang 1 D-dressur 15 L-dressur 1 E-dressur 1 D-kjøring 2 Hordaland Rytterkrets har avholdt 3 cuper: dressurcup, sprangcup og skolecup denne vinteren. Kretsmesterskapene i dressur individuelt og lag ble avholdt av Alvøen Rideklubb og kretsmesterskap i sprang individuelt og lag ble arrangert av Bergen Rideklubb. Oversikt over vinnere i kretsmesterskapene ligger vedlagt denne årsmelding. Økonomien har vært under kontroll etter forrige årsmøte.

4 Utleie av tidtakerutstyret har fungert bra. Det har også blitt investert i nye sensorer i perioden. Antall medlemmer i kretsen er 2716 fordelt på 34 klubber. Medlemsantallet har vist en nedgang de siste årene, og i 2014 var nedgangen 309 medlemmer som er en nedgang på rundt 10%. Dette er en nedgang som uroer, og det er viktig at klubbene jobber med rekruttering av nye medlemmer, samt at Kretsledelsen følger opp for å se til at tallmateriell er korrekt. Oversikt over medlemmer ligger vedlagt denne årsmeldingen. Styret har samarbeidet godt, og føler at kontakten med klubber, trenere og teknisk personell er godt. Nettsiden til Hordaland Rytterkrets brukes som generell informasjonskanal ut til klubber og utøvere. Bergen, Rolf Nøstdahl Nestleder og fungerende Leder

5 KM individuelt og lag i sprang ble avholdt av BRK 6-7. September. Ponni Kat 2&3: Gull: Thelma Knudsen med Loch Corrib (Bergen) Sølv: Runa Ripel med Dash of Class (Bergen) Bronse: Amelia Ekren med Abelins Accident (Bergen) Ponni Kat 1: Gull: Miriam Nordtvedt med Cally (Lysefjorden) Sølv: Malin Skjoldal med Pearls Dream (Bergen) Bronse: Dorthe Hordnes Hoff med Dio Stevie G ( Bergen ) Junior ( 1.10m) : Gull: Adele Kleppe Hagebø med Levino 10 (Bergen) Sølv: Sigrid Meyer Hellevig med Valentina B (Stend ) Bronse: Camilla Smines med Quite a Lady (Bergen) Senior ( 1.20m) : Gull: Fredrik B. Seim med Cascada (Bergen ) Sølv: Iselin Andersen med Volstrups Chestnut (Bergen ) Bronse: Benedicte Wickmann med Costa (Stend) KM-Ponni lag: Gull: Bergen Ridkelubb ponni 1 Malin Skjoldal / Pearls dream Thelma Knudsen / Loch Corrib Karoline Torsvik Nielsen / Bosvallei's Nicole Sølv: Bergen Ridkelubb Ponni 2 Dorthe Hordnes Hoff / Dio Stevie G Malene Hordnes Hoff / Dundelight Runa Ripel / Dash of Class Silje Raanes / Chestermann NBG Bronse: Moldegård Rideklubb Victoria Thomassen Kjerland / Banner Bean Helle Johannessen Moberg / Strawberry Flight Helena Askeland / Wakelys Fox Hunter

6 KM-Hest Lag : Gull: Sølv: Bronse: Bergen Rideklubb Anna Louise Hermansen / Uverla Maiken Kårdal / Goran Monica Gabrielsen Aune / Parnassus Hilde Cathrine Furset / Clear Moon Alvøen Rideklubb Hilde Helland / Spartakus 37 Caroline Stien / Vallentine Eric Brurås / Cavan Girl Nina Wiik / Red Hot Chilli Pepper Stend og Midthordaland Hestesportlag Vivian Tveite / Radoctro Helene Isabell Yndestad / Turgunas Thea Sørensen Bernløv / Divin 2 Benedicte Wickmann / Costa Hordaland Rytterkrets gratulerer alle vinnerne.

7 KM individuelt og lag i dressur ble avholdt i Alvøen September. KM-ponni: Gull: Sølv: Bronse: KM-Junior: Gull: Sølv: Bronse: KM: Gull: Sølv: Bronse: June Brurås med Moonlight IV (Alvøen) Sarah Jordan Kraavik med Quick Hatrick (Alvøen) Malin Sandvik med Action Jacson (Åsane) Ruth Dyngeland med Mr Magic (Meland) Stine Cecilie Kildal Rocky XI (Alvøen) Amanda Gulestøl Stubsve med Rocho Guldbjerg (Alvøen) Ida Marie Kathenes med Eponas Brenin Mathrafal (Alvøen) Emma Maria Sandal med Fleur IV (Alvøen) Hilde Johannessen Orbekk med Møllegårdens Cheval (Fana Hestesport) KM-Lag: Gull: Sølv: Bronse: Aløen Rideklubb / Krutt med futt Emma Maria Sandal / Fleur IV Eva Drotningsvik Hauge / Rozano Soneca Anne B. Kristoffersen / Avalon's L'amour Harmony Bodil Hansen / Lotus R Moldegaard Ryttersportsklubb / Moldg1 Iril Helen Ulvøen / Filucca Marthe Nyquist Valland / Conair Foldager Kirsten Vik / Peppermint Yvonne Jensen / Electra Aløen Rideklubb / Stort og smått, men utrolig godt Amanda Gulestøl Stubsve / Rocho Guldbjerg Stine Cecilie Kildal / Rocky XI Juni Trolie / Freifürst Af Hvarre Ida Marie Kathenes / Eponas Brenin Mathrafal Hordaland Rytterkrets gratulerer alle vinnerne.

8 Medlemstall klubber Reg.nr. Navn KL Alvøen Rideklubb KL Askøy Rideklubb KL Austevoll Rideklubb KL Bergen Nord Ride og Kjøreklubb KL Bergen Rideklubb KL Bjørgvin Dressurklubb KL Bømlo Hestesportsklubb KL Epona Rideklubb KL Fana Ryttersportsklubb avviklet KL Fana Hestesportsklubb KL Fitjar Hestalag KL Fusa Hestesportlag KL Gustur Islandshestlag KL Hardanger Hestalag KL Indre Hardanger Rideklubb KL Jondal Kjøre og Rideklubb 16 avviklet KL Kaland Hestesportsklubb avviklet KL Kvinnherad Hesteskysslag KL Lysefjorden Ride og Kjøreklubb KL Meland Ride og Kjøre Klubb KL Moldegaard Ryttersportsklubb KL Nordhordland Hestesportklubb KL Osterøy Fjordhestlag KL Radøy Hestesportklubb KL Rosendal Rideklubb KL Sagvåg/Litlabø Rideklubb KL Skinfakse Rytterklubb KL Sotra Rideklubb KL Stend og Midthordland Hestesportslag KL Stord Hestesportlag KL Sveio Rytterlag KL Sætregården Hestesportsklubb KL Tjernagel Rideklubb Ikke reg. KL Tysnes Hestesportslag KL Valen Ride og Kjøreklubb KL Voss Køyre-og Rideklubb KL Øystese Ride -og køyreklubb KL Åsane Rideklubb TOTALT

9 BUDSJETT FOR 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årsresultat

10 Resultatregnskap Hordaland Rytterkrets Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Hordaland Rytterkrets Side 1

11 Balanse Hordaland Rytterkrets Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Hordaland Rytterkrets Side 2

12 Balanse Hordaland Rytterkrets Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bergen, Styret i Hordaland Rytterkrets Siri Evjen Elsa Klakegg Ove Natland Irmelin Revheim Rolf Nøstdahl Iril Helen Ulvøen Hordaland Rytterkrets Side 3

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord

ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord ÅRSMELDING 2006 Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Kvinneuniversitetet Nord er en stiftelse som ble etablert høsten 1991. Stiftere er fylkeskommune, kommuner, kvinneorganisasjoner og enkeltpersoner. Formålet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer