Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/ SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER... 6 SKOLEDAGEN... 7 NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON KORT OPPSUMMERT... 8 SKOLENS RÅDGIVERTEAM SKOLEHELSETJENESTEN HELSESØSTER PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) SKOLERUTE SKOLEÅRET 2014/ INFORMASJON OM ELEVSTATUS VED ASKIM VGS SKOLEDEMOKRATI ELEVENES SKOLEMILJØ- 9A I OPPLÆRINGSLOVEN RUTINE VED FRAVÆR RUTINE VED BRANNALARM FORSIKRING AV ELEVER KLAGERETT RÅD OG UTVALG VED SKOLEN 2014/ ORDENSREGLEMENT KONTAKTLÆRERE SKOLEÅRET 2014/

3 VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015 Gratulerer med skoleplass og velkommen som elev ved Askim videregående skole! Askim videregående skole er en stor skole med omtrent 1000 elever og et mangfold av utdanningstilbud spredt på mange bygg (A-H). I skrivende stund har vi en del bygg- og anleggsarbeid som skal sluttføres i løpet av de nærmeste 2 månedene. Bla. annet bygges det kunstgressbane på den gamle grusbanen og E-bygget totalrenoveres. Det medfører at du som er elev på studiespesialisering starter skoleåret på avd. Løken, men kan flytte inn i nyoppussede lokaler så snart bygget står klart. I G-bygget møter du elever på tvers av utdanningsprogram, for her finner du den store og hyggelige kantina vår og et moderne og serviceinnstilt bibliotek. Vi håper du er klar for innsats, og motivert for den siste etappen frem mot arbeid eller videre studier. Vår hovedmålsetting er at hver og en av dere skal fullføre og bestå med best mulig resultat. Det første som skal til for å nå det målet er at du som elev er tilstede og deltar aktivt i opplæringen. Vi er stolte av skolen vår. Det regner vi med at du vil merke. Vi regner med at du har forventninger til oss og at du har en plan med å gå her. Vi kommer også til å stille krav til deg. Vi forventer at du er interessert i å bidra, sammen med oss som jobber her, slik at vi får et best mulig læringsmiljø. Vi har også våre husregler, som henger oppe i alle klasserom og verksteder, disse beskriver hvordan vi forventer at den gode elev skal være. Til slutt har jeg lyst til å oppfordre deg til å ta godt vare på skolen. De fleste av oss trives best når det er rent og trivelig rundt oss. En ren og ryddig skole er også med på å styrke læringsmiljøet. Vigdis Gjerberg Kst. rektor Askim videregående skole 2

4 SKOLENS ULIKE BYGNINGER 3

5 VÅRE HUSREGLER 4

6 «DEN GODE TIMEN» Forutsetninger - kommunikasjon og klasseledelse Planlegger og tenker gjennom hvilke utfordringer som kan oppstå, tar sine forholdsregler og har en plan for hvordan praktiske problemer skal løses. Har overblikk over hva som hender i klassen og kan håndtere flere hendelser samtidig. Tenker på at struktur er viktig for å skape et forutsigbart læringsmiljø. (Strukturert undervisning er spesielt viktig for elever som har problemer med å organisere sin egen aktivitet.) Følger opp skolens reglement og husregler. Oppstart Er presis og har med seg alt som trengs av utstyr Hilser og smiler Markerer tydelig at timen er i gang Presenterer/synliggjør timen/øktas mål og oppgaver for elevene Underveis Bruker ulike undervisningsmetoder Markerer overganger mellom aktiviteter Avslutning Oppsummerer timen/økta, eller lar elevene få et par minutter til å tenke gjennom hva de har lært Er raus med ros Markerer tydelig at timen er slutt og sørger for at rommet er ryddet) 5

7 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER Vurdering for læring bygger på de fire prinsippene nedenfor. Hva betyr det på Askim videregående skole? Elevene skal forstå hva de skal lære, og hva som er forventet av dem Kompetansemål/læringsmål skal gjennomgås, og det skal skapes en felles forståelse av begrepsbruken. Kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier skal være kjent for eleven før en vurderingssituasjon. Her kan både sentrale, fylkeskommunale og lokale kjennetegn benyttes. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen deres Her forventes mer enn tallkarakter. Det må komme frem hva som er riktig, hva som ikke er riktig, og/eller hva som evt. mangler. Eleven skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Lærerens tips og råd må være konkrete i vurderingssituasjoner. Det skal komme fram hva eleven må øve på og jobbe med for å øke kompetansen sin slik at forståelsen kan bli større og karakteren kanskje bedre. Elevene må jobbe videre med tilbakemeldingene som gis. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Elevene skal vurdere egne måter å lære på/egne læringsstrategier og eget arbeid. Lærer og elever bestemmer sammen om egenvurderinga skal/bør gjøres skriftlig eller muntlig. Det må settes av tid til refleksjon om egen læring, egen innsats og egne prøver/innleveringer. Dette kan foregå i grupper eller individuelt, muntlig eller skriftlig. 6

8 SKOLEDAGEN Skoledagen starter kl og slutter kl time på mandager og onsdager, samt 8. time på torsdager kan brukes til elevaktiviteter, elevrådsmøter, lekselesing og sosialt samvær. Time Klokken Time Klokken Starten av skoleåret med undervisning på avd. Løken innebærer at vi i stor grad gjennomfører doble timer med undervisning, uten pause. Dette for å unngå at gangtid til/fra hovedskolen medfører tapt undervisning. 7

9 NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON KORT OPPSUMMERT 1. Informasjon Informasjon formidles via Utdanningsportalen, skol -adressen og Fronter. Det er forventet at alle elever sjekker disse informasjonskanalene minimum én gang pr. dag. I tillegg finner du informasjon på Facebook. Lik siden til Askim videregående skole og hold deg oppdatert. Vi gjør oppmerksom på at informasjon fra Outlook og Fronter etter hvert også kan hentes fra mobile enheter. Mer informasjon om dette kommer på eget informasjonsmøte om IT for alle Vg1-elever. 2. Skolekort Skolekortet utleveres i løpet av andre skoleuke. For tapt eller ødelagt skolekort må elevene betale kr 200,- for et nytt kort. 3. Personlige eiendeler Du er selv ansvarlig for personlige eiendeler som du har med deg på skolen. Dette gjelder også PC og bøker som du har lånt på skolen. Ikke sett fra deg skolesekken din uten at du holder øye med den! Når du skal ha kroppsøving så sørg for at sekken din er innlåst i skap eller klasserom. Skolen er ikke økonomisk ansvarlig for eiendeler som ikke er forsvarlig innelåst. 4. Skoleskyss Elever som har over 6 km til skolen eller har rett til fri skoleskyss, vil få dette knyttet opp mot skolekortet sitt. 5. Stipend/lån Er du elev, og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Utstyrsstipendet er på mellom 946 og 3500 kroner for hele skoleåret, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Lånebrev sendes direkte hjem til hver enkelt elev. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Se lanekassen.no eller facebook.com/lanekassen.vgs for mer informasjon. Dersom du avbryter utdanningen, er du selv ansvarlig for å informere Lånekassen. Høyt fravær og manglende deltakelse i fag kan medføre stopp i utbetalingen fra Lånekassen. All støtte som du mottar som du ikke har krav på, blir gjort om til lån. 8

10 6. Timeplan og faguker/dager Timeplaner deles ut ved skolestart. I sju skoleuker gjennomføres alternativ timeplan, kalt faguker. Plan for fagukene finner du på Utdanningsportalen. Timeplan og fagukeplan kan bli endret i løpet av året 7. Foreldremøter Det avholdes foreldremøter for elevene på Vg1 og Vg2 ifbm. skolestart, samt i annet halvår. Se aktivitetsplan på skolens hjemmesider. Foresatte til Vg3-elever inviteres til informasjonsmøte i april i forbindelse med russetiden. 8. Konferansetime Konferansetime tilbys til foresatte til alle elever på Vg1 og Vg2 i 2. halvår 9. Endret elevstatus Elever som ønsker å avbryte eller endre tempo i sitt opplæringsløp, må ta kontakt med rådgiver. Elever som slutter etter 1. november har brukt ett av rettighetsårene sine. 10. Ekstra tid /tilrettelegging på prøver Elever som har rett til ekstra tid og tilrettelegging under prøver, må levere legeerklæring/dokumentasjon så snart som mulig. For eksamen må dokumentasjonen være levert senest 1. april. Kontakt kontaktlærer/rådgivere. 11. Gratis skolebøker Alle elever får utdelt gratis skolebøker. Bøkene er lånt ut på strekkoder. Det innebærer at bøker ikke må byttes. Hvis det skjer, kan feil person bli stilt ansvarlig for tapt bok. Bøkene må leveres tilbake i samme stand som de ble utdelt. Tapte/ødelagte bøker må erstattes. 12. Bærbar PC Alle elever som studerer på dagtid får utlevert en bærbar PC som det er forventet at benyttes aktivt i undervisningen. PC-en er utstyrt med de viktigste kontorstøtteprogrammene samt digitale ordbøker. I tillegg kan det lastes ned tilleggsprogrammer gjennom programsenteret på startmenyen. På utlånsavtalen signerer du på at du ikke skal forlate datautstyret og lærebøker uten tilsyn. 13. Tobakksfri skoletid Vi er en tobakksfri skole. Det betyr at røyking og bruk av snus ikke er tillatt i skoletiden. 14. Skap Det er mulighet for å låne elevskap. Dette håndteres litt forskjellig på de ulike utdanningsprogram, men kontaktlæreren vil informere deg nærmere om dette. 15. Kontoret Kontoret finner du i bygg G og de hjelper deg med praktiske problemstillinger. Kontorets åpningstid er Skolerute Skoleruta for inneværende skoleår finner du på skolens hjemmeside 9

11 17. Aktivitetsplan Vi har en plan som viser skolens aktiviteter gjennom året. Planen er dynamisk og endres fortløpende som nye aktiviteter kommer på. Du finner siste utgave av aktivitetsplanen på portalen. 18. Bibliotek Skolens bibliotek finner du i lyse og moderne lokaler i 2. etasje i bygg G2. Bibliotekar Hilde Solhaug hjelper deg med informasjonssøk, anbefaler litteratur samt hjelper deg med lån av bøker. Hun har i tillegg ansvaret for den praktiske organiseringen av skolebokutlån. 19. IT-støtte Dag Wengen er teknisk og pedagogisk IKT ansvarlig. IT-tekniker Lars Christian Ødegård og Thor Andre Kristoffersen bidrar også med IT-støtte. Avdelingen har i tillegg Daniel Lunde Stafne som er IKT-lærling. IT-avdelingen hjelper deg dersom du har tekniske problemer med din bærbare PC. De har dessuten ansvaret for at den tekniske infrastrukturen på skolen er tilfredsstillende. IT-avdelingen holder til i 1. etasje i G-bygget. 20. Frukt og grønt Hver morgen kan du hente deg frukt i kantina på hovedskolen, på Næringsparken eller i kantina på avd. Løken. 21. Frokostordning Det er muligheter for å kjøpe rimelig frokost i kantina på hovedskolen fra kl 8.00 hver dag. 2 brødskiver med pålegg samt melk eller juice serveres for kr 10, Parkering Parker kun på anvist plass og følg med på informasjon. Feilparkerte biler kan bli borttauet på eiers regning. 23. Hold skolen ren Hver enkelt elev har ansvar for å rydde etter seg og benytte søppelkasser som er satt opp. 24. Ledervandring/kollega-coaching Skolen har systemer for å støtte og følge opp lærerne. Du vil derfor oppleve at ledere/andre lærere kommer på uanmeldte besøk i klasserommet. 10

12 SKOLENS RÅDGIVERTEAM Anne Cathrine Aagaard Tlf: Mobil: Kontor: H-bygget Epost: Sosialpedagogisk rådgiver Berit Dingstad Tlf: Mobil: Kontor: H-bygget Epost: Karriereveileder på ID, MD og ST Rudi Olsen Tlf: Mobil: Kontor: H-bygget Epost: Karriereveileder: TIP, SS, BA, HS, EL, 1VgF, samt sos.ped. 11 Marte Christophersen Tlf: Mobil: Kontor: H-bygget Epost: Spesialpedagogisk rådgiver og ansvar for minoritetsspråklige elever Petter Nilsen Tlf: Mobil: Kontor: H-bygget Epost: Sosialfaglig rådgiver Rådgivernes viktigste oppgaver: Gi råd om valg av fag og fagkombinasjoner i videregående skole. Gi råd og opplysninger angående yrkesvalg og videre utdanning i Norge og andre land. Gi hjelp til elever med faglige, sosiale eller personlige problemer.

13 SKOLEHELSETJENESTEN HELSESØSTER Askim videregående skole har fast helsesøster. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i samfunnet arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemene som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Helsesøster informerer alle Vg-1 klasser om helsetjenesten og samarbeider med russen om en trygg russetid. Helsesøster har kontor ved siden av rådgiverne i underetasjen i bygg H. Helsesøster Lise-Mette Solbrække har kontor i skolens H-bygg. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste for skole, lærere, elever, lærlinger og lærebedrifter. Har du faglige eller personlige problemer på skolen eller i lærebedriften din, kan du søke rådgiving hos oss. Vi har lovregulert taushetsplikt, og du bestemmer selv hvem du tillater oss å samarbeide med. Du kan selv ta direkte kontakt eller gjennom kontaktlærer/rådgiver. Vår kontaktperson på Askim videregående skole er PP-rådgiver Liv Godal Skagestad - mobiltelefon e-post: Hun kan treffes på skolen på fredager mellom kl eller etter avtale. Sted: Helsesøsterkontoret ved rådgiverne (bygg H). Du kan også gjøre avtale på vårt kontor i Skolegata 8, Askim. Tlf Øvrige fagpersoner i PP-tjenesten for videregående opplæring Indre Østfold PP-rådgiver Mari Ann Halum mobiltelefon e-post: 12

14 SKOLERUTE SKOLEÅRET 2014/15 Måned Aktivitet Dato August Første skoledag Mandag September Oktober Høstferie Uke 40 Mandag Fredag November Planleggingsdag for lærere elever fri Tirsdag Desember Siste skoledag før juleferie Fredag Januar Første skoledag etter juleferie Mandag Februar Vinterferie Uke 8 Mandag fredag 20.2 Mars/april Påskeferie Mandag 30.3-mandag Mai Arbeidernes frihetsdag Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag for lærere elever fri 2. pinsedag - fri Torsdag Torsdag Fredag Mandag Juni Siste skoledag før sommerferien Fredag

15 INFORMASJON OM ELEVSTATUS VED ASKIM VGS Hva betyr elevstatus? Fulltidselev - elev med full fagkrets i et utdanningsprogram eller programområde. Deltidselev - elev som har mindre opplæring enn det som er fastsatt for det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet, dvs. har kuttet ut noen fag. Gjest uten elevstatus - Privatister kan ha ønske om å følge undervisning i et eller flere fag. Privatister melder seg selv opp til eksamen i fag. Uten elevstatus har du ikke de samme rettighetene med hensyn til underveisvurderinger og karaktervurderinger. Søknad om å få delta i undervisningen i et eller flere fag, går direkte til den enkelte videregående skole (Tidligere kalt hospitantstatus, men hospitantstatus er ikke nevnt i Opplæringsloven i Kunnskapsløftet). Skolens skjema «Søknad om å bli gjest» benyttes. Kan elever bytte klasse/gruppe eller fag etter skolestart? Hovedregelen er at elever ikke får bytte gruppe/klasse uten en særskilt god grunn etter skolestart. For at saksgangen skal gå lettere, brukes søknadskjema «Søknad om å bytte klasse/undervisningsgruppe». På bakgrunn av denne søknaden må eleven regne med å bli kalt inn til en samtale med rådgiver eller en i skolens ledelse. Inntil søknaden er behandlet skal eleven uansett møte til oppsatt undervisning. Programfagvalget som er gjort av elever på Vg2 og Vg3, er bindende. Det må foreligge særskilte grunner for å endre dette. Eleven må søke formelt på skjemaet «Søknad om å bytte fag». Behandlingstiden ved skolestart vil være ca. to uker. På bakgrunn av denne søknaden må eleven regne med å bli kalt inn til en samtale med rådgiver eller en i skolens ledelse. Etter høstferien er det i regelen ikke mulig å bytte fag. Det vanlige vil da være at eleven må melde seg opp som privatist i ønsket fag. Les også om fagvalg på skolen hjemmeside: Kan eleven bytte skole midt i skoleåret? Skolen har ikke plikt til å gi skoleplass til elever som flytter eller av andre årsaker ønsker skoleplass midt i skoleåret. Ønske om skolebytte skal gå via rådgiver/utdanningsleder på den skolen eleven går, og til rådgiver/utdanningsleder på vår skole. Hvorvidt eleven kan få elevstatus eller må være hospitant og senere privatist, må avklares i samarbeid med fagledere i hvert enkelt tilfelle. Må elever ha kroppsøving? Kroppsøving er i utgangspunktet et fellesfag som alle elever må ha. Forskrift til opplæringsloven åpner imidlertid for at elever kan søke fritak etter 1-12 eller etter Det er sterke føringer fra skolemyndighetene om at skolen skal tilpasse undervisningen for elever som har problemer med å delta ordinært i undervisningen. Det er derfor viktig å levere legeerklæring som dokumenterer hvilken paragraf i forskriften eleven søker fritak etter. Legeerklæringen skal si noe om hva som bør tilpasses, slik at eleven kan delta der det er 14

16 mulig. Fritak etter 3-23 betyr ikke at eleven er fritatt fra undervisningen. Til orientering er det ikke automatikk i at eleven får fritak etter 1-12, selv om eleven har legeerklæring (jf rundskriv udir ). Søknadskjema «Søknad om fritak i kroppsøving» benyttes. Må elever ha sidemål? Hvis eleven tidligere har hatt fritak fra vurdering med karakter i sidemål på ungdomskolen, eleven ikke har gått grunnskole i Norge, eller har kort botid i Norge og har fått vedtak om ekstra norskundervisning, kan eleven ha grunnlag for å få innvilget en søknad om å få fritak fra vurdering med karakter i sidemål. Det betyr ikke at eleven er fritatt fra selve undervisningen. Bruk skjema «Søknad om fritak for vurdering med karakter i sidemål» Må eleven delta i fag eleven har fra tidligere? Elever som er tatt inn på et utdanningsprogram/programområde, får utgangspunktet full fagkrets/timeplan på det nivået de blir tatt inn. Ingen tidligere fag blir automatisk godkjent. Elever skal dermed normalt delta ordinært i alle fag de har på timeplanen. Etter 1-16 i forskrift til opplæringsloven kan en elev søke om å få godkjent fag som er fullført og bestått tidligere. Dette gjelder om opplæringen er bestått i Norge eller utlandet. Eleven må ha avsluttet faget med standpunktkarakter. (I videregående skole er det flere fag som er gjennomgående fag, og det betyr at de ikke avsluttes med standpunktkarakter hvert skoleår. Disse kan man i utgangspunktet ikke få fritak fra.) Søknadskjema «Søknad om å få godkjent tidligere beståtte fag» benyttes. Kan en elev få flere timer? Det kan gjøres vedtak om at en elev skal få flere timer/støttetimer. Ved skoleoppstart foregår det kartlegginger i flere fag. På grunnlag av slik kartlegging kan en elev få vedtak om ekstra undervisningstimer. Eksempel på dette er elever med kort botid i Norge som kan få vedtak om ekstra norskundervisning etter Dette vedtaket kan også gi eleven andre rettigheter, som annen læreplan i norsk, eksamen for minoritetsspråklige og annen tilrettelegging. Må eleven delta i alle fag eleven har fått tildelt? Alle som vurderer å slutte med et eller flere fag, sender inn skjemaet «Søknad om å slutte med fag». På bakgrunn av denne søknaden må eleven regne med å bli kalt inn til en samtale med rådgiver eller en i skolens ledelse. Det forventes at eleven deltar i det antall timer eleven har fått tildelt, til søknaden eventuelt blir innvilget. 15

17 SKOLEDEMOKRATI Det skal velges tillitselever i alle klasser. Tillitselevene representerer klassen i elevrådet. Tillitselevene kan også representere klassen i forhold til saker som tas opp med klassens lærere eller skolens ledelse. Elevene er representert i Skoleutvalget, Skolemiljøutvalget, Ansettelsesrådet og Arbeidsmiljøutvalget. For at elevenes representasjon skal bli best mulig, er det viktig at tillitselevene tar opp saker i klassene og får støtte for det arbeidet de utfører. Elevrådet Fra 11-6 i Lov om videregående opplæring: «Hver skole skal ha et elevråd som består av minst ett medlem for hver 20. elev. Elevrådet velger selv leder og nestleder. Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, kan det holdes allmannamøte for alle elever ved skolen. Elevrådet velges ved skriftlig avstemming. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser». Alle videregående skoler skal ha Skolemiljøutvalg hvor representanter for elevene er i flertall. Tillitseleven Tillitseleven representerer klassen i elevrådet og overfor lærerne og ledelsen. Han/hun har ansvar for å lede elevenes time i klassen. Tillitseleven velges av klassen like etter skolestart. Det er lagt til rette for at alle klasser kan ha klassens time på torsdager i 8. time 16

18 ELEVENES SKOLEMILJØ- 9A I OPPLÆRINGSLOVEN Denne paragrafen kalles elevenes arbeidsmiljølov. Følgende er et kort sammendrag og viktig informasjon til elever og foresatte: 9a-1 9a-2 9a-3 - alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. - skolen skal planlegges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring. - skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. - dersom noen som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe inn. - dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant krenkende atferd som mobbing, vold eller diskriminering, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. - om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter forutsetningene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. Se for øvrig skolens hjemmeside askim.vgs.no for mer informasjon om skolen og elevmiljøet. 17

19 RUTINE VED FRAVÆR Askim videregående skole er opptatt av maksimal tilstedeværelse, og gjennomfører en rekke tiltak for å oppnå dette. Det kan imidlertid være flere typer årsaker til at man er fraværende, og denne rutinen er grunnlaget for vårt arbeid omkring dette i Forskrift til Opplæringsloven: Alt fravær skal føres. Fravær føres i dager og enkelttimer. Fravær i enkelttimer kan ikke konverteres til hele dager. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom det blir lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Skolen må ha denne dokumentasjonen innen 1.juni samme år. For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår, kan en elev kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller rektor, skal ikke regnes som fravær. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Jmf. Forskrift til opplæringslova 3-47 Ved fravær gir elev beskjed til kontaktlærer på morgenen via Oppad, e-post, SMS eller telefon. Kontaktlærer avtaler med elevene den praksis som han/hun synes er greiest. Innmeldt fravær regnes som dokumentert. Annet fravær regnes som udokumentert. Elev plikter å gi kontaktlærer beskjed om at han/hun har vært borte hele dager slik at kontaktlærer kan gjøre om fraværet i Oppad til heldagsfravær. Enkelttimer kan ikke konverteres til hele dager. Faglærer fører tilstedeværelse og fravær i Oppad daglig. 18

20 Kontaktlærer endrer fraværsårsak til 3-47-fravær (maks. 10 hele dager) hvis eleven har krav på det ifølge forskrift til Opplæringslova Tannlege/legebesøk kan være helse- og velferdsgrunn etter kontaktlærers skjønn. Det må fremlegges dokumentasjon for avtalene. To eksempler: 1: Hvis eleven har en avtale som ikke kan gjøres på et annet tidspunkt enn i skoletiden og må være borte hele dagen, er fraværet å regne som helse og/eller velferdsgrunn etter : Hvis en elev har en avtale som ikke kan gjøres på andre tidspunkt enn i skoletiden, men som bare berører deler av dagen, fører lærer fraværet som organisert studiearbeid, fortsatt med begrunnelsen helse/velferd. Permisjonssøknader utover 3 sammenhengende dager videresendes til rektor. Eleven kan kreve å få årsaken til fravær føres på vitnemålet. Kontoret må informeres om dette innen 1.juni. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor skal ikke regnes som fravær. Kontaktlærer ajourfører fravær fortløpende etter beskjed fra elevene. Fravær og konsekvenser for ordenskarakter Ved udokumentert fravær i 1. halvår tar kontaktlærer kontakt med elev og foresatte umiddelbart. Myndige elever kontaktes direkte. I klasser med stort omfang av slikt fravær, ta kontakt med nærmeste leder. Ved ikke meldt fravær i 2. halvår tar kontaktlærer kontakt med eleven, alternativt hjemmet når eleven ikke er myndig senest 2. fraværsdag Kontaktlærer gjennomfører ekstra elevsamtale med elev som har 3 dager eller 10 timer udokumentert fravær eller mistenkelig stort dokumentert fravær. Kontaktlærer dokumenterer i Oppad at samtalen er gjennomført og orienterer rådgiver om dette via E- post. Alle elevsamtaler som avholdes av lærere, rådgivere eller ledere registreres i Oppad. (Velg fanen merknader og merknadstype elevsamtale) Hvis fraværet fortsetter, varsles rådgiver umiddelbart og eleven følges opp videre i samarbeid med rådgiver Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. Visse typer dokumentert fravær kan også føre til nedsatt ordenskarakter for eksempel ferietur. Varsel om fare for nedsatt ordenskarakter sendes ved 3 dager eller 10 timer udokumentert fravær eller tilsvarende størrelse dokumentert fravær av uønsket karakter. Dokumentert fravær som alene ikke bør føre til nedsatt ordenskarakter er for eksempel sykdom, lege /tannlege /spesialistbesøk og kjøreopplæring. 19

21 RUTINE VED BRANNALARM Alle elever skal forlate klasserommet Lærer påser at vinduer og dører er lukket. Lærer følger sin gruppe/klasse til anvist oppstillingsplass på grusbanen Ingen elever/ansatte/besøkende forlater oppstillingsplass før alarm er avstilt og det er gitt klarsignal fra verneombud, brannvernleder eller vaktmester. Avd. Næringsparken følger egne lokale rutiner og følger kun disse rutiner når de er på hovedskolen (Vammaveien 100 A-H) 20

22 FORSIKRING AV ELEVER Kollektiv ulykke for elever. Den kollektive ulykkesforsikringen for elever er plassert hos KLP. Dekningen er knyttet til G. Dekningen ved 100 % invaliditet er 5 G. Ved dødsfall er dekningen 0,5 G. Behandlingsutgifter kan dekkes, men dette vil selskapet vurdere i hvert enkelt skadetilfelle. Egenandel er kr 500. Forsikring for elever er ikke lovpålagt, men departementet anbefaler en kollektiv ulykkesforsikring med tilsvarende dekning som fylkeskommunen har valgt. Hvis man tenker seg verst mulig skade, 100 % invaliditet for en ungdom på videregående skole, synes 5G lite. Denne forsikringen bør sees i sammenheng med eventuelle forsikringer som elevene har tegnet selv eller har via familien. Hvem forsikringen omfatter: elever ved videregående skoler/folkehøyskoler, elever i oppfølgingstjenesten. Når og hvor forsikringen gjelder: innenfor skolens område i ordinær skoletid forsikringen gjelder også under aktiviteter som er arrangert av skolen og er under dennes ledelse og ansvar. forøvrig gjelder forsikringen på direkte vei mellom hjem og skole samt utenfor skolens område i det store frikvarteret. forsikringen omfatter erstatning ved død, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade Elever - privat reiseforsikring Når elever/klasser skal ut på reise, anbefales det at det tegnes en privat reiseforsikring siden fylkeskommunen ikke er lovpålagt å ha forsikring for elevene i videregående skole. Vi har imidlertid blitt kjent med at det kan være store forskjeller blant selskapene i hva som dekkes av en reiseforsikring. Det der derfor viktig at elevene undersøker spesielt om deres reiseforsikring dekker det som er nødvendig for den forestående reisen. 21

23 KLAGERETT Som elev ved Askim videregående skole har du rettigheter og plikter. Hvis du ønsker å klage på noe, oppfordrer vi alltid til dialog om hva det gjelder, før man foretar en formell klage. Følgende rutine er gjeldende for klagesaker ved Askim videregående skole: Rutine ved klager Benyttes ved: A: Klage på lærer eller andre ansatte ved skolen B: Klage på skolens fysiske arbeidsmiljø C: Klage på skolens psykososiale arbeidsmiljø D: Andre klager Generelt 1. Klagen fremsettes til rektor. Skolen har egne skjemaer man kan benytte. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på skolens hjemmeside. 2. Hvis man etter en innledende samtale ønsker å gå videre med klagen, fatter skolen et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer bl.a at det er rett til å klage på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen i Østfold. Klagefristen er tre uker fra du har blitt underrettet om vedtaket. 3. Skolen har egne rutiner for de ulike typene klager. Opplysninger om disse rutinene blir gitt ved henvendelse. 4. Klager på standpunkt- og eksamens karakter har egne rutiner. Dette blir gjennomgått og opplyst i eget skriv før de respektive karakterfastsettelsene. 22

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer