HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, NBEF/TFSK og forfatter. HMS for hele bygge- og anleggsprosessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. HMS for hele bygge- og anleggsprosessen. 12.-13. 13."

Transkript

1 HMS og lønnsomhetl HMS for hele bygge- og anleggsprosessen november 2007 Pål Joranger eller Høgskolen i Akershus Hvorfor avsetter ledere penger til HMS? Krav fra myndighetene. Ut fra personlig moral. Redd for å bli stilt til ansvar ved ulykker. Ut fra lønnsomhetsbetraktninger. Økte inntekter (krav fra kunder mv.) Reduserte kostnader (sykefravær, produktivitet med mer) 1

2 NHO Å investere i HMS-arbeid, er det lønnsomt over tid? 78% enig 3% uenig Direktørene i de største bedriftene var mest enige (95%) 2

3 Optimal bruk av produksjonsfaktorene Transportmidler og prosessanlegg: Kontinuerlig optimering av maskindrift og prosesser. Investeringer i og vedlikehold av maskiner føres opp som pluss budsjettballanse Hva med menneskelige ressurser? Kontinuerlig fokus menneskers trivsel? Investeringer i menneskelige ressurser føres opp som minus i budsjettbalansen. Hvorfor blir HMS stadig viktigere for ledere? Teknologiutviklingen: Arbeidskraft en stadig viktigere faktor. Kunnskap heller enn maskiner. Innovasjonstempoet. Arbeidskraftutviklingen: Arbeidskraften en stadig knappere faktor. Nyorientering innen HMS: Økt selvbevissthet innen HMS. Mastergrader og profesjonalisering innen kvantitative fag (effektstudier, evalueringer ). Økonomiske analyser: Verdiskapning og økonomisk gevinst. 3

4 Fra HMS-tiltak til konkurransefortrinn HMS-tiltak rettet mot: HMS-situasjon Motivasjon Kultur Trivsel Trivsel Holdninger Samarbeidsklima Organisering klima System Inneklima Insitamenter Sikkerhet Sosiale forhold Belastningslidelser Fysiske forhold mv. mv. HMS-effekter av økonomisk betydning Innovasjon Fleksibilitet Informasjonsflyt Samarbeidsevne Kundeservice (markedsføring, igjenkjøp mv.) mv.) Vedlikehold Produktivitet (i (i arbeid) Turnover Fravær Feilrater Ulykkeskostnader Konflikthåndtering Rettssaker Forsikring Ulykker Årlige forsikringsutbetalinger i Oslo kommune på 100 mill. kr. Ca 20 mill. er bygg. (+ 10 mill. i uforsikrede bygg) Inklusive tilleggskostnader: mill. kr Dvs. HMS-arbeid som gir en halvering av antall ulykker/helseskader gir mill. pr år i reduserte kostnader. 4

5 Inneklima og produktivitet Overtemperatur på 4-8 o C gir 20-30% redusert arbeidsproduktivitet. Eksempel: Antar: 300 ansatte i et bygg. 3 o C overtemperatur, 12% redusert ytelse i 20% av arbeidstiden. 4,3 mill. kr pr år (dvs. 1,4 mill. pr 100 ansatt). Prof. Sten O. Hanssen: Ventilasjonsanlegg bidrar til verdiøkning for kontoret på kr pr m 2. Resultater fra Sintef-rapport Undersøkelse i 1999: 103 svarskjemaer tilsendt direktører eller personalsjefer. Beregnet kostnader for to konkrete sykefravær. Ekstrakostnader pr dag ved sykefravær: Kort tid: kr (ekskl. lønn) Lang tid: kr (ekskl. lønn og trygderefusjon) Gjennomsnitt: kr Produksjonstapet = kr. Økte utgifter: 700 kr (vikarer, overtid, tjenester, administrasjon) I tillegg ikke beregnete konsekvenser som: Økt arbeidsbelastning på andre ansatte. Redusert kvalitet og forsinkelser. 5

6 Akselererende sykefravær Sier Sier opp opp jobben jobben Nyansettelser Nyan- Dårlig Dårlig arbeidsmiljmiljø Sykmeldinger Syk- Overtid og og økt økt press press Opplæring internt internt Benytte Benytte vikarer vikarer Sykefravær: r: Kostnadsforskjeller mellom godt og dårlig d HMS-arbeid (minstepriser). Virksomhet med 300 ansatte: Sammenligner 5% kontra 15 % sykefravær. Differansen: 6 mill pr år, og 30 mill på 5 år. Bydel Bøler som hadde 8,6% kontra 13,9%. Differanse: 7 mill. kr pr år, og 35 mill. på 5 år. Oslo kommune, der vi sammenlikner 6% og 12 % sykefravær. Differansen: 440 mill pr år, og 2,2 mrd på 5 år. 70 mill. pr prosent endring i sykefraværet. 6

7 Mulige kostnader av konflikt pr år - eksempel påp regnestykke. Antall direkte involverte i konflikten 3 Antall totalt på avdelingen 15 Pris pr dag sykefravær kr / dag Kostnader pr medarbeider kr pr år Utgifter Ledernes timepriser kr pr time kroner Redusert produktivitet under arbeid for involverte 25 prosent Tiden til samtaler om temaet - involverte 5 prosent Tiden ledelsen bruker på saken 30 timer/år Tiden HMS-personell bruker på saken 80 timer/år Tiden de øvrige på avdelingen bruker på saken 2 prosent Sykefravær for de direkte involverte 20 prosent Ekstra sykefravær for øvrige pga konflikten 2 prosent Ekstra kostnader ved økte turnover kr / år Sum kostnader Utvidet modell et eksempel Kostnader ved dårlig HMS i et hotell: Sykefravær (+ 5%, dvs fra 5% til 10%) Redusert produktivitet / økt bemanning for å gjøre samme jobben (+10%) Økt uønsket turnover (3 pers pr år) Dårlig service (ser bort fra denne): Redusert sannsynlighet for å kommer tilbake. Reklamerer i mindre grad over for andre. Andre forhold (ser bort fra denne) 7

8 Enkel beregning av kostnader som følge av dårlig arbeidsmiljø ved hotell Da ta inn for e t skift ved toskifts ordning (fore nkling): Antall ansatte 50 Økning i sykefravær 5 prosent Dager å jobbe pr år 150 dager Kroner pr dag sykefravær kr Redusert produktivitet 10 prosent Kostnader pr ansatt kr Uønsked turnover 3 personer pr år Kostnader for en som slutter kr Resultater: Sum sykefraværkostnader kr Sum produktivitetstap kr Sum turnoverkostnader kr Totale kostnader et hotell kr pr år Antall hotell Totale kostnader om alle hotellene hadde slikt arb.m 3 hotell 20,6 mill. kr Ullevål sykehus 7000 stillingshjemler. Turnover på 1000 pr år. Antar 50 % pga arbeidsmiljøet. Kostnad pr år: 100 mill. Årsaker i følge hovedv.: Lav grunnbemanning. Mye bruk av overtid. 8

9 Viktigheten av ulike HMS-tiltak Ledelse og deltagelse Jobbinnhold og motivasjon Trivsel og atmosfære på jobben Ergonomi Belysning Temperaturforhold Støy Effekt på produktiviten Viktigheten av ulike HMS-tiltak Ledelse og deltagelse Jobbinnhold og motivasjon Trivsel og atmosfære på jobben Ergonomi Belysning Temperaturforhold Støy Effekt på produktiviten 9

10 Takk for oppmerksomheten! 10

HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as

HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as HMS-økonomi Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen 1 Hva kan vi bidra med? Forstå hvordan økonomiske betraktningsmåter kan bidra til mer helhetlig og effektivt HMS-arbeid Begrunne og synliggjøre

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Rapport. Kostnader ved sykefravær. Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04

Rapport. Kostnader ved sykefravær. Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04 - Åpen Rapport Kostnader ved sykefravær Forfatter(e) Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-04 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken 5 2750 Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41 033,, &29 18.06.2013 knle Økonomi oppfølgingsspørsmål 1: AGENDA rapporten viste at det i 2012 skjedde en kostnadsøkning

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring. HR direktør Tryggve Magnussøn

Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring. HR direktør Tryggve Magnussøn Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring Er det vanskeligere å motivere ledere og medarbeidere til å ha et HMS-fokus når risikoen er liten? HR direktør Tryggve Magnussøn Hva skal jeg

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer