Leica Lino ML90, ML180

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica Lino ML90, ML180"

Transkript

1 Leica Lino ML90, ML180

2 Brukerhåndbok Versjon b Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Leica Lino ML-serien. Les igjennom hele brukerhåndboken og spesielt avsnittet "Sikkerhetsinstrukser" før instrumentet tas i bruk for første gang. Innhold Komme i gang...1 Grensesnitt...4 Betjening...5 Å jobbe med mottakere...9 Kontroll av nøyaktigheten...16 Tekniske data Vedlikehold og transport...1 Sikkerhetsinstrukser...3 Garanti...6 Komme i gang Sette inn / skifte batterier 1 Lino ML90/180: Batterirommet åpnes med en mynt eller skrutrekker ved å vri skruen en kvart omdreining med klokken. Åpne batterirommet og sett inn batteriene, pass på riktig polaritet. Lino ML90/180: RVL100: XCR Catch: 1 Komme i gang

3 3 Sett batterirommets deksel på nedre side først og stikk deretter hele batterirommet inn til det er helt lukket. 4 Lås deretter batterirommet ved å vri skruen til å åpne med en kvart omdreining mot klokken. Batterisymbolet 6 lyser når batterispenningen er for lav. Skift batteriene snarest mulig. Sett inn batteriene, pass på riktig polaritet. Bruk bare alkaliske batterier eller oppladbare batterier. Batteriene tas ut når instrumentet ikke skal brukes over lengre tid (for å unngå korrosjon). Komme i gang Lading av oppladbar batteripakke / Første gangs bruk Dersom din Lino ML er utstyrt med en oppladbar batteripakke, kan denne lades med den medfølgende Lino ML-laderen (Art Nr ) ved å koble laderen til kontakten på batteridøren. Fordi batteriet blir levert med så lite energi som mulig, må det opplades før det brukes første gang. En full oppladingsperiode tar åtte timer, og ladingen stopper automatisk etter perioden.hver gang laderen tilkobles enheten startes en oppladingsperiode.se også indikasjon på batteriets status på grensenittet i avsnittet "Grensesnitt" på side 4. Tillatt temperaturområde for lading er mellom 0 C og +40 C / +3 F og +104 F. For optimal lading bør batteriene, om mulig, lades med lav omgivelsestemperatur på +10 C til +0 C / +50 F til +68 F. Det er normalt at batteriet blir varmt under lading.

4 4 1 LED av: Ikke tilkoblet LED lyser konstant: Åtte timers lading 3 LED blinker: Tilkoblet, men lader ikke. Online betjening mulig 4 Plugg til batterilader ADVARS: Batteriene kan bli ødelagt hvis man bruker batterilader som ikke er anbefalt av Leica Geosystems. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. Forholdsregler: Bruk kun ladere som er anbefalt av Leica Geosystems til å lade batterier h 3 Komme i gang

5 Grensesnitt Tastatur og betjeningselementer 1 LASER-tast Horisontal FUNKSJON-tast 3 Vertikal FUNKSJON-tast Skjerm 4 LED 1 systemindikator: av: system av fast grønn: system på 5 LED horisonteringsindikator: av: i vater fast rød: ikke i vater 6 LED 3 batteriindikator: av: batteri fullt blinker: ca. to timer brukstid igjen fast rød: enheten slått av på grunn av lavt batterinivå Spesiell skjerminformasjon: Nivå faller under eller overskrider tillatt temperaturområde: Laseren slås av og alle lysdiodene blinker. Miljømessige forhold kan føre til at laseren blir slått av før de aktuelle temperaturgrensene for drift er nådd. Grensesnitt 4 Lino ML90: Lino ML90 ON LASER Lino ML180: Lino ML180 ON LASER

6 Betjening Slå på/av PÅ: Trykk kort på LASER-tasten 1. AV: Trykk kort på LASER-tasten 1. Laserfunksjoner Følgende laserfunksjoner aktiveres ved å trykke på FUNKSJON-tastene og 3: Tast trykk standard ML90 vertikal ML180 vertikal Loddstrålen vil være på når enheten startes og slår seg automatisk av etter 180 sek. Loddstrålen settes tilbake til kort ved å trykke på funksjonstast og 3 (se side 4). horisontal (tast 3) (tast 3) (tast ) laser A+B på laser A+B+C på laser D på 1x laser B på laser A+B på laser D av x 3x alle vertikale lasere av gjenta standard alle vertikale lasere av gjenta standard gjenta standard A B C D 5 Betjening

7 Selvhorisonterings- og låsefunksjoner Instrumentet horisonterer seg selv innenfor det spesifiserte området (Se avsnittet "Tekniske data" på side 19). Horisonteringsprosessen indikeres av lysdiodene. Se beskrivelse av grensesnittet på side 4. Bruk av laseren med en mottaker For å kunne detektere laserlinjer over lange avstander (> 15 m) eller under ugunstige lysforhold, kan man benytte en lasermottaker. Laserlinjer kan detekteres med en mottaker som kan detektere pulserende laserlinjer. Lino MLs linjer er permanent pulserende og kompatible med en rekke anbefalte lasermottakere fra Leica. Se avsnittet "Å jobbe med mottakere" på side 9. Betjening 6

8 Bruksområder A B C D E F 7 Betjening

9 Manuell finjustering av vertikale linjer Med Lino ML90- og ML180-lasere kan enheten bli snudd manuelt 360 rundt senteraksen og har mulighet for finjustering av enheten med ± 4 rundt loddaksen. På ML180 kan finjusteringen settes til posisjon 0 ved å trykke samtidig på begge funksjonstastene og 3 i minst sekunder (se side 4). Ved å vri justeringsknappen kan laserstrålene rettes inn manuelt. I tillegg til den manuelle finjusteringen som er beskrevet ovenfor, har Lino ML180 mulighet for automatisk retting mot posisjonen til Leica XCR Catch fjernkontroll/mottaker. Se avsnittet "Å jobbe med mottakere" fra side 9 for en detaljert beskrivelse av alle funksjonene. Betjening

10 Å jobbe med mottakere Leica RVL100 Leica RVL100 er en robust lasermottaker som er enkel å bruke og som kan benyttes sammen med alle Leica Lino lasere. Tastatur AV/PÅ-tast: Slår mottakeren av/på Lyd-tasten: Endrer lydsignalets volum 3 Følsomhets-tasten: Endrer følsomheten (±1 mm/±3 mm) RVL100 Skjermens tilstandssymboler RVL100 1 Følsomhet: Fin ±1 mm (standard) Følsomhet: Grov ±3 mm 3 Batteristatus: Full 4 Batteristatus: Tomt 5 Lydsignal middels 6 Lydsignal høyt 7 Lydsignal av 8 Flytt mottakeren ned 9 Flytt mottakeren opp Å jobbe med mottakere 5 6 7

11 Leica XCR Catch Leica XCR Catch er en kombinert lasermottaker og fjernkontroll til Leica Lino ML180. Tastatur XCR Catch 5 6 Å jobbe med mottakere 10 1 AV/PÅ-tast Lyd-tast 3 Følsomhets-tast 4 Auto opprettingstast - trykk sek 5 Retningstast ned 6 Retningstast opp

12 Skjermens tilstandssymboler XCR Catch AL AT AK AM 1 Følsomhet: Fin ±1 mm Følsomhet: Middels ±3 mm (standard) 3 Følsomhet: Grov ±5 mm 4 Fjernkontroll pil- og retningstaster 5 Oppretting aktivert 6 Batteri: Flatt 7 Batteristatus: Middels 8 Batteristatus: Full 9 Lydsignal høyt AT Lydsignal lav AK Lydsignal av AL Flytt mottakeren ned AM Flytt mottakeren opp 11 Å jobbe med mottakere

13 Pare Leica XCR Catch med Leica ML180 laser Leica XCR Catch fjernkontroll/mottaker virker kun sammen med Leica Lino ML180 linjelaser. Mottakerne som følger med i pakken, er allerede paret med laseren og kommuniserer kun med denne laseren.dersom du ønsker å pare en annen Leica XCR Catch med laseren, må fremgangsmåten for paring gjøres på nytt slik det er beskrevet nedenfor. Når Leica Lino ML180 settes opp for radiopa- må det sørges for at ingen andre Leica XCR Catch ring, er i drift i området slik at utilsiktet paring med feil enhet kan unngås. Fremgangsmåte for paring: 1 Slå AV laseren 1. Trykk og hold nede knappene Horisontal FUNK- SJON og Vertikal FUNKSJON 3. 3 Slå PÅ laseren 1. 4 Laseren er i paringsmodus (LED blinker sakte i rekkefølge). 5 Slå PÅ mottakeren 7. 6 Trykk på knappen for automatisk oppretting 8 av mottakeren. 7 Paringsprosessen er fullført (LED blinker raskt i rekkefølge i 0 sek). Å jobbe med mottakere 1 Lino ML180: Lino ML180 ON LASER 7 8 XCR Catch: XCR Catch Dersom laseren er i paringsmodus og ikke mottar signalet fra fjernkontrollen, vil den slå seg av etter 30 sekunder. Fremgangsmåten for paring kan gjentas når som helst.en Leica Lino ML180 laser og den parede Leica XCR Catch fjernkontroll vil forbli paret inntil de aktivt blir paret med en annen enhet.

14 XCR Catch Leica XCR Catch opprettingsfunksjoner Manuell oppretting ± 4 ± 0m ± 65ft Lino ML180 ON LASER XCR Catch Still opp laserenheten ved utgangsposisjonen. Slå av den horisontale laserstrålen med tast. 3 Forjuster opprettingen (V-linje) innen ± 4 av den ønskede posisjonen. 4 Fjernstyr opprettingen med fjernkontrollens piltaster Å jobbe med mottakere

15 XCR Catch Automatisk oppretting (enkeltfunksjon) I funksjon for enkelt oppretting vil Leica XCR Catch automatisk rette opp Leica Lino ML180-laser en gang og deretter deaktivere opprettingsfunksjonen. 1 1x ± 4 ± 0m ± 65ft XCR Catch 3 3 Å jobbe med mottakere Auto 4 1 Still opp laserenheten ved utgangsposisjonen. Forjuster opprettingen (V-linje) innen ± 4 av den ønskede posisjonen. 3 Velg følsomheten 1 som skal brukes under opprettingen. Justeringsfunksjoner for lydsignal og følsomhet er deaktivert under den automatiske opprettingsfunksjonen. 4 Trykk på auto opprettingstast i sek. inntil røde LED-er blinker. Den horisontale laserlinjen slås av under automatisk oppretting. 5 Forhåndsdefiner sveiperetningen ved å trykke på de gjeldene retningstastene 3 innen de første tre sekundene. Dersom ingen sveiperetning er forhåndsdefi- vil enheten starte søket etter mottakeren i en nert, forhåndsdefinert rekkefølge (midten - venstre - høyre). Prosessen for automatisk oppretting deakti- ved å trykke på opprettingstasten eller på veres tasten Av/På. 6 Den automatiske opprettingsprosessen vil bevege laseren inntil den er nøyaktig på linje med mottakeren Leica XCR Catch. 7 Når mottakeren detekterer nøyaktig posisjon, vil det høres et lydsignal i to sekunder og skjermen vise den tente grønne lysdioden 4 og midtposisjonen.den automatiske opprettingsprosessen vil avsluttes når midtposisjonen er funnet. Mottakeren vil deaktivere den automatiske opprettingsprosessen dersom intet lasersignal finnes eller signalet blir borte sammenhengende i mer enn 45 sekunder. Alle de fem lysdiodene på mottakeren vil blinke og tre korte lydsignaler vil høres. Trykk på en vilkårlig tast for å sette mottakeren i gang igjen. 14

16 XCR Catch Automatisk oppretting (fortløpende funksjon) I funksjonen for kontinuerlig oppretting vil Leica XCR Catch automatisk opprette laseren Leica Lino ML180 og kontinuerlig overvåke og etterjustere opprettingen. 1 ± 4 ± 0m ± 65ft XCR Catch Gjenta trinn 1-3 i avsnittet "Automatisk oppretting (enkeltfunksjon)" på side 14. Trykk på tasten for automatisk oppretting og følsomhets-tasten 1 samtidig i to sekunder. Den 4 Auto horisontale laserlinjen slås av under automatisk oppretting. 3 Forhåndsdefiner sveiperetningen ved å trykke på de gjeldene retningstastene 3 innen de første tre sekundene. Dersom ingen sveiperetning er forhåndsdefinert, vil enheten starte søket etter mottakeren i en forhåndsdefinert rekkefølge (midten - venstre - høyre). Trykk på opprettingstasten igjen i to sekunder for å deaktivere den automatiske opprettingsprosessen. 4 Den automatiske opprettingsprosessen vil bevege laseren inntil den er nøyaktig på linje med mottakeren Leica XCR Catch. 5 Når mottakeren detekterer nøyaktig posisjon, vil den gi et lydsignal i to sekunder og vise den grønne lysdioden 4 og midtposisjon. 6 Leica XCR Catch får laseren til å følge bevegelsene til Leica XCR Catch og vil fortløpende overvåke og rejustere opprettingen etter at midtposisjonen er funnet. Denne kontinuerlige prosessen stoppes ved å trykke på opprettingstasten eller på tasten Av/ På. Mottakeren vil selv deaktivere den automatiske opprettingsprosessen dersom intet lasersignal finnes eller signalet blir borte sammenhengende i mer enn 45 sekunder. Alle de fem lysdiodene på mottakeren vil blinke og tre korte lydsignaler vil høres. Trykk på en vilkårlig tast for å sette mottakeren i gang igjen. 15 Å jobbe med mottakere

17 Kontroll av nøyaktigheten Kontroll av nøyaktigheten til laserenhetene Leica Lino ML90 og ML180. Kontroller nøyaktigheten til Leica Lino regel- og spesielt før du utfører viktige måleopp- messig gaver. Kontroll av nøyaktigheten til selvhorisonteringen Still instrumentet på et stativ midt mellom to vegger (A+B) som befinner seg ca. 5 m fra hverandre. La instrumentet horisontere seg. Rett instrumentet mot vegg A og slå det på. Aktiver den horisontale laseren og marker linjens posisjon på vegg A (-> A1). Drei instrumentet 180 og merk den horisontale laserlinjen nøyaktig på samme måte på vegg B (-> B1). Kontroll av nøyaktigheten 16 Plasser deretter instrumentet i samme høyde og så nær vegg A som mulig og merk igjen den horisontale laserlinjen på vegg A (-> A). Drei instrumentet 180 igjen og merk laseren på vegg B (-> B). Mål avstandene mellom de merkede punktene A1-A og B1-B. Beregn forskjellen mellom de to målingene. Hvis forskjellen ikke overskrider mm, ligger Leica Lino is innenfor toleranseområdet. (A1 - A) - (B1 - B) mm

18 Kontrollere nøyaktigheten til den horisontale linjen Still opp instrumentet på en jevn flate. La instrumentet horisontere seg. Plasser instrumentet omtrent 5 m unna veggen. Rett instrumentet mot veggen og slå på den horisontale og fremre vertikale laserlinjen og merk av krysningspunktet til laserens trådkors på veggen. Drei instrumentet til høyre og deretter til venstre. Observer det vertikale avviket til den horisontale linjen fra merket. Hvis forskjellen ikke overskrider 3 mm, ligger Leica Lino innenfor toleranseområdet. Kontrollere nøyaktigheten til den vertikale linjen 1.5 m Sett opp instrumentet på en jevn og plan overflate eller på et stabilt stativ. La instrumentet horisontere seg. Bruk et snorlodd som referanse, plasser det så tett som mulig inntil en ca. 3 m høy vegg. Plasser instrumentet omtrent 1,5 m fra veggen i en høyde på ca. 1,5 m. Rett instrumentet mot veggen og slå på laseren.aktiver en av de vertikale laserlinjene.drei instrumentet og rett det opp med bunnen av loddlinjen. Nå leser du av maksimalt avvik fra laserlinjen fra toppen av loddlinjen. Hvis forskjellen ikke overskrider mm, ligger Leica Lino is innenfor toleranseområdet. 17 Kontroll av nøyaktigheten

19 Kontrollere nøyaktigheten til den vertikale loddlinjen Still opp instrumentet på en javn flate. La instrumentet horisontere seg. Kontrollere øvre loddpunkt: B1 Kontrollere nedre loddpunkt: A1 B1 B max. mm Still opp laseren på stativet dens eller veggmonteringsbraketten nær punkt A1 minimum 1,5 m unna punkt B1. Horisontallaseren innrettes i retning 1. Merk laserpunktene A1 og B1 med en pinne. Drei instrumentet 180 slik at det peker i motsatt retning Kontroll av nøyaktigheten 1 1 B max. mm 1.5 m A1 1.5 m 18 av retning 1. Juster instrumentet slik at laserstrålen treffer punkt A1 nøyaktig. Hvis punkt B ikke er mer enn mm unna punkt B1, ligger Leica Lino innenfor toleranseområdet sitt. Hvis din Leica Lino er utenfor spesifisert toleranse, må du kontakte en autorisert forhandler eller Leica Geosystems.

20 Tekniske data Leica Lino ML90 og ML180 Lino ML90 Lino ML180 Driftsområde * (med mottaker i linjens senter) opp til 100 m opp til 100 m Nøyaktighet for selvhorisontering C/77 F) 0,7 m 0,7 m Område for selvhorisontering +/- 5 Selvoppretting tid < 10 sek. Vinkelnøyaktighet 0, mm/m Laserdiode 635 nm, laser klasse Viftevinkel 10 Beskyttelse IP54 Driftstemperatur C C Lagringstemperatur C C Batteritype Type D, x 1,5 V Gjennomsnittlig driftstid for batteri av alkalisk/nimh type * avhengig av lysforhold Det tas forbehold om endringer av tegninger, beskrivelser og tekniske data. 0 timer (alkaliske) / 16 timer (oppladbar) 10 timer (alkaliske) / 1 timer (oppladbar) Dimensjoner 50 x 159 x 30 mm 50 x 159 x 30 mm Vekt med batterier 00 g 00 g 19 Tekniske data

21 Leica RVL100 og XCR Catch *Området for Smart Targeting kan bli redusert ved arbeid utendørs eller i nærheten av metallstrukturer. NiMH batteripakke (del nr ) Tekniske data RVL100 0 NiMH lader/adapter (del nr ) XCR Catch Mottaksområde opp til 80 m opp til 100 m - (innendørs) opp til 50 m Følsomhet (justerbar) ±1 mm / ±3 mm ±1 mm / ±3 mm / ±5 mm Detekteringsfeltets lengde 4 mm 86 mm Beskyttelse IP54 IP65 Driftstemperatur C C Lagringstemperatur C C Batteritype 1x 6LR61, 9 V 3x 1,5 V AA Dimensjoner 147,5 x 75,5 x 9,5 mm 190,5 x 75,5 x 9,5 mm Vekt med batterier 60 g 310 g Inngangsspenning Strømforbruk Ladetid 3,3 V A 8 h Inngangsspenning Utgangsspenning Utgangsstrøm V AC, Hz 3,3 V A

22 Vedlikehold og transport Transport Transport i felten Når utstyret transporteres i felten, skal man alltid sørge for at produktet bæres i sin originale transportbeholder, eller å bære stativet overskulderen med beina spredd over skulderen og utstyret fast påskrudd i loddrett stilling. Transport i bil Utstyret må aldri transporteres løst i en bil fordi det da kan bli utsatt for slag og vibrasjoner. Utstyret må alltid transporteres i sin transportbeholder og sikres på en betryggende måte. Forsendelse Når utstyret sendes med jernbane, fly eller båt må det alltid benyttes komplett original emballasje fra Leica Geosystems, transportbeholder og forsendelseskartong eller tilsvarende emballasje som beskytter mot slag og vibrasjoner. Forsendelse, transport av batterier Ved transport eller forsendelse av batterier, må ansvarlig person for produktet forsikre seg om at gjeldende nasjonale og internasjonale regler overholdes. Ta kontakt med den lokale speditøren eller transportselskapet før transport eller forsendelse. Lagring Utstyr Sørg for å overholde temperaturgrensene ved lagring av utstyret, spesielt om sommeren dersom utstyret oppbevares inne i en bil. Se "Tekniske data" for informasjon om temperaturgrenser. NiMH-batterier Se "Tekniske data" for informasjon om lagringstemperatur. Lagringstemperatur 0 C til +0 C i tørt miljø anbefales for å minimere selvutladingen til batteriet. I anbefalt lagringstemperatur kan batterier som holder 10% til 50% lading lagres i opp til ett år. Etter utløpet av denne lagringsperioden må batteriene lades opp på nytt. Ta batteriene ut av laseren og ladeapparatet før de lagres. Etter lagring må batteriene lades opp på nytt før bruk. Batteriene må beskyttes mot fuktighet og vann. Våte eller fuktige batterier må tørkes før lagring eller bruk. Alkaliske batterier Ta de alkaliske batteriene ut av produktet for å unngå fare for lekkasje dersom utstyret skal lagres over lengre tid. 1 Vedlikehold og transport

23 Rengjøring og tørking Produkt og tilbehør Blås støvet av optiske deler. Glasset må aldri berøres med fingrene. Det må bare brukes en ren og myk klut uten fiber til rengjøring. Om nødvendig kan kluten fuktes med vann eller ren alkohol. Det må ikke benyttes andre væsker da disse kan angripe kunststoffdelene. Fuktige produkter Tørk produktet, transportkofferten, skuminnlegg og tilbehør i temperaturer som ikke overskrider 40 C og rengjør. Vent med emballering til alle delene er helt tørre. Kabler og plugger Hold kabelpluggene rene og tørre. Blås ut all smuss som er inne i forbindelseskablenes plugger. Vedlikehold og transport

24 Sikkerhetsinstrukser Den som er ansvarlig for instrumentet må forsikre seg om at alle brukere forstår disse instruksene og følger dem. Benyttede symboler Symbolene som benyttes har følgende betydning ADVARS: Farlig eller ufagmessig bruk som kan føre til alvorlige personskader eller død. FORSIKTIG: Fare ved bruk eller ikke forskriftsmessig anvendelse som kan medføre mindre personskader, men betydelige skader på utstyr, verdier og miljø. Viktige avsnitt som må følges for å sikre at produktet brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte. Tillatt bruk Projisering av horisontale og vertikale laserlinjer og laserpunkter Ulovlig bruk Bruk av instrumentet uten instruksjon Bruk utenfor gitte grenseverdier Sette sikkerhetsutstyr ut av funksjon og fjerne henvisnings- og advarselsskilt Åpning av produktet med verktøy (skrutrekker osv.), hvis dette ikke er uttrykkelig tillatt i bestemte tilfeller Modifisering eller ombygging av instrumentet Bevisst blending av tredjeperson, også i mørket Utilstrekkelig sikring av bruksområdet. Bruksbegrensninger Se "Tekniske data". Leica Lino er konstruert for bruk i områder hvor det bor mennesker permanent. Ikke bruk instrumentet i eksplosjonsfarlige områder eller i aggressive miljøer. Ansvarsområder Ansvarsområdet til produsenten av originalutstyr, Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (kort Leica Geosystems): Leica Geosystems er ansvarlig for en sikkerhetsteknisk feilfri leveranse av produktet, inklusive betjeningsveiledning. 3 Sikkerhetsinstrukser

25 Leica Geosystems er ikke ansvarlig for tilbehør levert av tredjepart. Ansvarsområdet til den som har ansvar for instrumentet: Den som er ansvarlig for instrumentet har følgende plikter: Vedkommende skal forstå sikkerhetsinstruksene på produktet og i brukerhåndboken. Vedkommende skal kjenne lokale forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet. Støynivå OBS: Lydtrykknivået ifølge A-veid signal er > 80 db(a) i en avstand av en meter. Ikke hold lasermottakeren direkte mot øret! Bruksfarer FORSIKTIG: Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis det har vært utsatt for feilbruk eller hvis det er blitt ombygd. Gjennomfør regelmessige kontrollmålinger. Spesielt etter at instrumentet har vært utsatt for unormal bruk samt før og etter viktige målinger. Se kapitlet "Kontroll av nøyaktigheten til Leica Lino". Sikkerhetsinstrukser 4 ADVARS: Tomme batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og deponer dem på oppsamlingsstasjoner som er beregnet til dette i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter. Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet. Deponer produktet på riktig måte i overensstemmelse med gjeldende nasjonale forskrifter som gjelder i ditt land. Sørg alltid for at uautorisert personell ikke får tilgang til produktet. Informasjon om produktspesifikk håndtering og avhending kan hentes fra nettsiden til Leica Geosystems eller rekvireres fra den lokale forhandleren av Leica Geosystems. ADVARS Batteriene kan bli ødelagt hvis man bruker batterilader som ikke er anbefalt av Leica Geosystems. Dette kan føre til brann eller eksplosjon. Forholdsregler: Bruk kun ladere som er anbefalt av Leica Geosystems til å lade batterier. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ADVARS Leica Lino oppfyller de strenge kravene i følge gjeldende retningslinjer og normer. Likevel kan muligheten for forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes.

26 Laserklassifisering Leica Lino produserer synlige laserstråler som instrumentet sender ut: Lino ML90 Lino ML180 Produktet tilsvarer laserklasse ifølge: IEC : "Sikkerhet for laserutstyr" Laserklasse -produkter: Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den unødig mot andre personer. Øynene beskyttes normalt ved å snu seg bort samt ved blunkerefleksen. ADVARS: Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (f.eks. kikkert eller teleskop). FORSIKTIG: Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen. Beskrivelse Maksimalt utstrålt effekt Bølgelengde Pulsvarighet Pulsrepetisjonsfrekvens Verdi <1,0 mw 638 nm 70 μs 10 khz Stråledivergens Sikkerhetsinstrukser

27 Merking Lino ML90 Lino ML180 Garanti 6 Garanti Dette produktet blir levert med tre* års garanti fra Leica Geosystems. Flere detaljer finnes på: Det tas forbehold om endringer (av tegninger, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner). *) For å få tre års garanti må produktet registreres på vår hjemmeside innen åtte uker fra kjøpsdato. Dersom produktet ikke blir registrert, gjelder to års garanti.

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang Brukerhåndbok orsk ør dette produktet tas i bruk første gang, må sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken leses nøye igjennom. Den som har ansvar for instrumentet, må sørge for at alle brukere forstår

Detaljer

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13.

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13. Leica Lino L4P1 Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 4 Betjening 7 Meldingskoder 9 Nøyaktighetskontroll 10 Vedlikehold 13 Garanti 14 Sikkerhetsinstrukser 15 Leica Lino L4P1 1 Oversikt Ov

Detaljer

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Brukerhåndbok Versjon 757665 orsk Gratulerer med anskaffelsen av Leica LO. ikkerhetsanvisningene finnes i det følgende avsnittet om hvordan

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Li L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brukerhåndbok Versjon 757665i Norsk Gratulerer ed anskaffelsen av Leica Li. ikkerhetsanvisningene finnes i det følgende avsnittet o hvordan an bruker instruentet.

Detaljer

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 pex rodukter A Verkseier urulunds vei 15 0668 OLO Tel. 22 32 77 20 ax 22 32 77 25 info@ipex. www.ipex. Leica Li L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brukerhåndbok Versjon 757665g Norsk Gratulerer ed anskaffelsen av

Detaljer

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Varselhenvisninger Varselhenvisninger klassifiseres i forhold til typen fare med følgende signalord: Forsiktig varsler om materiell

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - -

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 5 Betjening 11 Meldingskoder 14 Vedlikehold 15 Garanti 16 Sikkerhetsinstrukser 17 Leica DISTO D1 1

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Laser FLS 90. Bruksanvisning

Laser FLS 90. Bruksanvisning Laser FLS 90 no Bruksanvisning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Detaljer

Leica LINO TM L2. Den perfekte Krysslaseren. SWISS Technology by Leica Geosystems

Leica LINO TM L2. Den perfekte Krysslaseren. SWISS Technology by Leica Geosystems Leica LINO TM L2 Den perfekte Krysslaseren SWISS Technology by Leica Geosystems 759292_no_Lino-Folder.indd 1 3.4.2007 9:10:38 Uhr Ganske enkelt perfekt langs hele linjen! Med Leica LINO L2 blir alt rett

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 20 30 40 50 LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 Brukerhåndbok Norsk Versjon 1.0 Automatisk niveller Gratulerer med anskaffelse av din nye automatiske niveller fra Leica Geosystems. Ved siden av henvisninger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Versjon 1.1 Norsk. Rugby 50 Brukerhåndbok

Versjon 1.1 Norsk. Rugby 50 Brukerhåndbok Versjon 1.1 Norsk Brukerhåndbok Innledning Gratulerer med kjøpet av et nytt roterende laserprodukt. Utstyr er et laserverktøy for generelle byggearbeider og andre nivelleringsformål. Produktet er konstruert

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G:

Detaljer

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning Laser LAX 300 G no Bruksanvisning A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m X X

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Würth Rotation Laser RL 2-14 Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk 5709 300 302

Würth Rotation Laser RL 2-14 Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk 5709 300 302 Würth Rotation Laser RL 2-14 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk 5709 300 302 Innledning Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Würth roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M N Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR-100 er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy for vannrett og loddrett nivellering

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Leica Basic laserlodd

Leica Basic laserlodd Leica Basic laserlodd Brukerhåndbok SNLL 111 Versjon 1.1 norsk 01-BLL Leica Geosystems 1 Basic laserlodd-1.1.0no Gratulerer med anskaffelse av ditt Leica Geosystems instrument. Ved siden av henvisninger

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning Laser LAR 120 G no Bruksanvisning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M no Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR 120 G er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbokskode MAN-064 Revisjon 04 Revisjonsdato: 19. september, 2011 INNHOLD Vital Diagnostics DUO-MIX BRUKERHÅNDBOK 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.2 Riktig

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver no Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer