Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.04.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.03."

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2015/ / /FRA Mottaker Frederick Wright niversitetet i Bergen 1515/FRA Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Ole Martin teihaug 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Jan Roger Olsen 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH ide: 1 av 106

2 Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Maria Omsland 2013/ / /MART Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Guro Kristin Melve 2012/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Kai Triebner 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Eirik Wilberg Rebnord 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH ide: 2 av 106

3 Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Tiina Maarit Andersen 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (h.d.) - tein-erik Gullaksen 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Øistein Rønneberg Mjelva 2013/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Bente ilnes Tandberg 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH ide: 3 av 106

4 Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) 2014/ / /MART 474 Mottaker rene Lavik Hjelmaas 1325/RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - ynnøve Yndestad 2013/ / /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Christel Gill Haanshuus 2015/ / /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Agnethe Lund 2013/ / /KARVA 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH ide: 4 av 106

5 Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Rune kjåstad ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 70569/ /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Richard Davies 2013/ / /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - aul Christoffer Lindemann ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 71381/ /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH Midtveisevaluering Doktorgrad (hd) - Deepak Balarkrishnan oduval 2014/ / /MART 474 Mottaker Klinisk institutt /RH rene Lavik Hjelmaas 1325/RH ide: 5 av 106

6 Ber om utlysning av stilling som overingeniør (OTC analyse) ved Geofysisk institutt Tilsettingssak - Overingeniør i OTC-analyse ved Geofysisk institutt 2016/ / /LV Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/LV TE fakultet Linda Vagtskjold 1244/LV Ber om utlysing av fast 100% stilling som førsteamanuensis innan sosialpsykologi Tilsettingssak- 100% fast stilling som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved nstitutt for samfunnspsykologi 2016/ / /ALL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/OVB Anlaug Lid 1735/ALL Vedr. plikttjeneste - Opplæringsmidler - R-ledelse og strategisk kommunikasjon 2016/ / /[FORDELT] Mottaker arat v/adv. Ketil Mæland-Johansen niversitetet i Bergen 2190/JAK Ber om utlysing Tilsettingssak - tipendiat i plantesamfunnsøkologi (4 år, Landress) ved nstitutt for biologi 2016/ / /THTH Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/THTH TE fakultet Thea Thingnes 1260/THTH ide: 6 av 106

7 Declaration from commitee members Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Camilla Oanes 2012/ / /ARME 421 Mottaker Helen Catherine Green 1700/HEGR TE Jeanette Lidal 1735/JEL nformasjonsmøte for hovedoppgaven i psykologi (ROY317) kull88- forespørsel om representant fra institutt og mulige hovedoppgaveprosjekt nformasjonsmøte hovedoppgave i psykologi - ROY / / /TRKLO 333 Mottaker nstitutt for samfunnspsykologi 1735/ALL TE Mottaker nstitutt for biologisk og medisinsk 1732/HEGFOL TE psykologi Mottaker nstitutt for klinisk psykologi 1734/[FORDELT] Trine ernille Klokkerud 1700/TRKLO Oppnevning av komité - rosjektøkonom (førstekonsulent) ved sekretariatet Tilsettingssak - rosjektøkonom (førstekonsulent) ved sekretariatet, Det psykologiske fakultet 2016/ / /VAHJ Mottaker Therese Hystad Mottaker Mottaker Grete Line imonsen Trine Knudsen niversitetet i Bergen 1700/VAHJ ide: 7 av 106

8 var på søknad om utsettelse av obligatorisk arbeidskrav i ED314 tsatt obligatorisk arbeidskrav ED314, masterprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY 377 Mottaker Kjell Daniel Berg Kristensen niversitetet i Bergen 1700/KACH nnvilget omsorgspermisjon u/lønn Omsorgspermisjon uten lønn - ars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forskning 2016/ / /[FORDELT] T Mottaker niversitetet i Bergen 1992/KAE Oppnevning av sakkyndig komité - stipendiat i logopedi Tilsettingssak - universitetsstipendat i logopedi ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi 2016/ / /HEGFOL Mottaker Turid Helland Mottaker Bjarte Furnes niversitetet i Bergen 1700/KA var på søknad om fødselspermisjon fra masterprogrammet i pedagogikk, KT-basert ermisjon - Masterprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/KACH ide: 8 av 106

9 Oppnevning av sakkyndig komité - to stipendiatstillinger fmr Tilsettingssak - midlertidig stilling som stipendiat fmr ved BM - Det psykologiske fakultet 2015/ / /HEGFOL Mottaker Kristiina Kompus Mottaker Marc rice niversitetet i Bergen 1700/KA Vedrørende søknad om permisjon - ykelønnsoppfølging, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /HJO T Mottaker 2190/JAK Mottaker 2190/HEF TE Anette tevnebø 1301/ATE Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet - Tilbakemelding fra Det medisinsk-odontologiske fakultet Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet (HM) / / /OLE Mottaker HR-avdelingen 2190/OLE Gerd Johannessen 1301/GEJ var på søknad om utsatt innlevering av hovedoppgaven YK300 tsatt innlevering - Hovedoppgave YK / / /FRR T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/TRKLO ide: 9 av 106

10 Midlertidig tilsetting som senioringeniør lønnet av eksternt finansiert virksomhet - Tilsettingssak - Overingeniør (midlertidig) ved niversitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 2014/ / /LEM Mottaker ngvild Kristine Mehl niversitetet i Bergen 2190/M tbetaling av fungeringstillegg - korrigering - Fungeringstillegg, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JH Mottaker Marit Bakke niversitetet i Bergen 1301/JH Godkjenning av utveksling Godkjenning av utveksling 2015/ / /FRA Mottaker selin Gangeskar aris niversitetet i Bergen 1515/FRA ide: 10 av 106

11 Oppnevning av bedømmelsekomité - Aslak Hjeltnes Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Aslak Hjeltnes 2012/ / /HEGR 421 Mottaker rofessor Thomas Mackrill Mottaker Mottaker Adjunkt Thomas Mackrill rofessor Anita Lill Hansen niversitetet i Bergen 1700/HEGR var på søknad om tilrettelegging av muntlig eksamen i indremedisin og kirurgi våren 2016 Tilrettelegging av muntlig eksamen MEDD4 og MEDKR4 V / / /MA T 371 Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MA var på søknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan - Bachelorprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY 377 Mottaker Grete Marie Ellingsen niversitetet i Bergen 1700/KACH var på søknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan - masterprogram i pedagogikk, KT 2016/ / /HEY 377 Mottaker Olav Øygard niversitetet i Bergen 1700/KACH ide: 11 av 106

12 ersonlig opprykk til professor etter kompetanse - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JH Mottaker Martha Chekenya Enger niversitetet i Bergen 1301/JH Rapportering på innvilget tilskudd til pesialistutdanningen ved ib over statsbudsjettet 2015 kap. 770, post 70 Rapportering spesialistutdanningen i odontologi / / /TOHO Mottaker Helsedirektoratet niversitetet i Bergen 1319/MO Melding om vedtak i fakultetsstyret sak 27/16 - personlig opprykk til professor etter kompetanse, Det medisinsk-odontologiske fakultet, institutt for klinisk odontologi ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17688/ /ATE Anette tevnebø 1301/ATE ide: 12 av 106

13 ersonlig opprykk til professor etter kompetanse - personlig opprykk til professor etter kompetanse, Det medisinsk-odontologiske fakultet, institutt for klinisk odontologi ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17752/ /ATE Mottaker tein Atle Lie niversitetet i Bergen 1301/ATE Rapportering på innvilget tilskudd til Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor E/EØ over statbudsjettet 2015 kap. 770, post 70 Midler i forbindelse med oppgradering av klinikken for Kvalifiseringsprogrammet for utenlandske tannleger ak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17766/ /TOHO Mottaker Helsedirektoratet niversitetet i Bergen 1319/MO Rapportering på innvilget tilskudd til Dobbelkompetansekandidater ved ib over statsbudsjettet 2015 kap. 770, post 70 Dobbelkompetanse i odontologi ak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 17772/ /J Mottaker Helsedirektoratet niversitetet i Bergen 1319/MO ide: 13 av 106

14 Rapport på innvilget tilskudd til lønn til kandidater i pedodonti over statsbudsjettet 2015 kap. 770, post 70 pesialistutdanning av tannleger - tilskudd fra Helsedirektoratet for 2014 og / / /MO Mottaker Helsedirektoratet niversitetet i Bergen 1319/MO Ber om utlysning av stilling som overingeniør ved Geofysisk institutt Tilsettingssak - Overingeniør (norsk marint CO) ved Geofysisk institutt 2016/ / /LV Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/LV TE fakultet Linda Vagtskjold 1244/LV Ber om utlysing av midlertidig stilling (100%) i skule og opplæringspsykologi Tilsettingssak- midlertidig 100% stilling innan skule og opplæringspsykologi 2016/ / /ALL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ TE Anlaug Lid 1735/ALL var fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Frister for sensur og for offentliggjøring av timeplaner Omfang av forsinket sensur 2016/ / /TOVT Mottaker Tove teinsland 2180/TOVT Birthe Gjerdevik 1201/BG ide: 14 av 106

15 AFFs presentasjon i styremøtet niversitetsstyrets arbeidsform 2011/ / /MOV Ø offl. 23, 1. ledd ilje Christine erheim 2120/LE tbetaling av forskningsstipend for stipendiater ved utenlandsopphold (eng) - tøtte til utenlandsopphold V stipendiat, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /EVR Mottaker Jörn Blume niversitetet i Bergen 1301/EVR tbetaling av forskningsstipend for stipendiater ved utenlandsopphold (eng) - tøtte til utenlandsopphold V tipendiat, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /EVR Mottaker Enxhela ulo niversitetet i Bergen 1301/EVR tbetaling av forskningsstipend for stipendiater ved utenlandsopphold - tøtte til utenlandsopphold V stipendiat, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /EVR Mottaker Karl Eril Müller niversitetet i Bergen 1301/EVR ide: 15 av 106

16 HEML-senteret ber om utlysning av midlertidig stilling som universitetslektor i helsefremmende arbeid Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting (100% vikariat) som universitetslektor i helsefremmende arbeid ved HEML-senteret 2016/ / /GR Mottaker Kari Lid kodje 1700/KA Grete Line imonsen 1733/GR Vedtak om tilsetting Tilsettingssak - professor (30 %) i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /BEATØ Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ELR TE Beate tølen 1301/BEATØ Visedekan for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet rodekan og visedekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet / / /GJB Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/AÆ Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/TOHO Mottaker Klinisk institutt /JT TE Mottaker nstitutt for global helse og 1326/M samfunnsmedisin Mottaker Klinisk institutt /JO nger Hjeldnes enneseth 1301/E ide: 16 av 106

17 Godkjenning av opplæringsdelen i forskerutdanningen Den organiserte forskerutdanningen hd-graden - Katharina Teresa Enehaug Morken 2014/ / /BJØTE 421 Mottaker Helen Catherine Green 1700/HEGR TE Jeanette Lidal 1735/JEL Answer to your application for change of your education plan Endring av utdanningsplan - Masterprogram i Health romotion 2016/ / /HEY T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/HAKV Ber om midlertidig tilsetting av Jan Ove ilsestuen, som vikar ved seksjon for brukarstøtte ved T-avdelinga - Tilsettingssak - avdelingsingeniør (midlertidig) ved T-avdelingen 2016/ / /[FORDELT] Mottaker HR-avdelingen 2190/EV TE Wenche eset 2210/WE rotokoll - Klage på karakterfastsetting DDAFRA1 H-15 Klage på karakterfastsetting DDAFRA1 H / / /MABJ offl. 26, 1. ledd 375 Marit Ramsli Bjerke 1700/MABJ ide: 17 av 106

18 Tilbud om midlertidig stilling som avdelingsingeniør ved T-avdelingen, niversitetet i Bergen - Tilsettingssak - avdelingsingeniør (midlertidig) ved T-avdelingen 2016/ / /[FORDELT] Mottaker Jan Ove ilsestuen niversitetet i Bergen 2190/EV rotokoll - Klage på karakterfastsetting DDAMEV1 V-16 Klage på karakterfastsetting DDAMEV1 V / / /V offl. 26, 1. ledd 375 Marit Ramsli Bjerke 1700/MABJ Oversendelse av sakkyndig vurdering til søkere Tilsettingssak - Førsteamanuensis psykologi - innretning i spesialpedagogikk ved nstitutt for samfunnspsykologi ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 18945/ /ALL Mottaker økere niversitetet i Bergen 1700/VAHJ rotokoller med resultat - Klage på karakterfastsetting EFAC03 H-15 Klage på karakterfastsetting EFAC03 H / / /V offl. 26, 1. ledd 375 ngunn Voster 1700/V ide: 18 av 106

19 rotokoller med resultat - Klage på karakterfastsetting YK100 H-15 Klage på karakterfastsetting YK100 H / / /V offl. 26, 1. ledd 375 ngunn Voster 1700/V rotokoller med resultat - Klage på karakterfastsetting YK101 H-15 Klage på karakterfastsetting YK101 H-15 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 18973/ /V offl. 26, 1. ledd 375 ngunn Voster 1700/V rotokoller med resultat - Klage på karakterfastsetting YK102 H-15 Klage på karakterfastsetting YK102 H-15 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 18976/ /V offl. 26, 1. ledd 375 ngunn Voster 1700/V var på søknad om dispensasjon fra tregangersregelen i YK100 Dispensasjon fra tregangersregelen - YK / / /V T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/OLFR ide: 19 av 106

20 Oppnevning av representant til møter - sykologisk fakultet Koordineringsmøte studentmottak / / /JØJO Mottaker Jørgen Thune Johnsen 2180/JØJO Frode Randal 1700/FRR Visedekan for forskerutdanningen - utbetaling av B-tillegg - Lønn - B-tillegg, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012/ / /KRJE Mottaker Roland Jonsson niversitetet i Bergen 1301/EVR eksjonssjef ved Konserveringsseksjonen - Arbeidsavtale Tilsettingssak - seksjonsleder kode 1211 ved Konserveringsseksjonen, Avdeling for kulturhistorie ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 19058/ /KARHE Mottaker Camilla ordby niversitetet i Bergen 2190/M Ber om midlertidig tilsetting av vitskapleg assistent 50% (prosjekt) - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som vitskapleg assistent ved nstitutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/KA Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 20 av 106

21 var på søknad om å få avlegge særskilt eksamen i YK109 ved ib våren 2016 ærskilt eksamen ved Det psykologiske fakultet V-16 (privatister) 2015/ / /V 371 Mottaker Folkeuniversitetet ørlandet v/ Joanna unnset niversitetet i Bergen 1700/THÅ var på søknad om å få avlegge særskilt eksamen i YK109 ved ib våren 2016 ærskilt eksamen ved Det psykologiske fakultet V-16 (privatister) 2015/ / /V 371 Mottaker Folkeuniversitetet ør-øst v/berit Farmen niversitetet i Bergen 1700/THÅ var på søknad om å få avlegge særskilt eksamen i YK109 og YK110 ved ib våren 2016 ærskilt eksamen ved Det psykologiske fakultet V-16 (privatister) 2015/ / /V offl. 26, 1. ledd 371 Mottaker Folkeuniversitetet Vestlandet avdeling otra/askøy ved Monika Tøkje Hauge niversitetet i Bergen 1700/THÅ ide: 21 av 106

22 nderdirektør - vikariat nderdirektør - vikariat ved HR-avdelingen 2016/ / /MOMA Mottaker Henrik Tøndel niversitetet i Bergen 2190/M rotokoll - Klage på karakterfastsetting DDAA1 H-15 Klage på karakterfastsetting DDAA1 H / / /V offl. 26, 1. ledd 375 Marit Ramsli Bjerke 1700/MABJ Vedtak om tilsetting Tilsettingssak: Forsker (100 %, midlertidig, eksternt finansiert, nevrovitenskap, Bramham), nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /VØ Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/JH TE var Øiestad 1301/VØ Bistillingsavtale - Allmennmedisinsk forskningsenhet, ni Research Helse - forlengelse - Bistilling (20%) ved Allmenmedisinsk enhet, ni helse ak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 19178/ /ARMO Mottaker orman Anderssen niversitetet i Bergen 1700/TR ide: 22 av 106

23 Vedtak om tilsetting Tilsettingssak: Forsker (100 %, midlertidig, eksternt finansiert, Lorens), nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 19180/ /VØ Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/JH TE var Øiestad 1301/VØ aksliste sirkulasjon Ansettelsesutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / /BEAMO Bodil Hægland 1501/BOH var på søknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan - Masterprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/KACH var på søknad om endring av utdanningsplan Endring av utdanningsplan - Masterprogram i pedagogikk, KT 2016/ / /HEY T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/KACH ide: 23 av 106

24 var på søknad om utsatt innlevering i ED324 V-16 tvidet innleveringsfrist for ED324 V / / /V 377 Mottaker ina McHugh niversitetet i Bergen 1700/KACH Vedtak om tilsetting Tilsettingssak: Forsker (80 %, midlertidig, eksternt finansiert, Mustafa), nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /VØ Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ATE TE var Øiestad 1301/VØ var på søknad om utsettelse av obligatorisk arbeidskrav i ED324, masterprogram i pedagogikk tsatt obligatorisk arbeidskrav ED324, masterprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/KACH Contract - Tilsettingssak - Midlertidig stilling som professor (20 %) 2016/ / /HEGFOL Mottaker ris ommer niversitetet i Bergen 1700/VAHJ ide: 24 av 106

25 Tilsagn om læreplass i KT-faget ved niversitetet i Bergen Lærlinger 2016 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 19295/ /LAM 276 Mottaker Kasper Børhaug Mottaker Adrian ten niversitetet i Bergen 2190/LAM Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (50 %) - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som vitskapleg assistent ved nstitutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA Mottaker Fride Haram Klykken niversitetet i Bergen 1700/KA Midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent (20 %) - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som vitskapleg assistent 2016/ / /ØYLA Mottaker Christine chütz Fløisand niversitetet i Bergen 1700/KA Vedtak om kullflytting tudieprogresjon, medisinstudiet 2016/ / /MADA T Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MADA ide: 25 av 106

26 Ber om utlysning av stilling Tilsettingssak Overingeniør BC (midlertidig) 2016/ / /ELE Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/ELE fakultet Elin edersen 1224/ELE Ber om forlenging av midlertidig tilsetjing - Tilsettingssak - stilling som vitenskapelig assistent - nstitutt for samfunnspsykologi 2014/ / /ALL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/KA TE Anlaug Lid 1735/ALL Forlenging midlertidig tilsetjing som førsteamanuensis 20% - Tilsettingssak - midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (20 %) ved nstitutt for samfunnspsykologi, det psykologiske fakultet 2015/ / /ALL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ Anlaug Lid 1735/ALL ide: 26 av 106

27 Oppnevning av komite for vikariat (førstekonsulent) ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting i vikariat (100 %) som førstekonsulent ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi 2016/ / /HEGFOL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ TE Hege Folkedal 1732/HEGFOL killed worker - Temporary appointment - Midlertidig tilsetting som sommerhjelp ved Arboretet og de botaniske hagene, Milde 2016/ /2016 Exempted from public disclosure, cf. offl. 26, 1. ledd /KRO Mottaker Deirdre Kennedy niversitetet i Bergen 2190/M HEML-senteret ber om midlertidig tilsetting uten utlysning på tildelte midler fra Wøyen-stiftelsen - Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som forsker 2016/ / /GR Mottaker Vala Johanna Hjorth-Jenssen 1700/VAHJ Grete Line imonsen 1733/GR ide: 27 av 106

28 ersonlig opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (patologi) - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JH Mottaker eer Kåre Lilleng niversitetet i Bergen 1301/JH ersonlig opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (kirurgi) - ersonlig opprykk til professor etter kompetanse, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 20177/ /ELØ Mottaker Christina Brudvik niversitetet i Bergen 1301/JH var på søknad om utsettelse av obligatorisk undervisningsaktivitet i ED324, master i pedagogikk, KT tsatt obligatorisk arbeidskrav ED324, masterprogram i pedagogikk 2016/ / /HEY 377 Mottaker Marianne epstad niversitetet i Bergen 1700/KACH ide: 28 av 106

29 Reply Regarding Application for Leave of tudy for One Year øknad om permisjon fra masterprogrammet i energi 2016/ / /ELÆ Mottaker tanley Owulabi Babatunde niversitetet i Bergen 1244/ELÆ Arbeidsavtale - Tilsettingssak - Førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved nstitutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet 2016/ / /VAHJ Mottaker Olav Kjellevold Olsen niversitetet i Bergen 1700/VAHJ Vedtak - endring i foreldrepermisjon - Fødselspermisjon (fedrekvote) 2016/ / /ADMA T Mottaker niversitetet i Bergen 1700/KA Ber om utlysing av 1-2 stillingar som førsteamanuensis i pedagogikk deltid/ev Tilsettingssak - Tilsetting av førsteamanuensis i pedagogikk deltid/ev 2016/ / /ØYLA Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ TE Mottaker Vala Johanna Hjorth-Jenssen 1700/VAHJ TE Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 29 av 106

30 tvidet søkerliste Tilsettingssak: Forsker (50 %, midlertidig, eksternt finansiert, ordforsk, Bjorvatn), nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /VØ Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ tvidet søkerliste Tilsettingssak: Forsker (20 %, midlertidig, eksternt finansiert, K.G. Jebsen, jølstad), Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /VØ Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ Oppnevning av komité - rosjektleder Tilsettingssak - rosjektleder tilknyttet LATE, Det psykologiske fakultet 2016/ / /VAHJ Mottaker Komiteen niversitetet i Bergen 1700/VAHJ tvidet søkerliste Tilsettingssak - postdoktor (2 år) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ ide: 30 av 106

31 tvidet søkerliste Tilsettingssak - overingeniør (80 % 2 år) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ tvidet søkerliste Tilsettingssak - spesialtannlege (20 %) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ var på søknad om endring av eksamensform Endring av eksamensform 2016/ / /V 370 Mottaker Louise Marie Johnsen niversitetet i Bergen 1700/MABJ tvidet søkerliste Tilsettingssak - postdoktor (3 år) ved FF/CCBO, Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ ide: 31 av 106

32 Ber om utlysning - avdelingsingeniør, midlertidig stilling Tilsettingssak - Avdelingsingeniør, midlertidig stilling, nstitutt for geovitenskap 2016/ / /AEDA Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/AEDA fakultet Anette Bynes Darcy 1250/AEDA Anmodning om tilsettelse i forbindelse med pappapermisjon tilsett som førstekonsulent ved Holbergprisen 2016/ / /EV Mottaker HR-avdelingen 2190/EV TE olveig tornes 2120/OLTO Forhåndsgodkjenning av praksisutveksling til Trauma Clinic i ør-afrika Delstudium i utlandet - rofesjonsstudiet 2016/ / /HEY Mottaker Martine Five niversitetet i Bergen 1700/TORAL Forhåndsgodkjenning av praksisutveksling til Trauma Clinic i ør-afrika Delstudium i utlandet - rofesjonsstudiet 2016/ / /HEY Mottaker Atla M. F. Kvalem niversitetet i Bergen 1700/TORAL ide: 32 av 106

33 Forhåndsgodkjenning av praksisplass ved TygerBear Foundation in Aid of Traumatised Children and Families i ør-afrika Delstudium i utlandet - rofesjonsstudiet 2016/ / /HEY Mottaker Jørgen A. Berget niversitetet i Bergen 1700/TORAL Forsknings- forskerutdannings- og utdanningsmelding Det psykologiske fakultet Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2015 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 21188/ /TVE Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/TVE Anne Kristin L Aanstad 1700/AAA Erasmus+ søknad 2016: institutterklæring Lise Jones (BM) Erasmus+ hovedtiltak 3: nitiatives for policy innovation - European policy experimentation 2016/ / /KR 306 Mottaker Anne Kristin L Aanstad 1700/AAA TE Mottaker Kristin Torp kogedal 2180/KR Mottaker Toril alen 1700/TORAL Mottaker Helen Catherine Green 1700/HEGR TE Mottaker Hege Folkedal 1732/HEGFOL tefanie Meyer 1700/TEME ide: 33 av 106

34 var på søknad om vurderingsmelding etter frist i MAYK313 og AORG101/AORG104 V-16 Vurderingsmelding / undervisningsmelding - oppmelding etter frist V-16 ved Det psykologiske fakultet 2016/ / /V Mottaker Marius Ruud niversitetet i Bergen 1700/THÅ Ber om forslag til nytt varamedlem til REK-Vest - forslag fra Det psykologiske fakultet Endringer i sammensetningen og oppnevningen av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) 2009/ / /GGJ 013 Mottaker Mona Viksøy 2120/MOV Anne Kristin L Aanstad 1700/AAA Arbeidsavtale - korrigert oppstartsdato Tilsettingssak - Fast tilsetting som førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved nstitutt for samfunnspsykologi 2012/ / /ALL Mottaker Katharina Wolff niversitetet i Bergen 1700/VAHJ hd degree - Evaluation - Appointment of opponents Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Eirunn Thun 2011/ / /HEGR 421 Mottaker Eirunn Thun niversitetet i Bergen 1700/HEGR ide: 34 av 106

35 tvidet søkerliste Tilsettingssak - førstekonsulent (vikariat) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ Tilbud om stilling som førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap Ansettelsessak - Førsteamanuensis i interaksjonsdesign ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap 2015/ / /BOH Mottaker Kristine Jørgensen niversitetet i Bergen 1501/BOH Ber om utlysing Tilsettingssak - enioringeniør ved nstitutt for biologi 2016/ / /THTH Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/THTH TE fakultet Thea Thingnes 1260/THTH Ber om utlysing Tilsettingssak - Overingeniør (midlertidig) ved nstitutt for biologi, enter for geobiologi 2016/ / /THTH Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/THTH TE fakultet Thea Thingnes 1260/THTH ide: 35 av 106

36 Ber om utlysning av stipendiat i pliosen sedimentasjon og paleomiljø i Korintriften i Hellas Tilsettingssak - tipendiat (3 år) i liosen sedimentasjon og paleomiljø i Korintriften i Hellas, nstitutt for geovitenskap 2016/ / /VC Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/VC TE fakultet Victoria Chimhutu 1250/VC Ber om utlysning av 2 stipendiatstillinger i rifttektonikk og sedimentasjon Tilsettingssak - 2 stipendiatstillinger (3 år) i rifttektonikk og sedimentasjon, nstitutt for geovitenskap 2016/ / /VC Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/VC fakultet Victoria Chimhutu 1250/VC Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - sosialantropologi - Maria Fallmyr Hansen Godkjenning av utdanning 2016/ / /DA Mottaker Maria Fallmyr Hansen niversitetet i Bergen 1534/DA ide: 36 av 106

37 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - sosialantropologi - Line Leite Godkjenning av utdanning 2016/ / /DA Mottaker Line Leite niversitetet i Bergen 1534/DA Godkjenning av utveksling - sosialantropologi - Karoline Holm ymo Godkjenning av utveksling 2015/ / /MARHO Mottaker Karoline Holm ymo niversitetet i Bergen 1534/DA Godkjenning av utveksling - utviklingsstudier - ina J. Gundersen Godkjenning av utveksling 2015/ / /MARHO Mottaker ina Jonassen Gundersen niversitetet i Bergen 1534/DA Ber om utlysning av stilling Tilsettingssak - tipendiat i mikroelektronikk 2016/ / /ELE Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/ELE fakultet Elin edersen 1224/ELE ide: 37 av 106

38 tvidet søkerliste Tilsettingssak - førsteamanuensis (20 %, bistilling) i 2 år ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /BEATØ Beate tølen 1301/BEATØ Ber om utlysning av stipendiatstilling, Matematisk institutt Tilsettingssak - tipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk - porøse medier (Work ackage 1), Matematisk institutt 2016/ / /MAR Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/EVL fakultet Eva Linde 1211/EVL Endelig utlysning Tilsettingssak - tipendiat i mikroelektronikk 2016/ / /ELE Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/GRE TE Elin edersen 1201/ELE Arbeidsavtale master logopedi Edda Ottarsdottir våren 2016 Arbeidsavtaler løslønn ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi / / /VAH Olga Elise Frøyland 1700/OLFR ide: 38 av 106

39 Ber om utlysning av stipendiat ved Matematisk institutt Tilsettingssak - tipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk - porøse medier (Work ackage 2), Matematisk institutt 2016/ / /EVL Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/EVL fakultet Eva Linde 1211/EVL Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2015/ / /FRA Mottaker da Wetlesen niversitetet i Bergen 1515/FRA Ber om utlysning av stipendiat ved Matematisk institutt Tilsettingssak - stipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk - porøse medier (Work ackage 3), Matematisk institutt 2016/ / /EVL Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/EVL fakultet Eva Linde 1211/EVL ide: 39 av 106

40 Ber om utlysning av stipendiat ved Matematisk institutt Tilsettingssak - stipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk - porøse medier (Work ackage 4), Matematisk institutt 2016/ / /EVL Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/EVL fakultet Eva Linde 1211/EVL Vedtak om overføring til lavere kull, ntegrert masterprogram i odontologi tudieprogresjon, master i odontologi 2016/ / /B Mottaker niversitetet i Bergen 1301/B Ber om forlenging tilsetting høgskolelærar 40% haust Tilsettingssak - midlertidig tilsetting som høyskolelærer psykologididaktikk (40%) 2014/ / /ØYLA kkje offentleg iht. kkje offentleg iht. offl. 25, 1. ledd Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 40 av 106

41 Arbeidsavtale - Tilsettingssak - Førsteamanuensis ved Hemil-senteret, Det psykologiske fakultet 2016/ / /VAHJ Mottaker Annegreet G. Wubs niversitetet i Bergen 1700/VAHJ Ber om utlysning av stilling som postdoktor ved Matematisk institutt Tilsettingssak - postdoktor i anvendt og beregningsorientert matematikk - porøse medier (Work ackage 2), Matematisk institutt 2016/ / /EVL Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/EVL fakultet Eva Linde 1211/EVL rotokoll - Klage på karakterfastsetting - EDA120 Klage på karakterfastsetting - EDA / / /V offl. 26, 1. ledd 375 Marit Ramsli Bjerke 1700/MABJ Ber om utlysing Tilsettingssak - førsteamanuensis (vikariat) ved Molekylærbiologisk institutt 2016/ / /THTH Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/THTH TE fakultet Thea Thingnes 1232/THTH ide: 41 av 106

42 Varsel om opphør av midlertidig stilling - tilsetting som stipendiat (eksternfinansiert, DK); nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet ak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 22039/ /JH Mottaker ina Obad niversitetet i Bergen 1301/FL Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsettingssak: tipendiat, Det medisinsk-odontologiske fakultet, nstitutt for biomedisin 2011/ / /JH Mottaker Kaya Kvarme Jacobsen niversitetet i Bergen 1301/FL Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innstiller Mc Dennis Muyimbwa til ph.d.-graden hd-grad Dennis Muyimbwa, nstitutt for fysikk og teknologi 2013/ / /HA 474 Mottaker ngunn Vie kare 2120/ TE Kristin Kalvik 1201/KRKA ide: 42 av 106

43 Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsettingssak: Forsker (midlertidig, eksternt finansiert, MOMETO, Gullberg) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /JH Mottaker Cedric Zeltz niversitetet i Bergen 1301/FL hd degree - iri Helle - Appointment of Committee Den organiserte forskerutdanningen hd graden - iri Helle 2011/ / /HEGR 421 Mottaker rofessor Marta Di Forti Mottaker Mottaker Adjunct rofessor Arne Vaaler Associate rofessor Frank Larøi niversitetet i Bergen 1700/HEGR Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsettingssak: tipendiat (eksternt finansiert, Marie Curie) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /JH Mottaker Hengshuo Liu niversitetet i Bergen 1301/FL ide: 43 av 106

44 var på klage på karakterfastsetting YK109 H-15 - ber om begrunnelse Klage på karakterfastsetting YK109 H-15 ak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 22177/ /V 375 Mottaker niversitetet i Bergen 1700/THÅ var på søknad om særplass ved praksisutplassering i psykiatri, høsten 2016 ærplass ved praksisutplassering, medisinstudiet 2016/ / /MADA T Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MADA Godkjent bedømmelseskomité hd-grad Ørjan Dale, nstitutt for fysikk og teknologi 2012/ / /HA 474 Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/HA Kristin Kalvik 1201/KRKA Forslag til sakkunnig komité Tilsettingssak - midlertidig stilling som stipendiat spesialpedagogikk - Det psykologiske fakultet 2015/ / /KA kkje offentleg iht Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/KA TE Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 44 av 106

45 Godkjent bedømmelseskomité hd-grad iaoliang Wang, nstitutt for nformatikk 2012/ / /MARLØ 474 Mottaker nstitutt for informatikk 1212/BEJ Kristin Kalvik 1201/KRKA Oppnevning av sakkyndig komité - stipendiatstilling ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi Tilsettingssak - utlysning av universitetsstipendiatstilling ved nstitutt for biologisk og medisinsk psykologi 2016/ / /HEGFOL Mottaker Finn Konow Jellestad Mottaker Anette Harris niversitetet i Bergen 1700/KA Godkjent bedømmelseskomité h.d.-grad Marthe Gjerde, nstiutt for geovitenskap 2012/ / /CACH 474 Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/CACH Kristin Kalvik 1201/KRKA ostdoctoral Fellow at Department of Geography Ansettelsessak - ostdoktor ved nstitutt for geografi - BF og Akademiaavtalen 2016/ / /BOH Mottaker To the expert committee niversitetet i Bergen 1501/BOH ide: 45 av 106

46 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - sosialantropologi - Helene Karlsen Godkjenning av utveksling 2016/ / /DA Mottaker Helene Karlsen niversitetet i Bergen 1534/DA Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsettingssak: Forsker (20 %) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /AB Mottaker ynne Jenum niversitetet i Bergen 1301/FL Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsetjingssak: ostdoktor (3 år) ved enter for alders- og sjukeheimsmedisin, nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013/ / /ALMY Mottaker Elisabeth Flo niversitetet i Bergen 1301/FL ide: 46 av 106

47 Ber om tilsetting av vitskapelig assistent i eksternt prosjekt Tilsettingssak - Midlertidig tilsetting som vitskapelig assistent i eksternt prosjekt, nstitutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet 2016/ / /ALL Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ TE Anlaug Lid 1735/ALL Godkjent bedømmelseskomité h.d.-grad Anette B. M. Tvedt, nstitutt for geovitenskap ak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 22353/ /CACH 474 Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/CACH Kristin Kalvik 1201/KRKA Forslag til sakkunnig komité Tilsettingssak - 2 stipendiatstillingar institutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA kkje offentleg iht Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/KA Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 47 av 106

48 Varsel om opphør av midlertidig stilling - Tilsettingssak: Forsker (midlertidig) ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /AB Mottaker Dhanasekaran ivakumaran niversitetet i Bergen 1301/FL Godkjent bedømmelseskomité h.d.-grad Juliane Wissuwa, nstitutt for biologi 2012/ / /TOMT 474 Mottaker nstitutt for biologi 1260/TOMT Kristin Kalvik 1201/KRKA Endelig utlysing Tilsettingssak - Førsteamanuensis i evolusjonær økologi 2016/ / /EVHÅ Mottaker nstitutt for biologi 1260/OLT Thea Thingnes 1201/THTH Forslag til sakkunnig komité førsteamanuensis i pedagogikk Tilsettingssak - Tilsetting av førsteamanuensis i pedagogikk ved nstitutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ TE Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 48 av 106

49 Oppnevning av sakkyndig komité - stipendiatstilling ved nstitutt for klinisk psykologi Tilsettingssak - midlertidig stipendiatstilling ved nstitutt for klinisk psykologi 2016/ / /BJØTE Mottaker Lin ørensen Mottaker Helge Holgersen niversitetet i Bergen 1700/KA Oppnevning av bedømmelseskomité - ren Johnsen Den organiserte forskerutdanningen hd graden - ren Johnsen 2013/ / /HEGR 421 Mottaker Lektor Maja O Connor Mottaker Mottaker rofessor emeritus Lars Weisæth Førsteamanuensis igne Hjelen tige niversitetet i Bergen 1700/HEGR Fakultetsavsetning til HM-tiltak - tilbakemelding til BO HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker nstitutt for biologi 1260/YMY Tove-Lise tørksen 1201/TO ide: 49 av 106

50 Fakultetsavsetning til HM-tiltak tilbakemelding til Geofysisk HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker Geofysisk institutt 1244/TERE Tove-Lise tørksen 1201/TO Fakultetsavsetning til HM-tiltak tilbakemelding til FT HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker nstitutt for fysikk og teknologi 1224/GRE Tove-Lise tørksen 1201/TO Fakultetsavsetning til HM-tiltak tilbakemelding til GEO HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/GLA Tove-Lise tørksen 1201/TO Fakultetsavsetning til HM-tiltak - tilbakemelding til Kjemisk HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker Kjemisk institutt 1231/KRFA Tove-Lise tørksen 1201/TO ide: 50 av 106

51 Fakultetsavsetning til HM-tiltak - tilbakemelding til Matematisk HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker Matematisk institutt 1211/MAR Tove-Lise tørksen 1201/TO Fakultetsavsetning til HM-tiltak tilbakemelding til MB HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker Molekylærbiologisk institutt 1232/ADGR Tove-Lise tørksen 1201/TO var på søknad om særplass ved utplassering i allmenn- og samfunnsmedisin høsten 2016 ærplass i desentral periode - medisinstudiet 2014/ / /KAJA T 377 Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MADA Fakultetsavsetning til HM-tiltak tilbakemelding til EiA HM-tiltak Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /TO 254 Mottaker Eiendomsavdelingen 2310/HÅG Tove-Lise tørksen 1201/TO ide: 51 av 106

52 Oppnevning av sakkyndig komité - stipendiatstilling ved HEML-senteret Tilsettingssak - 1 stipendiatstilling ved HEML-senteret 2016/ / /GR Mottaker Ole Melkevik Mottaker Anette Harris niversitetet i Bergen 1700/KA Godkjent bedømmelseskomité h.d.-grad Bernadette ree, nstitutt for biologi 2013/ / /TOMT 474 Mottaker nstitutt for biologi 1260/TOMT Kristin Kalvik 1201/KRKA var på søknad om særplass ved praksisutplassering i psykiatri, høsten 2016 ærplass ved praksisutplassering, medisinstudiet 2016/ / /MADA T Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MADA Oppnevning av sakkyndig komité - stipendiatstilling i spesialpedagogikk Tilsettingssak - midlertidig stilling som stipendiat spesialpedagogikk - Det psykologiske fakultet 2015/ / /KA Mottaker Thomas Terje Manger Mottaker Kariane Therese Westrheim niversitetet i Bergen 1700/KA ide: 52 av 106

53 Godkjenning av opplæringsdelen Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Morten Kronstad 2006/ / /HEGR 421 Mottaker Morten Kronstad niversitetet i Bergen 1700/HEGR Godkjenning av opplæringsdelen Den organiserte forskerutdanningen hd graden - teinar ætre 2008/ / /HEGR 421 Mottaker teinar ætre niversitetet i Bergen 1700/HEGR Oppnevning av sakkyndig komité - to stipendiatstillinger ved nstitutt for pedagogikk Tilsettingssak - 2 stipendiatstillingar institutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA Mottaker Anne Grete Danielsen Mottaker Mottaker Robert Gray Hege Eikeland Tjomsland niversitetet i Bergen 1700/KA Approval of the instructional part of the doctoral programme Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Victor Chimhutu 2012/ / /HEGR 421 Mottaker Victor Chimhutu niversitetet i Bergen 1700/HEGR ide: 53 av 106

54 forespørsel til HF angående klage på DDATAL Klage - opptak til praktisk-pedagogikk () 2016/ / /HEY 515 Mottaker ilje Anette Landsverk Lindgren 1101/LL Hilde Hjertager Lund 1700/HLL nnkalling til sluttvurderingsmøte - praksis. Bekymringsmelding / / /HEEK Mottaker niversitetet i Bergen 1700/HEEK Bekreftelse på mottatt oppsigelse - Oppsigelse 2016/ / /ALL Mottaker Katharina Wolff niversitetet i Bergen 1700/KA Godkjent bedømmelseskomité h.d.-grad Tone Aspevik, nstitutt for biologi 2013/ / /TOMT 374 Mottaker nstitutt for biologi 1260/TOMT Kristin Kalvik 1201/KRKA ide: 54 av 106

55 Fratredelsesskjema Lise Augustson Fratredelsesskjema / / /VAHJ 219 Mottaker Vala Johanna Hjorth-Jenssen 1700/VAHJ TE Grete Line imonsen 1733/GR Endelig utlysning Tilsettingssak - førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Matematisk institutt 2016/ / /MAR Mottaker Matematisk institutt 1211/[FORDELT] Eva Linde 1201/EVL Ber om utlysning av stilling som stipendiat ved Geofysisk institutt Tilsettingssak - tipendiat i fysisk oseanografi (sjøisdynamikk) ved Geofysisk institutt 2016/ / /LV Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/LV fakultet Linda Vagtskjold 1244/LV Varsel om opphør av midlertidig stilling Tilsettingssak: instruktørtannlege (spesialistkandidat) ved eksjon for kjeveortopedi, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014/ / /TOHO Mottaker arandosh Afnan niversitetet i Bergen 1301/FL ide: 55 av 106

56 Oppnevning av sakkyndig komité - fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk Tilsettingssak - Tilsetting av førsteamanuensis i pedagogikk ved nstitutt for pedagogikk 2016/ / /ØYLA Mottaker Hans Christian Arnseth Mottaker Mottaker Edel Karin Kvam Liv Eide niversitetet i Bergen 1700/VAHJ Endelig utlysing Tilsettingssak - Overingeniør (midlertidig) ved nstitutt for biologi, enter for geobiologi 2016/ / /THTH Mottaker nstitutt for biologi 1260/OLT Thea Thingnes 1201/THTH Ber om utlysing av mellombels tilsetting som universitetslektor i pedagogikk (50%) Tilsettingssak - mellombels tilsetting som universitetslektor i pedagogikk (50%) 2016/ / /ØYLA Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/VAHJ Øystein teine Larsen 1742/ØYLA ide: 56 av 106

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 28.04.2014 nnhold: Endelig godkjenning

Detaljer

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,,X,, tatus: J,A 04.04.2016 Ber om midlertidig tilsetting som førstekonsulent (vikar norskkursa)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 24.08.2015 nnhold: øknad om innpassing / godkjenning (University of Western

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 15.12.2017 nnhold: Offentlig søkerliste Tilsettingssak: Professor

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 15.12.2017 nnhold: Bekreftelse - Midlertidig tilsetting

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 16.01.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 10.02.2015 Årshjul for forsknings- og forskerutdanningssaker 2013 - til behandling

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 14.03.2016 B-tillegg - B-tillegg, Geofysisk institutt 2015/10475-3

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.

Journaldato: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 19.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 07.06.2013 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Detaljer

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02.

Journaldato: 09.12.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 29.12.2015 letting av vurderingsmelding i KJEM122 letting av vurderingsmelding

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Klassering: ***** PERSS/MBE028. Dok.dato: 15.09.2015. Klassering: BYGG/TEOL. Dok.dato: 16.09.2015.

Dok.dato: 08.09.2015. Klassering: ***** PERSS/MBE028. Dok.dato: 15.09.2015. Klassering: BYGG/TEOL. Dok.dato: 16.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 ersonalmappe Landquist Torill 2008/3189-28 23157/2015 08.09.2015 ERSS/MBE028 Mottaker ERSS/MBE028 Epost

Detaljer

Journaldato: 24.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 24.9.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 24.9.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 25.09.2012 nnkalling til styremøte nr 5/2012 Høgskolestyret

Detaljer

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09.

Journaldato: 15.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 22.09.2014 Endringer i emnevalg, Rekand aksbehandling av utreisende Erasmus-studenter

Detaljer

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 23.07.2015 ANK-2246-14 Varsel om tildeling Coor ervice Management A ANK-2246-14

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Dok.dato: 08.08.2014. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 08.08.2014. Klassering: ***** PERSS/BMH. Dok.dato: 08.08.2014.

Dok.dato: 08.08.2014. Klassering: ***** PERSS/MFU. Dok.dato: 08.08.2014. Klassering: ***** PERSS/BMH. Dok.dato: 08.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.08.2014 nnhold: ersonalmappe Lind - Solstad Steinar 2011/2077-17 21247/2014 08.08.2014 ERSS/MF Mottaker Steinar

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 07.12.2016. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 10:30-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N,,, tatus: J,A 17.04.2013 Tilbud om tilsetting som postdoktor i ledelse

Detaljer

Journaldato: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.2012.

Journaldato: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 15.11.2013 lagiatsjekk i forskerutdanningen - behov for

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016.

Journaldato: 25.04.2016-01.05.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 21.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 02.05.2016 Oppsigelse av 40 % stilling som hjelpepleier ved Malangstun - ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 28.04.2017 nnhold: Revidert utlysningstekst Tilsettingssak: tipendiat

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: 18.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 18.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.6.2013, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 05.07.2013 var på søknad om innpassing av utdanning fra niversitetet

Detaljer

Journaldato: 17.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.05.

Journaldato: 17.10.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 05.11.2013 Melding til Skikkethetsnemnda Skikkethetsnemnda 01.08.2012-31.07.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. AMU-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring. Seniorpolitikk 2009/502-10 32877/2013 HR/KER 08.01.

Offentlig journal. AMU-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring. Seniorpolitikk 2009/502-10 32877/2013 HR/KER 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.01.2014 AM-sak 79/2013 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - høring Seniorpolitikk 2009/502-10

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.02.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:30-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04.

Journaldato: 25.09.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype: I,,, tatus: J,A 30.09.2013 Oppnevning av medlem til AM - arbeidsgivers representant

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 220811. Personal ***** ***** ***** ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 31.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.11.2011 Arbeidsavtale datert 220811 ***** 2009/2620-16 21371/2011 02.09.2011 Paul Erik Svendsen Arbeidsavtale datert

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 02.05.2016 Ber om utlysning av stilling som tannhelsesekretær ev.

Detaljer

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012.

Dok.dato: 02.02.2012. Klassering: ***** PERSS/HTO002. Dok.dato: 21.02.2012. Klassering: ***** PERSS/MKR. Dok.dato: 23.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2012 ersonalmappe Kristiansen Magnhild Gangsøy 2008/3059-29 2517/2012 02.02.2012 ERSS/JH1 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.08.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 28.08.2017 Svar på søknad om permisjon i forbindelse med videreutdanning - ersonalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 11. april 2012 kl. 09:30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe A

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 19.01.2017 Refordeling av stipendiatstillinger Fordeling av stipendiathjemler

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Hardy Roger 2010/173-1 1611/2010 PERSS/JES 05.02.2010 29.01.2010 ***** Nordlandssykehuset PERSA/EIC Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.02.2010 nnhold: ersonalmappe Hardy Roger U 2010/173-1 1611/2010 29.01.2010 ERSS/JES Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 010911. Personal ***** ***** ***** ***** 2011/3162-3 21664/2011 06.09.2011 17.10.2011.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 010911. Personal ***** ***** ***** ***** 2011/3162-3 21664/2011 06.09.2011 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2011 Arbeidsavtale datert 010911 2011/3162-3 21664/2011 06.09.2011 Mona Leirvik Hestø 2005/3174-15 23857/2011 29.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Journaldato: 12.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 12.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 15.09.2014 The molecular and computational biology research school

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015.

Journaldato: 14.09.2015-27.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 14.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 28.09.2015 Oppfølgingsplan ved sykemelding ersonalmappe - Sak/dok nr: 2004/2297-109

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 18.07.2017 nnvilger søknad om alternativ praksis psykiatri Alternativ

Detaljer

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 23.06.2011 øknad om intern overflytting ved HiG ntern overflytting

Detaljer

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09.

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2013 Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: 06.05.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 06.05.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 Referat fra -A-kontaktmøte den 23.04.2014 A-kontaktmøte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 11.12.2017 nnhold: Research group Geographies of the Green Transformation

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10.

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 212.1. (enhet/initialer): EFL/HB PERSONAL/BMK. Dok.dato: 12.10.2011. Klassering: 435 HS/RRI. Dok.dato: 08.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 21.10.2011 TT-sak 41/11 EFL - stilling som førstekonsulent studieadminstrasjon - godkjenning av utlysingstekst EFL Tilsettingssak

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016.

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.04.2016 Tjenesteattest - Anfrid Jacobsen Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07.

Offentlig journal. Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1652-20 22575/2015 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.08.2015 Bekreftelse fortsatt redusert arbeidstid 2012/1652-20 22575/2015 28.07.2015 Martin Garstad Svar på søknad om

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014.

Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 20.01.2014. Klassering: ***** PERSS/HEA. Dok.dato: 20.01.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.1.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 27.01.2014 ersonalmappe Mavlud Juwamer 2009/2006-28 1325/2014 ERSS/LAN001 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-ASP/ANNETTYL. Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-AHS/ANNETTYL. Dok.dato: 26.10.2012.

Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-ASP/ANNETTYL. Dok.dato: 22.10.2012. Klassering: EKSAMEN-AHS/ANNETTYL. Dok.dato: 26.10.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.11.2012 Automatisk begrunnelse - 7BP21-B tudentmappe - ***** ***** ***** 2012/2801-1 18875/2012 22.10.2012 AP/DEKAN

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Journaldato: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 03.07.2013 Reguleringsplan for E16, Skulestadmoen.

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 28.04.2015 Høringssvar - Vigsling og liturgisk drakt for kantorer Høring om vigsling

Detaljer

Til stede: Forfall: Fra adm.: Saksliste. Innkalling og saksliste. Godkjent Sak 12/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014.

Til stede: Forfall: Fra adm.: Saksliste. Innkalling og saksliste. Godkjent Sak 12/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014. UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet OPPSUMMERING fra møte Utvidet forskningsledelse Sak nr. 2014/498 Møtedato: 05.05.2014, kl. 14.00-15.30. Møtested: Styrerommet AHH, 4. etg. Til

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 28.01.2011.

Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 12.01.2011. Klassering: ***** PERSS/MRO. Dok.dato: 28.01.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2011 ersonalmappe Kristensen Elin - Tone 2010/155-11 970/2011 12.01.2011 ERSS/MRO Mottaker Elin-Tone Kristensen

Detaljer