Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN?"

Transkript

1 Konferanse arrangør: Medarrangør: Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN? SEPTEMBER 2004, RADISSON SAS LILLEHAMMER HOTEL, NORGE Konferansens målgruppe: Politikere, sykehusledere, rådgivere og fagpersoner på alle nivå i helsetjenesten og andre interesserte i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge

2 Helsetjenester over hele verden lever i en konstant spenning mellom befolkningens forventninger og tilgjengelige ressurser. Politikere og byråkrater arbeider iherdig med å redusere gapet mellom helsetjenestens muligheter og rådende økonomiske prioriteringer. Det mest populære virkemidlet de senere årene har vært helsetjenestereformer med økt effektivitet som et sentralt mål. De nordiske velferdsstater er intet unntak. Sykehusreformen i Norge har skapt og skaper fortsatt mye debatt. I Sverige arbeider en parlamentarisk komité Ansvarskommittéen med spørsmål som berører ansvarsfordelingen mellom stat, landsting og primærkommuner. I Danmark er det med Strukturkommissionens betenkning - åpnet opp for en reform om struktur og oppgaveforedelingen mellom stat, amter og kommuner. I Finland benyttes nasjonale mål gjennom lovfestet rett til helsetjeneste. Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 vil sette fokus på trender i helsevesenet og hva og hvem som styrer utviklingen. Hvilken reell innflytelse har politikerne på helsetjenestens utvikling? - og hvilke likheter og ulikheter ser vi i Nordens strukturendringsog reformprosesser? Vi vil også belyse hva vi i Norden gjør for å sikre trygge helsetjenester og for at behandlingskjeder skal bli bedre og mer strømlinjeformet. Pasientsikkerhet, kvalitetsindikatorer og styringsparametere vil bli vurdert - og hvilken nytteverdi disse kan ha for politikere, ledere og ikke minst pasienten. Under årets konferanse ønsker vi dessuten å fokusere på de globale trender som vil påvirke helseutviklingen. Hvilke strømninger vil påvirke helsetjenesten og hva må vi forvente av endringer i årene som ligger foran oss i form av styring og politisk innflytelse. Årets konferanse er lagt til Norge og Lillehammer, byen som er kjent for sitt flotte vinter OL arrangement for ti år siden. Men Lillehammer og Norge har mer å by på enn vintersport. Så i tillegg til et spennende faglig program legger vi også opp til helt spesielle kulturelle opplevelser. Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 vil bli en viktig møteplass for alle som er opptatt av det nordiske helsevesenets fremtid. Opplev inspirerende nordiske forelesere - vær med i debatten - og få med deg spennende fagdager og kulturelle opplevelser. Hjertelig velkommen til Lillehammer! Lars Lien President i Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens og Styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

3 PRESENTASJON AV KONFERANSENS FORELESERE: DANMARK Kjeld Møller Pedersen Professor ved Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning. Formand for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Rådgivende Udvalg for Sundhedsvæsenet ( ) og medlem av Sygehuskommissionen. Har vært vicedirektør i LEGOgruppen og amtssundhedsdirektør i Vejle Amt ( ). Leif Vestergaard Pedersen Sundhedsdirektør i Århus Amt siden Har vært amtssundhedsdirektør i Vejle Amt ( ) og er medlem av en rekke utvalg på sundhedsområdet, bl.a. DRGstyregruppen, kreftstyregruppen og Middellevetidsudvalget. Jakob Kjellberg Sundhedsøkonom og senior prosjektleder ved Institut for Sundhedsvæsen DSI. Kompetansefeltet er sundhedsøkonomiske evalueringer samt analyser av sundhedssystemenes finansieringssystemer og incitamentsstrukturer. Underviser i sundhedsøkonomi. Han har tidligere vært ansatt i Verdensbanken. FINLAND Markku T. Hyyppä Neurolog, MKD, docent og overlege ved Folkhälsoinstitutet. Han har tidligere arbeidet som assistent, lærer og docent ved Helsingfors, Åbo og Uleåborgs universiteter samt forsket ved MIT i USA. Har sittet som styre- og arbeidsgruppemedlem i flere nasjonale og internasjonale organisasjoner. Organisert flere internasjonale møter og konferanser og utgitt flere vitenskapelige skrifter. Marita Liljeström Juris licentitat fra Helsingfors universitet. Hun har arbeidet ved Finlands svenska kommuneforbund som forbundssekretær, ved Helsingfors universitet som lærer og forsker i offentlig rett, samt ved Riksdagens justitieombudsmans kansli. Fra var hun virksom i Social- och hälsovårdsministeriet, først som lagstiftningsråd og siden som avdelingssjef og regeringsråd med ansvar för hälsovårdsservicen. ISLAND David Á. Gunnarsson Departementsjef i Helse- og forsikringsdepartementet fra 1995, medlem av WHOs Executive Board fra 2003 og WHOs Standing Committee for Europaområdet Jonina Brtmarz Althingsmedlem, formann for Sundheds- og socialsikringsudvalget og formann for den islandske delegasjonen i Nordisk Råd. Thorvaldur Gylfason Professor i økonomi ved Islands Universitet. Utgiver av European Economic Review. Har bl.a. undervist ved Princeton og arbeidet ved International Monetary Fund (IMF) i Washington D.C., USA. Utgitt en rekke undervisningsartikler og bøker og forelest rundt om i verden. Interessefeltet er økonomireformer og vekst. SVERIGE Anders Milton MD, nationell psykiatrisamordnare, tidligere ordförande og VD för Sveriges Läkerförbund. Gunnar Ågren Generaldirektör ved Statens Folkhälsoinstitut. Paul Håkansson Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Östergötland og ordförande i Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning. Åsa Ehinger-Berling Utredare i Landstingsförbundet og sakkunnig i Ansvarskommittéen. Annika Lindqvist Leg. ssk, med. mag. och doktorand, Linköpings Universitet og Landstinget i Östergötland. Gunnar Wetterberg Samhällspolitisk chef ved Sveriges Akademikers Centralorganisation og tidligere direktör ved Svenska Kommunförbundet. Hans Rosling Professor of International Health, Head of Division of International Health (IHCAR), Karolinska Institutet. NORGE Synnøve Brenden Klemetrud Lillehammers første valgte kvinnelige ordfører (1999). Representerer Det norske Arbeiderparti og er fylkessekretær for partiet i Oppland. Hun har sittet lokalt fem perioder i kommunestyret og har tidligere vært politisk rådgiver for Norges Landbruksminister (1997). Siri Beate Hatlen Utdannet siv.ing. og MBA, med 15 års erfaring fra offshore prosjekter. Styreleder i Helse Øst RHF fra sommeren Hun har drevet eget firma siden 1996 og har erfaring fra ledelse av kunnskapsbedrifter (forlag, teknologi, kultur) i omstilling. Omfattende styreerfaring, både i offentlige og private virksomheter. Lars Erik Flatø Samfunnsvitenskapelig faglig bakgrunn. Sekretariatsleder for Arbeiderpartiet i Stortinget. Tidligere administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Har tidligere vært statssekretær og politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet og dermed sentralt involvert i de senere års reformer av organisasjonsform og finansieringssystemer i norsk sykehusvesen. Har også vært helseog sosialdirektør i Akershus ( ) og kontorsjef på Ullevål Universitetssykehus HF. Lars E. Hanssen Har vært Norges helsedirektør siden 2001 etter å ha vært assisterende helsedirektør siden Kom da fra stillingen som sjefslege og professor ved Rikshospitalet HF. Har publisert et par hundre vitenskapelige arbeider og har hatt en rekke studieturer/ -opphold i utlandet. Morten A. Meyer ble utnevnt som Norges arbeids- og administrasjonsminister i mars Han kom fra stillingen som direktør I PricewaterhouseCoopers. Han var statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i perioden Han har hatt og innehar en rekke politiske verv både lokalt og sentralt i Høyre.

4 PROGRAM ONSDAG 15. SEPTEMBER 2004 Individuell ankomst til Lillehammer Fra kl Konferanseregistrering Radisson SAS Lillehammer Hotel kl Sykehuset Innlandet HF, inviterer interesserte til workshop Sykehuset Innlandet landets største helseforetak: Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotel kl Get together Uformell mottakelse Lillehammer Kunstmuseum TORSDAG 16. SEPTEMBER 2004 kl kl Frokost Konferanseregistrering Åpning v/ Lars Lien, president i NHS og styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening kl kl kl kl kl Sosialkapitalens (fellesskap og tilhørighet) betydning for helsen forskning og fakta i Finland v/ Markku T. Hyyppä, docent og overlege ved Folkhälsoinstitutet, Finland Hvordan påvirkes helsen av økt internasjonalisering. Bør Norden ha felles beredskap på ett eller flere områder? v/ Gunnar Ågren, generaldirektör ved Statens Folkhälsoinstitut, Sverige Spørsmål diskusjon Lunsj POLITIKERINNFLYTELSE HVILKEN REELL INNFLYTELSE HAR POLITIKERNE PÅ HELSETJENESTENS UTVIKLING? Anne-Karin Nygård, styremedlem i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, direktør ved N.K.S. Kløverinstitusjoner AS Hvordan påvirker man som politiker sykehus- og helsetjenesteutvikling? Mål, omfang og prioritering v/ Paul Håkansson, Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Östergötland, Sverige kl kl Velkommen til Lillehammer - Kommuneperspektiv på helsetjenesten v/ Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører i Lillehammer Kulturelt innslag TRENDER I NORDEN HVA STYRER UTVIKLINGEN? Lars Lien, styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening kl kl kl kl Politikernes rolle i helsepolitikken v/ Jonina Brtmarz, althingsmedlem og formand for Sundheds- og socialsikringsudvalget, Island Spenningsfeltet mellom politikk og styring v/ Siri Beate Hatlen, styreleder i Helse Øst, Regionalt Helseforetak, Norge Spørsmål diskusjon Pause kl kl Åpningsinnledning v/ Morten Andreas Meyer, arbeids- og administrasjonsminister, Norge Ideologier i nordisk helsetjeneste og interessegruppenes innflytelse v/ David Á. Gunnarsson, departementsjef ved Sundheds- og socialsikringsministeriet, Island STRUKTURENDRINGER I NORDEN HVA SKJER? Rolf Eriksson, enhetschef, social- och hälsovården, Finlands Kommunförbund kl Nasjonale psykiatrisamordninger - Psykiatri i bakspeilet og i krystallkulen v/ Anders Milton, MD, nationell psykiatrisamordnare, Sverige kl Pause

5 kl NORGE Er det samsvar mellom mål og resultat for den norske sykehusreformen? v/ Lars Erik Flatø, sekretariatsleder for Arbeiderpartiet i Stortinget kl DANMARK Strukturkommisionen v/ Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning kl Spørsmål og diskusjon kl SVERIGE Ansvarsfordelingen mellom stat, landsting og primärkommun Ansvarskommitéens arbeid i Sverige v/ Åsa Ehinger-Berling, utredare i Landstingsförbundet og sakkyndig i Ansvarskommittéen kl Pause og utsjekking FINANSIERINGSSYSTEM FOR DEN UMETTELIGE HELSETJENESTEN Dag Bratlid, styremedlem i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, professor ved NTNU/ St. Olavs Hospital HF kl kl kl kl Diskusjon og spørsmål Kort oppsummering likheter og ulikheter i Norden v/ Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet Guidet omvisning på Maihaugen (gangavstand fra hotellet) Festmiddag på hotellet med etterfølgende dans FREDAG 17. SEPTEMBER 2004 kl kl kl Velferdssystemets muligheter til å overleve på sikt v/ Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef vid Sveriges Akademikers Centralorganisation, Sverige Helseøkonomisk analyse og finansieringssystem v/ Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom og senior prosjektleder ved Institut for Sundhedsvæsen, Danmark Fra helse til vekst v/ Thorvaldur Gylfason, professor i økonomi ved Islands Universitet, Island kl Kulturelt innslag kl Spørsmål og diskusjon kl kl kl PASIENTSIKKERHET, KVALITETSINDIKATORER OG STYRINGSPARAMETERE Ulf Ljungblad, adm.dir., Sykehuset Østfold HF Fra reaktive ulykkesutredninger til proaktive riskanalyser nytt perspektiv på pasientsikkerhetsarbeidet v/ Annika Lindqvist, leg. ssk, med.mag. och doktorand, Linköpings Universitet och Landstinget i Östergötland, Sverige Variasjon i behandlingen forekommer (prosedyrer/metoder). Hvordan arbeider vi med pasientsikkerhet i Norge? v/ Lars E. Hanssen, helsedirektør i Statens Helsetilsyn, Norge Hva gjør vi for å sikre trygge helsetjenester? Erfaringer med bruk av kvalitetsindikatorer til nytte for hvem? v/ Leif Vestergaard Pedersen, sundhedsdirektør i Århus Amt, Danmark kl kl kl kl kl Lunsj VEIEN VIDERE Lars Lien, styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforning Hva styrer utviklingen - sett fra et pasient og medborger perspektiv v/ Marita Liljeström, regeringsråd ved Högsta Förvaltningsdomstol, Finland Nordisk helseutvikling i et globalt perspektiv hva må vi forberede oss på? v/ Hans Rosling, professor of International Health, Head of Division of International Health (IHCAR), Karolinska Institutet, Sverige Spørsmål og diskusjon Avslutning og oppsummering Velkommen til Finland i 2006

6 PRAKTISK OG GENERELL INFORMASJON KONFERANSENS MÅLGRUPPE Politikere, sykehusledere, rådgivere og fagpersoner på alle nivå i helsetjenesten og andre interesserte i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge DELTAKERAVGIFT - KONFERANSEGEBYR Deltakeravgift NOK 3 200,- ved påmelding før 21. juni Deltakeravgift NOK 3 500,- ved påmelding etter ovennevnte dato. SPRÅK Konferansens offisielle språk er skandinavisk. Simultan tolking til finsk. OVERNATTING OG HOTELL- INFORMASJON Romreservasjon gjøres direkte til Radisson SAS Lillehammer Hotel. Oppgi bookingkode NSH2004. Reservasjon kan kun skje skriftlig via e-post: eller telefaks nr.: Reservasjonen må inneholde fullt navn, adresse, telefon nr. på dagtid og kredittkort nr. for at reservasjonen skal garanteres. Helpensjon i enkeltrom i to døgn - NOK 2 190,- Helpensjon i dobbeltrom i to døgn - NOK 1 790,- per person. Deltakeravgiften inkluderer ikke overnatting. Ledsagerpris: NOK 1 090,- inkl. frokost i to døgn (lunsj koster NOK 265,-) For nærmere informasjon om konferansehotellet og hotellets fasiliteter, se Vi oppfordrer til å reservere hotellrom samtidig med konferansepåmelding for å være garantert rom. SOSIALT PROGRAM Vi gjør oppmerksom på at det må krysses av om du ønsker å delta på 1. Get together / mottakelsen på Lillehammer Kunstmuseum, onsdag 15. september, kl og 2. Guidet omvisning på Maihaugen, torsdag 16. september kl Get together, Lillehammer Kunstmuseum: Uformell mottakelse onsdag kveld. Museets faste samling består av norsk billedkunst fra 1830-tallet og fram til i dag. I tillegg vises skiftende utstillinger av norsk og internasjonal kunst. Kunstneriske innslag og servering av buffet samt drikke. 2. Guidet omvisning Maihaugen: Maihaugen er et moderne møtested i tradisjonsrike omgivelser. Bli med på en interessant omvisning i Friluftsmuseet med besøk i utstillingene i Bygdesamlingen og i 1900-tallsamlingen/Bysamlingen. Her kan du se hvordan boforholdene for folk flest har utviklet seg over flere hundre år og frem til i dag. Etter en lang faglig dag er det godt å bevege seg, før vi går til festmiddagen. Festmiddag på hotellet torsdag 16. september kl retters middag inkl. drikke er inkludert i helpensjonsprisen for boende på hotellet. For ikkeboende deltakere og ledsagere koster festmiddagen NOK 595,-. Hotellet arrangerer dans etter middagen. TRANSPORT Fly: Scandinavian Airlines (SAS) kan tilby opptil 45% rabatt på flyreisen til/fra konferansestedet. Bestilling kan gjøres gjennom Travel Time Forretningsreiser, Jernbanetorget 4 A, 0154 Oslo: Telefaks e-post: eller telefon: eller gjennom eget reisebyrå. Oppgi referansekode: IT4SK2RD2004 ved bestilling. Tog: Det går tog hver time mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Lillehammer, frem til kl Turen tar i underkant av 2 timer. Billetter kan kjøpes på flyplassen eller bestilles gjennom NSBs nettside. Ordinær pris Gardermoen - Lillehammer er NOK 206,- en vei. For nærmere informasjon om avganger, se Taxi: Radisson SAS Lillehammer Hotel ligger sentralt i Lillehammer. Det anbefales imidlertid taxi ved ankomst fra jernbanestasjonen til hotellet, dersom du har en del bagasje. Lillehammer Taxisentral, Jernbanetorget 4, Lillehammer, telefon: KONFERANSEPÅMELDING Skriftlig påmelding innen mandag 16. august Konferansepåmelding til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening: Nedre Slottsgt. 7 N-0157 Oslo E-post: Telefaks: PÅMELDING - HOTELL Opphold og overnatting bestilles av den enkelte direkte til hotellet. Skriftlig påmelding innen 16. august Se betingelser beskrevet under hotellinformasjon. BETALING Deltakeravgift for konferansen faktureres fra Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Likeledes dagpakker og festmiddag for ikkeboende norske deltakere. Betaling ved mottak av faktura. Hotellopphold betales direkte til hotellet ved avreise. Johan Berge/INN BETINGELSER Konferansen Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 16. august belastes 50% av deltakeravgiften og ved avbestilling etter 6. september belastes full avgift. Det tas forebehold om endringer i programmet. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

7 PÅMELDING TIL KONFERANSEN Hotell Bestilte rom kan avbestilles vederlagsfritt frem til 16. august. Ved avbestilling etter denne dato vil den enkelte deltaker bli belastet med 55% av pensjonsprisen. Rom garanteres fra kl ankomstdagen og disponeres frem til kl avreisedagen. Forøvrig gjelder hotellets egne regler. WORKSHOP - SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF inviterer til egen workshop i forkant av konferansen, onsdag 15. september kl Sykehuset Innlandet landets største helseforetak: Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus Vennligst kryss av på påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta. Arrangementet finner sted på Radisson SAS Lillehammer Hotel. Nærmere informasjon om workshopen kan du få ved å kontakte: Sekretær for foretaksledelsen i Sykehuset Innlandet HF, Ragnhild Woll, telefon ANTREKK Høsten i innlands-norge kan både være vakker og lunefull. Vi anbefaler at du tar med gode sko, varm frakk eller kke til utendørsaktivitetene. POST CONVENTION TURER Påmeldinger til disse turene gjøres individuelt og ikke gjennom Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Informasjon og påmelding, se reiseforslag. Tilslutningsdøgn på Radisson SAS Lillehammer Hotel, NOK 950,- inkl. frokost i enkeltrom NOK 595,- inkl. frokost i dobbeltrom per person. AKTUELLE WEBSIDER Konferanseprogram/ elektronisk påmelding Informasjon: transport - tog konferansested/hotell Lillehammer og omegn Lillehammer Kunstmuseum Maihaugen post convention turer Konferanse: Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 K 200/04 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotel, september 2004 NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING NSH Nedre Slottsgt Oslo Faks: E-post: Skriv tydelig. En deltaker per skjema. Bindende påmelding. Ta kopi av påmeldingen. Etternavn... Fornavn... Stilling... Arbeidssted... Adresse... Postnr.... By/Sted... Land:... Tlf.... Faks Ledsagers navn... Deltakeravgift: NOK 3 200,- Før Deltakeravgift: NOK 3 500,- Etter Bor på Radisson SAS Lillehammer Hotel Helpensjon i enkeltrom inkluderer to overnattinger m/ frokost, lunsj begge dager, konferansebevertning og festmiddag torsdag kveld, NOK 2 190,- Helpensjon i dobbeltrom inkluderer to overnattinger m/ frokost, lunsj begge dager, konferansebevertning og festmiddag torsdag kveld. Pris per person: NOK 1 790,- NB! Bestilling av rom gjøres direkte til hotellet selv om du krysser av her Se også betingelser under hotellinformasjon. Ledsager Rom inkl. frokost per døgn koster NOK 545,- Festmiddag torsdag kveld koster NOK 595,-, lunsj kommer i tillegg. Ikkeboende - norske deltakere Dagpakke for ikkeboende per dag koster NOK 340,- og kommer i tillegg til deltakeravgiften Festmiddag, torsdag kveld, for ikkeboende NOK 595,- nei og kommer i tillegg til deltakeravgiften Sosiale sammenkomster - må KRYSSES av 1. Deltar på Get together, Lillehammer Kunstmuseum onsdag kl nei 2. Deltar på guidet omvisning på Maihaugen, torsdag kl nei Workshop - Sykehuset Innlandet HF Onsdag 15. september - kl kl Radisson SAS Lillehammer Hotel Påmeldingsfrist: Mandag 16. august 2004 Bindende påmelding. Betaling ved mottak av faktura. Skriftlig påmelding og avbestilling. Ring NSH om du ønsker mer informasjon, E-post: eller Dato Underskrift

8 FORSLAG TIL POST CONVENTION TURER Johan Berge/INN Hvorfor ikke tilbringe en deilig høst-weekend i Norge etter konferansen? Vi har satt opp noen forslag til hva du kan oppleve før du tar reisen hjemover. Unn deg noen ekstra dager i Norge og få med noe av det spesielle Norge har å tilby! Se mer av Lillehammer. Lillehammer har mer å by på enn det vi får med oss i løpet av konferansen. Det er ti år siden sist Norge og Lillehammer arrangerte Winter Olympic Games. Benytt anledningen til å se Olympiaparken og OL-museet. Se mer av Maihaugen eller ta deg en spasertur i Lillehammer sentrum med den prisbelønte Storgata. Srmerende, bevaringsverdige bygårder danner rammen om et moderne og trivelig handelsmiljø med en rekke spesialforretninger og topp vareutvalg. Gallerier og museer finner du i umiddelbar nærhet. En trivelig handel kan kombineres med kultur, natur- og kunstopplevelser. Besøk nettsiden; Her finner du alle opplysninger om hva som skjer av aktiviteter på det aktuelle tidspunktet, priser og booking. Ønskes ytterligere informasjon, kontakt Lillehammer Turist, telefon Johan Berge/INN Oslo weekend - høsten i Oslo er vakker.. Hvorfor ikke avslutte konferansen med en Oslo weekend? Tigerstaden Oslo har alt hva en hovedstad kan by på. Byen ligger vakkert plassert innerst i Oslofjorden omkranset av skogkledde åser, og nettopp beliggenheten gir Oslo kvaliteter som man normalt ikke ville vente å finne i en hovedstad. Oslo blomstrer når det gjelder kulturliv og underholdningstilbud av ulikt slag, og har et vell av restauranter, spisesteder og barer, de fleste lokalisert innenfor et begrenset område. Attraksjoner som Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg er verdt et besøk. Kun 20. minutter med T-bane fra Oslo Sentrum ligger anlegget, med marka like ved. Likeledes er Vigelandsparken verdt et besøk. Skulpturparken er reist av en av Norges mest kjente billedhugger Gustav Vigeland. Oslo tilbyr mangfold. Gå inn på nettsiden Finn ut hva byen har å tilby i den aktuelle weekend og skaff deg oversikten over priser, fakta og annen nyttig informasjon. Ønskes ytterligere informasjon, kontakt Oslo Promotion, telefon Johan Berge/INN Norge i et Nøtteskall en av de mest populære rundturer i Norge Bli med på en av de mest populære rundturer i Norge. Turen tar deg med gjennom noen av de vakreste fjell- og fjordlandskap i Fjord-Norge. Du opplever den vakre Bergensbanen, den imponerende Flåmsbana, Aurlandsfjorden, den trange Nærøyfjorden og den bratte Stalheimskleiva. Skreddersy din egen tur, med eller uten overnatting underveis og ta hjemreisen ut fra Bergen eller Oslo. Valget er ditt! Forslag til avreiser: 17. september Overnatte på Lillehammer Radisson SAS Lillehammer Hotel Konferansepris; NOK 950,- / inkl. frokost i enkeltrom / NOK kr 595,- inkl. frokost i dobbeltrom 18. september Tog fra Lillehammer til Oslo 1) Avr. kl / Ank. kl ) Avr. kl / Ank. kl Tog fra Oslo til Bergen 1) Avr. kl / Ank. kl ) Avr. kl / Ank. kl september Tog fra Lillehammer til Oslo Avr. kl / Ank. kl Natt tog fra Oslo til Bergen Avr. kl *) / Ank. kl *) innsjekk fra kl All informasjon, priser, rutetider, fakta og booking finner du på Booking telefon: Visa og Mastercard aksepteres. Turen kan ikke bookes tidligere enn 90 dager før avreise og må bookes per telefon som nevnt ovenfor. Ønsker du å vite mer om Norge og andre alternative til opplevelser, se nettsiden: Magnolia design as, Bakgrunnsbilde: Johan Berge/INN

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE

ÉN MILLION PASIENTER OG ANSATTE ÉN MILLION PASIENTER OG 100 000 ANSATTE kommunikasjonsutfordringer i kø Torsdag 13. og fredag 14. november 2003 Quality Airport Hotel Gardermoen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Torsdag 22. og fredag 23. april 2004 First Hotel Ambassadeur, Drammen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22 40 25 51 E-post: nsh@nsh.no TORSDAG 22. APRIL 2004

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om STYRING, FINANSIERING OG KLINIKK. Helhetlig eller fragmentert tenkning?

KONFERANSE. NSHs konferanse om STYRING, FINANSIERING OG KLINIKK. Helhetlig eller fragmentert tenkning? KONFERANSE NSHs konferanse om STYRING, FINANSIERING OG KLINIKK Helhetlig eller fragmentert tenkning? Torsdag 21. og fredag 22. oktober 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

NSHs Årskonferanse 2005. Trender og utviklingstrekk. Onsdag 7. til fredag 9. sept. Hotel City, Fredrikstad. www.nsh.no

NSHs Årskonferanse 2005. Trender og utviklingstrekk. Onsdag 7. til fredag 9. sept. Hotel City, Fredrikstad. www.nsh.no NSHs Årskonferanse 2005 Trender og utviklingstrekk Onsdag 7. til fredag 9. sept. Hotel City, Fredrikstad Program O NSDAG 7. SEPTEMBER Spesialistsenteret i Sarpsborg har i dag 30 poliklinikker. All dagkirurgi

Detaljer

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder!

Konferanse. Effektive pasientforløp og samhandling. Foreslå årets helseleder! Foreslå årets helseleder! www.nsh.no innen 10. november Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Effektive pasientforløp og samhandling Regional satsing for å sikre faglig kvalitet i behandlingen

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

KONFERANSE NSHS LEDERKONFERANSE. Sykehusreformen i fokus. Har vi kommet riktig ut av startblokka og løper vi i samme retning?

KONFERANSE NSHS LEDERKONFERANSE. Sykehusreformen i fokus. Har vi kommet riktig ut av startblokka og løper vi i samme retning? KONFERANSE NSHS LEDERKONFERANSE Sykehusreformen i fokus Har vi kommet riktig ut av startblokka og løper vi i samme retning? Torsdag 6. og fredag 7. februar 2003, Kongressenteret Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak EUs helsepolitikk og norske sykehus Helse er et stadig viktigere område for felles politikk og koordinering i EU.

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

KONFERANSE. HELHETLIG HELSETJENESTETILBUD Helhetlige behandlingskjeder Samarbeid i en oppsplittet helsetjeneste

KONFERANSE. HELHETLIG HELSETJENESTETILBUD Helhetlige behandlingskjeder Samarbeid i en oppsplittet helsetjeneste KONFERANSE HELHETLIG HELSETJENESTETILBUD Helhetlige behandlingskjeder Samarbeid i en oppsplittet helsetjeneste Mandag 7. og tirsdag 8. juni 2004 Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo Din tverrfaglige

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

KONFERANSE. BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker

KONFERANSE. BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING alibi eller realitet? forutsetninger for brukermedvirkning samspill mellom mennesker Torsdag 29. og fredag 30. april 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

KONFERANSE. Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel Ambassadeur, Drammen

KONFERANSE. Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel Ambassadeur, Drammen KONFERANSE KOSTHOLD I HELSEINSTITUSJONER - Spisemiljø og spisevansker - Overvekt og undervekt - Flerkulturelt mattilbud - Endringsarbeid med resultater Torsdag 3. april og fredag 4. april 2003, First Hotel

Detaljer

KONFERANSE. MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL Kunnskap veiledning og samhandling. Torsdag 5. og fredag 6. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE. MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL Kunnskap veiledning og samhandling. Torsdag 5. og fredag 6. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL Kunnskap veiledning og samhandling Torsdag 5. og fredag 6. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSEVESENET

KOMMUNIKASJON I HELSEVESENET KOMMUNIKASJON I HELSEVESENET Forholdet til media Internkommunikasjon Pasientkommunikasjon Mandag 4. og tirsdag 5. november 2002 Soria Moria Konferansesenter, Voksenkollen, Oslo Teknisk arrangør: Nedre

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap NKF Ledelse inviterer til Fagkonferanse på DFDS Crown of Scandinavia til København 10. 12. mars 2009 Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap Åpningsforedrag v/adm. dir. Arne

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel.

NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel. Generell informasjon NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel. Fagprogrammet vennligst se program for

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING. Det finnes mer mellom himmel og jord

KONFERANSE. NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING. Det finnes mer mellom himmel og jord KONFERANSE NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING Det finnes mer mellom himmel og jord Torsdag 9. og fredag 10. desember 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Kurset er søkt godkjent

Detaljer

KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ. - kommunikasjon og konsultasjon

KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ. - kommunikasjon og konsultasjon KONFERANSE HELSEFAGLIGE UTFORDRINGER I ET FLERKULTURELT MILJØ - kommunikasjon og konsultasjon Torsdag 6. og fredag 7. mai 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Din tverrfaglige møteplass! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN

KONFERANSE. NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN KONFERANSE NSHs dialogkonferanse om RUSREFORMEN Første inntrykk ett år etter reformen Integrering og samarbeid Planer og realiteter Rettigheter og behandlingstilbud Torsdag 25. og fredag 26. november 2004

Detaljer

KONFERANSE. Alternativ medisin og skolemedisin. Torsdag 29. og fredag 30. september 2005, Tromsø

KONFERANSE. Alternativ medisin og skolemedisin. Torsdag 29. og fredag 30. september 2005, Tromsø Norsk sykehus- og helsetjenesteforening KONFERANSE Alternativ medisin og skolemedisin Kunnskapsgrunnlaget for alternativ medisin Forskningsresultater Integrering av alternativ medisin i skolemedisinen

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Kunnskapsbasert helsetjeneste Empiri, empati og evidence

Kunnskapsbasert helsetjeneste Empiri, empati og evidence Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Kunnskapsbasert helsetjeneste Empiri, empati og evidence Konferanse i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Torsdag 4. mai 2006 Oslo

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

FRAMTIDAS UNDERSØKELSES- OG BEHANDLINGSENHETER

FRAMTIDAS UNDERSØKELSES- OG BEHANDLINGSENHETER Utbygging av sykehus FRAMTIDAS UNDERSØKELSES- OG BEHANDLINGSENHETER Torsdag 25. og fredag 26. mars 2004 Oslo Kongressenter, Folkets Hus ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG tilsluttet Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt2017 Dag 1 Onsdag 7. juni 2017 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen

Detaljer

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo.

KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS. Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo. KONFERANSE KONFERANSEN UTVIKLING AV FRAMTIDENS SYKEHUS Torsdag 27. og fredag 28. mars 2003 Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Arrangører: Kompetansenettverk for sykehusplanlegging ARKITEKTFORUM FOR

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

Kretsen bestiller felles smøreplass etter. Egen smørebod bestilles til de klubbene som ønsker det. Booking nr: AC9342

Kretsen bestiller felles smøreplass etter. Egen smørebod bestilles til de klubbene som ønsker det. Booking nr: AC9342 RENNINFORMASJON/OVERNATTING MESTERSKAP OG NC-RENN 2013-2014 Ajour pr. 22.09.2013 Dato/arrangør/type renn Overnattingssted/priser Bestilling/ Beitostølen, 22.-24. nov Kretsen har ikke gjort noen felles

Detaljer

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015

Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Norges Skøyteforbund Att.: Halvor Lauvstad Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 Oslo Stavanger, 01.07.2015 Viser til hyggelig henvendelse, og har gleden av å bekrefte deres arrangement! Jeg vil minne om

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS TANNLEGEreiser TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.890,- per person Pris per voksen når to deler rom. Alle bestillinger

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Svømmeleir i Eger 1. 10. august 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik og

Detaljer

Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest

Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest Bli med til Bocuse d Or og Gourmet festivalen i Budapest 9. 13. mai 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for gastronomi

Detaljer

Helsetjenester til eldre

Helsetjenester til eldre Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Helsetjenester til eldre Ny plan for demensomsorg Trondheimsmodellen - en studie som gjør det vanskelig å fortsette som før Handlingsplan for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger mandag torsdag 15.6.

Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger mandag torsdag 15.6. Rådmannen Politisk sekretariat Bergen kommune Dato: 24.02.2017 Postboks 7700 Saksnummer: 17/04934-1 5020 BERGEN Deres ref.: Invitasjon til storbykonferanse for eldreråd i de 9 største byene, i Stavanger

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Konferanse. Medisinsk kontorfaglig helsepersonell MS Crown of Scandinavia

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Konferanse. Medisinsk kontorfaglig helsepersonell MS Crown of Scandinavia Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2007 DFDS Seaways MS Crown of Scandinavia Torsdag 26. april til lørdag 28. april 2007 Ressurspersoner i programarbeidet:

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

ISO-sertifisering og akkreditering Sikkerhetskultur Avviks- og meldingskultur Sykehusinfeksjoner og overvåkningssystemer

ISO-sertifisering og akkreditering Sikkerhetskultur Avviks- og meldingskultur Sykehusinfeksjoner og overvåkningssystemer Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse PASIENTSIKKERHET OG KVALITET ISO-sertifisering og akkreditering Sikkerhetskultur Avviks- og meldingskultur Sykehusinfeksjoner og overvåkningssystemer

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere

Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere Tilbud Gdansk 20. 24. oktober 2015 Åsane Senior Bowlere Åsane Senior Bowlere Agnethe Hansen Vedr.: Tilbud på gruppereise Vi takker for hyggelig kontakt og forespørsel i anledning ovennevnte reise. TRAVELDESIGN

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Konferanse. Personalledelse resept for god ledelse. Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo

Konferanse. Personalledelse resept for god ledelse. Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Personalledelse resept for god ledelse Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo Bakgrunn: NSH tar opp tema vi synes er viktig

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til VA-fagsamling 3. og 4. februar 2010 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

FAGKONFERANSE SMITTEVERN. 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal

FAGKONFERANSE SMITTEVERN. 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal FAGKONFERANSE SMITTEVERN 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal Pasientsikkerhet Sentralt venekateter NFSH strategi Kommune og sykehus felles virkelighet Ny kunnskap Tirsdag 15. oktober 2013 kl.

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016

Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016 Ottestad 20. juni 2016 Til medlemsforeningene i Forbundet for Norske Museumsvenner Velkommen til årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum på Ottestad (ved Hamar) 17. og 18. september 2016 Migrasjonsmuseets Venner

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur

LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 10.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. Flytider (direktefly med Norwegian): Torsdag Oslo 10:05 Vilnius 12:55 Søndag

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS

LASIKTUR TIL VILNIUS LASIKTUR TIL VILNIUS Individuell tur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 8.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. KONTAKT OSS: Telefonnummer: 41395057 E-postadresse: info@spaoghelse.no

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Sotra Badminton Club ønsker velkommen til

Sotra Badminton Club ønsker velkommen til Sotra Badminton Club ønsker velkommen til Hovedsponsorer for : Turneringsinnbydelse Arrangør: Sted: Sotra Badminton Club Sotra Arena Dato: 25. -27. april 2013. Start: Klasser: Kategorier: Baller: Startkontigent:

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012

Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Normisjon inviterer til Spa og aktivitetsferie i Krakow 28. sept. 3. okt. 2012 Har du lyst til å unne deg en liten stans før høstmørket setter inn? Turen er for voksne som savner et tilbud som ikke retter

Detaljer