RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007"

Transkript

1 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å Skape gode forhold mellom det enkelte hjem og skolen Legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet Høsten 2006 vedtok FAU at skolemiljøet skal være det viktigste vi skal jobbe med dette skoleåret. Det er også blitt laget en ny sosial handlingsplan for Snarøya skole som skal gjelde fra og med dette skoleåret, som skal følges opp. Det meste av det utførende arbeid i regi av FAU, skjer gjennom de ulike komiteer som blir valgt blant FAU`s medlemmer i vårt første møte på høsten. Klassekontaktene er også av uvurderlig hjelp ved alle våre arrangementer og en STOR TAKK til alle som har bidratt til gjennomføring av årets arrangementer. FAU har avholdt 7 møter i dette skoleåret, alle referater finnes på skolens hjemmeside FAU`s komiteer har vært følgende: Leder: Nestleder: Kasserer: Hans Thomas Knudtzon Knut Øversjøen 5A Sverre Sanner Sekretær: Melinda Røste 4 Fest og aktivitetsutvalg: Skolefrokost-utvalg: 17.mai komitee: Vibeke Feldberg 2A, Vibeke Klemetsen 2B Christian Fougner 3A Kari Ween Sundby 4A

2 2 Trafikkkutvalg: TV-innsamlingen: ANT.: Ungdomsskoleutvalg: IT- WEB utvalg: SFO-utvalg: HMS-utvalg: Telefonbok-utvalg: Bærum FAU: Valgkomitee: Kari Lutro 3B Jan G Breivik 7B Sverre Ruth 6B Knut Øversjøen 5A Trond Bergquist 7A Sven Furberg 1B Cathrine Glede 5B, Natalia Ueland 6A Christian Andersen 1A, Vibeke Klementsen 2B Axel Rabsch 6C Knut Øversjøen 5A TV-AKSJONEN 2006 Årets TV-aksjon samlet inn penger til Leger uten grenser. Aksjonen ble avholdt 22. oktober og barna i 6. og 7 klasse på Snarøya skole samlet inn penger med 30 bøsser. Beløpet som ble samlet inn var kr , en økning på over 55% i forhold til i fjor og altså mer enn kr pr bøsse. En stor takk til alle de ca. 75 barna som gikk med bøsser og alle de voksne som fulgte med og som fikk dette flotte resultatet. ØKONOMI: FAU har en god og sunn økonomi. Ved utgangen av skoleåret har vi tilgjengelig ca. kr ,- til gode formål. De største utgiftspostene i år har vært:

3 3 Bidrag til klassekassene med kr ,- som skal benyttes fortrinnsvis til utflukter. Bidrag til musikkorps med kr ,- Den største bidragsyter til regnskapet var 17. mai arrangementet, som bidro med hele kr ,-, og annonsesalg til telefonboken med ca ,- IT - UTVALGET IT - Vårt mål er at skolen skal gi barna våre et godt tilbud på bruk og opplæring innen data. I den anledning har vi fulgt prosjektet for utrulling av ny IT-Plattform tett. Skolen har nå et system bestående av Windows XP maskiner, tykke og tynne Linux klienter. Dette driftes og administreres i stor grad av datavdeling i Bærum Kommune. Vi har også deltatt på diskusjoner rundt fremtidig IT løsning på Hundsund Grendesenter. Vi har valgt å avvente økonomiske bidrag til klarere ser behovene etter at det nye datasystemet har vært i bruk en stund. Vi kommer til å kjøpe inn 25 mus til de bærbare PC ene vi bidro til at skolen fikk i forrige skoleår. Selve introduksjonen av datasystemet har vært en belastning for skolen og tatt mye av Reynir s tid. Nå virker det imidlertid bra. Det har imidlertid vært noe bugs i systemet, men dette gjelder enkeltelever som ikke får opp sitt lagringsområde skikkelig på linuxmaskinene. Disse enkelt elevene har Reynir gitt beskjed om sentralt, og de tar seg av dette der Det nye datasystemet gir tilgang til mange nye læreprogram og skolen sørfer for kursing og opplæring av lærerne. I tillegg til datasystemet har skolen gått til anskaffelse av 10 prosjektorer til klasserom og et Smartboard. I forbindelse med inntroduksjon av nytt datasystem for skolene i Bærum og kravene til IKT i kunnskapsløftet har kommunen nå opprettet en gjenbruksordning for brukte PC'er. Man henvender seg til firmaer og private som har PC'er som skal byttes ut. 5 eller flere brukbare PC'er hentes av kommunen, mens mindre antall kan leveres inn. Hvis noen av dere har eller kjenner til et firma som har ekstra PC'er finnes detaljer for hvordan man skal gå fram i dokument TELEFONBOKUTVALGET 2006 Telefonbokutvalget 2006/2007 har bestått av Christian Andersen fra 1. klasse. Telefonboken for 2006/2007 ble ferdigstilt av utvalget for 2005/2006 og delt ut på høstparten Årets utvalg har hatt utstrakt kontakt med fjorårets utvalg og diskutert tidsskjema og opplegg for boken. Videre har vi overtatt faktura- og kontraktunderlag. Fjorårets utvalg hadde i tillegg utviklet en database som vil forenkle oppdateringen av informasjon. Denne databasen vil overleveres årets utvalg før skoleslutt.

4 4 Hovedarbeidet med telefonboken gjøres ved oppstart av skoleåret 2007/2008 og vi vil øke utvalgets bemanning for å gjennomføre oppdateringer, korrekturlesning samt annonsesalg slik at boken kan være ferdig til distribusjon tidlig i høstsemesteret. SKOLEFROKOSTEN Skolefrokosten ble avholdt 10. november 2007 i forbindelse med grunnskolens uke. Ansvaret for arrangementet var ved FAU representantene for 3. klasse. Klassekontaktene på skolen, som ble kontaktet via e-post og telefon, hjalp til dagen før og under arrangementet. Sponsorer for skolefrokosten var Meny, Tine, Grillstad og Kellogs. De ble kontaktet på et tidlig tidspunkt og var velvillige til å bidra med en total leveranse av alt vi hadde behov for. Noen små supplementskjøp ble gjort kvelden før skolefrokosten. Sponsorene ble takket skriftelig i etterkant ved både brev og e-post, og blomster avsendt til Meny som dro det største lasset. Erfarenheter, kontakter, mengder av varer med mer, finnes samlet i en egen rapport i Skolefrokost permen. HMS UTVALGET I skoleåret 06/07 har det vært to møter mellom rektor Britt Eia, sosialpedagogisk koordinator Inger Nilsen og Faus HMS ansvarlige Cathrine Glede og Natalia Ueland. Det har også vært to møter i skolemiljøutvalget som består av to representanter fra elevrådet, rektor og Faus HMS ansvarlige. I skoleåret 06/07 er det få konflikter som har blitt rapportert til FAU. Rektor la høsten 06 fram skolens sosiale handlingsplan. Planen er tilgjengelig på skolens nettside. Det ble også ferdigstilt et HMS-skjema som skal benyttes ved innmelding av saker. Dette skjemaet er også tilgjengelig på skolens nettside. FAUs C. Glede og N. Ueland ble bedt om å komme med innspill til HMS-skjemaet. FAU stemte i høst for å tildele HMS-utvalget en pott med penger som skulle brukes til miljøfremmende tiltak på skolen. Dette har ved flere anledninger blitt tatt opp med rektor,

5 5 men dessverre har vi ikke fått andre ønsker/forslag enn at skolen ønsker seg bordtennis racketer. Det har dessverre ikke vært diskutert om skolen skal gå inn for et annet prosjekt enn Mot. Det bør taes opp til diskusjon så snart skoleferien er over. TRAFIKKUTVALGET Trafikkutvalgets hovedmål er å bidra til å sikre skoleveien for barna våre. I 2006 begynte arbeidet med utbygging av skole, idrettsplass etc på Snarøya, og da skolen startet så vi at skolens parkeringsplass var benyttet til brakkerigg for utbyggerne. Dette skapte en utrygg trafikksituasjon for skolen, da foreldre stoppet ved selve skoleveien for å slippe av barn, det var til tider lange køer som generelt også skapte dårlig trafikksikkerhet for de syklende og gående skolebarna. I den anledning ble det høsten 2006 avholdt to møter med Bærum Kommune/Planetaten/ FAU / skolen m rektor / barnehagen og helsestasjonen for å se på muligheten for å skape en mer tilfredstillende trafikksituasjon. Resultatet ble at brakkeriggen ble flyttet / komprimert til utkanten av det området den opprinnelig var plassert, slik at forelde kunne benytte tidligere parkeringsplass, om enn i et mindre område enn tidligere. Det ble også tilrettelagt for at man kunne sette av / på barn i lommen ved parkeringsplassen, samt ved helsestasjonen. Rektor informerte i ranselpost utfallet av nye parkeringssforhold, med kart over området. Arbeidet med trafikksituasjonen rundt den nye skolen ( Hundsundplanen ) er godt i gang. Representanter fra FAU, de ulike Velene på Snarøya og andre interesserte møtte opp rett før jul da kommunen skulle på befaring angående dette. Der ble det protestert og utdelt løpesedler til kommunen med argumenter for at tilfartsvei måtte endres. Det ble også fokusert på at en slik uheldig adkomstvei med svært stor belastning av trafikk, ville problemet også flytte seg til området ved eksisterende barneskole. Det er hyggelig å kunne informere at det hjelper å protestere, kommunestyret vedtok i møte 13. juni at 125 boliger skal få innkjøring fra Langoddveien, og at 365 boliger skal få innkjøring fra Snarøyveien ved Fornebu Senter, helt i tråd med hva FAU og Vellene ønsket! Ellers har det som i tidligere år vært arbeidet med å generelt å minske kjøring i skolebakken. Til tider har denne kjøringen vært minimal. Men vi ser at det stadig er behov for at foreldre blir minnet om dette.

6 6 I forbindelse med at det oppsto uheldige situasjoner blant de gående og syklende skolebarna ved kyststien til skolen, ble kommunen bedt om å klippe langs kyststien for å få mer plass og oversiktelige forhold, noe som ble gjort. 17 Mai komiteen. Årets 17. mai komité ble valgt på det første foreldremøtet i høst. Årets leder ble Annette Markussen. Annette var den eneste av komité lederne som hadde erfaring fra 17. mai komité arbeid fra før, og det kom godt med. Alle foreldrene meldte seg på ønsket komité og ble fordelt ut. Årets 4.klasse er et forholdsvis lite kull med bare 37 barn, så her var det flere som måtte trå til flere steder. Møter ble avholdt gjennom vinteren og våren, og vi var i god rute til 17. mai. Meget god dokumentasjon fra tidligere erfaringer var til stor hjelp under planleggingen. Vi er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet på 17. mai. Værgudene var på vår side, så forholdene for en fin feiring var absolutt tilstede. Alt gikk etter planen og alle foreldrene gjorde en formidabel innsats. Vi avsluttet dagen med en veldig hyggelig familiefest på SAS-hotellet. Årets overskudd ble på kr ,- Alt arbeidet fra årets 17. mai komité inkludert bilder fra dagen vil bli lagt på en CD som vil bli gjort tilgjengelig for neste års komitee. BÆRUM KFU Snarøya Skole var frem til årsmøtet november 2006 representert i Bærum KFU. KFU Bærum har fokus på følgende saker Innspill på kommunens langtidsplan Samferdsel og spesielt avsnittet som gjelder ungdommens oppvekstvilkår. Bærum KFU deltok sammen med rektorer, kommunepolitkere og skoleelever på stormøtet i Arene 6 mars. Høringskommenatere ble også sendt inn, for mer info se Kommunikasjon - Gjevnlige møter med skolesjefen - Egen hjemmeside er etablert for løpende saker, se - Den kommunale KFU-siden finnes fortsatt, men kommer i hovedsak til å informere om hva KFU og FUG er. Den fungerer mest som en overordnet introduksjon og som

7 7 et arkiv, se / Skole / kommunalt foreldreutvalg (menypunkter i venstre marg) - Oppdatering adresser og epostutsendelser om aktiviteter SFO-UTVALGET 2006/2007 SFO-utvalget har i år bestått av Sven Furberg (trinn 1). SFO-leder har vært Hanne Elisabeth Burum. Saker som har vært tatt opp mellom SFO-utvalget og SFO-leder dette året har blant annet vært: Oversikt over hvor barna er til enhver tid Noen få foreldre har ytret bekymring over at SFO ansatte ikke umiddelbart vet hvor barnet deres er ved henting. Dette blir en avveining mellom antall ressurser SFO disponerer og det tilbudet man gir barna. Idag nyter barna godt av et relativt stort lekeareal, og det må da aksepteres at det i noen tilfeller tar noen minutter å finne barna. Alternativet blir en veldig dårlig løsning med mye bruk av kun inneareal/ skolegård. Henting av barn uten å møte opp ved SFO SFO får ofte forespørsel om å sende barna fra skolen til feks. helsestasjonen hvor foreldre venter med bil. Av kapasitetsgrunner ønsket ikke SFO å fortsette denne praksisen og man har oppfordret foreldrene til å hente barna på skolen. SFO lister med farge koder for første klasse Første klasse iår har vært delt opp i tre farger. SFO listene har imidlertid beholt en A og B klasseinndeling noe som virker mot intensjonene man hadde med å innføre fargeinndelingen. FAU har ønsket samsvar mellom klasselistene of SFO listene, av praktiske grunner fikk ikke SFO gjennomført dette iår, men for neste skoleår bør dette være mulig. SFO-utvalget har fått få henvendelser fra foreldre i løpet av dette året. Jeg mener selv at jeg har vært synlig, og tolker de få henvendelsene som en indikasjon på at barna og deres foreldre er ganske fornøyde med SFO for tiden. Fau vil takk for samarbeidet med Hanne Elisabeth Burum.

8 8 Sommeren nærmer seg med skoleavslutninger som skal avslutte nok et hyggelig skoleår for barn, lærere og foreldre ved skolen. FAU benytter anledningen til å ønske årets 7 klassinger lykke til på nye ungdomskoler til høsten. Avslutningsvis vil vi i FAU takke for et meget godt samarbeid med skolen og alle dens gode lærerkrefter. Takk til alle foreldre som stiller opp og deltar aktivt i skolearbeide til felles glede for våre barn. God sommer. Med vennlig hilsen For FAU Hans Thomas Knudtzon FAU leder Snarøya 14. juni 2007

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer