En bransje ledet av bajaser? Gjør transportører, oppdragsgivere og speditører nok for å forebygge ulykkene på norske veier?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En bransje ledet av bajaser? Gjør transportører, oppdragsgivere og speditører nok for å forebygge ulykkene på norske veier?"

Transkript

1 En bransje ledet av bajaser? Gjør transportører, oppdragsgivere og speditører nok for å forebygge ulykkene på norske veier? Ove Njå Professor, Risikostyring og samfunnssikkerhet Universitetet i Stavanger uis.no

2 The transport chain Ledelsesinvolvering synes å ha stor betydning for positivt sikkerhetsklima og sikker atferd (Rundmo & Hale 2003, Mooren et al 2014)

3 Bajas Bajas, klovn. Gjennom tysk dialekt stammer ordet fra italiensk bajazzo, en forvanskning av pagliaccio, halmmadrass. Ordet skriver seg fra at bajazzoen i den italienske folkekomedie ofte var kledd i madrasstøy. Store norske leksikon en som oppfører seg som en klovn, som lager spillopper og framkaller latter Wiktionary

4 Ulykker som organisatoriske svikt High Reliability Theory (HRT) Høypålitelige organisasjoner (HRO) Egenskaper ved organisasjonen avgjør sikkerheten (ledelse, kultur osv) Kollektiv årvåkenhet; evne til å se farer, tolke situasjoner, unngå autopilot, lære av ulykker, desentralisert problemløsning Workplaces and organizations are easier to manage than the minds of individual workers. You cannot change the human condition, but you can change the conditions under which people work J. Reason 1997

5 Tre nivåer å forklare ulykker på Ulykke James Reason Årsaker Aktive feil (trafikant) Lokale forhold (veg & kjøretøy) Latente feil (organisasjon) Granskning

6 Forsvar i dybden tenke barrierer Systemet er sårbart hvis én feil kan trenge gjennom alle lag av barrierer

7 HMS i komersiell gods- og persontransport Njå & Fjelltun 2010 Survey mhp HMS-forhold (data hentet i 2005) Nytte, negative effekter, konkurranseforhold, status på HMS-arbeidet, barrierer mot ytterligere forbedringer i HMS-arbeidet. Respondenter n=106 (28%) Transportbedriftenes landsforening Brønnøysund-registeret Kontrollgruppe (n=240) Representativitet størrelse, økonomiske marginer, geografisk fordeling Faktoranalyse

8 Issues Public talk: Truck drivers are road cowboys having bad attitudes to road safety Which factors are influencing small and medium sized enterprises transport managers attitudes towards health, environment and safety?

9

10 Holdningsbegrepet a learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object Ajzen & Fishbein 1980

11 Faktoranalysens resultater og funn I. Formaliteter som må følges opp II. HMS-arbeidet virker godt forbedrer helse, miljø og sikkerhet III. HMS-arbeidet reduserer motivasjon IV. HMS-reguleringen er passende V. HMS-arbeidet kan forbedres Ledere mener at HMS-arbeidet fører til redusert motivasjon, spesielt blant ansatte 50% vurderer det pålagte HMS-arbeidet som for tids- og ressurskrevende 34% anser ikke at ytterligere investeringer i HMS-tiltak er lønnsomme 76% vurderer en høy HMS-profil som viktig for omdømmet

12 Intervjuundersøkelse utenlandske sjåfører Garder & Stensby 2013 Kan arbeids-, lønns- og levevilkår hos utenlandske lastebilsjåfører på oppdrag i Norge ha betydning for trafikksikkerhet på norske veier? Data 19 intervjuer 1 ansvarlig i godsselskap 1 leder i transportselskap 2 fagforeningsrepresentanter og driftsansvarlig godsselskap 4 norske distribusjons og langtransportsjåfører 2 kroatiske langtransportsjåfører 1 makedonsk langtransportsjåfører 2 spanske langtransportsjåfører 7 rumenske langtransportsjåfører 2 polske langtransportsjåfører 5 litauiske langtransportsjåfører 3 polske og bulgarske sjåfører ønsket ikke å la seg intervjue

13 Resultater Store lønnsforskjeller, beskrivelser om arbeidsforhold, sosial dumping, varierende kunnskap om kjøring samt uvilje eller frykt for å snakke om tingenes tilstand. «Videre mener vi å ha sett sider ved en næring som fra før har hatt stempel som «cowboyvirksomhet» men som viser seg å være verre». Ingen utslag på drepte og hardt skadde. Likevel bekymring for trafikksikkerheten både fordi arbeidsforholdene er dårlige men også fordi ansvarsforholdene virker diffuse. Hierarki over sosial- og lønnsmessig status

14 En liten studie av SHTs undersøkelsesrapporter Formål: Identifisere SHTs oppmerksomhet på ledelse i tråd med intensjonene bak internkontroll Metode: Nærlesing med vekt på å avdekke underliggende «forforståelser» Materiale: 32 rapporter, hvorav 2 temaanalyser. Alle inneholder tungbil yrkestransport Ulykker fra 8. september 2005 til 19. oktober 2012

15 Oppsummering av forforståelsene A. Kritikk av fører av tungbil (forforståelse at hovedårsakene lå i transportselskapet) 13 rapporter B. Delvis kritikk av fører av tungbil (mye sterkere grad av kombinert årsaksforhold for at hendelsen inntraff) 5 rapporter C. Fører av tungbil spilte vesentlig rolle, men SHT hadde et annet formål med studien (andre sikkerhetskritiske forhold ble vektlagt) 7 rapporter D. Tungbilfører og virksomheten ikke fokusert fordi de ikke kunne lastes for hendelsen 7 rapporter

16 Konklusjoner mhp ledelse SHT er opptatt av strukturer og dokumenterbare aktiviteter knyttet til ledelse og HMS, for eksempel dokumenterte opplæringsaktiviteter Avdekking av arbeidspraksis i selskaper mangler helt Lederrollen er ikke reflektert i noen undersøkelser SHT er opptatt av at eksterne kontrollfunksjoner skal sikre høy kvalitet stikk i strid med internkontrollprinsippet Alle (med unntak av en hendelse) i kategorien A hadde mangelfulle HMS-system, men ikke forsøk på å kalibrere mot for eksempel selskaper i kategorien D

17 Eksempel på regeltøyning Container + basket-er

18 Eksempel på regeltøyning Tillatt med dispensasjon, men her er muligheter!

19 Fatal regeltøyning

20 Hvor ser vi at reglene tøyes? Bilene er ikke tilpasset transporten som utføres. Lasting og lastsikring. Førerens ferdigheter, forståelse og atferd. Vegsystemet har vesentlige mangler eller svakheter.

21 Våre postulater I (Njå, Braut & Vika 2012) Rutineinspeksjoner av godstransporten og lastsikringer er sjeldne. Generelt har Politiet mangelfull kunnskap om godstransport på veg. Avsendere/transportkjøpere har en økende tendens til å outsource transportledelsen, dvs at speditører har fått en dominerende aktørrolle. Arbeidstilsynet har i praksis en reaktiv tilsyns- og kontrollstrategi. Speditører inngår transportavtaler uten risiko for egen virksomhet.

22 Våre postulater II (Njå, Braut & Vika 2012) Strukturen i bransjen og på transportvirksomhetene er i stor endring. Tungbilførerne på det laveste nivået er eiere av de største problemene. Det eksisterer vesentlige konflikter og manglende respekt mellom aktørene. Transportørene er svært kritiske til det norske vegsystemet. Utenlandske førere har verre arbeidsbetingelser enn norske Transportsektoren tiltrekkes organisert kriminalitet.

23 Eksempler fra andre sektorer Jørn Skaret skriver i en epost til NRK at han beklager overfor de ansatte og bedriften at han i lydopptaket foreslo en lavere lønn enn avtalt, og at det var basert på en misforståelse. Daglig leder i JM Skaret, Astrid Klo, skriver at det var en feil i et regneark som førte til at arbeiderne fikk lønn for færre timer enn de hadde arbeidet i januar.

24 Konklusjoner Solid forståelse av systemet kommersiell tungbiltransport finnes ikke Ledere er ikke en homogen gruppe Hvordan virker reguleringspraksis? Er et risikobasert regime fornuftig? Hvilken rolle spiller de ulike aktørene i sektoren; transportkjøper, avsender, speditør, transportør, fører, myndigheter, mottakere med mer? Hvordan balansere hensynet til fri konkurranse, trafikksikkerhet og et effektivt transportsystem? Transportkjeden bør forskes på ut fra et helhetlig perspektiv; det vil si at rammebetingelser, sosio-kulturelle faktorer, individenes læring, aktørroller, tekniske sikkerhetssystemer, med mer må undersøkes systematisk.

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse.

uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. uis.no Muligheter og hindringer for god sikkerhetskultur i Hospitaldrift. Masteroppgave i risikostyring og sikkerhetsledelse. Universitetet i Stavanger Jørn Arne Svendsen Våren 2014 UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid?

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? - En undersøkelse av hvordan kjøre- og hviletidsreguleringen i norsk lastebilnæringen oppleves av sjåførene. Harald Bergland og Thomas Gressnes PROSJEKTRAPPORT.

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

pe the document title]

pe the document title] i Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Fersk i faget Ulykkes og skadebildet ved bruk av utstyr, verktøy og maskiner i byggebransjen pe the document title] Elisabet Magnusson Universitetet i Stavanger Våren

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter ii The European Intercultural Workplace Små og mellomstore bedrifter En komparativ studie av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter i ti europeiske land ii iii Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse

Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse Hanne Skoe Mekanismer for korrupsjonsbekjempelse En komparativ studie av anti-korrupsjonsarbeid i offentlig og frivillig sektor, med fokus på Oslo politidistrikt og Norges Røde Kors Masteroppgave i styring

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012!!!!!! Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikkskoler og HMS Hvordan påvirker trafikkskolens HMS-arbeid lærerens hverdag? Av: Marit Hoel Barstad Stig Magne

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer