Nyhetsbrev september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev september 2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur i samarbeid med og i nærhet til industrien for å dekke næringsmiljøets kort- og langsiktige kompetansebehov. Prosjektet skal blant annet bidra til å: - Etablere langsiktig og forpliktende samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner - Utvikle relevante kurs og etter-/videreutdanningstilbud (videregående skole, fagskole, høyere utdanning) - Rekruttere ungdom under utdanning til lokalt/regionalt næringsliv. Prosjektet tar utgangspunkt i petroleumsklyngen i fylket, og vil særlig ha fokus på tekniske fag. Men vi vil allikevel presisere at dette bør være av interesse for industrimiljøet generelt. For Sør- Varanger sitt vedkommende kan dette få betydning for hvilke innspill/krav næringslivet gir til fylket når det gjelder innhold/linjer på Kirkenes VGS og den tekniske fagskolen. Vi vil også bruke prosjektet til fortsatt å jobbe for å styrke tilbudet innen høyere utdanning. I tillegg vil det være mulig å bruke prosjektet til å knytte kontakt mellom bedrifter og studenter. Det kan f eks dreie seg om rekrutteringstiltak som støtte til oppgaveskriving eller tilbud om praksisplass/sommerjobb I første omgang vil prosjektet gjennomføre en kartlegging hos relevant næringsliv for å avklare behov og muligheter. Det vil bli sendt ut en undersøkelse i løpet av kommende måned, og vi oppfordrer alle til å bidra til at resultatet av den undersøkelsen blir så representativt som mulig. KNH-KAFFE I SEPTEMBER Månedens KNH-kaffe arrangeres fredag 19. september kl 1000 i næringshagens lokaler. Det er flere aktuelle tema. Vi avventer imidlertid med å bestemme dette endelig da vi venter på tilbakemelding fra inviterte foredragsholdere. Mer informasjon kommer om kort tid.

2 ONS Sør-Varanger var også i år representert på oljemessa i Stavanger (ONS Offshore Northern Seas). I år hadde vi en felles stand mellom en gruppe bedrifter, kommunen og næringshagen. Standen hadde et jevnt trykk av besøkende, og mange som var interessert i å få vite mer om hvilke muligheter som finnes i Kirkenes. Det var blant annet flere henvendelser om å etablere kontakt med spesifikke miljø i det lokale næringsliv. Disse henvendelsene vil bli videreformidlet direkte til de bedriftene/miljøene det gjelder. KURS I PROSJEKTLEDELSE Pro Barents og KNH samarbeider med LUNN om å gjennomføre kurs i prosjektutvikling og ledelse. Målgruppen for kurset er bedrifter som ønsker å bli underleverandører til prosjekter innen petroleumsvirksomheten i nord., og deres ansatte som ønsker å kvalifisere seg i prosjektledelse. Kurset vil arrangeres i Kirkenes med 4 samlinger over 2 dager, noen nettforelesninger, samt noe oppgaveskriving underveis. Kurset vil gi i alt 6 fagskolepoeng. Endelig påmeldingsfrist er ikke gitt. Fremdriftsplanen i kurset tilsier at deltakelse må være avklart innen medio oktober, med første samling medio november. Påmelding og henvendelse om ytterligere informasjon til undertegnede. KONSEPTVALGUTREDNING NY E6 Som tidligere varslet vil Statens Vegvesen gjennomføre et dialogseminar i Kirkenes ifm KVU for ny E6 Høybuktmoen-Kirkenes. Invitasjon er sendt til en rekke større bedrifter i regionen, i tillegg til viktige offentlige aktører. Næringshagen er invitert inn som talerør for et samlet næringsliv og de bedriftene som ikke er invitert direkte. Dialogseminaret arrangeres 16. september og skal blant annet bidra til å: - Få oversikt over utfordringer og behov - Få inn synspunkter om konsepter som bør vurderes - Gi deltakerne innsikt i arbeidet med KVU ift neste runde med NTP - Etablere kontakter Jeg ber om at de av medlemmene som har synspunkter på dette tar kontakt med meg for å formidle/drøfte synspunkter de måtte ha, slik at jeg kan bidra på seminaret på vegne av næringslivet.

3 HELIKOPTERBASE Som de fleste sikkert har fått med seg er et av de viktige temaene for tiden en mulig fremtidig helikopterbase i Øst-Finnmark knyttet til petroleumsaktiviteten i det østlige Barentshav. Næringshagen jobber med å sette seg inn i aktuelle problemstillinger, samt å orientere seg om hvilke prosesser som foregår. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med og delvis finansiert av kommunen. Formålet med arbeidet er todelt: - Vi ønsker å avdekke og markedsføre de argumentene som taler for valg av Kirkenes som fremtidig base - Hvis basen lokaliseres på en av de aktuelle kystlokasjonene vil vi jobbe for at Kirkenes får en rolle som knutepunkt for basen, fremfor f eks Tromsø Dette er lange prosesser, og det er foreløpig ikke sagt noe om når en beslutning skal tas. Vi jobber med saken og vil oppdatere medlemmene når det er noe å melde. VINTERRUTENE TIL SAS Også i år har SAS varslet reduksjoner i kveldsruta til Oslo om vinteren. De vil kun fly 3 kveldsavganger i uka tirsdag, torsdag og søndag. Dette var som vanlig ventet. Det er positivt at de ikke kutter kveldsruta helt ut, men velger å fly 3 avganger i uka. Tilbudet blir altså ikke helt borte. Det er allikevel ikke en ønsket situasjon for oss i Øst-Finnmark. Det regionale knutepunktet vil ikke gi et akseptabelt tilbud i 4 av ukens dager. På disse dagene vil reisen for de som skal til Oslo bli både dyrere og lengre, siden man er tvunget til å bruke Tromsø som knutepunkt mot Oslo. Man vil ofte være nødt til å planlegge med en ekstra overnatting, og det ønsker vi å unngå. Kirkenes Næringshage har gitt SAS og Widerøe innspill til justering av rutene slik at de negative konsekvensene blir redusert. Vi har blant annet foreslått å: - Sette opp en avgang ca kl 1700 Kirkenes-Tromsø for å kunne nå flyet 1840 Tromsø-Oslo. Alternativet med dagen ruteopplegg er å ta flyet Dette vil korte ned reisetiden. - Justere avgangen Oslo-Tromsø 1625 slik at det er mulig å nå flyet 1835 Tromsø-Kirkenes. Alternativt utsette avgangen fra Tromsø 1835 med ca 15 minutter slik at man kan planlegge på overgang. Man kan da være i Kirkenes rundt kl 2000 i stedet for Det gjenstår å se om flyselskapene er villig til å justere rutene slik at konsekvensene for Øst- Finnmark ikke blir for store. Vi tar gjerne imot innspill fra medlemmene på erfaringer med årets ruteoppsett når vinterrutene setter inn.

4 ANSKAFFELSER TIL SYKEHUSET Neste anbud til nye Kirkenes Sykehus er under utarbeidelse. Denne gangen gjelder det anskaffelser av brukerutstyr. Som en del av forberedelsene til anbudet arrangerer utbygger en dialogkonferanse for mulige leverandører onsdag 24. september kl på Thon hotell Kirkenes. Agenda for seminaret er blant annet: - Presentasjon av byggeprosjektet, status - Organisering, roller, arbeidsfordeling - Rom-, funksjons- og utstyrsprogram - Omfang og typer utstyr som skal anskaffes - Anskaffelsesstrategi og arbeidsprosess/tidsplan Bedrifter som har interesse av dette og som kan tenkes å ville gi anbud på noe brukerutstyr kan melde seg på til eller på tlf ARBEIDSGIVERAVGIFTEN Det jobbes fremdeles innenfor det offentlige og i våre interesseorganisasjoner med å avklare konsekvensene av endringene i arbeidsgiveravgiften. Informasjon fra skatteetaten kan man finne på Fredag 12. september arrangerer NHO temadag om de nye bestemmelsene for arbeidsgiveravgift i Bodø. Målgruppen er økonomimedarbeidere og ledere som er involvert i implementering og vurdering av problemstillinger knyttet til de nye reglene, samt revisorer. Se https://www.nho.no/om-nho/arrangementer/temadag-om-differensiertarbeidsgiveravgift/ for mer informasjon og påmelding. Dersom medlemmene i KNH melder behov for det kan vi arrangere temadag lokalt med representanter fra blant annet skatteetaten for å orientere mer i detalj om hvordan bedriftene må forholde seg til det nye regelverket. Interesse for dette kan meldes til undertegnede. REISELIVSKONFERANSE NHO Finnmark arrangerer reiselivskonferanse i Kirkenes 23. september. Dit kommer blant annet Kristin Krohn Devold, representant fra Arctic Race of Norway og andre sentrale reiselivsaktører. Informasjon og påmelding via link: https://www.nho.no/om-nho/regionforeninger/nho- Finnmark/Arrangementer/nho-arena-reiseliv-i-finnmark-2014-kirkenes/

5 JULEBORDSEMINAR Det årlige julebordseminaret planlegges gjennomført fredag 12. desember. Program og administrative detaljer vil bli sendt ut etter hvert. Foreløpig ber vi bare bedriftene om å sette av datoen i kalenderen, så kommer vi tilbake med mer informasjon etter hvert. SAMARBEIDET MOT SVART ØKONOMI Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) er et samarbeid mellom Skattedirektoratet, Finansdepartementet, NHO, KS, LO, YS og Unio. De har bedt om å få møte næringshagen medlemmer for å orientere om samarbeidet og for å drøfte problemstillinger og få innspill fra lokalt næringsliv. Vi planlegger et orienterings-/drøftingsmøte med dem den 16. oktober kl Datoen kan settes av for de som er interessert. Detaljer om program og formell invitasjon sendes ut om kort tid. STATSBUDSJETTET 2015 Statsbudsjettet 2015 legges frem onsdag 8. oktober. KNH S KVINNENETTVERK Kvinnenettverket har to møter denne høsten, hhv 29. oktober og 4. desember. Se årsprogram og eget nyhetsbrev vedlagt. Kontaktinformasjon: Terje Meyer Mobile:

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer