Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling"

Transkript

1 U u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de er menneskeskapte

2 Ikke bare vær og vind Flott innspurt på julekampanjen Nettopp i dag som jeg skriver dette har FNs klimapanel lagt fram sin rapport om klimaendringer. Det er nå slått uomtvistelig fast at menneskeskapte utslipp skaper global oppvarming. Konsekvensene for oss her i Norge vil kanskje være til å leve med, vi har ikke store områder som vil bli oversvømt av et høyere havnivå, og vi kan sikkert greie oss uten snøen om vinteren, selv om det vil bli rart. Nok en gang ser vi faktisk at vi er privilegert her på berget. Ikke bare har vi store ressurser av olje og gass som gjør oss til Europas oljesjeiker, men det kan se ut som vi kommer fra de alvorlige virkningene av klimaendringene uten å bli svært ødelagt. Andre land og folk er ikke like heldige. I mange av de land Utviklingsfondet arbeider vil konsekvensene bli dramatiske. Millioner av fattige bønder og pastoralister lever i dag på et eksistensminimum. I store deler av Afrika, Sør-Asia og Mellom-Amerika vil nedbøren bli redusert, stormene intensiveres, og temperaturen stige. Virkningene for fattigfolk, som ikke kan kjøpe seg ut av problemene, blir at de må enten finne nye måter å skaffe seg et utkomme på, eller flytte. Ledig jordbruksland finnes nesten ikke, og tilværelsen i overbefolkede slumstrøk rundt de store byene er trolig ikke et godt alternativ. Utviklingsfondet har derfor valgt å satse på tema klima i år. Vår energi skal vi først og fremst bruke til å bidra til at bønder i sør finner metoder og strategier som gjør at de kan tilpasse seg de endringene som uvegrelig vil skje. Det kan utvikles andre plantesorter som er tilpasset det endrede klimaet, mange steder er man allerede i gang med å eksperimentere med helt nye måter å dyrke jorda på, måter å utnytte det lille regnet som kommer enda bedre, nye vandringsmønstre for å finne vann og beite til dyra. Små vanningsanlegg kan være det rette et sted, bedre lagring av landbruksprodukter kan være en løsning et annet sted, mens overgang til tørketålende kornsorter kan hjelpe noen. Arbeidet må drives på mange plan, både på grasrota direkte med målgruppene, og på det nasjonale og internasjonale i samarbeide med de fattiges organisasjoner. Vi vil også si fra og kjempe for kutt i klimagassutslipp, men samtidig regner vi med at en rekke andre flinke organisasjoner og institusjoner vil være sterke i det arbeidet, så vi vil først og fremst forsøke å peke på hva som er i ferd med å skje blant de som vanligvis ikke har noen stemme i den høyrøstede mediedebatten. Utviklingslandene har i veldig liten grad bidratt til CO 2 utslipp, men de vil bli sterkest rammet, siden de har begrenset kapasitet til tilpasning og preventive tiltak. Vårt engasjement er et ønske om å vise solidaritet med de som kommer til å føle på kroppen resultatene av de hemningsløse utslippene som vi i Vesten har stått for de siste 100 år. Vi regner med din støtte i det arbeidet! Arvid Solheim Tusen takk til alle som støttet årets siste innspurt gjennom julekampanjene våre. Det var spennende å se om julekampanjen som ble produsert i og sendt fra Nepal, ville skape interesse hos dere som kjenner oss fra før. I skrivende stund er ikke regnskapet avsluttet, men det ser ut til at reisebrevet fra Nepal har utløst stor givervilje og gitt en verdifull inntekt til videre satsing med Nepal-prosjektene. Vi takker også de mange som støttet prosjektene våre med Klima-gaver og håper både nye og gamle givere satser videre sammen med oss utover året. Utviklingsfondet i ny drakt Utviklingsfondet er i ferd med å ruste opp fasaden. Vi har modernisert logoen og fått nytt slagord Sår Håp. Vi har også fått en helt ny design som i løpet av våren skal prege alt vårt informasjonsmateriell. Brunt (jord) og blått (himmel) vil være våre hovedfarger. I desember gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant våre lesere og konklusjonen var at leserne av U-Nytt var godt fornøyde med bladet. Vi håper dere også liker bladets nye layout, dette nummeret er laget i samarbeid med Supertanker som har hjulpet oss å tilpasse bladet til vår nye design. Bærekraftig utveksling Nytt om Utviklingsfondet Aina Grødahl (28), Amalie Hilde Tofte (29) og Lars Kåre Grimsby (27) er nå tilbake fra sine 15 måneder lange utvekslingsopphold gjennom Fredskorpset som er utveksling av kunnskap og erfaring for å skape forståelse. Aina Grødahl som er adjunkt, arbeidet på Sri Lanka for Green Movement og Friends of Lanka. Amalie Hilde Tofte som har en master i utviklingsstudier, var ansatt på Bunda college i Malawi. Mikrobiologen Lars Kåre arbeidet i Tanzania for den lille organisasjonen Envirocare. Utvekslingsprogrammet, Exchange for Sustainable Development, er et samarbeid mellom Utviklingsfondet, Bioforsk og Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB). Arbeidsutveksling med fokus på bærekraftig utvikling er kjernen i programmet. Utviklingsfondet takker de tre fredskorpserne for innsatsen og ønsker dem lykke til videre. I løpet av de siste månedene har situasjonen på Sri Lanka blitt vanskeligere. Offisielt er det fortsatt våpenhvile mellom myndighetene og den tamilske opprørsbevegelsen Tamiltigrene (LTTE). Utviklingsfondets prosjekter på Sri Lanka fortsetter likevel som før, og sekretariatet i Oslo får hjelp av Pushpa Rengaraj (bildet) som er i Norge gjennom Fredskorpset og forlenger sitt engasjement grunnet uroligheter i hjembyen, Vavuniya. Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Utviklingsfondet er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne fortsette støtte til miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-nytt trykkes på G-print 115g papir, som er trefritt, mattbestrøket og ikke klorbleket. Papiret er miljøsertifisert ISO14001, EMAS. Redaktør: Sigurd Jorde. Redaksjonsassistent: Anette Tjomsland. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/ X i ny drakt Verdensmagasinet X, som eies av blant andre Utviklingsfondet, har fått nytt format og ny og sprekere layout. Konkurransen på magasinfronten har skjerpet seg kraftig det siste året, og X står nå godt rustet i konkurransen om lesere med interesse for utviklingsproblematikk. X har i 15 år vært solidaritetsbevegelsens eget magasin med solid dekning av internasjonale spørsmål og solidaritetsarbeid. Det første nummeret med ny design har et stort temanummer om «Rettferdig livsstil», mens nummer 1 i 2007 vil ha en fyldig temadel om migrasjon og hjerneflukt. Prosjektansvarlig Alice Ennals skal i løpet av våren 2007 en måned til Nepal for å jobbe og lære fra partneren NIDS om formalisering av land rettigheter. Informasjonsmedarbeider Christoffer Klyve har fått studiepermisjon for å gjøre et forskningsprosjekt på uavhengige organisasjoner og deres påvirkningsarbeide i Malawi. Sigurd Jorde, tidligere informasjonsansvarlig i Fellesrådet for Afrika, er ansatt som vikar.

3 Bøndene får ofte ikke hodet over vannet igjen før neste katastrofe er i gang. Rosalba Ortiz, Utviklingsfondets programkoordinator for Latin-Amerika Tvinges til klimatilpassing Bønder i Sør merker klimaendringene på kroppen Det er ikke noe nytt at Etiopia er tørt. Utviklingsfondets programkoordinator for Etiopia, Jørn Stave, forteller at folk i Etiopia generelt er godt tilpasset ustabile klimatiske forhold. Det må de være for idet hele tatt å kunne leve der: Ustabilt klima er den viktigste begrensningen for landbruket i Etiopia. Tilpasning er livsnødvendig når de aller fleste er helt avhengig av det de selv dyrker. Klimaendringer krever at bøndene har en plan B når regnet ikke kommer som bestilt. Prosjektene Utviklingfondet støtter i Etiopia går ut på nettopp det. I Tigray, hvor de fleste driver selvbergingsjordbruk, er mangelen på vann en av de største utfordringene. Småskala vanningsprosjekter samler regnvann i små dammer. Slike «vannlagre» kan benyttes når det bli veldig tørt, og sikrer nye vannkilder, forteller Jørn. For mye av det gode Men det er ikke bare mangelen på vann som kan være et problem. Når regnet først kommer, kan dét også ha dramatiske følger. Dyrkingsjord skylles ofte bort av kraftige regnskyll. For å forhindre erosjon bygges terrasser som kan samle opp regnvannet og forhindre at strie elver får fritt leide inn i åkrene. Et annet virkemiddel er å bygge små dammer i erosjonskløftene som dannes. Det gjør at jorden suger til seg vannet bedre slik at grunnvannstanden øker, og dyrkningsperioden kan vare lengre, tilføyer han. Bevaring av skog og treplanting er viktig både for å forhindre erosjon, og for å binde karbon fra atmosfæren, selv om klimaeffekten av dette er omstridt: Vår partner REST har holdt på med denne type arbeid og tilpasning til klimakonsekvenser i mange år. Å fortsette med dette blir bare viktigere og viktigere ettersom klimaendringene akselererer. De fattigste av de fattigste i Etiopia møter man i Afar-regionen. Afar er et av de tørreste stedene i verden, og når man snakker om å tilpasse seg klimaendringer stiller pastoralister i en helt særegen gruppe. Å leve i en nomadisk tilværelse er i seg selv en tilpasning til klimaforhold når man i praksis flytter på seg etter beiteforholdene, sier Jørn. Problemet er at det i ekstreme tørkeperioder ikke finnes tilfredsstillende beite noen steder. Vår partner APDA arbeider med å utvikle lokale markeder for husdyr. Slik kan pastoralistene bygge opp en viss pengekapital å ha i bakhånd som gjør dem mindre sårbare hvis ekstrem tørke setter inn og dyreflokken reduseres kraftig. Mangfold hjelper Utviklingsfondets programkoordinator for Latin-Amerika, Rosalba Ortiz, peker på at hovedproblemene i landbruket i Latin-Amerika i forhold til klimatilpasninger en kombinasjon av økonomiske, kunnskapsmessige og politiske forhold. Det gjør småbøndene til en av de mest sårbare gruppene i regionen. Fattige bønder har dårlig tilgang på frø av god kvalitet, noe som skyldes manglende inntekter og liten kunnskap om bevaring av riktige frøsorter og juridiske rammeverk. I tillegg har bøndene svært homogene avlinger, som er veldig utsatt når klimaet svinger. Det gjør at bøndene ofte mister alt de eier når katastrofene først kommer. De kommer i form av ekstreme klimatiske variasjoner; lengre tørkeperioder som følges av flommer. Bøndene får ofte ikke hodet over vannet igjen før neste katastrofe er i gang. Samarbeid Deltakende plantegenetisk foredling i Mellom- Amerika (PPB-MA) er et paraplyprogram for for planteforedling og biologisk mangfold som svar på klimaproblemene innen landbruket. Programmet er basert på samarbeid mellom myndigheter, forskere og bøndene selv. Bøndene kommer med den empiriske kunnskapen som ligger til grunn for all videre utvikling av plantesorter. Forskerne tilfører teknisk kunnskap som er helt avgjørende for å bringe frem de plantesortene som er best tilpasset forholdene, mens myndighetene på sin side er spesielt viktige når det kommer til spørsmål om rettigheter. Nettopp den deltakende metoden er selve kjernen til suksess, mener Rosalba. Tilgang på såkorn Rosalba peker spesielt på at utvikling av frøsystemer er en viktig del av dette arbeidet. Det innbærer både å sikre fattige bønders tilgang på frø, og sørge for utdanning slik at de selv kan krysse frem enda bedre og mer tilpassede frø. I tillegg er det viktig å styrke bøndenes rettigheter, slik at kunnskapen og resultatene kommer de fattigste til gode på lang sikt, og ikke bare faller i hendene på de kommersielle frøselskapene. Den politiske delen av PBB-MA må styrkes slik at man får nedfelt bøndenes rett til egne såfrø i lovverket. Bare slik kan de fattige bøndenes situasjon bedres på lang sikt, slår hun fast. Nye tiltak for å reversere den negative klimautviklingen er absolutt nødvendig, men det er minst like viktig å opprettholde arbeidet med gjøre fattige i stand til å takle klimakonsekvensene de allerede opplever. Når klimaet blir verre, må vi bare bli enda bedre. Santo Luis Merlo demonstrerer kryssing av maisplanter på gården sin i landsbyen El Rosario, Nicaragua. Foto: Christoffer C. Klyve Villere og varmere vær Utviklingsfondets klimaløsninger: I seks år har 2500 klimaforskere samlet og vurdert data fra klimaforskning over hele kloden. I den nye rapporten fra FNs klimapanel slår forskerne nå fast to viktige ting: Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima, og de er enige om at endringene er menneskeskapte. Internasjonale klimaforskere har lenge vært forsiktige med å uttale seg sikkert om hvorvidt vi opplever menneskeskapte klimaendringer. Gjennom historien har klimaet på jorda alltid vært i endring, over tid. Nå ser vi endringer som både er svært raske og som stemmer med forskernes modeller for hva som vil skje med økte utslipp av drivhusgasser. Derfor mener FNs klimapanel nå at det er svært usannsynlig at høyere temperatur og smelting av isbreer skyldes utelukkende naturlige klimavariasjoner. Forskerne har også laget ulike scenarier for hvordan klimaendringene vil påvirke oss. En gjennomsnittlig temperaturøkning siden industrialderen begynte på mellom 1 og 2 grader vil få milde konsekvenser, mens en økning på 5 grader eller mer vil få katastrofale konsekvenser. Selv om forskerne nå mer enn noen gang taler med en stemme, er ikke alle politikere like fornøyde. En undersøkelse gjort i USA fant at av 308 offentlig ansatte forskere hadde 150 blitt presset av myndighetene til fjerne ord som klimaendring og global oppvarming. Forskerne kunne fortelle om 435 episoder der ansatte i Det hvite hus hadde blandet seg i hvordan forskningsresultater ble lagt fram eller omtalt. Hvilke endringer har allerede skjedd? 12 av de siste 13 årene har hatt høyeste gjennomsnittstemperatur siden temperaturmålingene begynte Temperaturen i havene har steget så langt ned som 3 km under havet Isbreene smelter og snø og tundra forsvinner på begge halvkuler Havene stiger med nesten to millimeter i året Det har blitt færre kalde dager og netter og tilsvarende flere varme dager og hetebølger Hva vil skje i framtida? Vi kan regne med flere og kraftigere uvær med større ødeleggelser Gjennomsnittstemperaturen vil øke med tre grader celsius, ifølge konservative anslag Is- og snøsmelting vil fortsette og bare høye fjell vil ha snø Havene kommer til å stige med en halv meter de neste 100 år, havene vil også bli surere Været blir mer ustabilt, med mer tørke og kraftigere regntid Hvem rammes? Alle som bor på jorda vil merke klimaendringene på en eller annen måte. Mennesker som lever i karrige strøk eller har få ressurser vil være svært sårbare for klimaendringer I Malawi støtter vi arbeidet med å utvikle peanøttsorter som tåler tørke bedre og som modnes raskere. Vi har støttet kassavadyrking, en livreddende plante under tørkeperioder. I Nicaragua, Guatemala og Honduras støtter vi arbeidet med å utvikle nye bønne- og maissorter, spesialtilpasset ulike klimasoner. I Nepal, Vietnam, Laos og Bhutan støtter vi bøndenes arbeid for å finne rissorter som er tilpasset ulike vekstforhold. I Etiopia støtter vi tiltak mot erosjon og for å bedre tilgang på vann under tørketiden.

4 Verdens sosiale forum i Nairobi: Enighet om alvoret, uenige om løsningene For første gang ble Verdens sosiale forum (WSF) avholdt i Afrika, og for første gang var klimapolitikk et av temaene som fikk stor oppmerksomhet på det globale forumet. Men løsningene er man uenige om. Aksel Nærstad, Nairobi For første gang ble Verdens sosiale forum (WSF) avholdt i Afrika, og for første gang var klimapolitikk et av temaene som fikk stor oppmerksomhet på det globale forumet. Men løsningene er man uenige om. De alvorlige konsekvensene av klimaendringene var det bred enighet om på WSF. Omtrent 70 prosent av befolkningen i Afrika er direkte knyttet til landbruket, men matproduksjonen har de siste tre tiårene ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Nå er faren overhengende for at klimaendringene vil føre til direkte nedgang i produksjonen. FNs miljøprogram, UNEP, sier at kvadratmeter landbruksland som i dag er utsatt for moderate miljøskader, vil få alvorlige miljøproblemer på grunn av klimaendringene. Mange land i Afrika har opplevd dramatiske virkninger av klimaendringene allerede. I 1997 døde 80 prosent av husdyrene i Somalia og de nordlige delene av Kenya som følge av klimafenomenet El Niño. Kornavlingene forventes å bli redusert med opp mot fem prosent de neste tiårene. Under tørken i Nord-Etiopia i var tapene i landbruket gjennomsnittelig ca 1750 kroner per husholdning, et beløp som er høyere enn årsinntekten for 75 prosent av alle husholdninger. Styrtregn og flom vil skape nye problemer. I år 2000 fikk Mosambik flomskader til en verdi av 12 prosent av brutto nasjonalprodukt. Til sammenlikning, se for deg en flomskader i Norge tilsvarende 250 milliarder kroner! De rike landene har hovedansvaret Norge har et CO2-utslipp per innbygger som er ca 10 ganger så stort som Indias, og ca 120 ganger så stort som i Sierra Leone, Niger, Burkina Faso og Mosambik. USA har et uslipp per innbygger som er omtrent 75 prosent større enn i Norge. Fakta taler for seg, og på WSF var det ingen tvil om budskapet: De rike landene må ta ansvaret for klimaendringene og drastisk kutte sine utslipp. Store uenigheter Hvilke tiltak som bør settes i verk, hva som bør kreves og hva som er realistisk å få til, var det langt i fra enighet om på i Nairobi. Noen nøyde seg med å gå inn for forbedringer av Kyotoprotollen selv om de sa seg enige i at det ikke ville redusere klimaendringene i vesentlig grad. De mente noe mer ikke er realistisk. Andre vil ha store samfunnsendringer og slutt på oljebasert økonomi i løpet av få år. Noen mente handel med CO2-kvoter er en god ting, mens andre mener det betyr en privatisering av atmosfæren og ytterligere utbytting av fattige land. Disse diskusjonene og uenighetene er like i Afrika og Norge. Afrika sto i år som arrangør for Verdens sosiale forum, og klima var en viktig del av agendaen. Kontinentet opplever allerede store problemer som følge av ustabilt klima. Der klimaendringer merkes mest I Norge frykter vi for skiføret og vinter-ol. I mange fattige land er det selve livsgrunnlaget som trues av klimaendringene. Av: Tone Dalen, Utviklingsfondet Utviklingsfondet tar sin del av det globale ansvaret for å berge miljøet. I vårt globale arbeid for en mer rettferdig og bærekraftig verden, er kampen for å stoppe klimaendringene en viktig del. Sammen med andre miljøorganisasjoner har vi en stor utfordring foran oss. Der det merkes Klimaendringer har allerede gitt konsekvenser i de fleste av Utviklingsfondets programland. Klimaendringene gir størst temperaturøkninger i tropiske strøk, og der hvor naturressursene allerede er tøyd til bristepunktet, kan økt usikkerhet om vær og klimaforhold få katastrofale konsekvenser for matproduksjonen. Dette gjør det enda vanskeligere for fattige bønder å overleve en vanskelig hverdag. Utviklingsfondets nisje er å kombinere miljø- og utviklingsproblematikk. Vi bygger på nærmere 30 års erfaring med prosjektarbeid som har gjort fattige småbønder i stand til å leve av det de selv dyrker under vanskelige og uforutsigbare dyrkingsforhold. Vi arbeider med og for dem som ikke har skylda for klimaendringene, men som må leve med konsekvensene. Løsninger finnes Det finnes en rekke tiltak som kan hjelpe bøndene til å stå bedre rustet i møte med klimaendringene. Større biologisk mangfold i bondens åker, treplanting, frøbanker og alternative landbruksteknikker er bare noen av tiltakene vi jobber med. I sum handler dette om å redusere bøndenes risiko og sårbarhet, noe som vil være avgjørende for å takle klimaendringene Utviklingsfondets oppgave er å bidra til at fattige bønder får miljøvennlige og økologiske alternativer til et ofte ensartet landbruk. Dette gir bøndene sikrere avlinger under uforutsigbart vær, bedre ernæring og det krever mindre innsatsvarer. Vi har lang erfaring og gode resultater fra miljø- og utviklingsprosjekter, og vi ønsker å styrke innsatsen ytterligere i årene som kommer. Foto: Ina Jakobsen Verdens sosiale forum Verdens sosiale forum (World Social Forum, WSF) ble startet som et motstykke til World Economic Forum som er forumet til de rike og mektige. Det avholdes hvert år i Davos i Sveits. Verdens sosiale forum ble avholdt i ble for første gang i 2001 i Porto Alegre i Brasil, med rundt deltakere. WSF ble avholdt i Porto Alegre også i 2002, 2003 og Det siste året med nærmere deltakere. I 2004 ble WSF avholdt i India, også der med over deltakere. Under WSF i Nairobi i år var det mellom og deltakere. Sett i forhold til styrken til de sosiale bevegelsene og antall organisasjoner på kontinentet, må det sies å være veldig bra. Utviklingsfondet arbeider med dem som ikke har skylda for klimaendringene, men som må leve med konsekvensene.

5 Vi krysser fingrene for OD 2007 I høst sendte Utviklingsfondet inn søknad til Operasjon Dagsverk (OD). Rett før jul fikk vi beskjed om at de hadde godkjent søknaden vår, i tillegg til Flyktninghjelpens og Norsk Folkehjelps søknad. Hvilken organisasjon som får OD, bestemmes av representantene på Elevtinget. På ODdagen i oktober jobber omtrent skoleelever ett dagsverk. Lønningene, mellom 25 og 30 millioner kroner til sammen, går til prosjektene som skisseres i vinnersøknaden. Utviklingsfondet fikk sist Operasjon Dagsverk i 2003, da pengene gikk til våre prosjekter på Sri Lanka. I år søker vi om støtte til utdanningsprosjekter for ungdom i Honduras, Nicaragua og Guatemala i Mellom-Amerika. Hverdagen for ungdom i Mellom-Amerika er preget av at regionen har hatt tiår med økonomiske problemer, konflikter og politisk vanstyre. Dette har gjort skole- og utdanningssituasjonen vanskelig og bidratt til å skape utrygge og vanskelige oppvekstvilkår for barn og unge. Ungdommer på landsbygda har det ekstra hardt, og det er for dem vi ønsker å gjøre en ekstra innsats. Utviklingsfondet vil holde et fokus på klimaendringene i alt arbeidet vi gjør. Mellom- Amerika har de siste årene opplevd økt orkanaktivitet, kraftigere nedbør og flom og lengre tørkeperioder. Befolkningen i Mellom- Amerika lever allerede med en svært sårbar økonomi, og har liten kapasitet til å takle slike katastrofer. Utviklingsfondet ønsker å øke innsatsen for ungdom, for å gjøre dem bedre rustet til å møte nye utfordringer. Elevtinget avholdes i disse dager, og vi krysser fingrene for at elevene skal stemme på våre prosjekter. Du kan lese søknaden på www. utviklingsfondet.no HUSK: å melde fra til oss når du flytter, så vi kan sende U-Nytt til din nye adresse. Du kan opplyse om ny adresse på epost: eller på telefon Du kan også velge å ikke få U-nytt i posten i det hele tatt, men heller abonnere på vårt elektroniske, månedlige nyhetsbrev. U h Slik kan du støtte Spar skatt Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Uansett er dette billig for oss, og enkelt for deg. Kampanjer: Vi kan sende deg kampanjene våre en gang i blant. Presanger: Vi kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand, og slipper å betale arveavgift på beløpet. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 % av det beløpet du har gitt. Personnummer For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Send det gjerne på e-post, per brev, eller ring

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det?

Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? utviklingsfondets Sultrapport 2012 Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Et diskusjonsnotat ULT 2012 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa

Innhentet av lovens lange arm. Eks-presidenter i samarbeidsland hadde sugerør i statskassa Utgitt av NORAD des. 2003 HIV/AIDS: FN blåser opp aidstall FN-organisasjonen UNAIDS opererer med oppblåste tall for omfanget av hiv-aids-epidemien i flere afrikanske land, hevder den britiske forskeren

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

1 Vi selger vår framtid

1 Vi selger vår framtid 13 1 Vi selger vår framtid Fra tid til annen går jeg tilbake og leser om tidligere sivilisasjoner som forfalt og brøt sammen, for å prøve å forstå hvorfor det gikk som det gikk. I de fleste tilfeller er

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Fredag 22. august kl. 13.30 15 Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredragsholder: professor,

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer