Perspektiver på hvordan verdier og velferd skapes. Erik S. Reinert Res Publica & Tallinn University of Technology Sandefjord, 9. januar, 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perspektiver på hvordan verdier og velferd skapes. Erik S. Reinert Res Publica & Tallinn University of Technology Sandefjord, 9. januar, 2014."

Transkript

1 Perspektiver på hvordan verdier og velferd skapes Erik S. Reinert Res Publica & Tallinn University of Technology Sandefjord, 9. januar, 2014.

2 Kriser på rekke og rad Finanskrise Eurokrise Kina-får-for-mye-makt-krise Fallende-lønninger/fallende etterspørsel-krise Mulig teknologikrise: Fallende lønninger reduserer insentivene til å investere i ny teknologi. Energikrise Miljøkrise Religionskriger-og-økende-nød-kriser («den arabiske vinteren»)

3 Norge er sårbart på tre punkter: Boligprisene er for høye og husholdningene har høy gjeld. «Pyramidespill i boligmarkedet som attåtnæring». Oljeprisen kan få et krakk, og norsk økonomi er avhengig av «oljedop». Finansinstitusjonene globalt er igjen i ferd med å skape kunstige finansbobler. Mulig kindereggeffekt: Der er en viss sammenheng mellom disse tre faktorene, slik at de tre ulykkene kan inntreffe samtidig.

4 1. ULIKE TYPER ØKONOMIFAG HAR ULIK FORSTÅELSE OG ULIKE LØSNINGER

5 Verdiskapning: Hva skjedde i Sør-Korea som ikke skjedde i Somalia? Korea (Rep.)-Somalia, GDP per Capita Korea (Rep.) Somalia Source: original data extracted from Angus Maddison, The World Economy, Paris, 2003

6 Økonomifag type 1. «Arbeidsdelingen har sin opprinnelse i en tendens i menneskets natur til å handle og bytte en gjenstand for en annen. Denne tendensen har alle mennesker felles. Den finnes ikke hos noen andre dyrearter, som hverken synes å kjenne denne eller noen annen form for kontrakt Ingen har noen gang sett en hund bevisst bytte et kjøttbein mot et annet med en annen hund.» Adam Smith, Nasjonenes Velstand, 1776.

7 Økonomifag type 2. «Bevere bygger hus, men de bygger dem ikke på noen måte annerledes, eller bedre, nå enn de gjorde for år side... Mennesket er ikke det eneste dyr som arbeider; men han er det eneste dyr som forbedrer det han skaper. Disse forbedringene utfører han ved hjelp av Oppdagelser og Nyskapninger...» Abraham Lincoln, 1860.

8 Økonomifag type 1: Noe av det fine med økonomifaget er at det bare er en måte å tenke på, faktisk viten finnes ikke. Professor Victor Norman, Dagens Næringsliv, 31. desember 1994, s. 21. Økonomifag type 2: Roten av alt vi kan kalle teori er å observere ting som de er. Hans-Georg Gadamer, Lob der Theorie. Reden und Aufsätze, 1991, s. 43.

9 Joseph Schumpeter ( )

10 Mitt utgangspunkt for å forklare verdiskapning er økonomifag type 2: 1. Økonomiske aktiviteter er kvalitativt forskjellige når det gjelder evnen til skape verdier og velferd. 2. Realøkonomien og Finansøkonomien kan skille lag, og det som i øyeblikket ser ut som verdiskapning kan på sikt bli til «verdiødeleggelse».

11 Forklaring av to fagbegreper. Avtagende avkastning: når kostnadene etter et visst punkt stiger ettersom produksjonen stiger. Skjer typisk i jordbruk og gruvedrift. Dette gir perfekt konkurranse (produsentene kan lese i avisen hva markedet vil betale for varen) og «lav verdiskapning» Økende avkastning (stordriftsfordeler): når kostnadene synker ettersom produksjonen øker. Skjer typisk i industri og avansert tjenesteyting (Bill Gates). Dette gir imperfekt konkurranse og «høy verdiskapning»

12 2. TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VERDISKAPNING.

13 Høy verdiskapning oppstår gjennom investeringer i stadig nye «produktivitets-eksplosjoner». Activity-specific Economic Development: The mechanization of cotton spinning during the First Industrial Revolution. Ave annual increase in productivity 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Source: Carlota Perez, Calculations from Jenkins , Years

14 Produktivitetseksplosjonene skaper bratte lærekurver: USA: Lærekurve for skoproduksjon Verdiskapning øker eksplosivt når lærekurvene er bratte Man-Hours Required by Best-Practice Methods of Producing A Pair of Medium-grade Men s Shoes at Selected Dates in the U.S. Year Man-Hours Per Pair

15 men. Der er ikke all innovasjon som gir høyere verdiskapning. Ny teknologi kan redusere lønninger, krav til kunnskap og velferd: Salg på internett har mange steder først til press på marginer og lønninger for eks. i reiselivsnæringen og i bruktbokbransjen. Nye kassaapparater uten tall og bokstaver men med bilder har gjort det mulig å ansette analfabeter i fast-food sektoren i USA.

16 Teknologipessimisme eller teknologioptimisme? Avtagende avkastning gir grunn for teknologipessimisme: Når man bruker av ikkefornybare ressurser som det stadig blir dyrere å utvinne. Som for eksempel fossilt brensel. Økende avkastning gir grunn for teknologioptimisme: Når ting blir billigere jo mere man produserer. Når man kan høste av naturens energi uten at det dermed blir mindre av den!

17

18

19 Problemer med «Limits to Growth» Man skilte ikke godt nok mellom de områder der man kunne tillate seg en viss optimisme og der pessimismen var berettiget. På energisektoren er det grunn til optimisme, når det gjelder utvinning av gull er det det neppe. Også her er økonomiske aktiviteter enormt forskjellige. «Limits to Growth» ble i for stor grad «Limits to Innovation»

20 Om teknologivalg. På 1890-tallet var hestemøkk og hestekadavere et helseproblem i London og på Manhattan. Man hadde tre muligheter: flytte tilbake på landet. sette bleier på hestene eller finne opp bilen.

21 .men hvilken bil? Det var minst tre bilteknologier som konkurrerte Dampbilen Den elektriske bilen Herr Benz og bensinbilen Utfallet var langt fra klart. Da som nå måtte man satse på konkurrerende teknologier.

22 Avtagende avkasting: Olje og gass Å utvinne olje er stadig vanskeligere og dyrere

23 Økende avkastning: Kostnadsreduksjoner for solenergi,

24 Asia har tatt over plikten til nyskapning Vekst i BNP pr. innbygger 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0-0,01 USA Western Europe Greece, Portugal, Spain Eastern Europe Former USSR Latin America Africa China East Asian Tigers Source: Angus Maddison&Conference board data, calculations by the author

25 3. FINANSSEKTOREN OG VERDISKAPNING

26 Finanskriser skapes av en ubalanse mellom realøkonomien og finansøkonomien. Realøkonomien Die Güterwelt Finansøkonomien Die Rechenpfennige Black Box Produksjon av varer og tjenester Penger/kapital

27

28 Mammon mot Produksjonskapital 1. Mammon representerer død kapital. 2. Kristendommen advarer mot å dyrke mammon, men oppmuntrer til investeringer. 3. Dagens økonomiske teori SKILLER IKKE mellom realøkonomi og finansøkonomi, dvs mellom mammon og produksjonskapital. 4. Hyman Minsky: Kriser skapes fordi finanssektorens evne til å skape likviditet langt overstiger realøkonomiens evne til å investere denne kapitalen med fortjeneste. 5. Fordi faget ikke ser punkt 3. og 4. blir økonomifaget «ubevisste» støttespillere for finanssektoren, og politikerne får ikke de reelle valgmulighetene.

29 DISSE FORSTOD FINANSKRISER: Karl Marx ( Kapitalen, bind 3) Vladimir Lenin Rudolf Hilferding (sosialdemokrat) John Maynard Keynes (stemte konservativt) Joseph Schumpeter (liberal / konservativ) Torkel Aschehoug (Formann, Det konservative parti) Hitler og Mussolini Forståelsen av finanskriser døde ut langs hele den politiske aksen. En hel type erfaringsbasert økonomisk teori døde nesten ut (unntatt i Asia).

30 Mario Monti og Mario Draghi fra Goldman Sachs: Bukkene som får passe havresekken. «Bare skap så mye likviditet De vil, Herr Bukk»

31 Problemer med «eksperter»: Det er vanskelig å få en person til å forstå noe når hans lønn er avhengig av at han ikke forstår det Upton Sinclair, amerikansk forfatter, 1934.

32 Krisen i Europa: Bakgrunn. Sjokkterapi 1: Øyeblikkelig frihandel, avindustrialisering og fallende sysselsetting i tidligere Østblokkland etter Sjokkterapi 2: Øyeblikkelig integrering i EU, 1. mai En vinner i Baltikum tjente 1 Euro i timen på å montere mobiltelefoner i konkurranse med Kina. En taper i Frankfurt feiet gatene for 10 Euro timen: tendens til fallende lønninger og dermed fallende etterspørsel i hele EU.

33 Tre prinsipper som har fulgt kapitalismen siden begynnelsen (siden 1200-tallet i Italia) Finanskapitalen er realkapitalens tjener, ikke omvendt. Fleksible vekselkurser er nødvendige for å hjelpe svake land ovenpå igjen. Å la bedrifter og banker gå konkurs er en nødvendig renselsesprosess. Alle disse tre prinsippene er nå suspendert!

34 4. GLOBAL MIGRASJON OG GLOBAL VERDISKAPNING.

35 Alle store folkevandringer i historien har skyldtes avtagende avkastning I Bibelens Skapelsesberetning skiller Abraham og Lot lag fordi landet ikke kunne bære dem så de kunne bo sammen (1. Mosebok 13 : 6, oversettelse av 1916.) dvs gjetersamfunnet møtte avtagende avkastning og var ikke lenger bærekraftig. Dagens folkevandringer går alltid fra nasjoner preget av avtagende avkastning til nasjoner preget av økende avkastning (stordriftsfordeler)

36 Økonomisk struktur og nasjonenes befolkningsbærekraft Jeger- og samlersamfunn Jordbrukssamfunn Industrisamfunn (Holland) 1-2 personer / km2 40 personer / km2 400 personer / km2 Den eneste måten å løse fattigdomsproblemene på er å industrialisere Afrika. Det krever at Afrika som Norge gjorde da vi industrialiserte slipper frihandel.

37 Ifølge FN er det nå over en milliard mennesker som sulter. Flere enn noen gang før. Disse lever i land som er spesialisert på landbruk. Jo større prosent av befolkningen som arbeider i landbruket, desto større er sjansene for sult. Vi kan ikke løse dette problemet ved å flytte en milliard til Vesten. De fattige landene må få lov å følge samme strategi som Vesten selv gjorde: industrialisering. Som Vesten gjorde må de få slippe frihandel inntil deres industrisektor er stek nok. Fattige land må handle mer med hverandre enn med oss.

38 Sammenhengen mellom industrialisering og frihet fra slaveri og fra religiøs overtro. Ved industrialisering kan vi med rette forvente at menneskehetens to største onder slaveri og overtro blir kurert. Ferdinando Galiani ( ), italiensk økonom.

Finanskrisenes teori.

Finanskrisenes teori. Finanskrisenes teori. Erik S. Reinert Finanskriser skapes når det oppstår et misforhold mellom realøkonomien (den totale produksjonen av varer og tjenester) og finansøkonomien ( pengemengden ) 1. Dagens

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Slaver, roser og en bedre verden 1

Slaver, roser og en bedre verden 1 Slaver, roser og en bedre verden 1 Av Jan Hesselberg Slaveriets slutt: moral eller profitt? Vi som vokste opp i Norge etter den andre verdenskrigen, ble grundig opplært i "de svartes" fortid som slaver

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

The Service Sector and the Economy as a Whole

The Service Sector and the Economy as a Whole MPRA Munich Personal RePEc Archive The Service Sector and the Economy as a Whole Erik S. Reinert Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk / Studies in Technology, Innovation and Economic Policy

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Den enes død, den andres brød

Den enes død, den andres brød NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Den enes død, den andres brød Hvordan lage en strategi for å investere mot en boble? -Med IT-boblen som eksempel Hans Kristian Furuseth Veileder: Ola H. Grytten

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Working Paper Series 7/07

Working Paper Series 7/07 Working Paper Series 7/07 URO Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2007 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management URO Ny økonomisk verdensordning...... side 1 Uro i de internasjonale

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme?

Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme? Ny nedtur ute og evig opptur her hjemme? Og hvor skal pengene investeres? Oslo Vest Rotary Club, 17. januar 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Aksjer: Langsiktige fundamentale

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI TEMAHEFTE for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI NORD SØR HANDEL MED MAT Hefte utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer