Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge"

Transkript

1 Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni

2 Innholdsfortegnelse Innledning.3 Hva går galt med Norges reiselivssatsing i Murmansk / Arkhangelsk?...4 Norges konkurrenter hva kan vi lære av Finland?...6 Eksempel for vellykket finsk markedsføring: Shoppingturisme til Ivalo Nord-Norge versus Nord-Finland hva gjør Nord-Norge unikt?...8 Hvilke reisetilbud vil turoperatører og individuelle turister ha?...9 Transportmidler - fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil Reiselengde Reisesesong Produkter Shopping mm Kystopplevelser Rundreiser Kyst og innland Eksklusive aktiviteter: laksefiske, dykking Markedsføring..13 Marked (geografisk, inntektsklasse) Forslag til markedsaktiviteter Resymè 16 2

3 Innledning («Déjà vu») Undertegnende har vært aktiv i reiselivsbransjen i over 25 år, både som direktør i bedrifter i Tyskland, Norge (Kirkenes) og Russland (Murmansk), som rådgiver og som innleid tysk ekspert for NORTRAs (tidligere Norges offisielle reiselivsmarkedsføringsorgan) på det tyske marked i slutten av 80- tallet/begynnelsen av 90-tallet. I tillegg har jeg vært en hyppig deltager på konferanser, seminarer, workshops, utstillinger og bransjesamlinger i løpet av denne tiden for det meste i Nordvest-Russland og Nord-Norge. Selvfølgelig ble jeg også kjent med en del prosjekter som hadde som mål å utvikle reiselivet, spesielt den grenseoverskridende mellom Norge, Finland og Russland. I forbindelse med denne rapporten har jeg igjen gjennomført en rekke møter med reiselivsaktører både fra Norge og Murmansk-Regionen. Dessuten har jeg møtt en del personer som jobber med reiselivsprosjekter. Jeg må dessverre konstatere at jeg ikke kan se store fremskritt når det gjelder utvikling av nye reiselivsprodukter (også grenseoverskridende) og markedsføringsaktiviteter. Det store positive unntak er Nord-Finlands fremgang i Murmansk-regionen. Undertegnende har også snakket med en rekke konsumenter i den aktuelle aldersgruppen under 50 år og med tilhørighet til middelklassen. Også her er bildet stort sett uforandret: alle vet at Norge er et vakkert, velorganisert og litt dyrt land. Flere som før har nå vært der (mest i forbindelse med jobben eller utdanning). Men hovedspørsmålet er i idet samme som før: «hvilken tur kan du anbefale, hvor mye koster den og hvor kan jeg booke den?». Jeg har hatt en del «Déjà vu»-opplevelser, fordi det diskuteres stort sett de samme spørsmål og ideer som for 10, 15 år siden. Men: Hurtigruten går fortsatt ikke til Murmansk, Boris-Glebsk er fortsatt ikke et besøksmål og antall russiske turister fra Murmansk-regionen går heller tilbake enn motsatt vei her snakker jeg om «vanlige» turistreiser, ikke om handleturer over grensen til Kirkenes eller forretningsreiser. Også i 2014 finnes det ingen systematisk markedsføringsinnsatts fra norsk side og produkter som ble utviklet spesielt for det regionale markedet glimrer med sitt fravær. Og handelsstanden i Kirkenes har heller ikke klart å lage noen fellessatsing mot kjøpesterke russere i nærområdet, mens lille Ivalo får det til. Det virker som om tiden står stille og at man er opptatt av å oppfinne hjulet på nytt hele tiden istedenfor å ta hensyn til erfaringene fra tidligere prosjekter. I dette notat vil jeg prøve å gi en forklaring for hva som gikk og går galt - og hvilke muligheter som finnes i et regionalt marked som helt tydelig har økt sin kjøpekraft betydelig i løpet av de siste 10, 15 årene. Selvfølgelig skal jeg også komme med noen konkrete forslag, basert på de intervjuene og samtalene jeg har ført og mine mange år med praktisk erfaring i denne bransjen. 3

4 Hva går galt med Norges reiselivssatsing i Murmansk / Arkhangelsk? Det er tydelig at noe fungerer ikke som det burde med den nordnorske reiselivssatsing mot det nordvestrussiske marked. Reiselivet er en av bransjene som det er mest fokus på når det er snakk om samarbeidsprosjekter over landegrensene. Det er brukt ganske store beløp på prosjekter, utredninger, seminarer og diverse enkelttiltak uten at dette har ført til en tilsvarende økning av turiststrømmen til Nord-Norge og heller ikke omvendt. Hva er årsaken til det? Basert på min erfaring og på samtaler jeg hadde i forbindelse med dette notatet kan jeg identifisere følgende hovedproblemer: 1) Aktivitetene er i stor utstrekning initiert og styrt av konsulenter og virkemiddelapparatet. Næringslivet er i altfor liten grad en aktiv deltager i slike tiltak. Reiselivsbedrifter blir i beste fall invitert med på «workshops» og «rundebordseminarer» men er sjeldent med i utvikling og styring av prosjekter. Dette er selvfølgelig i stor grad betinget av næringslivets manglende interesse og kanskje evne for en satsing mot Nordvest-Russland. Men samtidig er virkemiddelapparatet altfor lite opptatt av å involvere reiselivet. Uten medvirkning av aktører med interesse for bærekraftige kommersielle resultater (det vil si å skape inntekter gjennom salg av reiselivsprodukter- og tjenester) kommer man aldri noen vei. Det virker som om hovedmålet for mange prosjekter er å skape inntekter for konsulentbransjen og resultatet man først og fremst ønsker å oppnå er en videreføring av prosjektet med nye offentlige midler. 2) Skal man få gjennomslag på markedet i Nordvest-Russland må man ha salgbare produkter. Slike konkrete produktpakker med pris og ansvarlig operatør mangler her. Skal man tiltrekke turister så må de få vite hva de kan oppleve, hvor mye det koster og hvor man kan booke det. Så å si alle her på nærmarkedet vet at Norge er et vakkert og velfungerende land, men de vet lite om konkrete reiselivsprodukter. Den viktigste årsaken til at flere reiser til Finland (selv om landet ikke er så vakkert og spektakulært som Norge) er sannsynligvis at finsk reiselivsnæring har gjennom mange år bearbeidet nabomarkedet systematisk med konkrete og relevante tilbud. For å si det kort: En viktig del av arbeidet som må gjøres er å utvikle salgbare/bookbare reisepakker som er spesielt skreddersydd for det regionale markedet. Dette er egentlig ingen vanskelig oppgave og behøver ikke store anstrengelser noen basisoppskrifter finnes allerede senere i dette notatet. Det som må gjøres er i grunnen ikke mer enn: - Å sette sammen produktpakker som er relevante for der regionale marked - Å finne salgsagenter på markedet - Å støtte salgsarbeidet gjennom markedsførings- og reklametiltak Dette er basisarbeidet som fortsatt er ugjort. 4

5 3) Norske markedsførings- og salgsaktiviteter på det nordvestrussiske markedet er hvis de i det hele tatt finner sted sporadisk og halvhjertet. Sammenligner man den norske innsatsen med finske aktiviteter på regionalmarkedet framstår Norge som lillebror. Dette ble tydelig da undertegnende besøkte reiselivsmessen i Murmansk i uke 20. Der var det et stort finsk standsareal med flere utstillere destinasjonsselskap, hoteller, shoppingsentre, aktivitetsprodusenter og operatører. Norge derimot var representert med en lite stand og uten at det var noen kommersielle reiselivsaktører til stedet. Hvis man skal ha suksess på det nordvestrussiske marked må man tenke langsiktig og betydelig større enn i dag. Dessuten er det viktig å skreddersy aktivitetene til de regionale behov 5

6 Norges konkurrenter: Hva kan vi lære av hovedkonkurrenten Finland? Det finnes ingen pålitelig statistikk for utviklingen av antall turistreiser fra Murmansk til utlandet. Men det går stadig flere direkte charterfly fra Murmansk til Tyrkia, Egypt (nesten året rundt) og Kreta. Andre populære destinasjoner for «solreiser» er Thailand, Spanias fastlandskyst, de kanariske øyene og Bulgaria. I Arkhangelsk har vi samme situasjon. Betydningen av Murmansk som marked for utenlandsreiser blir tydelig når man ser Ryan Airs annonser for sine sommerflyvninger fra nord-svenske Skellefteå til London og Barcelona. Dette viser også at russerne kjører langt, i dette tilfelle er det rundt kilometer bare for å komme til en flyplass med rimelige flyforbindelser. Når det gjelder utenlandsreiser med bil er Finland det mest populære reisemål i Murmansk-regionen. Nord-Finland ligger tydelig foran Nord-Norge både når det gjelder shoppingturer (Ivalo, Rovaniemi, svensk-finske Haparanda/Tornio og Oulu) og oppholdsferie (mest vinteropplevelser i Saariselkä, Levi osv.) men også opplevelsesferie for hele familien som inkluderer Santa Claus Sentret, badeland, zoologisk hage i Ranua og annet). Finland har med andre ord klart å profitere av veksten på det russiske marked. Finland har uten tvil etablert seg godt som «nærmeste feriemål» i utlandet for middelklassen i Murmansk. Dette skyldes ikke bare kort avstand, markedsrelevante produkter og forholdvis lave priser. En viktig faktor for Finlands suksess er ikke minst det vel fungerende markedsførings- og salgssystemet som den nord-finske reiselivsnæringen har bygget opp i løpet av årene. Finland har i mange år bearbeidet det regionale markedet både systematisk og langsiktig. Det gjennomføres reiselivsworkshops, man organiserer studieturer for operatører og reisebyråer, annonserer i lokale media, distribuerer reklamemateriell på russisk, deltar på reiselivsmesser eller lager egne arrangementer. På den regionale reiselivsmesse i Murmansk i mai 2014 var det 6 finske stands med konkrete tilbudsbrosjyrer på russisk spesielt til potensielle kunder fra regionen. Fra flere besøk på workshops og messer vet undertegnende at slike aktiviteter er i stor grad styrt av reiselivsnæringen selv samt handelsstanden, dvs. hoteller, shoppingsentre, aktivitetstilbydere, men selvfølgelig også destinasjonsselskap som koordinerer markedsførings- og salgsarbeidet. Fokuset ligger på salgbare produkter, i mindre grad profilering. Det vi kan lære av Finland er akkurat dette: satse stort på markedsrelevante salgbare produkter og gjøre dette systematisk, langsiktig, med næringslivet som drivkraft. Finlenderne er et nøkternt folkeslag og har ikke så mange statlige virkemidler som Norge, dette har muligens ført til at man har utviklet markedsaktiviteter basert på økonomiske suksesskriterier. Når dette er sagt så betyr det selvfølgelig ikke at Norge burde bruke mindre penger på reiselivssatsingen. Selv om jeg gjentar meg nå: Poenget mitt er at det burde være reiselivsnæringen som styrer dette gjerne støttet med matchingsmidler fra virkemiddelapparatet. 6

7 Eksempel for vellykket finsk markedsføring: Shoppingturisme til Ivalo Et godt eksempel for betydningen av markedsføringen er Ivalo i Inari-kommune. Man kan ikke akkurat påstå at det lille tettstedet er et shoppingparadis. Det finnes langt færre butikker der enn i Kirkenes. Likevel utgir handelsstanden sammen med reiselivsnæringen 2 ganger i året en gratisavis på russisk som presenterer mulighetene i Ivalo og høster i form av russisk kjøpekraft som brukes i de lokale butikkene. Prosjektet er kommersielt og finansieres først og fremst gjennom annonser fra diverse butikker. Varetilbudet er skreddersydd for det russiske markedet med relevante spesialtilbud. Mange tilbud presenteres med priser og spesielle rabatter for russiske kunder. Det finnes i tillegg en konkurrerende gratisavis som omfatter et større området, inkludert Sodankylä. Dessverre finnes det ikke noe lignende fra norsk side. Derfor bruker en turoperatør i Bugøynes i Sør- Varanger Kommune den finske gratisavisen til å markedsføre seg mot publikum i Murmansk. Lille Ivalo har i alle fall funnet sin plass som reisemål for dagsturer til butikkene der som ikke på langt nær har samme mangfold og bredde som tilbudet i Kirkenes. Eksemplet viser betydningen av reklame og markedsføring og samtidig hvor viktig det er at det er næringslivet selv står bak dette med egne midler og promoverer attraktive, salgbare produkter istedenfor kun en «profil». Dette utelukker selvfølgelig ikke at virkemiddelapparatet støtter næringslivets innsats med tilleggsfinansiering. 7

8 Nord-Norge versus Nord-Finland hva gjør Norge unikt? Hvis man ønsker å ta opp kampen med Finland er det viktig å få klarhet over hva Norge har men ikke den regionale hovedkonkurrenten Finland. Skal Nord-Norge gjøre suksess på det nordvestrussiske markedet må det framheves alt som er unikt, det vil si det som ikke finnes i Finland. På det grunnlaget kan man utvikle relevante turprodukter. Når man titter på et kart over nordkalotten ser man med en gang Norges største fordel: kysten mot storhavet. Finland har riktignok en kyst mot Bottenhavet, men dette er ikke helt det sammen. Det delvis dramatiske kystlandskapet med ofte høye, til og med alpine fjell og topper er unikt for Nord-Norge. Og dette må vi bruke i produktutvikling og markedsføring for hva det er verdt. Her er vi helt i tråd med Innovasjon Norges «Brand Platform for Norway as a tourist destination», som kaller Norges kyst «The most dramatic and rich fjord and coastal experience in the world». I denne sammenhengen nevnes det også ingrediensene til ekte norske reiselivsprodukter: - Nature-based activities - Thriving coastal culture - Fresh seafood and coastal specialities - Kystopplevelser og aktiviteter er Nord-Norges desidert viktigste USP (unique selling proposition). Jeg har laget en enkel tabellarisk oversikt over produkter som har interesse på det nordvestrussiske marked og fordelt de på Norge og Finland: Nord-Norge Nord-Finland Shopping nærområdet Kirkenes Ivalo Shopping og opplevelser nærmeste storby Tromsø Rovaniemi, Oulu (ofte kombinert med Haparanda/Tornio) Rundreiser med bil (buss) hele landsdel hele landsdel spesielt kystområdet og kystbyer Andre kystopplevelser natur, kultur, landskap hele kysten svært begrenset (Bottenhavet) Aktivitetsferie vintersport svært begrenset Saariselkä, Levi mm Aktivitetsferie havfiske mange steder ingen steder Eksklusiv aktivitetsferie: laksefiske, dykking flere lakseelver svært begrenset og dykkeplasser 8

9 Hvilke reisetilbud vil turoperatører og potensielle turister i regionen ha? Undertegnende har gjennomført en rekke samtaler både med turoperatører og med privatpersoner som jeg har identifisert som representativ for middelklassen, dvs. det viktigste markedssegmentet for en eventuell norsk reiselivssatsing i Nordvest-Russland (se neste kapittel). Her følger de viktigste resultater som er relevant når man skal utvikle turpakker for det russiske regionalmarked. Først skal jeg inn på noen generelle forutsetninger: Transportmidler - fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil Det foretrukne transportmiddel for turister fra regionen (unntatt fjerndestinasjoner i utlandet) er ikke en turbuss men privatbilen. Dette har jeg også fått bekreftet gjennom to operatører i Murmansk som i mange år har gjennomført gruppe reiser til Finland, Sverige og Norge. Begge sliter med avtagende interesse for gruppeturer. Gruppeturenes storhetstid er altså over. De russiske turistene har etter hvert bedre språkkunnskaper, er mer reisevant og har bedre biler. Beskyttelsen som en gruppereise gir er ikke så viktig lenger. Denne reiseformen blir kun aktuelt hvis man kan tilby ekstraverdier (lavere gruppepriser, erfaren guide, gruppeopplevelse) Derfor anbefales det at man satser på produkter som passer for individuelle bilbaserte turister. Situasjonen ligner for øvrig på utviklingen i det tyske markedet på 80-tallet, hvor Fjord og Fjell hotellene utviklet rundreise-hotellpakker som var skreddersydd for bilturister ( Autowandern Bilvandring ). Reiselengde Russernes reisevaner har forandret seg betydelig også når det gjelder reiselengden. Tidligere, i Sovjettiden, dro de fleste for hele den lovfastlagte ferietiden (52 dager!) fra nordområdene til Sør- eller Sentralrussland hvor deres bedrifter og organisasjoner eide feriesteder, mange bodde hos slektninger eller leide en leilighet. Svartehavet med Krim og Sotsji var Sovjetunionens egen sommer- og badeparadis. Noen gjør det fortsatt men det er blitt meget vanlig at middelklassen og de enda bedre stilte drar heller flere ganger på kortere ferieturer. (I 2014 opplever vi at flere drar som i gamle Sovjetdager - til Krim, delvis for å vise at de setter pris på at de nå kan reise dit uten å passere en grensestasjon). Når det utvikles produktpakker for det nordvest-russiske marked burde man ha fokus på kortferie, det vil si turer med en varighet mellom 3 dager (helg) og 1 uke+ (opptil 10 dager). Reisesesong De regionale reiselivseksperter undertegnende har vært i kontakt med har som hovedregel: «Om sommeren reiser våre kunder til Syden». Man anser sensommer, høsten og våren som de beste periodene til å reise til Norge. Men dette er kanskje preget av erfaringer som ikke omfatter de nye produkttyper som vi skal komme innpå litt senere. 9

10 Når det gjelder kystopplevelser i ferieanlegg og rundreiser med egen bil fra sted til sted er sommeren uten tvil den rette tiden, dette har samtaler med potensielle turister bekreftet. Dette kan bety at vi overlater vintersesongen til de finske vintersport stedene men satser på en utvidet sommersesong for opplevelsesturene. Og for shoppingturer er det alltid sesong, ikke minst også i desember når nyttårsgavene skal kjøpes. Markedsrelevante produkter Undertegnende anser det som viktig å understreke betydningen av å produsere reisepakker som er skreddersydd for nærmarkedet. Det er ikke tilstrekkelig å komme med reisetilbud som først og fremst er laget for markedene i metropolene Moskva og St. Petersburg. Markedet for generelle Norgesreiser er svært begrenset i Murmansk og Arkhangelsk og gir ikke grunnlag for markedskampanjer med generelt innhold. Derfor er det av stor betydning å utvikle egne regionale produkter som har relevans for nærmarkedene. Konklusjonen som undertegnende har kommet fram til er at markedet ønsker først og fremst følgende reiseprodukter: Shopping mm. Undertegnende anbefaler å jobbe med to segmenter: - Dagsturer til Kirkenes o Slike turer ordner shoppingturistene selv. De reiser for det meste med egen bil og helt på egen hånd, det finnes imidlertid også rutebusser fra Murmansk til Kirkenes, samt organisert transport fra Nikel Zapoljarnyj o Det som mangler mest er markedsføringen av shoppingmulighetene (for eksempel gjennom en turistavis på russisk med tilbud fra de ulike butikkene). Dette kunne bidra til å øke omsetningen for handelsstanden og burde organiseres lokalt (men med organisert distribusjon i Murmansk-regionen) o Det finnes et lite segment som kan tenke seg å kombinere shopping i Kirkene med en natt på hotell eller en aktivitet (ved spesielle anledninger, jubilèer o.l.) - Overnattingsturer til Tromsø o En tur til Tromsø vil alltid være mer enn en ren shoppingtur den er en kombinasjon av by-opplevelser (selvfølgelig med shopping, museumsbesøk og restauranter) og vakker natur o Hovedkonkurrentene er Rovaniami og Oulu som også tilbyr utmerkete shoppingmuligheter og for dem som ønsker det byopplevelser. Prisnivået er lavere enn i Norge (både shopping, hotell, restaurant) og avstanden fra Murmansk er kortere enn til Tromsø. Men: Tromsø har ligger ved kysten (ved et riktig hav) i et spektakulært landskap o Forslag til pakke: Fly Kirkenes-Tromsø, opphold med hotell i Tromsø (shopping, sightseeing), Hurtigrute tilbake til Kirkenes eller i omvendt rekkefølge 10

11 o o Alternativt kan man også kjøre bil til Tromsø og ta bilen med om bord på Hurtigruta tilbake til Kirkenes Dette er en tur som også passer for bussgrupper Kystopplevelser Når vi så på sammenligningstabellen Nord-Norge versus Finland kom vi fram til at kystopplevelser er det produktområdet som framfor alt annet skiller Norge ut fra Finland («USP»). Også samtalene som undertegnende har ført med turoperatører og konsumenter har gjort det klart at kystnatur og kystkultur er Nord-Norges trekkplaster. I Murmansk og Arkhangelsk er kysten så å si ikke tilgjengelig på grunn av manglende veiforbindelser eller militære restriksjoner. Den norske kysten derimot er ikke bare tilgjengelig, den er også vakker. Dessuten finnes det gode fiskemuligheter så å si langs hele kysten. Hva er nå kystopplevelsene som Nord-Norge kan friste med, hvilke konkrete produkter snakker vi om? «Rorbuferie» En stor del av personene undertegnende har vært i kontakt med synes at en ferieform av type «rorbuferie» ville passe for dem hytter eller ferieleiligheter med selvhusholdning direkte ved havet med fiskemuligheter direkte foran døren. Flere drømmer om ferie på et sånt sted som helst ikke skulle ligge langt fra den russiske grensen (men i realiteten må man nok regne med litt mer kjøring). En slik ferieform basert på hytte/rorbuanlegg med havfiske som hovedaktivitet passer bra både for vennelag («gutter på tur») og familier. Dessverre er slike produkter fra Nord-Norge stort sett ikke tilgjengelig på det nordvestrussiske marked. «Visit Norway`s» offisielle brosjyre på russisk («Morskaya rybalka», på norsk: Havfiske) inneholder for det meste tilbud fra Trøndelag og sørover og henviser i tillegg kun til reisebyråer i Moskva og St. Petersburg eksemplet viser hvor stort behovet er for markedsrelevant material. Hurtigruta Hurtigruta er et av de mest kjente norske reiselivsprodukter men passer muligens bedre for andre, mer «modne» / segmenterte markeder enn det russiske. En reise med Hurtigruta (rundreise eller halv rundreise) vil være interessant kun for et nokså smalt segment på det regionale markedet. Undertegnende ser muligheter for Hurtigruta som en del av en rundreisepakke hvor man legger inn en delstrekning av verdens vakreste sjøreise (kjøretøyet reiser med på lastedekk). Se i denne sammenhengen «Shoppingtur til Tromsø» og «Rundreise kyst og innland». Rundreise Kyst og innland For flere årtier siden utviklet en smart reiselivsaktør i Norge et rundreiseprodukt som var skreddersydd først og fremst for det tyske marked: «Autowandern in Norwegen» («Bilvandring i Norge»). Dette var rundreisepakker for individuelle bilturister med hotellovernattinger som var forhåndsbooket. 11

12 Etter min vurdering vil en slik pakke også passe utmerket for turister fra Nordvest-Russland. I samarbeid med hotellkjeder og enkeltstående hoteller kan en operatør tilby attraktive rundreisepakker gjennom Nord-Norge fra hotell til hotell. I tillegg burde operatøren inkludere aktivitetsprodusenter langs reiseruten i utviklingen av slike rundreiser. Også en delstrekning med Hurtigruta ville passe veldig godt inn i en slik opplevelsespakke. Ruten burde velges ut slik at de delvis også går gjennom innlandet og inkluderer «highlights» som Vesterålen, Lofoten, Nordlandskysten og Bodø. Tilbakereisen kunne skje på direkte veg gjennom Sverige og Finland. Personer som undertegnende har snakket med i forbindelse med dette notat synes at dette er et interessant produkt med reiselengder mellom 5 og 10 dager. Eksklusive aktiviteter: laksefiske, dykking Dessverre tillater rammen av dette notatet ikke å bli altfor detaljert. Derfor vil jeg bare kort nevne to interessante spesialsegmenter som flere av mine intervjuobjekter har gjort med oppmerksom på: - Laksefiske: Nord-Norge har utmerkete forhold for denne nokså eksklusive ferieaktiviteten som bedrives mest av folk med høy inntekt. Det finnes vennelag i vårt markedsområde som kunne tenke seg slike turer til Norge - Dykking: I regionen finnes det en del ofte yngre mennesker som er interessert i dykking og er organisert i klubber. Det finnes allerede et samarbeid mellom aktører i Murmansk og Finnmark på dette feltet 12

13 Markedsføring Marked - geografisk Det geografiske hovedmarkedet i Nordvest-Russland er uten tvil Murmansk. Dette beror på den forholdsvis korte avstanden til nabofylket Finnmark og videre til Troms og enda lengre sørover til Nordland. Det er en stor fordel at alle tre nordnorske fylkene kan nåes med bil, noe som gir enkel tilgang. Arkhangelsk ligger for langt unna sammenlignet med Murmansk, å kjøre med bil til Norge forutsetter en lang reise før man i det hele tatt når landegrensene. Flyreisen med Nordavia fra Arkhangelsk via Murmansk til Tromsø er dyr og dermed ikke særlig aktuell for vanlige turister. Bare billetten koster nesten like mye som en ukes flyreise til et middelklasse hotell i Tyrkia med «all inclusive». Dermed må man konstatere at Arkhangelsk er ikke aktuelt som kildemarkedet for et større antall turister og målgruppens størrelse forsvarer ikke bruken av spesielle markedsmidler. Det lønner seg mer å satse på Murmansk. Men hvis man likevel vil «gjøre noe» i Arkhangelsk, for eksempel i forbindelse med generell Norgesmarkeringer eller andre arrangementer, lønner det seg antagelig mest å bruke det generelle markedsføringsmateriell som VisitNorway har til disposisjon. Den geografiske avstanden (som også påvirker prisen) er for lang til å finne brukbart store markedssegmenter som kan ha interesse av spesielt utviklete regionale produkter. Marked - demografisk / inntektsklasse Markedet for reiser til Norge omfatter aldersmessig i hovedsak alle under pensjonsgrensen, med hovedvekt på de under år. Dette er i alle fall inntrykket som undertegnende fikk etter samtaler med turoperatører og reisebyråer. Dessuten anbefales det å satse i første rekke på middelklassen og oppover, det vil si personer med en inntekt på minst rubel (6.100 kr) per måned. I de fleste familier er begge voksne yrkesaktive slik at totalinntekten kan ligge på rubel (rundt kr) i denne samfunnsklassen. En reise til Tyrkia eller Egypt koster for 2 personer med 12 dagers varighet, «all inclusive» på 4 stjerners hotell, inkludert charterfly fra Murmansk t/r totalt fra rub. Det er vanskelig å finne pålitelige tall om den reelle inntektssituasjonen. En årsak til dette er at det finnes stor forskjell mellom lavlønte (fra rubel) og dem med høy inntekt (ofte mer enn rub) det offisielle gjennomsnittstall ( rub) sier derfor veldig lite om den faktiske situasjonen det finnes heller et teoretisk gjennomsnitt enn et reelt. I tillegg må man ta hensyn til at ganske mange arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende får en ikke ubetydelig del av sin lønn i en konvolutt, slike inntekter er selvfølgelig ikke med i offisielle beregninger. Inntekten er derfor høyere enn offisiell tall tilsier det. Det er antageligvis rundt prosent av befolkningen som lever i middelklassehusholdninger med det inntektsnivået som er antydet i forrige avsnitt dette betyr at vi snakker om over personer i Murmansk-regionen. For utviklingen av markedsrelevante produkter gjelder derfor at prisen ikke burde overstige rub for 2 personer og èn uke. For «premium» produkter (for eksempel laksefiske og dykking) gjelder selvfølgelig andre betingelser. 13

14 Forslag til markedsaktiviteter Turoperatørene i Murmansk som ble intervjuet i forbindelse med dette notatet gir følgende anbefaling: - Det er ikke behov for flere utredninger og prosjekter med rundebordseminarer osv. Operatørene har vært med på mange av dem uten at de har fått noe særlig ut av det - Det er derimot behov for konkrete, «bookbare» tilbud og produktpakker som passer for markedet i Murmansk - Operatørene ønsker seg også å delta i studie/testturer som inkluderer produktelementene som skal selges (ikke noen «skryteturer» som ikke har relevans for salgsarbeidet) - Det er ønskelig å støtte operatørenes / reisebyråenes markedsføring og salg av pakkene med hjelp av markedsføringstiltak som annonser (med henvisning til salgsstedene), radioreklame, messestands, infodager o.l. Hvis «Norge» ønsker å jobbe mer aktivt og med større suksess på det regionale markedet burde man ta disse synspunktene alvorlig. Selvfølgelig må man også følge anbefalingene når det gjelder produkter som passer til det regionale markedet (se eget punkt). Når det gjelder det geografiske markedet så anbefaler undertegnende å konsentrere seg på Murmanskregionen. Ut fra et kommersielt ståsted er Arkhangelsk lite interessant. Nye reiselivsprosjekter burde inkludere i langt større grad enn før bedrifter fra reiselivsbransjen i Nord- Norge: - Hotellkjeder (f. eks. Thon, Rica) - Enkeltstående overnattingsbedrift - Hurtigruta - Handelsstanden i de relevante shoppingdestinasjonene - Aktivitetsprodusenter - Destinasjonsselskap - Myndigheter og virkemiddelapparatet er mest interessant på grunn av sin mulige økonomiske støttefunksjon men burde ikke styre prosessen dette er oppgaven (for å gjenta det en gang til) til næringslivet i reiselivsbransjen. 14

15 Et siste rundebordseminar? Undertegnende foreslår å gjennomføre et «siste rundebordseminar» kun for norske deltagere. Der burde man stake ut kursen videre når det gjelder det russiske markedet. Målet med seminaret er å etablere en gruppe med norske reiselivsbedrifter fra Nord-Norge (fra listen ovenfor) som er interessert i det nordvestrussiske marked. De kunne for eksempel engasjere en person eller helst en bedrift med operatørfunksjon som kan lage markedsrelaterte programmer og selge de inn til turoperatører / reisebyråer i Russland (begrepet er fortsatt litt flytende i Russland). Dette salgsarbeidet kunne bli støttet gjennom markedsføringsmidler fra virkemiddelapparatet. En slik kommersiell modell har den store fordelen at konkrete produkter danner basis for markedsarbeidet, ikke generelle profilinnhold. Dessuten blir det næringen som blir drivkraften i en slik struktur. 15

16 Resyme Det ble ikke gjort store fremskritt fra norsk side de siste 20 år når det gjelder utvikling av reiselivsprodukter og markedsføringstiltak som er markedsrelevant for Nordvest-Russland. Det virker som om tiden har stått stille selv om kjøpekraften på markedet har økt kraftig. En av årsakene til manglende utvikling er at norske aktiviteter er i stor grad styrt av konsulenter og virkemiddelapparatet. Reiselivsnæringen selv er for lite aktiv. En annen grunn for stagnasjonen er at det tilbys for få salgbare/bookbare produkter med relevans for det regionale markedet. Det er et stort behov for konkrete produktpakker med pris og ansvarlig operatør Norske reiselivsaktiviteter har vært for sporadiske og halvhjertet man må tenke større og mer langsiktig enn i dag. Markedet for utenlandsreiser i regionen er blitt større - men av de nordiske land har kun Finland klart å sikre seg en betydelig andel av veksten. Dette skjedde gjennom langsiktig markeds- og salgsarbeid med medvirkning av kommersielle aktører. Sammenlignet med Finland fremstår Norge som lillebror. Norges unike fordel («USP») i forhold til Finland er kysten som byr på unike naturopplevelser (landskap) og aktiviteter (havfiske). Ved markedsorientert produktutvikling og markedsføring må man ta med følgende trender: - Reisestruktur: Fra grupper i buss til individuelle turister med egen bil - Reisevarighet: 3 dager (helg) til 1 uke+ (opptil 10 dager). Middelklassen og de bedre stilte gjennomfører flere turer av mindre varighet men 2-3 ganger i året - Sesong: Utvidet sommersesong, shoppingturisme året rundt Markedsrelevante produkter er: - Shoppingturer (dagsturer til Kirkenes, overnattingsturer til Tromsø) - Kystopplevelser: «Rorbuferie» (med havfiske), Rundreisepakker (fra hotell til hotell), Hurtigruta (inkludert kombinasjonsturer med Hurtigrute-delstrekninger) - Eksklusive aktiviteter: Laksefiske, dykking Hovedmarkedet i Nordvest-Russland er Murmansk. Arkhangelsk kommer i annen rekke. Markedet for Norge omfatter i hovedsak personer under pensjonsalderen, med hovedvekt på de under Middelklassen er mest interessant (inntekt fra rub ; familieinntekt rub ). Denne målgruppen utgjør prosent av befolkningen, dvs. over personer i Murmansk-regionen. Følgende aktiviteter som er relevante for regionalmarkedet foreslås: - Utvikling av produktpakker som er salgbare i regionen med utgangspunkt her (ikke Moskva, St. Petersburg) - Markedsføring med skreddersydd materiell (ikke generelle Norges-brosjyrer); annonsering, radioreklame, messedeltagelse, infodager Alt dette må skje med inkludering av nord-norsk reiselivsnæring: Hoteller (-kjeder), Hurtigruta, handelsstanden, aktivitetsprodusenter, destinasjonsselskap Avslutningsvis foreslås det å gjennomføre en samling av norske aktører (muligens under regi av Team Norway) for å bli enige om fellessatsing i Russland. 16

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 0 Fritidsbåtturismen på SørlandeT Line Grønstad og Elisabet Hauge Rapporten er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og EUs regionale

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer