Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:45

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Gunnar Melgaard Nestleder (møteleder i møtet) H Øyvind Rideng Medlem H Kåre Sagård Medlem H Benedicte Røer Medlem H Ingvild Tautra Vevatne Medlem V Marija Tomac Medlem AP Mani Hussaini Medlem AP Andreas Halse Medlem SV Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sissel Haukland Lise Hagen Rebbestad H Himanshu Gulati Arne-Rune Gjelsvik FRP Karl Edvin Moksnes Ingunn E Ulfsten KRF Anette Struve Øistad Vilde Lofthus Rooth AP Oddbjørn Nilsen Åsmund Grøver Aukrust AP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Åsmund Grøver Aukrust Medlem AP Vilde Lofthus Rooth Medlem AP Ingunn E Ulfsten Medlem KRF Lise Hagen Rebbestad Medlem H Arne-Rune Gjelsvik Leder FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Alf Skaset Fylkesdirektør, videregående opplæring Ingunn Nordvold Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring Hilde Kløvfjell Ass. fylkesdirektør, videregående opplæring Andreas Nilsson Elev- og lærlingeombud Trude Remme Utvalgssekretær

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 28/13 Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system (SAS) 29/13 Talevarsling i de videregående skolene i Akershus - ny framdriftsplan 30/13 Skolestrukturen i et 20-årsperspektiv - orientering om fremdrift og prosess 31/13 Oppnevning av representanter til representantskapet i Vigo IKS 32/13 Akershusstatistikk 2013 (hefte) 33/13 Rapportering på internasjonale prosjekter ved de videregående skolene i Akershus 34/13 Opplæring i personlig økonomi i videregående skole i Akershus 35/13 Etablering av mindre språkfag 36/13 Orientering om Hvam vg.skole 37/13 Oversendt forslag fra Ingvild Tautra Vevatne fra HU møte /13 Eventuell fylkeskommunal representasjon i private videregående skoler i Akershus 39/13 Ny GIV - statusrapport 40/13 Årsrapport fra lærebedrifter 2012 Spørsmål 3/13 Spørsmål fra rep. Marija Tomac (Ap) vedr. rehabilitering av ventilasjonsanlegg på Ski vgs Innledningsvis i møtet ble det gitt følgende presentasjoner:

4 Bjørnar Sæter fra Østlandsforskningen holdt en presentasjon om «Framtidsrettet kompetansetilbud i landbruket» Status for Jessheim-prosjektet v/ eiendomssjef Tom-Kristian Hansen Kort oppsummering fra utdanningspolitisk konferanse v/ Gunnar Melgaard Eventuelt Hovedutvalget ønsker en orientering om innholdet i Stortingsmelding 20. Hovedutvalget ønsker en orientering om riksrevisjonens undersøkelse om fagopplæring i bedrift. Hovedutvalget ønsker at administrasjonen skal se på mulighetene for å arrangere dialogmøter med opplæringskontorene. Oppsummering av status for Jessheim-prosjektet v/ eiendomssjef Tom-Kristian Hansen: Reguleringsplanen ble godkjent i Ullensaker kommunen i desember Ved årsskiftet 2012/13 engasjerte vi juridisk og prosjektadministrativ bistand for gjennomføring av OPSkonkurransen i hht. fylkestingets vedtak om konkurransepreget dialog. I månedsskiftet februar/mars kunngjorde vi konkurransen, i første omgang som en kvalifiseringskonkurranse. Frist for å søke om å bli kvalifisert til å delta ble satt til 12 april. Ved fristens utløp hadde vi mottatt en søknad. Konkurransen ble umiddelbart avlyst med begrunnelse at konkurranseelementet ikke er ivaretatt med bare en deltaker. Parallelt med ovennevnte har vi også fremforhandlet en avtale med Ullensaker kommune som endelig klargjør fylkeskommunens forpliktelser til å bidra til opparbeiding av infrastrukturtiltak utenfor planområdet. Umiddelbart etter at konkurransen ble avlyst inviterte vi de fire største entreprenørene, som hadde hentet ut konkurransegrunnlaget for kvalifisering, til særmøter med prosjektgruppen. En av disse hadde levert søknad. Formålet med møtene var å få en nærmere begrunnelse for manglende interesse, og om dette også kunne bero på forhold ved konkurransegrunnlaget. Møtene ble avholdt den 18. april. De viktigste begrunnelsene som ble gitt var delvis forhold hos de enkelte firmaer, egne erfaringer med deltakelse i tidligere OPS-konkurranser og konkrete forslag til presiseringer og utfyllende informasjon knyttet til gjennomføring av prosessen med konkurransepreget dialog og den avsluttende konkurransen om oppdraget. Undertegnede har også gjort seg noen betraktninger knyttet til markedssituasjonen basert på manglende interesse for å gi pris i konkurranse om andre oppdrag for fylkeskommunen og andre, ved at det kan synes som om det er tilstrekkelig mange tradisjonelle oppdrag for entreprenørene nå for tiden, og at de også er opptatt med egenregiprosjekter i form av boligbygging. Situasjonen med bare en søknad om deltakelse i denne OPS-konkurransen kom som en stor overraskelse gitt den oppmerksomhet OPS har hatt i samfunnsdebatten den siste tiden og den tilsynelatende store interessen for OPS i markedet. Ny Jessheim videregående skole er også et

5 prosjekt som i kraft av sin størrelse burde være interessant som et referanseprosjekt for OPS og de som får ansvaret for å gjennomføre/delta i prosjektet. AFK eiendom FKF arbeider fortsatt for å oppfylle fylkestingets vedtak, og har gjort nødvendige presiseringer og endringer i konkurransegrunnlaget basert på tilbakemeldingen fra entreprenørene. Konkurransen er kunngjort på nytt den 4. juni med frist til den 4. juli med å søke om deltakelse. Forutsatt minst to kvalifiserte deltakere er det fortsatt realistisk å ferdigstille skolen for innredning i løpet av våren 2017, og ferdig innredet til skolestart i august Vi har økt honoraret til de som ikke vinner konkurransen om å gjennomføre prosjektet fra kr ,- til kr ,-. Dette etter innspill fra entreprenørene, og ut fra at det nå synes som vi får færre deltakere enn det vi trodde tidligere. Totalkostnaden for dette bør derfor ikke bli noe vesentlig høyere (få deltakere/høyere honorar vs. mange deltakere/lavere honorar).

6 Saker til behandling 28/13 Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system (SAS) 1. Akershus fylkeskommune vil delta i innkjøp og drift av felles skoleadministrativt system, SAS, organisert gjennom VIGO IKS. Akershus fylkeskommunes bevilger 2,25 mill. kr, som utgjør fylkeskommunens andel av investeringskostnadene for SAS i Akershus fylkeskommune forplikter seg til å implementere SAS et etter en tidsplan, godkjent av styringsgruppen. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: 1. Akershus fylkeskommune vil delta i innkjøp og drift av felles skoleadministrativt system, SAS, organisert gjennom VIGO IKS. Akershus fylkeskommunes bevilger 2,25 mill. kr, som utgjør fylkeskommunens andel av investeringskostnadene for SAS i Akershus fylkeskommune forplikter seg til å implementere SAS et etter en tidsplan, godkjent av styringsgruppen. 29/13 Talevarsling i de videregående skolene i Akershus - ny framdriftsplan Saken tas til orientering. Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Saken tas til orientering.

7 30/13 Skolestrukturen i et 20-årsperspektiv - orientering om fremdrift og prosess 1. Det utarbeides en skolebruksplan basert på en gjennomgang og analyse av eksisterende skolebygg våren Våren 2014 legges det frem en sak om skolestrukturen i et 20-års perspektiv. Saken sees i sammenheng med planforslaget fra Plansamarbeidet, som er planlagt lagt frem i mars Det nedsettes en prosjektgruppe med leder som har ansvar for å gjennomføre arbeidet. Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer forslag på vegne av H, KrF, V og Frp: Det må legges til rette for et nært samarbeid med kommuner og næringslivet. Skolebruksplanen må belyse følgende: Akershus fylkeskommune skal ta flere initiativ til optimal bruk av offentlige ressurser som f.eks. idrettshaller, skoler, kulturskoler gjennom hele døgnet. Det ønskes en langsiktig plan for utvikling av de forskjellige programfag med kobling til investeringer i lokaler og utstyr. Planleggingen av en videregående skole på Fornebu, med hovedvekt på teknologi, påbegynnes. Det ønskes oppstart av flere TAF-tilbud. Ridengs (H) forslag følger saken. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: 1. Det utarbeides en skolebruksplan basert på en gjennomgang og analyse av eksisterende skolebygg våren Våren 2014 legges det frem en sak om skolestrukturen i et 20-års perspektiv. Saken sees i sammenheng med planforslaget fra Plansamarbeidet, som er planlagt lagt frem i mars Det nedsettes en prosjektgruppe med leder som har ansvar for å gjennomføre arbeidet. Forslag som følger saken: Det må legges til rette for et nært samarbeid med kommuner og næringslivet. Skolebruksplanen må belyse følgende: Akershus fylkeskommune skal ta flere initiativ til optimal bruk av offentlige ressurser som f.eks. idrettshaller, skoler, kulturskoler gjennom hele døgnet. Det ønskes en langsiktig plan for utvikling av de forskjellige programfag med kobling til investeringer i lokaler og utstyr. Planleggingen av en videregående skole på Fornebu, med hovedvekt på teknologi, påbegynnes. Det ønskes oppstart av flere TAF-tilbud.

8 31/13 Oppnevning av representanter til representantskapet i Vigo IKS. oppnevnes som Akershus fylkeskommunes representant i representantskapet i Vigo IKS..oppnevnes som vararepresentant. Representanten Øyvind Rideng (H) fremmer følgende forslag: Arne-Rune Gjelsvik (Frp) oppnevnes som medlem Gunnar Melgaard (H) oppnevnes som varamedlem. Forslaget fra Rideng (H) ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Arne-Rune Gjelsvik (Frp) oppnevnes som Akershus fylkeskommunes representant i representantskapet i Vigo IKS. Gunnar Melgaard (H) oppnevnes som vararepresentant. 32/13 Akershusstatistikk 2013 (hefte) Akershusstatistikk 1/2013 tas til orientering. Innspill fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Akershusstatistikk 1/2013 tas til orientering.

9 33/13 Rapportering på internasjonale prosjekter ved de videregående skolene i Akershus Fylkesutvalget tar saken til orientering. Innstilling fra hovedutvalget for utdanning og kompetanse: Fylkesutvalget tar saken til orientering. 34/13 Opplæring i personlig økonomi i videregående skole i Akershus Temaet personlig økonomi dekkes av eksisterende fag i videregående skole. Fylkesrådmannen kan gjennom kompetansehevende tiltak bidra til at temaet får en mer markant plass i opplæringen i samfunnsfag. Temaet personlig økonomi dekkes av eksisterende fag i videregående skole. Fylkesrådmannen kan gjennom kompetansehevende tiltak bidra til at temaet får en mer markant plass i opplæringen i samfunnsfag.

10 35/13 Etablering av mindre språkfag Avsatte midler til etablering av mindre språkfag vil bli tildelt Sandvika og Lørenskog videregående skoler, slik at de kan tilby kinesisk som fellesfag i skoleåret og Avsatte midler til etablering av mindre språkfag vil bli tildelt Sandvika og Lørenskog videregående skoler, slik at de kan tilby kinesisk som fellesfag i skoleåret og /13 Orientering om Hvam vg.skole Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar saken til orientering. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse tar saken til orientering. 37/13 Oversendt forslag fra Ingvild Tautra Vevatne fra HU møte

11 Følgende tillegg tas inn i skoleutvalgets mandat under kategori uttalerett: - Opptaksproblematikk i et kommune- og skoleperspektiv - Helhetlig løp grunn- og videregående skole Følgende tillegg tas inn i skoleutvalgets mandat under kategori uttalerett: - Opptaksproblematikk i et kommune- og skoleperspektiv - Helhetlig løp grunn- og videregående skole 38/13 Eventuell fylkeskommunal representasjon i private videregående skoler i Akershus Akershus fylkeskommune oppnevner som representant med møte- og ytringsrett i styret for Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Representanten Kåre Sagård (H) fremmer følgende forslag: Benedicte Røer (H) oppnevnes som representant Øyvind Rideng (H) oppnevnes som vararepresentant Forslaget fremmet av Sagård (H) ble enstemmig vedtatt. Akershus fylkeskommune oppnevner Benedicte Røer (H) som representant med møte- og ytringsrett i styret for Norges Toppidrettsgymnas i Bærum og Øyvind Rideng (H) som vararepresentant.

12 39/13 Ny GIV - statusrapport Saken tas til orientering Saken tas til orientering. 40/13 Årsrapport fra lærebedrifter 2012 Årsrapporten tas til orientering Årsrapporten tas til orientering.

13 Spørsmål 3/13 Spørsmål fra rep. Marija Tomac (Ap) vedr. rehabilitering av ventilasjonsanlegg på Ski vgs Spørsmålet ble besvart på følgende måte: Arbeidet med kontrahering av entreprenør for prosjekt Ski vgs inneklima, har beklageligvis tatt noe lenger tid enn forutsatt. Opprinnelig var det planlagt at entreprenøren skulle være kontrahert til skoleferien. Hovedårsaken til forsinkelsen er stort arbeidspress. Budsjettrammen for inneklimaprosjektet på Ski er beregnet til 101 mill kr. Det er hittil bevilget 91,5 mill. kr og de siste 9,5 mill. er foreslått avsatt i Konkurransegrunnlaget er nå tilnærmet klart, og forventes ferdigstilt i løpet av uke 23 med påfølgende utlysning i Doffin. Det er krav om minimum 40 dagers tilbudsfrist i henhold til FOA (Forskrift om offentlige anskaffelser). På grunn av ferien økes tilbudsfristen til 8 uker, og frist for tilbud settes til 5. august (uke 32). Under forutsetning av at det kommer inn tilstrekkelige tilbud og tilbudene ligger innenfor godkjent kostnadsramme, vil valg av entreprenør kunne være klart i uke 34/35. Byggearbeidene skal gjennomføres som en totalentreprise, og innebærer at totalentreprenøren overtar ansvaret for detaljprosjekteringen. Oppstart av byggearbeidene er derfor entreprenørens ansvar og er avhengig av når entreprenøren får igangsettingstillatelse fra kommunen. Paviljongene som skal avlaste eksisterende arealer i byggeperioden, vil bli montert i løpet av sommerferien og være tilgjengelige for skolen fra skolestart. Skolen kan dermed selv vurdere om de vil ta de midlertidige lokalene i bruk allerede fra skolestart i august eller avvente til entreprenøren starter byggearbeidene. Leiekostnaden for de midlertidige paviljongene er på kr eks. mva pr. mnd. og vil for 2-3 måneders forsinkelse utgjøre kr eks. mva.

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

ber kommune Politisk sekretariat

ber kommune Politisk sekretariat ber kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 26.08.2010 K1 18:00 på Glitra Formannskapet skal, som styringsgruppe for omstillingsprosessen/strukturprosjektet, ha møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer