Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge"

Transkript

1 Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni

2 Innholdsfortegnelse Innledning.3 Hva går galt med Norges reiselivssatsing i Murmansk / Arkhangelsk?...4 Norges konkurrenter hva kan vi lære av Finland?...6 Eksempel for vellykket finsk markedsføring: Shoppingturisme til Ivalo Nord-Norge versus Nord-Finland hva gjør Nord-Norge unikt?...8 Hvilke reisetilbud vil turoperatører og individuelle turister ha?...9 Transportmidler - fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil Reiselengde Reisesesong Produkter Shopping mm Kystopplevelser Rundreiser Kyst og innland Eksklusive aktiviteter: laksefiske, dykking Markedsføring..13 Marked (geografisk, inntektsklasse) Forslag til markedsaktiviteter Resymè 16 2

3 Innledning («Déjà vu») Undertegnende har vært aktiv i reiselivsbransjen i over 25 år, både som direktør i bedrifter i Tyskland, Norge (Kirkenes) og Russland (Murmansk), som rådgiver og som innleid tysk ekspert for NORTRAs (tidligere Norges offisielle reiselivsmarkedsføringsorgan) på det tyske marked i slutten av 80- tallet/begynnelsen av 90-tallet. I tillegg har jeg vært en hyppig deltager på konferanser, seminarer, workshops, utstillinger og bransjesamlinger i løpet av denne tiden for det meste i Nordvest-Russland og Nord-Norge. Selvfølgelig ble jeg også kjent med en del prosjekter som hadde som mål å utvikle reiselivet, spesielt den grenseoverskridende mellom Norge, Finland og Russland. I forbindelse med denne rapporten har jeg igjen gjennomført en rekke møter med reiselivsaktører både fra Norge og Murmansk-Regionen. Dessuten har jeg møtt en del personer som jobber med reiselivsprosjekter. Jeg må dessverre konstatere at jeg ikke kan se store fremskritt når det gjelder utvikling av nye reiselivsprodukter (også grenseoverskridende) og markedsføringsaktiviteter. Det store positive unntak er Nord-Finlands fremgang i Murmansk-regionen. Undertegnende har også snakket med en rekke konsumenter i den aktuelle aldersgruppen under 50 år og med tilhørighet til middelklassen. Også her er bildet stort sett uforandret: alle vet at Norge er et vakkert, velorganisert og litt dyrt land. Flere som før har nå vært der (mest i forbindelse med jobben eller utdanning). Men hovedspørsmålet er i idet samme som før: «hvilken tur kan du anbefale, hvor mye koster den og hvor kan jeg booke den?». Jeg har hatt en del «Déjà vu»-opplevelser, fordi det diskuteres stort sett de samme spørsmål og ideer som for 10, 15 år siden. Men: Hurtigruten går fortsatt ikke til Murmansk, Boris-Glebsk er fortsatt ikke et besøksmål og antall russiske turister fra Murmansk-regionen går heller tilbake enn motsatt vei her snakker jeg om «vanlige» turistreiser, ikke om handleturer over grensen til Kirkenes eller forretningsreiser. Også i 2014 finnes det ingen systematisk markedsføringsinnsatts fra norsk side og produkter som ble utviklet spesielt for det regionale markedet glimrer med sitt fravær. Og handelsstanden i Kirkenes har heller ikke klart å lage noen fellessatsing mot kjøpesterke russere i nærområdet, mens lille Ivalo får det til. Det virker som om tiden står stille og at man er opptatt av å oppfinne hjulet på nytt hele tiden istedenfor å ta hensyn til erfaringene fra tidligere prosjekter. I dette notat vil jeg prøve å gi en forklaring for hva som gikk og går galt - og hvilke muligheter som finnes i et regionalt marked som helt tydelig har økt sin kjøpekraft betydelig i løpet av de siste 10, 15 årene. Selvfølgelig skal jeg også komme med noen konkrete forslag, basert på de intervjuene og samtalene jeg har ført og mine mange år med praktisk erfaring i denne bransjen. 3

4 Hva går galt med Norges reiselivssatsing i Murmansk / Arkhangelsk? Det er tydelig at noe fungerer ikke som det burde med den nordnorske reiselivssatsing mot det nordvestrussiske marked. Reiselivet er en av bransjene som det er mest fokus på når det er snakk om samarbeidsprosjekter over landegrensene. Det er brukt ganske store beløp på prosjekter, utredninger, seminarer og diverse enkelttiltak uten at dette har ført til en tilsvarende økning av turiststrømmen til Nord-Norge og heller ikke omvendt. Hva er årsaken til det? Basert på min erfaring og på samtaler jeg hadde i forbindelse med dette notatet kan jeg identifisere følgende hovedproblemer: 1) Aktivitetene er i stor utstrekning initiert og styrt av konsulenter og virkemiddelapparatet. Næringslivet er i altfor liten grad en aktiv deltager i slike tiltak. Reiselivsbedrifter blir i beste fall invitert med på «workshops» og «rundebordseminarer» men er sjeldent med i utvikling og styring av prosjekter. Dette er selvfølgelig i stor grad betinget av næringslivets manglende interesse og kanskje evne for en satsing mot Nordvest-Russland. Men samtidig er virkemiddelapparatet altfor lite opptatt av å involvere reiselivet. Uten medvirkning av aktører med interesse for bærekraftige kommersielle resultater (det vil si å skape inntekter gjennom salg av reiselivsprodukter- og tjenester) kommer man aldri noen vei. Det virker som om hovedmålet for mange prosjekter er å skape inntekter for konsulentbransjen og resultatet man først og fremst ønsker å oppnå er en videreføring av prosjektet med nye offentlige midler. 2) Skal man få gjennomslag på markedet i Nordvest-Russland må man ha salgbare produkter. Slike konkrete produktpakker med pris og ansvarlig operatør mangler her. Skal man tiltrekke turister så må de få vite hva de kan oppleve, hvor mye det koster og hvor man kan booke det. Så å si alle her på nærmarkedet vet at Norge er et vakkert og velfungerende land, men de vet lite om konkrete reiselivsprodukter. Den viktigste årsaken til at flere reiser til Finland (selv om landet ikke er så vakkert og spektakulært som Norge) er sannsynligvis at finsk reiselivsnæring har gjennom mange år bearbeidet nabomarkedet systematisk med konkrete og relevante tilbud. For å si det kort: En viktig del av arbeidet som må gjøres er å utvikle salgbare/bookbare reisepakker som er spesielt skreddersydd for det regionale markedet. Dette er egentlig ingen vanskelig oppgave og behøver ikke store anstrengelser noen basisoppskrifter finnes allerede senere i dette notatet. Det som må gjøres er i grunnen ikke mer enn: - Å sette sammen produktpakker som er relevante for der regionale marked - Å finne salgsagenter på markedet - Å støtte salgsarbeidet gjennom markedsførings- og reklametiltak Dette er basisarbeidet som fortsatt er ugjort. 4

5 3) Norske markedsførings- og salgsaktiviteter på det nordvestrussiske markedet er hvis de i det hele tatt finner sted sporadisk og halvhjertet. Sammenligner man den norske innsatsen med finske aktiviteter på regionalmarkedet framstår Norge som lillebror. Dette ble tydelig da undertegnende besøkte reiselivsmessen i Murmansk i uke 20. Der var det et stort finsk standsareal med flere utstillere destinasjonsselskap, hoteller, shoppingsentre, aktivitetsprodusenter og operatører. Norge derimot var representert med en lite stand og uten at det var noen kommersielle reiselivsaktører til stedet. Hvis man skal ha suksess på det nordvestrussiske marked må man tenke langsiktig og betydelig større enn i dag. Dessuten er det viktig å skreddersy aktivitetene til de regionale behov 5

6 Norges konkurrenter: Hva kan vi lære av hovedkonkurrenten Finland? Det finnes ingen pålitelig statistikk for utviklingen av antall turistreiser fra Murmansk til utlandet. Men det går stadig flere direkte charterfly fra Murmansk til Tyrkia, Egypt (nesten året rundt) og Kreta. Andre populære destinasjoner for «solreiser» er Thailand, Spanias fastlandskyst, de kanariske øyene og Bulgaria. I Arkhangelsk har vi samme situasjon. Betydningen av Murmansk som marked for utenlandsreiser blir tydelig når man ser Ryan Airs annonser for sine sommerflyvninger fra nord-svenske Skellefteå til London og Barcelona. Dette viser også at russerne kjører langt, i dette tilfelle er det rundt kilometer bare for å komme til en flyplass med rimelige flyforbindelser. Når det gjelder utenlandsreiser med bil er Finland det mest populære reisemål i Murmansk-regionen. Nord-Finland ligger tydelig foran Nord-Norge både når det gjelder shoppingturer (Ivalo, Rovaniemi, svensk-finske Haparanda/Tornio og Oulu) og oppholdsferie (mest vinteropplevelser i Saariselkä, Levi osv.) men også opplevelsesferie for hele familien som inkluderer Santa Claus Sentret, badeland, zoologisk hage i Ranua og annet). Finland har med andre ord klart å profitere av veksten på det russiske marked. Finland har uten tvil etablert seg godt som «nærmeste feriemål» i utlandet for middelklassen i Murmansk. Dette skyldes ikke bare kort avstand, markedsrelevante produkter og forholdvis lave priser. En viktig faktor for Finlands suksess er ikke minst det vel fungerende markedsførings- og salgssystemet som den nord-finske reiselivsnæringen har bygget opp i løpet av årene. Finland har i mange år bearbeidet det regionale markedet både systematisk og langsiktig. Det gjennomføres reiselivsworkshops, man organiserer studieturer for operatører og reisebyråer, annonserer i lokale media, distribuerer reklamemateriell på russisk, deltar på reiselivsmesser eller lager egne arrangementer. På den regionale reiselivsmesse i Murmansk i mai 2014 var det 6 finske stands med konkrete tilbudsbrosjyrer på russisk spesielt til potensielle kunder fra regionen. Fra flere besøk på workshops og messer vet undertegnende at slike aktiviteter er i stor grad styrt av reiselivsnæringen selv samt handelsstanden, dvs. hoteller, shoppingsentre, aktivitetstilbydere, men selvfølgelig også destinasjonsselskap som koordinerer markedsførings- og salgsarbeidet. Fokuset ligger på salgbare produkter, i mindre grad profilering. Det vi kan lære av Finland er akkurat dette: satse stort på markedsrelevante salgbare produkter og gjøre dette systematisk, langsiktig, med næringslivet som drivkraft. Finlenderne er et nøkternt folkeslag og har ikke så mange statlige virkemidler som Norge, dette har muligens ført til at man har utviklet markedsaktiviteter basert på økonomiske suksesskriterier. Når dette er sagt så betyr det selvfølgelig ikke at Norge burde bruke mindre penger på reiselivssatsingen. Selv om jeg gjentar meg nå: Poenget mitt er at det burde være reiselivsnæringen som styrer dette gjerne støttet med matchingsmidler fra virkemiddelapparatet. 6

7 Eksempel for vellykket finsk markedsføring: Shoppingturisme til Ivalo Et godt eksempel for betydningen av markedsføringen er Ivalo i Inari-kommune. Man kan ikke akkurat påstå at det lille tettstedet er et shoppingparadis. Det finnes langt færre butikker der enn i Kirkenes. Likevel utgir handelsstanden sammen med reiselivsnæringen 2 ganger i året en gratisavis på russisk som presenterer mulighetene i Ivalo og høster i form av russisk kjøpekraft som brukes i de lokale butikkene. Prosjektet er kommersielt og finansieres først og fremst gjennom annonser fra diverse butikker. Varetilbudet er skreddersydd for det russiske markedet med relevante spesialtilbud. Mange tilbud presenteres med priser og spesielle rabatter for russiske kunder. Det finnes i tillegg en konkurrerende gratisavis som omfatter et større området, inkludert Sodankylä. Dessverre finnes det ikke noe lignende fra norsk side. Derfor bruker en turoperatør i Bugøynes i Sør- Varanger Kommune den finske gratisavisen til å markedsføre seg mot publikum i Murmansk. Lille Ivalo har i alle fall funnet sin plass som reisemål for dagsturer til butikkene der som ikke på langt nær har samme mangfold og bredde som tilbudet i Kirkenes. Eksemplet viser betydningen av reklame og markedsføring og samtidig hvor viktig det er at det er næringslivet selv står bak dette med egne midler og promoverer attraktive, salgbare produkter istedenfor kun en «profil». Dette utelukker selvfølgelig ikke at virkemiddelapparatet støtter næringslivets innsats med tilleggsfinansiering. 7

8 Nord-Norge versus Nord-Finland hva gjør Norge unikt? Hvis man ønsker å ta opp kampen med Finland er det viktig å få klarhet over hva Norge har men ikke den regionale hovedkonkurrenten Finland. Skal Nord-Norge gjøre suksess på det nordvestrussiske markedet må det framheves alt som er unikt, det vil si det som ikke finnes i Finland. På det grunnlaget kan man utvikle relevante turprodukter. Når man titter på et kart over nordkalotten ser man med en gang Norges største fordel: kysten mot storhavet. Finland har riktignok en kyst mot Bottenhavet, men dette er ikke helt det sammen. Det delvis dramatiske kystlandskapet med ofte høye, til og med alpine fjell og topper er unikt for Nord-Norge. Og dette må vi bruke i produktutvikling og markedsføring for hva det er verdt. Her er vi helt i tråd med Innovasjon Norges «Brand Platform for Norway as a tourist destination», som kaller Norges kyst «The most dramatic and rich fjord and coastal experience in the world». I denne sammenhengen nevnes det også ingrediensene til ekte norske reiselivsprodukter: - Nature-based activities - Thriving coastal culture - Fresh seafood and coastal specialities - Kystopplevelser og aktiviteter er Nord-Norges desidert viktigste USP (unique selling proposition). Jeg har laget en enkel tabellarisk oversikt over produkter som har interesse på det nordvestrussiske marked og fordelt de på Norge og Finland: Nord-Norge Nord-Finland Shopping nærområdet Kirkenes Ivalo Shopping og opplevelser nærmeste storby Tromsø Rovaniemi, Oulu (ofte kombinert med Haparanda/Tornio) Rundreiser med bil (buss) hele landsdel hele landsdel spesielt kystområdet og kystbyer Andre kystopplevelser natur, kultur, landskap hele kysten svært begrenset (Bottenhavet) Aktivitetsferie vintersport svært begrenset Saariselkä, Levi mm Aktivitetsferie havfiske mange steder ingen steder Eksklusiv aktivitetsferie: laksefiske, dykking flere lakseelver svært begrenset og dykkeplasser 8

9 Hvilke reisetilbud vil turoperatører og potensielle turister i regionen ha? Undertegnende har gjennomført en rekke samtaler både med turoperatører og med privatpersoner som jeg har identifisert som representativ for middelklassen, dvs. det viktigste markedssegmentet for en eventuell norsk reiselivssatsing i Nordvest-Russland (se neste kapittel). Her følger de viktigste resultater som er relevant når man skal utvikle turpakker for det russiske regionalmarked. Først skal jeg inn på noen generelle forutsetninger: Transportmidler - fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil Det foretrukne transportmiddel for turister fra regionen (unntatt fjerndestinasjoner i utlandet) er ikke en turbuss men privatbilen. Dette har jeg også fått bekreftet gjennom to operatører i Murmansk som i mange år har gjennomført gruppe reiser til Finland, Sverige og Norge. Begge sliter med avtagende interesse for gruppeturer. Gruppeturenes storhetstid er altså over. De russiske turistene har etter hvert bedre språkkunnskaper, er mer reisevant og har bedre biler. Beskyttelsen som en gruppereise gir er ikke så viktig lenger. Denne reiseformen blir kun aktuelt hvis man kan tilby ekstraverdier (lavere gruppepriser, erfaren guide, gruppeopplevelse) Derfor anbefales det at man satser på produkter som passer for individuelle bilbaserte turister. Situasjonen ligner for øvrig på utviklingen i det tyske markedet på 80-tallet, hvor Fjord og Fjell hotellene utviklet rundreise-hotellpakker som var skreddersydd for bilturister ( Autowandern Bilvandring ). Reiselengde Russernes reisevaner har forandret seg betydelig også når det gjelder reiselengden. Tidligere, i Sovjettiden, dro de fleste for hele den lovfastlagte ferietiden (52 dager!) fra nordområdene til Sør- eller Sentralrussland hvor deres bedrifter og organisasjoner eide feriesteder, mange bodde hos slektninger eller leide en leilighet. Svartehavet med Krim og Sotsji var Sovjetunionens egen sommer- og badeparadis. Noen gjør det fortsatt men det er blitt meget vanlig at middelklassen og de enda bedre stilte drar heller flere ganger på kortere ferieturer. (I 2014 opplever vi at flere drar som i gamle Sovjetdager - til Krim, delvis for å vise at de setter pris på at de nå kan reise dit uten å passere en grensestasjon). Når det utvikles produktpakker for det nordvest-russiske marked burde man ha fokus på kortferie, det vil si turer med en varighet mellom 3 dager (helg) og 1 uke+ (opptil 10 dager). Reisesesong De regionale reiselivseksperter undertegnende har vært i kontakt med har som hovedregel: «Om sommeren reiser våre kunder til Syden». Man anser sensommer, høsten og våren som de beste periodene til å reise til Norge. Men dette er kanskje preget av erfaringer som ikke omfatter de nye produkttyper som vi skal komme innpå litt senere. 9

10 Når det gjelder kystopplevelser i ferieanlegg og rundreiser med egen bil fra sted til sted er sommeren uten tvil den rette tiden, dette har samtaler med potensielle turister bekreftet. Dette kan bety at vi overlater vintersesongen til de finske vintersport stedene men satser på en utvidet sommersesong for opplevelsesturene. Og for shoppingturer er det alltid sesong, ikke minst også i desember når nyttårsgavene skal kjøpes. Markedsrelevante produkter Undertegnende anser det som viktig å understreke betydningen av å produsere reisepakker som er skreddersydd for nærmarkedet. Det er ikke tilstrekkelig å komme med reisetilbud som først og fremst er laget for markedene i metropolene Moskva og St. Petersburg. Markedet for generelle Norgesreiser er svært begrenset i Murmansk og Arkhangelsk og gir ikke grunnlag for markedskampanjer med generelt innhold. Derfor er det av stor betydning å utvikle egne regionale produkter som har relevans for nærmarkedene. Konklusjonen som undertegnende har kommet fram til er at markedet ønsker først og fremst følgende reiseprodukter: Shopping mm. Undertegnende anbefaler å jobbe med to segmenter: - Dagsturer til Kirkenes o Slike turer ordner shoppingturistene selv. De reiser for det meste med egen bil og helt på egen hånd, det finnes imidlertid også rutebusser fra Murmansk til Kirkenes, samt organisert transport fra Nikel Zapoljarnyj o Det som mangler mest er markedsføringen av shoppingmulighetene (for eksempel gjennom en turistavis på russisk med tilbud fra de ulike butikkene). Dette kunne bidra til å øke omsetningen for handelsstanden og burde organiseres lokalt (men med organisert distribusjon i Murmansk-regionen) o Det finnes et lite segment som kan tenke seg å kombinere shopping i Kirkene med en natt på hotell eller en aktivitet (ved spesielle anledninger, jubilèer o.l.) - Overnattingsturer til Tromsø o En tur til Tromsø vil alltid være mer enn en ren shoppingtur den er en kombinasjon av by-opplevelser (selvfølgelig med shopping, museumsbesøk og restauranter) og vakker natur o Hovedkonkurrentene er Rovaniami og Oulu som også tilbyr utmerkete shoppingmuligheter og for dem som ønsker det byopplevelser. Prisnivået er lavere enn i Norge (både shopping, hotell, restaurant) og avstanden fra Murmansk er kortere enn til Tromsø. Men: Tromsø har ligger ved kysten (ved et riktig hav) i et spektakulært landskap o Forslag til pakke: Fly Kirkenes-Tromsø, opphold med hotell i Tromsø (shopping, sightseeing), Hurtigrute tilbake til Kirkenes eller i omvendt rekkefølge 10

11 o o Alternativt kan man også kjøre bil til Tromsø og ta bilen med om bord på Hurtigruta tilbake til Kirkenes Dette er en tur som også passer for bussgrupper Kystopplevelser Når vi så på sammenligningstabellen Nord-Norge versus Finland kom vi fram til at kystopplevelser er det produktområdet som framfor alt annet skiller Norge ut fra Finland («USP»). Også samtalene som undertegnende har ført med turoperatører og konsumenter har gjort det klart at kystnatur og kystkultur er Nord-Norges trekkplaster. I Murmansk og Arkhangelsk er kysten så å si ikke tilgjengelig på grunn av manglende veiforbindelser eller militære restriksjoner. Den norske kysten derimot er ikke bare tilgjengelig, den er også vakker. Dessuten finnes det gode fiskemuligheter så å si langs hele kysten. Hva er nå kystopplevelsene som Nord-Norge kan friste med, hvilke konkrete produkter snakker vi om? «Rorbuferie» En stor del av personene undertegnende har vært i kontakt med synes at en ferieform av type «rorbuferie» ville passe for dem hytter eller ferieleiligheter med selvhusholdning direkte ved havet med fiskemuligheter direkte foran døren. Flere drømmer om ferie på et sånt sted som helst ikke skulle ligge langt fra den russiske grensen (men i realiteten må man nok regne med litt mer kjøring). En slik ferieform basert på hytte/rorbuanlegg med havfiske som hovedaktivitet passer bra både for vennelag («gutter på tur») og familier. Dessverre er slike produkter fra Nord-Norge stort sett ikke tilgjengelig på det nordvestrussiske marked. «Visit Norway`s» offisielle brosjyre på russisk («Morskaya rybalka», på norsk: Havfiske) inneholder for det meste tilbud fra Trøndelag og sørover og henviser i tillegg kun til reisebyråer i Moskva og St. Petersburg eksemplet viser hvor stort behovet er for markedsrelevant material. Hurtigruta Hurtigruta er et av de mest kjente norske reiselivsprodukter men passer muligens bedre for andre, mer «modne» / segmenterte markeder enn det russiske. En reise med Hurtigruta (rundreise eller halv rundreise) vil være interessant kun for et nokså smalt segment på det regionale markedet. Undertegnende ser muligheter for Hurtigruta som en del av en rundreisepakke hvor man legger inn en delstrekning av verdens vakreste sjøreise (kjøretøyet reiser med på lastedekk). Se i denne sammenhengen «Shoppingtur til Tromsø» og «Rundreise kyst og innland». Rundreise Kyst og innland For flere årtier siden utviklet en smart reiselivsaktør i Norge et rundreiseprodukt som var skreddersydd først og fremst for det tyske marked: «Autowandern in Norwegen» («Bilvandring i Norge»). Dette var rundreisepakker for individuelle bilturister med hotellovernattinger som var forhåndsbooket. 11

12 Etter min vurdering vil en slik pakke også passe utmerket for turister fra Nordvest-Russland. I samarbeid med hotellkjeder og enkeltstående hoteller kan en operatør tilby attraktive rundreisepakker gjennom Nord-Norge fra hotell til hotell. I tillegg burde operatøren inkludere aktivitetsprodusenter langs reiseruten i utviklingen av slike rundreiser. Også en delstrekning med Hurtigruta ville passe veldig godt inn i en slik opplevelsespakke. Ruten burde velges ut slik at de delvis også går gjennom innlandet og inkluderer «highlights» som Vesterålen, Lofoten, Nordlandskysten og Bodø. Tilbakereisen kunne skje på direkte veg gjennom Sverige og Finland. Personer som undertegnende har snakket med i forbindelse med dette notat synes at dette er et interessant produkt med reiselengder mellom 5 og 10 dager. Eksklusive aktiviteter: laksefiske, dykking Dessverre tillater rammen av dette notatet ikke å bli altfor detaljert. Derfor vil jeg bare kort nevne to interessante spesialsegmenter som flere av mine intervjuobjekter har gjort med oppmerksom på: - Laksefiske: Nord-Norge har utmerkete forhold for denne nokså eksklusive ferieaktiviteten som bedrives mest av folk med høy inntekt. Det finnes vennelag i vårt markedsområde som kunne tenke seg slike turer til Norge - Dykking: I regionen finnes det en del ofte yngre mennesker som er interessert i dykking og er organisert i klubber. Det finnes allerede et samarbeid mellom aktører i Murmansk og Finnmark på dette feltet 12

13 Markedsføring Marked - geografisk Det geografiske hovedmarkedet i Nordvest-Russland er uten tvil Murmansk. Dette beror på den forholdsvis korte avstanden til nabofylket Finnmark og videre til Troms og enda lengre sørover til Nordland. Det er en stor fordel at alle tre nordnorske fylkene kan nåes med bil, noe som gir enkel tilgang. Arkhangelsk ligger for langt unna sammenlignet med Murmansk, å kjøre med bil til Norge forutsetter en lang reise før man i det hele tatt når landegrensene. Flyreisen med Nordavia fra Arkhangelsk via Murmansk til Tromsø er dyr og dermed ikke særlig aktuell for vanlige turister. Bare billetten koster nesten like mye som en ukes flyreise til et middelklasse hotell i Tyrkia med «all inclusive». Dermed må man konstatere at Arkhangelsk er ikke aktuelt som kildemarkedet for et større antall turister og målgruppens størrelse forsvarer ikke bruken av spesielle markedsmidler. Det lønner seg mer å satse på Murmansk. Men hvis man likevel vil «gjøre noe» i Arkhangelsk, for eksempel i forbindelse med generell Norgesmarkeringer eller andre arrangementer, lønner det seg antagelig mest å bruke det generelle markedsføringsmateriell som VisitNorway har til disposisjon. Den geografiske avstanden (som også påvirker prisen) er for lang til å finne brukbart store markedssegmenter som kan ha interesse av spesielt utviklete regionale produkter. Marked - demografisk / inntektsklasse Markedet for reiser til Norge omfatter aldersmessig i hovedsak alle under pensjonsgrensen, med hovedvekt på de under år. Dette er i alle fall inntrykket som undertegnende fikk etter samtaler med turoperatører og reisebyråer. Dessuten anbefales det å satse i første rekke på middelklassen og oppover, det vil si personer med en inntekt på minst rubel (6.100 kr) per måned. I de fleste familier er begge voksne yrkesaktive slik at totalinntekten kan ligge på rubel (rundt kr) i denne samfunnsklassen. En reise til Tyrkia eller Egypt koster for 2 personer med 12 dagers varighet, «all inclusive» på 4 stjerners hotell, inkludert charterfly fra Murmansk t/r totalt fra rub. Det er vanskelig å finne pålitelige tall om den reelle inntektssituasjonen. En årsak til dette er at det finnes stor forskjell mellom lavlønte (fra rubel) og dem med høy inntekt (ofte mer enn rub) det offisielle gjennomsnittstall ( rub) sier derfor veldig lite om den faktiske situasjonen det finnes heller et teoretisk gjennomsnitt enn et reelt. I tillegg må man ta hensyn til at ganske mange arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende får en ikke ubetydelig del av sin lønn i en konvolutt, slike inntekter er selvfølgelig ikke med i offisielle beregninger. Inntekten er derfor høyere enn offisiell tall tilsier det. Det er antageligvis rundt prosent av befolkningen som lever i middelklassehusholdninger med det inntektsnivået som er antydet i forrige avsnitt dette betyr at vi snakker om over personer i Murmansk-regionen. For utviklingen av markedsrelevante produkter gjelder derfor at prisen ikke burde overstige rub for 2 personer og èn uke. For «premium» produkter (for eksempel laksefiske og dykking) gjelder selvfølgelig andre betingelser. 13

14 Forslag til markedsaktiviteter Turoperatørene i Murmansk som ble intervjuet i forbindelse med dette notatet gir følgende anbefaling: - Det er ikke behov for flere utredninger og prosjekter med rundebordseminarer osv. Operatørene har vært med på mange av dem uten at de har fått noe særlig ut av det - Det er derimot behov for konkrete, «bookbare» tilbud og produktpakker som passer for markedet i Murmansk - Operatørene ønsker seg også å delta i studie/testturer som inkluderer produktelementene som skal selges (ikke noen «skryteturer» som ikke har relevans for salgsarbeidet) - Det er ønskelig å støtte operatørenes / reisebyråenes markedsføring og salg av pakkene med hjelp av markedsføringstiltak som annonser (med henvisning til salgsstedene), radioreklame, messestands, infodager o.l. Hvis «Norge» ønsker å jobbe mer aktivt og med større suksess på det regionale markedet burde man ta disse synspunktene alvorlig. Selvfølgelig må man også følge anbefalingene når det gjelder produkter som passer til det regionale markedet (se eget punkt). Når det gjelder det geografiske markedet så anbefaler undertegnende å konsentrere seg på Murmanskregionen. Ut fra et kommersielt ståsted er Arkhangelsk lite interessant. Nye reiselivsprosjekter burde inkludere i langt større grad enn før bedrifter fra reiselivsbransjen i Nord- Norge: - Hotellkjeder (f. eks. Thon, Rica) - Enkeltstående overnattingsbedrift - Hurtigruta - Handelsstanden i de relevante shoppingdestinasjonene - Aktivitetsprodusenter - Destinasjonsselskap - Myndigheter og virkemiddelapparatet er mest interessant på grunn av sin mulige økonomiske støttefunksjon men burde ikke styre prosessen dette er oppgaven (for å gjenta det en gang til) til næringslivet i reiselivsbransjen. 14

15 Et siste rundebordseminar? Undertegnende foreslår å gjennomføre et «siste rundebordseminar» kun for norske deltagere. Der burde man stake ut kursen videre når det gjelder det russiske markedet. Målet med seminaret er å etablere en gruppe med norske reiselivsbedrifter fra Nord-Norge (fra listen ovenfor) som er interessert i det nordvestrussiske marked. De kunne for eksempel engasjere en person eller helst en bedrift med operatørfunksjon som kan lage markedsrelaterte programmer og selge de inn til turoperatører / reisebyråer i Russland (begrepet er fortsatt litt flytende i Russland). Dette salgsarbeidet kunne bli støttet gjennom markedsføringsmidler fra virkemiddelapparatet. En slik kommersiell modell har den store fordelen at konkrete produkter danner basis for markedsarbeidet, ikke generelle profilinnhold. Dessuten blir det næringen som blir drivkraften i en slik struktur. 15

16 Resyme Det ble ikke gjort store fremskritt fra norsk side de siste 20 år når det gjelder utvikling av reiselivsprodukter og markedsføringstiltak som er markedsrelevant for Nordvest-Russland. Det virker som om tiden har stått stille selv om kjøpekraften på markedet har økt kraftig. En av årsakene til manglende utvikling er at norske aktiviteter er i stor grad styrt av konsulenter og virkemiddelapparatet. Reiselivsnæringen selv er for lite aktiv. En annen grunn for stagnasjonen er at det tilbys for få salgbare/bookbare produkter med relevans for det regionale markedet. Det er et stort behov for konkrete produktpakker med pris og ansvarlig operatør Norske reiselivsaktiviteter har vært for sporadiske og halvhjertet man må tenke større og mer langsiktig enn i dag. Markedet for utenlandsreiser i regionen er blitt større - men av de nordiske land har kun Finland klart å sikre seg en betydelig andel av veksten. Dette skjedde gjennom langsiktig markeds- og salgsarbeid med medvirkning av kommersielle aktører. Sammenlignet med Finland fremstår Norge som lillebror. Norges unike fordel («USP») i forhold til Finland er kysten som byr på unike naturopplevelser (landskap) og aktiviteter (havfiske). Ved markedsorientert produktutvikling og markedsføring må man ta med følgende trender: - Reisestruktur: Fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil - Reisevarighet: 3 dager (helg) til 1 uke+ (opptil 10 dager). Middelklassen og de bedre stilte gjennomfører flere turer av mindre varighet men 2-3 ganger i året - Sesong: Utvidet sommersesong, shoppingturisme året rundt Markedsrelevante produkter er: - Shoppingturer (dagsturer til Kirkenes, overnattingsturer til Tromsø) - Kystopplevelser: «Rorbuferie» (med havfiske), Rundreisepakker (fra hotell til hotell), Hurtigruta (inkludert kombinasjonsturer med Hurtigrute-delstrekninger) - Eksklusive aktiviteter: Laksefiske, dykking Hovedmarkedet i Nordvest-Russland er Murmansk. Arkhangelsk kommer i annen rekke. Markedet for Norge omfatter i hovedsak personer under pensjonsalderen, med hovedvekt på de under Middelklassen er mest interessant (inntekt fra rub ; familieinntekt rub ). Denne målgruppen utgjør prosent av befolkningen, dvs. over personer i Murmansk-regionen. Følgende aktiviteter som er relevante for regionalmarkedet foreslås: - Utvikling av produktpakker som er salgbare i regionen med utgangspunkt her (ikke Moskva, St. Petersburg) - Markedsføring med skreddersydd materiell (ikke generelle Norges-brosjyrer); annonsering, radioreklame, messedeltagelse, infodager Alt dette må skje med inkludering av nord-norsk reiselivsnæring: Hoteller (-kjeder), Hurtigruta, handelsstanden, aktivitetsprodusenter, destinasjonsselskap Avslutningsvis foreslås det å gjennomføre en samling av norske aktører (muligens under regi av Team Norway) for å bli enige om fellessatsing i Russland. 16

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

HANDLIGSPLAN 2010 MOTVIND

HANDLIGSPLAN 2010 MOTVIND HANDLIGSPLAN 2010 MOTVIND 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Nåsituasjon... 3 3. Mål for 2010... 4 4. Beskrivelse hovedaktiviteter... 5 4.1 Produkt 5 4.1.1 Profil... 5 4.1.2 Produkt oversikt... 5 4.1.3 Intern

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Reisepuls 2018 Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Metode for undersøkelsene 1. Befolkningsundersøkelse - Undersøkelsen er gjennomført på

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet?

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Et OL i Tromsø vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet i byen, Nord-Norge og hele Norges kyst. Mulighetene som beskrives nærmere i dette notatet

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy 31.10. 1.11.2013

Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy 31.10. 1.11.2013 Evaluering av Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy 31.10. 1.11.2013 På oppdrag av Det norske generalkonsulat i Murmansk Skrevet av: Ulrich Kreuzenbeck, FLAIT Group Murmansk Desember 2013 / Januar

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

Hvalsafari AS, Andenes

Hvalsafari AS, Andenes 1989-2016 av Sara Mesi1 Guide Koordinator 1981: To svensker på ferie i Vancouver for å se hvaler får vite at man også kan se hvaler i Norge. 1983-88: Senter for studium av hvaler og delfiner etableres.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2016 CH /visitnorway.com CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KARAKTERISTIKA

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer