Offentlig journal. Journaldato HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja"

Transkript

1 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato

2 f. - Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Prosjektnr The effect of moderate and high alcohol consumption on the response to HCV treatment and the progression of chronic HCV infection Sak: Forskningsmidler generelt Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 511 Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Svar på invitasjon til administrerende direktør eller styreleder - folkemøte med paneldebatt om lokalsykehussituasjonen for Groruddalen Sak: Mottaker: Lokalsykehus Grorud Arbeiderparti Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Kommunikasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 022 Dok.: Utgående internt produsert, 08/ Oppstartsaktiviteter ved Akershus universitetssykehus HF Ahus - Radiologiprogrammet Sak: Oppfølging av avtaler RIS/ PACS Mottaker: Akershus universitetssykehus HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: ehelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 045 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Avskjermet Sak: Bruk av tvang i det psykiske helsevernet Avskjermet Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 337 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Status for behandlingstilbudene innen PHV psykisk helsevern og TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst sak i fagdirektørmøtet Sak: Helseforetak HF fagdirektørmøter Sørlandet sykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 012

3 9 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Statusrapport for behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk i Helse Sør-Øst Sak: Helseforetak HF fagdirektørmøter Sykehuset Telemark HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 012 Dok.: Inngående eksternt produsert, 08/ Statusrapport for behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk i Helse Sør- Øst Sak: Helseforetak HF fagdirektørmøter Vestre Viken HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 012 Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Fornyelse reiseforsikring avtalenummer Sak: Forsikring - Helse Sør-Øst RHF Willis AS Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 156 Dok.: Utgående internt produsert, 09/ Opprettelse av arbeidsgruppe / møteinnkalling i forbindelse med ny organisering av landets abortnemnder Sak: Sentral abortklagenemnd / ankenemd Mottaker: Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 369 Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Opprettelse av arbeidsgruppe / møteinnkalling i forbindelse med ny organisering av landets abortnemnder Sak: Sentral abortklagenemnd / ankenemd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 369

4 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Varsel om tilsyn med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere ved Stiftelsen Renåvangen og Sak: Tilsyn institusjoner Fylkesmannen i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 302 Dok.: Inngående eksternt produsert, 09/ Avskjermet Sak: SP Personalmappe - Avskjermet NAV Tiltak Akershus Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: SP HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalmapper Arkivkode: 221 Sykehuspartner Dok.: Inngående eksternt produsert, 10/ Søknad om endring av avtalepraksis øyesykdommer innefor Buskerud fylke Sak: Privatpraktiserende avtalespesialist - Eystein Liavaag Spesialist Eystein Liavaag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 10/ Prosjektnr Targeting acute myeloid leukemia with high-affinity T cells Sak: Forskningsmidler 2011 Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 511 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Avtalehjemmel i klinisk psykologi - endelig avtale Sak: Praktiserende spesialist - Irene Dundas Mottaker: Spesialist Irene Dundas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arklykode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Avskjermet - Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Mottaker: Sørlandet sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 421

5 '. 0.9 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Innleie til regionale oppgaver Helse Sør-Øst fra SI Sykehuset Innlandet HF Sak: Frikjøp - Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 229 Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Spørsmål vedrørende klage på avslag på rusbehandling Sak: Klage fra privatpersoner NAV Tvedestrand Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 400 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Vedrørende spørsmål om plikt til viderehenvisning Sak: Avtalespesialister - generelt Mottaker: Modum Bad - Gordon Johnsens stiftelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 12/ Vedrørende helseforetakets avtale med tilknyttede psykologspesialister - Christian Næss Sak: Avtalespesialister generelt Mottaker: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fv1 13 Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 12/ Endringsskjema for prosjekt Sak: Forskningsmidler 2013 Osio universitetssykehus HF - Rikshospitalet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 549 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Mobil røntgen Sak: Skriftlig henvendelse fra Helse og omsorgsdepartementet HOD og Helsedirektoratet Mottaker: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 400

6 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Prosjektnr FcRn-mediated regulation of albumin function Sak: Forskningsmidler 2014 Mottaker: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 500 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Prosjektnr Modifying authophagy and compromised endolysosomal function to combat age-related neurodegeneration Sak: Forskningsmidler 2014 Mottaker: Akershus universitetssykehus HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 500 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Manglende faglig rapportering for 2013 Sak: Forskningsmidler 2014 Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 500 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Støttebrev fra OUS Oslo universitetssykehus HF til to innovasjonssøknader - brukerdrevet innovasjon Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Midler til innovasjonsprosjekter - Program for Brukerdreven innovasjon Forsker Natalja Eikje Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon Sykehuset i Vestfold HF

7 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Forskningsbasert innovasjon - Development of therapy for drug-resistant chronic myeloid leukemia Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om støtte til brukerdreven innovasjon - Ung på sykehus utvikling av app for barn og ungdom på sykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 500 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon / / utlyste midler for brukerdrevne innovasjonsprosjekter - Systematisk kvalitetsarbeid for bedret pasientsikkerhet og redusert komplikasjonsfrekvens Akershus universitetssykehus HF Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Forskningsbasert innovasjon - An epigenetic prognostic/predictive signature in rectal cancer Journaldato: Tilg. kode: IJ Saksbehandler: Forskning og innovasjon

8 Fra: Dokumenttype: I U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon - Benchmarkingmodell for intensivavdelinger i en IKT løsning Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon - Enhetlig og god flerspråklig informasjon om mammografi i lyd skrift og med film på OUS Oslo universitetssykehus HFs nettsider Journaldato: Tilg. kode: lj Saksbehandler: Forskning og innovasjon Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon - søknad - Synergi Life Mobile App Vestre Viken HF Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon - SkinSaver En elektronisk varslingspute for forebygging av trykksår hos personer med lammelser Sunnaas sykehus HF Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Brukerdreven innovasjon - The Hip Fracture Trajectory The Survival Hospital Care Line for return to preinjury function Akershus universitetssykehus HF

9 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad innovasjonsmidler - Bruk av mobil videokonferanse ved individuell oppfølging i habiliteringstjenesten Vestre Viken HF Journaldato: Tilg. kode: 0 Saksbehandler: Forskning og innovasjon Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Forskningsbasert innovasjon - E-resuscitate elektronisk beslutningsstøtte for avansert hjertelungeredning Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Tilskuddsbrev til RVTS Øst Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging Sak: Tilskudd Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 153 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Angående avslag på søknad om tilskudd Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Norges Fibromyalgi Forbund Akershus Fylkeslag Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern admin strasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 153 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Angående avslag på søknad om tilskudd Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Mottaker: Norges Fibromyalgi Forbund Akershus Fylkeslag Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Intern administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 153 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Tillegg på klage på avtalehjemmel i psykiatri for spesialist Pål Rochette Sak: Avtalehjemmel psykiatri Advokatene Cramer & Co Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321

10 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Prosjektgruppe - strategi og styringsstruktur for nasjonale screeningprogram Sak: Nasjonalt styringssystem for nasjonale screeningprogram Helsedirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 356 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Power Point presentajoner fra referansegruppemøte vedrørende retningslinje om bruk av ECT Sak: Elektrokonvulsiv behandling ECT Helsedirektoratet Journaldato: Tilg. kode: 1J Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 359 Dok.: Inngående eksternt produsert, 13/ Signert vedlegg 1 til ytelsesavtale rehabilitering Helse Sør-øst RHF og LHL Helse Glittreklinikken Sak: Ytelsesavtaler rehabilitering LHL Helse as Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 327 Dok.: Utgående internt produsert, 13/ Avregning ytelsesavtale 2012 / 2013 Sak: Ytelsesavtaler rus Mottaker: Incognito Klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 33 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Avtalehjemmel for psykologspesialist - endelig avtale Sak: Privatpraktiserende spesialist - Rønnaug Lysne Mottaker: Spesialist Rønnaug Lysne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Avtalepraksis i urologi - supplerende opplysninger Sak: Avtalehjemmel generelt urologi Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321

11 Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Avtalehjemmel spesialist i klinisk psykologi - endelig avtale Sak: Privatpraktiserende spesialist - Geir Hildal Mottaker: Spesialist Geir Hildal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Vikar i avtalepraksis Sak: Privatpraktiserende spesialist - Birger Mo Mottaker: Spesialist Birger Mo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om 40 % - 50 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i gynekologi / fødselshjelp / kvinnesykdommer i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo Sak: Utlysning - 40 % - 50 % avtalehjemmel / seniorpolitikk i gynekologi / fødselshjelp / kvinnesykdommer i Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til Oslo Spesialist Kristine Kleivdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Individuell vurdering - Pasient- og brukerrettighetsloven Sak: Pasientmappe - Avskjermet Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Juridisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 421 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Høring Norsk Helsenett Strategi 2020 Sak: Høring - Norsk Helsenett strategi 2020 Mottaker: Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Akershus universitetssykehus HF Vestre Viken HF Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Teknologistyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 008

12 o Fra: Dokumenttype: I, U Ansvarlig enhet: Alle Til: 27.03,2014 Journalenhet: Alle Saksansvarlig: Alle Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Henvisninger til okuluplastisk seksjon / lange ventetider Sak: Privatpraktiserende spesialist - Ivar Jørgensen Mottaker: Spesialist Ivar Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Utgående internt produsert, 14/ Søknad om samarbeid gjennom avtale - ansökan om samarbete genom vårdavtal Sak: Avtalepraksis - generelt Mottaker: Dalslands kliniken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Oversendelse av uttalelse fra nevropsykolog Anne-Mari Bergedalen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Anne-Mari Bergedalen Fylkesmannen i Aust-Agder Journaidato: Tilg. kode: U Saksbehandler: Eksterne helsetjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 321 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Kvartalsvis lønnsstatisikk per Helseforetak Sak: SP Lønnsstatistikk 2014 Statistisk sentralbyrå SSB Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandler: SP HR økonomi og Regnskap Dok. dato: Arkivdel: SP Sakarkiv Arkivkode: 025 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ Henvisning Sak: Pasientmappe - Avskjermet GMS Legekontoret Journaldato: Tilg. kode: Offl 13,Fvl 13 Saksbehandler: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 421 Dok.: Inngående eksternt produsert, 14/ DTMS et nyt Paradigm inom hjerbehandling Sak: Hjertebehandling Brainsway Journaldato: Tilg. kode: U Saksbehandier: Kvalitet og fagområder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Arkivkode: 300

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06944-11 Invitasjon til møte om utveksling av erfaringer i arbeidet med brukermedvirkning 030315 Brukerutvalget SØ 2014 samhandling Arkivkode: 016 tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF Side 1 Arkivsak/doknr. 12/685-11 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1810-2 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1995-3 Dok. type I Sakstittel Etablering av arbeidsgruppe - Videre utvikling

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/06898-27 Oversendelse av Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for kreft hos barn - skjoldbruskkjertelkreft - hjernekreft - galleveiskreft - bukspyttkjertelkreft

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer