Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER Merete Sønsterud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER 1848-1855. Merete Sønsterud"

Transkript

1 Gina Krog FRA KARMØY OPPVEKST OG BARNDOMSMINNER Merete Sønsterud

2 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Født på Flakstad... 5 Familien på Karmøy år på Karmøy Hendelser i lokalmiljøet Hendelser i familien Barndomsminner Videre til Kristiania Avslutning Familieopplysninger Kilder og litteratur Noter

3 Forord Stemmerettskomiteen, oppnevnt av regjeringen, løftet i 2013 fram fire kvinner som ble æret for sin innsats for kvinnestemmeretten og kvinnesaken. Gina Krog var en av disse. Komiteens målsetting var en feiring som ville skape engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. I Formannskapet i Karmøy ble det i august 2012 oppnevnt en Jubileumskomité for kvinners stemmerett 100 år og grunnloven 200 år som ledes av ordfører Aase Simonsen. Gina Krog bodde på Karmøy da hun var liten. Hun hadde sin familiebakgrunn fra Skudenes. Karmøy kommune ønsket å markere stemmerettsjubileet ved å skaffe mer kunnskap om Gina Krogs år her. Til prosjektet Gina Krog fra Karmøy fikk kommunen både statlig og fylkeskommunal støtte. Historiker Merete Sønsterud fra Sandnes ble engasjert til å gjøre dypdykk i arkivene. Hennes oppgave var å finne ut hvordan Gina hadde det på Karmøy, hvor hun bodde, hvem hun bodde sammen med og hva som hendte av små og store begivenheter i familien og lokalsamfunnet. Merete har gjort en fantastisk jobb og hun fant mye spennende. Tusen takk! En monolog om Gina er blitt produsert av skuespiller Nina Sele i samarbeid med regissør Nina Lill Veste. Nina skal turnere med monologen for Den kulturelle spaserstokken og Kulturskrinet i Karmøy høsten Jeg håper leserne blir inspirert. Kopervik, september 2013 Prosjektleder Anine Kongshavn Karmøy kommune Foto forsiden: Portrett av Gina Krog, 26 år. Fotograf C.C. Wischmann, ca. 1873, Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen, blds_

4 Innledning For hundre år siden fikk kvinnene i Norge stemmerett på samme vilkår som menn. Et enstemmig storting vedtok den 11. juni 1913 allmenn stemmerett for kvinner. Økonomiske kriterier begrenset ikke lenger stemmeretten til kvinnene. Mennene fikk tilsvarende allmenn stemmerett i Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen er utnevnt som de fire store kvinnesakspionerene. 1 Dette er kvinner som gjorde en viktig innsats for kvinnesaken og kvinnestemmeretten. Her handler det om Gina Krog som bodde på Karmøy da hun var lita jente. Karmøy kommune ønsker å markere Stemmerettsjubileet med å skaffe seg kunnskap om Gina Krogs barndom i Skudenes. Er det mulig å lokalisere hvilket hus hun bodde i og finne ut noe om hvordan hun hadde det? Var det forhold i hennes barndom på Karmøy som kan være med å forklare det engasjementet hun hadde for kvinnesaken, eller menneskerettsaken, som hun kalte den? Da Gina ble spurt hvordan hun hadde blitt kvinnesakskvinne, svarte hun at hun var født kvinnesakskvinne. 2 Gina svarte også at moren hennes var feminist. Historien om Gina på Karmøy tar utgangspunkt i det Gina selv har fortalt. I forbindelse med at hun hadde vært redaktør for kvinnesaksbladet Nylænde i 25 år, ble hun intervjuet i Nylænde og i Aftenposten. Fortellingen er i tillegg basert på opplysninger hentet fra primære og sekundære kilder som kirkebøker, folketellinger, auksjonsprotokoller, skifteprotokoller, genealogiske samlinger, bygdebøker etc. Vi skal til Karmøy i perioden , men først må vi en liten tur til Lofoten. Reisen avsluttes i Kristiania. 4

5 Født på Flakstad Gina ble født på Flakstad i Lofoten og ikke på Karmøy: Forresten var det ikke paa den øya jeg blev født, men paa en anden endnu vildere tilhavs, Flakstad i Lofoten. Der utimotværøy og Røst, peker paa Norges kart var det jeg saa lyset, meget lys, sommersolhverv der nord. 3 Det var midnattssol i Lofoten da Gina ble født den 20. juni Hun fikk det lange navnet Jørgine Anna Sverdrup Krog. Til daglig ble hun kalt Gina. Foreldrene hennes var sogneprest Jørgen Sverdrup Krog og fru Ingeborg Anna Dass Krog. Gina ble født inn i en liten familie i stor sorg. Hun ble født uten far. Sogneprest Krog døde den 30. januar 1847, nesten fem måneder før Gina ble født. Mor til Gina hadde denne kunngjøringen i Morgenbladet: Dødsfald At det var Guds faderlige Villie, den 30te f.m at kalde fra mig min dyrebare, trofaste Mand Jørgen Sverdrup Krog, Sognepræst til Flakstad og Moskenæs, i hans Alders 42de og vort Ægteskabs 7de Aar, blev det min tunge Lod herved at bringe til Slæktningers og venners Kundskab. Under sin sy dom, der naade henved 7 uger, var han saa elskelig som alltid, stærk i Tro og Hengivenhed, og fuld af kjærlig Omsorg for Sine. Af vore 3 Børn har 1 modtaget ham i Saligheden. Flakstad Præstegaard, den 11te Febr Anna Krog født Brinchman 4 Her får vi inntrykk av at far til Gina var en dyrebar og trofast mann, han var en elskelig person og full av kjærlig omsorg for sine. På den tiden var det ikke uvanlig med fornuftsekteskap eller arrangerte ekteskap. Ekteskap måtte som regel skje innen samme stand, og ektefelle ble ofte valgt av økonomiske årsaker. Mor sine minneord tyder på at dette hadde vært et lykkelig ekteskap. 5

6 Kunngjøringen forteller oss at foreldrene til Gina hadde mistet et barn: Af vore 3 børn har 1 modtaget ham i Saligheten. I 1843 fikk ekteparet en gutt som døde fire uker gammel av en barnesjukdom. 5 De andre barna var Valentine Fredrikke Amanda født i 1841 og Fredrik Arentz født i Gina var det fjerde barnet til ekteparet Krog. Gina ble døpt den 24. juli Hennes faddere var distriktslege Johan C. Torgersen, sogneprest Johan Gløersen, fru Lovise E. Torgersen, jomfru Drude C. Daae og fru Charlotte C. Gløersen. 6 Vi ser at Gina hadde tre kvinnelige faddere. Kvinnetittelen forteller om stand og sivil status. Ei gift kvinne fra embetsstanden hadde tittelen fru og ei ugift frøken. Ei gift kvinne fra borgerstanden ble titulert madam og ei ugift jomfru. Ei gift kvinne fra allmuen var kone og ei ugift var pike. Ginas faddere var alle fra embets- og borgerstanden. Sommeren 1947 var Anna Krog 34 år og satt som presteenke med tre små barn. Når en prest døde, mistet kona både forsørgeren og bostedet. Ei presteenke hadde rett til å bo ett år på prestegården, deretter måtte hun flytte ut. Dette året ble kalt for nådens år. Anna Krog ble ikke stående på bar bakke økonomisk sett, for presteembetet hadde en egen ordning med enkepensjon. I tillegg fikk hun god hjelp av den nye presten: 7 Presten som overtok embetet i Flakstad, den 41 år gamle ungkaren Rynning, hjalp Anna Krog slik at hun fikk refundert utgiftene som ektemannen hennes hadde hatt med å bygge ny prestegård på Flakstad. Han prøvde i tillegg å øke den årlige pensjonen fra 40 til 50 daler. Dette fikk han ikke gehør for hos myndighetene, men lovte å betale henne differansen på 10 daler så lenge han hadde embetet i Flakstad. Rynning var sogneprest i Flakstad fram til Da Anna Krog reiste fra Flakstad hadde hun en årlig enkepensjon på til sammen 50 daler pluss inntekter fra Napp, det lokale presteenkesetet. Den økonomiske situasjonen til Anna Krog skal ha vært relativt god etter datidens forhold. 8 På bakgrunn av disse opplysningene har vi ikke dekning for å tro at hun reiste til Karmøy for å bli forsørget av mannens familie. Anna Krog var lenger på Flakstad enn nådens år. Heldigvis slapp hun å reise midt på vinteren. Hun var fadder for flere barn i Flakstad utover i 1848, siste gang den 2. juli. 9 Mor til Gina må ha reist fra Flakstad etter denne dåpen i juli 1848, det vil si at Gina var blitt over ett år gammel: Jeg var jo desværre bare et aar gammel da jeg reiste der nordenfra, saa Du kan ikke forlange jeg skal huske noget. Men efter min mors fortællinger stod det som et eventyr i sindet

7 Portrett av Gina Krog som barn. Maleri av Matthias Stoltenberg. Foto: Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren Det var vanlig på denne tiden at embetsfolk hadde barnepiker og andre tjenestefolk, og det er svært sannsynlig at mor til Gina hadde med seg hjelp på den lange reisen fra Flakstad til Karmøy i Vanlige folk som flyttet fra ett fattigdistrikt til ett annet var pliktig å oppgi flytting til presten. Presten skrev attest og førte opplysningene om inn- og utflytting i kirkeboken. Embetsfolk hadde ikke samme melde- og registreringsplikt. Den 2. august 1848 reiste to unge jenter fra Flakstad til Skudenes på Karmøy. 11 Det var Anna Agathe Johanne Christiansdatter på 17 år og Maren Johanne Johnsdatter på 24,5 år. Ved hjelp av tjenestejentene kan vi tidfeste reisen fra Flakstad til Karmøy. Anna Krog reiste til Karmøy den 2. august Jentene flyttet etter hvert videre til Kristiania. Maren Johanne reiste til Kristiania i august Hun giftet seg fire år senere med tjener Ole Pettersen fra Sørum. 12 Kort tid etter bryllupet fødte hun en gutt, Petter, og fikk med to års mellomrom Johan og Edvard. 13 Den yngste tjenestejenta, som forkortet navnet sitt til Agathe, var husholderske hos lensmann Ole Krog i Skudenes i En eller annen gang etter dette har hun reist til Kristiania. 15 Som gammel dame bodde hun i pastor Gustav Jensens gamlehjem i hovedstaden, og da hun døde i 1905 var Gina og broren, Fredrik Arentz Krog, hennes nærmeste pårørende. 16 7

8 Familien på Karmøy Anna Krog reiste med barna sine og de to tjenestejentene Maren Johanne og Agathe. Barna var ett, fire og sju år. Det er ikke kjent hvordan de reiste fra Lofoten til Karmøy, men vi kan tenke oss at de reiste med postdampskipene Prinds Gustav og Constitutionen på deler av strekningen. Uansett reisemåte så var det ei lang og tidkrevende reise. Men hvorfor valgte Anna Krog å reise til Karmøy? Det var der hun hadde familie, slekt og venner. Det var der hun hadde bodd før hun og ektemannen flyttet opp til Flakstad i Anna Krog var datter av overtollbetjent i Skudeneshavn, Hans Brinchmann og Alette Marie Dass Brinchmann. Hans Brinchmann var født i Røros og hadde militær yrkesbakgrunn. Familien Brinchmann kom til Skudeneshavn i 1836 og etablerte seg som en mektig familie i lokalmiljøet. Den ene av to lukkete stoler i gamle Falnes kirke ble nemlig kalt for Brinchmannsstolen. 17 Mormor til Gina hadde brakt rikdom inn i familien. Alette Marie Dass Brinchmann var født på Nesna i Nordland fylke og var datter av handelsmann og jekteskipper Anders Dass. 18 Anders Dass hadde bygget opp handelshuset Strand på Nesna. 19 Alette Marie overtok handelshuset i 1821, men det var ektemannen hennes som rådde over arven. Gifte kvinner var umyndige fram til 1888 da vi fikk en ny lov som ga at gifte kvinner råderett over egen inntekt og medbestemmelse over fellesboet. 20 Gina Krog var med og kjempet fram denne likestillingsreformen, men hun ville loven skulle gått enda lenger og gitt kvinnene rett til særeie. Etter få år solgte Brinchmann handelshuset på Strand til Hans Abraham Meyer for daler. Salget er kommentert på følgende måte: En stor del av den verdiskapning som hadde skjedd på Strand, gikk således rett i lommen på en toller i Skudenes. 21 Morfaren til Gina forvaltet kanskje ikke pengene bare på en god måte, for det står om Hans Brinchmann at han hadde vært temmelig hengiven til Spiritus. 22 Familien Brinchmann bodde i tollvesenets bolig i Søragadå 19. I Skudeneshavn bodde også ei søster og ei tante til Anna Krog. Søstera hette Johanne Andrea. Hun var 30 år, ugift og bodde sammen med foreldrene. Det var vanlig at ugifte kvinner fra embetsstanden ble forsørget av familien og bodde hos foreldrene eller andre familiemedlemmer. I 1865 bodde hun og moren på Kallestein under Falnes prestegård. Sammen med ei ung tjenestejente utgjorde de en egen husholdning i huset. Johanne Andrea døde i 1886, 67 år gammel, etter å ha vært sjuk i lengre tid. Skiftet etter Johanne Andrea viser at arvingene fikk kr 631,61 til fordeling. 23 Av dette arvet Gina kr Familien Brinchmann hadde ei 8

9 Falnes prestegård Foto: Mælandsgården datter som døde flere år før Gina kom til Karmøy. Lovise Christine er gravlagt på den gamle kirkegården på Alveberg. 25 Tante til Anna Krog i Skudeneshavn hette Anna Malena og var gift med tollrorskar Mons Andreassen. Hun var søster til Hans Brinchmann og kom til Skudeneshavn samme år som hans familie. 26 Anna Krog hadde foreldrene sine, søsteren og ei tante boende i Skudeneshavn da hun kom tilbake til Karmøy. I tillegg bodde mannens familie i Skudenes, nærmere bestemt på området som tilhørte Falnes prestegård. Svigerfamilien til Anna Krog var en kjent familie i lokalsamfunnet. Krogene hadde hatt presteembetet i Skudenes i 88 år. Fredrik Arentz Krog var prest i 43 år fra 1802 til 1845, og far hans, Truls Christian Krog, var prest der i 45 år fra 1757 til Farmor til Gina, Valentine Birgitte Marie Lasson Krog, var født i København der faren hennes var kontrollør ved Skuespillet. 27 Fredrik Arentz Krog døde i 1845 og sønnen hans, det vil si far til Gina, søkte om å overta presteembetet i Skudenes. 28 Han hadde vært hjelpeprest i Skudenes i sju år før han ble sogneprest i Flakstad. Gina sin far, farfar, oldefar og tippoldefar var prester alle mann. Bortsett fra tippoldefaren hadde samtlige hatt prestetjeneste i Skudenes prestegjeld på Karmøy. 9

10 Tante Lovise Christine Brinchmanns grav på gamle Alveberg kirkegård i Falnes sokn. Hun døde i 1842, bare 15 år gammel. Foto: Ørjan B. Iversen Fredrik Arentz og Valentine Birgitte Marie hadde 11 barn som levde opp. Flere av barna bodde i Skudenes. Sønnen Ole Krog var lensmann i Skudenes fra 1846 til 1880, med et avbrudd på noen få år på slutten av 1850-tallet da han var undertollbetjent i Halden. 29 Før oppholdet i Halden, søkte han om å bli bestyrer for bypostkontoret i Kristiania. 30 I søknaden viser han til at han har to aldrende søstre, svake på ånd og legeme, som han måtte forsvare og forsørge, han hadde flere trengende familiemedlemmer som han hjalp etter evne og han hadde ei uformuende svigerinne i Kristiania med to barn som trengte hans hjelp. Han hadde attester på at han hadde en oppofrende kjærlighet overfor sine to svake søstre og hadde vært en makeløs sønn for sin sengeliggende mor. Han søkte seg til Kristiania året etter at Gina og familien flyttet fra Karmøy, så det er tydelig at onkelen ønsket å flytte dit han også. Han fikk ikke stillingen han søkte på i hovedstaden. De to søstrene til lensmannen var Helene Sofie og Tina. Begge levde som ugifte og døde på Falnes. Helene Sofie døde i 1862 og Tina i Ei tredje søster, Fredrikke, bodde i Skudeneshavn. Hun var gift med landhandler Johan Conrad Hemsen, seinere ordfører i Skudenes. Hvor bodde Gina på Karmøy? Bodde hun i Skudeneshavn i sammen med mormor og morfar, eller bodde hun på Falnes der farmor bodde? 10

11 Farfar Fredrik Arentz Krog ( ). Født i Skudenes, sogneprest og prost her i over 40 år. Foto: Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren Onkel Ole Borch Schouboe Krog ( ). Født i Skudenes og lensmann her i flere tiår. Han bodde på Fredriksminde. Foto: Karmøy lensmannsdistrikt 11

12 Lensmannsgården, også kalt Fredriksminde. Gina hadde gode barndomsminner fra onkelens hage på Fredriksminde. Den var lun og god å komme inn i når vinden sto på. Foto: Karmøy lensmansdistrikt 12

13 7 år på Karmøy Anna Krog kom med barna sine til Karmøy i 1848 og bosatte seg i nabolaget tilhørende Falnes Prestegård. Vi klarer ikke lokalisere nøyaktig hvor familien bodde den første tiden. Vi veit at den eine tjenestejenta flyttet inn på Øygarden og at Gina bodde på Grønnemyr da hun ble vaksinert den 6. august Etter ei stund flyttet de inn hos lensmann Ole Krog på Fredriksminde. Gina fortalte dette om hvor hun bodde på Karmøy: Min onkels have hadde vi like ved, han hadde bygget op høie graastensmurer mot veiret og faat trær til at voxe indenfor. Fredriksminde blev hele bygdens stolthet, og der bodde riddersmanden lensmand Ole Krog, som vi var svært gla i. (...) Senere bodde vi alle paa Fredriksminde (...) 31 Fredriksminde var en eiendom på Falnes prestegård i Skudenes. I mange år var dette boligen til lensmannen i Skudenes, først Ole Krog og seinere Aasmund Vinje og Torkell Vinje. Fredriksminde, som Gina bodde i, brant ned til grunnen i Nabolaget til Gina på Falnes prestegård besto av til sammen 17 husholdninger og 100 personer. 32 Disse husholdningene ble styrt av presten, lensmannen, tre husmenn med jord, ti husmenn uten jord, en føderådsmann og en dagarbeider. Sju kvinner og fire menn hadde tjeneste her. Det var mange barn i nabolaget til Gina, ja så mange som 16 gutter og 24 jenter var under 15 år. Dette var barn som Gina og søsknene kan ha lekt med. Prestebarna fikk de sjølsagt lov å leke med, men det er ikke sikkert de fikk lov å leke med barna på husmannsplassene. Hendelser i lokalmiljøet Gina bodde på Karmøy i ei tid med oppgang og optimistiske framtidsutsikter. Det gode sildefisket førte til at 1800-tallet fram til ca var en lang vekstperiode for Karmøy. De gode tidene i fisket hadde positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og mange folk flyttet til Karmøy. 33 Kvinnene var en viktig ressurs sildenæringen, for eksempel som ganejenter i salteriarbeidet. 34 Alle stedene som tilhørte Skudenes prestegjeld hadde sterk tilknytting til fisket. I Skudeneshavn var det stor aktivitet knyttet til fisket, både innen handel og skipsfart. Skudeneshavn søkte om bystatus flere ganger, også mens Gina var på Karmøy, og fikk status som ladested i Det vil i praksis si at Skudeneshavn ble by. 13

14 Oversiktsbilde av Falnes i Skudenes med lensmanngården / Fredriksminde, prestegården, skolen og kirken. Foto: Mælandsgården Året etter at Gina kom til Skudenes var det kolerautbrudd på Karmøy. 36 I løpet av godt og vel to uker i mars 1849 døde det seks personer av kolera i Skudenes prestegjeldet. Gina og hennes familie ble riktignok ikke direkte berørt av dette. De som døde av den smittsomme sjukdommen var verken i slekt med Gina eller bodde i nærheten, men vi kan lett forestille oss at kolerautbruddet skapte stor frykt både i familien, i nabolaget, ja i hele prestegjeldet. I 1851 skjedde det noe som berørte alle innbyggerne i Skudenes. Menigheten fikk ny kirke. Gamle Falnes kirke ble revet, og ny kirke ble innviet i oktober Falnes nye kirke ble plassert på den nye kirkegården som var blitt innviet i Gina fortalte at familien Krog hadde et helt galleri for seg sjøl i Falnes kirke. 38 Gina var bare fire år, men fikk nok med seg mye av det som skjedde av liv og røre i forbindelse med kirkebyggingen. Kanskje hun også fikk med seg diskusjonen rundt det nye prinsippet for fordeling av kirkebenkene og dermed ny sosial rangering i bygda? 39 De som hadde gitt mest penger til den nye kirken, ble belønnet med de beste kirkebenkene. De beste kirkebenkene var lengst framme. 14

15 Kirken var for alle innbyggerne og mye av det som skjedde der var obligatoriske handlinger. Alle måtte døpe barna, alle måtte konfirmere seg og så videre. Det var mennene som bestemte, og det var mennene som utførte de kirkelige handlingene. I Norge fikk vi den første kvinnelige presten så seint som i Men kvinnene hadde en annen mulighet for å tale i forsamlingen i Skudenes på midten av 1800-tallet. Skudeneshavn hadde fått sin første kvinneforening i Kristine Korneliussen var leder og prædiket og profeterte i følge Gina. 40 Gina kunne huske henne som et fint, vakkert og stillferdig menneske. Hun skal ha sagt om Gina at der hviler en særegen Guds naade over dette barn. Dette skal hun ha sagt for å trøste mor til Gina. Madam Korneliussen mente visst at de som ikke hadde en far på jorden tok Vårherre seg spesielt av. Hendelser i familien Familien Krog opplevde en tragedie omtrent samtidig med at Gina kom til Karmøy. Faster til Gina, madam Fredrikke Hemsen, døde 27. august Hun døde uforløst paa barselseng. 41 Det betyr at hun døde i forbindelse med en barnefødsel. Det oppsto en alvorlig komplikasjon, barnet ble sittende fast og både moren og det ufødte barnet døde. I løpet av de sju årene Gina var på Karmøy, døde det ikke mindre enn 15 kvinner i Skudenes prestegjeld i på grunn av barnefødsel. Noen døde som Fredrikke, uforløst, mens andre døde timer eller dager etter fødselen. Det kunne rett og slett være livsfarlig for ei kvinne å få barn, ja det var risikabelt å gifte seg og stifte egen familie. Gina giftet seg aldri, kanskje hun ikke torde? Begravelsen til faster Fredrikke var den 1. september 1848, men hun ble ikke gravlagt den dagen. To dager før begravelsen sendte nemlig enkefru Krog en søknad om å få tillatelse til å flytte familiegraven, en murt begravelseskjeller, fra Bokn til Falnes. 42 Familien ønsket å sette opp et begravelseshus i et hjørne av den nye kirkegården på Falnes. Det virker veldig rart at familien Krog hadde ei familiegrav på Bokn. Men det har nok sammenheng med at Truls Christian Krog, oldefar til Gina, eide Bokn kirke i mange år. 43 Mange norske kirker var i privat eie på tallet. I tillegg var Sæbø på Bokn fra gammel tid presteenkesete for Skudenes prestegjeld. 44 Bokn tilhørte Skudenes prestegjeld fram til 31. mai Bokn ble da overført til Tysvær prestegjeld og familien Krog mistet dermed den formelle tilknyttingen til gravstedet på Bokn. Krog-familien fikk bygge begravelseshus på Falnes kirkegård. Mange år seinere, i mai 1862, var det en sjelden høytidelighet på Skudenes. 45 De jordiske levningene etter Ginas far, farmor, farfar og tante Fredrikke ble flyttet fra gravhuset og lagt ned i ei fellesgrav sammen med nylig avdøde tante Helene Sofie Krog. Mange mennesker var til stede for å ta farvel 15

16 med de kjære Afdøde. I tillegg til et stort likfølge var det samlet mange mennesker ute på kirkegården og i de åpne kirkevinduene. Sogneprest Bendeke holdt en passende gravtale for anledningen. Været var fint. Lensmann Ole Krog ledet likfølget tilbake til Fredriksminde. Der var det minnesamvær med vekselvis lærerike samtaler og koralmusikk. Det står at ettermiddagen ble tilbrakt under Hygge og Tilfredshet. Lensmann Ole Krog holdt begravelse for foreldrene sine, broren sin og to søstre. Far til Gina døde som kjent på Flakstad i Lofoten. Det ble under gudstjenesten i Flakstad kirke holdt en sørgetale over sognepresten, men han ble gravlagt i Skudenes. Det må bety at han først ble lagt i familiegraven på Bokn, så i gravhuset på Falnes kirkegård før han til slutt ble flyttet i den nye fellesgraven i Dette virker veldig merkelig for oss i dag. Men det viser kanskje hvilken posisjon familien hadde i lokalsamfunnet. 46 Mor til Gina hadde vært fadder for mange barn på Flakstad. På Karmøy fortsatte mor å knytte vennskapsbånd ved å stille opp som fadder. Det første fadderoppdraget hadde hun i mai 1849 da hun var fadder for sønnen til ekteparet Gabriel Pedersen og Anna Gurine Grønnemyr sammen med de nærmeste naboene. Anna Krog ble på denne måten inkludert i det gode naboskap blant husmennene under Falnes prestegård. Hun var fadder for to prestebarn i 1849 og 1852, og for sønnen til husmannen på Øygarden i I oktober året etter var Anna Krog fadder til Carl Fredrik. Han var et uekte barn. Når foreldrene ikke var gift, ble barnet kalt uekte. Dette varte til langt inn på 1900-tallet. Mor til barnet var pike Liva Nilsdatter fra Skudeneshavn og faren var handelsmann Carl Fredrik Sinding fra Sverige. Mor til Gina var fadder for barn fra alle samfunnslag både på Flakstad og på Karmøy. Dette viser noe av mor sitt menneskesyn, at hun gjorde ikke forskjell på folk. En gang i løpet av 1849 fikk morfar til Gina, Hans Brinchmann, avskjed som toller i Skudeneshavn. Morfar hadde da vært sjuk noen år og opplevd en Sløvhedstilstand tilligemed en Ligegyldighed for Alt, selv for sin Familie. 47 Denne tilstanden varte omtrent et halvt år før han igjen ble mer omgjengelig, aktiv og snakkesalig. Men tankegangen var ofte sløv og forvirret. Vi forstår av dette at han ikke var frisk nok til å fungere i jobben som toller. I august 1853, da Gina var over 6 år gammel, ble morfaren innlagt på Mentalen i Bergen. Han var da blitt så sjuk at han ikke kunne være heime lenger. Morfar ble innlagt på bedre forpleining der det kostet 97 daler og 40 shilling i året. 48 Det var tollbetjent Brygger som betalte for oppholdet til Hans Brinchmann. Sannsynligvis betalte han ikke av egen lomme men på vegne av familien Brinchmann. Morfar til Gina var innlagt på Mentalen til han døde i mars Han ble gravlagt i Bergen. Mormor 16

17 Falnes kirke i dag. Kirken er fra 1851 og ble bygget da Gina bodde her. Foto: Ørjan B. Iversen til Gina levde som enke i 18 år. I 1865 bodde hun som tidligere nevnt hos ei husmannsenke på Kallestein. Hun døde i 1874 som gammel dame på 83,5 år. Det var gått nesten 50 år siden farsarven i Nordland ble solgt, og hvor mye som var igjen av formuen veit vi ikke. Da hun døde, oppholdt hun seg på Øygarden. Mormor til Gina ble født inn i en rik handelsfamilie og døde på en husmannsplass. 17

18 Farmor Valentine Lasson Krog ( ). Født i København,fødte 12 barn hvorav 11 av dem i Skudenes. Foto: Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren Den 7. juli 1852, døde farmor til Gina. Valentine Birgitte Marie Lasson Krag hadde da vært sengeliggende i 11 år, det vil si siden Det var det året det brant på Falnes prestegård. 49 Prestekontoret med alle kirkebøkene brant opp. Presten var den som hadde oversikten over de viktige hendelsene i folks liv, fra fødsel til grav. Kanskje påkjenningen, skammen, etter brannen gjorde at farmor aldri ble helt seg sjøl igjen? Fire år etter brannen døde sogneprest Fredrik Arentz Krog og farmor til Gina ble enke. I forbindelse med at ny prest skulle overta prestegården ble bygningene gjennomgått og taksert. Det viste seg at mange av byggene var dårlig vedlikeholdte og farmor måtte betale åbot, erstatning, til den nye presten. For å få råd til dette ble det holdt auksjon over mange av hennes personlige eiendeler. Farmor til Gina hadde opplevd store påkjenninger i livet, opplevd tap av egen helse og mistet fire av barna: Helene, døde som barn. Hans Benedikt døde 25 år gammel i Trondheim. Far til Gina døde 42 år gammel i Flakstad og Fredrikke døde 30 år gammel i Skudeneshavn. Den 29. september 1852 ble det holdt dødsboauksjon på Fredriksminde. 50 Mange familiemedlemmer, naboer og andre var samlet denne dagen. Det var vanlig at det ble holdt dødsboauksjon i heimen til avdøde og midlene som kom inn på auksjonen ble, etter fratrekk for eventuell gjeld, fordelt på arvingene. Dette var en stor auksjon i forhold til mange andre auksjoner på samme tid i Skudenes. Farmor til Gina etterlot seg en mengde gjenstander, både hverdagsting og fine, dyre sølvting. Mange av Ginas slektninger var blant kjøperne: mor til Gina, mormor, faster Tina Krog, faster Helene Krog og ikke minst onkel Ole Krog. Lensmann Ole Krog var uten tvil den største kjøperen på auksjonen, både i antall kjøpte gjenstander og i verdien på gjenstandene. Han kjøpte den dyreste gjenstanden, ei sølvkanne til 20 daler. Han kjøpte også en sofa til 10 daler. Han kjøpte madrasser, dyner/bolster, hodeputer, håndklær og bordduker. Han kjøpte fløtemugge, sukkerskål, suppeøse, seks skjeer og mye mer. Mor til Gina kjøpte blant annet ei sølvkrone med tilbehør til 10 daler, putevar og kobberkjel. Tante Tina kjøpte bolster og bordduk. Tante Helene kjøpte en madrass. Mormor til Gina kjøpte ei hodepute, seks skjeer og seks teskjeer. Mange i nabolaget 18

19 Slede trolig eiet av Fredrik Arentz Krog. Nå i Mælandsgårdens eie. Foto: Ørjan B. Iversen møtte opp på Fredriksminde og kjøpte seg minner fra prostinde Krog. Blant kjøperne var det bønder fra nabobygdene, husmenn i nabolaget, fyrmester Nilsen, baker Andersen, ordfører Kjeldsen og Johne Dyrland, han som reddet Tina fra prestegårdbrannen i Det er ikke usannsynlig at Gina og familien flyttet inn på Fredriksminde først etter at farmor sine eiendeler var solgt ut og fordelt på de nye eierne. I juni 1854 fylte Gina sju år og var stor nok til å begynne på skolen. Skudenes fikk fastskole etter Men det spørs om Gina gikk på denne skolen. Det var nemlig ikke vanlig at barn fra embetsstanden gikk på allmueskolen. Gina fortalte heller ikke om noen skolegang på Skudenes, men bare om den i Kristiania. Sannsynligvis fikk Gina, søsteren og broren undervisning av en huslærer. Huslæreren kan ha vært morbror Michael Brinchmann som bodde i området samtidig med Gina og betalte skoleskatt. 53 Mor til Gina, farmor til Gina og lensmann Ole Krog betalte for øvrig det samme beløpet i skoleskatt, rundt en daler per år. Hans Brinchmann betalte halvparten, og den største skatteyteren, David Tørresen i Skudeneshavn, betalte 12 ganger så mye. 19

20 Vikevågen med Falnes kirke i bakgrunnen. Foto: Mælandsgården Barndomsminner Gina hadde mange barndomsminner fra oppveksten på Karmøy. Gina likte seg ute i naturen på Skudenes: Ja der paa Skudesnæs var det jeg kom til bevisshet om at jeg existerte, sammen med markerne, stenene og haugene og en lang vik av sjøen som strakte sig ind. Havet var stort, og himlen var stor. Men Gud var endda meget større. Og allikevel talte han saa sagte, at jeg maatte sitte ganske stille og lytte. 54 Gina lekte sammen med sine søsken ute i naturen, men hun likte også å sitte i ro for seg sjøl. Søsteren og broren spøkte og lo når hun satt aleine og lekte med steiner, de mente at hun kom til å bli mineralog en dag. Gina var glad i steinene, men mest tenkte hun på hvor underlig det var at være til. Gina likte godt de små dalene mellom steinene, det var som små barneparadiser med deilig gras og lyng og pors og bitte små eiketrær. 20

21 Da Gina ble intervjuet i 1912 var hun var 65 år gammel og husket våren fra barndommen på Karmøy: Aa vaaren paa vestlandet. Du det var noget andet! I tillegg til naturen hadde Gina gode barndomsminner fra onkels hage på Fredriksminde. Den var lun og god å komme inn i når vinden sto på. Gina kunne huske at blomstene luktet godt i hagen, og hun husket at stæren kom i store flokker og slo seg ned der. Det var lensmannsarrest på Fredriksminde, og Gina ble godt kjent med de to arrestantene som var der. Arrestantene hette Hans og Elias. 55 Begge ble særdeles godt behandlet av onkelen til Gina. Han tok æresord av Hans og Elias på at de ikke skulle rømme. Dermed fikk de lov å være ute om dagen, mens det var lyst, og de rømte ikke. Gina og søsknene stjal seg inn i arresten, og Hans og Elias var så glad for besøk. Det hendte at de sang for barna. Hans laget ei vogn til Gina som hun aldri glemte: Hans var min første kjærlighet. Elias ble seinere tatt som mordbrenner og sendt til Akershus med dampskipet. Der kom han i snakk med andre passasjerer og fikk sendt en hilsen til Anna Krog og barna. Han takket for at den lykkeligste tid i hans liv var den paa Fredriksminde, og aldrig skulde han glemme det. Det hadde gjort usigelig godt at barna hadde vært glad i han, fortalte han. Lensmannens gode behandling av arrestantene vitner om et positivt menneskesyn, og barna til Anna Krog gjorde tydeligvis heller ikke forskjell på folk. Gina fortalte også om en episode fra barndommen som kan ha vært fra da hun bodde på Karmøy: Jeg har altid, saa langt tilbage jeg kan huske, været optaget av Kvindesagsideer, fortalte Gina Krog. Selv som barn var jeg det, naturligvis mere og mindre bevidst. Her er et lidet exempel. Jeg husker, det var en Gut, som bestandig vilde trætte med mig, og som jeg ofte var overlegen i Debatten. Det var en stor, sterk Gut, og en Dag sagde han: Kjend paa Musklerne mine. Jeg er sterk jeg og kan jule dig op. Ja, Bjørnen er ogsaa sterk svarede jeg og fandt selv mit Svar knusende. Men han opfattede aldeles ikke spydigheden, men straalede og svarede: Ja, Bjørnen er sterk, og det er jeg ogsaa

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1 UKEPLAN Uke 1 Gruppe:G Navn: Ukens tema: Venner og slektninger Lærebok: «Norsk start 5-7» s. 118-125 s. 45-53 Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt Bilder/odbok

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av 1 av 12 18.09.2017, 07:46 God Helg De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland Her bodde Gabriel Scott som barn. Kirken vår er en av de aller eldste i landsdelen, deler

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Fra Hakadal til Maridalen 1847

Fra Hakadal til Maridalen 1847 Fra Hakadal til Maridalen 1847 Av Dag Løkke, Tønsberg - daglokke@yahoo.no Jeg startet disse granskingene med å lese om våre forfedre i Birger Kirkebys "Bygdebok for Nittedal og Hakadal" i to bind fra 1965

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell. Da viste Herrens engel

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Biografien om Edvard Munch

Biografien om Edvard Munch Stein Erik Lunde Biografien om Edvard Munch Livets dans Gyldendal Innledning Jeg gikk bortover veien med to venner så gikk solen ned. Himmelen ble pludseli blodi rø og jeg følte et pust av vemod en sugende

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer